achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Hans Jansen - Meer Moraliteit in Monaco

hj.pngVerkiezingen dienen, van franje ontdaan, twee doelen: bepalen waaraan de staat de opgehaalde belastingpenningen uitgeeft, en hoeveel van zulke penningen de staat ophaalt. Afgelopen donderdag kwam er een derde doel bij: Nederland inpeperen dat het een wingewest van de Europese Unie is geworden, dat het geen zelfstandig koninkrijk meer is, maar iets als het Prinsdom Monaco binnen Frankrijk. Om dat te symboliseren mogen we de officiële uitslagen van onze eigen verkiezingen niet weten, die moeten voorlopig geheim blijven. Je zou denken dat een koning prins hier een taak ziet, maar ook hij zal wel door eurofiele koortsen onwel zijn geworden. De EU is er tot op heden in geslaagd zo goed als elke politicus, journalist of ambtenaar die door de vingertoppen van de eurocratie is aangeraakt plat te krijgen. Hoe? Door hem lucratieve carrière-sprongen in het vooruitzicht te stellen, zodat hij verleid wordt zichzelf tot een juichaapje te reduceren. Verleiden is beter dan verkrachten, maar toch is zo’n handelwijze immoreel. ‘Moraliteit hoort niet thuis in de politiek’, hoor ik een aantal ‘echte’ politici al besmuikt mompelen. Maar dat kon wel eens een vergissing zijn. Een tegendraads onderzoek van de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Robert D. Woodberry laat iets anders zien.
Woodberry is niet de zoveelste Diederik Stapel, maar iemand wiens werk, voor het gepubliceerd kon worden, uitgebreid gecontroleerd is. Als compensatie voor de argwaan die uit de extra controles bleek, mocht zijn artikel (pdf) toen het gepubliceerd werd wat langer uitvallen dan gebruikelijk. Woodberry zegt niet, zoals bijvoorbeeld Ibn Warraq, dat het onmogelijk is respect te hebben voor een cultuur die niet in staat is zijn eigen rioolwater te zuiveren. Woodberry houdt zich ver van de actualiteit. Hij heeft iets uitgezocht dat zo simpel is dat je achteraf niet begrijpt dat er niet eerder naar gekeken is. Hij heeft geteld hoeveel protestantse zendelingen er in 1923 in een land per duizend localo’s aanwezig waren. En dan zie je iets onverwachts. Hoe meer zendelingen, hoe groter de kans dat het land nu een stabiele democratie is. Hij heeft ook nog vijftig andere mogelijk relevante variabelen bekeken, bijvoorbeeld het bruto nationaal product, en of het om een Britse kolonie ging. Geen factor kon op tegen de invloed van de aanwezigheid van zendelingen. Het kader van de Linkse Kerk zal wel ontstemd zijn over dit onderzoek. Kan zulk onderzoek wel zo maar worden toegestaan? Verbieden die onzin, of anders: negeren, ridiculiseren en demoniseren. Vooral doen, gerespecteerde kameraden, maar er is iets dat minstens even onverwacht is. Hoe meer zendelingen in 1923, hoe lager de kindersterfte in 2000, en hoe hoger de levensverwachting. Probeer dat maar eens weg te redeneren, hooggeëerd en weldenkend publiek. Kennelijk deden die zendelingen meer dan de heilige oorlog prediken, of voorlezen uit de kinderbijbel. In Europa zelf zien we iets dergelijks. Hoe meer protestantisme, hoe stabieler het land. Het Euro-infuus gaat van noord naar zuid? Ja zeker, maar dat wil zeggen: het gaat van de delen van de EU waar de mentaliteit van het protestantisme domineert naar de delen van de EU waar dat niet zo is. Voor de minder oplettende lezer moet hierbij uitgelegd worden dat dit niet betekent dat het protestantisme of enige andere godsdienst ‘waar’ is. Het betekent alleen dat het protestantisme, net als andere godsdiensten, maatschappelijke en economische invloed uitoefent. Godsdienstig geïnspireerde moraliteit of immoraliteit beïnvloeden de maatschappij, de politiek en de economie in alle haarvaten en slagaders. Daarom moet de staat bedachtzaam omgaan met godsdienstige bewegingen. Politiek en godsdienst moeten bovendien gescheiden blijven, anders dreigt er een maatschappelijke stagnatie die je niet navertelt. De scheiding tussen godsdienst en politiek is nodig omdat de staat en de godsdienst elkaars macht moeten inperken. Pseudo-christelijke religieuze opwellingen die inhouden dat iedere wereldburger die ziek of zwak is, recht heeft op hulp van de Nederlandse staat – zulke vrome opwellingen veroorzaken ontwrichting. Ook pseudo-naastenliefde van het type ‘Geen mens is illegaal’ is uit den Boze – want die leuze brengt met zich mee dat er onbeperkte uitgaven gedaan worden die tegenover een beperkt inkomen komen te staan. Als dat een tijdje doorgaat, leidt dat tot een ramp. Ontkennen is zinloos: Nederland wordt steeds vromer, maar de godsdiensten van keuze zijn niet de geschiktste voor de moderne tijd. Er wordt met religieuze hartstocht en heilige verontwaardiging met modder gegooid naar ketters die van mening durven te zijn dat de belastingpenningen anders besteed moeten worden, of dat er minder belastingpenningen moeten worden opgehaald. De scheiding tussen de staat en de linkse kerk is verloren gegaan, en moet dringend hersteld worden. Enige ouderwetse rechtlijnige protestantse moraliteit, zoals het besef dat leugen en laster fout zijn – wat zou Nederland daar mee gebaat zijn.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.