achtergrond

Geenstijl

BRIEF. Een Turkse school, goed voor de integratie?

turksnl.png Een brief. Verzonden naar de brievenrubriek van het Parool, maar met een cc'tje naar de stijlloze inbox. Gaat over een Turkse gemengde school in 020 die in het nieuws was vanwege wrijving rond de Gülen-ideologie. Segregatie mag namelijk wél als het door niet-Nederlanders gedaan wordt. Het is sowieso helemaal hip momenteel, dus hier alvast de Brief van de Dag van het Parool van aanstaande maandag. "Geachte redactie. In een artikel in uw krant over de ruzie op het Cosmicus Montessori Lyceum lees ik dat 50% van de leerlingen op die school van Turkse afkomst is, dat slechts 18% autochtoon is (anders dan het woord 'allochtoon' mag dit woord blijkbaar nog wel gebruikt worden). De school is vijf jaar geleden opgericht door de Turkse politiek-islamistische stichting Cosmicus en ook is er in het artikel sprake van Turkse leraren die Turkse leerlingen op school aanmoedigen om naar huiswerkbegeleiding te komen. Op school wordt namelijk geen godsdienstonderricht gegeven, maar op de huiswerkbegeleiding komen wel Turkse islamitisch-theologische boeken aan de orde. De directeur van de school is een Turkse Nederlander. Hij heeft geen grip op die huiswerkbegeleiding, zegt hij. Die begeleiding gaat buiten de school om. Nou, nou, denk ik. Zoveel Turks bij elkaar. Is dat wel goed voor de integratie? In het artikel wordt niet gesproken over de bekostiging van de school. Die zal dus wel geheel door de Nederlandse overheid worden gefinancierd. Jammer dat daar in het artikel niets over gezegd wordt.
Ik pak de Scholengids van het Parool er eens bij. Het Cosmicus Lyceum (gesitueerd achter de Ceintuurbaan in de Pijp) is er slecht in te vinden, want staat niet in Zuid gerubriceerd maar in Amsterdam Oost. Maar dit terzijde. De vette kop boven de informatie luidt: Veel culturen op één school. In de alinea over het onderwijsconcept van de school komt het woord wereldburgerschap twee keer voor. Onder het kopje huiswerk staat dat de school drie uur huiswerkbegeleiding per week geeft (hoe zit dat dan, meneer de directeur?). De leerling en de lerares op de foto bij de informatie zijn alle twee niet van Turkse afkomst, hooguit een beetje multicultureel. Het jongetje heeft deze school gekozen omdat er 'veel culturen op één school zitten', zegt hij. Verder alles net zo fijn en interessant als bij alle andere scholen in de gids. Het woord Turks komt op de hele informatiepagina niet voor. Je zal toch als niet-Turkse ouder je kind op basis van deze informatie naar deze multiculturele school sturen. Als je op de open dag de verschillende culturen niet zo goed uit elkaar kunt houden (en die willen we toch helemaal niet uit elkaar kunnen houden, iedereen is toch medelander?), dan zit je kind dus na de vakantie op een school die voor de helft uit Turks-Nederlandse leerlingen bestaat, met een Turks-Nederlandse directeur die geen invloed heeft op de huiswerkbegeleiding en veel Turks-Nederlandse leraren die de Turks-Nederlandse leerlingen aanmoedigen om naar aparte islamitische huiswerkbegeleiding te komen. Het Parool zou de Scholengids voortaan beter Scholenreclamefolder kunnen noemen. Wat vindt u zelf, Parool, is er in uw Scholengids sprake van misleiding? Hoogachtend," NAW bij redactie bekend

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.