Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Bassiehof - De Rehwinkel Richtlijn

bassiehof102.jpg De Italiaanse ex-premier Silvio Berlusconi mag vanwege zijn veroordeling wegens belastingfraude twee jaar lang geen politiek ambt uitoefenen, schreef de Volkskrant zaterdag. Pijnlijk voor Il Cavaliere maar wellicht een goede suggestie voor Nederland. Neem de sociaaldemocratische daklozendief Bert van der Roest. Veertigduizend euro verduisteren van daklozen en toch recht op wachtgeld. En waarom heeft Hans Spekman deze crimineel – want dit is misdadig gedrag, laat u niet anders vertellen – nog niet uit de PvdA geknikkerd? Nivelleren is een feestje en aan de bar geeft Bert van der Roest nog een rondje voor de hele zaak. De scheidend burgemeester van Groningen Peter Rehwinkel (PvdA) is van hetzelfde slag. Rehwinkel was een buitengemeen vaardig Kamerlid weet ik uit ervaring. Kundig, ter zake en altijd bereid tot medewerking. Maar een goed Kamerlid is niet per definitie een goed bestuurder. En wie geen goed bestuurder is, moet weg. En krijgt dus wachtgeld. Vervolgens ontstond er enorme mist over zijn nieuwe baan in Spanje, wat vrijwilligerswerk bleek. De PvdA'er kondigde dit weekeinde aan bij voorbaat drie maanden wachtgeld te zullen terugstorten aan de stad Groningen. Dat is dus schuld bekennen. Dat betekent dat Rehwinkel de zaak heeft proberen op te lichten. En zo zijn er veel voorbeelden. Neem Harry Borghouts (GroenLinks) en de bonnetjes-affaire in Noord-Holland, een roedel VVD’ers, Guusje ter Horst (PvdA) die minister werd nadat ze als burgemeester met alcohol werd gesnapt, en de lijst goes on and on. Toch duiken ze altijd weer op. Wat te doen? We noemen het de Rehwinkel Richtlijn. Elke bestuurder of politicus die in de fout gaat, wordt net zoals Berlusconi verboden een politiek ambt uit te oefenen. Sterker: een openbare functie. In het geval van Bonnetje Borghouts zou dat betekenen dat hij niet meer betrokken kan zijn bij het Prins Bernhardfonds, de Klankbordgroep Adviescommissie Coördinatie ICT, Rampenbestrijding of het lidmaatschap van de Raad van Advies Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Dat recht heeft Borghouts verspeeld. Een bestuurder die willens en wetens de fout in gaat (vage declaraties, steekpenningen, misbruik van de dienstauto, vriendjespolitiek, wachtgeldfraude, die dingen) gaat dit dankzij de Rehwinkel Richtlijn nagedragen krijgen. Noem het brandmerken zo u wilt. Wellicht de enige oplossing voor sjoemelende staatssecretarissen, dronken burgemeesters en hosselende wachtgeldfraudeurs? Wachtgeld wordt door veel bestuurders en politici gezien als een recht. Terwijl het een gunst zou moeten zijn. Een gunst van de hardwerkende belastingbetaler. Wie de zaak probeert op te lichten, zoals Rehwinkel heeft gedaan, moet worden aangepakt. Afpakken dat wachtgeld dus. En geen openbare functies meer. Gewoon gaan werken in een échte baan. Zoals de meeste Nederlanders doen. Dag in, dag uit.

Reaguursels

Inloggen

Schaamteloze vieze strontvliegen die zelf nog nooit gewerkt hebben. Dat sekreet uit Dordrecht, zou dat monster zich nou nooit eens realiseren wie die centen op moeten hoesten? Rot toch op met je sterke schouders. De belastingopbrengsten worden eerlijk verdeeld onder de PVDA'ers. En maar graaien uit de ruif. Eigenlijk gewoon diefstal van hardwerkende burgers.

jarretelli | 21-10-13 | 02:00

Leuke opsomming. Sta mij toe een andere vorm van legale linkse diefstal te belichten. Twee voorbeelden uit duizenden. Bertje Koenders wilde graag een baantje bij de UN(HCR) o.i.d. Hij wist ook welke baantje. Dat feestje ging niet door vanwege persoonlijk veto van Bank I Moon. Het werd een ander baantje, inmiddels is hij gepromoveerd dwz meer salaris, UN privé jet, dikkere Toyota en natuurlijk de duurste hotels. Hoe kwam BK zo goed onder de pannen? Dat ging als volgt;

Als PvdA minister van OS doneerde hij 30 miljoen aan NLs belastinggeld in een UN fonds waarin de USA slechts 3 miljoen dollar pompte. Nadat hij op gluiperige manier had meegewerkt aan het opblazen van Balkenende IV (?)vertrok hij als een dief in de nacht naar het UN pluche dat hij kort daarvoor van onze belastingpoet voor zichzelf had ingekocht.
Als goede socialist help je en passant natuurlijk ook ambitieuze partijgenoot aan een baantje. Wie dan? Eveline Herfkens wilde ook heel graag naar de UN. Een eerdere poging van haar liep stuk op Maxime Verhagen (ik mis die man nog steeds), toen CDA minister BuZa, die het spelletje niet wilde meespelen. Maar de redder in nood kwam in de persoon van Bertje Koenders. Hij haalde haar voor een volstrekt vage functie NB -corruptie bestrijding binnen de UN- met een paar miljoen NLse belastingpoet in de knip, naar de USA. Daar fraudeerde ze voor 275.000€ aan huursubsidie en betaalde daarvan zoals bekend is, geen cent terug. Haar tegenbod (waarmee ze feitelijk haar fraude toegaf) was dat ze wel een jaartje gratis haar baantje bij de UN zou doen. Maar daar wilden ze nu juist zo graag van haar af! Lees meer over haar tomeloze arrogantie in de correspondentie over deze dame in rapportages over haar van haar UN baas. Kotsmisselijk werden ze daar van dat mens. Als ik mij goed herinner had PvdAer Ad Melkert ook nog iets van doen met haar UN avontuur.

Het hele ondoorzichtige 100% op publiek geld draaiende socialistische old boys network dat onevenredig dominant is in het hele (semi) publieke domein, kost ons miljarden.

h.a.k. blok | 21-10-13 | 01:31

Reinaert | 20-10-13 | 11:28 |
daniel37 | 20-10-13 | 15:19 |
.
Ik word liever helemaal niet geregeerd. U bent toch ook gewoon volwassen?
.
Politici en bestuurders eruit en met niets vervangen. Denkt u werkelijk dat we wat van ze zullen missen?

vansuyle.com | 20-10-13 | 22:54

Vond zijn uitleg op radio 1 wel goed. Lijkt me prima vent die Rehwinkel.

Jaypelsteeltje | 20-10-13 | 21:25

En terwijl de corrupte politici zich tegoed doen aan riante wachtgeldregelingen besluiten ze de WW voor het gepeupel te verkorten.
Weg met dat tuig uit Deen Haag.

Willem van Rood | 20-10-13 | 19:32

@daniel37 | 20-10-13 | 15:19 |

Het spijt me, maar dit brouwsel kan ik weinig mee. U leest wat u wilt lezen. Even uw eerste alinea als voorbeeld...
.
Ik schrijf dat ik vind dat het rechters verboden moet worden om lid van een politieke partij te zijn. Ik schrijf nergens dat het hen verboden moet worden hun stem uit te brengen. Een wereld van verschil.
.
Probeert u het nog eens en wellicht gaan we dan in debat.

Parel van het Zuiden | 20-10-13 | 18:20

"De rechtelijke macht is ook volledig gepolitiseerd. Het zou o.a. rechters gewoon simpelweg verboden moeten worden om lid te zijn van een politieke partij. Het tegengestelde is waar, vrijwel iedere rechter heeft een partijlidmaatschap."

Grappig. Ga je ze ook beletten te stemmen? (Zelfde argument.) Moeten ze dan eigenlijk nog wel belasting betalen? (Zelfde argument.) Is het eigenlijk wel toelaatbaar dat een rechter uiteindelijk wordt betaald door de overheid wiens wetten hij dient toe te passen? (Zelfde argument.) Door wie moet een rechter eigenlijk worden opgeleid? Mag een rechter eigenlijk wel deelnemen aan de samenleving?

"Politiek partijen schenden dus onze wetten en regelgeving. Naast het gegeven dat de Grondwet de entiteit politieke partij niet eens erkend natuurlijk. De politieke hydra zal zichzelf niet reguleren, hervormen, of beteren."

De Grondwet is voor de gewone man een dode letter. Het is een richtlijn voor de 'formele wetgever', niets meer en niets minder. Wij kennen in tegenstelling tot veel andere landen dan ook geen constitutioneel hof dat aan de Grondwet mag toetsen. Zoek op 'toetsingsrecht'. (Saillant detail: D'66 wil van deze ongein af. Je weet wel, de rechterspartij.) Hoe dan ook, refereren aan 'de Grondwet' is voor 99,99999% van alle inwonenden van dit land nutteloos en zinloos.

Waar jij een probleem mee hebt, is vrijheid van vereniging: dat een clubje mensen bij elkaar komt en de *lijst* samenstelt die uiteindelijk bij de Kiesraad wordt aangemeld. Als je je op een andere manier wilt organiseren staat je dat vrij, en het is uitermate correct van de Kieswet dat daarover geen enkele uitspraak wordt gedaan. De ondemocratische PVV is daar een uitstekend voorbeeld van. Daarnaast is het grappige natuurlijk dat we een club die zich voor een politiek doel inspant in gewoon Nederlands een 'partij' noemen, dus wat de Grondwet daarmee te maken heeft is mij eerlijk gezegd een raadsel.

Oh, je wilt van het lijstensysteem af...? Succes met de compleet onwerkbare chaos die dan ontstaat als iedere lul zich verkiesbaar stelt.

"Dit zal alleen veranderen door een burgerrevolte. De gevestigde politiek zal gebroken moeten worden willen we een einde maken aan de corruptie, het nepotisme en clientelisme, en de incompetentie waar ons land aan onder door aan het gaan is."

Moehahahaha! Zoals 'Proletariërs aller landen, verenigt u!'? We weten hoe dat eindigde: met stinkend rijke maffiosi in de grote steden van Rusland en China. De vraag is eerder wanneer sukkels als jij nu eens wat wijzer worden en je realiseren dat revoltes alleen maar een nieuwe generatie corrupte incompetente cliëntelisten aan de macht brengen. Hoe weet je immers dat de mensen die je dan tot volksvertegenwoordiger kiest zich daadwerkelijk geheel belangeloos zullen inzetten voor de publieke zaak? En dat ook *blijven* doen, 10, 20, 50, 100 jaar nadat de revolte is geweest?

Als je antwoord luidt 'de burger moet zelf beslissen', dan wens ik je veel plezier toe met je full-time baan als beslissende verantwoordelijke burger. Ik heb nul komma nul trek om elke dag uren kwijt te zijn aan de talloze issues die ons gezamenlijk samenleven plagen, laat staan over de manier waarop we gaan besluiten over wélke issues we überhaupt gaan stemmen. Ik moet wel geld verdien, namelijk.

"Dit stopt pas als u het stopt!"
Parel van het Zuiden | 20-10-13 | 13:08

Daar heb je gelijk in. Maar niet op de manier zoals je het gelezen wilt hebben. Dit stopt pas als *u persoonlijk* *uzelf* stopt, ergo, al die haat en nijd en egotripperij en baantjesjagerij laat varen. Mensen zijn per definitie ratten. Ook ik ben een rat, zij het een dikke en vriendelijke rat. Maar ik zou net zo hard gebruik maken van de openingen indien ik in de gelegenheid werd gesteld. Laten we daar eens mee beginnen: kweken van een mensensoort die daadwerkelijk altruïstisch is, en dus inherent betrouwbaarder.

daniel37 | 20-10-13 | 15:19

Mooi he nederland ten top. De mensen die het meeste kans hebben op een mooie baan via vriendjespolitiek krijgen wachtgeld,en de mensen die het minste kans hebben op een baan mogen naar de bijstand. De mensen die eigenlijk geen kans hebben op een baan worden achter de vodden gezeten,de mensen met wachtgeld mogen kijken wanneer ze weer eens zin hebben om te werken. Zij kunnen tegemoet zien een heerlijke riante vakantie op kosten vsn de burger,voor de man met bijstand rest de voedsel bank. Welke partij profiteerd als 1 van de meeste van deze regel,juist de pvda,de partij van de armoede,zogenaamd om de armoede te bestrijden,maar er eigenlijk juist zelf beter van te worden. Armoe in stand houden is voor die partij dan ook booming bussines. Hoe meer armoe hoe beter het hun gaat. De linksche gutmensch,het is een plaag net als religie. Het is eigenlijk gewoon te bestempelen als een criminele organisatie,die zichzelf verijken in groepsverband. En dat over de rug van de arme sukkel. Van armoe worden rijken rijker. Figuren als marcel van dam,de grondleggers van de armoe industrie ter verrijking van zichzelf. Iedere pvda prominent een paradijselijke tuin. Ook de vara is een voorbeeld van die verrijking ten koste van de burger. Jammer dat de burger dat niet wil inzien. Presentatoren die het meeste verdienen binnen de publieke omroep. Het gedachtegoed van de pvda. , waar de vara ook zo goed in is.

tweetybird | 20-10-13 | 14:33

Voor veel banen en baantjes in de publieke sector moeten kandidaten al een VOG overleggen. Nu is dat een beetje een wassen neus want dat is alleen een check of de naam voorkomt in het register van veroordeelden, en meteen ook de reden waarom Spekman en de PvdA-top geen aangifte willen tegen vd Roest en andere stelende politici en bestuurders: geen aangifte = geen rechtszaak = geen veroordeling = hallo schoon VOG.

Simpel is easy en zo blijft de ledenlijst en kandidatenlijst voor bestuursfuncties op peil en vrij van veroordelingen. De VOG moet dus uitgebreider, een VOG+. Geen veroordelingen, maar ook geen schandalen, geen verdenkingen van achteroverdrukken van belastinggeld of nepotisme. Dat zou mooi zijn, maar dan hou je bijna niemand over.

Dit soort mensen ziet maar 1 ding en dat is de begroting van de instelling, en de ruimte daarop om daarvan zoveel mogelijk naar zichzelf toe te sluizen. Dat het belastinggeld is: ach. Zolang het binnen de begroting blijft moet het klootjesvolk de bek dicht houden en wordt er goed op de centjes gepast, en dus hebben zij dus recht op alle emolumenten die zij zichzelf toebedelen. Vinden zij. Zo denken ze dus echt.

Stormageddon | 20-10-13 | 14:23

Hypocrisie en graaigedrag alom in politieke kringen.

Iwmac | 20-10-13 | 14:16

wittedewith | 20-10-13 | 14:07 |
Ons kent ons.

Schoorsteenveger | 20-10-13 | 14:12

Amano | 20-10-13 | 14:01 |
Wachtgeld is uit de tijd dat politici veel méér dan nu het geval is meenden voor zichzelf andere normen te kunnen hanteren dan voor ieder ander. Dat is langzaamaan aan het veranderen. We cirkelen veel meer om hen heen en zien duidelijker dan ooit hoe ze zichzelf bedropen hebben en nog immer willen bedruipen. Hoe bijvoorbeeld die hele dubbele moraal naar Brussel is meegenomen en daar nieuwe vormen heeft gekregen. De EU toont nog duidelijker hoe het werkt, hoezeer men als vanzelf ter eigen gewin de maximale ruimte inneemt.

Schoorsteenveger | 20-10-13 | 14:11

Amano | 20-10-13 | 14:01 | + 0 -
.
Ben ik het helemaal mee eensch.

Hans Hillen | 20-10-13 | 14:09

Ik woon in een middelgrote stad in het westen van het land en heb tamelijk veel contacten met de plaatselijke politiek gehad en weet dat een grote show is waarbij men lak aan de burger heeft.
Voor de gemeenteraadverkiezingen worden al afspraken gemaakt over de portefeuille-verdeling, beslissingen worden genomen op basis van de druk vanuit de achterban (hier: de Turken), in alle zogenaamde inspraakorganen en stichtingen kom je telkens weer dezelfde figuren tegen.
De voorzitter van het ziekenhuisbestuur is een voormalig wethouder, de voorzitter van de plaatselijke omroep, dito, de voorzitter van de vrouwenadviesraad, de burgerparticipatieraad, de bewonersorganistie, etc. is de vrouw van een fractievoorzitter.
Zo gaat het plaatselijk, provinciaal, landelijk, in waterschappen, de publieke omroep, vakbonden, onderwijsbesturen, CPB, etc.,etc. De lijst is eindeloos en de burger staat erbij en kijkt ernaar.

wittedewith | 20-10-13 | 14:07

Je begrijpt het bijna niet ,die linkse gutmensch de pvda die begrip heeft voor het feit dat zwarte piet rassisties zou kunnen zijn. Maar zelf wel altijd wachten op de zwarte piet die hun hun wachtgeld brengt. In dit geval had deze pvda-er zelfs er geen geduld voor dus is hij zelf maar naar spanje afgereist naar de zwarte wachtgeld piet.

tweetybird | 20-10-13 | 14:07

"Wachtgeld wordt door veel bestuurders en politici gezien als een recht. Terwijl het een gunst zou moeten zijn". Nee. WW is voldoende. Wachtgeld zou niet moeten bestaan. Wachtgeld is al helemaal niet uit te leggen in een tijd dat de belastingbetalende burgers de broekriem moeten aanhalen. En als je na de free exposure van een politieke carrière nog geen baan kan vinden heb je het volledig aan jezelf te wijten. Dan kun je dus echt niks.

Amano | 20-10-13 | 14:01

Schoorsteenveger | 20-10-13 | 13:01 | + 2 -
.
Goed geschreven. En waar, volgens mij.

Hans Hillen | 20-10-13 | 13:52

Zoek_ook | 20-10-13 | 12:06 | + 55 -
.
Goed, dat je dat allemaal verzamelt. Hou vol!

Hans Hillen | 20-10-13 | 13:51

Hetzelfde met dit verhaal, alle meningen zijn simpelweg een herhaling van zetten.
spanarchist | 20-10-13 | 13:29 | + 0 -
.
Dat is waar, alles is al gezegd. Maar omdat er blijkbaar nooit geluisterd wordt, is het toch goed om te blijven herhalen. Dat mensen moe worden van een kwestie en er maar het zwijgen toe doen (want het is immers al zo vaak gezegd) dat is juist waar politici op hopen. Blijven herhalen dus. Niet onder het tapijt!

Hans Hillen | 20-10-13 | 13:46

Helemaal mee eens. Het is onvoorstelbaar waar bestuurders en politici mee weg komen dankzij hun partij. Liever zie ik echter dat bestuursbaantjes niet meer via politieke partijen worden vergeven. Maar voor het zover is (als het al ooit zover komt) is zo'n Rehwinkel-richtlijn een prima start. Het verbaast mij wel dat in het geval Rehwinkel en Roest politici die ik als integer inschat, zoals Asscher en Plasterk, niet forser ingrepen. Wie heeft daar een verklaring voor?

Hans Hillen | 20-10-13 | 13:44

wittedewith | 20-10-13 | 13:19 |
Het is een passief recht. Actief wordt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat dit recht voor de meesten onder ons slechts een recht blijft maar in de praktijk nergens toe kan leiden. Informele vriendjespolitiek ontneemt jou of mij een formeel recht niet, maar maakt het krachteloos.

Schoorsteenveger | 20-10-13 | 13:41

... kennen de meningen nu wel.

spanarchist | 20-10-13 | 13:35

@wittedewith | 20-10-13 | 13:19

Ik hrb u geplust. Enkel en alleen al omdat u kennis van de Grondwet etaleert en deelt. Het plusje verdween echter snel weer. Erg benieuwd welke politieke charlatan uw minknopje beroerde.

Parel van het Zuiden | 20-10-13 | 13:35

Smuts | 20-10-13 | 13:13
Afgezien van de praktische onuitvoerbaarheid ("vage declaraties", zoals eerder door iemand opgemerkt, de ideal manier om vervelende politici een tijdje op non-actief te zetten. Corrupte politici moeten zich voor de rechtbank verantwoorden. Punt), is het heel makkelijk scoren.
Zwarte Piet moet ook blijven, maar opnieuw een topic daarover wordt ook eentonig, we kunnen de meningen un wel. Hetzelfde met dit verhaal, alle meningen zijn simpelweg een herhaling van zetten.

spanarchist | 20-10-13 | 13:29

Artikel 3 van de Grondwet is heel duidelijk:
Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.
Dit recht hebben onze volksvertegenwoordigers volledig naar zich toe getrokken, zonder lid te zijn van een politieke partij en zonder dat de partijen de baantjes onderling verdeeld hebben, wordt echt niemand in een openbare functie benoemd!
Waarin is onze democratie beter dan bij voorbeeld die van China?

wittedewith | 20-10-13 | 13:19

-weggejorist-

lidlbier | 20-10-13 | 13:19

Goorbatsjov | 19-10-13 | 19:52 | + 0
Je hebt volkomen gelijk.
En toch moeten we net zo lang volhouden tot er wel wat gebeurd. Dus elke keer weer aan de schandpaal.

ZZP-er | 20-10-13 | 13:19

Go Bassie!

lidlbier | 20-10-13 | 13:18

In onze huidige nepocratie, waar handen boven het hoofd houden van vriendjes de norm is, waar relaties belangrijker zijn dan competenties, waar partijdiscipline belangrijker is dan principes, waar volgzaamheid belangrijker is dan kritisch denkvermogen, in deze nepocratie gaat zo'n richtlijn er tot in de lengte van dagen niet komen

Nebuchednezzar | 20-10-13 | 13:15

@spanarchist | 20-10-13 | 12:53
Waarom is dit mosterd na de maaltijd? Een dergelijke regel (ik vergeef Bas' "richtlijn" maar) is immers
- nog niet ingevoerd
- m.i. wel buitengewoon nuttig

En uw verdediging voor "mosterd na de maaltijd" is dat dergelijke scheve schaatsers nu al aangepakt worden op deze wijze of iets dergelijks?

Smuts | 20-10-13 | 13:13

Wachtgeld veranderen in Zoekgeld... zodat ze niet gaan wachten tot ze weer een andere baan hebben.

Premier Trutte | 20-10-13 | 13:12

Maak u geen illusies...
.
Zo lang de Trias Politica (scheiding der machten) niet wordt hersteld gaat dit door. Simpelweg omdat het kan. Politieke partijen kunnen hun leden namelijk afschermen van gerechtigheid omdat ze alle drie de machten domineren waardoor ze hun (integriteitsloze) leden kunnen vrijwaren van supervisie en in geval van ontdekking vervolging.
.
Dat doen zij bijvoorbeeld door bestuurlijke ambten op illegale wijze aan politici voor te behouden. Burgemeestersposten, leidinggevende posities in de ambtenarij zijn inmiddels niet meer te bereiken voor niet-politieke partij leden. Discriminatie, en ook nog eens ongrondwettelijk.
.
De rechtelijke macht is ook volledig gepolitiseerd. Het zou o.a. rechters gewoon simpelweg verboden moeten worden om lid te zijn van een politieke partij. Het tegengestelde is waar, vrijwel iedere rechter heeft een partijlidmaatschap.
.
Politiek partijen schenden dus onze wetten en regelgeving. Naast het gegeven dat de Grondwet de entiteit politieke partij niet eens erkend natuurlijk. De politieke hydra zal zichzelf niet reguleren, hervormen, of beteren.
.
Dit zal alleen veranderen door een burgerrevolte. De gevestigde politiek zal gebroken moeten worden willen we een einde maken aan de corruptie, het nepotisme en clientelisme, en de incompetentie waar ons land aan onder door aan het gaan is.
.
" Dit stopt pas als u het stopt!"

Parel van het Zuiden | 20-10-13 | 13:08

De zaak Rewinkel toont ons hoe mensen zijn, hoe mensen denken, hoe mensen handelen. De zaak Rehwinkel toont ons hoezeer wij geneigd zijn, als wij daartoe al te gemakkelijk in de gelegenheid worden geseld, te kiezen voor eigen gewin ten koste van de ander. De zaak Rehwinkel toont ons aan dat de ideologie die een mens aanhangt op geen enkele wijze voorspelt hoe snel of hoe langzaam het opportunisme toeslaat.
Maar wat de zaak Rehwinkel ons in alle helderheid toont, is dat het hebben van een hoge moraal volstrekt geen zekerheid geeft dat het handelen op die hoge moraal wordt afgestemd. Integendeel, het heeft er alle schijn van dat die hoge moraal als een soort blinde vlek gaat werken, de mens in een toestand brengt waarin hij meeent zich meer te kunnen en mogen permitteren dan een ander, dat zijn stelen en roven een ander soort stelen en roven is.
De Rehwinkels van deze wereld laten er zich op voorstaan een hoge moraal te hanteren, dienaren van het volk te zijn, de elite te vormen zonder welke dat volk tot barbarij zou vervallen, en menen daarom al te snel dat al hun handelen, ook als het om eigen gewin gaat, a priori van een hoger moreel kaliber is. Als ze stelen van het volk, zo velen ze, dan is dat eigenlijk geen stelen, als ze roven is dat geen roven, als ze liegen is dat geen liegen, enzovoorts. Er is een tabel in hun hoofd die al deze woorden omkat. Stelen wordt recht hebben, roven wordt er aanspraak op mogen maken, liegen wordt het eerlijke verhaal vertellen, enzovoorts.
De Rehwinkels van deze wereld laten ons zien dat het politieke spel hol en leeg is geworden, en daarom vals, dat alle ideologische praat in dienst staat van machtshonger en opportunisme, en dat al die machtshongerige opportunistjes er enorm veel tijd en energie in steken om die zorgvuldig opgebouwde illusie hoog te houden.
En dat zij daar steeds minder goed in slagen.

Schoorsteenveger | 20-10-13 | 13:01

@Ongeblustekalk | 20-10-13 | 12:58
Nog beter: een handtekeningenactie van alle reaguurders onder de noemer: wij geen geld, jij geen stem!
Niet dat hij die stem van mij ooit krijgt, maar dat zijn details......

necrosis | 20-10-13 | 13:01

Maarrrrrr, zou u ook graaien in dezelfde positie? Laat de minnetjes maar komen ;) Ik geloof namelijk dat het individu nauwelijks te verwijten valt in welke omgeving hij/zij opgroeit. Wil niet zeggen dat het allemaal maar mag, alleen dat als u het probleem echt wil aanpakken dat er vanaf de basis huisgehouden moet worden. Om te beginnen alle hobby projecten waarin miljarden naar het buitenland, elitaire overheidsvoorzieningen of kansloze projecten worden doorgesluisd afschaffen.

kovariant | 20-10-13 | 13:00

@necrosis | 20-10-13 | 12:40
Dan krijgt GS geen antwoord, maar een lachsalvo en daar hebben we genoeg van.
Krijg jij ook nog geld van Rutte? Ik denk dat wij samen maar eens een aanmaning moeten gaan sturen en bij geen reactie de deurwaarder.
*belt even met de gebroeders Anker voor advies*

Ongeblustekalk | 20-10-13 | 12:58

@gooi en smijtwerker | 20-10-13 | 12:44
Het beste advies wat ik je kan geven: gewoon niet kijken.
Sommige voedingsmiddelen schijnen niet gezond te zijn, van sommige NPO programma's weet ik het wel zeker!

necrosis | 20-10-13 | 12:53

Tjemig | 20-10-13 | 12:29
Nee hoor, geen mantel der liefde, ik ben een groot voorstander van zwaarder straffen, zeker in het geval van bankiers en politici. Het is schandalig dat corrupte vertegenwoordigers van deze twee groepen continue de dans lijken te ontspringen.
Alleen dit artikel is, zoals gebruikelijk bij Paternotte, mosterd na de maaltijd.

spanarchist | 20-10-13 | 12:53

@Toontje-lager | 20-10-13 | 12:40
Gewoon niets kopen bij C&A, dat zal hem leren....

necrosis | 20-10-13 | 12:50

Klinkt als een goed plan Bas, maar je dacht tot niet dat dat ooit zal gebeuren? De meeste volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen louter zichzelf dus dan gaan ze geen wetgeving aaannemen waardoor ze minder kunnen graaien.

ZonderNaam | 20-10-13 | 12:50

Wat nu weer over slavernij? Zwarte Piet is nooit een slaaf geweest. Dit in tegenstelling tot de werkende Nederlandse witmens M/V. En Rutte is de grootste koeliedrijver uit de Nederlandse geschiedenis. Wij, Nederlandse witmensen, eisen excuses en genoegdoening van de Nederlandse staat.

Nivelleermarionet | 20-10-13 | 12:49

@Toontje-lager | 20-10-13 | 12:40
Buitenhof was vroeger leuk, toen Plasterk de column deed.
Tegenwoordig is hij net zo'n lul als de rest in de Tweede kamer.

necrosis | 20-10-13 | 12:46

Zoek_ook | 20-10-13 | 12:06 | + 30
Mijn maag draait om..

Opvallend ook: zoveel 'nieuwe Nederlanders' via de PvdA in de lokale politiek (zelfs in blanke 'gereformeerde' bolwerken als Kampen en Dalfsen).

M-Bozz | 20-10-13 | 12:45

@toontje-lager
Tot mijn grote spijt zette ik net de tv aan en viel ook in buitenhof. Petra Stienen. Je weet wel, de ex van Maurits Berger. Over slavernij. En daar ging mijn ontbijt.

gooi en smijtwerker | 20-10-13 | 12:44

@Ongeblustekalk | 20-10-13 | 12:32
Kan GeenStijl Rutte niet uitnodigen om daar antwoord op te geven?
Ik krijg namelijk ook nog €1000 van 'lachebekje'....

necrosis | 20-10-13 | 12:40

Zo net in buitenhof Brenninkmeijer aan het woord vind dat we teveel antie buitenlanders zijn.
Schaamteloze eikel van C&A die rijk geworden zijn van kinderarbeid en dus heel veel ophebben met goedkope arbeid.
Polenmelpunt ligt hem zwaar op de maag,geen wonder als je zakken gevuld zijn met goedkope arbeidertjes geld.

Toontje-lager | 20-10-13 | 12:40

@ZKH EénOog | 20-10-13 | 12:28
Sorry. Ik lees uw eerste zin en ik sla meteen op hol. Nogmaals sory. (+1) en een dikke (-1) voor mezelf.

VanBukkem | 20-10-13 | 12:40

@duitse herder | 20-10-13 | 12:29
En de rug van Henk Kool stinkt het hardst van allemaal.
Schaamteloos jatten uit een potje ter bestrijding van de armoede.....
Dan ben je wat mij betreft dieper gezonken dan een laag prehistorische kikkerstront (ja, die opmerking heb ik gejat).
Wat zou ik graag die volledige tafel met garnalenkroketten overdwars anaal willen inbrengen bij die vent.
*grommen doet*

necrosis | 20-10-13 | 12:38

@CornholioNL | 20-10-13 | 12:27
Geen idee. Ik moet nu effe de deur uit. Ik lees het vanavond wel. Na het belangrijke nieuws.

VanBukkem | 20-10-13 | 12:38

Rehwinkel heeft nog steeds geen nieuwe baan (vrijwillgerswerk telt niet mee), en dus heeft hij recht op wachtgeld. Jammer, Bassie, maar zo is het.

Moest dat nou? | 20-10-13 | 12:35

Rehwinkel is een acrostichon:

Rommelen,
Een
Hoop
Wachtgeld
Innen,
Nepfunctie
Kiezen
En
Laters!

mijntweecent | 20-10-13 | 12:32

Ik krijg nog €1000 van Rutte en hij lacht ons alleen maar uit, de schavuit.

Ongeblustekalk | 20-10-13 | 12:32

spanarchist | 20-10-13 | 11:24 |
Dat de graai-, toebedeel- en mantel der liefde cultuur epidemisch voor komt onder voornamelijk academisch ontspoorden was hier al wel bekend. Toch bedankt voor uw bevestigende bijdrage.

Tjemig | 20-10-13 | 12:29

Beste Bas... je vergeet slechts één ding... als het op geld aankomt zijn ze opeens vriendjes van elkaar... wassen elkaars stinkende rug... allemaal !!

duitse herder | 20-10-13 | 12:29

Van Duyvenbode | 20-10-13 | 12:27 |

Heb ik ook nog last van, volgens mij iedereen...

Maar de site laad iig weer normaal, daar ben ik al blij mee...

CornholioNL | 20-10-13 | 12:29

@VanBukkem | 20-10-13 | 12:26

Dat zeg ik toch? Lees het nog eens...

ZKH EénOog | 20-10-13 | 12:28

@Van Duyvenbode
De schuldencrisis is a way to a mean, een middel om een groter doel te bereiken. En dat grotere doel is onverenigbaar met rechtsstatelijkheid, individuele rechten en vrijheden en zekerheid zowel in rechte als in sociaal aspect.
.
En dat onze politici hieraan willens en wetens, maar vaak niet begrijpend, aan meewerken komt omdat de worteling in de beginselen is weggevallen. In een wereld van cultuurrelativisme zijn alle aanspraken gelijk aan elkaar. En dus is de geloofsvrijheid van vrouwenonderdrukkers net zo belangrijk als homorechten. Zo is instroom van een paar miljoen gelukszoekers verdedigbaar terwijl dit betaald moet worden ten koste van de verzorging van onze eigen ouderen.
.
Het normatieve kader is ingestort en ervoor in de plaatsgekomen is het debat over de toon. Een typisch voorbeeld van wat er gebeurt in een holle bureaucratie.

gooi en smijtwerker | 20-10-13 | 12:28

VanBukkem | 20-10-13 | 12:20 |

Bij de weg: bestaat Leeuwarden nog ? :-p

CornholioNL | 20-10-13 | 12:27

CornholioNL | 20-10-13 | 12:24

Het werkt nog steeds niet goed bij mij. Mijn waardevolle bijdragen verschijnen niet direct op de site na het drukken op "post". Ik moet daarna nog F5-en. En dan staat het pareltje
er pas op.

Rest In Privacy | 20-10-13 | 12:27

@ZKH EénOog | 20-10-13 | 12:21
Je hebt een over een 'echte baan zoals de meeste Nederlanders', maar volgens mij zijn de Nederlanders met een echte baan hier inmiddels in de minderheid. De groep die leeft van belastinginkomsten en feitelijk geen bijdrage levert aan de economie is volgens mij veel groter.

VanBukkem | 20-10-13 | 12:26

De lichaamsfunctie 'geweten' is blijkbaar het spoor kwijt geraakt inzake goed en slecht.

van stampij | 20-10-13 | 12:24

Botte Hork | 20-10-13 | 12:11 |

Haha, die zijn daar immuun voor...

Ik heb andere websites geprobeerd en die werkte wel gewoon... probleem blijkt dus echt bij de G.S. serverT te liggen, en het is niet van gister...

Nu werkt alles goed, maar voor hoe lang ?

CornholioNL | 20-10-13 | 12:24

ZKH EénOog | 20-10-13 | 12:21

LOL!

Rest In Privacy | 20-10-13 | 12:23

"Gewoon gaan werken in een échte baan.
Zoals de meeste Nederlanders doen. Dag in, dag uit."

2,5 tot 4 miljoen werken in één van private sectoren als commerciële dienstverlening en productie. Dat zijn niet de meeste Nederlanders.

Van die 2,5 tot 4 miljoen is er nog een aanzienlijk deel aan nietszeggende adviesbureautjes, die weliswaar private bedrijfjes zijn, maar de overheid als enige of hoofdopdrachtgever hebben.

De meeste Nederlanders parasiteren, drijven mee op deze kleine kliek. Dat maakt onze economie misschien zo ziek als een hond, maar dat maakt onze parasiterende politici uitstekende volksvertegenwoordigers.

ZKH EénOog | 20-10-13 | 12:21

@huh, ian? 12:17: Om te voorkomen dat een stel verveelde raamambtenaren de kans krijgt om ex-politici van het verkeerde kleurtje eens lekker achter de vodden te zitten, ze beschuldigen van "onvoldoende inzet", inschrijven voor verplichte sollicitatietrainingen e.d. Ik zie al helemaal voor me hoe dat werkt voor hen die het PVV-bestuurder af zijn.

Muxje | 20-10-13 | 12:21

@necrosis | 20-10-13 | 12:18
Cache leegmaken....? Ik heb gewoon een paar keer hardop gevloekt en bij doet ie het ook weer(?)

VanBukkem | 20-10-13 | 12:20

Samenvatting:hoewel graaien van gemeenschapsgeld in alle lagen van de bevolking voorkomt, noem ik toch maar vooral de pvda-gevallen, want ik vind de PvdA het stomst. Ook vinden mijn lezertjes dat erg leuk, want die vinden de PvdA ook stom. En graaien mag natuurlijk niet, want je moet gewoon werken voor je geld.

Zie hier weer het intellect en het rechtvaardigheidsgevoel van een volwassene met het brein van een kind.

zeeman73 | 20-10-13 | 12:19

Samenvatting:hoewel graaien van gemeenschapsgeld in alle lagen van de bevolking voorkomt, noem ik toch maar vooral de pvda-gevallen, want ik vind de PvdA het stomst. Ook vinden mijn lezertjes dat erg leuk, want die vinden de PvdA ook stom. En graaien mag natuurlijk niet, want je moet gewoon werken voor je geld.

Zie hier weer het intellect en het rechtvaardigheidsgevoel van een volwassene met het brein van een kind.

zeeman73 | 20-10-13 | 12:19

Geachte heer Paternotte, wat is er mis met het veroordelen en opsluiten van frauderende politici? Ze niet meer actief laten zijn in de bestuurlijke sector lijkt me nogal een milde straf.

Borrelende Boris | 20-10-13 | 12:18

@Botte Hork | 20-10-13 | 12:11
Ik kon niet eens reaguren, de tekstbox en 'post' knop was verdwenen (en mijn lievelingsknopje) en alles was letterlijk onder elkaar gezet.
Ik vond de oplossing in Chrome zelf, mijn volledig cache leegmaken.
En alles ziet er weer strak uit.....
En ontopic:
Die Rehwinkelcode zouden ze met terugwerkende kracht (jaartje of 15) moeten uitvoeren, onder mijn supervisie!!!!!

necrosis | 20-10-13 | 12:18

@CornholioNL | 20-10-13 | 12:06
Ik noem het woord 'Alexander Klöpping' en prompt doet de servert het weer. En zo zie je maar weer, je moet zo'n etterbak er gewoon persoonlijk op aanspreken, dan houdt ie wel op. De angsthaas.

VanBukkem | 20-10-13 | 12:18

@Zoek_ook 12:06: Veel van die vergrijpen moet je niet ook politiek gaan vervolgen. Ik heb geen moeite met dronken bestuurders (politieke bestuurders dan, ha, ha, zucht) zolang hun zaak net als die van elke andere burger wordt behandeld, en zolang ze niet hun positie misbruiken om onder eventuele straf uit te komen.

Daar moet het om gaan: misbruik van het ambt. Anders krijg je een heksenjacht waar politici hun tegenstanders proberen te wippen wegens onbetaalde parkeerboetes en het te vroeg buiten zetten van de kliko.

Muxje | 20-10-13 | 12:18

Wachtgeld is een soort van WW, dus waarom duur en voorwaarden niet hetzelfde maken?

huh, ian? | 20-10-13 | 12:17

@Gooi en smijtwerker

Of dat de echte crisis is weet ik niet, maar dat je een punt hebt is zonneklaar. De echte crisis is m.i. de schuldencrisis.
Schulden wurgen de economie. En de vrijheid. Want schuldenslavernij is de voorbode van geïnstitutionaliseerde slavernij. Hoge schulden - particuliere of collectieve - zijn onverenigbaar met vrijheid. Period.

Rest In Privacy | 20-10-13 | 12:15

@Zoek_ook | 20-10-13 | 12:06
Dit is slechts het topje van de ijsberg dat tegen de lamp is gelopen. Bij politici werkt het net als bij sjoemelende wielrenners; Zelf zien ze het niet als bedrog, en je bent pas fout als je tegen de lamp loopt. En tot die tijd houdt iedereen elkaar de hand boven het hoofd.

VanBukkem | 20-10-13 | 12:11

@CornholioNL | 20-10-13 | 11:58
En ik maar de hele tijd de UPC helpdesk de typhus bellen en verrot schelden..


Botte Hork | 20-10-13 | 12:11

Van Duyvenbode | 20-10-13 | 12:00

Huh site traag of eruit ? Hier nergens last van:-)

Kipkleppert | 20-10-13 | 12:11

@Zoek-ook
Je bent de Rayban van Wouter Bos vergeten

löl met vingers | 20-10-13 | 12:09


Supermatthijs | 20-10-13 | 11:26 |
Ach de Rehwinkel, alles terug betalen! net een heilige hè ? .... nu die gepakt is dat gore steeltuig, zijn in mijn ogen geen ruk beter dan dat bontkraagjes volk of rovende Roma's.
Maar ja, daar ben jij ook al zo mild voor

irma zonderboezem | 20-10-13 | 12:09

Niet de Rehwinkel norm, maar het Peter principle.
.
Eerder aangehaald is allang de mogelijkheid tot het opschorten van het passief kiesrecht - na veroordeling voor een begaan misdrijf.
.
Maar veel essentieler is het feit dat de politieke partijen in dit land samen 100.000 leden hebben, waarvan maar een fractie ook actief is. Zo is er een incestueuze incrowd ontstaan, waarvoor het ook geen zak meer uitmaakt welke principes ze ooit aangehangen hebben.
.
Dit is de nieuwe aristocratie, de mandarijnenklasse die onderling wel uitmaakt eat goed is voor het volk. Maar helaas de morele kwaliteiten mist om dat te doen. Dat, ja dat is de echte crisis waarin we nu verkeren!

gooi en smijtwerker | 20-10-13 | 12:08

@King of the Oneliner | 20-10-13 | 11:37
Goed dat je benoemt waar de pijnpunten in de samenleving liggen. Dat daar over geschreven wordt lijk me niet meer dan logisch.

Ongeblustekalk | 20-10-13 | 12:08

@Bytemaster | 20-10-13 | 12:04
Maar dan hebben wij, de kiezers, het in ieder geval aan onszelf te wijten. Net zo als het kabinet Samson onze eigen stomme schuld is. De zaligmakende oplossing is de gekozen burgemeester misschien niet, het helpt wel een beetje. Denk ik.

VanBukkem | 20-10-13 | 12:08

@spanarchist | 20-10-13 | 11:50

Mijn geld staat op ebru voor een pietenstukje.

maggoo | 20-10-13 | 12:07

Blijkbaar heeft Joris een schop tegen de server gegeven, nu werkt alles weer als een kogel.

Nu hopen dat het zo blijft...

CornholioNL | 20-10-13 | 12:06

Het defect in het hoofd van Rehwinkel zie je bij opvallend veel politici.
Ongelooflijk stupide leugens en denken dat het niet uitkomt.
Dan spoor je dus gewoon niet, en zo'n karakter ontwikel je niet van de ene op de andere dag.
Politici zijn opportunistische fantasten, die met een verantwoord voorkomen een totaal gebrek aan kunde verhullen.

löl met vingers | 20-10-13 | 12:06

OT
Staat de GeenStijl server soms in het centrum van Leeuwarden? Er klopt niet veel meer van de site!
/OT
Goed verhaal, Bas. Blijft nog het raadsel waarom Peter Reetveter nu spoorslags uut Grun vertrekt... Uit Naarden was hij ook zo weg, maar dat kwam, zo zei hij zelf, omdat hij zo graag naar Groningen wilde. Dat was natuurlijk al verdacht, want wie wil er nou naar Groningen? Je gaat toch ook niet vrijwillig wonen op de Goelag-archipel....

Brou Is Back | 20-10-13 | 12:06

SVP lijstje bijwerken....

PvdA – senator Edward Brongersma: overtreding wet op kinderporno en ontvangt een ‘ lintje’
PvdA – penningmeester Sharda Poese (A’dam-ZO): fraude, verduistering
PvdA – raadslid Faiz Yerlibuçak (Beverwijk): banden met terreurorganisatie Grijze Wolven
PvdA – burgemeester Aleid Wolfsen: intimidatie en knevelarij krantenredactie
PvdA – burgemeester Guusje ter Horst: dronken achter stuur, doofpotpoging, stigmatisering geïntegreerde Nederlanders
PvdA – deelraadslid Randy Stena (A’dam-ZO): arbeidsverzuim, werkweigering
PvdA – raadslid Jerry Sulaiman (A’dam-ZO): fraude, greep uit kas
PvdA – raadslid Hakim Hmadouch (Arnhem): mishandeling echtgenote, bedreiging
PvdA – raadslid Elvira Sweet A’dam: 2x veroordeeld voor dronken achter stuur
PvdA – raadslid Ama Carr A’dam: zonder rijbewijs, onverzekerd rijden, valse naam
PvdA – raadslid Mohammed Kaied uit Dalfsen: poging tot doodslag
PvdA – Kamerlid Hamid Houda. Moest weg vanwege belastingfraude; nu toch op PvdA-lijst Prov Staten
PvdA – raadslid Cebeli Gönül uit R’dam: mishandeling echtgenote
PvdA – raadslid Mohammed el Yaakoubi A’dam: mishandeling, dumpen importbruid
PvdA – raadslid Ernest Owusu-Skeyere A’dam-ZO: fraude, illegaal wapenbezit
PvdA – raadslid Ronald Buld Nijverdal: mishandeling, verkrachting
PvdA – raadslid Murat Yasar uit Kampen: mishandeling echtgenote.
PvdA – wethouder Paul Depla uit Nijmegen. Bekend om de fietsenhok-affaire.
Op 1 april 2010 benoemd als burgemeester van Heerlen.
PvdA – Kamerlid en huisarts Rob Oudkerk, die zieke en verslaafde prostituees bezocht voor zijn seksuele genoegens: DAT is nog eens seksueel misbruik! En miljoenen liet verdampen via geflopte banenbeurs NV Werk
PvdA – Raadslid Tjeerd van Dekken, stalking
PvdA – minister Koenders, gaf 89 miljoen aan UNFPA (EU: 42!). Is nu directeur daarvan
PvdA – minister Herfkens. Weigerde onterechte huursubsidie van $275.000 terug te betalen.
PvdA – minister Pronk, drank, vernielde staatsauto
PvdA – minister Guusje ‘Nadorst’ (Terhorst), die met drank op achter het stuur klom.
PvdA – minister Vredeling, drankmisbruik
PvdA – Kamerlid Paul Tang – Lekken van miljoenennota
PvdA – Bram Peper- Minister van Binnenlandse Zaken, in opspraak door zijn declaratiegedrag
PvdA – Khadija Arib – Dubieus reisje naar congres in Marrakesh betaald door Marokkaanse overheidsinstantie
PvdA – Rob van der Mark – Burgemeester van Vlieland. Openbaar dronkenschap
PvdA – Burgermeester Cohen liet miljoenen in de Poldermoskee verdwijnen en miljarden in de metro.
PvdA – Deelraadslid Fatima Elatik die informatie achterhield, mede verantwoordelijk is voor de verdamping van 30 miljoen en een nagenoeg failliet stadsdeel Oost-A’dam achterliet. Huurde een tweede boot bij Sail Amsterdam voor liefst € 30.000.
PvdA – Kandidaat Provinciale Staten - Marleen Barth met gemeenschapsgeld huis verbouwen en sociaal scheefhuren, ontelbare nevenfuncties, commissariaatjes en via oldboysnetwork verworven plucheposities.
PvdA – Politiek leider – Job Cohen geeft toe misbruik te maken van Persoongebonden Budget (PGB)
PvdA- prominent Lodewijk de Waal heeft persoonlijk ING-topman Jan Hommen een bonus van 1,25 miljoen euro bezorgd

53 Ontslagen PvdA-bestuurders die wachtgeld ontvangen van de stadsdelen in Amsterdam kosten de gemeenschap € 300.000,- PER MAAND.

PvdA - Henk Kool - wethouder sociale zaken Den Haag, blijkt uit het armoedepotje van de gemeente 7000 euro subsidie te hebben gegeven aan de stichting Willem Drees Lezing waarvan hij zelf bestuurslid.
PvdA – Ramon Smits Alvarez raadslid Amersfoort neemt 4000 euro op van de rekening van de PvdA-fractie in Amersfoort en verdwijnt spoorloos.
PvdA - Rinda den Besten - wethouder Utrecht ontvangt ondanks nieuwe baan 14.000 euro wachtgeld voor 7 weken vakantie ‘om uit te rusten.’
PvdA - Jannie van der Loos – na twaalf jaar wethouder in Dordrecht wordt tot d'r pensioenleeftijd voorzien van wachtgeld a 75k per jaar. Sinds elf jaar niets doen bijna een miljoen belastinggeld aan wachtgeld.
PvdA - Bert van der Roest - Veertigduizend euro verduisteren van daklozen en recht op wachtgeld.
PvdA - Peter Rehwinkel - burgemeester van Groningen wegens slecht bestuur opstappen, heeft recht op wachtgeld proberen op te lichten omdat dat nieuwe baan in Spanje vrijwilligerswerk bleek en besluit drie maanden wachtgeld te zullen terugstorten aan de stad Groningen.

Zoek_ook | 20-10-13 | 12:06

De maffia is er niets bij. Bij sommige partijen heb ik de indruk dat deze meer lijken op een criminele organisatie.
Ik ben er dan ook een groot voorstander van deze partijen te verbieden, te beginnen bij de pvda.

Ongeblustekalk | 20-10-13 | 12:06

@VanBukkem | 20-10-13 | 11:20
.
Dat valt nog te bezien. Gekozen burgemeesterschap zal ook allerlei lobbyisten en anderen met bijbedoelingen aantrekken. Nu zijn het de partijen die de baantjes doorschuiven. Dan worden het bedrijven en belangenorganisaties die dat gaan doen.

Bytemaster | 20-10-13 | 12:04

Je rechten verspelen bij ongeoorloofd gedrag zou de standaard moeten zijn. Maar politici die regel voor hun eigen hunnie moeten invoeren zijn daar uiteraard niet zo happig op, het kan hunzelf immers ook treffen als hun kast met lijken opeens geopend wordt.

Kipkleppert | 20-10-13 | 12:04

@CornholioNL | 20-10-13 | 11:58
H et l i gt nie t a a n j ou !

Kapitein Sjaak Mus | 20-10-13 | 12:01

Alexander Klöpping! Hou hier onmiddelijk mee op! Dit is godverdomme niet leuk meer!

VanBukkem | 20-10-13 | 12:00

De site ligt bijna helemaal plat. Als er maar geen links hackerscollectief is
dat op een gegeven moment de namen en adresgegevens van alle reaguurders op internet zet.
Het zweet breekt me al uit bij de gedachte!

Rest In Privacy | 20-10-13 | 12:00

Mooi nieuw beeldspectrum, Bas. Lekker ruim opgezet.

Plukkiehaar | 20-10-13 | 12:00

Nou G.S, blijkbaar heeft de hacker er nog een schepje boven op gedaan want jullie zijn nu bijna helemaal niet meer te bereiken.... het enige wat nog enigsinds werkt is de Android App., al is die ook heel traag.

Verschillende apparaten en browers geprobeerd, niets werkt... andere websites werken gewoon als een tierlier dus het probleem ligt niet bij mij...

Hopelijk kunnen jullie dit snel oplossen want zo is de lol er snel af...

CornholioNL | 20-10-13 | 11:58

Reinaert | 20-10-13 | 11:28
Klopt helemaal. In de politiek zitten de mensen die zichzelf in hun denken en handelen elite achten.
Niets is minder waar: het zijn de mensen die zichzelf niet staande kunnen houden in het echte maatschappelijk- en bedrijfsleven.
De politiek is eigenlijk een soort afvalputje.

BedrijfsTijgerT | 20-10-13 | 11:57

Moet ik supermathijs ook een keer gelijk geven. Als je iets bekend, moet er nog wel sprake zijn van een misdrijf uiteraard. Net zoals we een verdrag hebben ondertekend over onschendbaarheid van diplomaten zo hebben we ook getekend voor wachtgeldregelingen. Hoe absurd die verdragen ook mogen zijn. Pak die dan aan.

roze_bril | 20-10-13 | 11:56

@King of the Oneliner | 20-10-13 | 11:37 | + 1 -
Denk dat grootste kritiek altijd was dat hij zweefde met zijn stellingname.
Ik wil juist niet dat mensen mij naar de mond praten, anders valt er niet zo veel te discussieren.

Lekker weer he?

Kaas de Vies | 20-10-13 | 11:53

King of the Oneliner | 20-10-13 | 11:37
Volgende week vermoedelijk een artikel over het belang van Zwarte Piet.

spanarchist | 20-10-13 | 11:50

Bassiehof heeft eindelijk door hoe stukkies te schrijven voor GS:
schrijf wat de lezers graag willen horen, liefst waarbij het bashen van politici, ambtenaren, uitkeringstrekkers, asielzoekers en moslims de hoofdrol speelt, en pluskudo's gegarandeerd.
Nu nog leren om het een beetje met meer smeuïg taalgebruik op te schrijven, Bassiehof...

King of the Oneliner | 20-10-13 | 11:37

En dan zeker iedere onwelgevallige politicus "rehwinkel-overtredingen" aansmeren?
Opstelten is dan toch zo alleenheerser met zijn terughackwet.

frank87 | 20-10-13 | 11:34

@smdyasc | 20-10-13 | 11:26
Door Spekmans weigering om aangifte door de PvdA jongeren te steunen, heeft hij aangegeven dat PvdA'ers uit andermans koektrommel mogen graaien.

Kortom: PvdA is een criminele organisatie.

Ing. eslapen | 20-10-13 | 11:31

@HoogToontje 11:26: Andere discussie. Daar krijg je niet noodzakelijkerwijs betere politici mee, ook al heb je meer invloed op de keuze. Kijk maar eens naar landen waar ze dit soort posten wel met een verkiezing vullen. Het is simpel: daar waar fraude gemakkelijk te plegen is en er nul komma niks aan consequenties tegenover staan, daar kan je fraude verwachten.

Muxje | 20-10-13 | 11:29

De Nederlandse politiek is vergeven van de omhooggevallen narcisten en egotrippers die zichzelf allerhande gaven toedichten waarover zij absoluut niet beschikken, dáár zit de kern van het probleem. Echte hoogvliegers zie je niet terug in de tweede kamer der Staten-Generaal, zij houden de economie van dit land draaiende of maken zich anderszins nuttig voor de samenleving.

Het zou politieke partijen sieren wanneer zij toch zouden proberen die hoogvliegers los te weken van hun kruk teneinde plaats te nemen op het pluche - maar dat gaat *uiteraard* niet gebeuren in dit land van nepotisme en corruptie want de wil daartoe ontbreekt ten enen male.

The bottom line: ik word liever geregeerd door een technocraat dan door een megalomane zelfbevlekkende veilingmeester. En dat zouden meer mensen moeten doen!

Reinaert | 20-10-13 | 11:28

Wishful Thinking heet zoiets, want laten we eerlijk zijn, U denkt toch niet dat zoiets ooit gaat gebeuren?
Glas,Plas, enz...

Pietgeluk | 20-10-13 | 11:27

smdyasc | 20-10-13 | 11:26 | + 1 -

Het gaat geloof ik over wachtgeld voor ALLE partijen.

Supermatthijs | 20-10-13 | 11:27

Goed plan, ik roep dit al jaren in deze panelen. Ik denk alleen wel dat dit alleen in werking moet treden bij het willens en wetens misbruiken van de vervulde functie. Fraude, nepotisme, machtsmisbruik. Wachtgeldfraude is van een hele andere orde, dat moet je gewoon als bijstandsfraude afhandelen.

Muxje | 20-10-13 | 11:26

Goed plan zo'n richtlijn. Maar Rehwinkel heeft nog geen cent gehad en wil op voorhand zelf terug betalen dus die pakt Bassie hier wel erg hard aan.

Supermatthijs | 20-10-13 | 11:26

Van de Italianen kunnen ze dus wel wat leren hier in dat apenlandje, en altijd maar beweren dat hier geen corruptie is...

EA 827 | 20-10-13 | 11:26

Graaien en incompetentie, de twee belangrijkste peilers van PvdA-bestuurders.

smdyasc | 20-10-13 | 11:26

Wat een moeilijk gedoe. Beter zou zijn om bestuursposities middels verkiezingen te vergeven ipv obv partijlidmaatschap in de achterkamertjes.

HoogToontje | 20-10-13 | 11:26

En elke open-deur-intrap column van MBO-niveau kunnen we "de Paternotte" noemen.

spanarchist | 20-10-13 | 11:24

De gekozen burgemeester, om maar even een D'66 stokpaardje van stal te halen, zal een boel van dergelijke misstanden in de kiem smoren. Maar daar willen de dames en heren politici, inclusief dat handjevol D'66-ers, natuurlijk weer niet aan. Ze zien het al gebeuren dat Henk Westbroek er met HUN wachtgeld vandoor gaat. En dat moeten we niet willen met z'n allen.

VanBukkem | 20-10-13 | 11:20

En die troela van Herfkens, heeft die al ooit iets terugbetaald? Van welke partij was die beroepsgraaister ook al weer.

Conan de Rabarber | 20-10-13 | 11:20

De PvdA zou sowieso als criminele organisatie aangemerkt moeten worden. VVD ook. Allemaal de kolenmijnen in met dat gajes.

Botte Hork | 20-10-13 | 11:19

Leuk, maar dan houden we geen politicus over. Wie gaat dan het land regeren?

kapotte_stofzuiger | 20-10-13 | 11:18

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl