Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Vrijdagavond In Your Face Vid.. Wacht. Wut?

Oei. Koud een paar uur politiek lijsttrekker of verslaggever Jan Roos heeft de joden al boos weten te maken. Best knap, voor iemand van "populistisch rechts" (dixit alle media). Was gibt's? Nou, iets met het willen afschaffen van subsidie op religieus onderwijs (wat gewoon een goed plan is), wat onmiddellijk leidt tot VNL-opzeggings vanwege de dreigende "ontjoodsing" (lol & Godwin Alert) van Nederland. Dus moet Jantje ineens in een totaal onverwachte hoek in de damage control modus. Hoort allemaal bij het politieke spel. Jan verzon een list en grijpt naar een vertrouwd middel: staccato zinnen uitspreken in een In Your Face VNL Video Vlog. Op vrijdagavond, ook nog. Bedankt voor de content, Jon! Mogen wij de geachte lijsttrekker er alleen nog even op wijzen dat nog he-le-maal niemand van de Gewone Nederlanders deze nano-ophef had meegekregen? Misschien dat de liefhebbers zich bij dezen nog willen inlezen (maar voel je niet verplicht), edoch het punt is: als je voor elke zeiktweet een vlog moet gaan maken, kun je net zo goed meteen 24/7 een GoPro op een selfiestick voor je neus hangen. Wel goed voor gratis airtime bij Buurthuis DWDD, want die zijn *dol* op vloggers uit de hoek van de joodsonvriendelijke persuasie.

Reaguursels

Inloggen

Zullen we aan het eind van het jaar dan maar het aantal doden gaan tellen die mocro's achter zich hebben laten? Wellicht dringt het dan een beetje door met wat voor schorem we hebben te maken.

Rien7847 | 02-10-16 | 15:58

Het door de overheid laten financieren van religieus onderwijs was onderdeel van een grote compromis uit de jaren 10 of 20. Toen stemden een paar christelijke partijen in met algemeen kiesrecht (ook voor vrouwen), in ruil dat religieus onderwijs voortaan ook gefinancierd zou worden door het onderwijs.

Het is nogal een grote middelvinger naar die oude partijen toe (deels verdwenen, deels overgegaan in andere christelijke partijen) als jij de financiering van religieus onderwijs afschaft, terwijl vrouwen nog steeds mogen blijven stemmen. Dan hebben die partijen helemaal niks bereikt.

Ik vind dus: als jij de financiering van religieus onderwijs stopzet, moet jij ook het vrouwenkiesrecht afschaffen. Dat is eerlijk. Anders pleeg jij politiek bedrog.

IkBenEenLiberaal | 02-10-16 | 10:15

100% gelijk Jan!

Van overheidswege gefinancierd onderwijs dient te allen tijden SECULIER te zijn.

Niks tégen religieuze scholen, maar daar dienen gemeenschapsgelden niet meer voor aangewend te worden. Dus dan gaan die mensen, als ze hun geloof écht zo belangrijk vinden, daar maar lekker zélf een potje voor maken. (Dág gratis geld).

Een wat die VNL-opzeggers betreft zeg ik; bye bye, swaai swaai, opgeruimd staat netjes!

HypoPseudo | 02-10-16 | 08:18

ristretto | 01-10-16 | 09:05

Flikker toch op met je adder onder het gras man. Als ouders en de kring daaromheen, die kinderen naar een openbare school sturen, ook ruimhartig bij zouden dragen aan beter onderwijs voor hun kinderen, zou toch ook niemand daar een probleem van maken? Wat heeft dat te maken met de scheiding van kerk en staat. Die bestaat er juist uit dat onderwijs voor 1 persoon op dezelfde manier bekostigd wordt. Dat bijzonder onderwijs scholen kinderen graag wat extra/anders bij brengen en daarvoor extra geld benodigd is, wat ze middels hun eigen achterban opbrengen, heeft geen bal te maken met je adder onder het gras, maar is gewoon iets wat iedereen kan en mag doen.

Maar ja, een extra bijdrage per leerling, al is dat je kind maar ook al heb je geeneens kinderen, kom daar maar eens om op een openbare school.

breakingnews | 02-10-16 | 01:00

Het valt niet mee Jan die poletiek. Straks ga je nog aktie voeren tegen de rituele moslimslachtpraktijken en de schending van de lichamelijke integriteit van wilsonbekwame minderjarige moslimjongens, gaan die joden ook alweder tegen je in zeuren, want die hebben ook zo hun on-Westerse onhebbelijke halal/koosjer-gewoontes.

IndoFortuyn | 02-10-16 | 00:02

-weggejorist-

djinnie2 | 01-10-16 | 18:32

-weggejorist-

djinnie2 | 01-10-16 | 17:55

Jan Roos was net op radio 1 .hij moet respect hebben voor ieder geloof en ieder manier van denken ,maar hij hoeft geen respect te hebben voor de respectloze manier van geloofs-beleiding op Islamitische scholen ten opzichte van andere culturen .Ik vind dat de overheid meer geld moet uitgeven voor Nederlands onderwijs en dat in deze tijd het Islamitische onderwijs voorlopig gestopt moeten worden vanwege de extremistische manier waarop blijkt dat veel turken achter deze dictator uit Turkije staan .Dit kan waarschijnlijk alleen via referenda waarmee een bepaalde flexibiliteit gewaarborgd is .

djinnie2 | 01-10-16 | 17:33

Jezusismijnheer; gedachtenexperiment. Stel dat er ergens een uitleg waarom de 10 geboden zijn wat ze zijn (en waarom 10), of waarom je bepaalde dieren niet mag eten of hoe je je zou moeten kleden. Een uitleg waaruit blijkt wat er zo goed aan die geboden of verboden is. Dan heb je dus een onderliggende moraal of reden te pakken. Die zit weliswaar verpakt in het geloof, maar de onderbouwing, de werkelijke reden staat daar los van. Het geloof/de mensen van een geloof bevriest dan die conclusie en noemt het goddelijk. Maar iets is waar omdat het waar is, niet omdat het door een sociale kring, cultuur of geloof wordt afgedwongen en het de opde verpakking staat. Er bestaat dus geen goddelijke waarheid in die zin. Het staat op zichzelf. En een geloof houdt vast aan de bevroren geboden en verboden en opvattingen omdat ze op de verpakking staan zonder naar de ingredienten te kijken. Ook al zijn die ingredienten inmiddels herzien of vergaan. Bijvoorbeeld kosmologisch. Ga maar eens op zoek naar de oorsprong van het concept hemel, engelen, schepping, geloof an sich. Die komen niet uit de lucht vallen.

kloopindeslootjijook | 01-10-16 | 13:10

Jezusismijnheer, het probleem is dat er strikt genomen geen onderscheid kan worden gemaakt tussen geloof en bijgeloof. Alleen individiueel is jouw geloof waar en dat van anderen bijgeloof. Ten tweede heb jij er om een 1 of andere reden voor gekozen -het is namelijk een keuze om bij een geloof te blijven of niet- voor 1 opvatting te kiezen en daarmee verklaar je de rest heidens. Het probleem is dat jouw keuze niet-rationeel is. Er is geen enkele reden waarom een geloof of jouw geloof de waarheid kan claimen, het is toevallig net waar en wanneer je geboren bent en een/het geloof tot je krijgt. Dat er steeds meer mensen zijn die over deze culturele eigenschappen van een geloof heenkijken zorgt ervoor dat men zegt dat geloof is iets voor achter de voordeur. En dat geloven binnen de kaders moeten blijven van wat wel rationeel uitlegbaar is (verlichting, humanisme, liberalisme e.d.). En ga nou niet vertellen dat daar en joods-christelijke bodem onder zit, je kunt dan net zo goed vragen waarom de joods-christelijke opvattingen geaccepteerd zijn destijds.

kloopindeslootjijook | 01-10-16 | 12:33

Gelukkig kijkt niemand, behalve mijn oma, meer TV.

Reaaalist | 01-10-16 | 12:18

Jan, foutje.

Waar denk je dat de islamitische scholen het geld vandaan gaan halen indien Nederland het bijzonder onderwijs niet meer gaat subsidiëren?

Juist Jan, er zullen dan massa's euro's ons land via Arabie binnen vloeien. Dat soort scholen blijft dus dan wel keurig overeind en bestaan.

En het RK, Protestants en Joods onderwijs hebben het nakijken.

Afschaffing in Nederland van het islamitisch onderwijs zou ik voor zijn.
Het is tegen onze cultuur, religie en past niet in de integratie van buitenlanders die hier zijn gekomen.

joost2 | 01-10-16 | 12:07

VARA, ik wist niet dat fascist tegenwoordig met een V begint, maar dat krijg je met die vreemde invloeden.

Nelis SplitBloes | 01-10-16 | 11:26

Jan heeft volkomen gelijk.
Vind ook dat het voor politieke partijen moet gelden.
Geloven doe je maar in je eigen tijd en met je eigen geld en niet op kosten van de belastingbetaler.
OT:heeft die Mathijs van N. wat onder de leden?
Ziet er slecht uit...

swassannuf | 01-10-16 | 11:22

Denk eens aan je camerastandpunt, Jan. Nu preek je heel hoog van de kansel. Je wordt sympathieker gevonden als je je publiek een beetje op je neer laat kijken. (En niet teveel fronsen)

Ravissant | 01-10-16 | 10:34

Iedereen met een halve hersencel ziet dat - ondanks de zogenaamde, vederlichte 'beledigingen' - GeenStijl Jan als oude collega in de schijnwerpers zet.
Zeer opvallend en alles behalve transparant.

sophia noa | 01-10-16 | 10:31

Die lama zit daar prima op zijn plaats tussen dat ander tuig. Precies waar hij thuishoort.

me,myself and IK | 01-10-16 | 10:03

Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45
====
Uitstekend verwoord, beste reaguursel in dit topic.

malang | 01-10-16 | 09:18

Jan ziet er nog slechter uit dan eerder. Beroerde is dat openbare scholen als bestuur de gemeente, als je in een grote stad woont, hebben dus krijg je er een hoop linkse indoctrinatie bij. Wassenaar heeft trouwens geen openbare scholen.

bijna_raak | 01-10-16 | 09:09

Iedereen gaat voorbij aan een adder onder het gras die decennialang het bijzondere onderwijs stelselmatig heeft bevoordeeld en dat nog steeds doet.
Vanaf het begin heeft het openbaar onderwijs alleen maar de staatssubsidie ontvangen en heeft geen andere bron van inkomsten. Het bijzondere onderwijs mag en heeft dat ook rijkelijk gedaan een aanspraak doen op giften en legaten uit de katholieke kerk of de protestante gemeente. Daarboven op is er de verevening die pas sinds enkele jaren is afgeschaft. Telt u even mee? De openbare school krijgt 100€ de katholieke school ernaast ook. De katholieke school krijgt van het bestuur via het bisdom extra fondsen. ( nog steeds!)
Dus de stand is 100€ tegen 150€. Nu de derde ronde. Als een openbare school over de begroting gaat, wat niet moeilijk was, omdat je als school op de gemeentebegroting stond treedt de zogenaamde verevening in. Elke euro die teveel is uitgegeven op de openbare school wordt naar rato uitgekeerd aan de bijzondere scholen in de gemeente. Dit gold ook voor het onderhoud. Stand: 100 tegen 175€. Gut die bijzondere scholen zijn beter toch? Ja, dank je de koekoek. Dit is hetzelfde als je privéschool door de staat laten betalen. Daarboven op mag je kinderen en personeel weigeren omwille van je godje. Dus alle argumentatie over vrijheid hierboven geblaat deugt niet.

Scheiding van kerk en staat kan hier beginnen. Het staat scholen vrij om van kleur te verschieten. Om bovenstaande reden gebeurt dat zelden. Het is een gigantisch voordeel om bijzonder onderwijs te zijn.
Ik snap het punt van Roos en ben het met hem eens. Ik vrees alleen dat hij het islamitische integratieprobleem op een andere manier wil oplossen en dat is kansloos en kortzichtig.

ristretto | 01-10-16 | 09:05

Ismailletje gaat het nog helemaal maken bij de NPO.
Zo zie je maar, met de juiste antecedenten kom je er echt wel.

mallekater | 01-10-16 | 08:04

En ik maar denken dat we van ALLE subsidie voor scholen op religieuze grondslag af wilden.
Zoals in Duitsland, toch een goed kakkerliek land, gaat gebeuren.
Daar mogen op school wel godsdienstlessen worden gegeven, maar hoeven de leerlingen die niet verplucht bij te wonen, en dienen die door de diverse religieuze organisaties ZELF betaald te worden.
Het was, vond ik, anders altijd wel een plezierig uurtje uitslapen, 's morgens......

mallekater | 01-10-16 | 08:03

Als ik mijn dochtertje naar een openbare school zou laten gaan zou dat automatisch betekenen dat ze tussen veel marokkanen komt te zitten. Dat lijkt mij niet gunstig voor haar ontwikkeling.
Daarom zit ze op een katholieke school. De kwaliteit van dat onderwijs is goed, en ze zit tussen merendeels Nederlandse kinderen.
Die school discrimineert trouwens niet. Vanwege hun kwaliteit hebben ook enkele moslimouders zonder probleem hun kind daar op school.
Het enige dat de school vraagt is van iedereen respect voor hun en andermans religie.

MyCatIsDoingThis | 01-10-16 | 07:32

Veni_Vidi_Vici | 01-10-16 | 00:21
Ha gna prachtig. De meest verrotte, door en door hypocriete, gewetenloze plemp vol smerigheid die ik ooit. Op GeenStijl. Heb gelezen.
Toupetje af, gristenhond. Kindjes demoniseren. Briljante satire.
Oh wacht, viezerik

LibertasSimplex | 01-10-16 | 05:12

Nu Jantje politicus is moet ik aan Spekman denken.
En die camera staat nog steeds te veel van onderen in je neusgaten, Jan.

Rest In Privacy | 01-10-16 | 03:48

Nederland wist niet van het bestaan van de poelenburg onderbroek douchers....

Torquemada | 01-10-16 | 03:47

-weggejorist-

pluk-87 | 01-10-16 | 03:47

Integratie (uiteindelijke vermenging) is NL 'beter maken'? What about #remigratie? Of is die geniale oplossing nog iets te controversieel anno 2016?

pluk-87 | 01-10-16 | 03:47

En mn spatiebalk is ook kapodtstuk

Rene Freauger | 01-10-16 | 03:44

Het schokkendste met die Kees de Koning vind ik nogdat hij roept dat het maar een beetje stemmingmakerij is met die Ismail, want "van al die tig uren aan vlogs, pakt iedereen dat stukje er uit dat hij en zn vrienden iemand van zn fiets af trekken. Ergo, het is alkemaalmaar flauw want de meeste filmpjes zijn OK, maar iedereen rekent hem maar af dat hij en zn maten iemand van een fiets af trekken en diegene in elkaar rossen. En dat vindt die KdK dat maar stemmingmakerij... WTF? Als je iemand van zn fiets af trekt en slaat, is dat gewoon mishandeling. Maarnee, zo moeten we ditniet zien, want uit aldie filmpjes zoekt de media dan weer sensationele dingen uit

Rene Freauger | 01-10-16 | 03:41

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 21:56
"Ik las al een waarschuwing ergens dat partijen die anti islam zijn ook anti Joods en anti christelijk zijn."

Niet een van die geloven komt oorspronkelijk uit Europa en alle drie de geloven hebben voor miljoenen onschuldige doden gezorgd.

the Jackdawn | 01-10-16 | 03:35

Partijnaam; VNL, VoorheenNederLand
"Trans-Atlantische relatie centraal."

sum caseum requiem meam

hallevvezool | 01-10-16 | 02:22

@Veni_Vidi_Vici | 01-10-16 | 00:21
Inderdaad, christenen en joden zijn ook slecht geïntegreerd, opgesloten in hun eigen wereldjes, met eigen schooltjes en kerkjes. Als je dat wilt: best. Niet van algemene belastingmiddelen. Simpel zat. Betaal de segregatie en indoctrinatie zelf maar.

Stormageddon | 01-10-16 | 01:55

Dom gelul weer van Roos, zoals we het ook wel gewend waren van voor die tijd. Hij heeft eens even in z'n achterban wat zitten lezen, naar aanleiding van een Boos-uitzending van Tim Hofman over bijzonder onderwijs, en daar een vlogje en een partij-themaatje van gemaakt.

Zonder Correspondent te willen klinken is dit weer pure waan van de dag. Vastgelegd in de Grondwet, dus enorm moeilijk te wijzigen (want twee kabinetten etc.). Daarnaast zijn dit soort dingen vaak bedoeld om het aantal islamitische scholen in te dammen, want staat de integratie in de weg e.d. Dat klopt vaak, maar dan moet je dat toch echt op andere schaal aanpakken. We lopen nu eenmaal tegen een grens aan in tolerantie, als we die namelijk ver doortrekken moet je dat ook zijn tegenover de intoleranten. Met andere woorden, als je democratie ver doortrekt, en het volk kiest democratisch en rechtmatig iemand die een dictatuur wil invoeren, tja... dan moet je dat respecteren. En dus de democratie afschaffen. Maar goed dat is een zij discussie.

Feit is dat het bijzonder onderwijs zoals we dat al een eeuw in NL kennen, feitelijk nog nooit iemand kwaad heeft gedaan. Daarbij levert het ongeveer de beste scholen van NL, wat ook ongetwijfeld een reden zal hebben. Nog weer daaraan toegevoegd is er geen enkel dorp meer waar bijvoorbeeld alleen een bijzonder onderwijs school zit, zodat je kind als je in dat dorp woont, min of meer verplicht wordt naar die school te gaan, maar daar niet heen zou mogen omdat je niet bij dat geloof hoort. Dus dat is allemaal totale bullshit. Het is bühne-politiek. Als er plekken zijn met bijzonder onderwijs basisscholen zijn dit altijd plekken waar ook openbare scholen zitten, en beiden hebben teveel leerlingen om er 1 school van te maken, en te weinig om niet rendabel te zijn. Kortom, als de bijzonder onderwijs school gesloten zou worden, zijn er twee openbare scholen nodig. Kosten: hetzelfde.

Bij voortgezet onderwijs of ROC/HBO scholen speelt dit al helemaal niet. Bijzonder onderwijs middelbare/ROC of HBO scholen bestaan allemaal omdat die plekken nodig zijn en anders ook door de overheid (=ons) gefinancierd moeten worden, al zijn ze openbaar. Er is bij dat soort scholen ook altijd ruime keuze. Dus die bijzonder onderwijs school is er in weet ik veel Amersfoort, maar daar zijn ook drie openbaar onderwijs scholen waar je hetzelfde onderwijsniveau kunt halen. Er heeft dus ook nog nooit iemand geen onderwijs ontvangen, omdat dat alleen mogelijk was op een bijzonder onderwijs school maar zij dat geloof niet hadden of iets dergelijks.

Er is heus wel eens ieder jaar (of twee keer per jaar) een incidentje met iemand, zoals laatst Tim Hofman weer probeerde op te blazen, die graag wil meeprofiteren van de lusten van een bijzonder onderwijs school (beste ROC van NL) zonder mee te dragen in de lasten (een rok aan, elke dag minstens een half uur bijbel lezen, tweemaal daags vasten, geen seks tot het huwelijk en 3 maal daags bidden richting Jeruzalem bij wijze van spreken). Dat willen we allemaal wel eens, wel de lusten niet de lasten. Maar bij een UWV-uitkering noemen we dat profiteurs en hier gaan we het opeens ophemelen want oei, oei discriminatie e.d. Maar als het over Zwarte Piet gaat dan geldt dat weer niet want dat is onze cultuur en daar hebben ze vanaf te blijven. Klopt ook trouwens.

Maar dit staat al meer dan honderd jaar in onze Grondwet, lijkt me redelijk behorend tot de cultuur. Dus kap eens met dit gelul in de marge, en pak werkelijke problemen aan. Dat geldt ook voor jou, Roos, als je er nog iets van wilt maken met dat VNL.

breakingnews | 01-10-16 | 01:23

@ben kokhals | 01-10-16 | 00:48
Ja, eens, alleen eisen aan het curriculum.

La Bailaora | 01-10-16 | 01:14

@Fazal | 01-10-16 | 00:36
Gewoon begrijpelijk lezen van de koran is voldoende, daar heb je geen exegese voor nodig, klein voorbeeldje:

Wat vindt jij ervan dat Allah de joden vervloekt heeft?

Oh, en daar krijg je dit soort 'onderwijs' van:

www.youtube.com/watch?v=MS2t2e76o8I

En ja, onze elite financieert het, dat maakt de islam toch niet een ok doctrine? Het heeft er geen ene reet mee te maken, het ene kwaad zorgt niet dat het andere kwaad deugt.

Enne, er zijn nog veel meer voorbeelden als de vraag hierboven hoor, het deugt van geen enkele kant, helemaal niets, of vindt je het zo mooi dat Mohammed in een nacht honderden joden de kop afhakte?

La Bailaora | 01-10-16 | 01:11

Ik ga nog eens op VNL stemmen. Dat nog geen partij hier mee is gekomen. Kindertjes indoctrineren doen ze maar in de zandbak. Het is de 21ste eeuw.

Hunter S. Thompson | 01-10-16 | 01:09

Kees de Koning.
DJ.
Fan van Boef en Neus.
Dan weet je het wel.

Jan Dribbel | 01-10-16 | 01:00

Nederland is werkelijk de schaamte voorbij door het moslimtuig bij de VARA een podium en applaus te geven. Dit verzin je toch niet.

heilgeil | 01-10-16 | 00:55

Talent? LOL. Wat doe die Kees Kut nou verontwaardigd, die mongool staat toch ook op beeld dat gemeenteraadslid uit te kafferen.. nee maar hij hoort er niet bij. Wat een debielen. En je kent dit soort lieden. Kees Kut schuift wat dollars in z'n anus dus meneer weet heel goed even liev te doen. Wat een gore bende. Oh, de VARA, je verwacht het niet.

Bram van Ojik | 01-10-16 | 00:49

@La Bailaora | 01-10-16 | 00:23 "Als je verder het particulier onderwijs via de overheid gaat subsidieren is het weer niet onafhankelijk van die overheid, die kan dan weer eisen gaan stellen aan de school."
.
Eigenlijk zou hele rit (op hoofdvakken) aan een (academisch, niet activistisch) curriculum moeten voldoen en afgesloten worden met landelijke examens op die hoofdvakken. Deels gesubsidiëerd (onderbouw). Dus geen eisen aan een school, maar eisen aan het curriculum. Dan ontstaat naast staats-onderwijs ook ruimte voor particulier onderwijs (en thuis-scholing).

ben kokhals | 01-10-16 | 00:48

-weggejorist-

Fazal | 01-10-16 | 00:43

En ik moet nou echt kotsen van dat "dwdd". Ze zijn hun tijd voorbij, zoals een rotte kipschnitzel vol maden die twee weken buiten in de zon heeft gelegen. Tijd om plaats te maken voor een vernieuwd programma dat wel met z'n tijd meegaat, en geen ubernarcistische 6 ton per jaar kostende, vol van zichzelf zijnde presentatoren heeft.
Hoe halen ze het in hun hoofd! Gewoon een crimineel op de troon zetten, aan het begin van hun programma! Beloon dat tuig anders ook nog even.

Lefgozer | 01-10-16 | 00:39

-weggejorist en opgerot-

Fazal | 01-10-16 | 00:36

@Bert Konterman | 01-10-16 | 00:15 "In het Midden Oosten slaat men elkaar de koppen is, dicators gebruiken gifgas op hun bevolking, ISIS zaait dood en verderf, Assad gaat los op burgers, wat het ook is, iedereen kijkt de westerse leiders aan: Doe Iets!1!."
.
Je mist iets elementairs. Zie mijn plemp 00:07.

ben kokhals | 01-10-16 | 00:36

-weggejorist-

wijnglas | 01-10-16 | 00:30

Lefgozer | 01-10-16 | 00:16
.
Hoezo het beste en meeste verfijnde onderwijsstelsel? We doen het niet slecht, maar 'beste' is zeker niet waar. Daar worden we verslagen door *alle* Scandinavische landen die dit systeem niet hebben. De financiering van religieuze scholen vanuit de overheid staat daar dus volledig los van. Overigens is op christelijke scholen ook gewoon indoctrinatie aanwezig, natuurlijk redelijk lief en schattig, maar religieuze indoctrinatie niet te min. Overigens gaat het mij vooral om het weigeren van leerlingen op hun religieuze overtuiging (Of overtuiging van de ouders). Komt erg veel voor, vind ik geen probleem, maar dan wel zonder belastinggeld. Dat is altijd een issue geweest, ook voor de haatbaardscholen op kwamen zetten.

adanteh | 01-10-16 | 00:27

@wijnglas | 01-10-16 | 00:08
Niets is gratis, ook onderwijs in welke vorm dan ook, niet. Of je moet de leraren als slaven gaan behandelen, en de metselaars van de gebouwen niet betalen. Ook overheidsscholen betaal je via de belasting. Als je verder het particulier onderwijs via de overheid gaat subsidieren is het weer niet onafhankelijk van die overheid, die kan dan weer eisen gaan stellen aan de school.

La Bailaora | 01-10-16 | 00:23

@Bert Konterman | 01-10-16 | 00:15
Hulde.

Lewis | 01-10-16 | 00:23

Zijn christelijke of joodse kinderen niet goed geïntegreerd in onze samenleving?
.
Het PROBLEEM zijn de ISLAMITISCHE scholen! Die kinderen, samen met hun ouders, zijn HET probleem!
.
Ik ben blij met de christelijke school hier, niet omdat ik nu zo blij ben dat mijn kinderen iets over bijbel leren maar JUIST omdat ze nu niet meer dan noodzakelijk bedorven worden door islamitische invloeden.
.
Als er 1 rotte appel op de fruitschaal ligt, donder je dan de hele fruitschaal in de vuilnisbak of juist die ene rotte appel?!
.
Je bent een lafbek Jan, je durft het daadwerkelijke probleem niet te benoemen maar kiest voor de makkelijke optie en scheert alles over èèn kam. Its the islam stupid!
.
VNL is policor in een nieuw jasje.

Veni_Vidi_Vici | 01-10-16 | 00:21

@Siegmar | 01-10-16 | 00:06
Natuurlijk moet je je volk beschermen tegen de 'boze' buitenwereld, omdat er buiten je grenzen niet alleen maar 'goede' en 'zielige' mensen wonen en dus komen. Zo naief waren de indianen niet eens. En inderdaad, ook eens, dat in die mooie utopische wereld, dat allemaal veel mooier zou zijn en dat in dat utopische geval grenzen niet nodig zouden zijn, maar we leven niet in utopia.

La Bailaora | 01-10-16 | 00:20

Nederland zoals het was, loopt op zijn einde. Wat we nu zien is een polderoplossing uit waarschijnlijk 1848 of misschien iets later. Je geeft als politieke partij wat om de ander mild te stemmen. Een soort EU politiek zoals we die nu kennen, maar dan door politici die door ons nog steeds als staatsmannen worden gezien. Half werk, waar we nog steeds last van hebben en de laatsten die het willen veranderen zijn de beroepspolitici van vandaag.

Graaf van Egmont | 01-10-16 | 00:20

-weggejorist-

wijnglas | 01-10-16 | 00:18

Niet met je eens Jan. Nederland heeft een uniek systeem in de wereld, het beste en verfijndste onderwijsstelsel in de wereld.
Wou je de hele schoolstrijd weer overnieuw gaan doen ofzo?
De enige reden dat het de afgelopen jaren weer een issue is, is dat er islamitische scholen zijn gekomen, die misbruik zijn gaan maken van alle subsidieregelingen, met brakke wereldvreemde kneuzen indoctrinatiescholen.
De Gereformeerde en Joodse scholen staan van oudsher bekend om hun goede onderwijs, en hun goede omgang met de leerlingen.
En wat is er tegen? Zolang er internet is voor de kinderen, en een curriculum is waarin onderwezen wordt over verschillende levensovertuigingen en godsdiensten, is er echt wel scheiding van kerk en staat hoor. Daar zijn die kinderen scherp genoeg voor.
Nee, hou maar lekker gewoon Souvereiniteit in Eigen Kring.

Lefgozer | 01-10-16 | 00:16

-weggejorist-

Bert Konterman | 01-10-16 | 00:15

tja Fazal de Zwitsal, waar zal ik eens beginnen. Ja ook de westerse geschiedenis kent talloze minder rooskleurige hoofdstukken van oorlog, dood en verderf en kwade dictators. Maar ook de Nazi's konden maar huishouden in een relatief kort tijdbestek, het hoofdstuk is afgesloten en er wordt met schaamte op wordt teruggekeken.
Zo niet in de Islam, waar men al 1400 jaar hetzelfde boek naleeft dat oproept tot het bekeren of doden van alles dat niet islamitisch is. Met resultaat: het heeft ertoe heeft geleid dat het ooit multiculturele Midden oosten en noord Afrika nu zo goed als 100% islamitisch is. Turkijke? Sinds de Byzantijnen van 0 naar 100% Islam. Waar de christenen, Joden, Yezidi's etcetc etc zijn gebleven? You tell me.
Geen weldenkend mens dat nog Mein Kampf leest maar de Koran wordt nog elke dag gelezen en nageleefd met alle gevolgen van dien. En ja daar mogen we iets van vinden. Van Nazi Duitsland mag je ook van alles vinden alleen heeft die discussie niet zo heel veel zin meer.
En dan die westerse wapens in het Midden Oosten: Het is godnondeju iedere keer het zelfde. In het Midden Oosten slaat men elkaar de koppen is, dicators gebruiken gifgas op hun bevolking, ISIS zaait dood en verderf, Assad gaat los op burgers, wat het ook is, iedereen kijkt de westerse leiders aan: Doe Iets!1!.
Vervolgens doen ze iets en is iedereen in het Midden Osten direct het slachtoffer het Westen de boeman.

Bert Konterman | 01-10-16 | 00:15

Na vanavond weet ik het echt helemaal zeker. Totaal krankzinnig die Mathijs van Nieuwkerk en die kudt VARA. Met alsmaar stijgende verbazing zitten kijken. En die gast die dat tuig de hemel in zat te prijzen moeten ze direct opsluiten, wat een gek.

RugOp81 | 01-10-16 | 00:13

-weggejorist-

wijnglas | 01-10-16 | 00:08

@Fazal | 30-09-16 | 23:47 "Ja, wij, het Westen, steunen al tig jaren de terroristen/nazi's in het Midden-oosten: Al Qaeda, ISIS, 'gematigde' rebellen ... (enz)"
.
Belangrijk punt. Met name sinds de val van de muur is "het westen" (olv de neocons) het Midden-Oosten overhoop aan het halen. Miljoenen slachtoffers en ontheemden. Waarom? Afghanistan was "An Error" www.telegraph.co.uk/news/worldnews/153... Irak was "Based On Lies" www.theguardian.com/uk-news/2016/jul/... Libië was "Based On Bogus Intelligence" www.zerohedge.com/news/2016-09-22/brit... enzovoorts. De ene "washington-made" humanitaire ramp na de andere. En wat doen "wij" in godesnaam in Syrië? 21stcenturywire.com/2016/09/29/liberty... Dit alles is niet zonder consequenties. Zo gaan die dingen.

ben kokhals | 01-10-16 | 00:07

En de neo liberalen halen massaal de islam binnen.

Dr. Frambozenjam | 01-10-16 | 00:07

La Bailaora | 23:42
Mijn wens is ook niet om de samenleving tot een homogeen geheel te vormen, ook vind ik dat eenieder zijn/haar religie mag aanhangen en daarover vrij mag discussiëren. Binnen een filosofisch debat is daar ook genoeg ruimte voor gezien de wijsbegeerte voor een groot deel overlapt met religie, in ieder geval wat betreft de vraagstukken.
De overheid heeft inderdaad meer baat bij makke lammetjes dan bij kritische burgers, juist daarom lijkt het mij verstandig de burger kritisch te maken, kortom, te leren denken ipv het volk te leren wat ze moeten denken.
Verder, in een utopische wereld ben ik een voorstander om elke grens te laten vervallen en het vrij kunnen reizen voor ieder mens, maar momenteel zie ik daar nog teveel beren voor op de weg (zeer zachtjes uitgedrukt).
Het lijkt mij verstandiger kritisch te zijn op wie mag immigreren zodat we een voorbeeldfunctie kunnen zijn voor landen waar het minder goed gesteld is, iedereen binnen laten om zo homogeniteit tegen te gaan, lijkt mij niet verstandig.

Siegmar | 01-10-16 | 00:06

@Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:57

Zolang we blijven dwijlen met de kraan open zal je inderdaad even moeten kiezen of delen. Zolang wij grootschalig de islam blijven importeren en faciliteren zullen het christendom en het jodendom zich maar even moeten inbinden om ervoor te zorgen dat het stelletje ongeregeld zich ook koest houd.

Dus kiezen of delen. Wil je het christendom en het jodendom openlijk in de straten vieren dan moet islam eruit. Zo simpel is het.

Dan kun je gaan lopen miepen dat het christendom word ingeperkt en achter de voordeur word gedrongen, maar dan moet je maar wat doen aan de onverbreidelde import van de Islam die 180 graden recht tegen die normen en waarden in gaat...

Niet en/en.... Het is of/of.....

peterdh | 01-10-16 | 00:04

@wijnglas | 01-10-16 | 00:00
Bij particulier onderwijs is natuurlijk wel de must dat de belastingen worden verlaagd. De overheid heeft dan natuurlijk ook minder kosten. Ik weet wel dat het bij deze overheid niet zo werkt, maar toch.

La Bailaora | 01-10-16 | 00:03

-weggejorist-

wijnglas | 01-10-16 | 00:00

Ach man.. en op een ouder leeftijd gaan de mense zich bekeren tot het een of het ander of tot niet gelovig.. En daar heeft een seculiere of speciaal onderwijs niets mee te maken..

Dr. Frambozenjam | 30-09-16 | 23:59

Van Rossem, GeenStijl redactie: Deze column bevat 2 onderwerpen die beide zeer interessant zijn.

-De stelling van Jan Roos van VNL over religieuze scholen.
-De belachelijke uitzending van DWDD met de treitervlogger.

Het is best chaotisch dat 2 spraakmakende onderwerpen in 1 topic worden behandeld. Zeker de choquerende uitzending van DWDD waarin geapplaudisseerd wordt voor 'Soldaat van Erdogan' Ismael Ilgun en waarin Kees de Koning de Nederlandse politie voor paal zet verdient een eigen topic.

keestelpro | 30-09-16 | 23:59

Goed punt van Jan Roos, ook keurig & helder voor het voetlicht gebracht. Religie is een privé-aangelegenheid, en daar hoort geen subsidie meer voor uitgedeeld te worden. Deze subsidiestop is ook bevorderlijk voor integratie en assimilatie, in plaats van segregatie. Volkomen onzinnig echter is het pathetische gezeur over "ontjoodsing" en dat dergelijke voorstellen het "bewuste Joden bijzonder ingewikkeld [maakt] om Nederland als hun veilige thuis te blijven zien". Wat heeft godsdienstonderwijs met veiligheid te maken? Juist de massaimmigratie en de recente invasie zijn bedreigingen van de veiligheid (en vrijheid). Maar dat hoor je --gek genoeg-- die gemeenschap bar weinig over piepen.

ben kokhals | 30-09-16 | 23:58

@Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:28

Of je wilt het "achter de voordeur dringen" of je wilt het "openlijk in een anders gezicht opdringen"...

Ahja...

Aangezien mensen wezens zijn die hun gelijk nog wel eens willen halen in onderlinge communicatie is het toch beter om het geloof achter de voordeur te houden hoor. Even simpel gezegd, als je je bendenkt dat een geloof iets goed brengt en iets slechts brengt (want dat doen ze allemaal), en dan eens nagaat waar die goede dingen plaats vinden en waar die slechte dingen plaats vinden... Dan zul je erachter komen dat *al* het slechte dat geloof veroorzaakt voortbrengt komt op het punt dat het de voordeur verlaat en zich gaat mengen in de rest van de wereld. En dat het allemaal goed was toen ie lekker thuis bleef, achter zijn voordeur...

peterdh | 30-09-16 | 23:56

Oh ja, de islam is een ideologie vol met fascistische elementen. Weet u wie ook fascistische elementen in zijn ideologie verwerkte?
Sorry, vazal, kon het niet laten.

Nuchternederland | 30-09-16 | 23:55

En toch proef ik een politiek correct nasmaakje bij Roos. Jammer!

Wasbakplasser | 30-09-16 | 23:55

@Fazal | 30-09-16 | 23:47
Wat ouwehoer jij nou weer dom man? De vergelijking met nazi's is alleen maar bedoeld om aan te geven dat we wel meer foute doctrines weren, en ja, de islam is een foute doctrine. Lees de koran eens.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:51

-weggejorist-

Fazal | 30-09-16 | 23:47

@Siegmar | 30-09-16 | 23:33
We zijn het voor het grootste deel wel eens, behalve dat het volgens mij niet 'eerder haalbaar is op een openbare dan op een bijzondere, religieuze, school'. Zeker anno 2016 niet, de overheid is niet voor niets bezig met massa-immigratie om goedkopere arbeidskrachten te trekken en de cultuur te breken. De overheid heeft niets op met kritische burgers:
www.bbc.com/news/uk-politics-18519395

La Bailaora | 30-09-16 | 23:42

Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45
Ik sluit me hier compleet bij aan. Goed verwoord.

vanBarchum | 30-09-16 | 23:41

@AntiSoof | 30-09-16 | 23:30
Montessori-school... Hmm, ja dat zou kunnen. Goeie.
Vrije school? Beetje gezellig breien in een kringetje en wachten tot je zin heb om die moeilijke som te maken terwijl je alleen maar aan het spelen bent? Nee dank je, kunnen ze bij opa en oma ook.

Rest In Privacy | 30-09-16 | 23:40

Dit land is gek, meer en meer voel ik mij een vreemde in Nederland. Ik merk, dat ik de discussie niet eens meer aan ga met mensen. Het heeft namelijk toch geen zin meer, dit land is verloren en hard op weg naar de afgrond.

zeertegendradig | 30-09-16 | 23:39

Wederom begrijp ik heel goed waarom ik al jaren zelden meer praatprogramma's en actualiteitenrubrieken kijk. Kokend bloed, da's niet gezond heur.

Lewis | 30-09-16 | 23:38

@Heinzelmann | 30-09-16 | 23:24
Ja, die zijn er ook.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:37

mag zijn dat Jan dat vindt, ik vind van niet en stem zeker niet VNL

langzullenweleven | 30-09-16 | 23:36

@Siegmar | 30-09-16 | 23:33
Mooi gesproken. Wat jij zegt mag ook wel eens gezegd zijn.

AntiSoof | 30-09-16 | 23:34

La bailaora | 23:17
Ik zal de laatste zijn om te beweren dat het openbare onderwijs niet te verbeteren valt. Ook wat betreft het open.ond. ben ik van mening dat de staat geen directe invloed zou moeten hebben op de leerstof, idealitair hebben ze enkel een faciliterende rol.
Ik ben wel eerder een voorstander van een filosofische inslag op zaken als bijv. ethiek, zelfontplooiing etc. dan een theologische, dat zie ik toch eerder in het openbare onderwijs vorm krijgen dan bijzonder onderwijs.

Siegmar | 30-09-16 | 23:33

@Jan Dribbel | 30-09-16 | 23:24
Zo gauw je ziet dat het nu eenmaal de politiek is (misschien wel die van de Club van Rome of zo iets) dan houdt het ergeren vanzelf op.

AntiSoof | 30-09-16 | 23:32

Ik heb nooit last gehad van het feit dat ik in de jaren zeventig op christelijke/protestantse scholen zat. Als volwassene denk ik, net als Jan, dat confessioneel onderwijs niet door de staat mede zou moeten worden gefinancierd.
Toch denk ik bij deze In Your Face-column van VNL-lijsttrekker Roos: hadden PVV/VNL/FvD hun gehakketak maar opzij gezet, de handen ineengeslagen en één nieuw-realistische partij gevormd. Dat zou effectiever en duidelijker zijn.

De Vrijlansier | 30-09-16 | 23:32

@Raad_maar_raak! | 30-09-16 | 23:16
Wat te denken aan Montessori of de vrije school?

AntiSoof | 30-09-16 | 23:30

@Rene046 | 30-09-16 | 21:56
Soldaten van Erdogan noemen ze zichzelf. Ze hebben boksbeugels en stroomstootwapens (en wat meer weten we niet).
Deze jongeren worden verheerlijkt door de VARA.
Man man man wat een landverraders zijn het toch.
Eigenlijk zou de politie de studio moeten binnenvallen en de hele tent moeten sluiten.
Red Nederland, stem de PvdA naar 0 zetels.

keestelpro | 30-09-16 | 23:25

De kinderombudsvrouw heeft het over kinderen die gediscrimineerd worden.
Ze zal het wel niet hebben over al die kinderen die in de Schilderswijk dagelijks uitgescholden en gepest worden omdat ze geen tintje hebben.

Jan Dribbel | 30-09-16 | 23:24

La Bailaora | 30-09-16 | 23:17
Er zijn er helaas ook die beweren dat hun god die wis- schei- en natuurkunde toch maar razend ingenieus in elkander heeft gesleuteld; om ons –hen– op de proef te stellen –want zo is god, de lul!

Heinzelmann | 30-09-16 | 23:24

@Raad_maar_raak! | 30-09-16 | 23:20
Nee, religieuze scholen worden niet gesubsidieerd, althans niet meer dan gewone scholen.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:23

Het gore lef zeg, schaam je kapot DWDD, en achterlijk publiek!

Autist | 30-09-16 | 23:22

@appelvink | 30-09-16 | 23:15
Gelovigen zijn vaak gelukkiger dan niet gelovigen, zijn ook minder bang voor de dood, althans dat 'geloven' velen, en daarom willen ze dat graag aan anderen 'geven'...

Niet-religieus onderwijs wordt net zoveel gefinancieerd als religieus, daar is dus geen voortrekkerij bij.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:20

Volgens mij is het redelijk uniek dat wij in Nederland gesubsidieerde religie scholen hebben. Komt naar mijn weten nergens voor in de Westerse wereld. We waren toch gidsland?

Rest In Privacy | 30-09-16 | 23:20


Het boek ,gekochte journalisten, van Udo Ulfkotte komt beschikbaar in Nederland. Dit boek kwam in september 2014 al uit in Duitsland en veroorzaakte enorme schokgolven.

De mate waarin de Duitse media bleken te zijn gekocht door allerlei schaduwinstellingen van de CIA en de Duitse geheime dienst (BND) om met pro-Amerikaanse en anti-Russische berichtgeving te komen en daarvoor nieuws te verdraaien of het gewoonweg zelf te verzinnen, werd tot dan toe slechts door weinigen geloofd.
www.ninefornews.nl/door-dit-onthullend...

Doom666 | 30-09-16 | 23:19

@Joris
Ik postte geen twee keer en typte ook geen crucifix!
Spookachtig: de Heer Straft Direct?!

Heinzelmann | 30-09-16 | 23:19

Sinister-President | 30-09-16 | 22:56
Dan heb je wel een probleem kinderen zijn met het geloof opgevoed door hun ouders en zijn gewoon christelijken te noemen.
Het geloof brengt normen en waarden met zich mee en deze zouden ze niet mogen uiten en onderwezen worden op hun school waar ze ook maatschappelijk gevormd worden.
Leg mij daar maar eens het nut vanuit.
De bijbellessen brengen geen schade toe nogmaals de scholen op de biblebelt presteren boven het gemiddelde.
Dus 6,12,16 of 19 het blijven in hard en nieren christenen.

botbot | 30-09-16 | 23:18

Nu bij Pauw het GroenLinks vrouwtje die tegen Zwarte Piet is.
Het is weer weg-met-ons tijd.

Jan Dribbel | 30-09-16 | 23:18

-weggejorist-

Heinzelmann | 30-09-16 | 23:17

Raad_maar_raak! | 30-09-16 | 22:56
Je noemt 't, mij is 'm niet opgevallen; maar toevallig inspireerde die oudere Cato mij al eerder om ieder betoog dat ik aan hem wijdt te beginnen met "Jan Roos is een lul, maar..."

†

Heinzelmann | 30-09-16 | 23:17

@Siegmar | 30-09-16 | 23:10
Dat klopt wel hoor, ik ben van mening dat je kinderen vooral kritisch moet maken, altijd de 'waarom' vraag laten stellen.

Dus we zijn het wel eens, maar de discussie doet zich hier voornamelijk toespitsen of het verstandig is om het bijzondere onderwijs af te schaffen en dus alleen maar met de huidige openbare scholen door te gaan. En nee, daar ben ik om andere redenen tegen. Oa. omdat die wetenschappelijke toetsing en waarom vragen in het openbaar onderwijs net zo slecht tot zijn recht komen.

Mijn ervaring, maar dat is wel van 30 jaar geleden, dat op de bijzondere school waar ik les kreeg, het cathechismus tijdens de 'godsdienst lessen', gescheiden was van de andere onderwerpen, dat wil zeggen dat tijdens natuurkunde, wiskunde of scheikunde het woord 'god' of 'geloof' niet aanwezig was.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:17

Religieus onderwijs = indoctrinatie van je kinderen
Openbaar onderwijs = het voor de straathyena's gooien van je kinderen.
Iemand nog een andere optie waar ik m'n kids naartoe kan sturen? :(
Thuisonderwijs is geen optie.

Rest In Privacy | 30-09-16 | 23:16

We hebben verloren. Geef het maar op. Het is voorbij. Verlaat massaal het land en laat het over aan onze Marokkaanse dijkgraven. We moeten even doorbijten maar er is vast weer een mooi land op te bouwen in de Westelijke Sahare

batvoca2 | 30-09-16 | 23:16

Ik heb me werkelijk kapot zitten ergeren aan die Kees de Koning bij dwdd. Wat een uberlul...

Hufter | 30-09-16 | 23:15

Wie is die kale gutmensch die die haakneus zat te pijpen bij DWDD? Wat een sneuneus.

Hans Gruber | 30-09-16 | 23:15

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:33
Waaarom wilt u mensen op straat lastig vallen met het ongevraagd uitdelen van bijbels? Iemand die bewust een bijbel wil lezen kan deze gewoon in een boekhandel kopen. Iemand die er geen wil hoeft deze niet opgedrongen te krijgen door hinderlijke straatventers.
Religieus onderwijs hoeft niet gefinancieerd te worden vanuit de overheid=belastinggeld.
De taak van onze seculiere overheid is te zorgen voor goed en gedegen onderwijs op alle gebied behalve op het godsdienstige. Mensen die hun kinderen willen laten onderwijzen in religie betalen daar maar mooi zelf voor. Kerk of synagoge zorgen maar voor buitenschoolse leer- en lesmogelijkheden.

appelvink | 30-09-16 | 23:15

henkvaningrid | 30-09-16 | 23:07
Een kind leert op school meer dan rekenen en schrijven. Levensbeschouwing en bijvoorbeeld de evolutietheorie zijn ook onderdelen die veel meer gelijkgetrokken zouden moeten worden. En nee, dat eerste punt gaat niet zozeer om christelijke scholen waarop ons normen en waardenstelsel gebaseerd is, maar op dat andere zeer snel groeiende geloof. Die hebben toch wat andere ideeen.

Lood om oud ijzer | 30-09-16 | 23:13

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:41 En ik als atheïst hoef me weer he-le-maal niets aan te trekken van lemmingen die zonder zelf na te (kunnen) denken achter sprookjes in stoffige boeken aan lopen.
.
Dat doe ik ook niet, tot ik er last van heb. Daarbij geven de aanhangers van het ene georganiseerde bijgeloof méér last dan die van het andere, maar dat pleit die laatsten niet vrij of zo. Zéker niet als die menen zich op te moeten dringen. Achter een voordeur blijven dus, daar buiten doe je maar normaal. Dat geldt voor kruisen, keppeltjes en kopvodden.

BokoHalal | 30-09-16 | 23:13

Top Jan

Rich@rd | 30-09-16 | 23:12

@Sinister-President | 30-09-16 | 23:04
We hebben geen betrouwbare overheid, en nee, die kiezen we, met de MSM manipulatie die we elke dag kunnen zien, niet bewust zelf. Dat wordt gestuurd. Je hebt wel gelijk dat bijzonder onderwijs indoctrineert, maar dat doet de overheid niet minder, en sterker nog, vandaag de dag nog veel erger, zie ook henkvaningrid | 30-09-16 | 23:03

Vaak ook omdat mensen de overheid en de grote pers veel eerder geloven dan een 'geloofje' in een god. Een mooi voorbeeld is de hersenspoeling met de 'global warming'. De schaapjes moeten natuurlijk wel hun energie rekening en CO2 belasting blijven betalen. Kortom je ziet hier ook direct dat de staat vaak direct belangen heeft die indruisen tegen die van het volk. Net als dat ze bv. belangen heeft bij de massa-immigratie en het dommer maken van de bevolking. In Engeland is niet voor niets een staatsprogramma ontdekt die dit al decennia lang in de praktijk brengt, onder de noemer 'Common Purpose'.

Kortom, ik ben het wel eens over je deel van het bijzonder onderwijs, maar vind dat je een blinde vlek hebt over die 'betrouwbare' staat. Anno 2016 is het zelfs de meest onbetrouwbare entiteit die er is.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:11

@henkvaningrid | 30-09-16 | 23:07
Natuurlijk moeten de kinderen allemaal volgens hetzelfde stempel opgeleid zijn, dat is logisch. Ze mogen een beetje anders naar de wereld kijken que geloof, maar de imprint dient hetzelfde te zijn. Dus in wezen maakt het niet zoveel uit. Die geloven drijven wel een beetje een wig tussen, andersdenkenden, maar ja, dat hou je toch.

AntiSoof | 30-09-16 | 23:11

La Bailaora | 23:01
Hier kan ik goed in mee komen.
De achterliggende gedachte van mijn stellingname is dat, wat in het onderwijs geleerd zou moeten worden, wetenschappelijk te testen zou moeten zijn. Ook dat de leerstof aangepast moet kunnen worden wanneer het het meest aannemelijk is dat de nieuwe kennis accurater is dan de oude.
Mijn probleem met de bijbel is dat er stellingen geponeerd worden, die niet te testen en onveranderlijk, ik ben van mening dat dat niet in het onderwijs thuis hoort.

Siegmar | 30-09-16 | 23:10

Fred Perry polo - help mij even: waar stónd dat ook alweer voor?
bisbisbis | 30-09-16 | 22:14

Die polo staat voor de eerste –en lange tijd énige– Britse tennisser die zowel Wimbledon als de Grand Slam heeft gewonnen. Dat was in de jaren '30, en pas in 2012 en 2013 volgde Andy Murray hem daar in op.

De lauwerkrans –een hoofdversiering gemaakt van laurierbladeren– werd oorspronkelijk door de Oude Romeinen uitgereikt aan 'overwinnaars' in strijd en sport en geldt sindsdien als universeel symbool voor 'topprestatie'.

De smeedijzeren hekken rond de tennisbanen in Wimbledon zijn –sinds de jaren '20– gesierd met lauwerkransen, dat is waar Fred Perry ze zag.
(Die shirtjes zèlf heeft hij van André 'Le Crocodil' Lacoste afgekeken; ander verhaal.)

Behalve dat 'trotse Britten' –waaronder ook ultrarechtse Skinheads, –bedoel je dat soms?– en tennisfans wereldwijd het merk al sinds de jaren '60 uit 'legacy' en 'heritage'-overweging dragen betekent het verder niks.

(Wel is het merk momenteel nogal hip onder homo's, –bedoel je dàt soms?– maar daar kan dat merk niks aan doen, die homo's naar het schijnt ook niet.)

Niks aan de hand dus. :-)

Heinzelmann | 30-09-16 | 23:08

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:57
Ach, ik denk dat je ook wel begrijpt dat je de beeldspraak niet al te letterlijk moet nemen. Maar stel dat Jan daar later wel weer op doorpakt, dan pak je natuurlijk wel het verkeerde voorbeeld. Dat had natuurlijk de burka moeten zijn... Overigens vind ik, maar dat is wellicht mijn opvoeding, in openbare gelegenheden anders dan het gebedshuis draag je geen hoofddeksel. Geen petje en ook geen keppel.

Speciaal onderwijs is in ieder geval een relikwie uit het verzuilingstijdperk en het is best tijd dat daar weer eens kritisch naar gekeken wordt.

Lood om oud ijzer | 30-09-16 | 23:07

Op alle bijzondere scholen wordt overigens gewoon het nationale curriculum gevolgd, en doen leerlingen gewoon examen zoals alle leerlingen in Nederland. Om voor bekostiging in aanmerking te komen moeten alle scholen - openbaar en bijzonder - inhoudelijk gewoon exact hetzelfde programma aanbieden.

henkvaningrid | 30-09-16 | 23:07

@Berbaar ; ik zal voor je juigen als je jouw medaille krijgt.

Promedio | 30-09-16 | 23:05
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 23:04

Ah, gaan we de schoolstrijd eventjes opnieuw doen?
'Pacificatie
Behalve de schoolstrijd waren de verschillende politieke stromingen sterk verdeeld over de kwestie van het algemeen mannenkiesrecht, wat vooral bij de liberalen en socialisten hoog op de agenda stond. De religieuze partijen gebruikten dit uiteindelijk als belangrijk machtsmiddel. Zij gingen akkoord met de invoering van het algemeen mannenkiesrecht en kregen in ruil daarvoor een bij wet vastgestelde volledige gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. De ruil kwam bekend te staan als de ‘Pacificatie van 1917’. De financiële gelijkstelling kreeg uiteindelijk gestalte in de Wet op het Lageronderwijs van 1920. Vanaf dat moment konden bijzondere scholen net als de openbare scholen aanspraak maken op overheidssubsidie.'

Nou, ik dacht het niet hè?

De schoolstrijd was o.a. zeer belangrijk om zo 'gelovige'-scholen ook subsidie te geven. Als deze wet gesloopt is, dan krijgen de hoge lieden m.i. hun zin weer. Dus, als de Moslims als breekijzer gebruikt worden om het onderwijs geheel te laten afhangen 'van de smaak de leiders' dan is dat wel slim te noemen, dat geef ik toe.

AntiSoof | 30-09-16 | 23:03

Bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs: keuze om je kinderen naar een school naar keuze te sturen.
Alleen openbaar onderwijs: risico dat al het onderwijs staatsonderwijs wordt. En staatsonderwijs is bijkans per definitie policor.
Just saying.

henkvaningrid | 30-09-16 | 23:03

@Siegmar | 30-09-16 | 22:58
De islam is een probleem op zich. Dat is zo erg, dat ik het gewoon als ongewenst zie en zou verbieden. We staan immers ook geen Nazi scholen toe.

Maar het allergrootste probleem is de staat, die is de islam aan het verspreiden. Daarom ben ik huiveriger voor de staat dan voor de islam.

La Bailaora | 30-09-16 | 23:01

ja,diedus! | 30-09-16 | 22:53 Ik kaart het kwaad aan.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 23:00

BokoHalal | 30-09-16 | 22:55 Nee en geen enkele volgeling van Jezus moet zich dat laten opleggen door een atheist.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:59

BluRay | 30-09-16 | 22:29
in je dromen. Kom uit je safe space en ga eens een hoofddoekjes tellen in een kansenwijk.

Bert Konterman | 30-09-16 | 22:59

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:54
Is het onderwijs daar zo goed dan? Ze hebben een leugenachtige commie gekozen tot president.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:58

La bailaora | 22:48
Maar als ik deze stelling doortrek, ben je het er dan ook mee eens dat een conservatief islamitisch kind naar een school gestuurd wordt waar zaken als biologie, natuurkunde, economie etc. als heidens wordt beschouwd, waar geen Nederlands maar Arabisch wordt gegeven, want alles wat je immers nodig hebt, volgens de orthodoxe leer, is dat je weet wat Allah en Mohammed gezegt hebben, al het aardse is per definitie heidens.
En, oh ja, door belastinggeld betaald uiteraard.

Siegmar | 30-09-16 | 22:58

Lood om oud ijzer | 30-09-16 | 22:52 Als hij niet zoveel tegen christenen, Joden heeft dan zouden ze ook niet volgens hem achter de voordeur moeten. Wat gaat hij dan bv doen als een Joods iemand een keppel draagt dat is ook niet achter de voordeur.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:57

@Aristotalloss | 30-09-16 | 22:52
Ik heb op beide gezeten, zowel op een katholieke (op mijn 10e ging ik over naar een andere school), als op een openbare lagere school (Jena-plan onderwijs). Ik ben het met je eens.

Reactie van @Lewis | 30-09-16 | 22:51 is dan ook heel goed, geen een school is ooit objectief, we zijn mensen. Probleem met mensen die het bijzonder onderwijs willen afschaffen is nou juist dat ze de keuze willen verkleinen, en daarbij dus ook de mogelijkheden om te kiezen.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:56
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:56

@Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:41 Geloven en dus ook gegoochel met heilig geacht drukwerk van welke richting dan ook, doet u bij voorkeur helemáál niet.
.
Maar als u het dan echt niet kan laten, val er dan geen anderen mee lastig. Achter de voordeur dus. En dat is dus héél ver verwijderd van het opdringen van bijbels aan toevallige passanten op straat.

BokoHalal | 30-09-16 | 22:55

Jan heeft zeker een punt.. maar toch stem ik niet op VNL, maar PVV (sinds 2006 al).
Dat VNL is mij iets te A-sociaal, waar VVD'ers van likkebaarden.

Keyboardspeler | 30-09-16 | 22:55

Zucht, dus als zo'n Ismail veel views krijgt op youtube is het ineens een 'talent'?
Als je als een zwakzinnige wauwelt voor een camera heb je in Nederland al snel een miljoen mensen die zich met je vereenzelvigen.
AstroTV heeft ook 30.000 kijkers per dag.
Ach ja, in dit land wordt zelfs Mathijs Nieuwkerk als super-talent gezien.

Mr. Happy | 30-09-16 | 22:54

Stukje Lucky TV mag ik hopen?

Hoen | 30-09-16 | 22:54
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:54

Sinister-President | 30-09-16 | 22:49
Ja maar vanaf welke leeftijd zou dat moeten zijn?

botbot | 30-09-16 | 22:53

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:41 Voor een onderdanig persoon die een ander voor zich laat denken heb je eigenlijk te veel praatjes.

ja,diedus! | 30-09-16 | 22:53

@Siegmar | 30-09-16 | 22:41
Goeie tegel. Ja, ik kan me daar wel in vinden.

Lewis | 30-09-16 | 22:53

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:49
Het is niet 'gesubsidieerd', krijgen althans niet meer dan andere scholen, zie @Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45

La Bailaora | 30-09-16 | 22:52

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:15
Nonsens. Ik durf wel te stellen dat Jan Roos geen fan is van islam, maar niet erg veel tegen het christen- of jodendom heeft. Echter wordt 1 religie uitlichten en beperken wel een erg lastig verhaal. Bovendien, wanneer je uitgaat van een gelijkheidsbeginsel is het vreemd dat kinderen niet overal dezelde bagage meekrijgen. Een openbare schoolopleiding doet niet af aan een gedegen christelijke opleiding. Misschien wapen je ze zelfs wel beter voor de toekomst, ook in het belijden van het geloof, door ze in het onderwijs met een neutraal en dus diversere kijk te laten opgroeien.

Lood om oud ijzer | 30-09-16 | 22:52

Ik heb op een katholieke lagere school gezeten. Als ik dat vergelijk met de door de linkse kerk totaal geïnfiltreerde openbare school (als ik naar vrienden van me kijk) geef ik toch de voorkeur aan bijzondere scholen. Ook bijvoorbeeld Montesori-onderwijs en dergelijke. Daar moet je volgens mij mensen ook een keuze in laten maken.
Kortom: ik ben tegen!

Aristotalloss | 30-09-16 | 22:52

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:34
Ook met een 'betrouwbare overheid' (die natuurlijk óók altijd gekleurd is - het zijn net mensen) is openbaar onderwijs niet waardevrij. Dat kan ook helemaal niet, het is mensenwerk, en mensen kunnen nooit 100 procent neutraal zijn.
Je laatste stelling is een heel andere dan waar B. en ik op reageerden. Ik ben het er in principe wel mee eens, mijn kinderen zitten in elk geval op een openbare basisschool en een niet religieuze middelbare school en ik zou niet anders willen. Ik kan me er echter ook best iets bij voorstellen als gelovigen hun kinderen naar een ander soort basisschool sturen, mits het niveau daar goed is natuurlijk.

Lewis | 30-09-16 | 22:51

Siegmar | 30-09-16 | 22:45 Het was alleen als voorbeeld bedoeld om de consequenties te laten zien wat het zou betekenen als gelovige zich achter de voordeur laten duwen.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:50
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:49

@Siegmar | 30-09-16 | 22:45
Dat de staat apart betaalt aan bijzonder onderwijs is onzin, lees: @Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45

La Bailaora | 30-09-16 | 22:48

Het is algemeen bekent dat de scholen op de biblebelt bijzonder goed presteren dus dat kan geen reden zijn om als overheid ze niet meer te financieren.
Wat is de reden van Jan?

botbot | 30-09-16 | 22:48

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:40
Omgekeerd geldt dat ook, er is geen goede reden om het af te schaffen.

Sterker nog, er zijn zeer goede pleidooien om niet over te gaan tot staatsgestuurde 'openbare scholen', want dat is wat je overhoud als je alleen de 'bijzondere scholen' afschaft.

Goede argumenten zijn er Bv. @Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45, van @crankshaft | 30-09-16 | 21:57, en @hfakker | 30-09-16 | 22:05

Maar mijn voorkeur heeft @Tha Analyzer | 30-09-16 | 22:33

La Bailaora | 30-09-16 | 22:46

Jezusismijnheer | 22:33
Wat mij betreft ga je bijbels uitdelen op straat, maar dan moet je die bijbels wel zelf betalen en niet de overheid.

Siegmar | 30-09-16 | 22:45

@BluRay | 30-09-16 | 22:29
Kijk, dit vind ik nou altijd zo geinig - afgeven op starre, opdringerige religies en dan zelf zo'n tegel plempen.

Lewis | 30-09-16 | 22:45

Sinister-President | 30-09-16 | 22:38 Volgens de Nederlandse wet heb je vrijheid van meningsuiting wat voor iedereen geldt wat betekend dat mensen die geloven ook gewoon in het openbaar kunnen spreken.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:44
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:44

Barbarous_Relic | 30-09-16 | 22:23
Ik begrijp ook echt niet hoe zoiets gaat. Waarom waren zij nu opnieuw uitgenodigd dat landelijk aandacht nodig heeft?

Simon_GS | 30-09-16 | 22:44

Ik ben het eens met catomar. Jan Roos kan het misschien hartstikke leuk en best goed doen, maar die dreinende selfievids dat irriteert. Geen idee natuurlijk hoe alle andere mensen dat ervaren.

Sowieso. In een reactie op getergde Joden, iets opnemen met de hele tijd pontificaal je neus in beeld.

LibertasSimplex | 30-09-16 | 22:43

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:33
Geloven is een privézaak. Dus achter de voordeur of in gebedshuis. Lijkt mij een prima plan.

catomar | 30-09-16 | 22:42

Jezusismijnheer | 22:28
Je snapt vast dat dat spreekwoordelijk bedoeld is. Christen ben je, als het goed is, overal. Niet alleen in de kerk op zondag maar ook als je in de wachtrij staat in de supermarkt, je hond uitlaat of op school zit.
Bijbel les daarentegen, dat hoort thuis in de kerk of bijbelstudie en niet op een school.
Niemand verbiedt je Christen te zijn, niemand verbiedt je naar de kerk te gaan.Ik ben het er wel mee eens dat, door de overheid gefundeerde scholen, seculier dienen te zijn.
Nogmaals voor de rest ben je vrij om Christen te zijn, ook tijdens je verblijf op school.

Siegmar | 30-09-16 | 22:41

BokoHalal | 30-09-16 | 22:36 Ik denk de ongelovige die de gelovige achter de voordeur wilt hebben, niks anders is als vervolging.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:41
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:40

Grappig ook wel dat niemand spreekt over Gonzo Journalism in de jaren '70, krakers-radio uit de jaren '80, sowieso participatiejournalistiek in het algemeen.
Al sinds er troubadours bestaan zijn machthebbers ontevreden over de 'schokkende' wijze waarop 'nieuws' onder het volk wordt verbreidt, maar zelfs in de 21e eeuw zitten professionele journalisten met hun mond wijd open als het eens een béétje anders gaat.
Nu kinderen tot hun 30e thuis blijven wonen, met hun ouders 'bevriend' zijn, mammies kleren dragen, pappies platen draaien, met opa hun eerste jointje roken en met oma naar de sauna gaan zijn dit soort 'schoffies' misschien wel de nieuwe punkertjes... Of zeg ik nou wat geks?
('Punk' is Engels voor 'schoffie', voegde hij daar nog fijntjes aan toe.)
Einde college, geen huiswerk.

Heinzelmann | 30-09-16 | 22:40
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:39

Heb de cd van die club Top Notch in de prullenbak gedonderd. bah...

Rene046 | 30-09-16 | 22:39
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:38

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:34
Niet in je reactie waar ik op reageerde.

Maar goed dat je dat ziet hoor. Enne, de veronderstelling dat we een betrouwbare overheid hebben anno 2016 kan toch echt wel in de prullenbak. Die liegt over alles wat vast en los zit, dat moet je nu toch wel weten.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:37

Jan Roos heeft gelijk maar in Jezusnaam hij moet echt stoppen met die vreselijke filmpjes. Het is heel onprettig om naar te kijken en Roos komt door het hoge amateuristische gehalte echt heel naar over. Naar en drammerig. Niet doen Samsom dramt al.
De inhoud van het programma van VNL is niet slecht maar bij de meeste mensen gaat het toch om de toon (helaas) en dat laatste is nou net de achilleshiel van Jan Roos.

catomar | 30-09-16 | 22:36

@Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:33
Bijbel op straat uitdelen? En dan dringen de ONgelovigen zich op (zie 22:28)? Bijzondere redenering.

BokoHalal | 30-09-16 | 22:36

@Tha Analyzer | 30-09-16 | 22:33
Eensch

La Bailaora | 30-09-16 | 22:34
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:34

Privatiseer dan ook het onderwijs! Waarom is dat in hemelsnaam een overheidstaak?

Tha Analyzer | 30-09-16 | 22:33

Siegmar | 30-09-16 | 22:23 Ik noemde Jan roos een antichrist (niet de) Nee ik denk dat het niet overtrokken is want hij wilt immers mensen die geloven achter de voordeur hebben. Met de huidige wetten kan het trouwens niet maar stel Jan roos krijgt het voor elkaar. Gaat iemand dan de gevangenis in als hij bv een bijbel op straat uitdeelt.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:33

Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45
Wat een grandioze tegel ik denk dat ik deze in ga lijsten.
Proficiat.

botbot | 30-09-16 | 22:30

Er zal nog wel een generatie overheen gaan, maar dan is alle religie toch echt wel over zijn in Nederland. Op een paar hardnekkige religekkies na. Gelukkig komen steeds meer mensen tot inkeer en besef dat er geen god, jehova of allah bestaat. De school zal dan ook stoppen met die sprookjes te verkondigen.

BluRay | 30-09-16 | 22:29

Sinister-President | 30-09-16 | 22:19 Je het het over opdringen maar het is juist de ongelovige die zich opdringt en de gelovige achter de voordeur wilt dringen.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:28

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:19
De staat ook.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:27

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:17
Staatsonderwijs betekent ook indoctrinatie van kinderen.

Eigenlijk is geen enkel onderwijs ooit geheel objectief.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:27

a,diedus! | 30-09-16 | 22:17
Die kan pas weer lid worden, als hij

A. Terugboutaleb
B. Ben ik vergeten

LibertasSimplex | 30-09-16 | 22:27

@Sinister-President | 30-09-16 | 22:17
'Openbaar onderwijs betekent waardevrij onderwijs' - dát is natuurlijk wishful thinking.

Lewis | 30-09-16 | 22:26

@nemoj me jebat | 30-09-16 | 21:46
Niet de laatste stuiptrekkingen. Er zijn nog heel veel knettergekke volgers.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:24

Jezusismijnheer | 22:15
Volgens de bijbel is er maar één Antichrist. Vindt je kritiek hebben op religieus onderwijs niet een overtrokken reden om iemand een Antichrist te noemen?

Siegmar | 30-09-16 | 22:23

Ik vond het zo bizar wat die Kees de Koning zat te vertellen. Lekker compleet met een bord voor z'n kop voor eigen parochie kletsen alsof deze jeugd normaal is. Die had weer hele andere filmpjes gezien met regenbogen en eenhoorns. Maar wat vond Kees van de bedreigingen aan die wethoudster, van het eieren gooien naar Powned of van het wegtreiteren van Sbs6 ? Nee, niks daarover. Kees zag het straatleven, de hiphopcultuur en een gezellig feestje op straat met obscure rappers. Kees denkt alleen hoe hij zijn hiphop kan verkopen.

Barbarous_Relic | 30-09-16 | 22:23

@diek | 30-09-16 | 21:40
In de praktijk zijn de bijzondere scholen nog de laatste bastions tegen de verloedering.

In werkelijkheid is de overheid het probleem, en dan zit Jan Roos met dit verhaal theoretisch wel goed, maar in de praktijk gaat dat desastreus uitpakken.

La Bailaora | 30-09-16 | 22:21

Hier dat gesubsidieerd gezwets van #boos en de subsidievlogger bij DWDD dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/36483... kunnen VNL en Jan Roos niet meteen ALLE subsidies afschaffen (bouw, landbouw, tuinbouw, windmolens, enz.)?

Watching the Wheels | 30-09-16 | 22:21
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:19

@Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:15
Helaas hebben mensen daar wel veel reden toe...

Lewis | 30-09-16 | 22:18
-weggejorist-
Sinister-President | 30-09-16 | 22:17

citeer "We hebben niets tegen mensen met een geloof alleen is dat iets voor thuis ...." Ze hebben dus wel iets tegen mensen met een geloof. Mensen als Jan roos zijn in mijn ogen een antichrist, die als ze hun zin krijgen geloofsvervolging gaat krijgen.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 22:15

@Berbaar | 30-09-16 | 22:06
Eén foutje in een tegel, hou op.

Lewis | 30-09-16 | 22:15

Fred Perry polo - help mij even: waar stónd dat ook alweer voor?

bisbisbis | 30-09-16 | 22:14

Integratie is zo achterhaald.
Assimilatie of opdonderen.

Desmoulins | 30-09-16 | 22:14

@Berbaar | 30-09-16 | 22:01
O verhevene.

Lewis | 30-09-16 | 22:13

@Jezusismijnheer | 30-09-16 | 21:56
Weet je wat het is, zelfs christenen zélf durven het onderscheid tussen islam/moslims en christendom/christenen niet eens te maken uit angst politiek incorrect of inconsequent te zijn. Toevallig zag ik net nog een interview met Segers over zijn nieuwe boek, over het feit dat religie steeds meer onder druk staat en dat het geluid steeds harder klinkt dat geloven iets voor achter de voordeur moet zijn. Geen wóórd over de islam.
Steeds meer mensen durven wel kritischer te worden op de islam, maar als ze maar even de kans krijgen slepen ze het christendom (en/of het jodendom) er ook aan de haren bij, want 'consequent' en vooral ook 'niet te beschuldigen van eenzijdigheid'.

Lewis | 30-09-16 | 22:12

Berbaar | 22:06
Zeer begrijpelijk, ik zal mijzelf zo eventjes streng toespreken.

Siegmar | 30-09-16 | 22:12

Voorts: Jan Roos is een Lul, maar hij heeft volledig gelijk!
Ooit was dit overigens een belangrijk standpunt van... D'66.
Oorspronkelijk waren dat Vrijdenkers ¬Libre Pensée, Ha HAFMO!– maar dus en want tegen ieder geloof dus ook Islam, maar dat kon zo niet langer, want dat snap je toch wel, en dat moet je niet willen, het verkeerde signaal, we moeten vooruit kijken, allemaal samen, zoiets gebeurt nooit weer, bla di bla di bla.

Heinzelmann | 30-09-16 | 22:11

Daarom is VNL vlees noch vis.
Pak de popcorn er maar bij, Jan en zijn nieuwe vrienden gaan hoe dan ook verzuipen.

Desmoulins | 30-09-16 | 22:10

@twasniks

Kees de Koning

Rene046 | 30-09-16 | 22:10

@Siegmar | 30-09-16 | 22:02
Niet nodig waarde Siegmar.
Beterschap zou wel fijn zijn ;)

Berbaar | 30-09-16 | 22:06

Feitelijk onzin politiek.tpo.nl/2014/09/16/de-misvatti...
En nog heel wat bronnen.
Door eenzijdige scholing te geven bemoeit de staat zich juist met ideologie, namelijk door deze sluimerend niet toe te staan.
Een keur van scholen naar rato is juist goed in dezen.

hfakker | 30-09-16 | 22:05

Wat een l*l was dat trouwens die linker streepjestrui van 3FM met z'n filmpjes over de ziekte k. Hoe hij daarover vertelde in de DWDD (toevallig tijdens het zappen gezien en meteen weggezapt toen hij zei dat in zijn filmpjes van alles gebeurde om de kijker niet weg te laten zappen, een beetje k en een beetje van Maggi , wat een l*l, ik begon die vlogger nog sympathieker te vinden).

Watching the Wheels | 30-09-16 | 22:05

Er is niets religieus aan leren lezen, schrijven en rekenen. Opbokken met die onzin.

Djengo123 | 30-09-16 | 22:04

-weggejorist-

wijnglas | 30-09-16 | 22:04

Wie is die leuterkont in dat rode shirt?

twasniks | 30-09-16 | 22:04

Weer een echte De Wereld Deugt Door. Dat dan weer wel.

ja,diedus! | 30-09-16 | 22:04

"Jij bent zo'n belangrijke spil want jij vangt alle klappen en je staat er alleen maar bij"

Ik sla achterover van dit stukje tekst maar heb eigenlijk geen idee hoe hierop inhoudelijk te reageren...

Joffri | 30-09-16 | 22:03

Ja, laat ons even een actueel thema van 100 jaar terug bij de hoorns nemen. Wat Jantje Roos en anderen over het hoofd zien is dat de meeste Christelijke scholen dat alleen in naam zijn. Het Christelijke stelt nauwelijks nog iets voor, op de jaarlijks ketstviering na.

zwikkie | 30-09-16 | 22:03

Joden die staatsgesubsidieerd religieus onderwijs in stand willen houden financieren hun eigen onderdrukkers. Onvoorstelbaar hoe kortzichtig je dan bent.

très cool | 30-09-16 | 22:03

Berbaar | 21:52
Ik beken schuld, je medaille is onderweg.

Siegmar | 30-09-16 | 22:02

@wijnglas | 30-09-16 | 21:57
Emigreren moet nog even wachten, de kas moet nog wat voller.
En iemand die "juigt" schrijft is gewoon af.
Dat is geen spelvoudt maar tokkietaal.

Berbaar | 30-09-16 | 22:01

Tja beginnersfoutje heet het nu opeens van de vloggers en Top Notch ziet er blijkbaar brood in.

Simon_GS | 30-09-16 | 22:00

ik mis de boksbeugel en tasser in het filmpje...

Rene046 | 30-09-16 | 22:00

Tisnietanders | 21:45
De overheid verbiedt ook niet om bijbel/koranles -buiten- door de overheid gefinancieerde instellingen te volgen, gescheiden van de staat dus.

Siegmar | 30-09-16 | 22:00

Jan heeft een punt, stoppen met die bio-industrie en gesubsidieerd slachten.

Watching the Wheels | 30-09-16 | 22:00

Case the King for President!
(Serieus: een beetje nuance kan geen kwaad, en De Koning toont dat hier.)
Daarnaast ben ik een ouwe punker, herken ik een hoop, en valt het allemaal nog reuze mee.

Heinzelmann | 30-09-16 | 21:58

Nee Jan, je snapt er geen kut van. De laatste scholen waar je je kind nog op wilt hebben zijn christelijke scholen, want de rest is al behoorlijk verkloot met import-ellende.
Jouw plan maakt er nog een grotere bende van dan het al is. Verder bestaat integratie niet, maar betekent het vooral dat we mekaar niet op de bek moeten stompen. En dat is nu juist wel wat op het schoolplein gaat gebeuren met jouw idee.
Je trekt aan het verkeerde eind.

crankshaft | 30-09-16 | 21:57

-weggejorist-

wijnglas | 30-09-16 | 21:57

@Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45
Amen mijn Beste!!

Berbaar | 30-09-16 | 21:57

Hij zegt ook steeds tegen die jonge knullen mijn soldaten......

Rene046 | 30-09-16 | 21:56

Ik las al een waarschuwing ergens dat partijen die anti islam zijn ook anti Joods en anti christelijk zijn.

Jezusismijnheer | 30-09-16 | 21:56

Zou Ismael ook betaald zijn voor zijn optreden in DWDD? Allleen al voor het geven van een platform zou VARA gekort moeten worden op subsidie.

Klik_hier | 30-09-16 | 21:56

Ze voelen zich weer happy in hun slachtofferrol. Het zijn weer incidentjes die er door de media uitgelicht worden. Ik zou het eerder een traditie noemen, die shit gebeurt dageijke en het duurt nu al meer dan 30 jaar.

Sjarrel Dorrel | 30-09-16 | 21:55

Wat een slap gelul met die haakneus vlogger, zijn vriendjes en die zakkenwasser .
Meerdere mensen die bedreigd werden en al veel langer, mishandeling, politie geïntimideerd , met wapens zwaaien en dreigen, met pistool dreigen in buurthuis omdat ze niet mogen roken, buurthuis leeg roven ,politiek meisje bedreigen en noem maar op .
Sodemieter toch op met je policore leugen dekentje en steek het in je hypocriete reet .
Die Pauw moet Mathijsje even onder zijn kloten kietelen met zijn cowboy laarzen want die word hier gewoon voor lul gezet !

Castor12 | 30-09-16 | 21:53

Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45 Hear hear - volledig met je eens. Hulde.

L.E. Raar | 30-09-16 | 21:53

Ik vond het werkelijk te stuitend voor woorden dat niet één keer iemand Ismail erop aansprak dat hij een verslaggever van Hart van Nederland de wijk heeft uitgejaagd of dat hij behoorlijk dreigend deed tegen die mevrouw Rot. Nu was het alleen maar de goede jongen die de dingen alleen maar filmde en slachtoffer was van de media. Flikker toch op.

Djengo123 | 30-09-16 | 21:53

@Siegmar | 30-09-16 | 21:45
"juigt"??
U bedoelde juicht misschien?
Pauper!!

Berbaar | 30-09-16 | 21:52

Ik ben voor witte scholen. En dus tegen VNL.

Op dit soort problemen voor oplossingen ipv andersom zit niemand te wachten. Jammer Jan.

tipo | 30-09-16 | 21:52

Whoehahahaha!
Die tweet in die redactiepraatbalk hiernaast:
@BartNijman, 30 minuten geleden
RT @DonArturito: Volgende week de kleinzoon van ir. Mussert in #DWDD : de verzetskranten hebben mijn opa kapotgeschreven

nemoj me jebat | 30-09-16 | 21:51

-weggejorist-

wijnglas | 30-09-16 | 21:49

Ik krijg van DWDD/VARA een te hoge bloeddruk. Ik kan het niet af kijken.

Gualtiero | 30-09-16 | 21:48

-weggejorist-

Titje | 30-09-16 | 21:46

Captain Pervert | 30-09-16 | 21:42
Ze zijn knettergek bij de Vara. Laatste stuiptrekkingen om proberen recht te trekken wat scheef is.

nemoj me jebat | 30-09-16 | 21:46

Ik hoor die blanke nog zeggen; "ik weet niks, ik ben maar een blanke uit een vinex wijk". Ik dacht dat ik achterlijk werd.

sinnedsawereh | 30-09-16 | 21:45

diek | 30-09-16 | 21:40
Wij vinden allebei op hetzelfde tijdstip dat Jan een punt heeft.
Geinig.

nemoj me jebat | 30-09-16 | 21:45

Bijzondere scholen met religieuze inslag krijgen geen subsidie. Dat slaat nergens op.
Scholen krijgen een bijdrage van het rijk, zowel seculiere als bijzondere scholen.
Dat zit namelijk zo: iedereen betaalt belasting en de één wil daar een andere school voor terugzien dan de ander.
Helemaal geen subsidie dus, gewoon meerdere keuzes in plaats van één smaak.
En dat is goed, zolang iedereen voldoende keus heeft om zijn of haar kind heen te sturen. Prima, niets mee aan de hand.
Nu wil VNL onder het motto 'scheiding van kerk en staat' doen alsof alleen nog maar seculiere scholen recht hebben op belastinggeld. Maar dat is juist het omkeren van scheiding van kerk en staat. Immers: de scheiding van kerk en staat is bedoeld zodat de staat NIET kan voorschrijven wat je wel en niet mag geloven. Dus ook niet je mag dwingen om je kinderen naar een school te sturen die je kinderen verhalen vertelt waar jij niet in gelooft.
Dus de overheid mag je niet dwingen je kinderen te laten luisteren naar religieuze indoctrinatie als je dat onzin vindt, en de overheid mag je niet dwingen je kinderen naar heidense crap te luisteren als je dat onzin vindt.
Wat mij betreft is dat vrijheid. Ik zou mijn kotertje net zo lief naar een openbare school sturen, maar ik zal wel vechten voor het recht om je kinderen verre te houden van indoctrinatie, zowel seculier als religieus.

Tisnietanders | 30-09-16 | 21:45

Zogenaamde treitervlogger: "Jullie gaan het zien man"
Mathijs van Nieuwmoskee: "Woowww!"
*Publiek klapt en juigt enthousiast*

En weer wat belastingcentjes -goed- besteed.

Siegmar | 30-09-16 | 21:45

Prachtig hoe hij nog steeds de GeenStijl methode van camerawerk gebruikt, maar heel bewust zijn stem net even serieuzer laat klinken.
Daar is over nagedacht, vrees ik.

Niets tegen deze beste man, maar de wereld is echt een klucht soms. :)

robertdoesnEro | 30-09-16 | 21:44

Wacht even - dat filmpje van DWDD met die haakneus aan tafel, is dat serieus? Ik heb er even doorheen geskipt, maar waarom zit daar niemand aan tafel om hem tegengas te geven? Die kerel die links van hem zit, noemt hem zelfs een "talent" waar te weinig respect voor is. WAT?

Captain Pervert | 30-09-16 | 21:42

Jan heeft een punt. Helaas is de realiteit nu anders. Mijn opa en oma zouden zich omdraaien in hun graf als ze hoorden dat mijn zus haar zoon naar een christelijke school laat gaan. Naar de openbare is daar waar zij woont geen optie. De nieuwe stap zal prive scholen worden. Onderscheid arm en rijk. Dat is waar iedereen blij mee wordt.

diek | 30-09-16 | 21:40

Jan heeft een punt en DWDD moet zich kapot schamen.
En dat klapvee ook!

nemoj me jebat | 30-09-16 | 21:40

Saaaaai

Plakkband | 30-09-16 | 21:40

Hmm, ik vond de weekvlogjes van Jan Roos in zijn pre-politieke periode toch wel leukerder...

Reykjavik | 30-09-16 | 21:39

Hoezo opzeggingen bij VNL? Ik wacht al mijn hele leven op een partij die de grondwet handhaaft. Als ze nu ook nog voor de vrijheid van meningsuiting, en het scheiden van de machten zijn, dan ga ik in 2017 voor het eerst naar de stembus.

a1a2a3 | 30-09-16 | 21:37

Ik heb het gezien en kon alleen maar denken: "Wat een kansparels hebben we toch binnengehaald!!"

Meisje1985 | 30-09-16 | 21:37

Waar is mijn filmpje van beweging HENK?

Kaas de Vies | 30-09-16 | 21:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen