Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS 4 mei-essay: Joden horen niet thuis in Europa

Begin jaren 30 van de vorige eeuw. Joodse kindjes van het Hebreeuwse gymnasium te Munkács, het toenmalige Hongarije, zingen de Hatikwa, het muziekstuk dat later het Israëlische volkslied zou worden. In maart 1944 bezette het Duitse leger de stad, die met zo'n 13,500 zielen de grootste en belangrijkste joodse gemeenschap van de regio huisde. Inderdaad, het waren gewoon de Fiddlers on the Roof (). In mei 1944 deporteerde een trein er de laatste 3080 joden richting Auschwitz. De hele gemeenschap, de bovenstaande kindjes incluis, verdween binnen drie maanden in de industriële mist van de geschiedenis. Weggevaagd, alsof ze nooit bestaan hadden. De titel van dit essay is wellicht even schrikken. Hoeft niet. Het is namelijk geen imperatieve titel. Wel is het een concluderende titel: een conclusie waar zowel de Europese geschiedenis als het heden toe dwingt. Immers, wat is het antwoord op de volgende twee vragen? 1) Zijn Europese joden ooit, ondanks hun vele positieve bijdrages en hun gebrek aan subversieve intenties, structureel veilig geweest? 2) Hebben hedendaagse Europese joden gegronde redenen hun veiligheid aan Europese overheden toe te vertrouwen? Respectievelijk: nee, en nee. Dat zou je natuurlijk niet af kunnen leiden uit de theatrale schijn-eerbiedige manier waarop 's lands great and good zojuist naar hen tenen stonden te staren. 'Nooit meer Auschwitz' 'Opdat we nooit vergeten' 'Dit nooit meer'. Hoe kan het dan toch, dat joodse kinderopvangcentra, scholen en synagoges zich in toenemende mate achter kogelvrij glas, luchtsluizen, hekwerk, en gewapende Marechaussee moeten verschuilen? Natuurlijk, het zou lovenswaardig kunnen heten dat overheden dit überhaupt doen. Maar het is niets dan symptoombestrijding, niet heel anders dan de anti-zelfmoordnetten onder de daken van Chinese bedrijven en... Stadhuis Almelo. De kransleggers van vandaag zijn exact dezelfde mensen die hebben toegestaan, en nog steeds faciliteren dat het virulente islamitische antisemitisme op Europese bodem wortel schiet en gedijt. En die regelrechte islamitische rassenhaat beperkt zich niet tot de ontelbare verbale bedreigingen en uitingen op sociale media [bewijsstuk 1, 2, 3, 4, 5 en het puntje van de ijsberg op Twitter (PDF)]. Meer dan eens loopt het uit op bijna dodelijk geweld, en als het even tegen zit levert Europa gewoon weer een paar joodse zielen in. Brussel, Parijs, Kopenhagen, dit wordt alleen maar erger voordat het ooit eindigt. En Europa accepteert het. Want door te weigeren meer te doen dan luttele symptoombestrijding, gooit Europa haar joden andermaal voor de bus. Als voer voor onverzadigbare hyena's die écht niet gaan stoppen als de joden op zijn. Maar waar komt die Europese onwil vandaan? En wat zijn de implicaties hiervan voor het niet-joodse Europa? Meer na de breek. mayyouliveforeverm.jpgBovenstaande foto: de 8-jarige Frans-joodse Miriam Monsonego (links) en de Frans-islamitische Mohammed Merah (rechts), die haar op 11 maart 2012 bij de haren pakte en door het hoofd schoot. Ook vermoordde hij vervolgens een joods gezin. Het verhaal van Europese continent en haar joodse minderheid, is eigenlijk een verhaal van onbeantwoorde liefde. De liefde die joden ooit voelden voor Europa, is onbeantwoord gebleven. Waarom beschermt Europa haar joden niet? Moderne Europese joden hebben de pech zich te bevinden op het snijpunt van Europa's twee grootste culturele zwaktes. 1) De moderne Europeaan is er eentje die problemen liever ontkent dan deze confronteert. De koude burgeroorlog-achtige taferelen die hand in hand gaan met het groeien van de Europees-islamitische gemeenschap, worden toegeschreven aan het gebrek aan stageplaatsen, en het is sowieso altijd onze eigen schuld. Er wordt geen mentale gymnastiek geschuwd om te ontkennen dat er daadwerkelijk een wezenlijke verandering op moet treden, voordat de situatie verbetert. Kortom: de moderne European is een laffe zak hooi, en zijn oplossingen zijn even toereikend als een natte handdoek na een koude douche. 2) Veel Europeanen voelen, als het erop aankomt, niet genoeg sympathie voor hun joodse-streepje-medelanders om hun hand ervoor in het vuur te steken. Ondanks dat dit in principe niet eens erg is, zullen ze het in alle toonaarden ontkennen. Maar neem het ze eens kwalijk. Valt er werkelijk te verwachten dat een continent, dat in zoveel vormen antisemitisch is geweest, zij het in katholieke, anti-bourgeoise romantische, nationaal socialistische, islamitische, of de moderne anti-zionistische vorm, dat gedachtegoed ineens echt kwijt is, omdat het toevallig een keertje iets teveel uit de hand liep? Het is toch niet heel gek als dat gedachtegoed, al dan niet latent, nog een rol speelt in de Europese psyche? Enfin, joden bevinden zich dus precies tussen een gebrek aan Europese sympathie voor hun soort, en een Europese apathie als het gaat om het daadwerkelijk aanpakken van problemen. Wat is antisemitisme eigenlijk? Latent of manifest, eigenlijk doet het er niet zo heel veel toe. Birds of a feather. Maar, wat is het nou eigenlijk? Natuurlijk, hier zijn Simon Wiesenthal centra over volgeschreven. Maar op een dieper, natuurlijker niveau, wat is het? Sartre noemde het een "criminal passion (...) impervious to reason and experience". Maar als je het nog dichter bij de mens in zijn natuur-staat zoekt, dan is antisemitisme naast al die talloze theorieën, het antwoord op een vraag. Namelijk, hoe verdraagt iemands psyche een minderheid die even getalenteerd als kwetsbaar is? Botviert iemand die nijd op de persoon zelf, aangemoedigd door het feit dat deze zo kwetsbaar is, en de benijdende partij er dus ongeschonden mee weg kan komen? Zo ja, dan betreed je in een joods geval het antisemitische vaarwater. En dat botvieren kan op heel subtiele, zelfs latente manieren gaan. Pesterijen zijn lang niet altijd expliciet, en een oogje toedekken wanneer diegene ervan langs krijgt, komt er in alle gemak uit voort. Maar als joden gaan, dan gaan wij ook Soms ontwikkelen landen een terechte en rationele antipathie tegen elementen van een minderheid. Natuurlijk kunnen elementen van de groep die deze antipathie voelt zich ook binnen het waanzinnige begeven, maar dat is geen wetmatigheid. Europese joden laten zich, ook na 1948, nog steeds in drie categorieën opdelen. De eerste categorie is traditioneel, laat zich door zijn klederdracht en gebruiken makkelijk onderscheiden van niet-joden, draagt in de meeste gevallen actief bij aan de economie en koestert geen vijandige of subversieve intenties jegens zijn (gast)land. De tweede categorie is joods, voelt zich joods, kleedt zich niet als zodanig en is op het eerste gezicht niet als zodanig te onderscheiden, draagt in de meeste gevallen bij aan de economie en koestert geen vijandige of subversieve intenties jegens zijn (gast)land. De derde categorie is joods, maar heeft hier op alle relevante manieren afstand van genomen, draagt in de meeste gevallen bij aan de economie en koestert geen vijandige of subversieve intenties jegens zijn gastland. Dit beeld wordt, vooral in deze aflevering, elegant onderschreven en uitgewerkt in de BBC-documentaire-reeks "The story of the Jews", gemaakt door historicus Simon Schama. Hieruit volgt dat Europese jodenhaat altijd een symptoom van algehele nationale krankzinnigheid is geweest. Dat is een wetmatigheid. Wanneer een Europees land zijn joden actief marginaliseert of vervolgt, betekent dit dat de realiteitstoetsing van dat land compleet defect is. Immers, waarom zou men zich tegen een rendabele minderheid keren die zich in het slechtste geval anders kleedt, maar niet subversief is, en in het beste geval niet te onderscheiden is van niet-joden en niet subversief is? Maar naast het actief vervolgen, is er ook het toestaan dat de joodse minderheid vervolgd wordt. Als Europa toestaat dat haar joodse minderheid door islamitische jodenhaat verdreven wordt, betekent dit dat haar realiteitstoetsing fundamenteel defect is. Immers, het verkiest dan een (deels) subversieve en (deels) onrendabele minderheid die tot voor kort geen deel van Europa uitmaakte, boven een bijna zonder uitzondering rendabele, loyale en niet-subversieve minderheid. In deze context is realiteitstoetsing is een dichotome variabele. Deze is intact, of deze is defect. Joden in zijn geheel als subversief zien, maar voor de rest wel een intacte realiteitstoetsing hebben, bestaat niet. Bovendien is een defecte realiteitstoetsing als een soort olievlek, die, wanneer deze vat krijgt op een domein, kan verspreiden naar anderen. De defecte realiteitstoetsing die gepaard gaat met het aan het lot over laten van de joden, maakt Europa in die zin kwetsbaar voor waanzinnigheid van elke snit. Joden, waar horen ze dan wel thuis? Het moge duidelijk zijn. Het is geprobeerd, maar het wil maar niet lukken. Joden zijn hier niet structureel veilig. 71 jaar later nog steeds niet. Het wordt tijd dat joden dit inzien, en zelf weigeren nogmaals als wisselgeld te dienen. Joden zijn Europa niets verschuldigd. En waar het Nederland betreft, is de joodse binding met deze grond uiteindelijk toch vaak slechts oppervlakkig. En dat is maar goed ook, want deze grond is niet te vertrouwen. Het is spijtig, edoch vooral voor Europa zelf. Moslims erin, joden eruit, nu blij? Europa zal iets wezenlijks missen, niet de joden. Joden zijn een diaspora-volk, die aarden overal wel weer. Maar dan rest de vraag, waarheen dan wel? De VS of Canada zijn de veiligste opties. Nieuw-Zeeland misschien? Al deze landen zijn deugdelijke, verstandige keuzes. Maar naast verstand, is er ook het hart. En het joodse hart kent uiteindelijk maar een thuis. Dat is Israel, hun historische thuisgrond. Tijdens wat misschien wel het mooiste verhaal van de moderne geschiedenis is, werd dat stukje grond met de eigen diplomatieke vernuftigheid herkregen. Vervolgens met eigen bloed, zweet, tranen en kloten van staal verdedigd. Om het daarna met de eigen ongeëvenaarde vindingrijkheid te cultiveren, en keer op keer te laten zien dat er met die joden gewoon niet meer te fucken valt. Met een aanstaand nucleair Iran is Israel de onveiligste van de genoemde keuzes. Maar wel de meest heroïsche, de meest romantische bovendien. Het is onwaarschijnlijk, maar stel, Israel valt, en het Israëlische volk vergaat. Dan sterven de joden daar in hun eigen staat, met een overheid en krijgsmacht die voor ze door het vuur gaat. Geborgen, zonder enig compromis hun joodse zelf, met een leeg magazijn, de wijsvinger op de trekker en een gesmolten loop. Een heldendood, niets minder. Wat een schril contrast met langzaampjes en eerloos afkalven, in een omgeving die geen twee keer hoeft na te denken om u als wisselgeld te schenken aan de hyena's voor de poort. Lieve joden, jullie zijn Europa niets verschuldigd. Laat ons gaarkoken in de bittere bi-culturele soep die we zonodig moesten brouwen. Houd de eer aan jezelf, en wacht niet af tot de Europeaan tot inkeer komt. Want dat komt hij altijd, maar altijd te laat. mayyouliveforever.jpgDeze vrouw. Wat haar naam was, zullen we nooit weten. Wel weten we dat het de ontwapenende Hugo Jeager was, de persoonlijke fotograaf van Adolf Hitler, die de joodse dame in het Poolse Kutno vastlegde, voordat ze beëindigd werd.

Reaguursels

Inloggen

the Jackdawn | 05-05-16 | 18:50
Aanvulling: de Phoenicische herkomst. Zie HG Wells in diens "Short history" www.bartleby.com/86/
.
Quote: "After the fall of Tyre, Sidon, Carthage and the Spanish Phœnician cities, the Phœnicians suddenly vanish from history; and as suddenly we find, not simply in Jerusalem but in Spain, Africa, Egypt, Arabia, the East, wherever the Phœnicians had set their feet, communities of Jews."
.
Een andere quote uit hetzelfde boek: "But the Phœnicians were not the first people to have galleys in the Mediterranean waters. There was already a series of towns and cities among the islands and coasts of that sea belonging to a race or races apparently connected by blood and language with the Basques to the west and the Berbers and Egyptians to the south, the Ægean peoples."
.
Met andere woorden, Berbers delen hun afkomst met de 12 stammen (of 13 als de Khasaren meegeteld worden). U begrijpt dat historicus noch politicus op dit moment hierover een standpunt durft in te nemen.

kindapaas | 06-05-16 | 03:25

-weggejorist-

OFGS05052016 | 05-05-16 | 23:45

the Jackdawn | 05-05-16 | 18:50
Ik ben niet van zins het dronken geleuter van 'n wannabe Paddy serieus te nemen. Ga nog wat zeuren over Nederlandse immigranten in Noord-Ierland. Of één van je andere wanen. De echte wereld is veel te complex voor 'n simpele ziel als jij.

Mike_DB | 05-05-16 | 21:22

Puik stukje. Ik kan wel janken hoe men hier met de joden omgaat en dat islamitische gajes hun antisemitische gang laat gaan. Ik wil onze joden NIET kwijt goddomme. De islamitische haatzaaiers mogen van mij daarentegen zo snel mogelijk gedeporteerd worden naar hun achterlijke thuislanden, ze zijn precies het soort domme, intolerante, luie parasieten aan wie niemand iets heeft en van wie niemand houdt. Het is dieptriest en een grote schande dat multicul-idioten deze compleet overbodige en schadelijke islamitische haatinvasie hebben toegestaan en aangemoedigd. Dat is landverraad, jodenhaat en haat voor het Nederlandse volk in één. Godverdommese klootzakken.

lekker wijf | 05-05-16 | 20:36

@notamused | 05-05-16 | 19:11
Lord Chamberlain heeft vakantie gehad van Joris.

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 19:25

Wauww, sprakeloos na het lezen

Wrak | 05-05-16 | 19:17

Escovanity | 05-05-16 | 17:48 Haha, neem nog een Duvel. Op NPO Politiek loopt al enkele dagen een college door Paul Scheffer over de vluchtelingenkwestie. Heel interessant. Hiernavolgend zou het mooi zijn als Wim van Rooy ook eens een college mag geven over de islam. Speciaal voor de islam-is-lievvv-brigade.

notamused | 05-05-16 | 19:11

Mike_DB | 05-05-16 | 13:45
"Het schrijven van 'joden' met kleine 'j' is 'n recente en politiek geïnspireerde spelling. Tot zo'n 10 jaar geleden werd 'Joden' altijd met 'n hoofdletter geschreven."

Je laat weer zien dat je er geen verstand van hebt.
Wanneer een afstammeling van het Joodse volk wordt bedoeld dan schrijf je Jood en wanneer het een bekeerling is dan schrijf je jood. Bolsjewieken zijn joden omdat het eigenlijk bekeerde Turken zijn en de 1 miljoen Marokkanen in Israel zijn Jood omdat ze afstammen van de Arabische stam.

the Jackdawn | 05-05-16 | 18:50

Karl Marks
Vriend van Stalin
Hmmmmm.....

Knoppie | 05-05-16 | 18:16

En trouwens, degene die mijn kop afsnijdt verwelkom ik. Zo fantastisch is dit leven tussen al die zeikerds nou ook al weer niet.

Escovanity | 05-05-16 | 17:48

notamused | 05-05-16 | 16:48
Ja, ik zie het meteen gebeuren. Met die 7% geregistreerde islamieten in Nederland. Jezus man, de grefokerk heeft evenveel aanhang, je bent toch ook niet bang dat ineens de winkels op zondag dicht gaan?

Escovanity | 05-05-16 | 17:46

Escovanity | 05-05-16 | 16:10 Ik weet niet of je dat zo beseft Escovanity, maar als ooit de islam de baas is in Nederland, dan is het echt afgelopen met Duvels en Grolsch en wat voor alcoholische versnaperingen dan ook. En mocht je stiekem in een achterafschuurtje nog proberen alcohol te stoken, dan is er tegen die tijd een speciale sharia-gestapo die jou daarvoor de kop afsnijdt. Het gevaar van de islam is vooral dat het dermate achterlijk destructief is, dat we ons helemaal niet kunnen voorstellen dat het ooit werkelijk aan de macht komt. Maar gegeven de huidige demografie en immigratie en wegkijkerij en goedpraterij gaat dat zeker gebeuren.

notamused | 05-05-16 | 16:48

@DreHa | 05-05-16 | 15:36 "... verhaal wat van alles verbindt wat niet verbonden is."
.
En wat te eenzijdig, alsof "de Europeaan" als enige dor de geschiedenis heen onverbeterlijk 'slecht' is. Hoewel in mijn familie een Yad Vashem-onderscheiding bescheiden wordt gekoesterd (heel 'bescheiden', want al die risico's werden niet genomen om complimenten te krijgen), kan ik mij niet vinden in die strekking van het verhaal. En verder wat beerboeloe | 05-05-16 | 14:23 zegt.

ben kokhals | 05-05-16 | 16:36

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 13:52
huillie huillie "al mijn problemen komen door de islam"
Ik ben zelf lam.

Escovanity | 05-05-16 | 16:10

Miriam Monsonego zal opnieuw leven. Die valse dienaar van God niet.

PG4161 | 05-05-16 | 15:59

Ik heb liever Joden dan Moslims!

GameOverBro | 05-05-16 | 15:41

Dodenherdenking en bevrijdingsdag zijn schijtvertoningen geworden.
Geleid door een familie van argentijnse duitsers die als eerste de hielen lichten toen het spannend ging wworden, het land uitleverden aan een duits bestuur en daardoor een vrijbrief gaven voor een van de hoogste percentages vermoorde joden van europa.
En onze vrijheid? Die staat voor wegkijken en bukken, terwijl de moslims de joden hier beginnen af te maken.

KarelMarks | 05-05-16 | 15:40

Wereldvreemd warhoofd verhaal wat van alles verbindt wat niet verbonden is.
Overigens is het wel een terechte vraag waarom de 'Europese' joden na 1500 jaar in Europa nog steeds niet geïntegreerd waren in de diverse samenlevingen. Net als ze dat nu ook nog niet zijn in Amerika en waar meer.
Het belooft ook wat voor de nieuwere immigranten. Blijven die ook 1000 jaar zichzelf?
En wat is toch het idee dat men een vestigingsrecht zou hebben? Hoeveel vestigingsrecht hebben wij Europeanen in Israël of enig land waar de immigranten nu vandaan komen?

DreHa | 05-05-16 | 15:36

Ik heb niks met het jodendom, en ben kritisch over Israël, maar ze blijven met hun poten van de joden af.

beerboeloe | 05-05-16 | 14:23

omanders | 05-05-16 | 11:02
-----
Ik vind het met die beschavingen wel mee, of beter;tegenvallen. Nogal oorlogszuchtig en diegene met de beste wapens, kennis van oorlogvoeren: dus zoveel mogelijk tegenstanders uitmoorden wint de jackpot.
tegenstanders die het overleefden werden slaven. Lijfstraffen waren niet mals en als je de 30 jaar haalde behoorde je tot de toplaag. Oorlog en wreedheid zit in onze genen. En die genen zijn ouder dan het menselijk ras.
Daarnaast is er zelfbewustzijn, moraal en ethiek. Ook die eigenschappen zijn veel ouder dan het menselijk ras.
Menselijke bloedgroepen zijn meer verwant met dezelfde chimpansee bloedgroepen dan die van andere mensen. Veel diersoorten zijn veel beter georganiseerd en houden er een strenge orde op na van hoog naar laag in rangorde.
Het meest wrede wezen op aarde lijkt me met gemak de mensen kunnen claimen. Systematisch de eigen soort uitroeien komt amper voor: Bij mieren en hoe kan het ook anders : de chimp. Dus die menselijke beschavingen zijn meer : wie het best als groep de andere groep kan overmeesteren, doden en tot slaaf maken heeft als kenmerk: Een belangrijke beschaving. Dat er verder technologische hoogstandjes verricht worden zoals steentjes op elkaar stapelen doet aan het oorlogszuchtige en wrede karakter van de overwinnaar niets af.

dijkbewaker | 05-05-16 | 13:58

@Escovanity | 05-05-16 | 13:34
U bent of a) moslim of b) naïef of c) kwaadaardig. Miljoenen doden liegen niet.

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 13:52

Inhoudelijk kan ik weinig aanmerken op dit artikel. Er bestaat weinig twijfel over dat veel Nederlanders weliswaar dol zijn op dode Joden, maar geen boodschap hebben aan Joden met 't gore lef nog in leven te zijn.

Wel even 't volgende:
Het schrijven van 'joden' met kleine 'j' is 'n recente en politiek geïnspireerde spelling. Tot zo'n 10 jaar geleden werd 'Joden' altijd met 'n hoofdletter geschreven. De spelling met kleine letter is de linguïstische ontkenning van 't bestaan van Joden als volk. Zij worden hiermee gedegradeerd tot aanhangers van 'n religie.

Mike_DB | 05-05-16 | 13:45

-weggejorist-

heidos | 05-05-16 | 13:39

Ik heb me laten kaalscheren door een familielid en ging om stipt 20:00 douchen. Zo heb ik me niet hoeven te ergeren aan de schijnvertoning op teevee. Tja, achteraf gezien had ik Auschwitz niet beter kunnen herdenken.

Alexander des Burgus | 05-05-16 | 13:35

Hey, maar ik zit lekker aan de Duvel, paar grolschjes nog in de vriezer. Misschien komen er nog wat maten langs straks. Veel plezier met huillie doen over je verongelijktheid. Ik vier de vrijheid! En ik zie GEEN ENKELE bedreiging in de Islam.

Escovanity | 05-05-16 | 13:34

-weggejorist-

heidos | 05-05-16 | 13:33

Maria.1 | 05-05-16 | 11:46
Oh, het echt leven op je schermpje! Ja tuurlijk, de virtual reality is het echte leven!
Ik loop dagelijks 5 - 15 KM door de stad, vrijwel nooit problemen. En die statistieken zijn betrouwbaarder dan jouw onderbuikgevoelens.

Escovanity | 05-05-16 | 13:30

Heb meer respect voor joden dan voor veel anderen mensen want
a) ze hebben me nog nooit iets proberen op te dringen.
b) ze houden zich koest

Ze hebben mij en Nederland nooit was misdaan dus laat ze toch een keer lekker met rust, ga lekker lopen fitten op andere mensen, mensen die zich wel misdragen, mensen die niet naar de bevolking luisteren, mensen die irritant doen etc.

MarcelNederland | 05-05-16 | 13:23

Gaffelbaard
Gisteren hebben we de herdenking gedaan betreffende WO2. De jodenvernietiging is daar een heel groot onderdeel van. En daar hebben we niets van geleerd! "Wir schaffen das.!"
Lees hierboven Jan Boule |05-05-16|12:36 wat wij ook hadden moeten doen.

Knoppie | 05-05-16 | 13:12

Gaffelbaard
Gisteren hebben we de herdenking gedaan betreffende WO2. De jodenvernietiging is daar een heel groot onderdeel van. En daar hebben we niets van geleerd! "Wir schaffen das.!"
Lees hierboven Jan Boule |05-05-16|12:36 wat wij ook hadden moeten doen.

Knoppie | 05-05-16 | 13:12

Ik ben niet bijgelovig maar dit topic laten eindigen met 666 reacties vind ik toch een beetje raar. Hier dan. Mijn tegel. In je bakkes.

Hou eens op met die focus op de joden!
Dan zie je maar een deel van het probleem.
We zitten niet meer in de naoorlogse jaren maar in 2016.

I.t.t. wat sommige dommerdjes beweren zijn anno 2016 niet de moslims de nieuwe joden. En er is ook geen nieuw anti-semitisme want dat is er altijd al geweest.
Wat er wel is veranderd, is dat het anti-semitisme anno 2016 is uitgebreid. Wereldwijd worden nu niet alleen joden vervolgd, gemarteld of onthoofd! Nee, ook yezidi's, christenen, niet-gelovigen, homo's ... you name it. Nous sommes tous juif, in zekere zin. Iedereen de moeder word vervolgd, onthoofd, verkracht, levend verbrand. Daarom zeg ik ..

Alle niet-moslims zijn de nieuwe joden.

Strijden tegen anti-semitisme, tegen islamitische haat en racisme zoals hiervoor uitgelegd, strijden tegen discriminatie van niet-islamieten of discriminatie van holebi's .. dat zijn we de joden niet verschuldigd. Dat zijn we onszelf verschuldigd. En ons nageslacht.

Misschien begint de verandering bij het bijbrengen van besef van vele groepen moslims dat #nietinmijnnaam en #nietmijnislam bullshit is omdat het niks veranderd, en dat de groep waar ze toe behoren schuldig is aan alle haat, discriminatie, racisme en geweld tegen in deze tegel genoemde groepen. En dat ze tegen die groep in opstand moeten komen, ertegen moeten strijden, grote schoonmaak moeten houden en alle haat-fanatiekelingen onder hen uit de vereniging/moskee/school/werkplek moeten knikkeren. Pas dan gaat er denk ik wat positiefs veranderen en eerder niet.

gaffelbaard | 05-05-16 | 12:50

erratum : spuien want mv. excuus

Jan Boule | 05-05-16 | 12:38

erratum : spuien want mv. excuus

Jan Boule | 05-05-16 | 12:38

Nieuwe wetgeving ( de Fundamentale Wet van 2012 geheten) in Hongarije verbiedt kortweg invloed van de islam. Viktor Orban die op deze grondwet heeft gezworen ,houdt zich er aan. Hongarije dat in de 16e en 17e eeuw overheerst is geweest door de Ottomaanse islam laat dit niet meer gebeuren en buigt niet voor de druk van Berlijn, Brusssel en Parijs. Zijn Bulgaarse collega Boyko Borissov heeft zijn beleid afgestemd op dat van Orban en ook Roemenië is overstag. De ( soennitische) invasie van honderdduizenden strijdbare mannen en veelal zwangere vrouwen wordt door deze landen bezien als de Achillespees van Europa. Genoemde landen worden voornamelijk als "transit" misbruikt ( de vluchtelingen beschouwen deze landen als "arm" dixit Daily News Hungary) maar men wil niet het risico van verblijf van ook maar enkele duizenden moslims. Nederland kent slechts de zegeningen van de islam sinds een drietal decennia , de Balkan honderden jaren. Op de vooravond en tijdens Pesach ( 22 april jongstleden ev) liepen in de Joodse Wijk van Budapest ( orthodoxe) joden ongestoord op straat op weg naar de grootste synagoge van Europa. Daar kan het wel. De Hongaren koesteren hun joden er zijn geen ellendelingen als van Agt die op ranzige weblogs zijn anti-judaïsme spuit.

Jan Boule | 05-05-16 | 12:36

Ik schaam me voor de Nederlanders en Europeanen, dat ze het antisemitisme weer toelaten onder het mom van goedheid naar vluchtelingen toe. Ik ben woest. We knikken en buigen liever oor de hardschreeuwende moslims dan dat we onze Joden beschermen. Walgelijk, mijn opa is door de Duitsers geëxecuteerd omdat hij Joden naar een schuilplaats bracht. Voor niets dus!

agram | 05-05-16 | 12:31

De 2 minuten werd hier in de (overigens grotendeels roomblanke) wijk verpest door iemand die het nodig vond om met een hogedrukspuit aan de gang te gaan.
4 mei, 2 minuten stilte, dat is geen vanzelfsprekendheid meer.

mereggie | 05-05-16 | 12:31

Ik heb mij gehouden aan de 2 minuten stilte. Zo zal ik mij niet in een begrafenisstoet invoegen uit respect voor de mij niet bekende overledene en haar volgers. Ik vier kerst op 25 en 26 december, en niet op (bijvoorbeeld) 14 en 15 juli. Ik kom niet op een Islamitische begraafplaats uit respect voor hun wensen (niet religie!), ook zou ik kunnen aanvoeren dat ik in een vrij land woon. Dwarsliggers en dwarskijkers zijn voor mij mensen die erg veel met zichzelf bezig zijn en blij zijn ergens tegen aan te kunnen schoppen.

Knoppie | 05-05-16 | 12:26

5 mei viering toespraken over vrijheid vluchtelingen en de oorlog.
Alles wordt besproken racisme, xenofobie, vluchtelingen vertellen hun verhaal.
Maar nog steeds blijft één ding onbesproken. De discriminerende, racistische, gewelddadige en intolerante aspecten van de islam. Want die bestaat echt. En laten daar nou de meeste mensen bang voor zijn. Deze angst wordt als racisme en xenofobie op één hoop gegooid. Buitenlandershaat, de reislustige Nederlanders die al eeuwen de hele wereld rondtrekken zouden nu in één keer massaal angst voor buitenlanders hebben.
Er wordt nooit iemand uitgenodigd die dat punt belicht in zo'n bijeenkomst. Er wordt nooit een moslim vluchteling over aangesproken. Ze mogen alleen vertellen over de autochtonen die hen discrimineren. Nooit wordt er aan een islamitische vluchteling gevraagd wat hij vindt van het toegenomen islamitische antisemitisme in ons land. Het wordt toaal verzwegen.
Door deze éénzijdige belichting wordt geprobeerd om het nederlandse volk met een opgeheven wijsvingertje te overtuigen dat zij alleen degenen zijn die discrimineren. Angst voor de islam wordt uitgelegd als nazi-achtig gedrag waarbij zelfs beelden geschetst worden van treinen vol moslims naar de vernietigingskampen. het wordt notabene vergeleken met het lot van de Joden in de 2e wereldoorlog. laten we duidelijk zijn. Dit is de Joden overkomen, dit is het leed van de Joden geweest. Het is intens vals om als moslim dit leed zich toe te eigenen of toe te laten eigenen.
Door deze halve waarheden te verkondigen zijn deze programma's niets anders dan belerende valse lessen aan autochtonen die zich zorgen maken over de intolerante en gewelddadige aspecten van de islam. Die bestaan namelijk echt, maar moeten kost wat kost verzwegen worden. Niemand wil er zijn tong aan branden uit angst voor repressailles. Over islamofobie gesproken.

agram | 05-05-16 | 12:24

oh nee niet weer | 04-05-16 | 22:07
Vandaar dat 22% van de Nobelprijs Joods is.Ze hebben veel immigratie van lage opgeleide Joden zoals Ethiopische Joden gehad.Maar de betere ziekenhuizen ,universiteiten ,start-ups zijn toch echt daar.

arlen | 05-05-16 | 12:18

maatman | 05-05-16 | 12:17 Daarom mijn disclaimer. En welke bron gebruik jij?

geen blijvende stad | 05-05-16 | 12:18

geen blijvende stad | 05-05-16 | 12:08
Lekkere objectieve bronnen gebruik je ook.

maatman | 05-05-16 | 12:17

Nederlanders zijn nu ook de nieuwe joden overheid geeft geen fuck om onze eigen indentiteit zoals maxima al zij de nederlander bestaat niet zal ik nie gauw vergeten die uitspraak. De roverheid gooit nederland in de uitverkoop.

Sjonie01 | 05-05-16 | 12:13

Aboutaleb's dochters hebben intussen beiden een relatie met een niet-Moslim. Corrigeer mij als het onjuist is.
Nelis SplitBloes | 05-05-16 | 10:25

Heb je een bron?

geen blijvende stad | 05-05-16 | 12:12

@maatman | 05-05-16 | 08:45ze proberen af en toe met zelf gefabriceerde raketten terug te vechten

Tussen 2000 en 2013 zijn 8749 raketten en 5047 mortiergranaten afgevuurd op Israël vanuit de Gaza strook. Dat zijn in totaal 13796 stuks.Per jaar is dat 1061 stuks. Per dag is dat bijna drie stuks.

Gecorrigeerd voor de onvermijdelijke oorlogpropaganda lijkt me dat iets meer dan af en toe. Bovendien vechten ze niet terug, het is andersom.

www.btselem.org/israeli_civilians/qass... en www.shabak.gov.il/english/enterrordata...

geen blijvende stad | 05-05-16 | 12:08

-weggejorist-

rottmans | 05-05-16 | 12:03

@Escovanity | 05-05-16 | 10:51
Kijk jij maar lekker naar de statistiekjes, dan kijken wij wel naar het echte leven.

Maria.1 | 05-05-16 | 11:46

Nelis SplitBloes | 05-05-16 | 10:25

Daarvoor die aboutaleb zegt best wel wat hij denkt uit zijn hart. Gelukkig hebben zijn dochters dezelfde inslag en doen juist wat pappa niet wil ook uit het hart. Dus met hem maak ik mij niet zo'n zorgen.

tweetybird | 05-05-16 | 11:35

Ik ben opgehouden met lezen. Niet omdat ik het er niet mee eens ben, maar omdat ik er te verdrietig van wordt. Gisteravond ook gestopt met kijken naar de dodenherdenking. Als ik dan Rutte, Eberhard en al die andere 'leiders' zie, met hun uigestreken smoelen, terwijl ze ons land verkwanselen. GVD tig miljoen extra naar de 'vluchtelingen' opvang; dan wassen we die bejaarden toch wat minder vaak? Zucht.... ik voel me niet tof meer in dit land en heb NUL vertrouwen in onze regering.

Wamoje | 05-05-16 | 11:30

necrosis | 05-05-16 | 07:58

Tsja daar blijkt maar weer dat hij toch redelijk hetzelfde is als ons. Ik wil liever daarentegen weer niet dat mijn dochter met een moslim trouwt. En zo is het kringetje mooi rond.

tweetybird | 05-05-16 | 11:27

@RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 10:47


Herstel: Megalietenbouwers waren inderdaad van dezelfde tijd als de eerste grote Midden-Oosten beschavingen.

omanders | 05-05-16 | 11:15

Jesuz een nog erger blame-shaming verhaal dan links meestal ophangt. De feitelijke fouten en onzin die er geblaat worden zijn bijna niet te tellen. Om maar een ding te noemen Mohammed Merah schoot eerst 4 moslim paras dood en vervolgens inderdaad 4 joden inclusief Miriam Monsenego maar niet haar familie. Zucht.

Onverdiept | 05-05-16 | 11:12

@RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 10:47


Ten eerste: Toen wij [1] in grotten woonden (plus minus tot en met het Epigravettien, 14.000 jaar terug) deed men dat in het Midden-Oosten en China ook. Toen wij [2] hunebedden bouwden bouwden men in Egypte ook megalieten.


De grote Aziatische beschavingen - en die waren er - zijn inderdaad eerder afgetrapt dan wij. Maar onthoudt een ding. Het zijn de Chinezen geweest die de Chinese beschaving hebben gesloopt. En wel onder Mao. En in India is de Indiase beschaving nog steeds springlevend. Sumerische beschaving is verwoest door een Semitische groep [3]. De Egyptische beschaving is verwoest door een aaneemgeslote groep. Je kan eigenlijk stellen dat ze in een zeer vedunde toestand nog steeds bestaat: Sommige liturgie van de Kopten wordt nog steeds in een vande faraonische tijd afstammende taal gedaan.


De enige gebieden waar de oorspronkelijke beschaving verdwenen is zijn de beide Amerika's, en dat is hoogstwaarschijnlijk mede het gevolg van de ziektes die mede werden geimporteerd.


[1] Wij stammen maar voor een derde af van deze mensen:
biorxiv.org/content/early/2013/12/23/0...
[2] Wij stammen mogelijk maar nauwelijks van deze mensen af:
s1006.photobucket.com/user/EliasAlucar...
www.pnas.org/content/113/2/368.full
westhunt.wordpress.com/2016/01/20/tim...
[3] nl.wikipedia.org/wiki/Soemer#5._Ur_II...

omanders | 05-05-16 | 11:02

Bolder | 05-05-16 | 10:30
Maria.1 | 05-05-16 | 09:17
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/gereg...
Nu met bron. Moet ik toch het internet overschrijven.
Jezus, ga feest vieren man, in plaats van je zo verongelijkt te voelen. Alles ligt altijd aan De Ander volgens jullie. Misschien moet je eens verantwoordelijkheid nemen voor je eigen pathetische kutleven in plaats van te zeiken op zaken waar je geen invloed op hebt.

Escovanity | 05-05-16 | 10:51

@omanders 10:27
Terwijl wij nog in grotten woonden bloeide in China de wetenschap. Terwijl wij nog met speren visten wisten de in China, Sumerië, India en Egypte al bizar veel van astronomie. Daar waar wij trots zijn op onze hunebedden bouwden de Imcas tempels en de Egyptenaren piramides.En in al deze rijken waren wetten, was orde, was sociaal bewustzijn.
Op China na zijn al deze culturen, eeuwen ouder dan die van ons, verwoest door....
Ik draag niet de schuld van mijn voorvaders. Maar om te stellen dat wij degenen zijn die beschaving brachten, sorry, dat is niet correct, en dat is geen mening maar een feit

RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 10:47

Onzin! 1,5 miljoen Palestijnen worden al jaren gevangen gehouden op een klein stukje grond en ze proberen af en toe met zelf gefabriceerde raketten terug te vechten inderdaad maar die bereiken nauwelijks hun doel. De Israelische vergeldingsacties daarop zijn vele malen erger met vele doden (ook vrouwen en kinderen) als gevolg.
maatman | 05-05-16 | 08:45 | | Reageer+ | 0

Daar hebben we het weer.Die Palestijnen (wie het ook in godsnaam mogen zijn, is het een volk?) kunnen letterlijk helemaal niets behalve dan hun eigen corrupte leiders in stand houden. Arafat had miljarden op zijn bankrekeningen. De sukkels schieten hun vuurpijlen af bewust uit scholen en ziekenhuizen en gijzelen daarmee hun eigen bevolking. En maar janken. Zum kotzen.

geeftnix | 05-05-16 | 10:43

Ja, maar woorden alleen helpen niet. Praten is slechts uitstel van executie. Zolang wij nederlanders geschiedenislessen negeren en onze huidge relaxe levenstijl en naieve "gewoon denken dat het niet gebeurt" poltiek doorzetten en samenlevingen langs elkaar heen laten leven doorzetten, tekenen we ervoor en ACCEPTEREN dat we straks een midden oosten samenleving hebben waarbij de traditionele nederlandse cultuur nagenoeg verdwijnt. MultiCulti kan een verijking zijn voor onze cultuur. Islam is en zal altijd per definitie een dominante cultuur zijn, vooral de stroming die we over de laatste 30 jaar hebben laten promoten door Turkije en de stroming uit de golfstaten. Allemaal omdat mr van Agt wat olie nodig had. Er is maar 1 oplossing, KINDEREN, minimal 4.

kuuliejoek | 05-05-16 | 10:43

Escovanity | 05-05-16 | 09:10
De criminaliteit gedaald, beweert u ?
Het aantal aangiftes, zult u bedoelen.
Of doelt u wellicht op het gedaalde aantal opgeloste zaken ?
Of u komt van Mars, of onder een hunebed vandaan.
Slaap lekker verder.....

Bolder | 05-05-16 | 10:30

@RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 09:45

"Wij" blanken hebben grotendeels de moderne wereld van recht en orde gemaakt. Ik begrijp waar je heen wilt. Maar het is als met de Nazi's of de slavernij: Tirannie en apert onrecht zijn de natuurlijke staat van menselijke culturen. Alleen in het westen is er iets aan gedaan. Alleen hier is een oorlog gevoerd om het continent te bevrijden. Alleen in de VS is de bloedigste oorlog ooit (destijds) gevoerd om slavernij af te schaffen.


Zij die blanke schuld willen benadrukken zullen Kongo Vrijstaat als voorbeeld nemen. Maar realiseer je dat de *oplossing* voor de verschrikkingen van die periode kolonialisme is geweest: Het invoeren van een staatsbestel op westerse leest geschoeid.

omanders | 05-05-16 | 10:27

Geweldig en ontroerend geschreven Spartacus. Mijn dank daarvoor.

geeftnix | 05-05-16 | 10:25

necrosis | 05-05-16 | 07:58

Aboutaleb's dochters hebben intussen beiden een relatie met een niet-Moslim. Corrigeer mij als het onjuist is.

Nelis SplitBloes | 05-05-16 | 10:25

De moord op de 8-jarige Frans-joodse Miriam Monsonego niet breed uitgemeten in de media in tegenstelling tot het "aangespoelde" en voor de ultieme foto verplaatste jongetje .Beide afschuwelijk , de ene uitgemolken en politiek ingezet tot in DWDD aan toe , de ander compleet genegeerd.

ja,diedus! | 05-05-16 | 10:14

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:19
Nee.

swassannuf | 05-05-16 | 10:13

Lees alles over de groot moefti van Jeruzalem, graaf verder dan deze link en je weet meteen hoe het NU in elkaar steekt, er is nog niets veranderd.
www.niw.nl/het-echte-verhaal-hitler-en...

Winky | 05-05-16 | 10:11

Voor de wegkijkers: Na zaterdag komt zondag.

Rest In Privacy | 05-05-16 | 10:11

@Dandruff 00:14
Zo, weer fris en fruitig.
1. Ik ben nogal boel rechts en haat de PvdA.
2. We praten langs elkaar heen. Ik zeg/bedoel niet dat het allemaal de schuld van blank is. En ik weet maar al te goed dat bv door Islamitische landen meer in slaven gehandeld is (wordt) dan ooit door blank gedaan is. Hetzelfde geldt voor kruistochten versus "islamtochten". Maar. Dat neemt niet weg dat ook wij blanken een stel sprinkhanen zijn/waren die maar al te graag t land van een ander leegvraten.
Als jij echt vindt dat landen die koloniën hadden armer of net zo arm zijn als landen die ze niet hadden kan ik dat niet veranderen. Als jij echt denkt dat Spanje arm is vergeleken met haar vroegere koloniën, of Nederland, of Portugal, etc, so be it.
Maar, voor alle duidelijkheid, ik zeg niet dat wij blanken erger zijn dan anderen. Ik zeg dat we net zo zijn.
(Psje, uit nieuwsgierigheid, welke bevolkingsgroep (en dat is dus geen stam) is in Amerika uitgeroeid voordat daar westerlengen kwamen?)

RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 09:45

@Escovanity | 05-05-16 | 09:10
Criminaliteit is gedaald. Ha, ha, wie probeer je iets wijs te maken?! Jaren geleden kon je hier nog het touwtje uit de deur hangen. Vorige week zijn er hier in de buurt 3 auto's gestolen.
Ga jij inderdaad maar naar de Viva.

Maria.1 | 05-05-16 | 09:17

-weggejorist-

Escovanity | 05-05-16 | 09:13

necrosis | 05-05-16 | 08:36
Ik blijf mezelf hier niet herhalen. Criminaliteit is gedaald de afgelopen 10 jaar en NIEUWS zijn uitzonderingen op de alledaagse realiteit dat dit een van de veiligste landen, wat - continenten - van de wereld is.
Ik zou in het vervolg maar met het OV gaan als ik jou was, want in het verkeer vallen tigtallen meer doden dan in alle criminaliteit per jaar (160 moorden gemiddeld vs 1800 zelfmoorden)

Escovanity | 05-05-16 | 09:10

-weggejorist-

Met.zn.allen | 05-05-16 | 09:03

Prima verwoord Spartacus! Het zijn ook de huidige kransenleggers die de joden in de uitverkoop doen. Ook zo'n Pauw die geveinst verrast net doet of hij niets wist van het huidige antisemitisme. Het is er al jaaaaren!. Het valt mij ook steeds meer op dat het antisemitische gedrag vaak van de linksmensch komt, en al jaaaaarenlang grof antisemitisch gedrag van de geimporteerde islam. De vijfde kolonne is binnen tot in de 2e kamer aan toe!

De Laureaat | 05-05-16 | 08:58

Ik heb naar Arib geluisterd, haar voordracht voor dodenherdenking. Het klinkt vreemd en ongeloofwaardig haar woorden. Ze kan niet voordragen, is door haar Marokkaanse dialect en moeilijk Nederlands een zeer ongeloofwaardige voorzitter!
Voor Spartacus hulde en nog eens hulde voor dit briljante stuk!

lanexx | 05-05-16 | 08:58

Lupuslupus | 05-05-16 | 08:32
Volgens mij heb jij teveel in bijbels lopen snuffelen, is het niet?

Ongeblustekalk | 05-05-16 | 08:53

@maatman | 05-05-16 | 08:45
Worden gevangen gehouden? Door wie dan: Hamas heeft het bestuur over Gaza. De muur staat er omdat die "lieve" Pallies zelfmoordaanslagen pleegden; vaak op schoolbussen. Jij zou het niet erg vinden als mensen die jou vijandig gezind zijn bij jou en jouw gezin in de buurt konden komen?

Maria.1 | 05-05-16 | 08:53

"Zogenaamde" thuisland? Het IS hun thuisland, al duizenden jaren. Er werken heel veel palestijnen in Israël dus hebben ze het daar goed anders zouden ze wel in hun "palestijnse gebieden" blijven.
Behalve dan wanneer ze raketten afvuren op de burgerbevolking van Israël want in die gevallen krijgen ze koeken van eigen deeg. En terecht.
Lupuslupus | 05-05-16 | 08:32

Onzin! 1,5 miljoen Palestijnen worden al jaren gevangen gehouden op een klein stukje grond en ze proberen af en toe met zelf gefabriceerde raketten terug te vechten inderdaad maar die bereiken nauwelijks hun doel. De Israelische vergeldingsacties daarop zijn vele malen erger met vele doden (ook vrouwen en kinderen) als gevolg.

maatman | 05-05-16 | 08:45

@Escovanity | 05-05-16 | 08:26
Lees even mee:
www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/ed...
En dat soort berichten kan ik vaker posten.
Nooit Opsporing Verzocht gekeken?
Of stak je liever je kop in het zand?

necrosis | 05-05-16 | 08:36

Wilders riep 'minder minder'.... en staat voor t bankje..... deze pareltjes komen er mee weg, want he.. zielig, gediscrimineerd, gestigmatiseerd etc etc

En ze vinden t raar dat geen wekgever ze wil hebben....... ik schrik van dergelijke comments, dat woont dan in Nederland....

robdeventer | 05-05-16 | 08:36

Gelukkig gaan de joden in hun zogenaamde thuisland wel goed om met de minderheden (Palestijnen)
maatman | 05-05-16 | 08:18
.
"Zogenaamde" thuisland? Het IS hun thuisland, al duizenden jaren. Er werken heel veel palestijnen in Israël dus hebben ze het daar goed anders zouden ze wel in hun "palestijnse gebieden" blijven.
Behalve dan wanneer ze raketten afvuren op de burgerbevolking van Israël want in die gevallen krijgen ze koeken van eigen deeg. En terecht.

Lupuslupus | 05-05-16 | 08:32

necrosis | 05-05-16 | 08:22
Het "ja maar er zijn ook goeden" argument. Wat je dus überhaupt niet hoeft te maken als je niet hele bevolkingsgroepen over 1 kam scheert.

Escovanity | 05-05-16 | 08:26

Ik lees een ongemakkelijke waarheid.
@atheïstisch stemvee | 05-05-16 | 08:19

Mooi verwoord!
Hulde!

necrosis | 05-05-16 | 08:25

Met de conclusie van het artikel kan ik het niet eens zijn en eigenlijk ook niet met de analyse. Ik ben wat optimistischer over het lot van de Joden in Europa en denk ook niet dat je anti-semitisme louter aan de binnenkomst van moslims kan koppelen. Ik vond een veel genuanceerder beeld naar voren komen in de documentaire van Filemon over zijn Jodenbuurt gisteren (over de Rivierenbuurt in Amsterdam): echt een aanrader deze nog eens terug te kijken als u die gisteren gemist heeft.

Simon_GS | 05-05-16 | 08:24

-weggejorist-

Oepsie1234 | 05-05-16 | 08:24

If you understand the importance of this message after reading the contents, namely the stolen future of Europe, America and finally the rest of the World, including the freedom, prosperity and wellbeing of our children and grandchildren, please spend time to get this info to as many people as possible, friends and family in your area?!

ymerdekolere | 05-05-16 | 08:22

@Escovanity | 05-05-16 | 08:05
Ik heb tot voor kort met meerdere moslims gewerkt en dat waren prima mensen.
Dus kom niet aan met je 'tolerantie' bullshit.

necrosis | 05-05-16 | 08:22

atheïstisch stemvee | 05-05-16 | 08:19
Zelfs al zou ik daar in mee gaan, ik wil me helemaal niet ongemakkelijk voelen vandaag. Ik haal zo een paar beugels bij de Appie, en ga dwars door mijn verkoudheid des doods heen zuipen omdat dat kan in dit vrije land!

Escovanity | 05-05-16 | 08:22

@Escovanity | 05-05-16 | 08:05
Grappig te lezen dat dit de boodschap is die jij uit deze site destilleert. Ik lees heel andere dingen. Het lijkt er soms op dat verschillende groepen elkaar niet meer verstaan of willen verstaan. Jij leest gif. Ik lees een ongemakkelijke waarheid.

atheïstisch stemvee | 05-05-16 | 08:19

Gelukkig gaan de joden in hun zogenaamde thuisland wel goed om met de minderheden (Palestijnen)

maatman | 05-05-16 | 08:18

Londen lijkt te vallen:
www.telegraaf.nl...
de Voorzittert | 05-05-16 | 07:35
,
De tijd zal het leren maar in ieder geval kunnen ze daar een burgemeester kiezen..

Lupuslupus | 05-05-16 | 08:10

Ja goedemorgen weer allemaal. Vandaag Hemelvaartdag en Bevrijdingsdag tegelijk, nog nooit meegemaakt. Tel uw zegeningen want in dit tempo zijn we beide feestdagen snel kwijt.

Ik ben eigenlijk sinds gisteren alleen maar bozer geworden op burgemeester Brok, Dordrecht.

Wat een aanfluiting om gelijk te EU te prijzen, zo van EU is vrijheid. Wat ik live meemaakte was de grimmige sfeer die daardoor ontstond bij veel mensen. Je zag ze kijken met harde ogen. Niet eerder zag ik zo direct de enorme kloof tussen politici en burgers.

Ik voelde mij ook belazerd. Mijn burgervader die mij in de steek liet, waarvan ik meer had verwacht. Het gevoel van je staat er nog steeds alleen voor. Ik ga de beste man hierover wel een mail sturen.

@ de Voorzittert | 05-05-16 | 07:35
De Britten zijn al zo lang zo geïndoctrineerd dat dit me niet verbaast. Aan de andere kant toch ook wel weer. De stad waar in juli 2005 twee aanslagen gepleegd werden met 56 doden en 700 gewonden. Waar soldaat Lee Rigsby met een machette werd afgeslacht in 2013.

Maar on topic: de Britten weten ook wel wat anti semitisme is. Trouw schrijft in 2004 dat het toenemend antisemitisme ook uit linkse hoek komt:

'Wat Joden in Groot-Brittannië ook zorgen baart is het toegenomen antisemitisme in linkse intellectuele kringen, vaak gemaskeerd als antizionisme'.
www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article...

Het is allemaal al zo lang bezig, het gaat stap voor stap en nu met reuzenstappen.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 08:09

-weggejorist-

Escovanity | 05-05-16 | 08:05

@de Voorzittert | 05-05-16 | 07:35
Wij hebben Aboelaadklep in Rotterdam die niet wil dat zijn dochter met een niet-moslim thuiskomt.

necrosis | 05-05-16 | 07:58

Als het een grappig, informatief of anderszins nuttig stuk was geweest had ik het wel gelezen.
@Escovanity | 05-05-16 | 07:52

Je hebt het dus niet gelezen.

necrosis | 05-05-16 | 07:55

-weggejorist-

Escovanity | 05-05-16 | 07:52

@necrosis | 05-05-16 | 06:39
ALs ik in de straat kijk lopen bijna alle hoofddoekjes met kinderwagens en en stuk of 4 peuters achter zich aan.
Maar dat zie je niet terug in de cijfers want dat grut word allemaal onder het kopje "autochtoon" in de grafieken gezet want is hier geboren.

sinar2 | 05-05-16 | 07:33

@necrosis | 05-05-16 | 07:22
Hoe wil je ook in hemelsnaam opinie maken zonder uitvergroten? De boodschap bevalt hem/ haar niet. Denk dat dat het is.

@Escovanity | 05-05-16 | 07:10
TL;DR? Dan kun je inderdaad beter naar Fok.nl gaan. Lekker kort.

atheïstisch stemvee | 05-05-16 | 07:27

@de Voorzittert | 05-05-16 | 07:05
We're doomed....

necrosis | 05-05-16 | 07:26

@Escovanity | 05-05-16 | 07:10
GeenStijl en dingen achter de voordeur houden?
Volgens mij zit je op de verkeerde website.

necrosis | 05-05-16 | 07:22

-weggejorist-

Escovanity | 05-05-16 | 07:10

We hebben de bezetting en etnische zuivering van EU-lid Cyprus in 1974 geaccepteerd. En de ontkenning van de holocaust op de Armeniërs is ook helemaal geen probleem. We gaan immers hartelijker dan ooit met Turkije om.

Het zijn inderdaad de kransleggers die dit allemaal toestaan.

jochum1980 | 05-05-16 | 07:05

Ebruvrij!
---
Turkije uit de NAVO!

Thomas333 | 05-05-16 | 07:03

@atheïstisch stemvee | 05-05-16 | 06:25
Als moslims de meerderheid gaan vormen in Europa, dan moeten we ons echt zorgen gaan maken, of emigreren.

necrosis | 05-05-16 | 06:39

Naar aanleiding van mijn eerdere post en reacties daarop.
Wanneer ik zeg dat intelligentie komt bovendrijven, zeg ik niet dat iedereen binnen die groep bovengemiddeld intelligent is. Wel dat er vanuit die groep kennelijk veel zijn doorgestoten naar hoge posities in bestuur, recht, wetenschap, handel en financiën. Er zit dus best veel intelligentie binnen die groep. Een groot verschil met een aantal andere groepen.

@Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:26
Slim of intelligent. Ik acht de gemiddelde Europeaan ook intelligenter dan de gemiddelde moslim. Dat alleen gaat ons ook niet redden. Vervolging of vervolgd worden is volgens mij ook de macht van aantallen.

atheïstisch stemvee | 05-05-16 | 06:25

@tweetybird | 05-05-16 | 05:51
Zo lekker was kruishangen niet, je stikte langzaam.
Overigens is het vandaag ook Bevrijdingsdag....

necrosis | 05-05-16 | 05:59

Vandaag hemelvaart.


Weet u hoe dat is ontstaan. Nou er was eens een jezus. Die gaf een stuk brood. Dat werd doorverteld. Waar de 1 het over een stuk brood had werd dat al snel een heel brood. Om een lang verhaal kort te maken. De laatste die het doorvertelde maakte ervan die jezus had een hele bakkerij opgericht.


Die zelfde jezus gaf een slok wijn. Dat werd al snel doorverteld. Waar de 1 het al snel over een glas wijn had. Nou om het verhaal kort te houden de laatste vertelde die jezus was een hele wijnkelder begonnen.


Als u nu dus in een dorp komt met een bakkerij en een wijnkelder zou het best kunnen zijn dat u dicht bij zijn nazaten bent. Maar jezus had zoiets ook met vis. Waar de laatste zei dat die jezus ook een viskraam was begonnen. Nou denkt u natuurlijk als u in dat dorp komt waar een viskraam staat een bakkerij en een wijnkelder dat dat de laatste plek is waar die jezus is geweest. Fout. Dan staat u in volendam. Het enigste dorp in nederland waar ze geen wasmachines hebben en het poeder in hun neus duwen in de hoop op schone kleren.


Maar ja nu denkt u natuurlijk. Maar wat heeft dat nu met hemelvaart te maken. Nou dat gedeelte komt nu. Kijk allemaal leuk zoveel bedrijfjes maar het groeide die jezus het boven de kop en hij werd depresief.De romeinen wisten niet wat ze met die jezus aan moesten en vroegen het aan wat joden aan de kant van de weg. Tsja zeiden die joden. Hang hem aan een kruis in de zon. Mischien doet hem dat goed en trekt hij bij. Maar helaas na een paar dagen was het niet beter. Nou dachten ze. Weet je wat we brengen hem naar die leegstaande grot ,rollen die steen er voor en heeft hij wat rust zodat hij bij kan trekken.Maar helaas het was een vochtige grot. En die jezus zijn laken kreeg vochtplekken. Die jezus heeft toen maar bij de plaatselijke bol com een nieuw laken besteld. En de postbode komt dat brengen.


De postbode komt aan bij die grot en ziet dat de steen is weggerold. En gaat naar binnen. Daar ligt een stenen tablet met de tekst. Postbode als ik niet thuis ben breng het pakje maar naar de buren. Ik ben het vlees pekelen. De postbode naar de buren. Ik heb hier een pakje voor die jezus uit die grot. Maar hij had een brief neergelegd met de mededeling ik ben naar Hekelen. Afijn de postbode gaat weg en bij de buurman komt een andere buurman. Die ziet het pakje op tafel liggen en vraagt er naar. De buurman zegt . Ja dat is voor die jezus. Je weet wel die depresief is geworden van al die bedrijfjes runnen. Een viskraam. Een bakkerij en een wijnkelder. Die uit die grot. Die had een briefje neergelegd dat hij was gaan hemelen!! Nou zegt die buurman best een mooi verhaal over die jezus met zoveel bedrijfjes die hem boven het hoofd gegroeid zijn en hij geeindigt is in die grot. Je weet dat ik hier voor het plaatselijke krantje schijf. De Bijbel. Mischien dat als ik het wat dramatiseer ze het zo mooi vinden dat ze die dag over 2016 jaar nog gedenken.

Nou dat was een goed idee. Het kruis waar hij lekker in de zon aanhing om bij te trekken werd zijn dood. Het verhaal kent u. De grot zijn laatste rustplaats waar de wederopstanding plaatsvond en deze dag dat hij naar de hemel vertrok. Hemelvaartsdag.

Nou denkt u nou dat eerste verhaal zal wel verzonnen zijn. Dat klopt. Maar dat komt goed uit. Want over dat tweede verhaal denk ik het zelfde. Ze zijn beide Bull shit!!!

tweetybird | 05-05-16 | 05:51

@repulse2 | 04-05-16 | 21:01
Wow, da's lang geleden dat ik je hier zag.....

necrosis | 05-05-16 | 05:51

@RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 00:05
Saoedi-Arabië is steenrijk geworden door de samenwerking met de Amerikanen in Aramco.

necrosis | 05-05-16 | 05:48

Parel van het Zuiden | 04-05-16 | 20:21

Diep geraakt!

Dank!

ymerdekolere | 05-05-16 | 04:47

*zijn misschien ook wel een vorm van

reuztachtig | 05-05-16 | 04:14

Veel samenzweringstheorieën over o.a. illuminati (new world order) is misschien ook wel een vorm van antisemitisme.
Vaak hebben die samenzweringstheorieën de joodse gemeenschap in het vizier, altijd maar weer wordt er gehamerd op de joodse achtergrond van mensen in machtige posities door mensen met twijfelachtige motieven, om misselijk van te worden.

Ik ben trouwens een normale neutrale bezorgde burger die niet gelovig is net als de meeste mensen hier.

reuztachtig | 05-05-16 | 04:13

Ja welterusten allemaal, want morgen naar het bevrijdingsfestival in Brielle. EU festival in Brussel sla ik even over.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 03:31

Stormageddon | 05-05-16 | 03:08
Vanavond bij Pauw werd verkondigd hoe belangrijk het is dat verhalen worden verteld. Waar natuurlijk, maar we moeten niet de fout maken alle verhalen voetstoots voor waar aan te nemen.
En ja, Kant had ergens al door dat in ons een soort bullshit-detector actief is. We laten ons niet alles aanleunen, verzetten ons tegen al te veel gelul in de ruimte, verlaten dan de appeltjesgroene velden en trekken ons terug in de woestijn.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 03:31

Nou welterusten . Want ik ga maar eens slapen. Zou niet mooi zijn als ik dadelijk die feestelijk dag der vrijheid mis. Want het zou zo maar eens de laatste dag in vrijheid kunnen zijn. Met die gestoorde in Brussel.

tweetybird | 05-05-16 | 03:27

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:17

Tsja wen er maar aan dat die EU niet eens meer de moeite neemt om nog geloofwaardig over te komen. Ze schijten ons gepeupel ,het volk van europa vol in de bek en naaien daarna nog ons sterretje waar de zon weinig komt door ons er nog voor op te laten draaien ook en te laten betalen. We betalen dus eigenlijk de door hun veroorzaakte en opgedrongen ellende en we keken er na. En dat was het dan. We lijken ondertussen wel massochisten. Ach ja. Ben benieuwd wanneer de eerste komiek aan erdogan wordt uitgeleverd. Dat zullen dan wel de geheime dealtjes behelsen. Want als ze ons naaien dan ook gelijk goed!!

tweetybird | 05-05-16 | 03:23

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 03:17
:) Lewinsky!

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:19

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:10
:)

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 03:17

tweetybird | 05-05-16 | 03:13
Ja ik zie die hond van een Timmermans net liegen in een herhaling van het journaal. Wat een toneel met geitenneukersmeel in z'n volgevreten mond. Je zou ze toch een doodschop geven.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:17

Dat is het probleem. dat moraal verworden is tot alleen maar mensenwerk. Niet erg prettig om het morele mensenwerk van Timmermans vandaag te zien. Om maar wat te noemen. Nee ik ga er niet aan wennen.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 03:15

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:05

Ach ja de zelfde man die ons de vorige week nog stellig voor hield dat aan de voorwaardes niet te toornen viel en uitgebvoerd moesten zijn. En ze zouden onverbiddelijk zijn. En wat schetst onze verbazing. Niet alle voorwaardes zijn voldaan maar ze krijgen toch hun visumvrij reizen en ze kijken maar wanneer ze tijd hebben om aan de nog niet voldane voorwaardes te voldoen. Tsja de EU en standvastig. Een pudding blijft nog beter overeind staan. Maar ja we kunnen het zimmerfrans niet aanrekenen want hij is van de pvda. De draaikonten partij. Wanneer zou hij nou dat zuurstof masker afzetten. Want nu kan het. Die mh17 ligt nu ondertussen onderop in die put. Ook wel dit kabinets put der doofpotten genoemd. Het ligt nu zelfs onder de teevendeal. De lekker van de commisie stiekum en nog vele andere zaken. Het masker kan nu dus wel af!!

tweetybird | 05-05-16 | 03:13

@geen blijvende stad | 05-05-16 | 03:08
De gristenen zijn inderdaad opgehouden het hun antisemitisme sinds enkele decennia (mocht ook wel eens na 2000 jaar van jodenhaat). De mohammedanen daarentegen niet.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 03:13

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:49

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:11

@Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:49
Dank. *out

pluk-87 | 05-05-16 | 03:11

Krijg het bijna mn bek niet uit, je hebt hartstikke geluid. Gelijk.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:10

OT Op twitter is compleet de pleuris uitgebroken nu begint door te dringen dat Trump de Republikeinse presidentskandidaat is. De Stones willen dat hij hun liedjes niet meer draait. Sukkels.
- out -

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 03:10

@Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:47
Dat is ook weer zo, maar "you can bullshit most people some of the time, and you can bullshit some people all of the time but you can never bullshit all of the people all of the time". Geen idee wie dat voor het eerst gezegd heeft, en te lui om het op te zoeken, maar het is denk ik wel waar. Helemaal bullshitvrij zal de mensheid nooit worden, maar er zal tegen elke bullshit altijd weerstaan bestaan. Ideaal wordt het nooit.

Stormageddon | 05-05-16 | 03:08

De schuld ligt, zoals je ziet, niet bij het jodendom, maar bij die twee nieuwere godsdiensten en het tuig dat fan daarvan was.
Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:49

Beetje erg kort door de bocht. Ik ben christen en we zijn inderdaad lamzakken, maar om nou te zeggen dat mijn pa en ma tegen me zeiden pak dat mes alvast maar voor als je Joden tegenkomt.. Nou nee. Die pet van allah past niet echt iedereen hoor.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 03:08

geen blijvende stad | 05-05-16 | 02:55
Wen er maar aan. Moraal heeft geen God nodig, vaart wel zonder goden, zonder transcendentie, zonder metafysica. Moraal is mensenwerk.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 03:06

Frans Timmermans houdt op vier mei een vurig pleidooi voor visumvrij verkeer met alle Turkse burgers. Mocht dit ooit tot doden leiden laten we hem vierendelen. Ebruvrij.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 03:05

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:50


Maar ja de zogenaamde scheppende goden zijn wel allemaal sukkels geweest. Want alles is tot stand gekomen door ongelukjes. Al het leven hier op aarde is dus eigenlijk een ongelukje. En was dus helemaal niet hun bedoeling kun je dus stellen.Zelfs zuurstof was een ongeluk die raar maar waar juist bijna het leven wat er was vernietigd heeft. Want zuurstof was eigenlijk giftig. Waar het leven wat overbleef zich daaraan aan heeft gepast. Die goden hebben als ze bestaan hebben dus maar wat aangeprutst. En waren eigenlijk gigantische sukkels als je het zo bekijkt. Hahaha. Mooi man!! Het leven een ongelukje en de schepper 1 grote knoeier. Nou geloof mij maar. Die schepper is een ware sprookjesgod verzonnen door onwetende mensen. Want zonder die ongelukjes was er hier geen leven geweest.

tweetybird | 05-05-16 | 03:02

dijkbewaker | 05-05-16 | 01:14

Dat is inderdaad het probleem. Daar loopt alles op vast tot nu toe, op die weg met ons mentaliteit. Zeer zorgelijk. Er moet absoluut iets, wat zeg ik, alles veranderen, want de gutmensch in zijn meest kwaadaardige vorm - je hebt er ook heel wat naïeve types bijzitten- sloopt ons leven en ze gebruiken daar ijskoud de islam voor. Wat staan mijn kinderen te wachten? Ga ik dat allemaal dan maar lijdzaam afwachten?

geen blijvende stad | 05-05-16 | 03:01

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:43

Ook sorry hoor, maar de menselijke humanistische moraal zonder een besef van een transcendente werkelijkheid vind ik niet indrukwekkend. Als ik naar mezelf kijk, om me heen kijk, geschiedenisboeken lees. Maar wel leuk dat je de moeite nam er even naar te kijken.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 02:55

Die toespraak van Aboutaleb was zeker curieus met een dubbele boodschap. Wie sprak hij werkelijk aan? Zijn dubbelpaspoortigheid genoten uit de islamitische, Marrokaanse, en ook Turkse gemeenschap? Of de linkse hoek, de socialisten? Die ook bekend staan om hun afkeer van Joden en Israël tegenwoordig, figuren als van Dries van Agt en Gretta Duisenberg bijvoorbeeld. Of was het toch een trucje van de PvdA om de PVV en de 2 miljoen stemmers daarop in de racisten en haatzaaiers hoek te zetten? Wilders die zelf in Israël gewoond heeft, en gewerkt in een kibboets. De PVV die Israël altijd onvoorwaardelijk steunt, als partij met zeer pro Joodse standpunten.
.
Wat ik wel zeker weet is dat de echte Jodenhaat gewoon uit de islamitische hoek komt. Waarvan deze uitspraak uit hun sprookjesboek vol haat het meest bekend is:
.
"De Joden zullen zich achter bomen en stenen verstoppen. Dan zal de boom roepen: ‘Er heeft zich een Jood achter me verstopt. Kom hier en dood hem.’ De steen zal roepen: ‘Er zit een Jood achter me verstopt. Kom en dood hem”.’(Een tekst uit de Hadieth, de islamitische traditie).
.
De Joden zijn inderdaad werkelijk de kanaries in de kolenmijn, nu zij Europa massaal ontvluchten. Zij verkiezen een leven in Israël, omringd door een oceaan van vijanden.. Dan in het razendsnel islamiserende Europa.

Batavi Magistralis | 05-05-16 | 02:54

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:47
Bedoelde ik ook niet. Ben zelf rechts, en ik vind Mark Zuigenberg ook stom, maar ook weer niet Joden of zo.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:50

Waar is Vageling als je hem nodig hebt lol. Is hij al vrij Joris?

mysteryposter | 05-05-16 | 02:50

tweetybird | 05-05-16 | 02:43
Juist. Uitverkorenen hebben de neiging om hun bijzondere positie niet te beperken tot een plekje achter de huisdeur. En als ze dat al doen, dan hangen ze achter die deur de uitverkorene uit, ten koste van degenen met wie ze samenleven.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:50

@pluk-87 | 05-05-16 | 00:12
Jodenhaat is op twee manieren ontstaan, bij de gristenen en bij de mohammedanen.

Bij de gristenen omdat *de joden Jezus hadden vermoord*. Dwaas denkbeeld natuurlijk, want als Jezus niet was vermoord was het helemaal niks geworden met de Zoon van Godt. Dan had hij niet de zonden der mensheid op zich kunnen nemen, dan had hij niet uit de dood kunnen opstaan en dan was de hele gristengodsdienst niet van de grond gekomen. Het was dus achteraf, logisch doordenkend vanuit de gristelijke zienswijze, juist heel jofel van *de joden* om Jezus een handje te helpen. Nog even los van het feit dat het helemaal niet *de joden* waren, maar een Romeinse heerser, Pontius Pilatus, die hem ter dood veroordeelde.

Bij de mohammedanen komt de jodenhaat voort uit het antisemitisme van de stichter, ene M. de P. te M., die een joods volk liet uitmoorden, gewoon omdat dat kon, en omdat hij toevallig een bloedhekel had aan joden. Aangezien M. wel veel psychoses had maar geen enkele introspectie, heeft hij nooit kunnen uitleggen hoe dat nou zo gekomen was.

Jodenhaat komt dus voort uit twee concurrerende godsdiensten die allebei, geen toeval natuurlijk, uit het jodendom zijn voortgekomen, zonder dat de joden dit wilden. Kortom: naijver van twee latere godsdiensten die de joodse boeken hadden ingepikt en nog steeds vadermoord willen plegen.

De schuld ligt, zoals je ziet, niet bij het jodendom, maar bij die twee nieuwere godsdiensten en het tuig dat fan daarvan was.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:49

Als ik Jood was, was ik teringmilitant. Ik gun ze de wereld.
De groeten.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:48

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:37
Niet iedereen die rechts is haat joden. Ook al vind ik Mark Zuckerberg een onaangenaam persoon.

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:47

Stormageddon | 05-05-16 | 02:30
De ellende is dat die krankzinnigen, voordat ze dood gaan, hun waarheden weten door te geven aan het nageslacht.
Als Marcel van Dam de pijp uit is, hebben we altijd nog Jeauleau met zijn "maar is dat nou wel zo". Tradities worden doorgegeven. Haat en gram wordt doorgegeven. net zo makkelijk als een onschuldig kinderfeest.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:47

geen blijvende stad | 05-05-16 | 02:33
Sorry, maar ik ben er niet van onder de indruk. Het humanisme zegt al eeuwen wat zij nablaten, zonder God die sanctioneert. Geen enkel geloof kan claimen 'de' moraal te vertegenwoordigen. Die moraal heeft schijt aan Goden en Heilige Boeken, kan zichzelf bedruipen. Dat gelovigen hin eigen geloof terugredeneren tot zoiets als een universele moraal, ze doen maar, maar de universele moraal heeft hun God helemaal niet meer nodig. Weg met de Goden.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:43

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:37

Ze mogen van mij denken dat ze uitverkorene zijn.zolang ik maar niet ga denken dat ze ook werkelijk die uitverkorene zijn maar sulletjes is het mij best. Ze doen maar wat ze niet laten kunnen zo lang ze mij er niet lastig mee vallen. Maar ja aan dat laatste houden ze zich vaak niet.

tweetybird | 05-05-16 | 02:43

Wauw we vinden elkaar, wie had dat nog gedacht. *out* xxx

pluk-87 | 05-05-16 | 02:41

tipo 23:28
Eens, maar je vergeet één belangrijk aspect:
Door de onwettige 'zetelverplaatsing' naar Engeland kreeg Nederland dus naast een militaire bezetting tevens een Duits burgerlijk bestuur onder Seyss-Inquart dat extra noodlottig is geworden voor het joodse deel van de Nederlandse bevolking.
In België en Denemarken - waar de vorsten wel op hun post zijn gebleven - heeft het overgrote deel van de joden de oorlog overleefd.
In België was dit 90% van de Belgische- en 60% van de buitenlandse joden (meest afkomstig uit Duitsland en Centraal Europa). Mede door toedoen van de Deense koning heeft in Denemarken zelfs 99% van de joden de oorlog overleefd.
luxor911.blogspot.nl/2012/08/de-ongron...

Troef | 05-05-16 | 02:39

mysteryposter | 05-05-16 | 02:37
Ben ik het ook weer mee eens. Poetver.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:39

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:33
Vind jij mijn stelling 'weg met alle jodenhaat' te ontstijgen dan?

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:37

@ LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:35

Mee eens, vat echter niet elke vorm van kritiek op als joden haat.

mysteryposter | 05-05-16 | 02:37

tweetybird | 05-05-16 | 02:28
Het is druk in de markt der uitverkorenen. BN'ers zijn de nieuwe uitverkorenen. Het is de truuk om uitverkoren te zijn en te blijven. Arie Boomsma heeft het geloof in het geestelijke recentelijk verruild voor het geloof in het lichamelijke, in een groteske poging uitverkorene te blijven. De zielepoot.
Er zijn geen uitverkorenen. Zeker niet omdat ze in een bepaald nest geworpen zijn, een bepaald geloof aanhangen, zich in specifieke uniformen hijsen, zich afzetten tegen anderen...

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:37

mysteryposter | 05-05-16 | 02:32
Waarom ga je bij mij dan alleen in op de veronderstelde godwin, en niet in op de door mij gestelde stelling, die luidt, wat mij betreft tot in den doet, weg met alle jodenhaat.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:35

Je mag die lui, wat mij betreft, haten. Niet omdat ze jood zijn maar omdat ze zich beter voelen dan de rest van de wereld. Waarom zouden die onverdraagzamen een streepje voor hebben? Zijn ze uitverkoren of zo?
Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:45

Haten ik weet niet of dat iets oplost. maar er zijn erg vervelende onverdraagzame orthodoxe Joden. Deze twee Joodse christenen hebben wel een mening over hun mentaliteit:

www.youtube.com/watch?v=iDvyotUW2dM

geen blijvende stad | 05-05-16 | 02:33

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:29
Eh ik ben rechts. Al in ieder geval één persoon die uw mening ontstijgt.

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:33

oh nee niet weer | 04-05-16 | 22:07
Een land is niet hetzelfde als een volk, 25% in Israël is Arabier,

Troef | 05-05-16 | 02:32

@ LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:29

Kritische opstelling naar en tegelijkertijd waarderen is wat anders als haten.

mysteryposter | 05-05-16 | 02:32

mysteryposter | 05-05-16 | 02:26
Mysteryposter. Hoehoe wat een mysterie zeg. Belangrijk hoor. Ben je eem homofiele zanger?

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:31

@Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:08
Iedereen is uitverkoren om te dood te gaan. Wel een geruststellende gedachte vind ik altijd.
Timmermans: gaat dood. Erdogan: gaat dood. Poetin: gaat dood. Trump: gaat dood. Willem Alexander: gaat dood. Peter R. de Vries: gaat dood. Samsom: gaat dood. Marcel van Dam: gaat dood (hij doet er wel wat lang over, maar goed...).
Altijd als ik lieden zie die krankzinnigheid uitkramen denk ik: ach, gelukkig gaan ze een keertje dood. Vind ik een fijne gedachte. Slaap ik beter door.

Stormageddon | 05-05-16 | 02:30

@Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:25
Zoals ik in een vorig topic al betoogde, hedendaagse joden valt niets te verwijten.

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:30

@tweetybird | 05-05-16 | 02:22
Dat is waar :)

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:30

mysteryposter | 05-05-16 | 02:26
Het wordt steeds gekker hier. Ik spreek slechts de waarheid uit feiten, enkel dat ik zou voelen dat je liegt klopt niet, want was een grap. Verder heeft de rechtse kerk kennelijk het "weg met alle jodenhaat" taboe verklaard!
De rechtse binken hier, haten Joden!
Wat een kutvolk.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:29

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:25


En we hebben er toch mooi maar een jaarlijks terugkerende musical voor terug gekregen. Elk jaar in een andere stad.

tweetybird | 05-05-16 | 02:28

@ LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:22

Een historische godwin maken bij elk graantje hedendaags kritiek is een beetje vermoeiend.

mysteryposter | 05-05-16 | 02:26

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:17
Als je geen alleenrecht hebt, kun je het ook niet verspelen. Dat joden 'de zoon van god' of een 'profeet' om zeep gebracht zouden hebben en daarom een schuld met zich mee zouden dragen, bullshit. Veel jodenhaat gaat terug op dit soort primitieve redeneringen.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:25

mysteryposter | 05-05-16 | 02:17
En toen ik zei "Weg met alle jodenhaat" in 'eerste aanleg'. Zei ik toen iets verkeerds, want er zijn ook arrogante bij ofzoiets of hoe moet ik dit zien.
En pas op, m'n opa zat nog, ressorterend onder de SS bij de Sicherheitspolizei, dus ik voel het als je liegt.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:22

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:19

Zo lang hij vastzit geen probleem. Dan zou ik hem over een jaar of vijftig veroordelen tot levenslang. Beter als hier in nederland waar hij vastzit maar na vooroordeling het plantsoen mag gaan harken.

tweetybird | 05-05-16 | 02:22

*"gefundeerde" naar boven gooit*

mysteryposter | 05-05-16 | 02:20

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 01:19

Met alle respect maar de Rooms Katholieken hebben inderdaad nogal wat met anti semitisme. Dus ik herken wel wat u hier schrijft, hoewel ik zelf niet RK ben maar Protestant.

Aan de andere kant was ik vorig jaar in De Peel en het is verbluffend wat ik daar allemaal gezien en gehoord heb wat betreft Rooms-Katholiek verzet tegen de nazi's. Ik was onder meer in Lierop, een klein gehucht waar iedereen in het verzet zat en waar ondergedoken Joden en studenten in de vlakbij gelegen bossen geholpen werden.

Verder was er De Zwarte Plak in America, een Rooms Katholieke Verzetsploeg die veel joden hebben geholpen met onderduiken.

Dan had je nog een Limburgse specialiteit, een Rooms Katholieke knokploeg, waar ik de naam even van kwijt ben( het was een onafhankelijke variant van de Raad van Verzet)die zich uitsluitend bezig hield met het liquideren van verraders.

En Titus Brandsma natuurlijk.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 02:20

De aanslag in het Joods Museum in Brussel waarbij vier joden werden vermoord, is bijna twee jaar geleden gepleegd, op 24 mei 2014.

De dader, de moslim Mehdi Nemmouche, zit vast, maar de Belgen hebben nog geen tijd / zin / gelegenheid gehad om hem te veroordelen. Faalstaat België.
www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/artic...

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 02:19

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:13


Mijn hond is pas vals. Als er inbrekers zouden komen zou hij ze nog helpen met het tillen van mijn tv mijn huis uit. Dat valse kreng!! Whoehahaha

tweetybird | 05-05-16 | 02:18

@05-05-16 | 02:08
Joden hebben dat alleenrecht niet meer sinds de kruisiging van Christus.

VerenigingVanDieven | 05-05-16 | 02:17

@ LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:13

Kritiek leveren op een gedeelte van een groep is geen haat.

mysteryposter | 05-05-16 | 02:17

pluk-87 | 05-05-16 | 02:09
Weg met alle jodenhaat. De rechtstreekse en de als kritiek op de politiek verkapte.
Vals doe ik niet aan knul.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:13

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:05
Je kunt dit nu wel zo vals insinueren, maar het gaat mij om de kritiekloosheid en onnozelheid op een dag als deze. Lees anders wat ik zei op:
pluk-87 | 05-05-16 | 00:12

pluk-87 | 05-05-16 | 02:09

pluk-87 | 05-05-16 | 02:01
Joden hebben geen alleenrecht op uitverkoren zijn. Niemand heeft alleenrecht op uitverkoren zijn. Dat zou het uitgangspunt van het multiculturalisme moeten zijn, maar dat is het niet, helaas. Want de multiculturalisten menen zelf dat ze meta-uitverkorenen zijn en daarom zonder gevaar de uitverkorenen de ruimte kunnen geven. Zelfoverschatting en arrogantie, het is besmettelijk.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 02:08

-weggejorist-

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:06

pluk-87 | 05-05-16 | 02:04
Verder was mijn verhaal puur feitelijk. Een opsomming.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:06

pluk-87 | 05-05-16 | 02:04
Allemaal leuk maar wat heb je nou tegen Joden.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 02:05

Goh, wat ben ik blij dat ik na het 6 journaal geen seconde Nederlandse TV heb gekeken. Wat kan een mens toch blij zijn met BBC4, Arte en Discovery Science.
Het programma zag er al niet al te fijn uit, met alle thematische kul op werkelijk alle Nederlandse zenders, publiek en commercieel, maar als ik dat zo lees over Pauw was het nog erger dan ik al vermoedde. Gelukkig is de collectieve schuldbewustzijnsherdenkingsfetsij na morgen weer gebeurd. Kunnen we weer gewoon doen.
Feliz cinco de mayo, todos. (Gelukkig 5 mayonaise, iedereen)

Stormageddon | 05-05-16 | 02:05

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:59
Het verhaal begon mooi, maar daarna verviel je in de emotie-gestuurde modus waar ik aanvankelijk juist tegen ageerde.
Ik weet wel hoe erg het is, dat heb ik nergens in twijfel getrokken.

pluk-87 | 05-05-16 | 02:04

@Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:57
Typ bij Google maar eens dit in: "het uitverkoren volk". Het is nu eenmaal zo dat het in de joodse religie zit dat ze dit zo zien. Daardoor is denk ik de houding van bepaalde orthodoxe joden deels te verklaren.
Maar inderdaad een Salafist kan die houding ook hebben, en bij zo iemand vind ik het nog erger. Daarbij komt dat Joden ergens wel een reden hebben om zich uitverkoren te voelen (Nobelprijzen, gemiddeld IQ etc), moslims niet.

pluk-87 | 05-05-16 | 02:01

pluk-87 | 05-05-16 | 01:53
Ben je weleens in het stadjes Elburg geweest? Zo nee zal ik je vertellen. Er is daar, op de middeleeuwse verdedigingswal, een Joodse begraafplaats. Heel mooi, er is een muurtje omheen, er is een toegangshek met hebreeuws bovenschrift.
Ik heb er vaak vlakbij gezeten op momenten dat ik alleen wilde zijn.
Nooit heb ik mensen de begraafplaats zien bezoeken.
Nabestaanden bestaan namelijk niet.
Vroeger woonden er ook Joodse mensen in Elburg.
Puur om bijzonder te zijn wonen die er niet meer.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:59

@@Dandruff | 05-05-16 | 01:12
Maar hoe moeilijk kan het zijn om een linkje te doen naar islamkritiek door Aboutaleb?

Tenzij die islamkritiek niet bestaat. Dan is het onmogelijk :)

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 01:59

En om toch nog even te lachen in deze moeilijke dagen gooien we er een Hansje T: "ze hebben het wel de hele tijd over die joden, maar die duitsers dat waren ook geen lieverdjes" en een Jiskefet (Wolfgang en Günther) tegenaan:
m.youtube.com/watch?v=DoTuSvfGIG8

Bopje | 05-05-16 | 01:59

pluk-87 | 05-05-16 | 01:49
Ik wil zaken wel uit mekaar trekken. Als iemand zich uitverkoren voelt en meent dat uit te moeten dragen, daarmee is hij of zij niet bij definitie jood. Salafisten vinden dat iedereen die anders denkt dan zij zal branden in de hel, Is precies hetzelfde. Ik haat joden niet, maar ik heb een broertje dood aan lieden die zich beter vinden, uitverkoren, op basis van de een of andere 'waarheid', zich daarop willen laten voorstaan, en daar verder niet over wensen na te denken.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:57

tweetybird | 05-05-16 | 01:53


Correctie ben mijn EU sterren pyama al aan het aantrekken. Het is al bevrijdingsdag. Dom dom dom.

tweetybird | 05-05-16 | 01:55

Maar ja ik ga morgen bevrijdingsdag vieren in mijn blauwe costuum met sterren. Je weet wel dat verplichte EU kostuum. Of is dat nog niet verplicht. Nou dan zal dat wel snel komen. Heil EU steel club. Want tot nu toe hebben ze alles opgedrongen dat ik niet wilde. Zoals een dealtje turkije en noem maar op. Daarvoor vandaag was weer een hoogtepunt in de dictatuur die EU steel club heet!!

tweetybird | 05-05-16 | 01:53

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:45
Ik haat ze niet, ik schetste dat alleen als reactie op jouw 'weg met alle Jodenhaat'. We hoeven ze geen uitzonderingspositie te geven denk ik.

pluk-87 | 05-05-16 | 01:53

Verre van stijlloos dit stuk. Mooi geschreven. Kwaliteit. Emotie. Niets aan toe te voegen.

j.m.de graaff | 05-05-16 | 01:52

@Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:45
Mja hun gedrag staat dus niet los van hun joods-zijn. Zij wanen zich het uitverkoren volk. Maar door dit te zeggen maak ik me doorgaans niet populair rond 4 en 5 mei maar ik erger me aan die totale kritiekloosheid ten aanzien van de materie.

pluk-87 | 05-05-16 | 01:49

@Dandruff | 05-05-16 | 01:12
*zucht* Je hoeft mijn huiswerk niet te doen, Dandrugs. Hoe kom je daarbij?

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 01:48

Zin in wat Godwins op 4/5 mei:
Islamofobie (fictieve mentale stoornis) vergelijken met de holocaust is een lichte verkoudheid vergelijken met een nare terminale ziekte.
Moslims vermoorden elkaar continue, want mijn allah (de oorlog zij met hem) is een betere dan de jouwe.
9/11 was een joods complot.
Ajax wordt kampioen, omdat de Mossad de scheidsrechters heeft omgekocht.
Enz.

Bopje | 05-05-16 | 01:46

pluk-87 | 05-05-16 | 01:37
Je mag die lui, wat mij betreft, haten. Niet omdat ze jood zijn maar omdat ze zich beter voelen dan de rest van de wereld. Waarom zouden die onverdraagzamen een streepje voor hebben? Zijn ze uitverkoren of zo?

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:45

pluk-87 | 05-05-16 | 01:37
Je moet mij niet vragen welke Joden je mag haten. Maar ik vraag me af, die arrogante, met pijpenkrullen vul ik in, haastig, je geen blik gunnend.
Hebben ze je ooit wat misdaan dan. Als ze zijnde. Of vind je ze gewoon een lul om niks en vraagt mij dan of je ze mag haten.
Ben je obersturmbannführer niet.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:45

Dus mevrouw groeteman haar luiken vielen af. Nou ik hoop dat ze haar tenen niet hebben geraakt want ik weet dat het best zware luiken waren.

tweetybird | 05-05-16 | 01:44

pluk-87 | 05-05-16 | 01:30
Het was een staaltje collectieve ontkenning. Onze samenleving is 'ziek', zo werd gesuggereerd, maar de aard van de ziekte werd voor het gemak maar niet benoemd, want dat is te bezwaarlijk. Is het niet ten hemel schreiend? Ik vind van wel. Ziende blind willen zijn, en tegen wil en dank, tegen beter weten in de oorzaak van de ziekte ontkennen en verleggen.
Groenteman was zelfs in staat, in een poging om alles in haar warrige hoofd in evenwicht te houden, om vluchtelingen, mensen die de oorlog ontvluchten, simpelweg gelijk te stellen aan mensen die systematisch vervolgd en opgepakt worden vanwege hun ras, hun religie of hun denken.
Bizar.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:42

Je kunt het ook doortrekken als joden al niet thuis horen in Europa volgens sommigen, horen de moslims er al helemaal niet, maar dat durft niemand te zeggen, zo rolt het westen en zal het ook blijven gaan, en de booslims begrijpen het nog niet, maar elke zelfmoord aanslag en in de toekomst autobommen zullen ze verder in het verdomhoekje drukken en zullen ze uiteindelijk hetzelfde lot ondergaan als de joden en met de staarten tussen de benen een goed heenkomen zoeken in het land van hun hoofdkeuze en dat zal niet nederland/west-europa zijn.

Umberto die trotzoni | 05-05-16 | 01:41

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:42


Wat mij betreft geldt dat trouwens voor elke religie . Zoiezo in deze tijd nog een sprookjesgod aanhangen. Maar ja ik zeg. Dat moeten ze lekker zelf weten. Maar islam van de wrede springt er wel uit tegenwoordig en is buiten dat het religeuse elementen heeft(dictatuur) ook een ideologie.(meer) Een religeuse ideologie gericht op onderdrukking. Islam van de wrede staat niet bepaald voor vrijheid. Maar ja vele blijven graag geloven in een sprookjesgod. Zo lang ik er geen last van heb vind ik het best. Dat word anders als ik er wel echt last van krijg. Want ik vindt geloven doe je maar lekker thuis of in moskee of kerk. Verder zou het wat mij betreft niet moeten gaan. Geen religie in politiek . Geen religie in het openbaar en geen enkele religie uiting op scholen. Tsja wat dat betreft word je als ongelovige eigenlijk best gediscrimineerd. Omdat je toch met die uitingen ongevraagd vaak opgezadelt wordt.

tweetybird | 05-05-16 | 01:38

@LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:32
Orthodoxe Joden in Antwerpen bv hebben over het algemeen een arrogante houding tegen 'normale burgers', bij het onbeschofte af. Ik heb er een tijd gewerkt en ik heb me erin verdiept. Mag je die joden wel haten? Of mag je Joden per definitie niet haten, ook niet als ze jou haten?

pluk-87 | 05-05-16 | 01:37

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:24

Hanneke Groenteman, de moeder van alle wegkijkers was behoorlijk ontdaan omdat eindelijk bij haar is doorgedrongen dat virulente jodenhaat zeer verbreid is onder moslims.
Ze noemde zichzelf zelfs een kop-in-het-zand-steker, ze wilde niet weten.
Dat is nu het resultaat van 40 jaar wegkijken en wegpraten.
Haar hele multiculti waanwereld stort in elkaar.
Net goed. Hanneke wegkijker.

Jan Dribbel | 05-05-16 | 01:34

Weg met alle jodenhaat.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:32

Spartacus, ik weet niet wie je bent en het scheelt niks wat je bent. Dit stuk moest gezegd en deel ik heel.

LibertasSimplex | 05-05-16 | 01:30

@Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:24
Dat stukje over Frankrijk was schrijnend inderdaad, het leek op een spelletje waarbij je het woord 'islam' niet mocht uitspreken, maar impliciet ging heel de uitzending erover.
Had iets weg van een collectieve psychose, al leek mij die Jood met die witte baard er wel eentje die stiekem wel weet waar de schoen wringt. En Groenteman heeft zichzelf zo veel wijsgemaakt in haar leven, die weet niet meer wat ze wel of niet vindt, die lult maar wat. Die is ernstig geestensziek.

pluk-87 | 05-05-16 | 01:30

Leuke link ook naar de Toulouse moezelman. Dat men nog aan het denken was dat het een Neo-Nazi was. Want die hebben de afgelopen jaren zoveel Joden omgelegd...

Piet van het Padje | 05-05-16 | 01:27

Vanavond bij Jeroen. Joden aan tafel. Hij heeft het lef niet om joden en moslims samen aan te laten schuiven. Te bezwaarlijk. Enige dagen geleden krijgt een trosje moslims alle ruimte om uit te dragen dat ze de nieuwe joden zijn, maar vanavond is het een rondje joden en worden wederom cliché's opgehoest.
Oma Groenteman spreekt haar zorgen uit over het feit dat vooral Franse jiden het hazenpad kiezen, maar Jeroen pakt daar niet op. Waarom Franse joden? Vanwege ultra-rechts in Frankrijk, of vanwege de Islam in Frankrijk?
De nieuwe taboes zullen ons opbreken.

Schoorsteenveger | 05-05-16 | 01:24

Maria.1 | 04-05-16 | 23:58
***********
Moet je maar niet parachutisten laten landen op de Grebbeberg... -)

Vind ik wel schattig hoor die Hollandse para's op de Greb. Ja sorry heeft wel iets vertederends.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 01:23

Israël heeft een muur gebouwd om het wilde inteelt gepeupel tegen te houden, maar dan zijn er altijd weer onnozele linkse verwende brallers die met een DDR vergelijking aankomen. Babyboomer als Huub van der Lubbe bijvoorbeeld.

Jack Jersey | 05-05-16 | 01:22

Inderdaad! Vooral het westen en Rusland denk ik dan aan.
pluk-87 | 05-05-16 | 01:13
----
+1, minuutje eerder ook.

mysteryposter | 05-05-16 | 01:19

Watching the Wheels | 05-05-16 | 01:11


Nee dat is nu de fout in dat hele nederland. De marokanen hebben duidelijk laten blijken niks met 4 mei te hebben. Dus waarvoor zou je het van hun moeten verwachten of het ze opdringen. Het is nou eenmaal hun geschiedenis niet en willen het duidelijk ook niet weten. Jr kan ze het hoe en waarom een beetje proberen bij te brengen maar als het er niet in komt of ze willen het niet weten. Wie zijn wij dan om ze te dwingen. Dan zeg ik zolang ze het respect hebben een herdenking niet te verstoren of met kransen te gaan voetballen vind ik het helemaal best. Die multikul is en blijft mislukt. En zal nooit gaan lukken ook. Soms moet je ook als kabinet of samenleving uiteindelijk iets accepteren. En in dit geval is het. Dat het een totale mislukking is geworden.

tweetybird | 05-05-16 | 01:19

geen blijvende stad | 05-05-16 | 01:05
Als katholiek kind werd ik al geconfronteerd met het gezegde dat de Joden Jezus hadden gedood en dat het bloed over hun en hun kindskinderen zou komen. Zelf zag ik dat nooit als een aanleiding om maar alle Joden over de kling te jagen. Maar ik werd wel geconfronteerd met uitdrukkingen als "Ik geef je mee aan de Jood, als je niet luistert" de voddenjood, de jodenstreek enz. Dan is het erg moeilijk om als kind er niet van doordrongen te worden dat er iets niet aan joden deugt.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 01:19

Met de huidige islamitische dreiging is hereniging van niet moslims onderling een belangrijk proces.
mysteryposter | 05-05-16 | 01:12

Absoluut.Vind ik ook het mooie van deze draad waar ongeveer iedereen met elkaar overhoop ligt, met ertussen door de obligate geleerde met het belang van EMD of zo, maar waar tussen al het getier door de meesten elkaar toch vinden het op het punt van de islamitische dreiging. Mooi!

geen blijvende stad | 05-05-16 | 01:18

@tweetybird | 05-05-16 | 01:11
Nou.... je komt in de buurt....-)
*****
Slaap ze.
Truste, allen...

A3an | 05-05-16 | 01:15

De politiek correcte meute heeft er een halszaak van gemaakt om de islam vooral geen strobreed in de weg te zitten. Hoeveel en hoe vaak de islamcritici juist de strondkar over zich heen kregen is ontelbaar. Figuren die nu kransen leggen of bij Pauw of andere programma's klagen over de hedendaagse terreur in milde dan wel in straffere hoedanigheid hebben dit geheel aan zichzelf te wijten. Zij duwden de strondkar met dedain en genoegen er overheen. Nog steeds is de toon: Niet polariseren, en we moeten de boel bij elkaar houden.
Maar de islam is niet van het onderhandelen. De islam is terreur op alle vlakken die het leven interessant en liefdevol maken. De islam bedreigt ons allemaal, en joden, islam critici, homo's kwetsbare kinderen en ouderen in het bijzonder. Of het nou een 10 jarig kind is die openlijk het geweld tegen joden toejuicht of zijn oudere 20 jarige evenbeeld die een kalashnikov leegschiet op zomaar wat mensen in een discotheek of restaurant. De islam in de ziekelijke vorm is nazi in de overdrive. Dus: Dat nooit meer" gebeurd dagelijks hier niet zo ver vandaan. Het is slechts een kwestie van tijd voordat het islamvirus hier massaal opvlamt.
het enige wat we kunnen doen is keihard onze vrijheid verdedigen tegen de almaar voortwoekerende islam. Zonder geweld, met stem, pen en argumenten. En vooral onze politieke leiding kiezen die weet wat er gaande is in de wereld met de islam en bereid is er iets aan te doen waarvoor zij is aangesteld in dit land. Want tot nu toe zie ik alleen maar landverraders langs komen op een paar na dan waarop wij onze laatste hoop op moeten vestigen.

dijkbewaker | 05-05-16 | 01:14

@mysteryposter | 05-05-16 | 01:12
Inderdaad! Vooral het westen en Rusland denk ik dan aan.

pluk-87 | 05-05-16 | 01:13

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 01:06
@mysteryposter | 05-05-16 | 01:04
Ik neem alleen zaken voor waar aan, waar ik goede redenen voor heb, zoals bewijzen. Dat is een heel fundamentele houding, die ik dan niet deel met mijn levenspartner (of mijn kind met de zijne/hare). Het is denk ik moeilijk samen te leven met iemand die fundamenteel verschilt van jezelf. Maar christelijke waardes omarm ik ook, alleen ik heb liefst niet met mensen van doen die overtuigd zijn van het bestaan van god, dat vind ik anno 2016 in NL zeer retarded.

pluk-87 | 05-05-16 | 01:12

Met de huidige islamitische dreiging is hereniging van niet moslims onderling een belangrijk proces.

mysteryposter | 05-05-16 | 01:12

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 01:03,

Dan heb je niet gelezen en niet goed geluisterd.
Hij werd niet voor niets lange tijd serieus bedreigd.

Raar dat je mij nu maar vraagt om jouw huiswerk te doen, terwijl je zelf niet eens de moeite nam om op 1 van mijn punten in te gaan.

Dandruff | 05-05-16 | 01:12

m.telegraaf.nl/article/25729828/bners-...


Maar ja wat hebben we geleerd van deze dag. Nou dat de afgestoffeerde uitgescheten en uitgekotste gutmensch BNN-er zelf op deze dag nog een beetje roem wil scoren over de rug van doden!! Het is mischien keihard door me gezegd maar wel weer de pure waarheid. Ik zeg ach ja!!! Ook 4 mei is verworden tot puur entertaiment voor hoogwaardigheidsbekleders en afgestoffeerde en uitgescheten BNN-ers en de NPO!! Nou zeg maar als ik het verkeerd heb of verkeerd denk.

tweetybird | 05-05-16 | 01:11

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 01:00
Ik denk dat het achterliggend idee nog wel idealistisch is. Een beetje in dezelfde lijn als het programma van Filemon van vanavond www.npo.nl/npo3/filemon-maakt-docu-mij... "in gesprek blijven", "elkaar betrekken", maar het werkt niet op die kunstmatige manier. Er zou iets uit de hoek van die Marokkanen zelf moeten ontstaan, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren (zonder betaling). Er moet net als bij die Turken eerst een deal worden gesloten en daarna komen ze met keurige zwarte hoofddoek opdraven. Ik had die hoofddoek dan ook maar even afgezet voor de gelegenheid (pet in de hand), maar waarschijnlijk is het bij deze dames net andersom en hebben ze hem normaal nooit om, maar nu voor het (zieke) plaatje wel. Dit moet Rutte zo niet doen, het valt teveel op elke keer. Goed bedoeld ongetwijfeld, maar zo werkt het niet.

Watching the Wheels | 05-05-16 | 01:11

pluk-87 | 05-05-16 | 01:02
Het is maar wat je bindt in een relatie. Misschien kun je best wel goed samenleven met een religekkie. Als ze je op dat vlak met rust kan laten en jij ze ook vrijlaat.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 01:06

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:24

Lupus is inderdaad lief en u heeft het inderdaad niet goed begrepen:
mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/..., hoewel het verschil wat de schrijver hier aanbrengt ook weer wat gekunsteld overkomt.

Het zou best kunnen dat sommige volgelingen van Jezus al heel snel de fout in gingen, moeilijk, moeilijk. Maar 'De Bijbel', dat gaat toch een beetje te ver vind ik. Er is niemand die zo van de joden houdt als God zelf, de Eeuwige die al deze auteurs van de Bijbel geïnspireerd heeft.

Als christen vind ik dat anti semitisme zeker ook door de christenen in de wereld is gekomen en wat dat betreft begrijp ik heel goed de verbittering van Lewis Lewinski, want zo ging en gaat het wel bij ons.

geen blijvende stad | 05-05-16 | 01:05

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:57,

Ja, maar nogmaals, Aboutaleb verschilt hierin helemaal niet zo veel van veel Nederlanders. En uiteindelijk gaat zijn gezinsleven mij net zo weinig aan als het gezinsleven van een Samson, Rutte of Pechtold.
Waar het om gaat is hun beleid.
En dan heb ik net als Tweetybird liever Aboutaleb dan van Aertsen als burgemeester.

Dandruff | 05-05-16 | 01:05

@Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:02
Waarom zou ik op instructie van de overheid op 4 mei om 20 uur doden moeten herdenken? Dat jij daaraan wilt meedoen is jouw keuze, mijn keuze is anders.
i-Wonder | 04-05-16 | 20:03
Jouw keuze kun jij hier maken doordat deze mensen hun leven gegeven hebben om hier de vrijheid te doen zegevieren. We herdenken niet alleen de slachtoffers van die wrede oorlog, ookhen die ons bevrijdden, en een universele vrijheid voor ons bewerkstelligden.. Een vrijheid die nu in het geding is door de volgende dreigeing: de islam. Niet een religie, maar een veroveringsideologie die al in de 10e eeuw moskeeen bouwde op veroverde gebieden. Slagen zal deze kwaal nooit natuurlijk, want je kunt met middeleeuwse manieren van doen nooit de hedendaagse technologie, ontwikkeling en vrijheid bestrijden. Hoe graag je ook wilt om de macht over de mensen te behouden. Want het gaat om macht, geld en indoctrinatie. Om je daar te houden waar ze willen. Elke regering is allergisch voor mensen die voor zichzelf denken.. Dan kunnen ze met zijn allen wel eens gelijk hebben..

NiCeY | 05-05-16 | 01:05

Ik ben atheïst en als ik kinderen zou hebben, zou ik ook wel wat in gedachten hebben waarmee ik mijn kinderen zou willen zien thuiskomen als partner.
Zo heel gek is dat niet toch?
pluk-87 | 05-05-16 | 00:51
---------
Ik ben ook atheïstisch of agnostisch. Met de huidige gang van zaken heb ik dat wel losgelaten, en steun ik volledig behoudt van christendom en de daaruit voortgekomen tradities.

mysteryposter | 05-05-16 | 01:04

@Dandruff | 05-05-16 | 00:56
Je geeft mijn woorden tot tweemaal toe verkeerd weer. Ik heb van alles gelezen van Aboutaleb, maar daarin nooit een woord van islamkritiek aangetroffen.

Geef dan eens drie voorbeelden van kritiek door Aboutaleb op de islam, als die er volgens jou wel is.

Succes.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 01:03

@AntiSoof | 05-05-16 | 00:56
Ja om een boek als lijdraad te nemen voor dergelijke keuzes is misschien wel duidelijk. Maar voor mijn eigen partner heb ik ook wel duidelijke richtlijnen, en ik denk dan ook echt aan genen enz. Ik heb dan ook geen vriendin haha, wellicht niet toevallig. Maar ik zou me bijvoorbeeld niet snel voortplanten met iemand van een andere etniciteit en ik zal ook geen vriendin krijgen die gelovig is denk ik. Dus ergens ben ik net zo als religieuze mensen die het vooral in hun eigen straatje zoeken.

pluk-87 | 05-05-16 | 01:02

McMarx | 05-05-16 | 00:29

Yepp en dom dat hij zich daar voor laat lenen. Hij had beter moeten weten in deze.

tweetybird | 05-05-16 | 01:00

Watching the Wheels | 05-05-16 | 00:56
Ik vind dit net zo erg als Samsom die zijn dochter in de campagne inbrengt. Het hoort niet.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 01:00

O platenbon heb je niet meer. V&D tegoedbon, o ook niet meer? Boekenbon of zoiets.

Watching the Wheels | 05-05-16 | 01:00

Maria.1 | 05-05-16 | 00:52,

Welterusten!

Dandruff | 05-05-16 | 00:59

een
.
Zou een journalist niet eens kunnen achterhalen of ze er een platenbon mee verdiend hebben?

Watching the Wheels | 05-05-16 | 00:58

Maria.1 | 05-05-16 | 00:38

Nou daar hoeft zo iemand geen marokaan voor te zijn hoor. Want er kan ook een nederlander met een verborgen agenda zitten. In het parlement is heel wat schadelijker. Op zich lijkt het mij helemaal geen slechte burgemeester. Beter als die van aertsen. Die acht ik heel wat gevaarlijker of schadelijker. Zie ik toch liever die aboutaleb.

tweetybird | 05-05-16 | 00:58

Dandruff | 05-05-16 | 00:50
Mijn probleem met Abutaleb is, dat hij zich opwerpt als de Nederlander Universalis, maar als puntje bij paaltje komt dan laat hij zijn Markkaanse roots prevaleren. Eerst op gezinsniveau, maar daarna?

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:57

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:46
Rutte laat ze waarschijnlijk bij hetzelfde castingbureau regelen als eeb tijdje terug voor het VVD-flyeren in Volendam, mooie op elkaar afgestemde hoofddoeken in VVD-oranje, wit, blauw www.geenstijl.nl/archives/images/ANP-3... . Ze zijn wel slim genoeg geweest om niet precies dezelfde mensen op te roepen.

Watching the Wheels | 05-05-16 | 00:56

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:49,

Je herhaalt dat je niks van Aboutaleb gelezen hebt, en dat is je goed recht. Maar ga dan niet doen alsof jij in je glazen bol kunt zien wat hij wel of niet gezegd heeft. Dat kun je niet.

Ondertussen negeer je alle punten die ik noemde.
Kennelijk lees je ook niet wat ik schrijf, dus is een verdere discussie zonde van de tijd.

Dandruff | 05-05-16 | 00:56

@pluk-87 | 05-05-16 | 00:51,
Natuurlijk is dat niet gek. Maar als je ook zo een boek zou hebben als die Bijbel, dan zou je wel een beter uitgangspunt hebben, denk ik. Wie past er cultureel, financieel en gewoon, als goed mens bij jouw nageslacht. Natuurlijk wil elke ouder het beste voor zijn kinderen. Maar ik ervaar in mijn geval dat ik nogal onwetend ben op dat gebied. En das heel raar eigenlijk. Maar ja.

AntiSoof | 05-05-16 | 00:56

Die gasten, politici, COA-mensen; gutmenschen en linksen kennen alleen maar de "aardige kant"van die Arabs, omdat zij/wij geldleveranciers zijn.
Maar als je ertussen hebt gewoond in die landen en ze écht leert kennen gaan er hele andere boeken open.
En dat zien ze niet / snappen ze niet.
Di gasten hebben niets, leven van handel wat ze weer van een andere Arab moeten kopen en liegen, bedriegen en lichten elkaar op bij het leven.
En als ze hier zijn flikken ze dat bij ons.
Die naïviteit kent echt geen grenzen.
"Nederland, land der naïeve dwazen" ....(Mohammed Razoul)
Volkomen terechte stelling die opgaat voor 95% van ons volk.

A3an | 05-05-16 | 00:54

@Dandruff | 05-05-16 | 00:50
"toekomstig aanmaakblokje" :) Ga ik toch nog met een grijns naar bed.
Welterusten allen!

Maria.1 | 05-05-16 | 00:52

De deal met Turkije betalen we met zijn allen als belastingbetalers.
En we noemen het de Erdotaks.
Bedankt Timmermans.
Grenzen open plus een Erdotaks.

Jan Dribbel | 05-05-16 | 00:52

@AntiSoof | 05-05-16 | 00:48
Ik ben atheïst en als ik kinderen zou hebben, zou ik ook wel wat in gedachten hebben waarmee ik mijn kinderen zou willen zien thuiskomen als partner.
Zo heel gek is dat niet toch?

pluk-87 | 05-05-16 | 00:51

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:35,

Klopt, om die reden zou ik daar ook niet blij van worden.
Maar je snapt wat ik bedoel; dat wantrouwen is niet typisch des Marokkaans.

En zoals veel Nederlandse vaders huiverig zijn voor het vrouwenhatende macho-gedrag van relatief veel moslimjongens, zo zijn veel moslimvaders bang voor het ongeloof van veel Nederlandse jongens. Ook wel weer logisch, want wie echt gelooft dat ongelovigen (en dus ook hun vrouwen en kinderen) naar de hel gaan, is het natuurlijk goed kl*te als je dochter trouwt met zo'n toekomstig aanmaakblokje.

Dandruff | 05-05-16 | 00:50

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:14 Ja, maar dat bedoelde ik ook. Met het gebruik van het woord ‘onderbuikgevoelens’ wees Aboutaleb in de richting van iedereen die verontrust is over de opkomst van de islam (PVV, Pegida, enzovoort). Maar al sinds de tijd van Fortuyn wordt iedereen die waarschuwt voor de islam weggezet als nazi, racist, fascist, islamofoob, enzovoort. Ik weet niet wanneer de zogenaamd moreel superieuren het voor elkaar krijgen om datgene dat zich werkelijk gedraagt als een vijand, en dat zegt dat het de vijand is, en dat in zijn geschiedenis laat zien dat het de vijand is, om dat ook werkelijk te onderkennen als vijand. Voorlopig lijkt het er op dat heel die wereld van DWDD en PAUW en JOOP, NRC, Wijblijvenhier, GroenLinks, D66, PVDA, enzovoort, zal blijven volharden in het spreken over de islam als een te integreren godsdienst, en dat het helemaal niet kwaad kan dat in de komende decennia er nog vele miljoenen moslims bijkomen. Vanavond bij PAUW zie je bijvoorbeeld zo’n Groenteman die praat met meel in de mond en die zich in allerlei bochten wringt om maar niet te hoeven zeggen waar al dat anti-semitisme vandaan komt. Het is blijkbaar heel moeilijk om een decennialang aangehangen Waarheid – islam is lievv – te verlaten.

notamused | 05-05-16 | 00:50

@Dandruff | 05-05-16 | 00:44
Miljoenen mensen zijn in naam van de islam vermoord tijdens het leven van Aboutaleb. In de naam van zijn profeet, zijn heilige boek en zijn zijn godt. Geen enkele kritiek daarop is geuit door deze vrome moslimbroeder Abou Talib, vrede zij met hem en zijn stofzuiger.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:49

@Dandruff | 05-05-16 | 00:44
Islam is geen religie maar een doctrine. Ben het wel met je eens dat er ook "normale" moslims zijn. Daarmee bedoel ik de moslims die gewoon tussen en met ons leven. Die zijn het probleem dan ook niet.

Maria.1 | 05-05-16 | 00:49

@alphenaandenrijn | 05-05-16 | 00:25
En dáár gaat het om, wie is je bruid of bruidegom, met wie krijg je kinderen? Want die kinderen zijn de nieuwe mensen. Vergelijk de adellijken. Die 'doen' het alleen met andere adellijken. Het is net als bij honden- of vogelrassen. Welke kruis je met welke.
Eigenlijk is dat best wel belangrijk. Wie is je 'offspring'?
Want dat de elite wel kijkt wie er goede partners zijn en het grauw maar wat aandoet zegt al genoeg. Maar ja. Ik zeg maar, goed eten, drinken en een dak. En dat de kinderen ook maar gelukkig mogen zijn.
Trouwens, het Bijbelvolk weet dat ook wel heel goed, van wie met wie enzo.

AntiSoof | 05-05-16 | 00:48

Watching the Wheels | 05-05-16 | 00:38
Dit plaatje is te ziek voor woorden. Kijk vaak naar de 2e kamer en parlementaire uitzendingen, maar nooit een sjaaltje gezien. Waar haalt hij die vandaan?
En inderdaad, Timmermans maakt weer dezelfde EU fout: toegeven aan landen die hun best doen, maar de resultaten nooit halen.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:46

Had Rutte (VVD) weer z'n vaste (maroc)castingbureau gebeld voor de ideale 4 mei photo shoot twitter.com... ?
Watching the Wheels | 05-05-16 | 00:38
*****
Zo wordt je als Nederlander in de bek gespuugd.
Wat een godvergeten schandaal, die foto-opzet.

A3an | 05-05-16 | 00:46

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:35,

Als je Aboutaleb nog nooit hebt horen spreken is dan kan ik daar weinig mee. Luister dan eens wat vaker.

Waarom de islam een walgelijke k*treligie is hoef je mij niet uit te leggen, dat roep ik al jaren, ook op GS. Dat neemt niet weg dat ik hele vriendelijke moslims ken die niet leven zoals hun Plunderende Proleet.
Mensen zijn nou van kinds af aan eenmaal opgegroeid met een bepaalde religie, en doen daar niet zomaar afstand van.

Heel begrijpelijk, heel universeel menselijk; ondanks de Spaanse Inquisitie zijn de meeste Spanjaarden gewoon katholiek gebleven.

Dandruff | 05-05-16 | 00:44

Een van de weinige genuanceerde geluiden vandaag. Hulde Spartacus!

PrinsesStoepje | 05-05-16 | 00:43

@tweetybird | 05-05-16 | 00:33
Wie nu nog, na al die moordpartijen, moslim blijft, heeft geen greintje fatsoen in zijn donder. Volgens mij.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:42

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:31
Met een in Nederland binnengeharkt vermogen en pensioen is het uitstekend toeven onder de Marokkaanse zon, hoor. Villaatje aan de kust, ver weg van de Riffijnse achterlijkheid, schoteltje voor RTL4... Best te doen.
Ik zie het hem wel doen, op z'n 65e. En dan zo part-time wat commissariaatjes en bezoldigde bestuursbaantjes waar je dan eens per maand een dag voor in Nederland moet zijn. Nou, dan heb je het niet slecht dankzij de PvdA. Is voor gewone Nederlandse stervelingen niet weggelegd.

Stormageddon | 05-05-16 | 00:38

Had Rutte (VVD) weer z'n vaste (maroc)castingbureau gebeld voor de ideale 4 mei photo shoot twitter.com/MinPres/status/7278199572... ?
.
Ook grappig dat Timmerfrans zich vandaag bezig hield met het visumvrij reizen van de Turken met als argument dat we de afgelopen jaren geprobeerd hebben om zonder praten persvrijheid in vrijheid van meningsuiting in Turkije te krijgen. Nu dat niet gelukt is, gaan we visumvrij reizen proberen, misschien werkt dat wel #EbrUmar. Wat helemaal grappig is, Erdogan gooit meteen die Davutoglu aan de kant, zodat ze waarschijnlijk met hun EU-onderhandelingen opnieuw kunnen beginnen #Erdotactics . We worden aan alle kanten genomen op deze 4e en 5e mei www.reuters.com/article/us-turkey-poli...

Watching the Wheels | 05-05-16 | 00:38

@henkdekanarie | 05-05-16 | 00:28
Goeie tip. Dank.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:38

@tweetybird | 05-05-16 | 00:33
Daarom krijgt hij van mij ook het voordeel van de twijfel. Maar in zijn algemeenheid vind ik niet dat een Marokkaan burgemeester in Nederland kan zijn. Hij is wel het hoofd van de politie. En stel dat er wel iemand zou zitten met een verborgen agenda. Een heel eng idee!

Maria.1 | 05-05-16 | 00:38

Dandruff | 05-05-16 | 00:30
Ja, daar wil ik mijn ogen niet voor sluiten, maar dat komt omdat veel van die huwelijken stranden, omdat schoonzoon zich wil laten gelden en een modern meisje weet te vernederen tot huissloof.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:35

@Dandruff | 05-05-16 | 00:24
Aboutaleb is een moslim die nog nooit iets islamkritisch heeft gezegd, bij mijn weten.

Zijn profeet, Muhammad, was een ernstig geval van antisemitisme. Hij heeft een half joods volk laten uitmoorden, namelijk alle mannen van dat volk. De vrouwen heeft hij verkocht als slaven, op één na, die heeft hij zelf als zoveelste vrouw genomen.

Kritiek op de islam, of op het in de islam alom aanwezige antisemitisme, of op de wandaden van de profeet, of op de connectie tussen islam en terreur, heb ik nooit gehoord van Aboutaleb. Wel heeft hij er blijk van gegeven de islam heel belangrijk te vinden.

Daarom is hij in mijn ogen een moslim die wegkijkt van de de terreur die in de islam zit als een kuiken in een ei.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:35

bichotoom moest ik even opzoeken, maar verder fraaie these. hulde spartacus.

horsteknots | 05-05-16 | 00:34

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:22

Ik denk dat hij dan voor marokaan kiest. Maar ik denk dat het burgemeester zijn niet in de weg zit. Want ik denk wel dat hij gewoon een goede burgemeester wil zijn en ik denk niet dat er een agenda achter zit zoals bij DENK. Hij heeft gewoon plezier in dat werk. En dat heeft verder weinig van doen met zijn ook marokaan zijn.Het beinvloed in die zin zijn werk als burgemeester niet. Zo denk ik.

tweetybird | 05-05-16 | 00:33

@alphenaandenrijn | 05-05-16 | 00:25
Klopt wel, al zijn er veel Joden die zich niet bezighouden met die ongein. Maar net bij Pauw bv waren ze wel een beetje hypocriet. Ze lachten om een filmpje over Jehova-getuigen, terwijl ze zelf deel uitmaken van een cultuur waarbij de geslachtsdelen van kleine kinderen verminkt worden.

pluk-87 | 05-05-16 | 00:31

Maria.1 | 05-05-16 | 00:27
Nee, dit soort baantjesplakkers van de PvdA gaan niet met pensioen. Die blijven tot op hoge leeftijd geld binnen trekken. In Marokko heeft hij niks dan achterlijkheid.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:31

Maria.1 | 05-05-16 | 00:19,

Dat ben ik wel met je eens, een paspoort is zat.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:19,

Als ik me goed herinner kwam hij daar nog in hetzelfde programma op terug.
Hij zou er niet blij mee zijn nee, maar de keus uiteindelijk wel accepteren.
Niet erg postmodern, maar volgens mij zou menig reaguurder hier hetzelfde hebben met een Marokkaanse schoonzoon.

Dandruff | 05-05-16 | 00:30

@ mezelf, die laatste reactie van mij was een reactie op nee_toch;*****
******
Wat kun je in Godsnaam hebben tegen Joden. Ik begrijp het echt niet.
nee_toch? | 05-05-16 | 00:13
*****
Echt prettig volk vind ik het niet. (ter plekke)

A3an | 05-05-16 | 00:30

@tweetybird | 05-05-16 | 00:13
Abu is een kaart van de goedmensen in een spelletje jokeren.

Rest In Privacy | 05-05-16 | 00:29

@Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:22
Vraag hem waar hij begraven wil worden, ik vermoed dat hij hetzelfde antwoord heeft als de meeste Marokkanen met een Nederlands paspoort.

henkdekanarie | 05-05-16 | 00:28

@Elessir | 05-05-16 | 00:18
Bij de universiteit van Tilburg stond een soort aangekleed hoekje met boeken en foto's van Einstein en allerlei andere talentvolle mensen met daarboven de tekst: "zij waren ook vluchteling".

Hahah eerst irriteerde het me mateloos, maar ik zie er zo achteraf wel de humor van in, dat is ook maar het beste.
Ze zadelen die huidige vluchtelingen met hun IQ 79 overigens wel met een behoorlijk verwachtingspatroon op om ze in een adem te noemen met Einstein, wiens IQ eerder het dubbele bedroeg.

pluk-87 | 05-05-16 | 00:27

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:26
Dat weet je niet. Misschien vertrekt hij na zijn pensionering wel naar Marokko.

Maria.1 | 05-05-16 | 00:27

Maria.1 | 05-05-16 | 00:22
Ik denk dat hij Nederlander kiest. Het Marokkaan zijn brengt hem niks.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:26

Joden en islamieten hebben wat mij betreft net iets teveel overeenkomsten. Superioriteitsgevoel: Twee keukens, kosher of halal. En al die regeltjes. Wat zal mij het boeien maar ik mag niet uit met hun dochters want ik blijf een varken als ongelovige.

alphenaandenrijn | 05-05-16 | 00:25

@Maria.1 | 05-05-16 | 00:22
Ha :)

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:24

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:19
Precies. Dat laat zien dat hij heel verbonden is met de islam. En dan te bedenken dat Mohammed de zogenaamde profeet een antisemiet van de ergste soort was.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:24

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:16,

Dat kan.
Kun je ook uitleggen waarom?

Nogmaals, Aboutaleb schopt al jaren tegen de schenen van veel moslims. Buiten de PVV durft niemand dat, zeker niet in Aboutalebs PvdA. Dat terwijl Aboutaleb als "afvalige" of "ketter" meer gevaar loopt dan de met hun nep-atheïsme pronkende Cohen of Plasterk.

Dat hoeft niet te betekenen dat ik alles wat Abouteleb zegt onderschrijf, dat doe ik met geen enkele politicus. Maar ik heb meer vertrouwen in 20 Aboutalebs dan in een halve Pechtold.
Of erger nog, een kwartje Klaver.

Dandruff | 05-05-16 | 00:24

Tja, op een cruise ben ik eens een dag op excursie naar Jeruzalem geweest, we werden ik weet niet hoe snel (zeker door de soukhs geloodst, het was natuurlijk ongewenst op wat van die Arabs daar te kopen), snel, snel door en langs wat andere bezienswaardigheden en om 13.00 uur werden we gedropt bij een diamant/verkoop-fabriek ver buiten de stad waar verder geen fluit te doen was en daar werden we tot half vijf vastgehouden. Kwaad, kwaad, kwaad....
Dan heb ik er nog eens 4 weken rondgereisd en ook niet bepaald plezierige ervaringen met die mensen opgedaan.
Maar dat mag je tegenwoordig ook niet zeggen hoor, want dan is het gelijk Jodenhaat, wat helemaal niet in mij zit.
Daarnaast is het een ratjetoe aan mensen.
Heb een paar dagen daar op een universiteitscampus gezeten waar ik om me heen wel zowat alle mogelijke talen van de wereld hoorde aan het zwembad. Niet bepaald getuigen van één volk. Hooguit in hun Joodzijn.

A3an | 05-05-16 | 00:23

@graaf
Dat viel mij ook op in een recent interview. Hoe aimabel hij ook overkomt; dát vond ik heel eng.

nee_toch? | 05-05-16 | 00:23

@Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:19
Ik vraag me af wat hij zou doen als hij moest kiezen tussen Nederlander zijn of Marokkaan.

Maria.1 | 05-05-16 | 00:22

@Maria.1 | 05-05-16 | 00:19
Eens, dat laatste. Wat zou Aboutaleb kiezen als hij moest kiezen tussen Nederlanderschap of Marokkaan?

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:22

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:16


Nee ik denk zelf dat dat wel heel erg mee valt. Want de echte wolven in schaapskleren zitten al in ons parlement en heten DENK. De lange arm van endoldarm. Geen partij maar puur als uitkijkpost met een turkse dictator erdogan agenda!! Die zitten er niet als partij voor nederturken maar juist voor het tegenovergestelde. De controle.

tweetybird | 05-05-16 | 00:22

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:16
Als Abutaleb zegt dat zijn dochter niet met een Nederlandse jongen mag trouwen dan weet ik genoeg. Abu heeft nog een héél lange weg te gaan.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:19

@Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:16
Bij mij krijgt hij nog het voordeel van de twijfel. Maar ik blijf erbij dat dubbele paspoorten nooit of te nimmer thuis horen in overheidsfuncties.

Maria.1 | 05-05-16 | 00:19

@ King of the Oneliner | 04-05-16 | 20:14

En het erge is, we importeren nu een genenpoel uit de diepste krochten van het mensdom, bijna op het niveau van imbeciliteit maar nog net niet, ze moeten zich nog even verder ontwikkelen om dat te halen.

Elessir | 05-05-16 | 00:18

@Dandruff | 05-05-16 | 00:06
Abu Talib is een wolf in schaapskleren, in mijn boek.

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:16

notamused | 05-05-16 | 00:12
Ik denk eerder dat Aboetaleb de PVV bedoelde en niet zozeer de echt fascistische islam.

Graaf van Egmont | 05-05-16 | 00:14

RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 00:05,

Ik had het niet over je brein, maar over het PvdA-onderwijs dat ik zelf ook heb genoten.
Alle ellende in de wereld is onze schuld, bladiebla.

En ondertussen weerleg je geen woord van wat ik zei;
- de meeste landen met koloniën zijn nog steeds straatarm;
- de landen van de grootste slavendrijvers zijn nog steeds straatarm;
- ook in Azië, Afrika, het Midden Oosten en zelfs in Amerika zijn hele bevolkingsgroepen uitgeroeid, al lang vóór de Boze Blanke Man daar aankwam; zonder dat dat daar tot blijvende welvaart leidde.

Economie is wel wat ingewikkelder dan de PvdA ons leert.

Dandruff | 05-05-16 | 00:14

Bizar idee om die kindjes te zien zingen, wetend dat ze kort erna vermoord zijn. Wat kun je in Godsnaam hebben regen Joden. Ik begrijp het echt niet.

nee_toch? | 05-05-16 | 00:13

A3an | 05-05-16 | 00:09

Het is niet eens zozeer zijn religie maar het feit dat het niet zijn geschiedenis is. Dus waarvoor zou hij daar dat praatje doen.

tweetybird | 05-05-16 | 00:13

Frits Barend kon het maar niet geloven waarom de Joden zo vaak het haasje waren. Uhhm nou het is eigenlijk heel makkelijk te verklaren, maar dat kan niet als je policor bent.

-Er zijn haatboeken volgeschreven waarin Jodenhaat aangemoedigd wordt (Koran, Mein Kampf etc). Vooral de Koran is nu nog een lijdraad voor veel mensen over hoe te leven.
-Joden zijn gemiddeld veel slimmer dan welk ander volk dan ook (en dan vooral de Asjkenazische Joden). En JA dat is genetisch. mensen kunnen daar jaloers om worden en daarom maar gaan haten.
-Joden hebben veel touwtjes in handen, dus als het fout gaat in een land (crisis bv), kan naar hen gewezen worden als boeman (zie nu de CEO van Goldman Sachs etc).
-Joden hebben zich door allerlei redenen vaak toegelegd op handel. Ze behoorde vaak niet volwaardig tot een land en verdienden dan hun geld met 'vluchtige' zaken. Aangezien Joden zoals gezegd gemiddeld heel slim zijn, waren/zijn ze dus ook heel bedreven in dit handelen. Dit kon opnieuw ergernis opwekken bij de andere burgers van het land. Er kan de Joden dan verweten worden niets substantieels bij te dragen aan het land, maar alleen het land af te romen en de krenten uit de pap te komen halen.

Kortom, in welke mate het terecht is om Joden hierdoor als negatief te beoordelen, bepaalt iedereen voor zichzelf, maar ik word een beetje moe van die (al dan niet gespeelde, of uit policor voortkomende) onnozelheid dat we ab-so-luut niet zouden weten hoe Jodenhaat ontstaat.

pluk-87 | 05-05-16 | 00:12

Met die lezing van Aboutaleb vanavond op de Dam (onderbuikgevoelens) is ook deze 4 mei herdenking door de poltiek correcte wasmachine gegaan. Wie werkelijk recht wil doen aan het herdenken van alle slachtoffers van de barbarij van het nazisme, die gaat niet wijzen op mensen die verontrust zijn vanwege een nieuw zich meldend nazisme, namelijk de islam, die in doctrine, geschiedenis en huidige daden overduidelijk een nieuw nazisme blijkt te zijn. Praktisch elke dag vernemen we van terreur die gepleegd wordt uit naam van de islam, zodat het een steeds groter intellectuele inspanning vraagt om te denken dat het allemaal niets met de islam te maken heeft, en dat het vooral mensen zijn met ‘onderbuikgevoelens’ die het echte gevaar vertegenwoordigen.

notamused | 05-05-16 | 00:12

@tipo | 05-05-16 | 00:00
Eigenlijk is het "een beetje dom" hé, om daar te gaan staan met zijn afkomst en zijn religie...

A3an | 05-05-16 | 00:09

tipo | 05-05-16 | 00:00

Kijk en dat is nu iets wat ik niet begrijp. Waarvoor moeten perse marokanen erbij betrokken moeten worden die er niks mee hebben. Het is een dag van en voor nederlanders en hun geschiedenis. Dat ze een beetje respekt tonen door niet te voetballen met kransen en een herdenking niet verstoren lijkt mij logisch. Maar van mij hoeven zij niet twee minuten stil te zijn als ze er niks mee op hebben. Dat gepush altijd van die mislukte multikul. Het moet en zal je door de strot gedouwd worden.Tijd dat dat eens eindigt. Want waarvoor zou hun 4 mei opgedrongen moeten worden. Ik heb ook niks met hun suikerfeest en dat zou mij dus ook niet opgedrongen moeten worden. Hun feest en vieren ze wat mij betreft ook lekker zelf.

tweetybird | 05-05-16 | 00:08

@RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 00:05
Als ik er 1 uit mag pikken; ik denk wel degelijk dat er Nigerianen rijk geworden zijn door de Shell. Niet de gewone burgers daar uiteraard; die mogen alleen in de rotzooi leven.

Maria.1 | 05-05-16 | 00:07

tipo | 05-05-16 | 00:00,

Ik heb die toespraak van Aboutaleb gemist, maar over het algemeen waardeer ik hem juist omdat hij de hand in de islamitische boezem wil steken.
Afgelopen week zag ik hem nog bij Pauw, waar hij heel duidelijk te keer ging tegen islamitische complottheorieën over bijvoorbeeld isis (volgens sommige wortels een "joods complot").

Aboutaleb is wel oké, ik vind hem eerlijker dan het gros van de blanke "atheïstische" gutmenschen.

Dandruff | 05-05-16 | 00:06

@Dandruff
Ik weet wel zeker dat de Maori's, Aboriginals, Indianen het volledig met u eens zijn. Zo is het ook wel duidelijk dat het vooral Suriname rijk is geworden van haar bauxiet. Congo van haar coltan. Nigeria van de door Shell gewonnen olie. Ik kan wel door gaan, maar ik moet mijn simpel PvdA (uw woorden) brein te ruste leggen.

RoBD=Skullfucker | 05-05-16 | 00:05

@tweetybird | 04-05-16 | 23:59
Ik zou me er in elk geval niet gemakkelijk bij voelen.
Heb zelf meer dan 60 landen bereisd, en in meerdere gewoond, maar je blijft je toch altijd in de nationaliteit voelen waarin je geboren bent.
Kan me niet voorstellen dat ik de Duitsers bv op een gelijkwaardige dag als deze zou gaan toespreken als een van de weinige sprekers...

A3an | 05-05-16 | 00:04

@A3an | 05-05-16 | 00:00
Ik doelde overigens niet hier in de panelen, maar in real life. Ben alles zo beu (het weg met ons, terwijl ik de armoede om me heen zie stijgen) dat ik er momenteel snoeihard tegenin ga.

Maria.1 | 05-05-16 | 00:03

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:51,

Je zegt "Zoals we de laatste dagen hier op het forum weer hebben kunnen ervaren."

Ik heb even geen tijd voor GS gehad, en ik heb wat gemist, geloof ik?

Dandruff | 05-05-16 | 00:02

@A3an | 05-05-16 | 00:00
Nou...

Maria.1 | 05-05-16 | 00:01

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:58
Truste, Rob. Ongelijk hebben we allemaal wel eens, dus dat geeft hullemaal niks :)

Lewis Lewinsky | 05-05-16 | 00:01

@A3an 23:47
Aboutaleb stond daar uiteraard, omdat hij moslim is. Juist om de islamitische Nederlanders te betrekken bij de dodenherdenking. En juist dan vind ik het niet passen om geen enkele zelfkritiek te uiten, maar om een beetje om de hete brei heen te draaien.

tipo | 05-05-16 | 00:00

Ik maak mezelf overigens ook niet geliefd op het moment, dus herken wat je schrijft ;)
Maria.1 | 04-05-16 | 23:58
***********
Moet je maar niet parachutisten laten landen op de Grebbeberg... -)
**********

A3an | 05-05-16 | 00:00

A3an | 04-05-16 | 23:50

Ik geloof ook wel dat die aboutaleb er niks slechts mee bedoelt heeft. Maar ik denk zelf ook dat hij denkt. Dit had ik niet moeten doen. Maar ja ook hij is een mens en die maken wel eens fouten. Bij mij gaat het zelfs nog niet eens om dat hij moslim zou zijn. Maar meer dat hij er in weze geen geschiedenis mee heeft. En hij eigenlijk misbruikt wordt om een multikul statement te brengen. Nou ja volgend jaar waarschijnlijk een turk die dat verhaaltje als mmultikul statement mag brengen. Anders wordt dictator erdogan boos.Tsja zelfs 4 mei is dus weggegeven aan de mislukte multikul.

tweetybird | 04-05-16 | 23:59

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:50
Ik sluit mijn ogen niet voor de fouten van Nederland. Nederland kent zeker haar zwarte bladzijden. Maar moeten wij daarvoor verantwoordelijk worden gehouden? Ik denk van niet; ploeter ook gewoon voor ons bestaan. Wel moeten we van "onze" fouten leren.
Ik maak mezelf overigens ook niet geliefd op het moment, dus herken wat je schrijft ;)

Maria.1 | 04-05-16 | 23:58

@Lewis Lewinsky 23:40
I stand corrected, je hebt gelijk.
Nederland 70% tot 75%
Duitsland 78% tot zelfs 85%
Van onthutsing ga ik gelijk maar slapen.

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:58

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:29,

Je mist de context. Duitsland is een groot land met veel bossen en bergen, vergeleken met Nederland dat vrij klein is en vooral weilanden telt.
Bovendien zagen veel Duitse joden de bui hangen in de ruim 10 jaar voor tot de holocaust werd besloten, en vluchtten op tijd. In Nederland stonden we van de ene op de andere dag onder Duits bestuur, en was vluchten onmogelijk geworden.

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:34,

Ook hier ontbreekt de nuance nogal; onze huidige welvaart heeft niks te maken met "vroegah";
- Spanje en Turkije hadden meer koloniën dan wij, maar dat leidde daar niet tot vergelijkbare welvaart;
- wij kochten inderdaad gedurende relatief vrij korte tijd slaven van Arabieren en Afrikanen zelf; ook dat leidde daar niet tot vergelijkbare welvaart;
- ooit werden grote groepen Europeanen door Aziatische volkeren vermoord en verjaagd; ook dat leidde niet tot vergelijkbare welvaart in Mongolië en Turkije.

Laat het PvdA-onderwijs achter je, en kijk naar de werkelijke geschiedenis; kolonialisme, slavernij en zelfs genocide zijn zo oud als de mensheid. De invloed daarvan op de economie is echter vaker negatief dan positief; onderdrukking maakt onderdrukkers lui en dom.
Zie landen waar slavernij nog steeds bestaat zoals Saoedi Arabië, Niger, Yemen en Mauretanië, of nog duidelijker; zie het verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke staten tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.

Dandruff | 04-05-16 | 23:55

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:51
ik ben zeer bekend met het oude handwerk.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:55

Iedereen welterusten.
*out*

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:54

-weggejorist-

T0matenplukker | 04-05-16 | 23:53

Gooi je laptop en mobieltje maar alvast weg.
Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:41
.
Die zaken hadden ze in de oorlog ook niet, dus moet inderdaad te realiseren zijn (al zou ik niet weten hoe) en u kunt dat natuurlijk niet publiekelijk wereldkundig maken, de vijand luistert en kijkt mee. Zoals we de laatste dagen hier op het forum weer hebben kunnen ervaren.

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:51

Het is gewoon een erebaantje die partijgenoten elkaar gunnen. Viel er in Rotterdam niks te herdenken Aboetaleb? Waren de Joden op in Amsterdam? Ik zie het meer als het salonfähig maken van de moslim in het Nederlandse bestuur.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:51

De godwin is weer groot

wapster | 04-05-16 | 23:51

@tweetybird | 04-05-16 | 23:43
Mee eens, zie mijn vorige comment, 23.47
Ondertussen dat je de bijgekomen comments zit te lezen, mis je de nieuwe, zoals die van jou....
Zit minstens 5 minuten "delay" in...

A3an | 04-05-16 | 23:50

@Maria 1
Sorry, ik vind je vanavond niet zo sterk.
Op alles wat ik aandraag kom je met "maar zij doen het ook, of deden het ook, of nog erger". Begrijp me goed, ik ben erg trots op Nederland. Maar ik sluit m'n ogen niet voor wat minder fraaie dingen uit ons verleden, en ik raak hoogst geïrriteerd als mensen cijfers oplepelen, of zich beroepen op.Nederlands heldendom terwijl dit op dat gebied net niet klopt.
Over mijn held zijn om nu tegen dingen te strijden. De afgelopen jaar zijn er 100+ brieven en opiniestukken van me in verschillende kranten geplaatst. Onder mijn eigen naam, met woonplaats. Als je geïnteresseerd bent, de bekendste heeft als titel "Henk en Ingrid zijn tevreden en niet dom" die is wel al 5 jaar oud geloof ik, maar t is mijn bekendste en alleen die al heeft me honderden bedreigingen en problemen op m'n werk opgeleverd.
Maakt me dat tot een held? Alsjeblieft niet zeg. Maar t zorgt er wel voor dat ik de suggestie dat ik in het hier en nu niet voor mijn mening opkom niet prettig vindt.

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:50

@A3an | 04-05-16 | 23:47
Het is inderdaad zeer vreemd dat de burgemeester van Rotterdam een toespraak gaat houden bij de Dam.

Maria.1 | 04-05-16 | 23:50

A3an | 04-05-16 | 23:35

Helaas ben ik het andersom niet met u eens. Zat nederlandse hoogwaardigheid bekleders. Nee moet er perse op die dag een hoogwaardigheidsbekleder van marokaanse afkomst het verhaal komen afdraaien. Puur als multikul statement. Dat vind ik dan weer niet kloppen. En pure onzin. De man heeft niks van doen met dat verleden. Heb geen hekel aan de man. Maar het hoort niet. Maar ja dat had hij zelf ook wel kunnen aanvoelen.

tweetybird | 04-05-16 | 23:50

@Tipo.
Hij kan moeilijk als moslim de Koran afvallen, krijgt hij zelf hele grote problemen mee.
Maar vind zo wie zo dat HIJ daar NIET hoorde te staan als moslim zijnde op deze dag.
******
@Mark_D_NL | 04-05-16 | 23:39
Voelde me als PVV-stemmer echt niet aangesproken hoor, 70% van de bevolking heeft het wel gehad met dat moslimgedoe.
Voor de rest zie mijn laatste zin aan Tipo.

A3an | 04-05-16 | 23:47

Tevens worden PVV stemmers indirect, een grote groep burgers inmiddels, kwalijk weggezet.
Mark_D_NL | 04-05-16 | 23:39
.
Net zoals in de "kerst" toespraken maar daar ben ik wel aan gewend. Likken naar de arabieren en je eigen volk de grond intrappen.
Maar uit de mond van een MOSLIM weggezet worden?? Waar haalt hij het gore lef vandaan.!

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:47

Aaaaaaagh, wat vonden de joden zich toch weer zielig bij Pauw. Rot op Zeg. Als jullie je niet zo "joods" zouden voelen, dan zou ook niemand problemen met jullie hebben. Ik heb ook geen probleem met religie; wel van mensen die ermee te koop lopen en dit bij iedere scheet onder de aandacht willen brengen. Rot op, jood. Rot op, moslim. Rot op, christen. Jullie zijn dom, niet rationeel en nadenkend kutvolk.

barrymossel | 04-05-16 | 23:46

Ali Ben Ossepoot | 04-05-16 | 23:23
+ veel en knuffels

ecologiste | 04-05-16 | 23:46

A3an | 04-05-16 | 23:32

Waarvoor moet speciaal een man met twee paspoorten en een andere koning als de onze op de nederlandse 4 mei waar hij in weze geen flikker mee heeft een verhaal voordragen.Laat dat dan gewoon door een nederlandse burger doen als er zo nodig een verhaal verteld moet worden. Want als dit als een soort statement moet dienen vind ik hem nogal smakeloos. Want ook de heer aboutaleb is meer marokaan als nederlander als het er echt op aankomt. En dit is toch een herdenking voor nederland . Niet voor marokko. De neder mocro's mogen er best bij zijn als ze willen maar hoeven geen hoofdrol op te eisen. Andersom in Marokko zouden ze ook gelijk ho zeggen. Maar ja dit land bestaat uit hoogwaardigheid softies. Wegkijkers. Het zal en moet ons opgedrongen worden die mislukte multikul en daar is zelfs een dag als 4 mei niet meer heilig en zal voor dat statement misbruikt worden. Dadelijk wordt het nog dat marokko ons bevrijd hebben. Ik zeg pleur lekker op.

tweetybird | 04-05-16 | 23:43

Ik sta pal achter de Joodse medemens en ik ben gvd niet naief en weet dat een jood net als ik geen heilige is. Ik hou van jullie kennis, kunst en heftige emoties. Ik zou soms zelf jood willen zijn. Ik ben wel ongelovig ook al ken ik de bijbel. Knuffels.

ecologiste | 04-05-16 | 23:41

Dandruff | 04-05-16 | 23:36
Dat verzet zou ik wel aandurven. Maar bijzonder intelligent georganiseerd. Gooi je laptop en mobieltje maar alvast weg.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:41

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:29
De helft van de Duitse joden is het land op tijd ontvlucht. Van de gebleven 250.000 zijn er 200.000 door de nazi's vermoord. Dat is 80 procent.

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:40

Dit stuk weet uit een interessante invalshoek de trieste en werkelijke problemen te schetsen.
Ik vrees dat met het huidige demografische tekort en instroom van nieuwe "Nederlanders" deze problemen vooral niet minder worden.

sallandsevogel | 04-05-16 | 23:39

@A3an | 04-05-16 | 23:32
Slechte speech. Vermoedelijk voelen welen zich niet gekend. Tevens worden PVV stemmers indirect, een grote groep burgers inmiddels, kwalijk weggezet.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 23:39

@A3an | 04-05-16 | 23:32
Nee er schuilt op zich niks kwaads in zijn toespraak. Toespraak is goed. Maar hij mag deze speech ook voor een andere groepering houden.
Maria.1 | 04-05-16 | 23:34
*******
Ik denk dat wanneer alle moslims denken en handelen als Aboutaleb dat we hier in elk geval in héél stuk minder problemen zouden hebben met die gasten...

A3an | 04-05-16 | 23:39

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 23:29
Natuurlijk is Lupuslupus lievv. Het was ook niet persoonlijk bedoeld. Ik vond het gewoon een uitschieter.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:38

Kom net terug van de herdenking op de Waalsdorpervlakte zoals elk jaar.Een herdenking zoals het hoort. Alleen de klok en de trompet.Indrukwekkend. Daarna wat gedronken met vrienden en wat nagepraat.De herdenking op de Dam gaat dus jaarlijks gelukkig aan mij voorbij. Ik heb geen zin in pc toespraken. Heb dus net pas dit stuk gelezen. Klasse Spartacus.

Von Mutzenbacher | 04-05-16 | 23:38

@macaroni&kaas | 04-05-16 | 23:32
Daar hoort een muziekje bij: youtu.be/011W9sHFXf0

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 23:38

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:34
En wie hebben die burgers voor de verkoop gevangen? Niet de Nederlanders! En waarom roeptoeteren sommigen hier nog over het slavernijverleden (met nadruk op verleden), terwijl er op diverse plaatsen in de wereld nog steeds slavernij is?! Ga daar eens roeptoeteren dat het moet stoppen! Dan ben je een held; ik sta achter je.

Maria.1 | 04-05-16 | 23:37

@A3an 23:32
Aboutaleb had in plaats van "onderbuikgevoelens" moeten zeggen "sommige verderfelijke ideologische en religieuze dogma's". Nu verzwijgt hij doelbewust de anti-semitische bronnen (zoals de koran) en legt hij doelbewust een link tussen hedendaagse populaire politiek en de holocaust (die geheel ongegrond is).

tipo | 04-05-16 | 23:36

tipo | 04-05-16 | 23:19,
Van Duyvenbode | 04-05-16 | 23:25,

Sterker nog, wie zouden er *nu* in het verzet durven zitten?
En dan niet het gemakkelijke verzet tegen geweldloze democraten als Fortuyn, van Gogh, Hirsi Ali en Wilders.
Maar het moeilijke verzet; tegen gewelddadige fascisten zoals appa, Abou Jahjah, Rene Danen, al-Jaberi, Quincy Gario; en allerlei clubjes als afa, isis, gl, denk, is, sp, etc.

Op het anonieme internet verzetten we ons daartegen ja.
Totdat de EU ook dat verzet breekt.

Dandruff | 04-05-16 | 23:36

@tweetybird | 04-05-16 | 23:29
Helemaal mee eens !

A3an | 04-05-16 | 23:35

O ja, en de landen die ik in gedachten had (niet alleen v Nederland)
Alle voormalige koloniën
Alle landen waarvan Nederland burgers als slaven heeft verkocht
Alle landen die nu door een andere dan de oorspronkelijke bevolking bewoond worden (bv Zuid Afrika, USA, Australië, Nieuw Zeeland)
De lijst is lang

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:34

@A3an | 04-05-16 | 23:32
Nee er schuilt op zich niks kwaads in zijn toespraak. Toespraak is goed. Maar hij mag deze speech ook voor een andere groepering houden.

Maria.1 | 04-05-16 | 23:34

Het is een bedenkelijk regime dat vandaag de dodenherdenking organiseerde, dat de instroom faciliteert van veel te veel niet-integreerbare mohammedanen met een onuitroeibare jodenhaat.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 23:33

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:29
En vergeet niet dat er veel Joden uit Duitsland zijn gevlucht.

Maria.1 | 04-05-16 | 23:32

13 “The days are coming,” declares the Lord,

“when the reaper will be overtaken by the plowman
and the planter by the one treading grapes.
New wine will drip from the mountains
and flow from all the hills,
14 and I will bring my people Israel back from exile.
“They will rebuild the ruined cities and live in them.
They will plant vineyards and drink their wine;
they will make gardens and eat their fruit.
15 I will plant Israel in their own land,
never again to be uprooted
from the land I have given them,”
says the Lord your God.

- Amos 9:13-15

Het is geschreven zo'n 2800 jaar geleden, maar relevanter dan ooit tevoren. Wat was een dorre woestijn verwordt voor onze ogen weer tot een volwaardig land van overvloed, nieuwe steden worden opgebouwd op tweeduizendjaar oude ruines.

Het is triest dat het nodig is, maar terugkijkend is het altijd slechts wachten geweest op het onvermijdelijke.

Our hope is not yet lost,
The hope two thousand years old,
To be a free nation in our land,
The land of Zion and Jerusalem.

- Hatikvah

macaroni&kaas | 04-05-16 | 23:32

Vind wel dat er hier mensen bevooroordeeld reageren op die speech van Aboutaleb (op de dam), kan er niets kwaads in ontdekken hoor, beetje spijkers op laag water zoeken ?
Die vent denkt goed westers, maar kan natuurlijk niet (als moslim zijnde) openlijk van zijn geloof afvallen om diverse redenen.

A3an | 04-05-16 | 23:32

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:29
Ja, je bent weer ongenuanceerd bezig namelijk. Cijfers zeggen niks; de omstandigheden tellen.

Maria.1 | 04-05-16 | 23:31

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:24
Dan heb ik u verkeerd begrepen. Lupus is liev trouwens.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 23:29

@Lewis Lewinsky 23:17
Van de 500.000 Joden die voor ww2 in Duitsland woonden zijn 160.000 vermoord.
Van de 140.000 Joden die voor ww2 in Nederland woonden zijn 100.000 vermoord.
Dat zet Duitsland op 32% en Nederland op ongeveer 70%
Moet ik nog steeds ophouden?

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:29

Is een nieuwe Holocaust uitgesloten? Nee hoor. We zijn omringd met mensen die de kop vol hebben met jodenhaat en andersdenkendenhaat. Zoals er ook heel wat machten zijn die om wat voor reden dan ook er hard aan werken dat we omringd worden door nog veel meer mensen die de kop vol hebben met jodenhaat en andersdenkendenhaat. Volgens mij leven we tegenwoordig in een tsunami van oliemiljarden die over de westerse wereld heenspoelt op zoek naar mensen om om te kopen opdat zij de islamisering bevorderen en goedpraten en faciliteren.

notamused | 04-05-16 | 23:29

Maar ja wat denk ik er van. Moet je verplicht stil zijn. Nee zeker niet. Je kunt wel het respect hebben zo'n herdenking niet te verstoren. Maar herdenken doe je zelf. Dat doet niet een ander voor je. Zou hier om 8 uur of om 8.01 geen reactie mogen komen. Tuurlijk wel wat mij betreft wel. Want ook dat is en betekent vrijheid. Wie ben ik het om iemand het op te leggen om verplicht stil te zijn of op te houden met wat diegene aan het doen is. Diegene heeft er schijnbaar niks mee of heeft andere redenen om iets anders te doen. Want zeg eens eerlijk. Het is toch verworden tot 1 grote show voor hoogwaardigheidsbekleders. Zeg maar vaak dezelfde mensen die bij een aanslag ook ineens voor op lopen om de zielige uit te hangen voor eigen gewin. Zeg maar de stille tocht. Mensen die ook altijd wegkijken op het moment dat iets ze niet uitkomt. Het is dus eigenlijk een show van de hypocrisie geworden. Daarvoor herdenken doe je zelf als je dat zelf wilt en wat een ander ermee doet is zijn pakkie aan. En behoort tot zijn vrijheid. Moet wel lachen zit net effe sbs6 te kijken en daar wordt het in hart van nederland zelfs gebracht als een leuk dagje uit met het gezin en sterre die het gedicht voordroeg wordt gepresenteerd als het nieuwe idol. Tsja het was weer een geweldig gezinsuitje. Nou morgen ga ik de dag van de vrijheid vieren en het feit dat de turken massaal komen. Visumvrij.

tweetybird | 04-05-16 | 23:29

@Van Duyvenbode 23:25
Geheel met je eens. Maar Nederland was, vanwege de mooie open ramen in de huizen en heel ijverige registratie-ambtenaren een makkelijke prooi voor verraad. Deels was het naiviteit, deels volgzaamheid, deels lijfbehoud en deels pure kwaadaardigheid. Vanalles wat.

tipo | 04-05-16 | 23:28

... En als ze alles wat joods is willen mijden, moeten de moslims de Koran ook maar niet meer lezen. Die bestaat immers grotendeels uit slord)g overschreven gedeelten van de Torah.

beerboeloe | 04-05-16 | 23:28

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:19
Dat is heel ongenuanceerd zoals je het nu stelt.

Maria.1 | 04-05-16 | 23:27

@Ali Ben Ossepoot | 04-05-16 | 23:23
En dat zonder hyperlinks die uw verhaal onderschrijven?
"Links or we won't listen"

SyntaxError | 04-05-16 | 23:26

tipo | 04-05-16 | 23:19

Al die morele helden die menen de Nederlanders die in de oorlog leefden de maat te moeten nemen, moeten eerst maar eens in de spiegel kijken, en zich afvragen: "Had ik in het verzet gezeten?". Een eerlijk antwoord zal tot meer morele bescheidenheid nopen.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 23:25

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 23:19
Ik verwijt helemaal niemand iets. Niet van 2000 jaar geleden, noch van 70 jaar geleden. Ik ken de geschiedenis en probeer er iets van op te steken, maar verwijten? Nee.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:24

-weggejorist-

Ali Ben Ossepoot | 04-05-16 | 23:23

Natuurlijk horen de joden thuis in Europa! In Israel radicaliseren ze alleen maar en dat kan niet de bedoeling zijn.

beerboeloe | 04-05-16 | 23:22

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:19
Welk land had je in gedachten?

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:22

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:15
Dat van die verzetsstrijders klopt. Ik heb er veel over gelezen, zelfs zoveel, dat ik nu kan beamen dat voor het opblazen van 25 m spoorlijn 1300 verzetsstrijders verantwoordelijk waren.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:22

Onweerlegbare feiten, heldere argumentatie en relevante voorbeelden.
Samengesmeed tot een goed gedocumenteerd en zeer leesbaar stuk.

Hulde, Spartacus!

Dandruff | 04-05-16 | 23:21

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:15
Nederland had de beste basisadministratie.
Iedereen stond genoteerd, met naam, adres en godsdienst.

Jan Dribbel | 04-05-16 | 23:20

@Lupuslupus | 04-05-16 | 23:14
1 van de weinige dingen die ik uit de bijbel weet is: "wie zonder zonden is, werpe de eerste steen" ;)

Maria.1 | 04-05-16 | 23:20

@Van Duyvenbode 23:08
Te veel Nederlanders hebben schuld gehad aan de dood van al die slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Dat is goed om te beseffen.

Blinde volgzaamheid, elementen uit religies en ideologie-en zijn daarvan de oorzaak. Even was begin jaren 90 een moment dat alle ideologie-en weg waren en in Nederland religie er niet meer toe deed. Vergeten was, dat dit Nederland nogal uniek maakte. Vervolgens kwam de EU-religie op, waar we onze zeggenschap aan hebben uitbesteedt, de klimaatreligie die onze welvaart vernaggelt en de islam die antisemitisme weer doet herleven en sowieso onderdanigheid van alle andersdenkenden predikt.

We hebben ons als Nederland dus eerst bevrijdt van al het kwade om ons direct met al het kwade te laten besmetten, alsof er geen besef meer was.

Tsja, en dat houdt nooit op, blijkbaar.

tipo | 04-05-16 | 23:19

@Maria 1 23:07
Ah, interessant. Maar als onze voorvaderen nou een land compleet leeggeroofd hebben. En wij daardoor, honderden jaren later in relatieve rijkdom leven en de inwoners in armoede leven....
Dan hebben wij daar misschien geen schuld aan. Maar misschien wel een verplichting?

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:19

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:05
Je kunt het net zo min de huidige joden kwalijk nemen dat Jezus door hen vermoord is als de huidige Duitsers dat de nazi's 6 miljoen joden hebben vermoord.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 23:19

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:14
ik heb het te respecteren, maar vind je wel een beetje laf.
*kous af*

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:17

@RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:15
Hou eens op, Rob. Het grootste percentage afgevoerde joden was in Duitsland.

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:17

@Van Duyvenbode | 04-05-16 | 23:08
Ik heb net de toespraak beluisterd. En inderdaad kreeg ik ook het idee dat hij de verkeerden toesprak. Moeten we nóg toleranter en nóg vredelievender worden? Wij?!

Maria.1 | 04-05-16 | 23:16

Al dat gemoraliseer over "het kwaad"... zo lust ik er nog wel een paar. Concreet ging het over Hitler en nazisme.
En het Italiaans fascisme wellicht. Maar daarmee houdt het op. Van de dodenherdenking is een policore Heilsveranstaltung gemaakt.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 23:16

@van Duyvenbode 23:08
In Nederland zijn naar verhouding de meeste verzetstrijders verraden en is eveneens procentueel het grootste aantal Joden afgevoerd.
Waar tegenover staat dat Nederland naar verhouding ook weer het grootste aantal verzetstrijders had.

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:15

Omdat Lupuslupus weigert te erkennen dat de joden een erfschuld hebben uit de Bijbel. Ze zou zich wat minder op Jezus moeten concentreren, maar op de Bijbel zelf
Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:05
.
Nou vooruit dan, op de bijbel concentreren. Komtie.
De apostel Paulus schrijft "bij God is geén aanzien des persoons. Noch Jood, noch Griek. ALLEN hebben gezondigd".
En dit is het allerlaatste dat ik hier over schrijf en/of hierover reageer.

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:14

Maria.1 | 04-05-16 | 23:07 Dat moet je niet tegen mij zeggen, maar tegen quincy en Sylvana.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:13

Maar is het nou wél of niét onze eigen schuld...?

Zenzeo | 04-05-16 | 23:12

@Lupulupus 22:48
Waar ben je de laatste dagen helemaal mee bezig? Gisteren vertelde je ons dat MH17 "getuigen" de waarheid spraken, omdat jij het interview met hen gezien had en geloofde dat ze niet logen.
Vandaag basseer je je mening op een oud boek waarvan niemand weet wanneer, door wie, en waarom het is geschreven. Begrijp me goed, ik noem mezelf christen, maar de overtuiging waarmee jij hier preekt vind ik eng. Het lijkt wel of je " zeker weet", voor mij is de kern van het christen zijn dat je niet weet maar dat je gelooft.

RoBD=Skullfucker | 04-05-16 | 23:11

@Lupuslupus | 04-05-16 | 22:48
Dat moge zo zijn, maar ik heb op een katholieke jongensschool te horen gekregen dat *de Joden een grote schuld hadden, omdat ze Jezus hadden vermoord*. Ik zal toen negen geweest zijn, of jonger.

Een paar jaar later, toen ik elf was, ben ik uit de Katholieke kerk gestapt. Niet in real life nog, maar wel in gedachten. Sindsdien ben ik heiden, al doe ik er de laatste jaren weinig aan.

Fuck de katholieken met hun antisemitisme.

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:11

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:07
Het zij je vergeven, maar je zou ook in kunnen gaan op de werkelijke probleemstelling uit Katwijk ipv die mooie vergezichten van miljoenen engelen.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:11

Yup. Omdat ik niet geïslamiseerd wil worden, ben ik natuurlijk een racistische nazifascist met onderbuikgevoelens onder mijn bruine hemd :)
Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:02
.
U tovert toch een glimlach op mijn gezicht.

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:09

Ik begrijp niet waarom we nou steeds weer met een belerend vingertje moeten worden toegesproken ("onderbuikgevoelens"), terwijl Hitler geen Nederlander was, en de Wehrmacht geen Nederlands leger. Er wordt gedaan alsof de Nederlanders schuld hadden aan de oorlog. En dat wordt natuurlijk gedaan om ons schuldig te doen voelen bij de natuurlijke drang tot zelfbehoud ten overstaan van de stormloop op Europa die nu gaande is.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 23:08

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:05
Beter op geen van beiden, maar op de realiteit. Wij zijn nimmer schuldig voor wat onze voorvaderen (eventueel) hebben gedaan. Nooit!

Maria.1 | 04-05-16 | 23:07

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:02
Ben blij dat je het nu eindelijk zelf door hebt. Dat is de kracht van herhaling van de boodschap.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:07

Een beetje over the top reactie, vind je zelf ook niet?
Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:52
.
Nee dat vind ik niet. Natuurlijk weet ik dat het in feite "not done" is op dit forum maar zolang ik mij aan de regels van GS hou - en dat doe ik - mag ik mijn mening toch schrijven? Ook al strookt die niet met de rest? Als ik nou elke dag hier preken zou gaan schrijven tja dan had u gelijk. Maar een enkele keer - op een bijzondere dag als vandaag - zou geen probleem behoren te zijn.

Lupuslupus | 04-05-16 | 23:07

@telelezer | 04-05-16 | 21:08

De EU is dan ook niets anders dan de continuering van het Nazisme, maar dan wel in een ander formaat zodat het niet opvalt en waarbij geen leger wordt ingezet, maar de verwoesting van de burgers door ze economisch kapot te maken.

Verdiep u ook eens in het misdadige Coudenhoven-Kalergi plan dat door de EU-dictators is omarmd en waarvoor Van Rompuy en Merkel al zijn onderscheiden.

Pieter V | 04-05-16 | 23:06

Wegkijker Groenteman nu bij Pauw:
Ik ben een kop-in-het-zand-steker, ik wilde niet weten dat er zoveel Jodenhaat in NL was.
Wat een onnozel goedmens.

Jan Dribbel | 04-05-16 | 23:05

Het grote gevaar tegenwoordig is de islam, het nieuw nazisme dat evenwel al 14 eeuwen lang bezig is met een genocide op andersdenkenden, wat ondertussen reeds 270 miljoen mensen het leven heeft gekost, en dit nieuwe nazisme oriënteert zich op een boek waarin méér antisemitische uitspraken te vinden te vinden zijn dan in Mein Kampf, maar je mag hier niet al te zeer over spreken, want dan is er direct de politiek correcte maffia die jou tot ‘nazi’ bestempelt en die zegt dat de islam de religie van de vrede is en dat we gerust miljoenen moslims kunnen toelaten in onze samenleving.

notamused | 04-05-16 | 23:05

Maria.1 | 04-05-16 | 22:58
Omdat Lupuslupus weigert te erkennen dat de joden een erfschuld hebben uit de Bijbel. Ze zou zich wat minder op Jezus moeten concentreren, maar op de Bijbel zelf

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 23:05

@Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:02
De onderbuik is de bron van de gedachte .. :P

SyntaxError | 04-05-16 | 23:04

@Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:33

Top Lewis. Dank.

Desmoulins | 04-05-16 | 23:03

@Lupuslupus | 04-05-16 | 22:52
Dat is juist. De gewraakte stukken heeft Aboutaleb wel degelijk uitgesproken. Bert Brussen heeft gelijk.

Mooi gezegd trouwens door jou: *"onderbuikgevoelens". DE kreet van de linksmensch voor degenen die niet geïslamiseerd wensen te worden*.

Yup. Omdat ik niet geïslamiseerd wil worden, ben ik natuurlijk een racistische nazifascist met onderbuikgevoelens onder mijn bruine hemd :)

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 23:02

Gezang 33.13 op NPO dodenherdenking klinkt niet naar kaas en molens ... wat moet ik er toch allemaal van vinden: www.npo.nl/nos-nationale-herdenking-20...
*moeilijk
Is dit deel Bert & Jet's culturele strijd?

SyntaxError | 04-05-16 | 23:01

@Spartacus.... Wat een weergaloos stuk..... dikke top.
Eens de joden verdwenen zijn gaat een land pas merken wat een intelligentie er is verdwenen. Dat volk heeft groten der aarde voortgebracht en ook nu nog komen talloze innovaties uit dat kleine landje aan de middellandse zee. In tegenstelling tot welk islamistisch volk dan ook. Het enige wat de arabieren ooit hebben bedacht is de nul.

Voor de rest: waar de islam komt begint een vreedzame samenleving af te sterven. Waar joden komen, komen dingen tot bloei. Misschien is de jodenhaat van velen eigenlijk wel gewoon platte afgunst.

Teeweetwee | 04-05-16 | 23:00

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:52
Vind ik niet. Waarom?

Maria.1 | 04-05-16 | 22:58

Door anti-semitisme "onderbuikgevoelens" te noemen is het alsof het nergens vandaan komt. Dat is kwalijk en leidt tot onbegrip. Aboutaleb moet het niet afdoen als emotie zonder enige grond.

Natuurlijk komt het ook van:
- het katholieke pasen en de bijbel en de koran
- alle filosofen (behalve de Frankfurter Schule die vrijwel allemaal joods waren)
- van het marxisme
- van mein Kampf
- van natiestaten die als eenheidsstaat door het leven wilden gaan.

Dat zijn nogal wat krachten waardoor antisemitisme de kop kan opsteken.

tipo | 04-05-16 | 22:57

@Parel van het Zuiden | 04-05-16 | 20:21
Daarom vond ik de herdenking op de waalsdorpervlakte zo mooi: geen toespraken, alleen de klok, de trompet en de stilte.

Mastermattie | 04-05-16 | 22:57

Jodenhaat is het laatste taboe op het Europese continent, want niemand wil ervan weten en doen of het niet meer voorkomt onder den Europeeschen mensch, niets is minder waar. Kijk maar naar de massale import van Jodenhatende muzelmannen, die worden gebruikt als handvat om van de Joodse medemens af te komen.
'De foute elite' heeft de touwtjes stevig in handen in Europa. Wie die foute elite zijn mag je zelf bedenken (zo moeilijk is het niet!)

Goh, ik kan weer reageren!

BadLieutenant | 04-05-16 | 22:57

Te vrezen valt intussen dat de eerstvolgende officiële herdenking niet op 4 mei zal zijn, maar eerder. En dan herdenken we niet de gevallenen in de 2e wereldoorlog, maar de slachtoffers van een islamitische terreurdaad.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 22:55

@adanteh | 04-05-16 | 22:43
Hartelijk dank. Ik heb de hele toespraak afgeluisterd en vergeleken met de tekst op rotterdam.nl. Die heeft hij voorgelezen. Hij is er een heel klein beetje van afgeweken, maar die afwijkingen zijn onbelangrijk.

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:55

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:48
Nou, dus gij gelooft dat ie uit de lucht komt vallen met engelen en zo.
Nou, dat geloof ik dus absoluut niet.
Wat ik wel geloof is dat als hij als mens terug zou keren en zich bekend zou maken dat hij dan compleet voor gek verklaard zou worden of zo snel mogelijk afgemaakt !
Zo gelovig zijn de mensen !

A3an | 04-05-16 | 22:55

Wij Driewerf waren op de Waalsdorpervlakte vanavond. Ik wist niet dat je dan tot 21uur op een fietspad moet staan wachten om er te komen. Had toch een andere voorstelling van 'vlakte', al was het fijn om eens bezocht te hebben.

Driewerf Hoezee | 04-05-16 | 22:53

Naast aan "onze" eigen doden toch ook maar even die talloze slachtoffers van de 'religie van de vrede' herdacht, al dan niet onthoofd.

Teeweetwee | 04-05-16 | 22:53

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:48
Een beetje over the top reactie, vind je zelf ook niet?

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:52

toch anders dan die op tpo.nl.
www.rotterdam.nl...
Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:33
.
Maar ook daar staat herhaaldelijk "onderbuikgevoelens". DE kreet van de linksmensch voor degenen die niet geïslamiseerd wensen te worden.

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:52

Dieptriest als het zo op een directe manier wordt gesteld.

Driewerf Hoezee | 04-05-16 | 22:51

@Lupuslupus | 04-05-16 | 22:48
Amen!

Maria.1 | 04-05-16 | 22:51

@i-Wonder | 04-05-16 | 22:37
Het heeft met fatsoen te maken! Misschien kan je bedenken dat de twee minuten stilte voor anderen wel belangrijk is en gewoon uit fatsoen eventjes twee minuten in een jaar je klep houden.

Maria.1 | 04-05-16 | 22:50

Een briljant betoog, je overtreft jezelf hiermee Spartacus. Van een klasse zoals ik vrijwel alleen nog maar op Geen Stijl zie. Dank.

Hier in Dordt werden de vermoorde 221 Dordtse Joden diverse keren genoemd door burgemeester Brok.

Anderzijds de wanhoop van een politicus die als eerste de EU noemt en impliciet de Belgische vluchtelingen uit WOI op een lijn stelt met de enorme aantallen Jodenhaters die nu Europa binnenstromen.

Het was te stil toen hij dat zei, de goede Nederlanders trappen er al lang niet meer in.

En vandaag de dag mag je met zo'n burgemeester al blij zijn. Het is ook een fatsoenlijke VVD-er en een belijdend gelovige. Dus het is in vele steden ongetwijfeld veel erger geweest vanavond. Kun je nagaan hoe snel een vertwijfelde kinderhand gevuld is.

Ter nagedachtenis aan sergeant Blokland.

secure.flickr.com/photos/battle14/169...

geen blijvende stad | 04-05-16 | 22:50

Want het boek der Katwijkers, de bijbel, leert dat de Jood schuldig is. En dat ze een erfschuld met zich mee torsen en altijd zullen blijven doen.
jan-lul-de-behanger | 04-05-16 | 22:31
.
Grote nonsens wat u hier schrijft. Ik heb dezelfde bijbel en lees nèrgens dat de Joden een erfschuld hebben. Ja op aandringen van de Joodse Raad en de bevolking hebben de Romeinse soldaten Christus aan het kruis geslagen. Dat is een gegeven.
Echter: ALLE mensen die niet in het volbrachte werk van Christus geloven, zijn offer verachten, hebben dezelfde schuld. Dus niemand hoeft zich boven de Joden verheven te voelen. Niet de christen (van welke stroming dan ook), niet de atheïsten, niet de moslims of whatever.
.
Als Hij vandaag terugkwam net als toen, als een Kind in een kribbe, zou Hij niet eens de kans krijgen om volwassen te worden. Daar ben ik vast van overtuigd. De haat tegen Christus van vandaag de dag is gewoon overweldigend. Net zo erg maar wellicht nog veel erger dan toen.
.
Dàt Hij wederkomt staat vast maar niet meer als een kind in de kribbe doch met zijn miljoenen engelen om de aarde van de bezetter en al diens meeheulers te ontdoen.
.
Tenslotte, je kunt niet de Joodse mensen van NU verantwoordelijk houden voor wat er 2017 jaar geleden door hun voorouders is misdaan.
Dat is net zo idioot als de Nederlanders van NU verantwoordelijk houden voor gebeurtenissen uit een ver verleden. Omdat elk mens verantwoordelijk is voor zijn/haar EIGEN daden.

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:48

@Stormageddon | 04-05-16 | 20:24

Logica? Bij dat spul met het IQ van een garnaal, volledig gehersenspoeld met een krankzinnige ideologie?
Het product van generaties inteelt?

Pieter V | 04-05-16 | 22:47

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:33
.
Beide kloppen niet volledig, maar die van rotterdam is redelijk compleet. Op TPO missen wat stukken. In beide gevallen gaat het (natuurlijk) over de onderbuikgevoelens en darminfecties. Nog steeds.
.
www.npo.nl/nos-nationale-herdenking-20... hier rond de 1:30:00 ergens.

adanteh | 04-05-16 | 22:43

Basic Dimension | 04-05-16 | 21:08
En toen kwam Basic Dimension en werd ik weer helemaal vrolijk.

Zoltan | 04-05-16 | 22:42

@i-Wonder | 04-05-16 | 22:37
Het valt mij op dat de gemiddelde reaguurder niet hysterisch reageert ...

SyntaxError | 04-05-16 | 22:42

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:38
Ha! Dat is niet wat ik wilde zeggen :)

Ik heb maar acht zinnen van de toespraak gehoord. Toen de radio uitgezet, wegens Aboutaleb-allergie. Maar die acht zinnen waren exact zoals op rotterdam.nl.

Meer weet ik niet. Verder ontken ik alles.

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:42

@VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 22:33
Uiteraard gaat alles om de ervaring. Maar als entheogene ervaringen je interesse hebben, kun je DMT eigenlijk niet overslaan.

Lagonda | 04-05-16 | 22:39

Spartacus, een aanstaand nucleair Iran? Nee hoor, echt, echt niet waar. Ze hebben het verrijkt uranium nodig om energie op te wekken, echt waar (veel meer verrijkt uranium dan ze daarvoor nodig hebben, maar daar hebben we het niet over). Netanyahu ziet het helemaal verkeerd. *kuch*

Maria.1 | 04-05-16 | 22:39

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:33
Natuurlijk. Bert misbruikt gewoon die toespraak om zijn punt te maken. En daar was maar de helft voor nodig.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:38

@ja,diedus! | 04-05-16 | 22:20
Hysterisch zijn zij die reaguurders het zwijgen willen opleggen tussen 20:00 en 20:02 omdat anders hun tere gevoels gekwetst worden. Het lijken wel marokkanen.

i-Wonder | 04-05-16 | 22:37

Hulde aan de dienstdoende Joris, die een open discussie, zelfs over "joden", mogelijk maakt!
Hierbij een stuk taart.

SyntaxError | 04-05-16 | 22:35

@Lagonda | 04-05-16 | 22:29
Alleen de ervaring bewijst dus zal eens informeren waar het te krijgen is.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 22:33

@Desmoulins | 04-05-16 | 22:17
Op rotterdam.nl staat ook de tekst van de toespraak van Abou Taleb, maar die is toch anders dan die op tpo.nl.
www.rotterdam.nl/nationaleherdenking4m...

Lewis Lewinsky | 04-05-16 | 22:33

In het christelijke Nederland (ik ben in Katwijk opgegroeid, ik ken het van binnenuit) hebben de joden een grote "maar factor". Als er in Katwijk over iemand werd gesproken dan ging dat als "Het is een aardige vent maar het is wel een jood...". Want het boek der Katwijkers, de bijbel, leert dat de Jood schuldig is. En dat ze een erfschuld met zich mee torsen en altijd zullen blijven doen. Groepen die leven naar een dergelijk boek zullen joden altijd als minderwaardig blijven zien. Krankzinnig maar waar. Alleen de utopie van het opdoeken van alle religie kan daar een verandering in brengen. Maar er zijn teveel belangen omdat binnen afzienbare tijd te realiseren.

jan-lul-de-behanger | 04-05-16 | 22:31

@ben kokhals | 04-05-16 | 22:25
"The World Jewish Congress and the Central Council of Jews in Germany have issued a formal statement welcoming the nonwhite invasion of Germany, calling it the “right thing” and an “evolution towards an open society.”"
Zou je een aluhoedjes waarschuwing kunnen toevoegen de volgende keer?

SyntaxError | 04-05-16 | 22:30

@VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 22:10
Druk aan 't googlen, inmiddels? :D

Lagonda | 04-05-16 | 22:29

Google over "Simson Optie" (eerste resultaat):
www.digibron.nl...
SyntaxError | 04-05-16 | 22:24
.
Yep.

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:29

Wat een dag vandaag. Krijgt mijn Joodse buurman zojuist om 08:00 een hartaanval, mag ik van omstanders pas om 08:02 beginnen met reanimeren.

de euro middenweg | 04-05-16 | 22:27

Stormageddon | 04-05-16 | 21:48
.
1) Frans Timmermans. Nog steeds moeten we open zijn voor iedereen, dus visumliberalisatie voor de Ottomanen is een hele grote blij.
.
2) Homo's springen niet en Joden spelen voetbal in Amsterdam; Hooliganisme.
.
3) Ja, Antwoord C.
.
4) Dat is als je oorspronkelijk inwoner van een land niet gewend bent aan het exotische eten van je nieuwe medelandbewoners en daardoor heel nodig moet poepen!
.
5) Pim Fortuyn. Hij had een noten allergie en met al die pindas in het van onze Indonesische vrienden moest hij zo nodig poepen dat zijn hele lichaam van binnen uit explodeerde.
.
etc
.
Heb ik ze allemaal goed?

adanteh | 04-05-16 | 22:27

Hier vlakbij, in 030-Hoograven zal wel weer de marokkaanse vlag gehesen zijn. Respect, jeweettog :-(

malang | 04-05-16 | 22:24

@i-Wonder | 04-05-16 | 22:00

Wie verplicht u dan?

Vertel.

Peter Emile | 04-05-16 | 22:23

Maria.1 | 04-05-16 | 22:00
soldaten op de Grebbeberg die aan hun parachutes werden neergeschoten?? Wat was je denkende?
Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:18
*************
Ze is ws met Arnhem in de war -)

A3an | 04-05-16 | 22:22

Goed stuk, Spartacus.

Zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen met een abonnement op De Volkskrant / NRC / De Groene / Trouw / Het Parool / VN.

Vooral die laatste drie.
Opgericht tijdens de fascistische bezetting en tot bloei gekomen dankzij onverschrokken strijders voor de vrijheid en het vrije woord, waarbij tientallen van hen een ellendige dood stierven.

Inmiddels hebben deze drie media hun kop in het zand gestoken voor de nieuwe bedreiging van onze vrijheid en van het vrije woord: de islam. Het nieuwe fascisme.

Onder het mom van 'fatsoen' en 'weldenkendheid' plegen deze media, samen met alle andere main-stream media, direct én indirect, lippendienst aan een ideologie die bol staat van racisme en jodenhaat, vrouwenhaat, homohaat, onderdrukking, intimidatie en de meest zieke en perverse vormen van geweld.

Die lippendienst bedrijven ze door te ontkennen, te verzwijgen vooral, te marginaliseren, goed te praten, te verdraaien, en zelfs door onbeschaamd partij te kiezen voor deze ideologie en zijn aanhang.

Het zou om te huilen zijn, ware het niet dat woede steeds meer de overhand neemt. Althans bij mij.

Peter Emile | 04-05-16 | 22:21

Stormageddon | 04-05-16 | 22:09 Dank voor uw gechargeerde en hysterische reactie. Ik probeerde alleen maar een momentje van bezinning te maken zonder oordeel. i-Wonder vraagt erg veel aandacht voor zijn privegevoelens en na herhaalde aandacht reageer ik. Niet meer en niet minder.

ja,diedus! | 04-05-16 | 22:20

Toch knap zo'n Rotterdamse burgemeester die nog een toespraak mag houden dat het begint bij onderbuik gevoelens.

Toontje-lager | 04-05-16 | 22:16
.
Dat deze moslim zo denkt over de NEDERLANDERS had iedereen kunnen weten. Maar om dat op deze dag tijdens de DODENHERDENKING uit zn strot te krijgen is méér dan schaamteloos. Hier laat ik het maar bij.

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:20

Ruslandrules | 04-05-16 | 22:15
De Joden behoren tot het meest besproken volk in de Koran.
------
Dat klopt, bijna 1 op de 10 verzen in de trilogie van de islam gaat over joden haten. De volgende link geeft statistisch bewijs, met ondersteunende data.

www.cspipublishing.com/statistical/Tri...

mysteryposter | 04-05-16 | 22:20

Maria.1 | 04-05-16 | 22:00
soldaten op de Grebbeberg die aan hun parachutes werden neergeschoten?? Wat was je denkende?

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 22:18

@VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 22:10
Sterker nog, het is zelfs de beste manier om dat te doen.

Lagonda | 04-05-16 | 22:17

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:12

Bijzonder vreemd. Nogmaals dank LupusLupus.
De boodschap van de (s)linkse Marokkaanse infiltrant was weer eens geheel volgens verwachting...

Desmoulins | 04-05-16 | 22:17

De 'g'. Of de 'ch'. Daar zit een duiding in. Het moment waarop de ademlucht wordt afgeknepen in de beweging vanuit de long naar boven. In die ademlucht worden vormen/klanken gevormd om uiting te geven aan. Hoe hoger die luchtvorm wordt afgeknepen in de beweging naar buiten toe, hoe vrijer en ook hoe oppervlakkiger. Angelsaksischen hebben niet eens een 'g'-klank meer, hooguit een zachte g korter. Eerder een zachte 'k' of zelfs 'dzj'.
Ik ben geen (neuro)linguïst. Maar daar zit wel een duiding in. Niet off topic, zeker niet. Want het denken over die klank gaat over het uiten van vrijheid, het uitspreken, hardop van je gedachten, in woorden. Alleen dan zijn de woorden in de lucht op te pakken en weer mee te spelen, uit te nodigen tot weer verder denken. En doen.

JoyCee | 04-05-16 | 22:16

Toch knap zo'n Rotterdamse burgemeester die nog een toespraak mag houden dat het begint bij onderbuik gevoelens.
Ik wil daar graag aan toevoegen dat het te letterlijk lezen van de Koran ook de nodige slachtoffers met zich meebrengt.

Toontje-lager | 04-05-16 | 22:16

Mooi artikel. Word je stil van. Waarom niet gewoon een joodse staat bouwen in Wisconsin ofzo. Met een Jeruzalem zoals de joden het willen hebben. Kunnen we daarna dat hele zooitje in het midden oosten lekker aan hun lot overlaten. Zoek het zelf maar uit. Iron dome techniek implementeren boven Europa en klaar is kees.

Jodenhaat, de joden hebben de pech dat de christenen onder de Romeinen al de joden verantwoordelijk hebben gehouden voor het doden van Jezus, eeuwenlang hebben Pausen dit tegen het kerkvolk verkondigd en zelfs Luther schreef antisemitische boeken vol. En in de Koran, geschreven rond 600 CE is gebaseerd op dit anti joden sentiment. De Joden behoren tot het meest besproken volk in de Koran. Zij dienen als belangrijk voorbeeld voor hoe het volgens de Islam vooral niet moet.

Ruslandrules | 04-05-16 | 22:15

i-Wonder | 04-05-16 | 22:00 Het is handig als je van jezelf weet wanneer je kunt zwijgen. Ik gaf je het voordeel van de twijfel toen je schreef "Het zijn mensen die zich beter voelen als ze mensen met een andere mening klein kunnen maken". Je hebt de kans gemist om je te onderscheiden van je eigen verwijt. Advies , maak jezelf niet zo belachelijk in je tegenstrijdigheid tussen denken en doen. Stop nu maar, we weten het nu wel. Weltrusten.

ja,diedus! | 04-05-16 | 22:15

Mini Me | 04-05-16 | 22:05 & A3an | 04-05-16 | 22:06

Dank!

Desmoulins | 04-05-16 | 22:13

Heel mooi geschreven en zo, dieptriest, waar. Zo ongelooflijk waar. Spartacus: dank je wel!

LaatmaarLu? | 04-05-16 | 22:12

www.youtube.com/results?search_query=...
.
Dat is jammer.
In ieder geval dank!
Desmoulins | 04-05-16 | 22:02
.
Heb nog even voor u gezocht en alleen bovenstaande link gevonden. Filmpjes van overal in het land behalve van De Dam.

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:12

@oh nee niet weer | 04-05-16 | 22:07
ok

SyntaxError | 04-05-16 | 22:11

oh nee niet weer | 04-05-16 | 22:07

Arabische import en de massa's aan nep Joden uit de voormalige Sovjetunie.

Desmoulins | 04-05-16 | 22:11

@Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 21:51
LOI cursus, die zelfstudie van jouw?

Mark_D_NL | 04-05-16 | 22:11

@Mastermattie | 04-05-16 | 22:08
Wat een küdttürk.

Maria.1 | 04-05-16 | 22:10

@Lagonda | 04-05-16 | 22:05
Geen ervaring mee. Kun je daarmee ook de goden ontmoeten?

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 22:10

@ja,diedus! | 04-05-16 | 21:52
Dood aan het individu! Heb het collectief lief! Leve het collectief! Houzee!
Voor volk en vaderland.

Mooi hoor. En dat dan op een dag als vandaag uit je toetsenbord kunnen krijgen, om anderen de maat nemen dat ze niet meedoen met collectief hysterisch herdenkingsfetisjisme.
Vind ik godverdomme knap.

Stormageddon | 04-05-16 | 22:09

ja,diedus! | 04-05-16 | 22:04

Hartelijk dank.

Desmoulins | 04-05-16 | 22:09

@tweetybird | 04-05-16 | 20:18
Geen Marokkaanse, wel een Turkse: oi66.tinypic.com/14nejvc.jpg
Oudorperpolder Alkmaar

Mastermattie | 04-05-16 | 22:08

Wat een onzin het gemiddelde IQ in Israel is 94 en in west Europa is dit 102 zie link sq.4mg.com/NationIQ.htm
Ook hier weer een vooroordeel over de zogenaamde intelligentie van Joodse burgers... mensen blijf bij de feiten.
Het is wel zo dat joden in bepaalde beroepen oververtegenwoordigd zijn te denken valt aan de media, geldhandel en bestuur.
Dat laatste is met name vreemd omdat dezelfde joden (van der laan, Cohen, enz) juist in de bres springen voor de islamieten... welke logica is dit dan?

oh nee niet weer | 04-05-16 | 22:07

Thuis werd in mijn jeugd overdag gezwegen en 's nachts gegild.
Ik ben er dankbaar voor dat ook na zoveel jaar de meeste mensen tegelijk twee minuutjes stil kunnen zijn.

Dank voor je stuk Spartacus. Ik vind dat er veel te weinig aandacht is voor antisemitisme.

Poesmobiel | 04-05-16 | 22:07

Iemand een idee waar ik de speech van Aboutaleb kan bekijken of teruglezen??
Desmoulins | 04-05-16 | 21:59
************
Je kan hem lezen op TPO, Post online, Bert Brussen !

A3an | 04-05-16 | 22:06

@VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:13
Dat schiet niet op. DMT werkt beter.

Lagonda | 04-05-16 | 22:05

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 21:51
Ga weg amateur, daar heb ik een team voor. Jij ramt hier meer onzin in de panelen dan een normaal mens kan verdragen en dat ziet er nogal bescheten uit.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 22:05

@Desmoulins | 04-05-16 | 22:02
Gedeeltelijk bij de quiz van Bert. Zie post Stormageddon 21:48

Mini Me | 04-05-16 | 22:05

Ja vorig jaar reaguurde ik wel om 20:01, dit jaar was ik helaas te laat. Snap nooit waarom mensen andere willen voorschrijven wat ze wanneer moeten voelen.
i-Wonder | 04-05-16 | 21:03

Hoe voelt dit nou? Leef je het hele jaar naar dit moment toe?

Chow | 04-05-16 | 22:05

Ik heb dat nieuws helemaal gemist over dat meisje toen.. Wat een ellende heeft Europa over zichzelf afgeroepen met de import van al die achterlijkheid uit de zandbakken.
Dirk III | 04-05-16 | 20:44

Ook ik heb dit toen niet meegekregen. En ik hou mezelf elke dag op de hoogte van het nieuws. Afschuwelijk.
Het zal wel weer genegeerd zijn door de politiek correcte mainstream media. Net zoals onlangs met het echtpaar Blog dat door islamitische hufters in elkaar geslagen werd. Meneer Blog is blijvend blind geslagen door de laffe daders.
Het antisemitische karakter van de aanval weggepoetst door
idioten die zichzelf journalist noemen.
Over blind zijn gesproken...

marlin5215 | 04-05-16 | 22:04

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:01

Dat is jammer.
In ieder geval dank!

Desmoulins | 04-05-16 | 22:02

Iemand een idee waar ik de speech van Aboutaleb kan bekijken of teruglezen??
Desmoulins | 04-05-16 | 21:59
.
Morgen bij "uitzending gemist"? Denk niet dat het er nu al te vinden is.

Lupuslupus | 04-05-16 | 22:01

@Peter Emile | 04-05-16 | 21:59
Die ieder weer op zijn eigen manier herdenkt. Alhoewel de moralisten het heel erg vinden dat ze niet iedereen kunnen verplichten mee te doen.

i-Wonder | 04-05-16 | 22:00

^
gaskamers zonder t uiteraard.

Maria.1 | 04-05-16 | 22:00

Een prachtig verhaal, maar bij de "onbeantwoorde liefde" vallen veel kanttekeningen te maken waar ik vandaag even geen zin in heb.

ben kokhals | 04-05-16 | 22:00

@Parel van het Zuiden | 04-05-16 | 20:21
Ik was tijdens het moment van de herdenking bij een Grieks restaurant. De eigenaar kwam zich verontschuldigen dat hij voor de herdenking even de muziek had uitgezet. Mooi! Mijn gedachten gingen uit naar de slachtoffers, de militairen op de Grebbeberg die aan hun parachute medogenloos de lucht uit werden geschoten, de mensen die zonder te weten wat er ging gebeuren de gastkamers in zijn gegaan. Twee minuten is veel te kort.

Maria.1 | 04-05-16 | 22:00

Vergeet niet dat de politici die in hun speech praten over "dit nooit meer" ons ondertussen de 3e WO in aan het helpen zijn en onze vijand hier ook al ruime tijd (steeds meer) vrij spel krijgt.

Mastermattie | 04-05-16 | 22:00

@i-Wonder | 04-05-16 | 20:03

Mooi.
Uw keuze is anders.
Daar bent u immers vrij in.
Dankzij hen die vielen.

Peter Emile | 04-05-16 | 21:59

Iemand een idee waar ik de speech van Aboutaleb kan bekijken of teruglezen??

Desmoulins | 04-05-16 | 21:59

i-Wonder | 04-05-16 | 21:56 Prima, jouw keus.

ja,diedus! | 04-05-16 | 21:58

>SyntaxError | 04-05-16 | 21:52
sry, geen Frans aan het woord (verder zoeken gaat)

SyntaxError | 04-05-16 | 21:58

gerund door deze mevrouw:

www.youtube.com...
Borakh | 04-05-16 | 21:53
.
Wishful thinking van deze mevrouw. Met een tsunami aan moslims zal Europa steeds verder richting het ravijn gaan. En de Joden zullen het daardoor steeds slechter krijgen. Maar niet alleen zij hoor.

Lupuslupus | 04-05-16 | 21:58

"Heer, vergeef hen. Ze weten niet wat ze doen."
Hopelijk valt het tij nog te keren.

zwarte_weduwe | 04-05-16 | 21:57

Antisemitisme zit Europa in de genen. Elke grote levensbeschouwelijke cq. religieuze doctrine die invloed heeft gehad op de ontwikkeling van Europa bevat antisemitische opvattingen, of dat nu het Katholicisme, Protestantisme, Calvinisme, Marxisme of Nazisme betreft. En ook die prachtige Europese kunst en cultuur druipt al ruim 2000 jaar van de jodenhaat. De Holocaust is echt niet zomaar uit de lucht komen vallen: Hitler heeft gewoon een weg bewandeld die reeds lang geleden is ingeslagen.

Elk denksysteem dat meent een moreel superieure levensvisie te vertegenwoordigen, kan blijkbaar niet zonder de Joden als ultieme zondebok; antisemitisme is het punt waarop religie, progressivisme, nazisme en socialisme elkaar ontmoeten. De term "Jodenvraagstuk" is voor 't eerst op papier gezet door Karl Marx; denk daar maar eens zodra je weer eens geconfronteerd wordt met een of andere linkse rukker die zijn fatsoensboompje op wil zetten.

Lagonda | 04-05-16 | 21:57

@ja,diedus! | 04-05-16 | 21:52
Precies daarom doe ik niet mee aan dodenherdenking.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:56

@ja,diedus! | 04-05-16 | 21:52
Precies daarom doe ik niet mee aan dodenherdenking.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:56

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 20:35
Job Cohen en Lodewijk Asscher.... die hebben hun roots behoorlijk kapotgeschopt.

Mastermattie | 04-05-16 | 21:56

@Bokito ergo sum | 04-05-16 | 20:12
U vergeet 21 miljoen gesneuvelde Russen en Polen.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 21:55

Mooi stuk. Zet aan het denken. Jaloezie is de krachtigste bron voor haat. Daar komt het antisemitisme vandaan. En ook de diepe afkeer van het westen bij veel moslims.

schoneslapert | 04-05-16 | 21:55

@nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:14
Den Haag? Almere? Utrecht? Eindhoven?

Mastermattie | 04-05-16 | 21:54

Omdat Joden een aanzienlijk hogere IQ hebben en hadden dan de oorspronkelijke blanke Europeanen waren ze buitenproportioneel vaak succesvoller. Dit is wat veel mensen diep van binnen niet echt zinde.
koter | 04-05-16 | 21:42
.
Dat zal zeker een rol hebben gespeeld maar de ellende is begonnen in de tent van Abraham, die niet wilde wachten op de belofte van God dat Sarah een kind zou krijgen. Dus nam hij de Egyptische slavin Hagar, die Ismaël op de wereld zette. Ismaël pestte zijn kleine broertje zo erg dat hij en Hagar werden verbannen.

Lupuslupus | 04-05-16 | 21:54

@mezelf
"die in de politiek actief is", wel even opletten als je woorden verplaatst.

Borakh | 04-05-16 | 21:54

Ik hoop van harte dat het tij zal keren. Hoe Nederland de voorvechters van veelvoudige onverdraagzaamheid beschermt, is ronduit walgelijk om te zien.

Bulloch | 04-05-16 | 21:54

Gebrek aan subversieve intenties? Er bestaat een behoorlijke groep joden actief die in de politiek is die zelf grotendeels schuldig zijn aan de rotzooi waar we ons in bevinden. Er is zelfs een instituut waar ze opgeleid worden, gerund door deze mevrouw:

www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ

Borakh | 04-05-16 | 21:53

i-Wonder | 04-05-16 | 21:42 Soms kan het je sieren als je jezelf niet groter wilt voordoen dan het collectief.

ja,diedus! | 04-05-16 | 21:52

ben kokhals | 04-05-16 | 21:47
Video van Timmerfans vandaag:
demet.nl/watch.php?vid=4fc24fd84
(Hier doet ie het niet, slechts audio)

SyntaxError | 04-05-16 | 21:52

Mijn oprechte dank voor dit uitstekende stuk, Spartacus.

Lucioperca | 04-05-16 | 21:52

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:49

Is ie ook niet.

koter | 04-05-16 | 21:51

Prima verhaal.

Friedrich Frayek | 04-05-16 | 21:51

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:44
Bewijs? Zoek het zelf uit. En dat bedoel ik niet cynisch, maar letterlijk. Ik ga niks voorkouwen. Alles wat ik schrijf kun je verifiëren. Niet met linkjes, maar met een paar jaar zelfstudie. Succes ermee.

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 21:51

Fundamenteel defecte realiteitstoetsing? Dichtome variabele? Pfffffff. Zet je moellijke bril 's af Spartacus. Eensch met de strekking overigens. Wegwezen is veiliger. Een gevolgtrekking die vele westeuropese joden al voor zichzelf gemaakt hebben.

Gen. Maximus | 04-05-16 | 21:51

Heeft dit nog iets met 4 mei te maken trouwens?
SyntaxError | 04-05-16 | 21:40
.
Nou in zoverre dat de Israëliërs zich nooit meer zo zullen laten afslachten. Netanyahu is daar heel duidelijk over. Israël is een kernmacht en als het helemaal niet meer gaat zullen ze de Simson optie gaan uitvoeren.

Lupuslupus | 04-05-16 | 21:50

Nelis SplitBloes | 04-05-16 | 21:47
ik wist niet dat filemon joods was?

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:49

Mooi stukje hoor

dikkemin | 04-05-16 | 21:49

koter | 04-05-16 | 21:42
Ja , kan simplistisch zijn , maar de bron van de tweespalt ligt toch echt daar , en wat je met die info doet , is voor mij niet relevant , ik ben geen leraar tenslotte.

Hurdy Gurdy Man | 04-05-16 | 21:48

@Stormageddon | 04-05-16 | 21:46
Probeer de moralisten uit hun tent te lokken maar ze zijn erg defensief vandaag.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:48

Let wel, het is nog steeds 4 mei, een zwarte dag voor de Europese beschaving joostniemoller.nl/2016/05/zwarte-dag-e... "Onthoud deze dag. De dag waarop ene Frans Timmermans de poorten opende voor de Turken"...

ben kokhals | 04-05-16 | 21:47

NPO3 - Filemon Wesselink - Mijn Jodenbuurt.

Neerlands (wan)hoop in bange dagen aan het woord. Bagatelliseren in optima forma. Wegkijken of erom lachen. Uitgebreid neuzelen en psychologiseren over de oorzaken. Wat een cultuurverrijking hebben we toch binnengehaald.

Nelis SplitBloes | 04-05-16 | 21:47

@Hurdy Gurdy Man | 04-05-16 | 21:38
Blijkbaar wel. Je bedoelt Isaak en Ismael, niet Jakob en Esau.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:46

@Lupuslupus | 04-05-16 | 21:40
Natuurlijk als je kan voorkomen dat je anderen stoort is dat te prefereren. Aan de andere kant zijn mensen wel heel snel afgeleid. Als je om 20:03 gaat zeuren dat het zo fijn is dat om 20:01 niemand reageerde is je wereld wel erg klein.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:46

@i-Wonder | 04-05-16 | 21:42
Wat je weet kun je voorspellen. Vind het nog mild vandaag. Meestal geeft poeren in een open zenuw wat heftiger reacties, maar wat niet is kan nog komen.

Stormageddon | 04-05-16 | 21:46

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 21:39
Aannames, kom eens met bewijs? Of moeten we het met dat linkje doen?
Wat krijgen we hierna als bewijs xandernieuws en niburu van je?

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:44

Op 4 mei Willy en Max groots een dodenherdenking laten opsieren is zo'n beetje het ranzigste wat je maar kan doen. Laat het een samenzijn van slachtoffers zijn, en niet van profiteurs.
Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 21:39
.
En dat nota bene een MOSLIM.wolf.in.schaapskleren daar een verhaaltje stond te houden is al net zo infaam en abect. En nee, ik heb dat gehuichel niet gezien maar hier in de panelen gelezen.

Lupuslupus | 04-05-16 | 21:44

Het hele joden-haat vraagstuk is prima te herleiden tot de bron : het bijbelse verhaal van Ezau en Jakob, de kwestie van de eerstgeborene .
Hurdy Gurdy Man | 04-05-16 | 21:29

Denk dat dit toch te simplistisch is. Zelfs Europese heidenen waren vaak zwaar anti-Joods. Volgens mij is veel te verklaren uit afgunst en jaloezie over Joods sociaal en economisch succes. Omdat Joden een aanzienlijk hogere IQ hebben en hadden dan de oorspronkelijke blanke Europeanen waren ze buitenproportioneel vaak succesvoller. Dit is wat veel mensen diep van binnen niet echt zinde.

koter | 04-05-16 | 21:42

@Stormageddon | 04-05-16 | 21:18
De moraalridders komen dan met zwakke argumenten als "je lijkt wel een wijf" of "het is toch geen moeite om even stil te zijn". Het zijn mensen die zich beter voelen als ze mensen met een andere mening klein kunnen maken.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:42

Carmelita | 04-05-16 | 21:27
Geen cameltoe gezien?, beter opletten schat.
Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:37
Hahaha

Carmelita | 04-05-16 | 21:41

@Mark_D_NL | 04-05-16 | 21:38
Je hebt gelijk. Verder eens, maar ken uw vijand.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:41

Alsof iemand tijdens hun herdenken last zou hebben dat iemand iets typt op het internet.
Stormageddon | 04-05-16 | 21:18
.
Natuurlijk heeft niemand daar last van. Heel anders is het wanneer men buitenshuis geen rekening wil houden met die 2 minuten stilte. Dan geeft men blijk van "kijk mij eens flink zijn, ik trek mij daar niets van aan".
En voor degenen die familie hebben verloren, zoals mijn oom - het jongste broertje van mijn vader die pas 17 jaar oud was - op de Waalsdorpervlakte is gefusilleerd, is het wel stuitend. Maar ik haal mijn schouders er over op want je druk maken heeft geen zin.
.
En ja, ik zie de teloorgang van ons land met lede ogen aan en vind het verschrikkelijk. Nergens, helemaal nergens is meer respect voor. Weet u, in mijn jonge jaren droegen veel mannen een hoed. En als er dan een rouwstoet langsreed stond men stil en nam de hoed af. Uit respect. Een woord en daad die al lang geleden - in de jaren '60 begonnen - bij het grof vuil is gedonderd.

Lupuslupus | 04-05-16 | 21:40

Ik ga nergens naartoe. Dit is mijn land.
Ongezien de tyfus voor al die Jodenhatende mohammedanen en de policor kliek die deze waanzin in leven blijven houden. Israël is de ultieme stok achter de deur maar het idee om hier met mijn staart tussen de benen te vertrekken, is allesbehalve aanlokkelijk.
Dat ik nog geen gezin heb, speelt natuurlijk een grote rol.

Dat smerige stuk Arabisch afval en dat arme kind... werkelijk hartverscheurend, terwijl die policor klootzakken hier net doen of de groeiende Jodenhaat een verrassing is of nog erger dat mohammedanen de nieuwe Joden zijn. Wat kan een volk nog verdragen?
Ik ga zuipen.

L'Chaim!

Desmoulins | 04-05-16 | 21:39

Kan dit gesprek niet gewoon iedere maand middels een topic opnieuw aandacht krijgen: Gesprek op Niveau - Jan Roos en Wim van Rooy www.youtube.com/watch?v=9B4otYn63C8 Daarin wordt namelijk vrijwel alles gezegd wat relevant is qua deze materie.

pluk-87 | 04-05-16 | 21:39

Net een fotootje gezien van Willy en Max. De herdenking op de Dam geeft nog steeds veel mensen aanleiding om even stil te staan, en dat is prima.
Maar... het uiterst hypocriete is de show die de Oranjes en hun Argentijnse meisje daar opvoeren.

In het kort wat onweerlegbare feiten:
- bij de verloving van Juliana en Bernhard voorafgaand aan WO2 gingen er aardig wat rechterarmen omhoog.
- Bernhard was een geheim agent voor de Duitse nazi's (en was dat tot zijn dood).
- De top van de nazi's vluchtte grotendeels naar Argentinië en stuurde van daaruit een van de grootste economische machten ooit aan. En die macht bestaat vandaag nog steeds. Een deel van de subtop ging voor de CIA werken en ging daar lekker verder met waar ze mee bezig waren (massamanipulatie).
- Bariloche in Argentinië werd het hart van de gevluchte top. Willy en Max hebben daar een landje en komen er graag. Bernhard kwam er vaak. Martin Bormann was er lang de baas, de opperbaas.
Lees spitfirelist.com/for-the-record/ftr-30...

Op 4 mei Willy en Max groots een dodenherdenking laten opsieren is zo'n beetje het ranzigste wat je maar kan doen. Laat het een samenzijn van slachtoffers zijn, en niet van profiteurs.

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 21:39

@ VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:32
die bijbel hoef ik niet nog een keer te lezen , ik ken 'm vrij aardig inmiddels ( na 60 jaar lezen / beoordelen)

Hurdy Gurdy Man | 04-05-16 | 21:38

@VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:26
Je bedoelt Jannah denk ik. Ik ben geen reli geleerde maar dat snap ik nog net. En ik hoop tevens dat ik niet verder gedwongen wordt om nog meer kennis te vergaren over de Islam. Want dat begint mij danig te irriteren.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 21:38

Carmelita | 04-05-16 | 21:27
Geen cameltoe gezien?, beter opletten schat.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:37

kan ogen niet van die onbekende vrouw afhouden. Die 'Denk' gasten zijn zo schaamteloos.

Bokito ergo sum | 04-05-16 | 21:37

tweetybird | 04-05-16 | 20:55 Vorig jaar zag de kranslegging zwart van de kinderen.

ja,diedus! | 04-05-16 | 21:36

Parel van het Zuiden | 04-05-16 | 20:21
Beetje laat, maar Parel..... Wat een FANTASTISCH eerlijk en mooi betoog! Ik krijg het er niet zo uit, maar vind het prachtig!

Ik merk bij mezelf, dat ik deze stilte te weinig heb gedacht aan waar het echt om hoort te gaan, zoals Parel oa het beschrijft. Tijdens die 2 minuten heb ik irritante gedachtes gehad. Over de antisemitisme zonder argumenten, die compleet onterecht gedaan wordt door een bepaalde 'groep' in NL, en ik was achteraf geschokt door mijzelf. Ik keek ondertussen naar een plein wachtend op een kerel die schreeuwt tijdens de stilte om chaos te veroorzaken.... Die 2 minuten die je in gedachten bij de slachtoffers en de vechters voor onze vrijheid hoort te zijn, heb ik verkwanseld met gedachten over het nutteloze antisemitisme, ede, pleinschreeuwers ed. en ik was geschokt dat ik zelfs even ben bezweken voor de doortraptheid van het foute volk van foute islam en linkse wegkijkers..... En 3 weken terug heb ik nog een hele documentaire gekeken over WO2, en in al die kijkuren denk ik uiteindelijk veel meer na over wat ik in deze 2 minuten hoor te doen.

figuur | 04-05-16 | 21:33

@Hurdy Gurdy Man | 04-05-16 | 21:29
Ehm, lees je bijbel nog een keer (zie hierboven). Illuminati hebben iets met Esau overigens.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:32

-weggejorist-

Rene046 | 04-05-16 | 21:30

Het hele joden-haat vraagstuk is prima te herleiden tot de bron : het bijbelse verhaal van Ezau en Jakob, de kwestie van de eerstgeborene .

Hurdy Gurdy Man | 04-05-16 | 21:29

11 miljoen Russen bloedden dood met name op de akkers van de Donbass. Tegen het nazi beest. Vergelijk dat met de 100.000 Amerikanen die het leven lietten in Europa na D-Day.

Het is bijzonder onethisch en historisch wrang dat etnische Russen nu met een door de NATO gesteund en met EU/IMF geld betaald leger waarvan de soldaten SS emblemen dragen en nazi's vereren uit diezelfde Donbass worden weggebombardeerd.

Dat is ok iets waar wij als door de toekomstige geschiedenis veroordeelde daders van het heden vandaag even bij stil zouden kunnen staan.

trip666 | 04-05-16 | 21:29

@Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:26
De staat Israël toont aan dat ze geleerd hebben van hun fouten.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:29

donkeyman | 04-05-16 | 21:21
Ik keek ook even naar de Dam.
Maar het leidt af van herdenken.
Want dan vallen me onbeduidende dingen op zoals dat het pak van WA slecht gesneden is en de rok van Verbeet te kort.
RTL4 is meer ingetogen en prettiger.
Soit!

Carmelita | 04-05-16 | 21:27

@Mark_D_NL | 04-05-16 | 21:20
Ondanks dat je vraag niet serieus is, krijg je toch een serieus antwoord: Basic Dee refereert aan het mentaal geschapen 'hiernamaals' oftewel de hemel c.q. jannat.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:26

Stormageddon | 04-05-16 | 21:18
Je lijkt wel een oud wijf man.

Claude_Vieaul | 04-05-16 | 21:26

atheïstisch stemvee | 04-05-16 | 21:20
Als joden zo intelligent zijn, waarom hebben ze hun vrouwen en kinderen dan laten blootstellen aan eeuwenlange vervolgingen? Hadden ze het niet slimmer moeten aanpakken ipv intelligenter, want nu horen ze nog steeds het gegil van de kinderen die ze achter hebben moeten laten en dat gaat door merg en been.

So much voor op je strepen blijven staan.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:26

kweethetooknietbeter | 04-05-16 | 21:21
Ook dat is een mogelijkheid, maar een bordje zou al voldoende moeten zijn.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:25

@kweethetooknietbeter | 04-05-16 | 21:05
Ik typ altijd in stilte. Ik zeg nooit wat tijdens het typen op internet. Heel gek misschien, maar ik maak verder geen geluid, niemand heeft last van me als ik typ. Maar o wee als er 20:01 onder het reaguursel staat op Star Wars Day.... Shitstorm galore.
Hoe dan ook: May the Fourth be with you.

Stormageddon | 04-05-16 | 21:24

telelezer | 04-05-16 | 21:16
Ik beschuldig dan ook niet de doden dat ze voor niks gevallen zijn. Ik beschuldig de levenden, dat het allemaal voor niks was.
Een mens wordt lui en zelfgenoegzaam van 70 jaar vrede.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:23

Vanavond de kranslegging op tv gezien en ik heb me geergerd aan deze schijnheilige bijeenkomst. Inderdaad geen woord over opkomend fascisme en jodenhaat vanuit islamitische hoek.
Aboutaleb moet zich schamen dat dat hij dit niet ter sprake brengt. Een waardeloze vertoning vond ik het!

donkeyman | 04-05-16 | 21:21

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:06
Misschien is het idee om morgen, 5 mei, bevrijdingsdag met kettingen aan je ledematen en met een ijzeren bal aan je enkel je statement (Hoezo Vrij?!) te maken.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 21:21

@SyntaxError | 04-05-16 | 20:50
Nee geloof niet dat het vergelijkbaar is. Joodse bevolking werd van oudsher geweerd uit een fors aantal ambachten/ beroepen (van oudsher, was later minder). Maar intelligentie en discipline komen toch bovendrijven, vandaar relatief veel Joden in de handel en financiële sector.

In mijn herinnering was en is dit niet het geval met moslims. Al is het inderdaad zo dat met name Marokkanen geen goede naam hebben en die komen er nu moeilijker tussen.

Complottheorieën zoals de zionistische houd ik me verre van. Je komt er toch niet uit en het leidt nergens toe. Ik denk dat het eerder een diepe religieus gewortelde afgunst is. Tja Joden; ze lieten zich niet bekeren door Rome en Luther en ook al niet door Mohammed. Moeilijk allemaal.

atheïstisch stemvee | 04-05-16 | 21:20

"Het is de richting die mannen moeten gaan naar perpetual orgasm in het eeuwig voortbestaan.
@Basic Dimension | 04-05-16 | 21:08
Loop je dan de hele dag te fappen of gaat dat automatisch?

Mark_D_NL | 04-05-16 | 21:20

@Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:17
Ieder volk heeft zo zijn eigen specialisatie qua criminaliteit.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:20

@Basic Dimension | 04-05-16 | 21:08
"De mens is geschapen naar het voorbeeld van God" blijkt een van de eerste grote dogmas te zijn, daar de mens, binnen haar eigen grenzen van waarneming en referentiekader, God beschreven heeft ... toch?
Het woord van god, gedicteerd door mensen wordt aangenomen als een waarheid ... alsook het woord van Juncker?

SyntaxError | 04-05-16 | 21:19

Spartacus, dank je wel voor dit stuk. Je raakt de kern, het merg. Dit is Europa, ten voeten uit. "Om u als wisselgeld te schenken aan de hyena's voor de poort": Merkel en Böhmermann.

alivandewegenwacht | 04-05-16 | 21:19

william7055 | 04-05-16 | 20:31
Lukt 't?

Geile Markeerstift | 04-05-16 | 21:18

@i-Wonder | 04-05-16 | 21:03
Het is zo hypoctiet als de neten. Want ze zitten zelf op de bank met laptop of tablet, inde gaten te houden of er niemand reaguurt en niemand tweet om 8 uur. Als ze werek
Ijk zouden herdenken en werkelijk begaan zijn met slachtoffers dan zouden ze wel op de Dam staan of bij één van de duizenden oorlogsmonumenten waar herdenkingen zijn. Maar daar staan de helden niet. Nee, heel goed in de gaten houden of er iemand ergens iets typt op het internet. En daar dan tam-tam over maken en dus goede sier: kijk mij eens, ik heb iemand aangegeven die niet op onze manier herdenkt! Regelrecht NSB gedrag. Die ironie ontgaat ze zelf ook.
Alsof iemand tijdens hun herdenken last zou hebben dat iemand iets typt op het internet. Alleen diegenen die zelf ook helemaal niet herdenken hebben er zogenaamd last van. Het is zelfpijperij over de ruggen van... Enfin.

Stormageddon | 04-05-16 | 21:18

koter | 04-05-16 | 21:13
Een uitdrukking als jodenstreek komt dus niet uit de lucht vallen, zoals in de meeste gezegdes wel een kern van waarheid zit.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:17

""(..) gedenken doe je namelijk om er iets van te leren. En ik ben er achter gekomen dat we de laatste 20 jaar niks hebben geleerd van het verleden, maar een hoop zijn vergeten. Dus ja, die doden zijn dus voor niets gevallen en niet voor onze vrijheid. Die zijn we namelijk al jaren aan het verkwanselen.""
@ Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:06
.
Enerzijds heeft u met bovenstaande gelijk. Van gedenken moet je leren.
Anderzijds echter gedenk je ook de doden die gevallen zijn in hun gehersenspoelde hoop op vrijheid en verbetering, en opgejut om zich op te offeren voor het "vaderland"
Dat zelfde "vaderland" dat hen nu verraadt door ons volk te verkwanselen aan de Brusselse bezettingsmacht die ons nu dwingt de sluizen open te zetten voor onze vernietigers van de toekomst.

telelezer | 04-05-16 | 21:16

repulse2 | 04-05-16 | 21:01
Als engelandvluchteling, eh ik bedoel vaarder die achter de oranjes is aan gegaan, maar nooit mee gevochten heeft. Die?
Zwak zaad, geen soldaten, geen mannen.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:14

@Basic Dimension | 04-05-16 | 21:08
Dank u, hier heb ik iets aan. Heeft u wel eens LSD overwogen?

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:13

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 20:11
Exact, goed opgemerkt, zo is het !

Bolder | 04-05-16 | 21:13

"1) Zijn Europese joden ooit, ondanks hun vele positieve bijdrages en hun gebrek aan subversieve intenties, structureel veilig geweest?"

Veel Europeanen deden passief of actief juist mee vanwege de vermeende subversiviteit van Joden. In NL hebben we er zelfs een uitdrukking aan overgehouden "wat een jodenstreek...". Veel Europeanen (tegenwoordig met name Oost- en Zuid-Europeanen) geloven dit nog steeds. Droevige periode. Joden zijn de movers en shakers van de westerse beschaving zonder hen zou Europa niet veel voorstellen. Werkelijk alles dat enigszins van waarde is en zijn oorsprong in Europa heeft heeft een Joods signatuur. Dit geldt met name voor Nederland. Zonder haar Joden zou Nederland niet meer zijn dan een onderontwikkeld boerengehucht. Spijtig genoeg is door rancune en jaloezie tegen het superieure joodse intellect en succes Nederland het land dat het meest efficiënt en effectief zijn Joden heeft laten wegvoeren.

koter | 04-05-16 | 21:13

En verder geven we een ieder die antisemitisch is of antisemitische gedachten heeft een foldertje in zijn of haar taal waarin we een en ander uitleggen. Dan houdt het vanzelf op.

Rest In Privacy | 04-05-16 | 21:12

@kweethetooknietbeter | 04-05-16 | 21:05
Ik vind er van alles van, maar heb er geen probleem mee 2 minuten ff niets te communiceren, met respect tot de gevoelens van anderen. Geen zin in gezeik zou ook een argument kunnen zijn.

SyntaxError | 04-05-16 | 21:09

@Gerard Leeflang | 04-05-16 | 20:40
Ik ook niet. Wel met geschiedenis. Ik zeg alleen dat arabieren primair een joods probleem zijn, en zij het maar moeten oplossen.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 21:09

@nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:48
Een misstand is dat op deze site moraalridders willen bepalen wat andere doen op 4 mei om 20 uur. Dat stel ik ook dit jaar aan de orde.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:09

De moffen hebben heel wat smerige vuiligheid uitgehaald.
En ze zijn nu opnieuw bezig om Europa te onderwerpen via hun Brusselse handlangers

telelezer | 04-05-16 | 21:08

-weggejorist-

Poldergek | 04-05-16 | 21:08

Joden waren de eersten die het monotheïsme wijdverbreid vorm gaven. Zij smeedden uit de stamhoofden van hun Paradijscultuur één overkoepelende God. Het is de personificatie van de Alpha male die ons genetisch eigen is. Het is de polygame mannelijke heteroseksualiteit:

Assumption 68: In humans, the number of gods in the archetype of God is by nature unlimited (polytheism), with SM-dyad as principal component (main factor) of the space of gods. By testosterone (monotheism) this number of god factors is gradually restricted to one dimension, called SM-dyad or Allah construct. With oestrogens multi-dimensionality remains unaffected. This means that males tend to monotheism and females to polytheism.

Assumption 76: Consider the polytheistic set of n tribal heads in paradise culture as an overdetermined set of n-equations in the space of gods, which has to be caught by a single principal component: the assumed factor of sadomasochism. The angle to this main axis has to be given by the God of monotheism (m=1), who by definition is a known but unknown parameter, because God is defined as not to know. What means that this invisible God, the proposed principal binding factor among all those tribes, is agreed not to be known in an also unknown universe. What means that God gives a fake angle to the SM-dyad in space. But then it may be more parsimonious to define the power dimension of human sexual space directly as sadomasochism and to forget about 'God'.

De monotheïstische God geeft de onbekende coördinaten van het parallelle universum aan. De Paradijscultuur was bereid om reïncarnatie in het aardse universum (in inbredbodies van de eigen stam), in te wisselen tegen perpetual orgasm in the parallel universe.

De God van het Jodendom, het christendom en Allah van Islam geven alle een andere hoek aan naar het parallelle universum. Het is de richting die mannen moeten gaan naar perpetual orgasm in het eeuwig voortbestaan. Nog duidelijk herkenbaar bij moslims in hun illusie van de 72 maagden, overigens van ver voor de koran.

Het christendom sloeg met Jezus als tweede God de weg terug in naar het polytheïsme, althans het volksgevoelen. Maar de christelijke kerk bleef monotheïstisch.

Wat is dus de strijd tussen de monotheïstische religies? Het is de strijd om de macht om de coördinaten van God in het parallelle universum te mogen bepalen. Want 'God' is een zelfprojectie van de man en dat laat je je niet door een andere religies dicteren...

Basic Dimension | 04-05-16 | 21:08

De grote fout die wij hier in Europa na de tweede wereldoorlog gemaakt hebben is dat -nadat het nazisme was verslagen-, policor Europa bergen mensen uit andere culturen binnenhaalde zonder te controleren of dit wel goed samen paste met onze cultuur. Vaak ging het (heel)goed; denk aan chinezen, Vietnamezen, Kaapverdiërs, Angolezen, Indiërs, etc.
Maar we hebben ook een hele grote, onherstelbare fout gemaakt die onze ondergang zal worden; het naar binnenhalen van een godsdienst die gestuurd wordt door pure haat jegens eenieder die afwijkt van haar ideeën, die uit is op overheersing en vernietiging van eenieder die niet aan haar denkbeelden voldoet..... inderdaad: de islam.
En daar gaan wij in de nabije toekomst nog een hele hoge prijs voor betalen.

miff | 04-05-16 | 21:06

Ik heb vanavond om 20.00 uur niks herdacht en ik heb ook niet gezwegen. Herdenken en gedenken doe je namelijk om er iets van te leren. En ik ben er achter gekomen dat we de laatste 20 jaar niks hebben geleerd van het verleden, maar een hoop zijn vergeten. Dus ja, die doden zijn dus voor niets gevallen en niet voor onze vrijheid. Die zijn we namelijk al jaren aan het verkwanselen.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 21:06

contramien | 04-05-16 | 20:45
Schouder aan schouder. Er zijn nog 60K joden in nl en als je alle bejaarden en hipsterTs er vanaf trekt hou je misschien 100 soldaten over.
En die werken dan voor Goldman Sachs ;)
Nee laat maar.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:06

Ik vindt het prima, maar het monument op de Dam is opgericht voor de Nederlandse militairen en verzetsstrijders die omkwamen in de Tweede Wereld Oorlog. Ik zie nu dat dit wat naar de achtergrond is gedrongen, en dat de nadruk nu vooral en voorop op de Joodse slachtoffers is gekomen. Iedere dode is even verschrikkelijk, maar toch vreemd.

070 | 04-05-16 | 21:06

Dames (en heren ook),

Effe stoppen met fitties e.d., doe dat in het volgende topic.

Respcet.

Leo* | 04-05-16 | 21:06

@Stormageddon | 04-05-16 | 20:58
Dat heeft niets met eigenpijperij te maken. Maar alles met fatsoen. Als je er zelf niks mee hebt, dan gun je een ander toch die 2 minuten stilte per jaar. 2 minuten! Waar hebben we het over. Je staat gemiddeld langer in de rij bij de kassa. En daar kruip je toch ook niet voor?

Rest In Privacy | 04-05-16 | 21:05

Goededag Zwitsal, wat moet je?

SyntaxError | 04-05-16 | 21:05

@Stormageddon | 04-05-16 | 20:58
Ja vorig jaar reaguurde ik wel om 20:01, dit jaar was ik helaas te laat. Snap nooit waarom mensen andere willen voorschrijven wat ze wanneer moeten voelen.

i-Wonder | 04-05-16 | 21:03

Goededag

repulse2 | 04-05-16 | 21:02

@koerbagh, je was er ook wel vasthoudend in... 2 jaar op rij volgens mij.
Ik ga de plaat weer poetsen.

repulse2 | 04-05-16 | 21:01

@ Ni Fallor.
Ben het helemaal met je eens; altijd simpel en ontroerend. Snap niet waarom deze herdenking "commercieel" moest gaan. Overigens (tussen het zappen) vond ik Aboutaleb ook sterk.

Mottige Dorus | 04-05-16 | 21:01

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 20:43
Prima voor ze. Ik maak me meer zorgen om mijn eigen volk. Joden hebben geen prioriteit. Ook slechte ervaringen met ze, het zijn net slimme arabieren en zo gedragen ze zich ook. israel kun je ook niet vergelijken met europa, het is een luisterpost van de Navo, meer niet. En qua economie is het ook nog eens slecht gesteld met dat land er is heel veel armoede.
Ik heb niets met joden.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 21:01

"Houd de eer aan jezelf, en wacht niet af tot de Europeaan tot inkeer komt."
Spartacus, ik vind deze oproep onacceptabel.

Schoorsteenveger | 04-05-16 | 21:01

Banken dus? Vul de rest zelf maar in.
Gerard Leeflang | 04-05-16 | 20:36
Dat heb ik al gedaan. Behalve voor wat handgeld en de verplichte en overigens prima relatie met belastingdiensten doe ik helemaal niks meer met banken.

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 20:58

@i-Wonder | 04-05-16 | 20:33
Tip: probeer je niet te verdedigen of te verontschuldigen tegenover de fatsoensmoralistische fascisten en andere dominees. Je hebt volkomen gelijk, maar sommigen eisen en dwingen gewoon dat iedereen hetzelfde herdenkt en collectief meedoet, op precies dezelfde manier en speuren het hele internet af naar mensen die op dat moment niet meedoen met het nationale collectieve moraalorgasme van twee minuten. Ze hebben het er maar druk mee. (Anderen dwingen om respect te hebben... Waar ken ik dat ik van?)

Ik hebt het zelf op deze pagina's meegemaakt, jaren geleden toen ik om 20:00 reaguurde:
(...)
Nou, daar ben ik nog heel lang mee achtervolgd... Of denk aan de shitstorm die de Annabel een paar jaar geleden over zich kreeg toen ze om 8 uur tweette:
"Wat is iedereen stil, is er iemand overleden of zo?"
Dat heeft ze geweten.... Werkgevers gebeld, ze mocht niet meer bij De Rijdende Rechter, ze moest helemaal kapot. Nou zal Annabel dat allemaal aan d'r bevallige reet roesten, maar het de moralistische, fatsoensfascistische herdenkingspolitie is genadeloos.

Mooi laten gaan en laat al die zelfpijpers lekker stikken in hun eigen fatsoenssperma. Vinden ze lekker. Voelen ze zich goed bij. Heeft helemaal niks met oorlogsslachtoffers of herdenkingen te maken, het voelt lekker iemand moralistisch de maat te nemen. Een egoboost. Vooral als ze bijval krijgen van andere fatsoensfascisten. Let maar op hoe ze hierop gaan reageren. Ik kan het al voorspellen.

Stormageddon | 04-05-16 | 20:58

"Maar waar komt die Europese onwil vandaan?"

Europese onwil. Dan moet eerst worden afgevraagd wat Europese is.

Europese wordt vertegenwoordigd door politici die op hun beurt volledig ten dienste staan voor de bazen en multinationals.

Europese zijn dus de bazen en de multinationals.

De Joden zijn een heel stuk slimmer dan de islamieten met als gevolg dat de Joden geen zwaar werk zullen gaan doen voor een habbekrats in tegenstelling tot de islamieten.

Vandaar dat de Europese massaal de islamieten laten komen en de Joden in wezen weg zullen jagen hetgeen de Europese onwil verklaart.

ProAsfalt | 04-05-16 | 20:57

i-Wonder | 04-05-16 | 20:33

High 5 ?

luto | 04-05-16 | 20:56

@Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:47
Niet oordelen op beloften, maar op daden.
Daar zouden we allemaal eens over kunnen denken ...

SyntaxError | 04-05-16 | 20:55

Nou sylvana zal morgen wel weer de verongelijkte uithangen en zeggen dat het opvalt dat het feestje door meest blanken gevierd wordt. Dat dat dus niet kan en het dient afgeschaft te worden. Ze zal wel ook komen met kul dat haar slaven nooit op een dag herdacht worden. Maar daar heb ik nu antwoord op. Jawel hoor sylvana dat is de dag op 5 december.

tweetybird | 04-05-16 | 20:55

@contramien | 04-05-16 | 20:45
Mooi geschreven.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:55@nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:46
Hij heeft wel een punt. We heeft bepaalt dat stilte respect is en geluid disrespect. Misschien voel ik wel meer emotie wanneer ik eens 2 minuten gil en krijs als een Arabische weduwe.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:52

Glasgow Argus | 04-05-16 | 20:50

Hahaha zo zag ik het nog niet voor me. Maar die kans zit er nog dik in ook!!!

tweetybird | 04-05-16 | 20:52

Achja, vrijheid. Als je in een leuk huis ver weg van de grootste bezette steden woont is het leuk ja die vrijheid, als je in zo'n getto vol links-liberalen+ bezetters woont is het niet zo leuk.

GameOverBro | 04-05-16 | 20:51

Ni fallor | 04-05-16 | 20:43
De herdenking voor het gewone volk zonder hypocriete hoogwaardigheidsbekleders :-)

kleinkonijn | 04-05-16 | 20:50

Boven klaagt iemand dat hij nog nooit zo,n grote gezamelijke groep blanken bij elkaar heeft gezien.
Dat heeft hij goed bekeken, het is een speciale herdenking voor vermoorde blanken en indo,s, de Islam, enz Pieten stonden aan de andere kant.

Mantisomantis | 04-05-16 | 20:50

-weggejorist-

Mantisomantis | 04-05-16 | 20:50

@atheïstisch stemvee | 04-05-16 | 20:34
Is dat ook verglijkbaar met de huidige buitenlanders, die geen werk kunnen vinden enzo? Als in "Moslims zijn de nieuwe Joden"?
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2016/05/...
De "gevestigde" Joden lijken het tegenwoordig nog steeds goed te doen trouwens, in edel-stenen/-metalen en in de financiele sector.
Een haakse bocht; Is het Zionistisch complot, waar veel moslims in schijnen te geloven, gebaseerd op iets "tastbaars", of is het pure b.s.?

SyntaxError | 04-05-16 | 20:50

tweetybird | 04-05-16 | 20:47
met Ali B. als Anne F.

Glasgow Argus | 04-05-16 | 20:50

i-Wonder | 04-05-16 | 20:46
Laat ik uitsluitend afgaan op je naam en me daarbij neerleggen.

Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:50

Ik heb dit jaar dubbele gevoelens bij de Dodenherdenking en het bevrijdingsfeest van morgen. Ik vond het al moeilijk om een junta-dichter te zien zitten bij de slachtoffers, maar nu zien we ook nog ne regering die Turken met miljoenen ons deel van de wereld in laat komen, waarna die het vrije woord en andere mensenrechten nog verder om zeep kunnen helpen.

JoopRe | 04-05-16 | 20:50

Domplein in Utrecht mudvol met blanken, veel jongelui en moeders met ukkies.
Iedereen 2 minuten stil, op de duiven na.
Na het zingen van "de tirannie verdrijven, die mij mijn hert doorwondt" ben ik maar weggegaan. Toen begon een gemeentebobo luid te verkondigen waar het allemaal voor diende: alle slachtoffers in de afgelopen zeven decennia die ....

Thomas333 | 04-05-16 | 20:50

Een aardige analyse maar er is wel wat op aan te merken:

"Zijn Europese joden ooit, ondanks hun vele positieve bijdrages en hun gebrek aan subversieve intenties, structureel veilig geweest?". Ja. Gedurende lange tijd en tot nog niet zo heel lang geleden waren joden hier net zo veilig als andere burgers, en werden zij slechts bij hoge uitzondering aangevallen vanwege hun joodse achtergrond. En dat was iets dat andere minderheden ook ten deel viel, niet alleen de joden.

"Veel Europeanen voelen, als het erop aankomt, niet genoeg sympathie voor hun joodse-streepje-medelanders om hun hand ervoor in het vuur te steken." Nee dus, ook dit heeft niet specifiek met het jodendom te maken. Europeanen zijn laffe, luie labbekakken geworden, maar dat geldt in algemene zin. Ze staan niet op om joden te verdedigen wanneer nodig, maar dat doen ze evenmin voor andere groepen: homo's, vrijheidslievende columnisten, of bepaalde etnische minderheden. Ze staan zelfs niet meer voor hun buren op de bres.

Het enige wat joden onderscheid van andere zwakke groepen in Europa is dat er (opnieuw) een ideologische achtergrond bij de daders is die haat jegens de joden aanwakkert. Maar zelfs dat maakt ze niet echt uniek: ook andere groepen ontvangen die haat in meer dan voldoende mate. Het gaat de daders niet om de joden maar om iedereen die buiten hun groep en hun geloof staat. Ze moeten alleen ergens beginnen...

Muxje | 04-05-16 | 20:50

centre pompidoe | 04-05-16 | 20:46

Nee hoor. Ik vond het ook vreemd!!

tweetybird | 04-05-16 | 20:49

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:46

Antwoord is nee.
Maar waar wil je naar toe met je betoog ?

luto | 04-05-16 | 20:48

De joodse bevolkt vlucht ook in Zweden al jaren uit steden als Malmö uit angst voor de terreur.
Dat begon al 10 jaar geleden: www.telegraph.co.uk...
www.theatlantic.com...

En dit is met de nieuwe stromen alleen maar erger geworden. Eigenlijk is het te smerig voor woorden hoe juist links die altijd zegt te hebben gestreden voor tolerantie, emancipatie etc nu haar eigen mensen verraad

En dan heb ik het nog nieteens over het feit dat ook in Nederland joodse gezinnen worden aangevallen, je in het ooit zo tolerante Amsterdam als homo op je bek kan worden geslagen als je hand in hand door de verkeerde buurt loopt, je vriendin beter bepaalde straten kan mijden als ze in de zomer een jurkje aan heeft en niet lastiggevallen wil worden, op sommige scholen het hoofdstuk holocaust wordt overgeslagen omdat dat voor sommigen gevoelig ligt, hoe een comedian op tv verteld dat hij zichzelf censureert door bepaalde grappen niet meer te maken uit angst voor geweld. Maar dan kijkt met name links ineens de andere kant op.

henkdekanarie | 04-05-16 | 20:48

i-Wonder | 04-05-16 | 20:33
Ik vind het te kinderachtig voor woorden.
Tip: er zijn ook misstanden waar je tegen ageren kunt!

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:48

i-Wonder | 04-05-16 | 20:33
Ik vind het te kinderachtig voor woorden.
Tip: er zijn ook misstanden waar je tegen ageren kunt!

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:48

Zet er nog iemand in op de eerste divisie kransenvoetbal van vanavond?

KaiserSoza | 04-05-16 | 20:47

Ni fallor | 04-05-16 | 20:43

Ja ik denk er hetzelfde over. Het wordt gewoon nu als een soort entertainment show gebracht op de NOS. Wat was er mis met die eenvoud. Tsja ze slaan een beetje door!! Nou volgend jaar zal het wel in musical vorm gaan. Mooi man!! John de mol of van de ende ook weer werk. De 4 mei herdenkings musical!!

tweetybird | 04-05-16 | 20:47

@Gerard Leeflang | 04-05-16 | 20:34
De islamieten ook. Ismael is zoon van Abraham en Hagar (slavensletje).
Joden en islamieten stammen af van dezelfde God.
Meer chocolade kun je er volgens mij niet van maken.

luto | 04-05-16 | 20:47

Bij ons in het dorp was het wederom indrukwekkend. Doodstil, alleen in de verte een vliegtuig, die kan niet even stoppen. Verder allen het getwitter van vogeltjes.

Het was mooi.

Leo* | 04-05-16 | 20:47@Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:33
Weet ik niet. Ik beoordeel mensen niet op hun achtergrond maar op hun prestaties.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:47

"niet heel anders dan de anti-zelfmoordnetten onder de daken van Chinese bedrijven en"

Duurt niet lang meer dat dat ook bij Nederlandse bedrijven gaat gebeuren omdat daar alleen nog maar te werk gestelden werken voor nop vanuit de bijstand waarbij de bazen er met de poen vandoor gaan op kosten van de belastingbetaler.

ProAsfalt | 04-05-16 | 20:46

@Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:43
Je bent daarmee hetzelfde als de linkse moraalridders met hun meninkjes.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:46

Ben ik de enige die het raar vind dat iemand die de islam aanhangt (de islam die wellicht nog antisemitischer is dan het nazisme destijds was), mag komen preken na de kranslegging?
.
Misschien moet hij eerst 's naar z'n eigen islam kijken, voordat hij zich op zulke herdenkigen vertoont.

centre pompidoe | 04-05-16 | 20:46

luto | 04-05-16 | 20:43
Verstoor je soms ook weleens voor je lol begrafenissen? Of slecht-nieuwsgesprekken? Begin je hardop te lachen als iemand huilt?
Of ga je lopen drammen als iedereen het gezellig heeft?
Gewoon, omdat je de dingen graag op je eigen manier doet?
Bravo, hoor!
Ik gun anderen ook hun vrijheid. Ook hun vrijheid om te gedenken. Lawaai maken kan nog op genoeg andere momenten.

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:46

Mooi stuk Spartacus. Vind het wel zwaar op de hand en ontbeert een oplossing. Antisemitisme ligt altijd latent op de loer en laat bijna nooit zijn ware gezicht zien. Behalve dan die islamieten, die kun je geen fijngevoeligheid toedichten. Het is dus het niet optreden tegen hen, waar het ware antisemitisme achter schuil gaat.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 20:46

Spartacus, uw betoog is ontroerend en bevat een aantal valide punten, maar wat betreft het belangrijkste punt slaat u toch de plank volkomen mis: de meeste joodse nederlanders, of, zo u wilt, nederlandse van joodse afkomst wonen hier al sinds de 16e en 17e eeuw, vaak langer dan vele "autochtone" nederlanders. Zij zien nederland niet als een gastland, maar als hun land, hun enige vaderland. En ja, na 71 jaar worden ze opnieuw bedreigd, en ja, opnieuw kijkt een deel van de nederlandse samenleving weg. Maar deze keer is er een groot verschil: de joden zijn weliswaar de eerste slachtoffers van het fascistoide islamitische invasieleger, maar het zal niet lang meer duren voordat iedereen die nu nog denkt dat de westerse manier van leven onaantastbaar is, zijn leven niet meer zeker is. Iedere zelfstandige vrouw, iedere cabaretier, iedere homo, iedere democraat, iedere journalist, iedere christen, iedere atheist zal bedreigd worden door de barbaren waardoor Europa wordt overspoeld. En als de ogen van de politici eindelijk opengaan en onze laffe machthebbers eindelijk besluiten om de vijand een halt toe te roepen, dan zullen de joodse nederlanders schouder aan schouder met alle andere nederlanders strijden om nederland, hun nederland de verlossen van de bezetter.

contramien | 04-05-16 | 20:45

@tweetybird | 04-05-16 | 20:25
Precies, derhalve kijk ik altijd op RTL4 naar de waalsdorpervlakte omdat dat voor de gewone mens is in tegenstelling tot Amsterdam dat kennelijk alleen voor de bobo's is.

ProAsfalt | 04-05-16 | 20:44

Ik heb dat nieuws helemaal gemist over dat meisje toen.. Wat een ellende heeft Europa over zichzelf afgeroepen met de import van al die achterlijkheid uit de zandbakken.

Dirk III | 04-05-16 | 20:44

i-Wonder | 04-05-16 | 20:40
Klopt. Maar dat is dus niet gebeurd. En dat is te prijzen. Doei.

Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:43

@Gerard Leeflang | 04-05-16 | 20:34
Alle joden zijn nazaten van Abraham. De twee bloedlijnen zouden weer gerecombineerd moeten worden. Dat is beter voor iedereen.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 20:43

-weggejorist-

luto | 04-05-16 | 20:43

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:34

De commissie van 4 en 5 mei claimt het monopoly op "hoe te gedenken". Dit moet dan in stilte gebeuren. Ik ben meer voor in het herdenken in veel decibellen.
Natuurlijk mag iedereen op zijn eigen manier herdenken. Maar ik gedenk op mijn manier.

luto | 04-05-16 | 20:43

Wederom diep onder de indruk van de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte. Indrukwekkend door haar eenvoud en echtheid. Wordt veel te kort uitgezonden door RTL4.

Ni fallor | 04-05-16 | 20:43

Nu wegkijken en straks hebben we allemaal in het Verzet gezeten. Collectief laf volk die Nederlanders.

GiftZwerg | 04-05-16 | 20:42

IK IK IK ;-)

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:42

Het gaat om mij. IK. ;-)

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:41

Beste mensen luister nu eens naar mij. Het wordt tijd dat IK eens in de regering kom te zitten.

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:41

Helaas Spartacus, te ver doorgezocht, te veel gelezen in de rationele literatuur. Jodenhaat zit veel dieper en heeft een veel simpeler afkomst. Zoals Hitchens zegt in zijn voordracht over free speech uit 2006:
---
Somebody said that antisemitism and Kristallnacht in Germany was the result of 10 years of Jew-baiting. Ten years?! You must be joking! It’s the result of two thousand years of Christianity, based on verse of one chapter of St. John’s Gospel, which led to a pogrom after every Easter sermon for hundreds of years, because it claims that the Jews demanded that blood of Christ be on the heads of themselves and all their children to the remotest generation. That’s the warrant and license for, and incitement to, anti-Jewish pogroms.
---
Eigenlijk staat het in Mattheus 27:25, maar Johannes 18-19 werkt het verder uit.

Daar komt de europese anti-semitische traditie vandaan.

Voor de rest heeft het postmodernisme genoeg kapot gemaakt en plukken we daar nu de wrange vruchten van. Maar dat is een ander verhaal.

postmodernismisdead | 04-05-16 | 20:40

@Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:37
Precies, de laat de medereaguurder die tussen 20:00 en 20:02 wel wil reageren dat rustig doen, zonder jezelf met morele oordelen erboven te plaatsen.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:40

Maar ja ook gaaf joh. Op het moment dat de kransen gelegd werden hebben de turken ineens aan alle voorwaardes voldaan. Ja ongeloofelijk. Zeg maar aan de ene kant de gevallene herdenken en aan de andere kant ons in die 2 minuten stilte nassen. Hmmm wanneer heb ik dat al eens eerder gezien. O ja met VVD-ers die stiekem wedjes op dat soort dagen er snel door heen jasde. Nou turkije zal dus met kerst wel bij de EU komen. Dat zal tweede kerstdag er wel snel door heen gejast worden. De nieuwe EU manier naar het goede voorbeeld van die corrupte VVD. Zelfs op zo'n dag als deze schoomt en schaamt de EU zich niet om u en mij te naaien tot en met!! Mooi joh . Anderhalf miljoen koerden die in de zomer afscheid nemen van turkije en u mag raden waar ze asiel gaan aanvragen. Ik denk nederland en duitsland. En het lullige is. Het is voor die mensen nog terecht ook. Want hun leven is met die gestoorde Erdogan echt in gevaar. Jammer zelfs deze dag weten ze nog te verpesten. Over een tijd als je vraagt waar 4 mei voor staat zeggen de mensen de dag dat de EU de turken hun sterretje likte.

tweetybird | 04-05-16 | 20:39

Intelligent volk wordt weggepest en wij krijgen inteelt barbaren er voor terug.
Tel uit je winst.

henk vintage | 04-05-16 | 20:39

Misschien Marokko. Marokko heeft altijd joodse vluchtelingen opgevangen.

Cobarde | 04-05-16 | 20:38

i-Wonder | 04-05-16 | 20:33
hysterie hysterie.. Er wordt blijk gegeven van vreugd om het feit dat kennelijk de reaguurderspool bestaat uit gelijkgestemden op dit punt. Hierin is de medereaguurder het onderwerp. Uw betoog betreft een inhoudelijk dispuut. Dat is nu net niet die vrijheid voor de ander scheppen.

Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:37

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 20:25
Banken dus? Vul de rest zelf maar in.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 20:36

King of the Oneliner | 04-05-16 | 20:14
komop niet zo pessimistisch. we hebben altijd Arnon Grunberg en Hanneke Groentenman nog.

Graaf van Egmont | 04-05-16 | 20:35

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:20

Zonder de Marokkaanse helden was Nederland pas in 1946 bevrijd, zeker weten.

eerstneukendanpraten | 04-05-16 | 20:35

luto | 04-05-16 | 20:30
Je hoeft niet mee te herdenken.
Maar geef de anderen wel de kans te herdenken!
Zie je het verschil?

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:34

@SyntaxError | 04-05-16 | 20:30
Mochten veel beroepen niet uitoefenen, konden vaak niet bij gildes etc.. Vandaar dat Joden vaak terecht kwamen in 'vrije beroepen'. Bleken ze goed in te gedijen.

atheïstisch stemvee | 04-05-16 | 20:34

Europese joden zijn geen nazaten van abraham, maar stammen af van een turkse stam die naar europa is gekomen. En Jiddisch is een beiers dialect. Ik kan het zo niet vinden, maar een prof uit Tel Aviv heeft dit gepubliceerd, jaren stil gehouden maar uiteindelijk toestemming gekregen van de regering.
De meest dna zuivere joden zijn... de palestijnen, joden van oorsprong, maar met geweld tot de islam bekeerd.
Oh, ironie.

Gerard Leeflang | 04-05-16 | 20:34

@nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:28
Natuurlijk mag jij herdenken. Als ik een artikeltje om 20:01 wil typen hoef jij dat niet te zien als jij herdenkt. Waar ik op reageer is de hysterie van "Gelukkig heeft er niemand gereaguurd van 20:00 tot 20:02"

i-Wonder | 04-05-16 | 20:33

Ik ben ook al zo'n 15 jaar gestopt met herdenken op 4 mei d.m.v. 2 minuten opgedragen stilte om 20.00uur. Het heeft mij en mijn vrouw zelfs een vriendschap gekost omdat ik het hypocriet en haatdragend vond dat er geen huidige generatie Duitsers werden uitgenodigd op de herdenking. Want kwetsend o.i.d..

Daarnaast werd en wordt de herdenking enorm gekaapt om alle slachtoffers van oorlogsgeweld in de hele wereld te herdenken. Voor mij is dat zeg maar: 'een brug te ver'. 4 mei was in het leven geroepen om de slachtoffers en helden te herdenken van WOII.

Ik doe er dus ook niet aan mee. Aan iedereen die vind dat ik dan geen 'RESPECT' op breng kan ik zeggen dat ik met mijn kinderen een rondreis Normandië inclusief de grote Amerikaanse begraafplaats, een gezamenlijke Duits en Geallieerde begraafplaats en een grote Duitse begraafplaats heb bezocht. Om aan mijn kinderen te laten zien dat er aan beide zijden groot leed is geleden.

En voor deze zomer staat er een reis naar Auschwitz op het programma.

Ik heb het niet nodig om verplicht op een bepaalde datum en tijd respect op te brengen. Daar doe ik niet aan mee.

QuantumHolo | 04-05-16 | 20:33

Mooi geschreven spartacus. Speciaal voor jou een nieuwe nick, om een verdiende veer in je anusje te stoppen, gemaakt.

repulse2 | 04-05-16 | 20:33

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:32
Spartacus is gastarbeider?

Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:33

Wanneer de import van de Islam niet zo verschrikkelijk groot was geweest was dit artikel nooit geschreven.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:32

6 miljoen joden 60 miljoen de total score in de laatste antieke oorlog welk beeindigd werd met de Grote Boem. Op naar 600 miljoen tot 6.000.000 als het echt verkeerd gaat tussen de nucleaire hotspots in den Welt, peace enne welcome in real world today!

william7055 | 04-05-16 | 20:31

Natuurlijk wel erg wat er 70-75 jaar geleden is gebeurd maar laten we niet vergeten dat de grootste slachtoffers zij zijn wiens winkelcentrum incluis theehuis is gesloopt. En dat anno 2016. Alsof we niks geleerd hebben....

Hufter | 04-05-16 | 20:31

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:20 Gelezen epistel tijdens de geschiedenisles VMBO ?

ja,diedus! | 04-05-16 | 20:31

Punt 1) Zijn Europese joden ooit, ondanks hun vele positieve bijdrages en hun gebrek aan subversieve intenties, structureel veilig geweest?
-
Ik heb ooit iemand horen beweren dat de Joden in de geschiedenis vaker "weg gejaagd" zijn omdat het "*sjacheraars" waren ... heeft dat enige grond?

SyntaxError | 04-05-16 | 20:30

Irritant die mensen die anderen in de gaten houden of ze wel of niet 2 minuten stil zijn.
Twee minuten stil plisie krijgt van mij een middelvinger.

luto | 04-05-16 | 20:30

Ik hoop vooral dat ons Nederlanders de boodschap hun vrijheid te koesteren begrijpen in de context van de het nu en waartegenover we staan. Er is een vijand en dat is de Staat. Zij is de enige die ons vrijheden kan geven en afnemen. En zij neemt vooral af.

Claude_Vieaul | 04-05-16 | 20:29

Hulde Spartacus, geniaal bedankt voor deze bijdrage!

Boersmania | 04-05-16 | 20:29

@nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:28
Dat vind ik dan weer heel mooi geformuleerd.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:29

Was net bij de dodenherdenking hier bij het monument ter nagedachtenis van de gevallenen. Weer erg druk en ook veel kinderen. Geen nieuwe Nederlander gezien laat staan één kopvod. Vreemd...

eerstneukendanpraten | 04-05-16 | 20:28

i-Wonder | 04-05-16 | 20:27
Je hoeft niet mee te herdenken.
Maar geef de anderen wel de kans te herdenken!
Zie je het verschil?

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:28

@Heinzz | 04-05-16 | 20:26
Ben helemaal niet stoer maar vind het belachelijk dat jullie zo hysterisch reageren als iemand niet aan jullie herdenken mee wil doen.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:27

Complimenten voor dit artikel !!!

A3an | 04-05-16 | 20:27

@i-Wonder Ik wou dat ik zo stoer was als jij. Sukkel, je moet niks.

Heinzz | 04-05-16 | 20:26

Hulde en eerbied voor het Joodse volk. Laat ons pal blijven staan voor onze joodse medeburgers, in Nederland en Europa. Stand your ground. Shalom Chaverim.

fehlschluss | 04-05-16 | 20:26

@i-Wonder | 04-05-16 | 20:15
Mijn beste,
Wil je alsjeblieft even wachten tot het volgende topic voorbij komt? Het gaat hier nu even over iets anders.
Dank je wel.
Uit de grond van mijn hart.

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:25

Lieve mensen, ga je eens verdiepen waar alle shit toen en nu vandaan komt. Het komt de laatste honderd jaar niet van religies of van oprechte burgeropstanden. Het zijn altijd banken, olie- en gasboeren (IS/ISIL/ISIS/Daesh heeft weer een gasveldje gewonnen vandaag), wapenproducenten en zij die wereldwijd de drugshandel controleren die oorlogen creëren. En die banken specifiek verdienen er aan alle kanten het meest aan.
En dat zijn allemaal ook de clubs die de EU (en vroeger de afzonderlijke landen) en de VS controleren.
Je opwinden over de gevolgen is zinloos. De oorzaken (die clubs dus) aanpakken, daar gaat het om.

Guy Veropzoudten | 04-05-16 | 20:25

Tsja heb ook eens goed gekeken. Maar ik zeg feestje weer voor de hoge heren. Raar zie toch juist een hoop van die sukkels die niks op hebben met vrijheid. Een pinokkio Ruttegraat en kornuiten bijvoorbeeld. Jammer. Want het begint een beetje een klucht te worden op deze manier. Nou volgend jaar maar de waaldorpersvlakte kijken.

tweetybird | 04-05-16 | 20:25

Ik heb niks tegen joden, maar die jack van Gelder, familie Barend, hanneke Groenteman en de rest van de zionistische kliek mag van mij betreft van de buis worden verwijderd.

Jack van Gelder---> Cruyff heeft mij benaderd voor de EC 1 finale die Barcelona heeft gewonnen door de vrije trap van Koeman. Ik heb hem een paar tips gegeven. Johan heeft dit nooit naar buiten gebracht.
Aldus Jack van Gelder 1 dag na het overlijden van Johan Cruyff.
Nog maar te zwijgen over Frits Barend. Gênante vertoning op tv.

luto | 04-05-16 | 20:24

-weggejorist-

Stormageddon | 04-05-16 | 20:24

Wat ook altijd merkwaardig is: eerst wordt de Holocaust ontkend als een joods complot om de stichting van Israel te rechtvaardigen, dan wordt Israel hetzelfde verweten als Nazi-Duitsland en tot slot moet Hitler terugkomen.... Welke logica gebruiken die gasten?
Als het een joods complot was, dan is het dus nooit gebeurd en wat moet zich dan herhalen? En wat moet Hitler dan doen als hij terugkeert? Hij had toch niets gedaan? De Holocaust heeft toch nooit plaatsgevonden, volgens die types?
Ik probeer altijd van de meest idiote ideeën, ideologieën, religies en complottheorieën de centrale gedachtengang te volgen, en dat lukt ook vaak wel omdat die ideeën hoe idioot ook, intern wel consistent zijn, maar deze heb ik nooit begrepen.

Stormageddon | 04-05-16 | 20:24

Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:10
Hoorde vanmorgen op de radio dat ze tot middernacht bewaakt worden en dan inderdaad tot morgenochtend vroeg veilig gesteld worden. Om dan weer teruggezet te worden.
Dit gaat zo tot 8 mei....
.
triest.

frenkievee | 04-05-16 | 20:23

We zitten alleen nu inderdaad met een religie/ideologie opgezadeld die niet alleen maar joden haat.Maar die ook geen boodschap hebben aan onze westerse normen en waarden.En ze zullen niet rusten voor ze dat vernield hebben met hulp van de naivelingen.

van stampij | 04-05-16 | 20:22

Godsdiensten staan als een impasse tegenover collectieve vooruitgang en voortschrijdend realiteitsbesef van de beschaving. En hier hou ik het maar bij... op zo'n dag als vandaag.

XaleX_2 | 04-05-16 | 20:22

Gaaf stukkie Kirk, consistent.

compitaal | 04-05-16 | 20:22

Met de huidige politiek is 4 Mei geen herdenking meer, maar een toelichting op hun toekomstplannen. Mensen die aan de wieg staan van een nieuwe holocaust stellen zich in de voorste rijen op de dam op. Niet eerder was het verraad aan de oorspronkelijke gedachte en doelstelling van 4 Mei zo compleet.
.
Zo beziende heb ik bijzonder veel moeite gekregen met de 4 Mei ceremonies. Vrijwel elk daarvan wordt ontsierd door een politiekcorrecte landverrader die zijn medeleven staat te veinzen, die woorden spreekt die hij in het dagelijks leven onteert.
.
En toch herdenk ik, want ooit vielen velen voor vrijheid en aan dat offer kan, nee mag niet zomaar voorbijgegaan worden. Ik heb mijzelf speciaal voor 4 Mei de duistere kunst van het wegkijken geleerd. Ik zie ze gewoon even niet, die landverraders, die hypocrisie. Ik zoek naar de gezichten van veteranen in het publiek.
.
Ze zijn er nog, hoor. Krasse knaren die uit volle borst het volkslied zingen, gaan staan terwijl ze eigenlijk niet meer kunnen, en wiens ogen de gedachten aan gevallen kameraden, familie, en andere verschrikkingen verraden.
.
En voor hun herdenk ik dus wel op dit moment. Ik eer hun offers, ik erken hun worsteling, ik voel hun harten. En deze avond hoopte ik heel even dat wanneer de tijd daar is wij, de jonge generaties van Nederland, net zo dapper zullen strijden tegen onderdrukkers en moordenaars. Die hebben zich inmiddels bekend gemaakt. Islam en EU zijn de vijanden van onze tijd.
.
Laten we hopen dat we na de herdenkingen van de komende verschrikkingen ook een bevrijdingsdag zullen hebben.

Parel van het Zuiden | 04-05-16 | 20:21

@Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:20
Ik wil dat jij op zondag niet meer reaguurt en jij bent een galbak als je dat niet kunt opbrengen.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:21

Volgens de bijbel zijn joden en arabieren broeders (en dat is ook zo, zie hun taal en dna), maar ondanks dat Ismael de eerstgeborene was (bij Abrahams slavin Hagar) was Isaak de favoriete zoon, met als gevolg broedertwist. De jodenhaat van arabieren moet in dat licht bezien worden.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 20:20


Ik zie tientallen Marokkanen op de Dam die hun 1000-en landgenoten herdenken. De Marokkaanse militairen die zijn gevallen tijdens de gevechten in o.a. Zierikzee, Almelo, Heemstede, Almere, Kanaleneiland, Schilerswijk, Eindhoven en Middelburg. Ik ben tot tranen toe bewogen.

Mark_D_NL | 04-05-16 | 20:20

Policor herdenkt de Joden en ondertussen importeren ze hordes jodenhaat uit t Midden-Oosten.
.
Landverraders.
centre pompidoe | 04-05-16 | 20:06

Exactement,

Nederland had ook nooit welvaart (incl. Gouden eeuw) meegemaakt zonder het Joodse volk. Voor de omgekomen jidden is de herdenking in deze tijd met de houding van de hedendaagse politiek ergens wrang. Dat alles in Amsterdam.. ooit begonnen als Mokum (Makom > Hebreeuws)

Dendert Door | 04-05-16 | 20:20

@i-Wonder | 04-05-16 | 20:15
Iedereen mag reaguuren, maar je bent een Galbak als je niet 2 minuten het fatsoen kunt opbrengen, dat is mijn mening.. VErder ga ik deze discussie in dit topic niet met u aan. Deal with it.

Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:20

Mooi geschreven, niets aan toe te voegen. Dank.

atheïstisch stemvee | 04-05-16 | 20:19

@alexbl
Hearhear!!!!

xyoxyox | 04-05-16 | 20:19

Mooi man een dag om onze gevallene te herdenken en een marokaanse burgemeester die het verhaal verteld. Ach ja!!Zelfs daar maakt de linksche gutmensch nog een klucht van. Nou de volgende zal wel zijn met de marokaanse vlag inplaats van de nederlandse. Weer iets gekaapt. Nog net niet afgeschaft maar kwijt zijn we het wel!!!

tweetybird | 04-05-16 | 20:18

Laat de Joden maar doen wat het beste voor hen is. Helaas is er voor ons geen Israël waar we naartoe kunnen.

"Dit nooit meer", wat een holle frase is het geworden.

Overigens hulde voor dit stuk.

Pieter Bas | 04-05-16 | 20:18

Europe is fucked and done for.

Veel succes daar, ik zal aan jullie denken over de Atlantic!

Tripps | 04-05-16 | 20:18

Benieuwd of het in Kanaleneiland, Amsterdamse straatweg, Ede, Schilderswjk enz. ook oorverdovend stil is geweest.

Uw Psychiater | 04-05-16 | 20:17

@ristretto | 04-05-16 | 20:15
Dat is heel goed van jou en ik doe dat ook aan mijn kinderen. Maar niet op bevel van de overheid op 4 mei om 20 uur. Die massa-hysterie gaat aan mij voorbij.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:17

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:14
Heel triest ja,wen er maar aan het gaat alleen maar erger worden.

endtotrolling | 04-05-16 | 20:17

Wat een blanke mensen nog in Amsterdam. De enige Marokkaan ter plaatse is nu aan het woord.

ja,diedus! | 04-05-16 | 20:17

Er lopen hier godverdomme om 20:00 colporteurs door de straat. Toeval of niet: het is van dat type volk dat normaal altijd rezzzpect eist.

GOEM | 04-05-16 | 20:17

Diep respect voor dit stuk.
Dank, deze linken we even door naar iedereen.

Flightless bird | 04-05-16 | 20:16

@Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:05
Dat is je goed recht. Maar waarom mogen anderen niet reageren? Je lijkt wel een ouderwetse christen die op zondag niet TV mocht kijken.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:15

Wat alexbl zegt. De ontkenners van de Westerse Cultuur zaten weer eens de boel te ontkennen en te negeren en de binnenkant van hun eigen gesegregeerde zuil te bekijken.

Risingson | 04-05-16 | 20:15

Je doet je best maar I wonder. Ik heb de doden laatst in Dachau herdacht en in Ouradoure sur Glane en in Natzweiler. Heb mijn kinderen de geschiedenis doorgegeven. Dat hoeft niet op instructie van de overheid maar naar eigen inzicht.

ristretto | 04-05-16 | 20:15

Hoe waar. Ik moet bijna altijd huilen als in Den Haag langs de bewakers van het 'Zionistenkomplot' rijd.
Afgrijselijk, wat doen wij onszelf aan?

Zoltan | 04-05-16 | 20:14

Ik zat net te bedenken in het park:
Stel dat de Europese Joodse gemeenschap NIET vermoord was door de nazi's , wat voor uitvindingen, ontdekkingen, kunstwerken, literatuur hebben wij daardoor misgelopen?
Denk bijv. aan Einstein, Kafka, Freud, Bob Dylan, en nog meer van dit soort genieën.
In feite zijn wij nu dommer geworden als gemeenschap door het vernietigen van de genenpoel door de nazi's.

King of the Oneliner | 04-05-16 | 20:14

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:08
Dan moet u de kunst eens afkijken bij Mo of Said van om de hoek...
Die rijden namelijk wel in deze bolides.

Ommezwaai | 04-05-16 | 20:14

Bedankt voor dit mooie - o zo trieste - artikel, Spartacus.
Ik heb om acht uur twee twee minuten inwendig gehuild. Keuvelende dames liepen lachend voorbij - met hoofddoek. Opgevoerde scooters met bontkraagjes raceten te hard langs. En net voor de trompet weer schalde reed er een auto door de straat die - met de ramen open - de oriëntaalse muziek naar buiten liet knallen.
Bedankt mede-landers. Voor het laten herdenken in stilte. Ik plak er vannacht nog een extra vijf minuten aan vast.

nemoj me jebat | 04-05-16 | 20:14

Mooie bijdrage van GeenStijl over dit onderwerp.

frisenfruitig | 04-05-16 | 20:14

Mrs. A3an heeft daar zo haar eigen cynische kijk op! ...
"Op naar de Vrijheid"...
sandrabrennand.com/

A3an | 04-05-16 | 20:13

Gaat niet alleen om de joden, de amerikanen candezen en polen kunnen het zeer waarderen, alsook de andere vele slachtoffers

Bokito ergo sum | 04-05-16 | 20:12

@i-Wonder | 04-05-16 | 20:03
Je moet niets. Maar een beetje respect hebben kan geen kwaad.

Mastermattie | 04-05-16 | 20:12

Joden zijn de kanarie in de kolenmijn. Niet goed als ze ons land verlaten. Volgens een bijbelse profetie floreert ieder land dat haar joodse bevolking beschermt.

VerenigingVanDieven | 04-05-16 | 20:11

Hoeveel van die kransen zullen er morgen nog heel zijn? of worden ze tegenwoordig uit veiligheid voor "anders denkende" weg gehaald in de nacht?

Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:10

i-Wonder | 04-05-16 | 20:03
Je moet helemaal niks in dit land wonderboy.

kenny harder | 04-05-16 | 20:10

De doorrijders, die ik zie nabij een verkeersknooppunt, zijn vooral het allochtone deel. Typisch weer.

cor123 | 04-05-16 | 20:09

Compleet opgroeid met leugens en prietpraat... het is me wat.

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:09

Ik ging naar de studie Technische Bedrijfskunde 20 jaar geleden (TH Rijswijk, nu plat), maar die Porsche of Ferrari, staat nog steeds niet voor m'n deur.

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:08

Maar toch wel een mooie herdenking zo, met zo een frisse koning en koningin... ja, ik zie nu al uit naar morgen !

Doe mij maar twee ! | 04-05-16 | 20:07

Policor herdenkt de Joden en ondertussen importeren ze hordes jodenhaat uit t Midden-Oosten.
.
Landverraders.

centre pompidoe | 04-05-16 | 20:06

Poeh ik heb die 2 minuten maar net overleefd. Hoe is het mogelijk?

Ing. Van der Pik | 04-05-16 | 20:06

2 minuten stil. Indrukwekkend moment vooral als je in hartje Amsterdam het steeds stiller hoort worden en daarna het volkslied. Wij Nederlanders zijn misschien nationalistischer dna we zelf willen geloven. En dat is mooi! Nooit meer fascisme!!

Indoneesje | 04-05-16 | 20:05

@i-Wonder | 04-05-16 | 20:03
Ik denk aan alle doden, familie, vrienden maar ook Cliënten..

Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:05

@Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:02
Waarom zou ik op instructie van de overheid op 4 mei om 20 uur doden moeten herdenken? Dat jij daaraan wilt meedoen is jouw keuze, mijn keuze is anders.

i-Wonder | 04-05-16 | 20:03

Nog nooit zo'n grote concentratie blanken gezien op de Dam.

alexbl | 04-05-16 | 20:02

Hulde voor de reaguurders, geen een galbak die zijn bek opendeed deze 2 minuten!

Crematorium-de-Asbak | 04-05-16 | 20:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl