achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Den Haag maakt haast om uw pensioen te EUficeren

percasusverschillend.pngJaja lange lap tekst, maar het gaat over UW GELD (althans voor de loondiensters onder jullie), dus let ff op. Tante Jet van de Pensioenrovers van de Arbeid heeft dit weekend een briefje aan de Kamer gestuurd. Die heeft als titel: 'Openbaarmaking vertrouwelijke brief herziening IORP richtlijn' (hier opvraagbaar). In die brief doet Klijnsma net of de Kamer altijd exact op de hoogte was van de onderhandelingen over de IORP-II pensioenrichtlijn, waarmee Nederlandse pensioenfondsen ruimer de Europese markt op kunnen. Maar wie goed leest, merkt dat ze maar halve waarheden vertelt over die informatievoorziening: de Kamer kreeg alleen "technische briefings", meestal vertrouwelijk, en tot de avond voor stemming hadden Kamerleden alleen kennis van de "hoofdlijnen" van het akkoord. Het hele verdrag, waar op 15 juni al een akkoord over was, bleef geheim tot dinsdagavond 28 juni, maar woensdagmiddag de 29e werd er al mee ingestemd door PvdA, VVD, D66 en GroenLinks. Drie van die partijen steunden vervolgens achteraf (!) een verzoek van Henk Krol om nadere toelichting te krijgen over het akkoord waar ze zojuist ongezien mee ingestemd hadden. Dat is meteen de kern van de zorgen over het nieuwe pensioenakkoord: waarom die haast? Aangezien - sinds de Brexit - zo'n 60% van alle pensioengelden in de EU van Nederlanders is, klinkt het als een bijzonder onzalig plan om de pensioenen aan het Nederlandse toezicht van DNB te onttrekken en toe te vertrouwen aan toezichthouders in andere EU-landen, waar ze niet of nauwelijks aan pensioenopbouw doen maar waar pensioenfondsen straks wel naartoe kunnen met de 1200 miljard euro aan Nederlands uitgesteld loon. Als er dan wat mis gaat, is het - als we de slotalinea van Klijnsma hierboven goed lezen - goed mogelijk dat de kwestie alleen bij een buitenlandse rechter kan worden aangevochten. Je hebt als loondienstburger geen particuliere eigendomsrechten (zoals je die bij een verzekeraar hebt), maar je hebt wel een aanspraak op je pensioenfonds. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die niet zomaar eenzijdig veranderd kan worden door je werkgever. Dus als die aanspraak verandert, dan worden je rechten aangepast en kun je daartegen in het verweer komen. Populistisch gezegd: ga maar naar de LOI voor een talencursus, want als je pensioenfonds tegen jouw zin in naar Cyprus wil met jouw uitgestelde loon, sta je straks tot je pensioen te vechten voor je Nederlandse oudedagvoorziening bij een internationale rechtbank. Klijnsma zegt immers dat de kans bestaat dat je bij een buitenlandse rechter je gelijk moet halen in het geval van een 'collectieve waardeoverdracht'. Ongezien van een gele kaart naar groen licht De vorige poging om tot een IORP-richtlijn te komen, krap twee jaar geleden, leidde tot een 'gele kaart', omdat Nederland de Europese invloed op ons pensioenstelsel te ver vond gaan. Daarmee was het plan voorlopig van de baan. Ditmaal is er wel ingestemd, letterlijk binnen een paar uur nadat de nieuwe tekst van een EU-akkoord dat al twee weken eerder bereikt was, beschikbaar werd gesteld aan de Nederlandse volksvertegenwoordigers. GeenStij heeft per mail aan de financiële woordvoerders van de instemmende partijen gevraagd of ze de nieuwe verdragstekst helemaal gelezen hebben, en of ze die hebben vergeleken met het vorige (door Nederland afgewezen) concept. Simpele vragen, waar vooralsnog alleen een ontwijkend antwoord van Roos Vermeij van de PvdA op kwam, en géén antwoord van Lodders (VVD), Grashoff (GroenLinks) en Van Weijenberg (D66). Laatstgenoemde wrijft populisten burgers die hun zorgen uiten meteen maar 'angst voor de toekomst' aan. Eurofiele professor: 'Niks aan de hand' Vanuit de financiële markten klinken diverse geluiden dat er niks mis is met de IORP-II richtlijn. Het zou goed zijn voor de pensioenfondsen om internationaal de markt op te kunnen. Meer rendement in het buitenland, dat soort dingen. En misschien is dat ook wel zo, hoewel het nog altijd klinkt alsof er internationaal gegokt kan gaan worden met de enorme reserves die voornamelijk door 1 zuinig en calvinistisch landje bijeen gespaard zijn. Maar de manier waarop de twee regeringspartijen PvdA en VVD, gesteund door de twee meest eurofiele partijen D66 en GroenLinks, instemmen met een akkoord waar de Nederlandse regering jarenlang kritisch tegen gekant is geweest, wekt erg veel achterdocht. En het feit dat één van de verdedigers van IORP-II de hoogleraar Pensioenrecht Hans van Meerten is, die zijn leerstoel beklom met een oratie met de titel 'Het ontstaan van een Europese Pensioen Unie' (!), wekt bepaald niet de indruk dat de FinanzWelt er in dezen objectief in staat. (Van Meerten is bovendien een eurofiel die vuige laster over GeenPeil niet schuwde, maar dat terzijde.) Terug naar de kernvraag: Waarom zoveel haast, in de laatste dagen van het Nederlandse EU-voorzitterschap, terwijl geen enkele instemmende partij kan antwoorden op de poepsimpele vraag 'heeft u het verdrag gelezen', en zij wel instemmen met een verzoek om uitleg achteraf van Henk Krol? Het is on-Nederlands om te marchanderen met publieke spaarreserves ter waarde van 1200 miljard euro. TL;DR: Dit zaakje stinkt.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.