Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

PAASVERHAAL - Kom langs in de DWI-DwangKas!

geldvoorjeeieren.jpg Mail: "Geachte Geen Stijl Redactie, ik heb een artikel geschreven over afgedwongen dwangarbeid door de Dienst Werk en Inkomen Amsterdam, opgelegd aan minstens 5000 bijstandgerechtigde werkzoekenden in Amsterdam, die momenteel enorm lijden onder dit inhumane gedragsexperiment. Ik heb het zelf gedurende 4 dagen mogen meemaken, en heb over mijn belevenissen en gedachten een sfeerartikel geschreven (4112 woorden). U mag het artikel gebruiken zo u wilt, liefst niet inkorten, of teveel uit context halen. Ik wil u verzoeken tot publicatie van het artikel om zo te helpen deze wantoestanden in de publiciteit te brengen. En daarmee hopelijk tot een einde te brengen. Met vriendelijke groet, Siem de Jong." Antwoord: Welnu heer De Jong. Wij hebben uw verhaal en de daarin omschreven ontberingen met verbazing en afgrijzen gelezen. Tevens bood het onderstaande lange epistel een opvallende blik op de bureaucratische onderzijde van de crisis. Om niet te zeggen dat alle beschreven situaties eigenlijk precies voldoen aan alle clichés, stereotypen en horrorverhalen die we al jarenlang horen fluisteren vanachter de grauwgrijze, onneembare vestingmuren van de reïntegratiebureaucratie. Derhalve hebben we besloten uw verhaal integraal te plaatsen. Leesaanwijzing voor de mensen mét een baan en/of plannen om naar de meubelboulevard te gaan: deze longread kost circa 15 minuten om te lezen en aan het slot is diep zuchten in moedeloosheid niet uitgesloten. Kom langs in de DWI-DwangKas! Bijstandsgerechtigde werkzoekenden pesten met ouderwetse dwangarbeid, overdekt met een verantwoord modern biologisch-dynamisch sausje. Modern Lijden met Modern Pasen; Politicus zaait haat in bloeddorstige Menigte; Barabas (de échte misdadiger) wordt vrijgelaten; Jezus wordt gekruisigd. Een pervers en mislukt experiment ten koste van minstens 5000 bijstandsgerechtigde werkzoekenden door Dienst Werk en Inkomen, Gemeente Amsterdam. April 2014. Man, 51 jaar, in de kracht van zijn leven, fysiek iets minder, maar de rest doet het nog zeer goed. Hij kan zelfstandig en onafhankelijk, zonder een grote last of een bedreiging te zijn voor de maatschappij, in goede verstandhouding met die maatschappij leven, zeg maar. “Ze accepteren en respecteren elkaar; vallen elkaar niet lastig, en laten elkaar respectvol met rust.” Ze leven in harmonie met elkaar en bezorgen elkaar geen problemen. Af en toe vindt hij (on)betaald werk of een klus, maar niet voldoende om volledig uitkeringsonafhankelijk te kunnen leven. Hij kán wel werken, hij wíl ook werken, maar er ís geen werk genoeg (én hij is te oud). Blanke Nederlandse Man, 51 jaar, academicus én hbo'-er. Managementkwaliteiten. Veel potentie. Breed inzetbaar. Slim, Humor, Intelligent. Het jaar 2000: omslag van manager naar snelle en flexibele diensten verlenende acteur, trainer en coach; een gelukkige zzp'er. Crises Wanneer als gevolg van de crises in 2007 de hoeveelheid werk en de financiële vergoeding daarvoor afneemt, begint hij in te teren op zijn eigen vermogen. Wanneer dit vermogen teveel geslonken is, schrijft hij zich in als Werkzoekende bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI), Gemeente Amsterdam, om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij ontvangt vanaf begin 2012 een broodnodige bijstandsuitkering, doet serieuze audities, wat licht vrijwilligerswerk en solliciteert wekelijks met gerichte brieven naar passend werk. Hiernaast houdt hij de actuele ontwikkelingen op zijn vakgebieden goed bij. Na de ineenstorting van de financiële markten en beurzen in 2007 door malafide praktijken en criminele producten, bedacht door bankiers en advocaten, goedgekeurd door goedgelovige accountants, is het grote geld té moeilijk te pakken om passend te straffen, dus gebeurt dit slechts mondjesmaat en licht. We zijn er teveel afhankelijk van geworden - "Too big too fail." Survival De werkeloosheid neemt toe door meer faillissementen en verslechtering van de wereldeconomie. Degenen die nog werk hebben, zijn opgelucht dat ze nog een stevig vast inkomen kunnen blijven ontvangen; ze werken extra ijverig door, verzuimen significant minder en hopen op behoud van hun vaste reguliere bestaan. Ze peinzen er niet over een aantal uren of taken op te geven en af te stoten om het groeiende leger werklozen de mogelijkheid te bieden aan het normale betaalde werk te gaan. De hoeveelheid arbeid wordt niet eerlijk verdeeld en schaarser. Door de lange duur van de crises wordt het “redde wat je redde kan”, en “kijken hoelang ik het volhou.” Vanaf het begin van de crises nemen de door de overheid opgelegde bezuinigingen toe en worden alle lagen van de bevolking financieel getroffen. Mensen met een minimumloon of een uitkering worden procentueel, en daarmee relatief, het hardst geraakt. Wanneer we de begrotingen met veel moeite weer passend moeten maken, en het geld érgens vandaan moet komen, dan worden degenen aangepakt in de samenleving die het meest kwetsbaar zijn en zich het minst goed kunnen verdedigen en verweren: onze mede-Nederlanders aan de onderkant van de sociale en tolerante Nederlandse samenleving; minimumloon, uitkeringsafhankelijk, slecht Nederlands sprekend, gekleurd, op leeftijd, ziekig, criminele achtergrond of een combinatie van deze kenmerken. De crises ligt dan ineens aan 'die mensen'. Díe moeten worden bestraft voor iets wat ze niet hebben gedaan of veroorzaakt. De schuldige maatschappij ontspringt de dans. Die wordt niet hard aangepakt, niet aangeklaagd en niet op korte termijn veranderd. Chantage Met als doel vermindering van de stijgende werkeloosheid en als motto “voor wat, hoort wat”, worden werkzoekende Nederlanders in het hedendaagse moderne Nederland gedwongen om dwangarbeid te verrichten voor het behoud van hun individuele uitkering. Deze bijstandgerechtigde Werkzoekenden, die in hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een magere uitkering, waarmee ze maar nét kunnen rondkomen, worden door diverse Klantmanagers en daarmee het DWI, gechanteerd en onder grote druk gezet, om een door DWI eenzijdig opgelegde overeenkomst te accepteren: op straffe van korting, opschorting of inhouding van de uitkering. Stel je voor dat je tegen alle AOW'ers zou zeggen: “Allemaal 50 sokken per week breien, anders krijgt u uw AOW niet meer!” Ontvangt u Kindertoeslag? Dan bent u verplicht om zélf de kinderen minstens twaalf uur per week intensief laten sporten! Wanneer de vermogensloze werkzoekende geen uitkering meer ontvangt om zelfstandig in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien, kan hij zijn eigen leven in onze maatschappij niet meer betalen en gaat ie langzaam dood. Kosten uitkering werkzoekende minder én dat scheelt weer een plek op de overvolle arbeidsmarkt, al zal de maatschappij dan wél op moeten draaien voor de begrafeniskosten. Gaat ie niet langzaam genoeg dood, dan gaat ie geld lenen. Dat zal moeilijk gaan; geen vermogen, onderpand, weinig bezit, toenemende kans op ziektes, slecht eten, grotere kans dat ie in een ziekenhuis terecht komt én niet verzekerd is: dat gaat de samenleving héél wat geld kosten. Dán maar bedelen óf de criminaliteit in: toch al boos op wat je allemaal is aangedaan door 'die overheid', kan ik me dat héél goed voorstellen. Ik zou het geld liever willen besteden aan een professionele en menswaardige ondersteuning en een realistische en constructieve begeleiding van bijstandsgerechtigde werkzoekenden. Haalbaar werk De wanhopige en klemgezette werkzoekende stemt tijdens een intakegesprek in, onder druk van de assertieve klantmanager, met deelname aan een zogenaamd 'traject'; een moderne vorm van dwangarbeid, maar in de woorden van DWI: “Arbeidsinschakeling trede 3: accepteren van passende arbeid; het traject kunt u zien als een opstap naar werk; maken van een realistische beroepskeuze.” En uit de interne wervingsfolder: “U gaat aan de slag met uw werknemersvaardigheden zoals: op tijd komen, omgaan met collega's/leidinggevenden en afspraken nakomen. Het doel is dat u vanuit dit traject overstapt naar een voor u realistische en haalbare baan.” Zonder arbeidsovereenkomst, CAO of minimumloon verrichten sub-assertieve bijstandsgerechtigde werkzoekenden gedwongen arbeid tegen en zonder zijn of haar expliciete wil, zónder dat er realistisch uitzicht voor ze bestaat op een reguliere baan. Er is niets overeengekomen tussen Klantmanager en Werkzoekende; de Klantmanager heeft een eenzijdige overeenkomst afgedwongen. De werkzoekenden zijn gechanteerd om deel te nemen aan dit perverse dwangarbeidexperiment, als illustratieve voorbode van de toekomstige participatiemaatschappij. Nog eventjes geduld; Uw busje komt óók zo... Ik heb het allemaal zelf en aan den lijve mogen meemaken. Welkom bij een persoonlijke sfeerimpressie van de eerste 4 dagen dwangarbeid, van een traject van 3 maanden, in de dwangkas: 'Het Groenteschip'. Dag 1: Een nieuwe dag in het leven van Dwangarbeider Siem. Maar vóórdat ik 4 dagen per week moet beginnen, moet ik eerst op het Dwangarbeidselectiecentrum, Laarderhoogtweg 51, mijn standaard-uniform ophalen: overall, gebruikte werkschoenen, veiligheidsbril, gehoorbeschermers en werkhandschoenen. Ik word als dwangarbeider waarschijnlijk breed inzetbaar geacht op taken die ik nog nooit heb uitgevoerd. Dat belooft wat! Zonder gesprek met mijn toekomstige collega brengt de werkmeester ons in een groen busje naar 'Het Groenteschip': Biologische Land en Tuinbouw in een koude kas in Aalsmeer, vlak bij het Amsterdamse Bos; Rietwijkeroordweg 51. (ma-do 08:00-15:00). Boter, Kaas en Brood (later Eieren) Ik kleed me in een onverlichte cabine om en stel me voor aan wat collega's. De beloofde rondleiding blijft uit wanneer er plotseling zo'n 20 mooi donker gekleurde, vooral Frans sprekende asielzoekers, voor de kasdeur staan. “Oriëntatiedag.” Ik “mag” koffie zetten en zet ze in het zonnetje. Het idee dat Nederland asielzoekers beter behandelt dan z'n eigen genaturaliseerde werkzoekende Nederlanders kruipt langzaam bij me naar binnen. De lunch blijkt te bestaan uit twee door DWI verstrekte bruinbroden, een homp bevroren boter en veel dezelfde kaasplakjes. De plastic kuipjes jam en pindakaas uit de overgebleven lunchpakketten voor de asielzoekers worden als uitzonderlijke afwisseling op het dagelijkse lunchmenu gezien. Het inmiddels versleten tosti-apparaat, waar de potentiële kaastosti's (géén ham!), op worden geplet, blijkt op een bepaalde manier te moeten worden “bestompt”, zodat het groene lichtje weer aangaat. Ik durf niet té hard te slaan en een paar tosti's mislukken grandioos. M'n op deze tosti's wachtende collega's zeggen daar helemaal geen moeite mee te hebben en accepteren de halfzachte creaties zonder morren. Een werkmeester zegt na 2 minuten kennismaking dat ik hier “wel snel weg zal zijn”. Een collega blijkt een glazen oog te hebben en ik vraag naar welk oog ik dan moet kijken om hem recht in zijn oog te kunnen kijken. Piet, een ouwe hippie, werkt gedwongen maar één dag vanwege problemen met zijn rug. Uitzitten 's Middags mag ik broccolistekjes, die overigens slecht uitgelopen zijn, verpotten, verplaatsen en water geven. Langzaam begin ik te zweten; wanneer je een tijdje in een kas zit waar de zon flink opstaat, met veel verdampt vocht en geen zuchtje wind, zegt het lichaam snel dat het te warm is; 'goed voor de plantjes, minder goed voor de mensen'. Contact met de werkmeesters die de boel een beetje in de hand moeten houden en sturen verloopt goed. Ik heb ze verteld dat ik dit traject “dwangarbeid” vind, en ik werk aan een bezwaarschriftprocedure tegen het door DWI volledig eenzijdig genomen besluit om mij op dit traject te plaatsen. “Zit het maar gewoon uit; doe maar gewoon je best; doe rustig en gedraag je”, zijn de tips die gegeven worden door mijn mededwangarbeiders én de werkmeesters. Er hangt een leedaccepterende gedoogsfeer in de broeiige kaslucht, waarin iedereen maar een beetje als een trage zombie loopt rond te schoffelen; wanneer iemand een beetje enthousiast wordt, valt dit meteen op. Helaas ben ik ogenschijnlijk de enige die er nog iets positiefs van probeert te maken. Er schijnt wel een soort 'werkplan' te zijn, maar wie dan plan nu weet, dat weet men eigenlijk niet. Ze weten niet goed wat ze aan me hebben. Ik besluit om de komende dagen meer informatie te verzamelen om een zo gefundeerd mogelijk bezwaarschrift te kunnen indienen, zodat ik hier zo snel mogelijk weg ben en voorkom dat dit soort praktijken nog langer voortduren. Er moet iets aan de kaak worden gesteld. Ik wil een digitale klachtenbom opstarten en spreek met Almar, die veel lijkt te weten over DDoS-aanvallen. Ik besluit om me te gedragen als een OEN (= Open, Eerlijk en Nieuwsgierig). Eens kijken of de praktische communicatieve vaardigheden die ik door de jaren heen als Trainer heb geleerd aan cursisten ook daadwerkelijk in de praktijk werken... Dag 2: Ik word 's ochtends bij aankomst meteen door een werkmeester apart genomen en aangesproken in de lege kantine 'dat ik niet koffie mee mag nemen en roken op de centrale buiten-wc! Er staat toch geschreven dat het verboden is!'. Er hangt inderdaad een amateuristisch a4-printje op de wc, ondertekend met “de Directie.... “. A, gezien de hoeveelheid puntjes neem ik de Directie niet zo serieus in het communiceren van deze kleine boodschap, en B, door alle emotionele spanning is mijn lichaam al een paar dagen behoorlijk van slag, poeptechnisch gezien. Koffie met een rokertje kunnen dit leed bij mij tot op zekere diepte verzachten. Hiernaast was het papier op, en de dames-wc op slot. Ik heb even mijn grenzen verkend en blaas stoom af door flink te gaan schoffelen. Luigi waarschuwt me meteen voor té hard schoffelen want hij heeft er een peesontsteking door opgelopen in zijn schouder. Ik besluit een schoffel met een kleiner schoffelblad te hanteren, zodat ik meer minder zware steekbewegingen hoef te maken. Plof Blijk ik ineens een grote pijnlijke blaar te hebben opgelopen in mijn van overheidswege verstrekte werkschoenen! Er zat wel wat te schuren, maar ik dacht dat het een steentje was. Ik informeer naar de EHBO-doos en niemand van de werkmeesters vraagt wat er aan de hand is. Met mijn nagels maakt ik pijnlijk een gat en plak ik de blaar af. Ook tape ik de binnenzijde van de linkerschoen waar zich een stukje ontwoeld plastic bevindt. Kees blijkt half doof en elke dag ongeveer hetzelfde stukje gras te maaien. Hij heeft zijn gehoorbeschermers ook nooit op! Af en toe wordt mijn humor wat morbider, maar het houdt me op de been. 's Ochtendsvroeg waren we nog met z'n drieën, maar na een half uur en een uur schoffelen, zijn mijn mededwangarbeiders plotseling en zonder reden uit de Japanse koolbedjes verdwenen! Heb ik het maar in m'n eentje afgemaakt. Met veel zweten, wassen en water drinken. Ik paradeer een beetje met mijn inspanningsdruppels en denk: “mij krijgen ze niet klein...”. Ik schoffel 's middags nog een klein richeltje aardbeien en voer de interne kippen met vers 'onkruid'. Mensen beginnen naar me toe te komen en hun verhaal te vertellen wanneer ik naar ze luister en een klein beetje doorvraag. Ik voel me gesterkt in mijn missie, maar begin me ook bozer te voelen, alsof ik meer spanning kwijt wil, en ik moet me inhouden. Ik bel 's avonds een goeie vriend om even te luchten en te overleggen. Dag 3: In de ogen van de werkmeester blijk ik ineens 'goed' te hebben gepresteerd bij de aardbeien; hij denkt wel dat ik “groene vingers heb en netjes werk”. Mijn vader, Maarten, was bloembollenpakhuischef en moestuinder; groen in hart en nieren. Het is nu bijna 4 jaar geleden dat hij overleden is. Ik voel dit werk dan ook als een soort 'eerbetoon' aan hem. Ik doe het voor de plantjes én voor hem, én voor sociaal onrecht, waar hij vroeger ook voor opkwam. Dus ik heb wél wat groene opvoeding meegekregen gedurende mijn jeugd, ook al had ik er niet veel belangstelling voor. En ik weet ook wat sociaal onrecht is. De werkmeester is daarvan niet op de hoogte, maar hij wordt enthousiast over mijn gedrag en ik krijg tijdelijke keukenverantwoordelijkheid; beetje afwassen, opruimen, schoonmaken, rechtzetten, en/of bijvullen. Dit doe ik in de officiële pauze, dus na deze officiële pauze neem ik mijn échte eigen pauze op, omdat ik in de pauze heb staan dwangarbeiden. Huh? Meteen word ik in mijn eigen pauzemoment gestoord door een werkmeester die mij aanspreekt, en na een rustige en korte uitleg van mijn kant wordt mijn “onder eigen verantwoordelijkheid genomen pauzemoment” geaccepteerd. Het is me ook nog steeds onduidelijk wanneer de pauze nu begint en eindigt en wat je nu precies wél en níet mag doen; ik maak een foto van de huisregels, want een kopie maken is niet mogelijk, en op internet zijn ze niet te vinden. M'n dwangcollega's zijn het er over eens dat ze niets leren van de werkmeesters, maar ja, ik heb ook het idee dat sommigen niet écht iets kunnen en/of willen leren, of open staan voor nieuwe dingen. “Er valt wel wat te regelen met minder dagen”, fluistert een werkmeester me toe. Ik zeg dat ik naar hem toekom zo gauw als ik van die mogelijkheid gebruik wil maken, maar nu nog even niet. Keukenprins Ik krijg meerdere malen geheel onverwachts complimenten; “heb je iets in de horeca gedaan?” Ik zeg dat ik het nu prettig vind om gewoon mensen die het minder goed hebben dan ik te helpen en te ondersteunen; ik lever een sociale dienst vanuit mijn liefde voor mijn mededwangarbeiders, waarbij sommigen er naar mijn idee mentaal en fysiek slecht aan toe zijn. Er wordt onbegrepen gegniffeld. Ik geef mijn mede dwangarbeiders tips in de face-to-face omgang met werkmeesters en Klantmanagers, en informatie over je rechten als werkzoekende die staat ingeschreven bij DWI. Veel mensen blijken daar niet écht van op de hoogte, of durven van deze rechten geen gebruik te maken. De werkmeester flirt met de enige dwangarbeidster; ze verstaat hem niet goed en de werkmeester gaat nog even door. Centraal bijeengroepen met z'n achten in de kantine, vertelt de werkmeester dat we volgende week onze jaarlijkse excursie hebben, samen met de mensen van de andere 8 trajecten en DWI-medewerkers; het Zuiderzeemuseum bij Enkhuizen. We hebben een gids. Je hoeft niet mee. Ik ben de enige die niet mee wil en geef dit uitdrukkelijk te kennen. Dit wordt zonder verder doorvragen geaccepteerd. Ik moet gewoon weer om 07:45 klaarstaan voor het busje en word dan door niemand naar de kas gebracht, waar niemand aanwezig is, want iedereen is op excursie. Dag 4: De Klantmanager van DWI komt vandaag langs! Dat lijkt spannend te zijn want niemand wil echt met haar praten, want ze zijn bang voor haar. Ze komt 1 keer per week op donderdag in de kas om je mogelijkheden op een baan te bespreken en je wellicht een baan aan te bieden. Al mijn collega's blijken inderdaad gebeld te zijn; maar één keer; als veger voor de Reinigingsdienst Amsterdam, via Randstad. Mijn collega's zijn daar niet op in gegaan. Killer Queen De Klantmanager, bijnaam “de Koningin”, komt volgens een collega uit Leiden, fluistert ie; ze ziet er goed uit, grote tieten, en gedraagt zich namaak Randstad-amicaal. Mijn collega's zijn mannen die dát wél leuk vinden; maar de gesprekken met haar vinden ze maar niks; ze vertrouwen haar niet en “ze beloven van alles, maar er is niets van waar; ze zeggen wat je moet doen; ze doen maar met je wat ze willen; je wordt al gauw lastig gevonden”. Klagen helpt volgens hen niet en ze zijn ook bang dat stemverheffen of klagen meteen van invloed is op het behoud en de hoogte van hun toch al minimale uitkering. De 'Koningin' beslist namelijk over het verdere verstrekken ervan. Tijdens een gesprek met de Klantmanager mag je je laten ondersteunen of begeleiden. Dit is één van je rechten als werkzoekende. Ik vraag één van mijn collega's of hij mij wil ondersteunen door tijdens het gesprek met haar gewoon naast mij te zitten, alleen maar te kijken wat er nu gebeurt, en niets te zeggen, behalve als je iets gevraagd wordt. Dan geef je gewoon eerlijk antwoord. Hij trekt bijna meteen wit weg en ik word gealarmeerd door zijn zeer vermoeide en angstige blik; hij laat me mijn verzoek niet afmaken en loopt haastig weg. Ik voel me een werkbij. De eieren! Na nog wat afschoffelen in de aardbeien word ik gevraagd om eieren te bakken. De kippen hebben wat wisselend gelegd, maar we mogen 2 eieren per persoon. Ik blijk weer over talent te beschikken want iedereen geeft me complimenten voor mijn 'scrambeld eggs'. En dat terwijl ik gebruik maak van een campinggastel met veel te grote niet anti-aanbaaklaag steelpan! Wanneer de Klantmanager een eitje mee komt eten valt iedereen stil; na 3 minuten is ze weer vertrokken. De mensen vertrouwen me steeds meer en vertellen meer verhalen aan me. Ik word pissig. Ik praat met een werkmeester over zijn hobby en zie hem voor het eerst sinds 3 dagen enthousiast worden. Jamai is boos op hem want hij neemt foto's van je zonder toestemming. ”Je wil toch niet hier dat ze foto's maken van jou, voor internet!” De drie, allen blanke, werkmeesters verschillen enorm. De één is een gesjeesde bioloog, de ander een rigide controleur en de meest opmerkelijke; een getemde en gedesillusioneerde linkse activist, die vroeger nog met een Klasjnikov over zijn schouder voor 'la revolucion' in Zuid-Amerika heeft gestreden! In hem ben ik het meest teleurgesteld. Ik heb ze allen meerdere malen expliciet verteld wát ik aan het doen ben en wáárom. Het zijn allemaal goeie mensen, alleen werken ze wél mee aan het in de praktijk uitvoeren en handhaven van dwangarbeid als kenmerk van extreemrechts beleid. De controleur-werkmeester is degene die álle dagen aanwezig is; hij heeft relatief het meest verstand van groen, en het minst verstand van mensen. Goed voor de plantjes... Loempia-deal Wanneer ik meeloop om de dagelijkse vieze vaat weg te brengen, blijkt zich in het kasgebouw naast de onze, een complete stomende afwasstraat c.q. loempia-makerij te bevinden. Het meest wordt ik geraakt door een oude man met grijs haar en dito baard die loempia's zit te vouwen en te plakken. Ik zie de Japanse groente klaarliggen voor de loempia-vulling en herinner me dat ik daar van de week nog geschoffeld heb. Dus zó ben ik als dwangarbeider ingezet om diensten te verrichten voor een commercieel bedrijf. Een normaal bedrijf had een betaalde kracht met een reguliere wettelijke aanstelling hetzelfde werk kunnen laten doen. Er zal wel ergens een deal gesloten zijn. Ik heb nu eindelijk een gesprek met de Klantmanager, want ze komt normaal altijd 's ochtends. Ogenschijnlijk heeft ze nog niet met mijn andere collega's gepraat; wél met de werkmeesters. Aan het begin van de middag hoor ik van de werkmeester dat ze er nu klaar voor is. Ik kleed me uit mijn overal, doe een stropdas om en een zomers buitenjasje aan. Het gesprek blijkt plaats te vinden in de open lucht, op een houten picnicktafel, onder een koud windje. Vorige week heb ik haar voor het eerst ontmoet; ze is de eerste van de vier of vijf vrouwelijke Klantmanagers die een beetje doorvraagt. Ze is tevens Reïntegratieconsulent. Ze zet tijdens het gesprek haar charmes in om haar doel te bereiken. Uit de functieomschrijving voor de functie van 'Klantmanager' blijkt dat je moet beschikken over; ' duidelijke communicatievaardigheden: afspraken maken, rapporteren en handhaven'. Getuige de emotionele reacties van mijn collega's kan ze dát allemaal véél te goed. Wat ze niet kan, maar dat staat ook niet in de functieomschrijving, is luisteren. Inzage eigen dossier DWI Ik had gevraagd via de mail om inzage in mijn eigen dossier bij DWI om mogelijk mijn bezwaarprocedure te kunnen ondersteunen. Dit is één van mijn rechten als werkzoekende. Het blijkt alléén mogelijk om mijn dossier op papier uit te printen en de print kan ik volgende week dinsdag, 15 april, ophalen. Ik hoef dan niet te dwangarbeiden die dag. Binnen twee minuten is het gesprek beëindigd en ik twijfel uitgeput of er wordt verwacht dat ik me voor het laatste half uur nog omkleed. Ik rek tot het einde en huil als ik thuis ben en in een veilig warm bad lig. Dat mensen het léf hebben om zó om te gaan met hun medemensen! Ik vraag me af hoe Günter Wallraff zich gevoeld moet hebben. Na de crisis Nu, zeven jaar na de crisis, spreekt de politiek vooralsnog schuchter over lichte economische groei. Dus die participatie-economie zal voorlopig nog niet écht doorgang hoeven vinden. Denk echter nu aan alle mensen die nu gedwongen moeten participeren en dwangarbeid moeten verrichten, tegen hun wil en zin in, zonder een realistisch uitzicht op een reguliere betaalde baan of vast werk. Als je ze niet wilt als collega op de concurrerende arbeidsmarkt, geef ze dan als sociale maatschappij een levensreddende uitkering zonder ze verder 'lastig te vallen'; heb het lef om juist de ongrijpbare schuldigen aan de top aan te pakken. Heb het lef om díe mensen te helpen die níet de macht en de kracht hebben om voor zichzelf op te komen, in een maatschappij die de boetedoening sadistisch op de verkeerde groep neerlegt. Help minstens 5000 Amsterdamse dwangarbeiders; het zijn bijstandgerechtigde werkzoekenden die deel uitmaken van ónze Nederlandse maatschappij. Gaan wij als sociaal Nederland deze mensen straffen met ónze onmacht? Naschrift: 15 april heb ik een officieel gesprek met mijn Klantmanager, laat in de middag, in het Dwangarbeidselectiecentrum, om de papieren uitdraai van mijn digitale klantdossier overhandigd te krijgen. Ik ben volgens mij de eerste die dit ooit verzocht heeft want ik mag het: “na interne navraag” niet onder begeleiding inkijken op de computer en “het moest allemaal helemaal worden uitgedraaid.” Ik zoek voor aanvang van het gesprek nog even naar de uitdeelbare standaardklachtenformulieren van DWI, maar die blijken bij navraag 'op'. Er zijn wél drie bakjes propvol met 'compliment'-kaartjes. Volgens de lachende bewaker 'gaan die best hard'. Ik geef haar géén hand, zeggende dat ze: “mijn tegenpartij is in een bezwaarschriftprocedure en ik dit gebaar nu niet passend vind.” Ik vraag of ik het gesprek op mag nemen met mijn voicerecorder. Ze kijkt langs me heen over mijn linkerschouder en vraagt of dit 'ok?' is aan iemand. Blijkt er plotseling in de nét nog geheel lege wacht/spreekruimte een, tot nu toe stille, gespierde bewaker op twee meter afstand achter me te staan! Die heeft geen problemen met het opnemen. Ik ben niet geïmponeerd of bang. Ik heb langzaamaan een goeie band met deze bewaker opgebouwd gedurende de vele verplichte bezoeken aan het Centrum. Ik had echter geen 'security' besteld voor bij het gesprek met de Klantmanager; ik verwachtte niet dat ze mij openlijk gewelddadig zou gaan bejegenen. Het gesprek samenvattend. Ik ben “duidelijk niet geschikt voor het traject” en ben daar “met onmiddellijke ingang” vanaf gehaald. Ik krijg nu persoonlijke coaching. Vanaf 6 Mei kan ik de uitnodiging voor een eerste PAP-gesprek, van mijn nét van vakantie terugkerende Klantmanager, tegemoet zien. Het gebouw begint ineens anders te ruiken... Siem de Jong Schrijver is Psycholoog, Economisch-Jurist, Acteur, Communicatietrainer en Coach. Alle namen in dit artikel zijn gefingeerd ter bescherming privacy dwangarbeiders. Siem gebruikt zijn echte naam.

Reaguursels

Inloggen

Als je van vier dagen werken een fors verslag kunt schrijven heb je gewoon niet hard genoeg gewerkt.
Het enige jammere hieraan vind ik dat jonge mensen zonder fatsoenlijke opleiding en zonder uitkering die wel willen werken voor hun geld nu lastiger aan de slag kunnen omdat ze concurrentie ondervinden van een groep onrendabele figuren van rond de 50+ die gratis ingezet worden in de bedrijven waar ze eigenlijk aan de slag moeten kunnen.
En uit persoonlijke ervaring is dan altijd nog het ergste dat de babyboomers in een uitkeringstraject van alles meer verstand denken te hebben behalve hoe ze de handjes uit de mouwen krijgen.

metalj | 22-04-14 | 13:52

Ik was veel te nuchter om dit te lezen, man man man wat een zeikerd. Ben het tot op een zekere hoogte met hem eens dat de werk voor uitkering regelingen echt belachelijk misbruikt worden en/of op zijn minst compleet mismanaged. Maar wat een onzin slaat die man uit zeg. Had hier en daar toch de neiging de rol aluminiumfolie er maar bij te gaan pakken. Pffff

deuZigeZelluf | 21-04-14 | 22:40

In rotterdam zijn mensen die bij de roteb ontslagen waren via een uitkering weer op hun oude werkplek terug. Verplicht, op straffe van een korting, voor minder dan het minimumloon fulltime werken. Ik zou weigeren, we zijn toch gvd geen slaven! en voor al die simpele zielen die zeggen dat het mensen hun eigen schuld is; Er is te weinig werk om iedereen fulltime te laten werken, simpel als dat. Ik heb geen goed woord over voor de instanties die over de rug van uitkeringsgerechtigden bezuinigen op hun eigen uitgaven, het bezorgt me braakneigingen, eerlijk waar

kudt met dt | 21-04-14 | 21:24

Voordeel van zelf regelen is dat de ter werk gestelde er knappe schoenen aan overhoudt. Maar zelfs dat is de "geleerde" steuntrekker Siem niet gelukt.

Altijd voordeeltjes pakken als je met ambtenaren en/of regeltjes te maken krijgt.

Wisselgeld noemen we dit in de "normale" wereld.


Bo Dreksma | 21-04-14 | 20:13

Geloof er geen hol van. Lijkt me dat vooraf bekend gemaakt wordt wat de eisen zijn. Neem allen die 2e hands rampestampers. Als werkschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn moet de werkgever deze vergoeden.

Neem geen genoegen met gebruikte meuk en ga deze zelf kopen. Schoenen moeten lekker zitten en ook gehoordemping door een andere gedragen niet accepteren.

Uiteraard wel vantevoren overleggen met de klantmanager. Zo'n te werk stelling komt immers niet als kakken uit de lucht vallen, gaat een voortraject aan vooraf.

Bo Dreksma | 21-04-14 | 20:04

Gaat nog leuk worden want in een land met honderduizenden bijstandstrekkers en honderduizenden vrijwilligers en honderdduizenden zwartwerkers en honderduizenden werkelozen en honderduizenden arbeidsongeschikten en honderduizenden ambtenaren is er natuurlijk altijd genoeg 'werk' voor iedereen, vooral voor stukadorende polen, bollenpellende roemenen en champignonspecialisten uit de oekraine voor 3 eurootjes per uur. Nee die kenniseconomie is een groot success, en de concurrentie met China en India die is te winnen! Voc ole!

Finn | 21-04-14 | 16:24

@010_Allochtoon | 21 -04-14 | 14:27

Op papier klinkt dat goed, in werkelijkheid is dat een tamelijk perverse prikkel voor het bedrijfsleven. Je ontslaat Siem als schoffelaar en neemt het vervolgens weer in dienst voor de helft van het geld, als patadabadam schoffelaar!

De overheid moet afzien van dit soort rare experimenten. Als de overheid de bijstand aanbiedt, moet de overheid accepteren, dat er mensen zijn die er misbruik van maken. Het helpt ook geen reet, want die mensen komen ook niet in zo een werkproject. Die mensen kunnen namelijk helemaal niets. Je kan eigenlijk maar twee dingen doen, ze uithongeren, dag dag bijstand, of ze zo minimaal mogelijk onderhouden.

In alle gevallen slaat het nergens op dat de overheid zich positioneert als concurrent van de gewone arbeider op de arbeidsmarkt.

decadent degeneraat | 21-04-14 | 16:10


Het is overduidelijk dat de meesten hier niet weten waar ze het over hebben.
Kunnen jullie niet de mond houden.
Ik wilde ,maar kan hier niet meer op reageren.
Volgens mij zijn bij het lezen van zoveel domheid ,net een deel van mijn heersen afgestorven.Dat was niet zo erg ,was de andere helft niet al afgestorven tijdens de laatste 5 JAAR ,dat ik nu al werk maar toch in de bijstand zit!!
Waar ik toch hier ben.
Alleenstaande moeder van drie jonge kinderen. Shoot! Kan ik meteen al flexibel werk en de dagdienst doorhalen.Van afkomst duits.(Ja fiets haha.verder.)Met vapro basis-operator diploma.Heftruck. Vca. Drie jaar productie ervaring.Zoekt werk in omgeving van groningen.
Alzo dan heb ik ja zo een baan.Geen probleem volgens jullie.

magnani | 21-04-14 | 15:29

Weg met de dwangkas van DWI, we stellen gewoon een Goelag in. Flevoland biedt ruimte genoeg. Dat is veel goedkopere arbeid voor dit soort sujetten en met meer incentives om het werk serieus te nemen.

Pakmans | 21-04-14 | 14:56

@Supermatthijs | 20-04-14 | 17:07

Niet te geloven; ik heb je zojuist geplust!

shindai | 21-04-14 | 14:44

Wat een bullshit lees ik hierboven toch allemaal, tering.
.
Als je geld wil moet je ervoor gaan werken. Kan je niks vinden dan regelt de gemeente wel wat voor je in ruil voor een bijstandsuitkering: schoonmaker, tomatenplukker etc.
.
Ik zou er als universitair geschoolde totaal geen problemen mee hebben om tijdelijk in de kas te gaan werken tot ik een echte baan gevonden heb. Is nergens om je voor te schamen.

010_Allochtoon | 21-04-14 | 14:27

Je bent slim en intelligent, je bent hbo'er en academicus. Je bent trainer en coach. Je kan het woord crisis nog niet eens goed spellen.

Voor het gemak ga ik er maar even van uit dat je op taxpoet ambtenaren hebt gecoached in hoe ze uit het raam moeten kijken in de tijden van te grote overlvloed. Het lijkt er op dat dat je enige kwaliteit is. Ben je ooit wel is in het buitenland geweest en gezien hoe daar het sociale vangnet werkt?

Ik ben blij dat je nu nogmaar minimaal op onze zak leeft. Crisis heeft schoonmaak tot gevolg. Wat een vervelend verwend ventje ben jij, ik kan bijna niet geloven dat dit verhaal niet is verzonnen.

Kenau | 21-04-14 | 13:13

Er is meer als de DWI-dwangkas in dit land. En veel daarvan is redelijk tot behoorlijk shit. En dan is er nog een hele groep mensen van tussen de 40 en 50 die nu langs de kant komen te staan in de bijstand en dus de afgelopen 20 jaar voor jan doedel hebben gewerkt en alles wat men heeft opgebouwd eerst moeten opeten, en dan krijgen nog steeds te horen dat hun eigen schuld is.

Dat je door medewerkers van de sociale dienst raar aangekeken wordt en dat ze het maar onbetamelijk vinden dat je bijvoorbeeld problemen hebt met werk met behoud van uitkering waar je geen reisgeld voor krijgt. Dan ga je toch fietsen? Het is maar 60 km mevrouw! oooh.. En dan toch een strafkorting geven.

Er zijn genoeg voorbeelden, deze meneer Siem hoort daar niet bij en toch weer wel, want het levert uiteindelijk niets op, het kost alleen maar geld. Waar denk je dat die klant manager van betaald (en riant hoor) wordt? Dat zijn jouw belastingcenten.

Ranja Drinker | 21-04-14 | 13:05

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is een ernstige handicap.

Crak-ho | 21-04-14 | 13:01

Ranja Drinker | 21-04-14 | 11:42
Vier dagen rustig tuinieren is niet gelijk aan "de grond in drukken."

Feynman | 21-04-14 | 12:10

@Feynman | 21-04-14 | 08:28
Over dat vrijwilligerswerk naast je gewone baan, dan raak je zonder werk het zo'n beetje het eerste wat je krijgt van het UWV andere instanties is dat opgeheven vingertje dat dit vrijwilligers werk vooral het werk niet in de weg mag staan, of je daar dus even heel snel mee wil kappen.
.
Waar waren ze toen je gewoon 40-45 uur per week werkte, 15-20 uur nodig had om te reizen en dan nog tijd kon vinden voor zo'n 10-15 uur vrijwilligers werk daar bovenop?
.
Mensen achter hun vodden aan zitten om ze naar werk te bewegen/duwen/verplichten gaat prima werken in tijd van voorspoed, maar niet als werkeloosheid op een historisch hoogtepunt staat (en nee ik ga niet van de CBS cijfertjes uit, de werkelijkheid ligt een flink stuk hoger).
.
Laten we vooral mensen die toch al in zak en as zitten nog verder de grond indrukken. Mensen die al 20-25 jaar gewerkt hebben en door de crisis langs de kant komen te staan en alles moeten afbreken wat ze al hadden opgebouwd en vervolgens misschien nog wel 20 jaar lang moeten aanhoren dat hun eigen schuld was en is dat ze in de stront zitten.

Ranja Drinker | 21-04-14 | 11:42

Och meneer Siem, u heeft nog niets gezien van hoe dit mooie format in elkaar steekt.
Ik heb meer dan een jaar in dit traject gezeten, werkte van 8 tot 16.45 uur, met 3 pauzes 'eigen tijd' en 1 dag 'vrij'. Dus 32 uur in de week, gezellig bij de sociale werkplaats, hetzelfde werk doen wat de SW'ers deden en je de hele tijd in hun weg voelen zitten. Zeker op die dagen dat er bijna geen werk was en dus hele massa's 's ochtends binnen kwamen om de rest van de dag kaartje te gaan leggen/puzzels te gaan doen. Hoe je er kwam moest je zelf maar uitzoeken, en als dat geld kostte vanwege bus, trein of wat dan ook, dan zelf betalen.
.
Lunch mocht ik ook zelf betalen, van huis meegenomen, of als je kapitalistisch genoeg was, vanuit de kantine kopen (€2,- broodje kroket, €2,- flesje cola, ze dachten zeker dat ik rijk was?)
Werkschoenen mocht ik zelf betalen.
Verschrikkelijk lelijke paarse werk kleding 'kreeg' ik van het bedrijf, in te leveren na afloop traject.
.
Werkzaamheden waren vooral zittend inpak-, montage- en demontage-werk, of staand montage- en inpakwerk. Doe maar eens een hele dag luxaflexdoosjes vanaf een lopende band inpakken in een grote doos. Of doe maar eens een hele dag luxaflexdoosjes vouwen. In een stoffige omgeving. Op een plek die of te heet is omdat de verwarming maar 2 standen heeft, aan en uit, of op een plek die te koud is, omdat de verwarming kapot is. In de zomer geen airco, maar wel brandende zon op een plat dak. Ramen open betekent dat 3/4 werkvloer op de tocht zit, en dus stikverkouden binnen 2 dagen.
.
Al vanaf het begin, eerste dag ondertekening traject, werd mij duidelijk gemaakt dat noch de gemeente, noch het werk bedrijf mij zou helpen in het vinden van passend werk. Ik was daar alleen om 'werkervaring op te doen'. Ziek melden moest ik doen bij en gemeente, en werk bedrijf, waarna niemand meer geintereseerd was in hoe het met je ging en of je al was overleden.
.
Trajecten liepen voor 3, 4 en 6 maanden. Dus toen voor mij in juni mijn 2de traject was afgelopen, werd er gewoon van mij verwacht dat ik weer op kwam dagen. Ik heb meerdere malen gevraagd of mijn traject nog verlengd werd, meerdere malen is mij verzekerd dat dit ongezien doorliep. Pas eind augustus (!!), na heel veel meer navraag van mijzelf, en pas nadat mijn klantmanager voor de 2de keer op vakantie was geweest (!!), kreeg ik een nieuw traject aangeboden. Of ik even wilde tekenen, de datum op het ding was van juni. Ja, mooi niet, he? Doe maar mooi datum eind augustus, want daar waren we nu.
.
Dat gaf heleboel heisa. Zoveel, dat ik van mijn klantmanager bij de gemeente te horen kreeg "waarom bent u te lui om te werken, meneer?" en ik vanuit collega's op de werkvloer het dringende advies kreeg om mij aan te sluiten bij de bond. Wat ik gedaan heb, en wat nog meer heisa veroorzaakte, want that was not done. Ik werd per meteen op non-actief gesteld, want ik mocht niet meer werken zonder een ondertekend traject. Wat ik heel frapant vond, want had ik dat niet net al sinds juni gedaan, en had er toen geen haan naar gekraaid?
.
Na heel veel vijfen en zessen kon de datum op het traject wel veranderd worden naar de toen heersende datum van september --oh, was dat waar ik over viel? Oh, hier aangepast, tekenen graag-- en mocht ik weer terug komen. Om weer te gaan zitten te kaarten, want werk was er niet.
.
Ik kan je vertellen, dat als je de hele godsganse dag lusteloos aan een tafel moet zitten, op een niet goed zittende stoel (want allemaal afdankertjes), dat je dat na een dag wel gezien hebt. Zelfs het meest geestdodende werk zorgt ervoor dat de tijd nog steeds sneller gaat dat dat je niets zit te doen. Je mag ook niet met je telefoon klooien, niet op andere manieren proberen de tijd sneller te laten gaan. Je hebt keuze tussen kaarten, Halma, Mens Erger je Niet, een eigen boek lezen, en verder met jezelf spelen (stiekem). Koffie drinken alleen in de pauzes.
.
En zo kwam dan december om de hoek kijken, tussen kerst en oud- en nieuw gewoon werken. Op oudejaarsdag werd ik ziek, een goede griep. Die had mij in zijn greep gedurende 8 dagen, dus ik kwam een maandag daarna weer binnen stappen, om daar te horen dat mijn traject afgelopen was --ze hadden me dat toch wel even door kunnen bellen? Oh nee, interesseert niemand iets!-- en dat ik mijn werkkleding (na wassen) in kon leveren en weer naar huis kon gaan. Doegies, de groeten.
.
Dat is meer dan een jaar geleden. Gedurende dat hele traject voor werkervaring, alleen maar gedoe gehad. 's Avonds kwam je thuis en wilde je gewoon naar bed. Misschien een broodje. Solliciteren? Komt morgen wel, nu te moe. Die dagen dat we wel solliciteerden, soit, ik ben een aantal keer opgeroepen voor een gesprek... wat al veel problemen gaf op de werkvloer, want eigenlijk moet je dat liefst 3 maanden vantevoren aangeven, zodat zij het goed kunnen inplannen.

En weet je wat het leukste van dit verhaal is? Ik was niet alleen die voor die uitkering dit werk mocht doen, mijn partner werd gewoon verplicht voor 'haar helft' hetzelfde te doen.
Trouwens, even voor die mensen die denken dat de uitkering zo'n vetpot is, dat is het niet. Voor een enkeling, misschien zo'n 800 euro waarvan je na aftrek van een heleboel misschien net 650 euro overhoudt. Voor twee personen, 1250 euro, en na aftrek ziektekostenverzekering zo'n 1000 euro, en dat na aftrek huur, gas, licht, water, internet, TV, servicekosten, you name it er net 300 euro overblijft om van te leven, te sparen, op vakantie te gaan, etc.
.
Heb ik nu werk? Nee, nog niet. Ik heb tijdens mijn 'verplichte arbeid' een lichamelijke arbeidsbeperking opgelopen, en de ironie hiervan is dat deze er voor gaat zorgen dat ik voor eind dit jaar bij datzelfde werk bedrijf aan de slag ga. Dan welliswaar voor een salaris, maar goed. In de SW. Leuk. Gezellig.

Ageless | 21-04-14 | 11:28

Mijn opa zaliger heeft in de crisisjaren voor de oorlog het Amsterdamse Bos helpen aanleggen. Wie in de steun liep, was daartoe verplicht, indien hij daartoe fysiek in staat was. Na de oorlog werd hij verplicht te werk gesteld in de wederopbouw van het verwoeste Renkum. Hij was daar de hele week in de kost en kwam in het weekend thuis in Amsterdam. Als zijn kleinzoon mocht ik een weekje in Renkum komen logeren en de kostjuffrouw nam mij mee op fietstochtjes, terwijl opa aan het timmeren was. Samen met opa Herfst, de grootvader van Erik Herfst. Ik heb mijn opa nooit horen klagen over die verplichte tewerkstelling. Het alternatief zou geweest zijn thuis zitten bij opoe en maar zien hoe de dag door te komen. Opa bleef fit van het werken in de buitenlucht. Sportscholen bestonden nog niet, maar daar was ook geen behoefte aan. Opa vatte het allemaal sportief op. Maar tegenwoordig is bij velen lamlendigheid troef. De tuinbouw-cao betaalt 130 procent van het minimumloon, maar daar doen bijstanders het niet voor. Tuinders willen hen trouwens niet hebben omdat ze er vanaf dag 1 de kantjes van af lopen. Maar wel klagen als ze verplicht in een kas van de sociale dienst moeten werken, waar alles op zijn elf en dertigst gaat.

haidewietska | 21-04-14 | 11:16

Mijn opa zaliger heeft in de crisisjaren voor de oorlog het Amsterdamse Bos helpen aanleggen. Wie in de steun liep, was daartoe verplicht, indien hij daartoe fysiek in staat was. Na de oorlog werd hij verplicht te werk gesteld in de wederopbouw van het verwoeste Renkum. Hij was daar de hele week in de kost en kwam in het weekend thuis in Amsterdam. Als zijn kleinzoon mocht ik een weekje in Renkum komen logeren en de kostjuffrouw nam mij mee op fietstochtjes, terwijl opa aan het timmeren was. Samen met opa Herfst, de grootvader van Erik Herfst. Ik heb mijn opa nooit horen klagen over die verplichte tewerkstelling. Het alternatief zou geweest zijn thuis zitten bij opoe en maar zien hoe de dag door te komen. Opa bleef fit van het werken in de buitenlucht. Sportscholen bestonden nog niet, maar daar was ook geen behoefte aan. Opa vatte het allemaal sportief op. Maar tegenwoordig is bij velen lamlendigheid troef. De tuinbouw-cao betaalt 130 procent van het minimumloon, maar daar doen bijstanders het niet voor. Tuinders willen hen trouwens niet hebben omdat ze er vanaf dag 1 de kantjes van af lopen. Maar wel klagen als ze verplicht in een kas van de sociale dienst moeten werken, waar alles op zijn elf en dertigst gaat.

haidewietska | 21-04-14 | 11:15

zie regelmatig groepjes dwangarbeiders aan het werk, zonder uitzondering blanke mannen van 50 of ouder, nooit Somaliërs of zo. Geeft te denken.

Worstjes | 20-04-14 | 16:49
.
Uit de brief van Siem begrijp ik de frustratie maar hij rept er met geen woord over. Weer de twee-deling in alle gelederen van de maatschappij, Nederlanders/Niet Nederlanders dubbel paspoort. Het is te gek voor woorden dat Nederlanders die 30 jaar en meer gewerkt hebben zo aangepakt worden. Scandalig.

behangtafel | 21-04-14 | 10:47

Man man man. Beetje ontzien zou wel goed zijn voor deze man. Beetje karakter krijgen. Ik ben er altijd voor geweest dat mensen in de bijstand er iets voor terug doen. Niks met 'dwang' te maken. Het werk ligt voor het oprapen, maar dan moet je wel ff door je knieën bukken. Telemarketing, internet marketing, mystery guest, schoonmaken.... Je wilt toch niet parasiteren maar participeren in de een maatschappij? Siem, met jouw leeftijd is jou waarschijnlijk toch niks meer bij te brengen, dus daarom maar een gratis werkadvies (gezien je alles gratis wil) : Reality-TV. Doe gewoon jouw acteurding, de rest kijkt toe en facepalmt zich tot de reclame. Met de gedachte: 'ik wakker het debat aan' praat je het voor jezelf goed, terwijl de rest van Nederland nog harder Geenstijl gaat lezen en stille tochten kijken. Coach jezelf verder de beroemdheid in, de kamerlamp van GeenStijl heeft al meerdere roemruchte personages aan Nederland geïntroduceerd! De sponsordeals voor Schultenbrau en Tokkieshag liggen voor het oprapen! Want Siem, koffie moeten zetten voor asielzoekers, dat moeten we toch niet willen?

Dol op Post | 21-04-14 | 10:00

daytripper | 21-04-14 | 08:44
Dus voor technici ligt de lat hoger?

Dat klopt hoor, betere kans op werk, maar toch dezelfde afdracht aan premie`s. Als je dan een keer bijstand nodig hebt, krijg je gelijk naar je hoofd moedwillig werkeloos te zijn. Vervolgens wordt er daadwerkelijk niet gestort.

Nogmaals, u quote mij nu, en plakt er uw eigen subjectieve mening aan vast. Prima, maar verkoop dat dan ook als uw mening.

Kijk ik heb hier al eerder gezegd dat DWI beter minimumloon kan uitbetalen voor dwangarbeid, laat die couchpotato`s maar eens ruiken aan bijna 45% extra inkomen in de maand. Scheelt in de motivatie. Maar goed, als je niet voor DWI wilt werken, vacatures genoeg.

Maar Siem de Jong noemt nu arbeider spelen onder leiding van DWI, dwangarbeid. Als je een beetje bekend bent met echte dwangarbeid op deze wereld dan is dat nogal beledigend voor echte slachtoffers daarvan.

Neem Pussy Riot die een paar jaar twaalf uur per dag, zeven dagen in de week OP TEMPO jassen moesten naaien, naar aanleiding van slechts 1 demonstratie. Dat is in uren drie keer de werkweek van Siem en Siem mocht aan het einde van iedere dag naar huis.

Neem de Duitse tewerkstelling in de kwikmijnen tijdens de oorlog, waar mensen die geeneens üntermenschen waren zich doodwerken. Siem mocht aan het eind van iedere dag gezond naar huis. Siem hoefde geeneens HARD te werken.

Siem de Jong ventileert hier een aantal stellingen over arbeid, en laat daarmee perfect zien waarom het project van DWI nodig is. Van de bank af en laten zien dat veertig uur arbeid in de week, de norm is in dit land.

Moet je voorstellen dat je met dat wereldbeeld als reintegratiecoach een gesprek aan moet met iemand die zichzelf coach noemt. Moet je voorstellen dat Siem met dit gif in het hoofd een sollicitatie gesprek ingaat. Wat ziet Siem de Jong als zijn plicht naar de samenleving?!?

Vier dagen rustig tuinieren en helemaal over de zeik zijn, nou dan heeft de psycholoog nog een lange weg te gaan.

Feynman | 21-04-14 | 09:10

@Feynman. Ik heb bewondering voor vele van uw bijdragen, maar wat u hier te berde bracht is kort door de bocht, populistisch en een beetje denigrerend.
Voorbeeld :"Jezelf Psycholoog noemen en je niet uit je eigen depressie kunnen helpen." De fietsen maker die z'n eigen fiets moet kunnen repareren. Dat laatste moet kunnen inderdaad, het eerste werkt niet altijd zo.
"Lekker lullen met andere mensen hoe ze hun leven moeten inrichten en zelf lekker vakantie vieren in de sociale huurwoning van andermans geld."
Kom op zeg... ik ben oprecht anders van u gewend.

daytripper | 21-04-14 | 08:44

daytripper | 21-04-14 | 07:49
Ten eerste, met een dak boven mijn hoofd, eten en een werkende internetverbinding ben ik volledig gelukkig. Dat kan prima van 900 euro. Heb als student van de helft geleefd. Uitwonend.

Ten tweede, het is kut om je werk te verliezen. Kut om in de bijstand te zitten. Maar als je dan een paar dagen in groepsverband _zonder werkdruk_ een beetje moet schoffelen, dan heb je dat lachend te doen.

Genoeg mensen hier die naast een fulltime baan vrijwilligerswerk doen om daarna iedere dag nog een uurtje te mantelzorgen. Het zou heel raar zijn, om mensen die even niet zelf aan werk kunnen komen, helemaal vrij te stellen van een nuttige dagbesteding.

Dat u uw mening over mij mede baseert op het standpunt dat ik onderbouwd inneem, zie ik als een Ad Hominem. Zelf neem je niet de moeite om met argumenten te komen.

Feynman | 21-04-14 | 08:28

"Die hele re-integratie industrie is een farce. Veel bedrijven die moeten afslanken of sluiten nemen als deel van een sociaal akkoord een re-integratie bureau in de arm. Dat voelt dan goed in de zin van "van werk naar ander werk', zo zie ons eens goed bezig zijn. En zo wordt het dan ook verkocht aan de mensen. Zo'n bureau verdient daar goud geld aan maar leveren over het algemeen belabberde prestaties. Geen enkel bureau is in staat het gros van de mensen aan een andere baan te helpen en bij wie dat wel lukt had dat ook op eigen kracht gekund. Het heeft iets parasitairs."
namensmijnhond | 21-04-14 | 00:42

@namensmijnhond . Zo is het ... 10 voormalige plusjes.En logisch : hoe kan het ook anders met statistisch 7 werkzoekenden op 1 vacature. De waanzin.
Het zou beter zijn in plaats van het modieuze langer doorwerken plaats te maken voor een jongere generatie die nu dreigt verloren te gaan , maar "de" politiek houdt de hand op de knip.
Het b

daytripper | 21-04-14 | 08:25

Wat een treurige hatelijke reacties hier. Het zegt me toch iets over de frustranten die lullen over "gratis geld" aangevoerd door een zelfingenomen Feynman die ik hoger had ingeschat.
En dan, wanneer 900 euro zoveel geld is: wat let je, in plaats van een grote waffel opzetten: neem ontslag of laat je ontslaan en ga in de bijstand en dan hoor ik je comments graag weer over een jaar.
"Lekker thuis op de bank zitten"... ja hoor.

daytripper | 21-04-14 | 07:49

Als bankiers nou eens ietsje minder coke zouden gebruiken , hielden wij normale stervelingen er geen gewelddadige fantasie op na om met guillotines naar Brussel te gaan.

Mooi geschreven "longread" btw.

Kazig Stan | 21-04-14 | 07:47

-weggejorist-

gebrokenvleugel | 21-04-14 | 01:53

Siem na je langdradige kut verhaal te lezen, Heb je het naar mijn mening veel te goed!
Je hoeft maar 4 dagen te werken in die tijd zet je koffie en bak je eieren en moet je wat schoffel werkzaamheden verrichten! Dit als tegen prestatie voor je uitkering! Je komt bij mij over als een linkse zeik lapzwans die nog nooit echt heeft gewerkt voor zijn geld!
Dit blijkt ook uit je cv mbt coach en psycholoog! Wees maar blij dat ik niet je werkmeester, klantmanager mocht zijn!

Landsbelang | 21-04-14 | 01:52

Die hele re-integratie industrie is een farce. Veel bedrijven die moeten afslanken of sluiten nemen als deel van een sociaal akkoord een re-integratie bureau in de arm. Dat voelt dan goed in de zin van "van werk naar ander werk', zo zie ons eens goed bezig zijn. En zo wordt het dan ook verkocht aan de mensen. Zo'n bureau verdient daar goud geld aan maar leveren over het algemeen belabberde prestaties. Geen enkel bureau is in staat het gros van de mensen aan een andere baan te helpen en bij wie dat wel lukt had dat ook op eigen kracht gekund. Het heeft iets parasitairs.

namensmijnhond | 21-04-14 | 00:42

"ze werken extra ijverig door, verzuimen significant minder en hopen op behoud van hun vaste reguliere bestaan" (ja sorry ik ben een totaalmalloot die het stuk heeft uitgelezen). Laat ik dat nou juist een van de weinige goede kanten van de crisis vinden, dat mensen zich niet meer zo snel ziek melden? Ik doe het zelf sporadisch, maar blijkbaar ben ik dus een evil figuur omdat ik iemand anders geen werk gun?

goktrommelisttot | 20-04-14 | 23:30

BLR | 20-04-14 | 17:20
Mijn tegel was niet om te trollen, iemand van 50+ die bij mij solliciteert, iets kan en bereid is om te werken (en niet zoals de auteur van dit artikel te besodemietert is om iets te doen) kan bij mij zo aan het werk. Maar zo'n klaploper die van mening is dat ie na 10 jaren dienstverband meteen al recht heeft op de rest van zijn leven gratis geld moeten ze geselen tot op het bot...

TheTroll | 20-04-14 | 23:03

-weggejorist-

Oele Wapper | 20-04-14 | 22:45

Ik heb niet zoveel medelijden met deze meneer, die kan goed voor zichzelf opkomen. Maar is wel duidelijk, de hele reintegratie industrie moet op de schop. Dat werkt leuk als er voldoende banen, maar die zijn er op dit moment dus niet.
.
Veel te veel van die bureaus zijn bezig met verdeel en heers, er werken soms mensen die je rustig psychopaat kunt noemen en anders zijn het wel koele rekenmeesters die het vooral wel uit hun hoofd laten om bijstandskandidaten voor te stellen terwijl die kandidaten wel degelijk de capaciteiten bezitten die gevraagd worden.
.
Bijstandssloebers en WW-suckers zijn de nieuwe paria's in deze samenleving, de onaanraakbare waar niemand op zit te wachten, de werkgever niet, de politiek niet, die reintegratie bureaus ook niet tenzij en dat geldt voor ieder hiervoor genoemde partij daar een flinke bak gemeenschapsgeld tegenover staat.
.
Afgezien van een harde kern beroepswerkelozen is de rest in een diepe stront beland nadat ze van die rijdende trein zijn gegooid, en hoe hard ze ook rennen om die trein weer in te halen, diegene die nog op trein staan doen hun uiterste best om ze daar vanaf te houden.
.
Jaarlijks verdwijnt er zo'n 6-7 miljard in de reintegratie industrie, hoeveel mensen worden er via zo'n traject weer aan echt werk geholpen? Dus niet een baantje archief blaadjes sorteren voor hooguit zes maanden met behoud van je uitkering en zelf je reiskosten betalen, maar echt werk met het bijbehorende loon.

Ranja Drinker | 20-04-14 | 22:19

@ZonderNaam | 20-04-14 | 20:23

Huiswerk voor de reaguurders die het verhaal van Siem te lang vonden? Zoek eens naar de lijst waar subsidieprojecten van de gemeente Amsterdam opgevoerd worden. Pas echter op, gevaarlijk voor mensen met hoge bloeddruk aangezien een hartinfarct of hersenbloeding niet uitgesloten is.

Bezorgde_Burger | 20-04-14 | 22:04

Blij met dit stuk en de twijfelaars komen zelf nog wel aan de beurt.

Rest In Privacy | 20-04-14 | 21:43

Mbv uitkering is geen werk, bij werk hoort minimumloon. Welke school heeft nog een conciërge die niet mbv uitkering werkt? Conciërge, ooit een normale baan. Dit lijstje van ooit banen is makkelijk aan te vullen, kijk maar bij uitvoerend werk bij de overheid. Plantsoendienst, reiniging etc.

Watapatja | 20-04-14 | 21:36

Wat een lulverhaal. Het is heel simpel, Siem: als je geld wil, moet je werken. Het is géén dwangarbeid: niemand dwingt je om te werken. Je krijgt alleen geen geld.

Maar goed: je kan helemaal niks ("acteur", "coach"), behalve misschien eieren bakken.

Daar was ik weer | 20-04-14 | 21:32

Ik moet al 10 jaar lang (26) mijn eigen boterhammen meenemen, mag niet roken buiten de aangegeven plekken en moet al 10 jaar lang naar mijn baas luisteren. (waarvan ik dan ook de indruk wek dat ik dat doe, maar dat geheel terzijde)..
Kan ik ook zo'n bezwaarschrift maken?

aardt | 20-04-14 | 21:29

De hele zieligheidsindustrie zou afgeschaft moeten worden. Uitkeringen horen verzekeringen te zijn die je zelf afsluit, of niet, boeie. Maar er is nog zoveel meer mis, het is hopeloos. Het verandert pas na de revolutie / genocide / WWOIII / Alien invasion etc., dus Sien, je zult het ermee moeten doen.

De Anaalprofeet | 20-04-14 | 21:11

Goh, een gesjeesde ZZP'er die in de bijsland belandt en gaat klagen dat het sociale vangnet voor hem geen hangmat is.
En daar moeten wij medelijden mee hebben? Een ZZP'er die het hoofd niet boven water weet te houden is ofwel niet capabel genoeg, danwel zit hij in de verkeerde business. Omscholing tot iets waar wel vraag naar is was blijkbaar geen optie, want de bijstand heeft immers een vermogenstoets en meneer is een jaar of 5 wel aan het werk geweest. Dan heeft hij een aardige reserve erdoor gedraaid, danwel heeft hij nogal kwistig uitgegeven in de gouden jaren.
.
Ik kan totaal geen meelij hebben met dit soort faalhazen. Terug in de schoolbanken of terug de kas in. Tenslotte is het mijn geld dat U verwacht te krijgen zonder enige tegenprestatie. Weg met U!

McPhart | 20-04-14 | 21:05

Ach ja, een relaas van de opgelopen cultuurshock van een lid van de 'moet kunnen' generatie. Sta je dan met je gebroken geweertje. Als je altijd gewend bent dat de overheid je wel op een of andere manier subsidieachtig te hulp komt dan is dat wel even schrikken ja. Die wereld is niet meer lulhannes. En komt ook niet meer terug. We hebben de afgelopen 40 jaar boven onze stand geleefd door goedkoop gas en krediet.

De koek is op. Live with it. Get a job sir, like your parents did.

postmodernismisdead | 20-04-14 | 20:42

Shit bij nader inzien heb ik nog veel meer steken laten vallen in bovenstaand epistel. Moet ook niet dronken op m'n telefoon raggen.
Gelukkig zijn de kudos uitgeschakeld.

ZonderNaam | 20-04-14 | 20:27

*eerste stukje: leveren ipv eisen

ZonderNaam | 20-04-14 | 20:24

Ben halverwege maar opgehouden met lezen. Alles ligt weer aan de bankiers die de crisis veroorzaakt zouden hebben en aan de werkenden die het gore lef hebben om te eisen dat belastingontvangers eens een tegenprestatie zouden eisen.

En zo worden 2 groepen weet tegen elkaar opgezet terwijl de zwartie piet (racistisch? vooruit, neem ik er ook wel hij) buiten schot blijft.

Het probleem zijn niet de werkenden die zorgen dat er nog iets te verdelen valt. Tot op zekere hoogte zijn ook de niet-werkenden niet het probleem.
Zoals bij zoveel zaken zijn de middle-men het probleem. De regelmakers, de verdelers.
Dezelfde mensen die besluiten dat niet-rendabele bedrijven (die volgens de regels van de markt dus gewoon failliet zouden moeten gaan) zijn dezelfden die besluiten dat ik voor de kosten moet opdraaien en hoe Siem zijn tegenprestatie moet leveren.

En vergis je niet, in die middenlaag blijven alle kosten hangen. Zonder belasting zou ik zelf zo'n 10 Siems in levensonderhoud kunnen voorzien. En gezien gifte en ontvangst dan een directe relatie hadden zouden we dan ook tot een wederzijds schappelijke terugverdienste kunnen komen. (Maai m'n gras of was m'n auto maar elke week).

Nu betaal ik elke maand zo'n 3 ambtenaren en 1/10 Siem. Die ambtenaren hebben er alleen maar belang bij dat er meer Siems bij komen want dat betekent met name meer ambtenaren. Dat er door al dat soort gekonkel alleen maar minder betalers als ik overblijven is een après nous le deluge.

Daarbij is zoals gezegd elke relatie tussen gevers en ontvangers zoek, dus is het volstrekt gerechtigd om de verdelers tot sociale mensen te bestempelen en de daadwerkelijke betalers tot fascisten.

ZonderNaam | 20-04-14 | 20:23

Er zijn 2 zaken die spelen.
Aan de ene kant is de DWI een inefficiënte organisatie de veel nutteloos werk doet. Dat weten ze zelf ook wel, maar het betaald wel hun salaris en zelf hebben ze geen zin om werkeloos te worden.
Aan de andere kant heb je de duurbetaalde integratiebureau's waar uitgerangeerde PvdA'ers zoals Ella Vogelijk een dik belegde boterham verdienen. Voor hen is het ook maar het zoveelste baantje uit de baantjescarrousel.
En dan ben je als blanke man inderdaad de sjaak en mag je dingen gaan doen waarvan alle betrokkenen weten dat het geen nut heeft.

Osdorpertje | 20-04-14 | 20:00

Ik denk dat Siem's grootste frustratie is dat je als gemiddeld of bovengemiddeld intelligent en capabel mens in Nederland als volidioot wordt behandeld.

De grootste fout die deze Klantenmanager maakt is de valkuil van elke amateur project manager: de verkeerde mensen indelen met de verkeerde 'work packet' met de verkeerde vaardigheden in het verkeerde team.
Wat dat betreft is die miep niet geschikt.

Voor de rest: punten dat je toch bleef opdagen, zonder het lulexcuus dat je "afwacht op het besluit op het bezwaarschrift".
Als je in Den Haag bussen in de Schilderswijk naar de Flora klaarzet om bepaalde bevolkingsgroepen aan het werk te zetten hebben ze na een dag plotseling zware rug-, nek- en hoofdpijnklachten of is het een of ander religieuze oekiboeki-feestmaand.
De handvol die nog kwamen opdagen hebben zich later gered uit de ellende en houden hun hand niet op maar hun hoofd en de mille die ze nu in minder dan tien werkdagen verdienen.
/echt gebeurd verhaal/


Voor de rest mag de schrijfstijl iets vlotter en beknopter.
/steekt hand in eigen boezem/

Oktoberfest | 20-04-14 | 19:55

Ik kom uit de bollenstreek en heb tijdens en tussen opleidingen door altijd gewerkt, vaak op het land, in de bollenschuur, in het plantsoen of op de vuilniswagen.
Ik weet nog goed dat er bij een bollenbedrijf een busje met allochtonen aankwam die aan de slag moesten in één of ander werktraject. Een week later waren die allemaal weer weg, ongeschikt. Gelukkig maar, want met de vaste autochtone werknemers was het veel gezelliger, ook al was het aanpakken en was de beloning karig. Door de loop van de jaren verdwenen er steeds meer van deze vaste werknemers (en studenten), ze werden langzaam maar zeker vervangen door Polen, Bulgaren enzovoort. Deze waren enkele Euro's per uur goedkoper. Wat er met de autochtone werknemers is gebeurd weet ik niet, waarschijnlijk zitten die allemaal in de bijstand.
Deze mensen waren blij met hun werk, voor hetzelfde geld waar andere mensen de hele dag voor op hun kont zitten. Ook al ben je academicus, je kunt gewoon lekker aan de slag. De omstandigheden zijn natuurlijk niet geweldig. In een ideale wereld was er geen WW/ bijstand en waren er nog steeds banen in kassen beschikbaar voor autochtonen van 55+, dan ging je gewoon gedwongen aan de slag ala american dream.

Ron_Paul | 20-04-14 | 19:48

Siem doet mij denken aan het gezegde: Twaalf ambachten, dertien ongelukken.

Sticky Rice | 20-04-14 | 19:29

@Amano | 20-04-14 | 18:54
Ja wel belasting maar geen WW premie. Dan heb je ook geen recht op WW. Wel bijstand want die wordt uit de belasting betaald. Makkelijk hoor niet meebetalen maar wel mee willen profiteren.

Oculus Malus | 20-04-14 | 19:27

Tja, dan realiseer je je dat je bezig bent met dwangarbeid. Maar feitelijk doet iedereen met een normale job aan een vorm van dwangarbeid. Of is er een andere naam voor het afdragen van opgeteld gemiddeld 60% van je zuurverdiende geld?

Mr Dixit | 20-04-14 | 19:25

(c)ZWITSUL | 20-04-14 | 18:04
Nee dat is slechts half waar bij Zembla lieten ze zien dat de bedrijven gewoon conform CAO en in het geval van TNT daarboven betalen maar dat de gemeente zichzelf verreikt door een schijntje van dat bedrag wat verdiend werd door te betalen aan de dwangarbeider onder het mom van dure cursussen worden daarvan betaald etc. volkomen onzin natuurlijk men wil liever het volk uitbuiten dan te snijden in de eigen uitgaven. Fascistische ambtenarij anno 2014.

SmegmaSmeer | 20-04-14 | 19:25

He Siem dat je dit werk niet leuk vind snap ik maar dat maakt het nog geen dwangarbeid. Weet je wat onder dwang gebeurt? Belasting betalen om jou een uitkering te geven. Een beetje meer respect en onderdanigheid zou wel op zijn plaats zijn.
Je kunt er ook voor kiezen werk te accepteren onder je niveau totdat er werk is dat wel bij je past. Stop met huilen en anderen de schuld te geven. Ga eens iets doen met je leven ipv vanaf 2000 af en toe een klusje te doen. Ik wist allang dat mijn belastinggeld naar dit soort uitvreters gaat.

Oculus Malus | 20-04-14 | 19:23

Wat een zeikerd, gaat na een paar dagen bezigheidstherapie in bad liggen huilen. Talloze hardwerkenden hebben niet eens een bad!

En de sukkel onderkent niet eens wie er, naast hijzelf, verantwoordelijk voor is. Dit is geen extreemrechts (voor zover die bestaan hebben ze nooit in de regering gezeten) dwangarbeiderskamp. Nee Siem, dit is een heropvoedingskamp van een socialistische heilstaat. Maar Siem heeft zoveel stront in zijn ogen dat hij het niet eens ziet.

Morgenhout | 20-04-14 | 19:13

Siem, iemand moet voor alle shit opkomen.
De werkelozen nederlandse heteroseksuele gezonde man tussen 35 en 55 zijn hier het makkelijkste slachtoffer. Duurt niet meer lang en vliegen de eerste ambtenaren door de ramen. Is een kwestie van tijd dat de burger samenspant en afrekent met de regent.
Het is geen correcte manier, maar wel een logisch gevolg.

ET007 | 20-04-14 | 19:11

Iemand die zoveel woorden nodig heeft om een punt te maken heeft er meestal geen. Zelfs Yvonne Kroonenberg zou dit beknopter weergeven en dat mens is al lang van stof.

copywriter | 20-04-14 | 19:10

fred3180 | 20-04-14 | 18:24 : "Deze persoon die ik ken, had ook de indruk dat de allochtonen de hand boven het hoofd gehouden werd en dat de autochtonen achter de broek aangezeten werden. Zou best eens een goede aanname kunnen zijn."
.
Inderdaad. Tijdens Van Agt I (CDA,VVD) werd al bedacht wie uit de wind gehouden zou worden als het minder wordt: "Bij economische recessie moeten de faciliteiten voor minderheidsgroepen worden uitgebreid in plaats van ingekrompen." (WRR 1979)

ben kokhals | 20-04-14 | 19:09

@fred3180 | 20-04-14 | 18:24,

Goh... laat dat in 010 nu ook zo zijn...

basweetutwel | 20-04-14 | 19:05

@(c)ZWITSUL | 20-04-14 | 18:04

Als naar werk en uitkeringsverleden gekeken wordt kunnen er veel misstanden opgelost worden.

Bezorgde_Burger | 20-04-14 | 18:55

(c)ZWITSUL | 20-04-14 | 18:04
En sla die WW maar over. Als ex ondernemer verval je direct in de bijstand. En na zes maanden sta je in de kassen of als suppoost of ander "werk" op MBO twee niveau te doen. Schandalig. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, die ze als inzetbaar beschouwen hebben vaak jaren belasting betaald. En voor je C.V. hoef je het ook niet te doen als wat hogeropgeleide. Het kost ook nog tijd waardoor je niet full-time kan solliciteren. Laat die mensen eventueel dan een omscholing studie doen. Op niveau, en waar werk voor is. Of zet ze in als klantmanager. Maar niet dit. Gewoon belachelijk.

Amano | 20-04-14 | 18:54

In Rotterdam werken ze dan bij de reinigingsdienst, de Roteb.

Vaak oudere blanke mannen en negers. Ondanks dat moslims talrijk zijn in Rotterdam en ook bij het loket van de Sociale Dienst zie je ze dus zelden of nooit werken bij de Roteb.

Dan verdenk ik dus weer die haatdoekjes achter de loketten.

basweetutwel | 20-04-14 | 18:49

Best een aardig stukje en ik vind dat hij deels wel gelijk heeft. Het had 'm alleen wel gesierd als hij iets had geschreven over het percentage klaplopers die niet willen werken en hun handje voor de rest van hun leven willen op houden, want het zijn natuurlijk niet allemaal onterechte dwangarbeiders.

Mijn2centen | 20-04-14 | 18:47

@--sql error-- | 20-04-14 | 18:01

Hmmm, het was een "biologisch" bedrijf dus het kan wel waar zijn wat Siem zegt!

Bezorgde_Burger | 20-04-14 | 18:46

Elisabeth2 | 20-04-14 | 18:26

Was ik ook niet van plan, ik heb namelijk geen dom schoffelwerk.

neemjemoederindemali | 20-04-14 | 18:35

TL;DR Werkloze ex-manager / zelfstandige in de blabla business (coach) waar geen vraag meer naar is. En ipv dat in te zien en zich ook te verhuren voor dingen waar wel vraag naar is bv techniek, administratief, interen op t vermogen en in de bijstand komen. Nu werkt hij vd uitkering in een kas, eerlijk werk, afwisselend zelfs. Wel in een bureaucratische omgeving met coaches (pun) waar beroepswerklozen worden beziggehouden, vast wennen ve ex-coach maar een kas is beter dan aan de lopende band of dozen vouwen. Als dit werk niks is staat het hem vrij om zelf iets beters te vinden. Daar is zo'n traject ws ook voor bedoeld, een wake-up call. Ook als oude zzp-er is er werk, immers nul risico. Nee niet voor coaches nee, maar zoek het in een 'mindere' hoek waar wel vraag naar is.
Dat systeem van 020 verandert niet door jouw klachten, daar ontvangen ze er ws duizenden per maand van van gekrenkte musici lichte muziek.
/Nuance:tis vast heel erg zo'n traject met subsidietutjes galore en uitzuigende bedrijven maar iemand moest dit duidelijk maken.

seven | 20-04-14 | 18:34

Ach wat. Ik kan me best voorstellen dat die hele gang van zaken als buitengewoon vernederend wordt ervaren. Gelukkig was het maar een weekje. Degenen die door hun carriere als werkloze (let wel: niet werkzoekende) te afgestompt zijn om nog functioneel collega te kunnen zijn hebben hier wel wat aan. Wat ik wel vindt is dat die oneerlijke concurrentie niet kan en mag. Op zo'n manier betaald de samenleving mee aan goedlopende bedrijven, terwijl het andersom zou moeten zijn. Ook in de USA een groot probleem, en dit moet (tijdig!) stoppen.
Evengoed veel succes. Kan je wat met talen? Dat kan je vanuit huis, vertaler zijn. Probeer anders met gelijkgestemden een commune opntenbouwen of zo. Of ga kraken: daar kunnen ze wel mensen gebruiken met organisatorisch talent.

TmC | 20-04-14 | 18:31

Gezien zijn linkedin profiel is deze Siem de Jong een ‘tere heer’. Vage managementbaantjes, en onduidelijkheid rond wel of niet voltooide opleidingen. Jezelf acteur en psycholoog (niet beschermd) noemen dat mag iedereen.

sastro | 20-04-14 | 18:29

neemjemoederindemali | 20-04-14 | 18:13
Ook absoluut niet aannemen hoor. Die lult je de oren van je hoofd voordat hij een stap verzet.

Elisabeth2 | 20-04-14 | 18:26

Hij bedoelt eigenlijk te zeggen dat ie aan het werk is?

purkpurkson | 20-04-14 | 18:26

Ik ken ook iemand die in zo'n traject in Amsterdam heeft gezeten. Daarvoor had ie allemaal workshops bij het DWI: leren solliciteren, c.v. opstellen leren, leren netwerken etc. Daarna mocht ie in een werktraject. Het enige wat hem opviel was dat ie altijd in klassen/groepen zat met 95% blanke mensen, terwijl in een stad als Amsterdam veel meer allochtone mensen werkloos zijn dan autochtonen. Je zou dus statistisch verwachten, dat het merendeel van de mensen in deze trajecten allochtoon zijn. Maar niets is minder waar. Deze persoon die ik ken, had ook de indruk dat de allochtonen de hand boven het hoofd gehouden werd en dat de autochtonen achter de broek aangezeten werden. Zou best eens een goede aanname kunnen zijn.

fred3180 | 20-04-14 | 18:24

Duidelijk. Sarcastische DWI-trol heeft hardop lachend een gefingeerd verslag getikt. Aardig antwoord op de wél pakkend geformuleerde kritiek vlak voor kerst in de Volkskrant. Mooie timing ook. Te veel zelfmedelijden en breedsprakigheid en het CV van Siem vráágt erom belachelijk gemaakt te worden. Lullig stuk voor de Amsterdamse bijstandsgerechtigden die dinsdag weer schone vloeren kunnen dweilen, kantoorpalmen verzuipen of nietjes moeten verwijderen.

waskuip-admiraal | 20-04-14 | 18:24

@neemjemoederindemali | 20-04-14 | 18:13 Je zit in de achterhoek, dit gaat over 020, je hebt een punt, maar dat verschil moet je maken.

gentle giant | 20-04-14 | 18:19

Siem hoeft in ieder geval niet aan de slag als stukjesschrijver voor GeenStijl.

ongelovigehond | 20-04-14 | 18:17

Heeft iemand misschien een telefoonnummertje waar die gratis dwangarbeiders kan bestellen. Lijkt me wel lucratief voor de onderneming.

Bertus Brulbroek | 20-04-14 | 18:15

Allereerst is het triest dat op de arbeidsmarkt niet op ieder potje een dekseltje past. Tegelijkertijd is gratis geld wel iets dat je moet verdienen. Ja. letterlijk, ja. En uiteraard is de overheid, zeker op UWV-niveau, een mongolenmagneet van heb ik jou daar. Kortom, dat is een explosieve cocktail. Toch blijft dit uiteindelijk een jankverhaal; als je graag wilt, is het er heus wel. Als ik economisch jurist was, ging ik als mededingingsadvocaat (desnoods als stagiaire!) aan de slag, want juristen snappen nooit ene fuck van relevante markt, prijselasticiteit en andere zaken die in dat vak goed van pas komen. Kortom, het is denk ik gewoon gemakkelijker shag rokend op de bank te liggen.

NACademicus | 20-04-14 | 18:14

Gips | 20-04-14 | 17:31

Schei toch uit, er is werk zat maar als je al begint te piepen na een klein beetje schoffelen ben je gewoon een super loser die niet wil werken. Btw, ik heb geen sollicitatie van beroepswerkeloze Siem gezien.

neemjemoederindemali | 20-04-14 | 18:13

Tja Siem... je woont in Nederland... dat wil je toch ?

duitse herder | 20-04-14 | 18:11

De zo'n scheen ook nog op die hete kas met slavenarbeiders.
Die asielzoekers zijn meteen weggerend toch? Hoop ik.

Ik kook ook | 20-04-14 | 18:11

De zo'n scheen ook nog op die hete kas met slavenarbeiders.
Die asielzoekers zijn meteen weggerend toch? Hoop ik.

Ik kook ook | 20-04-14 | 18:11

Wat een langdradige zeurpiet zeg. Een dieptrieste situatie, maar ergens bekruipt mij een gevoel dat niemand zo'n ouwehoer in dienst wil nemen.

Elisabeth2 | 20-04-14 | 18:11

Ach, misschien is het goed voor een niet-opgeleide allochtone medemens, die niet of nauwelijks nederlands spreekt, voordat ze uitgewezen worden (dat hoop ik). Voor Siem de Jong, die naar mijn mening wel een goede opleiding heeft genoten, is dit natuurlijk een groots mogelijke flauwekul. DWI : "U gaat aan de slag met uw werknemersvaardigheden zoals: op tijd komen, omgaan met collega's/leidinggevenden en afspraken nakomen. Het doel is dat u vanuit dit traject overstapt naar een voor u realistische en haalbare baan.” Tssss.., gvd.

Thoth | 20-04-14 | 18:08

@necrosis | 20-04-14 | 17:51

Amsterdam linkse stad en biologisch tuinieren? Say no more, Say no more!

Bezorgde_Burger | 20-04-14 | 18:07

Als 51-jarige man kom je inderdaad moeilijk aan de bak en dit soort nutteloze arbeidsprojectjes is vaak in handen van de verkeerde mensen die er vooral voor zichzelf zitten.
Maar toch, als je dit hele verhaal leest, inclusief het handenweigeren, kan je toch niet anders dan tot de conclusie komen dat Siem een gigantische zeikerd is die nooit tevreden is en vindt dat hij vooral rechten en zeker geen plichten heeft.

spanarchist | 20-04-14 | 18:06

@Halve Duitser
1. Er zijn genoeg banen in de kassen. Mensen willen dat alleen niet, totdat ze moeten.
2. Als werkgever heb je echt wel liever een normale werknemer, dan dit soort werkschuw tuig in je kas. Je betaald iets meer, maar je hebt een stuk minder gezeur en een stuk hogere productiviteit.

logisch | 20-04-14 | 18:05

Wat ben ik blij dat mijn vader me altijd weerhouden heeft van het volgen van allerlei "fopstudies".. "Leer liever een echt ambacht, en zorg dat je in je eigen onderhoud kunt voorzien, jongen.." maar hij had dan ook een eerdere crisis en de tweede wereldoorlog meegemaakt. Pa, Bedankt !

pippi kanglous | 20-04-14 | 18:05

Een bijstandsuitkering van 70% van het minimumloon geven aan fysiek en psychisch gezonde mensen die gewoon kunnen werken. Waanzin!
El Gouda | 20-04-14 | 17:45

waanzin is mensen die 'waanzin' brullen.. je bedrijf zou maar falliet zijn en jij bent 57 en laagopgeleid.. dan kom je echt wel van de WW in de bijstand en vervolgens in de KLAUWEN van die gemeente trutjes die wel even gaan bepalen wat 'goed' voor jou is.
Alle gemeenten in Nederland richten 'werk' bedrijven op .. het bedrijfsleven lacht zich kapot straks om zoveel goedkope dwangarbeiders.

(c)ZWITSUL | 20-04-14 | 18:04

Ik vind Siem meer een type voor het monteren van hengels aan mayonaise-emmertjes...

Parel van het Zuiden | 20-04-14 | 18:04

@Drkildare | 20-04-14 | 17:53
Zei ik toch al. Loempias worden niet met de hand gevouwen godbetert, dit gebeurt machinaal in speciaal hiervoor ontworpen fabrieken. Die Siem lult uit z'n nek.

copywriter | 20-04-14 | 18:01

copywriter | 20-04-14 | 17:40
ik denk dat je gelijk hebt.
Loempia's worden niet handmatig gevouwen door oude mannetjes in een kas, maar gewoon door machines gemaakt in gespecialiseerde fabrieken ( www.youtube.com/watch?v=h_0cM-FIAN8 )

--sql error-- | 20-04-14 | 18:01

Toch klopt het allemaal voor geen meter. Werken voor uitkering wordt gebracht als iets sociaals. Dat je wat terug doet voor die maatschappij. Vervolgens wordt dit door de bureaucraten vertaald in een traject waarvan de perversiteit af druipt. Ik ben niet tegen het aan het werk zetten van aartsluiaards, maar begin eerst eens die Antillianen, Mocro's en Tokkies hun bed uit te sleuren. Die zijn uitermate geschikt voor werken in de kassen en aanverwante bedrijven. Betaal ze een minimumloon en als ze weigeren, geef ze helemaal niks!!!! En voor mensen die echt hebben gewerkt en op een bepaald niveau zitten, zoek passende arbeid!

Graaf van Egmont | 20-04-14 | 17:55

Triest om dit te lezen, maar allerminst verbaasd!
Velen die nu nog werk hebben zien niet waar ze van gevrijwaard worden en houden "wijselijk" hun mond of denken:" ver van mijn bed show!"

Een ieder die jaren gewerkt hebben voor hun geld worden zoals deze Siem behandeld als oud vuil, vernederd tot de moed ze in de schoenen zinkt zodat ze ongemotiveerd als product van de overheid aan de dwangarbeid gezet kunnen worden.

Ik snap maar wat goed dat je uit dat zogenaamde "sociale vangnet" weg moet willen blijven als je nog een beetje plezier in je leven wil hebben.

Siem, top dat je dit zo hebt willen delen met ons, dit is onmenselijk en de verantwoordelijke moeten aangepakt worden, krijg gewoon kippenvel als ik me inbeeld hoe die mensen daar werken terwijl ze geen kennis en kunde hebben zich te verweren tegen mensen zoals "de koningin".

pickalilly | 20-04-14 | 17:55

WERK is zeeer belangrijk daar wordt je 'n goed mens van... dus hou op met zeuren en DOE tenminste iets voor je uitkering!

meneer Q | 20-04-14 | 17:55

Sterkte Siem

Evilmonkey | 20-04-14 | 17:55

De indruk die Siem bij mij achterlaat is een Gütmensch die tussen de wal en het schip is geraakt en nog niet precies weet op welk paard hij nu moet wedden. Verder is het een sfeerschets die nogal kleurloos is en veel vragen openlaat. Dekken de waargenomen dwangarbeiderspopulatie en de statistieken die we bij het CBS kunnen nalezen elkaar? Was hij en is hij nog steeds een voorstander van de EU en open grenzen? Immigratie, integratie en multiculturele samenleving, hoe kijkt hij daar nu tegen aan en wat waren zijn standpunten toen het geld nog binnen stroomde? Zijn bitterheid kan ik me voorstellen maar ik mis dat werkelijke benoemen in dit verhaal, van een psycholoog mag je dat toch verwachten.

Bezorgde_Burger | 20-04-14 | 17:54

Bizar verhaal, mits waar. Al vind ik die Siem een zelfingenomen druiloor.

brutus68 | 20-04-14 | 17:54

-weggejorist-

Drkildare | 20-04-14 | 17:53

Gratis geld; daar loopt iedereen tegen tekeer.
Ik ga weer lekker in de tuin zitten en wens Siem verder het allerbeste.

Skunk57 | 20-04-14 | 17:52

Maakt een bedrijf dat werklozen met een uitkering aan het werk zet zich niet schuldig aan concurrentievervalsing?
Tenslotte zijn hun producten goedkoper dan bij de concurrent wegens minder loonkosten, of bereken ze de volle prijs en maken ze woekerwinsten over de ruggen van de 'dwangarbeiders'.

necrosis | 20-04-14 | 17:51

ach tis heerlijk hoe mensen reageren als je als werknemer (dwangarbeider naar u wil) je rechten in acht neemt. Ik heb dat de eerste 25 jaar van mijn carriere ook nooit gedaan. Tegenwoordig doe ik dat wel en dan ben je inderdaad al snel lastig maar dat geeft niet want zo ben je ook eens op tijd thuis en betaald krijg je toch wel. Sterker nog, het is in mijn ervaring juist diegenen welke zo lastig zijn welke het het beste voor elkaar hebben. Ze zijn nl. bang om bij een ontslag een ellenlange procedure (tip: neem altijd rechtsbijstand!) tegenmoet te zien. Zo iemand welke altijd voor je klaarstaat is een stuk gemakkelijker te ontslaan. In dit geval zie je dat ook, u bent veel te lastig door het vragen naar de meest normale dingen (werkschema, werkplan, ondersteuning bij een gesprek). Dat zou ze nog eens tegen kunnen staan in hun goed betaalde overheids aanwezigheidspremie.

sufkut | 20-04-14 | 17:50

Ik heb het verhaal een paar keer gelezen, kan slechts concluderen,of het is een fantast die al 30 jaar in de uitkering zit, of het is een hopeloze ambtenaar die er bij de zoveelste reorganisatie eindelijk uitgewerkt is. Geen enkele werkgever geeft deze man op basis van dit huilverhaal een baan.

sastro | 20-04-14 | 17:50

"Siem de Jong
Trainings- en bedrijfsfilmacteur | Amsterdam
Siem de Jong Tailor-made rollenspel gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling. Vanuit mijn achtergrond als psycholoog en manager gericht inspelen op de leerbehoeftes en leerdoelen. Kernwoorden; praktisch, inhoud en humor."

Als je sinds 2007 werkloos bent heb je 7 (!) jaar de tijd gehad om een nieuwe specialiteit te leren waar wel veel vraag naar is. Daarnaast zit je volgens mij sowieso in de verkeerde branche, want wat heeft een bedrijf aan een communicatietrainer die niet eens zichzelf kan verkopen.

DeKoningVanGeenstijl | 20-04-14 | 17:49

Ben ik nou zo dom?Door al dit soort werkverschaffing gaan er toch normale banen verloren.Laat die uitkeringstrekkers met bejaarden en/of gehandicapten gaan wandelen oid.Voor gemeentes en bedrijven is dit een win-win situatie.Je laat gewone banen verloren gaan en vult ze op met goedkope uitkeringstrekkers en een hoop bedrijven/gemeentes maken daar grof misbruik van.

Halve Duitser | 20-04-14 | 17:48

Hier de ellende in beeld gebracht door we are change Rotterdam het duurt dan misschien een uur maar je blijft met hetzelfde moedeloze gevoel achter.

www.youtube.com/watch?v=qiZxvf9bCmk

De participatiewetgeving en kostendelersnorm zijn de grootste gruwelen van dit kabinet en nou was het zo dat er aan die kostendelersnorm er verschillende amendementen aan waren toegevoegd door oppositiepartijen om AOW'ers en mantelzorgers te ontzien in de keiharde korting die hen te wachten staat maar die zijn weggestemd door ons "sociale" kabinet een paar uur voordat iedereen druk en afgeleid was door het Tapsterk metadata debat. En daar is geen woord over gerept in de media en dat had wel moeten gebeuren.

SmegmaSmeer | 20-04-14 | 17:47

@ben kokhals | 20-04-14 | 17:42
" ik zie niet wat er extreemrechts is aan "dwangarbeid". Juist "rechts" is tegen alle dwang, overregulering en woekertaxen. En de "schuldigen aan de top" zijn niet de ondernemers, maar de (linkse en centrumlinkse) politici, de CDA/VVD66/PvdA-bestuurders en de bonden voorop, die de arbeiders en ondernemers sedert decenia leegzuigen en afhankelijk maken van de grillen van Den Haag en Brussel."

En:

"Het echte probleem dus mijnheer, de ware kwaal, is de politiek. Wie op de oude partijen stemt, voor de eurofielen, stemt voor meer dwangarbeid, meer armoe en maatschappij-ontwrichting. Als die kwaal niet wordt aangepakt, heeft symptoombestrijding geen zin."
_____
Spot on! Spijker, kop!
+ veel!

KoninginWildemina | 20-04-14 | 17:47

Afhankelijk had ik nog enige sympathie voor de mensen die in een werk/leertraject verzeild zijn geraakt. Ik beschouw het als een zinloze verkwisting van belastingcenten die bovenop de inkomstenondersteuning komt. Mensen hebben baat bij werk op niveau of anders een extra opleiding. Niet aan bezigheidstherapie om op tijd te leren komen.

Maar de tiefus. Hoe krijgt een persoon het voor elkaar om (onbedoeld) met zijn jankverhaal de hele gang van zaken weten te legitimeren. Als dit de doelgroep is van het traject dan begrijp ik wel waarom de gemeente Amsterdam ermee werkt.

BlitzFlicker | 20-04-14 | 17:46

Een bijstandsuitkering van 70% van het minimumloon geven aan fysiek en psychisch gezonde mensen die gewoon kunnen werken. Waanzin!

El Gouda | 20-04-14 | 17:45

@pjisonline 17:27. Je betaalt geen premie voor een bijstandsuitkering. Probeer je eerst in het onderwerp te verdiepen en de basiszaken te begrijpen voordat je wat zegt.

Dit geldt ook voor @jan-lul-de-behanger 17:38. Het UWV heeft hier verder niets mee te maken en die hebben ook niet van dit soort trajecten. U praat poep.

bbbachstra | 20-04-14 | 17:44

Haha, ga werk zoeken.

adeehaadeetje | 20-04-14 | 17:42

Tragisch en triest verhaal. Maar ik zie niet wat er extreemrechts is aan "dwangarbeid". Juist "rechts" is tegen alle dwang, overregulering en woekertaxen. En de "schuldigen aan de top" zijn niet de ondernemers, maar de (linkse en centrumlinkse) politici, de CDA/VVD66/PvdA-bestuurders en de bonden voorop, die de arbeiders en ondernemers sedert decenia leegzuigen en afhankelijk maken van de grillen van Den Haag en Brussel.
Deze lieden hebben de bedrijvigheid steeds verder de nek omgedraaid, middels inflatie, woekertaxen en overregulering, waardoor de kansen steeds verder slinken om nog aan een échte baan te komen waarmee men in het levensonderhoud kan voorzien.
Zeker zou er een beschaafd vangnet moeten zijn voor degenen die buiten hun wil zonder inkomsten raken. Zo'n vangnet was er ook, maar is door misbruik en wanbeleid en de megalomane EU overbelast geraakt.
Het echte probleem dus mijnheer, de ware kwaal, is de politiek. Wie op de oude partijen stemt, voor de eurofielen, stemt voor meer dwangarbeid, meer armoe en maatschappij-ontwrichting. Als die kwaal niet wordt aangepakt, heeft symptoombestrijding geen zin.

ben kokhals | 20-04-14 | 17:42

wat een enorme zeikerd. ik snap wel waarom hij geen werk heeft... Als je er op je 51e pas leert wat fysieke arbeid is dan heb je wel iets gemist in je ontwikkeling.
Als hij werkelijk zo slim is als hij zelf denkt dan kan hij binnen een paar maanden (weken) een prima functie hebben door zich op te werken. Misschien is dit gewoon het niveau wat bij hem past...

--sql error-- | 20-04-14 | 17:40

Volgens mij is dit hele verhaal van A tot Z verzonnen.
Toen hij begon over loempia vouwen toen wist ik al.
Loempia vouwen was zo'n broodje aap verhaal bij de WAO herkeuring in de jaren 80'
Welja joh loempia's vouwen in een vieze oude kas, en gie geleuf da? De Keuringsdienst van Waren zou die kas vandaag nog platbranden en de gem. A'dam zou een giga boete krijgen.

copywriter | 20-04-14 | 17:40

Dwangarbeid? Niemand verplicht je te werken. Alleen als je geld wilt hebben. Dat heet geen dwangarbeid.

"Een normaal bedrijf had een betaalde kracht met een reguliere wettelijke aanstelling hetzelfde werk kunnen laten doen. Er zal wel ergens een deal gesloten zijn."

Er is gewoon werk in de kassen, alleen werklozen vinden dat werk niet goed genoeg. Daarom laten ze uitkeringstrekkers hier werken. Geloof me, daar wordt je als werkgever echt niet vrolijk van.

logisch | 20-04-14 | 17:39

Wat een afschuwelijke reacties hier zeg,dit artikel zegt zoveel hoe we hier aan het afglijden zijn.
Maar zoals deze man al zegt,U hoort waarschijnelijk nog tot de gelukkigen die nog wat werk hebben!!!!!

john7682 | 20-04-14 | 17:39

Schandalig dit! Schokkend zelfs.
Je vraagt een uitkering aan omdat je geen werk kunt krijgen.
Als je moet werken voor een uitkering, is er dus werk! Dan heb je recht op het minimumloon in plaats van bijstand. Men probeert dus onder het minimumloon uit te komen! Zie de loempiadeal.
Hier wil ik eigenlijk ALLES van weten. Wie duikt er in deze beerput?

KoninginWildemina | 20-04-14 | 17:39

Deze programma's zijn voor de "Sukkels", zoals men bij het UWV zegt. Sukkels zijn mensen die zich aan de regels houden en ambtenaren niet als volslagen idioten maar als mensen beschouwen. Er schijnt slechts zeer zelden iemand door aan het werk te komen. Het absolute aantal schijnt niet veel hoger te zijn dan het aantal dat gewoon voor de trein springt om aan de dwangarbeid te ontkomen

jan-lul-de-behanger | 20-04-14 | 17:38

Trainer en coach, OK. Maar dat in combinatie met ‘acteur’ is vragen om problemen. Nog al wat opdrachtgevers struikelen daarover.

sastro | 20-04-14 | 17:37

@Boris die Sauertopf | 20-04-14 | 17:13
Inderdaad. Beter dan Kwit, moet ik zeggen.

Vrije Nator | 20-04-14 | 17:37

@Feynman | 20-04-14 | 17:27,

Siem de Jong heeft wél jarenlang belasting betaald en premies moeten afdragen, als hij zijn verdiende geld had mogen houden, had hij nooit een beroep hoeven doen op een uitkering...

rode peper | 20-04-14 | 17:33

prima verhaal Siem.. dwangarbeid zal van gemeente tot gemeente gaan verschillen, het is schandalig.
Verplicht 'vrijwilligersswerk' .. ook zoiets, geen enkele duidelijke omschrijving.

(c)ZWITSUL | 20-04-14 | 17:33

Ik moet gewoon zelf voor mijn lunch zorgen.
Hoef ik ook niet te klagen dat het niet te vreten is.

Cuyahoga | 20-04-14 | 17:32

Voor iedereen die deze man maar een slapjanus vinden. Er is geen werk! Deze mensen hebben zelf ook altijd belasting betaald voor anderen die op dat moment een uitkering nodig hadden. Nu doen zij er beroep op en moeten ze ineens als academicus gaan schoffelen? Hou toch ff lekker op man. Neem van mij aan dat er binnen twintig jaar de helft van de mensen thuiszitten, ze zijn al 40 jaar overbodig maar met de komst van nog veel slimmere computers zullen banen als straatveger, vuilnisman, accountant, vakkenvullers, vrachtwagenchauffeur, nieuwsartikel schrijvers en vul de lijst zelf maar aan allemaal evergenomen worden door robots en slimme algoritmes.
Komen daar nieuwe banen voor in de plaats, nee! We gaan naar een wereld waar de techniek het gros van de banen zal overnemen. Leef ermee in plaats van de mensen die hier de dupe van zijn als gevangenen aan het werk te zetten zonder vergoeding. Als die man in die kas ze minimum loon zou betalen hadden ze geen uitkering nodig, ze worden gewoon uitgebuit wat deze meneer kiest voor gratis werknemers. Kortom een moderne slavendrijver.

Gips | 20-04-14 | 17:31

Heeft iemand een uittreksel beschikbaar. Te veel tekst voor mij.
Word ik nerveus van.

Plukkiehaar | 20-04-14 | 17:31

Dit is een veel gehanteerd spelletje/ het opwerpen van rookgordijnen (vvd) om hun eigen criminele gedrag/misdragende vriendjes uit de wind te houden. Arbeid adelt maar de adel werkt niet Samen werken met een vvder of een van zijn collaborerende partij vriendjes. Betekend altijd en per definitie. U werken hun cashen en de rekeningen bij de kleinste neerleggen De adel heeft het altijd zo gedaan.

knut | 20-04-14 | 17:29

De Yvonne Kroonenberg van de uitkeringstrekkers.
Werken als iets wat je naast je natuurlijke D666/lifestykle doet.
Des avonds na de dwangarbeid even een vriend bellen om met een glas goede wijn de Faksistische Arbeidseinatzpolitik van de gemeente Amsterdam te bespreken.
52 jaar, en klaar om te rentenieren.

kaasfondue | 20-04-14 | 17:29

Vreselijk verhaal, inderdaad teloorgang van een maatschappij. Schandalige toestanden; het zal je maar gebeuren. En niks gratis geld! Voor die uitkering is premie betaald en is dus een recht. En alleen maar om de gigantische verschillen tussen mensen met bakken met geld en mensen die geen geld (meer) hebben in stand te houden of te vergroten dat men dit soort fratsen verzint om de bevolking uit te zuigen en te denigreren.

pjisonline | 20-04-14 | 17:27

Siem de Jong toch. Jezelf Psycholoog noemen en je niet uit je eigen depressie kunnen helpen. Sowieso heb ik het gevoel na een aantal affaires met buitengewoon intelligente mensen die enkele maanden intern bij de psychiatrie binnen hebben gezeten zonder enig resultaat geen vertrouwen meer in die sector.

Siem de Jong toch. Jezelf Economisch-Jurist noemen, en toch de simpele economie dat je eigen baan of bedrijf regelen je had laten ontsnappen van de dwang van de man.

Een beetje half tam tuinieren dwangarbeid noemen. Ik ken pensioenado`s die in volkstuintjes meer meters maken en de helft van de week kwijt zijn aan mantelzorgen.

Siem de Jong toch. Jezelf Acteur noemen, terwijl de enige klucht waarin je speelt, is dat je ondanks een redelijk functionerend brein en een redelijk gestel je eigen broek niet kunt ophouden. 24/7 speel je iemand die een uitkering nodig heeft en als je dan een keer ter afwisseling een sketch hebt waar je arbeider mag zijn, om je artistieke gave als acteur te verbreden ga je lopen klagen.

Siem de Jong toch. Jezelf Communicatietrainer noemen, zonder instaat te zijn een sollicitatiebrief en CV te comminuniceren en zonder via een eerste en tweede gesprek aan een baan naar keuze te komen. Je wilt andere mensen trainen in iets waarin je zelf geen resultaat kunt boeken.

Siem de Jong toch. Jezelf Coach noemen, maar geeneens je eigen leven kunnen coachen. Lekker lullen met andere mensen hoe ze hun leven moeten inrichten en zelf lekker vakantie vieren in de sociale huurwoning van andermans geld.

Siem de Jong toch. Vier dagen moeten werken, om vervolgens de tijd en energie hebben om er 4112 woorden over uit te huilen. Jij mocht na een paar uur lanterfanten weer naar huis, de meeste lezers hebben na acht uur werken nog een paar uur te gaan. Weet je dat de meeste mensen hier 5 dagen werken, soms 7.

Weet je dat de meeste mensen hier geen gratis lunch krijgen? Weet je dat de meeste mensen hier hun overal en schoenen zelf moeten kopen? Weet je dat de meeste mensen hier dankzij hun opleiding en werkervaring nooit meer in aanmerking komen voor een uitkering?

Siem de Jong, ga eens werken.

Feynman | 20-04-14 | 17:27

Werken voor behoud van bijstandsuitkering?
Ik dacht dat we een wettelijk minimum loon hadden?
Volgens mij mag je weigeren om werk te verrichten onder het minimum loon.

necrosis | 20-04-14 | 17:25

De zegeningen van de derde weg en het neo-liberalisme. Nog destructiever dan het communisme ooit was. Maar stem vooral weer PvdA, VVD, D66 en PVV. Jullie krijgen de regering, maatschappij en sociaal-economisch systeem dat jullie kennelijk willen. Meer zeg ik er niet over.

Bigi Bana Boy | 20-04-14 | 17:23

De zegeningen van de derde weg en het neo-liberalisme. Nog destructiever dan het communisme ooit was. Maar stem vooral weer PvdA, VVD, D66 en PVV. Jullie krijgen de regering, maatschappij en sociaal-economisch systeem dat jullie kennelijk willen. Meer zeg ik er niet over.

Bigi Bana Boy | 20-04-14 | 17:23

@ TheTroll | 20-04-14 | 16:57
Zelf heb ik geen enkel probleem om werk te vinden. Als ik morgen op straat zou staan, kan ik zo bij 80 bedrijven terecht. Dat is een voorrecht en daar heb ik een specialisme voor op moeten bouwen. Voor de gemiddelde persoon, zeker als je de 50 gepasseerd bent, is er gewoon geen werk. Oude mensen zijn duur, ziekte gevoelig, etc. Ze nemen liever een jong iemand aan.

Oh wacht, ik zie je nick nu, je bent aan het trollen....

BLR | 20-04-14 | 17:20

Siem, ik voel met je mee.

Rest In Privacy | 20-04-14 | 17:19

Weet u wie dwangarbeiders zijn meneer de Jong? De belastingbetalers.

Willem VanDer Decken | 20-04-14 | 17:18

Siempie is een beetje dwars. Kan alleen met mensen omgaan als die onder hem staan. Dit is nu de kansloze manager van wie ik al langer hoopte dat hij 5 jaar!!! werkloos zou zijn, omdat hij in feite geen enkele capaciteit heeft.

roze_bril | 20-04-14 | 17:18

Bespottelijk - gratis geld krijgen en daar wat voor moeten doen? Het zou verboden moeten worden!

Drommelsch | 20-04-14 | 17:17

www.trainingsacteurdatabase.nl/trainin...

Hij kan nog steeds lachen. Verders zit Siem bij de verkeerde agent. Ergens in mijn familie heb ik ook een acteur/coach, en die verdient goed.

Febofiel | 20-04-14 | 17:16

Je hoeft natuurlijk ook geen uitkering aan te nemen dus er is niet echt sprake van dwang. Aan de andere kant klinkt het alsof de roverheid Siem in het verleden een flinke som geld afhandig heeft gemaakt en als dit niet was gebeurd Siem het nog wel eventjes had kunnen uitzingen met de middelen die hij had.

rode peper | 20-04-14 | 17:15

Communicatie: Rietwijkeroordweg 51.... hoezo Jacaranda BV een biologisch bedrijf?Siem:Die Gedanken sind frei. Denk je zelf een dwangarbeider.. en je bent/wordt het.

William Shakespeare | 20-04-14 | 17:13

Siem schrijft overigens erg leuk, doen eens in dienst nemen Geenstijl, maar verbied hem dan wel op zo'n lange tekst te schrijven.

Boris die Sauertopf | 20-04-14 | 17:13

begrijpinmiddels waarom deze 'communicatietrainer' niet aa de bak komt. man man, ik was al snel uitgelezen, de boodschap is iet echt goed gecommuniceerd. Er was toch een boodschap? ja toch?

kees1960 | 20-04-14 | 17:12

Gast zeur niet zo

Bokito ergo sum | 20-04-14 | 17:11

-weggejorist-

Drkildare | 20-04-14 | 17:11

Eurotokkie | 20-04-14 | 16:43
Gauw... MeJas | 20-04-14 | 16:51
Als de overheid niet levenslang tweederde tot driekwart va de vruchten vann Siems arbeid had geroofd had Siem helemaal geen uitkering nodig gehad.

7,62x39 | 20-04-14 | 17:11

Godsamme kraken is dit de langdradige broer van Feynman ofzo ? En een klantmanager met grote tieten is toch mooi meegenomen. Niet zo klagen Siem en een beetje weigeren een hand te geven. Waar doet me dat aan denken.

Supermatthijs | 20-04-14 | 17:07

Ik ben bang dat deze menner nooit meer aan de bak komt. Lukt het wel heb ik medelijden met het bedrijf dat zo onoplettend is geweest dit stukje over het hoofd te zien.

witte_madonna | 20-04-14 | 17:05

heb alles gelezen en het doet mij denken aan de arbeidstrajecten uit de jaren 70 (oliecrisis.. geen werk.. voor degene die te jong zijn)er is nog steeds niets veranderd alleen had je toen nog cabaretiers die hier nog iets mee konden (of durfden)
eeeeeeeeeeeeen je weet wat je hebt en je hebt wat je weet
en alles dat staat vast ....

triest

gentle_giant_58 | 20-04-14 | 17:03

28 uur werken voor een uitkering. Lijkt me niet zo slecht. Ik geloof ook dat ik dat graag zou doen.

MrWorf | 20-04-14 | 17:02

Tosti iemand?

[locked] | 20-04-14 | 17:02

-weggejorist-

Kutsnob | 20-04-14 | 17:00

zeker niet nieuw dit. En dan nog de valse concurrentie die het bewerkstelligt. Ik ken iemand wiens baan op de tocht staat omdat de supermarkt GRATIS 4 caissières heeft gekregen. De betaalde krachten krijgen geen contractverlenging meer. Werkt goed dit!

PopperFlopper | 20-04-14 | 16:59

"“U gaat aan de slag met uw werknemersvaardigheden zoals: op tijd komen, omgaan met collega's/leidinggevenden en afspraken nakomen. Het doel is dat u vanuit dit traject overstapt naar een voor u realistische en haalbare baan.”"

Dit klinkt al alsof het een traject voor notoire mafkezen betreft. "Afspraken nakomen" en "op tijd komen" lijken me voor een bepaalde groep mensen van belang. Niet voor iemand die wel heeft gewerkt en dondersgoed weet hoe het heurt, zeg maar.

"De beloofde rondleiding blijft uit wanneer er plotseling zo'n 20 mooi donker gekleurde, vooral Frans sprekende asielzoekers, voor de kasdeur staan. “Oriëntatiedag.” Ik “mag” koffie zetten en zet ze in het zonnetje. Het idee dat Nederland asielzoekers beter behandelt dan z'n eigen genaturaliseerde werkzoekende Nederlanders kruipt langzaam bij me naar binnen."

Frans sprekende asielzoekers die in de kas wérken? Say whut?

“Zit het maar gewoon uit; doe maar gewoon je best; doe rustig en gedraag je”,

Inderdaad kutburger, zit het maar uit! Anders korten we je op je uitkering, ja?! </overheidmodus>

"'dat ik niet koffie mee mag nemen en roken op de centrale buiten-wc! Er staat toch geschreven dat het verboden is!'"

Ook al is het amateuristisch geschreven, hou je dan wel een beetje aan de regels. Als de hond geslagen moet worden enzo.

"M'n dwangcollega's zijn het er over eens dat ze niets leren van de werkmeesters, maar ja, ik heb ook het idee dat sommigen niet écht iets kunnen en/of willen leren, of open staan voor nieuwe dingen."

Voor die mensen is dit dus wel een oplossing. Als de werkmeesters dan tenminste een beetje moeite doen om iets te leren aan dit soort gasten. Dan kun je altijd zeggen: 'ik heb het toch echt geprobeerd.'

" “duidelijk niet geschikt voor het traject” en ben daar “met onmiddellijke ingang” vanaf gehaald."

Lol, dus eigenlijk zien ze bij DWI ook in dat het laten doen van arbeid onder dwang niet voor iedereen werkt. Alleen is het jammer dat 4 of 5 klantenmanagers nodig zijn om de hele boel een beetje in toom te houden. Dat zou je met een beetje planning ook met 2 man kunnen. Kunnen die andere 2 of 3 lekker meedoen in dit project.

Ik ben zelf iemand die graag wil dat "managers" weten wat er op de werkvloer speelt. Nu werk ik in de zorg, en heb in ieder geval 1 manager gehad die heel betrokken deed met de werkvloer, maar totaal geen idee had wat er nou precies gebeurde. Dat soort mensen kunnen alleen vanuit hun ivoren toren reageren.

BeunDeHaas | 20-04-14 | 16:58

"Man, 51 jaar" meer hoef ik eigenlijk niet te lezen om te weten dat u volledig kansloos bent om überhaupt ooit nog een een baan te komen, simpelweg omdat u veel en veel te oud bent*. En nee dat is absoluut *geen* discriminatie, dat kan alleen wanneer je niet blank bent.

*persoonlijk vind ik u logischerwijs helemaal niet oud.

Boris die Sauertopf | 20-04-14 | 16:57

@jemoetermaaropkomen | 20-04-14 | 16:37
Waarom lees je het dan. Je had het ook kunnen overslaan.

copywriter | 20-04-14 | 16:57

LOL !!
De lidlbiertjes hebben een dergelijke "harde werker" in de kennissenkring.
En herkennen de prachtige metaforisch kleurrijke lui wammes omschrijvingen!
Kennis is momenteel "gedwongen" werkzaam als L.O.T.U.S.
Dat is iemand die bij bhv trainingen de pop vervangt.

lidlbier | 20-04-14 | 16:57

Ik zou de schrijver van dit verhaal dolgraag heeeeeel lang en keihad met de karwats willen slaan net zo lang totdat hij/zij ophoudt met piepen en gewoon eens wat nuttigs gaat doen voor een inkomen.

TheTroll | 20-04-14 | 16:57

Siem, beste vent, als je nou eerst eens ophoudt om je van alles en nog wat slachtoffer te voelen. En daarna ga je eens zelf gaat bedenken wat je wel wil of kan. Je lijkt wel een gefeminiseerd wijf. Dat "brede maatschappelijke kader-verhaal" is enkel een legisatie om gezeur te ondersteunen.

Henk1955 | 20-04-14 | 16:56

Dapper en deprimerend verslag van de teloorgang van een maatschappij. Als goedwillende werkzoekende word je genadeloos bescheten door een overheid die een blinde hetze voert tegen welwillenden om daarentegen het land vol te stoppen met parasiterende uitvreters die alles vrijblijvend cadeau krijgen.

smdyasc | 20-04-14 | 16:53

Eurotokkie 16:52

Leesvoer onder het langste topic ooit, optimist..

Worstjes | 20-04-14 | 16:52

-weggejorist-

Gauw...MeJas | 20-04-14 | 16:51

zie regelmatig groepjes dwangarbeiders aan het werk, zonder uitzondering blanke mannen van 50 of ouder, nooit Somaliërs of zo. Geeft te denken.

Worstjes | 20-04-14 | 16:49

Ik vind bijna 1.000 euro krijgen en dan werken op ma-do 08:00-15:00 nog niet zo onredelijk.
Overigens: een psycholoog, economisch-jurist, acteur, communicatietrainer en coach die "wordt ik" (in loempia deal) schrijft maakt zich weinig geloofwaardig en heeft duidelijk minder kansen op de arbeidsmarkt.

Er zullen ongetwijfeld slechte klantmanagers werken bij DWI in Amsterdam die niet kunnen luisteren. Aan de andere kant mag deze meneer dus gewoon stoppen nadat hij klaagt. Ik kan dat moeilijk dwangarbeid noemen. Thuis zitten lijkt me ook niet verstandig. Er is iets in gang gezet en ik hoop dat er een betaalde baan voor hem ligt in de toekomst. Misschien dat Siem daar zijn energie in moet steken ipv stukjes schrijven, achterom kijken en boos zijn.

bbbachstra | 20-04-14 | 16:49

@Siem: Wees blij je eindelijk eens nuttig gemaakt te hebben voor je gratis geld.

Gauw...MeJas | 20-04-14 | 16:49

Iets meer de kern van je argument plaatsen had mij je misschien beter doen begrijpen. Wel lief van GS that het zo voor je plaatsen.

Jboss | 20-04-14 | 16:48

Aan de longread te zien heeft Siem duidelijk tijd over. Ga maar koffie schenken, maak jezelf nuttig.

CaesarSalad | 20-04-14 | 16:47

Hier in Rotterdam worden alle dwangarbeiders naar de Gemeentelijke Reinigingsdienst gestuurd, om in een oranje overall de straten te gaan vegen. Ook wanneer ze eerst door diezelfde ROTEB als straatveger ontslagen zijn.
Ik ben bepaald niet links of PolCor maar ik erger me eraan dat de mensen die werkelijk werk op alle mogelijke manieren ontduiken niet aan dit programma deel hoeven te nemen, gewoon omdat ze wat handiger zijn dan de anderen.
Als je dwangarbeid in een kas als "passend werk" voor een universitair geschoolde beschouwt, deug je niet voor je baan als klantmanager. Punt uit.

crisiswhatcrisis | 20-04-14 | 16:46

Na de eerste drie alinea's weet ik het al. Het is de schuld van de banken, de mensen die wél werk hebben en de politiek. Meneer was 'gelukkig zzp-er' maar heeft verzuimd voorzieningen te treffen voor de daarbij behorende risico's. Dat solliciteren bij hem 'Auditie doen' heet zegt genoeg over de gesubsidieerde hoek waarin ik het moet zoeken.
Rest van het verhaal lees in na mezelf wat moet in gedronken te hebben misschien. of misschien niet.
sterkte ermee anyway.

CaesarSalad | 20-04-14 | 16:45

Je hoeft geen dwangarbeid te doen hoor. Maar dan geen overheidsgeld meer..
Ik heb in mijn jeugd harder aan moeten pakken..

Ron_Paul | 20-04-14 | 16:44

Het Paasverhaal
De bijstand is een vangnet en geen hangmat , einde.

Eurotokkie | 20-04-14 | 16:43

Wat een jankstuk. Begin eens met dat "coach" en "psychloog" weg te halen uit je CV. 't Is maar een ideetje, Siem.

Parsons | 20-04-14 | 16:43

Ga dwangarbeid verrichten voor je geld in plaats van veel te lange kutverhalen schrijven als rancuneuze C-acteur.

Morris Stockwood | 20-04-14 | 16:42

Koffie zetten voor asielzoekers, dat zou ik weigeren.

Worstjes | 20-04-14 | 16:40

-weggejorist en opgerot-

jemoetermaaropkomen | 20-04-14 | 16:37

Ik verwacht rond 17.00 inhoudelijk te kunnen reaguren, denk ik.
Bedankt voor het verpesten van mijn middag Siem!
*uilenbril opzet en bakje koffie pakt*

BeunDeHaas | 20-04-14 | 16:34

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland