Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

FactCheck. GroenLinks liegt over klimaatsubsidie

seven_400x400.png Post van reaguurder Seven. Hij is weer eens wat op het spoor, of we interesse hadden in een scoopje. Gaat over GroenLinks, de CPB-doorberekeningen van hun verkiezingsprogramma, en de slinkse manier waarop Jesse F. Klaver probeert om acht miljard euro uit de belofteboekjes te houden. Want als hij opbiecht dat GroenLinks in werkelijkheid vele miljarden méér in het milieu wil pompen, dan krijgt de kiezer misschien in de gaten dat het duurzame ideaal van de kunstmatige constructie Klaver B.V. in werkelijkheid onbetaalbaar is. Van uw centen, ook nog. Seven heeft Jesse betrapt, en kort nadat hij onderstaand stukje instuurde, bleek hij niet de enige: ook MinFin Dijsselbloem merkte bij Jinek fijntjes op dat GroenLinks liegt over 8 miljard. Hij heeft gelijk. Hieronder de onderbouwing van Seven bij de linkse leugen van Klaverjesse: GroenLinks liegt CPB voor over 8 miljard per jaar aan extra klimaatsubsidies. Vorige week presenteerde het Centraal Planbureau de financiële doorrekeningen van de diverse partijprogramma’s. Ook GroenLinks liet zijn programma doorrekenen door het Centraal Planbureau en klopte zichzelf nogal op de borst dat ze er qua ‘economisme’ zowaar relatief goed uitsprongen. Er is echter iets opvallends aan de hand met de CPB-doorrekening van GL. Het blijkt dat GL het CPB voor loog waar het hun gewenste uitgaven aan groene stroomsubsidies, de SDE+regeling, betreft. De SDE+ is een subsidie die de hogere productiekosten van duurzame energie ten opzichte van de marktprijs voor energie aan de duurzame-energieopwekkers vergoedt. Bij GroenLinks heeft het klimaat overduidelijk topprioriteit, het is nota bene het eerste punt uit hun partijprogramma, en GL tekende zelfs een initiatief voor een klimaatwet: Er is, om de CO2-uitstoot te beperken en zo de wereld te redden van global warming klimaatverandering, volgens de partij geen tijd te verliezen. Geen tijd te verliezen, behalve wanneer het CPB vraagt naar de klimaatplannen. Dan zegt GL tegen het CPB dat ze de komende 5 jaar op hun handen gaan zitten. Ze zetten hun structurele klimaatsubsidies ten grootte van 8 miljard per jaar die GL extra wil uitgeven aan windmolens en andere duurzame ‘groene’ energie via de SDE+-regeling, namelijk opeens 5 jaar in de ijskast. De Jesse Fanclub beweert tegenover het CPB dat ze deze structurele uitgaven à 8 miljard per jaar pas ingaan na 2021, dus na de komende regeerperiode zodat het, oh toeval, net niet meetelt in de huidige doorrekening van het CPB. Dit is in tegenspraak met de plannen van GL waarbij 20% duurzame energie al moet worden bereikt in 2020 en de uitstoot aan CO2 25% lager is ten opzichte van 1990, terwijl Jessus tegenover het CPB beweert dat hij de komende 5 jaar slechts 200 miljoen extra uitgeeft aan de SDE+regeling - waardoor GL feitelijk rond het huidige basispad (van VVD-minister Henk Kamp) blijft hangen en dus hooguit op 14% duurzaam in 2020 uitkomt. Dat GroenLinks het de komende 5 jaar, als ze gaan regeren, wil laten bij een plus van slechts 200 miljoen is ongeloofwaardig. Henk Kamp van de VVD verhoogde de structurele uitgaven voor duurzame energie de afgelopen periode van 3,5 miljard naar 8 miljard per jaar en dan zou klimaatpartij GroenLinks stoppen bij een magere plus van 200 miljoen en de komende 5 jaar vrijwel niks extra besteden? Onzin, de besteding van de extra 8 miljard per jaar gaat bij GL in werkelijkheid, gezien al hun eerdere uitingen over de urgentie, dus direct in als ze de kans krijgen, niet pas over 5 jaar - zoals ze beweren tegenover het CPB. Deze uitgave komt trouwens bovenop de eerdergenoemde huidige 8 miljard per jaar voor klimaatbeleid uit het basispad. GroenLinks verdubbelt daarmee de ‘klimaatreddende’ subsidies voor duurzame energie en tilt deze naar een ontzagwekkende 16 miljard per jaar. Dit zou, indien eerlijk verteld, aan het CPB, de koopkrachtplaatjes van GL zeer negatief raken (of zorgen voor een veel groter begrotingstekort, ware het niet dat de SDE+ bij GL direct via de energierekening, opslag duurzame energie (ODE) loopt, maar dat is weer een heel ander verhaal), dan door het verkiezingsverhaal waar GL met dank aan de listige uitsteltruc richting het CPB nu mee schermt. Extra saillant wordt het als blijkt dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 8 miljard aan SDE+plannen van GroenLinks weer wel meetelt zodat ze qua klimaatbeleid toch nog goed scoren: Letterlijk, in de beoordelingen van de planbureau’s dus wel de lusten, maar dan zonder de lasten. Om een idee te geven wat voor impact deze uitgave, die het CPB nu met dank aan de truc van GL niet meetelt, heeft: 8 miljard is bijna 500 euro per Nederlander per jaar, inclusief baby’s en bejaarden. Zeg maar gerust 2000 euro per belastingbetalend huishouden, en dat per jaar. Ofwel: GroenLinks kost u bijna een netto modaal maandsalaris per jaar. In de GroenLinks-campagne draait het om het ‘eerlijke verhaal’ maar het eerlijke verhaal over de werkelijke kosten van Jesse’s groene agenda durven ze bij GroenLinks nog niet echt te vertellen. Niet alleen het redden van het klimaat, maar ook zetels worden immers duur betaald. Seven

Reaguursels

Inloggen

energieblog | 23-02-17 | 09:24
Als dat kosteneffectief zou zijn, waarom doen burgers en bedrijven dat dan al niet vrijwillig? Je kunt ook je voedsel in je eigen tuin (mits groot genoeg) gaan kweken, wat om andere redenen misschien niet eens onverstandig zou zijn, maar of het werkelijk goedkoper is als je verloren vrije tijd, inspanning en opportuniteitskosten meetelt is nog maar de vraag.
|
Bovendien gaat bij lagere vraag naar fossiel door die investeringen die je noemt waarschijnlijk ook de prijs van fossiel vanzelf omlaag en is je besparing ook weg. Een beetje alsof je naast een gigantische kolenmijn woont waar de kolen voor het oprapen liggen, maar toch per se een windmolen wilt bouwen voor je verwarming. We kunnen ook gewoon de CO2-uitstoot van centrales afvangen en in de grond stoppen of in lege aardgasvelden. Kunnen we de Groningers ook wat minder laten beven. ;)
|
Uiteindelijk maakt het mij niet zoveel uit op welke manier stroom wordt opgewekt en ze mogen best de belasting verschuiven naar ongewenste uitstoot, afval en energieverbruik (linksom of rechtsom die belasting betaal je toch) maar dat micromanagement door de overheid als een centrale planeconoom zit ik niet op te wachten.

