achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten - Waardeloze verkiezingen

fijnmannogeen.jpgObama beveelt aan de ene kant onderzoek over stembusgang, aan de andere kant zijn alle verzoeken tot handmatige hertellingen afgewezen. Het belangrijkste bewijs wordt niet bekeken. Erger nog, de staat Michigan heeft een wet dat als de uitslag niet klopt bij de opkomst, er geen hertelling mag komen. Afgelopen maandag hebben de kiesmannen uit de staten hun definitieve keuze tussen twee teleurstellingen in zesvoud moeten opstellen, ondertekenen en insturen. De Nederlandse overheid is voor een stemprinter. Dan kunnen daarna de stemmen geautomatiseerd gescand en geteld worden. Het eerste systeem kan een andere stem printen dan de keuze van de kiezer. Het tweede systeem kan foutief inscannen of optellen. Fouten die allemaal in de VS voorkomen. Deze “oplossing” verdubbelt alleen maar het aantal kwetsbare systemen. De kans dat een paper trail op het juiste moment volledig wordt bekeken, is verwaarloosbaar. (Videootje met uitleg) Computers zijn eigenlijk alleen nog maar extreem mentaal beperkte ambtenaren met een IQ beneden een strontvlieg, die als lemmingen blind de instructies volgen van hun fascistische leider, de onbekend gebleven groep programmeurs. Zou er niet een fundamenteel grondrecht moeten zijn dat iedereen het verkiezingsproces moet kunnen controleren? Niet alleen actief en passief kiesrecht, maar ook zonder alles daartussenin. Dat iedere kiezer zonder een muur van deskundigen zelfstandig toezicht kan houden over iedere stap in het kiesproces.
Het verzoek van de groenen om de stembiljetten opnieuw te bekijken werd niet ontvankelijk verklaard. Alleen kandidaten die de verkiezingen bijna hadden gewonnen zijn een belanghebbende partij. Het volk zelf blijkbaar niet. Als de verliezer het dus wel best vindt, of iets krijgt aangeboden of bedreigd wordt, vervalt de nacontrole. Een partij kan ook afzien van een hertelling vanwege het beeld wat het schept, of politieke druk. In de meeste staten moet bij een verzoek tot hertelling ook gepleit moeten worden hoe er gefraudeerd is, en hoe de hertelling tot een beter resultaat zal komen. Iets wat zonder toegang tot de code in stemcomputers tijdens de stemming helemaal niet mogelijk is. En zelfs met die toegang zien de meeste mensen alleen abracadabra. De partij die verzoekt om een hertelling moet die hertelling in vele staten zelf betalen. Vreemd dat er miljarden beschikbaar zijn voor de campagne vooraf, en slechts miljoenen voor toezicht en controle achteraf. Rusland en China worden aan de lopende band beschuldigd van digitale oorlogsvoering, maar die zouden stemcomputers buiten schot laten? In duplo Hertellingen die weinig verbetering hebben opgeleverd, aangezien die met voornamelijk door dezelfde stemcomputers worden uitgevoerd. Dan controleer je de herhaalbaarheid van een discutabel proces, niet zijn kwaliteit of juistheid. Zoals vele studenten eerst drie keer tentamen doen, en dan pas het boek open. Belangrijke zaken moeten twee keer compleet onafhankelijk gemeten worden, met andere mensen, andere software, andere hardware. Daarom heeft CERN aan de ene kant in de ring de Atlas-detector en aan de andere kant de CMS-detector. Waarom wordt die zorgvuldigheid wel geëist in een wetenschappelijk experiment, maar niet in de belangrijkste verkiezing ter wereld? Naïef De meute heeft vertrouwen in de staat die ze gekocht heeft, het bedrijf die ze levert en de mensen die ze bedienen. Deze bedrijven gebruikten als wachtwoorden “abcde” of “admin”. De twee marktleiders Diebolt en E&S zijn onderdeel van internationals die belang hebben bij de uitslag. Niet alleen is de campagne en lobby in handen bij het grote geld, het tellen ook. Het is ook vreemd dat staten niet zelf kiezen voor elektronisch stemmen, maar dat doen vanwege federale HAVA-subsidie. Met alle respect, medewerkers van stembureaus kunnen hooguit een virusscannertje draaien, maar echt beoordelen of een stemcomputer draait op de officiële software tijdens de verkiezingen is een brug te ver. De staat probeert stemcomputers te kopen die over meerdere verkiezingen afgeschreven kunnen worden, terwijl u meerdere keren per dag uw besturingssysteem en virusscanner dient bij te werken. Schaal Het vertrouwen wat ruim gewonnen verkiezingen uitstralen is een achterhaalde gedachte. Uit de tijd dat kiezers of tellende stembureaumedewerkers werden omgekocht, uitgebrachte stemmen werden gestolen of het toevoegen van stemmen. Methodes waarbij de inspanning, kosten en risico's exponentieel toenemen met de omvang van de fraude. Digitaal frauderen op grote schaal is niet veel moeilijker dan op kleine schaal. Het is maar een instelling in het virus. Stemcomputers automatiseren niet alleen de telling, maar ook vele vormen van fraude. In verschillende staten staan systemen van dezelfde leveranciers. Als het verschil tussen de kandidaten maar groot genoeg is, daalt de ambitie tot controle. Iemand die fraudeert kan het dus maar beter in meerdere staten een ruim verschil veroorzaken. Gouden stem Een herhaling van het fiasco tussen Bush en Gore was niet mogelijk. Daar besliste de Hoge Raad dat de hertellingen tussentijds moesten stoppen, in het voordeel van Bush, omdat de Hoge Raad op dat moment uit vijf conservatieven en vier liberalen bestond. De beslissende rechter maakte daarmee de uitslag in Florida definitief, Bush had daar 537 stemmen meer. Dankzij Florida won hij de verkiezingen. Praktisch gezien had deze negende rechter een gouden stembiljet. Momenteel bestaat de hoge raad uit vier conservatieven en vier liberalen. Politiek beladen dossiers leiden tot staking van stemmen. Dan volgt er geen beslissing en wordt het dossier op het bureau gelegd van de negende, nog te benoemen rechter. De Republikeinse meerderheid in de senaat vond dat in een verkiezingsjaar de president zijn recht kwijt is een opvolger te benoemen, en blokkeert daarmee al een jaar iedere moeilijkere cassatie. Kip-ei Hertellingen beginnen bij de vraag hoe de regels gelezen moeten worden, vragen die alleen bij verkiezingen gesteld worden en daarom vrij snel verzoeken om nieuwe jurisprudentie. Dossiers die indirect bepalen wie de nieuwe president wordt, maar die pas beslist kunnen worden zodra die nieuwe president de hoge raad weer compleet gemaakt heeft. Daarmee wordt de initiële telling van de kiesraad a priori onaantastbaar, zelfs voor de rechterlijke macht. De nieuwe president kiest uiteraard een rechter die zijn benoeming zal bekrachtigen. Daarmee worden initiële resultaten definitief onaantastbaar. Digitale delicten laten per definitie weinig sporen na. Pak je de daders, dan gaan enkele nerds het cachot in, de strafdreiging is minimaal. Human Je zou verwachten dat computers sneller en nauwkeuriger zijn dan het oude potlood. Toch eindigde de Amerikaanse verkiezingsnacht zonder uitslag. De staat Californië, met het grootste aantal kiezers, had na twee weken nog miljoenen stemmen te tellen. De scancomputers konden totaal niet omgaan met kleine imperfecties, zoals koffievlekken, jam en dergelijke. Maar ook staten met een minder voorspelbare uitslag zoals Michigan en New Hampshire lieten lang op zich wachten. Dat stemcomputers met een druk op de knop de uitslag geven is een sprookje. Ze geven direct een uitslag en serieuze controle ontbreekt volledig. Van alle waarborgen blijft weinig over. Wat is de waarde van een paper trail als er geen mens naar kijkt? Als dat papier ook al gemanipuleerd kan zijn? Daarom heb ik alleen vertrouwen in menselijke stemcomputers.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.