achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Hans Jansen - Een koffer vol dollars

hj.pngTijdens de Tweede Wereldoorlog konden de geallieerden meelezen met de Duitse militaire codeberichten. Dat maakte het, bijvoorbeeld, voor de geallieerden mogelijk om kort voor er ergens Duitse versterkingen arriveerden, terug te trekken en elders aan te vallen. Waarop die Duitse versterkingen weer verplaatst moesten worden naar het nieuwe strijdtoneel, maar helaas, vlak voor ze aankwamen... U kunt het zelf verder bedenken, en nazoeken onder het trefwoord Enigma. De Amerikanen konden in WO2 de Japanse diplomatieke codes lezen, en wisten daarom dat voortzetting van de oorlog met Japan in de Stille Oceaan, waar eiland voor eiland veroverd moest worden, niet haalbaar was. Vandaar Hiroshima en Nagasaki. Uit de inhoud van deze codes, Code Purple, bleek ook de noodzaak om in de Verenigde Staten honderden Japanners te interneren, velen hunner uiteraard onschuldig. De Japanse ambassadeur in Berlijn ontbeet vaak met Adolf Hitler, en deed dan in Code Purple verslag aan Tokio over Hitler’s ontbijtpraatjes en over het menu. Amerika las mee, en liet per radio olijk weten wat Hitler voor zijn ontbijt gehad had. Als de Duitsers ongerust bij de Japanners informeerden of de Japanse Code Purple misschien gekraakt was, ontkenden de Japanners verontwaardigd – en werden geloofd want bondgenoten stoot je niet voor het hoofd.
Het besluit van de geallieerden om in 1944 in Normandië te landen, in plaats van in 1943 vanuit Italië verder noordwaarts op te rukken, is genomen door toedoen van agenten van de Sovjet-Unie die in de Amerikaanse ambtenarij geïnfiltreerd waren, zie bv. Diana West, American Betrayal, 2013. Dit besluit heeft een halve eeuw Sovjetbewind over Oost-Europa mogelijk gemaakt, en tienduizenden levens verwoest. De oorlog had minstens een half jaar eerder afgelopen kunnen zijn. Anne Frank zou het in dat geval overleefd hebben en niemand zou haar dagboek kennen. De communistenjager Senator Joseph McCarthy was niet paranoïde bij de vervolging van Amerikaanse communisten. Hij wist uit gedecodeerde berichten (waarvan hij moeilijk kon laten weten dat hij ze kende) zeker dat hij gelijk had. Die berichten staan bekend als de Venona Papers. De Ban-de-Bom beweging in de jaren 1960 kreeg geld van Moskou. De anti-kruisrakettenbeweging in de jaren 1980 ook. Er moeten nog heel wat mensen rondlopen die dat uit de eerste hand weten. Het blijkt trouwens ook uit de archieven van de Sovjet-Unie. De ophef over het gedrag tijdens de oorlog van paus Pius XII, ‘Hitler’s Pope’, aangezwengeld door het toneelstuk Der Stellvertreter van Rolf Hochhuth uit 1963, is gebaseerd op manipulatie door de Sovjet-Unie die dozijnen ambtenaren feiten en documenten over deze paus liet verzinnen. De Sovjet-beschuldigingen aan het adres van deze paus waren ongegrond, maar tot schade van de reputatie van de katholieke kerk worden ze nog steeds geloofd. Een knap stukje werk, dat wel natuurlijk. Zie de boeken van Ion Mihai Pacepa. Over de schepping, door de Sovjet-Unie, van de Palestijnse verzetsbeweging hebben we het nu niet, zie weer Pacepa. Of vraag het Bertus Hendriks, de leider van het Nederlandse Palestina Comité. In de jaren veertig tot tachtig van de vorige eeuw hebben zich voortdurend onbegrijpelijke gebeurtenissen voorgedaan waarover in die tijd zelf veel gespeculeerd werd, maar niemand was op de hoogte van een aantal essentiële maar geheimgehouden feiten, waarvan er een paar hierboven staan. Alles wat politici, diplomaten, journalisten en deskundigen uit die tijd over die tijd beweerd hebben, blijkt achteraf slechtgeïnformeerd geweest te zijn. Ook een Mr G.J.B. Hiltermann had, achteraf gezien, geen idee en wandelde als iedereen in het duister. Stel nu toch eens dat er wat dit betreft niet veel veranderd is. Dan zouden we de media net zo goed ongelezen kunnen laten. Het zou dan wel weer lollig zijn om te weten wie in Den Haag tegenwoordig op de hoogte is van die ‘strikt geheime’ dingen. Die twee onvolwassen schaterlachende kwajongens, zou er iemand hun ‘alles’ verteld hebben? Je huivert bij de gedachte en gaat terugverlangen naar het gekwelde gelaat van Aantjes of het zuunige mondje van Drees. Het onbegrijpelijkste van deze tijd, afgezien van de Euro en de EU die beide tot verarming leiden, is toch wel het energiebeleid. In plaats van te zoeken naar technieken die kunnen werken, gaan er miljarden naar technieken waarvan bewezen is dat ze nooit kunnen werken zodat we van olie afhankelijk blijven. Jagen op wind, de bijbel noemt het al, Prediker 1:15. Ben je nu een slecht mens als je argwaan koestert en denkt dat de geheime diensten van olie-exporterende landen steun geven aan groene activisten en groene politieke partijen om een rationeel energiebeleid tegen te werken? Hola, daar wordt aan de deur geklopt. Wie zou daar zijn? Er wordt een koffer bezorgd?! -Is dat allemaal voor mij? -Ja, maar er zijn voorwaarden.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.