Wol | 23-02-17 | 10:40

Waarmee het CPB PVV/dierenpartij/50plus terechte argumenten geeft hun plannen niet te laten doorrekenen door die kleuters van het CPB.

louis6227 | 23-02-17 | 09:39

Energie investeringen in een toekomst zonder fossiele brandstof betekenen ook een besparing voor Europa, we importeren jaarlijkse 500 miljard Euro aan fossiele brandstoffen! Nederland specifiek heeft de laatste vijftig jaar al zo'n 260 miljard Euro gehaald verdiend aan het aardgas en dus dankzij moeder natuur. Wellicht is het niet meer dan logisch dat we hetzelfde bedrag nu ook gaan investeren voor een haalbare toekomst voor de volgende generaties? Ben er zeker van dat wij onze welvaart graag doorgeven aan de deze generaties zodat de huidige welvaart ook wat herverdeeld kan worden.

energieblog | 23-02-17 | 09:24

Dat geleuter over het verkeer en vervoer ,waarom wordt de prive rijder en particulier dan alleen uitgezogen,want die draait alleen netto op voor de kosten. de rest is niet te raken met heffingen of verhoging van prijzen ,

pedro300 | 23-02-17 | 08:29

Het is allemaal waar. De Volkskrant factcheckt de claims van Dijsselbloem en trekt de volgende conclusies. Inderdaad zijn de kosten van 500€ per gezin fors, maar hé, milieu en zo! En dat het niet zichtbaar is in de cpb plaatjes? Andere partijen doen het ook dus dan is het niet erg. Of zo.

De VK verdedigt haar nieuwe idool Jesse Klaver tot op het bot. Geen kritische noot in het hele stuk te vinden. Factchecken VK style doe je ZO!
www.volkskrant.nl/politiek/factcheck-k...

ristretto | 23-02-17 | 08:12

-weggejorist-

Up2me | 23-02-17 | 05:33

8 miljard per jaar, exclusief wat de mensen zelf nog eens voor de energie betalen. Het resultaat een verwaarloosbaar percentage groene energie. De grote verdieners zijn de windmolenparken. Voor 8 miljard kun je enorm veel zonnepanelen aanschaffen, maar dan heb je politiek en energiemaatschappijen niet meer nodig, dus dat mag niet..

nStilgar | 23-02-17 | 00:07

Het Elitaire Groen-Links heeft net zo'n hekel aan mensen met een laag inkomen als de VVD.
Wat een elite partijen.
De VVD plundert rechts, Groen-links plundert links.

Jan Dribbel | 23-02-17 | 00:04

Hahaha, wat een scoop. Busted!
.
Ik heb ook errug mooie altruistische plannen voor de maatschappij.
Graag uit te voeren na mijn overlijden...
LOL

hotmint | 22-02-17 | 22:13

Alles wat de mens doet kost energie, land, grondstoffen en produceert uiteindelijk ook vaak afval. Van autorijden tot zwammen en met je ogen knipperen. Kinderen krijgen, op vakantie gaan, onnodig met het OV rijden, eten, letterlijk ALLES. Dus een partij die energiebesparing om het energiesparen nastreeft, wil in feite gewoon dat de mens op den duur niet meer leeft.
|
Uiteraard kun je wel efficiënter omgaan met energie en daardoor dezelfde dingen blijven doen met minder verbruik, maar die energie of brandstof gaat echt niet terug de grond in. Die wordt aan andere nuttige of leuke dingen besteed (energie wordt goedkoper) of het duurt hoogstens iets langer voor de grondstof op is.
|
Wil je echt natuur behouden, moet je gewoon een stukje van jouw aandeel van de planeet afstaan aan de natuur en relatief met rust laten. Dan kunnen daar de andere dier- en plantensoorten leven. Maar niet in de vorm van een statisch met nagelschaartje bijgehouden park, want dat is geen natuur. Natuur is niet statisch maar dynamisch en verandert constant, net als het klimaat, ook zonder de mens. En doe dat natuurgebied dan vooral in Nederland a.u.b., want het zou wel asociaal zijn om hier 99% van het land in cultuur te brengen en vervolgens te eisen dat de Derde Wereldbewoners maar even in een klein mensenreservaat moeten leven en 90% van hun land tot natuurgebied moeten verklaren.
|
Ik ben geen klimaatwetenschapper, maar heb ik mijn skepsis door de financiële en politieke belangen aan beide zijden. Niet alleen van de fossiele industrie en andere "ontkenners" maar ook de "gelovers". Je krijgt denk ik niet snel onderzoeksgeld als je tegen de antropogene hypothese bent of zegt dat je het puur als fundamenteel onderzoek wilt doen. Roepen dat het onderzoek van levensbelang is omdat we er anders allemaal aan gaan trekt meer geld. Zeker van een overheid die belang heeft bij een uitkomst als vrijbrief om de burger verder uit te melken en tot in detail te dirigeren.
|
Ook lijkt het me qua kansberekening erg onwaarschijnlijk dat we op dit moment precies in het exáct optimale klimaat zitten en iedere graad omhoog of omlaag alleen maar netto verslechtering oplevert. Was de Middeleeuwse Warmteperiode niet optimaler, qua oogsten of mensen die (niet) doodvroren? Of net het eind van de Ijstijd 10.000 jaar geleden toen de zeespiegel tientallen meters lager stond en de mens dus veel meer land zou kunnen gebruiken?
|
Maar even aannemend dat netto de conclusie zou zijn dat het allemaal negatief is: het kan ook subtieler. Hef gewoon de huidige belasting op inkomen uit arbeid en vermogen, erfrecht, BTW, motorrijtuigen, accijnzen enzovoorts op. En hef het voortaan op de CO2-inhoud of methaaninhoud van de fossiele brandstof die in je land geproduceerd of geïmporteerd worden en eventueel op energiegebruik in het algemeen. Je hoeft de belasting niet te verhogen. Sterker nog, door de vereenvoudiging en opheffen van onnodige bureaucratie wordt het zelfs goedkoper. Ontduiking of ontwijking is ook nauwelijks mogelijk. En je betaalt belasting die je ook zou hebben betaald zónder het hele klimaatgebeuren, dus als het achteraf toch een hoax is heb je relatief minder schade geleden.
|
Dat maakt in één klap fossiel kunstmatig duurder dan "duurzaam", waar je uiteraard geen belasting op heft. Geef dan ook nog een teruggave gebaseerd op het verwijderen van CO2 of methaan uit de atmosfeer, of je dat nu met boompjes planten of scrubben met technische installaties en het pompen van de CO2-uitstoot van centrales in lege gasvelden doet. Het bedrijfsleven zal zich gaan richten op het vinden van haalbare oplossingen, als die er zijn. En de burger zal zo zuinig mogelijk omgaan met energie, maar hoeft niet gemicromanaged te worden in al haar doen en laten.
|
Ook hoeft de overheid dan niet te proberen de economie centraal te plannen en willekeurig (legaal of illegaal corrupt) aan te wijzen of de bevriende windmolenboer, de zonnecelproducenten of kernindustrie centjes toegeschoven krijgen. Zijn de haalbare alternatieven er niet, gaat het leven gewoon door en betaal je dezelfde belasting op een andere, eenvoudiger en minder privacyschendende manier dan nu.

Wol | 22-02-17 | 21:21

Deugdheffing.

bisbisbis | 22-02-17 | 21:18

Groen Slinks die de boel fles. Hadden we dit nou écht niet anders verwacht van de linksgekkies? Nope, ik ook niet.

Grijskijkert | 22-02-17 | 20:00

Laat je klachten achter op het Groen Links meldpunt, nog steeds actueel www.meldpuntgroenlinks.nl/

beniknouzoslim | 22-02-17 | 18:48

taqiyya mag!

Lexus01 | 22-02-17 | 18:27

Pas op voor een ballistic gaande JFK in 3,2,1.

'It's all lies, I'm the chosen one!'

Cobalt bomb | 22-02-17 | 17:33

Realisties | 22-02-17 | 11:59

Het is hemeltergend slecht wat er gebeurt. Drammende linksmensen die controle, altijd altijd altijd macht dat ze willen, over geld, inkomsten en vermogen willen, misbruiken een dommige veronderstelling die gehyped is zonder weerga. Zoals je zegt is de wetenschap op dat terrein ook zo gemanipuleerd als de pest. Dat vertrouwen is opportunistisch vertrapt om de links eidealen van controle over geld, vermogen en inkomen dichterbij te brengen. En dan natuurlijk altijd van succesvol naar structureel kansloos.

Die handel in emissierechten, de Franse kernenergie die hier als groene stroom wordt verkocht (dat IS het, maar waarom dan geen extra centrales bouwen?), het verbranden van hout als biomassa en de effecten daarvan.

De windhandel, de investeringen en het niet werken ervan. Het niet willen beschouwen van de alternatieven, ALS we zelfs zo gek zijn aan te nemen dat CO2 de oorzaak is van global warming én dat die gaat plaatshebben. De gevolgen bestrijden is veel goedkoper en wél effectief. Maar als links in iets dat niet werkt en peperduur is kan investeren, dan heeft dat vanzelfsprekend hun voorkeur. Vraag me niet waar die afwijking vandaan komt, maar het is potverdorie ALTIJD het geval.

Betuwelijn, HSL, openbaar vervoer sowieso, kosten miljarden. Wegen aanleggen ho maar.

Werknemers tekort? Kansloze fanatiekelingen die ons haten binnenhalen. Goede selectie aan de poort? Kansloos, vindt links inhumaan of zo.

Emancipatie via onderwijs. De talenten in de mindervertegenwoordigde groepen opsporen en stimuleren of gewon masaal incompetentie met het juiste geslacht of kleurtje benoemen en het niveau verlagen zodat meer mensen een diploma halen van een oplediding die voorheen een hoger niveau had. Ik hoef toch niet aan te geven wat links heeft weten te bewerkstelligen.

Het milieu is de zoveelste ramp waar dit soort minkukels hun zinnen op gezet hebben.

In een democratie heb je met deze oelewappers te maken en de vrije pers zouden hun verhaaltjes moeten fileren.

Hahahaha. Nu is de pers en de NPO en RTL ook links.

En toen?

De leugen regeert? De opportunistische feelgoodgekte regeert. Al decennia.

Devadip | 22-02-17 | 17:28

Btw op vlees gaat van 6 naar 21%. Dag biefstukje, dag broodje bal, dag slagerswinkels, dag arbeidsplaatsen in de vleesverwerkende branche, allemaal aan de paardenbloemblaadjes!

Papenblok | 22-02-17 | 17:15

“The trouble with socialism is that eventually you run out of other people’s money.” Margaret Thatcher

Jan Lange3373 | 22-02-17 | 16:27

Heel dat Groen Links is net zoals J. Feras Klaver gebakken lucht.
Een mooi verhaal op z'n Amerikaans vermarkt met opgestroopte mouwen bij de messias die mensen sprookjes (hun ideale droomwereld) op de mouw speld.

Wordt tijd dat deze snotneus www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/04/... eens echt op TV wordt aangepakt.

Over Trump www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/07/...
terwijl Klaver nu zelf de pers aanvalt omdat deze het echter verhaal over zijn verleden hebben uitgezocht. Hetgeen waar hij Trump van beschuldigde onlangs, de pers aanvallen omdat men de waarheid verteld doet hij nu zelf ook. Tja, dan ben je feitelijk af maar niet in Nederland.

Moneytron | 22-02-17 | 15:37

En het arme kind Yasser is niet gedoopt, omdat zijn moeder niet getrouwd was en de kerk hem daarom weigerde.
Staat op zijn facebookpagina.
Maar het kan niet, want de mainstreamkerken kerken dopen een kind van een ongetrouwde moeder.

Dealer in snertverhalen zonder worst.

MistaRazista | 22-02-17 | 15:30

Ach, mensen blijven tóch wel geloven in Jesse 'Jezus' Klaver.

3*links=rechts | 22-02-17 | 15:12

Als de technologie gewoon z'n werk doet, neemt de slimme Nederlander gewoon zonnepanelen, want goedkoper. De technologie haalt ons heus wel in voordat de wereld vergaat, of niet de wereld, maar de mensheid.

Dus of het nou waar is of niet die klimaatsverandering, maakt niet eens uit. Wat wel uitmaakt is dat de regeringen (vooral de EU) de "vrije" markt totaal heeft vast geketend. Goedkope zonnepanelen uit China? Nee.

Dus misschien speelt er toch meer dan alleen de goedheiligman uithangen hier. Doe je research zou ik zeggen.

XAUUSD | 22-02-17 | 14:34

@Sweetlakecity | 22-02-17 | 13:36
Ja dat weet ik , afgezien daarvan is er heel veel a/d hand op het ogenblik, zowel Trump als het Congress zijn aan de Klimaat hysterie a/h knabbelen. Links zal ook hier bedrogen uitkomen nu het simplistische en leugenachtige CO2 sprookje wordt doorgeprikt en door de LameStream Media niet meer genegeerd kan worden.
.
US Congress launches climate data probe:
tallbloke.wordpress.com/2017/02/19/us...

Zwizalletju | 22-02-17 | 14:20

Zwizalletju | 22-02-17 | 11:21

We zitten in de vooravond van een Dalton/Maunder minimum, laat ze maar brallen die Groene Leugens, Ice age is near..

Sweetlakecity | 22-02-17 | 13:36

Zelfs groenlink geeft dus impliciet toe te beseffen dat "de Nederlander" hoe goed men het ook met het klimaat voor heeft, er niet significant voor wil betalen.
Het failliet van die partij dus eigenlijk.

CynicalBastard | 22-02-17 | 13:35

De PVV schaft SDE+ af, wat ten opzichte van de VVD een besparing van 8 miljard/jaar is en ten opzichte van Groen Links een besparing van 16 miljard per jaar is. Dat scheelt respectievelijk 2000,- Euro en 4000,- euro per belastingbetalend huishouden. Zeg maar 1 of 2 weekjes Centerparcs met het hele gezin.

tipo | 22-02-17 | 13:20

Yasser Klaver is een halve Marokkaan, dus is liegen hem niet vreemd.

gratias | 22-02-17 | 13:20

Daar gaan al die baantjes bij het Linx Poliet Buro in rook op.

M.uppet | 22-02-17 | 13:15

Als het aan Jesse Klaver ligt gaat de gaskraan z.s.m. dicht (succes met uw gasstel en c.v. ketel) en sluiten de kolencentrales ook rap. Dat laatste gaat 'ie dan opvangen met een windmolenpark op zee... Toen ben ik al afgehaakt.
Goldfinger | 22-02-17 | 12:06

Flikkerden ze die windmolens maar in de zee, als ze die er dan toch per sé doorheen willen drammen. Maar nee, want dichter bij dan 18 km uit de kust is horizonvervuiling. Maar ze worden wel 450 meter achter mijn huis gebouwd, dat kan weer wel. Direct naast een natuurgebied. Maar ook dat laatste is niet erg, want dat wordt opgevangen door meer natuur, wat wil zeggen dat er meer wandel- en fietspaden worden aangelegd in een prachtig ongerept stukje natuur. Zodat meer van die stink stedelingen zich hier net onder Rotterdam kunnen komen vergapen wat een prachtige 'natuur' er hier nog te vinden is, met geen enkel besef van het feit dat het eerst beter was.
En als je de rapporten leest over hoe dat er dan uit komt te zien met die windmolens krijg je het idee dat die dingen landschapsverfraaiing en een soort poorten naar de hemel zijn.

Boerentrut | 22-02-17 | 13:12

two ball cane | 22-02-17 | 11:15 Doorrekenen is een wassen neus, want bij opstelling regeerakkoord wordt toch alles anders. In Dtslnd is in de grondwet opgenomen, dat er niet meer uitgegeven mag worden, als er binnen komt, dat zie ik in geen enkel partij programma.

M.uppet | 22-02-17 | 13:11

Het is toch allemaal nutteloos als je tegelijk met je streven naar "duurzaamheid" op alle vlakken blijft volhouden aan een gewenste economische groei van enkele procenten per jaar. Aangezien economische groei staat voor een grotere consumptie kan dat onmogelijk samengaan met duurzaamheid op de lange termijn. Het is de perfecte "stuck between a rock and a hard place". Als je dan ook ziet dat landen er álles aan doen om zoveel mogelijk mensen te redden en ze zo lang mogelijk in leven willen houden (door sommigen uitgelegd als intensieve mensenhouderij om de consumptie op peil te houden) krijgt iedereen met gezond verstand last van het gevoel dat we massaal in een spagaat liggen. Natuur is prachtig maar altijd ondergeschikt aan 2 kunstmatige krachten: geld (economie) en mensen die de ruimte nodig hebben om te wonen, eten te verbouwen, te consumeren. Zo zie je dat er miljarden worden geinvesteerd in het "redden" van vluchtelingen maar men de schouders ophaalt dat er geen geld is om natuur te beschermen. Dat kan ook helemaal niet want het is of het één, of het ander. Allebei is onmogelijk. Het is daarom ook nutteloos om te stemmen op one issue partijen als GroenLinks. Het voelt allemaal heel oke, het staat ook keurig naar de buitenwereld maar is totaal niet realistisch. Daar hoeft het CPB geen goede of foute berekening van te maken, iemand die no-nonsense kan denken begrijpt dat het 1 het ander uitsluit. GroenLinks zal de economie slopen om de natuur te redden, een andere partij sloopt de natuur om de economie te redden. En mensen? Zij denken korte termijn. Ikke en de rest kan stikken, heel "normaal" overigens om maar in VVD termen te blijven. De schoorsteen moet tenslotte roken. Alleen dát mag nou juist niet van GroenLinks.

Dutchbeaurouge | 22-02-17 | 12:48

En hoezo wil Nederland eigenlijk superefficiente moderne kolencentrales schrappen, terwijl in Duitsland nog bruinkool wordt ontgonnen en gestookt? Ik zeg lijntje naar Duitsland, en daar stoppen met bruinkool. Dat is qua CO2 en van alles en nog wat veel beter.

En de Duitsers hoeven niet meer hun oorspronkelijke etnische minderheid daar bij de enkels af te graven
nl.wikipedia.org/wiki/Sorben

nl.wikipedia.org/wiki/Bruinkool

Hemmenaar7 | 22-02-17 | 12:37

Ik mis in uw opsomming nog Bram van Ojik
Of was die wel 'eerlijk'...?
TonyD | 22-02-17 | 11:30

Ja, die was ik even vergeten, blijkbaar kwam die wel wat eerlijker over op mij.

prutserstentop | 22-02-17 | 12:35

Nou, dat is peanuts bij de kosten voor het terugbrengen van de AOW-gerechtigde leeftijd naar 65.

Ik stel voor dat we de AOW-leeftijd terugbrengen naar 63 en de investeringen in het milieu uitstellen tot 2025.

Marcel66664746 | 22-02-17 | 12:34

Dit zal wel niet op het acht-uur journaal worden vermeld. Dat zou namelijk betekenen dat er een topic over Trump moet sneuvelen.

Statler en Waldorf | 22-02-17 | 12:25

-weggejorist-

Opportunist | 22-02-17 | 12:19

Ik was al gestopt met lezen bij Groenlinks

Opportunist | 22-02-17 | 12:19

Jinek zou toch niet stiekem een oogje hebben op "onze" Jesse, wat ze geloofd werkelijk alles van hem.

Spare Rib | 22-02-17 | 12:15

De onbeperkte, structurele, promotie op onze vaderlandse TV van het linkse gedachtengoed,
( hoofdzakelijk geregistreerd door de linkse elite grachtengordel) werpt nu al vruchten af, als ik de peilingen mag geloven.
Wie tegen links is wordt afgemaakt op T V.

Ook Rutte wordt op zijn wanbestuur en wandaden nauwelijks aangepakt door de linkse TV in dit land. Immers hij was de man die met de socialisten ging regeren, als liberaal! Dan vindt links je best een aardige vent.
Rutte heeft de zaak aan alle kanten besodemieterd.
Voor mij nooit meer de VVD, die ik vroeger wel koos.

Liegbeest Klaver, die over zijn Marokkaanse naam liegt en zgn, arme gediscrimineerde jeugd ons voorloog, probeert met opgestroopte mouwen in min4, Obama te imiteren.
Terwijl deze jongen geen opleiding en levenservaring heeft.En met een programma komt, waaraan Nederland Failliet zou gaan.
En al die gekken die maar achter hem aanlopen.
Groen links heeft hoofdzakelijk oplichters en leugenaars als politici voortgebracht. Ze hebben er nu ook weer een.

Met Pechtold krijg ik zo langzamerhand medelijden.
Als dat geslijm met Rutte c.s. zijn nep oppositie het verloochenen van het D66 referendum, zijn moeheid ook druipt er vanaf.
Pechtold moet een baantje zoeken ver van de politiek.
Zijn partij stelt niks meer voor. Hij is ook uitgeluld.

Asscher, de lijzig pratende socialist, overal waar hij is geweest rampen veroorzaakte,(Amsterdam en het 6-miljoen kostende "werkeloosheidplan", wat mislukte b.v.) tezamen met de altijd vals kijkende Dijsselbloem, een oneerlijke minister van financiën, die ons belasting geld hoofdzakelijk verkwistte ( die uit is op een topbaan in Europa, als de PvdA in het niet verdwijnt ).

Ach, verkiezingen in Nederland.
Stelt niks voor zolang het tegenwicht avond na avond op TV in kijkend Nederland, het zwijgen wordt opgelegd, alleen linkse gasten hun prietpraat mogen etaleren. Kotsmisselijk word ik er van.
En de eerste de beste daling van een zeteltje in de peilingen van de PVV , wordt grotesk en elk uur aangekondigd, teneinde ons maar vooral te beïnvloeden.

Verkiezingen in Nederland, het is een nep verkiezingsland.

Maar laten we van maart 2017 tot maart 2021 het linkse geteisem eens buiten ons bestuur houden.

joost2 | 22-02-17 | 12:12

We kijken uit naar de volgende meetup! Hopelijk wordt dit onderwerp daar even aangesneden en ook goed belicht in de documentaire over Jesse Obama.

de Voorzittert | 22-02-17 | 12:11

@Realisties | 22-02-17 | 11:59
Precies, modellen, modellen en nog eens modellen. Geen feiten.
En, komend van de zelfde mensen die in de jaren 70 de nieuwe ijstijd aankondigden:
www.google.com.br/search?q=ice+age+ti...

Pimp my Voortuin | 22-02-17 | 12:10

@Fijnstoffer | 22-02-17 | 12:02
Eerder groene valsspelers, voor elke milieumaatregel zal je ergens anders financieel moeten bloeden.
Donder op met dat snotneusje.

necrosis | 22-02-17 | 12:10

Waar liegt dit ventje niet over. Heel zijn cv is bijelkaar gelogen en als dat uitkomt komt de echte Jesse klavers mentaliteit namelijk zijn moslimachtergrond naar boven en voeld hij zich aangevallen zielig manetje. En dan nu het autorijden zo duur maken dat alleen de linkse diknekken Inc klaver nog auto kunnen rijden en dat de mensen in de kou moeten gaan zitten omdat dat ook niet meer te betalen is. En dan nog de vervuiling waar al de landen om ons heen schijt aan hebben gaat deze gek zo aanpakken dat ons dat ook honderde euro's per jaar gaat kosten. Nou als Nederland deze dwaas zonder diploma samen met een nog grotere linkse eurofiel namelijk pechthold aan de macht willen verdienen ze niet beter maar dan ook niet janken na de verkiezingen.

henry4149 | 22-02-17 | 12:10

Wat een lap tekst...
"Politicus liegt" is de hele samenvatting.
Maar geen topic, want niks nieuws.
Mahlzeit!

WC Experience | 22-02-17 | 12:06

Als het aan Jesse Klaver ligt gaat de gaskraan z.s.m. dicht (succes met uw gasstel en c.v. ketel) en sluiten de kolencentrales ook rap. Dat laatste gaat 'ie dan opvangen met een windmolenpark op zee... Toen ben ik al afgehaakt.

Goldfinger | 22-02-17 | 12:06

Groene Leugenaars.

Fijnstoffer | 22-02-17 | 12:02

Zolang Jinek de foto van Yasser continu smekend in beeld brengt en hem consequent "onze Jesse" noemt (want het is mijn beste vriend) is er voor hem nog altijd een reddingsboei.
We dienen namelijk erg onder de indruk van hem te zijn. Ondanks zijn jeugdtheater en leugens.

Kamervraag | 22-02-17 | 12:02

GL em Mark Rutte..... een match made in a hell of lies

InAnumPerRegimine | 22-02-17 | 11:59

Klimaatpolitiek, een van de grootste leugens van deze tijd.
- Er is geen harde wetenschappelijke basis voor de klimaatmodellen, de wetenschap is op zijn minst diep verdeeld hierover.
- Er is geen wetenschappelijke basis van het versterkend/indirecte effect van CO2 op klimaatveranderingen
- Elk model heeft de mondiale temperatuurstijging van de afgelopen 20 jaar veel te hoog ingeschat
- Het meest bewezen effect van meer CO2 en temperatuurstijging is veel meer plantengroei, daardoor landbouwopbrengst en minder honger/armoede. CO2 is namelijk de enige voedingsbron voor planten, weetuwel?
- Het IPCC heeft een beperkte focus, nl. zij mag alleen kijken naar klimaatverandering agv menselijk handelen. Onderzoek naar klimaatverandering door natuurlijke factoren (zonneactiviteit bijvoorbeeld) neemt zij niet mee. Met als logisch gevolg dan het aandeel van mensen overbelicht wordt in al het klimaatonderzoek.
- Het IPCC heeft onlangs toegegeven dat het klimaatbeleid in essentie niet om het klimaat gaat, maar om de gedwongen mondiale herverdeling van inkomsten en bezittingen.
- De fameuze Hockeystick van Michael Mann is al jaren geleden ontmaskerd als een wiskundige en methodologische truuk, bedrog dus.
- Al die miljarden die in 'klimaatmaatregelen' worden gepompt komen vooral terecht in de zakken van bankiers, en de useful klimaatidioten die lachend rijk worden van al die klimaatsubsidies
- etcetera etceters etcetera. Kan nog wel uren doorgaan
Nogmaals, dit is een van de grootste scams, je wordt opgelicht waar je bij staat, de bewijzen liggen op straat, maar omdat de wetenschap is omgekocht is er geen rechter of instantie die dit kan stoppen. Pure corruptie.

Realisties | 22-02-17 | 11:59

@dathoujetoch | 22-02-17 | 11:27
Als mensen na jaren fraude, schandalen, leugens en gebroken beloftes nog steeds VVD / D66 gaan stemmen, dan gaan een paar artikels op GS ons echt niet meer redden.

Rest In Privacy | 22-02-17 | 11:58

Mijn linkse studerende dochter, die leeft van mijn geld, stemt ook Groen Links. Dus zei ik dat ze haar maandelijkse toelage van €700,- van papa kwijt raakt als GL de grootste wordt. Want die €700,- (plus een veelvoud) moet papa dan aan de overheid betalen.

Dutch_Holland | 22-02-17 | 11:58

De molecuulformule van koolstofdioxide is CO₂ en niet CO2.
Zo moeilijk is het niet, probeer het nog maar eens.

Petskast | 22-02-17 | 11:57

Zo kennen we de klimaatfanatici weer. De rekening bij toekomstige kabinetten/generaties leggen en er zelf lekker op los subsidiëren.

Volledig off topic maar Van Rossem heb jij geen 4 broers die ook stukjestyper willen worden? Wat een verademing, keep up the good work!

Copyrechts | 22-02-17 | 11:56

Dus 2000 euries per maand, waar je niets voor terug krijgt. Bij oostenwind waait alle rommel weer naar ons. Zou hij financiele belangen hebben?? De oorzaak aanpakken Yasser, niet zinloos met geld smijten, maar dan kijken ze liever weg.

Ko Ranzig | 22-02-17 | 11:55

@Martinspire | 22-02-17 | 11:49
Die kutpartij werd geregeerd door Halsema, Sap, Van Oijk en Klaver.
Name your poison!

necrosis | 22-02-17 | 11:54

Dan kunnen we nu gokken op wie dit gaat brengen bij het lijsttrekkersdebat. Grote kans dat Klaver al een verhaaltje aan het oefenen is als bliksemafleider.

Martinspire | 22-02-17 | 11:52

Klimaatpolitiek heeft helemaal niets met het klimaat te maken. Het is niets anders dan een strategie die door linkse partijen, de overheden en het grote bedrijfsleven wordt gehanteerd om de belastingen te verhogen, regeldruk te vergroten en de entry-levels to industry te vergroten.

Glasgow Argus | 22-02-17 | 11:52

@padbuffel | 22-02-17 | 11:25
Ga maar eens probere nzetels te pakken met "maximum 2 kinderen per gezin". Ga je niet meer in de kamer komen.
Bovendien is het probleem niet zozeer het aantal, maar eerder de drang van mensen naar eigen geluk en dat het ze tegenwoordig niet meer uitmaakt of iets in NL of in India/China wordt gemaakt. Als het 10 cent goedkoper is, mag het van de andere kant van de wereld komen.

Martinspire | 22-02-17 | 11:51

Op zich niet ongunstig dat de autohatende pleurituspartij van die halve berber zo vlak voor 15 maart door de mand valt.
15 maart = PVV.

R.B.Scott | 22-02-17 | 11:50

Nederland kan niet zonder reaguurders, blijkt maar weer.

MinderStijl | 22-02-17 | 11:50

@Martinspire | 22-02-17 | 11:48
Wat bedoel je?

Zwizalletju | 22-02-17 | 11:50

@TonyD | 22-02-17 | 11:30
Zeg nou zelf, wie herinnert zich die gozer nog echt?

Martinspire | 22-02-17 | 11:49

Geef die Dijsselplant nou geen complimenten.

Bram van Ojik | 22-02-17 | 11:49

@Zwizalletju | 22-02-17 | 11:21
Dat ziet er anders ook niet bepaald betrouwbaar uit.

Martinspire | 22-02-17 | 11:48

Goed speurwerk maar taai verhaal. Je moet dit eigenlijk zo brengen dat de hoofdboodschap is dat GroenLinks slechts 200 mlj extra aan klimaat uitgeeft de komende regeerperiode en daarmee volstrekt ongeloofwaardig is. Dan komt het gesprek vanzelf op de boekhoudkundige truc richting CPB.

Gen. Maximus | 22-02-17 | 11:47

@Zeddegeizot | 22-02-17 | 11:21
Socialisme is helemaal niet van valse beloftes. Je kunt prima socialist zijn met haalbare doelen. Maar het probleem is dat veel ideeën vele jaren nodig hebben om zich te uiten en dat ga je dus met 4 jaar regeren niet redden. Ergo: mensen overtuigen is lastig.

Verder is het liegen eerder om zichzelf beter te doen voorkomen dan men eigenlijk is. Niet zozeer socialisme maar eerder egoïsme.

Het is jammer, want een sterke, betrouwbare linkse partij met realiteitszin zou prima evenwicht bieden. Ze kiezen nu voor de makkelijke weg en verbouwen wat cijfers om beter over te komen, terwijl dat helemaal niet nodig is. Sowieso zijn partijen met realiteitszin wel nodig maar kiezen ze allemaal liever voor leugens en opleuken van diens eigen programma want dat is nou eenmaal makkelijk scoren. Tot het uitkomt wat voor beerput het eigenlijk is.

Groenlinks is niet de enige die dit doet ben ik bang, maar helaas zijn de andere partijen iets bedrevener erin. #2 qua liegen is 50+.

Martinspire | 22-02-17 | 11:47

En als Klaver milieu top prioriteit geeft had hij geen kinderen moeten nemen.

Carmelita | 22-02-17 | 11:46

Professor Superhirn | 22-02-17 | 11:35Geenzuiverkoffie | 22-02-17 | 11:41.
Tegenwoordig heet dat DEpopulation.
Is besproken in grote organisaties .
En de plannen lopen .... zoals U ziet.

medelmo | 22-02-17 | 11:46

Het bijzondere is dat er zoveel mensen buiten de muren van inrichtingen tóch GL stemmen.

Blijkbaar liever een gevaarlijke, dure maar prettig-voelende waan dan dat de problemen die er wél zijn, worden benoemd met de juiste oorzaak.

Het is vrees ik feitelijk een luxe die men zich denkt te kunnen permitteren. Ten koste van anderen, uiteraard.

Devadip | 22-02-17 | 11:45

Windmolens hebben de toekomst niet.
Dat heeft zonne-energie.

Carmelita | 22-02-17 | 11:45

Linkse Leugen. Pleonasme.

Vogelbeest | 22-02-17 | 11:45

Klavertje vier .
Little lie ; big lie
Jeugd ,puber , politiek en nu het groen al een grote leugen.
Nu ook nog over de centjes , stap naar de VVD , kun je ook nog liegen over veiligheid.

medelmo | 22-02-17 | 11:43

vuile Folkerts zijn het, allemaal

Willy Keutel | 22-02-17 | 11:42

Alleen Wilders liegt, toch?

Nuchter1955 | 22-02-17 | 11:41

@Professor Superhirn | 22-02-17 | 11:35
"Jij snapt het. Opvallend nietwaar, dat er geen enkele partij is die zich afvraagt of we wel 10+ miljard aan mensen op deze aardbol kunnen huisvesten."

Pcies!
Voor de filmliefhebbers onder de reaguurders : "soylent green".

Geenzuiverkoffie | 22-02-17 | 11:41

@61 | 22-02-17 | 11:33
Alleen als de klimaat modellen kloppen en dat doen ze niet:
Curry: Computer Predictions Of Climate Alarm Are Flawed.
Prof Curry recently announced that she was abandoning academic life due to the attacks on her research and the “craziness” of the climate debate.
.
wattsupwiththat.com/2017/02/21/curry-...
.
Recent Paper (voor de layman inclusief Yasser en van eminente Professoren van de Global Warming Policy Forum : thegwpf.us4.list-manage1.com/track/cli...

Zwizalletju | 22-02-17 | 11:40

@alpha centauri | 22-02-17 | 11:29
Die oude Mercedes was van haar vriend en reed op gas, niet op diesel.
Maar dan nog belazerde ze de boel door tijdens de campagne in een Prius te gaan rijden en daarna weer in te leveren.
GroenStinkt zal mijn stem van mijn dode kadaver moeten stelen.

necrosis | 22-02-17 | 11:37

Kortom; energie wordt fors duurder. Consumenten hebben minder te besteden, producten en diensten worden duurder. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verzwakt. Lijkt me een geweldig plan. Wat kan er misgaan.
atheïstisch stemvee | 22-02-17 | 11:35

Dan worden we gelijk ook een stuk minder interessant voor de gelukzoekende "vluchteling".
Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel ;-)

Geenzuiverkoffie | 22-02-17 | 11:37

padbuffel | 22-02-17 | 11:25

Jij snapt het. Opvallend nietwaar, dat er geen enkele partij is die zich afvraagt of we wel 10+ miljard aan mensen op deze aardbol kunnen huisvesten. En welke effecten dat op de leefomgeving en welvaart van onze kinderen en kleinkinderen zou hebben. Terwijl het er toch echt binnen een paar decennia aan zit te komen en we nu al niet in staat zijn om kansarme illegale migranten uit armesloeberstreken buiten ons grondgebied te houden.

Professor Superhirn | 22-02-17 | 11:35

@raskol | 22-02-17 | 11:17

Dat word ie niet. Punt. Dat komt regelrecht uit jouw portomonee. Simpel zat. Dus niks niet prima.

peterdh | 22-02-17 | 11:35

Kortom; energie wordt fors duurder. Consumenten hebben minder te besteden, producten en diensten worden duurder. De concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verzwakt. Lijkt me een geweldig plan. Wat kan er misgaan.

atheïstisch stemvee | 22-02-17 | 11:35

Voor 2000 euro per gezin per jaar kan je zelf 8 zonnepanelen op je dak leggen (1900 kwh/jaar). En dus ieder jaar 8 panelen erbij leggen!
Zo'n overheid hebben we niet nodig, dat kunnen we zelf beter.

Pimp my Voortuin | 22-02-17 | 11:33

100% CO2 besparing Nederland geeft een temperatuurreductie van 0,000015 graden, welke wegvalt in de foutenmarge . Kosten €500 MILJARD. 100% CO2 besparing wereldwijd geeft een temperatuurreductie van 0,15 graad. Kosten onvoorstelbaar.
Althans dat zeggen dezelfde modellen die aantoonbaar niet kunnen simuleren hoe het temperatuursverloop überhaupt is. Los daarvan heeft niemand een duidelijk beeld wat er nu feitelijk gebeurd, waarom de stijging stagneert en welke de invloeden zijn van oceanen en (elektrische) kosmoseffecten.
Mooi, dat geloof.

Rest In Privacy | 22-02-17 | 11:33

beschuitfluiter | 22-02-17 | 11:15 +1

Geenzuiverkoffie | 22-02-17 | 11:33

Zodra dat tuig aan de macht komt, ben ik weg. En ik neem mijn winkels mee.

glaaf | 22-02-17 | 11:33

Zolang GL ongehinderde immigratie ondersteund en faciliteerd zal de luchtvervuiling alleen maar stijgen. Hypocriete zakkenvullers.

LangeTijdGeleden | 22-02-17 | 11:32

Groenslinks...

PaardvanTroje | 22-02-17 | 11:30

@prutserstentop | 22-02-17 | 11:23
Ik mis in uw opsomming nog Bram van Ojik
Of was die wel 'eerlijk'...?

TonyD | 22-02-17 | 11:30

Mensen die op GroenLinks stemmen zouden voor straf alle belastingen moeten betalen die GroenLinks al dan niet stiekem wil invoeren.

Professor Superhirn | 22-02-17 | 11:30

GL is een partij die bestaat bij de gratie van het verzonnen westerse schuldcomplex; altijd al geweest.
Geen wonder dus dat uit deze koker alleen maar leugens en verzinsels gekotst worden.

jemagookniksmeer | 22-02-17 | 11:29

Zeg maar gerust 2000 euro per belastingbetalend huishouden, en dat per jaar. Ofwel: GroenLinks kost u bijna een netto modaal maandsalaris per jaar.

Dit is heel voorzichtig die netto 2000 euro per jaar en dat om klimaatverandering (wat in de geschiedenis van de aarde altijd heeft bestaan) tegen te gaan. Tel daar bij op: jaarlijkse vermindering van de hypotheekrenteaftrek, extra uitgaven voor defensie (zeer noodzakelijk), extra uitgaven voor de politie (zeer noodzakelijk), extra uitgaven voor de ouderenzorg (zeer noodzakelijk), extra uitgaven voor immigratie (meer mensen in de bijstand, meer huursubsidie, meer te betalen ziektekosten(er zijn ook mensen die aan het werk gaan, alleen dat is normaal, dat is de norm en ik ga mensen geen schouderklop geven, omdat men doet wat men behoort te doen, namelijk werken voor je geld)), het, nu, al duurder worden van de ziektekostenpremies, en je weet dat die 2000 euro netto per belastingbetalend huishouden een ondergrens is.

Jesaja | 22-02-17 | 11:29

Groenlinks liegt altijd.
En iedere keer als Mevr. Halsema haar oude diesel-Mercedes start dan sterft ergens een een ijsbeer.
Of een pinguin, zeg het maar...

alpha centauri | 22-02-17 | 11:29

Liegende partijprogramma's? Ik ken er nog wel een paar, daarvoor hoef ik niet op links te zoeken. Draai het om: Noem één partijprogrammapunt van een grote partij dat niet of
1) op onwaarheden is gebaseerd
2) onmogelijk te realiseren is
3) allang al wordt uitgevoerd
4) 0 impact heeft op wat dan ook, danwel direct averechts werkt

van heinde en verre | 22-02-17 | 11:27

Hahaha ,wat een sukkels zijn we allemaal, doe zoals de amerikanen, leen je rot ! (en betaal maar 10 % terug),dan komt de gouden eeuw weer terug.JEEEEEJ !!! Iedereen gratis geld !

cat22 | 22-02-17 | 11:27

Ach, maandag was het Jesse-Klaver-dumpdag, gisteren werd Krol gevloerd, vandaag weer Klaver. He, wat zullen de uitgekookte spindoctors van pvda en dom66 blij zijn. Ga zo door! Zo help je rutte wel weer het Catshuis in (tot 2019)

dathoujetoch | 22-02-17 | 11:27

@ two ball cane | 22-02-17 | 11:15

Lekker simpel weer. Nooit gehoord van propaganda en demagogie? Sinds wanneer worden de verkiezingsbeloften door de aangetreden regering nagekomen. Je kan het een miljoenmiljard keer laten doorrekenen maar wanneer op 15 maart de stemhokjes sluiten gaat er een grote streep door alle beloftes en zijn alle doorrekeningen zoals gebruikelijk volkomen waardeloos.

Elessir | 22-02-17 | 11:27

Dijsselbloem had dit al eerder geconstateerd. Dus 'scoopje' is een beetje gechargeerd. Neemt niet weg dat Klaver enthousiast te werk gaat. Politici, dus ook Klaver, zijn meesters in het creatief boekhouden. Het CPB zou dat eigenlijk moeten doorzien. Hoe dank ook, GroenLinks staat relatief hoog in de peilingen. Waarschijnlijk allemaal kiezers met een goed gevulde portemonnee, die bereid zijn flink in de buidel te tasten om het milieu te redden. Het is alleen jammer dat de grootste vervuiler van deze wereld, dhr. Trump, de visie van Klaver niet deelt.

Mannes | 22-02-17 | 11:25

Wie gelooft in de klimaathoax moet de exponentiele bevolkingsgroei aanpakken. Gevalletje probleem aanpakken bij de bron in plaats van met miljarden smijten richting milieu maffia terwijl onze oudjes liggen te kreperen. Schaam jullie!

padbuffel | 22-02-17 | 11:25

En nu maar hopen dat die muesli-ruften latende okselhaargeiten niet met hun kut stemmen. Oh, wacht...

NACademicus | 22-02-17 | 11:23

Rosenmuller loog, Halsema loog, Sap loog en Klaver liegt!
Ons een rad voor ogen draaien daar zijn ze het best in. Jammer dat we ze doorhebben en als we naar ze luisteren ze gewoon niet serieus nemen. DOM DOM

prutserstentop | 22-02-17 | 11:23

Feiten zijn niet van belang in de campagne van GroenLinks, alles draait om het beeld van de Jessias, een politieke lichtgewicht die 'vermarkt' wordt als een pak wasmiddel. De ware gelovigen (goed voor een stuk of 3 zetels) zijn niet meer te redden, anderen hopelijk nog wel.

bintang | 22-02-17 | 11:23

Tja zij mogen de boel belazeren want groen

Bokito ergo sum | 22-02-17 | 11:22

Klimaat nonsens van Trudeau Snowflakes van GL.
Man, man, wordt toch eens wakker , wakker uit jullie Groene maakbare nonsens droom.
.
20 New Scientific Papers Link Modern Climate Trends To Solar Forcing
By Kenneth Richard on 20. February 2017:
.
A Robust Sun-Climate Connection
Increasingly Affirmed By Scientists
.
- See more at: notrickszone.com/2017/02/20/20-new-sci...

Zwizalletju | 22-02-17 | 11:21

Socialisme is de religie van de valse beloftes en ecologie die van de verkeerde oplossingen voor niet bestaande problemen.
Groenlinks: Hoop en belofte door list en bedrog.

Zeddegeizot | 22-02-17 | 11:21

Dikke complimenten voor Seven en een dikke vette BOE voor de leugenjournalisitiek die ons land arm is.

padbuffel | 22-02-17 | 11:19

@aardappelninja | 22-02-17 | 11:12

Dit is groen-populisme - en dat mag. Sterker nog het wordt door overheid/EU mede gefinancierd.

litebyte | 22-02-17 | 11:17

Prima, zolang die 8 mld maar wordt opgehaald bij andere linkse hobbies zoals kunstsubsidie, publieke omroep en ontwikkelingshulp.

raskol | 22-02-17 | 11:17

Barbara Baarsma meldde dit ook al bij Buitenhof met nog meer pijnlijke puntjes m.b.t. betaalbaarheid. Ze willen ook iets van 16 miljard extra belasten op mobiliteit. Als die intensive werkt (zoals bij de PHEVs) dan zal de overheid een groot deel van die lastenverzwaringen dus níet meer ontvangen en zullen deze via andere belastingen weer opgevoerd moeten worden (loonbelastingen, BTW, etc)

Ergo; met Groenlinks wordt alles onbetaalbaar; want we krijgen ook nog de rekening van het Energieakkoord hè! Gaat volgens ingewijden ook meer dan 100 miljard kosten! En waarom? De planeet is er niet mee gered; daar zijn we A te klein voor en B; Afrika en China vertiefen het toch wel. Nee, alles om maar het braafste jongetje in de klas te zijn in Europa!

beschuitfluiter | 22-02-17 | 11:15

Goed dat dit wordt aangekaart! Alleen lijkt me dat partijen die zich niet eens laten doorrekenen gevaarlijker zijn. Die zijn bij voorbaat door de mand gevallen.

two ball cane | 22-02-17 | 11:15

GroenLiegt, en dat mag. Want idealisme en dode zeehondjes.

aardappelninja | 22-02-17 | 11:12

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl