Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Fraude: 169 tegenstemmen geteld als voor-stem

Zeg, Voorheen Ome Roon, nog even over dat kopje koffie. Want dit referendum is natuurlijk geslaagd ondanks MinBins clusterfucks, niet dankzij een solide organisatie. En nu weer deze klucht. "In Lauwerzijl zouden alle tachtig kiezers vóór het verdrag met Oekraïne zijn, zo bleek uit de uitslagenlijst die de gemeente Zuidhorn gisterochtend publiceerde. Na vragen van het Friesch Dagblad erkende de gemeente dat er een fout was gemaakt. Een kwartier later kwam de correctie: veertig tegen, veertig voor." Da's dus nog bovenop die sterk naar boven afgerooNde 256 in Noordwolde. En dit waren niet de enige eigenaardigheden, ongeregeldheden, curiositeiten, rariteiten en strapatsen. Meer na de breek.

Reaguursels

Inloggen

Zorgelijk om te zien hoeveel vijanden van de democratie er boven komen drijven bij een dergelijk referendum. Wat nog triester is, is dat die kar al maanden getrokken wordt door prominente politici die door diezelfde democratie die ze nu dwarsliggen in hun ambt zijn verheven.

Decibyte | 09-04-16 | 11:08

-weggejorist-

kornelis prul | 09-04-16 | 09:36

Van de drie machten (Wetgevende, Rechtsprekende en Uitvoerende macht) heeft de EU alleen nog niet rechtstreeks de beschikking over de Uitvoerende; de andere twee kunnen reeds worden afgevinkt dankzij de introductie van pan-Europeesche rechtbanken reeds vroeg in haar ontstaansgeschiedenis en later als bekroning het Verdrag van Lissabon.
.
Vanaf het moment van ingaan van dat verdrag zijn in feite nationale overheden buiten spel gezet. Dat had tot massale onlusten kunnen leiden en kan nog steeds volksopstanden uitlokken zodra de Zwijgende Meerderheid zich bewust wordt van de implicaties.
Totdat de EU ook over de Uitvoerende Macht beschikt wordt daarom een omgekeerde democratische structuur gevolgd: het is aan de landelijke politieke partijen om de EU waan van de dag te vertalen naar bij de politieke kleur van de betreffende partij passende motivatie, het moet "beter worden uitgelegd".
.
Mijn inschatting is dat we een democratisch tijdvenster hebben totdat het net sluit vanwege overdracht van Uitvoerende Bevoegdheden aan Brussel. Via de uitkomsten van het referendum kan een steeds groter wordende groep twijfelburgers bewust worden gemaakt. Het momentum is gecreeerd, aan ons als ad-hoc verbonden groep van zelfstandige denkers de taak onze omgeving te helpen bewust te worden voordat de volgende verkiezingen plaats vinden. Campagne voeren voor alternatieve gezichtspunten is tegen die tijd vermoedelijk te laat vanwege de nog steeds actuele greep die de politiek lijkt te hebben op de main stream media.
.
De EU laat zich leiden door impulsen en heeft geen officiele doelstellingen, visie of strategie. Een initiatief vanuit de burgerij heeft dus grote kans van slagen de EU uit balans te brengen aangezien een zo groot en log apparaat niet snel genoeg kan reageren en snel naar repressieve maatregelen zal grijpen ter compensatie, die vervolgens "beter moeten worden uitgelegd".
.
Zodra "beter uitleggen" zijn werkingskracht heeft verloren kan de richting van de democratie weer worden teruggebogen van burger naar vertegenwoordigende overheid, zonder naar Maidan-achtige middelen te hoeven grijpen.
.
Om beschuldigingen van racisme, islamofobie, rechts-radicaal polulisme enzovoorts voor te zijn lijkt mij een klinische en mogelijk wat abstracte discussie de beste strategie.
Het gaat naar mijn mening uiteindelijk om de vraag welke ordetroepen je waar, wanneer en waarom tijdens demonstraties tegemoet kunt zien en in wiens belang en opdracht zij handelen.

kindapaas | 09-04-16 | 07:15

Bordje stembureau hier in Ede was ook niet te vinden, denk je bij de portier uit te komen van het gebouw, blijkt 't het stembureau te zijn... Afijn, door weer en wind, door storm en regen, ik stemde gewoon....

kolonel bromsnor | 09-04-16 | 00:53

Roonen: Stemprocedures of praktische aanwijzingen voor het stemmen saboteren.
Roonfraude: Opzettelijke fout telling.
Iemand een roon draaien: Foute steminstructie geven. Afronen: fout afronden bij stemmen tellen.
Roon-ontslag: Ontslag na opzettelijk stembureaus gesloten houden als een (PvdA) wederdienst.
Trots, voormalig ome Roon (PvdA)?

belo | 08-04-16 | 23:53

Patatter | 08-04-16 | 21:40
Niet helemaal
Goirle: Voor 39,5% Tegen 59,6%
Opkomst 28,6%

Kat van T | 08-04-16 | 22:40

Ik wil wel getuigen dat ik NIET ben misleid. Wat een stelletje hufters die verliezers, bah.

poisonivy | 08-04-16 | 21:41

Goirle? Stembureaus niet toegankelijk? Toevallig een plaats waar zomaar "voor" werd gestemd. Wat een toeval.

Patatter | 08-04-16 | 21:40

Dat thuisblijven is ook onderzocht.
Daar zou ook TEGEN uitkomen.
Maar het is beschamend hoe men geprobeerd heeft de uitslag te beïnvloeden.

datzouzomaarkunnen | 08-04-16 | 20:54

Gemeente Papendrecht:
Vraag aan College van B&W
Hoe is het mogelijk dat ik twee maal schriftelijk een verzoek om per brief vanuit Spanje te mogen stemmen heb ingediend, een maal via post verzonden en een maal persoonlijk op het stadhuis afgegeven, en daar A. niets meer over heb gehoord, B. een normaal stembiljet in de brievenbus heb ontvangen. Graag per mail antwoorden!

Met betrekking tot uw vraag kan ik niet (meer) beoordelen of eerder alle benodigde stukken zijn ingediend. In constateer in ieder geval dat er geen complete aanvraag is, zodat er geen mogelijkheid is u per brief te laten stemmen.

Ik hoop dat u morgen alsnog in de gelegenheid bent om aan het stemproces deel te nemen, door gebruikmaking van de aan u toegezonden stempas. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, dan vind ik dat erg spijtig. Het is geenszins de bedoeling om u te onthouden van uw mogelijkheid tot het uitbrengen van uw stem.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Olieboer | 08-04-16 | 20:49

Daarom toch graag digitaal stemmen.
Maar verifieerbaar per persoon.
En anoniem door cryptografie.

hotmint | 08-04-16 | 20:31

Het blijft zuur te verliezen.... www.telegraaf.nl...
hansvanvoren | 08-04-16 | 14:22

Die vent is nie helemaal lekker enigste wat je erop kan zeggen.

Sjonie01 | 08-04-16 | 19:51

Voorzitter stembureau had wel correct geteld! Alleen het correct opschrijven was te moeilijk......

Het landelijk Centraal Stembureau moet bepalen of de ontstane situatie gecorrigeerd kan worden of dat er in het nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

www.omropfryslan.nl/nieuws/fout-noordw...

Elkee | 08-04-16 | 19:07

Was 't niet Oldenzaal waar nog maar 5 van de anders 17 stemlokalen open was?
Als maximaal democratisch onvriendelijke gemeenten.
Waar kan ik nakijken, hoeveel mensen uiteindelijk in Oldenzaal stemden?
Ofwel, heeft 't verminderde aantal stembureaus zichtbaar minder stemmers opgeleverd?

Der Paulie | 08-04-16 | 19:02

Als oud-gemeenteraadslid van 's-Gravenzande maakte ik mee dat de voorzitter van het/een stemburo altijd een wethouder of gemeenteraadslid was die iedereen kende. Een wethouder of bekend gemeenteraadslid zou eigenlijk NOOIT achter de tafel met stembiljetten moeten zitten, dat is vragen om intimideren van (oudere) kiezers en/of frauderen bij het tellen. Vaak zitten achter die stemburo's ambtenaren , gemeenteraadsleden , vriendjes partijgenoten end.. Ook bij het tellen zullen linkse vriendjes - en zeker in Amsterdam !!! - zorgen dat er rare dingen gebeuren ........... Een Wilders-stembiljet wordt daar ''bijna altijd ongeldig verklaard '' net als al die nee-stembiljetten afgelopen referendum .

Floris V | 08-04-16 | 17:50

Noordwolde, van oorsprong allemaal criminelen. De fraude was dus te verwachten.

Stonecity | 08-04-16 | 17:33

Was mogelijke fraude niet de reden dat digitaal stemmen niet door ging?
Dan maar een website opzetten waar iedereen zijn stem nog eens kan bevestigen, uiteraard bedoeld ter controle van de bananen-machine..

ruud-topper | 08-04-16 | 17:26

Advocaat Spong denkt over aangifte vanwege ’crimineel referendum’ telegraaf.nl/t/25563842 via @telegraaf

Dat de EU straffeloos onze soevereiniteit kan ontfutselen, is een feit op zich. Daar komt bij dat hun nivelleringsdrang van welvaart en welzijn ten koste gaat van de onze. Zuid- en Oost-Europese landen worden volgepompt met miljarden uit o.a. ons land. De rente bij de Europese Centrale Bank wordt kunstmatig laag gehouden om corrupte landen van gratis geld voor investeringen daar te voorzien. De consequenties zijn desastreus voor onze pensioenen.
Het is als bij zware criminelen: wil je ze pakken dan zul je daar tools bij moeten gebruiken.
In dit geval was er sprake van een onacceptabel verdrag met de Oekraïne. Onverteerbaar omdat hier niet alleen opnieuw een toekomstige aanslag op onze welvaart en ons welzijn zou worden gepleegd, maar ons bovendien onderdeel laat worden van een oorlogsconflict met de Russen.
De zogenaamde druppel.
Daar heeft nu een referendum over plaatsgevonden waarbij massaal tegen dit EU-verdrag is gestemd.
In feite is dit een afstraffing voor ons kabinet en de ongebreidelde expansiedrang, lees chaoscreatie, van de EU.
Zonder dit verwerpelijke associatieverdrag, zou de EU vooralsnog niet direct kunnen worden aangepakt.
Dat dit hierna alsnog zou kunnen, of gaat gebeuren, is van een andere orde en in mijn optiek een logisch gevolg.
Niets geen valse voorwendselen en zeker geen laag bij de grondse zoals bij de invoering van de Europese grondwet, waar we zo massaal tegen waren.

Stenkel | 08-04-16 | 17:23

Gaat Spong ook nog een rechtszaak beginnen tegen Mark R. inzake € 1000,- ?
Mastermattie | 08-04-16 | 14:58

Wat denk je zelf?
Ik heb meester Spong verder hoog staan maar met zijn suggestie van de criminele referendum slaat hij de plank pijnlijk mis.

loze stijl | 08-04-16 | 17:22

Opmerkingen van kiezers op de gang van zaken in het stemlokaal moeten in het proces verbaal staan dat na de telling per stembureau wordt opgemaakt. Dit wordt straks ook openbaar dus dan kun je het zelf nalezen.

Bijzonder dat de leden van het stembureau soms politieke meningen over dit RR zouden verkondigen want dat mag niet in het stemlokaal.

Grrt | 08-04-16 | 17:20

-weggejorist-

zoertoer | 08-04-16 | 16:49

@Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:41
Dat mag WimLex vast niet van Mark R., dat zou dat verfoeide en vervloekte referendum meer status hebben gegeven.Zoveel mogelijk zwijgen en rekken is het devies nu.

Guido | 08-04-16 | 16:39

Stem al decennia (jeetje, ik word echt een oude lul). Gewoon uit principe. Ik heb dat gedaan voor allerlei soorten verkiezingen: Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, waterschap, Europees Parlement, Europese Grondwet, gemeentelijke referenda. En dat allemaal in meerdere stemlokalen in meerdere gemeenten.

Nog nooit, nog nooit heb ik enig geluid gehoord van enige vorm van serieuze sabotage. Dat soort nieuws hoorde je enkel en allen bij verkiezingen in duistere landjes.

En ja. Ik ben ook nog een fervent liefhebber van uitslagenavonden en de hele reutemeteut er omheen. Als het wel was gebeurd dan zou ik het wel weten.

Bij dit referendum echter is een hele serie van hele vieze spelletjes gespeeld. Op heel veel niveau's, door heel veel mensen. Er zullen geen bewijzen zijn in de vorm van (schriftelijke) bevelen of opdrachten. Dit is veel subtieler gebeurd. Op een hele enge manier. Door heel veel mensen.

Tegen diegenen die hieraan op een of andere manier hebben meegewerkt, wil ik het volgende zeggen: Schaam je, schaam je diep. Maak het goed door te vertellen wat je hebt gedaan, hoe je het hebt gedaan en vooral waarom je het hebt gedaan?

balustrade | 08-04-16 | 16:34

@bitvakker | 08-04-16 | 16:17 "Ik stel voor om een hertelling te eisen."
.
Beter is een reactie op de uitkomst van het kabinet te eisen. Gaan ze nu asap gevolg geven aan de wens van het volk, of steken ze hun middelvinger op.

ben kokhals | 08-04-16 | 16:33

Ik stel voor om een hertelling te eisen.
Toch is het een prachtig resultaat ondanks alle tegenwerking.

bitvakker | 08-04-16 | 16:17

Een litanie van bedrog.
Dat de dichter des Vaderlands er een gedicht over gaat schrijven.

Rest In Privacy | 08-04-16 | 16:16

Des te meer tekenend dat er toch meer dan 30% kwam opdagen en 61% tegen stemde. Als het normaal was verlopen had je zeker 40% opkomst en 70% tegen gehad.

En Spong. Ach ja, die moet er ook weer keutel uit zijn ongetwijfeld gebleekte anus overdoen. Dust in the wind...

LJBrinkhorst | 08-04-16 | 16:16

Een opkomstdrempel van 30% en dan 10% minder stemburo's, dat is en blijft een schande voor een land dat denkt dat het beschaafd is.

dr Rechts | 08-04-16 | 16:09

@A3an | 08-04-16 | 15:48
Dat is al "uitgetest" in Rotterdam vladtepesblog.com/2010/03/09/something... Om te zorgen dat de PvdA zou winnen van Leefbaar Rotterdam werden zelfs stembussen in de sloot gekieperd. Maar omdat het de PvdA ten goede kwam, was er geen grote rel in de media, en kwam er geen diepgravend onderzoek. Eigenlijk was met Fortuyn al duidelijk dat de status quo geen tegenspraak duldt, dus ook geen "verkeerde" verkiezingsuitslag.

ben kokhals | 08-04-16 | 16:07

Onder de 8 miljoen thuisblijvers hadden de eventuele ja stemmers al het voorgevoel dat de meerderheid van de wel stemmers nee stemmen.

peterdm007 | 08-04-16 | 16:06

Een kop koffie met Roon lijkt me nogal ontoereikend. Waarom niet gewoon aangifte tegen het MinBin wegens nalatigheid? Of tegen Plasterk als hoofdverantwoordelijke?

His Lordship | 08-04-16 | 16:02

@Lupuslupus | 08-04-16 | 15:50
Super! We zijn nu goed op dreef, laten we dit volhouden.

ben kokhals | 08-04-16 | 15:57

OT: is er een manier om die stijlloze app uit te zetten die opkomt elke keer dat ik een reactie wil plaatsen? Ik begrijp dat het nodig is maar ik ben géén bedrijf en géén organisatie.
Iemand?

Lupuslupus | 08-04-16 | 15:53

@Mastermattie | 08-04-16 | 15:40
Inderdaad, niet een, niet twee, maar een eindeloze reeks "valse voorwendselen". Denk ook aan: "stem op de VVD anders krijg je de PvdA (in de regering)".

ben kokhals | 08-04-16 | 15:51

Als daar "crowdfunding" voor nodig is, ga ik meteen doneren.
ben kokhals | 08-04-16 | 15:45
.
Tegen die tijd is mijn aow weer overgemaakt dus dan doe ik nogmaals mee. (Net als voor de radiospotjes). Vele kleinen maken één grote!

Lupuslupus | 08-04-16 | 15:50

Het mag een wonder heten, dat na alle tegenwerking door media, overheid en zelfs allah: pbs.twimg.com... het NEE-kamp toch gewonnen heeft.

Prof. D.A.H. Vintik | 08-04-16 | 14:22
Ok, dan ben je wel erg ziek en gefrustreerd.
dat deze stommerd (ja die houden we er in dit jaar) ooit nog bijna fractievoorzitter oid van GroenLinks geworden is. Onvoorstelbaar.

Nuchternederland | 08-04-16 | 15:49

"Zoiets is dus nooit voorgekomen dat all 3 zouden kunnen verliezen, en aangezien het apparaat van ambtenaren doordrenkt is van lui uit die 3 partijen (CDA_VVD_PVDA) + D66 laat zien hoe ernstig onze democratie ervoor staat. Ze zullen dus alles op alles willen zetten om een voorstel of verkiezingsuitslag die tegen de gevestigde orde is te verstoren en te vervalsen.
ca12nag3 | 08-04-16 | 15:04"
En dat is ook het onoverkomelijke probleem mocht Wilders ooit aan de macht komen.
Tegenwerking op / uit / van alle fronten...

A3an | 08-04-16 | 15:48

Het beste is wanneer het Burgercomité op korte termijn een degelijk rapport maakt over de overheids-organisatie (landelijk & lokaal) van dit referendum, inclusief de berichtgeving daar omheen (zoals de oproep om niet te gaan stemmen). Als daar "crowdfunding" voor nodig is, ga ik meteen doneren.

ben kokhals | 08-04-16 | 15:45

Komt allemaal omdat de zittende PC-kliek het organiseert. Met sabotage tot gevolg. Leuk, democratie. Zeker als het door lui wordt georganiseerd die oreren over brengen van democratie in datzelfde Oekraïne...

afikoman | 08-04-16 | 15:44

ben kokhals | 08-04-16 | 15:30
Geen cent meer naar Griekenland,
€ 1000,-
Volkert van der Graaf niet eerder vrij...

Mastermattie | 08-04-16 | 15:40

necrosis | 08-04-16 | 15:30
Een gesloten deur is wat mij betreft een deur die niet open staat. Niet een deur die op slot zat per se? En dan nog, ook deuren die op slot zitten kunnen toegang geven tot iets wanneer ontsloten? Hoe dan ook, deur in kwestie stond dus niet open wat niet uitnodigde tot kijken of er binnen iets te doen was. Omdat ik een schoonmaker in de ruimte achter de deur zag lopen heb geprobeerd of die deur niet op slot was om te vragen waar het stemlokaal was. Dat bleek dus daar te zijn.

Kat van T | 08-04-16 | 15:38

Het is wel duidelijk dat zelfs de stembureau medewerkers dit formulier niet snappen en over het geven van hun mening zouden ze sowieso beter geïnstrueerd dienen te zijn.

Simon_GS | 08-04-16 | 15:36

@knerf | 08-04-16 | 15:18
Waar pleit ik voor monarchie?
Willy zit alleen op de troon omdat zijn moeder ... etc....
Ik pleit niet voor monarchie, nog even los van het feit dat de echte oranjes al uitgestorven zijn!

necrosis | 08-04-16 | 15:35

Barry Hay | 08-04-16 | 15:07

Het gaat erom dat het afwijkt van normale verkiezingen.
De deuren staan dan wagenwijd open en de vlag hangt uit snap je....

lenny | 08-04-16 | 15:34

Weet je wat valse voorwendselen zijn. Je Tweede en Eerste Kamer-fractie laten stemmen voor een verdrag, onder het mom van voor de arme mensen daar, terwijl je in werkelijkheid je laat feteren door lobbyisten wier belangen je dient.
Dat zijn valse voorwendselen.

LibertasSimplex | 08-04-16 | 15:33

ca12nag3 | 08-04-16 | 15:04
Het maakt op zich niet zo veel uit wie er achter die tafels zitten. Iedere burger kan controleren of alles klopt door na de stemming de telling bij te wonen (helaas blijkt dit echter nodig)
Wat wel uitmaakt is dat diverse stembureaus zich schuldig hebben gemaakt aan het overtreden van artikel 14 J van de kieswet.

Mastermattie | 08-04-16 | 15:32

Hoe zag het stembiljet voor buiten Nederland stemmende eruit, de biljetten dus, die in Den Haag extra werden geteld? Vermoedelijk waren die anders en duidelijker, want uit het vanmorgen aldaar opgestelde procesverbaal blijkt, dat de 'buitenlanders' slechts 0,2% ongeldige stemmen uitbrachten, tegen 1,3% bij de 'Hagenaars'. Een significant verschil. Verder heeft judas van aartsen zijn poot onder een procesverbaal gezet waar fouten in zitten. Kleine fouten, maar toch.

Wobbelplatte | 08-04-16 | 15:31

@Kat van T | 08-04-16 | 15:23
Verder geen aanduidingen of richtingaanwijzers te vinden. Na een paar minuten zoeken bleek 30 meter verderop een ongemarkeerde gesloten deur de doorgang naar het stembureau.
Kat van T | 08-04-16 | 15:15

Dus nogmaals: een gesloten deur was de toegang?
Grapjas!

necrosis | 08-04-16 | 15:30

@hansvanvoren | 08-04-16 | 14:22 "Het blijft zuur te verliezen.... www.telegraaf.nl..."
.
Die Spong verwart persoonlijke motieven met "voorwendselen". Een goed voorbeeld van valse voorwendselen is de VVD dat zegt "stem op mij, dan gaat er geen geld meer naar Griekenland", om dan na het incasseren van de stemmen geld over te maken naar Griekenland.

ben kokhals | 08-04-16 | 15:30

De OVSE heeft de grootste smeerlappen verkiezingen van de eeuw gemist.
Met opzet, waarschijnlijk.
Extreem Links Tuig saboteerde het referendum.

Raider Twix | 08-04-16 | 15:27

Het lijkt nogal volk vs overheid in dit referendum. Ondanks verwoede poginingen van onze overheid is het toch nog gelukt om te gaan stemmen. Dankjulliewel, kutkabinet.

panadol | 08-04-16 | 15:27

Valt nog mee - ik verwachte minimaal dat Peggie NEE stemmen zou opvreten of zo ;)

Driehoorn | 08-04-16 | 15:26

@rode peper | 08-04-16 | 15:24,

om zo die opkomst onder de 30% proberen te houden natuurlijk

rode peper | 08-04-16 | 15:25

@knerf | 08-04-16 | 15:18
Ik pleit nergens voor, helaas zit prins pils/ kauning kraunkurk op het het pluche wegens overerving of zoiets.

necrosis | 08-04-16 | 15:24

@Lupuslupus | 08-04-16 | 15:19,

aangezien van te voren al bekend was dat de tegenstanders zo enorm in de meerderheid waren denk ik niet dat er heel bewust is gefraudeerd met verkeerd voor/tegen/blancl/ongeldig tellen. Ik denk dat als er bewuste sabotage is gepleegd dat is gedaan door mensen te weerhouden om te stemmen (stembureau plotseling dicht, verplaatst, moeilijk bereikbaar etc etc)

rode peper | 08-04-16 | 15:24

Nogmaals waar moet ik storten om Plasterk kapot te procederen. Tot aan loonbeslag aan toe!

hurenisvoorpaupers | 08-04-16 | 15:23

necrosis | 08-04-16 | 15:21
Wat?

Kat van T | 08-04-16 | 15:23

Mark_D_NL | 08-04-16 | 14:39
Misschien is ie wel gewoon overladen aan een hartkwaal o.i.d. Hij maakte zich nogal druk. Leuker is het te denken dat ie een ontzettend lekkere nieuwe vriendin heeft waaraan hij liever tijd besteedt dan aan reaguren... We weten t niet.

BlowingBubbles | 08-04-16 | 15:22

Waar waren nou die Afrikaanse waarnemers bij de stemburo's?

knerf | 08-04-16 | 15:21

@Kat van T | 08-04-16 | 15:15
Een gesloten deur die toegang gaf....
Last van een dikke duim?

necrosis | 08-04-16 | 15:21

-weggejorist-

racket6 | 08-04-16 | 15:20

Dan blijft over dat er meerdere tellers frauderden die het niet van elkaar wisten.
ja,diedus! | 08-04-16 | 15:08
.
Nee. Dat weiger ik te geloven. In mijn stembureau worden de stemformulieren 2x geteld en door verschillende personen. Daarnaast(!) worden alle stemformulieren HERTELD in het stadhuis zodra ze daar door de voorzitter zijn afgeleverd (dus na het sluiten van het stembureau).
.
Het zou kunnen dat dit in een klein dorpje anders geregeld is maar iedereen kan een hertelling bij de gemeente aanvragen!

Lupuslupus | 08-04-16 | 15:19

Zooitje is het....

Kris | 08-04-16 | 15:18

necrosis | 08-04-16 | 14:25

Dat meen je niet?
We willen toch dat er meer democratie komt en dan ga jij voor een monarchie pleiten?

You must be joking...

knerf | 08-04-16 | 15:18

ja,diedus! | 08-04-16 | 15:08
Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat er dus - Lauwerzijl is een klein dorpje - een stuk of 5 tellers zijn. Twee boeren, een truckchauffeur, een huisvrouw en iemand die vanuit haar voortuintje aardewerk verkoopt (ik ken dat dorp een beetje). Die zitten daar dan in het plaatselijke dorpshuis te tellen, elk grimmig kijkend of die vier andere tellers niet zien dat ze alleen maar aan het vinken zijn in de "voor"-kolom. Lijkt me een hilarische sketch voor Jiskefet.

De echte Stolwijker | 08-04-16 | 15:18

Soortgelijke situatie was in Tilburg Reeshof / Kerkenbosplaats (bedient ergens tussen de 10.000 en 30.000 inwoners). Bordje "Stemlokaal" wijst recht naar deur van de bibliotheek welke gesloten was. Verder geen aanduidingen of richtingaanwijzers te vinden. Na een paar minuten zoeken bleek 30 meter verderop een ongemarkeerde gesloten deur de doorgang naar het stembureau.

Kat van T | 08-04-16 | 15:15

Vraag me af of er zoveel kwade opzet is. Veelal erg dommig. Waarschijnlijk ook zo bij gewone verkiezingen, maar nu zit er iemand op te letten.

van heinde en verre | 08-04-16 | 15:15

Zo rolt B.V Nederland

ministerSinister | 08-04-16 | 15:13

@Dirk III | 08-04-16 | 15:10
Sprong?
*headdesken doet*

necrosis | 08-04-16 | 15:13

Zuid Wolk!

Neut | 08-04-16 | 15:13

Procedeer ze kapot. Waar moet ik storten?

hurenisvoorpaupers | 08-04-16 | 15:12

Geen elektronisch stemmen met het referendum, waarvan de broncode aangepast kan worden. Er is dus weer teruggegrepen naar trucjes en draaiboeken uit de koude oorlog.

mysteryposter | 08-04-16 | 15:12

Als ik het zo hoor hebben ze gevochten om het referendum niet te laten slagen. Nu zetten ze hun joker Sprong in. Wat een klucht.

Dirk III | 08-04-16 | 15:10

@Sceptic | 08-04-16 | 14:55
sjemig de peemig, heb eens geduld!

HouseMaster | 08-04-16 | 15:09

De echte Stolwijker | 08-04-16 | 15:05 Dan blijft over dat er meerdere tellers frauderden die het niet van elkaar wisten. Dat maakt het nog erger dan het al is.

ja,diedus! | 08-04-16 | 15:08

Misschien moet GS ook eens eens nagaan welke stembureaus gesloten zijn tijdens de lunch want dat mag volgens mij niet als ik de kieswet goed begrijp (in ieder geval niet van reguliere bureaus): www.kiesraad.nl/artikel/tk-openingstij...

rode peper | 08-04-16 | 15:08

ca12nag3 | 08-04-16 | 15:04
"Overal zitten dus mensen van de gevestigde orde achter de tafels en die waren tegen dit referendum, of voor het verdrag."
.
Nou inderdaad zeg. Ik vond het aantal nee-stemmers ook wel heel erg hoog. Zonder gekheid, wat denk je nou zelf. Je hebt het referendum ge-won-nen. Als in: heul veul meer stemmen dan je opponent.

De echte Stolwijker | 08-04-16 | 15:08

lenny | 08-04-16 | 14:59

Je kunt ook op teveel slakken zout leggen. Mijn stembureau is in een cafe, en daar is de deur alleen open als er iemand doorheen moet.
Waarom zou het een probleem zijn dat je een deur open moet maken? Er staat toch een bordje "stembureau"?

In mijn situatie was wel het cafe in verbouwing en was het stemlokaal nu in een achterkamertje. Maar goed, iedereen in het dorp weet dat het stemlokaal in dat cafe is, iedereen in het dorp weet dat het cafe verbouwd wordt, en iedereen die ogen in zijn kop heeft ziet het bord "Stembureau ->" wat naar de achteringang verwijst.

Barry Hay | 08-04-16 | 15:07

@Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:41
Pats, die is raak. Dank u.

HouseMaster | 08-04-16 | 15:06

@Mastermattie | 08-04-16 | 14:58
Spong is gewoon een lul in een maatpak.
Heel wat jaren geleden deed hij de verdediging van een vrouwenverkrachter, onder de noemer 'het is mijn werk'....

necrosis | 08-04-16 | 15:06

Voorlopig genereren we door heel europa behoorlijk wat aandacht met ons stijlloos roze forum. Ik zeg richt die partij op NU!!!!
BYO | 08-04-16 | 14:57
.
Hou eens op met die over.het.paard.getilde denkbeelden. Voetjes op de vloer a.u.b.

Lupuslupus | 08-04-16 | 15:06

Sceptic | 08-04-16 | 14:55 Over hinder gesproken.

ja,diedus! | 08-04-16 | 15:05

ja,diedus! | 08-04-16 | 15:01
Ik kan me niet voorstellen dat men in Lauwerzijl bewust fraudeert door àlle stemmen als voorstemmen te tellen. Dat valt namelijk nogal op. Als je dan kwaadwillend bent, schuif je een procent of 10 naar de gewenste stapel, niet meer. Zelfs een kind weet dat ie hooguit één bankbiljet uit de portemonnee van z'n ouders moet jatten en niet àlles.

De echte Stolwijker | 08-04-16 | 15:05

Het is overduidelijk. Overal zitten dus mensen van de gevestigde orde achter de tafels en die waren tegen dit referendum, of voor het verdrag. En daar word niks tegen gedaan. Waardoor ze de vrije hand hadden tot misleiding en obstructie van de democratie.
Dit soort lui schreeuwt vaak als eerste dat de wil van de meerderheid geld "zodra zij aan de winnende kant van de streep staan".

Decennia hebben de gevestigde orde alle touwtjes in handen gehad, dat is dus PvdA,VVD en CDA. Nooit is er zonder hen geregeerd of een besluit tegen alle 3 genomen. In dit geval is het dus een Referendum over een onderwerp waar alle 3 voor waren.
Zoiets is dus nooit voorgekomen dat all 3 zouden kunnen verliezen, en aangezien het apparaat van ambtenaren doordrenkt is van lui uit die 3 partijen + D66 laat zien hoe ernstig onze democratie ervoor staat. Ze zullen dus alles op alles willen zetten om een voorstel of verkiezingsuitslag die tegen de gevestigde orde is te verstoren en te vervalsen.

ca12nag3 | 08-04-16 | 15:04

Noord Korea, Afghanistan, Nederland, China. Ik zie niks vreemds aan het rijtje. Stemmen en de boel verdraaien doen ze 4.

EmilioEsteves | 08-04-16 | 15:03

@Sceptic | 08-04-16 | 14:55
Reaguurtip: één keer op post drukken !

necrosis | 08-04-16 | 15:02

Kam me al is een eerder een gevalletje herinneren dat er meer PVV stemmen waren dan eerst waren geteld. Bij een steek proef hertelling bleek er 1/3 meer op de PVV gestemd te hebben, zo'n grote fout moet bewust gedaan zijn 1 of 2 stemmer kan per ongeluk zijn.

vinzDH | 08-04-16 | 15:01

Per abuis alle stemmen voor, zo moeilijk is het toch niet om voor of tegen te onderscheiden ? Dit is opzet geweest die toevallig uit kwam door de zeer onlogische maar blijkbaar gewenste uitslag.

ja,diedus! | 08-04-16 | 15:01

Ik heb zelf geen melding ervan gemaakt maar er werden duidelijke standpunten ingenomen over dit referendum en vooral over Jan Roos openlijk in Zevenaar. Alle 4 waarvan vooral de dame in kwestie had een uitgesproken mening hierover. Na doorvragen bleek dat ze allen politiek actief waren en de dame in kwestie deed dit al 50 jaar. Ze zijn aangeschreven of ze de bewuste dag zelf het stembureau wilden runnen. Geen op of aanmerkingen verder over de inrichting, alleen dat het lastig was voor rolstoelgebruikers en voor rollators binnen te komen. Ik heb zelf in persoon regelmatig de deur open gehouden of zelf rolstoel gebruikers geholpen binnen te komen.

Mr_Pikibelly | 08-04-16 | 15:01

Opvallend berichtje hieronder in Goirle, zelfde nl. in Hoofddorp Floriande. 2 deuren dicht, klein bordje met Stembureau erop. Normaal is het stembureau goed zichtbaar van buiten en staan de deuren wagenwijd open. Mensen van het stembureau hadden het koud toen ik er naar vroeg!! Bhahahahaha

Goirle: deur van het stembureau dicht.. #GeenPeil
14:28 - 6 april 2016

lenny | 08-04-16 | 14:59

Als je als stembureauvoorzitter een uitslag van 100% voor (of 100% tegen) doorgeeft, gaat er dan niet even een lichtje branden dat dat een wel heel erg vreemde uitslag is?
Do not attribute to malice what can equally well explained by stupidity, maar dit is van zo'n ongehoord niveau van stupiditeit dat het wel kwaadwillend moet zijn.

Barry Hay | 08-04-16 | 14:59

Gaat Spong ook nog een rechtszaak beginnen tegen Mark R. inzake € 1000,- ?

Mastermattie | 08-04-16 | 14:58

PS.. plasterk moeten ze direct afzetten. ;-)

BYO | 08-04-16 | 14:57

Hier in Zaandam-Zuid stemlokaal dichtbij en net zo goed (of slecht) aangegeven als alle andere verkiezingen. Binnen 4 vriendelijke mensen en overal hingen en lagen aanwijzingen hoe je het rondje goed moest invullen.

sinar2 | 08-04-16 | 14:57

@Mark_D_NL | 08-04-16 | 14:46
Dit is het signalement daarmee zult U het moeten doen.
Meer aandacht is die tokkie eauk niet waard.

Berbaar | 08-04-16 | 14:57

Een referendum overdonderend gewonnen. Uiteindelijk enorme media-aandacht, voor de helft ronduit positief of tenminste welwillend. En toch weer die slachtofferrol in de reaguurderspanelen.
Volgens mij zijn de meeste van jullie volledig verslaafd aan de rol van machteloze underdog. Het ergste wat jullie kan overkomen is dat de "elite" daadwerkelijk plaatsmaakt voor de stem van die even veelzeggende als troosteloze top-10 van tegenstemmende gemeenten.
Jullie hebben echter de wind onvoorstelbaar in de rug. Referenda over steun aan Zuid-Europa, de vluchtelingen, TTIP (alledrie "tegen" wat mij betreft) zitten in de pijplijn. Het gaat jullie fantastisch en jullie bewijzen ons land een dienst. Probeer eens te leven met dat succes en hou eindelijk eens op te klagen als een verongelijkt kind.

De echte Stolwijker | 08-04-16 | 14:57

Maar goed dat die waarnemers er niet waren. Anders had Nederland een stevig Internationale tik op de vingers gekregen.

roze_bril | 08-04-16 | 14:57

Ik zit werkelijk al een tijdje te wachten op de aankondiging dat geenstijl een eigen partij begint. De huidige elite schijt 7 kleuren peop mocht dat gaan gebeuren!! Dit zal overigens ten koste van wilders gaan.
Komop! Doe het gewoon. Niemand denkt dat dit mogelijk is maar was dat met het referendum niet net zo ?? Niemand dacht dat een referendum zou komen. Vervolgens dacht niemand dat er genoeg mensen zouden komen en vervolgens dacht niemand dat er iets met een nee gedaan zou worden. Voorlopig genereren we door heel europa behoorlijk wat aandacht met ons stijlloos roze forum. Ik zeg richt die partij op NU!!!!

BYO | 08-04-16 | 14:57

Moeten er nu echt bij iedere verkiezing in elk stemlokaal 'Peilloze stemmentellers' ingeschakeld worden? Wat is dit in hemelsnaam? *"Bananenrepubiek" mompelt*

BlowingBubbles | 08-04-16 | 14:56

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:55

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:55

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:55

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:55

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:54

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:54

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:54

-weggejorist-

Sceptic | 08-04-16 | 14:54

@BozeHenk | 08-04-16 | 14:48
Bananenmonarchie!
Wel op blijven letten hè....

necrosis | 08-04-16 | 14:54

Prof. D.A.H. Vintik | 08-04-16 | 14:43

ROFLOL!

eerstneukendanpraten | 08-04-16 | 14:53

in mijn stembureau hing geen instructie, toen ik hier specifiek naar vroeg werd eerst door drie van de vier mensen die er zaten de schouders opgehaald en gingen ze iets anders doen. toen ik ze vreemd aan bleef kijken, gaf de vierde wel netjes antwoord over hoe het ingevuld moest worden, maar had geen verklaring waarom er geen instructie hing.

zorg(elijke)staat | 08-04-16 | 14:52

Het is vooral domheid en laksheid troef bij de gemeenten. Ze zijn zelfs te dom om er boze opzet achter te zoeken.

Rest In Privacy | 08-04-16 | 14:52

@deraderendraaien | 08-04-16 | 14:39
Daar woon ik ook niet, lieverd.

necrosis | 08-04-16 | 14:51

ambtenaren vrezen hun betrekkelijke zekere en rustige bestaan door dit soort ongebreidelde verstoringen van hun gezapige leven. Zou jij niet alles op alles zetten om dit soort verontrustende opstandigen te saboteren?

Heisessie | 08-04-16 | 14:51

Weet iemand of je ook per stembureau de data kan bekijken?

Mark_D_NL | 08-04-16 | 14:51

@Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:41
Zelfs Elizabeth van 89 in de UK heeft een 10 keer zo drukke agenda dan deze feestvierder en aanhang. Maar oh wat hebben ze toch een zwaar leven.

sinar2 | 08-04-16 | 14:50

Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:41

De PH-KBX is al onderweg richting Griekenland.

kruimelzuiger | 08-04-16 | 14:50

Nederland bananenrepubliek

BozeHenk | 08-04-16 | 14:48

@kruimelzuiger | 08-04-16 | 14:36
Nope, ik woon in het verderfelijke west'n des lands.

necrosis | 08-04-16 | 14:48

Zijn wel meer rare dingen gebeurd, sluitingen tijdens lunchpauze, vroeg gesloten stembureau op notabene een station, nu dit allemaal weer. Alsof het nog niet genoeg was wat er allemaal is geflikt in de aanloop naar. Geweldig dat het niet geholpen heeft, ook al helpt het toch niet, EU uber alles
Bokito ergo sum | 08-04-16 | 14:36
.
ALLE stembureaus horen open te zijn tussen 7.30 en 21:00 u. Zonder pauze! Stembureauleden gaan gewoon bij toerbeurt eten zodat er altijd 3 personen achter de tafel zitten.
Kamervragen en desnoods een parlementaire enquête. Maar laten we beginnen met kamervragen en daarna een debat. Onderste steen boven!!

Lupuslupus | 08-04-16 | 14:47

@ET007 | 08-04-16 | 14:41
Idd het belang voor een rechtszaak van Spong tegen Burger comité ligt bij zijn eigen bankrekening.

deraderendraaien | 08-04-16 | 14:47

@Berbaar | 08-04-16 | 14:44
Nee, nu beschrijf je Samson. Doe nog eens een poging.

Mark_D_NL | 08-04-16 | 14:46

Toch geweldig? Daarmee wordt het gelijk van 'TEGEN' bewezen, immers:
-
Wij hoéven die Oekraïne helemaal niet.
-
Wij hebben hem namelijk al.

bisbisbis | 08-04-16 | 14:46

Wat dat betreft een oprecht compliment voor Sittard;
Alle 47 stembureau's open.
Print/tekening in het stemhokje met 8 manieren hoe het NIET moest en 1 keer hoe het wel moest.
Vriendelijke mensen, die verbaasd waren over de flinke opkomst.
Door álle bureaus open bij de eerste tien met de uitslagen. En toch een grote (90.000) gemeente.

A3an | 08-04-16 | 14:44

@Mark_D_NL | 08-04-16 | 14:39
Blanke bange poeperT met vleeschpet achter bloemetjesgordijn.
At your service ;)

Berbaar | 08-04-16 | 14:44

Per abuis alle stemmen voor... gewoon triest

TDB | 08-04-16 | 14:43

@eerstneukendanpraten | 08-04-16 | 14:31
:-) Tofik is er nog steeds niet overheen dat John Quid hem heeft laten zitten voor een vrouw. #hellhathnofury

Prof. D.A.H. Vintik | 08-04-16 | 14:43

Sjesus, kunnen we svp even fast forwarden naar een gedigitaliseerde directe democratievorm, met een appje via digid of iets dergelijks. Papier zou zogenaamd betrouwbaarder zijn, yeah right...
.
Bovendien hoef ik me dan ook niet meer door 3 uur NPO treurnis heen te slaan, wachtend op de tellingen

Gen. Maximus | 08-04-16 | 14:42

Oh wacht, dat heeft L. ten Brinkhorst namens de Familie gister al gedaan.

Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:42

@deraderendraaien | 08-04-16 | 14:39
1 keer is voldoende!

deraderendraaien | 08-04-16 | 14:42

Ja, waar is Willy? Na die Carnavalsoptocht in Den Haag niet meer gezien. Zit ie alweer in zijn ommuurde Griekse villa? Vakantie numero 16 van het jaar. Hij had ook het volk op TV kunnen bedanken voor het redden van onze democratie. Dat laat zijn familie normaliter over aan Poolse en Canadese jongemannen.

Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:41

En dan wilt Spong eventueel een rechtszaak beginnen tegen het burger comite ivm manier van verkrijgen handtekeningen.
Al vergist Spong zich tussen belang en bedrog. Als er iemand bedriegt voor eigenbelang en bedrog, dan is het misschien wel Spong zelf.
Spong heeft natuurlijk ook baat bij visum vrij handelsverkeer / handelswaar (van klanten cq toekomstige klanten).
Ligt natuurlijk wel een mijntje aan nog vrijwel nieuwe wapens en initiatiefnemers aan georganiseerde criminaliteit.

ET007 | 08-04-16 | 14:41

Op z'n minst vreemde praktijken.. Hier in Emmen op het stembureau niets te klagen. Ik kreeg zonder te vragen al te horen hoe het stembiljet correct te gebruiken.

SODEP | 08-04-16 | 14:40

@Einde van de Domheid | 08-04-16 | 14:32
necro woont mijn gemeente, maar ik zeg ook niet waar dat is ghe.. ghe ;)

deraderendraaien | 08-04-16 | 14:39

@Einde van de Domheid | 08-04-16 | 14:32
necro woont mijn gemeente, maar ik zeg ook niet waar dat is ghe.. ghe ;)

deraderendraaien | 08-04-16 | 14:39

@necrosis | 08-04-16 | 14:34
Misschien een landelijk posteractie met "Gezocht". Maar wie weet hoe Dhr. De Wit eruitziet. . .

Mark_D_NL | 08-04-16 | 14:39

Noordwolde, een bakermat van mijn familie. Er wonen nog steeds verre familieleden. Extra jammer voor me dat hun stem mogelijk verkracht is.

Het Vijfde Wiel | 08-04-16 | 14:39

@Einde van de Domheid | 08-04-16 | 14:32
Bij jou in de kelder, of mocht ik dat niet verklappen?

necrosis | 08-04-16 | 14:38

Kan een mol bij de gemeente het bericht naar boven halen om zo veel mogelijk de stembusgang voor mensen te saboteren? Zo niet, kan er een intern onderzoek plaatsvinden naar de ambtenaren die deze 'fouten' hebben gemaakt en hun partij alliantie?

Ze horen strict neutraal te zijn wanneer het over stemmen gaat. Want wanneer het niet gecontroleerd wordt zou het zomaar vals geteld kunnen worden.

LangeTijdGeleden | 08-04-16 | 14:37

necrosis | 08-04-16 | 14:31

Ook in Jipsingboertange?

kruimelzuiger | 08-04-16 | 14:36

Zijn wel meer rare dingen gebeurd, sluitingen tijdens lunchpauze, vroeg gesloten stembureau op notabene een station, nu dit allemaal weer. Alsof het nog niet genoeg was wat er allemaal is geflikt in de aanloop naar. Geweldig dat het niet geholpen heeft, ook al helpt het toch niet, EU uber alles

Bokito ergo sum | 08-04-16 | 14:36

@Joost Maghetweten | 08-04-16 | 14:31
Ik zou het vervangen voor 'wilt u Dhr. de Wit terug'?
*alvast 'ja' invult*

necrosis | 08-04-16 | 14:34

Sjeesus, we zijn echt in een bananenrepubliek terecht gekomen. Een coup gepleegd door zuur Volkskrant en NRC tuig.
postmodernismisdead | 08-04-16 | 14:25
.
Dan vergeet je het Parool. Op hun website stond niet dat het Nee kamp had gewonnen maar wel een stuk dat het Ja kamp in Amsterdam had gewonnen.
.
Wie zijn eigenlijk de eigenaren van De Volkskrant, Het NRC en Het Parool?

metdedag | 08-04-16 | 14:34

gewonnen gewonnen gewonnen. eat that Peterrrrrrr!

verbanden | 08-04-16 | 14:34

Het is een schande idd, maar mij bekruipt het gevoel dat dit nou juist de troef is die de overheid subtiel achter de hand had, om straks bij de evaluatie te aan te bieden om dit referendum als onjuist te verklaren en opnieuw te houden,waarna de niet-stemmers en het jakamp opnieuw een grotere kans krijgen.
Ik houd m'n hart vast voor deze mogelijkheid.

deraderendraaien | 08-04-16 | 14:33

Dat krijg je als zelfs de OVSE een 'steunzender' van de gevestigde orde is. Deze opzichtige sabotage is ronduit misdadig. Waar ik ben gaan stemmen zaten ook al van die zure linkse mensen die duidelijk het hele referendum maar een vervelende grap vonden.

XaleX_2 | 08-04-16 | 14:33

Drukte om niks, we krijgen dat verdrag toch wel linksom of rechtsom door onze strot geduwd...
Maxx! | 08-04-16 | 14:24
.
U begrijpt er echt geen zak van.

Lupuslupus | 08-04-16 | 14:33

necrosis | 08-04-16 | 14:31
Waar woon je dan?

Einde van de Domheid | 08-04-16 | 14:32

Smaakpolitie kom er maar in.... manmanmanmanman... manmanman... manmanmanman.... manmanman..

Interpoolbal | 08-04-16 | 14:31

Een enorme bijvangst, Mugabiaanse toestanden, partijdige pubieke omroepen, 3FM, partijdige (Ja!) commerciele omroepen RTL4. Beschuldigingen van stemmers als laaggeschoold, voor het eerst een analyse van de niet stemmer. (Werkelijk nog nooit eerder naar gekeken.)

Einde van de Domheid | 08-04-16 | 14:31

Ik had overigens niets te klagen.
In de gemeente waar mijn huis woont werd er keurig uitgelegd dat je alleen het rondje in het vakje naar keuze hoefde in te kleuren.
Bovendien kon ik stemmen in een straat waar een eind verderop nog een stemlokaal was.
En nee, ik maak niet bekend waar ik woon, dan wil heel Nederland hier straks wonen.

necrosis | 08-04-16 | 14:31


Prof. D.A.H. Vintik | 08-04-16 | 14:22

Een paar keer per maand begint de slecht geheelde wond van zijn in de darkroom opgelopen ruptuur weer op te spelen en dan begint Tofik weer wartaal uit te slaan.

eerstneukendanpraten | 08-04-16 | 14:31

Is het dan nu tijd voor een nieuwe poll hiernaast?

Joost Maghetweten | 08-04-16 | 14:31

Als dit soort praktijken bij een verkiezing in een willekeurig Afrikaans land zou gebeuren, zouden dezelfde personen vooraan staan met moreel gezever om het te veroordelen. Want hier in Nederland gebeurt dat natuurlijk niet.

Specimen 5101 | 08-04-16 | 14:30

Ik kan het zure gezeik van de linksen niet meer horen! Eerst weken lopen zuigen dat mensen thuis moeten blijven en niet moeten gaan stemmen en als er dan verloren wordt, dan is ineens de stem van de thuisblijvers van belang. Nee! Dan hadden die dus moeten stemmen, hersenloos stuk onbenul!

Trekhaas | 08-04-16 | 14:29

Gezien al het gedoe had de werkelijke opkomst bij de 50% en het aantal nee-stemmen bij de 80% gelegen.

sinar2 | 08-04-16 | 14:28

@hansvanvoren | 08-04-16 | 14:22
Wat een trollende provocateur is het ook, ik wens hem veel succes.
Niet dat ie echt aangifte gaat doen, want hij weet ook wel dat de ondertekenaars zich totaal niet misleid voelen.

Prof. D.A.H. Vintik | 08-04-16 | 14:28

Dit heb ik in mijn hele leven nog nóóit meegemaakt! Wat een SCHANDE! Hierover MOET een debat in de 2e kamer volgen.
Hallo PVV, SP, PvdD, 50+, WAKKER worden!

Lupuslupus | 08-04-16 | 14:27

Zo'n topic hadden we net al toch?

Geert Linkers | 08-04-16 | 14:26

Ga dan alsjeblieft alle stemmen in de gemeente Zuidhorn natellen; deze gemeente heeft als één van de weinige gemeenten in NL voor gestemd. Een farce dus.

Cry wolf | 08-04-16 | 14:26

-weggejorist-

Ouwe Semelaar | 08-04-16 | 14:26

@Nuchternederland | 08-04-16 | 14:20
Monarchie want: Willy

necrosis | 08-04-16 | 14:25

Sjeesus, we zijn echt in een bananenrepubliek terecht gekomen. Een coup gepleegd door zuur Volkskrant en NRC tuig.

postmodernismisdead | 08-04-16 | 14:25

Oeps.... Dat is wel slordig

Mastermattie | 08-04-16 | 14:25

Ik weet het! De volgende keer moeten Tegenstemmers met hun duim in de zwarte inkt. Dat kan de AFA je er op straat sneller uitpikken. i.ytimg.com/vi/-MxCQqEB5ZI/hqdefault....

Piet Karbiet | 08-04-16 | 14:25

Drukte om niks, we krijgen dat verdrag toch wel linksom of rechtsom door onze strot geduwd...

Maxx! | 08-04-16 | 14:24

Bewijs dit soort slordigheidjes maar eens zonder papier. Wijvertrouwenstemcomputersniet.

WernerT | 08-04-16 | 14:23

Kom op mannen, dit referendum is genoeg besproken, zowel vooraf, tijdens als achteraf..... tijd om voor uit te kijken, tijd om de politiek verder de duimschroeven aan te draaien.... dus tijd voor een nieuw referendum!!

Fatwabuster | 08-04-16 | 14:23

Gelukkig zijn we niet op die 29% blijven steken. Je moet er toch niet aan denken dat door dit soort vuile trucs het referendum ongeldig was verklaard.

Russells Teapot | 08-04-16 | 14:22

Het mag een wonder heten, dat na alle tegenwerking door media, overheid en zelfs allah: pbs.twimg.com/media/CfeEwNoW8AAm931.j... het NEE-kamp toch gewonnen heeft.

Prof. D.A.H. Vintik | 08-04-16 | 14:22

Ik heb diep respect voor het gevecht tegen de bierkaai. Ga zo door!!!

Vanzelluf | 08-04-16 | 14:21

Obsessief

Tirade | 08-04-16 | 14:20

Banananananananenrepubliek....

Nuchternederland | 08-04-16 | 14:20

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen