achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

CITO: lies, damn lies and statistics

Engetoets.jpegAlle assertieve ouders hebben in woeste bakfietsfrenzies hun kinderen verkast naar de school met de beste RTLscore. Sterre en Tijmen zitten dus nu bijgevolg op een islamitische school, want teringjantje die scoren bovengemiddeld goed. De ruwe data van de citoscores laten zien dat islamitische basisscholen veruit het slechtste scoren op de citotoets (530,7888 gemiddeld tegen 534, 8773 landelijk gemiddeld). Maar dan verdwijnen de data in de Statistiek-o-Lizer van RTLs cijfernerd van dienst, Prof. Dr. Jaap Dronkers. Ze rollen pas na flink corrigeren, verdisconteren, wegen, deviëren, analyseren en postcodegebiediseren aan de andere kant van de lopende band af. Er wordt gecorrigeerd op de sociale, economische en culturele achtergrond van de leerlingen, op het postcodegebied waar ze wonen, en op het schooltype. Montessori, islamitisch, Rooms Katholiek, Jenaplan, etcetera. Met de berekeningen (verantwoording hierrr, foutje daarrr) is op zich niks mis alleen blijkt wel dat een score die voor een islamitische school in een achterstandswijk voldoende is om een 8 te scoren, een witte school in een Wassenaarse villawijk slechts een mager zesje zou opleveren. Dezelfde score, ander eindcijfer. Dus basically trokken Dronkers c.s. de rauwe CITO-uitslagen eerst even door de Allochtoon-o-Meter.
Waarom? Omdat we achterstandsscholen in achterstandswijken vol achterstandsmensen nou eenmaal beslist niet dezelfde normen mogen opleggen als niksaandehandscholen in rijke buurten. Waarom niet? Wie bepaalt hoe groot de marokkanenkorting, de pauperbonus en de moslim-upgrade is? Uiteraard moeten scholen met veel kinderen met taalachterstand meer moeite doen om hetzelfde CITO-niveau te halen als scholen die uitsluitend Nederlandstalige kinderen lesgeven, maar de gronden voor correcties en de manieren om de zwaarte van de correcties te bepalen blijven vaag. Dat dit alles te maken heeft met de investering van RTL Ventures in een bedrijf dat online CITOtrainingen verzorgt wordt overigens ontkend. Voorbeeld: de Al Wafaschool De Al Wafaschool is de beste islamitische basisschool van Nederland: een 8,9 op de schaal van RTLDronkers. Met een gemiddelde CITO-score van 835,2 over de afgelopen drie jaar is de school vet goed man, zeker als je kijkt naar 'vergelijkbare' scholen die 527,9 zouden moeten scoren. Maar hey wacht even. Er bestaan nauwelijks vergelijkbare scholen. De Al Wafaschool heeft van de 7016 scholen het aller- aller- allerhoogste percentage (op 1 school na, maar die scoorde 171???) Marokkanen in de schoolbankjes zitten. Maar het houdt niet op, de Al Wafaschool staat ook nog eens hoog genoteerd (top 200) wat betreft 'statusscore', een vage variabele die bij elkaar is geraapt op basis van postcodegegevens. Er is nog meer. De school staat op plek 29 (van de dik 7000 scholen) van de kinderen-met-laag-opgeleide-ouders-lijst. Ja nee, met zulke zwaarwegende verzachtende omstandigheden is de verwachte score inderdaad bijzonder laag (527,9), is het (overigens bijna volstrekt middelmatige) resultaat (535,2) een prestatie van formaat en het predikaat beste islamitische school van Nederland een feit. Iemand, stuur bloemen! En uw kind, naar de Al Wafaschool! Gevuld met leerlingen van Marokkaanse afkomst, wonend in schitterende kansenwijken en met ouders die nauwelijks Nederlands spreken. Maar dus wel vet goed op de schaal van RTLDronkers. Bovendien zijn niet alleen CITO-scores, maar ook medeleerlingen een factor in de onderwijskwaliteit. (Zie @Leesbaar voor meer praktijkinfo.) Klassen waar de helft van de kinderen niet-Nederlandstalig wordt opgevoed, hebben negatieve invloed op de prestaties van de Nederlandssprekende kinderen. Wij vroegen Jan Willem Nienhuys, wiskundige en mythbuster, naar zijn duiding van de gebruikte methodes. Jan Willem Nienhuys "Zoals ik het zie is deze rekenmanier heel goed om groepen scholen te vergelijken, en ook twee scholen te vergelijken die in dezelfde buurt staan. De cijfers van Dronkers kunnen alleen dienen om scholen in vergelijkbare buurten en vergelijkbare leerlingenpopulaties onderling te vergelijken. Je kunt denken dat een docent die flink aan de kinderen trekt alle kinderen, de slimme en de domme, gelijkelijk optilt, maar de kinderen beïnvloeden elkaar natuurlijk ook. Dus als je scholen in drastisch verschillende buurten wilt vergelijken moet je niet in de Dronkerstabellen kijken. Althans niet in de kolom met 'gecorrigeerde' uitslagen." Ah. Dus hoe graag we ook willen nivelleren en niemand uitsluiten en ook domme kindjes binnenboord houden in Nederland, er zijn nou eenmaal verschillen tussen wijken, afkomsten en inkomens. In een poging de rauwe data van CITO-scores via de grote gelijkmaker allemaal tot een uniform rapportcijfer te kokkerellen is dus juist de, houd u vast, 'nuance' totaal zoekgeraakt. Update: Graag wijzen we ook nog even op de tegel van Kromst onder dit topic, waarin hij onderbouwt dat Dronkers een ideoloog is.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.