Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hennis reageert op brief van militair op GeenStijl

howlinwolftothemoon.jpg Antwoorden! Vorige maand publiceerden wij van het Roze Marsblog op de front page een brandbrief van een nog levende Unkown Soldier, die zijn beklag deed over het uniformverbod en het gebrek aan voorbereiding & middelen voor het geval van een aanval of dreigende situatie. Naar aanleiding van die brief stelden Bontes & Van Klaveren Kamervragen van MinDef Hennis. Haar antwoorden daarop kun je min of meer lezen als een reactie op de brief van die militair, dus die publiceren wij daarom hieronder integraal. Oordeel zelf. Antwoorden op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Minister van Defensie over “noodkreet van een Nederlandse militair” ingezonden 24 december 2014 met kenmerk 2014Z23940 1. Bent u bekend met het bericht 'Brief. Nederlandse militair over terreurdreiging?' Ja. 2. Hoe duidt u de terechte zorgen van de Nederlandse militair, die stelt dat dit kabinet te bang is om de krijgsmacht zichzelf te laten verdedigen (wat o.a. tot uitdrukking komt in het uniformverbod)? Defensie neemt de veiligheid van haar medewerkers zeer serieus. Door het besluit van de Nederlandse regering om deel te nemen aan militaire acties tegen de Islamitische Staat is het risico op een jihadistisch gemotiveerde aanslag in Nederland tegen een als militair herkenbare persoon groter dan het risico dat geldt voor Nederlanders die niet als militair herkenbaar zijn. Het dragen van het uniform tijdens het dagelijkse woon-/werkverkeer is niet noodzakelijk voor de uitoefening van de militaire taak en is om die reden tot nader order niet toegestaan. Het betreft een eenvoudige, logische en interne voorzorgsmaatregel die Defensie heeft genomen vanuit zijn werkgeversverantwoordelijkheid. De maatregel is niet uniek. Defensie heeft deze maatregel in het verleden eerder afgekondigd, bijvoorbeeld tijdens de inzet van Nederlandse F-16’s boven Kosovo. Bij de uitoefening van militaire taken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in het kader van militaire steunverlening aan civiele autoriteiten, bij militaire plechtigheden of bij oefeningen, wordt het uniform gewoon gedragen. 3. Klopt het dat bij de meeste militairen objecten ongewapende burgers aan de poort staan? Zo nee, graag een overzicht waar dit wel het geval is. Zo ja, bent u bereid deze absurde situatie z.s.m. te veranderen? Over beveiligingsmaatregelen doet Defensie doorgaans geen uitspraken, dus ook niet over de wijze waarop de toegang tot militaire objecten is georganiseerd. Op basis van informatie van de veiligheidsdiensten kan Defensie besluiten tot het nemen van aanvullende maatregelen om de veiligheid van het personeel te waarborgen, inbegrepen aanvullende maatregelen voor de toegang tot militaire objecten. Om het beoogde effect niet te ondergraven, worden over genomen of nog te nemen maatregelen geen mededelingen gedaan. 4. Kunt u aangeven of er een protocol bestaat over hoe er gehandeld dient te worden bij een eventuele aanval op een militair object? Zie het antwoord op vraag 3. 5. Hoeveel bedreigingen zijn er afgelopen jaar binnengekomen bij Defensie en hoeveel verdachten van die bedreigingen zijn er opgepakt en uiteindelijk berecht? Defensie doet over individuele gevallen geen mededelingen. Wel hecht ik eraan mee te delen dat er zich geen significante verandering heeft voorgedaan in de afgelopen periode. 6. Deelt u de visie van onze fractie dat het defensiepersoneel recht heeft op een CAO en dat er minimaal 10% salarisverhoging dient te komen om de opgelopen achterstand t.o.v. andere sectoren te compenseren (te bekostigen met het juridisch niet-verplichte deel van de begroting Ontwikkelingshulp)? Ik deel met u de mening dat het personeel recht heeft op een CAO. De onderhandelingen hierover zijn intussen van start gegaan. Het is niet opportuun om hier nu inhoudelijk op in te gaan. 7. Wanneer komt u nu eindelijk tegemoet aan de oproep van onze fractie, om het budget van Defensie zo snel mogelijk te verhogen met €5 miljard en daarmee tevens te voldoen aan de afgesproken NAVO-norm? Zoals door mij aangegeven in mijn brief aan uw Kamer van 7 november 2014 (Kamerstuk 33763, nr. 59) zal het kabinet u in het voorjaar 2015 antwoorden over de door de motie van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 34000, nr. 23) gestelde vragen naar het ambitieniveau van de krijgsmacht, waarbij de financiële consequenties zullen worden meegenomen. (bron)

Reaguursels

Inloggen

@wakkere_nederlander | 24-01-15 | 13:29
Ik draag al weer ff mijn ouwe parka,,,naamplaatje er nog op en het bekende NL vlaggetje op de linkerarm.....
Waar eerst mijn onderdeelsembleem zat zit nu een plaatje wat zegt: charlie....
Ze komen maar...

lilluke halve hoan | 26-01-15 | 01:39

Antw. vraag 2: wij hebben altijd gelijk en je moet niet zeiken.
Antw. vragen 3 t/m 7: gaat je geen reet aan.
.
Groetjes en kusjes,
De oppersecretaresse

quackel | 25-01-15 | 13:46

"Het is niet opportuun om hier nu inhoudelijk op in te gaan."

Niet alleen gebruikt ze hier een woord dat 100% duidend is (opportuun) maar dit antwoord is ook een symbolische duiding van de mentaliteit in alle kamers, fracties en hoofden van politici.

Als het niet "opportuun" is (uiteraard voor je eigen partij/zelfbeeld/imago etc.) ga je er niks over zeggen, want fuck you, burger.

R0BB3RT | 25-01-15 | 13:15

Maakt niet uit wie er aan de macht is, het systeem is verkeerd. Leer het nu eens, ze willen een gezamenlijke vijand. Het goal is juist die vijand te voeden, te creëren en in stand te houden.

Conditioneer het volk dat de overheid meer macht (privacy wegnemende maatregelen) en geld (belasting) nodig heeft. Denk je nu echt dat er dan een doeltreffend beleid wordt gevoerd om deze facade op te lossen? We houden ons altijd bezig met de leugens die zij ons geven. Nooit met het echte probleem.

Durereaguurder | 25-01-15 | 12:06

-weggejorist-

CaptainMars | 25-01-15 | 00:30

@ hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:33
Mijn god, nog 5 miljard extra? Moet iedere militair op pianoles?
---
Nee, want met een piano verdedig je geen land. Defensie is in 23 jaar tijd volledig afgebroken, en staat zo ongeveer in haar blote hol wanneer er gevaar op doemt. Goed materieel en goed personeel kosten nu eenmaal geld, helemaal als je ze in voldoende hoeveelheden en getraind paraat wil hebben om dit zure rotlandje en een paar van haar bondgenoten te verdedigen. Veel van onze bondgenoten (eigenlijk alleen de zuid Europese landen niet) hebben ook zwaar op hun krijgsmachten beknibbeld, en steun van hun hoeven we dus ook niet te verwachten. Landen als Rusland hebben de afgelopen 10 jaar juist heel veel geinvetseerd in hun krijgsmacht, en laten we nu net best wel mot hebben met... Rusland..... Dus; pianoles..... nee!

Nederlanddraaitdoor | 24-01-15 | 21:19

3. Defensie objecten worden bewaakt door de DBBO; zij hebben Glock17's en Honden

YG | 24-01-15 | 20:29

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 14:08
Ik mag jouw stijl wel.

ZZP-er | 24-01-15 | 19:56

Ik kan dit officiele antwoord van MinDef niet anders zien dan een grote aanfluiting, een provocatie en minachting jegens de eigen burgers en kiezers. Man, man, wat een soepzootje!

Hoe duidelijk en extreem kun je onze eigen teloorgang in beeld brengen door in deze tijden een mega-moskee gefinancierd met terreur-geld toe te staan (Gouda) op de plaats van een voormalige leger-kazerne..? Met zulke bestuurders zijn toch wij niet meer te redden?

afdankert | 24-01-15 | 19:44

"Komt nog eens bij dat bv de luchtmacht altijd heeft gedaan aan object beveiliging en niet aan beveiliging van bv de hele vliegbasis. Oftewel, je komt altijd die basis wel op, maar dan is de vraag...... hoever ga je komen. Denk dat je tegenwoordig wel heel ver zult kunnen komen".
mambo43 | 24-01-15 | 17:45
====
Ik raad het iedereen af onbevoegd een basis of kazerne te betreden.

malang | 24-01-15 | 17:58

@ Dolphi | 24-01-15 | 16:36

Even voor jou en voor alle reaguurders die geen kennis van zaken hebben.
Kamervragen over defensie worden standaard beantwoord door........... defensie zelf. Er zit een aardig clubje op de diverse hoofdkwartieren en hun taak is het om de antwoorden voor de minister te schrijven. De minister zelf heeft daar, over het algemeen, vrij weinig input over. Kan hooguit aangeven of ze meer of minder wil zeggen, doch doorgaans wordt gewoon de lijn gevolgd welke de defensieleiding wenst aan te geven.
Komt ook nog eens bij dat het 'not done' is binnen defensie om kritiek te uiten op de politiek. Dat doet men niet openlijk, dat doet men in persoonlijk onderhoud. Uiteindelijk volgt men echter altijd de politiek, want dat zijn immers altijd nog de bazen van defensie. Defensie voert uit, de politiek bepaalt. Zo is het en zo zal het altijd zo blijven.
Dat de diverse krijgsmachtonderdelen door 'rent a cop' worden 'beveiligd' is een publiek geheim, dat weet iedereen. Dat zij ook niet in staat zullen zijn om zo'n onderdeel te beveiligen is ook bekend. Maar, bij gebrek aan financiële middelen is het logisch dat daar de laagste prioriteit ligt. Het heeft immers weinig zin om bv een perfect beveiligde vliegbasis te hebben, maar vervolgens geen geld om nog te kunnen vliegen.
Komt nog eens bij dat bv de luchtmacht altijd heeft gedaan aan object beveiliging en niet aan beveiliging van bv de hele vliegbasis. Oftewel, je komt altijd die basis wel op, maar dan is de vraag...... hoever ga je komen. Denk dat je tegenwoordig wel heel ver zult kunnen komen.

mambo43 | 24-01-15 | 17:45

Zeg mij niet dat er ook maar iemand is die verwachtte dat deze vragen daadwerkelijk beantwoord zouden worden. Dat zou van verregaande naïveteit getuigen.

natte krant | 24-01-15 | 17:39

Ik heb, ondanks al het negativisme over Defensie, besloten om me daadwerkelijk aan te melden bij de KNatres. Als burger, met een eigen bedrijfje kan ik niet zo veel doen voor de veiligheid van Nederland, maar me aansluiten bij de Natres kan wel.

Ik heb er geen zin meer in om langs de zijlijn te gaan mopperen, zure reaguursels af te scheiden en hier neer te plempen. Beter ga je met je poten in de modder staan en gewoon stoempen, en doen wat je kunt om Nederland veilig te houden.

Ik hoop dat de reaguurders het onderscheid maken tussen beleidsmakers en de 'gewone militair'.

malang | 24-01-15 | 17:04

Deze minister heeft geen enkel niveau van ambitie,dus reageert alleen maar m.b.t. de bezuinigingen van het kabinet Rutte 2.Oftewel ze serveert het stuk in GS gewoon af.Ze is gewoon een "golddigger" ,een snol met eurotekens op de ogen. En het kabinet ? die laveert gewoon door de MH 17 affaire,de Jihadi-dreiging en de krijgsmacht-vernedering (uitblijven van CAO oa.) heen.Ik snap alleen niet waarom de USA als grootste en beslissende NAVO-partner dit nog pikt.Ik zou dit land er uit gooien,(wegens omvang niet relevant)want ze hebben alleen maar praatjes en geen pegels voor het doel over.

Dolphi | 24-01-15 | 16:36

Wat zo'n applaus-momentje in het Europees parlement al niet kapot kan maken..
www.youtube.com/watch?v=Uj94UT2xOCM
Ga toch 267 aanslagen plegen, het liefst op een oude typemachine.

Jackanders | 24-01-15 | 16:15

Werk van een persvoorliegster

roze_bril | 24-01-15 | 16:10

En zo'n trut mag zich minister noemen.

ZZP-er | 24-01-15 | 16:04

2.
Die particulier prutsbewaking op de KarelDoorman kan nog niet eens een verstekeling tegenhouden.
En dat noemen ze bewaken.
Mik dan gewoon het geld daarvoor het raam uit.
Houdt verstekelingen ook beter van boord.

Raider Twix | 24-01-15 | 15:45

Die antwoorden hadden korter gekund om op hetzelfde neer te komen.
1. Ja.
2. Meh.
3. Meh.
4. Zie vraag 3.
5. Meh.
6. Meh.
7. Meh, wacht u maar af.

Zoetwaterpanharing | 24-01-15 | 15:39

Het gerucht gaat trouwens dat Hennis dit bericht zelf heeft getypt. Dat kan ze dan dus weer wel...
.
In ieder geval 1 competentie meer dan Alexander Pechtold....

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 15:30

Ik snap trouwens niet dat de politiek denkt dat militairen doelwit worden. Ze zijn immers sinds de charlie-slachting bezig mensen die hun mening uiten een bullseye op het hoofd aan het schilderen.
.
"Ja, maar..." , "ze vragen er zelf om" ,"ik heb begrip.." mensen. Feitelijk hebben al die mensen het bloed van de volgende aanslagen al aan hun handen.

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 15:26

Hennis. Leegheid die ingedikt is.

mindless | 24-01-15 | 15:24

@--sql error-- | 24-01-15 | 15:08
Kan jij het beter?
*licht uit, spot aan voorrrrr..... sql*

necrosis | 24-01-15 | 15:18

Leest weg als een stukje beleidsnota "appeasement at any cost". U weet wel, dat door VVD, PvdA, D66, CDA en consorten gedragen standaardwerk.
.
Weer een "echte oplossing" , zoals alleen de fatsoenlijke politiek vermag.
.
Laat die militairen hun uniform maar weer aantrekken en het Binnenhof terugveroveren voordat de fatsoenlijke politiek formeel capituleert...

Parel van het Zuiden | 24-01-15 | 15:18

Had Jeanine Antoinette Hennis-Plasschaert haar naam goed geschreven?
Ja, oké dan 'n 1.

Boris die Sauertopf | 24-01-15 | 15:17

En volgens mij heeft ze echt niet door dat ze niets zegt en om de hete brij heendraait. Zeer verontrustend, deze dame.

Aanmodderfakker | 24-01-15 | 15:16

Men moest eens weten..... men zou zich diep schamen.

de basis | 24-01-15 | 15:09

het waren ook stomme, onzinnige vragen.

--sql error-- | 24-01-15 | 15:08

@King of the Oneliner | 24-01-15 | 14:49
Ja, dat is de strekking van multiKul. Met de K van flauweKul.

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 14:51

@Bruine Beer | 24-01-15 | 14:29
Mevrouw Hennis laten koken is misschien inderdaad niet zo'n goed idee. Bovendien, de enige koks die zoiets goed kunnen leven in Nieuw Guinea.
Maar wat die militairen met doorgeladen vuurwapens betreft: toch denk ik dat het niet verkeerd zou zijn dat er een militair in de buurt is als een vent in een jurk het vuur opent op onschuldige mensen. Of, zoals ze in de Joe Es of Ee zeggen: The only thing that can stop a bad guy with a gun, is a good guy with a gun. Want voordat de Rambo's van van de anti-terreureenheid ter plaatse zijn, zijn we natuurlijk een paar magazijnen verder.

VanBukkem | 24-01-15 | 14:50

Op een dag gaat er dus ook in Nederland zo'n moslim doordraaien in Nederland, neemt een soft target onder vuur met een AK47, zoals een station, winkelcentrum of joods object zoals een joodse school, joods historisch museum, Anne Frankhuis e.d.
`
Grote ophef, toespraken van MinPres: We zijn geschokt. Toespraken van de koning: Dit mag nooit meer voorkomen, maar de rest van de moslims is OK, enz.
Hier en daar wordt halfslachtig wat op een moskee gekliederd, of een brand gesticht.
Dit wordt zeer streng aangepakt.
Daarna strengere wetten en controle-systemen voor de gewone man, die niets met dit moslimterrorisme van doen heeft, zoals registratie, pasjes, bodychecks op stations, verbod mobieltjes (bijvoorbeeld, net zoals in vliegtuig) , willekeurige checks op straat, afluisteren en camera's.
En daarna?
Daarna blijft alles weer gewoon hetzelfde.
Tot het volgende incident.

King of the Oneliner | 24-01-15 | 14:49

Als ik de media een beetje volg na de moordpartij bij Charlie Hebdo, lijkt de dreiging van de geweld tegen moslims in ons land groter dan de dreiging van geweld tegen militairen.
Moet onze regering – volgens dezelfde logica waarmee ze soldaten verbiedt om in uniform over straat te gaan – dan niet ook moslims aanraden om niet meer herkenbaar als moslim over straat te gaan?

simpelman | 24-01-15 | 14:48

Alsof nieuwe staatsvertegenwoordigers iets gaat oplossen... De Libertariër | 24-01-15 | 14:34

Natuurlijk niet, degene die achter de schermen aan de touwtjes trekken zetten daar weer het zelfde slag minkukels neer. Maar het volk denkt dat we een democratie zijn. Voor zolang het duurt. De guillotine was zo gek nog niet!

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 14:46

Tja, Commando's mogen al helemaal nooit als zodanig herkenbaar de kazerne verlaten en reizen dus in het gewone kloffie. Ze mogen sowieso niet binnen Nederland ingezet worden bij het soort Charlie aanslagen. Daar zijn speciale eenheden van Mariniers en Rode petten voor.

De man met de hoed | 24-01-15 | 14:44

Sja. Defensie is altijd de sluitpost op de begroting. Het spaarpotje waar geld in kan bij goede tijden, waar bezuinigd kan worden als "maatregel", wanneer de roep om bezuinigingen op den overheid weer eens wordt gehoord.
Verder is het uitleveren van militairen aan VN of internationale inzet ook los wisselgeld, waarmee politici imago kunnen kopen in het buitenland.

Voor de rest mag het allemaal niet teveel kosten of zeuren en brieven schrijven is uiteraard ongewenst.

Bovendien heeft Nederland niet erg veel aan militairen in deze oorlog, omdat den vijand al binnen is en niet als zodanig HERKEND MAG WORDEN.

Jan Passant mk2 | 24-01-15 | 14:43

Lee Rigby werd vermoord doordat hij herkenbaar was als militair (nog voordat er was begonnen met het verdedigen van burgers tegen IS). Ik zou de beelden er nog eens op moeten nakijken (geen zin in) maar volgens mij was hij ongewapend. Ik vind het daarom een goede maatregel dat Defensie haar mannen en vrouwen niet in uniform ongewapend over straat laat gaan. Als ze maar goed uitkijken bij het oversteken als ze de kazerne verlaten. Wel verrassend dat er ten tijde van Kosovo ook zo'n dreiging werd waargenomen.

Verder vind ik de antwoorden logisch. Niemand hoef je over dit soort maatregelen wijzer te maken. Na vraag 3 was ik de meneertjes Bontes & Van Klaveren ook wel zat eigenlijk.

nietoftochwel | 24-01-15 | 14:41

Hoeveel moslims zitten er eigenlijk in ons legertje?
Svp dr allemaal uitknikkeren graag.

Piet Karbiet | 24-01-15 | 14:39

Bruine Beer | 24-01-15 | 14:27
Die horen tot dezelfde machtsmonopolie. Ook politie mag inmiddels niet meer alleen in uniform de straat op

Daarbij klopt uw stelling niet. :
In bepaalde gevallen is het in Nederland mogelijk speciale eenheden van politie * en het leger * in te zetten. Bijvoorbeeld bij het beëindigen van levensbedreigende situaties of voor het aanhouden van wapengevaarlijke personen.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/krijg...

Dick Luyenlomp | 24-01-15 | 14:38

beveiliging... geen uitspraken... dat hoeft ook niet als ze gewoon aan boord van een hypermodern marine schip kunnen klimmen alsof het een cruise schip is. De USS Cole had minder geluk herinner ik me...

decepticon | 24-01-15 | 14:37

Definitief en permanent gebukt.....

swassannuf | 24-01-15 | 14:36

Hoewel ik het niet erg vind dat Defensie op dit soort vragen met "Nee, ga weg" reageert, heb ik het bange vermoeden dat zij hetzelfde tegen haar medewerkers zegt.
 
Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus laten we de 'directeurs-generaal' maar verplicht meedraaien in Mali en weet ik het waar. Moet je kijken hoe snel die verhoogde beveiliging geregeld is.

pietvanvliet | 24-01-15 | 14:36

@Lauwe koffie 13.31 u vergeet per ongeluk(?) de vorige regeringen met o.a. Balkenende (lust u nog peultjes?) Lubbers enz.

Danbolig | 24-01-15 | 14:35

Lang geleden dat we een regering hebben gehad die zo openlijk en in your face hun totale schijt aan burgers lieten merken.... De huidige generatie staatsvertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers kun je het niet noemen) is werkelijk hondsbrutaal.
.
Het blijft toch een bijzonder fenomeen dat de staatsonderdanen maar blijven denken in termen van oplossingen binnen het staatsapparaat. Alsof nieuwe staatsvertegenwoordigers iets gaat oplossen... LOL! En trouw zet de bevolking ook bij de volgende verkiezing door te stemmen de handtekening onder het slavendom van de meest criminele bende van Nederland. Verbijsterend.
.
Als je de Nederlandse culturele identiteit wil schetsen, dan mag de term 'sadomasochistisch' absoluut niet ontbreken in de top 5 belangrijkste eigenschappen...

De Libertariër | 24-01-15 | 14:34

Jesus, ik heb het helemaal gelezen en er staat werkelijk waar helemaal NIETS! BAH! Waar krijgen deze politici voor betaald?

Juist.

Voor helemaal NIETS!

Laikamule | 24-01-15 | 14:34

@Dick Luyenlomp | 24-01-15 | 14:06
@Skunk57 | 24-01-15 | 13:59

Het lastige is dat jullie allebei gelijk hebben.....

Bruine Beer | 24-01-15 | 14:31

Het zal niet lang meer duren dan is het leger ook geprivatiseerd door de neo-liberale kliek in Den-Haag. Oproepleger.

sjipsknippert | 24-01-15 | 14:29

@VanBukkem | 24-01-15 | 13:54
Mevrouw Hennis laten koken lijkt me ook geen goed idee. Zal niet te vreten zijn.

Maar militairen met doorgeladen wapens op pad? Nog slechter. Die zijn getraind op dodelijk geweld uitoefenen, en burgers zijn desnoods bijkomende schade. Liever een agent die getraind is op neerschieten zonder een muur van lood te maken.

Bruine Beer | 24-01-15 | 14:29

Een politiek antwoord, zoals bijna alle politici in heel Europa vragen behandelen. Niets nieuws onder de zon.

onnosel | 24-01-15 | 14:27

@Dick Luyenlomp | 24-01-15 | 13:47
De militairen beschermen de landsgrenzen tegen georganiseerde invallen van buitenaf, niet tegen malloten met wapens van binnen. Daarvoor hebben we de politie.

Bruine Beer | 24-01-15 | 14:27

Er zijn ook militairen die in de trein zitten als ze op verlof gaan. Die zijn herkenbaar aan hun grote plunje.

Rest In Privacy | 24-01-15 | 14:26

Die Grijze Wolf is zeker bijgevoegd om de hond Erdogan te paaien onze Patriotinstallatie terug te geven.

Psycheltjes | 24-01-15 | 14:24

Zucht ... en zo gaan we verder op de policor tour waarbij de islam vrij baan krijgt wij ons zelf gedwongen zien ons zelf weg te cijferen.

Alle kabinetten vanaf paars zijn gewoon super fout.
Pvda had nooit maar dan ook nooit in de regering mogen komen.

Hoe gaan we deze fouten uit het verleden in godesnaam nog corrigeren?

Mr.Red | 24-01-15 | 14:22

De heren van Klaveren en Bontes zijn beiden afkomstig uit de gelederen van de pvv en derhalve bij voorbaat verdacht.
Bovendien zullen ze nooit enige regeringsverantwoording dragen en dus irrelevant. Als klap op de vuurpijl willen ze ook nog exact weten waar en op welke wijze van beveiliging is. Gelukkig doorziet Jeanine dit verraad en negeert die vragen.

Skunk57 | 24-01-15 | 13:59

Tuurlijk skunk, het is meteen verraad .... manmanman
Ambassade USA particuliere beveiliging
Aantal kazernes Den Haag idem.
Laatst gesloten kazerne in DH stond niet eens bewaking was gewoon toegankelijk.

snakeplisskin | 24-01-15 | 14:22

3. Klopt het dat bij de meeste militairen objecten ongewapende burgers aan de poort staan?
-
WTF... Nuff said...

Air van Boven Dorens | 24-01-15 | 14:20

Tja, ze ziet militairen als gewone werknemers, baantje van 9-5. Dat is heel wat anders dan in VS volgens mij.

deluiegriek | 24-01-15 | 14:19

Kortom, ze heeft niets gezegd.

XaleX_2 | 24-01-15 | 14:17

Op = om

Air van Boven Dorens | 24-01-15 | 14:15

@doskabouter | 24-01-15 | 13:50
Dat stoort mij ook behoorlijk.
Sander Dekker heeft ook net zo'n geforceerde lach.

The Nameless | 24-01-15 | 14:14

Soory, maar ik zie geen antwoorden. Alleen gedraai op de hete brij...

Air van Boven Dorens | 24-01-15 | 14:14

.Ramp MH17: geen mededelingen, geen openheid
.1,2 miljard € naar Brussel: geen mededelingen, geen openheid
.Grootschalige belastingdeals met multinationals die daardoor voor miljarden aan belastingen ontwijken: geen mededelingen, geen openheid
.Cijfers/feiten omtrent terreurdreiging: geen mededelingen, geen openheid.

Prima, maar dan ook geen salaris, collectief ontslag wegens minachting van de burger, geen wachtgeld.

Opzouten, nu.

Markies DeCanteclaer | 24-01-15 | 14:12

Onze strategie laat zich eenvoudig samenvatten: met toegeknepen billetjes hopen dat er niks vervelends gebeurt.

Muggenmepper | 24-01-15 | 14:12

Onze regering is een tandenloze papieren tijger met klauwen van papier-mache met de daadkracht van een dronken zwerver in de vrieskou. Een stel mietjes van de bovenste plank, totaal bleu en wereldvreemd, afstevenend naar een totale overgave aan de religie van de wreden.

Er had al lang harde actie moeten komen. Het kost een man of 20 (!) om een jihadist te volgen, maar het kan zoveel simpeler! Licht diegenen die ons haten van hun bad, pleur ze in het gevang, laat zien dat we niet met ons laten sollen! En het meest belangrijke: houd een sop met dat beschermen van moslims die zogenaamd slachtoffer zijn.

Maak nou een statement, net als premier Howard van Australie: dit is onze manier van leven, daar horen cartoons bij en als het niet bevalt dan pleur je maar lekker op!

Dhr. de Wit | 24-01-15 | 14:12

Ik wil echt niet seksistisch zijn alhoewel seksisme net zo natuurlijk is als racisme. Het is maar hoe sterk je beide laat spelen in je leven want je kunt dat stuk van jezelf zoveel mogelijk negeren en laten voor wat het is. Echt. Of bent u een dier?
--
Maar goed, Hennis...
Hennis, Hennis, Hennis. Hennis is een vleesgeworden EU doos die niets met het leger van doen heeft maar een mooi baantje wilde.
Ik denk dat er geen militair in Nederland rondloopt die haar respecteert. Maar dat boeit haar niet zolang ze maar de lekkere etentjes en wedde krijgt. En ik kan u vertellen: een etentje bij defensie is zeer copieus. Ik keek ooit mijn ogen op een dag in mijn leven uit. Ik kom verre van een onbemiddeld gezin maar wat ik daar zag overtrof echt mijn stoutste verwachtingen. Er was zelfs caviaar. Iek swir.
Terug naar Hennis. Hennis kan net als Rutte niets. Heeft geen eigen ideeën en is naar mijn mening feitelijk alleen maar een trekpop.
Zij had - nooit- minister van defensie gemaakt mogen worden omdat zij vleesgeworden lafheid van managersproportie is. Iemand zonder gevoel voor nationalisme of den militair. Een totaal ongeschikte vrouw (naar mijn mening) die echt beter naar de keuken terugkan. Stel je voor dat er oorlog uitbreekt. Ziet u haar actief, voortvarend en agressief acteren? Nee hè?. U denkt van wel? Heeft u dan niet de antwoorden in het artikel gelezen? Die zeggen alles. De zoveelste non valeur in dit beste kabinet na WOII. En ja, het leger en het politie-apparaat gaat me aan het hart. Net zo als de gezondheidszorg, het onderwijs en het welzijn van mensen.

appeltjesgroeneweide | 24-01-15 | 14:08

@Skunk57 | 24-01-15 | 13:59
In uw redeneertrand:
Janine is een omhooggevallen type-miepje dat zich omhooggeneukt heeft in de VVD gelederen en derhalve irrelevant.
Bovendien is zijn itellectueel niet in staat om enige regeringsverantwoording te dragen, maar heeft zij deze verantwoordelijkheid wel in haar schoot geworpen gekregen, na het aldaar werpen van een lading zaad van een VVD prominent.
De heren van Klaveren en Bontes doorzien dit en willen haar onmacht openbaar maken door het stellen van relevante vragen, die op pijnlijke wijze de zwakte van de Nederlandse defensie blootleggen.

Dick Luyenlomp | 24-01-15 | 14:06

De heren van Klaveren en Bontes zijn beiden afkomstig uit de gelederen van de pvv en derhalve bij voorbaat verdacht.
Bovendien zullen ze nooit enige regeringsverantwoording dragen en dus irrelevant. Als klap op de vuurpijl willen ze ook nog exact weten waar en op welke wijze van beveiliging is. Gelukkig doorziet Jeanine dit verraad en negeert die vragen.

Skunk57 | 24-01-15 | 13:59

Militairen in uniform over straat geeft een gevoel van veiligheid en betrokkenheid. Het staat voor nationale trots. Het heeft daarmee wel degelijke een militaire functie, namelijk het tonen van gezag.

Een burka of jelleba daarentegen...

marcoplarco | 24-01-15 | 13:59

Daarom ben ik dus lid geworden van de militie.

VanBukkem | 24-01-15 | 13:59

@wakkere_nederlander: Inderdaad, een militair zonder uniform is inderdaad geen militair. Omkleeden op de kazerne is helemaal zo raar niet. Dat gebeurt bij zoveel beroepen: dokters, auto monteurs en brandweermannen om er een paar te noemen. Het verkleinen van het risico op een aanslag tegen een militair welke onderweg is naar een kazerne of naar huis door een regel in te stellen dat je in je vrije tijd geen uniform draagt vind ik niet meer dan logisch..
.
Aan de andere kant denk ik wel dat er in Nederland een echte aanslag nodig is voordat men echt maatregelen gaat nemen. En nee, Theo van Gogh tel ik niet mee, want dan is Volkert van der G ook een terrorist. Beide hebben slechts 1 persoon gedood.. Je hoort dat hier in de VS ook veel vaker, dat we een tweede 9/11 nodig hebben..

TuurlijkNiet | 24-01-15 | 13:56

De bewaking van defensieobjecten wordt dus inderdaad uitgevoerd door private bewakers. Dit maak ik op uit het ontwijkende antwoord. Onze defensie is daarmee een lachertje geworden want als ze niet eens hun eigen objecten kunnen bewaken dan kunnen ze zeker ons land niet 'bewaken'. De onbekende soldaat zijn brief is dus de waarheid en niets dan de waarheid, schokkend om dit te moeten constateren. Mensen wordt eens wakker en realiseer jullie eens zaken alvorens een rood kruisje te plaatsen als u in het hokje staat.

sjipsknippert | 24-01-15 | 13:55

'Van Klaveren en Bontes' .. titel van een hele slechte serie die na een half seizoen al is gestopt.

(c)ZWITSUL | 24-01-15 | 13:54

De antwoorden die je wist je wist dat ze zouden komen.


@wakkere_nederlander | 24-01-15 | 13:29
Inderdaad, de omgekeerde wereld. In plaats van dat onze militairen met het oog op de actuele terreurdreiging gewoon hun doorgeladen vuurwapen mee naar huis mogen nemen, wat logisch zou zijn, mogen ze van onze defmilf tijdens het woon-werkverkeer geen uniform meer dragen. Belachelijk. Een dieptepunt in onze krijgsgeschiedenis.
Waarschijnlijk denken die ambtenaren op het ministerie met onze defmilf dat onze militairen net zulke schijtlaarzen zijn als zij zelf. Ik denk het niet. Ik zeg, laat die jongens en meisjes toch lekker zelf bepalen of ze wel of niet hun uniform dragen als ze zich in het woon-werkverkeer begeven.
En mevrouw Hennis, ga toch asjeblieft koken.

I

VanBukkem | 24-01-15 | 13:54

aangezien we hoogstpersoonlijk heel afrika en het midden oosten tot de tanden bewapend hebben,waarmee moeten we ons eigenlijk verdedigen wanneer die gasten besluiten deze kant op te wandelen.
met pijl en boog?

baard van troje | 24-01-15 | 13:53

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:41

Wist je dat het Nederlandse leger in vredestijd niet eens mag oefenen met tanks in eigen land?

eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 13:52

Jammer dat je die fecorceerde glimlach op momenten dat er niets te glimlachen valt niet kunt zien. Veel politici hebben dat zenuwentrekje.

doskabouter | 24-01-15 | 13:50

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:46

Ze had deze feitelijk ook aan haar secretaresse over kunnen laten. ^^

Onslaught Reborn | 24-01-15 | 13:50

Het is te hopen dat die moslims hier zich een beetje inhouden.
Want bescherming van degenen met het geweldsmonopolie in ons land hoeven we in elk geval niet te verwachten.

Dick Luyenlomp | 24-01-15 | 13:47

Vraag 1 is in ieder geval duidelijk beantwoord.
FlitsPool | 24-01-15 | 13:38

Ja, en ook veelzeggend moet ik zeggen. Er zit een heel verhaal achter dat 'ja'. www.dumpert.nl/mediabase/1775211/050d2... Geenstijl is voor die pipo's in Den Haag de spiegel van de onderbuik. De lelijke spiegel, Powned de mooie.

Organische evolutie | 24-01-15 | 13:47

Onslaught Reborn | 24-01-15 | 13:43

Een goede secretaresse kom je niet voorbij. Ze heeft goed opgelet bij haar Schoeverscursus!

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:46

Het is wachten tot moslims en Quincy Gario gaan samenwerken en de krijgsmacht met het slavenerij verleden te gaan linken - dus kwetsend en stoppen we ermee.
Zijn er al aanslagen aangekondigd voor die nieuwe Michiel de Ruyter film?

funkyd | 24-01-15 | 13:45

Heel kort samengevat...
1) Ja, Maar eigenlijk zeg ik niks.
2) Ik zeg heel veel, maar eigenlijk zeg ik niks,
3) Zeg ik niet.
4) Zeg ik niet.
5) Zeg ik niet.
6) Zeg ik niet.
7) Zeg ik niet...

Toedels en de rambam voor je.

Onslaught Reborn | 24-01-15 | 13:43

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:33
Weet je wel wat een beetje tank kost?
eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 13:35

Alsof we die nodig hebben. Onze kneuzen durven toch niet te schieten.

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:41

Vraag 1 is in ieder geval duidelijk beantwoord.

FlitsPool | 24-01-15 | 13:38

"Het dragen van het uniform tijdens het dagelijkse woon-/werkverkeer is niet noodzakelijk voor de uitoefening van de militaire taak en is om die reden tot nader order niet toegestaan".

Dat één van mijn buren vervolgens dagelijks in z'n jeans in een van een KW-kenteken (dus overduidelijk militair) voorziene auto naar het werk begeeft ontgaat de minister volledig.

Symboolpolitiek. Zoals altijd.

Reinaert | 24-01-15 | 13:38

Leuk hoor dat hele circus van Kamervragen stellen en beantwoord krijgen, maar ik heb niet het idee dat het ooit tot zinnige informatie leidt

ZonderNaam | 24-01-15 | 13:36

Komt die secretaresse-opleiding van het inhoudsloze huppelkutje Hennis toch nog van pas.

Zij mag als eerste het schavot op. Of met IS op stap.

Totaal nutteloos persoon, die Hennis.

Snackbar van Allah | 24-01-15 | 13:35

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:33

Weet je wel wat een beetje tank kost?

eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 13:35

Geen antwoorden dus.
Hennis wil wel graag uw studerende zoon hebben als kanonnenvoer in ruil voor hun studieschuld heb ik begrepen.Dat dan weer wel.

deraderendraaien | 24-01-15 | 13:34

Kon Hennis zich als tiepmiep van Schoevers eindelijk eens lekker uitleven op die brief!

eerstneukendanpraten | 24-01-15 | 13:34

Mijn god, nog 5 miljard extra? Moet iedere militair op pianoles?

hurenisvoorpaupers | 24-01-15 | 13:33

Antwoorden voorbereid door dezelfde raamambtenaar die ook al het concept persbericht heeft klaarliggen dat uitgestuurd wordt na een massale en nogal eenzijdige shootout tussen hakbar en 100 man ongewapend defensiepersoneel.

de Voorzittert | 24-01-15 | 13:32

Totale nietszeggendheid. Hét handelsmerk van het huidige VVD-PvdA-kabinet.

Lauwe Koffie | 24-01-15 | 13:31

Faal op faal op faal.

Engelandspieler | 24-01-15 | 13:30

De omgekeerde wereld!
De omgekeerde wereld!

Het 'uniform' van een moslim is juist provocerend!
Een militair zonder uniform is geen militair.
Een land zonder trots en lef is geen land.
Nederland is geen land maar een loper.

wakkere_nederlander | 24-01-15 | 13:29

Over comments doen we geen mededelingen. Of later.

MrWorf | 24-01-15 | 13:27

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl