achtergrond

Geenstijl

LIEFDE! Giel Beelen reaguurt onder topic

biggetjemeteenhartje.pngGiel Beelen voelde zich gekwetst door kritiek op zijn persoon in een GeenStijl-topic. Stond hij dus met een draaiende AK-47 in de GeenStijl-bunker? Nee, in Nederland lossen we dat op met woorden. Ook Giel, die als reaguurder van het eerste uur zijn beklag als een echte man deed onder het topic. Tijd voor wederhoor! In kindertaal, zoals hij zelf wilde. En met verduidelijkende plaatjes en uitleglinkjes zodat iedere domme wacko het ook snapt. Giel riep namelijk op tot liefde en elkaar tegemoet komen bij DWDD, dus niet expres beledigen. Wij beweerden dat jihadisten ons daar keihard om uitlachen en toch steeds redenen vinden om gekwetst te zijn. Alles wat wij zijn als westen is immers een belediging voor die lui. Verder zijn Giel en wij het vooral met elkaar eens. Over dat al die acute #JeSuisCharlie-fanaten vooral opportunistische gelegenheidssupporters zijn. Dus Giel, mochten ze echt voor je komen door je 2008-rant, je mag natuurlijk altijd bij ons achter de kogelwerende boekenkast komen schuilen. Zo zijn we dan ook wel weer. Giel: Wat valt me dit te-gen Geen-stijl. Dit is pro-pa-gan-da die er-ger is dan in welk fout land dan ook. Door het film-pje van D-W-D-D daar te stop-pen en zelf maar f-f wat in-vul-ling te ge-ven aan wat ik zou be-doel-en. Wat een ge-lul al-le-maal! Ik heb toch al-lah-ver-dom-me nooit ge-zegd dat je niet zou mo-gen be-le-di-gen? Dat is no-ta-be-ne een ge-deel-te van m'n baan-tje. En dat doe ik nog al-tijd met veel ple-zier. En ook an-no 2015 niet bang voor wat dan ook. Ik zal het in kin-der-taal pro-be-ren uit te leg-gen:
Als ik een grap-je maak over de kleur groen op de ra-di-o en ik word daar-door ver-moord door een wack-o die die kleur groen heel leuk vind. Nou dan hoe-ven niet in-eens 3 mil-joen men-sen wel naar m'n ra-di-o-pro-gram-ma te luis-te-ren of grap-jes over de kleur groen te maken als soort sta-te-ment om-dat ze dit te ver vond-en gaan. De mees-te men-sen die groen leuk vind-en vond-en die moord nou ook weer niet no-dig na-me-lijk. Al vind-en ze de grap-jes o-ver groen echt niet zo leuk. Dus wat be-reik je er dan mee als je mas-saal groen gaat be-le-di-gen? Al-leen maar ver-deeld-heid en ge-zeik. Als die mens-en die dat fuck-ing krant-je ko-pen het echt al-le-maal zo erg vind-en en het echt wil-len stop-pen (en daar twij-fel ik wel aan met de-ze zu-re re-gen van hier-bo-ven). Dan strijd je sa-men met lief-de te-gen de wack-o's en and-ers ben je er zelf een. Het is groen en het zit op een hek-je? Groet, Gi-el

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.