Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Cijfers! Hoe zeldzaam is moslimfundamentalisme?

whaargblgaarghrbblbl.jpgDe cijfers over ISIS-minnende Turken en shariafahige Marokkanen in Nederland die vandaag naar buiten kwamen en waardoor PvdAsscher zich genoodzaakt zag sorry te zeggen voor decennia ongebreidelde import te mompelen dat het allemaal erg 'verontrustend' is, spreken weer boekdelen: Islam is veel, maar niet per se vrede. Maar in plaats van ongefundeerd uit de onderbuik braken, wenden we ons tot rekenmeester K. Regenjas (vzmh), die zich meldt met onderbouwing in de vorm van keiharde wetenschap & dito cijfers. Kom maar weer door! “Als we ervan uitgaan dat moslims per definitie gevaarlijk en radicaal zijn, dan wordt er langs religieuze lijn een gevaarlijke scheiding in de samenleving aangebracht.” Dit liet vicepresident van de Raad van State Piet-Hein Donner onlangs weten. Tegen deze dooddoener is natuurlijk weinig in te brengen. Niemand beweert dat moslims per definitie radicaal zijn. Er is ook niemand die beweert dat rokers per definitie longkanker krijgen. Er zijn genoeg voorbeelden van verstokte rokers die met groot genoegen tot hun negentigste doorpaffen. Toch wordt roken door de Nederlandse overheid al jarenlang ontmoedigd. Het feit dat niet iedere roker longkanker krijgt, bewijst namelijk nog niet dat er geen enkel verband bestaat tussen het roken van sigaretten en het ontwikkelen een ongeremde celdeling in de longstreek. Op dezelfde manier bewijst het bestaan van vriendelijke toffepeermoslims nog niet dat er geen enkel verband bestaat tussen het aanhangen van de Religie van Vrede en zaken als antisemitisme, homohaat, vrouwenonderdrukking, jihadisme en geloof in martelaarschap. Welk deel van de moslims er fundamentalistische opvattingen op nahoudt, is geen kwestie van politieke smaak, maar een wetenschappelijke vraag. En helaas voor de bewoners van Linksland zijn er ruim voldoende onderzoeksgegevens om deze vraag van een onderbouwd antwoord te voorzien. Het PEW research center is een toonaangevend bedrijf op het gebied van opinion polls dat regelmatig een haatthermometer in verschillende islamitische gemeenschappen laat zakken. De strengste moslimlanden, Saudi-Arabië en Iran, gaven Pew Research geen toestemming om het onderzoek uit te voeren. Maar zelfs zonder deze landen liegen de resultaten er niet om. Terrorisme 55% van de Jordaniërs staat positief tegenover Hezbollah, een organisatie die op de terreurlijst van de meeste Westerse landen staat en die de eerste zelfmoordaanslagen sinds de Japanse Kamikazepiloten uitvoerde. Met als verschil natuurlijk dat de Japanse piloten in oorlog waren en uitsluitend militaire doelen aanvielen. Van diezelfde Jordaniërs stond in 2003 56% positief tegenover Osama bin Laden en tegenwoordig staat 60% positief tegenover terreurgroep Hamas. Je weet wel, van die aanslagen op burgerdoelen en menselijke schilden. Die ja. Van de Palestijnen zelf keurt 89% de raketbeschietingen op Israël goed, zo laat het Palestinian Center for Public Opinion ons weten. Dat die raketten letterlijk ongeleide projectielen zijn die enkel geschikt zijn om grote burgerpopulaties te bestoken, is kennelijk geen bezwaar. Niet alleen in het Midden-Oosten kon Bin Laden twee jaar na de WTC-aanslagen op steun rekenen. In Indonesië steunde 59% hem. Dat is wel minder dan het percentage Palestijnen dat Bin Laden dat jaar steunde. Dat lag namelijk op 72%. Je hebt altijd haatbaard boven haatbaard. Sharia In Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië is een ruime meerderheid van de moslims vóór invoering van de sharia. Deze voorkeur voor de sharia blijkt nauwelijks samen te hangen met leeftijd, geslacht of opleidingsniveau. Wél met de vroomheid van de moslim, gemeten in hoe vaak per dag hij/zij bidt. Niet alleen in landen met een moslimmeerderheid geldt dit. In de Sub-Sahara Afrikaanse landen, waar moslims minder dan een vijfde van de bevolking uitmaken, wil nog steeds 52%-74% van hen de sharia als officiële wetgeving van het land hebben. shariaasofficiallaw.png Onzedelijk gedrag Waar er in bepaalde streken nog enige verdeeldheid onder moslims heerst over invoering van de sharia, zijn moslims het wereldwijd behoorlijk eens over welke zedelijke gedragingen moreel verwerpelijk zijn. De meest verwerpelijke gedragingen zijn prostitutie en homoseksualiteit. Afkeuring van de Gordons en Jolings op deze aarde varieert onder moslims van 79% tot 95%. Wat er dan precies met zo’n homoseksueel moet gebeuren, hangt er waarschijnlijk weer vanaf of de moslim in kwestie de sharia aanhangt. wideagreement.png Ook het verlaten van de islam is niet geheel zonder risico in de meeste onderzochte landen. Zo vindt 84% van de Egyptenaren de doodstraf een geschikte sanctie voor dit vergrijp, tegenover 86% van de Jordaniërs en 76% van de Pakistanen. Helft Europese moslims fundamentalist Een kritische reaguurder vraagt zich inmiddels af of bovenstaande resultaten misschien meer zeggen over de cultuur van het land waar de is enquête gehouden, dan over de islam. Ten eerste moeten we opmerken dat daar weinig verschil tussen zit. De cultuur van landen met 90%+ moslims kan niet los gezien worden van de islam. Ten tweede, als we de universiteit van Berlijn (pdf) moeten geloven, zijn Europese moslims ook geen pareltjes van verlichting en tolerantie. Attitudes tegenover homo’s, Joden en het Westen zijn overwegend negatief, zelfs vergeleken met onze eigen christengekkies. Ook vinden moslimimmigranten overwegend dat er slechts één bindende interpretatie is van de Heilige Boeken, dat het goed is terug te keren naar de wortels van de islam en dat de regels van de islam belangrijker zijn dan de regels van de Westerse rechtsstaat. Deze opvattingen vormen een algemeen aanvaarde definitie van fundamentalisme, waaraan een meerderheid van de moslims dus voldoet. Als je wat strenger bent en zegt dat een moslim het met alle drie de stellingen eens moet zijn om fundamentalist genoemd te kunnen worden, is nog altijd 44% van hen fundamentalist. fig1relifundi.png fig2relifundi.png Geert Wilders wordt vaak verweten dat hij dit betreffende onderzoek verkeerd geciteerd heeft. Dat valt wel mee. Hij heeft in een debat de zinsnede “steun voor islamitische wetten” weleens als “steun voor sharia” geïnterpreteerd. Dat was een foutje. Voor de rest klopten al zijn cijfers. Toch was deze kleine verspreking genoeg reden voor de leden van de Tweede Kamer om Wilders en zijn aangehaalde onderzoek weg te lachen. Wat echt lachwekkend zou zijn, als het niet zo eng en bedroevend was, is het wegkijkgedrag van linkse politici. De Nederlandse Situatie We komen steeds dichter bij huis. Vandaag verscheen onderzoek van Motivaction waaruit bleek dat 89% van de Turkse jongeren Hamas steunt en 58% alle Joden verantwoordelijk houdt (pdf) voor het geweld in de regio. Dat wordt door de onderzoekers een klein beetje goedgepraat door te zeggen dat het aan de Turkse media ligt, maar daarmee verklaar je nog niet waarom 49% van de Marokkaanse jongeren óók voorstander is van Hamas. Dat is typerend. De data zijn nog niet binnen, of de smoesjes worden al gebakken. De aanvallen op o.a. de Islamitische Staat door de VS worden overwegend gezien als negatief (70%). Nog verontrustender is dat 87% van de Turken het goed vindt dat er steun is van Nederlandse moslims voor IS en 80% het gebruik van geweld door de verschillende groeperingen goedkeurt. Nogmaals, niemand beweert dat iedere moslim radicaal is, of dat iedere radicale moslim geweld gebruikt. Maar geloof in de islam houdt verband met haatdenkbeelden zoals roken verband houdt met longkanker. Het maakt de kans een heel stuk groter. De enige vraag is: waar blijft het ontmoedigingsbeleid? Was berekend, K. Regenjas

Reaguursels

Inloggen

Inderdaad, onderzoek is NIET valide.

NimweegseTurk | 13-11-14 | 19:58

Reactie verontrustte Turkse-Nederlandse jongeren aan Minister Asscher!

Geachte heer Asscher,

Wij, ondergetekenden, hebben met verbazing kennis genomen van berichten omtrent de uitkomst van een onderzoek van het bureau Motivaction onder 300 Turkse jongeren. Uit dit onderzoek zou blijken dat 90% van de Turkse jongeren IS steunt, de denkbeelden van IS onderschrijft en Nederlandse jongeren die naar Syrië of Irak vertrekken om aan de zijde van IS te vechten als helden beschouwt.
Opvallend is dat Motivaction op hun website benoemt dat het doel was om een representatieve steekproef te verkrijgen.
“Het onderzoek is deels in 2011 en deels in 2014 uitgevoerd onder 300 Turkse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme, digibetisme en onbekendheid met online onderzoekspanels is het bij deze groep niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren. Voor beide onderzoeken is een mixed-mode veldwerkmethode gehanteerd. Dit is een combinatie van online onderzoek en face-to-face-onderzoek met het doel een representatieve steekproef te verkrijgen”, zo meldt de website.

Wij, jongeren van Turkse komaf en volksvertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, herkennen ons totaal niet in het beeld dat hier wordt geschetst. Evenmin kunnen wij dit plaatsen in de kring van onze contacten binnen de Nederlands/Turkse gemeenschap, een kring die wij als zeer uitgebreid zouden willen omschrijven.
Turkse jongeren in Nederland zijn bezig met hun opleiding. Schooluitval onder jongeren van Turkse afkomst laat al enige tijd een dalende trend zien. Zij werken aan hun toekomst in een baan en/of als zelfstandig ondernemer. Na de Chinezen vormen Turkse Nederlanders de grootste groep ondernemers van buitenlandse afkomst.

Turkse jongeren zijn inmiddels actief in de Nederlandse politiek, vooral op gemeenteniveau, veelal voor mainstream partijen als PvdA, CDA, D66, GroenLinks en VVD. Daarnaast zijn zij erg actief in het verenigingsleven en tonen hun betrokkenheid o.a. door het doen van vrijwilligerswerk.
Wij allen zien een toekomst voor onszelf en onze nakomelingen in de Nederlandse samenleving en in de ordening daarvan zoals die thans bestaat. Wij willen onze steentje bijdragen aan de verdere opbouw en aan het welzijn van onze samenleving en van alle mensen die daartoe behoren. Dit op een democratische manier en met inachtneming van de regels van de Nederlandse rechtsstaat, inclusief de vrijheid van geloof, vereniging, vergadering, de vrijheid van meningsuiting en de gelijkheid van een ieder voor de wet.

Hopelijk ten overvloede: de denkbeelden en de daden van degenen die zeggen te strijden voor wat zij een Islamitische Staat (die wij noch als islamitisch, noch als staat erkennen) durven te noemen, verwerpen wij met afschuw. Ten overvloede, omdat iedereen dit als vanzelfsprekend zou moeten beschouwen.
Namens Turks- Nederlandse jongeren,

Burak1958 | 13-11-14 | 19:01

@Benedict Broere | 12-11-14 | 23:03
Het onderzoek is niet valide en betrouwbaar (redenen eerder gegeven). Als het valide was, zou ik de heer Azmani gelijk geven.

NimweegseTurk | 13-11-14 | 03:35

NimweegseTurk | 12-11-14 | 17:32
Uit NU.nl: >>> VVD-Kamerlid Malik Azmani noemt de uitkomsten van het onderzoek "volstrekt onacceptabel". "Het blijkt maar weer dat multiculturalisme een negatieve invloed heeft op de Nederlandse samenleving, omdat het immigranten de ruimte biedt voor maximaal behoud van de eigen cultuur en daardoor tegelijkertijd alle noodzaak tot integratie remt", aldus Azmani. <<<
www.nu.nl/politiek/3925730/asscher-noe...
In Nederland betekende ‘integratie’ decennialang ‘integratie met behoud van eigen identiteit en cultuur’. Ook betekende ‘integratie’ jarenlang ‘het moet ven twee kanten komen’. Aldus politiek correct cultuurrelativistisch beleid dat jarenlang is volgehouden door vooral ‘de linkse kerk’. Resulterend in bijvoorbeeld dat incident van Holocaust-ontkenning van voorjaar 2013, dat waarschijnlijk alleen maar het tipje van de ijsberg is.

Benedict Broere | 12-11-14 | 23:03

Groot stevig hek om Nederland, grenscontroles herinvoeren, grenzen dicht, behalve voor mensen die echt hulpbehoevend zijn én niks kwaads in de zin hebben of blijken te hebben. Iedereen die anderen niet in hun waarde laat of in wat voor vorm dan ook geweld aandoet; opsluiten of opflikkertyfstralen!

johnshoulddoitagain | 12-11-14 | 21:33

Lilia2 | 12-11-14 | 10:42
4.3 x zoveel moorden per inwoner, hoe groot het ook is.

gutgutgut | 12-11-14 | 21:18

Lilia2 | 12-11-14 | 10:42
4.3 x zoveel moorden per inwoner, dat zegt jou niets ?

gutgutgut | 12-11-14 | 21:15

@Benedict Broere | 12-11-14 | 17:00
Ik geef u gelijk, loyaliteit zou meer de mens moeten betreffen, maar ik neem het niet kwalijk als men het niet zo breed wilt trekken. Loyaliteit staat echter los van leugens die zogenaamd in het belang van het land verteld worden, zoals dit leugenachtige onderzoek. En juist die mensen worden helaas als "loyaal" bestempeld.

NimweegseTurk | 12-11-14 | 17:32

NimweegseTurk | 12-11-14 | 16:22 Het zou al heel mooi zijn als mensen meer in de gaten hebben dat ze allemaal dezelfde planeet bewonen, en dat de belangrijke kwesties die er spelen – bevolkingsexplosie, globalisering, klimaatverandering, afname biodiversiteit, grondstoffentekorten, enzovoort – iedereen aangaan. Loyaliteit zou meer de mens moeten betreffen, dit in verband met het lot van de mens een paar eeuw verder.

Benedict Broere | 12-11-14 | 17:00

@Russells Teapot | 12-11-14 | 13:42
Loyaliteit heeft niets te maken met wiens belangen je prefereert bij tegenstrijdige belangen. Een weldenkend mens laat zijn keuze afhangen door zijn verstand te gebruiken en niet blindelings achter het beleid van -in dit geval- Turkije aan te huppelen. Om het heel erg te versimpelen: als Turkije met een één of ander flutreden de oorlog verklaart aan Nederland bennik als de kippen bij om de wapens op te nemen tegen Turkije. Ik ben geen moslim (ook nket van huisuit), maar ik ben een Turk, voel mij een Turk, word gezien als Turk (al spreek ik de taal niet optimaal) en heb ook nog eens de Turkse nationaliteit. De Surinamers zijn nieuwkomers in Nederland, maar dat land heeft een paar eeuwen deel uit gemaakt van Nederland. Helaas werden zij, waarschijnlijk door hun huidskleur, niet als volwaardige Nederlanders gezien. Bij de joden ging het ook niet zonder slag of stoot, eeuwenlang werden zij door de West-Europeanen (incl. Nederlanders) uitgespuugd en buitengesloten. Pas een paar decennia zijn zij echter wel geaccepteerd, maar ook zij voelen zich sterk verbonden met Israël en hebben vaak ook de Israëlisch nationaliteit (althans, mijn vele joodse vrienden op de universiteit). Spreken zij het allemaal Ivriet? Nee, ook zij spreken net als ik perfect Nederlands. Ook met hen heb ik nooit gesproken over loyaliteit. Ik blijf erbij: loyaliteit is een naar woord omdat het algauw als beschuldigende vinger gebruikt kan worden. Of je hart nou klopt in Israel, Suriname of Turkije, als je je houdt aan de verwachtingen van het land waar je woont is er niets aan de hand: bijdrage leveren aan de maatschappij en dankbaar zijn!

NimweegseTurk | 12-11-14 | 16:22

Ik denk dat je ongeveer dezelfde getallen gaat vinden in de tabel "Wide Agreement that Certain Behaviors are Morally Wrong" wanneer je dit onder Christenen vraagt (met uitzondering van Alcohol en hopelijk lagere cijfers bij homosexualiteit).
.
Maar het gaat er niet alleen om wat als fout wordt gezien, maar om wat je vind dat eraan gedaan moet worden. Als Christen zie ik prostitutie, abortus, zelfmoord en dergelijke ook als 'fout' omdat dat volgens Gods wetten fout is. Maar ik laat het over aan God om te oordelen. Het grote verschil is dat moslims het vaak als taak zien om zelf in te grijpen en de doodstraf zo veel mogelijk toe te passen.

Flapuidt | 12-11-14 | 15:41

@NimweegseTurk | 12-11-14 | 10:08
"Loyaliteit? Wat hebben wij eraan in tijde zonder oorlog? Niets, toch? (hoor het graag van jou). Vind het maar een naar woord."

Onzin. Loyaliteit betekent gewoon wiens belangen je prefereert als er twee belangen strijdig zijn. En dat is uiteraard niet alleen in een oorlog het geval. Bijvoorbeeld: Nederland wil dat Turken integreren, Turkije wil dat niet. Turkije wil dat Nederturken oproepbaar blijven voor dienstplicht, Nederland wil dat niet. Strijdige belangen dus.

En loyaliteit is een naar woord? Wat is er naar aan, om het land trouw te zijn waar je in relatieve luxe en welvaart op hebt kunnen groeien, dat je kansen heeft gegeven waar je in Turkije niet van had kunnen dromen, en dat je mensenrechten gewoon waarborgt, opnieuw in scherp contrast met Turkije? Je bent toch hier opgegroeid, niet daar? Dan is het toch bespottelijk en buitengewoon ondankbaar, dat je het land van je overgrootouders verkiest boven je huidige land?

"Loyaliteit... tsja... Turken zullen altijd als Turken gezien worden en zullen zich altijd als Turk voelen."

Waarom? Joden worden toch ook gewoon als volwaardige Nederlanders gezien? Door autochtone Nederlanders in ieder geval, door Turken en Marokkanen uiteraard niet.

Dat Turken nog steeds als Turken gezien worden, is 100% hun eigen keus. Als je weigert te integreren, ja, dan blijf je als groep relatief apart van de maatschappij. Maar als je daar dan nadelen van ondervindt, dan is het buitengewoon hypocriet om dan die maatschappij de schuld te geven daarvan.

Je kunt niet eisen dat je hier als een nationalistische Turk met een Turkse cultuur mag leven net als in Turkije, en tegelijkertijd eisen volwaardig geaccepteerd te worden als Nederlander. Die twee dingen spreken elkaar tegen, het is het één of het ander.

"De Surinamers, die al een paar eeuwen Nederlandse onderdanen zijn, worden vandaag de dag ook niet gezien als volwaardige Nederlanders en voelen zich ook geen Nederlanders. En daar is niets mis mee... alleen een racist zou aanmerking hebben op afkomst en ras. "

Net als Turken zijn Surinamers in Nederland relatieve nieuwkomers.

En als ze zich geen Nederlanders voelen, prima, maar ga dan niet van andere mensen eisen dat ze je wél als Nederlander zien.

Vaak zijn dit soort mensen gelegenheids-Nederlanders: als er subsidie uitgedeeld wordt aan zielige groepen (slavernijverleden), zijn ze er als de kippen bij om te verkondigen dat zij geen Nederlanders zijn, maar juist slachtoffers van de gemene Nederlandse staat, terwijl, als er een discussie op gang komt over een Nederlandse traditie, ze opeens roepen dat we hen serieus moeten nemen omdat zij "ook Nederlanders zijn" net als wij.

"Ietsjes ontopic'er: Notionalisten willen niets van de Koerden en niets van de ISIS hebben. Het is niet een of-of situatie. "

Dat kun jij beweren, maar vooralsnog blijkt dat nergens uit. Toen Koerden in Duitsland tegen ISIS protesteerden, uit wat voor mensen bestonden toen de tegenprotesten?

Kom op, we weten allemaal wat een racistische haat veel Turken koesteren jegens Koerden (of Armenen), dat gaat echt wel wat dieper dan de afkeer van ISIS, een relatieve nieuwkomer in het Midden Oosten waar Turkije nog weinig mee te maken heeft gehad (afgezien van de nodige politieke steun van dictator Erdogan in hun strijd tegen Assad, uiteraard).

Russells Teapot | 12-11-14 | 13:42

Het feitelijk erkennen van een probleem is een goed punt.

ET007 | 12-11-14 | 13:28

Als je wil dat het westen overleeft, zal je ze uit ons midden moeten verwijderen. Er is geen andere optie.

Tricephalus | 12-11-14 | 12:00

Hallo linkse mensen, gaan we nu eens inzien en toegeven dat er een probleem met moslims is?

Hommel | 12-11-14 | 11:42

HaarAltijdGoed | 12-11-14 | 01:08 Voor goedbedoelende mensen als Halsema duurt het heel lang voordat tot hen doordringt dat bepaalde mensen daadwerkelijk kwaadaardig zijn. Of dat die islam niet maar gewoon een makkelijk te integreren vorm van protestantisme is, maar echt iets heel anders is. Het vergt heel veel uitleggen en duidelijk maken voordat het kwartje valt. Waarbij niet helpt dat de gangbare media er nauwelijks aandacht aan besteden, of daar misschien maar kortgeleden mee begonnen zijn, omdat al dat onthoofden niet meer te negeren is. Je zal maar politicus zijn tegenwoordig, met over je gezicht geschreven: “Wir haben es nicht gewusst.”

Benedict Broere | 12-11-14 | 11:41

Bakito Texas is de grootste staat van Amerika.
Weet niet precies hoeveel keer groter maar schat toch wel acht keer zo groot.
Voel me er in ieder geval zeer veilig en ben er liever dan hier.
Meest gastvrije staat in heel Amerika.
Strenge straffen maar daar heb ik geen moeite mee.
Net zo min als met hun nationalisme.
Waren we hier maar zo trots op onze provincie of land.
En dat utra rechts valt ook best mee.
Hele gedeeltes spreken Spaans en het zijn overwegend de latinos in de drughandel die criminaliteit veroorzaken.

Lilia2 | 12-11-14 | 10:42

Vreugdedansende mensen in de straten van Nederland op nine eleven! Wie waren dat ook alweer? Onderzoeken zijn overbodig naar zaken die bekend zijn.

Mariolo | 12-11-14 | 10:27

IOT is met een verklaring gekomen (zie website). De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt sterk (terecht) in twijfel getrokken. Uitgebreide reactie volgt!

NimweegseTurk | 12-11-14 | 10:09

@Russells Teapot
Het is eigenlijk zeer offtopic, maar toch wil ik even snel reageren.
Loyaliteit? Wat hebben wij eraan in tijde zonder oorlog? Niets, toch? (hoor het graag van jou). Vind het maar een naar woord. Bovendien geloof ik niet dat de Turken blindelings de wapens zullen oppakken tegen de Nederlandse staat als het zover komt. Loyaliteit... tsja... Turken zullen altijd als Turken gezien worden en zullen zich altijd als Turk voelen. De Surinamers, die al een paar eeuwen Nederlandse onderdanen zijn, worden vandaag de dag ook niet gezien als volwaardige Nederlanders en voelen zich ook geen Nederlanders. En daar is niets mis mee... alleen een racist zou aanmerking hebben op afkomst en ras.
Ietsjes ontopic'er: Notionalisten willen niets van de Koerden en niets van de ISIS hebben. Het is niet een of-of situatie.

NimweegseTurk | 12-11-14 | 10:08

@NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25
"Ovrigens ook niet realistisch, omdat de Turken vrij nagionalistisch zijn (IS bedreigt de Turkse grondgebied)."

Dat kun je wel zeggen, maar ik denk dat nationalistische Turken een heel wat grotere hekel aan Koerden hebben dan aan ISIS-strijders. In dat licht is het ook niet verrassend dat een grote groep ISIS zou steunen, die houden zich immers bezig met het uitmoorden van Koerden.

Wel interessant dat je aangeeft dat Nederturken nationalistisch zijn. Dat geeft maar weer eens aan waar de loyaliteit van deze groep ligt: niet in Nederland.

Russells Teapot | 12-11-14 | 09:54

@ Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 01:02
Kinderachtige reactie. NimweegseTurk heeft een goed punt, legt het goed uit en gaat in discussie.

TheseDays00 | 12-11-14 | 09:48

Ik moet zeggen dat ik niet verwacht had dat deze cijfers zo extreem zouden zijn. Een vergelijkbaar onderzoek vorig jaar leverde natuurlijk een getal op van 73% van de moslims die Syriëgangers helden vond.

Omdat er in de tussentijd behoorlijk wat negatieve publiciteit voor ISIS is geweest, kon je nog aannemen (zoals ikzelf eigenlijk ook deed) dat het percentage dat ISIS nu nog steunde wel wat lager zou liggen.

Maar niets is minder waar. En nu kunnen linkse goedpraters zich niet meer verschuilen achter het argument van gedateerde cijfers. ISIS moordt, plundert en verkracht, en de meerderheid van de Turken heeft er geen problemen mee.

Het wordt tijd, dat we eens in gaan grijpen, en deze mollen van Erdogan het land uit zetten. Niets ten nadele van de goedwillende 6% (!) van de Turken natuurlijk, zij mogen blijven.

Russells Teapot | 12-11-14 | 09:44

NimweegseTurk | 12-11-14 | 07:16
Er moet een onderzoek komen naar dat onderzoek.

gutgutgut | 12-11-14 | 09:40

Evocatus | 12-11-14 | 01:14
"Vergelijkigen maken tussen de situatie en Nederland en die in de Verenigde Staten gaan totaal mank!"
Als we vergelijkingen kunnen maken tussen gesettelde autochtonen en migranten die onderaan de sociale ladder bungelen, dan kunnen we ook vergelijkingen maken met Texas.

gutgutgut | 12-11-14 | 09:36

Ach ja Hollanders, tolerant en zeer naïef.....

strikdewepstroper01 | 12-11-14 | 09:24

"Ook vinden moslimimmigranten overwegend dat er slechts één bindende interpretatie is van de Heilige Boeken" Best erg dat moslims hun eigen boek niet kennen, de Koran verwijst naar zowel de Torah en de Bijbel als woorden van Allah.

Hoor dit overigens wel vaker, dat moslims hun eigen boek niet kennen.

niemand specifiek | 12-11-14 | 09:13

Dat Asscher veinst geschrokken te zijn, dat is pas verontrustend.

Schoorsteenveger | 12-11-14 | 09:00

Kortom slecht onderzoek dat vraagt om herhalingsonderzoek op een grotere schaal. Zodat de antwoorden en uitkomsten echt gewicht hebben.
Dat onderzoek per definitie niet meer als zoete koek wordt geslikt is duidelijk sinds Roos en Stapel.

ristretto | 12-11-14 | 07:23

Ik ga maar snel slapen voordat ik meer grammaticale blunders maak :)

NimweegseTurk | 12-11-14 | 07:20

@Stargate  | 12-11-14 | 06:47
U kunt -terecht overigens- Erdo&#287;an uitmaken voor 'alles en nog wat', maar om hem tegenwoordig (!) te betichten van steun voor de IS gaat mij te ver. Bovendien zeg ik u nogmaals dat de antwoorden van de Turkse deelnemers op de stelling "het is goed dat er steun is van de Nederlandse moslims voor gewapende groeperingen zoals IS" losstaan van de mening en daden van Erdo&#287;an. Doet u eens een klein veldonderzoek en stel de Turken die u tegenkomt de vraag wat zij van de IS vinden (u lijkt mij vrij sociaal dus dat gaat u wel makkelijk af). U zult gegarandeerd (!) een antwoord horen dat tegenstrijd is met de antwoorden in het onderzoek. Zoals ik eerder duidelijk heb gemaakt: mijn telefoon stond roodgloeiend vandaag (ben actief in de Turkse verenigingen) en iedereen is verbaasd om de antwoorden die gegeven zijn in het onderzoek. Niemand herkent zich in dit onderzoek; van de Turkse socialistische verenigingen tot de religieuze Milli Görü&#351; vereniging, werkelijk niemand. Ook niet een willekeurige straatjongen. Vind het niet meer dan terecht dat het onderzoek in twijfel wordt getrokken (zelfs door de reaguurders, waar ik toch wel een beetje trots op ben).
Welnu, het is tijd voor mij om te gaan slapen. Door dit pseudo-onderzoekje heb ik een vele telefoongesprekken moeten voeren en is mijn avondrust in rook op gegaan. Dit wordt uiteraard vervolgd.

NimweegseTurk | 12-11-14 | 07:16

Fijn he die multiculti. Verbaasd mij niets deze cijfers. Wij bieden moslims alle vrijheid om niet te integreren. Dat moet van links Nederland. Anders is het geen integreren. En weer moet er een mega moskee in gouda komen. Nee.... dat komt echt goed volgens onze linkse intellectuelen.

nukkie | 12-11-14 | 07:07

@Stargate | 12-11-14 | 06:40
Helemaal mee eens. Het is echt aan 1 persoon om op te staan en zich vreedzaam verzetten tegen de bezetting. Die raketten halen natuurlijk niets uit en dat er kinderen doodgaan, is voor Hamas alleen maar goede propaganda. Ik kan mij niet voorstellen dat die leiders daar een traan om laten.
-
Ik verwachtte persoonlijk ook meer steun uit Marokkaanse hoek. Ik denk sowieso dat dit een flutonderzoek is met vage vraagstellingen. Ik ben vooral benieuwd naar de ondervraagden en hun kennis van zaken.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 06:53

NimweegseTurk | 12-11-14 | 06:37
Dat bekijk uk wel met enige scepsiscme wat Erdogan doet. In al zijn daden bewijst hij namelijk het tegendeel. Daarbij moet u niet vergeten dat hij een leerling is geweest van Gulen, ook al een man met een wat radicaler standpunt in de conservatieve islam. Dat hij wat onwel willender zou staan tegenover IS, lijkt mij omdat hij onder druk gezet wordt vanuit het buitenland, voor mij is het geen overtuigend bewijs dat hij IS een terroristische organisatie vind. Men weet natuurlijk nooit wat er achter de schermen plaats vind, soms komt het naar buiten en soms ook niet. Het is overigens wel bewezen dat Erdogan internaten steunt die o.a gevestigd zijn in Rotterdam. Zijn invloed kan dus groter zijn dan u vermoed

Stargate | 12-11-14 | 06:47

Rationele Mocro | 12-11-14 | 06:29
Daar heeft u gelijk in. Ik had als ik uit mezelf spreek wel eerder verwacht dat het dan de nederland-marokkaanse gemeenschap zou zijn die IS meer zou steunen. Hoewel ik ook eerlijk moet toegeven dat de marokkaanse regering meer doet om het radicalise te stoppen in eigen land zal dat misschien ook wel invloed hebben in de nederlands-marokkaanse gemeenschap hier

Stargate | 12-11-14 | 06:40

@Stargate  | 12-11-14 | 06:21
Goedemorgen Stargate,
Het beleid van Erdo&#287;an omtrent de verzetbewegingen (incl. ISIS) tegen Assad verschilde niet met die van Europa en de V.S. Zij gaven gaven tot ongeveer 2013, zonder onderscheid te maken tussen potentieel radicale en gematigde verzetsbewegingen, gewapende (en waarschijnlijk ook financiële) steun. Tegenwoordig ontkent Erdo&#287;an in alle toonaarden, wat hij vaker doet de laatste jaren, maar daar is bewijs voor. Hij laat zich tegenwoordig zeer negatief uit over de IS, en dat zien de Turken in Nederland ook. Ik denk bovendien niet dat de Turken enigszins door Erdo&#287;an zijn beïnvloed bij dit onderzoek. De ongeloofwaardige percentage van 90% (!) is te wijten aan de suggestieve vraagstelling en de opzet van het onderzoek. Het is niet correct om de vragen te stellen zoals die in het onderzoek gesteld zijn (zie mijn vorige post).

NimweegseTurk | 12-11-14 | 06:37

Rationele Mocro | 12-11-14 | 06:22
Het is ook verschrikkelijk voor die kinderen, zij boeten voor het leed dat hun ouders hen aan doen. Maar iemand moet gewoon zeggen daarzo, genoeg is genoeg. Laat ons in vrede leven dan laten wij jullie ook in vrede leven. Hamas kan aangepakt worden maar dan koet dat gebeuren via de palestijnse bevolking, zij moeten de vrede afdwingen en niet Hamas de ruimte meer geven om raketten af te schieten. Dan zal men zien dat het buitenland ook meer druk gaat geven op Israel om de vrede te waarborgen, daarbij zal er ook veel sneller en terechter tegen Israel gezegd kunnen worden dat ze de palestijnen hun vrijheid moeten gunnen. Echter dan zal dus Hamas door de palestijnse bevolking opgeruimd moeten worden. Nee ik zou niet een zelfmoordactie veroordelen van een Nederlander die zijn land wil verdedigen, zie de redenering die ik daarbij heb gegeven en het verschil daarbij. Het is ook veel gevraagd van de palestijnse bevolking om de haat van zich af te schudden, maar er zal toch een soort van ghandi moeten opstaan of Martin Luther king.

Stargate | 12-11-14 | 06:36

@Stargate | 12-11-14 | 06:21
Het is eerlijk gezegd WEL verrassend. In feite, ik durf te wedden dat de reaguurders (inclusief jij) eerder verwachtte dat het merendeel van de Marokkaanse jongeren achter ISIS stond dan de Turkse.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 06:29

@Stargate | 12-11-14 | 05:53
Dus eigenlijk ben je het met me eens, en zou jij minder snel een zelfmoordaanslag veroordelen in een vergelijkbare situatie. Alleen kom je met de distinctie, dat het grondgebied niet BEZET maar GEKOCHT is.
Ongeacht of dat juist is of niet, denk je nou echt dat dit in het achterhoofd speelt van iemand die net zijn huis uit elkaar heeft zien bombarderen? Dit soort politieke spelletjes of discussies over wie wel of niet correct is, doet er niet toe als je er midden-in staat. We kunnen best discusseren over of de Israelische staat wel of niet legitiem is, maar een kind dat opgroeit heeft weinig aan zo een discussie en zal dus beinvloed worden door het feit dat er bommen regenen en mensen doodgaan; dus is het niet verwonderlijk dat hij uiteindelijk opgroeit en bij de 89% hoort die de raketbeschietingen goedkeurt. Sorry, ik vind dat niet zo verwonderlijk, en daarom ook irrelevant voor een discussie over moslimextremisme.
Op de rest van je verhaal heb ik niet veel om aan te merken.
@DaJonkel | 12-11-14 | 05:58
Hoe ironisch.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 06:22

NimweegseTurk | 12-11-14 | 06:08
Bent u wel op de hoogte dat Turkije onder leiding van Erdogan IS in bepaalde mate faciliteert? Ook probeert Erdogan op elke manier de media te beïnvloeden in Turkije? U woont hier in Nederland en ik begrijp uit uw verslag dat u graag kijkt naar de turkse media. Gelukkig hier In Nederland kunnen veel nederlandse-turkse mensen voor zichzelf nadenken, echter de invloed van Erdogan blijft groot. Deze man probeert van Turije langzaam aan een islamtisch bolwerk te maken, en vergis u niet. hij heeft wel degelijk invloed op de nederlands-turkse bevolking hier in nederland. Enkele jaren geleden zei hij nog in Duitsland bijvoorbeeld : Jullie moeten niet teveel integreren. Dat zette heel terecht kwaad bloed bij merkel. Wanneer Erdogan klaar is met Turkije zal hij aan zijn mede turken in het buitenland vragen, als dat nog niet gebeurd is, om het proces ook in europa om te gaan zetten. De suggestieve vraagstelling die u heeft aangegeven is dus niet zo suggestief, eerder kunt u vraagtekens plaatsen waarom er uberhaupt een suggestief onderzoek is gedaan naar islamofobie waarin de vragen belachelijk waren.
Het onderzoek wat hier gedaan is is weliswaar op hoofdlijnen gebeurt maar geeft desalniettemin toch wel een niet verrassende conclusie aan

Stargate | 12-11-14 | 06:21

Inmiddels het gehele onderzoek goed doorgenomen. Het betreft veelal suggestieve vraagstellingen, omdat de opzet van de vragen zeer verwarrend over kan komen. Na de stellingen "het is goed dat er een gewapende strijd wordt gevoerd tegen Assad" en "mensen die strijden in Syrië zijn helden" wordt direct de volgende stelling gegeven "het is goed dat er steun is van de Nederlandse moslims voor gewapende groeperingen zoals IS". Dit is een zeer suggestieve manier van vragen stellen, want in de eerste twee wordt er niet gesproken over de IS en bij de derde wel. Als je voor een gewapende strijd bent tegen Assad, kun je direct er na moeilijk zeggen dat je geen steun verwacht van de Nederlandse moslims voor IS, want je gevoel zou zeggen: er is een contradictie in mijn antwoord! Vervolgens geven de Turken aan geen sharia te willen. Begrijpt u het nog? Wel IS, maar geen sharia. Daarom vraag ik mij oprecht af of de Turken in het onderzoek weten wat de IS is, want in het onderzoek staat dat een zeer groot deel van de Turken het nieuws via de Turkse media volgt. En in de Turkse media wordt nooit gesproken over de IS, maar over I&#350;ID of ID. Totslot staat er in de bijlage dat er "rekening is gehouden met de etniciteit van de deelnemers". Dit lijkt mij absoluut onaannemelijk, want ongeveer de helft van de Turken in Nederland zijn of Alevitisch, ofwel Koerdisch, ofwel socialistisch, ofwel nationalistisch. Deze 4 groepen zijn sterk gekant (!) tegen de IS of ieder ander vorm van een islamitische strijd. Dit zie ik niet terug in het onderzoek. Toen ik de cijfers van het onderzoek zag, had ik al het gevoel dat er iets niet helemaal in orde was met het onderzoek. Dat bleek inderdaad waar. Twee belangrijke Turkse verenigingen (IOT en HTIB) zullen binnenkort met een reactie komen.

NimweegseTurk | 12-11-14 | 06:08

@Egbert45068068 | 12-11-14 | 03:59

Statistiek is erg flexibel en buigzaam afhankelijk van wat je wilt bewijzen. Mooie woorden voldoen daar ook aan. Wat maatgevend is het menselijk gedrag, wat doen ze objectief gezien. Kinderen met de sleutel van de hemel een mijnenveld insturen of met kalashnikovs laten pronken daar gaat het uiteindelijk om.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 06:03

@Rationele Mocro | 12-11-14 | 05:11

"Als de Duitsers morgen Nederland komen bezetten en er vallen talloze burgerslachtoffers (ongeacht of het doelbewust is), dan zul jij veel minder snel een zelfmoordaanslag van een Nederlander op Duits grondgebied veroordelen. Am I right?"

"En kom niet met "jullie cultuur", dat klinkt een beetje kinderachtig, ik heb hier geen "wij/zij" verhaal van gemaakt."

Je lult maar wat.

DaJonkel | 12-11-14 | 05:58

Rationele Mocro | 12-11-14 | 05:03
Uw vraag betreffende bezetting van Israel ten opzichte van een palestijnse staat is niet helemaal terecht. ten eerste de israeliers hadden land gekocht van de palestijnen, dit is zelfs toegegeven door de palestijnen in de jaren 30. Dat zij dus oorlog voeren tegen Israel is al helemaal onterecht. het feit dat zij oorlog voeren komt doordat zij geen anders godsdienst tolereren naast de islam, daarbij heeft Hamas nooit de intentie om vrede te stichten in dat gebied. Sterker nog nu schijnt ook IS daar aanwezig te zijn. Door dat gegeven zijn er heel veel oorlogen geweest met Israel en daardoor heeft Israël zijn gebied uitgebreid. Er zullen altijd groepen ontstaan met gekke ideeen, maar vraagt u zich dit eens af, Steunen de palestijnen deze ideeen? het antwoord is jammeer genoeg JA. Vanwege het feit fat ze Israel niet tolereren in het midden-oosten en de combinatie met islam. Er zou ook geen onderdrukking hoeven te zijn wanneer de pastijnen zouden zeggen : genoeg is genoeg, maar dat zullen ze nooit doen. Hamas heeft het punt van haat zover gebracht dat de palestijnse bevolking voor eeuwig littekens heeft en zal houden. Elke keer moet Israel laten zien dat er niet met ze te sollen valt, terwijl het eigenlijk de verplichting zou moeten zijn van de palestijnse bevolking U geeft een voorbeeld met Duitsland aan. hoe ik het zou rationaliseren als een Nederlander een zelf moord actie zou plegen wanneer Duitsland dit gebied zou BEZETTEN, dat woord heb ik er even groot bij gezet, want u beschrijft een situatie die daadwerkelijk gebeurd is in de tweede wereld oorlog. Die situatie zou terecht zijn wanneer er geen andere oplossing is, zoals sabotage, of overwinning. Maar u denkt dat die situatie hetzelfde is als in het Midden-Oosten. Israël had de grond gekocht en had dus recht op een leven op diezelfde grond, dan mag het nooit getolereerd worden dat er aanslagen worden gepleegd. In Nederland zie ik Duitsers niet zo gauw heel Nederland opkopen om er vervolgens een satellietstaat van te maken zodat wij onterecht aanslagen gaan plegen. want dan zijn wij er zelf schuldig aan. Zolang dit ons land is, ook die van u dus, zullen wij het recht hebben om dit land te verdedigen.

Stargate | 12-11-14 | 05:53

@Rationele Mocro | 12-11-14 | 05:11

Zolang als de zogenaamde "Palestijnen" zich opgeilen aan geweld door hun kinderen te laten poseren met kalashnikovs en andere wapens zie ik geen reden om hun tot de beschaafde wereld te rekenen.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 05:23

@Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 05:00
Mijn hele post ging specifiek over dat ene voorbeeld in het artikel, en dat ik vind dat het niet zo verwonderlijk is dat Palestijnen de zelfmoordaanslagen niet veroordelen. Het ging verder TOTAAL niet over de islamitische wereld wel of niet vooruitstrevend is. Je gaat volledig off-topic, je komt zelfs met farao's aanzetten.
For the record, ik zie net zo goed als jij dat de Arabische wereld achterloopt, dat hoef jij mij niet wijs te maken.
En kom niet met "jullie cultuur", dat klinkt een beetje kinderachtig, ik heb hier geen "wij/zij" verhaal van gemaakt.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 05:11

@Stargate | 12-11-14 | 04:24
Ik "verdedig" niemand, ik heb duidelijk aangegeven dat het verwerpelijk is. Maar ik probeer mijn ratio te houden en mij in te leven in bepaalde situaties. Jij zegt letterlijk "wanneer Palestijnen hen steunen, is dat vreemd". En dat is dus mijn punt, ik denk dat je weinig mensen zult vinden die achter dit standpunt zullen staan. Het is helemaal niet zo vreemd als het lijkt. Als de Duitsers morgen Nederland komen bezetten en er vallen talloze burgerslachtoffers (ongeacht of het doelbewust is), dan zul jij veel minder snel een zelfmoordaanslag van een Nederlander op Duits grondgebied veroordelen. Am I right?
Als het Hamas niet is, zal er wel een andere rebellengroep opstaan met gekke ideeen, komt omdat er genoeg animo voor is vanwege hevige onderdrukking, restricties en armoede. Ik vind dit gewoon geen goed voorbeeld om moslimextremisme aan te duiden omdat ik niet kan inschatten wat de beweegredenen zijn van zo een aanslag. Want vergeet niet, de Palestijnse autoriteiten en zelfs Hamas zijn helemaal niet zo strenggelovig als bijvoorbeeld Saoedi-Arabie of Iran, waar ze een religieuze politie hebben en waar vrouwen worden gestenigd.
--
En hou op met je groot moeftie bullshit, de joden waren liever in een moslim land dan Europa, dat heeft de geschiedenis duidelijk laten blijken. Er waren wel meer schunnige types waar Hitler zich mee heeft begeven, betekent niet dat hun jodenhaat daadwerkelijk tot een genocide is gekomen. Ford was ook een Hitlervriend en jodenhater, en dat is net zo nietszeggend als jouw statement. Moslims zijn geen eenheid, nu niet en toendertijd ook niet. Je had moslims die voor de Duitsers vochten en je had moslims die voor de gealieerden vochten.

en.wikipedia.org/wiki/Arab_rescue_effo...
--

Maar laten we aub niet teveel off-topic gaan. Antwoord mijn eerste vraag over een bezet Nederland scenario.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 05:03

@Rationele Mocro | 12-11-14 | 03:58

"Een ongelooflijke bullshit arugument. Ken je Nanking? Is geheel burgermoord, gepleegd door Japanners, en vele malen geweldadiger dan wat Hamas doet. Dus als je WOII er zo graagabij wilt halen, dan moet je het volledig plaatje gebruiken."

Nee, geen bullshit argument, Nanking was een agressieve verovering oorlog geheel in stijl met het begin van islam als uiting van een arabische niet werken maar stelen cultuur. Enige bestudering van de Japanse bushido codex laat zien dat zinloos geweld en eer samengaan. Terzijde zij opgemerkt dat de Japanese bevolking nog culturele uitingen wist voort te brengen die in de Bohemienne cultuur in Frankrijk resoneerden als iets bijzonders.

Toen Napoleon met zijn leger een visite bracht in Egypte resoneerde niet de islam in Frankrijk en Europa maar de evident hoger ontwikkelde cultuur van de Farao's. Helaas blijkt uit hun historie (geschreven en bewaarde geschriften) dat maangod aanbidders uit arabie ook toen al niet graag werkten maar vooral door stelen, moord en doodslag in hun levensonderhoud voorzagen.

Wat mij betreft oreer je tot in het oneindige, de gehele arabische cultuur is momenteel alleen interessant voor wat onder hun voeten zit, en dat is olie. De buitenlanders die daar toegelaten zijn hebben wetenschappelijke kennis omdat spul naar boven te halen. De Golf oorlog liet zien dat het totaal zinloos affakkelen van kostbare energie zeer islamitisch is. Tot slot als jullie cultuur zo geweldig is waarom zit Israël dan nog op dat kleine stukje grond. Is die almachtige maangod dan niet meer dan een djin die niet uit zijn lamp wil komen om de ware gelovigen te helpen? Of heeft die allah ook de eigenschap dat hij te lui is om te werken zoals het volk wat hem heeft bedacht?

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 05:00

Rationele Mocro | 12-11-14 | 03:58
Uw argument raakt kant noch wal. De islam heeft een heel grote invloed in het leven van de palestijnen. Daarom is islam fundamentalisme een groot goed onder hen. De reden dat de Hamas zo gesteund wordt door de bevolking is dat ze niet meer anders weten. De hamas is nooit op zoek naar vrede altijd conflict, in hun handvest staat ook dat ze Israël van de kaart willen vegen. Met dat gegeven, hoe kan men dan in vredesnaam op zoek zijn naar vrede. Over de tweede wereld oorlog gesproken, bedenk wat de groot moefti deed die een eigen divisie van ss'ers oprichtte met de speciale taak om joden op te ruimen. Elke oorlog is slecht op zich, maar de justificatie van een oorlog kan altijd gevonden worden. Ik begrijp dat u de de palestijnen wilt verdedigen omdat het ook moslims zijn, maar hou wel het perspectief in de gaten. Wanneer Palestijnen hen steunen is dat vreemd. Beter kunnen ze tegen hamas zeggen , stop er nu eens mee en laten we actief op zoek gaan naar vrede, Dan wordt het echt wel mooier daar. Echter omdat het Islam is, is dat het eerste waar ze dat op gooien. Zodra iemand roept tegen hamas stop er mee is het volgens hen gelijk een fout denkend persoon.

Stargate | 12-11-14 | 04:24

According to Gal (1996), a nationwide study of over 3500 Israeli teenagers conducted by the Carmel Institute in 1994 found that among Arab teenagers, 24% hate all or most Jews, but 62% believe that all or most Jews hate Arabs. Among Jewish teenagers, 37% hate all or most Arabs, but 59% believe that all or most Arabs hate them.
.
While only 9% of Jews from secular kibbutzim expressed hatred toward Arabs, 61% of Jews in religious vocational schools expressed hatred toward Arabs.
.
According to Zureik and Moughrabi (1987), approximately 43% of Israeli Jews have a negative view of Israeli Arabs and only 7% have a positive view; approximately 85% feel that Israeli Jews place value upon human life but that only 41% of Israeli Arabs do.
.
Smooha (1989) cites survey research in which Israeli Jews express stereotypes such as Arabs being primitive (38%), violent (38%), and dirty (32%). Perhaps most striking are the statistics cited by Smooha indicating that approximately 66% of Israeli Arabs agree that it is impossible to trust most Israeli Jews, and approximately 66% of Israeli Jews agree that it is impossible to trust most Arabs in Israel.

Egbert45068068 | 12-11-14 | 03:59

@Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 02:34
Een ongelooflijke bullshit arugument. Ken je Nanking? Is geheel burgermoord, gepleegd door Japanners, en vele malen geweldadiger dan wat Hamas doet. Dus als je WOII er zo graag bij wilt halen, dan moet je het volledig plaatje gebruiken.
Maar dat is het punt niet. Het gaat niet zozeer om de zelfmoordaanslagen, maar om de wanhoop waartoe vele Palestijnen zijn gedreven, in dat opzicht is het ook niet gek om te denken dat een grote groep Palestijnen dit soort acties goedkeuren. Ik toon er geen begrip voor want het blijft verwerpelijk, maar ik kan mij niet voorstellen dat ik nog voor rede vatbaar ben als mijn huis gedemoliseerd is of als mijn ouders vermoord worden of als mijn olijftuin - dat eeuwenoud is - geconfisceerd wordt; jij wel? Sta je daar in je onderbroek te kijken naar je tot bakstenen gereduceerd huis, vervolgens vraagt iemand je of je er iets op tegen hebt dat er zelfmoordaanslagen in Tel-Aviv worden gepleegd. Hoe genuanceerd ben je dan nog? "oh ik keur het geheel af hoor, ik ben mijn huis kwijt en mijn grootvader is uit stukken gereten, maar wat een ongelooflijk leed moeten de Israeliers wel niet ondergaan als die verwerpelijke zelfmoordaanslagen worden gepleegd, ".
--
En nu zonder cynisme: Het is simpelweg een ongelooflijk slecht voorbeeld om moslimextremisme aan te duiden omdat dit een oorlogsgebied is. Als je dezelfde vraag stelt aan Russen of Oekrainers dan krijg je een vergelijkbare goedkeuring.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 03:58

@Stargate | 12-11-14 | 02:57

Geduld is een schone zaak. Elke revolutie vreet zijn kinderen. Hoe moeilijk ook, de stembus is de enige weg om een stabiele samenleving te verkrijgen. Overtuig een ieder in je naaste omgeving van jouw denkbeelden met argumenten.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 03:10

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 02:53
van Rutte verwacht ik niets. Hij is net zo'n grote weg kijker als elk andere persoon. het verbaast mij elke keer weer hoe ze een vraag kunnen verdraaien en een antwoord kunnen geven waarin ze zeggen : eigenlijk kijk ik gewoon weg. Maar bent u het met mij eens dat de gewone burger uiteindelijk de rotzooi op kan gaan ruimen? want geen enkele politicus gaat iets kunnen doen. Wilders probeert het op democratische wijze, maar tegen de tijd dat hij aan de macht kan komen, kan het dan al niet te laat zijn? want de rest kijkt weg en zal dus nooit de problemen willen erkennen. uiteindelijk moet het praten afgelopen zijn en moet er actie ondernomen worden

Stargate | 12-11-14 | 02:57

@Stargate | 12-11-14 | 02:21

Wakker worden? Dat gebeurt als Rutte de eerste steen heeft gevonden. Momenteel zoekt hij op het arctisch ijs, daar zijn geen stenen, afgezien wat uit de ruimte komt.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 02:53

@Rationele Mocro | 12-11-14 | 00:33

Iemand benoemde dat al eerder: De Kamikaze van de Japanners was gericht tegen militaire doelen. De lafheid om die enkele maagd van 72 te verkrijgen is uitsluitend gericht op onschuldige burgers.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 02:34

@gutgutgut | 11-11-14 | 23:54

Toch gaat de niet gelovige katholiek cultuur dit (gepredestineerde calvinistische wij zijn slecht) verwarde land redden van de ondergang.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 02:22

Ze worden met hun neus op de feiten gedrukt. Ik hoop dat dit het begin is voor veel meer mensen om wakker te worden en deze bedreiging aan te gaan pakken.

Stargate | 12-11-14 | 02:21

Ik herken in 'regenjas' toch een europees (geen)stijltje...

Alteidt Glijck | 12-11-14 | 02:05

@7,62x39 | 11-11-14 | 23:28

Cijfers hebben geen betekenis voor post-modern science. Stapel met zijn leugens zijn de de waarheid voor U, dat blijkt.

"De cijfers moeten dus in perspectief gezien worden"

Van objectieve cijfers naar subjectieve cijfers want de politieke betekenis is waarachtiger dan de harde wetenschappelijke waarheid?

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 01:59

Repost:

Wat ik nu ironisch vind is dat de Nederlandse natie zijn identiteit is gaan terug vinden door twee katholieken. De reformatorisch/protestante *gristenen* zijn alleen maar bezig met de verdere uitverkoop van de Nederlandse identiteit. Het CDA, waar de katholieke invloed na het gedoog kabinet is verdwenen, heeft de katholieke stem verloren aan Wilders. De CU is de gelovige tak van de PvdA, kijken weg als christenen in de islamitische wereld vermoord, zelfs gekruisigd en op grote schaal vervolgd worden. Tegen beter weten in willen CU en CDA meer islamieten binnenlaten en zijn de schapen die de wolven voor een gezamenlijk diner uitnodigen. De SGP scoort met defensie een puntje maar verliezen wel hun unieke sellingpoints van degelijkheid, rechtlijnigheid en betrouwbaarheid.

De enige Nederlandse arabist met echte internationaal wetenschappelijk statuur is de katholiek Hans Jansen. Katholieke basisscholen behoren tot de top performers. Nederland met zijn lange geschiedenis, na de dood van de Noord-Hollandse katholiek Fortuyn, uiteindelijk gered door de katholieke Limburger Wilders. Das een goeie he!

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 01:36

Asscher gaat met de moslims in gesprek. Het komt allemaal goed. Moslims hebben groot respect voor joden.

henkou | 12-11-14 | 01:28

"Bovendien zijn de criminaliteitscijfers in ons linkse moslimland aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in de ultrarechtse heilstaat Texas.
Bakito | 11-11-14 | 21:27 "

De verenigde Staten zijn een hel anderland en een geheel andere cultuur. Slechts opperlakkig lijken z eop ons. Vergelijkigen maken tussen de situatie en Nederland en die in de Verenigde Staten gaan totaal mank!
Salut! Evocatus

Evocatus | 12-11-14 | 01:14

@Benedict Boere | 0:40

Wel altijd mooi om de struggle te zien wanneer er weer ns een compleet verrot aspect van de islam naar voren komt en je de hersentjes van linkse gutmenschen gewoon ziet kraken: hoe ga ik dit omdraaien en accepteren zodat ik geen 'racist' ben? Laatst nog, die docu van Halsema die is gesprek ging met vrouwen uit 'de moslimwereld'. De één liet beduidend minder negatiefs zien dan de ander, maar noem het toverwoord 'homo' of 'jood' en de mohammedaanse aap komt uit de mouw. Halsema zag dit en wist niet meer tussen welke beschermde diersoort ze moest kiezen. Zelfde toen ze jarenlang had verkondigd geen problemen te ondervinden van bijna 70% geislamiseerde scholen met hoofddoeken die les geven, maar wel mooi haar zoon naar een grachtengordelschool stuurde toen het kond werd gepest omdat hij varkensvlees op brood had. (Ik vind dat ze daar wel wat meer gutmensch-respect had mogen tonen voor de islamitische kansenparels die haar zoon pestten: halal broodbeleg is alom verkrijgbaar!)

HaarAltijdGoed | 12-11-14 | 01:08

Nationalisme komt niet aanwaaien. Alleen die clowns in den haag snappen t niet.

Cochisejicarilla | 12-11-14 | 01:02

@NimweegseTurk | 12-11-14 | 00:53

U erkent de genocide van het turkse volk op het Armeense volk?

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 01:02

(Niet dat Turken dat wel doen, maar youll get the point)

HaarAltijdGoed | 12-11-14 | 00:58

Ik denk dat mocro's qua islam en extremisme nog "het beste" gaan omdat op hen al zo'n 10 jaar de focus op ligt, en mocro's extraverte mensen zijn. Je hebt er snel n gesprek mee en ze zeggen precies wat ze vinden. Verder hebben we er al zo'n 13 jaar theesessies, gesprekken, debatten en weet ik t wat mee. Turken zijn wat dat betreft veel ondoorgrondelijk en meer binnenvetters. Compleet genegeerd binnen dit kader. "Gevaarlijker" dus, ook al heb je er op shhhtraat minder last van. Ik zzeg jou, als het een bontkraagje heeft en "ey psssst maisje" naar je vriendin roept is dat irritant, maar t zal niet 1-2-3 een aanslag contempleren.

HaarAltijdGoed | 12-11-14 | 00:57

@Dirk III | 12-11-14 | 00:40
So true. Niets aan toe te voegen, behalve mijn gedeelde mening.

milky bar | 12-11-14 | 00:56

@Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 23:12

Na de moord op Fortuyn stond Kok met zijn trawanten al met een angstig en bleek gezicht voor de politiek correcte camera's. Bang voor de volkswoede waarvan op dat moment de vraag was of die nog beheersbaar was. Ondertussen zijn steeds meer burgers tot wanhoop gedreven door leugens en bedrog. Passiviteit door elitaire onderdrukking heeft zijn grenzen en kan spontaan uitbreken in ongecontroleerde agressie die geen grenzen kent.

Als het beest in het volk ontwaakt zal het uitrazen tot aan alle wraak gevoelens is voldaan en de schuldigen bestraft. Kopjes thee met een kaakje worden dan vervangen door pek en veren, voor de gelukkigen, die het volk nog enigszins kon waarderen.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 00:54

@Bezorgde_Burger | 11-11-14 | 23:28
Hetgeen wat jij zegt heeft NIETS met het onderwerp te maken (ja, die jongeren waren waren idioten en zijn juist wel op de vingers getikt door de Turkse gemeenschap) en zegt NIETS over de uitkomst van het zogenaamde onderzoek. 90% (!) Zegt het onderzoek, terwijl meer dan de helft van de Turken uit socialisten, Alevieten, Koerden en nationalisten bestaat en sterk gekant is tegen elk vorm van politieke islam. 90% verdomme... onmogelijk. Gelukkig begrijpt een groot deel van de reaguurders dit.

NimweegseTurk | 12-11-14 | 00:53

Het is te hopen, dat Casablanca, snel "kassa blanca" wordt ,want ze beginnen te veel praatjes te krijgen daar.

Archy Bunker | 12-11-14 | 00:48

Maakt iemand in Denemarken een spotprent van de Profeet dan staat de hele moslimwereld op zijn achterste benen want zelfkritiek dat hoort niet bij een idiote ideologie.
Vermoorden IS-gekken mensen uit naam van de islam dan hoor je geen moslim klagen.
Neem eens afstand als je hier wil blijven wonen in het vervloekte vrije (geld) Westen.
Waarom hebben moslims gekozen om in een land te gaan wonen met allemaal ongelovige varkens met verderfelijke normen en waarden. Waarom kiezen ze voor deze hel voor zichzelf in een koud land?
Is het toch beter dan het land waar ze vandaan kwamen? En waarom dan wel?
Waarom zijn ze niet in staat in te zien dat wat ze nastreven een zelfde kapotte samenleving/ land zal opleveren waar ze juist van zijn weg gegaan toen ze naar NL kwamen.

Dirk III | 12-11-14 | 00:40

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 23:12
Lewis | 11-11-14 | 23:13
Ik denk dat men puur om electoraal te overleven steeds meer van Wilders gaat overnemen en dat ‘naief theedrinken’ genadeloos zal worden afgestraft. Verder zal het in het zicht van alle islamaangedreven terreur steeds moeilijker worden om de mantra ‘religie van de vrede’ vol te houden. Maar inderdaad, algemene onwetendheid en cultuurrelativisme… De meeste mensen, zo lijkt het, geloven pas dat er iets mis is met de islam als dat gezegd wordt in ‘De wereld draait door’, en ook is niet elk Westers land in gelijke mate behept met het cultuurrelativisme. Maar de islam maakt zeker wel een goeie kans om binnen een eeuw bepaalde delen van de Westerse cultuur over te nemen. Vanwege dat enorme fanatisme en de demografische ontwikkeling en de berg oliemiljarden, en vanwege het politiek correcte en suicidale onbenul dat die overname praktisch faciliteert. Men is politiek correct in de war, en het is te hopen dat men bijtijds bij zinnen komt. Want ‘onthoofden’ is geen te respecteren folklore. En ditzelfde geldt ook voor stenigen en amputeren en het vermoorden van mensen die vragen stellen en het vermoorden van mensen die kritiek uiten en het verkrachten en groepsverkrachten en zoutzuurverminken, enzovoort. Kijkend naar de geschiedenis denk ik dat de islam het risico loopt te worden uitgewist als totaal mensvijandig.

Benedict Broere | 12-11-14 | 00:40

Enkele argumenten uit dat verhaal zijn slecht of op z'n minst niet overtuigend genoeg.
--
"Van de Palestijnen zelf keurt 89% de raketbeschietingen op Israël goed, zo laat het Palestinian Center for Public Opinion ons weten. Dat die raketten letterlijk ongeleide projectielen zijn die enkel geschikt zijn om grote burgerpopulaties te bestoken, is kennelijk geen bezwaar."
--
Dit is verdomme bezet gebied. Het is objectief gezien inderdaad bezwaarlijk om burgerdoelen te bestoken, maar de Palestijnse gebieden zijn bezet, onderdrukt en over het algemeen armoedig. Lekker makkelijk om vanuit je luie stoel Palestijnen te bekritiseren voor zo'n stellingname, zelfs nadat Israel ook constant burgerdoelen bestookt en allerlei andere pesterijen uitvoert.
--
"Sharia in sub-sahara Afrika". En dat is vreemd? In Afrika lopen nog mensen rond die Albino's vermoorden, koken, doorverkopen en opeten. Sub-sahara Afrika is een continent vol met extreem bijgeloof en dogmatische ideeen. De christenen daar zijn NET zo gevaarlijk, zo niet, gevaarlijker (zie de Rwanda genocide).
--
Voor de rest kan ik het alleen maar eens zijn, maar dit is allemaal oud nieuws. Dat de islamitische wereld achterloopt is niets nieuws.
--
Over die laatste enquete. Heeft iemand daar met een kritische blik naar gekeken? Er staan namelijk wat tegenstrijdigheden in. 80% van de Turken staan achter geweld tegen ongelovigen. Tegelijkertijd willen ze niet dat er een kalifaat wordt opgericht. Slechts 300 Turken zijn ondervraagd. Wat is hun opleidingsniveau? Hoe specifiek was de vraagstelling? Zijn het allemaal jongens?
Het blijft verontrustend maar als je straattuig interviewt, dan is 80% geen verrassing.

Rationele Mocro | 12-11-14 | 00:33

En dit is dus waarom het feitelijk correct is dat de linkse partijen in dit land pro-terrorisme zijn.

Piet van het Padje | 12-11-14 | 00:29

Zoals al voorspeld: Joop zwijgt.
Joop heeft het te druk om de doorsnee Hollanders weg te zetten als discriminerende racisten.

Jan Dribbel | 12-11-14 | 00:26

@ITEACHYOU | 11-11-14 | 22:15

Door de huidige situatie in Israel is IS genoodzaakt om een ongekende slachtpartij te organiseren onder een ieder die het niet met hun eens is? Waarom vallen ze dan Israel niet aan als dat het grote probleem is?

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 00:21

Dirk III | 11-11-14 | 23:57 Het klopt helemaal wat u zegt de verlichting van de islam is verder weg dan ooit, ik spreek eerder over een verduistering. Met voorlopig IS als de donkerste kant van de mensheid in deze tijd. En onze struisvogel politici steken de kop nog wat verder in de grond. Het fanatisme en ook de snelheid waarmee deze haattempels overal hier verrijzen is zeer verontrustend, en alles zeggend eigenlijk in deze discussie.

Gaul Shaarad | 12-11-14 | 00:19

De moslim maakt zich verdacht door zijn passieviteit, wanner er ergens in den lande weer iets gebeurt, waarbij hun achtergrond betrokken is.Ook steken ze hun sympatie voor Erdogan niet onder stoelen of banken.Turken zijn heersers, dat uit zich in hun handelen, en manier van zaken doen.Marrokanen daarintegen zijn stiekemer,en gaan sneller over op geweld.Hun relgies vloeken met alle ormen en waarden waar wij voor staan, en holt de moraliteit van de nederlander uit.Wij vervallen in apathie,opgedrongen door onze regeringsleiders, wat zijn weerslag heeft in het aangetaste arbeidsethos, wat onderhevig is aan ernstige erosie.Ambitieloos en 6js mentaliteit tot gevolg.

Archy Bunker | 12-11-14 | 00:14

@potato
Ja, ik ben bang dat je gelijk hebt en ben serieus aan het nadenken over een vertrek met mijn gezin.
Je ziet het gewoon langzaam misgaan. Net als een bedrijf waar je de managers als eerste ziet wegrennen omdat ze nu eenmaal meer info hebben over het reilen en zeilen van het bedrijf zal je zien dat hetzelfde straks met NL gebeurt. De rijken, politici en machtigen pakken hun biezen en het volk heeft het nakijken als de koppensnellers nogal talrijk gaan worden met hun achterlijke waandenkbeelden over hoe een geloof totalitair moet zijn en iedereen zich eraan moet onderwerpen=islam.
Het zal er binnen nu en 80 jaar op neerkomen dat "het pleps" de hete kolen uit het vuur moeten halen in de strijd tegen die haatidioten. De Gutmensch zit dan bibberend onder de tafel en als we geluk hebben en we komen onder het juk van de dreigende overheersing van de Sharia uit zullen de Gutmenschen de genen zijn die het hardste staan te juichen, bange faalhazen als ze zijn.
En ik heb geen zin om met mijn gezin af te wachten tot dat dus gaat gebeuren. Misschien maak ik het net niet mee maar mijn kinderen wel en ik gun ze iets beters. Namelijk een vrij land waar je mag zijn wie je wil zijn zonder anderen iets op te dringen of verbieden volgens een gewelddadig en slecht sprookjesboek.

Dirk III | 12-11-14 | 00:11

@ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:51

Nogmaals, omdat islam vrede is, is er nooit Armeense genocide geweest. Duidelijk toch.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 00:10

@ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:47

Omdat islam vrede is?

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 00:07

Oh ja..... en natuurlijk had Wilders al die jaren gewoon gelijk! Dat wordt maar weer eens bewezen.

Thorolf | 12-11-14 | 00:06

Onze beschaving is slechts een dun schilletje over een gewelddadig wezen: de mens. Het schilletje om funda's en moslims in het algemeen is nog wat minder volgroeit dan het onze, autochtone Nederlanders. Waar wij, autochtonen, al decennia gepamperd en in slaap gesust zijn door geitenwollensokken bestuurders en genoegen nemen met het feit dat De Staat het monopolie heeft op iedere geweldsvorm is dat bij import NLers toch weer anders. De moslim - autochtone NLers uitslag zal zijn als PEC Zwolle - Feyenoord..... In deze eerste helft is PEC aan de leiding, geholpen door de scheidsrechter (lees De Staat). In de nog komende tweede helft slaat Feyenoord hard terug en wint uiteindelijk de wedstrijd waarna PEC afdruipt naar Zwolle.......

Thorolf | 12-11-14 | 00:05

@Graaf van Egmont | 11-11-14 | 21:49

Geachte Graaf,

Wat denkt U over de subsidieziekte die structureel de bijl zet in de realiteit van het volk en Nederlandse waarden en normen? De subsidieziekte maakt een perversie van de democratie door een kleine minderheid de macht te geven te meerderheid op alle fronten te onderdrukken en te bestrijden. De "Zwarte Piet" discussie is maar een symptoom van die ziekte die al decennia lang onze democratie sloopt.

Bezorgde_Burger | 12-11-14 | 00:04

Lewis | 11-11-14 | 23:19
"Alleen zou het zo fijn zijn als ze de moed konden opbrengen veel duidelijker stelling te nemen tegen hun agressieve geloofsgenoten. Hoe begrijpelijk de angst om dat te doen ook is."
Misschien zijn ze er niet of ze zijn er wel maar hebben geen vertrouwen in Nederlanders, zoals Wilders die in Berlijn protesteerde tegen een moskee van uitgerekend Ahmadi's. Dat is een minderheid die wordt vervolgd in en gevlucht is uit Pakistan en die scheiding van kerk en staat heeft ingevoerd. Iets waar Nederland nog aan moet beginnen.Die zich al meer dan een eeuw lang uitspreekt tegen het extremisme.

gutgutgut | 12-11-14 | 00:00

Zolang we hier leven met het aangeleerde idee dat "een minderheid" zielig is, no matter uit wat voor mensen deze minderheid bestaat, zullen we deze ellende hebben.
Je kan niet alles met de mantel der liefde bedekken. Je kan niet blijven wegkijken.
Als je een klein wondje hebt en het gaat ontsteken dan moet je actie ondernemen anders ben je een van je ledematen kwijt, of nog erger, sterf je aan bloedvergiftiging.
Dus beste politici, maak er nu eens werk van. De vraag van het volk om een halt toe te roepen aan de ongebreidelde import van islam en alle vergif die erbij komt kijken. Stop met het kapotmaken van het eens rijke land aan tuig dat ons en onze manier van leven kapot willen maken. Doe eens een keer wat. Misschien een gevangenisstraf voor elke jihadist die wil gaan van 5 jaar en 20 jaar voor degene die terugkomt en pak vervolgens de nationaliteit af en laat ze het enkeltje Marokko, Somalië of Turkije lekker zelf betalen.
Die moskee die hier midden in de woonwijk is geplempt is steeds voller en drukker met tuig dat je aanstaart of je een hond bent en je vrouw een .... wanneer je langskomt. Ik ben er klaar mee.

Dirk III | 11-11-14 | 23:57

Ik vraag mij af wat het percentage moslims is van alle mensen in Nederland jonger dan 30 jaar oud. Ik ben bang dat dat percentage schikbarend hoog is.
Om de boel te redden moeten de grenzen dicht en de mossels eruit. Aangezien dat niet gaat gebeuren gaat Europa binnen 20 jaar naar de bliksem.

the Raging Potato | 11-11-14 | 23:56

minimá-armezusvan.. | 11-11-14 | 23:35
"nadat er in de 20ste eeuw pakweg 100 miljoen mensen over de kling zijn gejaagd uit naam van uniforme utopieën zoals islam"
Net als van alle andere beweringen uit jouw post klopt hier geen jota van. Je moet schrijven: uit naam van van alles maar toevallig even niet de islam.

gutgutgut | 11-11-14 | 23:54

@Van Duyvenbode | 11-11-14 | 21:34

Voor de zekerheid dan maar: FUBAR = Fucked Up Beyond Any Recognition.

Bezorgde_Burger | 11-11-14 | 23:46

Grappig zo'n Bakito. Hij pubert nog wat tegen de feiten aan.

namensmijnhond | 11-11-14 | 23:46

Islam = Zwarte Piet?

MoetDatNou? | 11-11-14 | 23:45

Is er op Facebook een pagina die bijv. "Moslims Tegen Is" heet, oid.

(Ik doe niet aan facebook......)

Ik zie zo weinig online verzet van die Miljoen Nederlandse Moslims.

Mark_D_NL | 11-11-14 | 23:39

@Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:08

Ontkenning Armeense genocide en de agressieve afkeuring uit de turkse gemeenschap over het monument als herinnering aan deze genocide? Beinvloeding NL politiek vanuit turkeije en de rol van D66 politici?

Bezorgde_Burger | 11-11-14 | 23:38

en het bizarre is dat islam gesteund wordt door de nazaten van de verlichting. een revolutie die haar eigen kinderen ten prooi geeft aan een nog gruwelijker ancien régime dan datgene wat bestreden is. linksche gutmenschen zijn gewoon slecht. een mysogyn wereldbeeld uit de bronstijd valt niet goed te praten nadat er in de 20ste eeuw pakweg 100 miljoen mensen over de kling zijn gejaagd uit naam van uniforme utopieën zoals islam. diederik samson is gewoon een seyss inquart, en peggold een quisling.

minimá-armezusvan.. | 11-11-14 | 23:35

Nietszeggende cijfers weer, vooral bij elkaar gezocht om de bewering dat moslims in meerderheid radicaal zijn. Onder mensen met een mening over het Israëlische Palestijnenvraagstuk heeft natuurlijk een groot deel van de sympathisanten met de Palestijnse zaak sympathie voor Hamas, zoals een groot deel van de sympathisanten met Israël begrip zal hebben voor de Israëlische bombardementen van woonwijken, het uitbreiden van joods gebied in de bezette gebieden, de onmenselijke behandeling van Palestijnen in de bezette gebieden bij checkpoints etc.
In de westerse wereld waren na de aanslagen op 9/11 ook veel voorstanders van de oorlogen in Irak en Afghanistan, zelfs voorstanders van het martelen van terreurverdachten.
De cijfers moeten dus in perspectief gezien worden en daarvoor met de juiste cijfers onder niet-moslims vergeleken worden. Het enige zorgelijke dat overblijft is dan de populariteit van de morele codes uit de islam, die overigens weinig verschillen van die in het jodendom en het christendom. Een mening. Een ongelukkige mening, maar op zich geen probleem.
Het pedante "was berekend" is echt koddig. Ik ben Goddank geen sociale-wetenschapper, dus ik weet niet of dit in die kringen doorgaat voor harde wetenschap, maar er volgt iig niet uit dat moslims een groot gevaar zijn.

7,62x39 | 11-11-14 | 23:28

@NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25

Interview met turkse jongeren vergeten over Joden? De (turkse) interviewer werd uitgekotst en bedreigd door de turkse gemeenschap.

Bezorgde_Burger | 11-11-14 | 23:28

@denoorman | 11-11-14 | 21:24

U weet dat er in Maart 2015 verkiezingen zijn die de samenstelling van de 1e Kamer bepalen? Als de vooraf gaande bedrogcampagnes afgesloten en de zetels binnen zijn gaat men verder slapen en veranderd er niets wezenlijks.

Bezorgde_Burger | 11-11-14 | 23:22

@marcoplarco | 11-11-14 | 23:11
Ja, daar had een reaguurder laatst een prachtfilmpje over, van die zwarte vrouw op die universiteit. Die zei dat de meerderheid van de moslims ongetwijfeld vredelievend is (zoals in de jaren dertig ook de meerderheid van de inwoners van nazi-Duitsland, bijvoorbeeld), maar dat dat er op een gegeven moment niet toe doet.
Al is het wel belangrijk altijd te blijven beseffen dat die vele vredelievende moslims er dus wel zijn. Alleen zou het zo fijn zijn als ze de moed konden opbrengen veel duidelijker stelling te nemen tegen hun agressieve geloofsgenoten. Hoe begrijpelijk de angst om dat te doen ook is.

Lewis | 11-11-14 | 23:19

-weggejorist-

miko | 11-11-14 | 23:16

@gutgutgut | 11-11-14 | 23:05

Beginnen met haatzaaiers uit te zetten?

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 23:14

Bekijk het zo; in de Koran staan verwerpelijke dingen; kinder misbruik, ethnic cleansing, racisme etc. Op de een of andere manier zijn er moslims die zich 'gematigd noemen'. Ze trachten dit te motiveren door te melden dat er ook vaak het woord liefde in staat. Wat ze er niet bij zeggen is of die liefde ook bedoeld is voor de kufar. Neen. Zolang moslims zelf geen reformatie eisen is het rechtvaardig dit van hun te eisen. Andere theïstische stromingen hebben dit wel gedaan. Maarja mohammedaanse moslims volgen ook geen religie maar zijn onderdeel van een sekte.

thorrrr | 11-11-14 | 23:13

@Benedict Broere | 11-11-14 | 23:05
Maar overschat ook het inzicht bij 'het volk' niet. De overgrote meerderheid van de mensen in mijn omgeving zal geen idee hebben waar wij het hier vanavond (en honderd keer per jaar) over hebben, en dat geldt voor veel meer Nederlanders. Heel veel mensen vinden onze geluiden echt extreem en vergezocht. Het worden er wel minder, maar langzaam, heel langzaam.

Lewis | 11-11-14 | 23:13

@Benedict Broere | 11-11-14 | 23:05

Dat komt ook nog. Wellicht niet in Nederland, maar ik geef u op een briefje dat een aantal andere Europese landen zeker zoiets gaan doormaken. De EU herbergt een flink aantal wat minder milde volkeren, die bovendien een beter collectief geheugen hebben of recentere ervaring met zoiets.
.
De hele Europese politiek speelt met vuur als u het mij vraagt.

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 23:12

The peaceful majority is irrelevant.

marcoplarco | 11-11-14 | 23:11

Donner,... Donner?? CDA toch?

miko | 11-11-14 | 23:10

@sohee | 11-11-14 | 23:00
Kom op, open het bal voor het ballet van de mooie islam zonder blaam of vrees: noem een paar mooie kanten van deze politiek actieve ideologie.

Of eentje maar.

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 23:06

First Contact | 11-11-14 | 22:11 Meestal moet het erger worden voordat het beter wordt. Het risico is alleen dat als het kwartje eindelijk valt bij mainstream politiek en media en ‘intelligentsia’, dat het dan misschien te laat is. Ik kan mij evenwel niet voorstellen dat men gewoon maar de hele boedel laat overnemen door een wereldbeschouwelijke psychose. In de geschiedenis, en speciaal de Europese geschiedenis, is heel goed na te lezen wat er gebeurt als politiek en volk teveel divergeren. Vaak betekent dat dan voor de politiek geen vrolijk einde.

Benedict Broere | 11-11-14 | 23:05

Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:56
Ik bedoel "negatief"niet negatief ;-).
Ik bedoel met negatief dat zo'n punt inhoudt dat je bijvoorbeeld iets afschaft, de grenzen dichtgooit of ergens mee stopt.
Ik denk juist dat we ergens mee moeten beginnen.

gutgutgut | 11-11-14 | 23:05

Knap verhaal weer GS! Hoed af. Hoofddoek af. Waarin een grootse blog groot kan zijn.

Tijl U | 11-11-14 | 23:04

@Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 22:56
Zoals zo vaak ben ik het volledig met je eens.
Van mij mag iedereen die nu in Nederland woont hier blijven wonen, mits hij/zij bereid is te voldoen aan een aantal gemeenschappelijke normen en waarden. Maar dan moeten die waarden wel door iemand worden afgedwongen.
Nee, Rutte zie ik het niet doen. Noem me naïef (dat noem ik mezelf intussen ook), maar toen hij tot lijsttrekker werd gekozen zag ik het in hem zitten, en ook in de periode dat hij premier werd. Maar de socialist Kok was een veel krachtiger staatsman met veel meer lef dan hij.
De enige Nederlander die in het huidige tijdsgewricht leefde die echt dingen in Nederland had kunnen veranderen, leeft al twaalf jaar niet meer. En ik zie werkelijk niet wie het wel zou kunnen.

Lewis | 11-11-14 | 23:04

De hele dag, iedere dag, ieder uur gaat het over moslims. En eigenlijk altijd negatief, intolerant etc.
Zooo moe

sohee | 11-11-14 | 23:00

Gutgutetc
Ik denk dat jij mijn tegeltje gewoon nog een keertje zou moeten lezen. Ik begin het betoogje juist mee met de vraag: "wat willen we als Nederland?". Ook het antwoord geef ik daarop met daar vier suggesties toe.

Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:59

gutgutgut | 11-11-14 | 22:51
vierde punt negatief? Hoe kom je daar nu bij? Ik stel voor om de termen allochtoon en autochtoon te schrappen, even als Turk, Marokaan en Surinamer. Als je in Nederland woont ben je Nederlander.
*
Leg mij eens wat daar negatief aan is.

Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:56

@Lewis | 11-11-14 | 22:40

Dat is ook het hele eiereten in deze kwestie. Iedereen weet eigenlijk wel dat Islam een probleem is en een gigantisch drama in de toekomst gaat worden. Men wil het niet zien omdat wanneer men het ziet en erkent er wel ingegrepen moet worden. Dat is de weke harten teveel. Noem het een tweedewereldoorlogtrauma, noem het wensdenken, of zelfs dagdromen.
.
Jammer want hoe eerder je ingrijpt des te lichter de ingrepen zijn. Hoe later, tsja. Als het voor die tijd niet uit de hand loopt natuurlijk. Op dit moment schat ik in dat het nog prima kan binnen de rechtstaat. Er moet om te beginnen gewoon scherp gehandhaafd worden. Geen uitzonderingen. Daarnaast gewoon dezelfde normen hanteren als voor anderen in deze samenleving. Geen hand meer boven het hoofd. Etcetera.
.
Maar goed. De wil en durf om in te grijpen. Ziet u het rubberen rutte al doen? Chickenshit pussy.

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 22:56

Lewis | 11-11-14 | 22:51
Ik zeg het twee keer omdat je blijkbaar aan één keer niet genoeg hebt.
Is het nu duidelijk of zal ik nog eens uitpakken?

gutgutgut | 11-11-14 | 22:54

HEvD | 11-11-14 | 22:48
"Toch typisch dat al die vrome moslims met hoge cijfers de misdaadstatistieken verslaan in NL. "
Dát moet je nog even hard maken.
Dat vrome moslims hoog zouden staan in de misdaadstatistieken.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:53

@Organische evolutie | 11-11-14 | 22:44
"maar self-fulfilling prophecy ligt op de loer"
Als er iemand is die dat praktiseert, is het de aanbidder van het monotheïsme wel.

dedeurs | 11-11-14 | 22:52

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:46
Ja, dat zei je net ook al.
De Texas-discussie is hier ook door anderen al uitvoerig besproken.

Lewis | 11-11-14 | 22:51

Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:44
Jouw 4 punten zijn stuk voor stuk negatief.
Heb je ook vier punten voor een positieve benadering?
We moeten uitgaan van wat we _wel_ willen in Nederland, niet van wat we afwijzen.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:51

Ik ben voor een tweestatenoplossing. Alle moslims naar Shariastan.

Adversary | 11-11-14 | 22:48

Bestrijden heeft alleen nog zin als het kwaad niet teveel is uitgezaaid. Onze vrijheden worden op grote schaal misbruikt door de moslims voor hun eigen agenda. Wel vrijheid nemen maar intussen zelf niet openstaan voor andersdenkenden. En we laten het nog toe ook. Toch typisch dat al die vrome moslims met hoge cijfers de misdaadstatistieken verslaan in NL. Zijn ze toch nog ergens de beste in.

HEvD | 11-11-14 | 22:48

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:41
KoKomKom, het vervolgen van homo's is maar een klein agendapuntje van het uitgebreide oeuvre van de islam tegen den mensheid. Gesteund door de laffe linkse medemens, die daarmee gevaarlijker is dan islam-zelf.
Zonder den dollar en de (inter)Nationaal Socialistische Beweging was de islam nu, hoe afschuwelijk ook, nog te druk bezig met het vermoorden van elkaar om de toekomst van onze komende generaties zo te bedreigen als ze nu kunnen doen.

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 22:47

De islam moet verboden worden. Hoe eerder, hoe beter, voor het te laat is.

Wonderful-Life | 11-11-14 | 22:46

Lewis | 11-11-14 | 22:42
Dat jij een uitspraak niet gelooft mag dan een feit zijn. Maar daarmee is de uitspraak nog niet onjuist.
Begin eens je op feiten te baseren in plaats van op subjectief (on)geloof.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:46

Interessant stuk, debatable, maar goede invalshoeken. Wat ik vooral vind is dat ik geen reet van het onderzoek geloof.

Het grote verschil tussen Turken en Marokkanen wat betreft ISIS-minded, en de torenhoge cijfers sowieso op alle fronten van de Turken: daar moet iets anders achter zitten.

Hier en in het seculiere moederland staan Turken over-het-al-ge-meen verder van de islam af, dan "de" Marokkanen hier en in Marokkië. Ja, da's generaliseren; ja da's het ene groepsbeeld over het andere leggen.

Iedereen is meteen "verontrust", op de achterste benen, "oprotten" en etc, maar self-fulfilling prophecy ligt op de loer. Gezond verstand is nu een groot goed.

Organische evolutie | 11-11-14 | 22:44

Sjaak uit Dordt | 11-11-14 | 22:21
Ik denk dat we als eerste ons als land de vraag dienen te stellen waar we met zijn allen naar toe willen en wat we belangrijk vinden. Ik zou zeggen: het huidige stelsel van trias-politica, vrijheid en mensenrechten handhaven en verdedigen. Vervolgens ga je bekijken hoe je dat het beste bewerkstelligt:
a) niet door de multiculturele samenleving, dat hebben we wel gemerkt aan de hand van de afgelopen 30 jaar. Segregatie tot en met. Dus, stoppen met het credo van de multiculturele samenleving;
b) wat we ook allemaal voelen en - helaas ook wetenschappelijk onderbouwd zien - is dat het percentage moslims in het land beperkt gehouden dient te worden. Dus, grenzen dicht voor alle emigranten uit moslimlanden.
c) beleid op secularisatie van moslims, en
d) stoppen met de termen allochtoon, autochtoon, Turk, Marokkaan en Surinamer. Iedereen is voortaan gewoon Nederlander.

Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:44

Therapietje | 11-11-14 | 22:37
Welke maatregelen moeten ze dan nemen volgens jou?

gutgutgut | 11-11-14 | 22:43

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:38
O, we pakken iemand op een woord? Prima hoor. Ik geloof niet dat Texas crimineler is dan Nederland. En dat is een feit.

Lewis | 11-11-14 | 22:42

TheseDays00 | 11-11-14 | 22:38
Liegen natuurlijk. Overigens vervolgen ook christen homo's in bv Oeganda, Kameroen, Nigeria, Malawi.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:41

@Therapietje | 11-11-14 | 22:37
O, ze weten het misschien wel, maar geen haar op hun hoofd die er over peinst.
Da's hetzelfde als wat @gutgutgut 22:33 zegt. Al wéét je waar het gif vandaan komt, dan kun je er pas tegen optreden als je dat wilt en durft.

Lewis | 11-11-14 | 22:40

@Sjaak uit Dordt | 11-11-14 | 22:21
"De islam zal er alles aan doen om een oorlog te voorkomen in Europa"
En wie is die islam dan? Iets of iemand die los staat van de miljoenen die in de moskee een kleedje uitrollen? De miljoenen die van 'gematigd' en 'vredig' veranderen in moordende legers als ongelovigen die kleedjes onder hun konten vandaan trekken of er zelfs maar op stappen?
"Maar laten we beginnen door geen moslims meer toe te laten"
Te laat. Die miljoen hier zijn zich al aan het vermeerderen. En Nederlanders kijken het gelaten aan. Met uitzondering van hen met hun roodblonde haar en christelijke opvoeding die het een beter idee vinden om zich bij hen aan te sluiten.
Misschien moeten we niet wachten op een door moslims ontketende burgeroorlog, misschien moeten we die burgeroorlog zelf opstarten. Houden we nog een beetje de eer aan onszelf.

dedeurs | 11-11-14 | 22:39

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:33

Denk cocktail van de door u genoemde actoren. Al heeft elk van de actoren een gemene deler. Islam.
.
Kom, kom. 'T is niet zo moeilijk.

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 22:38

Lewis | 11-11-14 | 21:34
"Als het al waar is wat je zegt (wat ik niet geloof), dan "
Ik constateer: jij bepaalt je mening op basis van geloof en negeert feiten.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:38

Vooral homoseksualiteit is apart. Ca. 10% van de mensen is homo. Als dan dus 95% Azië en 93% AME dit verwerpelijk vindt moet toch wel een behoorlijk aantal zichzelf van een gebouw willen gooien, of liegen, of komt homoseksualiteit minder voor door de islam? Bijzonder....

TheseDays00 | 11-11-14 | 22:38

Asscher is bezorgd. Ik geloof niet dat ik gedurende mijn hele stemgerechtigde leven een regering heb meegemaakt die zo naïef is als de regering van VVD/PVDA. Ze hebben echt geen idee welke maatregelen ze moeten nemen en daarom zijn ze geschokt.
Nooit zo stelletje rubberen ruggengraten bij elkaar gezien.

Therapietje | 11-11-14 | 22:37

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:20

"Lesser of two evils, ring a bell?"
.
Zegt u eens. Spint u 't nou bewust zo of werkt slechts het noemen van de naam Hitler als een rode lap op een stier?

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 22:35

Extremisme leert de Turkse jeugd niet op school. Dus het komt of van hun ouders, uit de moskee, de naschoolse madrassa of de schotel.
Als we weten waar dit gif precies vandaan komt kunnen we ertegen optreden.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:33

@Van Duyvenbode | 11-11-14 | 22:26
Ja - en uitgerekend in het United Kingdom van Sir Winston Churchill heerst nu de (inter)Nationaal Socialistische Beweging die het bestaat een politicus door een overmacht aan politie in de boeien te laten slaan voor het citeren van deze (nu meer dan ooit) actuele woorden.

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 22:30

De islam is subversief en wil niets anders dan dominantie en hegemonie; de islam weerspiegelt het karakter van zijn grondlegger: moreel door en door verrot. Verdelgen dat kankergezwel, en iedereen eruit die dat geen goed idee vindt.

Fijnstoffer | 11-11-14 | 22:27

@Lewis | 11-11-14 | 22:25
Hij had mij helemaal niet nodig, zie ik.

Lewis | 11-11-14 | 22:26

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 22:12

Churchill heeft de wereld gered van het nazisme en heeft daarmee de levensduur van de beschaving met 50 jaar verlengd.
Dat uitgerekend deze man zo schreef over het mohammedanisme, is wat je noemt een "writing on the wall".

Rest In Privacy | 11-11-14 | 22:26

"Dit liet vicepresident van de Raad van State Piet-Hein Donner onlangs weten."
Poeh. De intieme huisvriend van de Oranjes, de man die geen voorstander is van de shariarechtspraak maar begrijpt dat het in Nederland onvermijdelijk is omdat het valt onder het recht van van 1+ miljoen religieuze psychiatriegevallen in Nederland.
Wat voert Donner in die pompeus klinkende Raad van State eigenlijk uit, zo de hele dag? Op de grote EU teen sabbelen?

dedeurs | 11-11-14 | 22:26

Die burgeroorlog komt er zo wel.

eerstneukendanpraten | 11-11-14 | 22:26

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:20
Ik wilde ook al reageren, maar begreep toen dat hij Hitler alleen zo neerzet om aan te geven hoe afzichtelijk en gevaarlijk hij Mohammed vindt. Kun je van alles van vinden, maar hij probeert m.i. niet Hitlers daden te bagatelliseren.

Lewis | 11-11-14 | 22:25

@][e||fire | 11-11-14 | 22:06

Waarschijnlijk zal de steun voor Israel bijna unaniem zijn. Wat overigens natuurlijk goed is. Een teken dat het twee van de monotheïstische godsdiensten bruggen hebben weten te slaan. Nu de derde nog, zullen we maar zeggen.
.
Waar u hopeloos de mist in gaat is bij uw vergelijking van Israel met Hamas. Israel is een hele hoop dingen Sommigen daarvan lelijk, andere het totaal tegenovergestelde. Een land dat bouwt, ontwikkelt, maar ook vernietigt en doodt. Hamas is slechts terreur en dood. Onderling, jegens andere Palestijnse facties, tegen eigen volk, en dus tegen Israeli's. Het liefst zouden ze ons ook nog over kling jagen maar ze hebben het zoals gezegd druk. Totaal andere ordegrootte.
.
Ik voeg in anticipatie op uw reactie maar alvast toe. Israel doet verkeerde dingen inzake de nederzettingen politiek. Israel heeft zich schandalig gedragen tijdens eerdere Gaza en Libanon bezettingen. Ik weet heel goed wat ze wel en niet uitgespookt hebben. Ik ben geen fan.

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 22:25

-weggejorist-

Marteljy | 11-11-14 | 22:24

@gutgutgut | 11-11-14 | 22:20
Nee misselijk Gut Gut Gutmensch, het geeft slechts aan hoe weerzinwekkend de Boze Profeet en zijn Gutpraters zijn.

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 22:24

Ai,ai, als alle bovenstaande beledigende reaguursels maar geen handelsboycot met Saoedi-Arabië gaat opleveren. Dit vraagt om een emotionele speech van Frans T...

First Contact | 11-11-14 | 22:23

De islam zal er alles aan doen om een oorlog te voorkomen in Europa. Maar zodra er genoeg wonen zal er een grote burgeroorlog uitgwevochten gaan worden.
Wat te doen?
Niets doen is een optie (linkse kerk)
Nu alle moslims eruit rossen, effectief, maar niet realistisch.
De islam verlichten, helaas dat moet van binnenuit gebeuren.

Wie het weet mag het zeggen. Maar laten we beginnen door geen moslims meer toe te laten.

Sjaak uit Dordt | 11-11-14 | 22:21

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 22:12
"De socialist Adolf Hitler was een groene mensenvriend vergeleken met de Boze Profeet van de islam. "
Hier geen verhalen dat Hitler eigenlijk ok was. Terug naar stormfront jij.

gutgutgut | 11-11-14 | 22:20

Islam is een ziekte die met wortel en tak moet worden uitgeroeid.
Liefst vandaag nog.

bft | 11-11-14 | 22:17

Maria.1 | 11-11-14 | 22:11
Slim kind!!!!

ITEACHYOU | 11-11-14 | 22:16

Marteljy | 11-11-14 | 22:01
Dus het heeft niks te maken met de huidige situatie in Israël? Het heeft niks te maken met de onvoorwaardelijke steun van het westen aan Israël? Het probleem is groot. Laten we het daar maar op houden.

ITEACHYOU | 11-11-14 | 22:15

snapdragon | 11-11-14 | 21:17
"Spijt hebben helpt straks niet meer als jullie dochters en kleindochters worden besneden."
Krijgen we geen spijt als straks onze zonen en kleinzonen worden besneden?
Waarom niet?

gutgutgut | 11-11-14 | 22:12

De socialist Adolf Hitler was een groene mensenvriend vergeleken met de Boze Profeet van de islam. Bovendien was der Adolf binnen dertig jaar zo aardig dood te gaan liggen achter zijn bunker.

De profeet Mohammed is na vele eeuwen van misdadigheid tegen de mensheid nog lang niet moe van zijn eigen afschuwelijkheid.

Sir Winston Churchill sprak in 1899 rees deze (nog steeds actuele) woorden over de islam:
"How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

"A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

"Individual Moslems may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome."

Jan Passant mk2 | 11-11-14 | 22:12

Ik had laatst een discussie met een 14-jarige. Die dacht dat Nederland nooit zou toelaten dat we een islamitisch land zouden worden. Ik heb uitgelegd dat hoe meer moslims hier leven die allemaal mogen stemmen, hoe groter de kans dat we straks een moslimland zijn. Maar dat zou de overheid nooit goed vinden zei het kind. Ik wou het kind niet bang maken en heb maar niks meer gezegd. Zelf vind ik het wel beangstigend allemaal.

Maria.1 | 11-11-14 | 22:11

@Benedict Broere | 11-11-14 | 22:04
Het minder aantrekkelijk maken voor moslims en streng religieuzen lijkt me een goed plan. Maar ben bang dat het daarvoor al te laat is, ik zie Nederland de komende jaren niet de politieke beweging maken die voor verandering gaat zorgen.

First Contact | 11-11-14 | 22:11

Die Breivik, o Bakito, was voor u werkelijk een geschenk uit de hemel

(Behind)Doors | 11-11-14 | 22:10

Ik zit met stijgende verbazing het loze gewauwel van die Bakito eens te volgen. Als je daar goed naar kijkt, en je haalt de inhoudsloze oneliners eruit dan blijft er niets anders over dan platte algemeenheden waarover heel kort is nagedacht. Lezen is niet zijn sterkste punt. Het gaat hem om het tempo van reageren, waarmee hij dan de discussie kan domineren. Hij weet dat hij onzin verkoopt, maar daar lokt hij de reaguurders mee uit de tent. Doel is niet discussie, maar wel vooral dominantie. Ik zou zeggen: links laten liggen.

JeanJT | 11-11-14 | 22:09

@][e||fire | 11-11-14 | 22:06
En wat is je punt? Zou het iets af doen aan wat we hier bespreken?
Overigens zijn er ook hier, toch bepaald geen bolwerk van christengekkies, zat mensen die Israël steunen.

Lewis | 11-11-14 | 22:08

@ NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25
Klopt, ik vind het een bijzonder bizarre uitkomst. Had hem eerder andersom verwacht. Klopt volgens mij geen ene r%%t van. We moeten het hier wel een beetje op niveau houden. Wie heeft dit onderzoek gedaan? Waar kwamen deze Turkse jongeren vandaan? De fanatieke moskeeën om de hoek? Of zijn Turkse jongeren op de Universiteiten naar hun mening gevraagd? Kan me het nauwelijks voorstellen.
*
Laten we wel het hoofd een beetje koel houden in dit land. En terwijl we dat doen, gooien we gelijk de grenzen potdicht. Stappen we uit de EU, en worden de moslims vanzelf geseculariseerd.

Bernard Couperus | 11-11-14 | 22:08

Ziet u een dijkgraaf in 1953 het al zeggen, "de hoeveelheden gaten in de dijk en water zijn zorgelijk." En vervolgens doet hij NIETS.
.
"The enemy is within the gates."

Parel van het Zuiden | 11-11-14 | 22:07

Vraag me gelijktijdig af wat er uit zou komen als we in Amerika en zelfs Nederland/Europa zouden pollen onder "stevige" christenen (geeneens religekkies) en ze zouden vragen of ze Israel steunen (net zulke lieverdjes als Hamas wat mij betreft, alleen intelligent afgedekt en hoogstaand gelobbyt).
Overigens komt er geen fijn beeld uit deze uitslag.

][e||fire | 11-11-14 | 22:06

Hoe meer islam hoe minder:
• Democratie en moderne rechtsstaat;
• Universele mensenrechten en vrijheden;
• Geëmancipeerde vrouwen en denkende mensen;
• Homo’s en lesbo’s uit de kast;
• Sportwedstrijden, popconcerten, klassieke muziek;
• Kunst, ontwikkeling in kunst, musea;
• Honden, varkensvlees, alcohol, cafe’s;
• Humor, lachen, spot, cartoons;
• Multiculturele tolerantie en
• Wereldbeschouwelijke veelvormigheid;
• Wetenschap, innovatie en inventie;
• Wetenschappers en ingenieurs;
• Betrouwbaar drinkwater uit de kraan;
• Betrouwbare aanvoer van elektriciteit;
• Betrouwbaar sanitair (zeer belangrijk tegen ziekten);
• Betrouwbare medische zorg (überhaupt medische zorg)
• Betrouwbare weg- en waterwerken (u woont beneden de zeespiegel?);
• Betrouwbaar geschiedenisonderwijs (de islam is totaal superieur en buiten de islam is er niets en de islam heeft alles bedacht en uitgevonden);
• Welzijn en welvaart (moslims zijn vaak depressief van al het haten, en islam produceert hoofdzakelijk tirannie en armoede).
Zie de leer, de daden en de geschiedenis.

Benedict Broere | 11-11-14 | 22:04

Marteljy | 11-11-14 | 21:50
Hoe komt dat?
ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:51
------------
De Jodenhaat is een diepgewortelde afkeer met een eeuwenlange traditie en een religieuze legitimatie. De Koran spreekt over Joden als 'apen en zwijnen'.

Wie het Midden-Oosten een beetje kent of zich weleens heeft verdiept in het islamitische gedachtegoed, kan onmogelijk verrast zijn. Het is jammer, maar waar: de strijd tegen de Joden hoort bij de islam.

De groei van het antisemitisme in Nederland is dus een voorspelbaar gevolg van de massale moslim immigratie.

Maar niet alleen Joden worden door moslims vervolgd; ook massaal christenen in moslim landen worden vervolgd.
www.youtube.com/watch?v=ytdMUddGe-U

Er is weer een belangrijke kerk vernietigd door Jihadisten in Syrië.
www.independent.co.uk/news/world/middl...

Marteljy | 11-11-14 | 22:01

@Marteljy | 11-11-14 | 21:50
En daarom is de islam gelijkvloers te veroordelen met het nazisme. Wie het nazisme verwerpt, kan niet anders dan ook de islam verwerpen.

smdyasc | 11-11-14 | 21:59

Weer een bijzonder goed en verhelderend artikel Van Rossem. De islam is een gevaarlijke ideologie, met al vanaf de beginperiode een drang naar verovering en ook onderwerping van andere culturen en levensovertuigingen. Het is in feite onbegrijpelijk dat er in Europa eerst meer dan 1000 jaar gevochten is om de islam buiten de deur te houden. En dat nu binnen 50 jaar het gehele continent onder de invloed van islam lijkt te komen. Door de huidige demografische ontwikkelingen lijkt het helaas onomkeerbaar dat de inheemse Europeaan aan het einde van de 21ste eeuw een minderheid is geworden op het eigen grondgebied.http://youtu.be/M27spDwM7zYNet als de natives uit Amerika en Australië. Het verschil is dat zij nog vochten voor hun eigen territorium tegen een overmacht. Maar 'wij' faciliteren onze eigen ondergang. Door de 'white guild' die we nu toch echt achter ons moeten laten. Alle huidige problemen van de massa immigratie tot aan bijvoorbeeld de inmiddels bizarre discussie over zwarte Piet lijkt hiermee een correlatie te hebben.
.
De islam is trouwens geen vrede, al meer dan 24000 geregisteerde terroristische aanslagen sinds 9/11 met honderdduizenden doden tot gevolg.. www.thereligionofpeace.com zoals al vaker gezegd het is niet de gematige meerderheidmaar de extremistische minderheid die er toe doet. De vraag is alleen hoe klein die minderheid is, veel groter dan menigeen denkt..

Gaul Shaarad | 11-11-14 | 21:59

iedereen is geergoormoe..

Einde van de Domheid | 11-11-14 | 21:55

Herr Vorragend | 11-11-14 | 21:43
Je moet IS ook beschouwen als een nationalistische groepering, gezien hun streven naar een eigen land, in dit geval een kalifaat.

Bakito | 11-11-14 | 21:53

die meneer op die foto lijkt een beetje op die Joodse meneer van die andere foto....

Einde van de Domheid | 11-11-14 | 21:53

Marteljy | 11-11-14 | 21:50
Hoe komt dat?

ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:51

In de Turkse gemeenschap ( en in moslim landen in het algemeen) is Hitler een populair figuur.

Een tijd terug had je die Turkse jongens die lovend en vol bewondering over Hitler praatte.

Dat deze ze zonder schroom omdat dat in islamitische gemeenschap gewone zaak is. De Jodenhaat is enorm in de Turkse gemeenschap.(islamitische gemeenschap)

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/02/...

Marteljy | 11-11-14 | 21:50

@nerugaer
Oplossing is zeer netjes wanneer staat en kerk streng gescheiden worden. Dus religie achter de voordeur en in het gebedshuis. Op eigen kosten natuurlijk. Dus geen overheidsbemoeienis met bijzondere scholen, geen bijdragen aan organisaties op religieuze grondslag en geen geld naar integratieprojecten.

Graaf van Egmont | 11-11-14 | 21:49

@Bakito | 11-11-14 | 21:39

.... en tegen zoveel leesblindheid kan ik niet op. Waar schrijf ik precies dat de criminaliteit is toegenomen in NL? En graag ook even en passant een antwoord op mijn vraag geven en niet ontwijken/wegkijken.

Overigens, waarom neem je het rechtse Singapore of Zwitserland niet als voorbeeld i.p.v. Texas?

Rémy Martin ® | 11-11-14 | 21:47

Waarom is IS ontstaan ? Vragen vragen

ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:47

@Bakito | 11-11-14 | 21:41
Ook al geen rekenwonder. Tegenover die paar duizend extreemrechtsen staan dus een paar honderdduizend moslims die onze leefwijze afkeuren en het gebruik van geweld tegen niet-moslims goedkeuren.


Slaap lekker!

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:47

@ bakito
Wie zegt dat ik me laat meeslepen? Ik kom hier enkel om te roeptoeteren. Werkt beter dan yoga of meditatie.
*trekt yogabroek uit*

BeunDeHaas | 11-11-14 | 21:46

Bakito | 11-11-14 | 20:40 | | Reageer+ | -8
Dat dat nationalisme een probleem is betekent niet dat er dan dus geen andere problemen bestaan; het (IS)jihadisme bijvoorbeeld of zeg ik nu iets raars ?
Slappe argumentatie Bakito

NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25 | | Reageer+ | 0
Mijn vriendin is Turks en ik ken zodoende heel veel Turken (NB in Nimwegen want daar woon ik ook) En ik moet toegeven dat ik tot nu toe iedereen zeer afwijzend heb gehoord in de richting van IS. Zelfs de vrome moslims onder hen zien IS vooral als een gevaar voor het imago van de islam. Natuurlijk zal er her en der onder o.a. Turken wel sympathie bestaan voor IS. Maar 80% ? My Ass !!

Herr Vorragend | 11-11-14 | 21:43

@ NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25

Ik denk met jou dat er heel veel mis is met dit onderzoek, ik geloof er nl helemaal niets van dat Turken hoger scoren dan Marokkanen.

HoogToontje | 11-11-14 | 21:42

De z.g Arabische lente ( een door linkse journalisten bedachte term om een positieve spin te geven aan deze gebeurtenissen) is in werkelijkheid een islamitische renaissance.

In de islamitisch landen vind er een massale christenvervolging plaats. (en vervolging van andere niet-moslims)

Het is schandelijk dat de kerken (en media!) in Europa hierover ook weinig zeggen en niet opkomen voor hun christenbroeders die aan deze vervolgingen blootstaan in de moslim wereld.

Over 10 of 20 jaar is er geen christen meer over in de moslim landen in het midden oosten. Behalve in Israel waar christenen worden beschermt en alle vrijheid genieten.
www.youtube.com/watch?v=ytdMUddGe-U

Maar in Europa worden er in rap tempo moskeeën gebouwd; de een nog groter dan de andere. En de moslim bevolking in Europa groeit steeds harder via immigratie en geboorte.

En zo zal de islam geleidelijk Europa veroveren of in ieder geval delen van Europa sluipend islamiseren.

En degene die hiervoor waarschuwt (o.a Geert Wilders) word gedemoniseerd en belachelijk gemaakt door de media en politieke elite vanwege het feit dat hij ziet wat er gebeurt en daarover publiceert en verteld.

Marteljy | 11-11-14 | 21:42

Bakito | 11-11-14 | 21:27
Hoe vaak moet ik nou alles uitleggen !!!
Let nou eens op.
Het gaat over cijfers over sharia- minnende personen en jij gaat het hebben over nationalisme en begin daar als een tonprater over door te drammen.
Je bent zelf gewoon één drogreden.

asylumstreetspanker | 11-11-14 | 21:41

BeunDeHaas | 11-11-14 | 21:36
Er zijn inderdaad een paar duizend extreemrechtse roeptoeters en evenzo veel moslimgekken. Die houden elkaar mooi in evenwicht.

De rest van Nederland, het overgrote deel, leeft gewoon in harmonie in een van de beste landen ter wereld. Laat je toch niet zo meeslepen in dat calvinistische en apocalyptische Telegraafgewauwel.

Bakito | 11-11-14 | 21:41

NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25
Los van de 'al dan niet feiten'. Kun u zich voorstellen dat veel Nederlanders zich buitengewoon ergeren aan de agressiviteit van de islam. Al het slechte nieuws dat hier mee te maken heeft. Veel mensen zijn er helemaal klaar mee. Tolerant zijn voor intolerante mensen werkt mee aan onze eigen ondergang. Politici en de media kunnen op den duur de waarheid echt niet meer omzeilen. Het wordt er allemaal niet vrolijker op, voor mij niet, maar ook voor u niet. Jammer wel, het had best gezellig kunnen zijn.

Vindefin | 11-11-14 | 21:41

Waarom zijn er vliegtuigen het WTC in gevlogen?

ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:41

Ik denk dat er wel enige vragen bij dit onderzoek te stellen vallen. Sterker nog, eigenlijk geloof ik de resultaten van dit onderzoek niet, het kan onmogelijk representatief zijn voor de Turkse bevolking.

Om te beginnen: Er zijn in nederland tussen de 80,000 en 100,000 Alevieten uit Turkije:

www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article...

Dit is ergens tussen de 15 en 33% van de Turkse bevolking in Nederland.

Geen enkele Aleviet is dom genoeg om ISIS te steunen. Alevieten zijn een overweldigend seculiere groep Shiitische Turken, de stroming is dichter verwand aan de Alawi waar Assad toe behoort, dan aan het Soennisme.

Het kan bijna niet dat 87% van de Nederlandse Turken ISIS steunt.

Majid | 11-11-14 | 21:41

Bakito | 11-11-14 | 21:27

In Texas hebben ze een latino probleem dat nog groter is dan ons marokkanen probleem. Maar niet getreurd wij zijn bezig met een inhaalslag.

Rechtende Rijder | 11-11-14 | 21:39

Rémy Martin ® | 11-11-14 | 21:36
Het aantal aangiftes is afgenomen DUS de criminaliteit is toegenomen.

Sorry, tegen zo veel domheid kan ik niet op. Fijne avond nog.

Bakito | 11-11-14 | 21:39

@Bakito | 11-11-14 | 21:27
Wat wil je ook, in Nederland is er een pakkans van slechts een paar procent, maw een kansloze vergelijking.

First Contact | 11-11-14 | 21:37

@Bakito | 11-11-14 | 21:27
"De misdaad is de laatste jaren ook afgenomen."

Kleine nuance, het aantal *aangiftes* is afgenomen. Verder is een eventueel dalende trend volkomen irrelevant. Het gaat om het aantal lichtgetinte kansenparels in diezelfde misdaadstatistieken en dit is schrikbarend en buitenproportioneel hoog. Maar daar heb jij vast ook een verklaring voor.

Rémy Martin ® | 11-11-14 | 21:36

@ bakito
Mwah nationalisme... we zouden ons eens druk moeten maken om de eeuwige wij/zij kloof die bestaat tussen autochtonen en allochtonen (van iedere generatie). Een betere wereld begint immers niet met een 195e twitteraccount wegens zogenaamde block ende reports.

BeunDeHaas | 11-11-14 | 21:36

Keiharde feiten die mijn onderbuik vullen. Toch blijf ik me afvragen wat nu daadwerkelijk de oplossing is voor dit probleem. Iemand moreel gezien goede ideeën?

nerugaer | 11-11-14 | 21:35

NL = FUBAR

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:34

@Bakito | 11-11-14 | 20:40
Punt is dat we nationalisme wel weten te bannen/negeren/stigmatiseren. Waarom zouden we dan wel een moordzuchtige ideologie moeten respecteren? Compleet ongeloofwaardig...

First Contact | 11-11-14 | 21:34

@Bakito | 11-11-14 | 21:27
Komt hij weer met Texas.
Als het al waar is wat je zegt (wat ik niet geloof), dan komt het ongetwijfeld deels doordat misdaad in Texas nog gewoon grondig wordt aangepakt.

Lewis | 11-11-14 | 21:34

Bakito | 11-11-14 | 21:27
tja als alles verboden is bega je eerder een misdaad he vriend.

Babels toren | 11-11-14 | 21:33

De feiten spreken boekdelen maar voor mensen die de feiten niet willen zien hebben deze feiten geen waarde.

Moslimfundamentalisme in West-Europa geen marginaal fenomeen
www.nrc.nl/nieuws/2013/12/13/moslimfun...

Geert Wilders heeft gelijk gekregen; de steun onder moslims voor Jihadisten is groot. Dat blijkt ook uit een internationale peiling onder moslims.

Uit die peiling blijk dat de meeste moslims een Sharia staat willen en geen westerse democratie. Aangezien er steeds meer moslims in Nederland zijn (via immigratie en geboorte) zal dat in de toekomst grote problemen en spanningen geven.

En al die onzin over z.g radicale en gematigde moslims. Erdogan zegt hierover het volgende:

"In fact, there is only One Prophet Muhammad, and there is only One Allah, and there is only One Quran, and there is amongst Muslims only One Islam, hence there can be Only One Muslim. A Moderate Muslim is an oxymoron because there is no such thing as a “Moderate Islam.”------Erdogan

Marteljy | 11-11-14 | 21:33

@NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25
Ik hoop zeer dat je gelijk hebt. Jouw reactie hier is in elk geval bemoedigend.
Ik zal eens een kijkje op wat forums gaan nemen. Welke adviseer je?

Lewis | 11-11-14 | 21:32

@ITEACHYOU 21:18: In Nederland is er misschien nog wel een halve Sharia bij elkaar te polderen. Voor een hoop puriteinse wetjes krijg je de christenen en de VVD van Opstelten en Teeven nog wel mee, harder straffen SGP en PVV (al gaan lijfstraffen wellicht niet lukken), verbieden van abortus, afschaffen homohuwelijk, al die zaken liggen een stuk dichterbij dan je denkt als islam een blok in de politiek kan vormen.

Muxje | 11-11-14 | 21:31

Hogesa, Hooligans Gegen Salafisten. Gaat nog eens heel groot worden. In Duitsland zijn velen het ook zat. UK is misschien nog op tijd. Maar het volk pikt het niet langer dat er niets wordt gedaan door de politiek terwijl er openlijk een idealisme wordt gepredikt wat tegen alles wat we zijn ingaat en zelfs op vernietiging van onze normen en waarden uit is. Tot alles wordt overheerst. Een tegengeluid wordt door mainstream media eenvoudig weggezet als extreem rechts of zelfs nazisme. In mijn ogen heeft het daar niets mee te maken. Maar je mag blijkbaar niet trots meer zijn zonder je strafbaar te maken aan extreme denkbeelden.

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:31

NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25
De uitkomst heeft mij ook verrast, maar wat is er dan aan de hand met dat onderzoek ?

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:29

'Minder, minder, minder islam' klinkt aardig maar 'nihil, nihil, nihil islam'lijkt mij noodzakelijk als ons leven en dat van onze (klein)kinderen ons lief is.

Psycheltjes | 11-11-14 | 21:29

Die Turken hebben vast allemaal die antwoorden onder druk van de Mossad gegeven en zodoende is het hele onderzoek alweer één groot Zionistisch complot. Want het zijn voor de rest allemaal gewoon hele lieve mensen zoals jij en ik. Enigste kleine verschilletje is dat ze voorstander zijn van het afhakken van hoofden, clitorissen, voorhuiden, vrouwen stenigen, christenen afslachten, geiten neuqen, enz.enz. Die Asscher maakt zich weer druk om niks.

Rechtende Rijder | 11-11-14 | 21:29

Gelukkig weten we inmiddels dat Turkse en Marokkaanse jongeren zo weinig met de islam van doen hebben. Moet ons gewoon nog eens uitgelegd worden.

Arnold9638 | 11-11-14 | 21:29

@Bakito | 11-11-14 | 21:08,

Zo te lezen hoef ik geen eens meer inhoudelijk op je te reageren ;)

@NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25,

Leest u ook wel eens de reacties op Marokko.nl?

basweetutwel | 11-11-14 | 21:28

Rémy Martin ® | 11-11-14 | 21:18
De misdaad is de laatste jaren ook afgenomen.

Bovendien zijn de criminaliteitscijfers in ons linkse moslimland aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld in de ultrarechtse heilstaat Texas.

Bakito | 11-11-14 | 21:27

En wat zegt Piet-Hein Donner nu ? Wet godslastering uitbreiden ?

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:25

TURKEN EN IS

Beste medereaguurders,

Dit onderzoek is een onderzoek waar eens goed naar gekeken moet worden. De hele Turkse gemeenschap is verbouwereerd om de uitkomst ervan.

Niemand, maar dan ook niemand in mijn zeer grote Turkse kring is een voorstander van de jihad en heeft al helemaal niet sympathie voor de ISIS. Wij herkennen ons er helemaal niet in. Ovrigens ook niet realistisch, omdat de Turken vrij nagionalistisch zijn (IS bedreigt de Turkse grondgebied).

Mijn telefoon staat roodgloeiend en stellen de vraaag of dit onderzoek wel op de juiste manier is verlopen. De Turkse forums behandelen sinds vandaag de uitkomst van het onderzoe. Neem er eens een kijkje. Je zult niemand zien die er sympathie voor de IS heeft. Niemand! Vraag het anders an je Turkse vrienden/bakker of schoolgenoten. De kans dat je een sympathisant van de IS zult vinden is ZEER KLEIN.

Als blogger/reaguurder van Geenstijl.nl zou je eens goed naar de opzet van het onderzoek moeten kijken, want volgens mij is er heel wat mis met de opzet ervan.

NimweegseTurk | 11-11-14 | 21:25

McPhart | 11-11-14 | 20:44
Zou je in je vacature 'atheistisch denkniveau' bij de vereisten mogen zetten? Of is dat dan weer discriminatie? In feite sluit je geen gelovigen uit je vraagt alleen maar om denkniveau van een atheist. In de praktijk weten u en ik natuurlijk wat het betekent.

Fapdrab | 11-11-14 | 21:25

-weggejorist-

Islam4Never | 11-11-14 | 21:24

10 jaar na de moord op Theo van Gogh worden enkele personen binnen de gevestigde politieke partijen eindelijk wakker. Een beetje laat... Wat een droplullen zijn die politici ook.

denoorman | 11-11-14 | 21:24

De enige remedie en het enige dat helpt is het verbieden van de Islam.
Tegelijkertijd moeten alle uitwassen van deze perverse religie ingeperkt worden.

vivaldi | 11-11-14 | 21:24

Nederland, wie stopt die mocro-zooi , we waren ooit zo slim, bouwden molens en dijken, sterf import profiteurs
Een mooi liedje gevonden op het net:
www.youtube.com/watch?v=SDfcnYiEM-g&a...

grindbak | 11-11-14 | 21:22

"Nog verontrustender is dat 87% van de Turken het goed vindt dat er steun is van Nederlandse moslims voor IS"

Misschien is het eens tijd om naar al die Turkse stichtingen/subsidieclubjes te gaan kijken hier in Nederland.

Wat doen al die ontelbare Turkse clubjes eigenlijk? Helpen met integratie van Turken in Nederland in ieder geval niet.

lady blabla | 11-11-14 | 21:21

Links Nederland zal het bestempelen als onzin. Het past immers niet in hun ideaal beeld. Het ideaal beeld waarbij iedereen seculier en democratisch denkt.

_pandora_ | 11-11-14 | 21:20

@Eurotokkie | 11-11-14 | 21:18
Ben er heel bekend mee. Helaas.


@Bakito | 11-11-14 | 21:18
Triest trolletje :)
Wordt vanzelf een keer door de feiten ingehaald. Meestal zitten die feiten op een gejatte scooter, overigens.

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:19

TeeJee | 11-11-14 | 21:14
*gaap*

Bakito | 11-11-14 | 21:18

@Bakito | 11-11-14 | 21:08

Misschien een idee om de hoeveelheid ME/politie die nu wekelijks bij het voetbal wordt ingezet eens collectief te gebruiken voor het bestrijden/oppakken van criminele islamitische kansenparels.

Moet jij eens zien hoe snel de overlast en criminaliteit afneemt.

Rémy Martin ® | 11-11-14 | 21:18

TeeJee | 11-11-14 | 21:14
Ach wil je feiten. , loop een keer met je vriendin door Amsterdam dan heb je feiten.

Eurotokkie | 11-11-14 | 21:18

Cosmic Traveller | 11-11-14 | 21:13
Pas op het moment dat gezaghebbers in dit land jou gaan verbieden om bijvoorbeeld alcohol te drinken onder het mom van de islam moet je je druk gaan maken en geloof me, dan staan er opeens wel 16 miljoen mensen naast je.

ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:18

God_Allahverdomme!

Emi Grant | 11-11-14 | 21:17

En nog steeds komen er elke week weer 1000 nieuwe moslims bij in Nederland, ze krijgen alles gratis en worden verwent door de linkse verraders. Nederland is reddeloos verloren , gescheiden mannen en vrouwen ingangen zijn al in gebruik . Spijt hebben helpt straks niet meer als jullie dochters en kleindochters worden besneden.

snapdragon | 11-11-14 | 21:17

lieve reageerders(sters)

ik zit nu al een paar seconden naar de foto van dit artikel te kijken,..... ik kan maar tot één conclusie komen,.... te grote dildo

Meesteres Belgie | 11-11-14 | 21:16

En natuurlijk niets van dit nieuws op vk.nl

Jim Lovell | 11-11-14 | 21:15

Uiteraard weer de schuld van de (Turkse) media volgens ASScher. Actieplannen, jeugdwerkers, workshops, gesprekken met Imams, reisjes naar concentratiekampen, etc in aankomst. Op dat niveau zijn ze ziende blind en weigeren ze die olifant in de kamer te zien. It's the religion stupid!

zonder_moeite | 11-11-14 | 21:15

@Bakito | 11-11-14 | 21:12
Gelukkig hebben wij een heel verhaal van Van Rossem aan feiten.


Wist u dat dhimmi'tjes zoals u meestal de eerste kopjes zijn? Succes heh?

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:14

basweetutwel | 11-11-14 | 21:06
Vandaar ook dat er elke zondag massaal politie en ME moet worden ingezet bij voetbalwedstrijden, maar niet bij het vrijdagmiddaggebed in de moskeeën.
Bakito | 11-11-14 | 21:08

- - -

Nee vrind, zolang de gebeden IN de moskee plaatsvinden niet, maar als zij zoals in Parijs, waar de haatjurken de straten en wijken met hun religieus gekweel en machtvertoon bezetten, daar komt weldegelijk de ME in beeld, of heb je het nieuws niet helemaal gevolgd de afgelopen jaren?

Cosmic Traveller | 11-11-14 | 21:13

@Bernard Couperus | 11-11-14 | 21:10
Grootste deel van de respondenten trok hun bontkraag strak om het hoofd en riep "ga kk weg man. kk kk kk, ik neuk je de kk moeder". Vervolgens renden ze hard weg.

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:13

asylumstreetspanker | 11-11-14 | 21:09
Ik geef slechts feiten, maar kennelijk heb jij het daar moeilijk mee. Geïndoctrineerd door Greet en de Telegraaf waarschijnlijk.

Bakito | 11-11-14 | 21:12

Triest dat linksdragend Nederland evenzeer geindoctrineerd is als de Moslim gemeenschap zodat ook dit verhaal weer afgedaan zal worden als Islamofobie/Racisme en rechts geblaat.

belly | 11-11-14 | 21:12

Islamofiel | 11-11-14 | 21:03
Dan kunnen ze doorgaan totdat ze een ons wegen want dit zal nooit gebeuren , de kans is groter dat de aarde door een meteoor wordt geraakt dan dat de Islam zal overheersen.

Eurotokkie | 11-11-14 | 21:11

Het onderzoek in 2014 is uitgevoerd onder 300 Turkse en 404 Marokkaanse Nederlanders van 18 tot en met 34 jaar oud. Door analfabetisme en digibetisme onder deze groep is het niet mogelijk om een online representatieve steekproef te realiseren.

CoffeePatch | 11-11-14 | 21:10

Ik heb serieuze vraagtekens bij dit onderzoek. 80% van de turkse en slechts 18% van de marokkaanse?

Bernard Couperus | 11-11-14 | 21:10

"Kill one man, and you are a murderer. Kill millions of men, and you are a conqueror. Kill them all, and you are a god." From Thoughts of a Biologist, 1938.

ITEACHYOU | 11-11-14 | 21:10

@Bakito | 11-11-14 | 21:08
De overheid is volslagen de weg kwijt, dus.

smdyasc | 11-11-14 | 21:10

Bakito | 11-11-14 | 20:50
Je lijkt Marcel van Dam wel , met z'n trucjes. Wederom zeer vermoeiend allemaal. Allerlei zaken met elkaar verbinden en dan conclusies trekken.Jammer dat het drogredeneringen zijn die met elkaar verbonden worden.

asylumstreetspanker | 11-11-14 | 21:09

Ik wil hier graag een feitelijke debunking van zien op Joop punt voor punt (komt niet, of gevuld met oneigenlijke argumenten).
Ik ben benieuwd waar ze mee komen.
Als Joop (of één van de andere mediae hier niet op reageert, dan is dat het definitieve failliet.

De Treinende Rechter | 11-11-14 | 21:09

Islam is voor onzekere mannetjes die vooral hun vrouwtjes, de broedkipjes alias hoeren, in het gareel willen houden. Stel je toch eens voor dat zo'n hoer/broedkip haar eigen ideeën ontwikkelt in onze zondige, geëmancipeerde, vrije, westerse wereld, laat staan dat zij er met een westerse man vandor gaat.

De sharia/islam dient alleen de mannetjes en dat is waar al die islamitische haatclubjes dus voor strijden, alleenheerschappij op aarde, en ze liegen er niet eens om.

Hoe blind willen we dat onze volksvertegenwoordigers/de volksverlakkers nog blijven en passief blijven toekijken? Zelfs een kleuter kan in deze 1+1=2 optellen.

Laat die malloten lekker massaal afreizen naar de helige slachtvelden in de goddelijke woestijnlanden, laten ze elkaar daar afmaken, maar laat ze nooit meer terugkomen. Grenzen moeten potdicht, punt! Ook de vluchtelingen moeten maar daar in de regio opgevangen worden, wij kunnen niet zien wie van hen de oorlogsmisdadigers zijn die terugkomen om hun haat en verderf hier verder rond te spreiden en onze budgetten nog verder uit te hollen vanwege hun zogenaamde trauma's. Een echte jihadist houdt zijn hand niet op, die sterft fier in het hete vuur, toch? In s'h'allah of zowiets.

Cosmic Traveller | 11-11-14 | 21:09

basweetutwel | 11-11-14 | 21:06
Vandaar ook dat er elke zondag massaal politie en ME moet worden ingezet bij voetbalwedstrijden, maar niet bij het vrijdagmiddaggebed in de moskeeën.

Bakito | 11-11-14 | 21:08

Frans1156 | 11-11-14 | 20:53
Ehm... neen. Ongeveer 40% van het Russische leger is Moslim. Zijn al heel wat topicjes op het Internet aan gewijd.

President Babboe Bab | 11-11-14 | 21:07

@Lewis | 11-11-14 | 20:59
Dat is jammer. Het gaat in de link om de serie GRIMM. ogenschijnlijke normale mensen blijken een monster in zich te hebben dat alleen de Grimms kunnen zien. Dit laat zich zien als een kop die een morphing ondergaat naar een wel heel erg monsterlijke kop - zoals die foto dus. Een Moslim zou je kunnen zeggen.

Rest In Privacy | 11-11-14 | 21:07

Raar dat de rol van de moskee buiten beschouwing wordt gelaten. Dat is de kern van haat, zeker ook hier in Nederland.

basweetutwel | 11-11-14 | 21:06

dwar | 11-11-14 | 21:03
Het is allemaal vrij eenvoudig , de Islam en het westen gaan niet samen . niet nu en ook niet over 200 jaar.

Eurotokkie | 11-11-14 | 21:05

Statistiek Israel-Palestina(joden) zeggen weinig: Total war daar, mensen zijn al jaren daar gestopt met nadenken.
Dit land houd op te bestaan als grondwet nummero UNO, gelijkheid voor geloof, homo en grondwet zelf (dus niet sharia) door 80% van een specifiek toenemend deel van de bevolking weg moet. De politiek is megaslap. We willen geen dictator, maar wel bestuur dat zorgt dat de rechtstaat een rechtstaat blijft. En niet op papier, maar in de praktijk.

geldmoetrollen | 11-11-14 | 21:04

McMarx | 11-11-14 | 20:58
Krijg de melding: Toegang geweigerd. De webpagina staat op de lijst met websites met potentieel gevaarlijke inhoud.

CoffeePatch | 11-11-14 | 21:04

Het werkelijke gevaar van de islam is nog maar een fractie van dat wat op basis van de meest schrikbarende cijfers wordt weergeven.

smdyasc | 11-11-14 | 21:04

-weggejorist-

Islamofiel | 11-11-14 | 21:03

Antitheïst | 11-11-14 | 21:01
Godsdienst prima maar dan wel graag achter de voordeur zodat niemand er last van heeft .

Eurotokkie | 11-11-14 | 21:03

Turken vallen wat mij betreft in dit onderzoek aardig door de mand, dacht altijd dat het hoofdzakelijk de Marokkanen waren, had het eigenlijk wel kunnen weten.
Je kunt wel tot de conclusie komen dus dat geen enkele islamiet te vertrouwen is?? Heel veel stellen de shania boven de lokale wetten. Kunnen we al die gasten niet ergens in de wereld bij elkaar zetten? Dan kunnen ze lekker tegen elkaar aan zeuren en zeiken en vooral ons met rust laten.
Verder is het dus best verontrustend allemaal, doe maar effe een borrel inschenken nu kan het nog.

dwar | 11-11-14 | 21:03

Verrassend; godsdienst moeten we niet willen.

Antitheïst | 11-11-14 | 21:01

@McMarx | 11-11-14 | 20:58
Mijn virusscanner pruimt hem niet, helaas.

Lewis | 11-11-14 | 20:59

Moslims die de zuivere Islam volgen zijn radicaal , Moslims die dit niet doen zijn afvallig , of in de volksmond zijn deze Moslims gematigd.
Ben je nu afvallig ( gematigd ) dit maakt voor de IS
niet uit want ze maken je sowieso een kopje kleiner.

Eurotokkie | 11-11-14 | 20:59

@CoffeePatch | 11-11-14 | 20:55
Dat zou me nog meevallen.

Lewis | 11-11-14 | 20:58

-weggejorist-

Rest In Privacy | 11-11-14 | 20:58

@Bakito | 11-11-14 | 20:40
Ach kijk, heb je weer zo'n bekeerling.

Rest In Privacy | 11-11-14 | 20:55

Uit het rapport van Forum: 18 procent van de Marokkaans Nederlanders vindt de jihadstrijders helden.

CoffeePatch | 11-11-14 | 20:55

Slowly, very slowly wordt er aan de wortels geknaagd van wat we nu nog zien als de basis van onze Westerse samenleving. We staan erbij, kijken ernaar (of weg, naargelang uw politieke signatuur), en nagenoeg willoos leveren we ons uit aan een afschrikwekkende ideologie. Een wereldbeschouwing die een nog duisterder periode nastreeft dan wat wij ook wel kennen als 'The Dark Ages'. Komt er in de tussentijd ook nog zo'n waanzinnige, in zijn eigen naargeestige wereldbeeld gekeerde Tsaar om de hoek kijken, en ziehier... de ingrediënten voor een aantal vrolijke decennia liggen in het vooruitschiet!

Coyote | 11-11-14 | 20:54

Redenatie is onvoldoende ter overtuiging van de Gutmensch. Gevoel moet er in gegooid worden anders wordt het nooit wat.

A_Teller | 11-11-14 | 20:54

In Rusland ook niet, hebben ook ballen. Die lachen straks hun ballen uit hun broek als wij in Europa platgelopen worden. Vraagje, lezen ze in de Eu nu ook nog over dit soort onderzoeken? Of hebben ze het daar te druk met verhuizen?

Frans1156 | 11-11-14 | 20:53

chicago river | 11-11-14 | 20:46
Het oprukkend salafisme c.q. heeft ook allerlei redenen. Volgens jouw logica maakt dat het dan minder erg.

Bakito | 11-11-14 | 20:50

-weggejorist-

maandag2010 | 11-11-14 | 20:50

De straat/onderbuik wist dit een paar decennia geleden al, toen de grote Marxistische Culturele Gelijkschakeling nog maar net losbarstte. Allah verhoede dat de immigranten besmet zouden raken met de Westerse beschaving, met tolerantie, met respect voor minderheden als Joden of homo's. Gelukkig konden we via de NPO en de moskeeën onze zelfhaat mooi meesubsidiëren.

Zware Guy | 11-11-14 | 20:50

Als Donner maar mag doorbesturen. Het maakt hem echt totaal niets uit onder welk regime. Nare gereformeerde man en goede vrind van Bea.

asylumstreetspanker | 11-11-14 | 20:50

Een lang betoog om het feit van incompatibileit te ondersteunen. Een 'mismatch' die iedereen op z'n klompen aanvoelt.

Rest In Privacy | 11-11-14 | 20:50

De goedmensen en weg-met-onzers worden vermoedelijk pas wakker als hun hoofden over het marktplein rollen. Dan hebben ze toch nog twee seconden om te denken: "Verhip, ik zat er ál die jaren naast, ongelofelijke domme rukker die ik er ben... ehhhh... was..."

KlunsJohannus | 11-11-14 | 20:49

Nederland is al lang verloren. Teveel slapjanussen hier. Die moslims lopen er zo over heen. Over 50 jaar is in nederland het hoofd geloof Islam. Dat zal bijv in japan ofzo nooit gebeuren. Die hebben wel ballen.

Kater | 11-11-14 | 20:49

Haal nu eerst een Israel en Hamas uit dit onderzoek, deze tegenstelling is voor een groot deel politiek en vertroebelt dus. Dan hou je genoeg over om je zorgen over te maken.

KingScarGill | 11-11-14 | 20:48

Klassestuk, Van Rossem. Dit valt niet zomaar te weerleggen.

Lewis | 11-11-14 | 20:48

Allah is een fictief persoon die tussen de oren gaat zitten,de hersenen aanvreet en bij velen totale krankzinnigheid veroorzaakt.

Real Dutch Meat | 11-11-14 | 20:47

Bakito | 11-11-14 | 20:40
Nationalisme ´rukt´ niet per se op. Bestaan ervan wordt gevoed. Griekenland is een goed voorbeeld. Bevolking leeft al tijden, weliswaar belastingontduikend, op het randje, en dan krijg je per maand tig uitzinnige gelukszoekers op bezoek.
Wees dapper en waag nou eens te raden hoe dat komt, dat nationalisme. Verhelder jezelf, oh dhimmie. #plompverloren

chicago river | 11-11-14 | 20:46

Euh van Rossem, wil jij het verschil dan even uitleggen tussen steun voor islamitische wetten en steun voor de sharia?

Babels toren | 11-11-14 | 20:46

Asscher is zeer verontrust over de grote steun onder Turkse jongeren in Nederland voor gewelddadige jihadistische groeperingen als ISIS. Hij wil in gesprek gaan met de Turkse organisaties en met de jongeren zelf.

Dat wordt weer theedrinken.

drs.Nee | 11-11-14 | 20:46

Ik eis VREDE. Desnoods met geweld afgedwongen. Dat is het dilemma ogenschijnlijk. Je houdt eigenlijk alleen maar zelf gekozen pacifisme over. Dat is wat anders dan links; opgelegd wegkijken c.q. pacifisme.

Haagse Tokkie | 11-11-14 | 20:45

Islam stinkt, dat moge wereldwijd inmiddels toch wel duidelijk zijn. De enigen die kopafhakken met bijlen en messen voor hun kennelijk sadistische god, zijn de moslims. Islam deugt niet mensen, ontkennen kan niet meer.

lekker wijf | 11-11-14 | 20:45

En daarom zou je als werkgever moeten mogen weigeren om moslims in dienst te nemen.

McPhart | 11-11-14 | 20:44

Feiten zijn haram.

Rémy Martin ® | 11-11-14 | 20:42

Maakt niet uit hoeveel onderzoek iemand doet. Als het niet voldoet aan de wensdroom van de Gutmensch dan is het ten alle tijde een onderzoek zonder waarde.

De realiteit is slechts een obstakel in de geest, als het niet voldoet aan de strikte voorwaarden van het wensdenken.

Alle mensen zijn redelijk, alle mensen zijn gelijkwaardig, alle mensen streven naar dezelfde vrede.

Statler en Waldorf | 11-11-14 | 20:41

-weggejorist-

Bakito | 11-11-14 | 20:40

Joop, kom er maar in.. d'r is vast wel ergens een lichtpuntje

Masturwasbeert | 11-11-14 | 20:39

Kan de nieuwe Pim (vzmh) opstaan?

Den Meester | 11-11-14 | 20:37

Ben inmiddels wel een beetje mosselmoe...

ZKH EénOog | 11-11-14 | 20:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl