achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Wie doet Asschers Turken-onderzoek?

turkseSmilie.jpgDus Minister Asscher heeft een onderzoek gelast naar drie Turkse verenigingen. Om te zien of ze de integratie niet al te veel tegenwerken, nationalistisch-islamitisch gesproken. Milli Görus, Süleymanci en Diyanet worden besnuffeld, de Gülenbeweging niet, want die is al eerder onderzocht. Dit onderzoek naar parallelle samenlevingen, zoals dat heet, is natuurlijk een hartstikke goed idee. Want de Turken in Nederland zijn georganiseerd, ze hebben invloed in de politiek en in de media en hoewel de bovengenoemde clubs niet te vergelijken zijn met de griezels van de Grijze Wolven bijvoorbeeld is het toch wel nuttig om te weten wat ze precies voorhebben met ons Nederlandje en hun rol daar in. Eerder al analyseerden wij de Nederturken in dit uitgebreide overzicht. PvdA-Kamerlid Keklik Yücel stelde dat Turkse organisaties aan de weg timmeren wat betreft het 'formaliseren van hun eigen gesegregeerde parallelle maatschappij door onder meer het oprichten van kinderdagverblijven, internaten, scholen en ondernemersorganisaties.' Zij drong aan op onderzoek en Asscher stemde in. Hoera! Maar dan de uitvoering van dit onderzoek. Hieromtrent hebben wij enige opmerkelijke zaken ontdekt. De Turkse verenigingen zullen namelijk niet wakker liggen van Asschers vorsers, en wel hierom:
Maar wie is het? Eerst kijken we naar het onderzoek dat al is gedaan naar de Gülenbeweging. Hiervoor is Prof. Martin van Bruinessen ingeschakeld die samen met Mehmet Sahin het onderzoek deed en dit rapport (PDF) schreef. Sahin is een wetenschapper en jongerenwerker van Koerdische afkomst, en die naam komt u bekend voor. Dat klopt, hij is de spil van de Turkse jodenhaat-rel in Arnhem. Hij maakte in de aftermath van zijn schokkende onthullingen kennis met de behandeling die kritische klokkenluiders ten deel valt: hij werd op allerlei manieren belasterd, voor gek verklaard en bedreigd door de Turkse gemeenschap en woont inmiddels met zijn gezin in een andere wijk. Het Rapport-Bruinessen laat zien dat de onderzoekers niet tot de kern van de beweging zijn doorgedrongen. Die is 'intransparant' en derhalve buiten beschouwing gelaten. Maar de rest van de club is a-okay, volgens Van Bruinessen, en de integratie-slopende moskee-internaten, nee die waren allang al gesloten. Een veronderstelling die inmiddels, het rapport is uit 2010, gelogenstraft is. Tot zo ver het onderzoek waar dus ons overheidsbeleid mede op gebaseerd wordt. Dan het onderzoek dat nu bezig is. Wie voert dat uit? We vroegen wat rond maar kregen geen of ontwijkende reacties van doorgaans goed ingevoerde bronnen. Wat gek. Toen meldde zich een tipgever met een naam: VU-professor antropologie Prof. Dr. Thijl Sunier zou de leiding hebben over het onderzoek. Wij stelden de heer Sunier per mail de vraag: "Klopt het dat u Asschers onderzoek naar de drie Turkse verenigingen uitvoert?" Een ja-of-nee no-brainer, leek ons, maar we werden verwezen naar een contactpersoon op het Ministerie van Sociale Zaken. Waanzin. De man weet toch zelf wel of hij ergens onderzoek naar doet te ja of te nee? Na enig aandringen meldde de contactpersoon dat er vanuit de Directie Communicatie van het ministerie contact met ons zou worden opgenomen. Grutjes. Hoe krampachtig. Wij bliefden toch geen staatsgeheimen. Wij wilden slechts antwoord op een doodsimpele vraag: Doet Thijl Sunier onderzoek naar de Turkse organisaties? We kregen een telefoonnummer dat we konden bellen, stelden onze vraag en het antwoord luidde "Ja de heer Sunier is belast met dat onderzoek." Teringjantje, was dat zo moeilijk? Waarom zo dralen? Nou. Vermoedelijk omdat er op de keuze voor Prof. Dr. Sunier wel één en ander aan te merken valt. Samen met belangenclubjes Sunier lijkt namelijk, u verwacht het niet, nogal een agenda te hebben als het gaat om antropologiese islamduiding in de Nederlandse maatschappij. Dit nog los van het feit dat, zoals we zagen aan het Gülen-onderzoek, het doordringen tot de kern van zulke bewegingen en het exposeren van hun ware bedoelingen vrijwel onmogelijk is. Wij vrezen dat van Sunier niet te verwachten valt dat hij dat zelfs maar zal probéren. Gezien bijvoorbeeld dit eerdere onderzoeksproject, waarvan de conclusie alvast lijkt te luiden dat de integratie MOET slagen. "Making islam work in the Netherlands", alstublieft, met als uitgangspunt "de verschuiving van de moslims als (gast-)migrantengemeenschap tot een integraal deel van de Nederlandse maatschappij." Ook wordt er galant een deurtje open gehouden voor subtiele sharia-invoering: "hoe zekere elementen van de islamitische wetgeving kunnen worden geïmplementeerd in de Nederlandse juridische context." Dat is niet zo gek als we lezen: Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Platform INS, CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid), SPIOR, Arslan Advocaten, Ihsan, Al-Nisa, Gemeente Leiden, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam en Ministerie van Defensie. Nee maar! Het CMO, jullie hier? Alles goed met jullie makkers van de moslimbroederschap, jongens? En nog centjes van het ministerie van Geloofszaken van Koeweit gecasht, mmh? Verder: Platform INS, een Gülen-organisatie! Spior, een koepelorganisatie van onder andere, jawel, Diyanet, Gülen, Milli Gorus en Süleymanci! Onze interesse is gewekt, we grasduinen even verder in Suniers CV want het lijkt potjandosie wel of dit onderzoek waar de overheid integratiebeleid op gaat baseren wordt gedaan door iemand die ietsje te knus is met zijn subjecten en niet geheel objectief bovendien. Ah, kijk aan, activisme tegen de islamofobe spierballentaal van de PVV, we hadden het kunnen weten. Verder gebeuren er prachtige dingen binnen de islam en belicht de media alles verkeerd. Wat denkt u, zou iemand die de niet-bestaande aandoening 'islamofobie' bestrijdt een kritisch rapport tikken over politiek-islamiserende Turkse bewegingen in Nederland? Conclusies van het rapport Wagen we ons aan een voorspelling over dat nog te verschijnen rapport: er zal in staan dat er geen sprake is van zorgelijk fundamentalisme. Ook wordt de integratie niet tegengewerkt door de organisaties. Parallelle samenlevingen met eigen wetten, tradities, geldstromen en religie bestaan niet, wel is Nederland pluriform en joepie daarvoor. Voor de vorm zal er een klein kritisch nootje gekraakt worden hier of daar, van het kaliber dat de beheersing van de Nederlandse taal beter kan. Of dat de financiering met buitenlandse geldstromen in het verleden niet altijd even transparant was, maar dat er nu forse stappen zijn gezet in het voeren van een fatsoenlijke boekhouding. Een paar aanbevelingen erbij omtrent het aangaan van dialoog, en gelukkig sterft het in Nederland van de subsidieclubjes die takspoetgesteund bruggenbouwen en samenleven dat het een aard heeft, en Asscher kan in de Kamer melden dat we op de goede weg zijn met ons allen. Wetenschappelijk onderbouwd. De problemen gaan door Sunier niet afdoende in kaart gebracht worden en worden dus ook niet aangepakt. Dit ten koste van de burgers die hun wijken zien verkleuren, hun eigen taal op straat niet meer horen, met stijgende criminaliteit te maken krijgen en door de politici en policor meebuigers en wegkijkers, wapperend met dit soort onderzoekjes, als onderbuikracisten worden weggezet. Ten koste van kinderen die zonder enig toezicht in internaten verblijven. Ten koste van vrouwen die slachtoffer worden van eerwraak, thuis opgesloten leven of in hun land van herkomst van de radar verdwijnen. Ten koste ook van Turken die gewoon iets van hun leven willen maken als individü en niet als lid van een koepel, stroming of vereniging, geschaard achter een voorman met dubieuze denkbeelden en vage inkomstenbronnen. De drie bewegingen hebben niets te vrezen van Sunier, en ze hebben bijgevolg niets te vrezen van Asscher. Terwijl iedereen met een internetverbinding kan zien dat we wel iets te vrezen hebben van die organisaties.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.