Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Timmerfrans geeft toe: 'Turkijedeal is totale troep'

jesuisdobberneger534.JPG Hee een EU persbericht over de Turkijedeal. Dit weekend riepen de Turken luidkeels dat de deal van tafel is als de visumvrije regeling voor alle Turken niet uiterlijk in juni geregeld is. Vandaag schrijft Timmerfrans juist het tegenovergestelde: het gaat allemaal swimmingly met de deal. Maar is dat wel zo? Nee. Dat is niet zo. Hieronder een kloosried van een absurdistisch persbericht over een onwerkbare fopdeal die elke grondslag in de realiteit ontbeert (maar wel de Europese buitengrenzen nóg verder open zet - voor 80 miljoen Turken). EU: Uit een verslag dat de Commissie vandaag bekend heeft gemaakt, blijkt dat goede vooruitgang wordt geboekt bij de uitvoering van de verklaring van de EU en Turkije. GS: Dat is raar. Uit dit persbericht zal namelijk blijken dat dit helemaal niet het geval is. EU: De nieuwe aanpak begint resultaten op te leveren. Het aantal mensen dat illegaal de Egeïsche Zee oversteekt van Turkije naar Griekenland, is sterk gedaald. GS: Dat klopt. Dat komt omdat ze nu allemaal via Italië beginnen binnen te stromen. Neemt niet weg dat er in de eerste vier maanden van dit jaar al meer dan 150.000 arriveerden in Griekenland. EU: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie: "Onze samenwerking met Turkije levert een eerste resultaat op: mensen worden zich er stilaan van bewust dat het geen goed idee is om een beroep te doen op smokkelaars. GS: Niet waar. De smokkelboten blijven komen. Ze kiezen nu slechts andere routes en varen (of verzuipen) vaker vanuit Egypte en Libië richting Italië (waarmee bovendien de kans is toegenomen dat er juist vanuit die landen méér IS-strijders, terroristen of anderszins kwaadaardige islamisten op die bootjes meereizen). EU: De voorbije drie weken is het aantal irreguliere aankomsten sterk gedaald. We moeten nu zorgen voor een legale hervestiging van mensen die bescherming nodig hebben. Hoewel we goed zijn gestart, moet de Commissie zich blijven inzetten voor de volledige en tijdige uitvoering van alle onderdelen van de verklaring EU-Turkije, zoals de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije, de visumliberalisering en de naleving van Europese en internationale wetten.” GS: De Turken moeten kennelijk nog beginnen met het opvangen van Syrische vluchtelingen in Turkije, en hoewel de Turken volgens Amnesty deze vluchtelingen nog steeds tegen de afspraken in terug stuurt naar Syrië, moet de visumregeling voor de Turken wel alvast doorgezet worden. Dit is nou precies waarom dit zo’n baggerdeal is: de EU gaat zich aan haar eigen beloften houden, in de hoop dat Turkije het dan ook doet. Terwijl de Turken zich steeds nieuwe eisen op tafel leggen, terwijl ze aan hun kant (nog) niet uitvoeren wat er is afgesproken - en er geen enkele garantie is dat ze dat ooit gaan doen. EU: Uit het verslag blijkt dat de Griekse en Turkse autoriteiten, de Commissie, de lidstaten en de agentschappen van de EU sinds 18 maart goed hebben samengewerkt om vooruitgang te boeken bij de uitvoering van de verklaring. GS: Nou, wat hebben ze allemaal gedaan dan, behalve oeverloos overleggen en stukken papier met beloftevolle woorden over en weer faxen? EU: Op 4 april werden de eerste irreguliere migranten naar Turkije teruggebracht. Van de irreguliere migranten die na 20 maart via Turkije in Griekenland waren aangekomen, zijn er tot nu toe in het kader van de verklaring 325 naar Turkije teruggebracht. GS: 325? DRIE HONDERD VIJF EN TWINTIG!? Er sloeg dit weekend een boot om op de Middellandse Zee en daar alleen al zaten er al zeker 400 op. En als het een maand kost om 325 mensen terug te sturen, wat dóen ze dan met die mensen? Arriveren, opvangen, registreren, doopceel lichten, lijntjes nalopen, statusrecht beoordelen, afwijzen, inpakken, opladen en onder Frontexbegeleiding terugsturen: dat trage en voornamelijk bureaucratische proces kost ongetwijfeld tienduizenden euro’s per migrant. En alles wat het oplevert is 1 zelfvoldaan juichzinnetje in een persbericht dat van A tot Z geschreven is om een falende deal te verpakken als een winnende strategie, omdat de EU denkt dat Europeanen dom, gek & blind zijn. Wat. Een. Farce. legestrandeninturkije.png(Bron pica: deze pdf) EU: Op de Griekse eilanden zijn 318 begeleidingsofficieren en 21 overname-experts van Frontex aan het werk om de terugkeer te ondersteunen. Er zijn ook 25 Turkse verbindingsofficieren ingezet in kritieke gebieden in Griekenland en vijf Griekse verbindingsofficieren in de aankomstplaatsen in Turkije. GS: Laat die woorden eens op je inwerken. “Begeleidingsofficieren”. “Overname-experts”. “Verbindingsofficieren”. Allemaal mannetjes met clipboards die turven hoeveel dobberdrommels er aan Turkse zijde instappen en aan Griekse zijde uitstappen, om ze vervolgens, ingepakt in onderkoelingsfolie, door te verwijzen naar het verwerkingsloket alwaar de formulierenvrouwtjes klaar staan met grote EU-stempels om hun aanwezigheid te accorderen danwel af te wijzen. Waarop ze in het tweede geval weer via de begeleidingsofficier in handen van de overname-expert komen, die ze begeleid naar het retourveer waar de verbindingsofficier een seintje geeft aan de Frontexkapitein om terug naar Turkije te varen. En in totaal zijn dat dan minder dan 400 mensen. Nogmaals: er verzopen meer vluchtelingen in 1 weekend dan er EU-poppetjes aan beide zijden van het water hun potlood staan te likken. EU: De eerste hervestigingen vanuit Turkije op basis van de verklaring vonden plaats op 4 en 5 april. Tot nu toe zijn volgens de 1:1-regeling 103 Syrische vluchtelingen in de EU hervestigd. De operationele standaardprocedures voor hervestiging zijn opgesteld in nauwe samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten, het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR) en Turkije, en moeten nu worden afgewerkt. GS: Alle EU-acronymen zijn in actie gekomen en het GANSCHE Europese bureaucratisch radarwerk is in malende gang gezet om HONDERD EN DRIE Syriërs te herplaatsen. Dat zijn dus nu de allerduurste asielzoekers allertijden, of wat? Mogen we in stuksprijzen denken, of is dat niet netjes? Mogen we in dat geval in aantal EU ambtenaren per gehervestigde Syriër rekenen, en is dat een getal van 2 cijfers, of gaat het stiekem toch meer richting de 3? EU: Griekenland heeft versnelde procedures ingevoerd voor alle stadia van een asielaanvraag, van het eerste gesprek tot het indienen van beroep. Op de eilanden zijn Griekse functionarissen en politieagenten aan het werk volgens de voorschriften van de richtlijn asielprocedures. EASO heeft 60 asielambtenaren en 67 tolken naar de Griekse eilanden gestuurd om de verwerking van asielaanvragen te ondersteunen. GS: De EU heeft overal mannetjes. In Griekenland dan. In Italië, waar de bulk van de bootjes nu naar afbuigt, is vooralsnog geen enkele tolk, asielambtenaar of overname-expert gesignaleerd… EU: Op 4 mei maakt de Commissie haar derde voortgangsverslag over visumliberalisering in Turkije bekend, en als het land de nodige maatregelen neemt om aan de resterende criteria te voldoen, zal bij het verslag een wetsvoorstel worden gevoegd om Turkije op de lijst van visumvrije landen te plaatsen. GS: Laat ons raden: Juncker zei gisteren dat de visumcriteria niet zullen worden versoepeld, dus de visumcriteria zullen hier wat worden versoepeld en daar wat worden opgerekt, en dan blijken de Turken zo ongeveer precies eind juni aan de eisen te voldoen, waarop er een verklaring komt dat de regeling per 1 augustus in zal gaan. EU: In Turkije worden versneld plannen gemaakt en projecten voorbereid in het kader van de faciliteit voor vluchtelingen. Behalve de 1 miljard € uit de EU-begroting hebben 16 lidstaten hun bijdragecertificaten ingediend, goed voor 1,61 miljard € van de beloofde 2 miljard € voor de periode 2016-2017. Op 4 maart zijn de eerste contracten in het kader van de faciliteit ondertekend, goed voor 77 miljoen €. De eerste betalingen zijn verricht op 18 maart. GS: Daaaag, goeie geldje, daaaag. Dat Ome Erdo er maar mooie presidentiële paleizen grote zakken proviand voor ISIS hardwerkende Koerdenverdelgers sjieke geitenstallen humane vluchtelingenkampen van zal bouwen. EU: Na deze goede start moet het tempo in de volgende fasen worden opgevoerd. De Commissie zal zich ten volle blijven inzetten bij de uitvoering van alle onderdelen van de verklaring. De lidstaten moeten hun steun aan Griekenland opvoeren. Er is vooral bijzondere aandacht nodig voor kinderen en kwetsbare groepen. Er moeten meer financiële middelen en opvangplaatsen ter beschikking worden gesteld voor hervestigingen, herplaatsingen en steun aan de EU-agentschappen. Lidstaten die nog geen bijdragecertificaat voor de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije hebben ingediend, moeten dat nu snel doen. GS: Check die slotzin! Er zijn dus landen die nog niet hebben afgetikt voor deze hemeltergende hoaxdeal. Bijna de helft van de lidstaten, om precies te zijn: 12 landen moeten nog lappen. Nettobetaler Nederland staat *niet* op dat lijstje natuurlijk, want het Turkijeplan komt immers gedeeltelijk uit de koker van onze MinPres, dus "wij" zullen wel weer als eerste hebben ingelegd. EU: Ook Turkije moet zich blijven inspannen om, onder meer via de faciliteit, steun te verlenen aan diegenen die internationale bescherming het hardst nodig hebben. Turkije moet ook de nodige maatregelen nemen om eind april te voldoen aan de resterende criteria voor visumliberalisering, zodat de visumverplichting voor Turkse onderdanen uiterlijk eind juni kan worden opgeheven. GS: Oh. 1 augustus was nog te pessimistisch. Uiterlijk vanaf eind juni komen de Turken zomervakantie vieren in Europastan. Maar Junkcer zei gisteren nog... Mja laat ook maar, we hoeven niet nog meer leugens te horen. Onze slotvraag op deze persco is derhalve: Hoeveel Turken zullen er permanent blijven plakken om voor altijd in de verzorgingsstaten van de EU te overwinteren? Misschien kan meneer Timmerfrans zijn antwoord onderbouwen in aantallen bij te bouwen moskeeën...

Reaguursels

Inloggen

'.. terwijl ze aan hun kant (nog) niet uitvoeren wat er is afgesproken - en er geen enkele garantie is dat ze dat ooit gaan doen.'

Van mij krijgen jullie de garantie dat de Turken zich nooit gaan houden aan die afspraken. En die garantie is net zoveel waard als de afspraken met Erdogan.

van heinde en verre | 21-04-16 | 12:44

Dracula kwam niet onuitgenodigd binnen. En die vertegenwoordigt de Duivel nog wel.

Sans Comique | 20-04-16 | 23:24

In de VS zijn er ook geen hordes moslims die de bestaande orde en cultuur (normen waarden tradities, enz) systematisch verdringen, en levenslang hun hand ophouden zoals hier
Maar wij vinden het allemaal wel best
Ik ben Nederlander, Ik ben gek..
telelezer | 20-04-16 | 18:31

jazeker ook daar vindt de islamisering plaats, er zijn in wijken in detroit michigan al autochtonen gevlucht. Zijn hordes islamitische afrikanen e.d. gekomen die krijgen dan vrij spel en dan moet iedereen onderworpen worden he, met behulp van de democratische mazen in de wet

gelachewoar | 20-04-16 | 23:20

"Stuur ze maar naar het Wad, Naar het wat, zult u zeggen? Ja, naar het Wad. Want zoals u weet botert het niet helemaal in het Wad en is het daar één grote troep..." Vrij naar FdeJ

Sans Comique | 20-04-16 | 23:18

een jaar geleden kwamen er al zoveel vluchtelingen naar dit continent... dit is toch niet meer vol te houden?

Bill Cosby | 20-04-16 | 22:10

Als ,
* Gemeentelijke- en stads besturen de burgers op lokaal nivo belazeren en schofferen
* Rutte , Samson en het nepparlement het op landelijk nivo doen
* Timmerfrans , Merkel en Joenkert het op Europees nivo doen

Mogen we dan werkelijk verwachten dat Erdogan zich wel aan regels en afspraken houdt ?

Get real.

enorme sukkelzak | 20-04-16 | 21:37

gewirwar | 20-04-16 | 14:34
Ze hebben niet onder een steen geleefd hoor. Zie mijn plemp hierboven.

lovekila | 20-04-16 | 21:17

toch wel geil zo'n EU baan waarbij je je eigen aars de hele dag kan vingeren en er gigantisch van klaarkomt... en er nog trots op bent ook. Dan hebben je ouders in hun opvoeding toch een steekje of 2 laten vallen.

lovekila | 20-04-16 | 21:15

-weggejorist-

Oer Hollands | 20-04-16 | 20:46

-weggejorist-

hovawart | 20-04-16 | 19:38

Hahahaha, they're up shit creek without a paddle.

hovawart | 20-04-16 | 19:33

@Joris
Haal Schietmijmaarlek | 20-04-16 | 16:50 maar weg. Link is inmiddels overleden.

Schietmijmaarlek | 20-04-16 | 19:07

Grappig. Een Unie van 500 miljoen mensen die zich qua alles in de zeik laat nemen door een kutsultanmoslimland van 80 miljoen. Zou het iets met het type leiders te maken hebben?

Fijnstoffer | 20-04-16 | 18:52

-weggejorist-

Oer Hollands | 20-04-16 | 18:41

"De vergelijking met de VS gaat niet op. Dat is een enorm land. Dat is Europa niet. Bovendien laat de VS illegalen niet zomaar toe, en worden ze weggebonjourd waar mogelijk."
@ LibertasSimplex | 20-04-16 | 18:11
.
In de VS zijn er ook geen hordes moslims die de bestaande orde en cultuur (normen waarden tradities, enz) systematisch verdringen, en levenslang hun hand ophouden zoals hier
Maar wij vinden het allemaal wel best
Ik ben Nederlander, Ik ben gek..

telelezer | 20-04-16 | 18:31

Tachtigurenindeweek | 20-04-16 | 16:58
Wat te doen met mensen die er al zijn, daar weet ik het ook zo niet op.
Maar wat te doen met mensen die blijven komen, dat is simpel: Ze komen er zoveel mogelijk niet in. En dat kan natuurlijk wel, al kan dat niet waterdicht.
Je kunt nu al zien, aan de vermindering van de stroom over zee naar Griekse eilanden, dat ik gelijk heb, wat betreft aanzuigende werking. De landen even verderop hebben hun grenzen gesloten, en de mensen komen niet meer massaal.
Dat is ook vanzelfsprekend. Als jij weet, dat om binnen te komen in een Noord- West Europees land, je enkel een stukje hoeft naar een Grieks eiland, dan is de stap snel gezet. Je landt op het strand, en je bent binnen. Je heet vluchteling.

De vergelijking met de VS gaat niet op. Dat is een enorm land. Dat is Europa niet. Bovendien laat de VS illegalen niet zomaar toe, en worden ze weggebonjourd waar mogelijk.

LibertasSimplex | 20-04-16 | 18:11

En nu afzinken!

lanexx | 20-04-16 | 17:55

De EU dramt echt alles door ondanks de rampzalige gevolgen voor Europa. Als er al zegeningen zijn van de EU zijn niet op een halve vinger te tellen. De Engelsen moeten wel gek zijn als ze straks niet voor een BREXIT gaan.

miss error | 20-04-16 | 17:38

-weggejorist-

Dostranamus | 20-04-16 | 17:25

Ben niet verder gekomen dan de breek. Te onwel van het glibberige malafide pr-taaltje van de EU om verder te lezen.

De Geus | 20-04-16 | 17:20

EU is een grote leugen

Hannikauw | 20-04-16 | 17:19

pak nu eens de OORZAAK aan van die vluchtelingenstroom.

Risingson | 20-04-16 | 17:04

Lucioperca | 20-04-16 | 15:52
Kijk maar naar de precendenten van dat soort 'oplossingen'. Voor het tegengaan van de verspreiding van vluchtelingen zou het helpen ja, waarbij je overigens alle landen aan de grenzen van dat gebied met de grootste problemen opzadelt. Verder houdt het alle andere mensen ook tegen wat het gevoel van vrijheid ook flink tegengaat, dan wordt je land een soort van grote gevangenis. Plus een heel stuk economische achteruitgang ja waar je echt vrij weinig tegenin kan brengen. Voor je het weet eet je alleen nog aardappels en kunnen we weer in de trekboot ons verplaatsen door het land.
LibertasSimplex | 20-04-16 | 16:19
Ik geloof echt niet dat de vrije landsgrenzen an sich nou zo'n grote trekpleister zijn. Amerika heeft de grenzen dicht maar de mensen blijven komen. Volgens mij is onze grootste aanzuigende werking dat alles hier gratis is, dat we vanwege humanitaire redenen ook niemand in de kou laten waardoor uiteindelijk iedereen het iets slechter heeft (terwijl socialistische principes nou ook niet echt geschikt bleken in het verleden). Voor een Nederlander een doemscenario om zo te leven als die vluchtelingen/economische verstekelingen, maar voor hen natuurlijk een veel betere uitgangspositie. Die open grenzen dragen er alleen aan bij dat ze makkelijker naar het meest gunstige land kunnen komen. Dat zou wat lastiger worden, maar zeker niet onmogelijk met grenscontrolers, om die namelijk waterdicht te krijgen ben je nog heel wat meer geld kwijt dan dat er in dit artikel besproken wordt.
Om een beetje in Johan Cruijf termen te blijven 'als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren' zei deze wijze man, maar wat als we nu gewoon het doel weghalen? Dan wordt het scoren ook erg lastig. Kortom, (economische) vluchtelingen maken nergens aanspraak op, geen cent, geen procedure, etc. Humanitaire hulp hebben echte vluchtelingen alleen recht op in de eerste aangrenzende veilige landen, waar centraal voor betaald wordt en wat centraal georganiseerd wordt. Ergens ander hoef je niet aan te komen want daar krijg je ook niet. En de hulp moet ook zelfvoorzienend zijn gedeeltelijk, oftewel er moet gewoon gewerkt worden op die opvangplekken, dat hoeft echt niet alleen door de hulpverleners gedaan te worden. Hoe beter iemand werkt, hoe meer verantwoordelijkheid die krijgt, hoe meer hulp/mogelijkheden die krijgt, kapitalistisch idee. Bepaalde standaard moet natuurlijk wel als basis gehanteerd worden. Zodra de onveilige situatie voorbij is vervalt de hulp en hebben ook zij nergens meer recht op, en wordt het incentive groter om terug te gaan en daar weer een leven op te bouwen.
Ik loop alleen zelf steeds tegen het volgende probleem aan: wat doe je met de mensen die toch komen, ondanks het feit dat er niks te halen valt? Je wil daar dus duidelijke voorbeelden stellen om te zorgen dat het niet alsnog een aantrekkelijke locatie wordt. Je wil ze ook niet op straat laten creperen. Het liefst zou je zo snel mogelijk terugsturen. Maar dan komt de vraag steeds weer, waar komen ze vandaan en waar moeten ze dus naar toe? En hoe verzin je hier een goed plan voor, dat sluitend werkt?

Tachtigurenindeweek | 20-04-16 | 16:58

en alles wordt betaald van ons belastinggeld, geld dat naar jeugdwerkeloosheid had gemoeten of investeringen in innovatie binnen de EU t.a.v concurrentie, of potjes voor grensbewaking, leger etc. Nu komen er vd zomer nog een tientallen miljoenen uitvreters ongevraagd onze kant op. en we laten het ons allemaal maar gebeuren

gelachewoar | 20-04-16 | 16:58

Schietmijmaarlek | 20-04-16 | 16:50 Hm... link opent eerst WMP.

Schietmijmaarlek | 20-04-16 | 16:57

@wapster | 20-04-16 | 15:00
Dus mogelijk kunnen Oekraïners binnenkort zonder visum reizen naar landen binnen de Europese Unie?
Wat zei Pinokkio daar ook alweer over? im2.ezgif.com/tmp/7fe53f2b5e.mp4

Schietmijmaarlek | 20-04-16 | 16:50

Gewoon even voor de verhoudingen: 5 miljard euro, 200.000 vluchtelingen. Voor de verhoudingen, he? Ik dacht dat EU niet 5 maar 6 miljard gaf en het aantal afgehandelde mensen klopt natuurlijk niet precies. Maar het gaat om een ruwe berekening.

Even delen: 5 Milj / 200k vluchtelingen = 25,000 PER vluchteling. Kosten voor Turkije alleen.

Loonkosten in West-Europa (www.welingelichtekringen.nl/samenlevin... $2000-$2500. In Turkije: $700-$1000.

Ligt natuurlijk aan mij, maar zo beschouwd vind ik 25,000 pp op het eerste gezicht veel. Kan iemand een idee geven WAT ze voor dit geld werkelijk doen? Clipboards zijn bij de Action hoogstens een euro of 2.

xspalm | 20-04-16 | 16:35

Zie ik daar nou een Dobbernegert met hoed in het midden? Koewinsie...?

Bracula | 20-04-16 | 16:32

-weggejorist-

mysteryposter | 20-04-16 | 16:30

Ze zijn hun rivier kwijt..

Neut | 20-04-16 | 16:29

-weggejorist-

catomar | 20-04-16 | 16:21

Tachtigurenindeweek | 20-04-16 | 15:37
Landsgrenzen herstellen binnen Schengen en de migrantenstroom is weg. Niks kortzichtigs aan. Niks onhoudbaars aan.

Kortzichtig en onhoudbaar is doen alsof je bewaakbare buitengrenzen hebt aan een gebied dat niet eens een land is, en dat ook nooit zal worden.

"Als ik dat (wijst op grote tuin) moet verdedigen, ben ik de slechtste verdediger. Maar als ik dit (wijst op tuinstoel) moet verdedigen ben ik de beste."
- Johan Cruijff

LibertasSimplex | 20-04-16 | 16:19

Ik hoor nooit iemand over wat wel eens Erdogan's 'Masterplan'zou kunnen zijn. Waarom toch die haast met het verkrijgen van visa-vrij reizen voor alle turken ? Waarom ??

Tja, er zijn in Turkije 14,5M Koerden (bron Wikipedia). Die Koerden stemmen allen op een partij waar Erdogan graag vanaf wil. Net als van die Koerden zelf..

Die Turkse Koerden mogen straks allemaal Europa in, en kunnen dan hier naar een land land keuze reizen om daar Asiel aan te vragen. Zeg eens zelf, wat zou JIJ doen als je daar als Koerd zat ? Daar blijven, of Asiel in Duitsland ?

Daar kunnen we hier dan weinig (zeg maar NIETS) tegen doen. Er zijn aantoonbare gruwelijkheden (begaan door Edogan CS) op basis waarvan ze (op basis van onze eigen EU wetten) ook nog eens recht op dat asiel hebben.

Erdogan zal ze wellicht graag een reisje per trein naar Europa / Duitsland aanbieden. WIN-WIN voor hem.

(Een besnorde dictator die miljoenen op de trein zet naar opvang kamp in Duitsland.. Hmm die Godwin is echt TE makkelijk).

venitism.wordpress.com/2016/03/01/vis...

Natuurlijk, mocht dat fout lopen, en komen 100.000-en van de 14,5M Koerden al in Juni, dan zal onze EU regering zoals altijd zeer zeker pragmatisch en snel handelen.. sure

(Hmmmm, wat was er toch in Juni ?? Oh ja, dan is de chaos in Europa wellicht al op zijn hoogst met de potentiele Brexit. Supermoment om een dergelijke Koerden crisis het hoofd te bieden)

Kan iemand onze en de EU politici eens vragen of over dat scenario al eens is nagedacht ?

Gerard | 20-04-16 | 16:13

Turkije voert een chantage politiek en die sociaal-democratische mafklappers bij de EU kunnen hier helemaal niet mee omgaan.
Het grote probleem met asiel/migranten komt uit afrika. De eerste chantage bedragen worden nu betaald door de EU.
Het hele eu parlement lijkt veel op de jostie-band een parlement met geestelijke en mentale beperkingen

protonplof | 20-04-16 | 16:10

Er is een steeds grotere kans op een mini ijstijd door de solar minimum (bewezen trend met zonne spot studies). Een 206 jarige cyclus (Napoleon had er begin 1800 last van en ook rond 1600 was er opeens extreme kou). Canada zou ik dus vermijden...

www.youtube.com...

mysteryposter | 20-04-16 | 15:52

Zo, dat is nog eens een video zeg... John Casey onderbouwt zijn argumentatie over de razendsnelle afkoeling van Canada met tal van feiten en statistieken. Hij beschuldigt de NASA van het manipuleren van de cijfers/feiten en van het misleiden van de bevolking. Daar zou hij gelijk in kunnen hebben, omdat de NASA terzake doende info over dit onderwerp offline heeft gehaald.

Canada valt dus af als emigratieland. Bedankt voor deze wetenswaardige videotip.

hoogstetijd | 20-04-16 | 16:08

-weggejorist-

souht | 20-04-16 | 16:02

deraderendraaien | 20-04-16 | 15:37

Inderdaad, gewoon zoals het hier 35 jaargeleden was. Kennnelijk zijn er andere motieven waar wij, uiteraard, te dom voor worden geacht of welke een dermate onrust veroorzaken dat deze stevig onder de pet worden gehouden. Hoe het ook zijn mag, een beleid dat hetgeen wat zij bestuurt opheft is toch wel ridicuul.

netniet | 20-04-16 | 15:59

Kudt Kudt Kudt.

Nuchternederland | 20-04-16 | 15:57

Brussel. Er moet een bom op.

marcoplarco | 20-04-16 | 15:56

-weggejorist-

Mijn_mama_is_lief | 20-04-16 | 15:53

Tachtigurenindeweek | 20-04-16 | 15:37

Geeft u mij eens één argument waarom een "Hongaarse" oplossing geen optie is? Open economie? Export? Laat de export, die maar een klein gedeelte van de werkgelegenheid levert inderdaad maar iets krimpen, zodat het MKB -dé banenmotor!- kan groeien binnen de binnenlandse afzetmarkt.

Lucioperca | 20-04-16 | 15:52

Ik vraag me wel eens af. Stel, je zou weg willen uit dit zinkend schip. Waar kan je dan eigenlijk heen? Volgens mij is er niet zo veel keus toch?
jip_86 | 20-04-16 | 15:27

Dat is een vraag die mij ook steeds meer bezighoudt. Canada? Amerika? Maar dan nog, hoe overleef je dat financieel...
hoogstetijd | 20-04-16 | 15:40
---------------------
Er is een steeds grotere kans op een mini ijstijd door de solar minimum (bewezen trend met zonne spot studies). Een 206 jarige cyclus (Napoleon had er begin 1800 last van en ook rond 1600 was er opeens extreme kou). Canada zou ik dus vermijden...

www.youtube.com/watch?v=T9I6sqDnmS8

mysteryposter | 20-04-16 | 15:52

@ Piet Karbiet | 20-04-16 | 15:49
Veel plezier, maar is waarschuw je, het is verslavend en verhelderend om naar te luisteren.

Maya de Blij | 20-04-16 | 15:51

@Maya de Blij | 20-04-16 | 15:42
Daar ga ik vanavond eens even goed voor zitten.

Piet Karbiet | 20-04-16 | 15:49

De bijgeplaatste foto graag op alle voorpagina's van de kranten aub; mooier kan het niet worden samengevat!

Wobbelplatte | 20-04-16 | 15:46

Ben er nog niet uit of ik in lachen of huilen moet uitbarsten over zoveel onbenul en incompetentie.

Rest In Privacy | 20-04-16 | 15:46

Natuurlijk, we betalen Turkije miljarden terwijl de vluchtelingen nu via Libië naar Italië gaan.....

necrosis | 20-04-16 | 15:43

En de Europese kiezer zag dat het goed was.
Let maar eens op.

jemagookniksmeer | 20-04-16 | 15:43

Wie nu nog niet door heeft dat dit bewust beleid is blijft maar lekker zitten onder die steen.

We moeten en zullen kapot van en onze nationale elite en de EU-elite.

En het gaat ze lukken. Veel en veel rapper dan men voor mogelijk kan houden.

QuantumHolo | 20-04-16 | 15:42

Voor degenen die graag gepolijst, beschaafd bekakt Engels willen horen.
Voor de anderen, luister naar de inhoud!
Voor iedereen die wil weten waarom de EU een gevaar is voor de democratie.
Jacob Rees Mogg, mijn mede reaguurders:

www.youtube.com/watch?v=vUKjTPPcOdQ

Maya de Blij | 20-04-16 | 15:42

Ik vraag me wel eens af. Stel, je zou weg willen uit dit zinkend schip. Waar kan je dan eigenlijk heen? Volgens mij is er niet zo veel keus toch?
jip_86 | 20-04-16 | 15:27

Dat is een vraag die mij ook steeds meer bezighoudt. Canada? Amerika? Maar dan nog, hoe overleef je dat financieel...

hoogstetijd | 20-04-16 | 15:40

eerstneukendanpraten | 20-04-16 | 15:32
In dit gezin komt er rond de 150K per jaar binnen met zijn vijven, en nog steeds hetzelfde verhaal aan het einde van de maand. Doe ook geen rare dingen, vind ik zelf dan.

accijnstoerist | 20-04-16 | 15:39

@eerstneukendanpraten | 20-04-16 | 15:32
.
Zeker. Kreeg een par maanden geleden een brief van mijn (kleine) bank dat hun systemen de negatieve Euribor-rente niet konden verwerken. Nader bericht zou volgen. Nooit meer iets gehoord, natuurlijk. En zo dobberen we naar de afgrond met zijn allen.

Piet Karbiet | 20-04-16 | 15:38

@netniet | 20-04-16 | 15:26
Kindertoeslag verhogen of huizenmarkt betaalbaar maken voor 1 salaris(zodat een ouder keuze heeft wie thuis blijft en wie werkt)is een stuk goedkoper dan je volk vervangen door louter straatvegers,hand ophouders of criminelen.

deraderendraaien | 20-04-16 | 15:37

Wat GeenStijl zou sieren is een keer een concrete oplossing voorstellen waar aan alle facetten gedacht is. Niet in de trend van uit de EU en grenzen dicht want dat is kortzichtig en niet houdbaar.

Natuurlijk stinkt die deal met Turkije, ik zie ook wel dat het een verre van ideaal plan is. En de Turken visumvrij binnenlaten moet dan maar net als de verwerking van het referendum op de lange baan geschoven worden om uiteindelijk niet verwerkt te worden.
Maar het is voor deze kwestie wel heel makkelijk een plan/beleid af te kraken, ik heb namelijk nog van niemand een goed voorstel gehoord om er mee om te gaan. Probeer dan ook een concreet voorstel zelf te doen hoe het dan wel zou moeten.
En ga me niet vertellen dat de oplossing is allemaal zoals Hongarije een muur op te trekken, sluitende grenscontroles in te voeren, en vijf stappen terug in de tijd te gaan. Gordijnen dicht en alles wat er op straat gebeurd is onzichtbaar dus niet jouw probleem.

Tachtigurenindeweek | 20-04-16 | 15:37

Migratie is een deel van de doctrine van de jihad. Migratie is zo belangrijk dat de islamitische kalender is gebaseerd op de Hijrah, Mohammeds migratie van Mekka naar Medina. De kalender begint dus bij de migratie van Mohammed, en niet bij de geboorte of dood van de profeet (zoals met jezus)

Waarom? Want het was migratie dat leidde tot de oprichting van de jihad in Medina. En het was jihad wat de islam triomfantelijk had gemaakt.

youtu.be/JlKfQB6y0AM?t=4

mysteryposter | 20-04-16 | 15:35


LibertasSimplex | 20-04-16 | 15:19

Nee hoor, volgens GroenLinks-mevrouwtje Sargentini komen er écht geen terroristen mee met de vluchtelingen. Is slechts opgeklopte hysterie en als je denkt van wel dan ben je een racist, nazi, rechtsextremist enz.

eerstneukendanpraten | 20-04-16 | 15:34

@Escovanity | 20-04-16 | 15:21
100%

Mark_D_NL | 20-04-16 | 15:33

Piet Karbiet | 20-04-16 | 15:13

In ons gezin wordt ruwweg 50k bruto per jaar binnengeharkt. Woonlasten zijn nog geen € 400,- per maand en verder doen we geen rare dingen met ons vieren. Je zou misschien denken dat we iedere maand geld zouden overhouden maar het tegenovergestelde is het geval. Dus het zijn niet alleen de ouderen die niet rond kunnen komen wat op zich al een grove schande is. Maar nog wel vierduizend asieleisers die gewoon recht op een gratis woning hebben. Dit land én Europa gaat met een duizelingwekkende vaart naar de verdommenis.

eerstneukendanpraten | 20-04-16 | 15:32

Wie zegt dat tijden veranderen?! Een dikke jaar of 70 geleden was ook niemand het er mee eens in Nederland maar ook toen slikte men het wel gewoon voor zoete koek. NL in de notendop...

ox | 20-04-16 | 15:32

-weggejorist-

Mark_D_NL | 20-04-16 | 15:31

@Escovanity | 20-04-16 | 15:21
Minimaal 40%

deraderendraaien | 20-04-16 | 15:29

@Piet Karbiet | 20-04-16 | 14:56 Pleeg plagiaat, misbruik hem zoveel je wil. Hopelijk dringt het ooit door tot in Den Hagistan of Al-Bruxeles.

Vogelbeest | 20-04-16 | 15:28

Ik vraag me wel eens af. Stel, je zou weg willen uit dit zinkend schip. Waar kan je dan eigenlijk heen zonder dat je op een of andere manier door de roverheid genaaid word? Volgens mij is er niet zo veel keus toch?

jip_86 | 20-04-16 | 15:27

-weggejorist-

aardv@rk | 20-04-16 | 15:26

Het beleid in Nederland en on s omringende landen zorgt ervoor dat de bevolking, autochtoon en allochtoon samen, dermate weinig kinderen krijgt, dat de bevolking jiet op peil blijft. Men ziet zich kennelijk genoodzaakt om nieuwe mensen te importeren en niet tot een wijziging van beleid. De instroom van Syriërs in bijna gekaniliseerd, volgend project wordt Libië. Erdogan wordt in de Brusselse achterkamertjes al heimelijk uitgelachen. Eerst visumvrij reizen en straks een lidmaatschap van de EU. Al enig idee welk land dan gestript wordt van haar bevolking en toekomst ? Juist, dag sultan Erdogan.

netniet | 20-04-16 | 15:26

Waar gaat dat proletentransportvaartuig op de foto precies naartoe?

Nivelleermarionet | 20-04-16 | 15:26

Denk dat ik maar op het Franse platte- nou ja bergachtige land blijf wonen. Internet eruit, kranten eruit, auto eruit waarna rust in ons paradijsje. Toevallig passerende of gevluchte Nl of Eu politici worden onmiddellijk het ravijn ingeknikkerd.

stroopa | 20-04-16 | 15:22

We gaan naar de kloten, we verzuipen, en we zijn zot zot zot.

LinkseWreker | 20-04-16 | 15:22

Zucht. Iemand, gewoon een willekeurig iemand, of meerdere iemanden: Hoeveel promille van de wereldbevolking acht je in staat tot terroristische daden? En als je gewoon buiten kijkt?

Escovanity | 20-04-16 | 15:21

Maffia zetelt in Brussel .

fleurtje | 20-04-16 | 15:21

Treurig dat die dobberregenten menen boven ons te staan.
Hoeveel lekken kan die rubberboot nog hebben?

Thomas333 | 20-04-16 | 15:20

Er zijn duistere machten aan de haal met ons erfgoed.

ruud-topper | 20-04-16 | 15:19

Wat een enorme teringbende.

Nilfisk | 20-04-16 | 15:16

Oke,.. we zien wat eraan komt.
Maar zien we ook wat er gaat gebeuren?
Zien we hier een, niet voor de EU burgers uitgelegd plan?
Zien we een plan met een visie op de verre toekomst.
Hoe verstaat zo'n plan zich dan tot de toekomst?
En door wie is dit plan voor de toekomst bedacht?
Met welk recht hebben de plannenmakers dit dan bedacht.
Wie heeft die plannenmakers dan dat recht gegeven?
Waarom weten wij burgers niks over?

Dat zou ik wel eens willen weten van Franske!

deraderendraaien | 20-04-16 | 15:15

STOPPEN met deze EU en wel heel SNEL!

BigShow | 20-04-16 | 15:15

Is toch ook wel een prachtige selectie methode om de beste gratis arbeiders binnen te halen.
De route van Turkije via Griekenland naar Noord Europa is minder zwaar dan vanuit Libië via Italië, de bijna onneembare Alpen, naar Noord Europa, dus is de kans kleiner dat je het haalt zodat de beste, de fitste en gezondste gratis arbeiders overblijven.

De EUSSR is slimmer en genialer dan men denkt.

ProAsfalt | 20-04-16 | 15:13

Dit continent gaat zo wel heel rap naar de klote. En ik geloof er ook niks meer van dat dit alleen te wijten is aan ijdele goedgelovige idioten, hier zit echt een kwaadaardig plan achter. 40% van onze bejaarden kan maandelijks niet meer rondkomen. Godver.

Piet Karbiet | 20-04-16 | 15:13

Ik heb een tijdje op doktersadvies Geenstijl gemeden. Diagnose was iets met overdosis bloeddrukverhogende boosmaaktopics. Nou lees ik net dat er een eend zonder voeten een paar 3D geprinte zwemflappers gemonteerd heeft gekregen aan zijn pootjes, hij waggelt weer vrolijk rond. Werd tijd ook, gebrek aan beweging maakte hem moddervet. Na dit mood-compenserend blijmaaknieuws kan ik Frans-achtige boosmaak topics weer handelen.

Koettoerk | 20-04-16 | 15:11

Ok, het beste idee: in NL alleen opvang bieden aan vrouwen tussen 0 en 35, en aan kinderen tussen 0 en 12.

Jos Tiebent | 20-04-16 | 15:08

80 miljoen Turken uit Oekraïne 55 miljoen uit Syrië 20 miljoen uit Albanië 5 miljoen uit Marokko en Jemen 20 miljoen uit Afrika 15 miljoen uit Ethiopië 5 miljoen. Zoeken allemaal hun heil in Europa totaal 200 miljoen mensen. En Juncker met kornuiten blijven maar dutten in Europa.

Goedverdoemme | 20-04-16 | 15:06

Oekranie en Turkije houden zich aan de afspraken en latere betere resultaten zien. Laat me raden; Goldman Sachs heeft geholpen met de cijfers? Goevedoemme.

Piet Karbiet | 20-04-16 | 15:06

Wij eruit, Turkije erin. Klaar.

niks mis mee | 20-04-16 | 15:05

@pomodorus | 20-04-16 | 14:44
Heel goed, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Niets, het interesseert ze werkelijk helemaal niets! Ik heb besloten om op te stappen en het een continentje verder te zoeken! Fuck die hele zooi hier!

diashaliz1968 | 20-04-16 | 15:04

Je moet niet zo mekkeren Van Rossem. Een simpel rekensommetje leert ons dat in dit tempo zo'n 12.000 vluchtelingen per jaar kunnen worden uitgeruild.

Daarvoor krijgt Turkije het miezerige sommetje van 2 miljard euro, oftewel 166.666 euro per afgehandelde vluchteling.

Koopje toch?

moutardeaprèslerepas | 20-04-16 | 15:03

*uitkijkt naar de dag dat al deze kleautzakken voor het volkstribunaal mogen verschijnen*

Mastermattie | 20-04-16 | 15:02

Het Westen heeft zich volledig overgegeven, zonder slag of stoot!
Nog erger: heeft het gefaciliteerd, er van harte aan meegewerkt.
De ondergang is nakende.
Het tij kan niet, nooit meer gekeerd.

Carmelita | 20-04-16 | 15:01

En wat gaan we eraan doen? referendums lijken niet echt te helpen laat alleen zien wat voor mongolen er aan de top zitten.

Sjonie01 | 20-04-16 | 15:00

Cruciale vraag ivm visumvrije doorgang:
Bewaakt Turkije hun buitengrens? Hoeveel honderden kilometers onbewaakte buitengrens (2627km in totaal) krijgt EU erbij wanneer men via Turkije zo de EU in kan wandelen?

De illegale immigratie naar de EU zal door die visumregeling alleen maar verder toenemen ipv afnemen.

Wutbürger_ | 20-04-16 | 14:59

Rutte heeft zich flink late foppen door de reactie op het referendum uit te stellen op verzoek van de eu bazen. Tegen de tijd dat hij zijn mond open mag doen is alles al onomkeerbaar geregeld en slaat hij geen deuk meer in een pakje boter.

watazooi | 20-04-16 | 14:56

Asielzoekers en Statushouders moet worden duidelijk gemaakt dat ze slecht een TIJDELIJKE verblijfsvergunning krijgen. Ze moeten terug als hun gebied weer veilig is !
Er zijn meer dan 600.000 werkelozen en meer dan 1/2 miljoen bijstandstrekkers in Nederland (waaronder heel vééél statushouders. Die willen ook een baan, huis etc.
Zolang die > 1.000.000 mensen nog geen betaalde baan hebben moeten alle nieuwe statushouders slechts een TIJDELIJKE verblijfsvergunning krijgen.Dit speelt trouwens in heel Europa en verklaart veel van de weerstand tegen die asielzoekers....

FrankOngerust | 20-04-16 | 14:56

Slotopmerking: Je kunt 3e wereldlanden niet helpen door zelf ook een 3e wereldland te worden.
@Vogelbeest | 20-04-16 | 14:48
.
Applaus!

Piet Karbiet | 20-04-16 | 14:56

LibertasSimplex | 20-04-16 | 14:51
... het oplossen van de geconcentreerde migrantenstroom....

LibertasSimplex | 20-04-16 | 14:54

We zijn al ingelijfd bij het Duitse leger.
Iemand moet die kudtburgers, die tegen massa-immigratie zijn, toch onder controle houden?
Later kan Markie trots zeggen... wij stonden aan de wieg van het EU-leger!
www.express.co.uk/news/politics/662472...

Schietmijmaarlek | 20-04-16 | 14:54

@Van Rossem | 20-04-16 | 14:30 Kunnen jullie alsjeblieft een BindendReferendumpartij optuigen? De EU kunnen we niet redden, maar misschien dat we de instroom van barbaren aan de Nederlandse grens kunnen stoppen als we zelf uit de EU stappen.

Vogelbeest | 20-04-16 | 14:54

@Mastermattie | 20-04-16 | 14:53
*morgen

Mastermattie | 20-04-16 | 14:54

@watazooi | 20-04-16 | 14:44
Ja, dat is waar ook... wie gaat merkel mogen even afzinken?

Mastermattie | 20-04-16 | 14:53

@overVecht | 20-04-16 | 14:38
En waarom in opstand komen als je gewoon kan emigreren? Mensen kiezen altijd de weg van de minste weerstand, dat is nu eenmaal zo.

Rest In Privacy | 20-04-16 | 14:53

@ Mark_Pugner | 20-04-16 | 14:35
Subsidie aanvragen!

TheseDays00 | 20-04-16 | 14:53

@niemand specifiek | 20-04-16 | 14:41
EU = Corrupt, Junker = Ongekozen... Soort zoekt soort

Mastermattie | 20-04-16 | 14:53

"EU: De nieuwe aanpak begint resultaten op te leveren. Het aantal mensen dat illegaal de Egeïsche Zee oversteekt van Turkije naar Griekenland, is sterk gedaald.
GS: Dat klopt. (.. maar..)"

Dat klopt helemaal niet. De nieuwe aanpak heeft natuurlijk geen resultaat. Want hoe dan.
Het enige waar je nu zo'n resultaat van ziet, is dat de Balkan-landen hun landsgrenzen hebben gesloten.
Buma zei dat nog herhaaldelijk in dat debat laatst tegen Zijlstra. En Zijlstra deed net of -ie het niet hoorde. Het journaal en verslaggevers doen net of ze het niet zien.
En nu noemt GeenStijl per ongeluk neem ik aan, niet dat de geconcentreerde vluchtelingenstroom via Griekenland, alleen maar komt door het sluiten van de landsgrenzen eromheen.
En niet door Turkije.

LibertasSimplex | 20-04-16 | 14:51

Je zou op een avond tuig zoals Juncker, Rutte, Schulz, Timmermans of Verhofstadt eens tegen komen als weldenkend mens… ik denk dat die knop 'weldenkendheid' dan éventjes een paar minuutjes plaats zou willen maken voor de knop 'bokito'. Heel eventjes maar. Wat zou dat een hemels fijn gevoel geven als dat een keer zou mogen ;-)

kanon0503 | 20-04-16 | 14:50

Godverdegodver. Megalomane kudt-regenten.

_Fly66_ | 20-04-16 | 14:49

@overVecht | 20-04-16 | 14:38
Totdat Erdogan aan de macht kwam hadden Turken ook een reputatie van redelijkheid en (relatieve) betrouwbaarheid. Turkije is onder Erdogan afgegleden van aspirant 1e wereldland tot t zoveelste corrupte 2e wereldland.
Er zijn genoeg intelligente Turken gillend geemigreerd, ik ken er een paar, er valt niet zo heel veel brain meer te drainen uit Turkije.

Rest In Privacy | 20-04-16 | 14:49

Tja, dat zeiden wij hier allemaal gelijk al. Kan me eigenlijk weinig voorvallen herinneren waarbij de reaguurders uiteindelijk géén gelijk bleken te hebben.

@FransTimmermans:
De oplossing is heel simpel: Een kilometer of zo op Grieks grondgebied begin je met een stevig hek. 200 meter verder zet je een nog steviger hek. Daarchter weer 100 meter verder een hek met daarachter grenswachten met machinegeweren die de opdracht krijgen om raak te schieten. Zodra je de eerste 3 hebt neergeschoten stopt de rest met proberen.
Die grenswachten recruteer je uit werkeloze grieken. Die zijn er genoeg. Maar zorg wel dat de leiding bij (oude Oost-)Duitsers; Tsjechen of Polen komt te liggen. Dat scheelt ene hoop met omkoping en zo.
Je bestreidt aldus de werkeloosheid in Griekenland. JEroept een Europese instantie in het leven (wat jij vast leuk vindt) en je geeft geen 6 miljard aan een moslimdictator.
Ondertussen vorm je Frontex om tot een kustwacht naar Australisch model
Er is er vorig jaar niet 1 verdronken onderweg naar Australië!
Uitleg hier: nl.express.live/2015/04/29/australisc...

Je kunt ook niets doen, dan verandert de EU net als Zweden in een ontwikkelingsland: speisa.com/modules/articles/index.php/...

@Timmerfrans: Slotopmerking: Je kunt 3e wereldlanden niet helpen door zelf ook een 3e wereldland te worden.

Vogelbeest | 20-04-16 | 14:48

www.telegraaf.nl/buitenland/25638132/_...

Honderdvijfendertigmiljoen visumvrij naar binnen, tientallen miljarden euro' s de andere kant uit.
De EU toont een zo ver gaande vorm van incompetentie dat het niet anders kan dan dat het om een doelbewuste en geplande aanval van de EU is op de soevereine staten die deel uitmaken van de unie, alsmede op de autochtone bevolking.
Ik wil niet meer accepteren dat de overheden en de gekozen leiders van dit en andere EU landen maar wat aanrotzooien.
Het is bewust beleid.

Glasgow Argus | 20-04-16 | 14:48

Hoeveel crimigranten is Duitsland ook al weer kwijt?
Denk dat ik op 4 mei maar bij de komende oorlog stil ga staan.

Piet Karbiet | 20-04-16 | 14:48

Na een probleem met miljoenen vluchtelingen even tachtig miljoen mensen een visumvrije regeling geven. Tachtig miljoen mensen in een islamitische dictatuur die officieel seculier is. Van die tachtig miljoen zijn er vijftien miljoen Koerden, en hun dorpen _binnen_ Turkije worden kapotgeschoten.

Turkije grenst aan oorlogen in Syrië en Irak, voor de Turken die de binnenlandse oorlogen niet genoeg vinden. Turkije houdt de doorgangsroutes van IS naar Europa open, omdat Turkije niet wil dat Koerden in Syrië of Irak te veel macht krijgen. Dan zou hun binnenlandse oorlog tegen hun eigen volk, moeilijker worden vanwege hulp door Koerden in buitenlandse oorlogsgebieden.

Turkije melkt op iedere manier de vluchtelingen uit. Nu Europa vluchtelingen terug duwt naar het veilige Turkije, vindt Turkije dat het dat zelf ook mag doen, en ze dus doorschuift Syrië in. Ondertussen laat hij zich vorstelijk betalen voor die diensten. In geld, en in cadeautjes voor zijn volk.

Het eerste wat Erdogan deed na zijn laatste herverkiezing ten midden van deze binnen en buitenlandse oorlogen, vluchtelingencrisissen en IS naast de deur was een grondwetswijziging nastreven om niet alleen president te zijn, maar ook dictator. Hij wilde nog vaker herkozen kunnen worden. Dan vindt Erdogan zijn ego belangrijker dan zijn werk.

De EU laat zich afpersen door Griekse schulden, Oekraïense oorlogbehoeften & Turkse driehoeksverhoudingen.

Feynman | 20-04-16 | 14:45

Wat een ongelofelijke teringzooi...
Ik had er al sinds de beginplannen in de jaren `90 een erg slecht gevoel bij... en ik was de enige, iedereen om me heen was laaiend enthousiast.
De vormen die het nu begint aan te nemen overtreft mijn somberste verwachtingen.

Slipsnifter | 20-04-16 | 14:45

En degene die verantwoordelijk is voor deze puinhoop krijgt nog een prijs ook.

watazooi | 20-04-16 | 14:44

'Nu snel', is dat hetzelfde als 'zo spoedig mogelijk'?

Jos Tiebent | 20-04-16 | 14:42

Van mij mag direct de stop uit dat bootje.

broervandenhollander | 20-04-16 | 14:42

nog geen mogelijkheid gemist om te stemmen in mijn reeds 34 jarige "stem-carriére"; ik ga nu wel mensen steeds beter begrijpen die niet gaan stemmen.... zonde van de moeite !

oplooprem | 20-04-16 | 14:42

"hoewel de Turken volgens Amnesty deze vluchtelingen nog steeds tegen de afspraken in terug stuurt naar Syrië, moet de visumregeling voor de Turken wel alvast doorgezet worden."

Zelfde verhaal dus met Oekraïne, corruptie bestrijding en lidmaatschap van de EU?

niemand specifiek | 20-04-16 | 14:41

Het tribunaal Frans, het tribunaal.
Zoals de journalist opmerkte: "mark my words"

hallevvezool | 20-04-16 | 14:40

Dus 16 lidstaten hebben 1,61 miljard opgehoest en de resterende 400 miljoen moet bij de 12 wanbetalers vandaan komen? Waaronder Griekenland? Hebben de Grieken nog geld dan?

de oprechte geit | 20-04-16 | 14:40

Ergens is het nog wel te billijken dat de Turken hier eenvoudiger vakantie mogen vieren, en hun geld uit mogen geven. Zolang we in de smiezen houden of ze allemaal ook weer vertrekken, en er niet illegaal geklust wordt hier. Maar dat we het die Oekraïners ook gaan toestaan is eigenlijk wonderlijker. Die hebben namelijk geen cent te makken en zijn ook nog in een burgeroorlog verwikkeld...

Fall | 20-04-16 | 14:39

Ik had de Turken altijd erg hoog zitten maar dat die niet massaal in opstand komen en Erdogan vertrappen valt me echt tegen. Lijken wel Nederlanders qua lafheid.

overVecht | 20-04-16 | 14:38

Mark_Pugner | 20-04-16 | 14:35

kan ik een plaatsje kopen? het liefst 4

KlareWijn | 20-04-16 | 14:38

Ik denk dat ik binnenkort maar eens naar zandbakkië vertrek, wel zo lekker rustig daar.

Mastermattie | 20-04-16 | 14:38

EASO, staat dat voor Europese ASO's?

Mastermattie | 20-04-16 | 14:36

Ik heb ook een rubberboot gekocht om de oversteek te maken na 23 juni. Gelukkig is het dan ook net zomer.

Mark_Pugner | 20-04-16 | 14:35

Het zijn ook echt alleen maar politici en linksmensen die geloven dat een deal met moslims (lees Turkije) door hun nageleefd wordt. Je moet de afgelopen jaren toch echt onder een steen geleefd hebben om te denken dat zoiets resultaten boekt. De stupiditeit is stuitend in deze.

gewirwar | 20-04-16 | 14:34

Je aan de gemaakte afspraken houden in de hoop dat een aartsleugenaar ook die gemaakte afspraken nakomt. Nou als we de afgelopen week (met Rutte) iets weer geleerd hebben. Dat gaat 'm niet worden. Koekje van eigen deeg in dit geval.

kunnenzedanniks | 20-04-16 | 14:34

Wat een geweldige foto!

nemoj me jebat | 20-04-16 | 14:31

De hele EU is een grote grap. Het is alleen jammer dat de kosten geen grap zijn en dat wij die met z'n allen mogen dragen.

Mastermattie | 20-04-16 | 14:31

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl