Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BRIEF. Een Turkse school, goed voor de integratie?

turksnl.png Een brief. Verzonden naar de brievenrubriek van het Parool, maar met een cc'tje naar de stijlloze inbox. Gaat over een Turkse gemengde school in 020 die in het nieuws was vanwege wrijving rond de Gülen-ideologie. Segregatie mag namelijk wél als het door niet-Nederlanders gedaan wordt. Het is sowieso helemaal hip momenteel, dus hier alvast de Brief van de Dag van het Parool van aanstaande maandag. "Geachte redactie. In een artikel in uw krant over de ruzie op het Cosmicus Montessori Lyceum lees ik dat 50% van de leerlingen op die school van Turkse afkomst is, dat slechts 18% autochtoon is (anders dan het woord 'allochtoon' mag dit woord blijkbaar nog wel gebruikt worden). De school is vijf jaar geleden opgericht door de Turkse politiek-islamistische stichting Cosmicus en ook is er in het artikel sprake van Turkse leraren die Turkse leerlingen op school aanmoedigen om naar huiswerkbegeleiding te komen. Op school wordt namelijk geen godsdienstonderricht gegeven, maar op de huiswerkbegeleiding komen wel Turkse islamitisch-theologische boeken aan de orde. De directeur van de school is een Turkse Nederlander. Hij heeft geen grip op die huiswerkbegeleiding, zegt hij. Die begeleiding gaat buiten de school om. Nou, nou, denk ik. Zoveel Turks bij elkaar. Is dat wel goed voor de integratie? In het artikel wordt niet gesproken over de bekostiging van de school. Die zal dus wel geheel door de Nederlandse overheid worden gefinancierd. Jammer dat daar in het artikel niets over gezegd wordt. Ik pak de Scholengids van het Parool er eens bij. Het Cosmicus Lyceum (gesitueerd achter de Ceintuurbaan in de Pijp) is er slecht in te vinden, want staat niet in Zuid gerubriceerd maar in Amsterdam Oost. Maar dit terzijde. De vette kop boven de informatie luidt: Veel culturen op één school. In de alinea over het onderwijsconcept van de school komt het woord wereldburgerschap twee keer voor. Onder het kopje huiswerk staat dat de school drie uur huiswerkbegeleiding per week geeft (hoe zit dat dan, meneer de directeur?). De leerling en de lerares op de foto bij de informatie zijn alle twee niet van Turkse afkomst, hooguit een beetje multicultureel. Het jongetje heeft deze school gekozen omdat er 'veel culturen op één school zitten', zegt hij. Verder alles net zo fijn en interessant als bij alle andere scholen in de gids. Het woord Turks komt op de hele informatiepagina niet voor. Je zal toch als niet-Turkse ouder je kind op basis van deze informatie naar deze multiculturele school sturen. Als je op de open dag de verschillende culturen niet zo goed uit elkaar kunt houden (en die willen we toch helemaal niet uit elkaar kunnen houden, iedereen is toch medelander?), dan zit je kind dus na de vakantie op een school die voor de helft uit Turks-Nederlandse leerlingen bestaat, met een Turks-Nederlandse directeur die geen invloed heeft op de huiswerkbegeleiding en veel Turks-Nederlandse leraren die de Turks-Nederlandse leerlingen aanmoedigen om naar aparte islamitische huiswerkbegeleiding te komen. Het Parool zou de Scholengids voortaan beter Scholenreclamefolder kunnen noemen. Wat vindt u zelf, Parool, is er in uw Scholengids sprake van misleiding? Hoogachtend," NAW bij redactie bekend

Reaguursels

Inloggen

Erg misleidend dit.... En ook het artikel van parool.

Kijk eens wat ik heb:

Aan de ouders, leerlingen en medewerkers van het CML

Amsterdam, 6 februari 2013

Wellicht hebben jullie kennisgenomen van berichten die ieder jaar rond de Open Dagen in de media verschijnen over de relatie tussen het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) en stichting Cosmicus enerzijds en de Gülenbeweging anderzijds.
Onlangs is de publicitaire aandacht gericht geweest op een 19-jarige leerling die na de opheffing van het Amstellyceum, twee maanden op het CML heeft gezeten. Er wordt gemeld dat deze jongen van school zou zijn verwijderd omdat hij op school Turks spreekt en omdat zijn ideologie botst met die van de schoolleiding. De leerling heeft zelf de pers benaderd en ter bescherming van zijn privacy gaan wij niet verder in op de werkelijke redenen van zijn verwijdering. De klachtencommissie van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) heeft de klacht van de leerling onderzocht en stelt de school in het gelijk. De leerling heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn verwijdering die binnenkort tot een uitspraak leidt.

Bij het CML werken atheïsten, deïsten, humanisten, antroposofen, katholieken, protestanten, moslims, hindoes en joden. Of wij ons wel of niet door iets of iemand laten inspireren is een persoonlijke aangelegenheid. Wij laten leerlingen volslagen vrij hun eigen inspiratiebronnen te zoeken en tot eigen authentieke levensovertuigingen te komen. In ons algemeen bijzonder montessorionderwijs besteden we aandacht aan de verschillen, met respect voor ieders zienswijze.

Om iets duidelijk te maken over de mogelijke bron van dit steeds weer opduikende nieuws vertellen we u nog iets over de oprichtingsgeschiedenis van de school.

In 2008 zijn de stichting MSA en de Stichting Cosmicus een samenwerking aangegaan die moest gaan leiden tot kwalitatief hoogstaand montessori onderwijs in Amsterdam-Oost. Uitgangspunten die het Cosmicus Montessori Lyceum daarbij hanteert zijn ‘Excellentie’, ‘Wereldburgerschap’ en bevordering van schoolsuccessen doormiddel van ouderbetrokkenheid, intensieve leerlingbegeleiding en buitenschoolse activiteiten. Hierin vinden de MSA en de stichting Cosmicus elkaar.
Het Cosmicus Montessori Lyceum en het onderwijs dat op deze school wordt gegeven vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van de MSA en het bestuur van de MSA. Met de Stichting Cosmicus zijn afspraken gemaakt over de onderwijsdoelen die beide partijen willen bereiken. Een van die doelen is het streven naar culturele diversiteit van de leerlingenpopulatie.
1

Voor ons staat vast dat op het CML hard wordt gewerkt aan het bouwen van een brede scholengemeenschap, geschoeid op de het onderwijsconcept van Maria Montessori. Onze collega’s van zeer divers pluimage geven juist kleur en inhoud aan een organisatie als het CML. Wat al deze mensen bindt is dat zij werken bij het CML en dat zij zich gebonden moeten achten aan de doelstelling van de MSA: het bieden van onderwijs waarin de montessori visie op de ontwikkeling van het kind en het pedagogisch klimaat bijdragen aan de groei van jong volwassenen naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Wij kunnen alleen maar constateren dat de medewerkers van het Cosmicus Montessori Lyceum zich net zo gebonden achten aan deze doelstelling als alle andere medewerkers van de MSA.

Hüseyin Asma
Piet van Dijk

....
en hier ook nog iets voorafgaand;
www.turks.nl...
Middelbare scholieren van Turkse afkomst worden van school gestuurd omdat ze hun moedertaal spreken.
Dat melden diverse Turkse media.
Denizhan Murat Üresin, scholier op het Cosmicus Montessori Lyceum in Amsterdam zegt dat hij van school is gestuurd omdat hij buiten lestijd Turks heeft gesproken. "Ik heb de schoolregels uitgezocht, er bestaat geen regel over dat je je moedertaal niet mag spreken." Verder meldt Üresin dat hij niet de enige is van school is gestuurd wegens het spreken van Turks, en dat hij verdere stappen zal nemen tegen het besluit.
Ook de moeder van Murat is verbaast over het besluit. "Twee leraren kwamen bij mij thuis om mijn kind te waarschuwen. Mijn kind is een Nederlander van Turkse afkomst, hij krijgt les in het Nederlands, maar natuurlijk kan hij buiten zijn lessen de Turkse taal gebruiken tijdens het praten met zijn vrienden."
Reactie school
Het schoolbestuur zegt dat zij niet de enige school zijn die dezelfde stappen nemen: "We willen dat er alleen Nederlands wordt gesproken tijdens schooltijd. Meer scholen zijn het met ons eens. Murat is niet van school gestuurd alleen omdat hij Turks heeft gepraat" aldus Piet van Dijk, onderwijsdirecteur bij CML. Meer wilde het bestuur niet zeggen.
In 2004 werden Turkse lessen op Nederlandse basisscholen afgeschaft. De Turkse media is boos, omdat nu er ook een verbod blijkt te zijn in het spreken van Turks op schoolpleinen, gangen en kantines.

Het cml is zwaar pro-integratie.

Peace out.

Oud leerling, behorend tot de 18%.


Hbrtus4696 | 05-03-13 | 00:35

Ik heb de gemeente Eindhoven precies 18 dagen geleden per mail gevraagd waarom er op de straatnaambordjes van de Jerusalemstraat en Nazarethstraat "stad in Palestina" staat. Ik heb wel gelijk een bevestiging maar daarna geen reactie ontvangen. Wat doe ik nu, redactie?

milky bar | 04-03-13 | 08:14

in- en intriest.
Ondertussen is het klimaat in Nederland onderhand zo dat als je vraagtekens bij een derg. school hebt je óf een racist, óf een xenofoob, óf een 'islamofoob', óf een boze blanke man etc. etc bent.
Heel erg, voor de kinderen. Dát vooral.

Ben Adam | 04-03-13 | 07:12

@Mammeloe | 03-03-13 | 21:33
-
Onberispelijk huiswerk - dank u.

azoturie | 03-03-13 | 23:58

Mijn vriendin werkte daar een tijdje, dus ben er wel eens geweest. Het valt allemaal best mee. Het docententeam is in ieder geval een vrolijke mix van hoofdzakelijk Nederlanders en Turken. Ik heb nog wel eens een drankje met ze mogen drinken, en de Turken dronken gezellig mee, dus om deze school nu af te schilderen als een of ander radicaal-islamitisch bolwerk...

jeanmondo | 03-03-13 | 23:50

@funkyd | 03-03-13 | 22:54

Trrinng !

Mammeloe | 03-03-13 | 23:17

Kritiek op religie, in de EU.

*proest*

Mammeloe | 03-03-13 | 23:07

De tempeliers zullen ons wel weer moeten redden van de moslims.
*AIVD busje de straat in ziet rijden*

funkyd | 03-03-13 | 22:54

@techniks | 03-03-13 | 22:24

Dank. Kon even de juiste link niet vinden en Klark Kent gaf ook even niet thuis.

Mammeloe | 03-03-13 | 22:53

@Teiltjes Tekort | 03-03-13 | 21:13

Ja, dat vond Bas Heijne ook, daarom was dat ook een aparte alinea: "Een kleine negentig organisaties." Ik vond dat ook interessant, daarom heb ik het in mijn citaat gegooid. We zijn het blijkbaar eens...

martinned | 03-03-13 | 22:34

@ Mammelou. Mijn aandacht werd getrokken door de enorme lap tekst. Deze stelde niet teleur. Bedankt voor het interessante college!

techniks | 03-03-13 | 22:24

Een directie van een basisschool zal zeker idealen gehad hebben bij de oprichting van een school. Veel richtlijnen van het Ministerie en de Gemeente, maar ook iets unieks: een eigen naam van de nieuwe school.

Er zijn diverse categorieën te herkennen in de Nederlandse schoolnamen.

Zo zijn er voorwerpen als Hoeksteen, anker, wegwijzer, schatkaart, omnibus, schakel, carrousel enz. Een andere categorie is natuurverschijnselen, als regenboog, morgenstond, bijenkorf, vogelnest, horizon, giraf, klimop, leeuwerik, zonnebloem, plataan enz.

Verder nog een categorie erkende slachtoffers als Martin Luther King, Anne Frank, Titus Brandsma en John F Kennedy.

Schilders en leden van het Koninklijk huis staan bekend als meestal kleurrijke figuren en mensen met een sterk kosmopolitische inslag.

Zonder alle namen van basisscholen te noemen lijkt het op een poging om vooral niet al te nationalistisch over te komen. Om ook uitnodigend te zijn voor niet-Nederlanders.

De vraag bekroop mij of de naamgeving bij nieuwe islamitische scholen in Nederland een vergelijkbare insteek bij het kiezen van een schoolnaam gehad hebben.

Bedir school, Uden

Deze school haalde tweemaal landelijk het nieuws. Eerst nadat deze school in de brand werd gestoken door boze jongeren na de moord op Theo van Gogh. De tweede maal doordat de premier deze school bezocht, immers een afgebrande school is ernstiger dan een moord.

Deze school is genoemd naar de slag van Bad’r, of in het Turks Bedir. Dit was de eerste veldslag die de moslims wonnen. Na overvallen van karavanen door moslims kreeg een van de karavanen een escorte mee. Na een reis vanaf Syrië blokkeerden de moslimstrijders de bronnen bij Bad’r. De veldslag werd volgens overlevering beslist na hulp van engelen. Deze beschermde karavaan toch kunnen beroven wordt gezien als een heuglijke gebeurtenis.

Eigenlijk is het noemen van een school naar een gewonnen veldslag op ongelovigen zou net zoiets zijn als een Japanse school in Nederland oprichten met de naam Javazee.

Tariq Ibnoe Ziyad, Eindhoven

Kwam bijna gelijktijdig met de Badir school in het nieuws nadat een fors formaat rotje afgestoken werd bij de voordeur.

In 711 viel de Moor Tariq Ibnoe Ziyad Spanje binnen, zonder uitnodiging en zonder provocatie- ook niet uit zelfverdediging. Een rover op zoek naar slaven en buit.

Een voorbeeldfunctie die suggereert dat moslims recht hebben op land van ongelovigen.

Overigens is Marcouch een fan van Tariq Ibnoe Ziyad.

Salah Eddin El Ayyoubi, Helmond

Een recent overzicht kwam tot de conclusie dat 85% van de islamitische scholen fraudeerde. Dit is er een van.

Salah Edin El Ayyoubi is beter bekend als Saladin in het westen. Deze Koerd heroverde Jeruzalem op de Kruisvaarders.

Iemand die ongelovigen verslaat is blijkbaar een goed voorbeeld voor de jonge moslims in Nederland.

Al Khaldoun, Rotterdam

Ook een school die lustig graait in de zuurverdiende belastingcenten van ongelovigen. Een mooie gelegenheid voor de nieuwe burgemeester Aboutaleb om deze school een lesje te leren.

Al Khaldoun is een van weinige islamitische geleerden. Volgens de website van de school zelf de grondlegger van Sociologie, hoewel sociologen hier anders over denken. Een van de conclusies van deze meneer was dat zwarte mensen geschikt zijn voor slavernij, omdat deze dichter bij dieren staan. Kortom, werk aan de winkel voor Neerlands anti-racisme clubjes. Laat deze de spandoeken ontrollen en deze schoolnaam uit het straatbeeld te halen.

Assidieq, Amsterdam De Baarsjes de waarheidsgetrouwe, Aboe Bakr, de waarachtige

De school heeft connecties met de radicale El Tawheed moskee, de praktijk daarvan is beschreven in het boekje “Haram” van een ex-lerares Fenny Brinkman.

De school hanteert een orthodoxe islamitische onderwijsstijl, ongetwijfeld strenger dan op veel plekken in islamitische landen. Sluier voor docentes is verplicht.

Hoe edel is het om een school te vernoemen naar iemand die zijn 6-jarige dochter laat huwen aan een volwassen man voor seksueel genot.

Aboe Bakr was de eerste kalief. Het islamitisch territorium wat onder leiding van Mohammed was veroverd werd nog verder uitgebreid met westelijk Irak, Libanon en Syrië. Deze vredelievende man, islam is vrede immers, werd dodelijk ziek tijdens het beleg van Damascus.

El Faroeq Omar, Amsterdam de 2e kalief, na Aboe Bakr

Omar zette het beleid voort van Aboe Bakr, meer veroveringen volgden. In de 10 jaar van zijn bewind werden de rest van Irak, Iran, stukjes van Afghanistan en India, oost Turkije, Jordanië, Israël, ruime kuststroken van Egypte en Libië en stukjes van de Kaukasus veroverd. Een andere kant van Omar was dat hij ook van gedichten hield, lezen en schrijven geleerd had en wetten opstelde. Een school zou liever beter genoemd zijn naar iemand die van poëzie en recht zijn hoofdtaak maakte, zonder oorlogszuchtigheid.

Waarom eigenlijk scholen noemen naar kaliefen? Is het kalifaat soms een aanbevelenswaardige staatsvorm?

El Amien, Amsterdam Bos en Lommer, de betrouwbare, roepnaam Mo.
Deze school was zelf weinig betrouwbaar, vanuit een Nederlands oogpunt.

De voorzitter regelde voor zijn vrouw, zoon en zichzelf een baan bij deze school. Geld werd betaald aan 10 full time administrateurs en aan niet-geregisseerde schoonmaakbedrijven. Een half miljoen aan subsidies was onrechtmatig besteed.

As Soeffa, Amsterdam 1e madrassa in Medina

Het profeetschap van Mohammed is onder te verdelen in twee perioden: de Mekka- periode waarin Mohammed vooral met prediking probeerde volgelingen te winnen, en een Medina-periode waarvandaan overvallen en militaire expedities vertrokken.

Een madrassa in Medina lijkt mij zich vooral op expansie en verwerkelijking van islamitische superioriteit gericht te hebben.

Overigens zijn nu zowel Mekka als Medina verboden voor niet-moslims.

Mammeloe | 03-03-13 | 21:33

@necrosis: LOL

Morgen maar weer beobachten ..

Mammeloe | 03-03-13 | 21:22

martinned | 03-03-13 | 20:32 |
Wat een veel belangrijker punt van dat artikel is, is dat er blijkbaar een kleine negentig organisaties zijn, wier enige doel het 'ies rasiesme'-roepen lijkt te zijn. Deze organisaties worden uiteraard gesubsidieerd met uw en mijn belastinggeld.

Teiltjes Tekort | 03-03-13 | 21:13

Ik zou het me voor kunnen stellen als het een international school is voor Turkse expats. Maar de werkelijkheid is anders.

Hei-kneuter | 03-03-13 | 21:10

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:37 | + 0 -

En zo is het. Het zal wel geen pijn hebben gedaan. Een goedenavond Irma.

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:40


Supermatthijs | 03-03-13 | 20:29 |
Raam probleem? Zegt me niks, zal wel ouderwets slap geouwehoer zijn geweest :-)

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:37

Bas Heijne gisteren:

Zelfs het Marokkanenprobleem doet verdacht Hollands aan. In een brandbrief, die werd ondertekend door een kleine negentig Marokkaanse organisaties, wordt de Tweede Kamer deze week opgeroepen in het komende debat te benadrukken dat die Marokkanen in de derde generatie gewoon Nederlanders zijn – en dat het bovendien met veel Marokkanen wel goed gaat.

Een kleine negentig organisaties.
(...)
Was ik een goed boerende Nederlandse Marokkaan, ik zou me over dat debat geen zorgen maken. Pas als je gestigmatiseerd wordt, hoor je er hier echt bij.

www.nrc.nl/heijne/2013/03/03/nationaal...

martinned | 03-03-13 | 20:32

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:26 | + 0 -

Jullie hadden een raam probleempje dacht ik. Maar ik kan het mis hebben natuurlijk.

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:29

@Watapatja | 03-03-13 | 19:38

In Nederland wel. Art. 23(7) Gw, op cit.

martinned | 03-03-13 | 20:27


Supermatthijs | 03-03-13 | 20:19 |
Ging het niet zo goed met kaas?

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:26

Jim Lovell | 03-03-13 | 20:21 | + 0 -

Lul, ze helpen mij keurig bij de plaatselijke super.

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:22

rechtvaardigerechter | 03-03-13 | 20:19 | + 0 -

Die is wel mooi en hing destijds ook in het klaslokaal maar ik ga toch voor die NSB vlag van PVV, goed ?

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:21

Ja die meiden van Marokkaanse afkomst doen het heel erg goed wanneer ze een InHolland opleiding doen.

Jim Lovell | 03-03-13 | 20:21

Supermatthijs ..... 20.16
De Turkse vlag?

rechtvaardigerechter | 03-03-13 | 20:19

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:15 | + 0 -

Zo is het maar net, en gaat het weer een beetje met Kaas ?

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:19

rechtvaardigerechter | 03-03-13 | 20:14 | + 0 -

Ik ga de vlag uithangen, je was nu voor het eerst een beetje grappig. Tsja.

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:16

omanders | 03-03-13 | 20:13 |
In de draad al genoeg over geplempt.

Watapatja | 03-03-13 | 20:15

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:09 |
Hierover dan. Op naar. De volgende discussie...:-)

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:15

Supermatthijs .......
Volgens het arbeidstijdenbesluit dient u nu een verplichte pauze te nemen, tsja.

rechtvaardigerechter | 03-03-13 | 20:14

@Watapatja | 03-03-13 | 19:41

Weet je, als dat zo is, waarom zet je dat niet in je reactie? Nu heb ik er geen fluit aan wat je zegt. Het komt neer op "niet waar".

omanders | 03-03-13 | 20:13

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:04 | + 0 -

Die meiden niet, die beheersen de nederlandse taal vaak beter dan jij en ik. De knulletjes zijn weleens een probleem. En die moet je idd. niet pamperen maar hard aanpakken. Maar daar is iedereen het nu wel over eens.

Supermatthijs | 03-03-13 | 20:09


Supermatthijs | 03-03-13 | 19:58 |
We zijn. Inmiddels bij de derde generatie en ze spreken slechter Nedrelands dan de generatie ervoor. Dus lach maar om de taal onder de knie. En niks pamperen, zelf doen, dat moeten jij en ik toch ook?

irma zonderboezem | 03-03-13 | 20:04

schrok me rot van dat filmpje onder de link "hip".

Dit land gaat echt naar de klote met dergelijke achterlijke (letterlijk) ideeen, gebaseerd op 2000 geleden.
Joden en iets met Jezus kost ze al 2000 jaar ellende.
"Onze" kruistochten moeten we nog steeds voor naar de punt van de schoen kijken. Dat dit een wanhopige poging was de opmars van de Islam te stuitten (tot in Frankrijk werd iedereen "slaaf onder de lokale kalief of afgemaakt) laten we uit de boeken.
Kunnen we nog 2000 op de blaren gaan zitten voor ons slavernij verleden. Goed nieuws..... dat gaan we niet redden. Tegen die tijd is er al 1950 jaar geen Nederland meer.

Gedane zaken, als daar in deze al sprake van zou zijn, nemen geen keer.

Hou er mee op!!

SixBravo | 03-03-13 | 20:03

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:53

Iedere vent die een vrouw slaat, zwanger of niet, moet een pak op zijn donder krijgen.

wil geerders | 03-03-13 | 20:00

irma zonderboezem | 03-03-13 | 19:52 | + 0 -

hahaha, de taal goed onder de knie. Nee, die is te gemakkelijk. Dat beetje extra kan ten koste gaan van anderen maar is dat nou zo erg ? Maar in feite heb je gelijk met je punt dat je mensen niet moet pamperen. Maar helpen in een wat moeilijkere situatie is wel goed. Die meiden van allochtone afkomst doen het tegenwoordig heel goed. Daar kunnen hun broertjes een voorbeeld aan nemen.

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:58

wil geerders | 03-03-13 | 19:49 | + 0 -

En kan jij die Dion Graus niet eens verbieden zwangere vrouwen te slaan ? Dat is nogal onfatsoenlijk of niet ?

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:53

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:42 |
U mist iets En nog wel het belangrijkste! Namelijk dat dat extra's altijd ten Koste lijkt te gaan van anderen. In mijn schoolvoorbeeld bv plaatsen de turkse meisjes zich in een uitzonderingspositie door niet mee te doen met de rest vd klas aan belangrijke proefwerken en gymlessen ( dat is niet goed voor de band met je klasgenoten! Laat staan de integratie)
Al die remedial lessn ( door de belastingbetaler gesponsord uiteraard, niks bijdrage uit eigen zak) hadden best na schooltijden kunnen plaatsvinden. En een ander belangrijk punt is. Als je als Turk hier wilt wonen en voor vol aangezien eilt worden dan zorg je er zelf voor dat je de taal goed o der de knie hebt. Maar nee hoor, dat moest de school/ overheid maar ferzorgen. Het is een stukje mentaliteit Supertje!!

irma zonderboezem | 03-03-13 | 19:52

wil geerders | 03-03-13 | 19:49 | + 0 -

Oh ja, jij bent van de partij van het verbieden, dat is waar ook. Nou niet gelukt joh, en ze zijn maar wat blij met me.

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:50

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:43
Dat hadden ze jouw ouders ook moeten verbieden, druiloor.

wil geerders | 03-03-13 | 19:49

damnschreeuwer | 03-03-13 | 19:45 | + 0 -

Al die figuren van de bible belt.

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:47

kinderbijslag voortaan alleen nog maar voor het 1e kind. Dan zijn ze zo weer vertrokken naar hun zandbak.

damnschreeuwer | 03-03-13 | 19:45

maggoo | 03-03-13 | 19:40 | + 0 -

Nee man, dat is me verboden, snap jij dat nou ?

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:43

irma zonderboezem | 03-03-13 | 19:34 | + 0 -

Het doet me deugd je toch een beetje aan het denken te hebben gezet. Maar zijn die turkse meiden een beetje goed terecht gekomen ? Of weet je dat niet ? Wat ik bedoel te zeggen is dat ik me zo voor kan stellen dat dit voor jouw destijds een beetje lullig is geweest maar als het voor hen heeft geholpen is het toch goed ? Mensen met een achterstand, doordat bv. thuis de nederlandse taal niet wordt gesproken, een beetje helpen is toch niet slecht ? Dat maakt ze toch geen kutturk ?

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:42

omanders | 03-03-13 | 19:34 |
Het gelinkte artikel, gulen-ideologie, is walgelijk, maar heeft niets te maken met de werkelijkheid van deze school.

Watapatja | 03-03-13 | 19:41

@supermatthijs: Mag jij je voortplanten?

maggoo | 03-03-13 | 19:40

Hoewel ik een volledige vrijheid van onderwijs voorsta, zonder bemoeienis van de overheid, maakt het mij op zich niet uit dat er op de school in kwestie islamitisch godsdienstige lessen gegeven worden. Dat dit met belastinggeld gebeurt stuit mij uiteraard tegen de borst in combinatie dat men niet zo vrij is met het toestaan van andere op religieuze of ideologische gebaseerde scholen. Ik zit nu even mijn allu-hoedje op maar ik denk dat het heel Nederland zou bevreemden als men een school sticht op de leer van de ariosofie en daar naast het standaard leerpakket ingaat op de superioriteit van de Arische Volkoren (Europeanen, Indiërs en Perzen), wat hebben deze volkoren gemeen, welke talen historie delen ze etc. etc. De kinderen leren naast het Nederlands, Sankriet, Hindu en Farsi en zullen geleerd worden dat de bakermat van het Arierdom ligt in de Kaukasus, in Amerika onder andere te herkennen aan de benaming voor blanke: Caucasian

Tointje | 03-03-13 | 19:40

Teiltjes Tekort | 03-03-13 | 19:30 |
Religieuze scholen worden niet door de overheid gefinancierd. In een seculiere staat vind ik het niet kunnen, alles naar openbaar onderwijs.

Watapatja | 03-03-13 | 19:38

Supermatthijs | 03-03-13 |
Ach ja vroeger op de middelbare school. Ik had ook 3 Turkse meisjes in de klas. En die kregen extra Nederlandse les want zielig/achterstand enz u kent het wel?!
En die lessen Nederlands waren natuurlijk niet na schooltijd. Nee, die konden ze zelf ( ja dat leest u goed) indelen met de remedial teacher. En dat deden ze natuurlijk tijdens proefwerk van wiskunde, want dan konden ze nog een paar dagen extra leren omdat ze dan zelf met de wiskunde leraar een afspraak konden maken om dat proefwerk in te halen.
Of tijdens gym ( snapik, had ik ook een bloedhekel aan de shuttle run of kut cooper test) en zo hadden ze toen al ( 25 jaar geleden) de schoolleiding in de zak. Ik heb er weleens iets van gezegd. Moest ik bij de directie komen want wat dacht ik. Ik deed in hun ogen aan discriminatie doorveaagtekens te zetten bij de invulling van de remedial lessen.
Je kan in dit land niks zeggen of het is discriminatie. Dat was toen al en nu nog steeds, en daarom loopt het ook de spuigaten uit met gedrag van allochtonen. Ja dat woord gebruik ik gewoon.want ik hou niet van dat spastisch polotiek correcte geneuzel. Je hebt kutturken,maar ook kuttokkies. Ik kots op beide groepen. En zo is het !

irma zonderboezem | 03-03-13 | 19:34

@Watapatja | 03-03-13 | 19:15

Op het gelinkte artikel.

omanders | 03-03-13 | 19:34

@President Babboe Bab | 03-03-13 | 19:24
No we don't.

Sterker nog, we don't have a fucking clue.

Als dat namelijk wel zo was zouden dit soort achterlijkheden tot het verleden behoren.

Welk land laat zich wegpesten op eigen terrein?

Dan ben je gewoon fucking clueless.

#feit

Parsons | 03-03-13 | 19:32

Goei sgool, tsja.

rechtvaardigerechter | 03-03-13 | 19:31

Watapatja | 03-03-13 | 17:33 |
Van mij mogen er best indoctri... eh, religieuze scholen zijn. Iets met vrijheid van meningsuiting en zo. Ik ben er alleen op tegen dat er kinderen geïndoctri... eh, op deze manier onderwezen worden van mijn belastinggeld.

Teiltjes Tekort | 03-03-13 | 19:30

"Q" van I am a quitter?
Of van ‘Quid non sentit Amor’, Jacob Cats, Minnebeelden (1627)
hfakker | 03-03-13 | 18:21 | + 1
Nummer 1: de "Q" :-)

meneer Q | 03-03-13 | 19:28

Het wordt langzaam aan "preaching to the choir" op dit medium. We already know what is happening!

President Babboe Bab | 03-03-13 | 19:24

wil geerders | 03-03-13 | 19:22 | + 0 -

Ook goedenavond, grote geblondeerde leider.

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:24

Hahaha, draai dit eens om. Een Nederlandse school in Turkije waar de leerlingen wordt geleerd dat Turken varkens zijn, allemaal.

En afgeslacht moeten worden waar je ze tegenkomt, allemaal.

Hahahaha!

Parsons | 03-03-13 | 19:23

@arie181818 | 03-03-13 | 19:01 | + 0 -
Geen flauw idee.

Feynman | 03-03-13 | 19:23

@Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:46 |

De Donkere Europese middeleeuwen zijn vooral een spookbeeld van ongeinteresseerden. Wie zich erin verdiept ziet dat al heel snel. Maar ja, als je de goede school had gevolgd die je met alle aplomb hier ten berde brengt, dan had je wel geweten dat tegenover Avicenna een Siger van Brabant stond.

omanders | 03-03-13 | 19:23

Supermatthijs | 03-03-13 | 18:35
Goh!... lulhannes.

wil geerders | 03-03-13 | 19:22

Watapatja | 03-03-13 | 19:09 |

Ik heb wel de moeite genomen dat rapport van de inspectie op te zoeken en door te lezen. U heeft gewoon gelijk. Maar dat willen ze hier niet horen. Past niet in hun wereldbeeld.

Chow | 03-03-13 | 19:18

irma zonderboezem | 03-03-13 | 19:13 | + 0 -

Ik weet nog van de lagere school dat we bv. een turkse week hadden en die mensen toen enorm hun best deden om iets van begrip voor hun cultuur te kweken. Maar dat is iets slechts begrijp ik hier. Een beetje kennis van andere culturen, dat moeten we niet willen. Nee, gescheiden scholen en het liefst ook gescheiden openbaar vervoer en gescheiden strafrecht. Daarmee kom je er wel, natuurlijk.

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:17

omanders | 03-03-13 | 19:14 |
Waar baseer je dat op?

Watapatja | 03-03-13 | 19:15

Het lijkt wel of het verstand in Nederland zich concentreert op GS!

lanexxx | 03-03-13 | 19:14

@miko | 03-03-13 | 18:34

Ik heb dan ook de indruk dat deze school niet mulri-etnische bedoeld is. Deze school lijkt vooral bedoeld om Turken in een Turkse wereld op te laten groeien.

omanders | 03-03-13 | 19:14

@Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:46
Dit zullen ze op iedere school leren en over het verval na de tijd van Constantinopel hoor je niemand.
Ik kan mij een oud liedje herrinderen over 'Constantinopel, daar lopen de meiden in hun blote gat etc. etc.' Dat moet wel schrikken zijn geweest dat je op dat reisverhaal in Instanbul uit het vliegtuig stapte en de ene zwarte vuilniszak na de andere zwarte vuilniszak voorbij kwam lopen?
En iedereen maar schreeuwen over die hakkenbar. Ben je daar geweest in de Joodse wijk en heb je gevraagd hoe geweldig zij het vonden daar te wonen onder Erdogan?

Kees8374 | 03-03-13 | 19:14


Supermatthijs | 03-03-13 | 19:08 |
Maak je geen zorgen, ze leren ze snel genoeg kennen. Daar hoef je niet voor met ze in de klas te zitten

irma zonderboezem | 03-03-13 | 19:13

@Supermatthijs | 03-03-13 | 19:08
Zijn dat dan geen Nederlanders? Vieze racist!

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 19:11

frank87 | 03-03-13 | 18:57 |
Een stelling gebaseerd op 1 ingezonden brief van een gefrusteerde ouder en direct tot waarheid uitgeroepen.

Watapatja | 03-03-13 | 19:09

Je moet als ouder ook niet willen dat je kinderen zich alvast een beetje voorbereiden op een maatschappij waarin ook turken en marokkanen leven. Stel je voor. Je zou eens iets van toenadering krijgen.

Supermatthijs | 03-03-13 | 19:08

@Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:42
ja dat zal ze goed doen! Zichzelf vervreemden van de wereld in een ander land. Weggetrokken worden van de buurkinderen waar ze net mee bevriend zijn.
De meeste van de Nederlandse scholen zijn prima in orde, helaas is er een kleine groep van scholen waarop jij je mening baseert. Generaliseren heet dat.

arie181818 | 03-03-13 | 19:05

Ben met zoon ook naar deze school geweest in het kader van de schoolkeuze. Het viel meteen bij binnenkomst op dat er bijna alleen allochtonen naar de open dag waren gekomen. Op een enkele na in volledig traditionele kledij. De directeur sprak superslecht Nederlands en had het alleen over de nieuw te bouwen school. Los van dat hele Gulengedoe hadden wij haarfijn door dat dit niet de school is voor ons kind. Nu maar hopen dat hij ingeloot wordt op een bontkraagvrije school.

Weerduivel | 03-03-13 | 19:03

@kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:36
Of de hoer speelt op haar 17de omdat haar vriendje en zij geld nodig hebben. Maar ja, als ik dat zeg ben ik een racist en als zij dat alleen maar doen met blanke meisjes zijn zij nog steeds een potentieel huwelijkskandidaat voor hun nicht uit het buitenland.

Ik hoorde pas nog zo'n verhaal hoe een blond meisje vertelde over haar vriendje dat vastzat in Spanje maar alleen was gearresteerd omdat hij anderen kende en hij niet bij betrokken was bij de smokkel. Maar ja, ze was blond. Dan krijg je dat soort verhalen, niet?

Kees8374 | 03-03-13 | 19:02

@Feynman | 03-03-13 | 17:33
mooie post, alleen heb ik die geloof ik gisterenavond ook al gelezen.. Welke mede-reaguurder citeer je?

arie181818 | 03-03-13 | 19:01

@roodrapje | 03-03-13 | 18:23 |
'Ondanks redelijke contacten, blijf je gewoon die stomme Hollander.'
.
Hoewel de nog steeds groeiende welvaart aan de 'Turkse Rivièra' uitsluitend te danken is aan het toerisme en aan de tienduizenden hier gevestigde buitenlanders (yabancı), blijven deze, ondanks alle vriendelijkheid van de Turkse bevolking, domme buitenlanders.
.
In hun ogen zijn wij ongelovigen (lees: barbaren). Over de autochtone spreken wij met alle liefde van het syndroom van Down. Kortweg: mongolen.
Ach, overal is wat...


Van Dikhout | 03-03-13 | 19:00

@Watapatja | 03-03-13 | 18:14
Dat zeg ik, in het verlengde van het bovenstaande stukje:
Het islamitisch is geisoleerd in de "huiswerkklasjes" en de school kan plotseling wel goed onderwijs geven.

frank87 | 03-03-13 | 18:57

@necrosis | 03-03-13 | 18:48
Naar politici moet je helemaal niet luisteren. Beter dan de krant kun je een boek lezen. Over Byzantium bijvoorbeeld.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:56

@Godsammekraken | 03-03-13 | 17:33
Ik geloof dat je het verkeerd begrepen hebt en het verkeerd gehoord hebt;
'Ach, binnenkort zijn zij ook allemaal Europeanen. Dan komt het vast goed'
Waarschijnlijk heb je gehoord dat iemand zei; 'Dan gaat het vastgoed'. Het vastgoed zal echter niet omhoog gaan in waarde.

Kees8374 | 03-03-13 | 18:56

Ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Lijkt me vreselijk, een school uitzoeken in de radstad waar je niet over de hoofddoekjes en bontkragen struikelt

irma zonderboezem | 03-03-13 | 18:56

Welles! Nietes! | 03-03-13 | 18:47 | + 0 -

Waarschijnlijk stomdronken haar stukje voor straks te typen.

Supermatthijs | 03-03-13 | 18:54

Waar is de wederkerigheid? Ik vraag het me dikwijls af bij het lezen van soortgelijke berichten. Alles moet maar gefeliciteerd en bekostigd worden omwille van behoud van identiteit.
Echter, een woord of blijk van dank jegens de cultuur die dit alles mogelijk maakt. Ho maar. De gunst werd gereduceerd tot een wettelijk verplichte vanzelfsprekendheid. Wat ooit begon als een geste de nieuwkomers op een comfortabele manier te doen gewennen in Nederland is uitgegroeid tot een dominante veeleisende papieren tijger met godsdienstige inslag.
Het is nu al te laat om die houding te corrigeren. Dit land is tot op het bot gesegregeerd op basis van etniciteit. Wat nu rest is damage control en hard ingrijpen waar religie de overhand krijgt.

Not Muhammad | 03-03-13 | 18:53

@eerstneukendanpraten | 03-03-13 | 18:46
2 weken dienen, 5k achterlaten en nog steeds niet geintegreerd in NL.

necrosis | 03-03-13 | 18:52

@Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:42
Zodra politici gaan lopen janken over Joods-Christelijk-Islamitisch gedachtengoed, weet je dat het foute boel is!
Weet je dat niet, dan geef ik de hoop op!

necrosis | 03-03-13 | 18:48

@neemjemoederindemali | 03-03-13 | 18:09 |
'Als ik mijn kind op een Turkse school wil doen ga ik wel in Turkije wonen.'
.
Doe je al een tijdje, alleen is het nog niet tot je doorgedrongen.

Van Dikhout | 03-03-13 | 18:48

Waar is Ebru eigenlijk! zit ze nog steeds bij de huiswerkbegeleiding?

Welles! Nietes! | 03-03-13 | 18:47

@ necrosis 18:39

Volgens mij is dat ook gewoon bij de ambassade af te kopen voor een paar duizend euro maar dat was meneer zeker niet van plan?

eerstneukendanpraten | 03-03-13 | 18:46

@necrosis | 03-03-13 | 18:39
Nou, stel je voor wat er van komt als kinderen iets van Istanboel leren. Het voormalige Constantinopel, centrum van het Oostromeinse rijk, Byzantium, de Oosters-orthodoxe kerk. Eeuwen centrum van de beschaving toen in het westen de donkere middeleeuwen waren uitgebroken. Dat zou verschrikkelijk zijn.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:46

Met die allochtonen is het altijd wij-zij, net hoe het ze uitkomt. Waarom zouden alleen Nederlands leren ald dalijk in grote delen van een grote stad voornamelijk hun eigen taal wordt gesproken. De Nederlander wordt volledig buiten gesteld (behalve dan voor het gratis geld en de zorg) maar voor de rest kopen ze alles in hun eigen winkels of hebben ze hun eigen mensen die ze adviseren (bij bv hypotheek of verzekeringen ...
)

GebuktIsGenomen | 03-03-13 | 18:44

kommabijmebinnen | 03-03-13 | 18:43 | + 0 -

Kan dat ook vanachter mijn toetsenbord ?

Supermatthijs | 03-03-13 | 18:44

En gaan we, behalve het slap reageren op deze site, nog iets inhoudelijks aan dit probleem doen? Wanneer is die grote demonstratie op het malieveld? Wanneer gaan we dan eindelijk massaal op de barricaden?

kommabijmebinnen | 03-03-13 | 18:43

Wie het beste met zijn kinderen voorheeft stelt ze sowieso zo min mogelijk bloot aan het Nederlandse onderwijssysteem. Zo jong mogelijk naar een kostschool in Engeland, de VS of Zwitserland.
Vanzelfsprekend is dit geen optie voor jankerds die hun kinderen groot willen brengen met de Nederlandse cultuur en niets dan de Nederlandse cultuur. Een kuiltje voor de jus. Boterhammen met pindakaas meenemen en dat dan lunch noemen. Je opwinden over medeweggebruikers die een regeltje overtreden. En zeikerige ingezonden brieven naar een locaal kutkrantje. Wat Nederland klein heeft gehouden, zeg maar.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:42

@Arhedis-Varkenjaab | 03-03-13 | 18:32
Ik heb geen kinderen, maar had ik ze wel, dan hoeven ze van mij niet te leren waar Istanboel ligt.
Mensen die kinderen dergelijke shit willen leren verkassen maar naar het land van herkomst.
Ik kan geen 5 weken op rij vrij krijgen van mijn werkgever, een collega (Turk) kon dat wel wegens het afkopen van zijn dienstplicht in Turkije.
Ik voel me gediscrimineerd!

necrosis | 03-03-13 | 18:39

Het is niet voor niets dat er zo'n groot vluchtelingenkamp verrees boven den polder, niet ver buiten Amsterdam.

Jan Passant mk2 | 03-03-13 | 18:37

@necrosis | 03-03-13 | 18:32
Dat is mooi voor jou. Maar ik blijf erbij dat deze ouder wel erg naief is als hij denkt dat dit soort zaken niet in dat dorp voor komen.Amsterdam, komop, daar vind je makkelijker humus dan pindakaas.

miko | 03-03-13 | 18:36

miko | 03-03-13 | 18:34 | + 0 -

Ik denk eerder toeval.

Supermatthijs | 03-03-13 | 18:35

@Vula | 03-03-13 | 18:22
Mijn kinderen hebben enkele jaren op privé scholen door gebracht. Dat waren wel multi-etnische scholen. Deden het altijd veel beter dan de lokale scholen.
Kan ook met geld,sociale klasse en opleidingsniveau van de ouders te maken hebben?
Denk ik.

miko | 03-03-13 | 18:34

Zo zie je maar weer: Een substantieel deel van de Turken hier wil ook niet met ons, en een substantieel deel der Nederlander wil niet met de Turken.

Dat is nou apart he.. Die multiculturele samenleving wordt eigenlijk alleen maar door een bepaald type autochtoon gewenst. Een soort gedwonge huwelijk, bedongen door een zelfaangestelde huwelijkstherapeut.

omanders | 03-03-13 | 18:33

necrosis | 03-03-13 | 18:25 | + 0

Daar is mis mee, dat de moslims dan onze scholen bezetten. In de huidige situatie is de school van mijn kind bijna hoofddoekvrij. Slechts één of twee moeders zijn besmet.

Arhedis-Varkenjaab | 03-03-13 | 18:32

@miko | 03-03-13 | 18:27
Gelukkig heb ik geen kinderen!
Dat scheelt 10 slokken op een PvdA-borrel!

necrosis | 03-03-13 | 18:32

1971. Ik weet nog goed dat er plots een Turks meisje bij ons in de brugklas kwam te zitten, Sibyl heette ze. Binnen 6 maanden sprak ze beter Nederlands dan wij.
Ze had wel een snor, dat dan weer wel.

SietseFliege | 03-03-13 | 18:32

Op het moment dat je in A'dam gaat wonen dan moet je toch weten dat je kind op de meest achterlijke scholen terecht kan komen? Ik bedoel die stad staat al jaren stil.Van progresief naar een van de meest achterlijke gebieden van NL.Als je kind op zo een school terecht komt zul je voor je rechten op moeten komen met dezelfde verbetenheid als dat de allochtonen dat doen.
Ik persoonlijk zou niet in Amsterdam gaan wonen in de eerste plaats.

miko | 03-03-13 | 18:27

De directeur heeft geen grip op die huiswerkbegeleiding. Uhuh. Geeft weer genoeg aan wat je aan dat volk hebt.

G,I. Jane | 03-03-13 | 18:25

Wat is er mis met niet-religieuze scholen?
Of zijn sommige partijen bang dat ze teveel moeten inleveren qua stemvee?

necrosis | 03-03-13 | 18:25

Is maar goed ook, anders kwam dat uitschot op de school van mijn kind terecht.

Arhedis-Varkenjaab | 03-03-13 | 18:25

En ik maar hopen dat het hier over een workshop kalkoenbraden ging. damn

Yabadabedoe | 03-03-13 | 18:24

Iedereen leerde toch dit liedje?
Waar ging het dan mis?
www.voorbeginners.info/kinderliedjes/t...

Al wie met ons mee wil gaan,
Die moet onze manieren verstaan.
'Zo zijn onze manieren...'

hfakker | 03-03-13 | 18:24

Integratie? Lol. Heb zes jaar boven een Turks café gewoond, misschien dat ze vriendelijk zijn in je gezicht maar wil jij niet weten wat er gezegd wordt achter je rug om. En maar lachen als je naar je werk gaat. Ondanks redelijke contacten, blijf je gewoon die stomme Hollander. Het zal mij allemaal aan mijn reet roesten..

roodgrapje | 03-03-13 | 18:23

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:42 | + 13 -
Niet zelden zijn ook dat (streng) religieuze scholen. Wel een andere religie, dat wel.

Vula | 03-03-13 | 18:22

Ik begrijp niks van dit stukje.

Tlex3433 | 03-03-13 | 18:22

@meneer Q | 03-03-13 | 17:53
"Q" van I am a quitter?
Of van ‘Quid non sentit Amor’, Jacob Cats, Minnebeelden (1627)

hfakker | 03-03-13 | 18:21

Dan stuur je je kind niet naar die school. Zeikerd.

Wie zijn kind naar een school stuurt enkel op basis van informatie in de scholengids van het Parool zou kunnen overwegen wat tijd te investeren in enkele bezoekjes aan zogenaamde "open dagen." Overigens is een huishouden met een zeikerige vader die het Parool leest geen ideale omgeving voor een kind om op te groeien.

Dmitri Dmitrievitsj | 03-03-13 | 18:20

@kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:42
Ja duh..

miko | 03-03-13 | 18:19

Interview met Martin Bosma:

“Ten years from now, everybody will agree with us,” Bosma told me. “At least about the EU. About mass immigration, I don’t know. Maybe they’ll still be in denial.”

“Ask anybody here what they think of Islam. They’ll say that, well, there are rotten apples everywhere.” “Even after everything that has happened?”
“Yes. They’re deluding themselves. They don’t want to face the truth. Because if you face it, you have to do something about it.”

“The Dutch form of nationalism is internationalism.” Besides, bending over backwards to accept the unacceptable “proves that we’re good human beings. And as soon as you start asking questions, you’re a right-wing extremist.” Still, he insisted, the bloom is at least somewhat off the multicultural rose. “Multiculturalism has lost its self-confidence and its glory. People don’t wear it on their sleeve anymore.”

“Every morning at 8:30, elite multiculturalists in the Netherlands drop their kids off at the “white schools” in which they’ve enrolled them so as to avoid contact with Muslims – “and then, at 9:00, they’re behind their desks, calling Geert Wilders a racist.”

t.co/EC77izT

drs.Nee | 03-03-13 | 18:18

@kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:52

Toch schrok ik van zijn reactie .. Angry Moslims.

Mammeloe | 03-03-13 | 18:17

moedeloos word je ervan, en maar tegen beter weten in blijven hopen en denken dat de samenleving vanzelf in elkaar glijdt... dat gebeurt niet!!
Het is hetzelfde als kinderen van verschillende niveaus met andere leeftijden hetzelfde te proberen leren. Dat gaat ook niet. Wake up.

Julius C. | 03-03-13 | 18:16

Ik ben die hele islamisering van dit land spuugzat, mag ik dat vinden?
Fijn, dank u.
Mensen die vinden van niet wens ik ongezien de typhus op een plek waar de arts flink moet zoeken.
Niet mee eens?
Stop die multiculti maar in je reedt en schaam jezelf!

necrosis | 03-03-13 | 18:14

frank87 | 03-03-13 | 18:01 |
Ipv primair reageren op het woord turk, is het soms verstandig even te googelen. Dit is een uiterst moderne Montessori school door een private turkse organisatie geinitieerd. Het is dus geen islamitische school. Een school die uitstekend scoort bij de onderwijsinspectie en bij de ouders, ouders uit alle culturen. Hierbij ook aangetekend dat ik ook niet veel heb met de organisatie die er achter zit, maar dat heb ik ook bij andere private scholen, zeker scholen met een religieuze grondslag.

Watapatja | 03-03-13 | 18:14

Op de een of andere manier vinden onze PvdA landuitverkopers het meest verheffend dat we iedere vorm van eigen onderdrukte cultuur moeten opofferen aan achterlijke kolonistische haatculturen. Het is om te huilen.

smdyasc | 03-03-13 | 18:13

Allah snackbar. Dit keer is het de Ottemanan wel gelukt langs Wenen te komen. Nog even en we zijn een Turks/Marokaanse colonie. Intergratie gelukt zou je zeggen. Kan PvdA gelijk de grootste partij worden. Ishalla.

Boze massa | 03-03-13 | 18:10

Als ik mijn kind op een Turkse school wil doen ga ik wel in Turkije wonen.

neemjemoederindemali | 03-03-13 | 18:09

Uit de landen waar ze vandaan komen, Turken, Marokkanen, e.d.,
zijn verschijnselen als maatschappelijke rot, etnische spanningen, religieuze onderdrukking... de normaalste zaken van de wereld, gebaande paden van het dagelijks leven. Wij waren hieraan in het gefortuneerde Noorden langzamerhand ongewoon geraakt. Maar nu is het allemaal weer terug en het gaat niet meer weg ook, niet zolang wij leven. Want er zijn genoeg policore figuren die dit met hand en tand zullen verdedigen,
verwijzend naar zulke nobele idealen als verdraagzaamheid etc.
Zeker de helft van het land bestaat uit policore types die zelfs een volledige balkanisering van NL langs etnisch-religieuze lijnen zullen vieren als een eindoverwinning van de diversiteit.

Rest In Privacy | 03-03-13 | 18:08

@Reinaert | 03-03-13 | 18:00
Goede vraag, als de jongen in kwestie later een export-import business wil opstarten komt Arabisch zeker van pas.

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 18:08

@Reinaert | 03-03-13 | 18:00
Die haat-advocaat doet het toch vrij redelijk?
*je weet wat ik bedoel*

necrosis | 03-03-13 | 18:06

Misleiding?..... in Nederland door (semi) gesubsidieerde overheidsinstellingen?...... je.gelooft.het.niet.

Dhr. W. Anhoop | 03-03-13 | 18:04

Hee, die heb ik ooit als klant gehad. Wilden in Rotterdam een "Multiculturele" sgool opzetten en of ik de posters e.d. voor de open dagen wilde maken. Prima, ik ingezet op werkelijk alle cultuur die ik kon verzinnen: van Donker-Afrika-dingen tot Koreaanse shitzooi en Indiaanse Toestanden en ook Moslim-meuk. Maar dát was de bedoeling niet. Nee, er mochten alléén Islamitische figuren op. En géén "apen-dingen" (werd letterlijk zo gezegd). Die zaak heb ik toen maar bij het overkoepelende orgaan aangekaart en de hele zooi is niet doorgegaan. Bleek inderdaad een Islamitische mantelorganisatie te zijn.

FustViking | 03-03-13 | 18:03

@Watapatja | 03-03-13 | 17:32
Dat is nog geen moslim-school gelukt. Kennelijk gaat niet iedereen naar die "huiswerkklassen", want moslimfundamentalisten in Nederland zijn kennelijk niet goed voor de leerprestaties.

frank87 | 03-03-13 | 18:01

@kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:52:

Blijf je toch nog even zitten met de vraag wie van de twee het meest zinvol bezig is geweest: Arabisch leren lijkt me niet zo zinvol wanneer je je voorbereidt op een glanzende carrière in Nederland, of heb ik soms iets gemist?

Reinaert | 03-03-13 | 18:00

so what? dit land is al door en door verrot en niet meer te helpen.

braadlap | 03-03-13 | 17:59

Over 'sgolen' gesproken, het maakt wel degelijk uit waar je je kinderen dumpt.
Vraag maar aan Wouter en Femke, de voorvechters van een multiculturele samenleving die hun eigen kinderen liever op een 'witte school' dumpen, terwijl ze policor naar de bevolking wijzen.....

necrosis | 03-03-13 | 17:56

Dit Nederland heb ik al lang opgegeven... ze zoeken het allemaal zelf maar uit... gelukkig heb ik nog batterijen voor de afstandsbediening; laat de rest maar wegrotten in dit KUT-land; ze hebben het zelf gewild.

meneer Q | 03-03-13 | 17:53

@Mammeloe | 03-03-13 | 17:48
Maar hij heeft Arabisch geleerd, terwijl uw dochtertje de finesses van Angry Birds onder de knie heeft gekregen.

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:52

Ik ga een school stichten die enkel toegankelijk is voor blanke, autochtone kinderen.
Dan krijg ik ALLE slinkse media over me heen.

Eric Blair | 03-03-13 | 17:51

Wat een gezeik zeg elke jaar. Als ouder weet je donders goed waar je kind op school zit. Als de ouders alsnog niet tevreden zijn zullen ze hun kinderen naar de andere zwarte scholen in Amsterdam sturen, dus waar gaat het over?

nk88 | 03-03-13 | 17:49

Vraag aan Fins klasgenootje van mijn dochtertje van 5 na de krokusvakantie: "En, wat heb jij zoal gedaan?"
Antwoord: "Naar Arabiriese sgool, want ik ben Arabier".

???

Hij is een Fins berbertje van 5 in 020.

Mammeloe | 03-03-13 | 17:48

De turken weten zich overal goed tussen te wringen.

En dit gaat na een tijdje altijd mis door een fraude zaakje hier en een corruptieschandaaltje daar.

De nl overheid zegt dan foei, en na een tijdje begint het weer van voor af aan.

En die Turken maar lachen.

lady blabla | 03-03-13 | 17:47

@zeg maar jansen | 03-03-13 | 17:42
Ik ga voor de 'piek'!
Mag dat?

necrosis | 03-03-13 | 17:45

Het probleem van Turkse scholen in Nederland is de taalachterstand die de leerlingen oplopen.
En dan heb je een groep jongeren waar de PVV tegen ageert, maar waar de PvdA ook niet in wenst te investeren.
Laatstgenoemde steekt liever zijn kop in het zand, wat je niet ziet, bestaat immers niet!

necrosis | 03-03-13 | 17:44

@zeg maar jansen | 03-03-13 | 17:42
Euro of Lira... dat wordt een morele spagaat.

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:43

Waar is integratie überhaupt goed voor? Als het ergens goed voor was, lieten we de gastarbeiders eerst integreren alvorens aan de bak te gaan. Soms is het beter om sommige mensen opzettelijk ongeschoold te houden. (Denk maar aan de vele subsidie-sponzen, als ze ongeschoold waren, wisten ze nooit dat ze in aanmerkingen konden komen voor subsidie).

Lizio | 03-03-13 | 17:42

De enige goede scholengids is die van Elsevier, gewoon keihard afrekenen op prestaties. Dat blijken altijd de 'witte scholen' te zijn. Je verwacht het niet...

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:42

Onze volgende muntsoort is Lira.

zeg maar jansen | 03-03-13 | 17:42

Waar zouden de Nederlandse politici hun kinderen nu naar school brengen?

Mokum Kosher | 03-03-13 | 17:42

@martinned | 03-03-13 | 17:30
Kortzichtig.
Je zou ook beter naar de voorwaarden kunnen kijken. Dat werkt sterker in de hand dat er invulling wordt gegeven aan de inhoud.

hfakker | 03-03-13 | 17:40

Hoogwaardig, waardevrij onderwijs, dat is toch wat we willen?

Kennelijk geldt dit voor 'sommigen' in de samenleving toch niet helemaal, zij richten het onderwijs aan hun kinderen liever op een wat minder waardevrije wijze in, want stel je voor dat je kinderen er op enig moment een afwijkende mening op na zouden gaan houden!

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor deze (kennelijk Turkse) school maar ook voor vele Gristelijke scholen en ga zo maar door: er wordt onderwijs 'met een twist' aangeboden.

Maar dan wel een groot bord voor de deur: "PAS OP! INDOCTRINATIEGEVAAR!" Probleem opgelost. Gewoon een kwestie van even eerlijk communiceren en iedereen komt op een passende school terecht.

En dan nog het probleempje van de linksdraaiende lesmethodes en dito leraren oplossen. Komen we ooit ook nog wel uit!

Reinaert | 03-03-13 | 17:40

@Klefbek | 03-03-13 | 17:37
En wat doe jij er tegen?

hfakker | 03-03-13 | 17:38

Fast forward 20 jaar en dit land is niet meer. Integreren ho maar. Als je ergens anders heen verkast dien je ook te integreren maar in NL rolt men over.

Hopelijk blijft men dit openbaar maken en kan het tij nog worden gekeerd.

SDI | 03-03-13 | 17:38

Het lijkt soms op een jongen met heel veel zussen, die poppen en make up om te spelen krijgt, theeserviesjes en Tina's en alleen maar over schoenen gesprekken voert...
op een dag loopt zo'n jongen in een jurk, met make up op en noemt zichzelf 'Marcella' ipv Marc.
Mij niet gezien, mijn kind gaat op deze manier niet naar een gemengde, Turkse, gekleurde school. Wel een waar men Nederlands leert te spreken, leren, doen en zijn.
Daar kies je voor, waar je woont, wat je zegt, hoe je een school aanspreekt.
De maatschappij... dat ben jij.

hfakker | 03-03-13 | 17:37

Dit land is ons door de vingers geglipt.
Er blijft geen klote over van het land en de maatschappij waarin ik geboren ben.
Diep triest.

Klefbek | 03-03-13 | 17:37

"Het is goed voor Sterre en Madelief om in contact te komen met verschillende culturen."
Totdat Sterre zelfmoord pleegt vanwege het pesten en Madelief op haar 14e een hoofddoek wil.

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:36

De culturele achtergrond van de lln is wel een afspiegeling van de wijk waar de school is gevestigd.

Watapatja | 03-03-13 | 17:36

ROTFL: "Je zal toch als niet-Turkse ouder je kind op basis van deze informatie naar deze multiculturele school sturen"
Dan HAAT je je kind, dat is duidelijk.

kapotte_stofzuiger | 03-03-13 | 17:34

Maar wil je je kind op een normale school laten gaan, dan moet je loten.

Petrus de Rewa | 03-03-13 | 17:33

Ach, binnenkort zijn zij ook allemaal Europeanen. Dan komt het vast goed. Toch?

Godsammekraken | 03-03-13 | 17:33

Dicht met die religieuze scholen.

kicktherabbit | 03-03-13 | 17:33

Volledige seculariteit doorvoeren. Alleen nog openbaar onderwijs.

Watapatja | 03-03-13 | 17:33

Porno is 18+, gedestilleerd is 18+, prostitutie is 18+, het leger is 18+, waarom is godsdienst niet 18+ ?!?

Feynman | 03-03-13 | 17:33

"Democratie is als een tram, als je je besteming hebt bereikt, stap je uit.”
== Recep Tayyip Erdogan

Godsammekraken | 03-03-13 | 17:32

Maar de school scoort bij de inspectie een ruime voldoende.

Watapatja | 03-03-13 | 17:32

*Takkiyya alert*!!!

Godsammekraken | 03-03-13 | 17:30

Dit land.... laat maar.

HetMannetje! | 03-03-13 | 17:29

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino