achtergrond

Geenstijl

Moslimbroederschap infiltreert in Amsterdam

Elforkani.jpgHet dossier- Blauwe Moskee in 020 West breidt zich uit. Zoals wij al berichtten eerder dit jaar is de Moskee, die voluit Nederlands-Kuwaitisch Centrum heet, gefinancierd met geld uit Koeweit. Die hebben daartoe een speciaal ministerie, het ministerie van Religieuze Zaken. Al snel na het verkrijgen van de vergunningen en de start van de bouw van de moskee begon het gesodemieter: er ontspon zich een ingewikkelde machtsstrijd waar uiteindelijk de Marokkaanse 'jongerenimam' Yassin Elforkani en de Nederlandse bekeerling Jacob van der Blom als winnaars uit de bus kwamen. Sindsdien zijn de buurtbewoners, voor wie de moskee oorspronkelijk werd opgericht, buitenspel gezet. Uit stukken in ons bezit blijkt dat de oorspronkelijke doelstelling zoals geformuleerd in 2001, onder andere door Mohamed Taimounti, absoluut niet wordt nageleefd. Eerder al leidde dit tot het indienen van een petitie van verontruste moslims bij de Koeweitse ambassade en de NTR-serie De Verbroedering wijdde een aflevering aan het geschil. De moskee zou zich vooral richten op bekeerlingen, salafistische haatpredikers als Haitham el Haddad stonden er op de kansel en Van der Blom en Elforkani zijn 'moeilijker aan de telefoon te krijgen dan Obama', volgens een buurtbewoner.
De advocaat van Taimounti stuurde gisteren een brandbrief naar de Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. In de bijlage daarvan zitten notulen van een vergadering van het moskeebestuur, gehouden op 8 augustus 2012. De Koeweitse topambtenaar van het ministerie van Religieuze Zaken, dr. Mutlaq, stelt daarin onomwonden: "Ik heb kunnen constateren dat de situatie nog meer inspanning vergt, alsmede het negeren van elke externe inmenging die tot de belemmering van de voortgang van het centrum zou kunnen leiden." En, verderop in de notulen: "Tot slot wil ik u erop attenderen dat elke informatie van mij, die via een ander lid van de raad van bestuur verkondigd wordt, gerespecteerd dient te worden." Oftewel: koppen dicht, luiken sluiten en IK maak hier de dienst uit. Dit dictaat is inmiddels formeel bekrachtigd door Dr. Mutlaq's overname van het voorzitterschap van Europe Trust Nederland, de eigenaar van de Blauwe Moskee. De moskee is nu dus onder directe controle van de Moslimbroederschap, met Van der Blom en Elforkani als Nederlandse secondanten. Elforkani, waar de Nederlandse media een merkwaardige affectie voor koesteren vanwege zijn 'gematigde' houding als jongeren-imam, is als woordvoerder van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) een serieuze gesprekspartner voor Nederlandse beleidsmakers. In het Parool-artikel snoeft hij dat hij 'goed bezig' is, aangezien de 'fundamentalisten en de traditionele achterban van GeenStijl' niks van hem moeten hebben. Oh, is dat zo? Welnu, een marionet van de Moslimbroederschap blaast beter iets minder hoog van de toren als het gaat om fundamentalisten. En het zou raadzaam zijn als ook de Nederlandse en met name Amsterdamse politiek zich eens wat beter zou verdiepen in deze mijnheer, en hunnie van de mediaas idem dito. Elforkani is directeur-eigenaar van Vizea Adviseurs. In die hoedanigheid krijgt hij opdrachten van met name de gemeente Amsterdam, zoals we hier zien in het projecten-overzicht. Dit betreft trainingen, adviezen en onderzoeken inzake brisante onderwerpen als radicalisering en integratie. Waarom betaalt de Gemeente Amsterdam een marionet van de Moslimbroederschap voor deze adviezen over gevoelige onderwerpen? Welnu, het netwerk van Elforkani is volgens onze bronnen dik in orde. Op stadsdeelniveau is hij dikke mik met Anass Chrifou (PvdA), projectmanager van stadsdeel West. In Oost met Mohamed Azahaf, die juichte om de moord op Theo van Gogh en inmiddels beleidsmedewerker Vervreemding en Polarisatie (!!) is van Fatima Elatik (PvdA). In Nieuw-West is Elforkani kind aan huis bij stadsdeelvoorzitter Baadoud (PvdA), die eerder stelde 'niets te weten' van de controverse rond de Blauwe Moskee. En zelfs in de Stopera zitten mensen die hem goed gezind zijn en weleens een leuke consultancyklus te vergeven hebben: Saadia Ait-Taleb (PvdA), bestuurs- en beleidsadviseur op het terrein van, jawel, Openbare Orde en Veiligheid voor de centrale stad gunt Elforkani regelmatig een opdracht. We hebben dus te maken met iemand die in het bestuur van een moskee zit die in handen is van de Koeweitse Moslimbroederschap. Iemand wiens connecties diep in de Amsterdamse (PvdA)politiek reiken. Iemand die tegen betaling van belastinggeld adviezen uitbrengt over zeer gevoelige dossiers als radicalisering, integratie en veiligheid. En hij doet dat met een dubbele pet op, als we het voorzichtig zeggen. Als wij het niet voorzichtig zeggen zouden we het zo formuleren: hij infiltreert en voert met instemming van een deel van de Amsterdamse politiek een Koeweits-extremistische agenda.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.