achtergrond

Geenstijl

RAPPORT! Een half jaar Kabinet Rutte II

doorrrrrrrschuiven.jpg Het ene volksfeest is nog niet afgelopen, of we kunnen meteen door naar het volgende: de aanstaande kabinetsval. Het Kabinet Rutte II is een half jaar aan het ploeteren en je moet diep graven in de krochten van de media, de partijkaders of de bevolking om nog iemand te vinden die denkt dat dit kabinet Prinsjesdag 2013 gaat halen. Of zelfs het zomerreces. In het oog van een economische storm zit Nederland opgescheept met een kabinet zonder daadkracht, dat binnenkort hooguit twee pagina's in de geschiedenisboeken zal gaan vullen als de onhoudbare haastcoalitie VVD/PvdA tussen twee Prinsjesdagen in. Die pagina's zullen gaan over missers en/of het niet aankunnen van verantwoordelijkheden. De zorgpremiefaal van Mark Rutte. De champignons van Lodewijk Asscher. De buitenechtelijke bonnetjes van Co Verdaas. De lijken van asielzoekers in de kast van Fred Teeven en het daar direct op aansluitende schisma van Samsom over de strafbaarstelling van illegaliteit. Het wankelen van Weekers. Misschien zelfs de tranen van Van Miltenburg. Rutte II heeft het afgelopen half jaar niets anders gedaan dan afspreken, weer openbreken en de achterban sussen. Er kwam een Regeerakkoord, een herzien Regeerakkoord, een Woonakkoord en een Sociaal Akkoord, maar geen van allen werden in daadkracht omgezet, terwijl de economie verder weggleed en het consumentenvertrouwen met zich meetrok. Met de strafbaarstelling van illegalen (waarover binnen de PvdA een veenbrand woedt - later meer in P&W) is de patstelling compleet. VVD en PvdA houden elkaar in een wurggreep over principes en gemaakte afspraken terwijl de Eerste Kamer de meeste wetsvoorstellen afschiet voordat ze überhaupt onder hun hamer liggen. Kortom: Nederland zit muurvast. Na de breek een tussenstand per ministerie. Om te lachen. Of te huilen.
Ministerie van Binnenlandse Zaken Minister: Ronald Plasterk (PvdA) Als iemand had moeten bedanken voor de eer van een ministerspost, was het Ome Roon. Hij is namelijk hard op weg om de Gerd Leers van dit kabinet te worden. Alleen gaat de fittie ditmaal niet over het immigratiebeleid, maar over de Superprovincies zoals die in het Regeerakkoord beschreven staan. Niemand wil dat. De provinciale bestuurslagen (hoe overbodig ze ook zijn) uiteraard niet, en de bevolking ook niet. Maar aangezien er toch helemaal niets van het Regeerakkoord in beleid wordt omgezet, is het debiele provincieplan uitgesteld tot 2016. Faal. Ministerie van Buitenlandse Zaken Minister: Frans Timmermans (PvdA) Aangezien het al niet lukt om in Nederland de bestuurlijke boel op de rails te houden, hoeven we niet te verwachten dat het in Birma/Myanmar wel lukt. De EU (en dus ook minister Timmerfrans) heeft de Europese sancties tegen dat land afgeschaft omdat het 'goed' zou gaan met het democratiseringsproces en de mensenrechten. Dan moet het Timmerfrans toch pijn doen om in de beantwoording van Kamervragen toe te geven dat aan geen van de vier gestelde criteria wordt voldaan. Integendeel. Ondertussen wordt de Nederlandse reputatie in het buitenland om zeep geholpen door Demmink Damage, maar daarover zwijgt de oud-linkse ras-PvdA'er in alle talen. Timmerfrans heeft overigens wel de uitspraak van Mali (met een í, dus) van een nieuw edoch klassiek elan voorzien. Ook knap. Minister van Buitenlandse Handel en OWS Minister: Lilianne Ploumen (PvdA) Geen ministerie, maar minister. Want geen portefeuille en valt bestuurlijk onder MinBuZa. Heet in naam modern te zijn, omdat het 'Buitenlandse Handel'-gedeelte suggereert dat negertjes niet langer zielig zijn, maar dat Nederland nieuwe handelspartners ziet in de Derde Wereld. Met economische potentie waar iedereen van kan profiteren en zo, zonder op misplaatst schuldgevoel gebaseerde betutteling. Is in de praktijk echter nog steeds een door ngo's gedicteerd en door een sociaaldemocratische idealist uit de school van Jan Pronk geleide dependance van de neokoloniale zieligheidsindustrie. Daadkracht? Wat waterputjes, beetje voedselhulp en andere niet-constructieve ad hoc-maatregelen die Ploumen in de Sam-Sam gelezen heeft. Proost! Ministerie van Defensie Minister: Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) Financieel afgeknepen tot het punt waarop Onze Jongens met hun eigen geld kisten moeten kopen om op koudetraining te kunnen. Ondertussen moet MilfDef Hennis een manier vinden om de aanschaf van onbetaalbare, niet werkende straaljagers rond te krijgen. Het Kabinet Rutte I viel bijna over dit hoofdpijndossier der hoofdpijndossiers, daarom dat Hennis zich nu niet hoeft te haasten: PvdA en VVD hebben over de JSF simpelweg niets zwart op wit gezet in het Regeerakkoord. Doorschuifonderwerp des Doods, dus. Maar ja. Van de 12 F16's die gisteren over het IJ moesten knallen voor de koningin, waren er twee te brak om op te stijgen. Ooit zal er een knoop moeten worden doorgehakt, want het MinDef kan niet blijven teren op kleine succesjes met drug busts in het Caribisch gebied of uit het water geknalde piraten voor de Somalische kust. Bovendien is er alleen aan Kamervragen over de JSF in de afgelopen jaren al 14,7 MILJOEN euro uitgegeven. Minsterie van Economische Zaken Minister: Henk Kamp (VVD) Stas: Eerst Co Verdaas, daarna Sharon Dijksma (PvdA) Een hoop klein bier onder de verantwoordelijkheid van dit ministerie, maar dat zijn wel allemaal doodgeslagen pilsjes. We noemen schaliegas (VVD voor boren, PvdA soort van voor en tegen tegelijk). Geen postbezorging meer op maandag, wat een soort generaal pardon is voor het chronisch falen van de geprivatiseerde posterijen. De veiling van natuurgebieden, waar wij eigenlijk nooit ingedoken zijn maar waar Dierenpoes & Co razend over zijn. Maar het opvallendste 'wapenfeit' is de aanstelling van Sharon Dijksma, die haar eigen incompetentie symbolisch schetste door op de dag van haar aantreden de aangespoelde bultrug Johanna niet terug het water in geduwd te krijgen - tot groot verdriet van een meelevende natie. Ministerie van Financiën Minister: Jeroen Dijsselbloem (PvdA) Stas: Frans Weekers (VVD) De minister was amper drie maanden minister op zijn nieuwe post, toen hij al als voorzitter van de Eurogroep naar Brussel werd gehaald om als sokpop cq punch bag voor de Duiters dienst te doen. Wat internationaal slecht af gaf op Nederland tijdens de Cypriotische bankencrisis en Dijsselbloem zijn 'template' voor komende crises onthulde. Zijn stas, Frans Weekers, was eerder al in opspraak geraakt wegens een billboard en (de schijn van) nepotisme in het kringetje rond VVD Zonnekoning Jos van Rey in Limburg. Diezelfde stas staat nu wederom te wankelen, en deze keer op de politieke inhoud: de Bulgaarse toeslagfraude. Waarom die paar miljoen zo pijnlijk is? Als staatssecretaris op Financiën ben je verantwoordelijk voor alle belastingen, financiële opsporing en andere burger bestelende maatregelen. Het enige onderdeel waar een stas op MinFin een beetje goodwill terug kan verdienen, is met de aanpak van fraude. Daarop faalt Weekers keihard, waarbij hij ook nog eens heeft blootgelegd dat zijn ministerie een bureaucratische puinhoop is. En dat zijn ambtenaren hem haten. Damage control? Zinloos. Het duo Dijsselbloem/Weekers kost Nederland alleen maar geld, met de tientallen tot honderden miljoenen euri die uit het vergiet dat Belastingdienst Toeslagen heet gestolen worden door de Oost-Europese periferie, en met het politiek gedoogde weglekken van Nederlandse miljarden naar Europese noodfondsen voor de Zuid-Europese periferie. Beiden ondergraven het vertrouwen in de toekomst en houdbaarheid van de verzorgingsstaat - en dat is potentieel dodelijk voor de democratie. Of toch in ieder geval voor dit kabinet. Ministerie van Infrastructuur & Milieu Minister: Melanie Schulz Van Haegen-Geesteranus (VVD) Stas: Wilma Mansveld (PvdA) I&M bestaat vooral uit spoorwegen en asfalt. Op het eerste hebben de dames geen grip, mede vanwege de stroeve verhoudingen met het eigen ambtenarenapparaat. Zie het veiligheidsrapport over het spoor, dat in een la verdween omdat de ambtenaren het er niet mee eens waren en het daarom niet aan hun bazinnen hadden gegeven. Zie ook loonsstijgingen in de NS-top, het verdwenen miljard bij ProRail van vorig jaar en de klantenhaat van NS waar niet tegen wordt opgetreden. Oh en de Fyra, de IJzeren Rijn en Sprinters zonder wc. Het zal wel weer vrouwonvriendelijk zijn, maar Melanie Schultz en haar stas Mansveld zijn twee meisjes die met treintjes spelen - en de treintjes zijn aan het winnen. Pluspuntje: asfalt. Meer asfalt. Met bruggen, tunnels en andere werkgelegenheid bevorderende, economie stimulerende en mobiliteitsvrijheid vergrotende projecten. Waarmee het duo toch het meest daadkrachtige ministerie van het hele zootje bestuurt. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Minister: Jet Bussemaker (PvdA) Stas: Sander Dekker (VVD) Bussemaker is een hysterische overblijfmoeder, stas Dekker een mooi weer spelende kast-D66'er. Kern van beleid in het lager onderwijs: het verplichten van de CITO-toets (alsof kinderen slimmer worden van een test die hun slimheid meet) en het pestprotocol. Vertrouwen van de mensen die dagelijks aan de lopende band staan in 's lands onderwijsfabrieken: weinig. Kern van beleid in het hoger onderwijs: de laatste financiële voordeeltjes van studenten afpakken en hen opzadelen met enorme schulden op hun weg naar een onzekere toekomst in een economisch vervallen Europa. Nederland, Kennisland is hard op weg om Nederland, Met De Kennis Van Nu Land te worden. Ondertussen probeert Dekker ook om het veel te grote, veel te dure en veel te machtige Mediapark aan banden te leggen met forse bezuinigingen. Vanaf 2015, want Rutte II pakt niets meteen aan. Gevolg? Loonstijging bij de omroepbaasjes. Omdat het kan. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Minister: Lodewijk Asscher (PvdA, tevens vice-minpres) Stas: Jetta Klijnsma (PvdA) Werkgelegenheid? Werkloosheid! De hoogste ooit. Mede daarom, maar vooral vanwege de afspraken die in het Sociaal Akkoord gesloten zijn met archaïsche clubjes zonder democratisch mandaat, schuift de in het Regeerakkoord vastgelegde versoepeling van het ontslagrecht door naar 2016. Inkorting van de WW-duur? Ook naar 2016. Rijksambtenaren hebben zelfs baangarantie tot 2016 - dus voor de eigen kliek wordt dan wel weer goed gezorgd. Staat daar nog iets van daadkracht voor de rest van Nederland tegenover? Ja hoor. Het MKB wordt overeind gehouden. Dankzij de in het Sociaal Akkoord voorgenomen schaamteloze diefstal van uw pensioengeld. HALLO? Waar blijft de ophef? Loonslaven, de overheid steelt uw toch al slecht gedekte pensioenpot leeg om te investeren in toekomstige faillissementen van 'ondernemers' die de gratis geldpotjes weten te vinden! Ministerie van Veiligheid en Justitie Minister: Ivo Opstelten (VVD) Stas: Fred Teeven (VVD) Privacy moet in toenemende mate leiden onder (digitale) veiligheid, maar tientallen gevangenissen gaan dicht en veroordeelde criminelen krijgen steeds vaker een enkelband. Daar tegenover staat een reorganisatie van een dozijn bureaucratisch depressieve politiekorpsen tot 1 hele grote papiermolen met opsporingsbevoegheid, maar zonder opsporingspotentie: het oplossingspercentage van misdaad is historisch laag. En hop, daar gaat weer een doosje VVD verkiezingsposters bij het oud papier. Daarnaast is het Nederlandse asielsysteem een mensenrechten schendende moordmachine, iets waar V&J al bij herhaling via (internationale) onderzoeken op gewezen is (hallo 2006!), maar waar de verantwoordelijke VVD'er geen verantwoordelijkheid voor neemt - met instemming van de PvdA en hun 'principes'. Daadkracht? Is er ook. Zie bijvoorbeeld de 440 mandagen (dagen, niet uren) inzet van de Leidse politie vanwege 1 bericht op 4Chan. En de keiharde repressie van hardrijders en foutparkeerders op 's heren wegen, niet te vergeten. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister: Edith Schippers (VVD) Sta: Martin van Rijn (PvdA) Minister Schippers reageert juichend als bekend wordt dat de zorgverzekeraars dankzij uw maandelijkse bijdrage aan verplichte zorgpremie gezamenlijk een miljardenwinst geboekt hebben over 2012. De privatisering van de zorg is daarmee een daverend succes voor de grootverdieners aan de kapitaliserende kant van de zorgindustrie. Maar verder: nullijnen voor zorgpersoneel, onderbezetting, sluiting van bejaarden- en verzorgingshuizen, ontmanteling van de thuiszorg en of u voortaan gewoon zelf voor aftakelende papa & mama wil zorgen, want daar heeft de verzorgingsstaat geen geld meer voor. Dat zit diep in de zakken van deze graaiers. Schippers is overigens, als dit kabinet straks niet té hard valt, de volgende partijleider van de VVD. Waarom, vraagt u zich af? Omdat ze redelijk haar mannetje staat als liberaal. Maar voornamelijk omdat ze Rutte niet is. Minister voor Wonen en Rijksdienst Minister: Stef Blok (VVD) Minister, geen ministerie. Want verzonnen baantje zonder portefeuille, omdat Stef Blok iets terug moest krijgen voor zijn loyaliteit aan de partij. Net als Van Miltenburg, die te licht werd bevonden als staatssecretaris en daarom Kamervoorzitter mocht worden van Rutte. Het voorlopige resultaat onder toeziend oog van de hardline huisaccountant van de VVD: een ingestorte woningmarkt, tienduizenden hypotheken die onder water staan, een doodgevallen bouwsector, een alternatieve Blok-hypotheek die onbetaalbaar blijkt te zijn en een sociale woningmarkt die door de graaiersmaffia danwel islamitische woonwensen gedomineerd wordt, en waarin de nivellering van huurprijzen tot grote onrust onder huurders leidt. Het zijn namelijk niet de beste tijden om op woningjacht te gaan... Conclusie: Rutte II voert geen reedt uit, of het werkt averechts. Voor een beter Nederland dat sterker uit de crisis kan komen, stopt met somberen en nieuwe huizen & auto's gaat kopen, hebben we helemaal niets aan dit kabinet.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.