achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

REPO: Rabbae's Mocro Stemadvies: PvdA = fucked

DeSprekersStemadvies.jpgHet hol van de leeuw, GeenStijl ging er voor u op reportage. Ter duiding van de politieke stemming onder de achterban van Mohammed Rabbae togen wij naar de StemAdvies Meeting in clubhuis Argan. Daar aangekomen bleek de bijeenkomst onder leiding te staan van GeenStijl Huisvriend Yassine Elforkani. Uw verslaggever was aanvankelijk de enige vrouwspersoon en ook de enige niet-arabischsprekende bezoeker. Na een wat ongemakkelijk moment met galama-galama moppentappende groep meneren en eentje die op mijn vragende blik vrolijk "jij loslopend wild" tolkte, moet gezegd worden dat Elforkani er alles aan deed om mij welkom te heten en een vertaler toe te wijzen. Dan de meeting zelf. V.l.n.r. Rabbae, Menebhi, Elforkani
Er waren een stuk of zestig overwegend oudere Marokkaanse heren en later arriveerden nog twee Nederlandse bekeerlinges en wat jongere Marokkaanse PvdA-leden (m/v). Ook de bekeerlingdames kregen een vertaler toegewezen. Verder waren er vertegenwoordigers van de islamitische Partij van de Eenheid aanwezig en de voorzitter van moskee-organisatie UMMON. Naast Rabbae en gespreksleider Elforkani was Abdou Menebhi de derde spreker, die kennen wij van de anti-islamofobie propagandaclub Emcemo. Een allegaartje aan achterban dus. bekeerlingesstemadvies.jpg "Stem op Samsom is stem op Wilders" Rabbae duidde van alle partijen hun standpunten aangaande allochtonen en moslims. Opvallend was dat hij alleen de grote landelijke partijen noemde, terwijl deze bijeenkomst toch over de gemeenteraadsverkiezingen ging. Daarnaast leek hij zijn advies vooral te baseren op oude dossiers: Rita Verdonk kwam vaak aan de orde, evenals het stemgedrag van de partijen omtrent ritueel slachten. Actueler was de zaak rond het exporteren van uitkeringen, onlangs bepaalde de rechter dat het stopzetten van kinderbijslag naar het buitenland onrechtmatig was. Asschers aangekondigde hoger beroep tegen deze beslissing kostte de PvdA strafpunten: voor Nederland zijn het slechts enkele miljoenen, pleitte Rabbae, peanuts, maar voor de ontvangers in Marokko zijn deze uitkeringen van levensbelang. Ook dit is een landelijke kwestie, maar lijkt van grote invloed op de lokale stembusgang. Voor zowel GroenLinks als de PvdA gold dat ze ooit 'goed' waren maar nu verrechtst. "Een stem op Samsom is een stem op Wilders", aldus Rabbae. Pechtold kreeg kudoos als 'de enige die nog tegen Wilders in gaat' en Rabbae sloopte de VVD. 'PVV-light', smaalde hij. De zaal knikte instemmend en vertaling was onnodig. Kleinchristelijk kreeg lof voor het verdedigen van de vrijheid van godsdienst maar het Israëlstandpunt van de CU kon uiteraard niet door de beugel en de SGP kwam te eenzijdig op voor hun eigen geloof. (Uw verslaggever gniffelde en maakte bijna een jij-bak.) De zittende generatie Marokkaanse politici kregen kamerbreed het verwijt 'getrouwd te zijn met hun partij' en niet meer namens hun achterban te spreken. Deze constatering kreeg instemmend applaus. Concluderend kwam Rabbae niet met een klip en klaar stemadvies, maar met de opvallende mededeling dat "we moeten kijken waar we de meeste invloed kunnen uitoefenen." publiek2stemadvies.jpg "Je zit er voor je achterban, niet voor je partij" Wat bij de inspraak uit de zaal opviel, naast de breedsprakigheid van iedereen die de microfoon onder de neus kreeg, was dat de argwaan leek te overheersen. "Vroeger stemden we gewoon PvdA", aldus een oudere mijnheer, "maar nu zijn wij veteranen en de jongeren interesseert het niet. Het is met ons gedaan." "Laten we blanco stemmen!" opperde een ander, hetgeen krachtig werd afgeraden door zowel Rabbae als Menebhi. De nummer 2 van de PvdE begon zijn betoog in het Nederlands maar werd subiet onderbroken door een boze man. "We zijn hier onder elkaar," zei hij in het Nederlands, en schakelde over op Arabisch om te bepleiten dat er geen Nederlands gesproken zou worden. Joe, okee. Een ander morde over de aanwezigheid van de media, dit was immers een strategische meeting die besloten zou moeten zijn. En nu was GeenStijl er. Ja jammer, de aankondiging stond van te voren op Republiek Allochtonië dus er was een bescheiden mediadelegatie op af gekomen. Menebhi, de anti-islamofoob, riep op tot saamhorigheid en vroeg de mensen te stemmen op een partij die verbindt in plaats van segregeert. Een stem op de PvdA was sinds 'de Kale' (Den Uyl) niet vanzelfsprekend meer. En PvdA-stadsdeelbaasje Baadoud kreeg op zijn flikker. Hij had in de moskeeën gesproken en de schuld voor het korten op uitkeringen bij de VVD gelegd. Ja, of dat hij soms dacht dat de kiezers achterlijk waren. Op een anti-PvdA-opmerking uit de zaal reageerde Rabbae verrassend, gezien zijn eerdere statement dat een stem op Samsom een stem op Wilders was. "Lokaal PvdA stemmen is zeker een optie", vond hij, "mits zij lokaal het beleid van Asscher en Samsom niet doorvoeren." Daarna werd gepeild hoe het stemgedrag van de aanwezigen zou zijn. SP en D66 kregen wat handen de lucht in, PvdA en GroenLinks niet of nauwelijks. Aan de aanwezige politici werd het belang van hun afkomst duidelijk gemaakt: denk aan je achterban, je zit er voor hen en niet voor je partij. Helder. publiekstemadvies1.jpg Zwevende Marokkanen En het stemadvies? Dat kwam er niet, althans, niet eensluidend. Vanuit de achterban moeten er commissies met de diverse partijen om de tafel gaan en zien wat zij willen toezeggen aan de Marokkaanse moslims. Met een opkomstpercentage onder allochtonen van 33% is het echter de vraag of ze heel veel gewicht in de electorale schaal kunnen leggen, maar wij zijn benieuwd naar de douceurtjes die met name de PvdA en GroenLinks de komende verkiezingen zullen beloven aan deze teleurgestelde, zwevende Marokkanen.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.