achtergrond

Geenstijl

FactCheck. GroenLinks liegt over klimaatsubsidie

seven_400x400.png Post van reaguurder Seven. Hij is weer eens wat op het spoor, of we interesse hadden in een scoopje. Gaat over GroenLinks, de CPB-doorberekeningen van hun verkiezingsprogramma, en de slinkse manier waarop Jesse F. Klaver probeert om acht miljard euro uit de belofteboekjes te houden. Want als hij opbiecht dat GroenLinks in werkelijkheid vele miljarden méér in het milieu wil pompen, dan krijgt de kiezer misschien in de gaten dat het duurzame ideaal van de kunstmatige constructie Klaver B.V. in werkelijkheid onbetaalbaar is. Van uw centen, ook nog. Seven heeft Jesse betrapt, en kort nadat hij onderstaand stukje instuurde, bleek hij niet de enige: ook MinFin Dijsselbloem merkte bij Jinek fijntjes op dat GroenLinks liegt over 8 miljard. Hij heeft gelijk. Hieronder de onderbouwing van Seven bij de linkse leugen van Klaverjesse: GroenLinks liegt CPB voor over 8 miljard per jaar aan extra klimaatsubsidies. Vorige week presenteerde het Centraal Planbureau de financiële doorrekeningen van de diverse partijprogramma’s. Ook GroenLinks liet zijn programma doorrekenen door het Centraal Planbureau en klopte zichzelf nogal op de borst dat ze er qua ‘economisme’ zowaar relatief goed uitsprongen. Er is echter iets opvallends aan de hand met de CPB-doorrekening van GL. Het blijkt dat GL het CPB voor loog waar het hun gewenste uitgaven aan groene stroomsubsidies, de SDE+regeling, betreft. De SDE+ is een subsidie die de hogere productiekosten van duurzame energie ten opzichte van de marktprijs voor energie aan de duurzame-energieopwekkers vergoedt. Bij GroenLinks heeft het klimaat overduidelijk topprioriteit, het is nota bene het eerste punt uit hun partijprogramma, en GL tekende zelfs een initiatief voor een klimaatwet: Er is, om de CO2-uitstoot te beperken en zo de wereld te redden van global warming klimaatverandering, volgens de partij geen tijd te verliezen. Geen tijd te verliezen, behalve wanneer het CPB vraagt naar de klimaatplannen. Dan zegt GL tegen het CPB dat ze de komende 5 jaar op hun handen gaan zitten. Ze zetten hun structurele klimaatsubsidies ten grootte van 8 miljard per jaar die GL extra wil uitgeven aan windmolens en andere duurzame ‘groene’ energie via de SDE+-regeling, namelijk opeens 5 jaar in de ijskast. De Jesse Fanclub beweert tegenover het CPB dat ze deze structurele uitgaven à 8 miljard per jaar pas ingaan na 2021, dus na de komende regeerperiode zodat het, oh toeval, net niet meetelt in de huidige doorrekening van het CPB.
Dit is in tegenspraak met de plannen van GL waarbij 20% duurzame energie al moet worden bereikt in 2020 en de uitstoot aan CO2 25% lager is ten opzichte van 1990, terwijl Jessus tegenover het CPB beweert dat hij de komende 5 jaar slechts 200 miljoen extra uitgeeft aan de SDE+regeling - waardoor GL feitelijk rond het huidige basispad (van VVD-minister Henk Kamp) blijft hangen en dus hooguit op 14% duurzaam in 2020 uitkomt. Dat GroenLinks het de komende 5 jaar, als ze gaan regeren, wil laten bij een plus van slechts 200 miljoen is ongeloofwaardig. Henk Kamp van de VVD verhoogde de structurele uitgaven voor duurzame energie de afgelopen periode van 3,5 miljard naar 8 miljard per jaar en dan zou klimaatpartij GroenLinks stoppen bij een magere plus van 200 miljoen en de komende 5 jaar vrijwel niks extra besteden? Onzin, de besteding van de extra 8 miljard per jaar gaat bij GL in werkelijkheid, gezien al hun eerdere uitingen over de urgentie, dus direct in als ze de kans krijgen, niet pas over 5 jaar - zoals ze beweren tegenover het CPB. Deze uitgave komt trouwens bovenop de eerdergenoemde huidige 8 miljard per jaar voor klimaatbeleid uit het basispad. GroenLinks verdubbelt daarmee de ‘klimaatreddende’ subsidies voor duurzame energie en tilt deze naar een ontzagwekkende 16 miljard per jaar. Dit zou, indien eerlijk verteld, aan het CPB, de koopkrachtplaatjes van GL zeer negatief raken (of zorgen voor een veel groter begrotingstekort, ware het niet dat de SDE+ bij GL direct via de energierekening, opslag duurzame energie (ODE) loopt, maar dat is weer een heel ander verhaal), dan door het verkiezingsverhaal waar GL met dank aan de listige uitsteltruc richting het CPB nu mee schermt. Extra saillant wordt het als blijkt dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de 8 miljard aan SDE+plannen van GroenLinks weer wel meetelt zodat ze qua klimaatbeleid toch nog goed scoren: Letterlijk, in de beoordelingen van de planbureau’s dus wel de lusten, maar dan zonder de lasten. Om een idee te geven wat voor impact deze uitgave, die het CPB nu met dank aan de truc van GL niet meetelt, heeft: 8 miljard is bijna 500 euro per Nederlander per jaar, inclusief baby’s en bejaarden. Zeg maar gerust 2000 euro per belastingbetalend huishouden, en dat per jaar. Ofwel: GroenLinks kost u bijna een netto modaal maandsalaris per jaar. In de GroenLinks-campagne draait het om het ‘eerlijke verhaal’ maar het eerlijke verhaal over de werkelijke kosten van Jesse’s groene agenda durven ze bij GroenLinks nog niet echt te vertellen. Niet alleen het redden van het klimaat, maar ook zetels worden immers duur betaald. Seven

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.