Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Tuurlijk. OM Den Haag weigert Wob van GeenStijl

hiergewoonnogeenkeer.jpgHet was een zinderende zomer zonder komkommers, poema's of andere hoaxes. In plaats daarvan vocht uw GeenStijl onder de rookpluimen van MH17 een ideeënstrijd uit met salafistische haathakbars in de Shariadriehoek van Den Hagistan, en ook met het Openbaar Ministerie 070, naar aanleiding van de censuurreflex van JozISIS van Aartsen en zijn makker, OvJ Henk Korvinus. Ondanks NPO haatpropaganda tegen ons roze persoontje, won GeenStijl die zaak glansrijk voordat het überhaupt een zaak werd. Maar u denkt toch niet dat we onszelf zomaar ongestraft laten vervolgen? Tuurlijk niet. We hebben nog zo veel onbeantwoorde vragen dat onze aluhoedjes er bijkans van smelten. Daarom huurden we huisterriër Brenno in om namens de GeenStijl een lijvige Wob (pdf) met al onze vragen erin in te dienen bij het OM in 070. Om met de MinPres te spreken: de onderste steen moet boven. Alleen menen wij het wél als we dat zeggen. Brenno heeft een volmacht, en de strijd raakt nú al verhit. Het OM heeft namelijk ons Wobverzoek AFGEWEZEN door net te doen of ze de vragen niet snappen. Brenno is uiteraard in bezwaar gegaan, want we zijn bijzonder strijdlustig op dit dossier. In het kader van de transparantie (wij wel!) staat de volledige en naar bureaucratische maatstaven behoorlijk felle bezwaar in de lees verder. Brenno heeft beet en hij laat je niet meer los. Dus antwoorden svp, of we see you alsnog in court, Korvinus. Openbaar Ministerie Arrondissementsparket Den Haag t.a.v. Mr. H.C.D. Korvinus Postbus 20.302 2500 EH DEN HAAG PER FAX: 070 – 381 2854 Amsterdam, 6 oktober 2014 Betreft: Brief met betrekking tot nadere vragen en opschorting termijn Mijn kenmerk: 2014/GS/01-57 Uw kenmerk: HO 15.WOB.16588 Geachte heer Korvinus, Uw brief, door u gedateerd 26 september 2014, bij mij binnen gekomen op 30 september 2014. U stelt daarbij vragen bij een van de punten (vraag 11) aangehaald bij het informatieverzoek. Op uw vragen zal ik in dit schrijven ingaan. U weigert een besluit te nemen over het hele informatie verzoek tot een deelvraag is beantwoord. De vragen die u stelt zijn eenvoudig van aard en gericht op slechts een klein onderdeel van het verzoek. Niet valt in te zien waarom deze vragen, die geen betrekking hebben op de andere punten, de verdere behandeling van het verzoek in de weg staan. Het is niet ongebruikelijk bij dit soort informatieverzoeken deelbesluiten te nemen. Ik ga er dan ook vanuit dat u binnen de termijn over de overige punten een besluit neemt. Immers er is geen grond de behandeling op te schorten en GS Media B.V. heeft het recht dat u zo spoedig mogelijk op het verzoek een beslissing neemt. Verder wijs ik u erop dat u in de weg had gestaan meteen na indiening van het informatie te vragen. In mijn schrijven stel ik nadrukkelijk voor bij onduidelijkheid direct het overleg te voeren als ik schrijft: “Mocht u vragen hebben of iets onduidelijk vinden in dit verzoek dan ben ik altijd bereid deze toe te lichten. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 06-xxxxxxx.” Daarnaast heb ik ter inleiding van het verzoek ook contact opgenomen met de persvoorlichting, omdat het hier een verzoek vanuit de media betreft. Dat laatste is een belangrijk punt, omdat er informele afspraken zijn gemaakt tussen de Rijksoverheid en de media over een afwikkeling van Wob-verzoeken. Nu u ondertekent namens de Minister van Veiligheid en Justitie beroep ik mij daarop. De minister heeft zich bij dit overleg laten vertegenwoordigen. De door u ingeroepen vertraging beschouw ik dan ook als overbodig. Daarnaast valt het op dat u ruim drie weken na indiening van het verzoek pas stelt de vraag niet te begrijpen. Dit doet ernstig vermoeden dat niet direct met de behandeling van het verzoek van GS Media B.V. is begonnen, zoals de wetgever dit wel van u vraagt. Ook al denkt u daar misschien anders over: ook GS Media B.V. heeft een recht om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk debat. De toegang tot documenten is daarbij een belangrijk onderdeel. Ingaand op uw vragen bericht ik u als volgt: • Het is u niet duidelijk wanneer onrusten rond ISIS in Nederland zijn begonnen, waardoor het voor u niet mogelijk is gericht te zoeken. Los van de boodschap dat kennelijk de problemen rond ISIS bij het Openbaar Ministerie onvoldoende op het netvlies staan, is dit een moeilijk te beantwoorden vraag. Bij GS Media B.V. is niet bekend over welke documenten en informatie-elementen u beschikt. Volgens de historie is ISIS reeds in de jaren '90 van de vorige eeuw opgericht1. Ons lijkt die datum echter te ruim gesteld en wij verzoeken u dan ook om terug te gaan tot 1 januari 2010; • Verzoeker doelt met het verzoek op alle demonstraties, die op enigerlei wijze een link hebben met ISIS of vergelijkbare extremisme. Gelet op het feit dat dit onderwerp bijzonder politieke aandacht heeft en gelet op het feit dat er mogelijk ambtsberichten van de AIVD zijn geweest, ga ik er vanuit dat u dit het beste kunt beoordelen. Het is moeilijk voorstelbaar dat radicalisering niet bij u op het netvlies staat. Het gaat dus om demonstraties, waarbij volgens het OM of een van de driehoekspartners (politie, gemeente) sprake is van radicalisering of een gevaar voor de openbare orde; • Voorts is u niet duidelijk wat er wordt bedoeld 'met contacten en overleggen tussen OM en gemeente'. Het gaat hier om alle vormen van contact die er zijn geweest tussen het OM en gemeente met betrekking tot voornoemde demonstraties. Zonder hier een limitering aan te geven, kunt u denken aan gespreksverslagen, e-mailberichten, telefoonnotities, brieven, faxen, SMS-berichten of wat meer mogelijk is om te communiceren over dit onderwerp. Het is verzoeker te doen om die informatie die duidelijk maakt hoe overleg heeft plaats gevonden. Dat kan zijn het driehoeksoverleg, een telefoongesprek tussen u en de gemeente, medewerkers van uw organisatie en de gemeente of andere organisaties, enzovoort. Ik verzoek u ook nadrukkelijk dit ruim te interpreteren om een goed en accuraat beeld te kunnen krijgen. Overigens ziet dit gedeelte van het verzoek niet alleen op de inhoud van het gesprek, maar ook op informatie over contact momenten (bijvoorbeeld de registratie van telefoongesprekken). Tot slot: nogmaals wijs ik u op de wettelijke termijnen en het feit dat het hier een verzoek vanuit de media betreft. Ik verzoek u dan ook met klem om tijdig en snel tot een besluit te komen. Nogmaals verzoek ik u deelbesluiten te nemen voor die gegevens waarover nu al kan worden beslist. Met vriendelijke groet, B.J.S.A.A.F. de Winter (kopietje van de originele versie)

