achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Massa-executies van krijgsgevangenen

hj.pngDe opmars in Syraq van de legers van het islamitisch heil is niet te stuiten. De heilsoldaten hebben bovendien in het voorbijgaan zich waarschijnlijk meester gemaakt van de chemische wapens die onder Saddam nooit bestaan hebben. U weet nog wel, de wapens van Bush lied, people died. Verder executeren de triomferende sharia-fundo’s hun krijgsgevangenen. Best goor. Wij sluiten krijgsgevangen liever op in een kamp. Maar het islamitisch recht wil het anders. Hoe? De ‘leider’, imam is het woord dat het Arabisch hier gebruikt, beschikt over een beperkt keuzemenu: Hij kan een krijgsgevangene ruilen voor een moslim die in handen van de vijand is gevallen. Wanneer een krijgsgevangene zichzelf kan loskopen, bijvoorbeeld met hulp van familie buiten het oorlogsgebied, kan de imam dat toestaan. Verder mag de imam een krijgsgevangene tot slaaf maken en verkopen, of, en daar gaat het om, hij mag hem doden. Volgens sommige juristen is het niet toegestaan hem te doden wanneer hij moslim wordt, en andere juristen voegen daar als voorwaarde aan toe dat hij dan wel moslim geworden moet zijn voordat over zijn lot beschikt is. Massa-executies van krijgsgevangen zijn dus niet in strijd met het islamitisch recht.
Het maakt weinig uit in welk boek u dit nazoekt, maar voor alle zekerheid toch een verwijzing: Keller’s sharia-handboek Reliance>, dat is afgezegend door de meest vooraanstaande Soennitische beroepsmoslims, legt het uit op bladzij 604. Helemaal idioot is de regeling niet. Een krijgsgevangenenkamp inrichten in een nagenoeg staatloos chaotisch oorlogsgebied is vragen om moeilijkheden. Ook in het antieke Romeinse rijk werden krijgsgevangenen gedood of tot slaaf gemaakt. Naarmate de Romeinen er minder in slaagden gebied te veroveren, droogde de slavenmarkt in Europa op. Slavernij en slavenhandel zijn ten slotte in de loop van de 19de eeuw zoals bekend door de westerse imperialisten wereldwijd verboden. De keuze om hun krijgsgevangenen als slaaf te verkopen hebben de leiders van de triomferende legers in Syrak dus niet meer. Alleen de optie executeren staat nog open, dankzij de vooruitgang die de mensheid in de 19de eeuw geboekt heeft. Volgende week helaas dus geen aanbieding van een partij goedkope Shi’itische slaven bij uw Doe-Het-Zelf bouwmarkt. De triomfen van de commandanten in Syraq worden afgehandeld volgens andere wetten dan die van de beschaafde wereld, maar er zijn een aantal militaire wetmatigheden waaraan ook de ISIS-commandanten niet ontkomen. Veroveren is een kunst, maar daarna komt iets wat moeilijker is: het veroverde gebied onder controle houden. De plaatselijke politie en ambtenarij werken daar meestal wel aan mee, maar moeten wel betaald worden. Volgens de laatste berichten hebben de winnaars in Syraq voldoende geld, dat zal het probleem niet worden. Maar als er een andere partij opdoemt, die niet de strijd aangaat, maar wel de plaatselijke collaborateurs meer geld aanbiedt, wat in het Midden-Oosten geen ongebruikelijke strategie is, dan zal alle terreinwinst weer in rook opgaan. De nieuwe triomfators zullen, hoe dan ook, hun legermacht zien slinken doordat ze in de veroverde steden en dorpen toch steeds enkele betrouwbare mensen zullen moeten achterlaten. De veroveraars beschikken volgens hun filmbeelden over mooi modern materiaal: snelle auto’s die voor het terrein geschikt zijn, en state-of-the-art wapens. Maar is er ook een infrastructuur die het onderhoud van al die wagens en trucks deskundig uit kan voeren, en de reserveonderdelen klaar heeft liggen die nodig zijn? Of moeten ze zodra er een voertuig onverklaarbaar stil komt te staan, even Detroit bellen? Hetzelfde geldt voor al die schitterende wapens: zou het woestijnzand geen kwade vijand blijken te zijn? Beschikken de koppensnellers over de tijd en de kundigheid om hun wapens schoon en in de olie te houden? Krijg je daar ook maagden voor, als je geweren kan poetsen zodat ze blijven werken, of is verkrachten toch een minder saaie tijdspassering? Als de Soennieten en de Shi’ieten oorlog voeren, heeft een collega ooit gezegd, ‘hoop ik dat ze allebei winnen’. Het is niet zeker dat we dat nog steeds moeten hopen. De verliezers in de Sunni-Shi’i oorlogen zullen naar Europa toe komen. Wanneer ze met wapens in de aanslag zouden binnenkomen, zouden er misschien ooit een keer eens plannen worden gemaakt om ze tegen te gaan houden, maar als ze ongewapend binnenvallen, hebben we geen verweer. Bij de Rijksuniversiteit Leiden leert u op college bij professor Maurits Berger dat het islamitisch recht voor meer dan 90% gelijk is aan het Nederlandse recht. Vluchtelingen naar Nederland zijn dus gewaarschuwd, maar dat zal wel niet zijn wat professor bedoelt. Misschien best een aantrekkelijk idee om een verdere invoering van de sharia in de landstreken die onder de EU vallen voorlopig toch maar wat op de lange baan te schuiven. En, wat wilt u, meer of minder sharia?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.