Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Feynman en/of Feiten - Verborgen migratie EU

feynmanenoffeiten.jpg2015 was net zoals 2014 een piekjaar voor immigratie naar het Verenigd Koninkrijk. Niet dankzij de oorlogen buiten Europa, maar vooral door economische malaise binnen Europa. Van de 630.000 nieuwe Britten in 2015, kwamen er hooguit 9.292 uit Syrië in de afgelopen vijf jaar. Echte oorlogsvluchtelingen zijn minder dan een procent van de instroom. Zelfs de Dalai Lama waarschuwt dat dit zo niet gaat werken. Ruim de helft van de economische migranten komen van binnen de EU. Uit landen zoals Polen, Roemenië en Bulgarije. De meeste zelfs al zeker van een baan. Meestal op de payroll in het land van herkomst, zodat het Britse minimumloon, CAO of andere sociale afspraken ontlopen worden en deze werknemer keihard kan concurreren op prijs. Dankzij vrij verkeer van goederen en diensten volledig legaal, ongeregeld én ongecontroleerd. Naar Britse normen wordt deze gastarbeider uitgebuit, zelf kan hij meer naar huis sturen dan hij in zijn geboorteplaats had kunnen verdienen. Gelukkige en gemotiveerde arbeiders. Ondertussen heeft de Britse sociale dienst een volle kaartenbak met mensen die dat werk kunnen doen, maar die een uitkering genieten, die hoger is dan eerder genoemd loon. Kijk je vanuit de ogen van een individu of bedrijf dan gaat alles redelijk prima. Kijk je vanuit de rijke ontvangende staat zie je bij dalende lonen minder inkomstenbelasting binnenkomen. Zie je uitgekeerd loon in andere landen besteed, die vangen de BTW en belastingen daar. Samen met de Britten die pensioneren aan de Middellandse Zee-kust ontstaat een informele geldstroom richting armere landen die de formele via Brussel evenaart. In rijkere EU landen stijgt het arbeidsoverschot, evenals de uitgaven aan uitkeringen. De bevolking groeit sterk, zodat uitgaven in gezondheidszorg, woningbouw en scholing stijgen. Uit armere landen vertrekken hoog opgeleide mensen om hier tomaten te komen plukken. Ze kunnen hier met ongeschoold werk meer verdienen als met hun bul daar. Tijdens de campagne over het Britse referendum is de discussie losgebarsten wat lidmaatschap van de EU eigenlijk kost. Eigenlijk een raar verschijnsel dat de EU én Downingstreet 10 dat niet jaarlijks ordentelijk publiceren. Dat na een halve eeuw Europees geëxperimenteer er geen overzichten of goedgekeurde accountsverklaringen zijn. Er is een bedrag genoemd van 350 miljoen per dag. De 'Blijf in de EU' campagne zou graag willen dat de korting die op de EU-bijdrage is bedongen, wordt afgetrokken van dit bedrag. Echter, die korting staat jaarlijks ter discussie is niet structureel, de bijdrage wel. Die manier van boekhouden hoort bij pubers die een mobiel abonnement aangaan op basis van de kortingsprijs in de eerste drie maanden. Een deel van de EU-begroting wordt weer besteed in het Verenigd Koninkrijk. Hoe meer arme regio's er worden toegevoegd aan de EU, hoe minder kans achtergestelde Britse regio`s nog kans maken op die financiering. Tegelijkertijd is de financieringsbehoefte van de EU alleen maar aan het stijgen. Iets wat vooral opgehaald wordt in landen zoals Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Aan de andere kant ontbreken nog al wat bedragen in deze berekening. Neem bijvoorbeeld de financiële interventies van het IMF, EFSF, ESM en EU in landen zoals Griekenland en Oekraïne. Deze lopen buiten de kleinere begroting van de EU om, via semi-overheidsinstellingen die aan niemand verantwoording afleggen. Of de binnenlandse kosten van ontbrekend Europees migratiebeleid. Handel Het tweede deel van de campagne gaat rond aannames over de heilige graal van de single market. Verenigd Koninkrijk zou afhankelijk zijn van de EU als afzetmarkt. Zelfs de MinFin van Duitsland Schäuble wordt weer van stal gehaald en waarschuwt dat na een Brexit het Verenigd Koninkrijk geen toegang tot de Europese markt krijgt. Obama ging 'm al voor. Destijds in het Griekse dossier was Schäuble ook al de enforcer van Merkel. De Europese hervormingen moesten doorgevoerd worden, de laatste Griekse bezittingen voor spiegeltjes en kraaltjes verkwanseld. Er was geen ruimte voor evaluatie, bezinning of debat. Schläuble ontkent zelfs dat banken geprofiteerd hebben van reddingen, de man staat los van de realiteit. Ik heb mijn twijfels dat iedere internationale handel altijd leidt tot meer economische voorspoed. Bij handel worden in de basis zaken geruild. De landen samengenomen ruilen productie en consumptie. We gaan niet meer auto`s rijden, kleding dragen of televisies aan de muur hangen omdat zaken uit Azië komen. Evenals we niet altijd de besparing zullen besteden. Een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk zal veel sneller handelsverdragen kunnen afsluiten met opkomende economieën. Wordt daarbij niet gehinderd in de eindeloze Europese vergadercultuur en bureaucratie. De EU is echt een achterblijvertje in het aantal handelsverdragen en de EU is de traagst groeiende markt ter wereld. Het ene kan opwegen tegen het andere. Handrem De Europese Unie heeft nu een halve eeuw gehad zichzelf te bewijzen. Crisis na crisis zien we scheuren in het fundament komen. Vluchtelingenquota's in plaats van vrede. Een kwart van de Griekse jeugd emigreerde, in plaats van economische groei in eigen land. Eurobonds via het ESM in plaats van een normaal faillissement. Niet de euro werd gered, maar de droom. In plaats van oplossingen wordt de paniek misbruikt om verder te federaliseren. Bij een te groot welvaartsverschil zal visumvrij reizen leiden tot een verdere volksverhuizing. In dat licht is het visumvrij reizen met Oekraïne en Turkije onverklaarbaar. Nog voor ik over actieve oorlogsgebieden begin. De waanzin regeert, blind voor empirische resultaten van het eigen beleid. Zonder terugkoppeling is een systeem per definitie ongeregeld. Basale regeltechniek. Alleen dat is al een reden om van deze op hol geslagen Europese trein te springen. Dat met hetzelfde spoor een utopische vakantie te maken is, doet daar helaas totaal niets aan af.

Reaguursels

Inloggen

"Ik heb mijn twijfels dat iedere internationale handel altijd leidt tot meer economische voorspoed."

Lees alsjeblieft dit boek: "23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme" (www.managementsite.nl/23-dingen-die-z...).

Daarin staat haarfijn uitgelegd waarom ongebreidelde arbeidsmigratie vooral tot welvaartsverlies leidt en nog meer van die neo liberale onzin wordt gedebunked.

van heinde en verre | 13-06-16 | 11:38

Niet dat het dan ineens weinig is, maar die 350 mio per dag klopt niet, de britse kranten (vooral de torygraph) hebben het altijd over 350 mio per week.

geld of je leven | 12-06-16 | 23:12

Duitse banken financierde de verkopen van Duitse bedrijven aan Griekenland, en de Europese belastingbetaler betaald de rekening.

Raider Twix | 12-06-16 | 14:59

Dit is hetzelfde principe achter het afbrokkelen van de Amerikaanse industrie. Je kunt van Trump veel zeggen, maar hij benoemt godzijdank wel als enige het probleem van politiek gestuurde globalisering. In Noord-Amerika hebben ze sinds Bill Clinton de North American Free Trade Association, waardoor Amerikaanse producenten één voor één naar Mexico verhuizen. Tegelijkertijd worden Mexicanen spotgoedkoop in de VS aan het werk gezet. Waarom accepteren vrijwel alle politici en media dat onze landen zo benadeeld worden door een verdrag? Dezelfde reden als bij TTIP: de grote fabrikanten kunnen politici gewoon kopen en het debat hierover uit de media houden, omdat zij de advertentie-inkomsten van het journaille bepalen.

stampertje85 | 12-06-16 | 14:04

Schäuble. Diezelfde seniele zak die met droge ogen beweert dat Europa massa-immigratie nodig heeft, want anders gaan we allemaal dood aan inteelt. Zo lust ik nog wel een sigaar. Die man hoort in een dwangbuis, niet in de Duitse overheid.

Piet van het Padje | 12-06-16 | 13:05

rtheman | 12-06-16 | 01:46
U heeft dus niet de charme om aan te geven dat uw verzinsel met sofinummers totaal niet klopt met de daadwerkelijke immigratiecijfers?!?

Nu schermt u Net-Only migratie. Immigratie minus emigratie. In plaats van volledige immigratie. Nu snap ik uw techniek. U pakt gewoon willekeurige verkeerde cijfers erbij, en zegt dan zonder onderbouwing dat ik ooit de verkeerde had. Als je andere definities wilt pakken en daarmee andere cijfers, zal je ook moeten beargumenteren waarom die beter zijn.

Voor problemen zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs en cultuurverschillen geeft die emigratie helemaal volledig verzachtend effect. Die sociale druk zit vooral in de integratieperiode. Door mensen die emigreren daalt bijvoorbeeld niet het aantal mensen dat een inburgeringscursus nodig heeft. Geen eentje minder.

Mensen die emigreren omdat ze met pensioen gaan, laten geen baan achter, maar besteden wel hun hele pensioen buiten de Britse economie en buiten het Britse belastingstelsel. Dat kost banen. Of het nu allochtonen of autochtonen zijn is daarvoor volledig irrelevant. Van die emigranten kiest een deel ervoor de woning in Engeland voorlopig nog niet op te geven, dus ook die woning komt nog niet vrij.

Mensen die ziek zijn, stellen hun emigratie uit. Alleen de gezonde mensen emigreren. De Britten die na enkele jaren pensioen vakantie terugkomen zijn ook deels de categorie verzorgingstehuis samen met wekelijkse ziekenhuisbezoeken. Beide groepen willen immers de best mogelijke zorg voor jezelf. Dat geeft ook een extra druk op de NHS.

Dan heb je nog de grote groep die alleen op papier emigreert. Tijdelijke status verlopen. In Nederland schrijven we dan op met onbekende bestemming vertrokken. Die worden geteld als over de grens, maar zijn gewoon hier. Hebben dus een woning en een zwart baantje in gebruik.

Ga je dus onbeargumenteerd salderen dan maak je een forse onderschatting van de effecten in de samenleving door migratie.

Maar dan nog, ook het getal van 186.000 netto migratie van _ALLEEN_ EU, die ook gewoon in mijn eerste bron stond, uitgesplitst onder de 630.000, eerste link van mijn column, hieronder weer herhaalt, vergeet u weer de behoefte van NON-EU immigraten en behoeftes van immigranten die al een Brits paspoort hadden. Die laatste twee willen namelijk ook een baan, scholing, woning en gezondheidszorg.

Dandruff | 12-06-16 | 04:57
Bronnen spreken elkaar helemaal niet tegen, al deze cijfers komen uit dezelfde link. www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcomm... Het lukt rtheman kennelijk niet deze cijfers uit elkaar te houden en daarna de juiste te kiezen. Beetje sneu, het leest in een paar minuten uit.

Meest hilarische was de immigratie van mensen die fysiek meer dan twaalf maanden naar het Verenigd Koninkrijk komen met de Britse, Europese of niet-Europese nationaliteit (630.000 stuks in 2015) te verwarren met het aantal Europeanen die een Brits sofinummer aanvroeg (ook 630.000 stuks in 2015). Terwijl dat eerste aantal boven aan die link staat, en die tweede pas drie keer scrollen lager. Hij gebruikte dat gegeven om te ontkennen dat er 630.000 mensen geïmmigreerd waren in 2015.

Nu in de tweede ronde gaat hij plotseling het immigratieprobleem salderen met emigratiecijfers. En van het saldo gooit die onbeargumenteerd het deel Britten en het deel NON-EU weg. Ja zo kan je op lagere cijfers komen, die geen recht doen aan de situatie op straat.

Alsof emigratie een volledige oplossing is voor immigratie. Alsof de netto immigratiecijfers plotseling wel aantallen zijn die Verenigd Koninkrijk kan behappen.

Feit blijft dat het Verenigd Koninkrijk over ruim de helft van de immigratie in 2015 niets te zeggen heeft. Ze mogen de champagne ontkurken dat er slechts 186.000 uit Europa gekomen zijn uit de half miljard beschikbare mensen.

Feit blijft het Britse parlement nu kiest voor hele strenge immigratienormen uit ontwikkelde commonwealth landen en daarmee mensen weigert die een bijdrage aan de Britse maatschappij leverden om in ruil daarvoor onbeperkte, ongecontroleerde en onzinnige migratie vanuit Europa toe te staan.

Hun verdrag met de Europese Unie is gewoon een blanco cheque arbeidsvisum voor een half miljard mensen. Waar op termijn landen zoals Oekraïne en Turkije ook weer bijkomen. Van Turken weten we al dat een toeristenvisum gewoon gebruikt wordt om te komen, maar niet te gaan en dat in het familiebedrijf zonder arbeidsvisum gewerkt wordt.

Feit blijft dat de immigratie uit alleen al Europa al twee keer het aantal is waar Cameron naar streeft als immigratiecijfer voor Britten, Europeanen en andere wereldbewoners SAMEN. En zelfs die doelstelling is al drie keer zo hoog als de normale immigratiecijfers van de jaren zeventig en tachtig.

Vrije vestiging van Europeanen samen met stevige verschillen in lonen en uitkeringen geeft gewoon een volksverhuizing totdat de inkomens gelijk getrokken zijn. Het verschil in inkomen is gewoon een potentiaal verschil, de afstand de enige weerstand en de huidige stroom dus een logisch gevolg van die twee. Zie hier gewoon de Wet van Ohm in immigratieland.

Iets wat nooit gaat gebeuren omdat bijvoorbeeld Griekenland helemaal geen bijstandsuitkering kent, tenzij de Noordelijke landen die humane uitkeringen gaan afschaffen, wat kennelijk het hogere Europese doel is.

Ik sta een Europa voor waar iedereen voorspoed kan hebben zonder vooral te profiteren van het achterlaten van de eigen cultuur, familie en land. Waar mensen een baan krijgen die hoort bij hun opleiding. Dan kunnen lidstaten van elkaar leren, in plaats van elkaar leeg te zuigen. (geld naar het Zuiden, mensen naar het Noorden, net zoals voor de Amerikaanse burgeroorlog slaven gekocht werden.)

Want dat is namelijk het effect van deze regeling in armere lidstaten. Die liggen eerst krom om fatsoenlijk onderwijs aan te bieden en zien daarna hun talenten emigreren om hier ongeschoold werk te gaan doen. Dat geeft een braindrain daar, en verdringing op de arbeidsmarkt hier.

Samengevat EU-brede kapitaalvernietiging. In geld, mensen en kennis.

Feynman | 12-06-16 | 12:11

die uitspraken van Schauble, ik lig daar echt wakker van. Het kan niets anders betekenen dan dat de EU communisten gewoon willens en wetens op een burgeroorlog aansturen (revolutie, noemt hij het) in de vage hoop dat het continent zichzelf vernietigt en dan de perfecte wereldwijde utopie zal aanbreken. Griezelig dekt de lading niet.

Adversary | 12-06-16 | 11:58

Ergste komt nog.... door bommen & dictatuur zullen Turken visum gebruiken om vooral N. Europa te bevolken... die werken gewoon zwart naast uitkering.... nu nog kleinschalig maar in Z.Europa heel gewoon.... economie euro zone groeit dankzij uitgaven overheden dus geen groei....

fingers | 12-06-16 | 11:48

Lees 'het Eurobedrog', kijk 'Brexit, the Movie', 15 jaar geleden toonde Jeremy Clarkson (bedoeld of onbedoeld) al via 'Meet The Neighbours' dat de EU krankzinnig is.
En we weten het allemaal maar al te goed. Het heeft weinig meer te maken met de EEG van vroeger, het is stiekem omgevormd naar een Sovjet-stijl top-down dictatuur. Het heeft (nog) geen leger maar wel dezelfde ambities: totale controle over alle aspecten van de samenleving - en er zelf beter van worden.
Sinds de euro zijn alle ingezetenen van de EU-landen stelselmatig voorgelogen en bang gemaakt. Of het nu de grondwet was, het associatieverdrag of TTIP, nationale bestuurders met EU ambities kozen ervoor ons niet te informeren maar d.m.v. scare-tactics ons te intimideren. De huidige EU leeft van intimidatie van zijn burgers.
We leven nu in een tijdperk waarin al datgene dat we niet willen, ons door de strot wordt geduwd. Geen debat, geen volksraadplegingen, we moeten en zullen ons naar hun wil schikken. De EU overtreedt zelfs zijn eigen regels om de boel 'bij mekaar te houden'. Iedereen is de bailouts al vergeten maar dus ook artikel 125 van de eigenste EU: "No bail-out’ clause Article 125 of the Lisbon treaty makes it illegal for one member to assume the debts of another." Toch is het exact wat de EU heeft gedaan om die mislukte munt koste wat kost te redden.
Na 'Schengen' vond de EU het wel een leuk idee om iets te roepen over buitengrenzen (Articles 67 and 77 TFEU. Objectives:
A single area without internal border checks — the Schengen Area — requires a common policy on external border management. The Union therefore sets out to establish common standards with regard to controls at its external borders and to gradually put in place an integrated system for the management of those borders.)
Ondanks de enorme lap tekst die dit heeft opgeleverd (google maar) staan nu de buitengrenzen wagenwijd open en weigeren nationale politici actie te ondernemen. De voormalige Oostbloklanden zijn een welkome uitzondering maar Nederland volgt braaf de dictaten van Brussel en Berlijn, en nodigt een ieder uit - zonder behoorlijke antecedentencheck - om hier van de Nederlandse belastingbetaler te profiteren.
En dan lees ik een interview met Schäuble, die blijkbaar zoveel haat koestert t.o.v. zijn eigen Duitse medeburgers, dat hij deze wil vervangen door een andersoortige burger. Een soort 'Endlösung' eigenlijk, een mooie blijvende oplossing voor het halstarrige probleem van de gemiddelde autochtoon die maar niet wil luisteren naar de EU machthebbers en hun poppetjes in de fopparlementen.
Gezien Schäuble en Merkel is de EU inmiddels een verzameling krankzinnige psychoten geworden, het heeft alle kenmerken van de Führer in de bunker die nog altijd in de overwinning gelooft, en tot elke prijs bereid is om deze te halen.

Ik heb mijn twijfels of het Brexit referendum wel netjes gaat verlopen. En stel, de uitslag is wat wij 'onderbuikers' allemaal willen, wat dan? Gaat Cameron dan echt die stap durven zetten? Hij is net zo'n flapdrol als Rutte, dus dat wordt traineren en 'het verhaal beter uitleggen'. Maar waarschijnlijker is dat er met de uitslag gaat worden gerotzooid. Net als onlangs in Oostenrijk. In een district waar ongeveer 1435 kiesgerechtigden woonden, stemden ineens meer dan 10.000 voor de huidige 'groenlinks' president.
De EU is niet groot geworden door het netjes te spelen, dus verwacht ook niet dat het netjes gespeeld gaat worden. Ook in deze panelen lees ik stukjes met erg veel cijfermateriaal, zogenaamd in een kroeg genoteerd, bedoeld uiteraard om te intimideren, to blind you with science. De EU en de nationale overheden zijn er echter in de afgelopen 15 niet in geslaagd een concreet en consequent verhaal neer te zetten waarmee we overtuigd zouden kunnen worden. Want dat verhaal is er niet. De EU is een disaster waiting to happen, een planeconomie die wederom mislukt, en men graait wat men kan graaien om het definitieve einde zoveel mogelijk uit te stellen. En dat einde komt er. Dat kwam voor de Sovjet-Unie, voor Merkels DDR, voor Ceaucescu's Roemenië, dat einde kwam voor Marcos, Mao en voor Pol Pot. Dit soort socialistische experimenten mislukken altijd. Het is enkel jammer dat dit soort experimenten ook gepaard gaan met miljoenen doden.
De EU wil één ding maar niet begrijpen, en dat is dat, wil je er echt een succes van maken, je je burgers mee moet zien te krijgen. En dan niet door intimidatie maar door concrete argumenten ten faveure van dit traject. Maar die zijn er niet en dat weet men. Had men het jaren geleden anders aangepakt, had het een hele andere Unie geweest, maar wel eentje waar we achter konden staan. Dit gedrocht minacht zijn burgers en handelt overeenkomstig.

Rest In Privacy | 12-06-16 | 11:37

Geweldig initiatief Geen Stijl!!!
Jammer genoeg doen de pdf's het niet die had ik willen doorsturen naar Engelse kranten.

meneer Q | 12-06-16 | 10:21

Het is eigenlijk nog veel erger... Mensen uit de arme EU landen komen hier werken op de payroll (loon zelfde als in die landen) vervolgens vele mensen in de bijstand in de rijke landen. De mensen in de bijstand worden middels de participatiewet gratis aan het werk gezet (MBU = met behoud van uitkering werken) bij bedrijven als de Hema. Hele industrieën werken met beide constructies... goedkoop en volledig in lijn met DAS KAPITAL van Marx.

Gevolg verarming bij met name de blanke bevolking in Noord-West Europa die leidt onder deze constructies (De buitenlander hoeft vanwege zijn agressieve gedrag vaak niet als MBU-er te werken)en een florerend en zwaar overbetaald ambtenaren apparaat die dit alles uitvoert... op kosten van een snel stijgende overheidsschuld.

oh nee niet weer | 12-06-16 | 10:18

@ Feynman, verwacht je bij een Brexit een domino effect? Dat dat het moment is dat de werkelijke problemen van de EU zichtbaar worden. Denk aan de schulden etc... En dat het wordt toegedicht aan Brexit?

Bubbels Jackson | 12-06-16 | 09:50

@rtheman | 11-06-16 | 21:48
Daar sta je dan, in je eentje in een kroeg in london, reaguren op GS. Wat een flapdrol ben jij.

Mark_D_NL | 12-06-16 | 09:31

Het is de eeuwige klassenstrijd, maar dit keer niet die van het volk tegen de kapitalisten, maar in het geval van de EU, die van het volk tegen een zichzelf privileges toekennende kaste van politici en ambtenaren die verder helemaal niets produceren.
Normaal gesproken zijn de laatsten het haasje, omdat ze helemaal niets te bieden hebben. Exit EU.
Wat wel blijft is de klassenstrijd (los van de Marxistische connotatie zijn er door de hele geschiedenis heen altijd belangentegenstellingen geweest) en die zal altijd door blijven gaan. Op zich niet erg, verschillen moeten er zijn, maar wanneer de verschillen zo groot worden dat er opstanden komen, heb je meestal oorlog.
De wereld moet steeds gecorrigeerd worden. Wanneer politieke apathie de norm wordt, weet je zeker dat je heel snel in oligarchisch vaarwater terecht komt, of in het moeras van de dictatuur.

Rest In Privacy | 12-06-16 | 09:25

@rtheman | 11-06-16 | 21:48

, de EU een democratisch unie van 28 landen uit 1993.

De EU is een tandeloze tijger en alleen als de Europese leiders het willen gebeurd er iets. Zo kunnen ze via een achterdeur zaken regelen die nationaal gevoelig liggen en Europa de schuld geven. Wat is er democratisch aan Juncker of aan al de benoemde commissarissen? Zulke bestuurders moeten direct door ons gekozen worden.

Dutch_Holland | 12-06-16 | 09:19

Bedankt Feynman voor alle informatie. Als er eerst maar 1 schaap over de dam gaat. Ik kan niet wachten. Hoop doet leven.

frisenfruitig | 12-06-16 | 09:07

Sorry Joris...
*zet scrollmuis voor straf in de hoek*

necrosis | 12-06-16 | 09:06

-weggejorist-

necrosis | 12-06-16 | 09:03

@watmagjenogwel | 12-06-16 | 08:37
Wellicht teveel gezopen tijdens de BBQ en verkeerde password ingevoerd?
Per ongeluk op Caps gedrukt (paswoorden zijn hoofdlettergevoelig, net als ik).

necrosis | 12-06-16 | 09:03

Vreemd van GS, vannacht probeerde ik in te loggen, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn tussen 3 en 5 uur?
Wordt de server t.b.v. reacties uitgeschakeld?

watmagjenogwel | 12-06-16 | 08:37

Prima stuk.Nu moeten alleen degenen die erover gaan het nog lezen.

mallekater | 12-06-16 | 08:11

Wolfgang Shauble werd neergeschoten door "een geestelijk gestoorde man".
Ja, ja. Ooit films als "Terminator" of "Twelve Monkeys" gezien? Het was waarschijnlijk iemand uit de toekomst, die faalde in zijn missie. :)

You-On-A-Gin | 12-06-16 | 07:53

Als je de verkeerde aanname doet krijg je ook de verkeerde conclusie(s).
Deze mensen aan de top, deze satanisten en psychopaten of elites zoals u wilt, interesseert het helemaal niets wat economisch beter is voor de EU.
Het doel is afbreken van staten en samenvoegen tot één feodaal europa (en straks wereld) waarin wij ons doodwerken voor die kliek.
Deze mensen zijn ook niet bezig met hoeveel meer groei Europa zou (moeten) hebben dan de US, immers na de samenvoeging is het toch allemaal van hun.
Dat ze werkelijke motieven verbergen achter een grote berg bullshit verbaast niemand, want we schreeuwen nu al moord en brand na 10 jaar EU, laat staan als ze dit allemaal direkt zouden hebben ingevoerd.
Druppel na druppel tot de emmer vol is, zodat iedereen rustig doorslaapt tot het te laat is.
Helaas hebben ze zelfs de domste nitwit wakker geschud met hun immigratie plannetje.... hopelijk onbewust, want als dat bewust is zijn ze dichter bij hun einddoel dan goed voor ons is.

OudeNederlander | 12-06-16 | 07:36

en ik nog net tot 23:00 mag doorzuipen
rtheman | 11-06-16 | 23:41
Hier was de pub open tot 01.00 ter gelegenheid van The Queen haar verjaardag.

ditotje | 12-06-16 | 07:23

Het lijkt mij te simpel om op basis van dit artikel van 912 woorden een beeld van 4 jaar studie economie te beheersen en een gegronde mening over de EU en een Brexit te hebben.
Echter wat mij wel opvalt is Zwitserland.
Dit land is GEEN lid van de EU, heeft geen zeehaven, geen Euro en doet het economisch meer dan prima. Heeft een hoge vorm van welvaart, weinig criminaliteit, heeft geen EU, weinig islam en de aanwezige islam past zich aan Zwitserland aan i.p.v. dat het in de EU juist andersom het geval is.

Professor Kluns | 12-06-16 | 07:19

@rtheman | 12-06-16 | 01:46
De BBC heeft zijn vroegere reputatie zelf vakkundig om zeep geholpen door volstrekt ongeloofwaardige items te tonen over Britse zwarte gehandicapte rolstoelsporters die in de landen hunner voorvaderen in Afrika ongehinderd rondreizen en overal goede wil en een gewillig oor ontvangen. Geplaagd door schandalen en een bonte verzameling presentatoren en hun voorkeur voor gasten met merkwaardige persoonlijke gewoontes kunnen we rustig concluderen dat de BBC van zijn voetstuk is gevallen.

kindapaas | 12-06-16 | 06:26

Van alle kanten word de Autochtonebevolking in West-Europa als slap en laf beschouwd door de importers en de "leiders".
Dit omdat ze niks doen tegen al de ellende.
Lol.
De revolutie begint dit jaar ook in Europa.
Mark my words.
Als men alles een beetje volgt op de social media en de site buiten de MSM om, is het kookpunt echt bijna bereikt.
De Europese man is ABSOLUUT niet bang.
Maar heeft geleerd om te incasseren.
Doordat de "Leiders" een agenda volgen die totaal nergens en door niemand word goed gekeurd,
Zal de vlam zal in de pan slaan en overwaaien naar de rest van West-Europa, en zal de grote schoonmaak beginnen.

Zwelgje77 | 12-06-16 | 05:02

rtheman | 12-06-16 | 01:46,

Heb jij enig idee waarom voorstanders van een vernietigd Europa altijd liegen over irrelevante CV'tjes?
Dat ze bijvoorbeeld altijd van de daken schreeuwen;
- dat ze succesvolle zakenmensen zijn;
- die grof geld verdienen aan het ondemocratisch Brussels regime;
- dat hun voorouders oorlogshelden zijn;
- die een dictatoriale superstaat die grote groepen Jodenhaters binnenlaat postuum zouden toejuichen?

Dat soort oncontroleerbare idioterie is volstrekt irrelevant in een echt inhoudelijke discussie. Al begrijp ik wel waarom je niks beters kunt; vandaar ook je gemiereneuk over immigratiecijfertjes. Verschillende betrouwbare bronnen spreken elkaar kennelijk tegen.

Maar de kern van Feynmans betoog blijft kaarsrecht overeind staan; de Britse samenleving kan dit beleid niet aan, om economische redenen. Net zo min als Nederland of de rest van West Europa overigens.
Nog los van alle andere door de EU veroorzaakte ellende, zoals de euro-crisis; de asieleisers-invasie; het verdedigen van terrorisme; het stimuleren van islamisering en Jodenhaat in Europa; etc.

Dandruff | 12-06-16 | 04:57

Nog 11 dagen en het eerste dominosteentje flikkert om .

likmegaties | 12-06-16 | 04:49

Oh ja, dat vergeet ik bijna. Hou je TIPP ook maar, als taxichauffeur had ik er al een hekel aan om TIPP aan te nemen van vervelende klanten, dat moest uiteraard uit beleefdheid. Beleefdheid is wat verloren is gegaan de afgelopen decennia en we weten allemaal waarom. €U is mislukt, hoe eerder jullie dat erkennen hoe minder schade er berokkend wordt.

BudWijzer | 12-06-16 | 04:16

Het €K is er gelukkig een stuk leuker op geworden. Vooral om te zien hoe goed de €U aan het afbr€ken is in i€d€r geval…. Het lijkt wel of die br€xit€rs, de p€ulen en de ru$$en hun frontiers al als boot$ on the ground hebben. Dank je wel €U$.....
.
N€xit please!

BudWijzer | 12-06-16 | 03:50

Ik wil het gewoon duidelijk stellen. De verwarde man die Schauble een kogel in zijn ruggengraat schoot was een incompetente man. Waarschijnlijk betaald door een even incompetente EU. Waarom niet gericht op het achterhoofd, dat zo wie zo voor veel vuilspuiterij gebruikt wordt.

Graaf van Egmont | 12-06-16 | 02:51

Mijn beleving van de ons voorgespiegelde 'realiteit' is dat we van mens in een 'inwoner', een 'onderdaan', een 'Nederlander' , een 'niet-Gods-eigen-lievelingen', een 'burger', of anderszins label worden gemanipuleerd. Wij zijn in eerste plaats Mens. Geen Moslim, Katholiek of zo. 'Geestelijke' labels zijn een leugen. Wie zichzelf anders ziet dan mens is in feite een (lelijk woord). We zijn mensen. Wie anders beweert moet dat dan maar bewijzen. Zijn 'Edelen' meer dan het 'volk'? Zijn Hebreeuwers meer dan Heidenen? Wie stelt, die bewijst. Wedden dat ze nat gaan!

AntiSoof | 12-06-16 | 02:28

Het antwoord op alle crisissen van de EU is juist meer EU.

Anoguurder | 12-06-16 | 02:15

Hobbykip | 11-06-16 | 23:30

Dat had iemand al gedaan.., sindsdien zit hij in een rolstoel.

edelweiss | 12-06-16 | 02:14

Het wordt ( en is al) in Europa de grootste gemene deler hetgeen voor de rijke landen grootscheeps inleveren betekent. De gelukkigen zijn de grote bedrijven en de happy few(lang leve de VVD)en de slachtoffers alles rond en beneden modaal en bye bye verzorgingsstsaat.
Daarvoor bestond ooit de Pvda, aber das war einmal.
Dit is de realiteit in 5 zinnen.

daytripper | 12-06-16 | 02:14

@rtheman | 12-06-16 | 01:46 Als ze het continent nu zouden zien, zouden ze huilen. Of was u de aanslagen in Brussel op het Joods museum, de Joodse supermarkt in Parijs al vergeten? Nu, zoveel jaar na dato moeten de Joden opnieuw vluchten. Ditmaal voor de nieuwe nazi's van islampersuasie die hen het leven niet gunnen. Om je kapot te schamen dat het zo ver heeft kunnen komen. Méde dankzij die "geweldige" EU van u. Dat de poorten voor nóg meer van deze lieden wagenwijd open zet. En landen die daar zo hun bedenkingen bij hebben moeten gestraft worden. Zoveel duizend euro per geweigerde migrant per dag.

Sjefke7807 | 12-06-16 | 02:05

Bah, nu weer Cameron die wijst op een "gevolg" van een Brexit voor de pensioenen. Worden de Britten wellicht bang en gaan alsnog tegen de Brexit stemmen. En van Nigel Farage hoor ik ook niks meer. Die man moet echt aan de bak met zijn fantastische speeches en debatkwaliteiten voordat de Britten straks alsnog tegen de uittreding gaan stemmen. Als dat gebeurt zal de EU nooit meer vallen en lopen we nog veel verder leeg op het zuiden. Plus nog meer gelukszoekers.. De EU moet deaud! Farage HELP!

Ikdachthetniet | 12-06-16 | 02:01

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 01:18
Klinkt niet vers wat u redeneert. Volgens mij likt u vaak rotte vis? Dan snap ik u weerga van (on)logica.

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 01:47

@feynman Meneer Feynman, zodra u het woord "wellicht" moet gebruiken bij het in uw voordeel interpreteren van dezelfde schijnbaar harde migratie data van de Office for National Statistic over 2015 komen we al snel uit op een begrip waar men bij Geenstijl uitermate bekend mee is en veelvuldig gebruik van maakt: statistics and damn lies, nietwaar?
Voordat we elkaar beschuldigen van het verkeerd gebruik van cijfers, is het wellicht beter te kijken naar de interpretatie van een 3e partij, zoals deze bij wet unbiased Britste bron alhier www.bbc.co.uk/news/uk-politics-eu-refe... en wat schrijft de good old Beeb? "The figure for EU-only net migration was 184,000" Dus geen 630.000 wat de BBC betreft.
Wat die pintjes betreft, ik weet niet of jullie in Nederland qua alcohol-vrij bier nog steeds aan de Bavaria 0,0% zitten, maar ik kan je BrewDog's Nanny State prima aanraden. www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/...

@Sjefke7807 "rokende puinhopen die er over zijn van ons land en ons continent." Mijn voorouders gaven mij de indruk dat de situatie van ons land en continent rond 1945 een behoorlijke rokende puinhoop was. Beiden zijn door de Israëlische Staat erkend als Righteous Among The Nations wat inhoudt dat ze bewezen met gevaar voor eigen leven mede-burgers van de Joods-etnische-religieuze persuasie uit de handen van de Nazi moordmachine hebben gered. Had je het ze kunnen vragen dan zou je te horen hebben gehad dat de Europese Unie, net als de nationale regering, weliswaar niet perfect, maar uiteindelijk wel een prima zaak is.

rtheman | 12-06-16 | 01:46

@Steylleaux
Concentreer jij je nou maar op de dingen die er wel toe doen.
Kabouters

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 01:31

Dr. Frambozenjam
Na decennia echte seks de haringkar. En nog een lelijke met dooie ogen ook.
Vooral volhouden en in de bek welverdiend uitgelachen worden.
Tsk.

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 01:18

Bij Trouw kan je stemmen: voor of tegen een Nexit.
71% is voor een Nexit.
Je hebt nog veel PR werk te doen, nietwaar, Timmermans.
Ondertussen zijn we tegenwoordig overal bang voor:
www.ad.nl/amersfoort/kraai-terroriseer...
Nu zijn we met zijn allen bang voor een terror-kraai.
Wat een pantoffelhelden zijn we geworden.

Jan Dribbel | 12-06-16 | 01:05

Arbeidsmigratie = lagere loonkosten multinationals = minder loon-/inkomstenbelasting uit migranten = verdringing werkgelegenheid eigen burgers = meer uitkeringen aan eigen burgers = hogere belastingen voor eigen burgers.

EU = concurrentiepositie multinationals verbeteren door burgers uit te knijpen.

EU = winsten optimaliseren en de elite in weelde krijgen door de middenklasse op te laten draaien voor door arbeidsmigratie veroorzaakte verdringing op de arbeidsmarkt.

EU kan werken, als er een level playing field is op arbeidsvoorwaarden, oftewel minimumlonen, CAO's etc op europees niveau. Dat lukt toch niet, zodat een Brexit en Nexit verstandige keuzen zijn.

marchbrown | 12-06-16 | 00:54

@@Kale-Meester | 11-06-16 | 23:54
Zomaar wat nieuwsberichten die jij niet kan lezen door je taalafwijking:
*China beschouwt golf niet meer als misdaad*
*Sommigen zien Brussel meer als boeman dan als bondgenoot*
*Ik zie de stukken van Feynman zonder meer als meesterlijk*

Lewis Lewinsky | 12-06-16 | 00:49

@Peter_K | 11-06-16 | 23:54
Verrekt ja..... Die "geestelijkgestoorde" (Wikipedia) was misschien zo gek nog niet.

Hobbykip | 12-06-16 | 00:46

Sorry was een Error*

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 00:44

@Ongeblustekalk

Misschien moet jij wat minder azijn drinken; word je wat minder zuur van...

Steylleaux | 12-06-16 | 00:44

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 00:34
De ultieme waarheid klinkt als een echo in uw zinnen..

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 00:44

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 00:34
De ultieme waarheid klinkt als een echo in uw zinnen..

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 00:44

@Kale-Meester | 11-06-16 | 23:54
Jij ziet Feynmans tekst meer als een grammaticaoefening dan als een inhoudelijk bijdrage die aanzet tot nadenken, discussie en inzicht?

Ha! Ik weet dat je gestopt bent met lezen toen ik zojuist 'meer als' gebruikte. Dombo! Dit lees je dus niet. *na na na nana*

Lewis Lewinsky | 12-06-16 | 00:38

Nb. ik zou uitspraken van Obama niet meer aanhalen. Hij is klaar en wil slechts zijn pensioen nog aanvullen met zo min mogelijk effort.

Joffri | 12-06-16 | 00:35

Dr. Frambozenjam
Jij moet een keer echte echte seks hebben daar knap je meer van op dan van yoga.
Nepzooi.

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 00:34

Heeft iemand hier een idee ,waar ik info kan vinden over de berekeningen van naheffingen van Brussel.Iemand vertelde me laatst dat het geheven werd over geldstromen ,die maar een nanoseconde in NL waren.Ze hebben nooit de reële economie in NL bereikt.

arlen | 12-06-16 | 00:31

Mogelijk dat de EU toch echt is opgericht om etnocide te plegen op de moderne open samenlevingen van Europa. Om vervolgens van de restanten een islamitische staat te maken. Zoals iedereen die protesteert wordt weggezet als ‘extreemrechts’, ‘tokkies’ en ‘populisten’. Betreft het een zionistische samenzwering? Een cynische deal met de oliestaten? Lekker zaken doen met die oliestaten? De communistische laatste kans om eindelijk die christelijk-kapitalistische cultuur te vernietigen? Forse geschiftheid? Een combinatie van dit alles? Groeiende is vooral de totale walging jegens de islam en de islamgoedpraterij.

notamused | 12-06-16 | 00:27

Ondertussen schijnen er volgens Twitter meerdere Engelse doden te zijn gevallen in Marseille.

Ome Gijs | 12-06-16 | 00:24

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 00:21
Wat wert u veel van uw dochter!

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 00:23

Hahahahaha

Steylleaux | 12-06-16 | 00:23

Steylleaux | 12-06-16 | 00:11
i.imgur.com/GDK5mII.jpg
De mens neemt meer op bij visuele waarneming (doormiddel van afbeelding) dus bij deze een oorlogsverklaring beste :-)

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 00:22

@Feynman | 12-06-16 | 00:15
ok, hartje dan.

Joffri | 12-06-16 | 00:22

@Dr. Frambozenjam
Was dit nu jullie coming out op GS?
Taart! Net als bij het voor het eerst ongesteld zijn. Net voor de overgang.

Ongeblustekalk | 12-06-16 | 00:21

Joffri | 12-06-16 | 00:12
Dat klopt, vond het alleen niet nodig dat voor de derde keer te typen.

Feynman | 12-06-16 | 00:15

rtheman | 11-06-16 | 23:41
"Long-Term International Migration (LTIM) estimates (migration for 12 months or more)

In the year ending (YE) December 2015:
Net Long-Term International Migration = +333,000 (up 20,000 from YE December 2014; not statistically significant)
Immigration = 630,000 (down 2,000 from YE December 2014; not statistically significant)
Emigration = 297,000 (down 22,000 from YE December 2014 ; not statistically significant)"

Ik snap niet waarom je weer over National Insurance numbers begint. Ik quote hier de ONS die het hier heeft over mensen die voor meer dan twaalf maanden fysiek naar UK komen. Waar meer dan de helft van uit de EU komt, niet NON-EU en al helemaal niet zoals u stelde uit de Commonwealth.

"There were 630,000 National Insurance Number (NINo) registrations by EU nationals in YE March 2016, an increase of 1,000 (0%) on the previous year. For non-EU nationals, there were 195,000 NINo registrations in YE March 2016, an increase of 2,000 (1%) on the previous year."

Of wacht, jij pakt zelf het verkeerde getalletje erbij. Er worden 630.000 NINo aangevraagd door alleen al mensen met een EU paspoort. 270.000 EU paspoorthouders kwamen voor meer dan twaalf maanden naar UK. Dat is nog even exclusief Britten & NON-EU, wat TOEVALLIG ook op 630.000 uitkomt.

Dus nogmaals: 630.000 daadwerkelijke immigranten.
825.000 NINo registraties (wellicht exclusief voormalige Britten.) Dat heeft inderdaad NIETS met elkaar te maken, alleen ben jij degene die dat verhaspelt. Misschien toch een pintje minder doen?

Wel interessant om te zien dat van de NON-EU groep er 82.000 voor meer dan 12 maanden naar UK komen, maar geen NINo aanvragen. Die willen kennelijk het systeem niet in.

Dan hebben we het alleen nog over officieel geregistreerde immigratie én daarvan alleen over meer dan twaalf maanden. Hier komt dus nog een migratiestroom bij van mensen die beweren binnen negentig dagen netjes weg te gaan, en ik hoef u hopelijk niet uit te leggen dat in de praktijk mensen soms in de illegaliteit verdwijnen.

Feynman | 12-06-16 | 00:14

@Feynman | 11-06-16 | 23:56
Bedragen tav bijdrage en subsidies, de ontwikkeling op arbeidsmarkt, migratie en handel. Het is allemaal speculatie. Waar het echt om gaat is dat je als EU lidstaat niet meer in staat bent om te reageren op welke ontwikkeling dan ook zonder goedkeuring van de EU.

Voor inwoners is daarmee ook elk corrigerend instrument verdwenen. Het is niet anders dan een totale overgave aan een (bewezen) incompetent regime.

Joffri | 12-06-16 | 00:12

Hahaha, heel apart taalgebruik, maar zeker niet onvermaeckelyk beste ;)

Steylleaux | 12-06-16 | 00:11

Steylleaux | 11-06-16 | 23:58
Doet het anders zelf beste, mag ik daarna uw schrijfselen beoordelen? U staat naast uw schoenen? don't mess with raspberryS..
Verders ook haha.
Mijn naam?

Dr. Frambozenjam | 12-06-16 | 00:06

Steylleaux | 11-06-16 | 23:43
Omdat GS voor kwaliteit en objectiviteit gaat beste..

Nou, daarover valt te twisten haha, maar feit is dat het door de goedgelovige Linksmenschen (en dat zijn er een hoop) direct in de guur-/zuurrechtse hoek wordt geparkeerd en als zodanig wordt gepareerd als zijnde populisme (dus niet waar). je naam brengt me overigens op een idee. Morgen frambozenjam!

Steylleaux | 11-06-16 | 23:58

wapster | 11-06-16 | 23:26
Dat bedrag zal je hebben van: fullfact.org/europe/our-eu-membership... Waar van alles erbij gesleept wordt wat je af zou moeten trekken van wat er betaald wordt. Prima, maar...

Dan zou je ook alle kosten moeten optellen die UK maakt vanwege regels van de EU, waar het nooit zelf voor zou willen kiezen. Zoals onbeperkte legale arbeidsimmigratie vanuit de Europese Unie, de zes miljard plus visumvrij reizen voor Turkije, gemakkelijke illegale arbeidsmigratie dankzij visumvrij reizen of de vluchtelingenquota van Merkel. Samen met wat UK via het IMF heeft meebetaald aan Griekenland en Oekraïne, samen met wat UK heeft moeten kwijtschelden in Griekenland en Oekraïne.

Voorts is die rebate helemaal niet een permanent onderdeel van verdragen, de hoofdsom wel. "Although the rebate is not set in the EU treaties, it is negotiated as part of the Multiannual Financial Framework (MFF) every seven years and must be unanimously agreed" en.wikipedia.org/wiki/UK_rebate Nu kan de UK het afschaffen van die korting nog veto-en, maar ook dat is tijdelijk. Zie in dezelfde link ook een kort epos hoeveel politiek gelobby UK moet inzetten de korting te behouden, wat dus betekend dat UK op andere vlakken minder aandacht heeft, en dus minder voor elkaar krijgt.

Die 23 miljoen pond per dag klopt dus net zo hard niet als de 350 miljoen pond per week. Of je corrigeert netjes in twee richtingen, of je bent in 1 richting de feiten aan het verlaten ten behoeve van je sociaal wenselijke antwoord.

Net zoals je niet alleen moet kijken naar de banen die de EU oplevert, maar ook naar de banen die het door ontbrekende handelsverdragen, Europese handelsoorlogen, domme handelsverdragen, gesloopte Britse visserij en bescherming van Europese suikerboeren gekost heeft.

Feynman | 11-06-16 | 23:56

@Hobbykip | 11-06-16 | 23:30
Is al gebeurd, maar mislukt. Hij leeft nog, maar is wel in een rolstoel terecht gekomen.

Peter_K | 11-06-16 | 23:54

Stopte te lezen bij 'meer als'. Als je dat al niet uit elkaar kan houden, wat zijn je overwegingen dan waard?

Kale-Meester | 11-06-16 | 23:54

Als 1 reaguurder haar auto tegen een boom had gezet om 7 uur vanavond, zou dit draadje 5 reaguursels tellen en dan overdrijf ik nog.

Ik overdrijf.;)

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:54

@rtheman | 11-06-16 | 23:07
De EU heeft zich bewezen?!? Waarin dan wel? Behalve overal zo'n epische clustef**k van maken dat het met nog geen 100 Leopard II's meer uit elkaar te trekken is? De Eu de grootste economie? De EU heeft totaal en volledig gefaald, in alles. Overal groeit de economie behalve hier. U wou zeggen dat de EU democratisch is?!? Heeft u Timmerzwanz soms mee mogen kiezen als Vice-President van de EU Superstaat? Niet echt hè.

Die "oude natie staten" hebben hier de Verlichting door gemaakt waaruit vanalles is voortgekomen dat goed is. Wetenschap, gelijke rechten man/vrouw, need I go on? We verkwanselen onze afkomst, ons geboorterecht, onze historie. Onze voorouders zouden collectief uit hun graf komen om ons onder collectieve kont te trappen voor het verkwanselen van alles waarvoor zij gestorven zijn. Vorig jaar heb ik deel genomen aan de Little Bighorn Ride van mijn oom Wendell. 140 jaar nadat Custer daar de slag verloor gaan de Lakota/Arapaho/Cheyenne ieder jaar onder de brandende zon 4 dagen te paard langs diezelfde route om hun voorouders te eren. Wat ik daarvan leerde is dat het geen schande is om trots te zijn op je afkomst en historie. Het wordt eens tijd dat mensen hier dat gevoel ook weer krijgen. En luchtfietsers als u mogen eens van hun roze wolk afkomen en kijken naar de rokende puinhopen die er over zijn van ons land en ons continent. Het is werkelijk om te janken en om razend van te worden.

Sjefke7807 | 11-06-16 | 23:54

Steylleaux | 11-06-16 | 23:43
Omdat GS voor kwaliteit en objectiviteit gaat beste..

Dr. Frambozenjam | 11-06-16 | 23:50

@LibertasSimplex
Ik denk over twee jaar al. Zeg surrogaatvadurr , ga nou maar slapen, morgen wordt je weer vroeg wakker omdat de jongens wederom om hun pappa roepen.
Invain.
Trusten faalhaas;)

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:49

Dit heet gewoon vrije markt in de EU. Het argument is dat het beter is voor iedereen, want de artikelen worden goedkoper, en de winsten tijdelijk hoger voor de aandeelhouders. Die werklozen tellen niet mee natuurlijk, eigen schuld dikke bult ook, moet je maar voor minder willen werken. Dus; de winsten gaan naar de elite, de kosten naar de samenleving. What's new.

kloopindeslootjijook | 11-06-16 | 23:46

@rtheman, goh je bent snel van begrip. Maar ik Geef je helemaal gelijk, die paar jaar dat de EU bestaat geen oorlogen. Dat heeft natuurlijk ook alles met de EU te maken. Nee maar, je gebruikt de overweldigende groei van de EU als argument, maar vergeet de consequenties te benoemen. Pensioenen en spaarders op de knieen. Geldtransfer van Noord naar Zuid. Enorme begrotingstekorten van individuele landen. Nog niks opgelost wb schuldencrisis. Nu ja, ik denk dat je het wel weet. Maar jij hebt hoogstwaarschij lijk nu eenmaal je eigen belangen. London, dus ik denk dat jij onderdeel bent van de financiele markten die de ECB zo graag te vriend wil houden.

roze_bril | 11-06-16 | 23:45

Bijzonder goede analyse. De spijker op z'n kop. Waarom zien we dit soort publicaties uitsluitend op GeenStijl?

Steylleaux | 11-06-16 | 23:43

@ Feynman Ik moet me even mijn pint focussen in plaats van Geenstijl, want de pub is vrijwel leeg nu alle teleurgestelde Engelsen buiten dronken ruzie aan het zoeken zijn en ik nog net tot 23:00 mag doorzuipen (daar zou de EU toch echt eens moeten ingrijpen zeg. Wat een belachelijke lokaal-Britse kut regel. Anyway)

-"Feit 2" National Insurance numbers != migranten. Daar ga je een beetje de mist in. Ik ben inmiddels non-domiciled en mijn NI nummer staat wel geregistreerd sinds 2003 geloof ik. Datzelfde jaar ben ik echter ook naar de US verhuisd. Telde ik dat jaar dan als UK migrant? Jij kunt gewoon morgen hierheen komen en een NI aanvragen en vervolgens naar Frankrijk gaan en daar een numéro de sécurité sociale aanvragen en nog dezelfde dag ook een fenkilötunnus in Finland for good measure.
Echter: alle niet-EU migranten kunnen alleen hier komen met een visum. Daarvan weet je dus zeker dat ze migreren. Vrijwel niemand gaat door de hoops van visa migratie om in datzelfde jaar weer weg te gaan.

- "Schotland referendum" Ik wete niet of je het gevolgd hebt maar dit referendum stinkt een beetje. Zelfs de supposedly impartial BBC heeft boetes gehad wegens biased pro-UK berichtgeving. En alle argumenten vanuit Engeland waarom het goed is om Schotland erin te houden gebruiken ze nu omgekeerd om uit de EU te stappen. Hun redenatie is: UK, samen sterker! EU? alleen is beter!

- "Relatieve afstand is vele malen belangrijker dan de absolute." Really? Ik heb ooit eens een blauwe maandag sociale geografie gestudeerd in Groningen. Daar leer je toch wel dat die stelling onzin is. Culturele afstand is wel degelijk gebonden aan absolute afstand. Kijk bv naar Denemarken of Indonesie en je ziet dat men een compleet ander dialect / taal spreekt op eilanden die nog geen 50km uit elkaar liggen en toch delen ze dezelfde cultuur, normen en waarden. Kijken we naar de USA dan zien we enzelfde taal maar een complete andere set van normen en waarden.
En het verschepen van personen, diensten en vooral goederen op een Europeese Common Market is toch wel een stuk makkelijker dan met Commenwealth met de meeste deelnemers op andere continenten duizenden kilometers uit elkaar. Ik bedoel maar.

Zou nou moet ik echt verder zuipen want anders is het zonder

xxx

rtheman | 11-06-16 | 23:41

"Echte oorlogsvluchtelingen zijn minder dan een procent van de instroom. Zelfs de Dalai Lama waarschuwt dat dit zo niet gaat werken."

Te surrealistisch voor mij, die logica.

CoJoNes | 11-06-16 | 23:41

"Een kwart van de Griekse jeugd emigreerde..."
Dat is wat die klerken in Brussel voor mekaar krijgen. Aderlaten in plaats van gezond maken. Alles wat nog gezond is aan Griekenland wordt om zeep geholpen door onbekwame chirurgijnen met maskers op.

Schoorsteenveger | 11-06-16 | 23:37

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:27

Goh. Grappig, gelet op je eerdere reacties. Ik neem dan maar aan dat je niet normaal bent?

Bigaroque | 11-06-16 | 23:36

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:27
Over zes jaar zal blijken dat ik gelijk heb. Verder ben ik natuurlijk geen normaal mens. En heb ik schijt aan anonieme toetsenbordhelden als jij en ik pik. Beetje teveel gezien van de mens om nog een blad voor de mond te nemen moffenvriend.

LibertasSimplex | 11-06-16 | 23:33

Weer een Feynman stukje. Nauwelijks enige onderbouwing. Schrijven kan hij wel. Maar het blijft inhoudelijk best zwak.

Chow | 11-06-16 | 23:32

@Sjefke7807 | 11-06-16 | 21:43
Je zou toch gaan hopen dat er iemand Schläuble eens opzoekt zoals Volkert van de Graaf Fortuyn opzocht.

Hobbykip | 11-06-16 | 23:30

geen blijvende stad | 11-06-16 | 22:54

Hij lijkt een van de drijvende krachten achter het uitvoeren van het Coudenhove Kalergiplan te zijn dat de vernietiging van Europese cukturen ten doel heeft. Staten op de knieeen dwingen met economische middelen is een van de beproefde methodes.

Daisy Cutter | 11-06-16 | 23:28

Och, laten de mensen die het zuiver zien nou net de mensen zijn die er niets aan kunnen veranderen. Het lezen van de beschouwingen zoals deze van Feynman wordt daarmee leeslectuur en zet nul-komma-nul zoden aan de dijk.

Rest In Privacy | 11-06-16 | 23:28

@LibertasSimplex
Een normaal mens waardeert iemand die geen leugens vertelt.

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:27

"Er is een bedrag genoemd van 350 miljoen per dag. "
Nee. Per week. Maar dat bedrag klopt niet. Het moet zijn £23 miljoen per dag.

wapster | 11-06-16 | 23:26

rtheman | 11-06-16 | 23:07
Er gaat geloof ik iets mis. Feit 1 toont al aan dat NON EU kleiner is dan EU incl UK. Feit 2 ligt dus in het heden, niet de toekomst. Je ontleent nu een conclusie aan mijn zinsbouw die niet volgt uit de onderliggende cijfers.

Daarna kom je weer aanzeulen met een hellend vlak redenering. UK gaat nu naar de stembus, en we bepreken immigratiecijfers van UK. Beetje bij het onderwerp blijven. Bovendien heeft Schotland net een mandaat gegeven in het UK te willen blijven, een unicum binnen de EU.

Buren is een begrip dat de ever closer, ever wider Unie aan het oprekken is. We zitten inmiddels al aan de Russische grens en midden in twee millenia aan oorlog in het Midden Oosten, waar grens een onbekend begrip is. Daarover is binnen Europa niet echt inspraak geweest. Levenstandaarden zijn zo verschillend dat massale immigratie ontstaat.

Eigenlijk is de EU alleen maar economische migratie vooraf aan het legaliseren, zodat het langer die mensen hoeft op te vangen, aan te horen en uit te zetten. Iets wat overheden überhaupt te weinig doen. Die mensen worden niet welkom geheten met beschikbare woningen of het juiste onderwijs.

Daarom is migratie uit landen zoals Canada of Australië sociaal economisch een heel ander verhaal. Zelfde cultuur, onderwijs en levensstandaard. Die vind in twee richtingen in vergelijkbare mate plaats, en werk dus niet maatschappij ontwrichtend.

Relatieve afstand is vele malen belangrijker dan de absolute.

Feynman | 11-06-16 | 23:24

@miff | 11-06-16 | 22:03
Deze trein is al lang over het randje. Veel mensen zien dat helaas nog niet.

Joffri | 11-06-16 | 23:24

Je hebt gelijk. Er word gerolen geschoven en geld word rond gepompt. De belastingbetalers waren meer geld kwijt en de fundementen werden weggebroken en verarming is gekomen. Niets heeft meer waarde niets is meer zeker. Mensen beginnen te morren onveiligheid en onzekerheid neemt toe. Er zijn totaal geen oplossingen gekomen integendeel juist het word steeds moeilijker om een oplossing voor de problematiek te zoeken. De vvd zal denk zelfs zorgen dat de problemen flink wortelen en als penge onder de grond gaat woekeren. De politiek wat in 2017 aantreed zullen er flink tegen aan moeten gaan. Mocht de pvv het worden dan ook gelijk voor een nexit gaan. Grenzen sluiten bord ophangen met NEDERLAND IS VOL. Geef de mensen weer hun waarde terug een veilig leven en zekerheid.

jitro | 11-06-16 | 23:24

Heerlijk die Britse meiden waarvan de tong internationaal georiënteerd is mmm. Zowaar eens spontaan getongzoend met een Britse meid. Was fijn.

Ps: De moloch wat EU heet heeft de Britten bij de ballen helaas. Dat er een Engxit als 'chantagemiddel' wordt ingezet is een politieke middel geweest om bij wijze van afdringen een pro EU campagne op te zetten in positieve uiteenzetting voor Engeland. Ben bang dat Bro Farage en leave team net een paar procentpunten tekort komen. *kuilen graven doet*

Dr. Frambozenjam | 11-06-16 | 23:19

Nation states zijn van de vorige eeuw, wen er maar vast aan.
rtheman | 11-06-16 | 23:07

Dictatuur daarentegen is van alle tijden. En daar wen je nooit aan.

geen blijvende stad | 11-06-16 | 23:13

Ik ga eens even mijn draadje volspammen bij gebrek aan feedback in de kroeg. Mzl.

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:08

Verbinding.

LibertasSimplex | 11-06-16 | 23:08

Zelfs de US is een communistische heilstaat geworden, waar ben je nog veilig voor bestuurd fascisten

3Xniks | 11-06-16 | 23:08

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:04
Dat is jouw mening, doordat jij eigenlijk een ironisch gehackte kankermof bent. Dat geeft verder niks, afgeschoten met je bek op een stoeprand, want dat mag je vinden, omdat wij tenslotte geen kankermoffen zijn.

LibertasSimplex | 11-06-16 | 23:07

@Feynman: Feit 2 Commenwealth wordt ingehaald door EU citizens. Yep, SLeutel wordt hier being "wordt" dat is dus nog niet gebeurd.
Uiteraard is de UK strenger geworden op Commenwealth migration. De bevolking (buiten Londen) wil minder migratie en EU citizens zijn dus geen migranten. Tenzij je, zoals gezegd, de niet-Engelse Britten ook als migrant beschouwd. Gelijke monikken gelijke kappen. Dus kun je alleen de Commeonwealth migratie tegen gaan en dat is exact wat de UK doet. Ik zie het probleem daar niet mee. New Zealand ligt op 13500 KM van Londen en Amsterdam op 330. Een unie met de buren makes more sense.

@Rozebril: UK heeft zich bewezen? En de EU niet bedoel, ofzo? Sinds haar oprichting geen oorlog meer in Europa gehad en de grootste economie ter wereld geworden. Momenteel groeit de Eurozone harder dan de US en de UK. Overigens. vorig jaar stemde op een paar procenten na heel Schotland tegen de UK. En als de UK uit de EU stapt, valt de UK uit elkaar en zien we Schotland gewoon als 28e Member State de EU joinen.

@necrosis: What exactly is er zo veel meer democratisch aan de bemanning van Number 10 dan Brussel? Je mag in de UK als in NL gewoon stemmen op nationaal en EU niveau. En dat indirect. We zijn geen Frankrijk of Amerika waar je direct je leiders verkiest. En idem dito voor Brussel. Sorry maar in Nederland mag je op het laagste bestuursniveau (je eigen dorp) nog niet eens rechtstreeks stemmen op wie de burgemeester wordt. Dat word gewoon voor jou nietige burger bepaald door de commissaris der koning. Aan het andere eind van het bestuurs spectrum hebben we de EU waar je gewoon elke keer netjes op mag stemmen, net als op je nationale regering.

Ah kijk, mooi de Russen hebben die Engelse traitors en deflectors weer op 1-1 terg gezet. Heerlijk stil hier op straat in Londen. Dat zal ze leren.

Kusjes uit Engeland jongens, en meisjes. Nation states zijn van de vorige eeuw, wen er maar vast aan.

rtheman | 11-06-16 | 23:07

@klik_hier, men kan volgend jaar de regering al afzetten. Makkelijker gaat het niet worden. Anders geven we de EU weer een vierjarig mandaat.

roze_bril | 11-06-16 | 23:05

Face it. Er komt geen goede hond uit gb vandaan, maar sommige idioten zijn er blijkbaar gek op. Raadsels.

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 23:04

Rationeel heb je volledig gelijk Feynman. Het probleem is echter dat een aantal "leidende" personen en organisaties met persoonlijke verdienmodellen, tegen alle krachten in, kontinu als wolven in schaapskleren de kar mogen blijven trekken. Alleen als er een burgeropstand komt en de elite geelimineerd wordt (maar dan ook echt, net als Cauesescu) wordt de megalomane exercitie een einde toegeroepen. Echter tot zolang zal het kapitaal alles in het werk stellen om de EU tot een "succes" te maken.

ad melkert | 11-06-16 | 23:02

Ik plaats niet graag 2 maal hetzelfde linkje, maar deze vind ik toch erg passend. Hier wordt heel duidelijk verteld wat de bedoeling van de migratie is. Ik krijg raar gevoel bij deze twee mensen en de taal die ze bezigen.

www.youtube.com/watch?v=EWZ0Js69hKs

AntiSoof | 11-06-16 | 22:58

Als er in Nederland een referendum over een NEXIT komt dan zou dit zonder overheidsbemoeienis moeten zijn. Een soort van burgerinitiatief samen met betrokken organisaties. Bij een uitslag voor een Nederlandse exit zou de regering afgezet moeten worden om zo de democratische uitslag ten uitvoer te brengen.

Klik_hier | 11-06-16 | 22:58

Op mij komt het allemaal over als een geplande volkerenverhuizing.
Buiten alle cijfertjes om geredeneerd, de gutmensch krijgt wat ze wil.
En ze mogen het houden, ik ben weg hier.
Dus helaas werkt het Grote Plan nog ook.
Ik ga mijn cappuccinokleurtje ergens anders halen, liefst daar waar de bom niet barst.
You don't want to be discribed as an "innocent bystander",
let's make like sheep and get the flock outta here.
Sterf maar met je unie.
*Traan & zucht & doet het licht uit..*

LuckyGirl | 11-06-16 | 22:58

Dit is een betoog met inhoud die uitsluitend op feiten berust. Het is zaak om zo snel mogelijk de EU eenzijdig te verlaten en alle overeenkomsten op hold te zetten en alle ministerie's te ontdoen van niet ter zaken doende (top) ambtenaren welke onze Natie zien als hun bezit. Als Nederland weer de uitstraling van een welvarende natie wil neerzetten, dan zullen we ons land vanaf scratch weer moeten opbouwen, de grondwet opnieuw herschrijven en aan de term democratie een andere invulling geven.

Wat ik tevens onvoorstelbaar vind is dat de KMA mensen (defensie) welke als taak heeft de staatsburgers te beschermen, zich volledig laten uitkleden en zich loyaal blijven opstellen naar diegenen die ze weer met een hout geweertje afschepen.

Chinook Elsevier | 11-06-16 | 22:57

Ok, eens met dat dit de waarheid is;) Maar zo weinig verdere informatie... veel vragen, niet aan u, aan heer Juncker.... Eens: 'verborgen migratie' is kut, wat nu? Ter zake: hoezeer ik BREXIT ook begrijp en bereid ben om te steunen, zeer van overtuigd dat ook evenals deze op handen zijnde exit, elke andere EU-exit(Wij) ons op korte termijn, de boter van het brood kost.... bah.. Op lange termijn? Voor iedereen beter! Scheelt u weer stress...

ZenTempel | 11-06-16 | 22:54

Daisy Cutter | 11-06-16 | 22:42

„De Cyprioten waren verward en verzetten zich overal tegen. Maar dat is geen excuus om ze zo te vernederen als Schäuble deed. De Duitsers gedragen zich weer als bezetters.”

Nog een deja vu gevoel.

geen blijvende stad | 11-06-16 | 22:54

Peter Emile | 11-06-16 | 22:49

Idem bij de volkskrant. 76% kan leven met een Brexit. De landing van het realisme? (en dan bedoel ik niet het magisch realisme van Lampo)

Bigaroque | 11-06-16 | 22:52

In de FAZ en interview met de historicus Niall Ferguson, getrouwd met Ayaan Hirsi Ali. Man, man. Trump is een fascist, het populisme leidt tot de ondergang, de ECB heeft goed werk verricht, en het UK moet in de EU blijven.
De inleiding tot het interview is echter veelzeggend. Ferguson komt net van Bejing, heeft een tussenstop gemaakt in wenen, en is nu Berlijn. Een veelbereisd man dus, met een globalistische wereldkijk, die hopt van het ene naar het andere land en die relativistische bespiegelingen houdt over de val van de westerse beschaving. Hij kijkt vanuit een hoge wolkenkrabber neer op het gekrioel van de geglobaliseerde economie ver beneden hem, zelf zeker van meerdere professoraten aan gerenomeerde universiteiten.

Rest In Privacy | 11-06-16 | 22:47

necrosis | 11-06-16 | 22:39
"ironisch gehackte kankermoffen" Is een hele mooie, vrij naar de grote pietenhater. Verder heeft Schäuble ongeveer hetzelfde respect voor en positie boven ons als pak em beet Rauter had.
Nou is Joris de genadevolle, de barmhartige. One nation under Joris.
I rest my case
PS snoetver poor old England het is 1-1

LibertasSimplex | 11-06-16 | 22:47

Mijn vraag is naar aanleiding van dit stuk dat ik gelezen heb en waar ik een soort deja vu gevoel aan overhou.http://joostniemoller.nl/2016/06/machtigste-man-europa-revolutionaire-eugentische-plan/

geen blijvende stad | 11-06-16 | 22:45

Feynman | 11-06-16 | 22:36

Een perfecte illustratie van het totale democratisch tekort. Er zijn 400m EU burgers, maar niemand kan over dit soort zaken echt invloed uit oefenen. Althans, niet alle stemgerechtigde burgers.

Bigaroque | 11-06-16 | 22:43

@Necrosis
Voel je je aangesproken?

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 22:42

@LibertasSimplex | 11-06-16 | 22:31
Zal ik zwaaien, of zal ik met de hand over mijn hart strijken?

necrosis | 11-06-16 | 22:39

Eigenlijk heeft Denemarken al voor een groot gedeelte de EU verlaten. De grenzen zijn sinds november 2015 al dicht.
En een actuele samenvatting waarom Denemarken niet in trek is bij 'vluchtelingen' www.youtube.com/watch?v=-kaSbr4SnWU&a...
.
Stand 1e kwartaal 2016: 3018 aanmeldingen van 'vluchtelingen.'

duitse herder | 11-06-16 | 22:37

geen blijvende stad | 11-06-16 | 22:35
Ja, zie topreaguursel van
Sjefke7807 | 11-06-16 | 21:43

Feynman | 11-06-16 | 22:36

De EU zuigt ons leeg, neemt ons, en kotst op ons. Wie dat echt wilt kan beter een gespecialiseerde escort zoeken, dat is waarschijnlijk goedkoper als de EU.

mysteryposter | 11-06-16 | 22:36

@Ongeblustekalk | 11-06-16 | 22:31
Hoe kom jij erbij dat @Feynman een meisje is?

necrosis | 11-06-16 | 22:36

necrosis | 11-06-16 | 22:29

Ik geef grif toe, het was een beetje op het niveau 'taalnazi'. Excuus dan maar.

Dat (mijn reactie) is ten minste ten dele omdat ik het qua inhoud niet meer zo weet. Ik ben echt voor de EU als economisch samenwerkingsverband. In de huidige globale wereld is een groter blok sterker, daar ben ik van overtuigd. En daarnaast: ik geloof oprecht dat een los EER-achtige variant niet zou werken indien die niet voor 60-70% zou meelopen met een huidig EU ' framework'. Dus de ' ach, wat Zwitserland doet kunnen wij ook' pleidooien zijn aan mij niet zo besteed, Dat gezegd hebbend, is de huidige EU met zijn volledig democratisch tekort (/defect) ook onwenselijk.

Bigaroque | 11-06-16 | 22:36

Is Schauble niet een typisch Duits doods- romantiek type? In de zin van een grootse verwoesting, een Gotterdammerung met jongens die aan de uitgang wachten met zelfmoord pillen, na afloop van het concert?

forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=...

geen blijvende stad | 11-06-16 | 22:35

Maar dat is mijn mening en dat is natuurlijk heel persoonlijk.

LibertasSimplex | 11-06-16 | 22:33

-weggejorist-

LibertasSimplex | 11-06-16 | 22:31

@Necrosis
Met de nadruk op pot.;)

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 22:31

Afgezien van de import van walgelijk primitieve culturen vormt de instroom van migranten vooral een financieel gevaar door de deviezen die de grens overgaan als gevolg van de geldbedragen die ze naar het land van herkomst sturen. Europa wordt leeggezogen. In 2014 werd op die manier $436 miljard naar ontwikkelingslanden overgeboekt door +/- 247 miljoen migranten. Dat is 3x zoveel als het totale bedrag aan overzeese ontwikkelingshulp! In meer dan 60 landen vormt hetgeen binnenkomt via western union e.d. meer dan 3 procent van hun GDP (bron: World Bank). De cijfers over 2015 zullen niet gunstiger zijn. Maar voor de zelf-haters van met name GrL en de Unie van Christenen is het nooit genoeg. Wilders for President!

isitsoornot | 11-06-16 | 22:31

umeli | 11-06-16 | 22:11
Dat soort moffen zoals Schauble, of is het Schäuble, is het Rauter of Räuter is het "Schnell! Laufen! Of is het Schnell! Läufen"(?) mag van mij tegen de muur om te worden afgeschoten.
Maar strafbaar. Strafbaar. Da's een afweging die nuancering behoeft he.

LibertasSimplex | 11-06-16 | 22:30

@Bigaroque
Jij zit wel erg goed in je rol en neukt weinig tot niet. Erg sneu om te zien.
Heb jij verder nog inhoud of blijft het bij gelul in de marge?

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 22:30

@Bigaroque | 11-06-16 | 22:22
Feynman schrijft informatief, hij is geen leraar Nederlands.
Jij bent reaguurder en je gaat niet inhoudelijk in op zijn artikel.
Pot, ketel, zwart....

necrosis | 11-06-16 | 22:29

@rtheman | 11-06-16 | 21:48

"De UK is een ondemocratisch samenraapsel en unie van 4 landen uit 1707, de EU een democratische unie van 28 landen uit 1993."

Ja.
En we hebben met z'n allen gemerkt hóe democratisch die EU is, eerst op 29 mei 2005, vervolgens op 1 juni 2005 en daarna op 12 april 2016, toen die 'democratische unie' tot driemaal toe met het overtuigende 'nee' van het Franse en Nederlandse volk zijn reet afveegde.

Peter Emile | 11-06-16 | 22:28

De Eu is er niet voor eerlijke verdeling. Sectoren met lobbyisten krijgen voorrang en plukken de vruchten. Ach ja, mondjesmaat wordt af en toe geld beschikbaar gesteld aan de behoeftigen. Maar de 3x winstverdubbelaar komt altijd in de zakken van de gevestigde orde.
Koop en handel je zaakjes regionaal!

OR-lid | 11-06-16 | 22:26

Tsja. Kan me in veel wel vinden, maar als er dan over vluchtelingenquota's wordt gesproken, dan vraag ik me af waar het toch heengaat met geenstijl. Feynman nota bene. Die zou toch echt wel moeten weten dat quota al meervoud is. En van een meervoud maak je niet meer meervouden. Wel meer fouten, dat dan weer wel.

Bigaroque | 11-06-16 | 22:22

Zeau... dus GB heeft er afgelopen jaar weer bijna een miljoen moslims bijgekregen...
En dat is nog zonder de nieuwe aanwas van binnenuit.
Congratulations chaps, well done.

Slipsnifter | 11-06-16 | 22:15

@ProAsfalt | 11-06-16 | 22:07
Toen ik ontslagen werd, nam mijn werkgever ook gelijk twee Polen vast in dienst.
En de parttime (piekdrukte) medewerkers zijn Polen van een uitzendbureau.
Ik weet wat je bedoelt.

necrosis | 11-06-16 | 22:15

rtheman | 11-06-16 | 21:48
Feit 1: Terugkerende Britten 83.000 EU 270.000 Non-EU 277.000. Britten zijn nu nog EU, dus de eerste twee samen zijn groter dan de derde. www.migrationwatchuk.org/statistics-ne...
Feit 2: Zie even tabel 3 van www.migrationobservatory.ox.ac.uk/brie... India en Pakistan worden ingehaald door Polen en consorten. Mocht je andere bronnen hebben hou ik me uiteraard aanbevolen.

Dat is ook een van de pijnpunten, aangezien UK nu strenger is geworden voor onder andere haar commonwealth ten opzichte van migratie naar UK. “We have already seen dramatic falls in Commonwealth migration to the UK due to existing restrictions and the salary restrictions will only make things worse.” www.theguardian.com/money/2016/mar/12/... De huidige Britse Indiërs & Pakistanen zouden best eens Leave kunnen gaan stemmen zodat hun familie weer meer welkom wordt, en er betere handelsverdragen met hun moederlanden kan komen.

Samengevat geeft dat de situatie dat Brussel en London niet in controle zijn over de immigratie naar Verenigd Koninkrijk. Dat een deel van die migratie uit de commonwealth komt, doet daar totaal niets aan af. Levert precies hetzelfde tekort aan zorg, woningen & scholing, samen met hetzelfde tekort aan vacatures.

Downingstreet heeft beloofd om de netto immigratie onder de 100.000 mensen per jaar te brengen, maar heeft daar richting EU onderdanen én de illegale immigratiestroom via Europa helemaal geen bevoegdheden en/of beleidsinstrumenten voor. www.theguardian.com/politics/2016/jan/...

De beste stuurlui staan aan wal, maar bij het blauwe spookschip met de gouden sterren kijken ze niet vanaf de brug over de boeg heen. Kijken ook niet naar de bemanning, het ruim of de zeilen. Zombies met the thousand mile stare.

Feynman | 11-06-16 | 22:14

De grootste handelspartner van het UK is al jaren de USA, ondanks obama. Bovendien groeide de economie van het UK hard terwijl de euro zonde inklapte, hoe kan dat ? simpel, meer handel met de niet EUSSR.
Bovendien heeft het UK nog een groot netwerk: het Common Wealth.
Vandaag op de BBC: Volgens Dyson heeft het UK een handels tekort met de EU van 10 miljard pond per jaar. Dus bij een Brexit gaat de EUSSR bloeden, tenzij landen eruit stappen en zelf weer gaan handelen.

Winston1 | 11-06-16 | 22:12

is die Schauble niet strafbaar? uitroeien van het oorspronkelijke europees volk, althans ... iets met voorbedachte rade.... het plannen van een misdaad.

umeli | 11-06-16 | 22:11

Het tij is aan het keren. Ik ben zijdelings betrokken bij de lokale 'Leave' campagne en hoor van de activisten wat de tendens is en spreek zelf ook af en toe met de lokale bevolking. Er zijn een boel Remainers die soms niet verder lijken te denken dan 'Het is lekker makkelijk dat ik zonder gezeur binnen de EU op vakantie kan' of 'Ik wil misschien ooit in een EU land studeren, kan dat nog wel als we vertrekken?' of gewoon echt niet weten waar het over gaat; een vrouw die ik vandaag sprak leek een Remainer maar leek nog nooit van TTIP te hebben gehoord! Daar tegenover staan mensen die echt overtuigd zijn van de EU utopie of mensen die bang zijn om de status quo te zien veranderen en uit een soort angst willen blijven, puur omdat het niet helemaal duidelijk is wat er gaat gebeuren als het VK uit de EU stapt. Echter ging het met het VK prima voor het onderdeel van de EU werd, dus ik vind dit geen gegronde angst.

Er is veel te doen over welke getallen nu juist zijn want voorstanders voor beide kampen presenteren soms data die niet juist zien of toch wat anders zijn dan ze ze uitleggen, en mensen uit beide kampen gebruiken absurde 'redenen' zoals de kans op een nieuwe oorlog als het VK uit de EU stapt, wat natuurlijk onzin is.

Echter heb ik ook genoeg Leavers gesproken die zien dat het alleen al vanuit financieel oogpunt een slechte deal is voor het VK.

Hopelijk wint VOTE LEAVE, en zal daarna Nederland volgen (helaas wachten we nog steeds tot het nepkabinet de wet naleeft en iets doet met de referendumuitslag van 6 april).

Arie_R | 11-06-16 | 22:08

Kortom de EUSSR is er alleen voor de bazen en de multinationals om de lokale minimumloon te omzeilen.

Maar goed, niet alleen de EUSSR doet maar ook de landelijke Nederlandse politiek onder leiding van de beul mevrouw Jetta Klijnsma (PvdA = Partij van de Arbeid = Partij van dwangArbeid) die iedereen (in de bijstand) voor nop te werk wil stellen bij private bedrijven zodat de baas er met de poen vandoor kan gaan op kosten van de belastingbetalers en de meeste reaguurders vinden het nog goed ook, of zijn het slechts een klein select succesvolle reaguurders?

ProAsfalt | 11-06-16 | 22:07

@rtheman, 1707 dus je kunt zeggen dat de UK zich al ruimschoots heeft bewezen.

roze_bril | 11-06-16 | 22:07

Ik denk dat Schaubles verwoestingsdrang voortkomt uit het feit dat hij voor driekwart verlamd is.

Daisy Cutter | 11-06-16 | 22:04

Waar blijft het Nexit referendum. Zodat we nog van de trein EU af kunnen stappen voordat deze het ravijn in rijdt.

miff | 11-06-16 | 22:03

@necrosis | 11-06-16 | 21:58
Juist mijn waarde necrosis.

Niet alleen is de EU als instituut niet democratisch, het is zelfs actief anti-democratisch! Er zitten mensen die wij niet hebben mogen kiezen. We kunnen ze NIET wegsturen als ze het verprutsen. De douceurtjes die men zich over de ruggen van de EU bevolking toebedeelt. De actieve rol die ze vervullen in het wegwerken van de oorspronkelijke Europese bevolking, wat niet minder als misdadig te noemen is. Om maar eens wat te noemen... de lijst is schier eindeloos.

Sjefke7807 | 11-06-16 | 22:03

@a1a2a3 | 11-06-16 | 21:58
Ik zou beginnen om Rutte II af te zetten, anders komt er geen referendum.

necrosis | 11-06-16 | 22:03

Wederom een erg goed betoog meisje feynman.

Ongeblustekalk | 11-06-16 | 21:59

Doorpakken na brexit, omdat het moet!

doskabouter | 11-06-16 | 21:58

Nexit! Waar blijft dat referendum?

a1a2a3 | 11-06-16 | 21:58

de EU een democratisch unie van 28 landen....
@rtheman | 11-06-16 | 21:48

Wat is er zo democratisch aan de EU?

necrosis | 11-06-16 | 21:58

Hoe harder politici blijven schreeuwen dat iets onverstandig is met nare gevolgen, des te aannemelijker het wordt dat het een verstandige keuze ia.

Mastermattie | 11-06-16 | 21:55

Dolle paniek in de Berlijnse en Brusselse kiet. Mooi.

orca | 11-06-16 | 21:52

*EU kaartenhuis natuurlijk.
Weg met die bende!

Mastermattie | 11-06-16 | 21:49

Aha, dus de mensen die kunnen werken trekken weg uit de gebieden waar minder werk is en dat versterkt eigenlijk het effect van 'minder werk'.

Dat hebben we op veel kleinere schaal ook en hebben we zelfs een woord voor: "Krimpregio".

Het enige wat je dus echt bepleit is door uit de EU te stappen (voor de Britten in dit geval, maar indirect ook voor ons), is dat de vlekken van krimpregio's klein blijven en enigszins lokaal.
Dus heel populistisch verwoord: "Eigen krimpregio's eerst" :)
En voor iemand begint over "minder, minder..." je maakt er wel meer krimpregio's mee :)

Maar goed, ik ben helemaal voor dat idee, want ondanks dat ik een prima baan heb, woon ik wel in een krimp-regio en ik zie niet gebeuren dat mensen hier weg kunnen trekken naar gebieden waar ze wel werk kunnen krijgen. En ook zit je hier wel met de hogere lasten waarmee je niet kunt concurreren met andere krimp-regio-ontsnappers. Hetzelfde speelt nu in de UK en eigenlijk in alle landen met een levensstandaard boven het gemiddelde.

Dus eigenlijk zou je de krimp-regio's lokaal moeten houden zodat er zo weinig mogelijk verschil (nivellering ;) ) zit in ervaren waarde van de minimum lonen en uitkeringen. En dus is zo'n grootschalig plan als de EU alleen al hierom gedoemd te mislukken.

Gijsie | 11-06-16 | 21:49

630.000 nieuwe National Insurance nummers aangevraagd is natuurlijk niet hetzelfde als 630.000 EU migranten erbij. Feynman vergeet een beetje dat de UK niet alleen in de EU zit maar ook in de Commonwealth en dat veel andere Commonwealth bewoners makkelijk naar de UK kunnen verhuizen voor 2 jaar. Met 53 landen en 2.1 miljard inwoners in de Commonwealth tikt dat nogal aan.
FEIT 1: het merendeel van die nieuwe 630.000 nieuwe migranten komt van *BUITEN* de EU.
FIET 2: EU bewoners zijn strik genomen geen "migranten" maar gewoon EU Citizens. anders zou je namelijke niet-Engelse Britten die in Londen wonen, uit Wales, Schotland of Noord Ierland ook een "migrant" moeten noemen want die hele UK is natuurlijk gewoon een ouderwetste voorloper van de EU. De UK is een ondemocratisch samenraapsel en unie van 4 landen uit 1707, de EU een democratisch unie van 28 landen uit 1993.

rtheman | 11-06-16 | 21:48

Met andere woorden: de EU nivelleert lekker door totdat we allemaal even arm zijn.
Behalve de bazen Brussel natuurlijk....

necrosis | 11-06-16 | 21:47

Opdat het hele EJ kaartenhuis maar in elkaar mag storten en we met een schone lei kunnen beginnen.

Mastermattie | 11-06-16 | 21:47

Schläuble is levensgevaarlijk. Zie zijn interview in Die Zeit van 9 Juni jongstleden.

Link: joostniemoller.nl/2016/06/machtigste-m...

Het Zeit interview zit helaas ergens achter een betaalmuur. Maar als je leest wat de man van plan is, rijzen de haren je te berge. Hij staat niets minder voor als de vernietiging van alle(!) "oude" Europese volken om deze te vervangen door een simpel van geest zijnde koffiekleurige éénheidsworst. Als de Britten ook maar hersencel 1 hebben stappen ze er per direct uit. Weg van deze zinkende Titanic. En vegen ze met de dreigementen van dit heerschap de collectieve Britse harige kont af.

Sjefke7807 | 11-06-16 | 21:43

Private schulden socialiseren=EU.
Dat is het sprookje wat EU heet in het kort.
Helaas komen een hoop mensen uit een surprise eitje en begrijpen ze er geen pleuris van.

hebbuh | 11-06-16 | 21:40

Het is dat ik er op dit tijdstip wegens drank geen reet meer van snap, maar anders zou ik zeggen: prima verwoord Feynman!

Ockham | 11-06-16 | 21:38

*hoger dan.
Captain Pervert | 11-06-16 | 21:34
Ah 12643ste woord...

Tommygunner | 11-06-16 | 21:38

*hoger dan.

Captain Pervert | 11-06-16 | 21:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland