achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Hans Jansen - Sinterklaas

hj.pngHet Sinterklaasfeest is een kleuterversie van het christendom. Het Sinterklaasfeest is dan ook een mini-godsdienst. De Leiders van de mega-godsdiensten van onze dagen, de Linkse Kerk en de islam, haten deze vitale en kinderlijke concurrent intens. Christelijke kerkgenootschappen daarentegen bekijken het Sinterklaasfeest welwillend, en vermoeden, vaak ten onrechte, dat iemand die leuk Sinterklaas kan vieren, er met het christendom ook wel uitkomt. Sinterklaas vraagt nergens om, hij geeft uit de volheid van zijn genade cadeautjes. Hij zegt wel eens iets over behoorlijk gedrag maar vergeeft fouten ook weer snel. Hij dreigt nu en dan met afgrijselijke straffen, maar niemand heeft nog ooit iemand gesproken die in de zak naar Spanje is afgevoerd. Hij geeft rustig verstandige vermaningen: ‘staakt uw geraas’, ‘kom naar mij toe’, ‘laat mij binnen’, en hij ligt er niet van wakker als je te stom bent om die vermaningen op te volgen. Hij verlaat ons, maar komt altijd weer bij ons terug. Hij is ook buiten de aanlooptijd naar 5 december aanwezig in onze gedachten. Hij heeft een liedboek dat gelovigen en ongelovigen uit het hoofd kennen.
Lokale overheden houden meer rekening met Zijn Blijde Intocht dan met enig ander godsdienstig feest. De scheiding tussen de staat en Sinterklaas is desalniettemin overduidelijk: burgemeesters wachten blootshoofds de Sinterklaasprocessie eerbiedig op, maar mogen zelf niet meelopen. Zoals bij echte godsdienstige feesten bij echte godsdiensten zijn er speciale Sinterklaasgerechten, wordt er rond 5 december veel geld aan vieringen uitgegeven, worden vreemdelingen die niet willen meefeesten met argwaan en maar ook iets van medelijden bekeken, en passen de winkelsluitingstijden zich aan. Er is geen ontkomen aan: Sinterklaas is een godsdienstig feest. Godsdienst, en dat blijkt alleen al uit het Sinterklaasfeest, is geen hersenziekte en geen neurologische aandoening. Godsdienst is iets willen doen met een verhaal erbij. Sinterklaas wil vooral in de familiekring gevierd worden, wil de familiebanden aanhalen, en ons hart vol verwachting laten kloppen want Sinterklaas komt ons een presentje geven. Zoals alle godsdiensten heeft ook het Sinterklaasfeest bij andere godsdienstige bewegingen leentjebuur gespeeld, want beter goed gegapt dan slecht bedacht. De herinnering aan de Barbarijsche zeerovers die langs de kusten van Europa, tot aan IJsland toe, kinderen hebben geroofd om die als slaaf te verkopen in de islamitische landen aan de Middellandse Zee, wordt levend gehouden in Zwarte Piet die stoute kinderen in de zak meenam naar het zuiden, naar ‘Spanje’. Wat moest je als ouder anders tegen je niet gekidnapte kinderen zeggen als er ineens een van je kinderen door slavenjagers in het holst van de nacht in een zak was weggesleept? Het is geen mooie verklaring, maar het is ten minste iets. Nederland is laat gekerstend en de herinnering aan de goden die hier aanbeden werden voor het christendom zijn triomfen vierde, hebben ook bouwstenen mogen leveren: de God van het goede en het licht reed op een wit paard door de hemelen, om het kwaad, de nacht en de duisternis te onderwerpen, terwijl hij omringd werd door zwarte fladderende raven die olijk om elkaar heen buitelden. Die vogels waren tegelijkertijd zijn spionnen, ze hielden voor hem bij wat ieder deed. Dat kwam in het Grote Boek, waar alles in beschreven staat. Ook had de hemelse ruiter op het witte paard een rebel en een clown bij zich. Die was zwart, net als die raven. Creatieve verwarring ligt voor de hand. En dan ook nog eens de schoorsteen door… Zulk plagiaat hoort bij godsdiensten. Godsdiensten ontlenen aan elkaar tot aan het ongeloofwaardige toe: zoek maar eens uit hoe het komt dat de kleding van monniken in het christendom en die in Azië zo op elkaar lijkt of hoe het komt dat de klassieke outfit van nonnen zo precies leek op die van de huidige meisjes in hun sharia-kapjes en –jurken. Een goedlopende godsdienst als het Sinterklaasisme heeft er baat bij als ieder mens zelf Sinterklaas wil zijn, en de rol die Sinterklaas in het Sinterklaasverhaal speelt met geheel zijn hart en geheel zijn verstand wil naspelen. Een goedlopende godsdienst als het Sinterklaasisme roept ook haat op. De concurrenten moeten wel dol van razernij worden als ze hun eigen karig beklante heiligdommen bezien, waar de klanten met tegenzin en niet dan onder dwang heengaan, om stenen voor brood te krijgen. De Linkse Kerk is extra naijverig. Geschenken geven en rijkdom verspreiden zijn immers taken van de Staat en haar ambtenarenlegioen, niet van een half dove oude particulier met een witte baard die omringd wordt door een groepje vrolijke zwarte clowns: herverdeling en nivellering zijn ernstige zaken waarbij niet gelachen moet worden. De islam komt niet verder dan de gewone dagelijkse naijver: alles wat geen islam is, is immers, volgens de islam, verkeerd.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.