achtergrond

Geenstijl

Cijfertjes. Zo blut is Defensie

Cijfertjes. Ze schijnen er toe te doen. Maar van met name overheids-cijfertjes begrijpen luttele stervelingen doorgaans nog minder dan van het feit dat Dave Roelvink nog steeds optreedt. Gelukkig zijn er mensen die daar voor doorgeleerd hebben, en die al die tabelletjes dus even doorlichten voor demense. Want de betonrot binnen Defensie is helaas nog dieper dan we al durfden af te leiden uit al die eindeloze beltrekkings door (veelal vertrekkende) hoge Defensie-lieden. Zo is kost dossier JSF bijvoorbeeld 550 miljoen euro meer dan er in 2016 begroot was. Maar 75 miljoen euro van dit tekort wordt veroorzaakt door de ongunstige dollar-euro-koers. Moet je ook maar net snappen. Door bepaalde "valutatermijncontracten" aan te gaan kan men zich indekken tegen deze risico's, maar "Het probleem bij de F-35 is dat deze niet in één keer wordt aangeschaft, maar in delen. Dit zorgt onherroepelijk voor fluctuaties in het budget, als dit wordt opgesteld voor een periode waarbinnen meerdere valutatermijncontracten worden aangegaan. (...) Dit betekent dus onherroepelijk dat niet alleen de euro-dollarkoers een punt van zorg wordt (door de versnippering in valutatermijncontracten), maar dat gelet op de huidige koers het ministerie rekening moet gaan houden met minder toestellen. Toch zijn 37 toestellen het minimale aantal wat Defensie nodig heeft om de huidige taken uit te kunnen (blijven) voeren." Maar ook met de huidige F16-vloot is meer mis dan in orde. "Zo zijn vlieguren naar beneden geschroefd (tot zelfs beneden de geldende NAVO-norm van 180 uur) en is er al enige tijd een zeer beperkt aantal toestellen (soms zelfs niet één toestel) beschikbaar voor training. Hierdoor zijn Nederlandse F16 piloten niet altijd volledig inzetbaar. Zo dient men meerdere taken met hetzelfde vliegtuig uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld bombardementen en luchtgevechten) maar door gebrek aan trainingscapaciteit wordt er simpelweg niet altijd meer geoefend." En helaas is het voor onze boots on the ground al niet veel beter. Misschien eigenlijk juist zelfs nog veel slechter. "Intussen hebben militairen de afgelopen jaren op missie vaak te maken gekregen met ontbrekende basisbenodigdheden: schoenen, scherfvesten, overalls in woestijnkleur, jassen — noem het maar op en het ontbreekt. Soms moeten militairen op missie bij de coalitiepartners bedelen om spulletjes. Het levert de Nederlandse krijgsmacht de weinig charmante bijnaam beggars army op." Ooit de schrik van de zeven zeeën, verworden tot een bedelaarsleger. Lees het gehele (uitermate leesbare) rapport, alhier.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.