Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feit: VVD, PvdA, D66 en GroenLinks belazeren hun achterban met het EU pensioenakkoord

ohjeedaargaatweereenbeloftevandevvd.png Normaal gesproken spinnen politieke partijen het publiek helemaal duizelig met persberichten, promootjes en posters van hun belangwekkende besluiten. Zo NIET bij het EU pensioenakkoord van vorige week, waarmee 1200 miljard euro verplicht afgedragen Nederlands spaargeld haastig onder een EU richtlijn wordt ondergebracht. Maar in tegenstelling tot juichende berichten over het fantastische EU voorzitterschap (of over de gejatte fiets van Van der Steur), ditmaal geen trotse communiqués, geen media-optredens over het historische akkoord en ook de twitteraccounts van verantwoordelijke Kamerleden zwijgen in alle talen over het pensioenverhaal. Zouden ze soms zelf niet vinden dat ze iets heel belangwekkends hebben geregeld voor ons, de kiezers en de burgers? We proberen per mail al een paar dagen antwoord te krijgen van de pensioenwoordvoerders, maar behalve wat ontwijkende antwoorden van de PvdA blijft het stil bij VVD, D66 en GroenLinks, de overige partijen die instemden met de zogenaamde IORP-II richtlijn. Nou, dan slaan we er de verkiezingsprogramma's maar eens op na, misschien vinden we daar onze antwoorden. Wat beloofden deze partijen aan hun kiezers, en wat blijft daarvan over na hun instemming met de EU pensioenrichtlijn? U mag 1 keer raden voor het antwoord, dat voor alle vier de partijen hetzelfde is...: vvdddtjeee.jpg Partij: VVD Woordvoerder Pensioenen: Helma Lodders Twitter: Slechts 1 tweet, die ook nog eens strijdig is met wat Klijnsma zelf gezegd zou hebben. Verder nul trots op het bereikte akkoord. Verkiezingsprogramma: PDF. Pensioenbeloften: Nou ja, bovenstaande kwootposter zegt alles, toch? De VVD wil het stelsel aanpassen, maar wel geborgd door 'verstandig risicomanagement'. Dat klinkt niet als 'uitbesteden aan de EU'. Letterlijk staat onderaan bij het kopje 'pensioenen' op pagina 17: "De VVD vindt dat het Nederlandse pensioenstelsel een Nederlandse zaak is, waarmee de Europese Unie geen bemoeienis hoort te hebben." Goh. De VVD breekt een verkiezingsbelofte in het voordeel van de EU, en gaat akkoord met EU-bemoeienis met onze pensioenen. Een leugen bij de VVD. Dat doen ze anders nooooooit... pvdaschismamolen11200.gif Partij: PvdA Woordvoerder Pensioenen: Roos Vermeij Twitter: Doodstil. Verkiezingsprogramma: PDF. Pensioenbeloften: Als we het verkiezingsprogramma van de PvdA uit 2012 er even bij pakken en ctrl+f op 'pensioenen' doen, dan lezen we onder andere de volgende voornemens: "Einde aan de marktwerking in nationale publieke dienstverlening, zoals gezondheidszorg en sociale woningbouw. Deze sectoren moeten worden afgeschermd van de Europese interne marktregels. Hetzelfde geldt voor pensioenstelsels" (pagina 57), en ook, op pagina 68: "Op tal van plekken wordt macht over ons uitgeoefend waar geen verantwoording over wordt afgelegd. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, pensioenfondsen en woningcorporaties. Via vormen van maatschappelijk zelfbestuur willen we machtsconcentraties tegengaan en de zeggenschap van mensen over hun dagelijkse werk- en leefomgeving vergroten. Hieraan wordt periodiek verantwoording afgelegd." Nergens in het sociaaldemocratische programma van de "arbeiderspartij" wordt gerept over het vrijlaten van de pensioenfondsen om ze onder Europese (markt-) richtlijnen te plaatsen. Sterker nog, bovenstaande twee citaten over 'afschermen' en het 'tegengaan van machtsconcentraties' suggereren precies het tegenovergestelde. Ook de Pensioenverteerders van de Arbeiderscarrousel verbreken hun beloften aan de achterban. En de beloofde 'periodieke verantwoording afleggen' zit er ook al niet in. verhitlersnor100.gifPartij: D66 Woordvoerder Pensioenen: Steven van Weyenberg Twitter: Burgers uitlachen. Verkiezingsprogramma: PDF. Pensioenbeloften: De EU-idealisten van D66 pleiten bij veel zaken uiteraard voor meer EU-structuur. Defensie, handel, milieu en zo nog wat dingen moeten allemaal centraal geregeld worden in en door Brussel. Zo niet de pensioenen. Meteen na de alinea waarin al die machtsoverdracht wordt bepleit, lezen we daarover letterlijk het volgende: "Zaken die het best dicht bij mensen geregeld kunnen worden, zoals onderwijs, zorg, pensioenen en sociale woningbouw, regelen we in Nederland en in onze gemeenten." (pagina 19) Oei. Ook u bent de kiezers van uw partij aan het belazeren, meneer Van Weijenberg. klimaathaatmachine.gifPartij: GroenLinks Woordvoerder Pensioenen: Rik Grashoff Twitter: 1 ontkenning, maar geen enkele vreugde over de richtlijn die hij mede uit het vuur van de oppositie gesleept heeft. Verkiezingsprogramma: PDF. Pensioenbeloften: Tot slot het marginale edoch sterk eurofiele GroenLinks. De partij van de hardcore Brusselbepleiter Jesse Klaver was van alles van plan met de pensioenfondsen in 2012. Maatschappelijk verantwoord laten beleggen, een goeie verhouding tussen jongens & meisjes en oud & jong in de pensioenraden, het bonusbeleid aanpakken, dat soort dingen. Maar helemaal nergens rept het programma over Europese uitbesteding van pensioenrichtlijnen. Er wordt in het program enkel gesproken over hoe de overheid "gezamenlijke pensioenfondsen, sociale zekerheidsverbanden en arbeidspools op regionaal of beroepsgebied" moet stimuleren. Regionaal dus, niet internationaal. Ook meneer Grashoff ontkomt hier niet aan een 'oei' - al moeten we eerlijk zijn: GroenLinks beloofde in ieder geval ook niet het exacte tegenovergestelde van wat ze doen, zoals de VVD, de PvdA en D66 wel hebben gedaan. Concluderend kunnen we alleen maar vaststellen dat er ongetwijfeld allerlei belangen in Brussel, de bankenwereld en de pensioensector zijn gediend met de Nederlandse instemming met IORP-II, maar dat geen enkele kiezer op 12 september 2012 een vakje van één van deze vier partijen rood kleurde met de intentie om te stemmen op een partij die hun oudedagvoorziening onder curatele van een ondemocratische buitenlandse mogendheid zou plaatsen. Sjonge. Als dit het populisme maar niet in de kaarrrjt speelt.

Reaguursels

Inloggen

1400 miljard naar de gallemiezen. Met dank aan de corrupte tuig in Den Haag.

Raider Twix | 05-07-16 | 17:11

Een pensioen is niet een contract. Een pensioen is verplicht betalen en maar hopen dat er iets van overblijft. Overheden, nu ook de eu, kunnen doen wat ze willen met dat geld. Nu we de democratie ook nog afschaffen is er geen enkele barriere meer om dat geld in te zetten om bijvoorbeeld een superstaat te bouwen cq de grotere zwakke landen binnen de unie te houden. Met ons persioengeld kunnen we spanje en portugal redden. Dus denk maar niet dat jou kleine belangetje hier een rolletje speelt.

logicavanhetgevoel | 05-07-16 | 15:34

Er is helemaal niets mis met de IORP-II richtlijn. Geneuzel om niets. Henk en Ingrid worden met suggestieve koppen door GS (en de Telegraaf natuurlijk) weer de boom ingjaagd. Eerst lezen en dan pas huilie huilie gaan doen.

Fisccon | 05-07-16 | 13:18

De vier partijen die pro EU-pensioen(voor zichzelf ?) stemden hebben geen meerderheid in de 1e kamer.

Er is hoop......

vanhetvarken | 05-07-16 | 12:49

Van Rossem | 04-07-16 | 20:29 |

Het is feitelijk onjuist dat er invloed naar Europa gaat. Nederlandse pensioenfondsen zijn en blijven Nederlands. Belangrijker nog is dat geregeld is dat de Nederlandse toezichthouder iedere collectieve waarde overdracht naar het buitenland kan blokkeren. Dit is om te voorkomend dat belangen worden geschaad.

De IORP regeling betekent een versterking van de rechten van mensen die pensioen opbouwen. In Nederland was dit al geregeld en verandert er feitelijk niets. Voor veel landen in Europa is er geen vergelijkbaar collectief stelsel als in Nederland. De zekerheid voor toekomstige gepensioneerden wordt daar sterker. De fragmentjes uit verkiezingsprogramma's zijn irrelevant voor de suggestie: wat dicht bij de Nederlander is blijft dicht bij de mensen.

Harry uit Rotterdam | 05-07-16 | 12:25

Tijdens een college, vlak voor 1-1-1999 vertelde de hoogleraar dat hij tegen de Euro was omdat wij in NL wél een pensioen stelsel hebben dat gebaseerd is op gespaard geld.
In de meeste ándere Euro-landen was dat toen niet zo.
Hij voorspelde dat, op een gegeven moment, de inhoud van onze pensioen-potten verdeeld zou gaan worden over álle Euro-landen.
Blijkbaar is dát moment nú aangebroken.

nl.wikipedia.org/wiki/Euro
''Sinds 1 januari 1999 is de euro een officieel feit.''

Ella | 05-07-16 | 12:10

Watching the wheels 01.28: Een UK car kopen? Welke dan? een UK-Nissan, UK-Toyota, een Chinese Jaguar, een UK-Renault of iets uit India? Of zelfs een VW-Rolls Royce?
Trouwens, dat die auto's gemaakt zouden worden van Brits staal wordt intussen ook verleden tijd sinds Tata de Britse staalfabrieken sluit en alles uit India laat komen.

bruin kikkertje | 05-07-16 | 11:42

@deraderendraaien | 04-07-16 | 22:36

Dat zegt niks. Een digtale teller kan bij een verschil van 0,1 al verspringen. Hangt er van af hoe de teller afrondt.

Bijvoorbeeld: 8,4 = 8 en 8,5 = 9.

Ga maar eens met Excel spelen en je snapt het.

Pieter V | 05-07-16 | 09:35

@Gravin v Kippenbouth | 04-07-16 | 22:33

Misdienaar van het Eurogeloof en schandknaapje van Merkel.
Misdienaar en schandknaapje, waar hebben we dat eerder gezien?

Pieter V | 05-07-16 | 09:31

is slet de vvd goed prater al geweest, met welk mooi weer verhaal gaat die dit weer recht lullen hahaha..

weer leugen en bedriegen die OPRutten en co.

vinzDH | 05-07-16 | 09:30

@Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 22:38

Waarom zouden ze nu toch al die agressieve jonge hakbar moslims hier naar toe halen?

Juist ja, om iedere oppositie tegen onze dictators met grof geweld in de kiem te kunnen smoren.
Mossels zijn daar heel geschikt voor want kufars afslachten moesten ze toch al.

Pieter V | 05-07-16 | 09:30

@Ommezwaai | 04-07-16 | 22:29

Die ongelooflijke lul Rutte wist destijds niet eens hoeveel geld er naar Griekenland ging maar vond wel dat het moest gebeuren.
Had hij hij niet een factor 100 verkeerd?

Pieter V | 05-07-16 | 09:24

@Vic | 05-07-16 | 08:22

Laten we op de EU -template vertrouwen. Het is allemaal paniekzaaierij, er is niets aan de hand. Totdat puntje bij paaltje komt.
.
Vele soevereiniteits-, burgerrechten-, en welvaartskwesties gingen ons voor.
.
Overigens weet vrijwel niemand hoe het precies zit. Kan ook niet want geheim. Een echte best practice van democratie en rechtstaat.
.
Impunity reigns...

Parel van het Zuiden | 05-07-16 | 08:33

Doodse stilte onder de gelijkgeschakelde media over de grootste pensioenroof ooit.

meneer Q | 05-07-16 | 08:30

Sargasso zegt dat het paniekzaaierij van GeenStijl is.

Vic | 05-07-16 | 08:22

En weer mensen die reutelen over verkiezingen 2017.
.
Ondertussen worden voor die tijd weer voldongen feiten gerealiseerd.
.
Ik wil hierbij aandringen op een genetisch bevolkingsonderzoek. Volgens is er nogal wat ezel DNA te vinden.

Parel van het Zuiden | 05-07-16 | 08:18

En volgend jaar is iedereen verbaasd dat Geert de grootste wordt. Nou mijn hele familie is deze troep meer dan zat en stemt volgende jaar op de PVV.

zeefert | 05-07-16 | 08:16

de komende maanden zal er nog heeeeeeeel veel snel worden ondertekend. Het moet en zal een totaal EU regiem worden. En de ondertekenaars.. ze kopen zich in voor een baan in de EU tot ver na hun eigen pensioen. Rutte niet die gaat naar de USA, Mark my words!

fikkieblijf! | 05-07-16 | 08:15

Misschien is het handig om een advocaat in te huren, allemaal een kleine bijdrage doen.

gatito | 05-07-16 | 08:06

Maar dit kan wettelijk toch niet eens? Dat geld is NIET van de overheid, ze hebben er geen flikker over te zeggen. Dat geld is van de bevolking die ervoor werkt/heeft gewerkt.

DickieDick | 05-07-16 | 08:06

Collectief Pensioen is sowieso niet van deze tijd. Onlangs een heel klein pensioentje laten uitkeren wegens zeer teleurstellende resultaten bij NN. Totale inleg: €4200. Uitgekeerd: €800. Zelfs bij 50% IB: Wat is er met de overige €2600 gebeurd Nationale Nederlanden?

uncommonsense | 05-07-16 | 07:55

Je bent als burger in Nederland uitgeteld en strategisch mond dood gemaakt, lullen en/of stemmen helpt allang niet meer. misschien wordt het .......

arzal3138 | 05-07-16 | 07:55

Herr Zimmermann | 04-07-16 | 20:37
Goed idee. Ik flyer in ieder geval mee. Stelletje hufters daar in den Haag. Om van te kotsen.

Vanilla | 05-07-16 | 07:37

At arzal.. cijfers, dat noemen ze ook wel "nostra cosa".

Bert-Bus | 05-07-16 | 07:33

Het kan ze in Den Haag niet snel genoeg gaan, de macht aan de EU overdragen, dat zijn de snelste moties en vergaderingen die erdoor gejast worden.

arzal3138 | 05-07-16 | 07:29

De EU ideologie moet en zal slagen en mag van Rutte zelfs 1200 miljard kosten, alleen democratisch redden ze het niet, dat hebben de EU voorstanders inmiddels zelf wel door, dus moet er een oplossing gezocht worden voor het EU ideaal, en dat heeft Rutte en aanverwante artikelen gevonden, gewoon al je macht ondemocratisch zo snel mogelijk overdragen, heet de truc, zodat je zo diep verweven bent met de EU, zodat dat je er inderdaad nooit meer uit kunt stappen, alles wijst op deze EU truc.

arzal3138 | 05-07-16 | 07:26

Titel klopt niet. Had moeten zijn:" kiezer laat zich naaien".

Bert-Bus | 05-07-16 | 07:11

Timmerfrans maakte het wel héél bont... wat is die man een teleurstelling zeg.

mallekater | 05-07-16 | 07:07

Heb de schaamteloze propaganda-teut van Rutte en Franske in Nieuwsuur 3.10 minuten volgehouden.
Mariele ter Kwezelbeke zat te soppen in de stoel dat haar Grijnzende Grote Leider Rutte aanwezig was en Franske staarde af en toe vervuld van zichzelf in de camera ..: eerste slogan : "wat willen we nu : Rotterdam een jachthaven of een wereldhaven"?
Alsof Rotterdam voor 1990 niet bestond en al niet een wereldhaven was.
Goed, teveel prop. om te weerleggen .. gauw doorlopen.

daytripper | 05-07-16 | 06:40

Hier moet landelijk in alle media aandacht aan worden gegeven, en wel véél aandacht, en wel minstens elke dag tot aan de verkiezingen.
Overigens: die troela die gisteren Trut interviewde had het er niet over, ze liet Trut rustig uitweiden over hoe geweldig hij wel niet voo ONS in de bres springt in Europa.
Behalve als het om onze zorg, huisvesting, infrastructuur, asylanten, banken, milieu, energie en pensioenen gaat.....

mallekater | 05-07-16 | 06:26

-weggejorist-

DaJonkel | 05-07-16 | 04:08

-weggejorist-

DaJonkel | 05-07-16 | 04:07

Volgens mij is hierboven alles al gezegd, behalve dat we niet moeten vergeten dat er meer dan 10000 eurocraten in Brussel, die alles over ons beslissen, meer dan 150K per jaar verdienen, naast alle extraatjes, die het allemaal heel normaal en betaalbaar vinden. Zij vinden het immers geen probleem om 25K per jaar weg te zetten op <vul maar een "legaal en zogenaamd voor iedereen toegankelijk" belasting paradijs in> om van te leven nadat ze niet meer van de EUtiet kunnen zuigen.
Oh, jij hebt geen miljoenen weg kunnen zetten tijdens de 45 jaar die je gewerkt heb? Hoe kan dat nou? Zij wel. Zal jij wel gewoon een domme tokkie zijn waar daarom dys toch niet naar geluisterd hoeft te worden.

DaJonkel | 05-07-16 | 04:06

@Uw Psychiater | 05-07-16 | 02:20
Wij noemen die malafide sjacheraars hier thuis altijd "de bende van vier" (PvdA VVD D66 CDA) en die neofeodale agenda-21 despootjes "groenbruin".

ben kokhals | 05-07-16 | 02:31

@Evocatus | 05-07-16 | 01:23 "Ook is er... de eis dat DNB als toezichthouder een veto zou krijgen bij een eventuele verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland. ... Onze toezichthouder kan een verhuizing, in tegenstelling tot de huidige situatie, dus tegenhouden."
.
Om te beginnen vormt een vetorecht van de DNB geen enkele garantie van wat dan ook, dus ook niet tegen het wegvloeien van pensioenfondsen. Integendeel zelfs. Zo heeft de DNB president meerdere globalistische petten op: lid van de Trilateral Commission, lid "Governing Council & General Council" van de Europese Centrale Bank, lid van de "Board of Directors" van de Bank for International Settlements (BIS), lid van de "Financial Stability Board" (FSB) en "Governor" van het International Monetary Fund (IMF) en is de president altijd tegenstander geweest het opsplitsen van banken (een soort Glass-Steagall Act).

ben kokhals | 05-07-16 | 02:23

Pensioengeld voor de Ander, Verbieders van Democratie, NSB66 en GeweldLinks. De vier landverraders. Weet waar u op stemt volgend jaar maart.

Uw Psychiater | 05-07-16 | 02:20

@Evocatus | 05-07-16 | 01:23
Allemaal gel*l van die PvdA. Bijna niemand heeft een langdurig vast contract, na 10 jaar ga je weg bij een baas, veel mensen eerder. Er zijn meer dan een miljoen zelfstandigen, velen zonder enige vorm van pensioen. De huidige werkenden kunnen voor minsten de helft een goed pensioen vergeten en moeten daar gewoon mee leren leven. Werken tot je omvalt en wat maakt het uit, tenminste ... zolang je het geluk hebt dat je gezond blijft. Survival of the fittest, neem een moestuin!

Watching the Wheels | 05-07-16 | 02:00

@baskb | 04-07-16 | 21:00 "Maar ja, dat is ook democratie hè, partijen maken concessies op bepaald beleid en voert zoveel mogelijk van hun eigen programma uit. (…) Zo werkt de politiek nu eenmaal."
.
Partijen hoeven onderling geen concessies te doen als ze op dezelfde lijn zitten. Zoals in dit geval de PvdA, VVD en D66 met de pensioenen. Lees het bovenstaande uitstekende artikel maar eens. Kan baskb dit een beetje volgen? Partijen kunnen zich aan hun verkiezingsprogramma houden als ze gezamenlijk op dezelfde lijn zitten en een meerderheid hebben. Zoals in dit geval de PvdA VVD D66 met de pensioenen. Zo werkt de politiek nu eenmaal. Toch stemmen PvdA VVD D66 gezamenlijk juist vóór een richtlijn die in tegenspraak is met hun partijprogramma's. Dat is om te beginnen kiezersbedrog hè, baskb. Ben je er nog, basjekb? Hallo...

ben kokhals | 05-07-16 | 01:56

@EatSleepSlaveRepeat | 05-07-16 | 01:26
Ze hebben gewoon de economie makkelijk op een te hoog niveau getild door veel geld in omloop te brengen na de aanslagen in de VS. Iedere halve gare kon een hypotheek krijgen. Elke hypotheek is geld uit het niets in omloop. positivemoney.org/videos/introduction/... Die schulden worden nu al jaren afgelost en teruggebracht, waardoor nog meer groei niet vanzelfsprekend is. Er gaat wel jaarlijks geld uit omloop (rente), dus er moet gegroeid worden (nieuwe leningen) om dat geld aan te vullen anders heb je krimp. Verder spelen de boven ons gestelden een hoop geopolitieke spelletjes en roomt de elite contant zoveel mogelijk af van de rest, totdat de bedrijven waar ze aandeelhouder van zijn in problemen komen en dan verzinnen ze weer wat. "They own you" (George Carlin) www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ

Watching the Wheels | 05-07-16 | 01:35

En! het is niet voor niets dat Duitsland gezorgd heeft dat ze buiten deze regeling valt.... 1+1=2

mmkk | 05-07-16 | 01:33

Je kunt alles wel recht proberen te lullen met 'er zijn afspraken gemaakt'. Maar de EU en de regering hebben laten zien dat ze zich alleen aan afspraken houden als het niet ten nadele van zichzelf is. Afspraken naar de bevolking toe houden ze zich niet aan en interesseert ze werkelijk geen reet, dus ik, als lid van de normale bevolking zonder gouden nest voordeeltjes, zet hier wel degelijk vraagtekens bij...

mmkk | 05-07-16 | 01:31

@EatSleepSlaveRepeat | 05-07-16 | 01:26
Ja, zo is het leven .... haha :) !

Watching the Wheels | 05-07-16 | 01:28

@bruin kikkertje | 05-07-16 | 01:10
Zij gaan in ieder geval meer betalen voor een buitenlandse auto en dus kopen ze waarschijnlijk liever een UK car en dan blijft het geld binnen in hun eigen economie en zorgt het ook nog voor werkgelegenheid.

Watching the Wheels | 05-07-16 | 01:28

Oh en toevallig, snel, snel, snel, na de Engelse uitslag. Iedereen kan leuke filosofische en hypothetische plempsels maken onder een artikel als dit, je doen maar... de arbeiders zijn écht bestolen hier, door hun zogenaamde ‘vertegenwoordigers’. Er zijn revoluties voor minder gestart, maar, werkze hèh, morgen, tot aan je –gemiddelde levensverwachting- pensioenleeftijd. Stelleje slaven, stelletje mongolen. Lachend je leven weggeven. Dat jullie kinderen, etc, etc.

EatSleepSlaveRepeat | 05-07-16 | 01:26

@Van Rossem

Over de PvdA/Roos Vermeij.
Wat je beweerd over het standpunt van de PvdA klopt in zoverre dat Roos Vermeij zich op twitter keost houdt, maar hier niet:
www.pvda.nl/berichten/2016/07/Betere+b...

Tekst van Vermeij
"De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen na pensionering. Dit geldt voor de gepensioneerden van nu maar ook voor alle mensen die nog met pensioen zullen gaan. Wij zetten ons daar al jaren voor in. Juist daarom hebben wij afgelopen week ingestemd met de nieuwe EU-pensioenrichtlijn. Want ondanks alle spookverhalen hierover, regelt deze richtlijn dat pensioenfondsen en de belangen van hun deelnemers beter worden beschermd.

Bovendien wordt het voor pensioenfondsen lastiger om naar het buitenland te verkassen, en krijgen de deelnemers meer zeggenschap. Dat is in het belang van u en alle andere (toekomstig) gepensioneerden. Het is daarom ook niet gek dat onze toezichthouder op de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, en de FNV deze richtlijn ook steunen.

Bij besluiten over pensioenen ga je niet over één nacht ijs. Dat hebben we nu dus ook niet gedaan. Er wordt over deze Europese Richtlijn (de zogenoemde IORP-II richtlijn) al drie à vier jaar gesproken. Ikzelf had de eer om naast de heer Omtzigt (CDA) tweede rapporteur te zijn. Als rapporteur kan ik dus bevestigen dat de richtlijn de afgelopen jaren meermaals besproken is de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Alle woordvoerders van de verschillende partijen in de Kamer waren op de hoogte. En door de inzet van bijna alle partijen is deze richtlijn in de loop van de jaren ook ingrijpend gewijzigd.

Zo stond er aanvankelijk in de richtlijn een groot deel over buffers bij pensioenfondsen. Dat deel is er onder druk van Nederland en andere landen uitgehaald. Waarom? Eigenlijk heel eenvoudig: wij gaan in ons land zelf over de financiële eisen aan de pensioenfondsen. Dat was voor iedereen helder; regering, Tweede Kamer en de pensioensector zelf hebben gezamenlijk opgetrokken.

Ook is er namens alle partijen in de Tweede Kamer een brief verstuurd aan de staatssecretaris met daarin de eis dat DNB als toezichthouder een veto zou krijgen bij een eventuele verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland. Dat is gelukt, en in de richtlijn opgenomen. Onze toezichthouder kan een verhuizing, in tegenstelling tot de huidige situatie, dus tegenhouden. Kortom, een flinke stap vooruit, want het dient het belang van ons allen.

Wellicht ten overvloede: de pensioensector zelf, uw pensioenfonds en dat van mij, heeft echt geen behoefte (zeker nu niet) aan extra EU-regels. Zij waren dus ook heel kritisch op eerdere versies van de richtlijn. Echter, ook zij kunnen zich vinden in het uiteindelijke resultaat en hebben ons dat ook tevoren laten weten. Ik verwijs u daarom ook graag naar de website van de Pensioenfederatie, en naar bijvoorbeeld het positieve commentaar van het grote pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De PvdA blijft opkomen voor een goed pensioen voor iedereen. Met de afspraken die nu zijn gemaakt steunen we onze pensioenfondsen en beschermen we de belangen van hun deelnemers."

FNV wordt aangehaald
www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarch...

Kamerbrief openbaarmaking vertrouwelijke brief herziening IORP-richtlijn
www.rijksoverheid.nl/documenten/kamer...

Pensioenfederatie
www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuw...

Of je het er mee eens bent is een andere zaak, maar de PvdA bij monde van Roos Vermeij heeft wel degelijk gereageerd. Twitter is géén verplicht nummer.
Salut! Evocatus

Evocatus | 05-07-16 | 01:23

En Engelse producten worden interessanter dus meer werkgelegenheid. En er is daar geld zat, dus dat gaat helemaal goed komen voor de UK. Zeker als ze nog wat verdragen sluiten met China, India en andere groeimarkten. De EU krimpt percentueel (aandeel wereldmarkt), de groei zit buiten de EU.

Watching the Wheels | 05-07-16 | 01:20

Libertarianism | 04-07-16 | 20:48

Nee, nooit !

edelweiss | 05-07-16 | 01:18

@bruin kikkertje | 05-07-16 | 01:04
Ja dat is zo, maar voor de lokale werkgelegenheid hoeft het niet verkeerd te zijn. Als ze een auto in het buitenland kopen gaat het geld naar het buitenland en nu kopen ze misschien een Britse auto (als die nog bestaan). Mini wordt toch bij VDL gemaakt in Nederland nl.wikipedia.org/wiki/VDL_NedCar#NedC... ? Mini countryman weet ik niet, misschien maken ze die in de UK :) ? Over dat "meer loon vragen" ... dat is juist de bedoeling ... dat er ruimte ontstaat voor wat meer loon en inflatie, waardoor de schulden een beetje verdwijnen na een jaar of tien. Je krijgt dan ook meer geld in de interne economie (bij de Engelse Albert Heijn).

Watching the Wheels | 05-07-16 | 01:18

@bruin kikkertje | 05-07-16 | 00:51
Ben geen fan van Rutte, maar het lijkt me wel vreselijk ingewikkeld om met al die landen tot überhaupt 1 of 2 unanieme beslissingen te komen. Rutte heeft een flink bord voor z'n knar en gaat gewoon door op de weg die hij denkt dat goed is (multinationals knuffelen en zorgen dat ze zich in Nederland willen vestigen en de rest is ondergeschikt en komt in zijn ogen vanzelf goed als die bedrijvigheid er is). Hij is tevreden dat 1 of 2 dingetjes gelukt zijn en misschien is dat wel terecht. Rutte is ook geen fan van die Juncker, maar je kunt als regeringsleider moeilijk bij Nieuwsuur JC affikken :). Ze begrijpen alleen nog steeds niet dat een groot deel van de mensen helemaal klaar is met die hele club. Ze zouden wijs zijn als ze Juncker zouden vervangen, maar ... door wie? Een Duitser of Fransman kan niet. Die Belgen hebben hun handen al vol, Timmerfrans is niet autoritair genoeg al spreekt hij voldoende talen, verkiezingen willen ze niet :), het is niet zo makkelijk.

Watching the Wheels | 05-07-16 | 01:12

Watching the wheels 00.54: Gaan we dan minder betalen voor een Mini Countryman? Dacht het niet want de motor is van BMW en andere componenten komen ook al uit het buitenland. Alleen het in mekaar schroeven door goedkope gastarbeiders is van invloed op de exportprijs, maar die arbeiders gaan direct meer loon eisen: zie boven.

bruin kikkertje | 05-07-16 | 01:10

Watching the wheels 00.51: Beste dank voor het gelijk krijgen. Eigenlijk was de berekening duidelijker geweest als volgt: 0,77 - 0,84 / 0,77= - 9,1 %. Om het verlies van het GBP duidelijker te stellen.
Overigens heeft een goedkope munt ook nadelen op termijn. Vooral als je, zoals the UK, afhankelijk bent van import voor je grondstoffen en je arbeidskosten aan buitenlandse werkkrachten moeten worden betaald. Want die Pakistani en Polen enz. die nu het lastige werk doen, willen toch nog altijd wel wat geld naar huis sturen.
Als die minder gaan overhouden, worden ze minder happig om zich nog af te beulen.

bruin kikkertje | 05-07-16 | 01:04

En die ballen verstand slaat dan niet op Rutte's eerste constatering (Sterling is weaker), maar wel op zijn conclusie dat dit alleen maar slecht zou zijn voor de werkgelegenheid in Engeland. Je krijgt daar hetzelfde als bij ons door de goedkope euro, meer export. En dat komt goed uit, want ze hebben een handelstekort met de EU. Slecht nieuws voor Volkswagen, BMW en Audi. Zijn er nog Britse fabrieken? Die gaan prima draaien, wedden?

Watching the Wheels | 05-07-16 | 00:54

Voor de verkiezingen posters met: "De pensioenen gaan NIÉT naar de EU". Vorige week kamerstemming: "De pensioenen gaan WÉl naar de EU". Vanavond in nieuwsuuur:"Ze gaan NIÉT". Meneer Rutte u draait en verteld onwaarheid. Helaas blijkt dat uw handelsmerk te zijn.

pa_niek | 05-07-16 | 00:53

Watching the wheels 00.24: Ik heb ook genoten van het komisch optreden van hem.
Hoe hij zo zijn best deed om zichzelf te bevredigen met complimenten over de resultaten van de laatste 6 maanden als voorzitter van de EU. Hoe hij zich eruit lulde bij het geniepige vraagje of hij zichzelf al zag als EU functionaris?

bruin kikkertje | 05-07-16 | 00:51

@bruin kikkertje | 05-07-16 | 00:41
Rutte heeft ook gelijk, maar het is een zeikerd die Rutte want je moet diezelfde grafiek eens op 4 jaar zetten www.wisselkoers.nl/britse_pond en dan zie je meteen de reden, hij gaat weer terug naar het niveau van 2 jaar geleden (het moment waarop Draghi begon aan te kondigen dat hij eeuwig euro's ging printen?). Dus toen steeg Sterling misschien, omdat ze doe Sterling nog niet bijgeprint hadden? En dat gaan ze nu misschien wel doen wellicht, zou het zoiets zijn? Dan zou het nog wel eens door die bankiers bewust gedaan kunnen zijn ook. Zitten zelf lekker in vastgoed en goud. Beetje Sterling printen om het weer veilig te maken. Nog een leuk bijkomend effect van een goedkope munt ... ze kunnen goedkoop spullen exporteren en dat gaat veel banen opleveren in de UK. Die Rutte heeft er de ballen verstand van als je het mij vraagt (maar ik kan er naast zitten).

Watching the Wheels | 05-07-16 | 00:51

Deze roof is een schijntje vergeleken bij de roof die Zalm lachend (zie Rutte) deed toen we destijds tegen die idiote koers van 2,23,,,,, de Euro ingingen. 2x in 16 jaar genaaid voor ongeveer een jaar BNP en dat allemaal dankzij de EU en haar loverboys. Nexit now. Al is het al te laat.

theteach | 05-07-16 | 00:43

Ik heb zojuist alle bovengenoemde stukken tekst gekopieerd en verstuurd naar alle betreffende politieke partijen en ze vervolgens hartelijk bedankt voor de mes in onze rug.Als we dat nou met zn allen doen dan hebben we ze iig even lekker kunnen irriteren. En hopelijk overbelaste mailboxen.. Het liefst zou ik een megaprotest in Den Haag zien. Kan GS dat organiseren? Zou best wel eens een mega opkomst kunnen worden.

vanDuivenbode | 05-07-16 | 00:43

Rutte volgend jaar:
Willen jullie een Nexit, dan ben je wel je pensioen kwijt want je pensioengeld is nu van Juncker en consorten.
De midden-partijen zijn geen politieke partijen meer maar perverse partijen.

Jan Dribbel | 05-07-16 | 00:42

ommezwaai 22.20: Moet je die grafiek niet omgekeerd (omgezwaaid ?) lezen?
Want als ik op 23 juni eerst 0,770 GBP krijg voor 1,000 € en op 04 juli ineens 0,84 GBP voor diezelfde Euro, dan is dat GBP toch in waarde gedaald tegen de Euro, en wel met 0,84 - 0,77 / 0,77= 9,1 % ? Heeft Rutte dan toch gelijk? Help eens even aub.

bruin kikkertje | 05-07-16 | 00:41

Maar Rutte zorgt wel dat pensioenfondsen in alle landen deelnemers kunnen aantrekken? Dat worden uiteindelijk mooie solidaire Europese potten die vervolgens politiek kunnen worden ingezet, zoals al eerder gebeurde in de VS 925.nl/archief/2009/02/05/pensioenfond... "I do believe in the European dream" www.youtube.com/watch?v=QYvtvcBKgIQ o ja en de deelnemers moesten Fortis een paar keer redden www.z24.nl/ondernemen/abp-slaat-een-de... en dan hadden we Ruding nog die de regels veranderde om alles in de VS te kunnen laten beleggen door de CDA-strolui zembla.vara.nl/dossier/uitzending/het-... en Maxime en Elco hebben de pensioenfondsen nu weer zo ver dat ze kantoren aan het verbouwen zijn voor Bouwend Nederland. They own you!!

Watching the Wheels | 05-07-16 | 00:38

-weggejorist-

porkchops | 05-07-16 | 00:33

Pure diefstal niks meer niks minder

Ollie2 | 05-07-16 | 00:32

Poetin gaat niet voor de NWO plannetjes.
En schaakt verder met ErDOGan.
Euh als Trump zeg maar Potus gaat zijn?
Hoe ziet de geo er dan uit&gt;?

hebbuh | 05-07-16 | 00:28

Vanaf 12 min. zegt Rutte bij Nieuwsh*er dat je de pensioenen niet Europees moet regelen (proest). Hebben jullie geen Televee bij GS? Nou hier dan nos.nl/nieuwsuur/artikel/2115436-rutte...

Watching the Wheels | 05-07-16 | 00:24

Vanmidag al mailtje met die vraag naar pfzw gestuurd.... ben benieuwd naar het antwoord... laat zich raden ;)

Trolling for Peace | 05-07-16 | 00:20

Ingelegde centen en rendement opeisen en zelf beleggen in iets anders behoort nu tot de mogelijkheden wegens contractbreuk?

drs. P | 05-07-16 | 00:05

Lewis Lewinsky | 04-07-16 | 23:48
Laten we het hopen, dat deze idioterie stopt.

mom van avezaath | 05-07-16 | 00:05

La Bailaora | 04-07-16 | 23:22
Dit was op 1 juli al bekend, dat de EU 150 MILJARD gestort heeft om de banken te redden in Italië. Ja, de msm houdt ons goed op de hoogte, net als de regering.

mom van avezaath | 05-07-16 | 00:00

De pensioenstrijd is nog niet gestreden!
Wet komt nog in de Eerste Kamer en kan daar sneuvelen. Zo niet, dan wordt hij referendabel.

Lewis Lewinsky | 04-07-16 | 23:48

Droevig dat dit feiten relaas alleen op GS te vinden is. Schrikbarend om wederom te vernemen hoe we door de politici belazerd worden. Maar bovenal wat gaan ze in Brussel doen met onze ruim 1.000.000.000.000 euri ?
.
De zelfde garanties geven als die wij kregen over de diverse 1.000.000.000 euries van ons die naar Griekeland zijn vertrokken?

De afstand tussen de Haagse 'elite' en 'ons', het Volk, is nu te meten in triljoen Euro. Want welke geestelijk gezonde (ja, die bestaan) burger wil nu dat Brussel op onze pensioen-centjes gaat passen?

Guiermo | 04-07-16 | 23:40

@Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 20:38
Oh, er is zo een meerderheid te vinden voor het afschaffen van de waterschappen. Waarom verkiezingen houden als je de burger kan dwingen ieder jaar een waterpeil aanbieder kan laten kiezen. Zie de reclames al voor me, "E4,99 voor 1 NAP, E0,25 per cm/maand! Nu de eerste 2 maanden 50cm gratis! Met regengarantie!"

dugo | 04-07-16 | 23:30

La Bailaora | 04-07-16 | 23:22
En ondertussen in het goed georganiseerde Duitsland staan deutsche bank en Commerzbank op instorten.
Wordt een gezellige zomer.

Glasgow Argus | 04-07-16 | 23:24

En dit is waarom we meer referenda zouden moeten hebben. De vertegenwoordigende democratie werkt niet meer. Het maakt niet uit waar je op stemt, politici doen niet meer wat jij wil en ook niet wat ze bij de verkiezingen beloven.

Tapu | 04-07-16 | 23:14

Italie heeft 1800 miljard schuld, onze pensioenpot zit ongeveer net zo vol. You do the math.
Pensioenfondsen gaan gedwongen worden om zuideuropese rommel staatsobligaties te kopen.

postmodernismisdead | 04-07-16 | 23:10

Ommezwaai | 04-07-16 | 22:45
Wat een plork.

Piet Karbiet | 04-07-16 | 23:06

We houden elkaar voor de gek, beter gezegd: de politiek houdt ons voor de gek en wij blijven denken daf het toch wel zal meevallen.

Fiasco | 04-07-16 | 23:01

Het ergste is dat ze zich hiermee een wapen in handen hebben bedongen indien Nederland in de toekomst gaat kiezen voor een Nexit.

Mijn idee? Fuck de pensioenen, dan werken we maar wat langer, zolang we maar van dat gedrocht verlost worden.

We zijn slim en goed genoeg, voor zover we niet ten onder gaan aan alle subsidies en uitkeringen die we moeten betalen, om terug te vechten voor ons land.
En die uitkeringen kunnen we dan ook aan banden leggen, zien we hoe snel immigranten Nederland verlaten.

Blijven we wel het probleem van goedkope krachten houden die Nederland in de tang houden. Of liever gezegd, bedrijven die hun winsten liever niet delen. Heikel punt.

Elvi | 04-07-16 | 22:57

democratie op zijn EU's
Seriously, have just received email from EU Commission employee located in Brussels demanding as #Crawley MP I vote to cancel UK referendum!
twitter.com/HenrySmithMP/status/74992...

lid nav progazadem | 04-07-16 | 22:50

Waar we de komende maand wel over gaan praten, op radio 1, bij BNR, bij Nieuwsuur, bij Studio voetbal en Binnenhof, is het verschijnsel van de omvallende kranen in woonwijken. Want dan moet de onderste steen boven - no pun intended.

En over een half jaartje horen we the day after dat onze goudvoorraden geharmoniseerd zijn. Het fijne wisten onze parlementariërs er niet van, de beraadslagingen waren top secret en for some eyes only, maar Europeesrechtelijk klopte het allemaal en van een overdracht in nauwe zin was niet direct sprake, aldus de woordvoerders.

Magdat | 04-07-16 | 22:48

Ik denk dat ik ook maar eurofiel wordt dan hoef je jezelf nergens meer druk over te maken en na te denken, het is net als een religie alles wordt voor je bedacht en langzaam wordt je arm gemaakt maar wat geeft het je hebt een boel minder kopzorgen.

Elmer Fudd | 04-07-16 | 22:47

Oprechte vraag: Kan iemand uitleggen waarom dit pensioen gedoe een goed idee zou KUNNEN zijn?

Wat precies is het voordeel?

Of is dit weer iets als, gewoon omdat het kan / het anders moet / eerlijker moet.

Geen onderbuikjes, die heb ik zelf, oprecht 1 reden waarom een goed idee.

MarcS | 04-07-16 | 22:46

Piet Karbiet | 04-07-16 | 22:40
De man heeft zelf niet eens in de gaten wat een pleefiguur hij momenteel slaat.
Werkelijk tenenkrommend hoe hij zich momenteel manifesteert. Nog even uitzitten tot maart volgend jaar en dan is het exit Rutte.

Ommezwaai | 04-07-16 | 22:45

Rutte heeft al wel eerder zich uitgelaten over pensioenen en EU. Maarr de vraag die dan opdoemt: over welke pensioenen blaat Mark R.? De oudedagsvoorziening van overige eulidstaten of het uitgestelde loon buiten de aow hier in Nederland om? www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/arti...

en définitive | 04-07-16 | 22:43

-weggejorist-

Jandehagenaar | 04-07-16 | 22:43

Rutte: Ik ben de Minister-President.
Ja, op papier.
Een Staatsman zal ie nooit worden. De hork.

Piet Karbiet | 04-07-16 | 22:40

Professor Kluns | 04-07-16 | 22:33
Die lijst met emailadressen staat onder de vierde link van dit artikel:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/06/... de "DEZE 1 KLIKS EMAILLIJST"

Feynman | 04-07-16 | 22:38

@Feynman | 04-07-16 | 22:27

Dus? Balkenende heeft jarenlang volgehouden dat er geen soevereiniteit overgedragen is. Toen puntje bij paaltje kwam bleek dat net even anders.
.
En de template van die tijd wordt weer van stal gehaald. "Heus, echt niet. Oh, u gelooft het niet? Xenofoob, fascist, nazi, tokkie. Oh btw, als iemand u omlegt heeft u daar zelf om gevraagd en hebben wij daar begrip voor."
.
Ik maak natuurlijk een grapje. Binnenkort zijn de Eurotroopers een feit en wordt ieder weerwoord gewoon bloedig in de kiem gesmoord...

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 22:38

@Feynman | 04-07-16 | 22:27
Zijn neus raakte zojuist mijn deurbel.

lulkoekhapper | 04-07-16 | 22:38

@Ommezwaai | 04-07-16 | 22:29 Yup.
@bakoenin | 04-07-16 | 22:34 Yup.

Lewis Lewinsky | 04-07-16 | 22:37

Wat ik dit alles niet begrijp, is hoe de PvdA dan wel opeens weer 1 zetel winst boekt van 8 naar 9 in de peilingen.

deraderendraaien | 04-07-16 | 22:36

Ik snap onze politici niet meer.
En dat komt omdat ze het zelf niet meer snappen.
Ze zijn er echt te mak, lui en/of dom voor.
En daarom moeten ze weg, maart 2017.
En deze maatregel moet teruggedraaid worden.

hotmint | 04-07-16 | 22:35

Lewis Lewinsky | 04-07-16 | 22:25
Die vent is dan ook een crimineel en oplichter maar zo jammer dat er nog zoveel Nederlanders op hem blijven stemmen.
Om je te bescheuren, ik stem VVD want ik ben liberaal.

bakoenin | 04-07-16 | 22:34

Vroeger stond op www.tweedekamer.nl email adressen van kamerleden. Ik wil graag mijn vrije mening uiten over het inleveren / laten afpersen van pensioen fondsen aan kalief Juncker en co.

Helaas, zelfs dat staat niet meer op de website. Zodat ze zelfs niet eens meer een kopiëren / plakken standaard antwoord hoeven terug te mailen.

Professor Kluns | 04-07-16 | 22:33

Rutte.
De grote misleider.

Gravin v Kippenbouth | 04-07-16 | 22:33

Het CETA (omweg van TTIP) wordt er GODVERDOMME door die EUrofascisten ook al ondemocratisch doorheengejast, het wordt echt te idioot voor woorden.

litebyte | 04-07-16 | 22:33

joepiedepeopie | 04-07-16 | 21:52
Voetbal, vakantietijd, wielrennen, Wimbledon, en straks O.S.
Daarmee is de burger voldoende in slaap gesukkeld en kunnen deze zaken door de kamer gejast worden.

bakoenin | 04-07-16 | 22:31

Feynman | 04-07-16 | 22:27
U bent bekend met het spreekwoord slash de leus van Rutte?
Neen? Hier komt ie: "Veel beloven, weinig geven doet een gek in vreugde leven."

Ommezwaai | 04-07-16 | 22:31

Oh God, hij was bij Coca Cola. Sneue kneus.

Piet Karbiet | 04-07-16 | 22:30

@Feynman
Ik zit hier nog met de oren te klapperen

HoeNuVerder | 04-07-16 | 22:29

Lewis Lewinsky | 04-07-16 | 22:25
Hij liegt al als ie ademt.
De beurzen in Engeland zijn ook flink in de plus gegaan. "Zegt helemaal niets", aldus Markie.
En deze man staat aan het hoofd van dit kabinet. Ik begin het brein van Geert nu wel een beetje te doorgronden.

Ommezwaai | 04-07-16 | 22:29

Ben nog steeds erg nieuwsgierig naar de reden om dit zo en zo snel regelen. Deze partijen hebben met Porechenko waarschijnlijk niet over het Oekraine referendum gesproken, maar Poro heeft wel wat kennis over gedragen. Het stinkt in ieder geval enorm....

EdwinM. | 04-07-16 | 22:28

BREKEND: Premier Mark Rutte zegt net live in nieuwsuur dat pensioenen NIET Europees geregeld moeten worden.

Feynman | 04-07-16 | 22:27

En Rutte nu bij Nieuwsuur, ik word niet goed van die man. 'Engeland is in elkaar gestort, de Britse Pond is in elkaar gestort, de politiek is in elkaar gestort'. Nee lul. Nee nee nee.

Piet Karbiet | 04-07-16 | 22:27

@Ommezwaai | 04-07-16 | 22:20
Pond vandaag op hoogste stand in twee jaar. Pinokkio Rutte liegt.

Lewis Lewinsky | 04-07-16 | 22:25

@ Ommezwaai | 04-07-16 | 22:20
De pond is gestegen...... niet te geloven zeg....

Gravin v Kippenbouth | 04-07-16 | 22:25

Elk zin die de zittende oude kliek uitkraamt is intens gelogen. Verraad aan de onderklasse is nog nooit zo duidelijk geworden. En misschien verwacht je dit nog van de VVD, maar die andere "sociale" partijen zijn naar rato nog veel boosaardiger. Deze boemerang komt terug. En knalhard, don't worry. Happy days are here again.

ad melkert | 04-07-16 | 22:25

Glasgow Argus | 04-07-16 | 22:00

Helemaal mee eens! En ondertussen in het grote publiek woedend wanneer Nederland een naheffing van 1 miljard Euro moet betalen terwijl er tegelijkertijd via allerlei 'onder de radar' mechanismes miljarden euro's dit land uit stromen.. Gelukkig hebben wij een kundig journaille die dit allemaal grondig voor ons onderzoekt.

therealbraindump | 04-07-16 | 22:24

Als zo'n 1260 miljard euro aan Nederlands pensioengeld buiten ons toezicht raakt, dan wordt het voor ons land onmogelijk om ooit nog uit de EU te kunnen treden. DAT is de reden dat de fracties van eurofiele partijen VVD, PvdA, D66 en Groenlinks vrijwel meteen na de Britse stem voor Brexit ongezien hebben ingestemd met dit onzaligmakende plan. De eurosceptici worden buitenspel gezet en Nederland efficiënt en voorgoed verkwanseld. Dit is een meesterzet van de brusselsianen!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 04-07-16 | 22:24

Door dit soort berichten zou ik bijna zelf de politiek in gaan om ze daar eens te kunnen vertellen dat ze gewoon normaal moeten doen. Hoe moeilijk kan het nou zijn?

frbrob | 04-07-16 | 22:23

Ha... bij Nieuwsuur... ze hebben Frans weer gevonden, hoor!

Schietmijmaarlek | 04-07-16 | 22:23

Zo.
Nou wil ik over 3 jaar met pensioen gaan, maar zo te lezen heb ik dan 40 jaar voor jan-lul het pensioenfonds zitten spekken.
Dit kan toch niet waar zijn.

Goed.
Hoe zit het nu echt?

Gravin v Kippenbouth | 04-07-16 | 22:21

Nog even terugkomende op Mark Rutte, deze man praat dus volkomen uit zijn nekharen. Niets nieuws, maar toch....
"De Britse Pond is volkomen ingestort"
www.wisselkoers.nl/britse_pond
.
Opruier en populist.

Ommezwaai | 04-07-16 | 22:20

De Brusselse strategie: Privatiseer, delegeer (naar Brussel), en nivelleer!
En het werkt nergens zo winst en macht gevend als bij die gekke clowns in Nederland. Die EU potentaten lachen zich de ballen uit hun broek.

deraderendraaien | 04-07-16 | 22:20

-weggejorist-

Jandehagenaar | 04-07-16 | 22:20

Lijpe shit dit! We worden snoeihard genaaid door onze volksvertegenwoordigers die opereren als ongeleide projectielen! Vanaf dag 1 aast de EU op onze pensioenpot en het is ze nog gelukt ook! Je kunt er vergif op innemen dat alles op de grote kluit wordt gegooid en dat iedere Europeaan evenveel gaat krijgen en wie is er dan hoofdsponsor: juist -> Nederland! We zijn domweg niet meer de baas over ons eigen geld. We zijn verraden! #nexit asap!!!

Kris | 04-07-16 | 22:17

Het kan ook zo maar zijn dat ze een Nexit voor willen zijn en alvast nu maar de grote vetpot veiligstellen.
Komt er dan een Nexit dan zijn de vogels gevlogen met 1200 miljard.
Komt er geen Nexit dan hebben ze het ook gejat maar dan gaat het geleidelijk.

bakoenin | 04-07-16 | 22:17

Mark op de Staatsomroep nu...
Engeland is ingestort, failliet en helemaal kapotstuk, aldus deze aartsleugenaar.

Ommezwaai | 04-07-16 | 22:16

deministerpresident | 04-07-16 | 21:39 Helemaal mee eens. Iemand ?

ja,diedus! | 04-07-16 | 22:15

Een discussie met een D66 lid is nog erger dan een discussie met een hardcore Jehova getuige. Niet aan beginnen.

doskabouter | 04-07-16 | 22:13

Glasgow Argus | 04-07-16 | 22:00 Raak !

ja,diedus! | 04-07-16 | 22:10

Gezien de globale ontwikkelingen achtte ik het ooit iets terugzien van pensioen al bij aanvangen van mijn loopbaan hoogst theoretisch. Immers voor wie de ogen open heeft was al langer duidelijk dat de zittende macht in Europese landen ter kwader trouw opereert.
.
Waarbij gezegd moet worden dat Kabinet Rutte wel de kroon spant qua vijfde colonne activiteiten. Een buitenlandse bezettingsmacht zou het land en haar burgers niet zo snel en efficient van haar vrijheid en vermogen weten te strippen.
.
Rutte loog niet met z'n "misschien wel beste kabinet sinds de tweede wereldoorlog".
.
The taint of treason...

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 22:10

MSM...?
Elsevier OK
!GEENSTIJL! super
en ook ttip-referendum.nl/

lid nav progazadem | 04-07-16 | 22:09

/godwinmodus/
60 jaar geleden was er ook iemand die onze pensioenen wilde hebben...

Fapfap | 04-07-16 | 22:08

joepiedepeopie | 04-07-16 | 21:52 | | Reageer+ | 0

Bilderbergertjes,zoek is PNAC op.
Russen hebben er schijt aan www.bloomberg.com/news/articles/2016-0...
De Turken ook, en dat zijn helaas betere onderhandelaars als de slappe washandjes van de EU.
En met deze set van ErDOGanoes staat de EU bijna "mat|.
Dacht u trouwens dat er geen reden was dat ESM personeel niet vervolgd kan worden?(1400 miljard)8).
Wedden dat de ESM eerders over ons pensioen gaat.

hebbuh | 04-07-16 | 22:08

-weggejorist-

Sans Comique | 04-07-16 | 22:06

diashaliz1968 | 04-07-16 | 22:04
Vind je het erg als ik niet ga kijken?

Graaf van Egmont | 04-07-16 | 22:06

Timmerfrans: EU hoeft niet te veranderen. We moeten gewoon met concrete resultaten komen....

HoeNuVerder | 04-07-16 | 22:06

Een pensioen is zo vorige eeuw. Schrijf jullie nou maar in bij een volkstuincomplex en alles komt goed.

Pedronegro | 04-07-16 | 22:04

Nu op nieuwsuur gelieg en gelul met Timmerfrans en Trutte!

diashaliz1968 | 04-07-16 | 22:04

Onnodig om te melden. Edoch en desalniettemin; dit onderwerp niet meer loslaten, mijnheer Van Rossem.

_Fly66_ | 04-07-16 | 22:01

@lekgoot | 04-07-16 | 21:05


Ik kan je verzekeren dat het een keer gaat gebeuren. En kudo's voor het uitpluizen van de artikelen.

omanders | 04-07-16 | 22:01

MathiasRots | 04-07-16 | 21:43
Snap niet zoveel van die uitleg, maar is het laatste zinnetje misschien bedoeld om Nederlandse gepensioneerden, die zich in het buitenland gevestigd hebben, op deze manier te straffen?

Graaf van Egmont | 04-07-16 | 22:00

Overigens is een van de grootste verwijten die je aan de nederlandse financiele sector kunt maken het onvermogen tot samenwerking.
We hebben de grootste pensioenfondsen met kapitaaldekking in de wereld. De zeggenschap daarover wordt gewoon weggegeven aan de Europese unie.
De drie grootste banken staan al onder toezicht van de ECB en daar worden de puur nederlandse belangen - hypotheken om iets te noemen - in de grootste gemene deler meegenomen zonder rekening te houden met het nederlandse rechtsstelsel.
De typisch nederlandse verplichte besparing in pensioengelden zorgt voor een eigen fundingtekort voor nederlandse banken. Wordt geen rekening mee gehouden.
Duitse en Franse banken onder dekking van het eigen ministerie van financiën en de eigen centrale bank hebben al lang voor een eigen specifieke uitzondering gezorgd. Nederlandse banken komen met mosterd na de maaltijd huilverhalen. En de consument betaalt. Een consument die bijvoorbeeld geen hypotheek van een Deense of Duitse bank kan krijgen voor woningen in nederland.
De nederlandse financiele industrie - met alle fouten die er in de sector worden gemaakt in bijvoorbeeld woekerprodukten en derivatenellende - is niet in staat gebleken om de eigen positie te bepleiten. Holland financial center is afgeserveerd omdat Sjoerd van keulen de voorzitter was en SNS reaal in de grond vloog. Voor werkgelegenheid in deze sector - ooit een van de grootste in het land - een dramatisch gevolg.
Alles wordt gratis weggegeven. We zijn tegen bonussen en dus staan we toe dat vermogensbeheer aan Amerikaanse banken en beheerders wordt weggegeven. En die weten wel hoe ze kunnen verdienen aan de kortzichtigheid van de Nederlanders. Honderden bankiers in Londen rijden in Porsches over de rug van de nederlandse besparingen. Goedkope retoriek zorgt ervoor dat hetzelfde effect dat we hier zogenaamd niet willen elders gewoon wel plaatsvindt.
Het kamikazebeleid van de ECB dat alleen maar de implosie van banken in Italië, frankrijk en Duitsland moet uitstellen gaat ten koste van nederlandse belangen. Pensioenfondsen en verzekeraars - of beter, de polishouders en pensioengerechtigden in nederland - betalen het wanbeleid in het buitenland.
En dan heb ik het nog niet eens over de perfide systemen esm en EFSF, noch over de target2 saldi bij de ECB. Laat staan over het feit dat we tien procent te goedkoop de euro ingerommeld zijn. Alleen dat laatste heeft de Nederlanders al een welvaartsverlies van vijftig miljard per jaar gekost. In vijftien jaar euro dus al een permanente verarming van 750 miljard. Onkunde heeft een prijs. En wij betalen.

Glasgow Argus | 04-07-16 | 22:00

Ik ben blij dat ik nog geen pensioen heb opgebouwd, maar ik vrees voor hen die dat wel hebben... Dat wordt straks op een stokje kauwen wanneer men er achter komt dat het tòch niet zo'n goed idee was om dit te doen...

Afrikanerhart | 04-07-16 | 21:56

Ik verbaas me er over dat de FNV vindt dat het hele proces rond de pensioenregeling niet de schoonheidsprijs verdient, omdat het in het geniep en zonder de sociale partners te raadplegen is verlopen.
Ze zouden zich eens moet afvragen waarom dit buiten iedereen om in het geheim moest worden geregeld. Waar zit het addertje onder het gras? Heeft de staatssecretaris de kamer wel goed geïnformeerd of heeft ze niet alles verteld? Van de kamer is inmiddels bekend dat ze alles goedkeuren zonder eerst zelf eens te lezen.

Graaf van Egmont | 04-07-16 | 21:56

Zure prak | 04-07-16 | 20:41
.
Eh nee deze 2 bagger partijen waren aan de macht gekomen omdat kiezers geheugen problemen hadden en snel vergeten waren dat Rutte stekker uit het kabinet trok omdat PVV weigerde in te stemmen met idiote bezuinigingen van VVD / CDA.
.
Maar in plaats van Wilders te belonen voor opkomen voor burgers straften zij hem af en beloonden de VVD die daarna alsnog deze bezuinigingen doorvoerde en burgers liet creperen

MrShadow | 04-07-16 | 21:55

Constant herinneren helpt alleen, start als Geenstijl een abri poster campagne, zo'n twee maanden voor de verkiezingen elke zoveel weken een ander leugen tonen.

Politiek EUroscistisch grijs - D66-VVD-CDA-GL-PvdA kan niet op een betere manier worden herinnert aan hun vuige, hypocriete leugenachtige populistische schijtpraat

litebyte | 04-07-16 | 21:53

Het is vrij simpel. Om het totaal mislukte EU-voorzitterschap niet in mineur te laten eindigen is er een leuk cadeautje geregeld voor Juncker cs.
1200 miljard euro als goedmakertje.

Leipniz | 04-07-16 | 21:53

-weggejorist-

joepiedepeopie | 04-07-16 | 21:52

weg met dat E.U.

Bafbeffer | 04-07-16 | 21:50

Wanneer schuiven deze figuren bij Roos aan? Of anders Rutte misschien? (Geen Braboneger caberet.)
.
Het liefst met nog een topic vooraf waarbij de reaguurders zijn vragen kunnen stellen/indienen.
.
Rutte moet waarschijnlijk wel nog eerst langs Pepsi want anders is het racisme, gaarne rekening mee te houden in de planning.

lulkoekhapper | 04-07-16 | 21:48

@Kievit | 04-07-16 | 21:42

I do believe they just told you to go fuck yourself...

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:47

Afbreken die pulppartijen die de achterban op het verkeerde been zetten, en de boel niet anders dan bewust belazeren .

fleurtje | 04-07-16 | 21:46

Uit de beantwoording van de staatssecretaris op kamervragen inzake IORP

www.pensioenfederatie.nl/Document/Nieu...

Vraag:

De leden van de CDA-fractie vragen wie aansprakelijk zou zijn voor tekorten, bijvoorbeeld onder het Hogan arrest, indien een pensioenfonds bij grensoverschrijdende activiteiten geen volledige dekking meer hoeft te hebben voor zijn verplichtingen.

Antwoord

Indien het zogenaamde fully funded vereiste zou komen te vervallen, dan zouden pensioenfondsen op basis van de huidige voorstellen van het Europees Parlement
voor hun grensoverschrijdende activiteiten, net als voor hun binnenlandse activiteiten, een korte periode in onderdekking mogen zijn en moet er een herstelplan worden opgesteld.
Voor pensioenregelingen uit een andere lidstaat die in Nederland worden uitgevoerd geldt dus dezelfde aansprakelijkheid als voor Nederlandse regelingen die onder het Nederlandse prudentiële toezichtkader vallen. Zoals eerder aangegeven (Kamerstukken II 2014/2015, 33931 nr. 9) is in het geval dat een Nederlandse pensioenregeling grensoverschrijdend wordt uitgevoerd, het prudentiële kader van het land waar de regeling wordt uitgevoerd van toepassing. Aangezien Nederland geen mogelijkheden heeft om daarop in te grijpen ligt het niet in de rede dat de Nederlandse Staat aansprakelijk kan worden gesteld in het geval dat de werknemers in kwestie niet meer dan 49% ontvangen van de waarde van de door hen opgebouwde rechten op pensioenuitkeringen.

MathiasRots | 04-07-16 | 21:43

Op mijn eerder gestelde vragen aan de VVD kreeg ik onderstaand antwoord. (Mijn email aan de VVD er maar even onder geplakt).
Het lijkt een standaardantwoord; op mijn vragen wordt niet ingegaan.
-------------------------
Geachte heer ,

Hartelijk dank voor uw bericht aan de VVD. Mensen maken zich zorgen om hun pensioen. De VVD wil de risico’s beperken. Daarom willen we dat pensioenen die onder gebracht worden in een ander land, aan strenge eisen voldoen.

De VVD wil dat de Nederlandse Bank kan toetsen of het toezicht in het buitenland voldoet aan onze strenge eisen. Dit is belangrijk voor deelnemers en gepensioneerden. Als het toezicht niet voldoet aan onze strenge eisen, kan het namelijk gebeuren dat een fonds te risicovol belegt, wat tot gevolg kan hebben dat er minder geld in de pensioenpot zit en uitkeringen gekort moeten worden. Dit strenge toezicht op buitenlandse fondsen wordt met deze wet geregeld.

De VVD vindt het belangrijk dat de Nederlandse Bank een vetorecht heeft en een waardeoverdracht kan tegenhouden als de belangen van de deelnemer en of gepensioneerden niet goed geborgd zijn. Wij zijn niet tegen waardeoverdracht als de werkgever en de werknemers hier voor kiezen, maar het moet zorgvuldig gebeuren. Het mag niet ten kosten gaan van de pensioenen, want mensen maken zich al genoeg zorgen over de pensioenen. De regeling regelt ook dat een meerderheid van deelnemers en gepensioneerden moet instemmen met een collectieve waardeoverdracht. De werkgever kan hier dus niet eenzijdig toe besluiten.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

VVD Voorlichting

Original Message Follows: ------------------------

Er is een nieuwe vraag via de website binnen gekomen:
L.S, Betreft: Gang van zaken rond IORP-2-richtlijnen. Over enkele jaren hoop ik van mijn pensioen te kunnen genieten. Pensioenaanspraken waar ik 30 jaar voor heb gewerkt en gespaard. Vanuit Nieuw-Zeeland, waar ik nu werk, volg ik met bezorgdheid het nieuws in Nederland, o.a. over het gedoe rond onze pensioenaanspraken. Wat mij bevreemdt en ook enigszins beangstigt, is hetgeen ik in de media verneem over het "gedoe" rond de Europeanisering van onze pensioenaanspraken. Vooral vreemd is, dat ook uw fractie kennelijk heeft ingestemd met implementatie van EU-regelgeving aangaande onze pensioenen, waarmee transfers van rechten naar zwakke EU-landen hetzij direct hetzij indirect mogelijk zijn geworden. Extra bevreemdend is, dat ik nu moet lezen, dat -nadat uw fractie met deze richtijnimplementatie heeft ingestemd, uw fractie om aanvullende informatie vraagt. Komt over als kalf en put. Waarom heeft uw fractie zich niet eerst optimaal geïnformeerd alvorens in te stemmen met een maatregel, die fnuikend kan blijken voor de pensioenrechten van de Nederlanders? De VVD was ooit een degelijke partij, die borg stond voor de belangen van de hardwerkende Nederlander. Met de informatie die nu bekend is, komt de handelwijze van uw partij daar nu niet meer overeen. Zou u mij -en de Nederlandse bevolking- kunnen uitleggen, waarom uw fractie vóór dit alles heeft gestemd, zonder kennelijk -getuige het na de stemming opvragen van aanvullende informatie- de consequenties van een en ander geheel te kunnen overzien? En: waarom is uw fractie voorstander van het creëren van risico`s voor ons zo solide pensioensysteem door dit bloot te stellen aan riskante EU-regelgeving? In afwachting van Uw reactie, Met vriendelijke groeten verblijvend,

Kievit | 04-07-16 | 21:42

'vroeger' toen ik hoorde over de bankroof door de Venezolaanse bankiers en politici dacht ik dat zoiets in Nederland onmogelijk zou zijn.
trouwens dat geld,.... het is nu ook weer niet dat het op een bankrekening staat toch?? Wat je volgens mij wel kunt doen is emigreren en dan je pensioen af laten kopen.
Een tijdje later kom je dan weer terug. je pensioenpotje kun je dan naar eigen inzicht gebruiken.

miko | 04-07-16 | 21:41

Bij de NPO is het oorverdovend stil.
Behalve als het gaat om zeurende kleuters die tegen de Brexit zijn.

Bolder | 04-07-16 | 21:40

We hebben recht op revolutie. Deze regenten zijn niet in staat om het volk te beschermen, en denken alleen maar aan hun eigen hachje. Er zijn vaker revoluties geweest in nederland. Waarbij het volk de regenten heeft afgezet. Dit is ook de reden geweest dat het volk geen vuurwapens mag hebben. Want ze zijn doodsbenauwd dat het volk weer eens in verweer gaat komen.

mason1753 | 04-07-16 | 21:39

Ik neem aan dat als ze de spelregels veranderen, je ook je deelname kan beëindigen en je inleg + winst kunt terugvorderen.

deministerpresident | 04-07-16 | 21:39

@Oktoberfest | 04-07-16 | 21:32

Begrijp me niet verkeerd. Ik doe zeker mee. Je moet elke vreedzame mogelijkheid proberen. Ik geloof echter niet meer dat het tij gekeerd zal worden. Willen we weer vrij zijn, dan zullen we die vrijheid terug moeten nemen.

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:38

De huidige regeringspartijen hebben de macht onder valse voorwendselen verkregen. Dit gaat verder dan kiezersbedrog en het riekt zelfs naar oplichting en fraude. Het worden mooie lijstjes met partijprogramma's van de vorige verkiezingen versus wat er daadwerkelijk bewerkstelligd is. Het wordt makkelijk scoren voor de oppositie zo. Met name de VVD en de PvdA hebben zich volstrekt onbetrouwbaar opgesteld. Ik kijk met veel genoegen uit naar de nieuwe verkiezingen.

accijnstoerist | 04-07-16 | 21:37

Kan hierover nog een referendum over gehouden worden?

TouchSmart | 04-07-16 | 21:35

@Wutbürger_ 21:25: Bingo. DNB bekijkt of een verhuizing naar het buitenland toegestaan is, daarna vervalt het toezicht. En wordt een Nexit steeds moeilijker. Ik begin steeds meer te vermoeden dat dat 1 van de onderliggende redenen is. Dat en een toekomstige solidariteit tussen Europese pensioenfondsen. De verantwoordelijke politici zitten over 5 jaar waarschijnlijk in de RvT bij de pensioenen dan wel in het Brusselse pluche, naast Jongerius.

Muxje | 04-07-16 | 21:33

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:03
Daarom meer Geenpeil. En minder minder minder EU.

Oktoberfest | 04-07-16 | 21:32

Zeg Jan Roos, ga is gauw effe naar Den Haag wat vragen hierover stellen !!!

ikkrijgjewel | 04-07-16 | 21:31

Nog een reden om op Geert Wilders te stemmen.

VanBukkem | 04-07-16 | 21:30

@Mark van Leeuwen | 04-07-16 | 20:34
Het failliet van de Euro gaat betaald worden van onze pensioenen, voor zover dat niet al gebeurd.

van heinde en verre | 04-07-16 | 21:29

-weggejorist-

Melfs | 04-07-16 | 21:27

Zwizalletju | 04-07-16 | 21:11
volgens mij was het niet toegestaan voor pensioenorganisaties om te verkassen naar het buitenland, dan kan nu wel (onder bepaalde voorwaarden).
Maar eenmaal in het buitenland is er geen enkel toezicht en kan men feitelijk doen wat men wil. Gezien sommige landen alleen een staats-pensioen kennen (zoals onze AOW), is er geen regelgeving en geen enkele zekerheid en kan een toevallige regering even besluiten de pensioenen te verlagen (zoals nu bijvoorbeeld in Griekenland het geval is).

Wutbürger_ | 04-07-16 | 21:25

Hulde voor dit artikel.
Dit is GS zoals ik het ooit kende.
Roeren waar het stinkt. En in dit geval de verantwoordelijke partijen nog even met hun snuit door hun eigen leugens halen.

Mastermattie | 04-07-16 | 21:23

Koddig wel. Al die mensen die zich zorgen maken dat Nederlands pensioengeld naar pensionado's van andere EU landen zal gaan. Dat zal echt nooit gebeuren.
.
Daar hebben de Eurocraatjes echt geen zin an. Er staan zulke mooie projecten op stapel. Zo'n EU-leger bijvoorbeeld, wat zou zoiets initieel kosten? 1200-1400 miljard wellicht....

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:22

en hiermee is weer eens loepzuiver aangetoond het failliet van het Nederlandse parlement. Verkiezingsretoriek , leugens, eigen belang, wachtgeldregelingen pedanterie en eurofilie dat zit daar dan voor ons burgers . . . zegt men.

krelus | 04-07-16 | 21:19

Liegen alsof het gedrukt staat, het bewijs staat op de VVD-poster, bedankt Mark.
succes Pays-Bah.

hovawart | 04-07-16 | 21:16

Altijd stemmen op de partij die dingen beloofd die je juist niet wilt. Komt het altijd weer goed.

Steinway | 04-07-16 | 21:15

Zwizalletju | 04-07-16 | 21:11
De FNV, u weet wel, die vakbond die risico`s over asbest niet naar buiten bracht om de werkgelegenheid te beschermen. Ja dat is echt een toko waar je als arbeider op kunt vertrouwen. www.omroepbrabant.nl/?news/250333572/Z... Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Feynman | 04-07-16 | 21:15

Als ik straks recht heb op mijn pensioen waar ik veertig jaar voor heb gewerkt en er klopt iets niet, gaan er letterlijk koppen rollen. Dan maar de cel in waar ik dan tenminste eten en een dak boven mijn hoofd heb.

Kanernietmeertegen | 04-07-16 | 21:14

@Zwizalletju | 04-07-16 | 21:11

Maar hoe zit het als een land later de regels verandert? Moet er dan weer een waardeoverdracht terug naar het Nederlandse fonds plaatsvinden?

lekgoot | 04-07-16 | 21:14

Ze komen even 1400 miljard spaartegoed bij ons pinnen.

bisbisbis | 04-07-16 | 21:14

Wanneer gaan we nou eens de straten op tegen dit belachelijke wanbeleid van onze regering? GS, organiseer alsjeblieft iets, weldenkend Nederland is als een kip zonder kop zonder jullie.

John Dough | 04-07-16 | 21:13

Alle reden om hier toch ook maar een referendum op los te laten.

BlowingBubbles | 04-07-16 | 21:13

De EU is alleen te stoppen wanneer we grootschalig in opstand komen. Tot dan blijven de heren dictatoren dus macht grijpen en schepen achter zich verbranden. Ze willen zelfs expliciet de terugkeer onmogelijk maken. Onomkeerbaar een totalitaire dictatuur vestigen.
‘Ja, ik lieg. En waarom? Omdat het om het overleven van de euro gaat. Als het ernst wordt, moet men liegen.’
— Jean-Claude Juncker
Ziet u trouwens ook gelijkenissen met Rutte? Liegen en trots erop zijn.
succes Pays-Bah.NeXit Nu.

hovawart | 04-07-16 | 21:11

GS zit fout en klets maar wat raak.

Europese pensioenrichtlijn maakt vertrek pensioenfondsen naar buitenland moeilijker

01-07-2016
Op 29 juni heeft een meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met nieuwe, internationale richtlijnen voor pensioenfondsen, de zogeheten Europese pensioenrichtlijn IORP-2. Hoewel het proces geen schoonheidsprijs verdient, zijn wij wel tevreden over het uiteindelijk resultaat. Het wordt voor pensioenfondsen eerder lastiger dan eenvoudiger om naar het buitenland te verkassen.

Pluspunten: strenge regels voor vestiging in buitenland en geen ruimere bevoegdheid

En met succes. Ook de Tweede Kamer heeft zich uiterst kritisch opgesteld ten aanzien van het voorstel. De eerdere voorstellen uit Brussel waarbij Europa meer invloed zou krijgen over onze pensioenen zijn flink teruggeschroefd. Zo krijgen de Europese Commissie en de Europese pensioentoezichthouder (EIOPA) geen ruimere en gedetailleerde bevoegdheden.

Het belangrijkste is echter dat het voor pensioenfondsen met de nieuwe internationale regels niet eenvoudiger is geworden om zich in het buitenland te vestigen. De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de Nederlandse pensioenen, kan een verhuizing van een pensioenfonds naar het buitenland blokkeren wanneer de Nederlandse regels niet goed worden nageleefd en wanneer de zaken niet goed zijn geregeld voor de pensioengerechtigden en gepensioneerden die in Nederland achterblijven.

Ook moeten de deelnemers akkoord gaan als hun pensioenfonds naar het buitenland wil verhuizen. Dat is goed nieuws. Nu is het namelijk onduidelijk wat er moet gebeuren wanneer een fonds uit Nederland wil vertrekken. In ieder geval heeft DNB nu geen vetorecht als ze het er niet mee eens zijn.

www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarch...

zie ook tweets van Omzigt

Zwizalletju | 04-07-16 | 21:11

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:01
Reguliere referenda, ook prima. Waar ik steeds meer van baal is dat de 2e kamer soevereiniteit overdracht aan de EU terwijl de Nederlandse bevolking deze soevereiniteit bezit, en niet de voor 4-jaar gekozen politici. Wat zou het toch mooi zijn wanneer wij het democratisch bestel zouden hebben van Zwitserland.

therealbraindump | 04-07-16 | 21:10

De staatspopulisten vinden de Brexit belangrijker. Mensen zijn dom en de elite weet hoe het hoort. Daarmee kun je een Nexit buiten de deur houden. En pensioen ? Daar moeten wij niet over nadenken. Dat doen de staatspopulisten voor ons.
Ga maar rustig slapen.

Kamervraag | 04-07-16 | 21:07

@eriksweet | 04-07-16 | 21:04

Avondje Game of Thrones 'bingen'.
.
Daar komen we wel uit...

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:07

Heb dit net ook al op het vorige pensioendraadje gepost. In artikel 20 van het document staat een uitzondering voor wat betreft risicospreiding van staatsobligaties:


Artikel 20, investment rules:
(e) the assets shall be properly diversified in such a way as to avoid excessive reliance on any particular asset, issuer or group of undertakings and accumulations of risk in the portfolio as a whole.
Investments in assets issued by the same issuer or by issuers belonging to the same group shall not expose the IORP to excessive risk concentration;
Dan volgt nog een punt (f), en daarna de volgende toevoeging:
Member States may decide not to apply the requirements referred to in points (e) and (f) to investment in government bonds.

Misschien heeft het niks te betekenen, maar ik vind het wel een opmerkelijk puntje. Is het volgende scenario mogelijk?:
- Pensioenfondsen in een ander land (bijv. Italië) lokken onder gunstige voorwaarden een waardeoverdracht uit van Nederlandse pensioenbeleggingen naar het Italiaanse fonds. Dit onder goedkeuring van DNB omdat Italië op dat moment aan alle regels voldoet.
- Na verloop van tijd verandert Italië de regels conform de toevoeging aan artikel 20.
- Het pensioenfonds koopt onverantwoorde hoeveelheden Italiaanse obligaties.
- Er is een crisis en de obligaties gaan door het putje.

Kan iemand verzekeren dat dit scenario uitgesloten is?

lekgoot | 04-07-16 | 21:05

@baskb | 04-07-16 | 21:00 - ABP vergeten? Ja ze kunnen nu ook in buitenland investeren, maar dat staat los van het probleem. Het probleem is, dat een pensioenfonds kan besluiten onder Cyprus pensioen regime te vallen, waar de dekkingsgraad 5% ipv 95% (percentages fictief).

Dan geeft zo'n bestuurder zichzelf een paar miljard bonus.

MarcS | 04-07-16 | 21:05

Ergens weet ik gewoon zeker dat ze ook hier de stekker uittrekken net als de fut en de taxi-penning van welleer. En drie keer raden wat er toen gebeurde, inderdaad, dat geld zijn we allang kwijt.

Ik houd mij graag beschikbaar om een keer te protesteren, we moeten de straat op!

Sceptic | 04-07-16 | 21:04

hoe kan je in godsnaam nou nog een passende straf voor zo iemand bedenken

eriksweet | 04-07-16 | 21:04

@Oktoberfest | 04-07-16 | 20:56

Uhuh. Niet zo lang de oogjes en oren hangen naar de mediatakken van de politieke hydra.

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:03
-weggejorist-
Sinister-President | 04-07-16 | 21:03

-weggejorist-

John Kreuk | 04-07-16 | 21:02

@TuurlijkNiet | 04-07-16 | 20:57 - puik plan! 2 v/d 4 jaar stuurloos .... puik plan.

Dan nog liever bindende referenda. Voor diegenen die het volk hier te stom voor achten: diezelfde slimmeriken kiezen nu eens per 4 jaar, succes verzekerd.

MarcS | 04-07-16 | 21:01

@therealbraindump | 04-07-16 | 20:53

Referenda prima. Als de volksvertegebwoordiging niet toetst op Nederlands belang dan moet de bevolking dat maar doen.
.
Digitaal, nee dank u. Individueel stemgedrag in handen van de politiekcorrecte hydra lijkt me nogal suicidaal. De onverdraagzaamheid en agressie is nu al niet te luchten. Reik zulks de middelen aan om oppositie te vinden en..

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 21:01

Zelfs de nationale propaganda omroep zwijgt en die pretendeerd er voor "iedereen" te zijn, zelfs voor Henk&Ingrid. Zwijgen is nog erger dan liegen.

Anjin Mohammed | 04-07-16 | 21:01

Alle schaamte voorbij. Beroving op klaarlichte dag. De EU berooft u en vervangt u ook nog eens. Na een niet eerder vertoonde immigratiegolf denkt men het nationale gevoel in de lidstaten wel voldoende verwaterd te hebben. Voorts hebben de nieuwe Europeanen een homogene religie/ideologie die ze zeer onderworpen doet zijn waardoor het nieuwe Europa makkelijker bestuurbaar zal zijn. De bestuurlijke elite heeft een mooie toekomst voor zich.

Rest In Privacy | 04-07-16 | 21:00

Het is niet alsof dat geld nu al verdampt is. De pensioenfondsen kunnen nu gewoon ook internationaal beleggen, zonder dat het nationaal controlerend orgaan daar toezicht op kan houden. De uitkomst daarvan moeten we nog afwachten, maar de pensioenfondsen zelf blijven verantwoordelijk hiervoor. Die geven het heus niet aan de Grieken ofzo. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Uiteraard wel zorgelijk dat men hiermee instemt zonder dat men het rapport ook gelezen heeft. Niet erg verrassend dat er tegenstrijdigheden in partijprogramma's staan. Maar ja, dat is ook democratie hè, partijen maken concessies op bepaald beleid en voert zoveel mogelijk van hun eigen programma uit. Het is uiteraard niet mogelijk om alle partijprogramma's in zijn volledigheid uit te voeren. Zo werkt de politiek nu eenmaal.

baskb | 04-07-16 | 21:00

@ Kaas / 20:32 ev
Voorlopig houd ik het even op
#QuiEstHenk
enne bier - ok, maarrr, zijn er ook bitterballen
met zo'n vaandeltje erop

Tobi | 04-07-16 | 20:59

@Willianus Wortelus | 04-07-16 | 20:56 - too little, too late.

MarcS | 04-07-16 | 20:58

Lockin. Bij een Nexit gaan ze dreigen met pensioenconfiscatie.

trip666 | 04-07-16 | 20:57

Misschien moet men in Nederland ook maar elke twee jaar naar de stembus en midterm elections houden net als in de VS. In 2012 wordt dan het kabinet gevormd en twee jaar laten kiest men opnieuw de tweede kamer, maar het kabinet blijft aan. Uiteraard kan dan de samenstelling dan wel totaal anders zijn. Kijk maar naar Obama welke een meerderheid van Republikeinen in zowel de Senaat als het huis moet overtuigen.. Ook zou men gewoon direct de leden van de Eerste Kamer (senaat) moeten kunnen kiezen welke er uiteraard 6 jaar zitten. En elke twee jaar kunnen dan 25 senaat stoeltjes opnieuw gekozen worden. In de senaat kun je dus in tegenstelling het het huis (Tweede Kamer) geen complete wisseling van de wacht krijgen..

TuurlijkNiet | 04-07-16 | 20:57

@Kaas de Vies
Bij deze meld ik me aan als partijvoorzittert van #HENK. Tis eigenlijk niet echt een aanmelding, meer een benoeming. Ik houd van korte lijnen namelijk.

de Voorzittert | 04-07-16 | 20:56

-weggejorist-

Willianus Wortelus | 04-07-16 | 20:56

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 20:52

Hoe meer je ze in het spotlicht zet des te meer oogjes er open gaan.

Oktoberfest | 04-07-16 | 20:56

Maar jongens, wij willen het toch niet op ons geweten hebben dat arme italiaantjes en Oekraïner €1000,- per persoon kwijt zijn als de volgende bankjes omvallen. Dan kunnen wij beter die 1200 miljard ff in de pot gooien, om te voorkomen dat alle Europeanen 1000 moeten betalen.

Dat wij 85k per persoon betalen heet idd solidariteit. Als we het niet geven komen ze het halen brrrrrrrr dat wil toch niemand?
Was ook 40 jaar de stelling ivm OSW, ook zo'n doorslaand succes (naar de verkeerde kant).

Wanneer leren wij, NL, dat niemand te vertrouwen is? Nooit ben ik bang.

MarcS | 04-07-16 | 20:56

Maart 2017 menden. Maart 2017.

Dan gaat Nederland afrekenen.

Willianus Wortelus | 04-07-16 | 20:56

Ach ik denk dat die pensioenbestuurders, waarvan het salaris aan bonussen vast zit, toch vrij verantwoord met het zuurverdiende geld om gaan? Ik zie daar niet direct het gevaar in.

roze_bril | 04-07-16 | 20:55

In gehoorzaamheid geregeld door Mark Rutte, onze Seyss-Inquart, EU-Rijkscommissaris van Nederland in het door EUrofielen bezette Nederland.

Fijnstoffer | 04-07-16 | 20:55

Liegen en bedriegen... je moet wat om je toekomstige Brussel baantje te behouden...

Rest In Privacy | 04-07-16 | 20:54

Nog munitie voor Wilders. Als ie goed PR-bureau heeft dan wint ie 76 zetels met twee vingers in zn neus.

Yohean | 04-07-16 | 20:54

@Herr Zimmermann | 04-07-16 | 20:37
Hier pleitte ik in 2013 al voor. Toen was de tijd er nog niet rijp voor. Hopelijk met GeenPeil dit keer wel.

de Voorzittert | 04-07-16 | 20:54

@wijze uit het Oosten | 04-07-16 | 20:49
Hertog #HENK!

Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:53

Terecht klagen veel burgers over het disfunctioneren van de EU. Maar zoals dit voorbeeld aangeeft zijn ook onze 2e kamerleden onderdeel van dit probleem. De Nederlandse middenpartijen zijn totaal mesjogge om de Nederlandse pensioentegoeden onder deze EU richtlijn te laten vallen. Hebben die sufferds in de 2e kamer het nog steeds niet door de Europese afspraken helemaal niets waard zijn wanneer het er daadwerkelijk op aan komt? We moeten z.s.m. toe naar een systeem waarbij de kiezer via digitale referenda kan aangeven of bevoegdheden naar een Europees niveau getild moeten worden of niet. In feite is hier gewoon sprake van ordinair kiezersbedrog.

therealbraindump | 04-07-16 | 20:53

Ik stem #HENK!

Dirk III | 04-07-16 | 20:53

@Oktoberfest | 04-07-16 | 20:47

Ja jottum, een referendum!
Want dat werkte de laatste paar keren ook zo goed.
.
Hemeltje wat zijn Nederlanders hardleers, zeg.

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 20:52

Zie peilingen van De Hond komende zondag: onveranderd én met het CDA samen een ruime meerderheid. Het is een trieste constatering maar uw collega's, buurtjes, familieleden en 7 van de 10 voorbijgangers die u tegenkomt: willen allemaal deze partijen en hun beleid.
.
Dus is het gewoon ongezien de tyfus naar het eigen toezicht op onze 1.200 miljard.

de Voorzittert | 04-07-16 | 20:52

Schaamteloos, dit.

Muggenmepper | 04-07-16 | 20:50

Volgende referendum wat dichter bij huis?

am*dam | 04-07-16 | 20:50

@Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:35
Hek,
Dat gratiesch bier, welk merk is dat ?

Wijze uit het Oosten | 04-07-16 | 20:49

Kan de Libertarische Partij nu wél op jullie steun rekenen?

Libertarianism | 04-07-16 | 20:48

Dit is toch geen democratie meer? Compromissen zijn nodig maar dit heeft daar NIETS mee te maken. Schandalig. Moet je eens opletten hoe snel die pensioenboeren in bonus-h(e)aven (dat ligt naast hoge rekenrenteland) zitten. Fiscaal dan, fysiek blijven ze gewoon hier.

NACademicus | 04-07-16 | 20:48

Ik ga voor #HENK.
Gratis bier van Kaas, een naaktfoto Sharon Dijksma en een Ingridxit.
Het kan niet op.
Als ik het allemaal goed begrepen heb, doneer ik ruimhartig.

gescheurdrubber | 04-07-16 | 20:47

Dit is keihard referendum materiaal waarbij dit Tuigh met hun oncapabele billen bloot moeten.

Oktoberfest | 04-07-16 | 20:47

Dit is gewoon corrupt .Dat is geld van de hardwerkende burgers.

altijdfeest | 04-07-16 | 20:47
-weggejorist-
Sinister-President | 04-07-16 | 20:46

Als je kritiek geeft over de EU spreek je met je onderbuik. Ben je een racist, etc etc. Dit soort partijen zijn nog erger dan ukip. Waarom heeft het nog zin om te stemmen. Ik probeer zoveel mogelijk te verdiepen in partij programma's waar staan ze voor, wat is hun visie het stelt allemaal niks voor.

franck7020 | 04-07-16 | 20:46

Om de EU te redden, is alles geoorloofd, wat gebeurd er wanneer onze pensioenen zijn ondergebracht in een EU fonds, en nederland kiest voor een nedxit dan kun je er niet zomaar uitstappen.
-
Ze bedenken een boete clausule bij een nexit, zodat je een deel van dit geld kwijt bent.
-
Ze maken haast na Brexit, dit is de nederlandse politiek anno 2016, pakken wat je pakken kan en daarna wegwezen.
-
Eigenlijk is het te triest voor woorden.

elcidisback | 04-07-16 | 20:46

De grootste diefstal uit de menselijke geschiedenis. En de "verantwoordelijke" politici liegen, draaien of zwijgen.
En het merkwaardige is: dit heeft zich al lang laten voorspellen. Al jaren zit dit drama er aan te komen. De parallel met de het verhaal van de gekookte kikker is overweldigend. Het vuur onde de pan met water waarin we zitten staat al sinds het begin van het rampenkabinet Rutte staat op full whack.

Glasgow Argus | 04-07-16 | 20:44

Het ergste is dat ze weten dat ze fout bezig zijn en het daarom zo snel mogelijk proberen door te drukken in het geniep. Schandelijk want dit is een beslissing die zo belangrijk is dat de media het breed had moeten uitmeten. Ook de media verloochent hiermee haar maatschappelijke taak.

Old_Spice | 04-07-16 | 20:44

De stemmen in mijn hoofd fluisteren trouwens iets over emigratie.

Zure prak | 04-07-16 | 20:43

Blijven graven. Het tuig vraagt om de guillotine.

Marcello Christiani | 04-07-16 | 20:42

Zakkenrollers worden harder gestraft dan deze volksverlakkers en dan praat je over 1200 miljard.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rest In Privacy | 04-07-16 | 20:42

De verkiezingen komen er weer aan. De zittende partijen weten dat ze afgeslacht gaan worden en proberen alles wat in het geheim in Brussel is bepaalt er nog even snel door heen te jagen. Denk er ook aan dat de VVD en PvdA aan de macht zijn gekomen mede door het gekut van CDA en PVV.

Zure prak | 04-07-16 | 20:41

@OR-lid | 04-07-16 | 20:39
Niets strategisch stemmen, gewoon vooraf bepalen op welke tegenpartij we stemmen.

Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:41

Het wordt straks in het najaar weer strategisch stemmen. Zitten we opgescheept met een brede coalitie van VVD, D'66, Gl, CDA en natuurlijk PVDA. De gedoogpartijen van de afgelopen 4 jaar krijgen een plaatsje in de regering wegens goed eurofiel gedrag.

OR-lid | 04-07-16 | 20:39

Ik vermoed dat VVD, PvdA, D66, CDA nog voor 2020 onze deltawerken en dijken zullen weggeven...

Parel van het Zuiden | 04-07-16 | 20:38

Zou het kunnen zijn dat GeenPeil straks 6 weken voor de 2 e kamer verkiezingen een lijst maakt van alle partijen en politici, met een overzicht wat ze allemaal beloofd hebben bij de vorige verkiezingen, en wat ze gedaan hebben.
Dit alles aangevuld met de ‘misstappen’ die de politici de afgelopen 4 jaar gemaakt hebben.
Vervolgens het hele GeenPeil campagine team weer actief maken, en dat deze mensen Nederland volhangen met bovengenoemde lijsten.
Ik heb zo’n voorgevoel.

Herr Zimmermann | 04-07-16 | 20:37

Waarom dien de andere media hun werk niet? Zijn er behalve bij GeenStijl eigenlijk nog wel onafhankelijke en objectieve journalisten in Nederland te vinden? Of zijn werkelijk alle journalisten hun ballen en hun geweten verloren en kan het hen echt geen ruk schelen dat het land van hun kinderen kapot verkkkrd wordt? ?

Rheia | 04-07-16 | 20:35

@Nuchternederland | 04-07-16 | 20:34
Het is gewoon treurig om te constateren dat niemand meer naHENKT. Overal als domme en makke schapen naar de slachtbank. Bizar.

Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:35

Politiek en leugens.... wie had dat gedacht....

Dhr. W. Anhoop | 04-07-16 | 20:35

Is dit ook zo'n wetje die we met een GeenPeil actie kunnen afknallen?

EvilGemini | 04-07-16 | 20:34

Dat pensioen... is wel een hele berg geld. En dat wil men graag hebben. Want waarom anders zoveel moeite en omwegen om daar de macht over te krijgen?

Mark van Leeuwen | 04-07-16 | 20:34

En de MSM is ook doodstil over dit (uitgestelde) drama dat zich gaat voltrekken voor velen onder ons, als we ouder zijn.
Ouderen de nieuwe Joden...
Godwin ©

Nuchternederland | 04-07-16 | 20:34

#HENK

Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:32

Oh ja er is ook gratis bier!
#HENK

Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:32

Stem daarom op mijn nieuwe politieke partij HENK, sterker nog het is een politieke en maatschappelijke beweging.

Wij zijn voor Ingridxit
Wij willen alle aangiftes verdullen
Daarnaast schrijf ik nog een manischfest.

Alle input is welkom.

Word lid en krijg een gratis aangifte + blootbedreiging!

#HENK!

Kaas de Vies | 04-07-16 | 20:32

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl