achtergrond

Geenstijl

NVAO: 'Schaf taaltoets voor hbo-lerarenopleiding AF'

Geen hoax. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) adviseert het echt. Het hbo was natuurlijk, op een paar technische opleidingen na, al een soort suikerspinmachine, waar een klas er na vier jaar slaapwandelend van de "competenties" uit komt als een plakkerige amorfe roedel van goede bedoelingen waar niemand op zit te wachten. En nu dit. In een stuk van genaamd "Van taalachterstand naar taalenthousiasme" [KOTS, red], wordt het volgende betoogd: "De lerarenopleidingen op het hbo moeten meer bicultureel worden." Uit de rest van het artikel leren we wat dit in werkelijkheid betekent. "Het eerste discussiepunt was de diversiteit op de lerarenopleidingen. Hans Huizer, directeur van de Johan de Witt Scholengroep uit Den Haag, waar 40 procent van de leerlingen een taalachterstand heeft wilde meer diversiteit in zijn docentencorps. “Mijn diepste wens is dat bij de lerarenopleidingen zoveel mogelijk docenten uit onze doelgroep komen, zodat ze als rolmodellen kunnen functioneren. Dat is ook stimulerend voor leerlingen om te kiezen voor de lerarenopleiding.” Zouden deze hbo-deugdebielen nou doorhebben hoe pervasief hun racisme van de lage verwachtingen is? Want in de context van een pleidooi voor het afschaffen van een taaltoets voor leraren, staat hier nu natuurlijk gewoon: beige/bruine/heel erg bruine leraren kunnen geen fatsoenlijk Nederlands. Maar het gaat verder. "Nienke Meijer vond dat men niet blind moest staren op perfect taalgebruik. “De maatschappelijke discussie moet niet alleen maar gaan of wij goed kunnen spellen met d’s en t’s en dergelijke, maar dat het ook gaat over de rijkheid van de taal, over de manier hoe je de taal gebruikt om te communiceren. (...) Marja Poulussen van de Hogeschool Rotterdam sloot zich hierbij aan. “Ik vind ook dat taal bicultureler moet zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij niet precies op die grammatica gaan zitten, maar op de betekenis van taal. Op de po-scholen in Rotterdam-Zuid waar ik weleens kom is er geen enkele docent die grammaticaal perfect Nederlands spreekt. Hoe belangrijk is die ‘d’ en ‘t’ of het juiste gebruik van een lidwoord ‘de’ of ‘het’ nu eigenlijk? In een bi-culturele samenleving moet er gewoon wat water bij de wijn." En nu komt het allerergste: "Mip van Suchtelen, die werkzaam is bij Hogeschool Inholland, wees er ook op dat te veel nadruk op taal kan zorgen voor uitsluiting. “Taal wordt in Nederland als gemakkelijkste uitsluitingsmechanisme gebruikt. Wij-zij-denken wordt dan meteen geactiveerd. Dat is denk ik heel erg gevaarlijk, daarom is het belangrijk om perfect taalgebruik wel te problematiseren. Te veel aandacht op taal wordt gebruikt om mensen uit te sluiten.” NEE ACHTERLIJKE KUDT. NEE! Het is juist jullie pleidooi dat tot uitsluiting zal leiden. Op school kun je misschien doen alsof er niet zoiets bestaat als winnen en verliezen, maar de arbeidsmarkt, voor altijd onderhevig aan de ijzeren wet van vraag en aanbod, is en blijft gewoon een slagveld. Als er íéts is dat daadwerkelijke segregatie in de hand werkt, dan is het wel wel het afschaffen van een taaltoets. Denkt u werkelijk dat als een werkgever kan kiezen tussen een correct geschreven sollicitatiebrief en eentje die het beoogde hbo goed zou keuren, deze zich dan geroepen voelt voor de laatste te kiezen? Natuurlijk niet. En het feit dat het hier gaat om de hbo-lerarenopleidingen, die studenten voorbereidt op een baan in het voortgezet onderwijs, waar ze toch echt belast zijn met de vorming van hun leerlingen, maakt het des te onwerkelijker. Dit land is gewoon een uit de hand gelopen Montessorischool.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.