achtergrond

Geenstijl

Hans Jansen - Gratis geld

hj.pngGratis geld helpt niet. Eerst een makkelijk voorbeeld. U kunt, met moeite, de studie van uw kinderen betalen. Maar hoera, ze krijgen studiefinanciering. Nu betaalt u niet alleen de studie van uw kinderen, een tijdelijk probleem dat na een aantal jaren voorbij is, maar ook de burocraatsie van de StuFi. Voor een eenling is het fijn als zijn kinderen een paar jaar StuFi krijgen, maar de bevolking als geheel is duurder uit. Nu een moeilijk voorbeeld. Gratis uitkeringen. Wie wat wil verdienen, moet iets aanbieden waarvan iemand anders zegt: ‘Hola, ik heb liever wat die man/vrouw aanbiedt dan mijn eigen geld.’ Dan krijgen er twee mensen hun zin: de afnemer en de aanbieder. Beiden vinden dat ze goed geboerd hebben. Als er gratis geld was uitgedeeld, was er op zijn hoogst één partij gelukkig geweest, de ontvanger van het gratis geld. Het product of de dienst zelf is dan door de tussenkomst van gratis geld niet geleverd. Zo leidt gratis geld tot minder voldaanheid want gratis geld leidt tot de afname van wederzijdse dienstverlening.
Als de eerste tranche gratis geld op is, heeft de uitkeringsgerechtigde weer even hard geld nodig als aan het begin van het verhaal. Hij is weer even zielig, heeft dus weer even veel rechten, en krijgt dus weer zijn gratis geld. Denk Griekenland. Dat het met de nieuwe Nederlanders zo fout loopt, komt niet alleen door wat de islam predikt (bijvoorbeeld: ‘de heidenen zijn vies’, نـجــس), maar ook doordat onze nieuwe Medelanders geïmmuniseerd worden tegen marktwerking door een alomvattend systeem van uitkeringen en gratis geld. Gratis geld eist altijd minder inspanning dan zelf werken, een individu kan je daarom de keus voor gratis geld nooit kwalijk nemen. Waar komt het gratis geld voor de uitkeringsgerechtigden vandaan? Dat heeft de overheid, onder zachte dreiging met geweld, bij de sterkste schouders weggehaald. Die sterkste schouders houden het voor gezien (en emigreren of gooien het bijltje er bij neer) als de belastingdruk te ver stijgt, dus de overheid gaat ook zelf geld bijmaken, wat minder moeite kost dan belastingen innen. Maar het leidt wel tot vermindering van de waarde van het geld dat al in omloop is, wat neerkomt op nog weer een bijdrage die afkomstig is van de sterkste schouders die hun spaargeld nu zien verdampen door inflatie. Zie verder de economieboeken voor de afloop van het drama. De problemen die door het steeds weer bijmaken van vers geld worden opgeroepen, blijven Nederland misschien nog wel een tijdje bespaard, maar desalniettemin heeft de economie nu al flink pijn door de bovenmaatse belastingheffing (en de overmatige regelgeving, maar dit terzijde). Verder. Je mag uitkeringsgerechtigden toch niet afhankelijk maken van persoonlijke hobby's van liefdadige particuliere clubs? Een anonieme neutrale overheid als uitdeler van gratis geld is toch ver te verkiezen boven kerken of malle verenigingen die hetzelfde doen? Nee, helemaal niet, want die achterlijke liefdadige clubs hadden korte lijntjes naar de uitkeringsgerechtigde, hadden geen dure ambtenaren in dienst, en wie een uitkering ontving, kreeg er gratis nieuwe sociale contacten bij, iets wat de gemiddelde uitkeringstrekker juist langdurig moet missen, waardoor hij steeds verder van huis raakt. Maar het gratis geld van Ontwikkelingshulp, dat wordt toch wel goed besteed? Tja. Het gaat naar doelen waarvan de wettige overheid in het ontwikkelingsland, al dan niet na lang nadenken, heeft gezegd: ‘Daar kunnen we onze eigen beperkte middelen beter nog maar niet aan besteden’. Die plaatselijke wettige overheid werkt dus nooit mee en geeft zeker geen prioriteit aan de uitvoering van de idealistische hulpprojecten, behalve als er omkoperij tegenaan wordt gegooid, maar je kunt het de belastingbetalers niet aandoen dat hun belastingpenningen worden gebruikt om derdewereld ambtenaren om te kopen om toe te staan dat Nederlandse weldoeners hun hulpprojecten kunnen komen uitvoeren. Nou ja, je kunt het de belastingbetalers niet openlijk aandoen, maar als de juichaapjes van de staatsmedia meehelpen om het onderbelicht te te houden, dan is er veel mogelijk. Noodhulp? Wordt steevast ingepikt door de sterkste partij. Wilden we die sterkste partij wel steunen? Nee, want de bloeddorst van die sterkste partij maakte de noodhulp juist noodzakelijk. Wie zijn hele leven gehoord heeft dat hij een kosmisch universeel goddelijk recht geniet op gratis geld, gaat rare dingen doen als hij vermoedt dat de geldkraan een keer wordt dichtgedraaid. De overheid wil niet dat de mensen in het land rare dingen gaan doen. Staatsonderwijs en staatsmedia bepleiten dan ook uit alle macht de voortzetting van de bestaande gratisgeldstromen en leggen dagelijks uit waarom voor een aantal groepen gratis geld een primair universeel mensenrecht is waar niet aan ‘getornd’ mag worden. Gratis geld. We hadden het nooit moeten legaliseren.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.