achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Man zegt D66 op om ratificatie leeg inlegvel Rutte

IMG_0577.jpegVan voormalige vdd'ers kregen we ook al een aantal opzeggingen ge-cc't, en nu hebben we er ook eentje van een D66'er. We zouden bij GeenPeil eens een overstapservice moeten overwegen, want opzeg-cc'tjes aan GS kun je altijd extrapoleren naar het bekende gezegde 'waar politieke rookgordijnen zijn, brandt het vuur van de lidmaatschapskaarten'. Geachte leden van de redactie, Gisteren heeft voor mijn gevoel de D66 fractie zichzelf ongeloofwaardig getoond als democratische partij en volksvertegenwoordiger en heb ik mijn lidmaatschap van deze partij opgezegd. Ik voeg onderstaand de reden die ik hen daarvoor beschreven heb toe, evenals screenshots van het opzeggingsproces. Mogelijk is daar een item van te maken dat andere democraten zal bewegen hetzelfde te doen in de hoop dat dit de D66 senatoren in de 1e Kamer nog kan bewegen een democratischer keuze te maken. Politiek inhoudelijke reden voor opzegging: "De steun van de D66 2e Kamer fractie aan het door Rutte gesloten akkoord over het Oekraïne verdrag is in strijd met de beginselen waar ik dacht dat D66 voor staat en reden mijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er is de burger bij het Oekraïne referendum een duidelijke vraag voorgelegd met een keuze voor een JA, NEE of blanco stem. Daarbij was geen ruimte voorzien waarop de burger de reden van die keuze op kon schrijven. De voorgelegde keuze was ook niet "Ja, mits" of "Nee, tenzij". Met de steun die D66 nu aan Rutte verleent, doet zij alsof er wel degelijk van een "Nee, tenzij" sprake zou zijn geweest. Dat schept een gevaarlijk precedent, want die vraag was de burger niet voorgelegd en kan dus ook door de burger niet aldus beantwoord zijn. En zelfs al was dit anders, dan zou alsdan de enige democratische mogelijkheid geweest zijn een herzien verdrag, dus ook door Oekraïne ondertekend, dat dan opnieuw aan de burger wordt voorgelegd. Ook daarvoor kiest D66 niet. Het toch voor het akkoord van Rutte stemmen is voor een goed democraat dan ook onaanvaardbaar en reden voor mij om D66 niet langer te ondersteunen. Deze opzegging houdt tevens in een verzoek tot restitutie van al vooruit betaalde contributie voor 2017." d66opzeggert.PNG

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.