achtergrond

Geenstijl

Louter inferieure geesten/culturen zijn te beledigen

dezevoorjullieallemaal.pngDegenen die zich door deze kop beledigd voelen, geven hiermee aan inderdaad tot die categorie te behoren. U beledigd voelen is niet gelijk aan het voelen van verontwaardiging, niet gelijk aan het heel jammer vinden dat iets gezegd wordt en niet gelijk aan boosheid om de verspreiding van een pertinente leugen. Het is een intense sensatie van krenking. Iemand die beledigd wordt, wordt in zijn eigenwaarde aangetast. In onze huidige postmoderne cultuur/rechtsstaat is het gevoel beledigd te zijn genoeg om u rechtelijk in het gelijk te stellen. Echter, wanneer iemand zich beledigd voelt, geeft deze persoon impliciet aan dat er een kern van waarheid in de belediging schuilgaat. Zou dit niet het geval zijn, dan zou deze persoon in eerste instantie niet beledigd zijn.
In het voelen van deze sensatie zijn twee factoren van het grootste belang: 1) de partij die deze beledigende statement uitspreekt en 2) in welke mate deze statement feitelijk of gevoelsmatig waar is. Voorbeeld: een jonge kerel die zijn studiejaren slaapwandelend slijt op een sociale hbo-opleiding en verder bar weinig kan en begrijpt, krijgt van een succesvolle selfmade man te horen waar het op staat: je bakt er niets van. Dit zou hij naar alle waarschijnlijkheid als zeer krenkend en daarom beledigend ervaren. Echter, wanneer een nog minder succesvolle mbo’er dit, om welke reden dan ook, tegen hem zou zeggen, zou de pijn aanzienlijk minder zijn. Immers: “Moet jij zeggen.” Maar er is één reden dat er in beide gevallen toch een sensatie van krenking op zou spelen: het verwijt is waar. Wanneer de twee kneuzen in kwestie op hun beurt de succesvolle selfmade man van faalhazerij zouden betichten, zou hij welgeteld 0 krenking voelen. Immers, het is niet waar. Moslims Terug naar de maatschappelijke variant. In het Nederlandse landschap van etnische diversiteit lijken er twee groepen het alleenrecht op het beledigde sentiment te hebben: moslims en negers. Waarom zijn veel moslims doorgaans tot op het bot gekrenkt wanneer de islamitische religie van imperfecties beticht wordt, onwenselijke elementen van islamitische culturen worden aangestipt, profeet Mo van wandaden beticht wordt of wanneer er ‘iets’ islamitisch wordt geridiculiseerd? Het logo van een Roberto Cavalli parfumlijn is beledigend, een tempel in een Star Wars Lego kit is beledigend, een ketting in een clip van Katy Perry is beledigend, een kinderliedje op een bus is beledigend en de ridiculisering van de profeet in Deense cartoons of de film Innocence of Muslims is reden om hele wijken tot as te reduceren. Het antwoord is in grote lijnen gelijk aan de eerdere illustratie. Aspecten van de islamitische cultuur zijn zo extreem krenkbaar omdat zij op veel vlakken – op gastvrijheid en culinair gebied na – feitelijk inferieur zijn aan veel andersoortige culturen. Daarbij is het gevoel van krenking nog groter wanneer een overduidelijk superieure partij de belediging uit. In dit specifieke geval speelt ook mee dat de hoog-narcistische en ‘onfeilbare’ aard van de islamitische leer bijdraagt de hoge gevoeligheid voor ridiculisering en krenking. Immers: de Koran is het letterlijke woord van god en Mo is zijn onfeilbare gezant. Mooie boel als die twee bronnen zich op aarde blijken te vertalen naar volstrekte inferioriteit. Negers Dan nu negers. Veel negers ervaren deze etnische duiding an sich al op als beledigend. Maar of dit inderdaad het geval zal zijn hangt sterk samen met wie er wie neger noemt. Zeker in Engelstalige landen, maar ook in Nederland, geeft het juist blijk van affectie wanneer negers elkaar onderling neger, nigga of nigger noemen. Een roomblanke autochtoon valt dit taalgebruik echter af te raden. Het woord neger wordt, zeker wanneer gebruikt door een niet-neger, als beledigend ervaren omdat veel negers de term associëren met een episode waarin zij volstrekt inferieur waren. Echter, wanneer negers zich heden nog steeds beledigd voelen door deze term, illustreert dit dat zij zichzelf tot slaaf van hun eigen verleden hebben verklaard. Immers, heden zijn zij geen slaven en inferieuren meer. Negers zijn volwaardige en gelijkwaardige burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, maar de beledigden onder hen reageren alsof zij nog altijd inferieur zijn. Een nagenoeg identiek verhaal gaat op voor de Zwarte Piet kwetsuren. De gekwetste negroïde activisten reageren ondanks hun feitelijke gelijkwaardigheid alsof zij nog altijd in kettingen van het ene continent naar het andere worden verscheept. Zij zijn heden niemands slaaf, behalve van hun eigen geschiedenis. Joden Wellicht denkt u: en Joden dan? Het CIDI staat inderdaad vaak vooraan om aangifte van antisemitisme te doen. Maar de “beledigingen” waar moslims en negers zichzelf vaak aan bloot achten te staan, verschillen categorisch van de beledigingen die Joden soms te verduren krijgen, aangezien dit veel vaker verdekte uitingen van regelrechte haat, oproepen tot geweld of pertinente leugens zijn. Feitelijke of gevoelsmatige inferioriteit Zoals Volkskrant-columnist Martin Sommer betoogde, leven wij in een tijd van postmoderne rechtspraak. Inzake Zwarte Piet acht de rechter hen die zich beledigd voelen in het gelijk. Maar u beledigd voelen is geen notie waaraan rechten ontleend zouden mogen worden. U beledigd voelen betekent slecht één ding: wat het onderwerp dat de belediging betreft, voelt u zich, of bent u, inferieur. Beledigen en beledigd kunnen worden is een absolute voorwaarde voor zowel individuele als collectieve vooruitgang. De voornaamste reden dat bijvoorbeeld het christendom zijn scherpe en hinderlijke kantjes grotendeels verloren is, is een blootstelling aan een onophoudelijk global-thermal-nuclear-cluster bombardement van kritiek en spot, zowel volks als geleerd, van Voltaire tot Bertrand Russel, en Life of Brian van Monty Python. Dus wanneer u zich beledigd voelt zou dit geen reden moeten zijn om naar de rechter te stappen. Het betekent simpelweg dat iemand een feitelijke of gevoelsmatige inferioriteit aan uw zijde belicht heeft en dat dit pijn deed. In plaats van uw energie op de boodschapper te richten, zou deze energie besteed moeten worden aan het ongedaan maken van die inferioriteit.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.