achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Kloosried: Sterre dooft het licht bij de Azaanbode

sterreschrijve.jpg Alstublieft: klassiek politiek-correct demoniseren in de Volkskrant, zoals u het gewend bent uit, pak hem beet, 1990. Toen waren het nog boze blanke shagrokende Marcel van Dam look-a-likes die alles wat onwelgevallig was voor het goedvolk in de ivoren torens classificeerden als 'extreem rechts' en dus fout, heden ten dage zijn het BKB-academy-UvA-types van amper legaal bier drinken leeftijd die net doen alsof de objectieve kwaliteitsjournalistiek helemaal niets heeft geleerd van Pim Fortuyn e.v.a. Daarom gaan wij even closereaden met Sterre (lol) Lindhout die vandaag in de papieren goedvolkcirculaire (oplagedaling: 7%) geen enkele moeite deed zelfs maar de schijn van objectiviteit inzake Pegida op te houden. Leest u even mee? Weet u straks weer waarom u uw abonnement op dit Sterre-fopblaadje wilt opzeggen. KOP: Opkomst Islamitische Staat wakkert islamofobie aan Aha. Kennelijk bestaat er zoiets als 'islamofobie'. Dat zal dan wel zoiets zijn als: 'Alle islamieten, vrouwen en homo's moeten dood!'. Je bent fobisch of je bent het niet. Oh, dat is het niet? Wat? De IS wil wel graag ongelovigen, vrouwen en homo's dood? Dus: de IS wakkert een angst aan zullen we maar zeggen. Goh, wat raar. Onredelijk en ziekelijk hoor, deze fobie.
Sterre: "Een varkenskop, vergezeld van nog wat rondslingerende ingewanden, voor de deur van een moskee in Oostenrijk. Drie aanslagen op Zweedse moskeeën in een week tijd." GeenSterre: Nee, dat klinkt inderdaad niet best. Al is het een beetje de vraag wat 'aanslagen' precies inhouden, met varkenskoppen en ingewanden gooien is natuurlijk niet lief. Maar dat is nog niks natuurlijk, want er zijn vast ook heel veel doden bij die aanslagen gevallen? Sterre: "Er vielen geen doden." GeenSterre: Niet? Oh... Sterre: "En vergeleken met de gruwelen die IS aanricht in Syrië en Irak lijken dit misschien speldenprikjes." GeenSterre: Het zíjn speldenprikjes. Iedereen die voor de keuze wordt gesteld: 'Of een varkenskop voor je deur of je hoofd er af' kiest voor de varkenskop, wedden? Hoe dan ook, het zijn speldenprikjes en er vielen geen doden. Conclusie: er is dus niet zo veel aan de hand. Sterre: "Toch is deze opeenstapeling van geweldsincidenten tegen moslims opvallend en zorgwekkend." GeenSterre: Oh. Grappig, eerst je betoog zo opbouwen dat je alleen maar naar de conclusie 'er is niks aan de hand' toe kunt werken en dan met het tegenovergestelde komen. Maar we krijgen nu vast te horen waarom deze opeenstapeling van speldenprikjes waarbij geen doden vielen 'opvallend en zorgwekkend' is. Gokje: omdat een zwaar bewapende groep 'islamofoben' dreigt de macht over te nemen in Europa? Sterre: "Vooral als je de door duizenden Duitsers bezochte protestmarsen van Pegida tegen de 'islamisering van het Avondland' meetelt." GeenSterre: LOL! Die vreedzaam demonstrerende heel gemiddelde Duitse burgers? Volkskrant-lezers zeg maar? Dus omdat Duitsers gebruik maken van hun recht op demonstreren om hun angst voor de radicale islam & de instroom van economische vluchtelingen te uiten is de in de eerste alinea reeds gedebunkte opeenstapeling van speldenprikjes zonder slachtoffers 'zorgwekkend'? Laat ons niet lachen, Sterre (lol). Dit is geen logica, dit is anti-logica en kan maar één doel hebben: demonisering van Pegida. En de missie is per definitie geslaagd want de niet oplettende Volkskrant-lezer (en dat zijn vooral veel vrouwen en bejaarden) weet nu: islamofobie -> zorgwekkend -> Pegida. Zie ook: vreemdelingenhaat -> Pim Fortuyn -> Nieuwe Hitler. Sterre: "Een op de acht Duitsers zou bereid zijn mee te doen aan zo'n anti-moslimprotest, bleek vorige week uit een onderzoek." GeenSterre: Ja, en zeker een derde van de Duitsers begrijpt Pegida wel. Uit een eerder onderzoek was dat zelfs de helft van alle Duitsers. Dat zijn er veel. Heel veel. Je zou bijna zeggen: bijna een meerderheid binnen een democratie. Hee! Democratie en meerderheid! Wat was dat ook alweer? Sterre: "Nemen de dreiging en het geweld tegen Europese moslims toe? Dat valt niet zo hard te stellen, omdat er geen Europese cijfers over het aantal tegen moslims gerichte aanslagen of bedreigingen bestaan." GeenSterre: Ahaaaaaa! De gedebunkte stellingen worden nogmaals gedebunkt. Eerst een conclusie dat het een opeenstapeling speldenprikjes is en nu zelfs dat er geen cijfers voorhanden zijn. Feiten dus. Noodzakelijk voor elk artikel. Weg insteek artikel! Doei stukkie kopij! Probeert u het morgen nog eens! Sterre: "Verschillende onderzoekers vermoeden wel degelijk dat er sprake is van een toename." GeenSterre: Hee, het gaat gewoon verder? Was de chef avonddienst ziek? Of heet hij Ramesar van zijn achternaam? En gaan we het artikel nu onderbouwen met 'een vermoeden'? Wij vermoeden dat de eerstvolgende deskundige die wordt opgevoerd een uitheemse naam heeft. Sterre: "En dat is ook niet verbazingwekkend, vindt Imran Awan, criminoloog aan de universiteit van Birmingham." GeenSterre: Ziet u wel? Kat en bakkie, plakje en cake. Nu willen wij niet heel vervelend zijn en mensen zomaar afschrijven vanwege hun, stomtoevallige, uitheemse naam (discriminatie!) dus we doen zelf wel even moeite het een en ander op te zoeken. Wij wél! Ah kijk! Meneer onderzoekt vooral 'islamofobie' en schrijft op Huffington Post over 'ban muslim hate' etc. Niet dat zijn onderzoeken niet deugen, maar iets zegt ons dat wat Imran 'stop de islamofobie' Awan vindt meer dan gemakkelijk overeenkomt met wat Sterre (LOL) vindt. Sterre: "'De opkomst van IS en de dreiging die daarvan uitgaat, wakkert islamofobie aan.'" GeenSterre: Ja. Dat stond dus ook al aan het begin en werd gelijk gedebunkt. Same shit, different guy. Sterre: "De angstaanjagende onthoofdingsfilmpjes van IS zijn immers voor iedereen toegankelijk. Veel Europeanen zijn bang dat de grote vluchtelingenstromen uit Syrië de jihad en de normen en waarden van het kalifaat naar hier zullen exporteren." GeenSterre: Oftewel: schuld van de media! Want mensen zien hoe de onthoofdingen uit naam van de islam in hun werk gaan en dus worden ze bang en dat mag niet, bang worden, dus foei bange mensen, foei media! Of hebben die mensen gewoon een heel klein beetje gelijk om hier bang voor te zijn? Sterre: "In dat licht lijkt het ook niet toevallig dat geweld tegen moslims nu juist in Duitsland en Zweden, de twee Europese landen die in het afgelopen jaar verreweg de meeste Syriërs opnamen, de kop opsteekt." GeenSterre: Toevallig ook twee landen die het politiek correctste zijn. En gezien het formaat en het aantal inwoners van Duitsland nemen ze sowieso de meeste vluchtelingen op, dus ook cq vooral Syriërs want er schijnt daar oorlog te zijn. Wat een licht wordt hier geschenen, zonder dit enorme handige stukje duiding zouden we er nooit uit zijn gekomen. Sterre: "Het zou onzinnig zijn te ontkennen dat Europese landen een probleem met moslimextremisme hebben, zegt Aman." GeenSterre: Ontken het dan ook niet! Sterre: "Hij refereert aan de moord op de soldaat Lee Rigby, die in mei 2013 in Londen werd onthoofd door moslimextremisten." GeenSterre: Op straat. Op klaarlichte dag. Door aanhangers van de islam. Sterre: "De moslimangst die de opmars van IS in Europa ontketent, is in veel opzichten vergelijkbaar met de angstgolf die de westerse wereld overspoelde na de aanslagen op de Twin Towers in 2001." GeenSterre: Bedoel je de zogenaamde angstgolf waardoor iemand als Pim Fortuyn bijna democratisch werd verkozen tot premier, bijna? Sterre: "Maar de reactie is anders. Veel vaker dan toen lijkt de angst te worden omgezet in tegengeweld." GeenSterre: Laat ons raden: een opeenstapeling van speldenprikjes waarbij geen slachtoffers zijn gevallen? Of zijn er door Pegida nu ineens toch moslims onthoofd? Sterre: "'Europese landen moeten dus ook erkennen dat er inmiddels een probleem is met geweld tegen moslims', zegt Awan." GeenSterre: Dus er is 'tegengeweld', al kan niet worden benoemd wat voor geweld precies, maar het is wel al duidelijk dat het gaat om 'speldenprikjes' waarbij geen slachtoffers vallen en dat moeten we erkennen als 'geweld tegen moslims'? Hoe factfree mag het eigenlijk worden in de Azaanbode? Sterre: "Tell Mama, een Britse organisatie die geweld tegen moslims onderzoekt en in kaart brengt, constateerde na de moord op Rigby een grote toename van het aantal gewelddadige incidenten tegen moslims." GeenSterre: Wij constateerden sinds de grondoorlog in Gaza een toename van het aantal gewelddadige incidenten tegen joden maar heeft de Volkskrant al opgeroepen dat te erkennen als 'geweld tegen joden'? Bovendien: incidenten. Iets anders dan 'structureel' dus. Sterre: "De wetenschappelijke term voor zo'n geweldspiraal is 'cumulatief extremisme.'" GeenSterre: Geinig, dat is tegelijk ook de wetenschappelijke term voor GoedVolk dat steeds verder gaat om alles wat hun onwelgevallig is te demoniseren. Sterre: "Volgens Matthew Feldman, hoogleraar rechts extremisme aan de Teesside Universiteit in Middlesbrough (Engeland), zijn er twee hoofdverklaringen voor het toegenomen geweld tegen moslims." GeenSterre: Het staat er echt! 'Hoogleraar rechts extremisme'! Uiteraard is er ook een hoogleraar 'links extremisme'? Nee? Niet? Raarrrrrr. Sterre: "De eerste is de opkomst van populistische partijen, die in de ruim dertien jaar die voorbij zijn gegaan sinds 11 september 2011 zich in bijna alle West-Europese landen van de marge naar het centrum van de politieke macht hebben gewerkt." GeenSterre: Ja, want 'populisme' = 'geweld tegen moslims', dat weet iedereen. Eigenlijk is iets anders dan links stemmen hetzelfde als 'geweld tegen moslims en niet-blanken'. Daarom zijn er dus ook zoveel slachtoffers gevallen onder moslims tot nu toe, zoals het onthoofden van islamitische soldaten op straat in Londen en...OHNEE WACHT! Sterre: "Met deze partijen is anti-moslimretoriek tot op zekere hoogte ingeburgerd." GeenSterre: Ja und? Dankzij de islam is anti-homo, anti-vrouw, anti-jood en anti-ongelovige ook ingeburgerd. Is de vrije mening al zo verboden dat deze ook niet meer mag inburgeren? Sterre: "'Voor die partijen is moslimhaat een van de grote gemene delers, zo niet de grootste, waarmee ze hun achterban exponentieel hebben doen groeien', zegt Feldman." GeenSterre: Zoals UKIP? Die hebben het vrijwel nooit over Europa en de Euro, uitsluitend over moslims, nietwaar? En dan zwijgen we nog over het Griekse links-populisme. Of onze eigen SP, om maar eens een bekende populistische partij te noemen. Waarom nog moeite doen feiten op te schrijven als je glashard kunt liegen in de Volkskrant? Zeg op dat abonnement! Sterre: "'Kijk naar Frankrijk, kijk naar Denemarken en naar de opmars die de relatief jonge Zweden Democraten maken.'" GeenSterre: Jaja, mensen in een open democratie stemmen ook op 'populitische partijen. Erg hoor. Maar wat is het punt nu precies? Dat de achterban van 'populistische' partijen zo hard groeit? Jaloers zeker? Zou dat niet een gezond en helder signaal zijn dat er iets niet helemaal lekker zit in de democratie? Je kunt natuurlijk je courant blijven volschrijven met 'POPULISME = MOSLIMHAAT' maar je kunt je ook proberen te verdiepen in de oorzaken van al die ontevredenheid. Mensen stemmen er op, dat is niet de schuld van de boodschapper maar van de kiezer. Sterre: "Deze partijen, maar ook populistische burgerinitiatieven als Pegida in Duitsland en Britain First, maken slim gebruik van sociale media, de andere grote verandering sinds 2001." GeenSterre: Het is een SCHANDE! Een beetje gebruik maken van social media! In 2015! Dat zou IS helemaal nooit doen. Of andere islamitische radicalen. Die werken nog met maandelijkse glossy's, schijnt. Sterre: "Ze gebruiken Twitter en Facebook om ideeën te verspreiden, maar ook om mensen te mobiliseren." GeenSterre: Het moet echt niet veel gekker worden! Facebook en Twitter gebruiken om mensen te mobiliseren! Straks gaat Obama hetzelfde doen! Wat moeten we dan? Nee, typisch gevaarlijk populisme, dat gebruiken van Facebook en Twitter. Nog even en ze beginnen ook nog eigen haatwebsites! Sterre: "Feldman wijst op websites als Gates of Vienna, een Twitteraccount dat zich sterk zegt te maken voor 'westers gedachtengoed', maar in de praktijk een forum is waar moslimhaat welig tiert." GeenSterre: Oh. Verrassend. Maar is het nou een website of een twitteraccount. Of weet Sterre (LOL) dat zelf ook niet? Kan ze het niet aan De Correspondent vragen dan? Dat Gates of Vienna bestaat overigens al bijna langer dan die hele Volkskrant en er worden vooral veel long read essays geschreven door bezorgde rechtse intellectuelen. Maar dat is uiteraard stukken gevaarlijker dan die vele duizenden radicaal islamitische websites die zonder schaamte oproepen tot geweld. Sterre: "'De site heeft een stuk of zes medewerkers', zegt Feldman. 'Maar het bereik is enorm.'" GeenSterre: Hahaha, doet pijn he Volkskrant? Nieuwe Media: weinig medewerkers, veel bereik. Oude Media: honderden medewerkers, weinig bereik. Sliep uit! Adieu Leesmap! Tot zover de closeread. We wilden best verder gaan maar kennelijk had Sterre (LOL) niet de behoefte om haar verzameling leugens voorzien van een beetje conclusie of leuk slot. Wat maakt het ook uit, het doel is geslaagd: demonisering van anders dan Sterre (LOL) denkenden. En daar ben je per slot van rekening journalist voor geworden, nietwaar Sterre (LOL)? Om subjectief en bevooroordeeld, desnoods met bij elkaar geperdiepte 'bewijzen' als een derderangs columnist je ideologische vijanden af te slachten. Krant dicht. Krant met bronartikel (pdf) in open haard. + zes zetels voor Wilders.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.