achtergrond

Geenstijl

CBS: ook in 2014 was integratie wederom kudt

standaardplaatje100.pngDe jaarlijkse Waarheid is weer hard. Vandaag publiceerde het CBS hun jaarraport Integratie 2014. Een kort overzicht. "Het aandeel verdachten is het hoogst binnen de Marokkaanse en Antilliaanse herkomstgroepen. In 2013 was bijna een op de elf Antilliaanse mannen en een op de tien Marokkaanse jongvolwassenen verdachte van een misdrijf." Ook blijkt dat de crimi's het niet bij één vergrijp houden. "Gemiddeld worden drie van de tien autochtone en vier van de tien niet-westers allochtone verdachten van 12 tot 18 jaar binnen drie jaar na hun eerste misdrijf opnieuw verdacht van een misdrijf (recidive). Onder de Marokkaanse tieners is dat zelfs bijna de helft. Van de 18- tot 25-jarige Marokkaanse verdachten gaat ruim een op de vier binnen drie jaar opnieuw in de fout; gemiddeld recidiveert in deze leeftijdsgroep ongeveer een op de vijf". En wat is de invloed van het inherent racistische Nederlandse werkgevers-circuit? Nou: "Niet-westerse allochtonen hebben minder vaak werk (behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking) dan autochtonen en allochtonen uit de nieuwe EU-landen. Begin 2014 had bijna 70 procent van de autochtonen en ongeveer 44 procent van de personen van Turkse en Marokkaanse herkomst werk. In de afgelopen vijf jaar is de arbeidsparticipatie van personen uit de vier grootste niet-westerse herkomstgroepen sterker gedaald dan die van autochtonen." Wholla kk land. Het aantal buitenlandiërs dat zichzelf arbeidsongeschikt vond of het daadwerkelijk raakte, steeg evenwel: "Onder autochtonen neemt het aantal personen met een arbeidsongeschiktheids-uitkering al jaren langzaam af. Het aandeel arbeidsongeschikte niet-westerse allochtonen neemt sinds 2007 echter toe. Personen van Antilliaanse en overige niet-westerse herkomst hadden in 2013 minder vaak een arbeidsongeschiktheids-uitkering dan autochtonen; personen van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse herkomst juist vaker. De tweede generaties van de vier grootste niet-westerse groepen hebben ongeveer even vaak een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit aandeel is sinds 2007 vrijwel verdubbeld, wat een veel sterkere toename is dan bij de eerste generatie. En hoeveel integratiërs maken gebruik van hun onvervreemdbare natuurrecht op een uitkering? "(...) Wel zijn niet-westerse allochtonen veel vaker afhankelijk van bijstand dan autochtonen. In 2013 gold dit voor ongeveer een op de vijftig autochtonen, een op de tien Turkse en Surinaamse allochtonen, een op de acht Antillianen en ruim een op de zeven personen van Marokkaanse en overig niet-westerse herkomst." Oftewel, lekker doorlopen, niets te zien hier.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.