Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Tentamen. Racisme duiden met GeenStijl

ijveer020.jpg.jpg Casus: Vanaf de kade achter Amsterdam Centraal Station varen gratis veerpontjes over het IJ naar diverse bestemmingen in Noord. Bij de halte van het pontje naar IJplein staat een keurige Nederlandse dame van rond de 70 jaar met kort krullend grijs haar. Ze heeft haar blauwe regenjas goed dichtgeknoopt tegen de wind en vraagt aan niemand in het bijzonder: "Is dit de boot naar het Tolhuis (een restaurant aan de Buiksloterweg - red.)?" Een klein, rond moslimvrouwtje van middelbare leeftijd reageert: "Nee m'frouw, dat ies die andere", zegt ze, wijzend op de pont naar de Buiksloterweg die net aan komt varen. Ze draagt een zelfde soort regenjas als de bejaarde vrouw, maar dan beige van kleur. Haar strak omgeknoopte hoofddoek kleurt netjes bij haar jas. Ze glimlacht. Het oude vrouwtje kijkt naar de moslima, knikt en draait zich om. Aan een Nederlandse jongeman die met zijn fiets aan de hand ook op de pont naar IJplein staat te wachten, herhaalt ze haar vraag. "Is dit de boot naar het Tolhuis?" Enigszins verbaasd omdat de vrouw het antwoord al heeft gekregen, wijst de jongeman naar de aankomende pont en zegt: "Nee mevrouw, dat is die andere." De bejaarde vrouw dankt de jongeman vriendelijk en loopt zonder om te kijken naar het moslimvrouwtje in de richting van het andere pontje. Vragen: Geef bondig doch beargumenteerd antwoord op de volgende deelvragen. 1. Hebben we hier te maken met racisme en zo ja, waarom? 2. Beschrijf hoe we deze frictie tussen allochtonen en autochtonen voorgoed uit de samenleving kunnen verbannen. 3. Onderbouw aan de hand van dit voorbeeld hoe deze situatie de schuld is van GeenStijl, de Ombudsman van de Volkskrant en/of de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Gelieve de antwoordformulieren, voorzien van reaguurdersnick en spellcheck, vóór morgenochtend 09:00 uur in te dienen. Er zijn geen studiepunten te verdelen en er valt ook niets te winnen. Desalniettemin: veel succes en niet spieken op Joop.

Reaguursels

Inloggen

@Anoniemtje | 26-11-12 | 21:55

Ik heb het ook niet verzonnen...

Maar naast dat, maak ik één foutje: het gaat om gemeenschappelijk erfgoed, die een huidige etniciteit vorm heeft gegeven.

Geaardheid staat daar dus buiten. Daarom verdient het dus ook onder aparte noemer de bescherming tegen racisme.

Reaguurders hebben (nog) geen gemeenschappelijk erfgoed. Daarom zijn zij nog vogelvrij.

Racisten hebben ook niet per se een gemeenschappelijk erfgoed. Is ook niet nodig, om een bepaalde, of meerdere etniciteiten onheus te behandelen vanwege die etniciteit.

Hoe lang een bepaalde overtuiging of eigenschap dan wel in een cultuur moet voorkomen om het een eigen etniciteit te mogen noemen, is me dan ook weer niet helemaal duidelijk.

Maar nogmaals: ik heb die shit ook niet verzonnen...

ZKH EénOog | 26-11-12 | 22:56

@ZKH EénOog

En wij behoren tot de ethniciteit van Geenstijl-reageerders met twee e's in de naam...

Ik vind het erg nietszeggend er ook vreemd dat dit op deze manier is opgenomen. Dit zou bijvoorbeeld ook betekenen dat racisten een etnische groep vormen en dus ook beschermd zijn? Ze delen tenslotte ook een overtuiging.

Rest In Privacy | 26-11-12 | 21:55

@Anoniemtje | 26-11-12 | 21:30

nl.wikipedia.org/wiki/Etniciteit

Of in het kort: Ja, 'etniciteit' is een catch-all.

Eén persoon kan tot meerdere etniciteiten behoren. Soenieten en Sjiieten zijn twee verschillende etniciteiten, en toch horen beiden tot de etniciteit islamiet.

Zo ook voor refo's, katholieken en christenen.
Vlamingen, Walen en Belgen.
Nichten, potten en homoseksuelen.

Vul maar aan.

ZKH EénOog | 26-11-12 | 21:50

@ZKH EénOog

Ik was onder de indruk dat etnisch niet-kiesbare eigenschappen betrof (aangeboren).

Dit is dan gewoon een idiote catch-all ? Op deze manier valt er wel erg makkelijk een groep te maken.

Rest In Privacy | 26-11-12 | 21:30

@Anoniemtje | 26-11-12 | 20:08

Hoeft ook niet meer, aangezien 'etnisch' die lading al dekt. Omdat het naast de eerder genoemde ook culturele groeperingen kan omvatten, waar een groepering, waarvan hun gemeenschappelijke cultuur op een religie gestoeld is, er ook één van kan zijn.

Voorbeeld: In het Joegoslavië conflict had je, kort door de bocht, drie etnische hoofdgroeperingen. De Serven, de Kroaten en de (Bosnische) Moslims.

En ook in ons eigen land, heb je belangenorganisaties, die opkomen voor hun eigen etnische groep, zoals kerkgenootschappen en moslimorganisaties bijvoorbeeld.

ZKH EénOog | 26-11-12 | 20:25

Casus: 5 kudtfinnen verkrachten fuif-travo in B. te B.
Fuifnummer weigert zich te laten naaien door fin nr.6 en geeft niet eens de pin-code van z'n gsm af.

Vragen: Geef bondig doch beargumenteerd antwoord op de volgende deelvragen.
1. Hebben we hier te maken met racisme en zo ja, waarom?
2. Beschrijf hoe we deze frictie tussen allochtonen en autochtonen voorgoed uit de samenleving kunnen verbannen.
3. Onderbouw aan de hand van dit voorbeeld hoe deze situatie de schuld is van GeenStijl, de Ombudsman van de Volkskrant en/of de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

antwoorden:
1. ja, natuurlijk, want racisme is overal!
2. glijmiddel vermindert de frictie tussen autochtoon en allochtoon in dit geval
3. schuld van geenstijl; is altijd schuld van GS!

dekogelkwamvanlinks | 26-11-12 | 20:12

@ZKH EénOog

"gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong"

Religie valt duidelijk niet in deze lijst te bespeuren.

Rest In Privacy | 26-11-12 | 20:08

@LordNobady | 26-11-12 | 08:03

Klopt. Zelfs door de Verenigde Naties, die de definitie van racisme heeft opgerekt van ras naar etniciteit.

"Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent raciale discriminatie "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven".[1]"
nl.wikipedia.org/wiki/Racisme

En aangezien je op basis van geloofsovertuiging een etnische groepering kan benoemen, vallen islamieten, ondanks het ontbreken van een gemeenschappelijk ras, wel degelijk op "racistische gronden" te discrimineren.

Dus, JA. Juridisch is hier wel degelijk aan te doen, als mevrouw een 'racistische' bedoeling hiermee had.

ZKH EénOog | 26-11-12 | 19:44

Geen racisme, ik zou het overigens ook aan iemand anders vragen als iemand zo duidelijk het hebben van delusies adverteerd. Mevrouw duidt toch wel op iemand van volwassen leeftijd, en duidelijk te oud voor bovennatuurlijke denkbeelden.

Rest In Privacy | 26-11-12 | 19:11

Geen racisme want geloof is geen ras, dat is een keuze en als je die keuze maakt dan moet je niet lopen te zeiken dat mensen je niet geloven. Trouwens de Koran zegt dat je tegen ongelovigen hoort te liegen als moslim zijnde.

2. Door alle allochtonen met hoofddoekje te verbannen naar de zandbak

3. Geenstijl is altijd schuldig aan alle fouten die Nederland maakt.

Mittaneck | 26-11-12 | 14:54

1. Het betreft hier 2 Nederlanders en een moslim dame van een niet nader gespecificeerd Ras. Dus bepalen of het hier om racisme gaat is, op basis van de gestelde casus, niet mogenlijk.

2. Welke frictie? De oudere vrouw heeft 2 maal netjes antwoord gekregen en kan nu met een grotere relatieve zekerheid de juiste boot nemen.

3. Uit de tekst blijkt niet dat 1 van de personen in dienst was van GeenStijl, de Ombudsman van de Volkskrant en/of de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Dus wij kunnen de situatie gewoon toeschrijven aan een toevallige samenloop van omstandigheden.

davinci007 | 26-11-12 | 14:50

vaak denk je dat je de juiste weg weet, maar vraag je het nog als bevestiging. als iemand je dan een andere kant op stuurt, staken de stemmen, dus vraag je nog iemand om de knoop door te hakken.

BRickY | 26-11-12 | 14:36

1. Nee, maar met angst voor het grote onbekende (het moslimvrouwtje).
2. Paar jaar wachten: dan is iedereen die Nederland zonder allochtonen heeft gekend morsdeaud.
3. Faculteit sociale wetenschappen natuurlijk. Die hadden dit bij hun oprichting al moeten voorzien.

hournunsmeeop | 26-11-12 | 12:21

laat me raden: het is toch pontje 1. Zowel de nederlandse met hoofddoek, lichten de oudere vrouw verkeerd voor. De vrouw met beige regejas doet dit uit wrok jegens autochtone ouderen, de jongeman uit wrok tegen oudere-babyboomers.

Fred Janssen | 26-11-12 | 12:01

Een paar jaar geleden vroeg een hoofddoek me de weg. Omdat ze me aankeek alsof ik een stuk stront was omdat ik haar heb, heb ik haar de weg gewezen, maar wel de verkeerde kant op. Als je iemand iets vraagt kan je wel beleefd zijn en niet minsachting uitstralen.

ongelovigethomas | 26-11-12 | 11:17

deraderendraaien
Er zijn toch al politiemensen, juristen, rechters(althans in opleiding die ik ken) en politici van allochtone (islamitische) afkomst? Waarom lost jij het niet op?

Kaan78 | 26-11-12 | 11:02

@Kaan78 | 26-11-12 | 08:48
"De Oplossing:
Deze gecorrumpeerde beeldvorming moet deels worden gecompenseerd door meer "gewone" moslims in beeld te laten komen die "normaal" meedoen met SOAPS, kinderprogramma's, actualiteiten programma's en zoal op tv en radio. Hiermee kan een deel van de schade te niet worden gedaan."

Dat is geen oplossing.. dat is je ogen sluiten voor de ellende die ook door moslims, dan wel anderssoortige allochtonen wordt veroorzaakt.
Lees verder mijn oplossingen hierboven in de panelen.

deraderendraaien | 26-11-12 | 10:23

@Kaan78 | 26-11-12 | 10:00
Dan heb ik nog even een vraagje voor je Kaan.
Waarom neemt de moslimgemeenschap dan niet een beetje moeite om het uitschot dat jullie naam te grabbel gooit aan te pakken, om het e.e.a. te repareren dat ze vergallen in onze samenleving?

deraderendraaien | 26-11-12 | 10:16

Helemaal geen racisme! Gewoon 2x vragen om het zeker te weten, niets mis mee. Zoiets duiden als racisme is pas racisme!

NonaSuomy | 26-11-12 | 10:05

Schoorsteenveger | 26-11-12 | 09:31 | + 0 -
Als je met geforceerde acties iets kapot kan maken. Kan je toch ook een beetje moeite doen om het e.e.a. te repareren?

Kaan78 | 26-11-12 | 10:00

JA !!!!

De Moslimvrouw weigerd de Nederlandse vrouw te beantwoorden in FATSOENLIJK NEDERLANDS..., terwijl ze nota-bene in Nederland geboren is!

PURE RASSISME !!!

Muskatnuss | 26-11-12 | 09:34

Kaan78 | 26-11-12 | 07:54 |
"Deze gecorrumpeerde beeldvorming moet deels worden gecompenseerd door meer "gewone" moslims in beeld te laten komen die "normaal" meedoen met SOAPS, kinderprogramma's, actualiteiten programma's en zoal op tv en radio. Hiermee kan een deel van de schade te niet worden gedaan."
Ach, u bent een voorstander van geforceerde acties om de wereld te corrigeren teneinde deze te verbeteren? Dat soort gekunsteld karikaturaal gedoe is al talloze malen door de gutmensch ingezet om ons te hersenspoelen, tegen de stroom in en tegen beter weten in. Er moet helemaal niks worden gecompenseerd, er is helemaal niks te compenseren. Laat moslims gewoon zelf als 'normaal' in beeld komen in plaats van zich te laten vertegenwoordigen door geconstrueerde nepfiguren. Zou niet zo moeilijk moeten zijn.