Reaguursels

Inloggen

Hup Brenno.
 
Verder weet ik niet waar ik verdrietiger van wordt: Het feit dat Korvinus niet zag aankomen dat GS ze helemaal stuk zou WOBben, of het feit dat je dit soort dingen nog gewoon moet faxen.

pietvanvliet | 12-10-14 | 18:59

Heel goed initiatief, maar zo'n brief gaan ze niet serieus nemen. Helaas.

ben kokhals | 12-10-14 | 04:18

Shit "t" tekort

Evocatus | 12-10-14 | 01:54

Neem me niet kwalijk, maar dat Nederlands is af en toe werkelijk bedroevend, meer dan dat, gezien het feit dat De Winter journalist is. Stond de spellingscorrectie uit of zo. Ik weet het ik weet het, anderen zijn mij alhier reeds in deze kritiek voorgegaan, maar dit kan niet. Het behandelende ambtenarendom heeft waarschijnlijk zitten gnuiven bij het lezen van het kromme taalgebruik. Maar goed, verder is het natuurlijk prima dat de onderste steen opgezocht wordt. Beide partijen zullen een lange adem (moeten) hebben. Obstructie en steeds weer doorvragen zullen vermoedelijk hand in hand gaan. Ik wens iedere GeenStijleriaan veel doorzetingsvermogen toe met spekjes en zo.
Salut! Evocatus

Evocatus | 12-10-14 | 01:53

Prima brievje van B.A.S.F. de Winter. Niks aan tot te foegen.

meneerkakneus | 11-10-14 | 23:54

Goed zo door gaan, dat het een corrupte bende is (of er iig een clubje corrupte figuren er veel te zeggen hebben) is de laatste jaren wel bewezen en valt dan ook niet meer onder aluhoedje.

Dat we sinds enkele dag nu eigenlijk geen rechtstaat meer hebben omdat het OM hun het faillissement van de rechtstaat heeft bezorgt door Wilders te gaan vervolgen en Samsom niet staat genoteerd.

Echter weten we nog niet precies hoe dat corrupte zooitje werkt en wie er allemaal bij hoort. Toch wel belangrijk om ze te kunnen vervolgen voor landverraad. Dus door gaan ook al is dit waarschijnlijk pas een klein stukje van de puzzel.

Zaak Wilders 1 (de gesprekjes met de dubieuze heren) liet ook al een puzzelstukje zien.

Roy van Zuydewijn is bezig met een ander stukje en uiteindelijk krijgen we het hele beeld wel te zien en kunnen we al dat tuig gaan vervolgen in onze dan opnieuw opgebouwde rechtstaat. Wel nog een politicus nodig die dat wilt doen. <

DerUnterMensch | 11-10-14 | 23:17

Was getekend. B.J.L.O.L.W.U.T. de Winter

Sir Hackalot | 11-10-14 | 20:44

@Dhr. de Wit | 11-10-14 | 11:22
Welke uitzending was dat? Heb je een linkje?

Sir Hackalot | 11-10-14 | 20:43

@MarcAntonie: ik hoop dat je hier de stijlvorm ironie bedrijft?

pvpb | 11-10-14 | 16:33

Ik dacht dat de drang om boven het petje te schrijven, moeilijke woorden enzo, met als gevolg een broddelwerkje vol taalfouten en redekundige fouten, juist aan de ambtenarij was voorbehouden. Goed om te zien dat ook journalisten dat goed kunnen. #inholland much, Brenno?

pvpb | 11-10-14 | 16:25

Lijdt Benno aan Parkinson? Met zo'n handtekening bijna geen andere conclusie mogelijk. Maar geen excuus voor de schrijffouten!

JayJay | 11-10-14 | 16:16

-weggejorist-

Fapperdesap2293 | 11-10-14 | 15:36

Stir Glenfarclas II | 11-10-14

Zeer interesssant die politieke islam geschiedenis link.
Dank.

wiip | 11-10-14 | 15:10

Schrijven is schrappen. Helaas is dat devies hier niet gevolgd, met dit pijnlijke met fouten doorspekte plempsel als gevolg. Tenenkrommend.

kezie | 11-10-14 | 14:02

Beste B.J.S.A.A.F.
Misschien handig om ook in de eerste brief je 06-nummer weg te poetsen?

J. Jarig | 11-10-14 | 14:02

Verdorie GS, zo'n goede actie dit, maar dan een slordige, onzorgvuldige uitvoering. Die brieven zijn ronduit slecht geschreven. Niet alleen literair beschouwd, maar vooral ook juridisch. Wat is nou de moeite om een jurist (bestuursrecht) die briefjes te laten redigeren?

wetas | 11-10-14 | 14:02

"Brenno heeft beet en hij laat je niet meer los." Da's altijd prettig om te lezen. Ik vraag me wel af waar de update is of de Harense WOB ProjectX/ProjectMaya. Heeft Brenno per ongeluk toch losgelaten terwijl er geen info over ProjectMaya kwam? Of heb ik een stukje gemist?

LammeT | 11-10-14 | 13:57

@Tapu | 11-10-14 | 12:57
Korvinus kan gewoon niet lezen. Heb ik zelf ook al eens ondervonden. Geen idee hoe iemand zo incapabel op die plek terecht heeft kunnen. Zal wel vrindjes hebben.

Pierre Tombal | 11-10-14 | 13:40

"als ik schrijft"
"vergelijkbare extremisme"
Ik snap wel dat Korvinus zijn brief niet begrijpt, met alle respect voor Brenno's werk, maar zijn taalbeheersing is een journalist onwaardig.

Tapu | 11-10-14 | 12:57

Over censuur gesproken: gister op het journaal 19 of 20.00 uur werd er verslag gedaan over de steekpartij op het Corbulo College in Voorburg. En toen klonk opeens een harde piep om een zin weg te censureren, maar die piep kwam net te vroeg, want daar achteraan hoorde je duidelijk zeggen arrokaan..... Nu lijkt Anthony me geen Marokkaanse naam, dus zouden ze z'n naam ook snel overgeschreven hebben?

Frans1156 | 11-10-14 | 12:57

Goede zaak GS !

duitse herder | 11-10-14 | 12:52

"Verder wijs ik u erop dat u in de weg had gestaan meteen na indiening van het informatie te vragen"

Laat Brenno zijn brieven soms door Quid schrijven?

Tapu | 11-10-14 | 12:50

@beternooit | 11-10-14 | 12:02
U doet gezellig mee in dit festival van taalfouten, inclusief niet bestaande woorden (wilsbewust).

Het_Genie | 11-10-14 | 12:49

Maar, maar... Den Haag is toch de stad van de transparantie? Tenminste als ik de tekstjes van een gemiddeld Tweede Kamerlid mag geloven...
.
Dat zal toch niet alleen voor de buhne zijn? Het zijn immers fatsoenlijke politieke partijen...

Parel van het Zuiden | 11-10-14 | 12:48

Zo duidelijk dat dit soort lieden zich geen raad weten met het feit dat ze niet alles kunnen flikken, pathetisch. Mooiste voorbeeld was die speknek die tot zijn duidelijke verbijstering moest getuigen bij de zaak tegen Wilders. Asjemenou??

Bokito ergo sum | 11-10-14 | 12:46

Hey stelletje rampestamperts,

Tel van de Winter staat nog in het lijvige PDFje.

mois | 11-10-14 | 12:45

mindless | 11-10-14 | 12:27
Dat soort handtekeningen zet ik ook als ik met een stift op een schermpje moet krabbelen bij ontvangst van een postpakketje. Het verbaast me dan ook dat er niet onder de brief staat: verzonden vanaf mijn iPhone

Graaf van Egmont | 11-10-14 | 12:41

Overigens verwart die topic-pica mij wel eens. Is dat nou een IS-er of een AFA-er?
.
Nederlandse geweldsadepten lijken in ieder geval allemaal van zwarte uniformen te houden.
.
Waar ken ik dat toch van?

Parel van het Zuiden | 11-10-14 | 12:36

Waarom een WOB?
.
'T is allemaal vrij duidelijk. De gevestigde politiek heeft gedaan wat het tot nu toe altijd gedaan heeft. Liegen en bedriegen, de rechtstaat verder beschadigen, de Islam uit de wind gehouden, en het sympathiserende tuig in weerwil van wet- en regelgeving de vrije hand gegeven. Deze keer was het een VVD-er. Vele VVD-ers, PvdA-ers, CDA-ers, D66-ers gingen hem voor.
.
Er zullen veel doden moeten vallen voordat deze politieke partijen iets doen. Dan nog zal het halfslachtig zijn. Er zal iets met "stenen boven" , "met de kennis van nu" , "niet rusten" geroepen worden. Maar een wegkijker kan niet veranderen. Lafheid zit in het DNA.
.
Dat zijn de leiders die u al decennialang op het pluche takelt. Maar, fatsoenlijk, hè!

Parel van het Zuiden | 11-10-14 | 12:32

Iemand met de naam ‘B.J.S.A.A.F. de Winter’ heeft wel een indrukwekkender handtekening nodig dan wat ik nu zie…

Gezellig! | 11-10-14 | 12:31

Ik vind Brenno een leuke knul met goede ideeën. Maar die kinderhandtekening.. Man, man, man, niemand neemt je daar toch serieus mee.

mindless | 11-10-14 | 12:27

Hoeveel potjes bier had je op De Winter toen je deze brief in elkaar flanste.

Youri de Hakkelaar | 11-10-14 | 12:24

Haal dat telefoonnummer er even uit.

80 | 11-10-14 | 12:13

-weggejorist-

GiftZwerg | 11-10-14 | 12:06

Had nog betrr gekund door er een paar juridisvhe kreten er tussen te gooien, zoals:"u wekt de indruk, dat u de voortgang van het ten uitvoer brengen van de aanvraag wilsbewust belemmert". Even wat harder aanpakken die slappe hap. Tegenwerking krijgt men toch wel optimaal.

beternooit | 11-10-14 | 12:02

Buiten de spelfouten en foute regels die zijn geschreven. Waarom niet eisen?
Korvinus is duidelijk een 'politiek' slaafje. Korvinus is brandhout die dadelijk wordt opgeofferd, als de woede van de menigte zich gaat uiten aan onze 'elite'. En ik gun het hem ook nog. Een ruggengraatloze type die denkt mensen te kunnen piepelen.

Smarties | 11-10-14 | 12:00

Zit het merendeel van het OM niet in Syrië om te strijden voor IS? En de rest zit zich hier af te trekken op het idee om Wilders te vervolgen.

The real McCoy | 11-10-14 | 11:52

Wie staat daar nu in de weg?

McSnor | 11-10-14 | 11:45

Is dit een grap, van Rossem?
Laat in het vervolg iemand anders een brief schrijven, allejezus! Zoveel schrijffouten staan zelfs niet in de reaguursels, ga je schamen!

Foezela | 11-10-14 | 11:31

Fransg | 11-10-14 | 11:24
Excuus, u was me voor

ITEACHYOU | 11-10-14 | 11:29

Zoals gewoonlijk volgt de roverheid weer de Elastiek-Tactiek. Rekken, rekken, rekken...

Wijze uit het Oosten | 11-10-14 | 11:29

Met zoveel taal- en stijlfouten snap ik Henkie wel.
zo is "informatieverzoek" is 1 woord, en een zin als "Verder wijs ik u erop dat u in de weg had gestaan meteen na indiening van het informatie te vragen." onleesbaar, en is "... als ik schrijft" niet met een 't'.

--sql error-- | 11-10-14 | 11:28

-weggejorist-

ITEACHYOU | 11-10-14 | 11:28

WTF, hoeveel voorletters heeft die gozert. B.J.S.A.A.F. de Winter

jvlaam2 | 11-10-14 | 11:28

PatriotOnline | 11-10-14 | 11:23
Inderdaad, want de goegemeente kennende.

BBmetR | 11-10-14 | 11:27

tst

Mutsaerts | 11-10-14 | 11:27

-weggejorist-

Den Meester | 11-10-14 | 11:26

Hallo

ITEACHYOU | 11-10-14 | 11:25

"Verder wijs ik u erop dat u in de weg had gestaan meteen na indiening van het informatie te vragen."
m/z
"Verder wijs ik u erop dat NIETS u in de weg had gestaan meteen na indiening van het informatie te vragen."

Ik stoor me aan deze fout (en nog een stuk of 7 kleinere foutjes) omdat eruit blijkt dat de brief blijkbaar verstuurd wordt, zonder dat iemand anders dan de opsteller er nog even naar kijkt. Ik krijg daardoor de indruk dat de hele kwestie door GS nog steeds wordt opgevat als iets om je vrolijk over te maken ('hoi').
Jammer.
Ik snap dat er niet letterlijk geciteerd wordt uit de post van het OM, maar waarom staat er niet bij welke vraag het OM niet begreep?
Van Rossem schrijft over vragen, meervoud, die het OM niet begreep, De Winter over een vraag.

Fransg | 11-10-14 | 11:24

Ff telnr brenno eruit halen?

PatriotOnline | 11-10-14 | 11:23

De politiek weet gewoon niet wat ze met Geen Stijl en Powned aanmoeten, zo lollig!
Altijd maar dat onhandige gereageer, niet weten hoe ze vragen moeten rechtliegen...

Net als van Aartsen van de week bij Powned in de reportage over het Schilderswijk diner. De burgervader reageerde al geirriteerd, waarschijnlijk door de herkenbare roze plopkap, en vluchtte op een gegeven moment weg.
Tekenend voor de oude politiek en de nieuwe nieuwsgaring.

Dhr. de Wit | 11-10-14 | 11:22

Hup No Surrender!

Hopelijk kunnen jullie Harleys tegen zand.

tipo | 11-10-14 | 11:21

Zou even het mob nummer van Benno weghalen :)

Pa Pinkelman | 11-10-14 | 11:21

Oh en GS, reaguren is een uurtje of wat niet mogelijk geweest. Schilderswijk?

Den Meester | 11-10-14 | 11:20

Supergoed bezig!
Ieniemienie punt van kritiek: Brenno leer eens Nederlands, alsjeblieft zeg.

Den Meester | 11-10-14 | 11:18

Den Haag geeft toch duidelijk antwoord: "ik neuk je de moeder"

Paul Veerkamp | 11-10-14 | 11:17

Hulde! GS Strijdt voor democratie en tegen ambtelijke willekeur, doofpotten en onwil. Eigenlijk wordt het tijd dat GS een politieke 2e kamerafvaardiging gaat nastreven. Talent genoeg! Mijn waardering en stem zou u alvast krijgen. U haalt de onderste steen boven met alle middelen. Een maaltijd zonder peper en zout smaakt niet. GS is het zout en de peper in de dagelijkse berichtgeving!
Dank, Van Aartsen heeft een rot-weekeinde voor de boeg en dat gun ik hem!

MarcAntony | 11-10-14 | 11:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl