achtergrond

Geenstijl

Ex-moslims: Geen schijn van kans in Nederland

dasblasfemie.gifHet feit dat er constant haatpredikers worden uitgenodigd bij islamitische gebeds- of gemeenschapshuizen in Nederland is uitermate problematisch, vanuit een seculier-liberaal perspectief gezien. Maar het betekent niet automatisch dat alle toehoorders dezelfde radicale ideeën aanhangen als de spreker. Het betekent niet dat alle toehoorders die afkomen op zo'n lezing überhaupt bekend zijn met álle woorden van de spreker. Of zoals mensen het ook met sommige woorden van Wilders of Samsom eens, en met andere woorden van Wilders of Samsom sterk oneens kunnen zijn, zullen toehoorders niet automatisch alles onderschrijven wat zo'n prediker zegt, simpelweg omdát ie het zegt. Nope, hier is bijzonder veel ruimte voor nuance. Het is zondag, het jaar is nog islam-aanslag vrij, iedereen is volgevreten en relatief tevreden (lol, echt niet - red.), dus we gaan eens een poging doen. Wie dat niet trekt, kan nu nog afhaken. Het feit dat een islamitisch gezinshoofd of de opa van een moslimfamilie bij zo'n lezing aanwezig is omdat hij overtuigingen van de spreker deelt, betekent niet automatisch dat het hele gezin of de hele familie de radicaal-religieuze opvattingen van vader, opa of spreker deelt. Integendeel, wellicht zuchten vrouw en kinderen van zo iemand wel onder het juk van deze opvattingen. Misschien heeft de vrouw niets te vertellen binnen het gezin vanwege het traditionele paternalisme van de streng-islamitische cultuur waar haar man aan vasthoudt. Misschien wil de dochter wel een hoofddoek dragen, maar dan wel met een modieuze spijkerbroek eronder en geen hijab, niqaab of nog erger. Misschien kan de zoon van zo'n gezin niet wachten tot hij naar HTS of TU kan omdat hij een heimelijke atheïst is die gelooft in wetenschap & vooruitgang, en niet in Allah of z'n agressieve profeet. En als jonge kinderen van christelijke gezinnen met tegenzin naar de kerk gaan of aan andere religieuze gebruiken moeten deelnemen, ligt het dan niet in de lijn der logica dat kleine islamitische mennekes zich óók stierlijk vervelen bij zulke stomme grotemensendingen? Ja, dat ligt geheel in de lijn der logica.
Wat echter wél problematisch is, is het feit dat het in bepaalde islamitische gemeenschapskringen maar niet voldoende door wil dringen dat het verheerlijken van (de wens voor) een streng religieus landsbestuur, of het onderschrijven van geweld en terreurdaden uit naam van de islam, een gedachtegang is die niet in de 21ste eeuw thuis hoort - althans niet in de ontwikkelde, democratische en seculiere samenlevingen in deze eeuw. Zoals Nederland. Dergelijke opvattingen zijn onverenigbaar met de westerse en het is zorgwekkend dat ze nog zo sterk leven bij bepaalde groepen moslims, die zich bovendien steeds vaker, luider en opdringeriger laten horen (zie de casus 'bidden op de kinderboerderij' van afgelopen week). Het feit dat lezingen van iemand die (de woorden en daden van) Osama Bin Laden verheerlijkt in Nederland vollere moslimzalen trekt dan een demonstratie tegen de wandaden van ISIS, onderstreept maar weer eens dat de islam aanhangers heeft die zich niet kunnen, willen en zullen inleven in de normen en waarden van de Westerse samenleving, maar altijd vanuit hun eigen groepsdenken zullen redeneren en daarbij zelfs eerder de barbarijen van hun meest gestoorde fundamentalisten zullen gedogen, negeren of goedpraten, dan dat zij zich open zullen stellen voor seculier liberalisme zoals dat buiten hun cultuur en geloofswereld als leidraad wordt gehanteerd. Maar nu de uitdaging waar we voor staan: hoe bereik je de moslims in hún midden, die zich wél willen wentelen in de Westerse waarden, maar zich niet kunnen of durven bevrijden van de repressieve kanten van hun paternalistisch-religieuze schaamtecultuur? De uitnodiging van moskeeën en islamitische centra om een podium te geven aan sprekers met dubieuze, stupide of zelfs gevaarlijke ideeën, is geen 'bewijs' dat alle moslims gevaarlijke kolonisten zijn die ieder moment een bomgordel om kunnen binden om zich op te blazen in lijn 10 of op perron 3. Maar we dienen ons wel ten volle bewust te zijn van de religieuze denkbeelden en maatschappelijke opvattingen die daaruit voortvloeien, die leven onder een deel van de islamitische populatie in Nederland (en Europa). Daarbij moeten we ons realiseren dat deze vigerende denkbeelden in een paternalistische cultuur leiden tot benauwd hokjesdenken waar leden van die cultuur van binnenuit óók hinder, beperkingen en vrees van ondervinden, maar waaruit ontsnapping bijzonder moeilijk is. Vergelijk het, op schaal, met een homofiele zoon in een streng christelijk gezin in de provincie: niet zelden onderdrukken zij hun geaardheid door zich als hetero te gedragen (inclusief huwelijk en kinderen), teneinde verguizing of verstoting te voorkomen. In het beste geval ontvluchten zij hun situatie door zich elders te vestigen om zich daar als 'zichzelf' te kunnen gedragen. Voor deze homo's is er echter, en in tegenstelling tot seculiere of afvallige moslims, meer dan voldoende steun in de Nederlandse samenleving, die in zowat alle lagen en instituties bijzonder homo-tolerant is. Dat sociale vangnet bestaat niet voor moslims: afvallige islamieten vinden nauwelijks steun in een land dat amper bekomen is van haar eigen religieuze bevrijding en derhalve geen zin heeft om de strijd - die nota bene niet hún strijd is - nog eens aan te gaan. Daarbij komt dat er vanuit de instituties (politiek, cultureel, media) praktisch nul steun is voor apostaten. Integendeel, alle leidende maatschappelijke meningen lijken gericht op vergoelijking of zelfs bescherming van de islamitische cultuur, inclusief al haar achterhaalde, repressieve en intolerante opvattingen die daar zo'n opzichtig onderdeel van zijn. Dat doen zij uit naam van tolerantie en de multiculturele samenleving, alsook uit onuitroeibare vrees om de eigen (superieure) waarden op te leggen op manieren die te veel doet denken aan de overheersingsdriften van voorbije eeuwen - want we weten allemaal nog heel goed waar wij Westerlingen toe in staat kunnen zijn zodra we ons superieur wanen aan een ander. Liever "goed" sterven, dan de strijd aan gaan met slechte ideeën en de kans lopen om een "racist" of "islamofoob" te worden genoemd. In zo'n maatschappelijk klimaat zijn initiatieven voor islamverlaters doodgeboren kindjes. Posterboy van de Maand van deze melaatse houding ten opzichte van de rationaliteit was Frênk vån dễr Lindḝn, die afgelopen week namens de VARA, bepaalde stromingen binnen de PvdA en/of zichzelf een op video gedocumenteerde karaktermoordpoging deed op Ahmed 'Als de democratie en de rechtsstaat je niet bevallen, dan rot je maar op' Aboutaleb. De burgemeester van Rotterdam lijkt juist de hand lijkt te willen reiken naar liberale, seculiere of afvallige moslims door hun intolerantie, fundamentalistische en jihadistische geloofsgenoten met een welgemeend 'ksssst' uit het vrijzinnig-seculiere Nederland weg te willen jagen. Maar voor zijn opvattingen over democratie en samenleving (waarmee hij zowel vanuit linkse als islamitische hoek veel haat en afkeer oogst) is binnen de polderlandse "tolerantie" geen ruimte. Zodoende moeten ontluikende seculieren, apostaten en potentieel vocale critici binnen de islamitische schaduwsamenleving met lede ogen aanzien dat er vanuit de verlichte bovenkant van de maatschappij nauwelijks helpende handen naar beneden reiken. Dat is een groter probleem dan het feit dat domme haatprekers in benauwde zaaltjes die naar muffe zweetvoeten ruiken onderstrepen dat de islam dominante stromingen van achterlijkheid, wij/zij-denken en onverdraagzaamheid kent. Dergelijke opvattingen zijn namelijk nauwelijks van buitenaf te bestrijden. Dat moet van binnenuit gebeuren - maar daarvoor moet wel eerst iemand de deur op een kier zetten om de afvalligen de kans te geven om het muffe zaaltje te verruilen voor de frisse lucht van de vrijheid. Dat doet niemand en de enkeling die het waagt, eindigt met zijn vingers tussen de deur. Of, in het geval van Frunk & de PvdA, met een dolk in de rug. In dat opzicht is de Nederlandse samenleving misschien wel van eenzelfde dogmatische bekrompenheid als degenen die de Koran volgens de letterlijke letter lezen. Zolang deze houding niet verandert - en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat zulks any time soon het geval zal zijn, is het helaas noodzakelijk om in ieder geval aan buitenlandse verspreiders van religieus gif geen visums meer te verstrekken. Maar dat zal de klok op de demografische tijdbom hooguit wat trager doen tikken, niet stopzetten. NPNORfq.jpg

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.