Schoorsteenveger | 26-11-12 | 09:31

Ik ben allochtoon en ga studeren in Delft en woon op kamers met vier andere studenten.
.
Casus 1. Ik had voor drie maanden studiegeld bij me. Een jongen had een 2CV en wilde die kwijt. Hij heeft drie maanden aan m'n kop lopen zeuren en verkoopt mij die auto. Drie maanden later kan die auto naar de sloop.
.
Casus 2. Volgende zomer wil een jongen met mij op vakantie naar Frankrijk. Ik had geld, hij niet. Hij wil een VW-busje kopen, het wordt een auto. Maar we zijn opgelicht, de auto rijdt voor geen meter. Hij gaat dan zonder mij op vakantie met een ander en laat mij met de strop zitten.
.
Casus 3. Die twee jongens halen direct hun eerste jaar, ik niet.
.
Conclusie, Mauro moet niet blijven want kijk wat Nederland met jongens zoals hij doet.

Ikbeneenzelfbouwer | 26-11-12 | 09:27

1, het kan geen racisme zijn want de oude vrouw heeft altijd keurig PvdA gestemd.
2, frictie kunnen we uitbannen door vrouwen al hun rechten te ontnemen en te verbannen naar de keuken.
3, het is de schuld van GeenStijl, want die hebben zich in het verleden regelamtig negatief uitgelaten over politieke correctheid.

me,myself and IK | 26-11-12 | 09:22

Alleen al het feit dat dat ouwe mens geen hoofddoek draagt! Schande!

Schoorsteenveger | 26-11-12 | 09:20

necrosis | 26-11-12 | 08:59 | + 0 -
Voor een discussie/debat/overtuigen of beinvloeden heb je twee afwijkende meningen nodig. Ik vind het leuk om afwijkende meningen van mensen te horen/leren te ervaren. Dat is mogelijk bij Geenstijl. Het is overigens geen huisregel bij Geenstijl dat alleen idiote rederneringen mogen en de nuance mag ontbreken. Ik maak graag gebruik van "algemene normen" om in mijn communicatie bepaalde waardigheid in te brengen in deze "sjosiale" omgeving. Je hoeft daarin niet mee te gaan en dat is dan ook jouw keuze. Ik kan je wel vragen om daarin mee te gaan en dat is ook mijn keuze.

Kaan78 | 26-11-12 | 09:11

Niets is wat het lijkt

Islamofiel | 26-11-12 | 09:07

Het kan alleen racisme zijn als de moslim-vrouw een negerin of aziaat is, en zelfs dan wordt het volgens biologen lastig, omdat de mensheid eigenlijk geen verschillende rassen kent. De genetische verschillen zijn te klein!
.
Persoonlijk voorkom ik dit soort situaties gewoon door moslims nooit iets te vragen, want er is natuurlijk altijd de goede moslim-gewoonte van de 'taqqiya', hetgeen betekent dat een moslim tegen ongelovige honden, zoals ik, altijd mag liegen. En ik ben me daar een partij ongelovig, dat wil je niet weten...

Brou Is Back | 26-11-12 | 09:05

aaye... te laat.

MalteseKnight | 26-11-12 | 09:01

@Kaan78 | 26-11-12 | 08:48
Er zijn anders zat politiek correcte sites waar je terecht kan....
Waarom juist op GeenStijl?

necrosis | 26-11-12 | 08:59

@Kaan78 | 26-11-12 | 08:48

Je dacht toch niet dat ik een discussie met jou heb. LOL. Ik heb wel wat beters met mijn tijd te doen.

roze_bril | 26-11-12 | 08:57


1)Geen racisme.Het is achterdocht.Waarom? Omdat het maar al te vaak terecht blijkt te zijn.
2)De frictie tussen allochtonen en autochtonen voorgoed verbannen? Dan zal een van de twee groepen wellicht moeten vertrekken.Blanken krijgen steeds minder kinderen,dus de multikul toejuichen is in feite meehelpen je eigen graf te graven.
3)Natuurlijk is dit allemaal de schuld van geenstijl,want zoals wij allemaal weten is geenstijl dol op allochtonen en haalt zij deze met de duizenden tegelijk binnen en geeft hen gratis geld en voorrang op sociale huurwoningen.Ook heeft geenstijl het hele focking ambtenaren apparaat dusdanig aangepast dat zelfs een criminele blinde somalier met een houten been zich onmiddelijk welkom voelt op het gemeentehuis.

@Kromst | 26-11-12 | 08:29
Ik maak mij meer zorgen om de veiligheid van blanke vrouwen zonder hoofddoek.Of zijn er ook ergens illegale bordelen waar moslima's de hele dag op de knieen mogen rondkruipen?

de grote Anti | 26-11-12 | 08:55

kan, maar kan ook niet. als een oud vrouwtje mij iets verteld double-check ik het ook altijd, dementie enzo. overigens ook vaak als mijn turkse buurman mij iets verteld, maar dat heeft dan weer niets met het turk zijn te maken.

49 | 26-11-12 | 08:51

@deraderendraaien en roze_bril
Wat klopt niet aan mijn analyse of wat kan verbeterd worden aan de oplossing? Zelf geen oplossing brengen en het probleem nog verergeren (a la PVV) heeft niemand wat aan. Daarnaast maakt het toch niet uit wie ik ben (Turk uit Deventer) maar enkel de argumentatie. Ik vind de manier waarop jullie discussiëren op dit fora bedroevend en hoop beterschap te zien in de komende tijd. Foei!

Kaan78 | 26-11-12 | 08:48

1 nee, dit heet ervaring.

trouwens, wat is racisme, geef eerst een definitie
volgens van Dale is het discriminatie op grond van ras, maar volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent raciale discriminatie "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven".

Volgens de VN is het dus al racime als je een hekel hebt aan Friezen.

nu even niet | 26-11-12 | 08:45

necrosis | 26-11-12 | 07:33
Het is een waardeloze kaart ook.. die racisme-troef. Er is maar 1 soort mens. Komen in allerlei kleuren, maten en uitvoeringen. Discrimineren is niets anders dan onderscheid maken. Andersom werkt het ook; onderscheid je je teveel van de groep dan zullen mensen dat oppikken en daar soms ook een waardeoordeel aan hangen. Zeker in het geval van de vrouwen met het onderdrukkingskroontje.

In ons landje is er jarenlang tijd en moeite in gestoken om de positie van de vrouw dezelfde te maken als de positie van de man. Een symbool van vrouwen-zijn-minder op je kop zetten is praktisch een opgestoken middelvinger richting onze moderne samenleving.

Verschillen moeten er zijn: www.youtube.com/watch?v=j_6SKmEmvVw&am...
Zitten weinig Boerkini's tussen. Ode aan de moderne vrouw!

Kromst | 26-11-12 | 08:29

Hoe meer de klok naar 9 uur kruipt, hoe meer ik ga vermoeden dat het hier gaat om een onderzoek van het stapel collectief.

deraderendraaien | 26-11-12 | 08:27

Factchecking niets meer, niets minder

zeefert | 26-11-12 | 08:23

Als ik de weg niet goed weet vrag ik het ook altijd aan meer dan een persoon.. Als je dan verschillende antwoorden krijgt wordt 't er niet makkelijker op natuurlijk en zit er niets anders op het aan nog een ander persoon te vragen.

Fratello | 26-11-12 | 08:21

@necrosis | 26-11-12 | 08:13
Dat is oud Haags, maar dat weet je wel denk ik.;)

deraderendraaien | 26-11-12 | 08:19

@necrosis | 26-11-12 | 08:12
Nou dat scheelt nogal wat he?
Dan was dat al een poos geleden. Als ik me niet vergis kwam je toen nog graag in Nederland terug van vakantie zonder dat je het gevoel had dat je op doorreis was toch?

deraderendraaien | 26-11-12 | 08:18

@Kaan78 | 26-11-12 | 07:54

Ooit had ik een collega die Kaan heet. Het was een PvdAer uit Nederweert. Die stond even ver van de werkelijkheid af als jij ook. Het zou me eerlijk gezegd niets verbazen als jij het bent.

roze_bril | 26-11-12 | 08:15

@deraderendraaien | 26-11-12 | 08:10
LOL @Kanebraaier

necrosis | 26-11-12 | 08:13

@deraderendraaien | 26-11-12 | 08:07
Bijna goed, Mallorca.

necrosis | 26-11-12 | 08:12

@necrosis | 26-11-12 | 08:06
Snappie? Die Kanebraaier zal wel aan't zoeken zijn naar een autochtoon gauwdiefje als tegenwicht.

deraderendraaien | 26-11-12 | 08:10

@necrosis | 26-11-12 | 07:59
Leuk zeg! in Lorret de Mar zeker!
Ehh ik wil eigenlijk maar een handtekening, en dat is die van onze MP onder de afscheidsbrief aan Brussel.
Maar bedankt voor je aanbod.

deraderendraaien | 26-11-12 | 08:07

@deraderendraaien | 26-11-12 | 08:02
Geen enkele vent op die site heet Kees, Piet of Klaas.
Je reinste racisme.....
*grinnik*

necrosis | 26-11-12 | 08:06

@ZKH EénOog | 25-11-12 | 22:05
jammer dat is discriminatie. deze worden in dit land wel constant door elkaar gehaald.

LordNobady | 26-11-12 | 08:03

@Kaan78 | 26-11-12 | 07:54
Om de door jouw genoemde reden heb je zeker ook een tering hekel aan dit programma,wat maar niet van de buis gaat he?
www.avro.nl/tv/programmas_a-z/opsporin...

deraderendraaien | 26-11-12 | 08:02

@deraderendraaien | 26-11-12 | 07:53
Ik ben tijdens vakantie ooit eens gefilmd door de crew van 'Vakantieman', ik ben zelfs met mijn kop op televee geweest.
Ik ben dus een bekende Nederlander, wil je mijn handtekening?

necrosis | 26-11-12 | 07:59

@Kaan78 | 26-11-12 | 07:54
Jij bedoeld dat de media dit soort dingen gewoon niet naar buiten hadden mogen brengen toch?
www.youtube.com/watch?v=_9e2vnQgrl0

deraderendraaien | 26-11-12 | 07:58

@Kaan78 | 26-11-12 | 07:54
Wat denk je van moslims die zelf niet te beroerd zijn om alle vooroordelen over moslims te bevestiging?
Dus als we dan toch bezig zijn......

necrosis | 26-11-12 | 07:57

De analyse:
Geenstijl heeft samen met andere media bijgedragen aan moslims zijn verkeerd, achterlijk, dom, terreur en niet te vertrouwen cultuur. Het is nogal logisch dat men wel de lusten (geld van deze mensen) wil, maar niet (meer) negativiteit. Daarom dekt ze alvast in voor mogelijk onheil en zoekt "bescherming" van al dit soort ellende om aan een "betrouwbaar" persoon de antwoord te toetsen.
De Oplossing:
Deze gecorrumpeerde beeldvorming moet deels worden gecompenseerd door meer "gewone" moslims in beeld te laten komen die "normaal" meedoen met SOAPS, kinderprogramma's, actualiteiten programma's en zoal op tv en radio. Hiermee kan een deel van de schade te niet worden gedaan.

Kaan78 | 26-11-12 | 07:54

@eerstneukendanpraten | 26-11-12 | 07:50
ow ja Frits was ook de vakantie man natuurlijk! dom van me!

deraderendraaien | 26-11-12 | 07:53

@ de raderendraaien 07:49

Nee, dat was mijn grote vriend Marcel van Dam...

eerstneukendanpraten | 26-11-12 | 07:50

1. Amsterdams dorpsnieuws, dus niet interessant:
2. GeenStijl janktopic, dus niet interesant;
3. Zondag komkommerdag, dus niet interessant.

snokkertje | 26-11-12 | 07:49

@necrosis | 26-11-12 | 07:47
idd Die van exota toch?

deraderendraaien | 26-11-12 | 07:49

@deraderendraaien | 26-11-12 | 07:42
De enige echte ombudsman heet Frits Bom.....
Need I say more?

necrosis | 26-11-12 | 07:47

Strikvraag.
In Amsterdam wonen geen autochtonen.

Rest In Privacy | 26-11-12 | 07:47

Het slagen voor deze tentamen vragen gaat heel sterk afhangen van de visie die de maker van de vragen heeft op deze vaak. Is hij/zij links georiënteerd, dan ben je al gezakt als je op vraag 1 nee hebt geantwoord.

Aangezien de ombudsman, de Volkskrant en de UVA samen worden genoemd met GS als mogelijke schuldige aan mijn inzicht in dit dilemma, heb ik grote kans dat ik gezakt ben.

deraderendraaien | 26-11-12 | 07:42

Het valt me nog mee dat die moslima niet meteen ontploft na de 1e vraag.

wakkere_nederlander | 26-11-12 | 07:35

de weg vragen aan een allochtone nl is natuurlijk racisme, u weet zelf ook wel dat ze de weg niet weten.
Om dan toch de vraag te stellen getuigt van slecht inlevingsvermogen tov de allochtoon en weinig respect jegens zijn/haar geloof.
zij gaan zich hierdoor nog slechter voelen of in een bepaalde hoek gedrukt.

mokummer | 26-11-12 | 07:34

1,2 &3: overbodig.
Gewoon een brug aanleggen en weg met die veerpont.

wakkere_nederlander | 26-11-12 | 07:34

@Kromst | 26-11-12 | 07:25
Dankzij de vele media die direct 'racisme' roepen als er weer iets aan de hand is, ben ik nogal terughoudend wat betreft gebruik van het woord racisme.
Op Station Hollands Spoor werd een donkere 17-jarige doodgeschoten, de racisme troefkaarten werden door meerdere mensen getrokken, en wat bleek:
www.telegraaf.nl/binnenland/21108889/_...
Ik denk dat sommige Gutmenschen inmiddels behoorlijk buikpijn hebben......

necrosis | 26-11-12 | 07:33

De vraagstelling kan niet, omdat links de term allochtoon en autochtoon heeft verbannen. Daarnaast zou ik het ook twee keer vragen als ik constateer dat iemand zo gebrekkig de taal van een land zou spreken, laat staan het kan lezen of het dan een Moslima of Spanjaard is.

Fopspeen | 26-11-12 | 07:29

Heb er een nachtje over geslapen en kom tot de volgende antwoorden.

Er is helemaal geen probleem.

Iedereen zal wat verbaasd zijn maar doorlopen.
En dat GeenStijl overal de schuld van krijgt is ook al geen probleem.

ristretto | 26-11-12 | 07:28

Volgens mij is dit een follow-upje van een eerder "onderzoek" (en ook een eerder GS topic), waaruit blijkt dat wij mensen uit Blankstad volk met hoofddoeken als minder betrouwbaar ervaren.

Kromst | 26-11-12 | 07:25

Ik heb te weinig informatie om hier een gefundeerde mening over te kunnen geven.

necrosis | 26-11-12 | 07:17

Oude vrouwtjes die de weg vragen zijn gewoon niet goed wijs. Gebeurt ook vaak op het station: komt hier de trein naar Utrecht? Als je dan wijst op het enorme bord dat zelfs aangeeft hoe laat de trein naar Utrecht komt, lopen ze verward door en vragen het ook nog maar eens aan de volgende op het perron. En aan de volgende en de volgende en de volgende... En voordat ze instappen toch ook nog maar eens aan de conducteur. Volgens mij zoeken ze gewoon aandacht.

Anders nog? | 26-11-12 | 04:07

Ik weet de antwoorden op de vragen van Van Rossem niet maar aangezien het GeenStijl is zal het wel weer de schuld van de PVDA zijn

De Veerboot | 26-11-12 | 03:44

poppermotje | 26-11-12 | 02:51 | + +418.670144 -
Nee.

Als in:" Nee, dawiknie "

Ta6-a8

Bakito | 26-11-12 | 03:03

@Bakito | 26-11-12 | 02:36 ach meneer, goed dat ik u tref. Weet u toevallig of dit de boot naar het Tolhuis is?

poppermotje | 26-11-12 | 02:51

@poppermotje | 02:30
Waarvan akte: om 90;00 uur uitsluistel op jouww prangende vraag

Bakito | 26-11-12 | 02:36

Het is nog geen 09.00 dus hier komt mijn inzending:

1. er is geen sprake van racisme, maar van een vooroordeel, namelijk dat iemand die vreemd klinkt en/of er vreemd uitziet een vreemdeling is en dus geen kennis kan hebben van de plaatselijke situatie.
2. we kunnen deze frictie niet verbannen maar wel verminderen door assimilatie: als je niet aan iemands taalgebruik of klederdracht kunt merken dat je met een allochtoon te maken hebt, dan is daar ook geen oordeel over.
3. het is allemaal de schuld van de menselijke natuur en het is mogelijk noch wenselijk om het uit te roeien.

Geenstijl verdient er natuurlijk wel grof geld aan door een podium te bieden aan alle boze autochs die vinden dat alle Turken met de pont naar de Buiksloterweg terug moeten naar het Tolhuis in Marokko. Waar de Volkskrant dan over schrijft en de UvA onderzoek naar doet.

Zo, wat heb ik precies niet gewonnen?

poppermotje | 26-11-12 | 02:30

@Stormageddon | 26-11-12 | 02:27
Ieder zijn smaak uiteraard en dit is toevallig de mijne:-)
Ik heb dan weer helemaal niks met VW.

INH.30CL | 26-11-12 | 02:29

@INH.30CL | 26-11-12 | 02:14
Dat is een Aston Martin DBS, geen VW Passat CC.
Ik ben wel Aston fan, maar de DBS vind ik een beetje overdone. Niet helemaal de stijl en elegantie van de DB9 of de Vantage.

Stormageddon | 26-11-12 | 02:27

Laatste roooooondeeehhh!

Bakito | 26-11-12 | 02:20

@INH.30CL | 26-11-12 | 02:14

Héé... daar heb ik er ook twee van. Schaal 1:87. Lekker handzame karretjes!

Reinaert | 26-11-12 | 02:17

kga slapen.
Denk ik........

miko | 26-11-12 | 02:15

@Ratzinger | 26-11-12 | 02:14
Welterusten R.

INH.30CL | 26-11-12 | 02:15

Gezien het buitenlandse accent van de moslima wat hier aangeduid wordt door de woorden die de moslima gezegd zou hebben grammaticaal op een niet juiste manier weer te geven is het aannemelijk dat de de Nederlandse mevrouw de moslima niet goed kon verstaan. In geen geval racisme dus maar een communicatieprobleem

Oplossing: Gedwongen inburgeringscursus inclusief theorie en praktijkexamen.

De schuld van geenstijl? Nee, cultuurverrijking is al veel eerder ontstaan in Nederland.

urbanner | 26-11-12 | 02:14

INH.30CL | 26-11-12 | 02:05 | + 0
Ik zei al, snaveltje toe. Slaap lekker.

Ratzinger | 26-11-12 | 02:14

@Ratzinger | 26-11-12 | 02:02
Nou... ik vind die Passat CC wel wat hebben. Hij is me wat te duur voor een VW, maar op zich is het wel een aardig karretje. Misschien dat ik ooit nog eens een tweede-handsje koop. Voor de leuk.

Verder kan het me ook niet schelen.

Stormageddon | 26-11-12 | 02:10

Wat is een ras(soort)?
Vanaf bijv. de wolf zijn er door fokken verschillende rassen(soorten), zoals de boxer,pekinees,windhond, of noem maar op ontstaan.
Ditzelfde geldt voor katten kippen koeien e.d.
Al deze rassen hebben, specifieke karaktereigenschappen.

Een Pygmee is van een ander ras dan een Somaliër
Kruis je een der rassen, dan krijg je een bastaard.
Om bij de honden bv. te blijven een beagle staat bekent om zijn eigengereidheid.

Zo kun je Berbers ook een ras noemen daar zij zich ook voornamelijk binnen hun eigen groep voortplanten. Zo hebben Berbers als specifieke karaktereigenschap, dat anderen altijd de schuld overal van hebben.

Er zijn dus duizenden rassen op de aardbol en kun je al gauw van racisme spreken.

ataman | 26-11-12 | 02:07

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:59
Nou nou, slissend hoer, inderdaad doodschieten.
Maak je niet druk om een ban. Ik doe wel een goed woordje voor je doen bij joris.
Maar ja je bent wel een recidivist hier. DAT pleit dan weer niet voor je.
Misschien een sociaal werker nodig? Vraag Pius even!
Kom op man.Niet zo boos.

miko | 26-11-12 | 02:05

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:59
Je bent gewoon bang.

INH.30CL | 26-11-12 | 02:05

@Ratzinger | 26-11-12 | 02:02

Auto's van ná 1939 zijn dan ook volstrekt irrelevant. Ware het niet dat paard en wagen anno tegenwoordig ook weer zo'n hoop problemen oplevert op 's Heeren wegen.

Je. Mot. Wat.

Reinaert | 26-11-12 | 02:05

Jongens en meisjes, ik ga roken en zuipen, tot de volgende keer. Snaveltjes dicht allemaal en welterusten.

Ratzinger | 26-11-12 | 02:04

Stormageddon | 26-11-12 | 01:57 | + 0
VW is uiteindelijk niks geworden. Die Golfjes, ach. Ik weet niet precies meer waar we gebleven waren, maar je kunt beter met een MB of BMW rondscheuren dan met een godvergeten Volkswagen.

Daarbij ware nog te bedenken dat ik eigenlijk geen zak om auto's geef.

Ratzinger | 26-11-12 | 02:02

@ Rantziger

Heb je wel gelezen waarover het ging en waarover je moet reguuren.

Of ben je hier alleen bezig om de boel op te vakken?Nou doe je best, gooi het eruit, lach me rot.

L.M. | 26-11-12 | 02:02

Kom op, internetters, één bron is geen bron, tog? Geldt altijd & overal. Met racisme nix te maken.
Hoewel het neerzetten van één der deelnemers als "moslimvrouwtje" zacht gezegd tendentieus is, maar dat is hiet goed gebruik.

premiejager | 26-11-12 | 01:59

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:49

Audi (Auto Union) maakte ook gebruik van de diensten van Herr Porsche. Zo bezien is dat dus écht wel een Duitsche, fascistische en daarmee foute club. Alleen is dat kennelijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Shit happens.

Een Audi-Porsche: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons...

Reinaert | 26-11-12 | 01:59

INH.30CL | 26-11-12 | 01:54 | + 0
De domste conclusie ever.

Natuurlijk loop ik niet rond met een Desert Eagle, maar heb wel een tyfushekel aan die hangende, sarrende, treiterende, je-uitdagende rifapen die je vrouw voor hoer uitmaken en gaan slissen en sissen omdat ze de taal niet machtig zijn. Laat ik de rest maar achterwege.

Zouden die morgen allemaal, hun wens, naar Allah vertrekken -mijn zegen. Zou de pakkans nul zijn, zou elke Nederlander, enfin. Jij ook, trouwens.

Doe nou in vredesnaam niet zo onnozel zeg, Jezus! Moet ik het uitspellen voor je? (Nee, dat ging hij niet doen.)

Ratzinger | 26-11-12 | 01:59

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:49

Klopt, daarom rij ik ook een zwarte BMW, gewoon om een statement te maken.

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 01:58

Heb die ouwe doos daar geen app voor dan?

das_Freudenmädchen | 26-11-12 | 01:58

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:49
Volkswagen daarentegen... Veel fascistischer kun je het niet bedenken. (Hoewel een Golf GTI natuurlijk een sneue paupermobiel is.)

Stormageddon | 26-11-12 | 01:57

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:43
Dus eigenlijk ben jij geen haar beter.
Alleen al het feit dat je er over nadenkt maakt je een bang wezen al wil je anders doen overkomen, daarom kan ik de Eagle ook wel plaatsen in jouw geval.

INH.30CL | 26-11-12 | 01:54

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:34
Ik was in de veronderstelling dat een MB of BMW nu juist bedoeld waren om helemaal niet te hoeven bewegen, wegens het gemotoriseerd kunnen laten bewegen over de 's Heeren wegen, als als meest zwaarwegende argument.

Stormageddon | 26-11-12 | 01:53

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 01:40 | + 1
Een auto moet iets fascistisch, iets Duits, hebben, absoluut.

Daarom zijn Audi's ook zo kut - gewoon te braaf.

Ratzinger | 26-11-12 | 01:49

miko | 26-11-12 | 01:40 | + 0
Ik zou wel willen reageren op je comment, maar laat dat maar achterwege. Heb geen zin in een ban.
Denk dat je het zo ook wel begrijpt. Gangnam-Style!

Ratzinger | 26-11-12 | 01:46@L.M. | 26-11-12 | 01:27

Het is gewoon een vaag verhaal. Daar zal elke generatie het over eens zijn.

pius | 26-11-12 | 01:46

INH.30CL | 26-11-12 | 01:37 | + 1
Ik heb geen zin om te bukken. Ben in 020 diverse keren van 'die groepjes' tegengekomen en liep gewoon door ondanks de dreiging die er van uit ging. Ik ben niet heel bang uitgevallen, dat zal wel helpen.
Dat ik er over na moet denken of me er mee bezig moet houden vind ik al voldoende reden om hun afwezige hersens tegen een een muur te pletter te slaan, zoals de bijbel dat zo mooi zegt. Dat kan met een Desert Eagle natuurlijk een stuk makkelijker.

Zat in Korea, destijds, vandaar ook dat ik totaal Gangnam ben.

Ratzinger | 26-11-12 | 01:43

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:34

Heel wonderlijk, al begrijp ik het wel een klein beetje, ik rij ook wel eens in mijn porsche.

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 01:40

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:32
Nee hoor mijn hoofd rechtop. Niet als een geslagen hond met de ogen naar de straat er voorbij lopen.En die dessert eagle, jij weet van dat groepje al wat ze op hun kerfstok hebben?
Een wapen dragen terwijl je zelf geen slechte intenties hebt duid ook op angst.

Waarschijnlijk ga je nu een citaat aanhalen? Zl ik het voor je doen.
Si vis pacem, para bellum
Maar dat wil niet zeggen dat je een dessert eagle moet dragen. Maar waar haal je die vandaan? bullet tooth Tony?

miko | 26-11-12 | 01:40

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:32
Jij bent een oorlogsveteraan?
Kan de moordlust anders niet verklaren.

INH.30CL | 26-11-12 | 01:37

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 01:09 | + 0
Wonderlijk toch, dat er mensen zijn die zich niet bewegen met een MB of BMW.

Ratzinger | 26-11-12 | 01:34

miko | 26-11-12 | 01:08 | + 0
Als jij 5 rifapen tegenkomt en niet kunt vermijden en die jij (omdat je denkt dat het mohammedaans schorem is) vriendelijk begroet omdat je je dan veiliger noemt, is dat inderdaad niet meer dan dhimmitude.

Sla je je ogen ook neer of zou je liever een Desert Eagle het werk laten doen en ze alle 5 naar Allah helpen (wat ze erg zouden waarderen)?
Ik wel.


Ratzinger | 26-11-12 | 01:32

Zo kwam ik te weten dat ik een racist ben. Einde.

Lewis Lewinsky | 26-11-12 | 01:30

Trouwens, ik ben wel degelijk een racist. Laatst vroeg een voorbijganger me om een sigaret. Ik schudde mijn hoofd terwijl ik doorliep. Achter me hoorde ik roepen: Racist! Ik keek om en verdomd, de bietsert was een negert. Had hij wel eens eerder mogen zeggen.

Lewis Lewinsky | 26-11-12 | 01:28

@pius

Heb jij een betere? Dus jezelf ook een beetje verplaatsen in die generatie?

L.M. | 26-11-12 | 01:27

@L.M. | 26-11-12 | 01:16

Raar verhaal.

pius | 26-11-12 | 01:18

@miko | 26-11-12 | 01:09

Tnx M;)

pius | 26-11-12 | 01:17

Ik leef me even in die keurige Nederlandse Dame, en kom tot een conclusie dat: De vrouw aan wie ze de vraag stelt welke de goede boot is naar Het Tolhuis zich allochtoon voor doet.
D.w.z moeilijk Nederlands sprekend en hoofddoek. Nu zegt die hoofddoek niet zoveel dat was mode ook hier in dit land in de 50/60 jaren,maar de manier HOE de hoofddoek nu wordt gedragen kun je uit opmaken dat het misschien iemand is die niet zo in onze wereld staat.Daarom vroeg ze het nog een keer aan een Nederlandse jongen op de fiets.Ik zie het zeker niet als discriminatie maar zichzelf zeker stellen,uiteraard kwam dat door het uiterlijk van de andere dame.

L.M. | 26-11-12 | 01:16

@Stormageddon | 26-11-12 | 00:49
He? Parson was toch meer van de mekka cola en kibbe?

miko | 26-11-12 | 01:10

@pius | 26-11-12 | 00:46
Wahahaha. *duim omhoog*

miko | 26-11-12 | 01:09

@Ratzinger | 26-11-12 | 01:06

Ik kan je veronderstelling bevestigen. (qua rode MB cabrio)

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 01:09

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:40
Nee hoor het gaat om de angst.

Ook tuig is niet 24 uur per dag bezig om mensen in elkaar te meppen. Een hekel aan tuig hebben we allemaal maar het is niet altijd even duidelijk.En als een vriendelijke begroeting me veiliger laat voelen dan met een dhimmitude houding,om er maar eens een populaire term van hier tegen aan te gooien, langs te lopen. Dan is dat het gene wat ik doe.

miko | 26-11-12 | 01:08

Stormageddon | 26-11-12 | 00:49 | + 0
Hij is wat pasjes aan het oefenen voor de Gangnam-Style.

Lijkt me wat overdreven, want hij is al behoorlijk Gangnam, hoewel ik niet weet of hij een rode Mercedes cabrio heeft.
Ik vrees van niet.

Ratzinger | 26-11-12 | 01:06

@Stormageddon | 26-11-12 | 01:02

Het is een reden om te zuipen, niks mis mee dus.

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 01:03

@neemjemoederindemali | 26-11-12 | 00:53
Mooi is dat. Geen traktatie, geen cadeau. En al helemaal geen felicitatie. Sowieso belachelijk om iemand te feliciteren met het feit dat de aarde weer een rondje om de zon heeft gedraaid sinds hij/zij head first uit een vagina werd geperst. Vreemd ritueel. Alsof de duur van een baan van de aarde rond de zon een persoonlijke verdienste is.

Stormageddon | 26-11-12 | 01:02

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:51
Vraag het dan ook niet

Graaf van Egmont | 26-11-12 | 00:58

@Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:38

??

pius | 26-11-12 | 00:54

@Stormageddon | 26-11-12 | 00:49

Geen idee, op twitter is hij ook al niet te vinden, hij zal zijn verjaardag toch wel met ons willen vieren?

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 00:53

Van iemand die mij als untermensch beschouwd, hoef ik nou eenmaal ook geen advies.

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:51

Waar is @Parsons met het bier en de bitterballen?

Stormageddon | 26-11-12 | 00:49

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:46
Onkruid vergaat niet, jakhals. Sleep well.

Art Vandelay Ultor | 26-11-12 | 00:49

@Art Vandelay Ultor | 26-11-12 | 00:38

No homo? Toevallig dat je dat zegt. Die zijn meestal ook nogal anti Zand rif en berberaap onder het motto als zij ons niet moeten dan wij hun ook niet. Behalve als het ze om pijpen of neuken met die onderwerpen van hun afkeur gaat natuurlijk.

Een harde lul discrimineert nu eenmaal niet.

pius | 26-11-12 | 00:46

Art Vandelay Ultor | 26-11-12 | 00:38 | + 0
Dacht dat je dood was. Gelukkig niet.

"Oppa is Gangnam style".

820 mln views op YouTube, all time high, and counting...

Slaap man, gaar gelijk een aap. Goed je weer eens te zien, al is het even.

Ratzinger | 26-11-12 | 00:46

1. Nee dit is geen racisme doch een duidelijk geval van dubbelcheck. Zouden journalistn eens wat meer moeten doen.
2. De enige frictie die ik in dit voorbeeld kan ontdekken is het feit dat er nog steeds met pontjes wordt gevaren over het IJ. Doe eens moderniseren Amsterdam.
3. Natuurlijk is dit alles de schuld van GeenStijl. Zonder GS zouden in Nederland helegaar geen vrouwtjes rondlopen met hoofddoeken

Graaf van Egmont | 26-11-12 | 00:46

Wat een gewauwel, zeg. Ik geef gewoon toe dat ik een racist ben. En een fascist. En een bruinhemd.
Gewoon omdat ik een pesthekel heb aan mohammedaanse gedrag.
Ook aan gristelijk gedoe, trouwens, maar dat mag gewoon.
Maar als iedereen vindt dat je een fascist bent, is dat toch gewoon zo. Moet je geen probleem van maken. Als anderen zich daar beter bij voelen.

vetkleppert | 26-11-12 | 00:43

miko | 26-11-12 | 00:35 | + 0
Dat je al gelijk over 'tuig' begint als ik alleen maar praat over 5 rifapen zegt wel genoeg.

Jij vindt het wel o.k. om dat tuig te groeten, omdat je dan van de ellende af bent.

't Geeft alleen maar aan dat je er een tyfushekel aan hebt, vol (in dit geval) terechte vooroordelen en tegelijk al zo ver bent dat je denkt dat het normaal is om in een land te leven waarin we dit soort kandidaat-bajesklanten moeten helpen of huisvesten in plaats van te repatriëren naar homie-homieland.

't Is fraai.

Ratzinger | 26-11-12 | 00:40

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:32
Awesome.

Blijft een zeker genot (no homo) om te aanschouwen hoe jij je gelijk - want dat heb je ook in dit topic, laat daar geen misverstand over bestaan - zo mooi met woordelijk pakpapier weet te omwikkelen.

Ik denk dat ik dit jaar maar als PSY ga met carnaval. Oppan Gangnam style!

Art Vandelay Ultor | 26-11-12 | 00:38

eemjemoederindemali | 26-11-12 | 00:28 |
Dat kun je halen uit de tekst. "Nee m'frouw, dat ies die andere". Allochtonen spreken vaak de is uit als 'ies'. Voornamelijk Marokkanen die het Nederlands schuwen door schotelantennes op hun balkonnen te plaatsen en het binnen de Islam (meer dan 10 soera's) verboden is om vriendschappelijke banden aan te gaan of te onderhouden met voornamelijk niet-moslims autochtonen. Gezien Turken geen inburgeringscursus meer hoeven te volgen én helemaal geen Nederlands meer spreken.. ga ik voor een Marokkaanse dame.

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:38

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:03
Nee iik niet? Waarom zou ik? De kans dat je door vijf man overvallen word is klein. de buit moet over teveel mensen verdeeld worden. Als je het tuig groet ben je vaak ook van een hoop ellende af. Je slaapt met de lampjes aan pausje?

miko | 26-11-12 | 00:35

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:32
Gangnam style is een verbastering van Geen Stijl. Dus ook al hun schuld.

INH.30CL | 26-11-12 | 00:34

Islam is een religie, geen ras. Dus het is zowieso geen racisme. Verder is het onduidelijk waarom het vrouwtje het 2x vraagt. Misschien is ze oud en in de war, het hoeft dus niks te betekenen.

Sioux | 26-11-12 | 00:34

Ik begin steeds meer te geloven dat het probleem met de integratie van mohammedanen in NL alles te maken heeft met hun gebrek aan Gangnam-Style.

't Zou betekenen dat ze hun godtje en uitkering vaarwel zouden moeten zeggen en een arbeidsethos zouden moeten ontwikkelen -oh Allah, zeg dat het niet waar is, Gij Erbarmelijke Barmhartiger!

Tijd voor een leuke Gangnam op de islam. Ja, dan gaan er gebouwen in de fik en worden er mensen gedood; dat gebeurt al om een tekening. Die troep heeft NL en Europa alleen maar geld gekost, zeker de laatste 4 decennia. Tijd voor zwemles - hoe kom ik van Gibraltar weer bij m'n geiten?

Dàt is de kwintessens.

Ratzinger | 26-11-12 | 00:32

@INH.30CL | 26-11-12 | 00:28

Rondom dit onderwerp zijn er hier altijd meer dan genoeg afkeurende reacties. Ik probeer wat balans aan te brengen op het afkeurendereactiesterrein.

pius | 26-11-12 | 00:31

@Bietuhzooik | 25-11-12 | 23:55

Van welk ras is die moslimdame volgens jou?

neemjemoederindemali | 26-11-12 | 00:28

Alleen Florrie Rost van Tonningen heeft een passend antwoord op deze stelling!!!

Bibi-Thee | 26-11-12 | 00:20

Nee mensen, ik hoopte dat iemand me zou herkennen na die goede daad bij het pontje, haha! Hou niet van dat stiekeme anonieme gedoe namelijk.

Billy Odol | 26-11-12 | 00:18

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:15

Ik weet het wel zeker. Maar ja- je bent Gutmensch of je bent het niet natuurlijk.

pius | 26-11-12 | 00:17

Een ieder die zich bekeert tot de Islam lijdt simpelweg aan het stockholmsyndroom.

oranjeblanjeblue | 26-11-12 | 00:17

pius | 26-11-12 | 00:06 | + 0
Kut man, ik vrees nog dat je onderbetaald wordt ook...

Ratzinger | 26-11-12 | 00:15

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-11-12 | 00:10 |
Ik ben autochtoon. Ik heb allochtone familie. Ik heb autochtone familie die zich bekeerd heeft tot de Islam. Van mijn part mogen alle moslims opdonderen. Simpelweg om de reden dat zij dhimmi untermensch regels voor ons in petto hebben. Hun agenda staat mij niet aan.

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:14

Absoluut geen sprake van enig vorm van racisme, tenzij wij natuurlijk niet het complete verhaal krijgen.

Indien de mevrouw na het antwoord van mevrouw hoofddoek haar vraag aan de jongen herhaald heeft, met de mededeling dat ze "die gekke Turk daar" niet vertrouwde zou het voor sommigen mogelijkerwijs racistisch over kunnen komen.
Hamvraag blijft in ieder geval waarom de nette mevrouw het überhaupt aan mevrouw hoofddoek vroeg, en niet gelijk aan de jongeman.

Frictie tussen allochtonen en autochtonen is niet op te lossen, daarvoor is het te laat; we hebben ze ooit een vinger gegeven, en ze rukten hele armen eraf.

De schuld schuilt steevast onder een hoofddoek, zelfs met de beste wil ter wereld kan ik GeenStijl hiervan niet betichten.

oranjeblanjeblue | 26-11-12 | 00:12

@Lewis Lewinsky | 26-11-12 | 00:05

*Trots exemplaar naast de andere zet*

pius | 26-11-12 | 00:12

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:08 | + 0
Gewoon even een vraag, niet racistisch want interessant in dit geval: Ben jij autochtoon?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 26-11-12 | 00:10

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:14 | + 1 -
Iedere dag.
Voor jou rijdt ik graag zelfs een blokje om.
Splets..............

Oxydator | 26-11-12 | 00:10

Verder heb ik helemaal geen hekel aan mensen die racistische dingen roepen. Mensen roepen en denken namelijk de meest verschrikkelijke dingen zo nu en dan en vaak zijn dat liefhebbende vrienden buren en ouders.

En iedereen heeft wel racistische of anderszins niet maatschappij-correcte denkbeelden. Niks mis mee. Zolang ze maar geen lange treinreizen gaan verzinnen om mensen te laten douchen of zo.

Dan word het een ander verhaal.

pius | 26-11-12 | 00:10

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:59 |
Vanuit die beeldvorming waar moslima's in geloven, horen zij niet voor henzelf na te denken. Want.. de koran zegt immers dat zij dom zijn.

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:08

ze spreekt slecht nederlands, dus ik betwijfel of ze wel goed heeft begrepen welke boot, genoeg reden om dubbel te checken.

BozeHenk | 26-11-12 | 00:07

@Ratzinger | 26-11-12 | 00:03

LOL. Ikke niet nee. Ik loop er juist naar toe dan. Maar dat had je kunnen weten als je opgelet had.

pius | 26-11-12 | 00:06

@spanarchist | 25-11-12 | 23:46
LOL

Lewis Lewinsky | 26-11-12 | 00:06

Dat kan de opoe in kwestie denk ik het beste zelf uitleggen. Is ze slechthorend, wantrouwend, gekwetst, racist, dement..? Ik heb geen flauw idee.

Basje1738 | 26-11-12 | 00:06

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:59 |
Neem eens die halalwoningen, waar mannen en vrouwen gescheiden horen te worden. Neem de koran, waar moslima's als dom worden bestempeld.
Voorbeeld.. beetje Engels.
Because Allah afflicted Eve, all of the women of this world menstruate and are stupid." Tabari I:280

Het is vrouwonvriendelijk, maar niet racistisch. Het is seksistisch.

Bietuhzooik | 26-11-12 | 00:05

@pius | 25-11-12 | 23:59
Aha! Dus racisme heeft niets met ras te maken. Briljant gevonden!
*Nobelprijs opstuurt*

Lewis Lewinsky | 26-11-12 | 00:05

pius | 25-11-12 | 23:59 | + 0
Als eerder al gezegd is discriminatie van mohammedanen volstrekt in orde (inderdaad geen ras).

Jij loopt geen blokje om als je 5 rifapen je weg ziet versperren? Laat me niet lachen man. Zo schijnheilig allemaal, zum kotzen.

Ratzinger | 26-11-12 | 00:03

@Bietuhzooik | 25-11-12 | 23:55
Maar onder welke twee rassen breng jij die twee dames dan onder? maw: welk ras heeft de Hollandse dame, en welk ras de Moslima?

deraderendraaien | 26-11-12 | 00:00

Bietuhzooik | 25-11-12 | 23:55 | + 0
*Net zoals een moslima het stemadvies goedkeurende vrouwenonderdrukkende imam PVDA zou vragen (meestal opgedrongen door hun mannen). Is dat racistisch? Nee, maar dat vinden zij dat belangrijk. Het antwoord is ja.*
Leg dit eens goed uit alstjeblieft want volgens mij lul je flauwekul.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:59

-weggejorist-

Seraphin | 25-11-12 | 23:59

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:45 |

Zelf nadenken? Daarvoor kom ik hier niet!

Seraphin | 25-11-12 | 23:59

@Ratzinger | 25-11-12 | 23:54

Dat het geen ras is doet niet ter zake. Dat ( hilarische) excuus hoor ik hier vaker. Alsof het ook maar iets af doet van het punt waar het om gaat. Merkwaardig dat zulke slimme mensen zulke domme argumenten gebruiken vind je niet. Zouden ze er niet over nagedacht hebben? Wat denk jij.

pius | 25-11-12 | 23:59

Bietuhzooik | 25-11-12 | 23:55 | + 0
Zijn mohammedanen een ras?

Kan alleen maar uit de bek komen van een racist. Sterker, van een totale nitwit. Gaat het wel goed met je? Misschien moet je cola gaan drinken...

Ratzinger | 25-11-12 | 23:58

pius | 25-11-12 | 23:52
Niet de woordvoerder, maar de natuurlijke referentie.

spanarchist | 25-11-12 | 23:56

Het is racisme. Nederland is een racistisch kutland. Oude mensen zijn zeer gehecht aan het advies van mensen waarmee ze zich kunnen identificeren. Daar hangen zij een gewicht aan. Net zoals een moslima het stemadvies goedkeurende vrouwenonderdrukkende imam PVDA zou vragen (meestal opgedrongen door hun mannen). Is dat racistisch? Nee, maar dat vinden zij dat belangrijk. Het antwoord is ja. Het met iemand kunnen identificeren is belangrijk in de omgang en het advies dat we aanvaarden. Wanneer iemand een accent heeft dat niet buurts of Nederlands is, is van identificeren geen sprake, daarmee het gewicht van het advies. De dame vraagt simpelweg bevestiging van iemand die dichter bij haar persoon staat.
Niet alleen mensen identificeren zich op die manier.. neem zwanen, die vliegen niet met ganzen naar het Zuiden.

Bietuhzooik | 25-11-12 | 23:55

pius | 25-11-12 | 23:37 | + 0
Als je een mohammedaan 'discrimineert' is dat inderdaad geen racisme, dat heb je goed gezien. 't Is namelijk geen ras.

Dat ze vaak, niet eens altijd, lichtgetint zijn is volkomen bijzaak. Dat je die troep aanduidt met berber- of rifapen vind ik ook geen racisme. Dat is niet meer dan een containerbegrip voor mohammedanen die van het padje af zijn.

Dat zijn er nogal wat, sterker, het is hun handelsmerk.

De pitbull van je buurman, waarvan je weet dat die 4 van de 10 keer bijt als je langs loopt - hoeveel dagen heeft-ie nog, voor het letale spuitje? Die pitbulls hebben er allemaal niet zo'n kijk op, het criminele tuig met mohammedaanse roots zou toch beter moeten weten.
En weten ze dat niet, dan is dat alleen maar een extra reden voor dat spuitje.

Kortom, we zijn weer thuis.
Liefs.

Ratzinger | 25-11-12 | 23:54

@neemjemoederindemali | 25-11-12 | 23:52

Prima;)

pius | 25-11-12 | 23:52

@spanarchist | 25-11-12 | 23:46

U bent de woordvoerder?

pius | 25-11-12 | 23:52

@pius | 25-11-12 | 23:37

Ik heb een hekel aan alle mensen die onterecht het handje ophouden, ongeacht welk ras men is. Verder heb ik een gezonde afkeer van alles wat riekt naar religie.

neemjemoederindemali | 25-11-12 | 23:52

@Blue Light | 25-11-12 | 23:41
Dus weer geen racisme maar Alzheimer!

miko | 25-11-12 | 23:47

Men kan echter de zaak ook van de andere kant bekijken, en dan zien de antwoorden er zo uit:
1: Ja, het moslimgen is onlangs door Iraanse Korangeleerden vastgesteld.
2: De frictie kan opgeheven worden door de gediscrimineerden zoveel mogelijk tegemoet treden, b.v. door het bouwen van halal woningen.
3: Uiteraard is het de schuld van Geen Stijl. De oude dame reaguurd al jaren hier onder een uiteraard geheim te houden nick.

de honden blaffen... | 25-11-12 | 23:46

pius | 25-11-12 | 23:37
Wat een onzin. Voor de meeste reageerders hier maakt het echt niet uit of het over negers, chinezen, lichtgetinten of normale mensen gaat.

spanarchist | 25-11-12 | 23:46

seven | 25-11-12 | 23:34 | + 0
Ik ben geen racist, vandaar ook dat ik tegen zogeheten 'positieve discriminatie' ben. Iemand (of een instelling) die dat toepast zegt feitelijk: Jij behoort tot een zielige, want minderbedeelde onderklasse, kortom, je bent een sukkel, maar we geven je toch, ondanks je huidskleur (of wat ook) een kans.

Vind ik van een zeldzame klootzakkerigheid.

Als een blanke, een vrouw, een neger, een indiaan, een stoephoer (kut, wat zeg ik nu weer!) iets kan, dan is dat fijn. Als hij/zij niks kan of niet iets waar ik op zit te wachten is het antwoord negative.

Ik zie me zelf al toegelaten worden op een universiteit omdat ik een blanke man ben, tss. Zou werkelijk m'n eer te na zijn.

Mensen discrimineren omdat z'n een hersenstoornis hebben (mohammedaan zijn, christen of andere onzin) vind ik alleen maar positief. So much for 'discriminatie'. Dat zijn allemaal dingen waarmee je niet geboren bent. Geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur - de rest is volslagen onzin.

Dat de overheid geen mensen mag 'discrimineren' omdat ze een geloofje aanhangen of lid zijn van een bepaalde partij lijkt me logisch. Dat is de verhouding overheid-burger. Tussen burgers onderling is het onzin, zoals hiervoor omschreven.

Ratzinger | 25-11-12 | 23:46

Wat Parsons @ 22:02u antwoordt !!

Shareholder II | 25-11-12 | 23:46

Dit is geen racisme. Alle bejaarden vragen altijd zeshonderd keer 'Is dit de trein naar Amsterdam' terwijl ze onder het bord 'Dit is de trein naar Amsterdam' staat en terwijl op de trein 'Dit is de trein naar Amsterdam' staat. Daarna vragen ze het aan de mensen die uitstappen en als ze eenmaal in de trein zitten vragen ze aan de persoon tegenover of naast zich 'Dit is toch de trein naar Amsterdam?' Een kwartier voor de geplande aankomst gaan ze dan alvast staan, uit angst dat de trein weer wegrijdt voor ze hebben kunnen uitstappen.

Uriël Fack | 25-11-12 | 23:45

Seraphin | 25-11-12 | 23:38 | + 0
Maar wat denk je zelf? Toch racist of misschien wel een vrijheidsstijdert of anders een tutta misschien? Je hoeft maar iets te typen en op 'post' te klikken.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:45

Antwoord 1 Nee, want moslim is geen ras.
Antwoord 2 Allochtone moslims de keus geven afstand te kunnen nemen van de indoctrinerende ideologie islam en buitenlands paspoort om zich echt vrij te voelen om goed te integreren. Maken ze deze keus niet,dan willen ze ook geen volwaardig Nederlander zijn waardoor ze niet moeten zeuren zoals ze in dit geval behandeld worden.
Antwoord 3 Deze dame is misschien wel gewoon tante Jenny.
En die leest vast geen Volkskrant, laat staan dat ze ooit een universiteit in zal lopen om haar licht op te steken.
Dat doet ze liever hier op Geen Stijl, dus ze weet sowieso hoe de wereld er in het eggie uitziet dankzij GS.
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/02/...

deraderendraaien | 25-11-12 | 23:44

Ja, racisme! Maar nee, niet boosaardig. Mevrouw van 70 is opgegroeid in een land dat relatief homogeen blank en christelijk was. Zij ziet de dame met hoofddoek dus als uitheemse. De jongere man uit het voorbeeld kent beter zijn weg in een samenleving die multicultureler is geworden en vindt het gedrag van de oudere dame duidelijk afwijkend.
-
Dit soort frictie verdwijnt vanzelf. Ouderen hebben ook niet het eeuwige leven.
-
De schuld van GeenStijl, want de jongere man in kwestie heeft het nagelaten de oudere dame op belerende wijze toe te spreken. In het politiek correcte Nederland van de jaren '90 was belerend zijn je plicht als burger. Door weblogs als GeenStijl bestaat dat plichtsbesef niet meer.

Doldwaas | 25-11-12 | 23:43

Van Rossem, wat een dom topic.

Waarom zou de bejaarde het aan de hoofddoek vragen als haar antwoord haar toch niet interesseert?

Blue Light | 25-11-12 | 23:41

@harry poster | 25-11-12 | 23:34

Je geeft geen antwoord op mijn vraag, jammer.

neemjemoederindemali | 25-11-12 | 23:41

@seven | 25-11-12 | 23:27

:)

pius | 25-11-12 | 23:39

Volgende vraag; ik vind het maar onzin dat er te pas en te onpas stille tochten worden georganiseerd. Ben ik nu een racist?

Seraphin | 25-11-12 | 23:38

@harry poster | 25-11-12 | 23:25

Hier niet. Hier is het in een aantal gevallen wel terecht. Laat maar eens een paar wetenschappers de tegels scannen alhier, dan hoef je niet te raden naar de conclusies waar het diegenen betreft.

En de hardste ontkenners zijn de grootste racisten ook nog eens. Waarom wil niemand toch racist genoemd worden ik begrijp dat niet, het is de natuur immers toch- volstrekt organisch.

Heerlijk vind ik dat, niemand wil racist genoemd worden maar het Rifaap, Berbertuig, Zandaap in relatie tot allerhande creatieve oplossingen is niet van de lucht. Altijd dezelfde anonieme pavlovreflexen over lichtgetinten -allochtonen en ruifvretende kansenmensen door altijd dezelfde figuren op altijd dezelfde topics.

Grandioos zoveel domheid.

Kom er gewoon voor uit denk ik dan. En maar het straatje schoonvegen, nee ik ben geen racist, nee ik heb het over feiten. Heerlijke hypocrisie.

Ik hou daarvan. Ga vooral zo door.

pius | 25-11-12 | 23:37

Ik ben niet verder gekomen dan het lezen van de eerste 2 zinnen; natuurlijk is het racisme. :P

Seraphin | 25-11-12 | 23:36

@neemjemoederindemali | 25-11-12 | 23:27
Nee gewoon dom, er zijn genoeg toffe amerikanen. Een dag op zee met een paar rednecks is leuker als Koninginnedag in Amsterdam.

miko | 25-11-12 | 23:36

Misschien denkt ze die mevrouw spreekt amper Nederlands dus misschien begrijpt ze me niet goed?
Dus stelt ze de vraag voor de zekerheid aan iemand anders.
basweetutwel | 25-11-12 | 22:00 | + 47 -

dit is het enige correcte antwoord. Discussie gesloten. Elke andere suggestieve en negatieve interpretatie leidt tot vermoedens bipolarisering van de maatschappij en aanzetten tot haat jegens de eigen autochtone bevolking cq volksverraad.

ad melkert | 25-11-12 | 23:35

Ratzinger | 25-11-12 | 23:28
Niks voor jou, grammaticale fouten (iit pius). Je literaire schrijfkunst kan ik wel waarderen. Dwars door je diep racistische en/of discriminerende proza lees ik tussen d regels diepere lagen, intellect, kunst zelfs.

seven | 25-11-12 | 23:34

@neemjemoederindemali | 25-11-12 | 23:27
Is u racist wanneer u op 5 december gezellig met uw gezin/familie sinterklaas viert? Racisme roepers zijn soms de ware racisten. Laat ze daar eens werk van maken.. Wat houdt racisme nu toch nog in? Het werkt niet maar één kant op. Live and let live.

harry poster | 25-11-12 | 23:34

pipo was tipo moet geen pipo maar tipo zijn.

miko | 25-11-12 | 23:32

@Ratzinger | 25-11-12 | 23:27
Je zei dat het een ras was?
Maar gezien je latere plemp was dat een pipo.

miko | 25-11-12 | 23:31

1) Geen discriminatie, de vrouw vraag slechts een second opinion. Het is eerder discriminatie om maar direct te roepen dat deze vrouw discrimineert.
2)Frictie tussen autochtoon/allochtoon is niet uit te roeien of zelfs te voorkomen. Het is een volkomen normaal en logisch gevolg van (opgedrongen) multiculti. Denk er aan dat multiculti in de natuur helemaal niet voorkomt. Dus kennelijk vindt de natuur het een heel slecht idee en zal middels deze frictie (eerste tekenen) en later met veel geweld multiculti bestrijden. Dit zien we letterlijk overal op de wereld in landen met opgedrongen multiculti (zoals bv in Afrika).
3) Ik zou niet weten waarom GeenStijl hier schuld aan zou hebben. We praten hier over een volkomen natuurlijk en volkomen te verwachten verschijnsel dat bij alle in sociale groepen levende zoogdieren te zien is.

Moi2 | 25-11-12 | 23:30

besteedt, dat is 23:27

Ratzinger | 25-11-12 | 23:28

pius | 25-11-12 | 23:22
Las gewoon over je typo heen, maar nu je erop wijst valt hij extra op. ;)

seven | 25-11-12 | 23:27

@harry poster | 25-11-12 | 23:25

Is het racisme als je een tiefuspleurishekel hebt aan Amerikanen?

neemjemoederindemali | 25-11-12 | 23:27

miko | 25-11-12 | 23:11 | + 0
Wat zou ik moeten definiëren? Mohammedanen?

Bij de vraag ging het om een kopvod, maar 't zelfde geldt natuurlijk voor een soepjurk of bontkraag.

Niet meer dan natuurlijk dat je geen aandacht besteed aan de antwoorden op vragen die je hen niet eens in het bijzonder gesteld hebt. Dat zou kunnen wijzen op discriminatie. Discriminatie is vanouds niet meer dan 'onderscheid maken'. 't Is verworden tot 'ongeoorloofd onderscheid maken'. Beetje raar, want alleen maar policor.

Ik denk dat elke autochtone Nederlander het aan z'n stand verplicht is om, en aan z'n land, om mohammedanen te discrimineren.

Ja, ik weet ook wel dat ik nu geen tien met een griffel krijg, haha.

Ratzinger | 25-11-12 | 23:27

CoffeePatch | 25-11-12 | 22:43
Erger, dit is ook nog een plug voor Noord.
*Ah, dus de veerboot naar Noord is gratis, toch een keer gaan shoppen, uitgaan etc*

seven | 25-11-12 | 23:26

Wat houdt racisme tegenwoordig overigens nog in? Het wordt te pas en te onpas gebruikt en in 90% van de gevallen onterecht. Racisme is een ernstige zaak... en daarom haat ik het als men dit te snel iemand onterecht voor de voeten werpt.

harry poster | 25-11-12 | 23:25

@pius | 25-11-12 | 23:21

zijgen=zwijgen

pius | 25-11-12 | 23:22

ikmga voor de kanskaart en vanzelfsprekend is alles, maar dan ook alles, de schuld van geenstijl en een beetje de schuld van Fred Teeven.

John Doorzon | 25-11-12 | 23:22

Lig net in bed met een mooie Finse.... dus zeg lekker niets....

pim achtertuin | 25-11-12 | 23:21@Parel van het Zuiden | 25-11-12 | 22:35

Je hebt een legitiem punt, absoluut, vaak word de term gebruikt om legitieme kritiek dood te zijgen.

Maar jouw redenering word net zo vaak gebruikt om racisme te verbloemen en te ontkennen. De rechtse variant van het vloerkleed-denken zeg maar. Er zitten twee kanten aan het verhaal dus welke eenzijdigheid dan ook is een vervorming van de waarheid.

En draag daardoor bij aan het probleem.

pius | 25-11-12 | 23:21

stupidico | 25-11-12 | 23:14
Pff, punt 3 moest je onderbouwen hoor! :P

mijntweecent | 25-11-12 | 23:18

De eerste vraag is nog het leukste. Kennelijk ziet de vragensteller de mohammedanen als zo bijzonder, dat is afwijkend van blanken, dat hij die als een afzonderlijk ras beschouwt.

Waarom zou hij dat doen? Ik kan niks beters verzinnen dan dat de vragensteller een buitengewoon racistische zak hooi is, die het stro van de brandstapel niet waard is.

Nog allemaal afgezien van de totale betekenisloosheid van termen als 'ras'.

Ratzinger | 25-11-12 | 23:15

@zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:10 |
+1. Oh, wacht...

harry poster | 25-11-12 | 23:15

stupidico | 25-11-12 | 23:14 Je nick past je.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:15

1. Bier.
2. Tieten.
3. Kut.

stupidico | 25-11-12 | 23:14

Oxydator | 25-11-12 | 23:11 Jij lijkt me echt iemand die ook door plassen rijdt als er net voetgangers langs lopen.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:14

@Ratzinger | 25-11-12 | 23:08
Definieer dat eens!
En man noch vrouw?

miko | 25-11-12 | 23:11

Die jongeman had moeten zeggen: "Ja mevrouw, dat is em".
Gelijk ik vroeger Duitsers de verkeerde kant opstuurde.
Genieten.

Oxydator | 25-11-12 | 23:11

miko | 25-11-12 | 23:08 Precies. Dus niet meer over kudo's zeiken. Gewoon negeren is het beste.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:10

Sletten zijn niet te vertrouwen.

Giskard Reventlov | 25-11-12 | 23:09

Gaat de GS redactie de komende week doorbrengen op een onderduikadres?

dedeurs | 25-11-12 | 23:08

@zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:59
Bakito ook niet.

miko | 25-11-12 | 23:08

Mohammedanen, man noch vrouw, zijn een ras.
End of story.

Ratzinger | 25-11-12 | 23:08

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:06 Nou, dan hou jij toch nog drie namen over.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:08

Ah, ik heb geen zin in de questionaire, ofwel lul op met je gezeik. Toch, ik woon in noord en werk in de binnenstad. De pont is mij bekend. Nee ik hou niet van hoofddoekjes maar ik snap dat daaronder wel een mens schuilt. De bejaarde vrouw is terecht door de jongeman de verkeerde pont opgestuurd. En Joop is ook fout.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-11-12 | 23:06

Menno Edens | 25-11-12 | 23:04 Het is de schuld van Geenstijl.

De oude dame is de moeder van Pritt die met hem had afgesproken in het Tolhuis en hij was te belazerd om haar even te komen halen.

Of, ze was te eigenwijs om zich op te laten halen, dat komt vaker voor bij oudere dames.

Maar het blijft de schuld van Geenstijl. Omdat ze in Noord zitten.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:06

1. Ja uiteraard
2. PVV en alle andere radicale partijen en mensen opheffen
3. Geenstijl is liev

pius | 25-11-12 | 23:06

Second Opinion is zo 2012.

reageerbuis | 25-11-12 | 23:05

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:0
Nog nooit een 70 jarige in een restaurant gezien?

mijntweecent | 25-11-12 | 23:04

Er is sprake van een status quo situatie, niemand veroordeelt iemand, beide partijen doen hetzelfde, er is in dit voorbeeld geen frictie tussen autochtonen en allochtonen, er is dus geen sprake van racisme, er is daarom ook geen sprake van schuld bij een van beide partijen

Menno Edens | 25-11-12 | 23:04

Maar wat moest die oude dame in het Tolhuis? En waarom ging ze daar alleen naar toe?

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:03

Het is duidelijk, ook dames van 70 zijn inmiddels bekend met het fenomeen "takiyya" en laten zich niet langer beetnemen.

Jonkheer Wttewaall | 25-11-12 | 23:02

harry poster | 25-11-12 | 22:58 Helpen tasjes dragen bijvoorbeeld. En dan snel voor ze uit rennen om nog meer dames behulpzaam te kunnen zijn met het dragen van handtasjes.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 23:00

@Miss Diction | 25-11-12 | 22:47
Ben jaren brigadier geweest!!
Cool oranje vest wit/rood bordje.
De enige keer in mijn leven dat ik een uniform aan had.

miko | 25-11-12 | 22:59

miko | 25-11-12 | 22:57 Niet over kudo's zeiken. Kaas is niet meer in te halen dus laat maar.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:59

@Miss Diction | 25-11-12 | 22:47
Oh?! Ik ken ook andere verhalen. En dan hebben we het niet over helpen met oversteken.

harry poster | 25-11-12 | 22:58

De minkukel is zijn zondag ook weer 'nuttig' aan het besteden?

miko | 25-11-12 | 22:57

Zit ik toch al weer twintig minuten te struinen op Joop

Pjotrr | 25-11-12 | 22:54

1. Hebben we hier te maken met racisme en zo ja, waarom?
Nee, geen racisme, de oudere dame wou gewoon een "second opinion".
2. Beschrijf hoe we deze frictie tussen allochtonen en autochtonen voorgoed uit de samenleving kunnen verbannen.
Zolang er allochtonen zijn zal dit helaas niet lukken, de "kwade" hebben het voor de goede verpest.
3. Onderbouw aan de hand van dit voorbeeld hoe deze situatie de schuld is van GeenStijl,
Geenstijl maakt hier een nieuwsartikel van en in de ogen van linksche mensen is dat al not-done en dus de schuld van Geenstijjl.

Scheetje Beef | 25-11-12 | 22:54

Elke dag lopen er mensen mijn winkel binnen. Uit bijna alle windstreken van de wereld. Ik spreek Nederlands, als het niet gaat Engels en ach, wil ook best gebrekkig Nederlands spreken, ben toch verkoper he. Maar waarom, waarom als er weer eens een vrouw in bruine regenjas met bijpassende hoofddoek mn winkel binnen loopt... loopt ze naar mn marokkaanse collega.

Is het omdat ze niet door me wilt worden geholpen? Is het omdat ik blond haar heb en blauwe ogen? Is het omdat ik haar misschien verkeerde informatie geef?

Waarom...

Ex Pornstar Delux | 25-11-12 | 22:54

Komkommertijd jongens??
Bladvulling?

Piet_Snot | 25-11-12 | 22:53

Ies gewoon check dubbelcheck, ies koltoer

Ffiver | 25-11-12 | 22:53

vetkleppert | 25-11-12 | 22:48
Dat jongetje is sowieso een lul, die schijnt ook meisjes te hebben betast. Gewoon met een boog omheen lopen.

mijntweecent | 25-11-12 | 22:50

1. Nee geen racisme, maar wantrouwen. Alhoewel ik me dan wel afvraag, waarom zij het aan de moslima vraagt.
2. Zolang we halal woningen gaan bouwen, zal dit nooit gebeuren.
2. Als er maar iemand de schuld krijgt, vind ik het best

fritsspits | 25-11-12 | 22:49

mijntweecent | 25-11-12 | 22:48 Z'n medeplichtigheid.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:49

Mohammedaanse, gehoofddoekte zandbakvrouwtjes met maritiem advies, dient men defacto te wantrouwen. Wantrouwen is goed, zeker is beter.
Daar komt bij, als je het verdomd om te integreren, weet je ook niets van pontjes.

Pierre Lebon | 25-11-12 | 22:48

Weet je wie ook een ontzettende smerige racist is? Dat jongetje van 4 dat ik gisteren een wortel voor het paard van Sinterklaas zag kopen.

vetkleppert | 25-11-12 | 22:48

Vragen is weten.

DANNY3960 | 25-11-12 | 22:48

Billy Odol | 25-11-12 | 22:39
Je gaat een topic over racisme misbruiken om jouw kennelijke hulpvaardigheid van twee weken geleden (!) nog eens uitgebreid online in de verf te zetten?

mijntweecent | 25-11-12 | 22:48

voersteken ?

Miss Diction | 25-11-12 | 22:48

Ja hallo, ik kom hier voor wat lichtvoetige verstrooing, niet om vragen te beantwoorden.

Rest In Privacy | 25-11-12 | 22:47

Zomaar even tussendoor [vanmiddag weer meegemaakt} het zijn altijd allochtonen die nog respect voor ouderen tonen. Opstaan in het OV, of iemand helpen de straat voersteken is iets wat autochtonen al jaren niet meer doen, de Finnen en Surinamerts dus wel.

Miss Diction | 25-11-12 | 22:47

zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:45 |
Stom, was ik het toetje nog vergeten.

CoffeePatch | 25-11-12 | 22:46

CoffeePatch | 25-11-12 | 22:43 (een restaurant aan de Buiksloterweg - red.)

Dat was je nog vergeten toe te voegen.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:45

Billy Odol | 25-11-12 | 22:39 Nou Billy. Dat is me ook wat allemaal.

Dus jij verwacht dat iedereen zomaar te hulp schiet als een vrouw met een gammele auto een fiets probeert te stelen.

Wat denk je? Wil iedereen uit eigen beweging medeplichtig worden?

Aan de andere kant, er was ook niemand die de politie belde om de misdaad aan te geven. Dat dan weer niet.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:44

1) ja het is racisme . De moslima wijst bewust de verkeerde boot aan , omdat de vrouw een ongelovige christenteef is. het lachen is leedvermaak, schijn bedriegt.
2)allemaal zelfmoord plegen
3) het is de schuld van de PvdA

watsinneneem | 25-11-12 | 22:43

Dit is verkapte reclame voor het Tolhuis.

CoffeePatch | 25-11-12 | 22:43

Als het een Brabander was geweest had dat omaatje hetzelfde gedaan.

Stilicho | 25-11-12 | 22:42

1. Neen, gevalletje factchecking.
2. Frictie? Gewoon een second opinion vragen.
3. Geenstijl is betrokken omdat de dame in kwestie een afspraak had met haar zoon, medewerker bij Geenstijl. Pseudoniem: Van Rossem.

Maserati | 25-11-12 | 22:42

@Billy Odol | 25-11-12 | 22:39
Waarom zou je iemand helpen die een fiets aan het jatten is? naïeveling!

miko | 25-11-12 | 22:42

Boyo | 25-11-12 | 22:03 In Amsterdam wel. Drie naast elkaar en alle drie naar een andere bestemming. Ik ben ook een keer heen en weer geweest naar waar ik niet moest zijn.

Want die bordjes die kunnen verwijzen zijn niet gratis.

zeg maar jansen | 25-11-12 | 22:41

Aan alle eikels die zo'n twee weken geleden op het Buiksloterplein op het pontje stonden te wachten terwijl een vrouw liep te klungelen om een fiets in haar kofferbak te krijgen en de achterklep van haar auto drie keer (en meer) op haar hoofd kreeg omdat de gasveren die de achterklep normaal gesproken omhoog houden het begeven hadden, wil ik het volgende zeggen : Was het nou zoveel moeite om die vrouw even te helpen? Gelukkig heb ik geen fucking tolerantie pakket nodig voordat ik mijn medemens te hulp schiet. Oh, en nog even wat het verhaal van dit topic betreft. Dat oude kutwijf had gewoon aan moeten nemen wat het moslimvrouwtje zei, daarentegen moet het moslimvrouwtje een iets betere taalbeheersing zien te omtwikkelen, en de enigszins verbaasde jongeman had het antwoord niet eens moeten geven!

Billy Odol | 25-11-12 | 22:39

1) Ja
2) Lastige vraag - Beide kampen zijn nogal bekrompen
3) GeenStijl heeft toch alles gedaan?

Miss Diction | 25-11-12 | 22:39

Rijdt er nog geen metro naar dat Noord dan? Oh wacht.

Biff Eagleburger | 25-11-12 | 22:38

Help POLICOR.NL aan meer pageviews zou de correcte titel van dit stuk moeten zijn

flat out | 25-11-12 | 22:38

Het is wel een typisch voorbeeld van oriëntalisme, zou Mevrouw Breedveld roepen, terwijl ze rood aanloopt en bijkans ontploft van woede.

Stormageddon | 25-11-12 | 22:37

@De Geus | 25-11-12 | 22:20
Wie vertrouwt er nu een geuex in Amsterdam?
*krantje koopt*

miko | 25-11-12 | 22:36

Het moslimvrouwtje was Hassnae Bouazza en de Nederlander was Peter Breedveld. De oude vrouw was blank en zag er uit als een PVV-stemmer, dus die twee hebben haar bewust naar de verkeerde boot gestuurd. Mysterie opgelost, een duidelijk geval van racisme.

spanarchist | 25-11-12 | 22:36

1. Ja Volgens mij is het racisme dat een pont richting 020 Noord (mn veel allo's) wel gratis is en het pontje over de Amstel ten zuiden van 020 bij de Nes (0 allo's, wel paar expats) gewoon geld kost.. Staatsracisme gericht jegens de Nederlander.
2. Weg met de veerbootsubsies
3. GeenStijl HQ zit in Noord, roze bolwerk te midden van.. enfin nuff said.

seven | 25-11-12 | 22:36

1) Racisme is in Nederland een woord geworden dat wordt ingezet om:
A) criticasters van de multiculturele samenleving,
B) werkgevers die iemand met kwalificaties, kennis van de lokale mores, en een gezond arbeidsethos een baan geven in plaats van met voorkeur te behandelen groepen,
C) burgers die misdragende sujetten uit niet-inheemse bevolkingsgroepen aanspreken,
in een hoek te zetten ten bate van zieligheidsgroepen en de op hen parasiterende industrie.
.
2) de frictie komt door voorkeursbehandeling, het niet bijdragen, en het niet aanpassen aan de vereisten van deze moderne maatschappij door bij antwoord 1 genoemde groepen. Gelijke monniken, gelijke kappen benadering waardoor de eisen vwbt eigen inkomen vergaren, bijdragen aan maatschappij en vooral gewoon netjes gedragen in de samenleving aan allochtoon en autotochtoon hetzelfde zijn.
.
3) het is altijd de schuld van Geen Stijl omdat het makkelijk is. Net zoals racisme roepen makkelijk is en zelfreinigend werkt daar de schuldvraag buiten de eigen invloedssfeer gelegd wordt.
.
Racisme... Het woord is een grap geworden. De toepassing van het woord is misplaatste reflex geworden. De hanteerders zijn "bullies" geworden. Racisme... Tsja, wat moet je er nog mee?

Parel van het Zuiden | 25-11-12 | 22:35

gewoon een gevalletje check & dubbel check. niks bijzonders.

Rest In Privacy | 25-11-12 | 22:35

Het vragen van de weg aan een buitenlander geeft meestal geen duidelijk antwoord. (En vaak weten de het antwoord ook niet of ontbreekt het aan de mogelijkheden om het uit te lagen.) Het geeft niet om dit nog een keer extra te vragen. Beetje vreemd dat iemand hier een punt van maakt. als Mervrouw Sjaalmans hierover zelf verbolgen is dan is dat een teken van Amsterdamse integratie. Als ze een 020s accent had dan is de vrager waarschijnlijk een Brabo (ofzo)

Einde van de Domheid | 25-11-12 | 22:35

1. Nee.
2. Verwoesting van Mekka.
3. Alles is de schuld van Geen Stijl, dus dit ook.

Overigens, er zijn websites waar je betaald wordt om enquêtes in te vullen. Waarom moet dit Diederik Stapel onderzoek nu weer gratis?

Stormageddon | 25-11-12 | 22:32

1. Nope.
2. Kan niet.
3. Geenstijl is de schuld van alles.

boasatlas | 25-11-12 | 22:32

Heel verstandig: altijd check en dubbelcheck.

triasenergetica | 25-11-12 | 22:29

1: Ja
2: Niet
3: Door antwoord twee niet meer van toepassing

Nieuwbe | 25-11-12 | 22:29

Nette oude dametjes wonen in 020-Zuid, de hele casus is dus een hoax. Wat heb ik gewonnen?

neemjemoederindemali | 25-11-12 | 22:29

1. geen racisme, de oude vrouw denkt, als je zo stom bent om in een vrij land met een hoofddoek te lopen zal je ook wel te dom zijn om te weten welke pond waar naar toe gaat.

2. Die frictie verdwijnt alleen als de allochtonen ook verdwijnen. Of op zijn minst fatsoenlijk Nederlands leren.

3. deze situatie is de schuld van GeenStijl, de Ombudsman van de Volkskrant en/of de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, omdat als voorbeeld bovenstaande situatie te noemen.

RechtseRakker007 | 25-11-12 | 22:28

Doen bejaarden altijd, dus het is geen racisme.

lemmus | 25-11-12 | 22:28

1: Neen.
2: Helaas, daar men in het verleden alle signalen vanuit de Nederlandse bevolking genegeerd heeft is het daar inmiddels te laat voor.
3: De schuld hiervan moeten we toch zoeken bij diegenen die hebben gedacht dat men straffeloos een onderklasse van miljoenen vreemdelingen kon importeren die voor groot deel door de zittende bewoners onderhouden moet worden.

de honden blaffen... | 25-11-12 | 22:26

@Chow | 25-11-12 | 22:15
Weet je niet. Je was er niet bij.

Tommygunner | 25-11-12 | 22:25

*is* omhoog hooit

Tobi | 25-11-12 | 22:24

Neen,
Het komt maar al te vaak voor dat men een antwoord geeft die niet correct is.
Derhalve is navragen bij een ander geoorloofd zonder dat er sprake is van racisme.

ProAsfalt | 25-11-12 | 22:24

Ja, probeer de boel maar weer af te leiden met een oud vrouwtje. Die zwarte piet, dat is pas een racist.

vetkleppert | 25-11-12 | 22:23

Oma dacht, het wel een verrekt typhuseind strompelen naar die andere pont,
dus ik vraag het voor de zekerheid ook nog even aan die jongeman met de fiets aan de hand
waar het doorgeknipte slot nog aanhangt

Tobi | 25-11-12 | 22:23

@Broodroof | 25-11-12 | 22:11

Je vergeet dat de islam terug gaat in de tijd. Wij zijn begonnen als rassen, kregen later nationaliteiten, etc.

Bij de islam gaat dit de andere kant op. Kennelijk.
De nationaliteit is er al, in ieder geval.
nl.wikipedia.org/wiki/Moslim_%28nation...

Nu nog even versmelten tot eensluidend ras. Maar dat zal een eitje zijn, met al die neef-nicht huwelijken.

ZKH EénOog | 25-11-12 | 22:22

@miko Een keurige dame achter Ansterdam CS. Nee.

De Geus | 25-11-12 | 22:22

Met 18 jaar woonervaring in a'dam noord kan ik je melden dat de kans uberhaupt klein is een Nederlandse man te vinden die naar de noord-zijde van amsterdam gaat met de pont. En dan is ook het tijdstip nogal belangrijk in deze stelling. Aangezien je savonds bijna alleen maar junkies en dieven op de pont naar het noordelijke vind.

JeejD | 25-11-12 | 22:22

1. Neen, iemand die uit de woestijn komt heeft niet noodzakelijk veel verstand van boten, dat is logies, niet rasiesties.

2. Deze frictie kan vermeden worden door aparte boten voor allochtonen en autochtonen te voorzien, met gescheiden afdelingen voor mannen en vrouwen in de allochtone boot plus een rituele wasruimte.

3. Het is uitzonderlijk niet de schuld van GeenStijl, maar van de faculteit sociale wetenschappen Amsterdam, die 'culture and identity'slechts als bijvak aanbiedt in de masters: www.fsw.vu.nl/nl/opleidingen/bijvakken...
Kamervragen hierover graag.

Zyprexa20mg | 25-11-12 | 22:21

Ze zal gewoon gedacht hebben:'die buitenlandse mevrouw hoort hier eigenlijk niet' Dat is toch geen racisme...

Petrus Poortwachter | 25-11-12 | 22:20

Gezeur. Mensen vragen ook aan mij dingen en vervolgens vragen ze het aan iemand anders en dan doen ze wat die ander zegt. Terwijl ik toch een roomwitte man ben, zij het in spijkerbroek. Die anderen hebben meestal een pak aan.

De Geus | 25-11-12 | 22:20

Ja dit is racisme. Dat toontje van die moslimvrouw ook, gatverdamme.

mijntweecent | 25-11-12 | 22:20

Het hele verhaaltje is verder nog al fictief, want een keurige dame in Amsterdam?? Zie je het voor je?

miko | 25-11-12 | 22:19

Misschien was het korte-termijn geheugen van de gepermanente autochtoonse een tikkie van slag af?
-
Wij kunnen er slechts naar gissen.
-
Wat leueueuk dat GS nu ook al anectdotische Libelle raadseltjes doet - op de avond van de week waarin GS voornamelijk gezien wordt als eredivisieuitslagmedium.
-
De Telegraaf komt zo wel heel dicht bij. Binnenkort de pagina; 'vrouw'?

azoturie | 25-11-12 | 22:19

Mevrouw heeft gewoon terdege haar onderzoeksplicht uitgevoerd opdat zij zo spoedig mogelijk thuis kon geraken met deze zuidwester storm.
-
Mevrouw kon namelijk aan het uiterlijk van de allochtone mevrouw noch aan de manier van spreken zien dan wel horen of de allochtone mevrouw bekend was in deze contreien. Om die reden heeft mevrouw het zekere voor het onzekere genomen en een second opinion gevraagd aan een andere passant. Dat deze passant een blank persoon van het mannelijk geslacht is, doet hier niet ter zake. De passant sprak vloeiend Nederlands en klonk zeker van zijn zaak in de oren van mevrouw. Daarmee had zij het eerste antwoord, dat van de allochtone mevrouw, bevestigd gekregen. Zodoende kwam zij voorspoedig op de juiste bestemming aan.
-
Zeg nou zelf, wie zou dat niet hebben gedaan met deze ongeleuflijk zware zuidwester sturm in die contreien?

Freakster1986 | 25-11-12 | 22:18

@eerstneukendanpraten | 25-11-12 | 22:02
Bakito was de Nederlandse jongeman die de vrouw antwoord gaf, en vervolgens GS inlichtte over voorgedane situatie met het voorstel hier een topic van te maken.

landlopertje | 25-11-12 | 22:18

Ja sorry, ik zat zoals gewoonlijk weer te slapen toen dit op het bord stond. Maar volgens mij is het gewoon de schuld van Wilders (zal het even aan Mathijs-ongelood vragen)...

Petrus Poortwachter | 25-11-12 | 22:17

Geen racisme, puur sexisme. En ik heb ook meer vertrouwen in het oriëntatiegevoel van mannen dan dat van vrouwen.

stom schaap | 25-11-12 | 22:17

Nederlandse vrouwtje denkt dat, omdat moslimvrouwtje niet degelijk ABN spreekt, het antwoord waarschijnlijk niet zal kloppen
Dat is geen oordeel, maar zo rollen omaatjes nu eenmaal

Tobi | 25-11-12 | 22:16

Tommygunner | 25-11-12 | 22:13 |

Maar die moslim dame op de pont deed toch niks verkeerd?

Chow | 25-11-12 | 22:15

@Chow | 25-11-12 | 22:11
Zolang het leeuwendeel nog niet behoorlijk meedraait dan gebeurt dat inderdaad. Inburgeren of weg. Andere smaken niet toestaan. In een ander land hoeven we dat ook niet te flikken.

Tommygunner | 25-11-12 | 22:13

Als je begrijpt wat ik bedoel.

Bommel007 | 25-11-12 | 22:12

Nee, moslims zijn geen ras.

Rest In Privacy | 25-11-12 | 22:11

Tommygunner | 25-11-12 | 22:08 |

Keihard inburgeren zal best iets helpen. Maar xenofobie blijft bestaan hoor. Mijn donkere vrouw is geboren en getogen in Nederland en is vaak meer autochtoon dan ik en toch loop je hier wel tegenaan soms.

Chow | 25-11-12 | 22:11

Hier in het buitenland doe ik precies hetzelfde als ik toevallig een Engelsman of andere westerse allochtoon tref. Het is geen onderscheid maken op basis van huidskleur of geloof, maar een inschatting maken van de topografische kennis van de omgeving van de toevallige passant.

Petrus de Rewa | 25-11-12 | 22:10

1: racisme van het zuiverste (IJ) water, maar da's niet erg want verschil moet er zijn.
2: frictie is weg te nemen door een vervod op geloofsuitingen in het openbaar te bannen en/of stringente rassenscheding toe te passen.
3: Het is de schuld van Geenstijl want zij zetelen in Pand Noord (nabij IJ-oevers)

paost712 | 25-11-12 | 22:10

@Mordax | 25-11-12 | 22:04
Edoch is er geen enkele aanwijzing met betrekking tot mevrouw haar ras maar wel haar geloof.
Verder hoort die ouwe postduif van zeventig met dit soort weer gewoon achter de geraniums te zitten.
Wat voor risico neemt dat mens. En als ze op haar muil gaat dan kunnen wij de ziektekosten weer betalen.

miko | 25-11-12 | 22:09

@Mordax | 25-11-12 | 22:04

Arabier, Moor... Of, aangezien een Berber uit Barbarije komt, een nazaat van één van de Barbarijse Zeerovers van Kapitein Sultan Roodbaard. Een rifpiraat dus...

ZKH EénOog | 25-11-12 | 22:08

1. Nee dit is geen racisme
2. We kunnen de frictie tussen allochtonen en autochtonen oplossen door mensen KEIHARD in te laten burgeren. Verplicht.
3. De schuld van GS omdat "dit is niet mijn pontje, vriend..."

Tommygunner | 25-11-12 | 22:08

Word ik nooit meer aangekeken door jullie allemaal als ik zeg dat ik precies hetzelfde zou doen als deze mevrouw? Zeker als de moslimmevrouw niet goed Nederlands spreekt?

Sowieso_21 | 25-11-12 | 22:07

1. We hebben hier te maken met wantrouw dat van 1 kant komt, en zoals reaguurder jan-lul-de-behanger uitlegt, kan dit geen racisme zijn.

2. Dat is helaas dweilen met de kraan open, geen weg meer terug, Alea iacta est enzovoorts, enzovoorts..
De heer Cohen zou in dit geval zijn kop in het zand steken en d.m.v anale absorbatie rooibosthee tot zich nemen.

3. Onnodige vraag, de facto is alles toch de schuld van GeenStijl en met name de schuld van polariserende reaguurders.

KenTochNait?! | 25-11-12 | 22:06

We hebben gewoon te maken met een xenofobisch oud kutwijf dat alles wantrouwt wat anders is. Kortom een echte Nederlandse dus...

brutus68 | 25-11-12 | 22:06

1. Nee. De rassen van de allochtoon en de jongeman zijn in dit stuk niet duidelijk geworden, dus is het moeilijk om over racisme te speculeren. Wat is de definitie van een Nederlandse jongeman? Hoe weten we hoe de allochtoon eruitziet als ze verpakt zit in een regenjas met bijpassende hoofddoek?
2. Geef de allochtoon les in uitspraak en geef de autochtoon een gehoortoestel. Of maak de situatie duidelijker zodat er überhaupt niks gevraagd hoeft te worden.

3. Volkskrant is kak. Zal daar dus wel aan liggen.

arashimashou | 25-11-12 | 22:06

Geen linkjes... dan lees ik het niet.

CoJoNes | 25-11-12 | 22:05

@jan-lul-de-behanger | 25-11-12 | 22:02

Onzin. Juridisch kan het JUIST, omdat ook onderscheid op religie en geaardheid onder de noemer racisme geschaard worden in dit uitermate zieke land.

ZKH EénOog | 25-11-12 | 22:05

1. Ja natuurlijk (anders vroeg je het niet)
2. Bootjes afzinken = probleem weg
3. Evident
maar waarom geen studiepunten??

Koos Knak | 25-11-12 | 22:05

Ik heb in mijn studententijd als uitzendkracht van RandstadStudent als inval-tentamensurveillant gewerkt bij zowel de HvA als de UvA. In de tentamens van diverse socio/media/-'studies' stonden bijvoorbeeld tweets van Wilders afgedrukt met diverse verwijzingen naar nazi-Duitsland en verzoeken aan de HBO-scholier om dit te duiden. Zum kotsen die opleidingen. Die docenten zijn compleet geschift, erg kwalijk dat dat soort mensen dergelijke opleidingen vormgeven.

fietskettingslot | 25-11-12 | 22:04

Ik wil geen essay schrijven over deze casus zonder prijs te kunnen winnen.

Chow | 25-11-12 | 22:04

-weggejorist-

DrBukk4ke | 25-11-12 | 22:04

miko | 25-11-12 | 22:00
Ligt eraan. Als het een Turkse mevrouw is behoort ze inderdaad ook tot het Kaukasische ras. Ik weet niet hoe het zit met een Berber vrouw.

Mordax | 25-11-12 | 22:04

"u vermoedt" natuurlijk. Grr.

Frederickk49 | 25-11-12 | 22:03

Strikvraag! Gratis veerpontjes bestaan niet.

Boyo | 25-11-12 | 22:03

allejezus, wat een slechte tentamenvragen.

Ronald Waterneus | 25-11-12 | 22:03

1. Nee, één bron is geen bron.
2. Autochtonen dienen enkel de weg te vragen aan autochtonen.
3. Vraag Geenstijl de weg als u vermoed dat het antwoord "rechts" is en de Volksrant als u denkt dat het antwoord "links" is.

Frederickk49 | 25-11-12 | 22:03

Misschien denkt ze die mevrouw spreekt amper Nederlands dus misschien begrijpt ze me niet goed?
Dus stelt ze de vraag voor de zekerheid aan iemand anders.
basweetutwel | 25-11-12 | 22:00

Precies. Weer een gevalletje spijkers op laag water zoeken.

Rideo Ergo Sum | 25-11-12 | 22:02

Hoe laat (met andere woorden, op welk moment van de dag) speelt voornoemde casus zich af? Hier kan ik niets mee.

hatari | 25-11-12 | 22:02

1 Alzheimer heeft niets met racisme te maken. Dat is gewoon elke dag nieuwe vrienden maken, en elke vijf minuten dezelfde vragen stellen.

2 Racisme herkennen is rassenonderscheid erkennen. Zolang je zowel racisten als anti-racisten hebt, zullen wij als SOORT geen stap dichter bij 'beschaving' komen.

3 GeenStijl is Evil. Nuff said, hufters.

Stop de tijd!

ZKH EénOog | 25-11-12 | 22:02

Als de moslima een negerin was zou het in theorie racisme kunnen zijn. Iemand die het geloof van de vrede aanhangt en dat middels haar kleding uitdraagt, is geen apart ras en dus kan er onmogelijk sprake zijn van racisme. Het kan juridisch niet eens.

jan-lul-de-behanger | 25-11-12 | 22:02

1. Nee, met verstand.
2. Enkele reis.
3. Alles is de schuld van GeenStijl.

Parsons | 25-11-12 | 22:02

Vraag 4: waar was Bakito toen de mevrouw de weg naar het Tolhuis vroeg?

eerstneukendanpraten | 25-11-12 | 22:02

Nu wel? Ja??
Nee geen racisme mevrouw is geen ras doch alleen een gelover in een maangod.
Zorgen voor betere borden zodat ouwe wijven niet alles aan iedereen moeten vragen en zeker geen twee keer met hun Alzheimer.
Het is de schuld van Geen stijl!!! Altijd!!

miko | 25-11-12 | 22:00

Als hier geen actualiteit aan vastzit, is het een kut-topic. Doe het dan over halal woningen.

Boer in 020 | 25-11-12 | 22:00

Misschien denkt ze die mevrouw spreekt amper Nederlands dus misschien begrijpt ze me niet goed?

Dus stelt ze de vraag voor de zekerheid aan iemand anders.

basweetutwel | 25-11-12 | 22:00

Dit is de boot naar Spanje.... als je mee wilt kruip maar in de zak...

overVecht | 25-11-12 | 21:59

Casus en dan na 304 woorden blijkt dat er niets te winnen valt? WTF!!

Godsammekraken | 25-11-12 | 21:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl