Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Wilders-kabinet komt er niet maar dat geeft niet

bassiehof100xxx.jpgDe voortdurende peilingen-gekte doet vermoeden dat de verkiezingen nakende zijn maar niets is minder waar. Het lijkt er op dat Rutte II de rit gaat uitzitten, ook al zijn er (of juist dankzij) onderweg hier en daar wat bewindspersonen achtergebleven in de greppels van de parlementaire geschiedenis. Ondertussen doet bijna iedereen het in de broek voor de virtuele opkomst van Geert Wilders’ PVV. Die broekpoeperij is volstrekt onnodig, Wilders I komt er niet. De komende jaren is er geen combinatie in de Eerste Kamer denkbaar die wetgeving vanuit een PVV geleid kabinet zal accorderen. Elk klassiek PVV-voorstel op gebied van moslimmensen, asielbeleid of de EU zal aan De Overkant verworpen worden. De enige mogelijkheid voor Wilders om het torentje te bereiken – als hij daadwerkelijk de grootste wordt - is afstand van deze stokpaardjes te doen ten einde een coalitie te vormen, maar aan dergelijk verkiezingsbedrog zal hij zijn vingers niet willen branden. Daarbij was CDA-leider Sybrand Buma zaterdag duidelijk toen hij in Utrecht congresseerde: we gaan geen zaken doen met Wilders. En dan houdt het dus op. Collega Kockelmans zette eerder deze week de getalsmatige verhoudingen in de senaat hier al uiteen. Laat niet onverlet dat Wilders afgelopen week een meer dan sympathiek voorstel lanceerde in de Volkskrant. Referenda zijn namelijk de bom. Zie hier het fenomeen Wilders: hij geeft gas, schakelt omhoog en D66 heeft het nakijken. Fascinerend, niet? Ik las afgelopen week het boek van de gevallen Amsterdamse PvdA-belofte Pieter Hilhorst. Dat hij op advies van zijn politiek adviseurs zijn haar liet knippen en dat hij door afstand te doen van zijn wilde lokken eigenlijk zijn ziel verkocht aan de politiek. Nu moeten we oppassen teveel gewicht aan de kapsels van onze politici toe te kennen, maar toch: Geert Wilders’ kapsel is decennia onveranderd gebleven. Gelijk Margaret Thatcher en prinses Beatrix is Wilders doordrongen van het belang van een consequente coiffure. Toen Hilhorst opstapte zei nota bene zijn partijgenoot en burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan tegen hem dat het een ‘lieve jongen’ was. Au, helemaal voor niks naar de kapper geweest. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen: Geert Wilders zal nooit premier worden. En dat is ook helemaal niet erg. Elf jaar geleden – hij onderging al de gesel van persoonsbeveiliging omdat religieus geïnspireerde gekken zijn mening niet aanstaat - tekende ik op uit zijn mond: “Ik ga mij niet anders gedragen. Als ik mijn uitspraken zou matigen winnen de klootzakken die mij niet met argumenten maar met dreigementen te lijf willen gaan. Ik kan niet anders, ik zou ook niet anders willen.” Deze week is het elf jaar geleden dat Theo van Gogh vermoord werd en Geert Wilders dezelfde dag door potige beveiligers in een gepantserde auto werd gepropt. Toen hij door de achterruit keek, zag hij de resten van een leven dat nooit meer zou terugkeren. Toch zit hij nog in de Tweede Kamer. Dat Wilders-kabinet zal er nooit komen maar dat geeft niet. 38zetels.jpgRecordpeiling: 38 zetels voor Wilders.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

Hawk08 | 09-11-15 | 21:17

Even een kleine correctie. Buma heeft niet gezegt dat het CDA geen zaken doet met de PVV maar hij heeft gezegt, en ik gebruik bij dezen zijne beweurding, "onder MIJN leiding ....." enzoveurts enzoveurts. Dus mocht het puntje bij het spreekwoordelijke paaltje arriveren zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat de Hr. Buma ineens niet meer de scepter zwaait over zijn clupje. Want laten we eerlijk zijn, aan de macht komen daar moet alles voor wijken, hoe christelijk men ook is.

Jankert | 09-11-15 | 11:18

Als PVV toch in het kabinet zou komen, verwacht ik enkele maanden van gestuntel waarbij vergeleken Rutte I en II en toonbeeld van stabiliteit is.
Maar dat is niet te verwachten. De PVV is een ideale uitlaatklep voor mensen die het liefst onderdrukt en uitgebuit worden door een autoritair leider - zodat bestaande partijen hun gang kunnen gaan.

Twistedmnd | 09-11-15 | 10:59

Zure Sigaar | 09-11-15 | 01:04

Ondanks je herhaling van je lijstje heeft je SP toch weer (al is het maar virtueel) 1 zeteltje verloren enne...., oeps hij is ook nog naar de PVV gegaan.
Ga zo door Zure.

caralho | 09-11-15 | 10:10

-weggejorist-

1wecome1 | 09-11-15 | 08:06

Waar de PVV werkelijk voor staat maak je niet op uit hun verkiezingspropaganda maar uit hun daadwerkelijke stemgedrag in de Tweede Kamer:

1. In strijd met de gewekte verwachtingen stemde de PVV tegen het opstellen van een armoedebeleid en tegen gelijke rechten op WW en ziektewet voor flexwerkers.

2. De PVV stemde voor bezuinigingen op jonggehandicapten en sociale werkplaatsen, voor het afschaffen van de alleenstaandeouderkorting en voor het korten van de huurtoeslag. Dat laatste kost huurders met een laag inkomen zo’n 180 euro per jaar.

3. De belofte van de PVV om tegen ‘graaiers en profiteurs’ in actie te komen blijkt eveneens loos te zijn. De partij stemde tegen het invoeren van een Balkenendenormin de cultuursector en in de zorg. En voor de belastingvoordelen van het Koningshuis.

4. Gezinnen met een maandinkomen vanaf 1.950 euro mogen van de PVV niet meer in een sociale huurwoning gaan wonen.

5. Lonen in de publieke sector willen ze bevriezen.

6. Voor de verkiezingen (2010) eiste de PVV ‘absolute transparantie’ over de ontwikkeling van de koopkracht in Nederland, nu vindt de partij het niet meer nodig dat deze cijfers in de rijksbegroting worden gepubliceerd.

7. De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen. In werkelijkheid stemde de PVV in de Tweede Kamer voor hogere eigen bijdragen en voor bezuinigingen op het persoonsgebonden budget (pgb) en de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70.

Wilders zegt tegen marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde voor particuliere investeringen en winstuitkeringen in ziekenhuizen en voor betaalde voorrangszorg via zogenaamde SOS-artsen.

8. De PVV stemde tegen een meer inkomensafhankelijke premie (ZIEKENFONDS!),tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen en zelfs tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg.

9. De PVV stemde ook tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb.

10. Ook agenten in spe moeten het ontgelden: de PVV stemt in met bezuinigingen op de politieopleiding en betaalt aspirant-agenten geen vergoeding meer. Voor zij-instromers wordt het zo onmogelijk om politieagent te worden. De PVV stemde in met het afschaffen van de zogenaamde ‘Montfrans-middelen’, geld dat gemeenten gebruiken voor hun veiligheidsbeleid.

11. De PVV weigert ook alcoholverslaafden in het verkeer extra aan te pakken en is tegen concrete voorstellen om de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit terug te dringen.

12. Recidive wil de PVV wel terugdringen, maar door te bezuinigen op reclassering en een snelle re-integratie van ex-gedetineerden af te wijzen, blijft ook dit een loze belofte.

13. De PVV laat gewone mensen in de file staan, maar laat de rijken rijden. De partijstemde in met betaalde elite-tolrijbanen, waarop mensen met geld de files kunnen passeren, tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers, tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen en tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen.

14. De spoorwegen hoeven van de PVV niet weerbestendig te worden gemaakt en de prijs voor een trein- of buskaartje mag sneller stijgen dan de kosten voor een auto.

15. De PVV stemde tegen een voorstel om het tekort aan fietsenstallingen bij stations op te lossen en tegen een minimum-voorzieningenniveau voor openbaar vervoer in het landelijke gebied.

16. De PVV verklaarde zich ook tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail, tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor en tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het openbaar vervoer. De reisinformatie en communicatie met reizigers bij een ongeluk op het spoor hoeft van de PVV niet te worden verbeterd.

17. De PVV was in de verkiezingstijd kampioen dierenrechten. Na de verkiezingen veranderde dat snel. De fractie stemde tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand. De partij stemde tegen betere controle op de intensieve veehouderij, tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen, tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie, tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn, tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015, maar voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen.

18. De PVV stemde ook tegen een vergunningenstop voor megastallen. Bovendien was de partij tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems, tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken, tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept, tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales en voor de bouw van nieuwe kolencentrales.

19. Het woord ‘democratie’ valt vijftien keer in het PVV-verkiezingsprogramma, het begrip ‘vrijheid’ nog vaker. Na de verkiezingen stemde de partij echter tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop. In strijd met haar beloften stemde de PVV tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken.

20. Ook de belofte voor meer openheid werd gebroken: de partij stemde tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan. De beloofde onafhankelijkheid van ‘Brussel’ leidde niet tot steun voor voorstellen om meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw.

21. De PVV verzet zich ook niet tegen de groeiende Europese bemoeienis met onze woningcorporaties.

22. De partij stemde voor meer invloed van ‘Brussel’ op de Nederlandse begroting.

23. De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de partij stemde tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen.

24. Een paar maanden geleden stemden ze tegen afschaffing eigen risico voor mensen met chronische aandoening en ouderen…

De PVV claimt er voor de gewone man te zijn, maar stemde toch voor verdere liberalisering van de sociale huursector, voor TTIP en tegen de miljonairsbelasting waarmee het gat tussen arm en rijk kleiner zou moeten worden.

Zure Sigaar | 09-11-15 | 01:04

Het meest trieste van de peilingen van De Hond is dat de PvdA al weken op tien zetels blijft staan en maar niet verder wil dalen ondanks al het wanbeleid van die partij. Er is in Nederland blijkbaar een vaste kern van hele domme mensen.

MAD1950 | 09-11-15 | 00:23

Misschien moet het CDA zich gewoon opnieuw uitvinden. Buma doet het steeds beter valt me op.

waragainstclimate | 08-11-15 | 22:58

Wilders moet gewoon de ambitie niet hebben en het aan Bosma overlaten. Hij kan ook wel wat rust gebruiken, niemand kan dit volhouden iedereen was allang zwaar overspannen geweest.
Bokito ergo sum | 08-11-15 | 11:30

En dat 'ie niet opgeeft, maakt hem zo'n sterke leider! Go Greetje!

Flutverkoper | 08-11-15 | 21:35

Inderdaad geen coalities met nep politici maar referenda. Niet meekonkelen, niet meesjoemelen, niet meeliegen, geen commissies instellen, niet meevluchten in zinloze debatten, niet meedoen bij het Worshippen van de EU. Wel referenda organiseren, te beginnen over het lidmaatschap van die EU. De enige manier om de malaise te verbreken.

Kaiser Wilhelm XV | 08-11-15 | 21:14

Iedere partij die op voorhand andere partijen uitsluit diskwalificeert zichzelf op het toneel van de coalitie politiek. Absolute meerderheden gaan we hier gewooon niet zien. Je kunt het met een partij volstrekt oneens zijn, maar vooraf uitsluiten is gewoon dom en on-democratisch. Wanneer de PVV de grootste zou worden dan is het vooraf uitsluiten van die meerderheid van de bevolking, een bijzonder labiele zet die allesbehalve het landsbelang dient.

Hard&Hoerig | 08-11-15 | 21:08

Ik ken politici uitsluitend als een ras dat voortdurend liegt, meningen bijstelt en a priori voor de macht gaat.
Niemand maakt mij wijs dat geen partij met hem gaat regeren mocht hij de grootste worden.

Claude_Vieaul | 08-11-15 | 21:02

Buma zei "zolang ik partijleider ben, zal ik nooit samen met de PVV in een coalitie gaan zitten"
Toen ik hem dat hoorde zeggen proeste ik in lachen uit. Buma kon weleens heel snel afgeserveerd worden als partijleider als de CDA kans op regeren heeft.
.
Misschien dat er vanaf volgende jaar een nieuwe CDAer steeds nadrukkelijker in het nieuws komt. Dan weten we genoeg :)
Neil_ Skywalker | 08-11-15 | 14:10

er is maar 1 goede CDA'er en dat is www.cda.nl/omtzigt/

(c)ZWITSUL | 08-11-15 | 19:14

Voorstanders van een SP/PVV coalitie! Alleen als harry van Bommel ,sadet karabulit en sharon gesthuijzen het veld ruimen.
lau10ra | 08-11-15 | 17:07

je vergeet de grootste idioot van die club

(c)ZWITSUL | 08-11-15 | 19:10

Rotisseur | 08-11-15 | 11:33 stelde dat de PVV in de GR van 010 wil stappen, maar dat het lastig zou worden om goede leden te vinden...

Wellicht dat men ook twee keer nadenkt vooraleer men namens de PVV op de voorgrond durft te treden. Een GR lid staat dichter bij de bevolking en is in die zin ook kwetsbaarder. Ik heb groot respect voor elk PVV raadslid; pas na héél goed overleg met de familie zou ik in dat avontuur stappen.

Noem mij maar laf; ik spreek liever van behoud van lijf en leden.

EEnzame SchizofrEEN | 08-11-15 | 17:55

Er komt een periode van economische voorspoed aan. Rusland maakt alle vijanden van Assad af en grote hoeveelheden vluchtelingen keren huiswaarts. De rust in Europa en Nederland keert geleidelijk aan terug en de ontevreden, hersenlozen kruipen terug onder de tegels waar ze horen. Er komt een mooi CDA/VVD/D66 kabinet.

Roffel | 08-11-15 | 17:49

Alleen als de PVV echt skyhigh gaat en Wilders blijft in leven tot en met de verkiezingen, dan zullen er toch vrijwilligers moeten zijn die meehelpen stemmen tellen. Het vertrouwen in de overheidscontroleurs (rechters, agenten, belastingdienst enz.) die ons controleren is bij mij op een zeer laag peil aangeland.

watergeus | 08-11-15 | 17:44

Dus omdat CDA nu zegt dat ze niet samen werken gaat het niet gebeuren? Is het nu nog niet duidelijk dat beloftes van politici totaal niets waard zijn en geen enkele garantie bieden voor de toekomst. Het zijn leugenaars die maar net lullen hoe dat op dat moment het beste in hun straatje staan, ik wil ze inderdaad nog wel eens horen als ze nu zetels kwijt gaan raken aan vvd en pvv. Misschien dat het dan toch ineens beter is om een tegengeluid te laten horen of een of ander kut excuus om toch maar in het pluche te kunnen zitten. Het land is verloren met de huidige politiek en het enige wat we mogen en kunnen doen is lijdzaam toekijken. Fijne zondag nog morgen weer fris er tegenaan in een week vol nieuwe blunders van ons eigen nepparlement

El Muñeco | 08-11-15 | 17:41

Er voltrekt zich op het moment een ramp voor Nederland en Europa, miljoenen gelukszoekers en jihadis komen onze kant op. Het is geen tsunami, het is een stampede waar we aan ten onder gaan, helaas zien nog maar weinig mensen dit. Welterusten Nederland.

Freija | 08-11-15 | 17:29

Het is allemaal hypothetisch maar de suggestie van Toetsiemonster | 08-11-15 | 12:02 #Zakenkabinet is een interessante.

Plus de suggestie van de reaguurder die ik nu niet terug kan vinden die zegt: wat nou als Wilders belooft in de Kamer te blijven zitten?

Bas Paternotte | 08-11-15 | 17:28

@lau10ra | 08-11-15 | 17:07
Nee, dank u. Links heeft al te veel onherstelbaar kapot gemaakt.

Chiant | 08-11-15 | 17:12

-weggejorist-

lau10ra | 08-11-15 | 17:07

Dit kabinet hebben we te wijten aan het feit dat de ene helft van Nederland de VVD niet pruimt en dus op de PvdA heeft gestemd en de andere helft van Nederland de PvdA niet pruimt en dus VVD heeft gestemd. Het gevolg is PVVDA en dat nu zo'n beetje heel Nederland zowelk de VVD als de PvdA niet meer vertrouwt.
Als dit zich herhaalt, dan sluit ik een Kabinet Wilders met vicepremier Roemer, of een Kabinet Roemer met vicepremier Wilders helegaar niet uit. Te meer omdat de standpunten en partijprogramma's van PVV (extreem links) en SP (extreem links) een stuk minder van elkaar verschillen dan die van de VVD (Voorheen liberaal-rechts) en de PvdA (voorheen links sociaal-democratisch).

Chiant | 08-11-15 | 17:05

Het is niet zo dat Buma gezegd heeft dat het CDA nooit meer met de PVV in 1 kabinet komt, hij heeft gezegd dat het CDA onder leiding van Buma nooit meer met de PVV in 1 kabinet komt. Het CDA is een meester om zijn eigen kroonprinsen te vermoorden. We herinneren ons nog allemaal dat de gedoodverfde kroonprins Brinkman door de toenmalige MP Lubbers met een mes in de rug gestoken werd.

Boy Cot | 08-11-15 | 17:01

@godverdegodverdomme | 08-11-15 | 15:03
Eerste kamer omzeilen? Hoe gaat dat dan? "Ministerieel decreet", Nooit van gehoord... Iets uit België misschien?

18konijn | 08-11-15 | 16:52

van_the_man | 08-11-15 | 15:54 Bij politieke instellingen is er altijd weer de vraag waarvoor ze eigenlijk ingesteld zijn. En als politieke instellingen betekenen dat we stap voor stap wegglijden naar de totale islamitische terreur, dan denk ik dat men dat niet gaat afwachten. Het zou al heel wat zijn als de linksmens begrijpt dat de islamitische onthoofder geen vrijheidsstrijder is maar eerder een criminele psychopaat. Zie hierover de historicus Michael Burleigh: www.groene.nl/artikel/terroristen-zij...

notamused | 08-11-15 | 16:49

Links heeft 3 keuzes. Of dat gaan doen wat Wilders doet en dat is allochtonen eruit. Of juist heel erg veel allochtonen die mogen stemmen erbij. Of net als Pim Wilders zo zwart maken dat iemand hem gaat neerschieten, bewust.

Patatter | 08-11-15 | 16:25

Wil Wilders aan de macht komen dan moet hij mininmaal tussen de 85 en 90 zetels halen gezien het groot aantal gelukszoekers die een partij als de PVV aantrekt. Dan heeft hij nog de eerste kamer nodig om wetten er door heen te krijgen. Tegen de tijd dat er er een nieuwe eerste kamer is, is de PVV in de tweede kamer al lang opgeblazen.
Verbazingwekkend dat geen stijl als nieuws brengt dat dit scenario heel onwaarschijnlijk is. Dat weet heel Nederland al lang.

van_the_man | 08-11-15 | 15:54

Brewster's Millions: "none of The above". Kan best wel groot worden, GS...

Jos Tiebent | 08-11-15 | 15:53

Neil_ Skywalker | 08-11-15 | 14:43

Beloofd. Vanaf nu zal ik netje hoofdletters gebruiken. Puur te lui om shift te gebruiken. Maar beloofd.

verbanden | 08-11-15 | 15:16

Afgehaakt bij het gezanik over de kapsels.

De Geus | 08-11-15 | 15:09

@Eurotokkie | 08-11-15 | 13:14
Dus u erkent dat de zaken die Wilders aankaart problemen zijn? Dus daar zijn Wilders en u het over eens, goh. Maar als dit dan zo is, wat precies doet uw partij dan om die problemen op te lossen? Beetje zo van als ik 10 euro schuld heb is dat geen probleem, als ik 1000 schuld heb wel, maar als ik 100000000000000 schuld heb maakt het niet meer uit?

MarcS | 08-11-15 | 15:09

Wat de (s)linkse rakkers vergeten: er bestaat ook nog zoiets als: ministerieel decreet. Daarmee valt de Eerste Kamer te omzeilen als die lastig wordt.
Go GEERT! Alleen de PVV kan en wil Nederland nog redden.

godverdegodverdomme | 08-11-15 | 15:03

verbanden | 08-11-15 | 12:40

Niet dat ik het niet met je eens ben maar je lappen tekst zijn ontzettend moeilijk te lezen aangezien je geen hoodletters gebruikt bij een nieuwe regel of af en toe een alineatje invoegt. Gewoon effe een regel over slaan met een punt.
.
zo.
.
dus

Neil_ Skywalker | 08-11-15 | 14:43

De PVV is de sjoemelsoftware van de nederlandse politiek. Die duitsers lachen zich kapot om deze deelstaat. Het wordt wel tijd dat ze eens orde op zaken gaan stellen. Zal wel niet lang meer duren.

Ongeblustekalk | 08-11-15 | 14:38

@Neil_ Skywalker | 08-11-15 | 14:10
Die wordt allang voorgesorteerd, hij heet Omtzigt! Maar niet verder vertellen hoor ;-)

MarcS | 08-11-15 | 14:30

er is maar een politiek
verdeel en heers

rechtsdwalendeautist | 08-11-15 | 14:28

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 14:06 Als de linksmens een moslim ziet, dan denkt hij: gastarbeider, uitbuiting, zielig, subsidie. En in de loop der jaren is hij ook gaan denken: integreer met behoud van eigen moskee, subsidie, gelijke rechten, nog meer subsidie. En toen de berichten maar bleven komen over duidelijk islam-aangedreven terreur, en de eerste blijken van verontrusting rezen, toen begin de linksmens de mantra te bezigen van: religie van de vrede, religie van de vrede. Met ook het dagelijks haatkwartiertje jegens de islamkritiek: u is racist, fascist, nazi, islamofoob. En tegenwoordig is er dan de ‘Willkommenscultur’, die steeds meer mensen ertoe brengt te denken dat de politieke correctheid bezig is met een oorlog tegen de moderne open samenleving en haar oorspronkelijke bevolking.

notamused | 08-11-15 | 14:27

@seasicksteve | 08-11-15 | 14:09
Wat precies wilt u dat de PVV waar maakt? 'Het' is ietwat vaag in mijn ogen.En in dat kader, wat precies heeft de SP dan wanneer waar gemaakt? Dit is geen bashen, maar oprechte tegen vragen.

MarcS | 08-11-15 | 14:26

Mijn in ziens een principe kwestie daar menig partij hetzij gematigd standpunten van Wilders overneemt, hypocriet genaamd!

NB-Stb | 08-11-15 | 14:22

@De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 12:59
Jij hebt potdomme ook overal verstand van he? Of het nu gaat om economie, democratie, machtsverhoudingen, politiek, geopolitiek ik kan het niet bedenken of jij bent een (zelfverklaarde expert).

Wat het u totaal ontbreekt, kan ook niet met al die kennis, is een klein beetje zelf reflectie en menselijkheid.

Dank voor uw bijdragen tot dusver, maar ik ga ze niet meer lezen.

MarcS | 08-11-15 | 14:17

@De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 13:52
De VVD ageert al decennia tegen de linkse kerk met hun multiculturele bullshit.
 
Hoezo linkse kerk? De multiculturele bullshit is een bedenksel van VVD-minister Hans Wiegel. "Behoud van eigen identiteit", inspraakorganen, overlegtoestanden, subsidieclubs, het is allemaal opgetuigd in de tijd van Wiegel en Van Agt.

simpelman | 08-11-15 | 14:15

Die boevenbende van de gevestigde politiek die al sinds 1946 al zo'n beetje aan de macht zijn gaat hoe dan ook ten einde komen. Het politieke systeem is totaal onhoudbaar en staat totaal los van de huidige tijd. Als ze door blijven gaan met de Eurofilie, het uitknijpen van het volk en koehandel drijven om het het volgende EU baantje te kunnen bemachtigen dan gaat de pleuris in dit land nog eens (hopelijk snel) flink uitbreken. De tijd dat het volk als domme onderdaan behandelt wordt die 4 jaar lang zijn bek moet houden is hoe dan ook voorbij. Het verzet zal ieder jaar blijven groeien evenals het besef dat de politiek een vijandige macht is van het volk en ons vaderland. De revolutie is aanstaande.

XaleX_2 | 08-11-15 | 14:14

Buma zei "zolang ik partijleider ben, zal ik nooit samen met de PVV in een coalitie gaan zitten"
Toen ik hem dat hoorde zeggen proeste ik in lachen uit. Buma kon weleens heel snel afgeserveerd worden als partijleider als de CDA kans op regeren heeft.
.
Misschien dat er vanaf volgende jaar een nieuwe CDAer steeds nadrukkelijker in het nieuws komt. Dan weten we genoeg :)

Neil_ Skywalker | 08-11-15 | 14:10

De kans dat PVV gaat regeren is niet 0,0%. Bij de vorige verkiezingen vroegen journalisten ook: met wie kunt u regeren? Enkel de SP wil pensioen leeftijd van 65. En niemand wil uit de EU.
Die 65 vond ie meteen al niet belangrijk en zijn antwoorden op die EU vragen waren " we willen in ieder geval niet méér EU en partijen die EU kritisch zijn kunnen we goed zaken mee doen"
Wilders is beslist niet dom en weet dat je in NL de helft van de standpunten moet inleveren om te regeren. Zo heeft ie in Rutte 1 ook op 200 punten tegen z'n eigen verkiezingsprogramma ingestemd (tot groot onbegrip van de SP)
Als Wilders meer dan 30 zetels haalt, geeft ie gewoon hele terreinen als Zorg en Onderwijs aan de SP en veiligheid en justitie en algemene zaken aan VVD. Hij heeft toch geen talent in zijn partij voor ministerposten. Het enige dat hij dat in ruil zal willen is grenzen dicht voor asielzoekers, minder ontwikkelingshulp en minder subsidies.

Rest In Privacy | 08-11-15 | 14:10

@Koreaanse Slet
"De VVD ageert al decennia tegen de linkse kerk met hun multiculturele bullshit."
Het probleem is nu juist dat de VVD wel "ageert", maar vrijwel niets doet, mede omdat ze nu in een kabinet met linkse kerkvertegenwoordiger PvdA zitten.
Als de VVD serieus iets wil ondernemen tegen multiculti bullshit, moeten ze nu het kabinet verlaten (er is altijd wel een excuus te vinden) en na de verkiezingen met de PVV in zee gaan.
Tot die tijd neem ik VVD en CDA "plannen" om de immigratie enz aan te pakken met een korreltje zout.

R van Perzie | 08-11-15 | 14:10

@Marc S als overtuigt SP er vind ik ook dat we uit de EU moeten. Maar als overtuigt SP er ben ik ook voor democratie.Dus laat de PVV het eerst maar eens waar maken

seasicksteve | 08-11-15 | 14:09

notamused | 08-11-15 | 14:01
Wat je beschrijft zijn allemaal waarden die we stukje bij beetje tot stand hebben gebracht. Het is niet perfect maar hee... er zit een enorme motivatie achter. Het komt niet uit de lucht vallen.

Vooral linkschmenschen kunnen blijkbaar niet het verschil zien tussen opvatting over wat je met je samenleving wil en waarom en discriminatie.

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 14:06

@telelezer
Oh nee hoor, ze mogen van alles zeggen, alleen zal het weinig zoden aan de dijk zetten.

seasicksteve | 08-11-15 | 14:06

Op naar de 76!!! NL wordt wakker

Never again | 08-11-15 | 14:05

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:31 Tja. Scheiding van kerk en staat, scheiding der machten, gelijkwaardigheid van man en vrouw, gelijkheid voor de wet, openheid voor wetenschap, tolerantie voor andersdenkenden, inspraak en democratie, nastreven van universele mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid in artistieke expressie, openheid voor kritiek en redelijke discussie, enzovoort, enzovoort, het zal allemaal onmiddellijk worden afgeschaft en vervangen door totalitaire wreedheid als de islam daartoe kans ziet. Maar op de een of andere manier durft de heersende politiek hier niet over te spreken, totaal gedresseerd als men is met de angst voor ‘racist’ te worden uitgemaakt door de zogenaamd ‘moreel superieuren’ van de politieke correctheid.

notamused | 08-11-15 | 14:01

Er zijn in Nederland maar twee politieke partijen. Er is de PVV en er is De Rest. De PVV is tegen een verschrikkelijke landverscheurende burgeroorlog (die de tegenwoordige gefeminiseerde mannen niet gaan winnen), De Rest is voor en zal dit met huidige politieke keuzes ook bespoedigen.
.
U mag kiezen.

Neil_ Skywalker | 08-11-15 | 14:01

(c)ZWITSUL | 08-11-15 | 13:50
"Geloof je dat nu echt zelf ?"
Ain't the question. Blijkbaar komt dat uit een onderzoek onder PVV-stemmers. Ik vind het ook opmerkelijk, want veel PVV-ers gedragen zich alsof ze een grote familie zijn -misschien wat teveel af en toe maar anyway- en daarom is het ontbreken van de uitleg ook de grote vraag. Waarom zouden 54% PVV-ers overstappen op VNL? Komop VNL, beetje toelichting gaarne, anders is het gewoon alleen maar een peiling.

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:59

@De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 13:52 - Natuurlijk, ik weet er niets van. U dan weer wel. Toch raar dat we in een situatie zitten terwijl een partij die regelmatig regeert ergens tegen is. Roepen en vervolgens toevallig altijd precies dat puntje laten vallen?

MarcS | 08-11-15 | 13:56

(c)ZWITSUL | 08-11-15 | 13:50

Dat is dan wel een dikke min. Want de PVV is uitgekauwd en politiek stuk. Persoonlijk vind ik VNL ook niets maar het is tenminste rechts.

De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 13:55

daddys hatchet | 08-11-15 | 13:11
Meer van zuks, alstublieft

Daisy Cutter | 08-11-15 | 13:54

MarcS | 08-11-15 | 13:46

De conclusie is dat je niets weet van het VVD standpunt inzake vluchtelingen of immigranten.

De VVD ageert al decennia tegen de linkse kerk met hun multiculturele bullshit.

Sterker nog de VVD was de eerste prominente partij die middels Bolkestein het probleem in de ether wierp.

Wilders is een dissident die voor voor mij onbegrijpelijke redenen nu plots een socialistisch programma heeft en niets doet aan de problematiek.

De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 13:52

@seasicksteve | 08-11-15 | 12:19 - precies en exact daarom moeten we uit de EU. Daar hebben wij ons in meerderheid tegen uitgesproken.

Daarom MOETEN partijen naar de PVV luisteren en serieus nemen. Dat is democratie, zijn partij is nu eenmaal gekozen.

MarcS | 08-11-15 | 13:51

Het zou zomaar kunnen dat VNL daarom veel Wilders-stemmers gaat overnemen
kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:20

Geloof je dat nu echt zelf ? 2 backstabbers en een gesjeesde advocaat zonder politieke ervaring ?
Ik zie die schijnheilige verrader Bontes nog in ALLE vara programma's zitten janken.
Nee op die Joram na is het een cuppie weglopen opportunisten.

PVV stemmers gaan voor 'the real deal'

(c)ZWITSUL | 08-11-15 | 13:50

@Parel van het Zuiden | 08-11-15 | 11:52
En al wordt Wilders wél premier, dan nog zal hij niets voor elkaar kunnen krijgen in zijn regeringsperiode. Bij elke nieuwe, hogere peiling voor de PVV smeden ambtenaren en de rest van de hele stroperige machine nieuwe plannen om elk mogelijk voorstel te frustreren.

Guido | 08-11-15 | 13:50

oeps, browser bleef even hangen.

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:48

hitchslap2.0 | 08-11-15 | 12:23
"Ayaan Hirsi Ali"
Ayaan is als moslima met hoofddoek Nederland binnengekomen, in Leiden gaan studeren. Omgeven door kritisch denkende mensen en geen denkdwang was ze na 10 jaar atheiste en ging zonder hoofddoek naar de VS. Geloof is dus een keuze en iets tussen de oren.

Misschien een extreem voorbeeld, maar ze is het levende bewijs dat er niet zoiets bestaat als 100% moslim of niet, want in die 10 jaar heeft ze verandering doorgemaakt en in die tijd kon je niet zeggen of ze het 1 of het ander was. De moderniteit heeft dus geen landsgrens of huidskleur.

Neemt niet weg dat je maar weinig terroristen nodig hebt om er een bende van te maken.

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:48

@Padre Pio | 08-11-15 | 11:34 - ze doen niet anders.
PVV: grenzen dicht! TK: schande!
Inmiddels wil VVD dit ook, maar zegt het anders.
PVV: We kunnen niet iedere zieligert opvangen TK:schande!
CDA + VVD inmiddels ook proefbalonnen.

Aan u de conclusie.

MarcS | 08-11-15 | 13:46

hitchslap2.0 | 08-11-15 | 12:23
"Ayaan Hirsi Ali"
Ayaan is als moslima met hoofddoek Nederland binnengekomen, in Leiden gaan studeren. Omgeven door kritisch denken mensen en geen denkdwang was ze 10 jaar atheiste en ging zonder hoofddoek naar de VS. Geloof is dus een keuze en iets tussen de oren.

Misschien een extreem voorbeeld, maar ze is het levende bewijs dat er niet zoiets bestaat als 100% moslim of niet, want in die 10 jaar heeft ze verandering doorgemaakt en in die tijd kon je niet zeggen of ze het 1 of het ander was. De moderniteit heeft dus geen landsgrens of huidskleur.

Neemt niet weg dat je maar weinig terroristen nodig hebt om er een bende van te maken.

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:46

Wilders kabinet komt er niet ?

Dat zal van de verkiezingsuitslag afhangen.
Onder druk wordt alles vloeibaar, zeker in de NL politiek zoals in het verleden is gebleken.
Waarop keer op keer het pluche aantrekkelijker was voor de dames en heren politici dan de ideologie/denkbeelden zij beweerde te vertegenwoordigen.

von Strumpfhausen | 08-11-15 | 13:39

@ seasicksteve | 08-11-15 | 13:20
waarom moeten Wilders en PVV aanhangerts hun mond houden?
Vrijheid van meningsuiting door u "verboten"..?

telelezer | 08-11-15 | 13:36

notamused | 08-11-15 | 13:28
Mooie vraag voor Jan Roos aan het CDA, CU, de SGP en zelfs de Partij van de Dieren: wat vinden ze van scheiding van kerk en staat, ook in het kader van import van moslims. Is dat moderniteit en vooruitgang, om in Fortuyn-begrippen te denken of juist niet?

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:31

Jongens, peilingen zijn peilingen. Een feit is dat de PVV de afgelopen 3 verkiezingen verloren heeft. Dus verwacht ik niet dat de PVV überhaupt de grootste zal zijn bij de volgende verkiezingen. Aangezien nog niet volledig Nederland veranderd is in één groot Stone Island-land.

jorrittop | 08-11-15 | 13:31

Fatwabuster | 08-11-15 | 13:24
Geen zorgen. Ook de PVV zal compromissen moeten sluiten. Het opnemen van Christelijke en andere niet-islamitische groepen die bedreigd worden, zal een van de eerste compromissen zijn. CDA en SGP komen dan vanzelf over de brug.

R van Perzie | 08-11-15 | 13:29

Geert Wilders wordt steeds meer als een pijl die wijst naar het morele failliet van de rest van de politiek wat betreft islamwegkijkerij. Op dit moment zien we de laatste fase van de eeuwenlange islamitische genocide op het christendom in het Midden-Oosten. En die islamitische drang tot genocide krijgt nu volop kans ook in Europa draagvlak te ontwikkelen met de import van miljoenen moslims. Het getuigt dan van weinig historisch en moreel besef dat Buma (CDA: Christen Debiel Autisme?) samenwerking met Wilders uitsluit. Als de islamisering doorgaat dan zal het geluid Wilders nog veel meer aanhang verwerven, zeker als het zich opwerpt als de enige echte verdediger van de moderne open samenleving en de moderne cultuur met joods-christelijke en humanistische wortels, en van ook de vorm van politiek die Nederland hoog doet scoren in de Social Progress Index, de Human Development Index en de Good Country Index.

notamused | 08-11-15 | 13:28

Nee joh, voordat het jaar 2018 is begonnen is Nederland al voor een groot deel staatkundig ingelijfd in Brussel. De hele 1e en 2e kamer is dan alleen nog als musea stuk te bewonderen. Waarom dacht je anders dat de hele ministerkliek overal de lijnen voor zichzelf nu uitzetten en de beschikbare stoelen in het Eurosyndicaat aan het onderzoeken zijn.

fikkieblijf! | 08-11-15 | 13:27

Als de PVV met +40 zetels en 20 zetels meer dan het CDA en de VVD de verkiezingen wint, zullen CDA en VDD vooraan staan te trappelen om in een coalitie te stappen met Wilders als premier. Willem-Alexander zal ook geen andere keuze hebbenn dan Wilders als formateur aan te wijzen.
Overigens zou het niets minder dan kiezersbedrog zijn als men de PVV als grootste partij zou buitensluiten. De volkswoede zal dan niet te overzien zijn. Dat durft geen enkele politicus aan.

R van Perzie | 08-11-15 | 13:26

In mijn ogen heeft Geert Wilders een enorme kans laten liggen tijdens de Algemene Beschouwingen..... op de vraag van CU of hij ook tegen het opnemen is van onderdrukte en vervolgde christenen etc..... had Geert niet zo star moeten zijn en roepen dat er niemand meer in komt als het aan hem zou liggen.
.
Hier had Geert enorme goodwill kunnen kweken en zijn criticasters een stok in de wielen kunnen steken.... jammer!
.
Zelfs de PVV moet erkennen dat er ook echte vluchtelingen zijn en dat daar altijd ruimte voor moet zijn.... en dan heb ik het niet over de huidige horden die Europa overspoelen, dat zijn voor het overgrote deel gelukszoekers.

Fatwabuster | 08-11-15 | 13:24

Wanneer verschijnt er eens een betoog over het feit dat de PVV 38 zetels scoort *ondanks* Wilders? Want ik denk dat er minimaal 60 zetels te winnen zijn voor een partij met een restrictief beleid ten aanzien van immigratie, EU en de islam (als vijandige doctrine), maar met een aantal constructieve charismatische leidersfiguren die de boodschap helder weten over te brengen zonder gescheld en verwijten naar anderen.

Professor Superhirn | 08-11-15 | 13:23

Hoe bizar dit ook zal klinken, zou het best wel eens kunnen dat het CDA met deze uitspraken haar kiezers direct naar de PVV jaagt of wellicht naar de SGP. Als die genoeg stemmen halen zie ik die zich ook nog wel bij de PVV aansluiten.

Mastermattie | 08-11-15 | 13:23

Met doen alsof je op partij x stemt, kun je ook al politieke invloed uitoefenen. De verkiezingen zijn pas geweest als de stembureau's sluiten...

F. von Zeikhoven | 08-11-15 | 13:23

Wilders-bubble wil zeggen; alleen willen horen wat Wilders zegt. De rest niet meer onderzoeken. Doe je ook niet als je een auto koopt. Dan ga je niet alleen naar de Ford-dealer maar wil je ook weten wat andere merken inmiddels te bieden hebben. Daarom geven ze je ook foldertjes mee in de hoop dat je vergeet dat er nog andere merken zijn. Moet Geert niet doen, gaat em stemmen kosten.

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:22

Ik vond het CDA nog wel een alternatief maar nu niet meer. ik hoop dat het CDA hier veel kiezers door verliest.

Gewinflipt | 08-11-15 | 13:21

"54 procent van de PVV-kiezers overweegt te kiezen voor VNL. "
(let op, staat op de VNL website zelf)
www.vnl.nu/uncategorized/maurice-de-ho...

Wilders is handig in het isoleren van zn achterban door anderen aan wijzen als niet wijs, of fop of wat dan ook. Maar de meeste mensen laten zich niet in de Wilders-bubble trekken en blijven toch wel om zich
heen kijken. Sterker nog, ze worden er argwanend van. Het zou zomaar kunnen dat VNL daarom veel Wilders-stemmers gaat overnemen
Volgens een wc-eend onderzoek van Maurice de Hond op VNL zou meer dan 50% van de PVV-stemmers naar VNL kunnen gaan. De grote vraag is waarom ze dat zouden doen. En dat staat er nou net niet bij. Jammer weer.

www.vnl.nu/uncategorized/maurice-de-ho...

kloopindeslootjijook | 08-11-15 | 13:20

Dan is kennelijk de enige oplossing een absolute meerderheid voor de PVV.

Gewinflipt | 08-11-15 | 13:20

@heldheino
Als Wilders met een meerderheid van de helft + 1 de verkiezingen wint mag hij al die plannetjes uit gaan voeren. Tot die tijd moeten hij en zijn aanhangers hun mond houden.

seasicksteve | 08-11-15 | 13:20

@deraderendraaien | 08-11-15 | 11:45
Ik heb liever dat jij het land gaat leiden.
Zo niet, dan grijp IK de macht!
Het roer moet om, zonder die enge CDA!

necrosis | 08-11-15 | 13:18

@ Qua postuur zou je dat idd kunnen denken, want mevrouw lijkt mij onverplaatsbaar Maar Wilders is wel 8 jaar ouder.
En telt u de vvd jaren ook mee van Geert?

De gezellige Syrier | 08-11-15 | 13:18

In Frankrijk roept het verenigd fatsoensjournaille: 'Marine le Pen wordt nooit presidente'. In Nederland roept het verenigd fatsoensjournaille: 'Wilders I komt er nooit'. Tussen nu en 2017 liggen voor beide landen nog veel multiculturele, europate en neoliberale catastrofes in het verschiet. *Zondags grappaatje inschenken en rustig pompompommen doet*

De Vrijlansier | 08-11-15 | 13:18

@M-Bozz | 08-11-15 | 12:55
"Wat een orgie van hoogmoed en zelfbevestiging hierboven. Tunnelvisie. Kritiek op de Grote Leider is ondenkbaar. Geert is Lord Helix."

*Spiegel omhoog houden doet voor M-Bozz*

deraderendraaien | 08-11-15 | 13:16

deraderendraaien | 08-11-15 | 13:06
Wilders kaart problemen aan maar oplossen zal hij deze nooit,
dit is ook niet de bedoeling.

Eurotokkie | 08-11-15 | 13:14

@BenBinnen | 08-11-15 | 12:04

Das ook helemaal nergens voor nodig als je als mkb er
eenvoudig zelf een retourtje Bangla Desh kunt aanschaffen
om je refugee t shirtjes in te kopen

De gezellige Syrier | 08-11-15 | 13:12

@De gezellige Syrier | 08-11-15 | 11:37
Volgens mij gaat die titel naar Dijksma...

necrosis | 08-11-15 | 13:11

Voor de duidelijkheid: bij politieke partijen, eender welke, zitten veel Pechtoldjes en Buma's, lieden die een geldingsdrang hebben en perse hun zin moeten hebben. Het is voor een groot deel een haantjes gevecht omdat de capaciteiten om een vak te leren vaak ontbraken. Een neutrale eventueel anonieme psycholoog zou eens op ieder van dpartijleiders moeten worden ingezet, het zou zo verhelderend zijn. Vroeger ( Keltische cultuur) werden leiders gekozen uit een groep waarin ook verschillende meningen waren. Er werd uiteindelijk beslist op het algemeen belang. Die beslissing kwam er omdat de mensen die moesten beslissen er stonden voor hun eigen stam. En die verkopen door in een achterkamertje te gaan koehandelen was gewoon zelfmoord. Dat werd echt niet gepikt. Om leiderschap werd vaak niet gevochten maar men probeerde het te vermijden, omdat het een enorme verantwoording was en je werd afgestraft op je falen. En iets verdienen werd niet eens besproken, het was gewoon plicht. En als je het goed deed kreeg je stam respect en bewondering.
En nu, nu zit het parlement vol met lieden die in andere tijden nog geen stront zouden mogen scheppen. Geen respect voor de eigen bevolking, niet eens luisteren naar de mening van de mensen voor wie men zegt op te komen. Wat hebben we aan onze politici? Als je een muis in je voorraadkast hebt maak je die af want anders is al je opgespaarde eten niet meer bruikbaar. Waarom dan wel een rattennest in stand houden en faciliteren? Een rattennest dat feestjes geeft en uitdeeld van wat niet van hun is. Dat jou huis verdeeld onder de door hem/ haar uitgenodigde gasten.
Een referendum is leuk, een revoltie beter, maar aan de andere kant, misschien word die revolutie wel ingevoerd door de ratten zelf. Zelfreinigend noem je dat. Wat je kunt doen is je vijand leren kennen, ze staan vaak met foto op je plaatselijke website van hun partij. Daar is de achilleshiel. Dus mensen, ken je buurtrat en je weet wie je een mes in je rug duwt, en ga in discussie met die mensen, Den Haag is nutteloos qua redelijkheid en logica.

daddys hatchet | 08-11-15 | 13:11

@"De enige mogelijkheid voor Wilders om het torentje te bereiken – als hij daadwerkelijk de grootste wordt - is afstand van deze stokpaardjes te doen ten einde een coalitie te vormen, maar aan dergelijk verkiezingsbedrog zal hij zijn vingers niet willen branden."
 
Dat zal wel meevallen. Indertijd was de AOW-leeftijd op 65 ook een hard punt van de PVV, toen Geert daar al op de verkiezingsavond zijn reet mee afveegde om aan te mogen schuiven bij Rutte en Verhagen, kraaide er ook geen haan naar.
PVV-kiezers zijn verstandig genoeg om te beseffen dat je af en toe punten moet inleveren om te kunnen bereiken wat écht belangrijk is – zoals Geert in dit geval de senioren teleurstelde maar daarvoor wel de cavia-politie wist binnen te slepen.

simpelman | 08-11-15 | 13:09

Adversary | 08-11-15 | 13:05
de elite wil alleen consumenten (mag ook halal)en oorlog
de kikker is al gekookt.

rechtsdwalendeautist | 08-11-15 | 13:09

@De gezellige Syrier | 08-11-15 | 12:59
Dat lachen zal u nog wel vergaan.

Mastermattie | 08-11-15 | 13:08

@Asimov6 | 08-11-15 | 11:25
VVD?
Die wil ik juist niet meer in de regering!
En pleur op met je slogans als; 'laat Rutte zijn karwij weglachen'

necrosis | 08-11-15 | 13:08

@Eurotokkie, gaat het niet om. Waarom om oplossingen te vragen voor problemen die je nooit hebt willen aan te kaarten. De pvv heeft geen oplossingen maar waarom vragen. Ik vind het tamelijk redicuul om de pvv te verwijten dat ze geen oplossingen hebben, het probleem had er gewoon helemaal niet hoeven te zijn, is nu slechts controleerbaar maken.

Bokito ergo sum | 08-11-15 | 13:08

@afdankert | 08-11-15 | 12:30
Mag ik Wierd Duk voorstellen: twitter.com/wierdduk

Mastermattie | 08-11-15 | 13:07

@Eurotokkie | 08-11-15 | 13:04
Helemaal mee eens.
Go Geert!

VanBukkem | 08-11-15 | 13:07

@De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 12:51
Had ik jou nou niet in een vorig topic verteld hoe hypocriet je bent?
Wat de PVV betreft is het de bedoeling om de spelregels die nu gehanteerd worden in het voordeel van een ieder die geen autochtone Nederlander is juist te veranderen,en niet mee te spelen met de Brusselse kliek,en de volgzame slaafse partijen op het binnenhof.

deraderendraaien | 08-11-15 | 13:06

-weggejorist-

Adversary | 08-11-15 | 13:05

Ik zeg al jaren dat Wilders geen strobreed politiek in de weg zou worden gelegd als, ALS hij bereid zou zijn Europa los te laten. Dan mag hij schermen met integratiewetten zo hard als hij wil want dáár hebben de grote bedrijven echt geen boodschap aan - of hun markt nou in Duitsland, Zweden of Nederland ligt. Maar een federaal Europa KOMT er, MOET en ZAL er komen. Is al geregeld, is een kwestie van tijd. Ik begin ook steeds meer het aluhoedjes-verhaal dat 'de elite' de nationale hegemonie wil ondermijnen te doorzien. Het is kletskoek. ALS de elite al wat wil, is dat het Europese volk EEN wordt en dat bereik je met een gezamelijke vijand, of het nou Russen zijn of Moslims. Als het ons niet meer kan schelen of we nou Duitsers, Grieken, Zweden, of Polen naast ons hebben, zolang het maar geen moslims of Russen zijn - dan heeft de EU haar doel bereikt. Wilders? Is eigenlijk volstrekt irrelevant in dat schaakspel.

Adversary | 08-11-15 | 13:05

VanBukkem | 08-11-15 | 12:59
Wat ik zeg,mensen zijn de weg kwijt weten zelf niet welke kant het op moet gaan, voelen zich door de huidige politiek niet serieus genomen en Wilders springt handig in dit gat.

Eurotokkie | 08-11-15 | 13:04

Zelfs al zou de PVV 76 zelels halen dan nog zullen vele overheidsinstellingen niet de PVV richtlijnen willen volgen. Politici zitten voor bepaalde tijd op een positie. Ambtenaren die het beleid uit moeten voeren zitten voor onbepaalde tijd op een positie. Helaas is het rode gedachtegoed sterk vertegenwoordigd binnen de ambtenarij. Hier moet ook verandering in worden aangebracht.

Pakeha | 08-11-15 | 13:02

FC Weg-met-ons staat nog op 112 zetels. Ik vind dat ontluisterend.

de Voorzittert | 08-11-15 | 13:02

@seasicksteve
Voor alle reaguurders hier die roepen dat een kwart van de nederlandse bevolking op de PVV stemt, even wat nuancering. Dat betekent dus dat drie kwart niet op de PVV stemt.De meerderheid dus.En ik heb geleerd dat de meerderheid in een democratie het voor het zeggen heeft.
----------
Fout geleerd seasicksteve!
Buiten het feit dat Brussel en Merkel het hier voornamelijk voor het zeggen hebben zijn er nog wel wat meer opmerkingen te maken over uw opmerking.

1 Welke partij heeft ooit een meerderheid van de stemmen gekregen in Nederland? Antwoord:Geen.

2 Over welke democratie heeft u het wanneer partijen leugens vertellen om aan de macht te komen? Zie Rutte met Griekenland, of kritisch tegen de EU maar in werkelijkheid alles tekenen.

3 Heeft 1 keer in de 4 jaar stemmen waarna niemand meer invloed heeft democratie? (kijk hoe weinig zetels de coalitie nu al maanden heeft)

4 Nee na referendum wordt ja. (Europese Unie)Hoezo democratie?

5 In Nederland worden minderheden vaak beter bedeeld dan de meerderheid. (zie zwarte piet discussie, islam onderwerping)

6 Volgens uw simplistische benadering is er sprake van Tirannie van de meerderheid. Zeg 51% krijgt volledige macht zonder ook maar rekening te hoeven houden met anderen. Maar representatieve democratie betekent rekening houden met alle meningen en daar een afspiegeling van.

Meer referendums (waar de PVV een voorstander van is)
En gekozen ambtenaren op hoge posten betekend meer directe democratie.

dijkbewaker | 08-11-15 | 13:02

Wilders als een hele grote oppositiepartij hheft een grote waarde. De absolute meerderheid zal hij niet krijgen. Dat is ook niet nodig. De rellen komen vanzelf wel.

Rest In Privacy | 08-11-15 | 13:01

Bokito ergo sum | 08-11-15 | 12:55
Natuurlijk worden problemen besproken echter op korte termijn zijn er geen oplossingen en dit weet Wilders ook, dat mensen
denken dat met grenzen dicht het probleem is opgelost zijn echt de weg kwijt.

Eurotokkie | 08-11-15 | 12:59

@ Mastermattie | 08-11-15 | 11:47

Zo hé ! in 2 gemeenteraden nog wel en heel misschien in 010?
dream on little boy....

De gezellige Syrier | 08-11-15 | 12:59

Mark_D_NL | 08-11-15 | 12:48

Dat hoor ik al tien jaar. Dat wanhopige. Die nietszeggende wanhoop. Uiteraard gevestigd op iemand (een alleenheerser) die letterlijk niets heeft gepresenteerd. Hoe moet dat straks als Geert met pensioen gaat?

Geert had voor lokale verkiezingen moeten gaan en een machtsbasis moeten opbouwen het volk met redelijke argumenten overtuigen. Nu is het gewoon een strohalm voor de boze man die bang is voor islam. Dat is enorm jammer want als Geert niet richting socialisme was gedraaid en wat slimmer was geweest dan had hij misschien ooit de kans gehad om wél wat te betekenen.

Wat Geert zegt en roept (hoe wel grof en kortzichtig) weten we al sinds jaar en dag.

Geert kerel. Ga lekker met pensioen en laat een echte rechtse partij nieuw of gevestigd het puin maar ruimen. Je hebt er niets van gebakken.

De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 12:59

@Eurotokkie | 08-11-15 | 12:53
Bron of bronnen voor deze bewering gaarne. Niet zomaar dingen roepen, tokkie.

Dhr. de Wit | 08-11-15 | 12:59

@Eurotokkie | 08-11-15 | 12:53
Het lijkt erop dat voor iedere PVV-aanhanger van het eerste uur die afhaakt er weer twee nieuwe bij komen. Als we de peilingen althans mogen geloven.
Gewoon zo doorgaan Geert, dan kom je er wel.

VanBukkem | 08-11-15 | 12:59

de EU-socialistische regime partijen VVD, PvdA, CDA, D66, GL en CU zweren al vele tientallen jaren samen om door met wisselende samenstellingen regering en "oppositie" te spelen en zichzelf en elkaar altijd aan de macht en de baantjes te houden. Die "partijen" hebben momenteel 90 zetels in de peilingen en zullen altijd wel een meerderheid behouden omdat iedereen die van de staat afhankelijk is voor ijn inkomen en dat is echt wel de meerderheid hier op die lui stemt en zal blijven stemmen totdat het geld op is.

wlodek | 08-11-15 | 12:57

de pvda-familie zorgt goed voor hilhorst. ze laten hem opdraven om de de rest van de pvda in een beter daglicht te stellen.

sennholz | 08-11-15 | 12:56

@Eurotokkie, nu vragen om antwoorden? Het is al lang goed genoeg dat hij niet het probleem is. Wat vraag je nu eigenlijk, problemen mogen al jaren niet besproken worden, en dan zeggen dat iemand geen oplossingen heeft?

Bokito ergo sum | 08-11-15 | 12:55

Wat een orgie van hoogmoed en zelfbevestiging hierboven. Tunnelvisie. Kritiek op de Grote Leider is ondenkbaar. Geert is god.

Die cordon sanitaire heeft Wilders grotendeels aan zichzelf te danken. Hij kon ooit serieus het verschil maken en het echt voor het volk opnemen, maar heeft het spel slecht gespeeld. En dan heb ik het niet over zijn gedoogperiode, maar zijn hele strategie. Daar hij ooit echt de gang van zaken kon beïnvloeden, is dat is pas kiezersbedrog!

En er komen steeds meer mensen bij dus die teleurgesteld gaan worden. En dan maar uit maatschappelijke frustratie verder radicaliseren.

Sombere vooruitzichten.

En nee, ik ben geen linkse gutmensch.

M-Bozz | 08-11-15 | 12:55

VanBukkem | 08-11-15 | 12:45
PVV aanhangers van het eerste uur zijn allang afgehaakt nu blijkt dat Wilders zich eeuwig buitenspel heeft gezet om maar ooit te kunnen regeren laat staan MP worden.

Eurotokkie | 08-11-15 | 12:53

Ik denk ook dat het feit dat Wilders nog in leven is niet zozeer bij de gratie is van de religekkies maar meer doordat hij nog geen bedreiging vormt voor de Nederlandse conglomeraten en diens belangen. VOC mentaliteit voor alles, toch CDA?

Durotar | 08-11-15 | 12:53

Wilders is geen Hitler, dus de volgende analogie heeft niets met die vergelijking te maken. Waar wel een overeenkomst in zit is hoe de partij van Hitler bij elke verkiezing steeds groter werd doordat de zittende partijen weigerden samen te werken met hem en/of te luisteren naar het volk. Als de politiek niets doet met de overwinning van de PVV en doorgaat zoals de afgelopen decennia zal de PVV weer groter worden bij de volgende verkiezingen totdat ze een absolute meerderheid hebben...

WellusNietus | 08-11-15 | 12:52

Het geeft niet dat de eerste kamer alles zal torpederen wat kabinet Wilders langs deze fossielen en nevenfunctiesjagers er doorheen wil krijgen.
Het gaat om het grotere plaatje. Het plaatje waarin speelgoedpolitici als Rutte en Balkende ausradiert zijn en weten dat men hun slag mensen niet meer wil. Wilders is wat dat betreft de voorloper van een nieuwe orde waarin mensen krachtige en sprekende leiders willen die de problemen aanpakt in plaats van daarvan weg te kijken als Rutte.
-
En zolang Rutte nog met opgeheven hoofd op straat kan lopen zijn te veel mensen de schaamte nog niet voorbij. Een gezond klimaat is die waarin mensen als Rutte en Balkende liever emigreren naar een moslimland dan de boze blikken van Nederlanders te moeten aangaan omdat die Nederlander precies weet wat Rutte allemaal kapot heeft gemaakt (de AIVD leest overigens met u mee).
-
En als logische en duidelijke wetgeving door de eerste kamer uit politieke rancune wordt tegengehouden zal het de Nederlander nog meer en nog meer duidelijk worden dat politici over het algemeen niet deugen en de boel willens en wetens frustreren. En dan wordt misschien de tijd rijp om eindelijk eens serieus te gaan praten over bijv een internetbased democratie waarin bijv. ook burgemeesters tijddynamisch beoordeeld kunnen worden.
-
Onze oude politiek is eigenlijk een zombiepolitiek geworden. Feitelijk al doodgestorven maar men houdt het opgestane lijk aan omdat het mensen als Rutte een doel dient (een baantje bij de EU ten koste van een economische malaise, intolerantie door islam, vluchtelingenproblematiek en de afbraak van de verzorgingsstaat. En dit is hoe Rutte de geschiedenis dient in te gaan).
-
Dus Wilders, wordt vooral minpres. Je hebt het verdiend en je bent nodig. We hebben dokters nodig, geen managers.

appeltjesgroeneweide | 08-11-15 | 12:52

Waar Rutte zich gehouden voelt aan de handtekening in 2014 wat betreft het verdrag met Oekraïne dat nu voor referendum klaar ligt,zal Pechtold de uitslag misschien aangrijpen om terug te draaien naar de invoering van hun,door Wilders gebruikte kroonjuweel van een correctief referendum,en dit als worst gebruiken om de PVV aanwas in zetels te keren.
Zelfs Pechtold zal daarom de schijn willen wekken dat wat zijn partij betreft Oekraïne niet belangrijker is dan de Nederlandse kiezer,om zo het vertrouwen terug te winnen.
Wetende dat Rutte toch doorgaat met dat verdrag,voor of tegen de wil van het volk.
Dit heet politiek spel voor de buhne,en Buma doet dit nu op zijn eigen wijze.

deraderendraaien | 08-11-15 | 12:51

+10 zetels voor GroenLinks? Wtf? Verder staat Wilders buitenspel. Dat heeft hij geheel en volledig aan zichzelf te danken. Als je mee wil spelen dan moet je jezelf wel enigzins conformeren aan de spelregels. Dus mensen. Stempt PVV en bereik er niets mee!

De Koreaanse Slet | 08-11-15 | 12:51

Bij het CDA congres dat aan de PVV gedoogconstructie vooraf ging, konden veel CDA stemmers zien dat er een flink contingent aan Christus Koning ontkenners zich vast in het CDA bestuur genesteld had.
-
Alleen al dat gegeven heeft ervoor gezorgd dat veel christenen het CDA de rug hebben toegekeerd, immers de andere wang toekeren is wat anders dan kritiekloos de christen moordenaars in je gelederen een prominente plaats geven.
-
Net als Wilders zien de huidige christelijke kiezers duidelijk in dat de er eerst dwangmatig een christelijke opvoeding aan de half-wilde islamieten gegeven zal moeten worden, want anders zal hun enige bijdrage aan de NL samenleving zijn dat zij zo goed van brood stront kunnen maken.

TriestGeval | 08-11-15 | 12:49

De PVV gaat het redden. De goede kandidaten staan nu wel in de rij bij Wilders om mee te doen. Wilders heeft geleerd van het verleden. Die 60 Zetels komen er wel.

Mark_D_NL | 08-11-15 | 12:48

Bokito ergo sum | 08-11-15 | 12:43
Wilders heeft ook geen antwoordt buiten dat hij vanuit de oppositie bankjes loopt te schreeuwen grenzen dicht.

Eurotokkie | 08-11-15 | 12:48

Dom, erg dom dat Buma het cordon sanitaire zo krampachtig in stand probeert te houden.
Eerste reden is dat daardoor democratische regels gewoon niet worden toegepast. In de praktijk blijkt al dat dit c.s. slechts resulteert in een enorme verharding van standpunten en een nog explosievere groei van de PVV.
Tweede reden is dat, na de eerstvolgende TK verkiezingen, een kabinet zonder PVV weer een voortzetting zal blijken te zijn van dit volstrekt onwerkbare rechtsrode klunzenkabinet. Zelfs Buma zal dat inzien en concessies moeten doen aan zijn deze week gedane belofte om nooit met de PVV samen te werken. Staatsbelang lijkt de vergeten factor.
Gevolg is verlies van politiek vertrouwen in Buma en zijn CDA.
Veel wijzer zou zijn dat Buma, Wilders en Roemer over hun eigen en elkaars schaduw heenspringen en met elkaar concluderen dat het landsbelang vraagt om politieke visie binnen een kabinet en politiek draagvlak onder de bevolking.
Het CDA als ervaren bestuurderspartij, geflankeerd door PVV en SP. Met 1 gezamenlijk doel: maatschappelijke stabiliteit veroorzaken.
Het tegenovergestelde wat Pinokkio en zijn liegende regentenkliek dus doet.

pennestront | 08-11-15 | 12:47

@seasicksteve | 08-11-15 | 12:19
Dat mensen niet op Geert stemmen, wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze het niet (op zijn minst ten dele) met hem eens zijn. Als je - bijvoorbeeld - uit een christelijk nest komt, dan is het natuurlijk heel moeilijk om op iets anders te stemmen dan de op één van de voorgeschreven partijen. Als je van jongs af aan al gehersenspoeld wordt, dan voelt zoiets natuurlijk aan als verraad.
Ik denk dat er aanzienlijk meer mensen sympathie koesteren voor Geert(s standpunten) dan de peilingen doen vermoeden.

VanBukkem | 08-11-15 | 12:45

Ik lees het stukje en hoor Alexandertje zachtjes snotteren.
VVD/CDA/PVV onmogelijk ? .. nee hoor, kwestie van tijd en nog een miljoenmiljard kansloze niet te integreren analfabete allahfans + nareizende familiesleden.
time is on our side

(c)ZWITSUL | 08-11-15 | 12:45

@kaasfondue | 08-11-15 | 11:42

"Buma doet een Balkenendetje (tactiek om het CDA als redelijk conservatief alternatief te presenteren na de dood van Pim)"

Sorry maar dit klopt echt niet. Buma doet nu juist (onder druk van de kleine maar luidruchtige linkse CDA-achterban) precies het tegenovergestelde.

Terwijl Balkenende zich heel slim afzijdig hield bij de demonisering van Fortuyn in 2002 en zo na de moord met de verkiezingsoverwinning aan de haal kon gaan, zet Buma zich nu juist af tegen Wilders. Precies op het moment dat de traditionele CDA-achterban op het platteland voor het eerst serieus met de vluchtelingenproblematiek wordt geconfronteerd. Dit is een enorme electorale vergissing. Blijkbaar gokt Buma er op dat de afkeer van de PVV bij de andere partijen zo groot is dat hij op deze manier straks met een kleiner CDA een belangrijke swing factor kan vormen in de formatie van een nieuw kabinet. Riskante en heilloze strategie voor het CDA. Buma kan maar beter snel een EU-baantje gaan zoeken want het CDA stevent op deze manier af op een enorme verkiezingsnederlaag en Buma is toch al "charismatically challenged" ook zonder dit soort standpunten.

Buma begint nu juist te roepen "Nooit meer met de PVV" en "Meer macht naar de EU". Zo drijf je dus het merendeel van de CDA-kiezers rechtstreeks in de armen van Wilders. We zien hier weer eens het typisch Nederlandse verschijnsel dat de leden van een partij linkser zijn dan de kiezers op die partij en de actieve leden die naar vergaderingen gaan nog linkser zijn dan de overige leden. Bij de VVD is het al niet anders. Daarom zijn bindende referenda nu ook zo hard nodig om dit te doorbreken en daarom is het ook heel verstandig dat de PVV geen leden heeft want dan zou het binnen no time bij de PVV net zo'n zooitje worden vol partijtijgers die alleen maar met hun eigen belangetjes bezig zijn en vergeten het volk te vertegenwoordigen.

Outsider-Inside | 08-11-15 | 12:43

@Eurotokkie, maak eens een keuze. Eerst krijsten ze woedend dat hij alleen maar uit is op macht, toen hij die macht opgaf krijsten ze dat hij een wegloper van verantwoordelijkheid is. Ook krijsten ze woedend dat hij extreem rechts is, toen dat niet werkte werd het extreem links. Ze hebben gewoon geen antwoord.

Bokito ergo sum | 08-11-15 | 12:43

Jesaja | 08-11-15 | 12:29
Ach laat de PVV aanhangers toch lekker fappen over deze 38 zetels.

Eurotokkie | 08-11-15 | 12:43

Oost-Europa is positief over Wilders
Ze zien ons als onverantwoorde moslimknuffelaars

Islamofiel | 08-11-15 | 12:42

Hoe noem je een Indo die van rechts komt?
Een Orang Voorang.
LOL
Ik had trouwens een (voorspellende) droom waarin bleek dat Geert Wilders kanker had (wat hopelijk niet waar is, maar helaas staat de toekomst al vast, ook al is dat verkeerd geformuleerd).
Ja mensen, de gekte is nu echt doorgebroken bij mij.
Jammer dan, het zat er altijd al in, heb 50 jaar lang de schijn goed kunnen ophouden.

King of the Oneliner | 08-11-15 | 12:41

ik weet het. ik weet het. ik weet dat de kans klein is dat Wilders aan de macht zal komen, maar mijn stem uitbrengen op hem is de enige daad van verzet die mogelijk is om mijn ongenoegen te uiten over 40 jaar failliet multiknuffelwegmetonssubsidiebeleid en alle geneugten en verrijking die ik daar eigenlijk dagelijks van mee mag maken. het is een van beide kanten mislukt project maar de ogen en oren blijven gesloten voor welke negatieve wanklank dan ook. scherpe vraagstelling of een niet conform de heilstaat gewenste mening staat gelijk aan discriminatie en racisme in de hoop dat ook ik mijn ogen maar af zal wenden van de dingen die niet kloppen in het te mooi voorgestelde plaatje. samenlevingen veranderen, maar dit is een kunstmatig opgedrongen iets. ik heb helaas een eigen mening en zo langs als ik me aan de hier geldende wetten houd mag dat gelukkig. maar ik vraag me af hoe lang dat nog mag gezien het krampachtig vast houden aan iets wat het echt niet gaat worden, de oplossing lijkt verder weg dan ooit. zou best willen dat het wel gelukt was maar dat is het gewoon totaal niet. ik kan er niks mee maar kan er tegelijk ook niks tegen doen. maar het stopt niet. er komen geen oplossingen, huidig kapot beleid wordt gewoon krampachtig door gezet. zijn er eigenlijk wel voordelen of liggen die alleen aan de andere kant. ik voel me nu niet bepaald gezegend. maar ik zal me vast wel blind staren en niet gezond zijn in mijn hoofd, alles zal mijn schuld zijn in deze en ik ben uiteraard een onverdraagzame lul die puur naar huidskleur, ras en afkomst kijkt. wentel het faliekant mislukken maar op mij af. wat mij rest is mijn stem, hoe klein ook, uitbrengen. de zo verketterde tegenstem.

verbanden | 08-11-15 | 12:40

Geloofsextremisten vs PVV adepten: opmerkelijke overeenkomsten.

propper1000 | 08-11-15 | 12:39

afdankert | 08-11-15 | 12:30
Vind ik ook, afdanker.
De boodschap staat me niet aan. Dus weg met die man.
Alleen columnisten die in ons straatje spreken willen we hebben.

propper1000 | 08-11-15 | 12:37

Ja Wilders en verantwoording nemen gaan niet samen, dan maar lekker in de oppositie schreeuwen hoe het wel moet toch.

Eurotokkie | 08-11-15 | 12:36

@marcoplarco | 08-11-15 | 12:13
AMVB'tjes dan maar.

Mastermattie | 08-11-15 | 12:34

Het CDA is altijd de partij die het ene zegt en het andere doet. Zeg nooit nooit, en wie weet hoe lang deze onbekende Balkenende nummer zoveel er nog zal zitten.
Kiezersbedrog is wat Nederlandse verkiezingen zijn. De kiezer stemt en vervolgens volgt de achterkamertjespolitiek en maakt zelf wel uit wat er een regering gaat vormen. Een volstrekt achterhaald en ondemocratisch stelsel, geen mogelijkheid tot bijsturen of wat dan ook. Het is dan ook niet verwonderlijk dat giga schandalen als de Fyra en Bouwfraude zo weinig consequenties hebben. Een poppetje geofferd maar niemand voelt zich geroepen ook maar een cent terug te betalen aan de belastingbetaler.
Dan is het makkelijk regeren, dan heb je ook geen staatsmannen/vrouwen nodig. Het volstaat volgzame 5-jes om je heen te scharen, de echte macht zit allang ergens anders. De echte macht pompt nu de Sharia het land in omdat anders de oliekraan dichtgaat en persoonlijke rijkdom eraan gaat.
Nee, de PVV gaat niet regeren. We hebben gezien dat een echte greep naar de macht betaald zal worden met je leven.

Rest In Privacy | 08-11-15 | 12:31

wat zou er gebeuren als men verplicht is om naar de stembus te gaan.
Ben benieuwd hoe de stemverhoudingen dan zouden liggen.

Peace Rider | 08-11-15 | 12:31

Ik heb eigenlijk wel zin in een frisse nieuwe columnist op dit forum.

afdankert | 08-11-15 | 12:30

Ach gossie een ontmoedigingsbeleid.
Stem maar niet op Wilders hoor, aldus Bassie.
Hij zal toch nooit regeren.
Dat zal me werkelijk koud aan mijn roodkoperen roesten Bassie. Nooit zal ik meer een stem uitbrengen op politici die willens en wetens Nederland een corporatieve superstaat in gerommeld hebben en die alles maar dan ook alles verkwanselen voor macht geld en baantjes.
Nooit meer zal ik luisteren naar de semi bevlogenheid van zogenaamde liberalen of sociaal democraten.
Lieden die zodra ze uit het oog van de camera verdwenen zijn hun echte hypocriete agenda trekken.
Het is genoeg geweest Bassie, de rookgordijnen en leugens.
Liever ten onder gaan met een club die niet uitblinkt in academische begaafdheid en die soms absurd ver doordramt.
Een club waar zeker veel twijfelachtige figuren bijzitten.
Maar dat duizend maal liever dan de stroperige kafkaiaanse hypocrisie van een elite in een ivoren toren die uiteindelijk iedereen die van geen nut meer is vertrapt achterlaat.

bakoenin | 08-11-15 | 12:30

Alleen de echte verkiezingen tellen.

Jesaja | 08-11-15 | 12:29

@Botte Hork | 08-11-15 | 11:16

En behalve dat: Ik heb liever een kabinet wiens voorstel in de eerste kamer keer op keer word geblokkeerd, dan een kabinet dat ons met voorstellen telkens een stap dichter richting de afgrond brengt.

Liever stilstand dan achteruitgang. Belgie heeft het ook jaren uitgehouden zonder kabinet. Lantaarnpalen branden daar ook nog steeds. No problem.

En behalve dat, kijken hoe lang ze het vol kunnen houden in de eerste kamer. PVV grootste in kabinet, en telkens wetten afschieten in de eerste kamer. Keer op keer op keer met naam, toenaam en clubnaam in het nieuws komen dat ze tegen de demoratische meerderheid in het land zijn.

Nee, zeggen dat het nuttteloos is om op de PVV te stemmen omdat 'het toch niet gaat werken' is even nutteloos als de geniale zet om mensen over te halen om 'startegisch te gaan stemmen'. Dat was ook al zo'n juweeltje die ons achteraf in de aars heeft gebeten.

Gewoon PVV stemmen als je denkt dat die partij jou beter vertegenwoordigd. Dat is het immers: een *volksvertegenwoordiging*.

Niet moeilijk gaan lopen doen met strategie en verwachtingen over hoe de politiek zich gaat gedragen. Zij passen zich aan *aan ons*, en niet meer andersom. Klaar.

peterdh | 08-11-15 | 12:29

De dag dat de PVV bewindslieden moet gaan leveren is ook de dag dat de aftakeling in zal zetten. Kansloze ideeën roepen vanaf de zijlijn is makkelijk. Er geld voor vinden en draagvlak iets heel anders.

theking | 08-11-15 | 12:28

@Martinspire | 08-11-15 | 12:19
Veel "oudjes" voelen nu ook direct in de portemonnee wat het "beleid" rondom de zorg voor invloed op heb heeft.
Ook de instroom van migranten is leuk voor ergens anders maar nu ze in de eigen achtertuin zijn aangekomen begint daar toch ook wat lichte paniek uit te breken.
De enige reden dat mensen nog voor deze immigratiestroom kiezen is omdat ze er zelf op een of andere manier beter van worden. De rest van NL vindt het inmiddels wel mooi geweest.
Zo lees je bijvoorbeeld steeds meer berichten op internet van mensen welke zelf ooit bij hulpbiedende organisaties hebben gewerkt welke nu ook de beerputten opentrekken. Dat doen ze ook niet zonder reden.

Mastermattie | 08-11-15 | 12:28

Niet samenwerken met de PVV betekent automatisch een coalitie van VVD/CDA/D66/GL/PVDA die samen nog niet eens 80 zetels halen, maar wel een krappe meerderheid. Dan wordt het pas echt Geert versus de rest.

Banana008 | 08-11-15 | 12:27

@seasicksteve | 08-11-15 | 12:19

Lesje 1: verkiezingen in Nederland.

In Nederland mogen alle kiesgerechtigden één stem uitbrengen op een persoon van een partij naar keuze. De meeste kiesgerechtigden kiezen natuurlijk op de partij die het beste aansluit bij hun visie en hun belangen het meest kan behartigen.

Je stemt alléén voor en niet tegen. Er bestaat dus niet zoiets als een negatieve stem. Je kunt dus ook niet concluderen dat bijvoorbeeld meer dan 99% tégen VNL is. Of bijvoorbeeld 89,3% tégen de SP.

BenBinnen | 08-11-15 | 12:26

@hfakker | 08-11-15 | 12:21
Het mes is dat het CDA Rutte 1 heeft opgeblazen maar dat de schuld in de schoenen van de PVV wordt geschoven, lees dit artikel eens: www.volkskrant.nl/politiek/eerste-kabi... .

Mastermattie | 08-11-15 | 12:25

En wat het CDA betreft zou men de Beierse christendemocraat Hans-Peter Uhl kunnen parafraseren: "De grenzen moeten dicht, met of zonder Buma". www.spitsnieuws.nl/buitenland/2015/11/...

ben kokhals | 08-11-15 | 12:24

@seasicksteve | 08-11-15 | 12:19
Net zoals de meerderheid een bindende referendum wil, een meerderheid geen asielzoekers meer wil opvangen, een meerderheid de asielzoekers van de afgelopen jaren wil terug sturen en een meerderheid dit kabinet weg wil hebben.

heldheino | 08-11-15 | 12:24

Het is kiezen uit slechts 2 smaken. Of voor de zoveelste keer hetzelfde clubje van VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, in een misschien iets andere verhouding, maar waarbij je weet dat de voortgaande afbraak van Nederland en het belazeren van de burger onveranderd hard doorgaat. Of een keer radicaal anders durven stemmen op de PVV.

miss error | 08-11-15 | 12:23

Eigenlijk kunnen we uit dit stuk van Bassiehof maar één conclusie trekken, bent u het niet eens met de inhoud van het stuk, stem dan PVV om op z'n minst Bas' ongelijk te bewijzen.

Mastermattie | 08-11-15 | 12:23

Pim Fortuyn en Ayaan Hirsi Ali hebben een tijd geleden laten zien dat een fatsoenlijke intelligente discussie met politiek correcte politici en media onmogelijk is. Ook de PVV zal zeker geen directe invloed kunnen uitoefenen, maar ze hoeven alleen maar de toon van het debat te veranderen en Nederland islam/immigratie-kritischer te krijgen. Hopelijk krijgen ze straks ook meer dan 45-50 zetels, want alleen door Nederland een tijd lang onbestuurbaar te maken zal het einde van de politieke correctheid aanbreken.

hitchslap2.0 | 08-11-15 | 12:23

@Rotisseur | 08-11-15 | 11:33

Meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is juist een groot gevaar voor de PVV en wel omdat het vinden van goede kandidaten iets is wat de de PVV zal opbreken. Eerst een stabiele landelijke basis leggen.

Dutch_Holland | 08-11-15 | 12:23

Madame Poitiers | 08-11-15 | 11:21

Ik vrees dat je gelijk hebt.

kositis | 08-11-15 | 12:22

@Mastermattie | 08-11-15 | 11:13
Vertel eens, welk mes was dat dan?
Dat is dit niet hè?
Een (spreekwoordelijk) mes in de rug.
Dit is namelijk openlijk en transparant de confrontatie aangaan middels een statement, dat ook los staat van een actualiteit.
De indruk van Wilders' zogenaamde kabinetgedoging is achteraf toch wel dat hij het zelf heeft opgeblazen. Waar hij er de ballen niet voor had in dat kabinet deel te nemen.
Qua niet lullen maar poetsen een vrij slechte staat van dienst.

hfakker | 08-11-15 | 12:21

@Mastermattie | 08-11-15 | 11:13
CDA verliest er anders niet zoveel hoor. Zoveel raakvlakken hebben die niet met de PVV. Plus dat hun achterban (helaas) heel honkvast is. Misschien een zetel of 3 speling nog, maar veel minder zal het niet worden. Want let wel: die oudjes blijven gewoon stemmen terwijl de jeugdige stemmers het toch vaak laat afweten.

Martinspire | 08-11-15 | 12:19

Voor alle reaguurders hier die roepen dat een kwart van de nederlandse bevolking op de PVV stemt, even wat nuancering. Dat betekent dus dat drie kwart niet op de PVV stemt.De meerderheid dus.En ik heb geleerd dat de meerderheid in een democratie het voor het zeggen heeft.

seasicksteve | 08-11-15 | 12:19

CDA-leider Sybrand Buma was zaterdag misschien duidelijk toen hij in Utrecht zei we gaan geen zaken doen met Wilders.
Maar de PvdA zou toch ook niet met de VVD in 1 kabinet gaan zitten?
De liberalen zijn in een 'te conservatieve, rechtse hoek gedoken' zei hij toen.
Onder de noemer "we hebben onze verantwoordelijkheid genomen" staat alles na de verkiezingsuitslag open.
Alles voor het pluche.

Willem van Rood | 08-11-15 | 12:19

De PVV zal blijven groeien zolang de asielzoekers blijven instromen en/of niet weggaan. De provincialen die nooit echt gecharmeerd waren van de PVV, zien nu hun eigen dorpen en steden volgebouwd worden met AZC's. Nu ze zelf ook zien wat dat betekend voor hun leven, zullen ze weglopen bij partijen als het CDA, PvdA en SP om hun heil bij Wilders te zoeken.
.
De enige mensen die nooit overwegen PVV te gaan stemmen, zijn de morele gutmenschen (D66,15), de grachtengordel salonsocialisten (PvdA,8), de moslims (SP,12) en de groene hypocrieten (GL,Dieren,10). Alle overige mensen zullen het min of meer met de PVV eens zijn en zien liever Wilders regeren dan nog meer asielzoekers.

heldheino | 08-11-15 | 12:18

Conan de Rabarber | 08-11-15 |

Dat moet Broertjes zijn geweest, als beloning hebben ze hem tot burgermeester van Hilversum gemaakt.

caralho | 08-11-15 | 12:17

@soledad | 08-11-15 | 12:03
Amen.

Thunderbird | 08-11-15 | 12:16

Schijnt dat de Volkskrant ook sjoemelsoftware had laten inbouwen.

Conan de Rabarber | 08-11-15 | 12:14

Sybrand en Buma gevangen in 1 foto. Sybrand kan niet tegen zijn verlies, net zo min als Pechtold, Samsom en Rutte. Allemaal machtsgeile poppen met de verkeerde beweegredenen. Ze zijn er niet voor het volk maar voor zichzelf. Deze mensen hebben hun ego niet onder controle en dat is waarom Wilders zo ver boven hen staat dat ze het zelf niet snappen.
pbs.twimg.com/media/CTPBc0EWIAA1J-9.j...

Thunderbird | 08-11-15 | 12:14

Wilders gaat het inderdaad niet redden, maar dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat het volk gaat zien dat ze door de rest van de politici verschrikkelijk worden bedrogen. Dat gaat wel gebeuren als Wilders met zoveel stemmen de macht werkelijk gaat bedreigen. Dan gaat de elite zijn ware gezicht ook aan de slapende massa tonen. En dan, ja pas dan, kunnen er dingen veranderen.

La Bailaora | 08-11-15 | 12:14

een wilders die meer zetels krijgt is al genoeg, dan beginnen de backbenchers van de vvd & cda te morren omdat ze op een onverkiesbare plaats komen te staan.

sennholz | 08-11-15 | 12:14

Commentaren hier zijn vaak goed van woordkeus en prima onderbouwd.
Het geleuter, vooral van links en de politiek correcte "elite" dat PVV-ers alleen maar tokkies zouden zijn wordt hard gelogenstraft.

meneer Q | 08-11-15 | 12:13

@Ellada | 08-11-15 | 12:08 Dat klopt, mat het probleem zit hem in de eerste kamer. Daar kan simpelweg sabotage gebleegd worden door elk wetsvoorstel, hoe zinnig ook, te torpederen. Gewoon omdat het kan.

marcoplarco | 08-11-15 | 12:13

Rutte en de zijnen zullen het nooit toegeven, maar Wilders heeft de afgelopen maanden al meer bereikt dan alle jaren daarvoor. Laat maar lekker zo doorgaan

dr.andus | 08-11-15 | 12:13

Ik ben van mening dat de PVV wel degelijk een regering kan vormen.
Om tactische redenen roepen de andere partijen dat ze niet met de PVV willen samenwerken, in de hoop dat veel kiezers weer strategisch gaan stemmen. De PVV moet vakmensen inzetten voor het premierschap en de ministers/staatsscretarissen posten. Wilders kan beter fractievoorzitter van de PVV fractie in de tweede kamer blijven.

Daphinda | 08-11-15 | 12:13

@Old_Spice | 08-11-15 | 11:51 "Strikt economisch gezien, is het partijprogramma van Wilders alleen maar goed voor de economie."
.
Dat klopt. Kleinere overheid, lagere belastingen en meer werkgelegenheid: "Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verkiezingsplannen van de partijen doorberekend [2012] en daaruit blijkt dat de PVV goed scoort op het op terreinen als economische groei, werkgelegenheid en koopkracht. Bij de partij van Geert Wilders neemt de economische groei toe tot 0,7 procent in 2017, terwijl bij de andere partijen een daling is te zien. Bij de PvdA is die het grootst met 2,3 procent." [spitsnieuws.nl]

ben kokhals | 08-11-15 | 12:12

@Mastermattie | 08-11-15 | 11:58
Daarom. De geesten bij de CDA achterban zijn er op dit moment misschien nog niet allemaal helemaal rijp voor.Maar die tijd komt nog wel. Kwestie van geduld.
Als je de huidige politieke situatie in Nederland en Europa gewoon effe extrapoleert naar de toekomst dan is het eigenlijk gewoon onvermijdelijk dat vroeg of laat vriend Geert in de regering terecht gaat komen. En ik vermoed dat dat in een coalitie met die christenen van het CDA zal zijn.
En wat krijgen we dan? Het CDA mag dan zijn sociaal-economische programma afdraaien, en Geert krijgt carte blanche om zijn anti-islam politiek uit te voeren.

VanBukkem | 08-11-15 | 12:12

Dankzij de groei van de PVV beginnen VVD en CDA eieren voor hun geld te kiezen. Buma wil nu ook weten waar het plafond aan op te nemen vluchtelingen ligt. Helaas zijn het nog maar woorden. Dus afwachten of die gevolgd worden door daden. Die sobere opvang is trouwens een zoethoudertje voor de kiezers want juridisch blijkt het niet te kunnen. Wilders krijgt nooit een meerderheid. Maar de andere partijen zullen bijdraaien, omdat ze Wilders die door hem veroverde zetels niet gunnen.

haidewietska | 08-11-15 | 12:11

Het ondertussen bloedirritante peroxidegeneuzel terzijde gelaten, aardige aanzet om op door te bomen van Paternotte. Z'n basisstelling voor 'Wilders komt er nooit' is: zijn huidige standpunten zijn onaanvaardbaar voor 'De Overkant' (leuk gevonden), maar water bij z'n wijn doen is verkiezingsbedrog: einde verhaal. Ik denk dat de werkelijheid iets genuanceerder is dan dat. Het ontgaat me even welke politicus de voorbije weken ook weer voorstelde dat 'asielzoekers' een verklaring dienden te ondertekenen die stelt dat ze loyaal aan de Grondwet zullen zijn en daarnaar handelen. Stel dat Wilders dat zou voorleggen, op basis van welke argumenten kan je zoiets in tijden zoals deze blijven afwijzen? Dat zou dus een handreiking zijn waarmee een kabinet Wilders werkbaar zou kunnen worden zonder dat hij zijn kiezers verraadt.

Aardbewoner | 08-11-15 | 12:11

Het loopt goed af. in Nederland krijgt iedereen onontkoombaar de zekerheid, dat Wilders er in slaagt alle andere partijen eerst tot grijze muizen te hebben samengedreven (om gezamenlijk met anti-Wilders teksten een nationale eenheid te suggereren), maar dat zodra de samengedreven politieke partijen alsnog kleur moeten bekennen (op straffe van weggevaagd worden in verkiezingen), dat er dan altijd wel een paar opportunistische politieke partijen zijn, die 'toch' met een grote partij van Wilders willen samenwerken (want, zo maken ze dan de draai: het belang van het land vereist dat álle partijen over hun schaduw heenstappen)

Der Paulie | 08-11-15 | 12:10

Het duurt nog 16 maanden voordat er verkiezingen zijn en er kan dan ook nog veel gebeuren. Het ziet er niet naar uit dat de migrantenstroom (shitttt, zit ik thuis met groene stroom) minder wordt. Daarnaast is het plan 'grenzen dicht' nog altijd beter dan geen plan hebben zoals de andere partijen. Er wordt namelijk ook geen grens getrokken met wat het limiet is voor ons land. Een aanslag of andere nieuwsbrekende gebeurtenis zou de PVV nog groter maken, evenals een iets gematigdere toon.

Als alleen al de mensen direct geweigerd worden die uit Afghanistan, Irak, Kosovo, Albanië etc dan wordt de druk op het land al 40 procent minder.

BraboWest | 08-11-15 | 12:09

-weggejorist-

Ellada | 08-11-15 | 12:08

@Aristotalloss | 08-11-15 | 11:58
Vergeet dat maar, het is niet voor niets dat Geert steeds meer in het buitenland wordt uitgenodigd om zijn visie te presenteren.

Mastermattie | 08-11-15 | 12:06

Je stemt niet op een partij omdat die meer kans heeft te gaan regeren. Je stemt op een partij die je overtuigingen het best weergeeft.

dr Rechts | 08-11-15 | 11:31
Klopt, en omdat de PVV de enige partij is die de rest naar huis kan sturen maar dan moeten we ook massaal op hem gaan stemmen.
Vergeet niet; Eendracht maakt Macht!!!

pino2 | 08-11-15 | 12:06

Buma , een politicus , doet een belofte...

nemeton | 08-11-15 | 12:05

Stel de PVV wordt inderdaad de grootste en niemand gaat er mee in zee. Dan is dat toch een enorme schop in het kruis van een ieder die heeft gestemd op de PVV?
Vrije Nator | 08-11-15 | 11:23

Tenzij Wilders de absolute meerderheid krijgt (76+ zetels), worden er net zo veel verliezers bij elkaar geschraapt totdat er een meerderheid ontstaat. Die hebben maar één belang en dat is Wilders weghouden van de macht. Dat zal dan ook direct blijken want verder zullen ze het op geen enkel gebied eens worden en blijft de BV Nederland weer vier jaar stuurloos. En dat noemen we dan 'democratie'.

marcoplarco | 08-11-15 | 12:05

@Aristotalloss | 08-11-15 | 11:58

Onzin. Natuurlijk zal er wat politiek rumoer zijn, maar burgers eten niet van de politiek, maar van de vruchten van arbeid. Ondernemers interesseert het geen moer wat voor partij er aan de macht is als het vestigingsklimaat gunstig is, met name:

- eigendomszekerheid
- deugdelijke fiscale en verdere juridische wetgeving
- betaalbare lonen
- infrastructuur
- aanbod van geschikt personeel

Het fabeltje dat bedrijven alleen zaken doen in landen waar een politiek acceptabele partij aan de macht is kun je zonder meer van tafel vegen. Of wijs jij mij eens een aantal midden- en kleinbedrijven aan met een afdeling "politieke betrekkingen". Bestaat simpelweg niet.

BenBinnen | 08-11-15 | 12:04

in Duitsland is er verzet
www.youtube.com/watch?v=6E3KGiU36h8
voorlopig slaapt Nederland nog
maar de verandering in de maatschappij is zorgwekkend.
De politieke elite zwijgt en heeft het over sesamstraat
de keuning knuffelt honden en het volk slaapt apathisch verder. Verandering van deze slaapmaatschappij kan alleen met een hele grote schok.
Ben benieuwd naar wat dat zal zijn.
Maar het voordeel is dat de EU-nazi staat wordt afgebroken zonder dat de elite er iets aan kan doen.
Maar er komen wel een heleboel werkmieren binnen, en dat komt de bilderberg elite dan wel weer goed uit.
Het gaat alleen om geld en macht, het volk interesseert ze geen moer,het zijn net de oranjes. Het gaan alleen om de munten.
Politiek is een schertsvertoning voor het volk.

rechtsdwalendeautist | 08-11-15 | 12:04

Als Wilders de grootste wordt en hij mag niet regeren dan is volgens mij de enige reden dat de gevestigde orde hun kutbaantjes niet willen opgeven, niet omdat ze het niet met zijn politiek eens zijn.
Immers, veel PVV standpunten worden gekopieerd door andere partijen en in een ander vaatje gegoten.
Het is één grote poppenkast op kosten van het volk.

Dhr. de Wit | 08-11-15 | 12:03

de voorstellen van buma gaan al helemaal niet door,als hij de pvv bij voorbaat uitsluit.
de pvv kan alleen maar groter worden.
het vluchtelingen probleem is een ramp
de uitgeprocedeerden willen niet terug
het grootste deel is economische vluchteling.
en het aanbieden van het nederlandschap,is gewoon misdadig,nog even een paar aanslagen door de zieligen
en de pvv krijgt er weer stemmen bij.
de jeugd heeft de toekomst,daar komen ze nog wel achter.

soledad | 08-11-15 | 12:03

@Outsider-Inside | 08-11-15 | 11:56
Zeker, en als je dan naar de uitslagen van de verkiezingen kijkt, zie je dat vooral de plaatsen in de biblebelt overwegend rechts stemmen, zou blonken SGP en PVV uit in aantallen. Je kunt de partijprogramma's van SGP en PVV dan ook aardig naast elkaar leggen (wat uitzonderingen daargelaten).

Mastermattie | 08-11-15 | 12:03

@Aristotalloss | 08-11-15 | 11:58. Je bedoelt à la Balkenende dat het licht uitgaat? Sorry, daar trapt men niet meer in.

knutsel | 08-11-15 | 12:03

Als Wilders nou belooft de 1.000,- euro van Rutte te gaan compenseren gaat die teller helemaal highscore. En genoeg goede argumenten om dat bedrag op realistische wijze vrij te kunnen maken.

Botte Hork | 08-11-15 | 12:02

Ik zie geen reden waarom er niet zo'n kabinet zou komen. Een coalitie zal er waarschijnlijk niet komen maar als de PVV de grootste is en niemand wil met hem regeren zou je ook kunnen kiezen voor een zaken kabinet of minderheid kabinet. Dat zal natuurlijk een storm van protesten en tegenwerking in eerste instantie opleveren omdat de oude gedachte, welke Bas Paternotte hierboven ook etaleert, vastgeroest zit in de geest van vele Media en politiek. PVV de grootste en die gaat inzetten op een zakenkabinet met echte vak mensen als Ministers en staatssecretarissen. Daarmee bedoel ik echte economen op economische zaken, (ex/oud) diplomaat op buitenlandse zaken, een (ex/oud) directeur van een academisch ziekenhuis of een arts op gezondheidszorg etc etc. Uiteraard allemaal geselecteerd op kennis en ervaring en niet op partijkleur, partijloze mensen die weten waar ze over praten. Waarom zou dat niet kunnen? De kamer gaat doen waarvoor ze is aangesteld, het controleren van de macht en in meerderheid goedkeuren van wetten. Dat zou werkelijk een verademing zijn bij datgene wat we nu hebben. Veel van onze ministers en staatssecretarissen zijn partij loopjongens/meisjes welke te weinig kennis en feeling van en met het vakgebied waarvan ze minister zijn, dat blijkt keer op keer. Zo is het ook ooit bedoelt, zo hoort een democratie er uit te zien. Wilders kennende gaat hij wel zoiets uit de hoge hoed toveren mocht hij de grootste worden. Gezien de PVV geen leden kent zal hij ook wel voor een ander soort constructie moeten gaan kiezen.

Toetsiemonster | 08-11-15 | 12:02

De plus 10 zetels voor groen links vind ik enger

3Xniks | 08-11-15 | 12:02

De plus 10 zetels voor groen links vind ik enger

3Xniks | 08-11-15 | 12:02

PVV krijgt nu genoeg zetels, om alles wat de linksche loetjes willen, te torpederen.

meneer Q | 08-11-15 | 11:58

@VanBukkem | 08-11-15 | 11:40
Het CDA: Christen-Democratisch Appèl, het zou toch raar zijn als deze partij geen samenwerking wil met een partij welke er alles aan doet om een bepaalde ideologie, welke aangetoond niet zo vriendelijk is tegen christenen (en joden), uit zou sluiten.

Mastermattie | 08-11-15 | 11:58

Old_Spice | 08-11-15 | 11:51
Ik bedoel dat een kabinet met Wilders internationaal zo'n grote weerstand zou oproepen dat allerlei van die internationale partijen NL in dat geval in meerdere of mindere mate zou boycotten en dergelijke. Nederland's 'goeie naam' zou veel te veel schade oplopen.

Aristotalloss | 08-11-15 | 11:58

Zowee meneer Paternotte, dat moest toch maar 3x gezegd worden i hetzelfde artikel. Dat Wilders kabinet komt er niet. Dat is op de gegeven gronden best wel heel erg. Op basis van de huidige peilingen staat PVV voor meer dan een kwart van het electoraat en dat is dus ruim 1 op de 4 Nederlanders. CDA heeft wat democratie een behoorlijke discutabele staat van dienst. Toen de FPO van wijlen Jorg Haider op het punt stond om haar intrede te doen in het EP, was het mevrouw Maij Wegge die met de uitspraak kwam dat het haar verstandig leek om deze partij collectief dood te zwijgen. Over gebrek aan democratisch besef te spreken. Deze mevrpuw is van die mislukte spitsstrook op de A1 en ging huilen als haar mislukt beleid uit het verleden aan de voeten werd gelegd. Ze toucheerd overigens wel een pensioen va circa 15 rooitjes per maand. Elke aanslag op onze democratische waarden is verschrikkelijk en ook deze affaire legt weer eens feilloos bloot dat onze parlementariërs allang geen volksvertegenwoordigers zijn maar mensen die menen dat zij sturing aan het proces moeten geven ten bate van het eigen gewin.

netniet | 08-11-15 | 11:57

Ik constateer een zeer positieve ontwikkeling waar ik heel blij van word. De burger gaat zich verenigingen. Ik zie daartoe steeds meer geluiden en initiatieven. Er is een enorm brede laag in de samenleving die het heeft gehad met dit kabinet, deze politiek, deze regering en de EU die onze samenleving en toekomst vernietigen en de media die daaraan bijdragen. Ook zonder Wilders is er geen draagvlak meer voor het huidige beleid. Het zal kantelen. Dat is het einde van de Buma's, Pechtolds en andere verraders. Of ze dat nou leuk vinden of niet. Doorgaan op dezelfde koers is jezelf decimeren tot een clubje als de PvdA.

Thunderbird | 08-11-15 | 11:57

Ik zou me niet aan welke voorspelling dan ook durven wagen wat betreft de PVV.
Keer op keer werd er door de toekomstvoorspellers gezegd dat de PVV een kort leven zou hebben. Jaar in jaar uit. Dag in dag uit hoorden we: Gaan aan ruzie ten onder. Iedereen loopt weg bij de PVV. Elke pittige uitspraak van Wilders werd aangegrepen om de partij in rook te laten opgaan. En zie: De PVV blijkt toch een stuk hardnekkiger levensvatbaar te zijn dan 99% van de toekomstvoorspellers hadden voorzien. Men is stilgevallen wat betreft het twijfelen over levensvatbaarheid, dus wordt er een tandje hoger voorspellingen gedaan: Ja, hij is de virtueel de grootste, maar dat zegt niets (...) MP worden kan niet.
Te weinig goede mensen, Het CDA moet hem niet..
We zien hetzelfde mechanisme aan ons voorbijtrekken.
In de USA zou nooit een donkere president komen... onmogelijk. En pak hem beet 50 jaar geleden was een homo huwelijk uitgesloten.. Maar tijden veranderen.
Als de noodzaak tot verandering is doorgedrongen gebeurd het, en niets kan het dan meer stoppen.
In die zin ligt geert Wilders als MP op koers en gezien de immigratie/islam problematiek die ons nog te wachten staat (zonder kristallen bol) kan het alleen maar meer zetels worden wat MP wilders per dag meer waarschijnlijker maakt.

dijkbewaker | 08-11-15 | 11:56

Bovenstaand broddelwerk samengevat:
Wilders-kabinet komt er niet maar dat geeft niet
.
.. broekpoeperij is volstrekt onnodig, Wilders I komt er niet.
.
Maar wat ik eigenlijk wil zeggen: Geert Wilders zal nooit premier worden. En dat is ook helemaal niet erg.
.
Dat Wilders-kabinet zal er nooit komen maar dat geeft niet.

Mike2054 | 08-11-15 | 11:56

@jack and friends | 08-11-15 | 11:17
Die signalen heb ik al eerder afgegeven hier in de panelen,en ik vrees dan ook om de gezondheid van Wilders.
En gezien de onbegrensde instroom van islamieten,zou ik niet verbaasd zijn als er daar 1 tussen zit met een missie.Laten we hopen dat het niet zo is,want 2 keer de democratische rechtsgang blokkeren(uit welke hoek dan ook)zal de doodsteek zijn voor Nederland.

deraderendraaien | 08-11-15 | 11:56

@Mesmer | 08-11-15 | 11:37 Als er op korte termijn een..."asiel incident" plaats vindt..."
.
Ik hoop het niet, maar mocht zoiets onverhoopt gebeuren, dan is gezien het verleden (Gladio) het niet uit te sluiten dat juist de krachten die baat hebben bij de instroom daar achter zitten. Om de critici zwart te maken bijvoorbeeld, of om de staat een alibi te verschaffen om nog meer macht naar zich toe te trekken en oppositie onmogelijk te maken. Daarom is het zo belangrijk dat oppositie geweldloos is.

ben kokhals | 08-11-15 | 11:56

@Mastermattie | 08-11-15 | 11:13

Inderdaad, waanzinnige electorale kamikaze-strategie van het CDA. Afgedwongen door de gereformeerde Gutmensch-achterban in het CDA (het voormalig AR-smaldeel) die in 2010-2012 ook echt alles op alles zetten om Rutte-I zo snel mogelijk te torpederen. Zo drijf je de zwevende CDA-kiezers wel massaal in de armen van Wilders. Wat een enorm achterlijk gedoe van het CDA. En Buma wil nu ook nog meer EU. Ze zijn echt compleet van het pad af bij het CDA, de rechtervleugel is afgehaakt en nu neemt de linkervleugel het heft in handen en decimeert zo heel effectief het CDA tot een splinterpartijtje waar ze lekker vanaf de moral high ground hun christelijke waarden kunnen etaleren.

Reconstructie val van Rutte-I en rol van CDA daarin: www.volkskrant.nl/vk/nl/10704/Kabinet-...

Outsider-Inside | 08-11-15 | 11:56

Aristotalloss | 08-11-15 | 11:51
"... Hij had nooit zelf uit dat kabinet mogen stappen ..." moet natuurlijk zijn: "... Hij had nooit zelf uit die gedoogconstructie mogen stappen ..."

Aristotalloss | 08-11-15 | 11:55

@De gezellige Syrier | 08-11-15 | 11:37
Goh, zou het een reden hebben dat 'ie toch elke keer maar weer op dat stoeltje mag gaan zitten?

Mastermattie | 08-11-15 | 11:54

Je mag in Nederland niemand uitsluiten, want racisme, islamofobie, etc.
Maar PVV's uitsluiten is geen enkel probleem.

De eerste kamer is overigens een groot democratisch probleem geworden. Mocht een kabinetsformatie echt niet slagen dan kunnen er desnoods nieuwe tweede kamer verkiezingen uitgeschreven worden.
Nieuwe eerste kamer verkiezingen uitschrijven kan echter niet. Daarmee heeft de eerste kamer feitelijk een grotere macht dan de tweede kamer, terwijl dat nooit bedoeld is geweest.

Er is een enge politieke cultuur ontstaan aan het binnenhof die met zijn rug naar de Nederlandse samenleving staat. Er wordt nu ook al meer dan een jaar van tevoren gemeld dat stemmen voor verandering niets uit gaat halen, want men gaat toch op de oude voet verder.

Peter_K | 08-11-15 | 11:53

Wilders komt niet aan de macht. Ook niet met 76 zetels. Alles zal in het werk gesteld worden om te voorkomen dat Wilders zal regeren. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat het volk ziet dat alles in het werk gesteld wordt om de democratie te frustreren. Dat het volk ziet dat we met de politiekcorrecte fasces worden geregeerd.
.
En dan kan het volk los. De zelfbenoemde elite schenken wat hen toekomst. Het vernietigen van de democratische rechtstaat is een misdaad tegen de menselijkheid, het is landverraad, het is onderdrukking. Tijd om af te rekenen.

Parel van het Zuiden | 08-11-15 | 11:52

Cuyahoga | 08-11-15 | 11:19

De PVV is inderdaad groeiende, maar de aanname dat 80% van de mensen het eens is met Wilders, toont dat ook jullie arrogantie groeiende is...

jawor36 | 08-11-15 | 11:52

@Aristotalloss | 08-11-15 | 11:25
Wat is dat voor een kul argument, heb je het partijprogramma van de PVV wel eens gezien? De belastingen worden verlaagt, en de uitgaven van de overheid gesaneerd. Ik weet niet hoor, maar een structurele verbetering van onze economie kan je niet op een betere manier doen dan het partijprogramma van de PVV. Daarbij, het klimaat voor ondernemers wordt er alleen maar beter op, dus buitenlandse investeringen zullen toenemen. Strikt economisch gezien, is het partijprogramma van Wilders alleen maar goed voor de economie.

Old_Spice | 08-11-15 | 11:51

Voor de goede luisteraar: Buma hield een slag om de arm. Hij zei letterlijk: "zo lang ik fractievoorzitter ben". Hij zou niet de eerste CDA-fractieleider zijn, die onderweg naar de macht wordt "gemorst".

oliebolletje123 | 08-11-15 | 11:51

caralho | 08-11-15 | 11:38
Dat bedoel ik met 'Wilders had zich niet voldoende sluw getoond.' Wilders had moeten inzien dat hij op dat moment definitief buiten spel zou worden gezet. Hij had nooit zelf uit dat kabinet mogen stappen maar desnoods eindeloos - ook via de media - moeten blijven onderhandelen totdat er wel een constructieve deal uit zou zijn gekomen. En desnoods had hij meer water bij de wijn moeten doen. Doordat Wilders toch radicaal blijft in zijn standpunten zal hij nooit weer in een regering deelnemen - zo lijkt het op het moment tenminste. En dat is hartstikke jammer blijkt nu wel met de tsunami van islamieten die nu plaatsvindt.

Aristotalloss | 08-11-15 | 11:51

Buma is een walgelijke gladjanus met schijt aan de democratie.

doskabouter | 08-11-15 | 11:51

De eerste kamer is verworden tot een partijpolitiek machtsinstrument en schiet daarbij zijn doel van objectieve toetsing compleet niet alleen compleet voorbij, het is zelfs een verschrikkelijk a-democratisch gedrocht geworden. Remember zorgverzekeringsdebacle. Afschaffen.

Harry Turtle | 08-11-15 | 11:49

@Rotisseur | 08-11-15 | 11:33
Daar moeten eerst geschikte mensen voor gevonden worden om LPF-achtige toestanden te voorkomen.
Overigens is de PVV daar wel al mee bezig. In Den Haag en Almere zitten ze al in de GR en recent is ook aangekondigd dat de PVV ook in Rotterdam meet wil gaan doen aan de GR om zo (indien mogelijk) samen met Leefbaar Rotterdam een meerderheid te krijgen.
Verder zou het me niet verbazen als er in aanloop naar de volgende GR verkiezingen meer plaatsen zullen opduiken waar de PVV mee gaat doen aan de GR.
Rome is ten slotte ook niet in één dag gebouwd.

Mastermattie | 08-11-15 | 11:47

VanBukkem | 08-11-15 | 11:40

Klopt, hij zei: zo lang IK......, hij weet donders goed dat hij op de schopstoel zit en dat hij leider blijft bij het CDA is nog geen gelopen race.

caralho | 08-11-15 | 11:46

Onder druk wordt alles vloeibaar.
Buma had het over "onder zijn leiding"
Daarmee aangevend dat de volgende fractievoorzitter dat misschien wel kan doen.Ergo.. is Buma heldhaftig genoeg om deze stap opzij te doen zonder een leugen op de lippen,en stuivertje te ruilen met bijvoorbeeld Mona Keizer?
Dan,en alleen dan kan het CDA weer in vak K terecht komen na de volgende verkiezingen lijkt me.

deraderendraaien | 08-11-15 | 11:45

In Nederland rukt het facsisme op. En niet, zoals iedereen denkt, vanuit het Wilderskamp (en daar tel ik dan de afsplitsingen bij zoals VNL enz.). Want wat zegt de defenitie van het fascisme o.a.?:

De staat gaat boven alles, en aan de staat zijn de rechten en het lot van de mensen ontleend. Mensen komen op de tweede plaats

Rotisseur | 08-11-15 | 11:45

Buma heeft een grote smoel, straks is hij nog blij dat hij met de pvv mag samen werken.

ANGEL70 | 08-11-15 | 11:44

Het enige wat het Buma kan zeggen is dat het CDA niet ging regeren met de PVV zolang hij, Buma, de fractieleider is. Het CDA kan dus heel goed opnieuw met de PVV in zee. Alleen gaat dhr. Buma dan een andere rol vervullen.

traporgel | 08-11-15 | 11:44

De PVV wint tijdens peilingen, maar verloor drie verkiezingen op rij. Blijkbaar zijn peilingen en verkiezingen twee verschillende dingen.

Han Fortmann | 08-11-15 | 11:43

Stel de PVV wordt inderdaad de grootste en niemand gaat er mee in zee. Dan is dat toch een enorme schop in het kruis van een ieder die heeft gestemd op de PVV?
Vrije Nator | 08-11-15 | 11:23
Beter dat, dan partijen die kiezersbedrog plegen door te zeggen niet met hem in zee te gaan en dat toch doen. Moet de PVDA met hem gaan samenwerken uit respect voor PVV stemmers? De grootste partij zijn geeft alleen zekerheid in een stelsel met twee partijen. ;-)

Janloel7282 | 08-11-15 | 11:42

De gezellige Syrier | 08-11-15 | 11:37

Geen zorgen om Wilders, die is net als zoveel kamerleden al miljonair, het wachtgeld is de bonus, net als bij alle andere die zich volksvertegenwoordiger noemen.

caralho | 08-11-15 | 11:42

Buma doet een Balkenendetje (tactiek om het CDA als redelijk conservatief alternatief te presenteren na de dood van Pim)

kaasfondue | 08-11-15 | 11:42

Voor iedereen die de stand van zaken in de gaten wil houden, zie de MigratieData website ( www.migratiedata.xyz ) en zie hoe de actuele live tellers de aantallen en kosten van de asielzoekers en vluchtelingen instroom tonen.

iVent | 08-11-15 | 11:42

Als de PVV zo groot blijft en niet mag regeren, dan moet ik nog maar eens zien wie er wel gaan regeren. Een coalitie bestaande uit PvdA, CDA, VVD, CU, 50+, SGP en D66 heeft 77 zetels. Dat hebben de centrum partijen de macht, maar gaat er nooit iets van regeren terechtkomen.

heldheino | 08-11-15 | 11:41

Om invloed uit te oefenen hoeft Wilders helegaar niet in het kabinet te zitten. Een kabinet voelt de adem van de tweede kamer,met wellicht veel door PVV bezette stoelen in de nek,dat is genoeg.

larie | 08-11-15 | 11:40

Weer zo'n boterzacht flutverhaaltje vanuit de angstige gevestigde orde, waarbij een cordon sanitaire door de bijbaankeizers als een gegeven wordt beschouwd. Kabinet Wilders komt er als de bevolking dat wil. Dat de fatsoensrakkertjes zich daardoor bedreigd voelen en in de meest krankzinnige spagaten laat dwingen (zie het huidige schizofrene rariteitenkabinet) maakt niet uit. Dat zijn de spartelingen van een stervend ras.

très cool | 08-11-15 | 11:40

Wilders staat nu in deze poll op hetzelfde punt als Fortuyn op zijn laatste dag: 38 virtuele zetels. Dat wordt oppassen geblazen. Vergeet ook niet dat wanneer er verkiezingen zijn, de status quo alle propaganda-registers en trucendozen opentrekt om te voorkomen dat de PVV onvermijdbaar wordt. In zekere zin heeft de machtspolitiek al sinds jaar & dag iedere serieuze oppositie uitgesloten. Hierdoor is er geen sprake meer van een democratie, maar een oligarchie (volgens mijn meisje betekent dat een regering door een dominante enge kliek klootzakken, en dat is perfect wat ik bedoel:). Alleen een mega-overwinning van de PVV en/of het referendum-instrument kan mogelijk nog verschil maken. Denk ik. Maar ja.

ben kokhals | 08-11-15 | 11:40

En toch volgde er maar een matig applausje toen Buma stellig verklaarde dat ie nooit weer zaken zou doen met de PVV. Ik denk dan ook dat Buma voornamelijk namens zichzelf praatte. Ik denk dat een aanzienlijk deel van de CDA achterban een coalitie met de PVV stiekem helemaal niet afkeurt. Helemaal niet als we straks een paar bloedige aanslagen op Nederlandse bodem verder zijn.
Voorspelling VanBukkem: Binnen 15 jaar een coalitie PVV/CDA. Zonder de heer Buma.

VanBukkem | 08-11-15 | 11:40

Ook wel een beetje eigen schuld dikke bult: Wilders heeft bij Rutte I zich niet voldoende constructief dan wel sluw getoond. Daar had mogelijk toch een kans gelegen zich echt als betrouwbare partner te profileren.

Aristotalloss | 08-11-15 | 11:25

----------------------------------------------------

De sluwe CDA'er Verhagen en Judas Buma dachten nog even met hun plannetje de PVV om zeep te helpen, gelukkig voor de PVV had Bosma het op tijd door.
De PVV had al niet meer bestaat als ze ingestemd hadden met de miljarden extra bezuinigingen ( lasten verzwaring)waar het CDA mee op de proppen kwam.
Niet voor niets wordt die Judas Buma met rust gelaten door de media als hij het riedeltje dat de PVV is weggelopen weer eens mag afdraaien. Het CDA dacht net als bij de LPF de PVV in een klap te elimineren met hulp van Zalm.

caralho | 08-11-15 | 11:38

Als er op korte termijn een aanslag of "asiel incident" plaats vindt dat kan dit kabinet het nog knap lastig krijgen. Ik geloof dat het alleen de vraag is wanneer die aanslag komt

Mesmer | 08-11-15 | 11:37

@jemagookniksmeer | 08-11-15 | 11:26
Daar slaat u de spijker op z'n kop, het is de propaganda... eh.. verkiezingscampagne op met name de NPO waardoor de bevolking MURW wordt gebeukt. Er is echte één kleine verandering ten opzichte van de afgelopen decennia: Social Media; zo'n beetje iedereen en z'n moeder (letterlijk) zit op Facebook. Daar komen zaken voorbij welke de NPO achterwege laat, sterker nog, op FB komen berichten voorbij welke dubbel en dwars aantonen hoe we worden voorgelogen door de NPO en overige MSM. Een mooi voorbeeld hiervan is het filmpje van een journalist welke Putin vragen stelt over de MH17. Putin geeft op deze vragen bijna 3 minuten uitvoerig antwoord en loopt daarna weg. Vervolgens wordt dit door de NPO dusdanig "ingekort" dat het lijkt alsof Vladimir de journalist negeert en direct wegloopt.
Ik zie zelf ook berichten verschijnen bij Facebook "vrienden" waarvan ik nooit gedacht had dat ze er ook zo instonden. De NPO en MSM hebben geen controle over de sociale media... dat begint langzaam maar zeker haar vruchten af te werpen.

Mastermattie | 08-11-15 | 11:37

Geert Wilders
Nationaal recordhouder plucheplakken.

Heeft dat trouwens ook invloed op het straks aan te vragen wachtgeld?

De gezellige Syrier | 08-11-15 | 11:37

Die achterbakse gladde Buma als ik hem hoor gaan alle alarmbellen rinkelen wijzen naar een ander en vervolgens heeeeel stiekem programmapuntjes van de PVV pikken.
Hopelijk gaat hij net als de PvdA op naar de 0 zetels maar zolang er nog sjoemelende vleesboeren en halal slachters in ons land zijn is dat natuurlijk ijdele hoop.

Toontje-lager | 08-11-15 | 11:35

We modderen gewoon door. De EU- trein is niet te stoppen. Bilderberg regeert.

Obstiné | 08-11-15 | 11:35

Ik begrijp niet dat niemand wat van z'n standpunten overneemt!
Als je als regering ziet dat een halvezool iedereen zo mee kan slepen dan moet er toch een lampje gaan branden..

Padre Pio | 08-11-15 | 11:34

@Mouth Of The South | 08-11-15 | 11:29

In een echte democratie probeert Wilders een coalitie op basis van uitruil van standpunten te organiseren.

Partijen die op voorhand aangeven niet bereid zijn met een democratisch gekozen partij de onderhandelingen aan te gaan zouden uit ons bestel geschrapt moeten worden.

Wat betreft de nuance: Wilders is de kop van Jut in de TK. Al zou hij GL en SP links voorbijvliegen; hij zal zogenaamd nooit genuanceerd genoeg zijn. Zou trouwens ook raar zijn dat je je *bij voorbaat* aan andere partijen moet conformereren om überhaupt een gesprekspartner te kunnen worden.

BenBinnen | 08-11-15 | 11:34

Ik denk dat Wilders een fout maakt door niet mee te doen aan de Gemeenteraadsverkiezingen. Juist daar kan de PVV zich profileren als een partij voor, en van, het volk. Ik denk dat dit een giga verkiezingswinst zal opleveren. Maar ja, vindt maar eens goede gemeenteraadsleden onder het electoraat dat, en intelligent is, en visie heeft, en met een wijde blik naar de samenleving kijkt

Rotisseur | 08-11-15 | 11:33

Wilders stopt volgend jaar, die red het niet meer. De PVV heeft al een verleden van opsplitsingen en dat zal bij een groter aantal zetels alleen maar goeien. De meeste opslitsingen worden veroorzaakt door druk van buitenaf op individuele leden, op allerlei mogelijke manieren.
Of de staatsveiligheid plaatst mensen met goede referenties zoals een ex politiecommisaris vooruit, en die sleept na een tijdje weer een aantal andere lieden met zetels mee in het grote onbekende. Leuk salaris, sorry, schadeloosstelling, voor de periode en een mooi wachtgeld en aangevuld pensioen achteraf. Uiteindelijk trek je meer stemmen met een officieel iemand dan met een winkelier die een winkeldief een mep geeft of voor de rechter moet komen omdat hij zichzelf had bewapend wegens onveiligheid.
PVV aan de macht door veel stemmen, de " machthebbers" in Nederland gaan het gewoon niet laten gebeuren.
De macht die nu bij Wilders alleen ligt is de reden dat zijn partij nog bestaat, zou er medezeggenschap zijn door leden werd het een grote puinhoop van meningen en wie er het verst kan plassen. Bij andere partijen blijft het gareel redelijk omdat men een netwerk van baantjes te vergeven heeft met een bovenmodaal inkomen waar trouwe leden zich tegoed aan doen. Er is zoveel te verdelen qua geld en andere voordelen en daarom komt Wilders nooit aan de macht. De chaos die we het besturen van een land noemen word toch wel gedaan, ministers of niet. En het maakt ook niet uit welke partij er aan de macht is, ze houden macht door dat netwerk van baantjes. De PVV zal zelfs als ze in de eerste kamer een meerderheid hadden nog niet verder komen, want de macht ligt achter de politiek.

daddys hatchet | 08-11-15 | 11:31

Je stemt niet op een partij omdat die meer kans heeft te gaan regeren. Je stemt op een partij die je overtuigingen het best weergeeft.

dr Rechts | 08-11-15 | 11:31

Wilders moet gewoon de ambitie niet hebben en het aan Bosma overlaten. Hij kan ook wel wat rust gebruiken, niemand kan dit volhouden iedereen was allang zwaar overspannen geweest.

Bokito ergo sum | 08-11-15 | 11:30

""Ook al ziet 80% van de mensen dat Wilders gelijk heeft, ze zijn te dom, te jaloers, te narcistisch en te dan-liever-kapot-dan mijn-fout-toe-te-geven om op hem te stemmen.""
@ Cuyahoga | 08-11-15 | 11:19
-
U zegt het precies zoals het is..!
En (te) veel zijn ook nog te lui en te dom om te gaan stemmen.
En dan is men verbaasd dat ons land kapot gaat.
Is dat dan democratie..?

telelezer | 08-11-15 | 11:29

Vrije Nator | 08-11-15 | 11:23
De grootste zijn betekent niet automatisch de meerderheid. Dus als de meerderheid niet met Wilders wil/kan samenwerken is dat nog steeds een democratisch besluit.
Wilders doet er goed aan iets genuanceerder te worden, anders komt hij nooit meer in een regering.

Mouth Of The South | 08-11-15 | 11:29

@Glasgow Argus | 08-11-15 | 11:24
Ik denk dat Harm Beertema het prima zal doen op onderwijs, Fleur Agema heel goed wat kan doen mbt de zorg en Martin Bosma weet wel wat 'ie met de NPO kan.

Mastermattie | 08-11-15 | 11:28

Geertje gaat nog groter worden. Hoeft alleen maar achterover te leunen en de huidige politieke machinaties hun werk te laten doen. Dat kabinet Wilders 1 gaat er wel komen maar dat geeft niet.

RobberenRukkie | 08-11-15 | 11:28

@Vrije Nator | 08-11-15 | 11:23
Liever één man welke het volk dusdanig vertegenwoordigt dat die 38 stoeltjes waard is dan 149 man welke alles doen, behalve het volk vertegenwoordigen.

Mastermattie | 08-11-15 | 11:27

-weggejorist-

ADVIZEUR | 08-11-15 | 11:26

Maar de anonimiteit van het stemhokje zal hun toch op de PVV doen stemmen...
die_kale | 08-11-15 | 11:21
De praktijk leert het omgekeerde.
De helft van de extra virtuele zetels van "flankpartijen" wordt tijdens verkiezingen niet geïncasseerd door deze partijen.
Waarschijnlijk het gevolg van het campagnevoeren. Klaarblijkelijk is een substantieel deel van de bevolking te hersenspoelen.

jemagookniksmeer | 08-11-15 | 11:26

@die_kale | 08-11-15 | 11:21
Dat taboe begint steeds meer te verdwijnen.
De enige reden waarom mensen nog op een andere partij stemmen is omdat ze er ofwel zelf belang bij hebben (PvdA, baantjescarrousel) ofwel vanwege peer pressure (D66, kijk mij als student eens elitair D66 stemmen)

Mastermattie | 08-11-15 | 11:25

Wilders gaat sowieso nooit premier worden. Als dat zou 'dreigen' wordt ie net als Fortuyn voor die tijd 'opgeruimd'. Het zou NL economisch veel te veel schade kosten als Wilders het hier voor het zeggen zou krijgen.
Wel erg jammer voor het probleem van de 'vluchtelingen' want andere partijen belijden een streng vluchtelingenbeleid alleen met hun mond.
Ook wel een beetje eigen schuld dikke bult: Wilders heeft bij Rutte I zich niet voldoende constructief dan wel sluw getoond. Daar had mogelijk toch een kans gelegen zich echt als betrouwbare partner te profileren.

Aristotalloss | 08-11-15 | 11:25

PVV + SP + VVD + 50plus

Asimov6 | 08-11-15 | 11:25

VVD + PVDA op min 50 zetels tov 2012. Maar toegeven dat ze met deze score een nepkabinet vormen ho maar. Totale dictatuur.

Botte Hork | 08-11-15 | 11:24

Nog los van de vereiste meerderheid in de eerste kamer, is er ook nog het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten voor ministersposten en de destabiliserende passief agressieve houding van het ambtenarenkorps. Wanneer je ziet hoe lichtgewichten als Mansveltt, Opstelten en Plasterk door hun ambtenaren de afgrond in worden of werden geholpen, houdt je je hart vast wanneer een nietsvermoedende minister van onwelgevallige huize zich ten departement meldt.
Hoe dat afloopt hebben we gezien met het kabinet Balkenende 1, waar de LPF ministers rollend over straat gingen. Boven de open kist van prins Claus escaleerde de zaak zodanig dat Balkenende Beatrix om ontslag moest gaan vragen. En dat is ook de reden dat JPB, ondanks het feit dat hij de langstzittende Nederlandse premier van na de oorlog was, nu buiten de baantjes is gevallen. Ja, een beetje hobbieen voor Deloitte. Geen minister van staat, een ere functie die Wim kok bijvoorbeeld wel heeft.
Maar inderdaad, de kans op het kabinet Geert 1 is klein. Tenzij de resterende autochtone kiezers eens de ballen hebben om ideologisch en niet strategisch te stemmen. Een stem op Nederlandse belangen in plaats van lafjes op PVVDAGLD66, de kiezersbedrog combinatie.

Glasgow Argus | 08-11-15 | 11:24

Men noemt de PVV ondemocratisch omdat het de facto een eenmanspartij is. Maar het feit dat de rest van de "partijen" roept dat ze op voorhand al niet met de PVV willen samenwerken is toch net zo ondemocratisch? Stel de PVV wordt inderdaad de grootste en niemand gaat er mee in zee. Dan is dat toch een enorme schop in het kruis van een ieder die heeft gestemd op de PVV?

Vrije Nator | 08-11-15 | 11:23

Dit kabinet/Brussel zal niets ondernemen. Totdat er zoveel aanslagen worden gepleegd, dat ze zich "gerechtvaardigd" voelen de nodige maatregelen te nemen.
.
Ik was ooit in Berlijn en zag de foto's van de mensen die enkele dagen voor de Val van de Muur nog zijn vermoord omdat ze probeerden te ontsnappen naar het Westen. Als ze 3 dagen hadden gewacht, hadden ze nog geleefd.
.
Zo werkt de politiek. Of het leven, dat kan ook.

Madame Poitiers | 08-11-15 | 11:21

Vergeet niet dat er een zwijgende meerderheid is die met lede ogen aanziet wat er momenteel in de wereld gebeurt.
Openlijk er voor uit komen op de PVV te stemmen is nog steeds "not done" in bepaalde kringen.
Maar de anonimiteit van het stemhokje zal hun toch op de PVV doen stemmen...

die_kale | 08-11-15 | 11:21

Blijf het jammer vinden. Zou het geweldig vinden als PVV, VVD samen genoeg zetels zouden hebben, of misschien PVV en de SP.

Wilders heeft best wel wat goede plannen wat betreft immigratie en ontwikkelingshulp. Door dit gewoon niet te hebben bespaar je miljarden. De islamisering van Europa moet stoppen.

KingStannisBaratheon | 08-11-15 | 11:21

Als Wilders I er wel komt en de 1e kamer haalt dat kabinet gelijk onderuit, dan zou dat ook wel eens het einde van de 1e kamer kunnen zijn.

vindead | 08-11-15 | 11:20

Het CDA graaft zijn eigen graf door zo veel mensen/zetels uit te sluiten.

frisenfruitig | 08-11-15 | 11:19

38 zetels, dus we zijn al op de helft.
Want dat is de enige manier waarop er een kabinet Wilders kan komen, 76 zetels.
En dat gaat never nooit lukken.
Ook al ziet 80% van de mensen dat Wilders gelijk heeft, ze zijn te dom, te jaloers, te narcistisch en te dan-liever-kapot-dan mijn-fout-toe-te-geven om op hem te stemmen.

Cuyahoga | 08-11-15 | 11:19

Het CDA wil nog meer Soevereiniteit overdragen aan Brussel, dus ik denk dat Buma ervanuitgaat dat dit kabinet het laatste kabinet is. Het volgende word een afvaardiging vanuit Brussel om regelgeving te implementeren en te controleren of alle hazen wel dezelfde kant oplopen.

jack and friends | 08-11-15 | 11:17

De teller gaat nog veel verder stijgen. Mark my words.

Botte Hork | 08-11-15 | 11:16

CDA heeft al eens eerder een mes in de rug van de PVV gestoken, Rutte I, anyone?
Door te nu op voorhand te stellen dat ze niet met de PVV zullen samenwerken zullen ze naar alle waarschijnlijkheid alleen maar meer kiezers verliezen.

Mastermattie | 08-11-15 | 11:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen