achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Ter verdediging van de VS, CIA en Gitmo

fuckyeah.jpgDe Verenigde Staten van Noord-Amerika zijn de meest morele supermacht in de geschiedenis van de mensheid. Deze vaststelling zal menig links/moslimmens doen schuimbekken, maar "meest moreel" staat gelijk aan minst immoreel. Een weerlegging van deze stelling is van harte welkom, but don't hold your breath. Het rapport over de werkwijze van de CIA doet daar niets aan af, hoe graag Obama dat zelf ook zou willen (PDF van 499 vel incl. coole zwarte blackouts). In het beschouwen van dit rapport mogen een aantal zaken aan het licht komen: 1: Waarom voelen veel Europeanen, moslims en linkse Yanks zo'n doorleefde weerzin tegen de VS? 2: Wat is oorlogsrecht? 3: Op de schaal der wreedheden, hoe "wreed" waren die martelingen precies? 4: Had het zin? Rabiaat-rechtse stoerdoenerij, na de breek.
1 Generatie Babyboom en hun nazaten mogen er ook wel eens aan herinnerd worden dat de VS de enige reden zijn dat zij heden geen Fritz heten of Commi's zijn. Zonder de VS hadden Nazi-Duitsland, fascistisch Italië, Commi-Rusland en Imperial Japan nimmer op de knieën gegaan. En nog steeds zijn we militair gezien helegaar nergens zonder de Yanks. Deze schatplichtigheid betekent natuurlijk niet dat we voor elke Amerikaanse actie moeten applaudisseren, maar het mag wel meegewogen worden. Dus, waarom zeikt iedereen zo graag op de VS? Natuurlijk vindt dit zijn filosofische oorsprong in de Romantische afkeer van de a-spirituele, rationele en geldbeluste bourgeoisie. Maar, er speelt een andere onderbelichte factor. Er is weinig doorleefde, viscerale weerzin tegen bijvoorbeeld Rusland of China. Zelfs toen de Paus der soennieten, Yusuf al-Qaradawi, Rusland en China tot "#1 enemy of Islam" verklaarde, gebeurde er wat dat betreft bijzonder weinig in werelddeel Lichtgetintië. Waarom werden de Russische en Chinese ambassades niet bestormd en hun vlaggen niet verbrand? Het is simpelweg heel moeilijk om deze gevoelens jegens Rusland of China te ontwikkelen omdat deze nooit in eerste instantie hebben geclaimd een moral high-ground te bezitten. Wanneer zij zich misdragen kun je hen niet echt betichten van hypocrisie of beleidsmatige inconsistentie. De Spetznas Alpha-Group in 1985 te Libanon bijvoorbeeld, nadat vier Sovjet-diplomaten gegijzeld waren: "Through a network of supporting KGB operatives, members of the task-force identified each of the perpetrators involved in the crisis, and once identified, began to take the relatives of these militants as hostages. Following the standard Soviet policy of no negotiations with terrorists, some of the hostages taken by Alpha Group were dismembered, and their body parts sent to the militants. The warning was clear: more would follow unless the remaining hostages were released immediately. The show of force worked, and for a period of 20 years no Soviet or Russian officials were taken captive." (juistheid van verhaal wordt betwist). Russen zijn Russen en Chinezen zijn Chinezen, en fuck you. Daar eindigt het verhaal zo'n beetje. De VS daarentegen claimen een morele superioriteit. En ondanks dat zij inderdaad de meest morele supermacht ever zijn, doen zij natuurlijk ook wel eens dingen die niet direct vallen te rijmen met hun veronderstelde morele hoogstaandheid. De VS zijn op deze inconsistentie te wijzen en aan de hand daarvan kan een viscerale weerzin ontwikkeld worden. 2. Waar slaat oorlogsrecht überhaupt op? Om maar gelijk bij de essentiële vraag te beginnen: bestaan rechten eigenlijk wel? Er zijn dubieuze rechten als het recht op uitkeringen, in alle varianten en zelfs buiten de grenzen, voor mensen die wel degelijk een eigen inkomen kunnen genereren. En er zijn meer billijke rechten zoals het recht op onpartijdige rechtspraak, eigendomsrecht en het recht op vrijheid en leven. Maar, deze rechten zijn niet inherent aan het feit dat wij bestaan, wij ontlenen deze aan gecreëerde en kunstmatige constructen: ons politieke en rechtssysteem. Immers; als de politieke of morele orde waaraan wij onze rechten ontlenen komt te vervallen, bestaan wij als individuen nog steeds, maar genieten wij niet langer onze voormalige rechten. Rechten bestaan nu eenmaal niet als een op zichzelf staand gegeven. Zelfs de natuurrechten, wier naam doet vermoeden dat zij los bestaan van een orgaan dat deze rechten waarborgt, bestaan niet op zichzelf. Het natuurrecht is slechts een ideaalbeeld dat voortvloeit uit de veronderstelde redelijkheid van de mens en een bepaalde visie op de menselijke natuur. Dit brengt ons bij de volgende vraag: welke rechten zijn er dan wel daadwerkelijk en feitelijk inherent aan ons bestaan? Die zijn vrij gering en berusten op geen enkel ideaal, slechts op realiteit. In een toestand zonder politieke of moreel-rechtvaardige orde heeft men recht op: 1) zaken die men zelf kan genereren en 2) succesvol weet te verdedigen van diefstal door anderen, of 3) als iemands geweten dat toelaat, op zaken die men van anderen kan ontvreemden. Wanneer bovenstaande toestand niet functioneert binnen een morele matrix is deze bijzonder onwenselijk en impliceert ongekend leed. Maar het zijn wel de enige rechten die daadwerkelijk inherent zijn aan ons bestaan, los van elk ideaal. Het is simpelweg: het recht van de sterkste. Dan nu oorlogsrecht. Zoals Bertrand Russell stelde: "War doesn't determine who's right - only who is left". Oorlog is de hypermanifestatie van het recht van de sterkste, niets meer, niets minder. Als rechten al kunstmatig zijn en zelfs tijdens vredestijd niet op zichzelf bestaan, waarom zouden ze dan tijdens oorlogstijd bestaan? Nou; om het leven van de combattanten aan beide zijden iets dragelijker te maken. Maar, het blijven afspraken, geen rechten. Wanneer twee gelijkwaardige/gelijksoortige culturen tegen elkaar ten strijde trekken, kan het oorlogsrecht leed aan beide zijden dan ook daadwerkelijk verzachten. Maar, zodra één partij denkt: fuck jullie oorlogsrecht, wij snappen het niet, wij vinden er niets aan, dan krijg je een vreemde dynamiek. Het westerse oorlogsmoraal is na WO2 geëvolueerd tot een humane aangelegenheid. Maar de oorlogsdoctrine van Al-Qaida, berust op niets anders dan zoveel mogelijk ongewapende burgers kapotslopen. Vervolgens gebeurde dit: mannen die hier in hun eigen ethiek geen enkele boodschap aan hebben, beriepen zich in hun eigen verdediging ineens op concepten als mensjesenrechten en westers oorlogsrecht. Dat is ten eerste heel laf en in feite een erkenning van de culturele superioriteit van het Westen. Ten tweede is het het ten diepste hypocriet. Zij zouden deze rechten nooit toekennen aan westerse troepen. Een daadwerkelijk rechtvaardig beleid zou dan ook een wederkerig oorlogsrecht zijn: coulance wordt alleen toegekend aan de combattanten die dit evenzo toe zouden kennen. 3. De verhoormethodes van de CIA. "Wreed" kopte de Volkskrant, "Bruut" kopte RTL. De inflatie van termen is niet te stuiten. Zijn de zaken die zich voltrokken in Gitmo en andere black-sites, in het licht van het gehele spectrum van verschrikkingen dat men ooit heeft bedacht om informatie aan de medemens te onttrekken, daadwerkelijk zo godvergeten bruut en wreed dat zij het daglicht niet verdragen? In een wereld waar PvdA-profeet Pieter Hillhorst deze aai een "knal voor zijn kop" noemt, is de CIA misschien inderdaad onverdraaglijk bruut en wreed. De eerste zin van de RTL analyse van het rapport, genaamd "De meest gruwelijke details uit het CIA-rapport", spreekt boekdelen: "De CIA begon verdachten vrijwel direct op een brute manier te ondervragen. Ze begonnen niet met een normaal gesprek, concludeert de Senaatscommissie." Jezus. Natuurlijk is er de waterboarding praktijk. Dat is inderdaad verneukt, Mos Def moest er zelfs monotoom van huilen. Maar dat is toch juist het hele punt? Als iemand een minder invasieve manier weet om iemand te verneuken teneinde informatie te onttrekken, dan horen wij dit graag. Ook moesten verdachten naakt rondlopen met de handen boven het hoofd. Zij werden dan mishandeld (niet gespecificeerd hoe) of over de grond gesleept. Ook werden gevangen in totale duisternis langdurig blootgesteld aan luide muziek, waarschijnlijk death metal van deze soort. Slaapdeprivatie was een vast onderdeel van de "verhoren". Ook is er met één gevangene Russisch roulette gespeeld, ook al is niet na te gaan of dit schijn of echt was. Vijf gevangenen werden onderworpen aan rectale hydratatie en voeding, zonder dat hiertoe een medische noodzaak was. Dat is al een meer invasieve manier. Een gevangene is gestorven door onderkoeling terwijl hij naakt aan de grond lag geketend. In dit geval kan alle stoerdoenerij even on hold, en kan gewoon gezegd worden dat dit super kut is. 26 van 119 Gitmo inmates zaten er onschuldig, en dat is een regelrechte tragedie. Maar oorlog is een schuldig tijdverdrijf. Ook op andere locaties werden deze praktijken ten uitvoer gebracht; Abu Ghraib in Irak, Bagram in Afghanistan en andere black-sites werledwijd. Vaak concluderen mensen uit deze openbaringen dat er sprake is van een morele equivalentie tussen de VS en de partijen die zij bestrijden. Dit is niet het geval. Een partij wiens beleid het is zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken, is nooit moreel gelijkwaardig aan een partij wiens beleid dit niet is. Geweld ter verdediging van een moreel rechtvaardige orde is in ethisch opzicht altijd superieur aan geweld ter promotie van een immorele onrechtvaardige orde. Het feit dat Amerika een land is waar dit rapport überhaupt gepubliceerd kon worden, zegt toch ook wel iets over de aard van dat land? 4. En werkten de verhoren? Verrassing. CIA zegt: Fuck yeah. Links zegt: eg nie. Drie oud-CIA-directeuren schrijven dat het hele rapport een eenzijdige misselijke linksgrap is. Hun zeer terechte centrale boodschap: "Denk je dat het godverredomme toeval is dat A-Qaida al 13 jaar niets op Amerikaanse bodem klaarspeelt?!" Ze hebben zelfs een Hyves-pagina opgezet genaamd CIAsavedlives. True, de auteurs van het rapport waren louter democraten. Hier is bijvoorbeeld een daadwerkelijke "interrogator" aan het woord, voor zijn two cents over het rapport. Fascinerend. En hier, nog fascinerender, een interview met een oud CIA-hoofd "Clandestine Ops" Jose Rodriguez (inderdaad geen roomblanke WASP!), over hoe de Democraten de CIA onder de bus hebben gesodetyft. Zelfs de hoofdredactie van Amerika's grootste krant, Wall Street Journal, noemt het rapport eenzijdig. Een, niet onaardig, hoofdredactioneel commentaar genaamd "Zou jij kunnen martelen" van RTL adjunct Pieter Klein, sluit af met de stelling: "Als je de beschaving wilt verdedigen, heb je te handelen naar de rechtsregels van die beschaving." Wellicht is dat niet hoe het werkt. Misschien zou het als volgt moeten zijn: Als je de beschaving wilt verdedigen, dan doe je hetgeen je toelaatbaar acht, zolang je na het winnen van de strijd weer terug kan keren naar de ethische structuren die golden in vredestijd.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.