achtergrond

Geenstijl

Telegraaf snapt social media (nog steeds) niet

Bij de Telegraaf zitten een hoop ouwe zakken die helemaal geen reedt uitvoeren en er zit Bart Mos. Bart Mos doet alles. Die man heeft in z'n eentje meer scoops dan zes meubelfolders en 't Azijnkwakje bij elkaar en ging zelfs de cel in om zijn bronnen (qua #FreeBartMos) te beschermen. Zo'n vent dus. En als zo'n vent een flauw grapje maakt, dan zeg je 'flauw grapje Bart'. Maar dat gaat op de Basisweg kennelijk anders. Daar mag Bart Mos na zijn flauwe grapje over golden showers voor straf een tijdje niet twitteren (welkom terug) en. Komt. Er. Een. Nieuw. Social. Media. Protocol. Voor als de krant nog eens keer wil uithalen naar bureaucratische organisaties. Dat ze dan tenminste altijd geen recht van spreken hebben. Enfin. U kent ons van de Geenstijl bij de Geenstijl inmiddels wel. Wij hebben dus dat protocol. Nieuwe Social Media Richtlijnen Redactie De Telegraaf (update Social Media Protocol 2012) Gelet op het toenemende belang van soclal media als onderdeel van ons journalistieke werk, is het noodzakelijk om helderheid te verschaffen over het gebruik van social networks als Twitter, Facebook, LinkenIn etc. Voorop staat dat de Telegraaf-accounts, aangestuurd vanuit de Nieuwstafel, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Hoofdredactie. Om duidelijk te maken hoe de redactieleden van De Telegraaf met gepersonaliseerde accounts om moeten gaan, heeft de Hoofdredactie na overleg met de Redactieraad de volgende richtlijnen opgesteld, in aanvulling op het in december 2012 ingevoerde Social Media Protocol voor de redactie van De Telegraaf. De volgende regels zijn met onmiddellijke ingang van kracht: • Bij gebruik van social networks (Facebook, Twitter, LinkedIn etc.) geldt onder alle omstandigheden dat redactieleden onze reputatie als professionele journalistieke organisatie in stand houden en beschermen. Elk commentaar en iedere gedeelde link moet dan ook worden beschouwd als een publieke mededeling, ongeacht eventuele privacy settings. • Redactieleden onthouden zich van uitlatingen en gedragingen die vragen of twijfels kunnen oproepen over hun professionele, journalistieke integriteit en/of de onafhankelijkheid van De Telegraaf • Redactieleden hanteren zakelijke en beleefde omgangsvormen, ook indien zij worden bekritiseerd of aangevallen. Tel tot tien voordat je reageert. Beledigingen en obsceniteiten zijn niet geoorloofd. • Social media dienen niet als podium voor kritiek op collega’s of voor het verspreiden van mededelingen of opinies over interne kwesties bij De Telegraaf en/of Telegraaf Media Groep. Inbreuk op deze standaardregel betekent schending van onze reputatie. • Het is niet toegestaan om onverifieerbare informatie en/of links te plaatsen en te delen. Check je bronnen. Het is niet toegestaan (tekst en beeld-)materiaal van derden te gebruiken indien sprake is van schending van auteursrecht. • Het aankondigen van nog te publiceren unieke content (primeurs of eigen verhalen) op social media is uitsluitend toegestaan na voorafgaand overleg met en toestemming van de dienstdoende nieuwsregisseur. • Schending van deze regels kan leiden tot disciplinaire maatregelen, afhankelijk van de daarvoor conform wet en cao geldende regels.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.