achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

GeenStijl verwijst klachten DENK naar prullenbak

screenshotkamerklacht.png Geachte heer Duijzer, Bij dezen ontvangt u de reactie van GeenStijl op de kinderachtige klachten van de voormalige PvdA-Kamerleden van DENK, aan het adres van verslaggever Jan Roos en cameraman Nick Toet (hierna: GSTV). Hieronder hebben we ze puntsgewijs behandeld. - Uw medewerkers hebben op 24 mei ji. (rond 13.00 uur in de omgeving van de Oudkamer) de Kamerleden Kuzu en Öztürk met ingeschakelde opnameapparatuur gefilmd en aangesproken. De Kamerleden hebben uw medewerkers daarvoor geen toestemming gegeven. Deze opnamen zijn gepubliceerd op uw website www.geenstijl.nl Dat klopt, daar heeft GSTV opnamen gemaakt. We wilden namelijk graag een reactie van de meest besproken fractie van de afgelopen week, op hun succesvolle werving van de gasthoofdredactrice van Paravisie magazine. Daartoe vatte GSTV strategisch post bij de Oudkamer, alwaar het duo DENK haar fractieberaad hield, in afwachting van een gelegenheid om een paar vragen te stellen. Tijdens dat wachten werden zij overigens zelf heimelijk, op het kinderlijke af, gefilmd door medewerkers van de DENK-fractie. Toen de heren Kamerleden uit hun beraad kwamen, vroeg Jan Roos aan de heer Kuzu hoe zijn week verlopen was. Daarop gaf de heer Kuzu, die een gehaaste indruk maakte, gewoon antwoord ("Heel goed!"), waarbij hij geen blijk gaf van het feit dat GSTV vooraf toestemming had moeten vragen om hem aan te spreken. Daarop vraagt Jan Roos overigens alsnog keurig of hij de heer Kuzu enkele vragen mag stellen, waarop de heer Kuzu besluit met een ferm "Nee" te antwoorden. Gevraagd naar het waarom, is zijn nogal puberale respons "Daarom!" Dit scenario herhaalt zich nog een keer, en daarna verdwijnt de heer Kuzu fluks in zijn eigen fractiegang. Dit tafereel duurt enkele seconden en nergens is er daarbij sprake van een serieus vraaggesprek. Logischerwijs moet je overigens sowieso eerst iemand aanspreken, voor deze wel of geen toestemming kan geven om te worden aangesproken. GeenStijl acht deze klacht dan ook ongegrond. En behoorlijk kinderachtig, bovendien. - Uw redacteur/verslaggever en cameraman hebben medewerkers van de betreffende Kamerleden met ingeschakelde opnameapparatuur benaderd en aangesproken. Dat klopt. Dat hebben zij inderdaad gedaan, zoals heden ten dage gebruikelijk is aan het Binnenhof, alwaar audiovisuele media altijd met parate opnameapparatuur op passerende volksvertegenwoordigers aflopen. Desalniettemin hebben wij hiernaar navraag gedaan bij de heer Jos Heymans, voorzitter van de Parlementaire Pers Vereniging (PPV). Op de vraag "Hoeveel % van de parlementaire pers spreekt politici met draaiende camera aan, denk je?", antwoordde hij: "Van tv- en deel van internetjournalisten iedereen; dat is zo'n 35 procent van de parlementaire pers, denk ik." Bewijsstuk A. In strikte zin zijn deze media daarmee in overtreding van artikel 7.1 van de richtlijnen (pdf), maar uit het antwoord van Jos Heymans dat "iedereen" op die manier werkt, blijkt dat GSTV zich ten opzichte van collega-media niet van ongebruikelijke methoden heeft bediend. GeenStijl acht deze klacht dan ook ongegrond. En behoorlijk vergezocht, bovendien. bewijsstukAheymans.png- Uw medewerkers hebben de gang/voorruimte tot de fractiekamers van de groep Kuzu en Öztürk betreden en hebben daar opnames van de heer Kuzu gemaakt. Dit is gebeurd zonder toestemming van de fractievoorlichter. Dit is een aperte leugen. Om bij de fractiegang van de Groep Kuzu/Öztürk (zoals zij officieel heten volgens het fractieregister) te komen, moet je door de SP-gang. Tot daar, en niet verder, heeft GSTV zich begeven. In het door GSTV geproduceerde item is zelfs te zien hoe SP Kamerlid Jasper van Dijk middels handgebaren uitlegt waar de "SP-gang" ophoudt, en de "Kuzu-gang" begint. Zie bewijsstuk B, hieronder. Van Dijk voegt daar aan toe: "Hier is de SP-gang, en hier mag je filmen." Hij maakt daarbij een ontspannen indruk en voelt zich duidelijk niet belaagd door GSTV, waardoor de verhoudingsgewijs nogal hysterische reactie van de heer Kuzu op een camera en een plopkap - twee doodgewone instrumenten in een vrije samenleving met vrije media - des te meer opvalt. Kortom: GeenStijl acht deze klacht dan ook ongegrond. En aantoonbaar leugenachtig, bovendien. bewijsstukbkuzugang.jpg Naschrift: We willen hieraan toevoegen, dat de heren Kuzu en Öztürk zich in deze kwestie bedienen van een houding die ons doet twijfelen of we die moeten typeren als een typisch Turkse censuurneiging, of gewoon ouderwetse kleinzieligheid. Hoe dan ook is het een zorgelijke ontwikkeling dat een tweetal zetelrovers zich een houding aanmeet die tot persbreidel in het hart van onze parlementaire democratie leidt en waar niet alleen GeenStijl, maar ook Algemeen Dagblad en De Telegraaf de dupe van zijn. We kunnen ons daarnaast voorstellen dat u betere dingen te doen heeft met uw tijd dan het gejeremieer van dit bedenkelijke duo aanhoren. Wij in ieder geval wel. Enfin. DENK heeft z'n populismepuntjes tegen de media gescoord bij de achterban. En laten we eerlijk zijn. Wij hebben ook weer smakelijk gelachen om deze clowneske Kamerleden, en gaan over tot de wanorde van de dag. Met vriendelijke groet, de immer goedgeluimde redactie van GeenStijl

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.