achtergrond

Geenstijl

Oeps. 6 miljard subsidie niet geëvalueerd

meisjemetrekenmachine.jpg LOL-persbericht van de dag: "In 2010 heeft het Rijk ruim € 6 miljard uitgegeven aan allerhande subsidies. Houdt het Rijk in de gaten of deze subsidiegelden effectief worden besteed? Die vraag vormde het vertrekpunt van dit onderzoek. Wij hebben onderzocht of rijkssubsidies goed worden geëvalueerd. Ook hebben we gekeken of ministers de uitkomsten van evaluaties goed gebruiken – bijvoorbeeld door ineffectieve subsidies aan te passen of stop te zetten. Verder zijn we nagegaan of de informatie die ministers aan de Tweede Kamer sturen over de effectiviteit van subsidies, een ongekleurde weergave is van de informatie in de evaluatierapporten. In de periode 2005-2009 zijn van de 633 subsidieregelingen slechts 81 subsidies onderworpen aan een evaluatie. In de meeste van deze gevallen is er niet op effectiviteit geëvalueerd. Van de subsidies die wél op effectiviteit zijn beoordeeld, is dat zelden deugdelijk gebeurd: de evaluaties maken niet duidelijk of de subsidies effectief zijn of niet. Subsidies worden dus nauwelijks (goed) geëvalueerd. Hierdoor blijft veelal onbekend of subsidies effectief zijn. Aan het uitgangspunt van het kabinet-Rutte/Verhagen dat subsidies ter ondersteuning van bedrijven en ondernemers alleen moeten worden verstrekt als de effectiviteit ervan is bewezen, wordt dan ook niet voldaan." Wie rekent even uit hoeveel handen aan bedden, poten in modders en/of andere leuke dingen we met 6.000.000.000 euro hadden kunnen betalen? Met vriendelijke groeten: de Algemene Rekenkamer.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.