achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Moslims moeten handen schudden. Allemaal

metjelulhoofd.jpgEn wederom is porno-advocaat Mohammed Failzel Huillie Enait de loser van de dag. De afwijzing van de handenschudweigeraar voor de functie van Klantmanager bij de gemeente Rotterdam is volkomen terecht. Discriminatie omdat het moet, aldus de rechtbank. Nederlandse omgangsnormen staan boven de islamitische totaalmalloterij in het hoofd van Mohammed Oetlul Enait. Als Klantmanager dien je je eigen achterlijke religie ondergeschikt te maken aan het feit dat we in dit land handen schudden met elkaar om wederzijds respect te tonen. En dan is de rechter nog zo coulant geweest om het notoire te laat komen van de heer Enait door de vingers te zien. Net als het feit dat hij blijft zitten als hij zou moeten staan, maar gaat staan op de momenten dat hij juist zou moeten blijven zitten. Er kunnen nu twee dingen gebeuren. Enait trekt weer zijn standaard troefkaart dat iedereen in Nederland racistisch is en hij het Grote Slachtoffer met het Rare Petje + dito Baard. Doet hij al sinds 2006. Of hij leert van zijn facepalmfetisjisme en probeert de media een tijdje te ontlopen. Wat voor iemand die nog geiler wordt van de media dan van zijn eigen pr0n-secretaresse natuurlijk best lastig is. Afijn, één pluspuntje: dankzij deze uitspraak zijn alle orthodoxe moslims in publieke functies vanaf nu verplicht om handen te schudden met vrouwen. Ja, jij ook, Nourdin Belhadi. Thanks, Enait. Goed geregeld, die objectief gerechtvaardigde discriminatie. Die onthouden we. Lezen wij met goedkeurend geknik nog een paar keer die prachtige slotpassage van de uitspraak door. Het kan dus wel.
Naar het oordeel van het hof is de discriminatie echter objectief gerechtvaardigd. Het handen schudden, een gemeenschappelijke omgangsvorm, is met enige regelmaat aan de orde voor de Klantmanager. In een pluriforme en multiculturele samenleving als de Nederlandse is het belang van het hanteren, althans niet afwijzen, van een dergelijke gemeenschappelijke omgangsvorm zeer zwaarwegend. De gemeente dient als overheidsorgaan neutraliteit uit te stralen naar alle burgers, ongeacht geslacht. In dat licht is het van wezenlijk belang dat de Klantmanager de klanten tegemoet treedt op een wijze die door hen niet als respectloos en kwetsend wordt ervaren. Indien de Klantmanager weigert een door de klant (man of vrouw) uitgestoken hand te schudden, zonder dat daarvoor een aanwijsbare fysieke - of anderszins objectieve - oorzaak is, zal dit door veel mensen in de Nederlandse samenleving als kwetsend en beledigend worden ervaren. Dit gedrag schaadt de relatie tussen de klant en de gemeente. Van groot belang is dat de klant de confrontatie met dit gedrag niet uit de weg kan gaan. Het weigeren om de uitgestoken hand van een vrouwelijke klant te schudden is temeer onaanvaardbaar, nu die weigering als een ontkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, en dus als extra kwetsend kan worden ervaren. Daaraan doet volgens het hof niet af dat de man zich bereid heeft verklaard ook mannen niet de hand te schudden. Nu de discriminatie objectief is gerechtvaardigd, is de afwijzing van de betreffende sollicitant door de gemeente niet onrechtmatig.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.