Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

020-Oost leaks: part I

020oostleaks.jpg Zo, de ICT-prutsers in Amsterdam-Oost zijn teruggeroepen van hun pinkstervakantie in Eurodisney en hebben de online kluisdeuren weer dichtgezet. Dat ze een beetje hebben gefaald geven ze inmiddels zelf ook toe. Wel weer hilarisch om erbij te zetten dat het beveiligingslek "met een quickscan" al zichtbaar was. Dus zelfs een quickscan vonden de ambtenaren de afgelopen maanden nog teveel moeite, of ze kijken gewoon nooit op hun eigen website, dat kan natuurlijk ook. Ondertussen hebben wij ons door de eerste vuistdikke ordners met ambtelijke taal geworsteld want u zit natuurlijk te springen om duiding. U wilt graag als lezer bij de hand worden genomen en door ons kwalitatieve toponderzoeksjournalisten worden behandeld alsof u een debiel bent, nietwaar? En wie zijn wij om daaraan geen gehoor te geven. Daarom na de "lees verder" een fijne verzameling duiding en documenten die u beslist niet mag zien voorzien van ons immer objectieve commentaar. Geheime bestanden lekken en de democratie redden, ook daarvoor is Geenstijl er. At your service. Inleiding Omdat lang niet iedereen weet wat er al jaren lang speelt rondom het MuzyQ-gebouw in Amsterdam-Oost, eerst een beknopte geschiedenis. Zij die snel van begrip zijn, inclusief de aasgierende journalisten, lezen dit uitgebreide vertrouwelijke document (waar eigenlijk alle relevante informatie van A tot Z in staat. Lees ook vooral het erratum), de rest leest hieronder even onze Jip en Janneke-samenvatting. Geschiedenis Sinds 2000 zijn de politici regenten in 020-oost al geïnteresseerd in iets artyfarty cultureels dat oost voorgoed op de kaart zal zetten. In 2005 werd besloten tot de bouw van een splinternieuw, hip, centrum vol geluidsstudio's om van Amsterdam Oost een creatieve hotspot, gecertificeerd subsidievriendelijk cultureel, te maken. De Stichting Orfeos Studio (SOS) zag wel brood in zo'n multifunctionele studio en liet haar exploitatie-BV genaamd Muziekmakerscentrum Amsterdam Exploitatie (MAE) de toko beheren (deze exploitatie-BV is overigens onderdeel van de verder onbekende Tamariu-holding). De Muzyq-studio was wel wat aan de dure kant: rond de 26,5 miljoen euro (exclusief bijkomende kosten) zou het gaan kosten. Stadsdeel Oost, en ook de reguliere gemeente Amsterdam, werd wijsgemaakt dat die 26,5 miljoen binnen no time terug was verdiend door de verhuur van de studio's waardoor zowel de gemeente Amsterdam als stadsdeel oost bereid waren garant te staan voor de hypotheek, die werd afgesloten bij FGH-vastgoedbank. Maar het werd crisis en de opbrengsten vielen tegen. Heel erg tegen. Zo erg, dat de FGH vastgoedbank graag een gedeelte van hun geleende geld terug eiste en wel onmiddellijk. Aangezien stadsdeel Oost garant stond moest de poet bij hun worden gehaald. Alleen bleek toen dat het stadsdeel niet voor 9 miljoen garant stond, zoals het aan de gemeenteraad en de burgers was voorgelogen, maar voor 27 miljoen euro en nog wat. Typisch geval van oeps waardoor Fatima Elatik en het andere stadsdeelbaasje Germaine Princen het veld moesten ruimen. Vervolgens keerde, om redenen die hoogstwaarschijnlijk het daglicht niet kunnen verdragen, Fatima Elatik weer terug op het pluche. Aankoop MuzyQ-gebouw door stadsdeel Omdat het stadsdeel weinig trek had in jarenlang kromliggen voor een garantie aan een muziekgebouw dat niet exploiteren valt, al helemaal niet door huurbetaalweigeraars SOS en de exploitatie-bv MAE ging het op zoek naar de beste oplossing. Die 26,5 miljoen moet hoe dan ook worden betaald en het zou fijn zijn als daar ook nog iets van terugkomt. Een aantal mogelijkheden werd onderzocht, onder andere: het MyzyQ-gebouw slopen, het MuzyQ-gebouw verbouwen tot winkelcentrum, het MuzyQ-gebouw zelf kopen en het laten zoals het nu is of het MuzyQ-gebouw kopen en laten exploiteren door het stadsdeel zelf of door een externe partij. Totale kosten aankoop Na lang wikken en wegen, met ingehuurde experts, evaluatiecommissies, onderzoeksprocedures en veel gepolder kwam men tot de conclusie dat het zelf aankopen en zelf exploiteren van het Muzyq-gebouw de beste oplossing is. Het gebouw is momenteel geen fuck waard (de marktwaarde wordt getaxeerd op 14 miljoen, een verlies ruim 11 miljoen euro) dus snel verkopen met winst inclusief de kosten koper zit er voorlopig niet in. Maar het is het stadsdeel wederom gelukt zichzelf en de burgers wijs te maken dat het MuzyQ-gebouw "echt wel winstgevend kan zijn". Wat dacht u bijvoorbeeld van de huisvesting van een mbo voor popmuziek? (In de tussentijd stelden de partijen natuurlijk ook kritische vragen: PvdA (1 & 2), D66 (1, 2 & 3), SP, VVD.) Wat dit de belastingbetaler gaat kosten? Om precies te zijn 27.286.000 euro. Dat bedrag bestaat uit zo'n 14 miljoen euro voor aankoop van het pand plus nagelvaste inventaris en de restschuld die betaald moet worden aan de FGH-bank. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen Dit geld heeft het stadsdeel natuurlijk niet. Het moet dan ook worden gehaald uit de algemene reserves en die reserves zijn bijna op. Zoals het er nu naar uitziet moeten de reserves worden leeggetrokken tot onder de verplichte 10 procent grens (10 procent van het totale fonds moet het stadsdeel verplicht altijd op de rekening hebben staan) en ontstaat er dus een probleem. Dat probleem is op te lossen door rigoureus te bezuinigen. Of het stadsdeel failliet te verklaren en onder curatele te stellen. Fuck you burger Hoe het ook zij: de burger in oost is goed genaaid. En dat allemaal omdat way back in 2007 voorlopers van Elatik en Princen schijt hadden aan belastinggeld en zonder mandaat van de democratisch gekozen deelraad besloten garant te staan voor een megalomaan project waarvan iedereen had kunnen bedenken dat het zou mislukken. Interessant aan dat mandaatverhaal is een vertrouwelijke notitie van een advocaat die stelt dat er bestuursrechterlijk nog het een en ander valt aan te merken aan garanstellingen van Dagelijkse Besturen zonder medeweten van een deelraad: "Er kan hier sprake zijn van een bevoegdheidsgebrek. Dit zou betekenen dat het besluit van het Dagelijks Bestuur, en dus de garantstelling van de hypotheek, vernietigbaar is". Nietigverklaring garantstelling? En hiermee komen we bij een paar heel bijzondere onderdelen van deze affaire: ten eerste het feit dat Amsterdam Oost wordt bestuurd door een incapabel en vooral onbevoegd bestuur (maar dat wist u al lang). Ten tweede dat het garant staan voor die hypotheek achteraf nietig kan worden verklaard door een rechter. En laat het stadsdeel dat nou juist NIET hebben willen voorkomen. Sterker nog, uit de gelekte stukken blijkt dat het stadsdeel er alles aan heeft gedaan die garantstelling nietig te laten verklaren, zodat de FGH-bank naar hun centen zou kunnen fluiten. Illegale staatssteun Uit de documenten blijkt onomstotelijk dat de deelraad actief heeft gezocht naar de mogelijkheid zichzelf te beschuldigen van "illegale staatsteun". Als namelijk nu zou blijken dat het garant staan voor het MuzyQ-gebouw een vorm van illegale staatssteun was en dus oneerlijke concurrentie bevordert dan zou een rechter als straf die garantstelling nietig verklaren. En zonder garantstelling hoeft de deelraad lekker niets te betalen. Conclusie: de deelraad Amsterdam Oost zou is actief op zoek geweest naar bewijzen van hun eigen illegale activiteiten om zodoende van een schuld af te komen die vervolgens op anderen wordt afgewenteld (vooral de partij Meerbelangen lijkt daar erg blij van te worden). En ja, dat is heel erg corrupt. Hypocriet bovendien, want naar buiten toe doet de deelraad het voorkomen alsof ze bij de komende aankoop van het MuzyQ-gebouw er alles aan doet om staatssteun te voorkomen, want dat zou dit brave bestuur natuurlijk absoluut niet willen, betrokken en solidair met anderen als het is. In werkelijkheid gaat de stadsdeelraad over lijken om van hun schuld af te kunnen komen. Bovendien blijkt vooral het gevaar dat de FGH-bank een schadeclaim zal indienen een reden om niet verder te zoeken naar illegale staatssteun. Dus niet eens het feit dat er iemand met een schuld achter blijft (let u ook vooral op het woordje "imagoschade", dat telkens weer terugkomt als De Grote Boeman) Het is ronduit absurd dat in Amsterdam een stadsdeel wordt bestuurd door een bestuur dat graag had gezien dat ze illegaal bezig was geweest om hun schuld niet te hoeven betalen. Een bestuur dat trots zou zijn als achteraf blijkt dat ze oneerlijke concurrentie mogelijk hebben gemaakt op kosten van bijvoorbeeld de concurrenten The Melodyline en The Jam, die in een eerder stadium hun advocaten al opdracht hadden gegeven onderzoek te doen naar deze illegale staatssteun. Maar later meer daarover in deel II: 'Amsterdam Oost en de illegale staatssteun'. Uiteraard weer inclusief sappige geheime documenten. Stay tuned. Update: Voor de duidelijkheid dient te worden vermeld dat het huidige stadsdeel Oost is ontstaan door een fusie van de stadsdelen Zeeburg en oost/Watergraafsmeer op 1 mei 2010. Het MuzyQ-gebouw is daar een erfenis van, de financiële problemen dus ook.

Reaguursels

Inloggen

Sowieso, als dat contract nietig is dan is het gewoon nietig. heel leuk dat Asscher dat niet wenselijk vindt en heel gezellig dat dat rooie Geenstijl dat zo verstandig vindt; maar dat maakt niet uit: nietig is gewoon nietig is nietig is nietig...

zazkia | 13-06-11 | 19:08

Volgende keer moet BertBrussen even wat gaan bladeren in Boek 3 en vooral Boek 6 van ons Burgelijk Wetboek. De verschillen tussen nietigheid en vernietigbaarheid zijn nogal groot en hebben verstrekkende gevolgen.
Zoektip: veel bepalingen zijn te vinden bij de artikelen over pandrecht, deze zijn door middel van schakelbepalingen ook toe te passen op die van hypotheken.

Inferi0r | 13-06-11 | 17:42

@Kees Veer | 12-06-11 | 21:29
Jij begon over een 'brandstapel' mbt mejuffrouw Elatik, een woord dat in de ruim 400 reacties/comments/plemps/posts/tegels (valt het kwartje al?) daarvoor door niemand gebezigd werd.

Prof. D.A.H. Vintik | 13-06-11 | 12:15

Dit geeft toch wel aan dat er daar een stel ongelofelijke amateurs aan het werk zijn. En dat zijn dan volksvertegenwoordigers.

Jippie | 13-06-11 | 11:42

Elatik krijgt hier vast een beduidende gouden handdruk voor van zichzelf uit de algemene middelen. Tuigbesturing!

Iwmac | 13-06-11 | 10:58

Wat ik mis is, dat de Amsterdammer op tilt dient te slaan om wat dit de belastingbetaler gaat kosten? Om precies te zijn 27.286.000 euro.
Maar waar hebben we het over?

Nederland 16,4 miljoen gedeeld door 7,2miljoen werkenden is een factor 2,28.
Amsterdam telt 780.000 inwoners.
Daarvan zijn er 80.000 spookbewoner.

Blijft over 700.000 inwoners : 2,28 en dat zijn 307.000 wérkende Amsterdammers.
27.286.000 : 307.000 is komt neer op 89 euro subsidie per werkende Amsterdammer om Elatik aan te laten blijven.

307.000 werkenden die het vertrek zouden kunnen eisen en alsnog mogen betalen.
393.000 die er geen belang bij hebben, en geen last hebben van de verhoging van de gemeentelijke heffingen omdat ze daar toch al kwijtschelding voor kregen.

De motie is verworpen.
.

ADO-Le-Cent | 13-06-11 | 10:46

@ Kees Veer
Politiek is een vak en zoals alles vereist een vak goed willen uitoefenen bovenal kennis (kennis is inzicht en dus wijsheid).
Het zegt genoeg over Elatik dat ze meent haar gebrek aan kennis met een grote bek te kunnen overschreeuwen. En het is veelzeggend over het huidige niveau van de PvdA, die bepaald niet excelleert in kennis in huis halen. Het experiment met de stadsdelen en de kwaliteitseisen voor het bestuur is daar een jammerlijk voorbeeld van. Elatik is natuurlijk te beperkt om dat te beseffen; die achtergrond heeft ze ook niet.
Ik kom uit een milieu van wetenschappers, ondernemers, bestuurders en politici, met studies, volle boekenkasten en leergierigheid. Bij ons hebben de pubers niet eens een grote waffel; kennis en opgroeien te midden van kennis leert je al snel dat kakelen dommig compensatiegedrag is.

Shalome | 13-06-11 | 08:21

Mijn conclusie van dit stuk; De straatnaambordjes zeggen nog steeds Zeeburg. Dus ik woon in Zeeburg en zo voelen mijn buurtgenoten dat ook.

afgewogenmening | 13-06-11 | 02:37

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:22

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:22

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:22

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:22

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:22

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:22

Veer.... He die staat op de loonlijst van Stadsdeel Oost, eindelijk een infiltrant van gene zijde!

DrBowned | 13-06-11 | 01:22

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 01:08

Elatik's 'Waterloo'.
Of 'Watergate'.

Richard Nixon | 13-06-11 | 00:49

-weggejorist-

famous cunt | 13-06-11 | 00:47

Zie alleen woonhuizen, waar dat duistere beeveetje gehuisvest is.

JoeDaPlumbert | 13-06-11 | 00:29

Kees Veer | 12-06-11 | 23:31 | + 0 -
De oogst is inderdaad magertjes maar mevrouw Elatik zit er niet alleen vanwege de klassieke alles-voor-ik kwaliteiten, ook omdat ze moslima is, laten we daar niet moeilijk over doen. In dit dossier was ze geen 'dader' maar heeft ze wel, zoals een raspolitica betaamt, haar best gedaan alles onder het tapijt te vegen.

mokum4all | 12-06-11 | 23:36

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 23:31

Ik schaam me zó dat ik daar woon
Ik baal zó dat ik daar aan meebetaal
Ik heb er zó geen zin meer in

Fatima, ga alsjeblieft snel emigreren naar Tasmanië, dat is volgens mij het verste weg hiervandaan.

Bitch

Rest In Privacy | 12-06-11 | 23:21

-weggejorist-

web | 12-06-11 | 23:12

@ Kees Veer
Leer eens lezen.
Hoe stom ze is zou ik niet weten, dat ze stupide beleid voert is evident ergo is ze niet op competentie & kennis aangenomen. Wel omdat ze een islamitische Marokka is want dat is PvdA-beleid.
Dat Elatik bij kritiek op haar (stupide) beleid prompt zit te piepen dat "ze het op haar hebben voorzien omdat ze een islamitische Marokka is", is die klassieke berberse paradox.
Netwerken is geen kunst als je met andermans geld bijval kan inkopen en er overal PvdA zit. Niet slim is om dat als positieve kwalificatie naar voren te schuiven - en dat van die grote waffel al helemaal niet. 'n Echte politicus zou niet zo stom zijn (en hoefde ik dit ook niet allemaal zo uitvoerig uit te leggen). :-/

Shalome | 12-06-11 | 22:34

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 22:16

@ Kees Veer annex Fatima
Nee, Fatima zit daar omdat ze een Marokka is met zwachtels om haar hoofd.
Alle berbers hebben een grote waffel.

Shalome | 12-06-11 | 21:56

Amsterdam is PvdA.
Dan praat je dus over echte highquality incompetentie en niet zomaar wat gepruts.

Moi2 | 12-06-11 | 21:52

Geweldig!
Echt geweldig!

Alleen mist in de voorgeschiedenis dat het voor raadsleden en ambtenaren tot op de dag van de overeenkomst dachten dat het ging om een leaseovereenkomst en niet om een peperdure garantstelling.
www.grootoost.nl/index.php/site/comm/o...

zazkia | 12-06-11 | 21:50

"De Stichting Orfeos Studio (SOS) zag wel brood in zo'n multifunctionele studio en liet haar exploitatie-BV genaamd Muziekmakerscentrum Amsterdam Exploitatie (MAE) de toko beheren (deze exploitatie-BV is overigens onderdeel van de verder onbekende Tamariu-holding)."

Daar zou ik wel eens wat meer van willen weten.

Overigens lijkt me stadsdeel Oost rijp voor de invoering van hoofddoekjesbelasting. Met de opbrengst kan het gat worden gedekt. Iedereen blij!

Islamofiel | 12-06-11 | 21:45

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 21:29

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 21:28

@Kees Veer | 12-06-11 | 20:34
Er wordt hooguit 'gekloot' ònder iemands berichtje en er staat altijd duidelijk -edit voor, maar goed daarvoor moet je niet bij mij, maar bij joris wezen.

Komt er nog een respons op de eerste vraag of zal ik het veelzeggende negeren ervan als uw antwoord beschouwen?

Prof. D.A.H. Vintik | 12-06-11 | 21:10

@ Kees Veer
Fatima zit daar omdát ze een Marokka is met een hoofddoek. Je denkt toch niet dat ze op basis van haar geweldige brein en ervaring is aangenomen?
Geinig is dat ze zelf altijd jankt dat ze wordt aangevallen omdat ze een gehoofddoekte Marokka is als ze vanwege haar (stupide) beleid de wind van voren krijgt.
Ach ja, berberse praktijken. What else is new.

Shalome | 12-06-11 | 21:01

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 20:34

@Kees Veer | 12-06-11 | 19:47
Vertel, hoeveel tegels zat ik ernaast en welke woorden zijn fout gespeld?

P.S. -edit al gezien? www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/06/...

Prof. D.A.H. Vintik | 12-06-11 | 20:04

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 19:47

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 19:46

Prive-adressen zijn niet doorgestreept. Het lijkt me dat de documenten er niet lang meer staan.

Einde van de Domheid | 12-06-11 | 18:39

Bottomline.
Zelfs in het zwartste scenario hoeft niemand 26 miljoen op te hoesten.

Einde van de Domheid | 12-06-11 | 18:34

Of het opengooien van de website (of het attenderen erop) is een doelbewuste strategie.

Einde van de Domheid | 12-06-11 | 18:30

mag ik de management summary?

MacVulpen | 12-06-11 | 18:28

Er zijn geen studio's daar Bert.
Het gaat om oefenruimtes.
OK. ze noemen het dan wel oefenstudio's, maar toch...

Einde van de Domheid | 12-06-11 | 18:25

Zo op het eerste gezicht vind ik de rol van de Fries Groningse Hypotheekbank ZEER bedenkelijk en een 'huur'prijs van anderhalf to 2 miljone per jaar ACHTERLIJK voor een cluster oefenruimtes.

Einde van de Domheid | 12-06-11 | 18:24

@Kees Veer
Ik denk niet dat Bert 26 miljoen in de kast heeft liggen.
Iemand die in het bedrijfsleven 26 miljoen verkwanselt, ligt direct op straat. Maar ja, bij de overheid gelden andere regels, tis immers belastinggeld en je salaris wordt toch wel overgemaakt.
Maar goed, 26 miljoen volgens jou maar een bijzonder lage buit, dus ik zou zeggen: dan spring jij toch gewoon ff bij.

vip33 | 12-06-11 | 18:21

Ik snap het niet Bert.
De laatste zinnen zijn: 'We verwachten dat de huurder binnenkort het volledige huurbedrag kan betalen'.
Wat is dan (wat MuzyQ betreft) het probleem?
De overheid probeert AL-TIJD aan haar verantwordelijkheden te ontkomen. Geen juridische kosten worden daarvoor gespaard. Sterker nog, er is inmiddels een traditie van ALTIJD WINNEN (van de burger).....

Einde van de Domheid | 12-06-11 | 18:20

@Kees Veer | 12-06-11 | 17:48
Zo Kees, ook een accountje aangemaakt?
En gelijk begint het demoniseren al, vanaf de eerste tegel, met je 'brandstapel'. Het is óók een mens, hoor!

*vermanend vingertje weer zakken laat*

Prof. D.A.H. Vintik | 12-06-11 | 18:18

-weggejorist-

Kees Veer | 12-06-11 | 17:48

In mijn stad hebben we al jaren een links college. Het is niet voor niks een van de beste plekken om te wonen.
Bakito | 12-06-11 | 12:03 |

ZSU-23-4 | 12-06-11 | 17:48

Bokito, waar woon jij?
Artis Amsterdam zeker?

ZSU-23-4 | 12-06-11 | 17:45

GS, kunnen jullie mss nog even namen en rugnummers achterhalen van de mensen die indertijd verantwoordelijk waren voor de garantstelling?

sitzkrieg | 12-06-11 | 17:32

Redactie GS: RESPECT !!!

Byter | 12-06-11 | 17:30

De PVDA heeft al zoveel stront onder oosterse tapijtjes geveegd dat je maanden kunt graven, maar je weet al wat eronder ligt...

tiepmiep | 12-06-11 | 17:15

"Hoe het ook zij: de burger in oost is goed genaaid. En dat allemaal omdat way back in 2007 voorlopers van Elatik en Princen schijt hadden aan belastinggeld ". De voorloper van Elatik is Elatik (en Herrema en Hoek), deze dame en zit al iets langer aan de knoppen in deze buurt. Men is destijds met de kwestie Alcides al fors in de versnelling van de schuld afschuiven gegaan. (hoe geef ik een ander politieke partij dan PvdA en GL de schuld van het falen van eerdergenoemde partijen, lees hoe zet je een wethouder van D66 af die nog geen maand op zijn post zit....) De totale PvdA/GL beerput is nog veel dieper dan GS kan vermoeden. Graaf nog maar wat lekker door, dit gaat nog dieper dan de Grieken en hun drachmes. Graven GS!

DrBowned | 12-06-11 | 17:09

leuk lees verhaal voor de pinksterzondagmiddag. smeullen dit!

lijn 10 | 12-06-11 | 16:52

Dankzij het internet zijn geheime stukken openbaar gemaakt.
De overheid zal naar mijn bescheiden mening of:
-openbaar maken overheidsstukken harder aanpakken
-het internet nog meer censureren

Dat zal er hoogstwaarschijnlijk gaan gebeuren.

op borgtocht | 12-06-11 | 16:32

Heeft dit kudtmarokkaantje al getwitterd?

JoeDaPlumbert | 12-06-11 | 16:10

@ Che_cuevara | 12-06-11 | 13:13
De angst voor die opmerking bekroop mij al. Ik denk dat je gelijk hebt. Maar bijstelling naar de 10.000 die het wel zal zijn, durfde ik niet aan; zou kunnen worden opgevat als groepsbelediging. En dan komen de hators (PvdA-bobo's en D66-rechtors) goed los.

Fijnstoffer | 12-06-11 | 16:09

-weggejorist-

tauge | 12-06-11 | 15:55

Sjesus mannen, dit is journalistiek van een nivo dat op linkse websites nog nooit gehaald is. (Zou ook vervelend zijn om iedere keer je eigen PvdA vrienden te moeten ontmaskeren..)
Hulde!

funkyd | 12-06-11 | 15:52

Toch triest dat de reguliere media het volledig laat afweten. Teletekst rept alleen van een "kraak" van een deur die dus wagenwijd open heeft gestaan. Ik had met name van de Telegraaf, jullie mediapartner, meer actie verwacht. Goed, het is pinksteren en de buro bezetting is dus minimaal, maar een inleiding voor vuurwerk op de burelen van de krant had ik op de internetsite van de krant wel verwacht.

In tijden van vakantie is het dus Geenstijl die de boel wakker moet houden. Wat ben ik blij dat ik niet in dat stadsdeel woon. Al denk ik wel dat iedere gemeente, iedere stad, ieder stadsdeel zijn eigen skeletten in de kast heeft staan.

Whitehouse | 12-06-11 | 15:41

Prof. D.A.H. Vintik | 12-06-11 | 13:40
Gadver. Naar filmpje, dat.

sjongejonge123 | 12-06-11 | 15:27

@keeskluiver | 12-06-11 | 14:08
En daar hoort een muziektempel bij natuurlijk.
Hoe moeten ze anders hun feestjes van de gepaste muzikale omlijsting voorzien.

Che_cuevara | 12-06-11 | 15:12

@sjomp | 12-06-11 | 13:44
Ach, dat kun je op elke gemeente site wel denk ik.

Che_cuevara | 12-06-11 | 15:10

Regenten doen wat regenten doen! Dit kunnen zij doen omdat we het ze laten doen. Naming and shaming, heeeul vaok, heeeeul lang... Totdat stichtingen, commissies, bedrijven ze niet langer durven aannemen na de politieke loopbaan. Wanneer deze instellingen dit wel doen, weer naming and shaming... Het enige wat deze politici interesseert is hun eigen loopbaan. Let's deny them that. #hitting where it hurts!

Parel van het Zuiden | 12-06-11 | 14:59

Het zou mooi zijn als dit voorval leidt tot het startsein om incompetente en/of corrupte ambtenaren te verwijderen uit het baantjescircuit. Als het daadwerkelijk van het hacken van websites daar aan te pas moet komen; het zij zo.*
Ik vind dat we het niet langer moet accepteren als betalende burgers.
Het wanbestuur en gegraai heeft dit land op de rand van de afgrond gebracht. Alles wordt wegbezuinigd voor de samenleving en dit soort strapatsen kan gewoon ongestoord plaatsvinden. Het is systematisch bij alle overheids instellingen. Geweld gaat me te ver maar bij dit soort figuren kan ik me voorstellen dat er mensen moeite krijgen om het uit te sluiten.

* Ik wil graag benadrukken dat dit geen oproep is!

prikkebeenK | 12-06-11 | 14:54

Klasse! GS rules

Rest In Privacy | 12-06-11 | 14:31

@eerlijkwaar | 12-06-11 | 10:19 | + 35 -
Volgens mijn gevoel heb je hier volkomen gelijk. Is de pvda een racistische partij?

Ohm | 12-06-11 | 14:20

Tamariu Holding in Benthuizen doet "advisering op het gebied van oliewinning en de groothandel in olie-boor gereedschappen en apparatuur".

keeskluiver | 12-06-11 | 14:08

Dit is niets,maar dan ook helemaal: n i e t s nieuws.
-
Ons polderland is gezegend met bákken onkundige lokale bestuurders, die nog geen simpele balans kunnen lezen en die zich zodra het om grond- en vastgoed gaat a l l e s laten wijsmaken door projectonwikkelaars en hun ambtenarenvriendjes en die de samenleving vele miljarden per jaar kosten.
-
Met name als het om de bouw /verbouw theaters gaat worden er nog wel eens wat plankjes behoorlijk mís geslagen (- maar ook als hetom een simpel tramtunneltje gaat willen wij er nog wel eens een groutboogje naast zitten...)
-
Ieder gát heeft zijn eigen theater. Nederland heeft veruit de hoogste theaterdichtheid van de hele wereld en er is niemand, die zich hardop durft af te vragen wat deze waanzin ons bij elkaar opgeteld kost.
-
Aan vrijwel alles wat de overheid met bouw en vastgoed uitspookt, kleeft ergens wel een luchtje - maar wee uw gebeente als uw dakkapel twee centimeter te hoog is.
-
Wanneer, oh wanneer is het eens afgelopen met de onzinnige, ondoelmatige dadendrang van lokale bestuurders? Wanneer gaan wij bestuurds benoemen op bewezen track record en niet op grond van partijlidmaatschap? (en wanneer krijgen wij gemeenteambtenaren die hun bestuurlijke bazen netjes informeren?)

azoturie | 12-06-11 | 14:06

@Prof Vintik 13.51
Lol !

Uw Verzekeringsadvis | 12-06-11 | 13:59

27 miljoen!!!
dat is bijna 2,5x duurder dan de Galaxy Studio's in Mol (België), het hoogst haalbare op studiogebied in Europa. (Alleen Studio C van de Blackbird Studio in Nashville Tennessee top dit./ heb met Massenburg gewerkt, alsmede met Ronald Prent van Galaxy die nu de Wisseloord heeft gekocht en bezig is om te bouwen voor 'maar' 11 miljoen)
Dus die 27 miljoen is ergens flink blijven hangen, hé Fatima?

mothersfinest | 12-06-11 | 13:58

@Uw Verzekeringsadvis | 12-06-11 | 13:43
Ja, die mocht ze van Faatje houden als ze meer dan 20 leugens in een minuut wist te proppen. (Uiteindelijk kreeg ze er 2.)

Prof. D.A.H. Vintik | 12-06-11 | 13:51

@KotsenVanBlijdschap | 12-06-11 | 13:20
Ieder geestelijk gezond, zuiver en eerlijk mens staat te juichen (in uw geval te kotsen van blijdschap) dat misstanden aan het licht worden gebracht. Voor alle duidelijkheid: dat is namelijk de enige gezonde en normale reactie.

doenormaal! | 12-06-11 | 13:48

@KotsenVanBlijdschap | 12-06-11 | 13:20
Hahahaaa! Met een wachtwoord dat gewoon op de website staat. Keep on dreanming frust! U bent onmiskenbaar één van die onzuivere graaiers aan uw reactie te zien.

doenormaal! | 12-06-11 | 13:46

kijk eens bij de firma B(urgemeesters) en W(ethouders-streep opvreters) te Emmmen ,, die kunnen er ook wat van .,mischien hun site ook wel lek ..

sjomp | 12-06-11 | 13:44

@Prof Vintik 13.40
Esmaatje heeft wel een mooi Apple voor d r hoofddoekje staan.

Uw Verzekeringsadvis | 12-06-11 | 13:43

je kan het linksom of rechtsom zeggen (waarschijnlijk linksom), maar je kan alleen maar recht door zee concluderen dat 1. hier een gigantische faal is gebeurd, die ook nog eens immoreel is, en 2. dat met zo'n miljoenenschuld de veroorzaker NOOIT meer terug mag komen in een machtspositie. Elatik zou als schoonmaakster meer hebben betekend voor NL...

trollkabaal | 12-06-11 | 13:42

Prachtig stuk meneer Brussen.

seriousrob | 12-06-11 | 13:39

@Che_cuevara | 12-06-11 | 13:32
Juist. En dat is alleen maar goed. Ik hoop dat je een van de mensen bent die dat ziet en begrijpt en ook het "mechanisme" begrijpt. Fijne dag nog. k ga lekker fietsen en genieten ;-)

doenormaal! | 12-06-11 | 13:38

Leuke is wel dat het gerechtshof en de bestuurders te Amsterdam wegens de Pinkstervakantie achter de feiten aan lopen en geen dwangsom op kunnen (laten) leggen e.d.

ZSU-23-4 | 12-06-11 | 13:35

Hoorde net dat Faat van het kalifaat van de schrik een broodje ham heeft gegeten.

Uw Verzekeringsadvis | 12-06-11 | 13:34

@doenormaal! | 12-06-11 | 13:19
Ik bedoelde ook jou niet maar in het algemeen.
En misschien is dat nog het beste wat ons kan overkomen.
Zoals het nu gaat wordt het alleen maar erger, dit moet een keer goed fout gaan.

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:32

@Ashtrey | 12-06-11 | 13:20
Ik durf er echt niet om te wedden. Maar de kans is toch wel reëel.

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:31

Goed stuk, maar een peulenschil in vergelijking met de VVD'er Geert "GO" Dales die Amsterdam met 2 Miljard meerkosten voor de Noord-Zuid lijn heeft opgezadeld.

Bertus Brulbroek | 12-06-11 | 13:21

Kom op, Bert! Knal ff alles online wat er online te knallen valt, wie weet zit je wel te brommen binnenkort!

KotsenVanBlijdschap | 12-06-11 | 13:20

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:15 |
Zal nooit gebeuren Che, mocht dat toch zeau zijn dan eet ik mijn zonnebril op.
Zie ik de zaakjes tenminste nog een beetje zonnig in.

Ashtrey | 12-06-11 | 13:20

@Che_cuevara | 12-06-11 | 13:15
Ik maak geen grapje. Ik ben bloedserieus. Die knipoog was er een van saamhorigheid. Ik denk dat wij nog mee gaan maken dat de huidige maatschappij op zijn grondvesten zal trillen en ten onder zal gaan. en dat is maar goed ook. Uit de as van de resten (bij wijze van en/of enigszins letterlijk) zal een samenleving in vrede ontstaan.

doenormaal! | 12-06-11 | 13:19

@doenormaal! | 12-06-11 | 13:14
Je kan er grapjes over maken, maar ik zie het er echt nog eens van komen.

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:15

@Che_cuevara | 12-06-11 | 13:02
Kan ook ;-) Wie zal zeggen dat zoiets niet nog eens gebeurt...

doenormaal! | 12-06-11 | 13:14

@Fijnstoffer | 12-06-11 | 12:57
30.000 die mee kunnen betalen.
Is jouw schatting niet wat aan de hoge kant?

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:13

@prikkebeenK | 12-06-11 | 13:06 | + 1 -
Hebben ze al gedaan, en ze hebben zich een beroerte gelachen.

Allemaal dood.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 13:08

Komt wel goed, als Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen.
Eindelijk een probleempje dat boven tafel komt kan je nagaan wat er verder allemaal aan belastingcenten word weggesmeten.

Uw Verzekeringsadvis | 12-06-11 | 13:07

Ik vraag me af wat er allemaal boven water komt als, zeg, een club als Anonymus echt aan het hacken gaat op websites van de Nederlandse overheid.
Dit land wordt bestuurd door corrupte polderraars.

prikkebeenK | 12-06-11 | 13:06

Fijnstoffer | 12-06-11 | 13:02 |
Een jaartje geen verkansie - in zand van herkomst - veur de inwonenden van Oost.

Ashtrey | 12-06-11 | 13:05

@supah | 12-06-11 | 10:15

nag nag nag.

Cabaret Voltaire | 12-06-11 | 13:04

@ Ashtrey | 12-06-11 | 13:00
Heel goed opgemerkt. Ik ga dat meteen aan Job e-mailen.

Fijnstoffer | 12-06-11 | 13:02

@doenormaal! | 12-06-11 | 12:59
Dat wel waarschijnlijk.
Maar ik denk dat er, zelfs dan, niet veel veranderd.
Misschien offeren ze een paar "koppen" maar da's alleen voor de schijn.

Het enige dat echt zal helpen is gewoon de Franse revolutie een beetje naspelen.

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:02

Er zijn landen op de wereld waar je bij dergelijk corrupt gedrag achter de tralies verdwijnt...

brutus68 | 12-06-11 | 13:00

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:57
Dan haalt ze wel een nieuwe, (belasting)geld genoeg.
O nee, daar heeft mevrouw haar personeel voor.

Slipsnifter | 12-06-11 | 13:00

Fijnstoffer | 12-06-11 | 12:57 |
Slaat dan weer perfect op het credo: "Het moet eerlijker!"

Ashtrey | 12-06-11 | 13:00

De 2% bestuurselite heeft het er maar druk mee!

Portemonnee van de A | 12-06-11 | 13:00

@vanhetgoor | 12-06-11 | 12:50
" Regenten die eenmaal verslaafd zijn geraakt aan de macht die krijgt men nooit meer weg"

Dat dachten ze in Frankrijk in 1789 waarschijnlijk ook. Toch is dat iets anders verlopen dan de regenten dachten.

Che_cuevara | 12-06-11 | 13:00

@Che_cuevara | 12-06-11 | 12:55
Het zal ze zeker een doorn in het oog zijn. Een signaal is een signaal en wanneer dit werkelijk tot uitvoer zal worden gebracht (kan) dan is het internationaal nieuws. negatieve publiciteit waarop reacties zullen moeten volgen...

doenormaal! | 12-06-11 | 12:59

mokum4all | 12-06-11 | 12:12

Daar ben ik het wel mee eens: het gaat om de hele omgeving waarin dit soort zaken zich afspelen... Maar politici moeten geen projectontwikkelaar spelen. Nooit!

m@rkus | 12-06-11 | 12:58

Het stadsdeel heeft ca. 85.000 inwoners. Die moeten de schade van 27 miljoen dan maar betalen; het is immers hun incompetente bestuur dat zij in het zadel houden door op allerlei kudtpartijen te stemmen.
Stel 30.000 inwoners wat kunnen betalen (te jong, te oud, en de vele lui die aan het uitkeringeninfuus hangen, hoeven niet mee te betalen).
27.000.000/30.000 = gemiddeld 900 euro.

Fijnstoffer | 12-06-11 | 12:57

@woefdrammer | 12-06-11 | 12:46
Of gestolen.
Zou zo maar kunnen in Oost.

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:57

harry pikkel | 12-06-11 | 12:50
Dit soort sociaal bewogen mensen zijn al werkzaam voor dat soort vage welzijn en zorgclubjes en gaan daarna de politiek in of andersom: men heeft zoveel ervaring opgebouwd als bestuurder dat het zonde is om daarmee niet iets te doen tbv de gemeenschap (lees eigen portemonnee). Het is gewoon nepotisme maar ze zien het zelf natuurlijk heel anders.
Maar ik denk dat het gunnen van overheidsopdrachten aan clubs waarvoor men zelf of directe familie werkzaam is gewoon strafbaar zou moeten zijn. Mocht je als bestuurder dan voor zo'n dilemma geplaatst worden, dan trek je terug en laat je de afhandeling over aan de raad of aan een andere wethouder.

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 12:56

Op de plek van MuzyQ zat altijd een prima functionerende, betaalbare oefenstudio. Dat was een gewoon bedrijf. Onbegrijpelijk dat dat moest worden gesloopt, en vervangen werd door precies hetzelfde, maar dan gesubsidieerd met belastinggeld.

Angstrom | 12-06-11 | 12:55

@doenormaal! | 12-06-11 | 12:46
Ja, vooral doen.
Laten ze je gewoon verhongeren en zijn ze meteen van de lastposten af.
Of dacht je dat ze daar wakker van gaan liggen?

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:55

Volgens mij is het een grote truc om de huur van powned omlaag te krijgen.

onderzoekert | 12-06-11 | 12:55

@Bakito | 12-06-11 | 12:48

Eensch!

*hand schudden doet*

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:55

@Che_cuevara | 12-06-11 | 12:41
Je sarcasme straalt trieste waarheid uit.

Ik weet het *glas, plas, was*

Rest In Privacy | 12-06-11 | 12:55

@mokum4all Inderdaad, democratie zonder (niemand vertegenwoordigende) politieke partijen. Denk daar maar eens over na ;-)

Verloren_onschuld | 12-06-11 | 12:53

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:46
Zijn we gauw klaar met de verkiezingen.
Mogen er nog 3 man en een paardekop gaan stemmen.
Maar die stemmen dan wel verantwoord, dat scheelt.

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:52

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:46 | + 0 -
Blegh, excuus voor de fyptouten, ben weer 12 dingen tegelijk aan het doen.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:52

Bakito | 12-06-11 | 12:50
Daar doelde ik ook op.

harry pikkel | 12-06-11 | 12:51

Prachtig stuk! Vooral dat subtiele 'imagoschade'! Net alsof de deelraad en Fatima Elatik in het bijzonder zich ook maar iets aantrekt van wat het volk wil. Regenten die eenmaal verslaafd zijn geraakt aan de macht die krijgt men nooit meer weg. Elatik is ook een mooi voorbeeld, ze moest weg! Maar kwam naar goed PvdA-gebruik, net als een draaideur-crimineel, onmiddellijk weer terug. Normaliter wordt dan zo iemand geparkeerd op een plaats waar men verder geen onheil kan aanrichten en tòch een riant salaris kan genieten, als een varken dat rolt in de modder! Directeur van een culturele instelling, overleg zonder verantwoording of als boegbeeld in de grote zakenwereld. Voor geen van de gebruikelijke parkeerplaatsen van oud-PvdA-politici was plaats voor Elatik, maar het is toch dom om zo iemand dan weer op de zelfde plaats te dumpen. Het is dom en het stinkt. Ik kijk uit naar de onthulling hoe Elatik het voor elkaar heeft gekregen. Een ding kan ik al wel voorspellen, het is niet democratisch en het kan het daglicht niet verdragen.

vanhetgoor | 12-06-11 | 12:50

@harry pikkel | 12-06-11 | 12:45
Sowieso moet ik jouw centen nog een keer verkwisten....

Bakito | 12-06-11 | 12:50

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 12:30
Dat zie je idd aan de lopende band, die bureautjes met twijfelachtige banden. Maar hoe pak je zoiets aan? Is wettelijk gezien niet verboden. Dan zou je dus een gemeenteraad moeten hebben die daar streng toezicht op houdt, maar dat is vaak 1 pot nat.

harry pikkel | 12-06-11 | 12:50

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:43
Dat is. Maar we zijn het eens dat het een eitje is om als kneus een verantwoordelijke overheidsfunctie te krijgen?

Bakito | 12-06-11 | 12:48

@FatimaElatik twittert niet meer.......

zou d'r iFoon soms kapoedt zijn ?

woefdrammer | 12-06-11 | 12:46

@Che_cuevara | 12-06-11 | 12:43 | + 0 -
Wat dacht je er van, alleen maar stemrecht als je een bepaald percentage aan belasting betaald, of je diploma "stemmen" hebt behaald, met de vakken ethiek, staatsrecht en geschiedenis.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:46

Misschien moeten we in Nederland dit middel ook maar eens toepassen om een duidelijk signaal te geven: www.nu.nl/buitenland/2538326/goeroe-be...
Hongerstaking op de Dam tegen politieke corruptie en de alom aanwezige graaicultuur. Het volk wil dat corrupte bestuurders worden afgezet en immorele graaiers in o.a. de bankwereld, bouwwereld en op hogescholen en waar al niet meer... worden afgezet en ontslagen.

doenormaal! | 12-06-11 | 12:46

mokum4all | 12-06-11 | 12:32
Je hebt helemaal gelijk, ik zag de behandeling van haar functioneren op een pvda-site, vandaar mijn fout. Nou dat verklaart weer waarom de VVD in zeeburg zich niet echt kritisch opstelt. Ze graaien gezellig mee uit de subsidiepot.

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 12:46

Het zal allemaal best wel interessant zijn, maar het gaat om Amsterdam en Amsterdam is al jaren niet meer interessant. Amsterdam is een geschikt reservoir om kansloze immigranten te dumpen, dus nut heeft dat moerasstadje wel, maar verder gaat het niet.

Het CDA | 12-06-11 | 12:45

Ik hoop dat Elatik nog even blijft zitten. De gifbeker moet helemaal leeggedronken worden voordat er wat kan veranderen.

HoogToontje | 12-06-11 | 12:45

Bakito | 12-06-11 | 12:20
Tja, dat volg ik ff niet meer. Leg het me maar een andere keer uit.

harry pikkel | 12-06-11 | 12:45

@mokum4all | 12-06-11 | 12:41
Zou een 2 of 3 parijenstelsel niet beter zijn?
Een kiesdrempel instellen dan krijg je ook niet van die partijtjes met 1 of 2 zetels die verder niks te betekenen hebben en alleen maar extra geld kosten.

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:43

@Bakito | 12-06-11 | 12:35

Omlaag. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Betere mensen tegen minder geld zal moeilijk worden.

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:43

@Bakito | 12-06-11 | 12:38
Is dat jouw burgemeester?
Krijg je in ieder geval muziek.

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:42

@flashforward | 12-06-11 | 12:33
Uiteraard.
Want Elatik ontslaan zou wel eens onrust kunnen veroorzaken onder hun islamitische stemmers.
En ALLES liever dan dat natuurlijk.

Slipsnifter | 12-06-11 | 12:42

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:38 | + 0 -
Het zijn de kleintjes die in de lokale politiek weinig belangen hebben en hun mond durven opentrekken (Meerbelangen en de SP). Niet op stemmen dus, want als ze bestuurderspotentieel krijgen, gaan ze hetzelfde spelletje spelen.

mokum4all | 12-06-11 | 12:41

@Raad_maar_raak! | 12-06-11 | 12:35
"Het wachten is op het aftreden"

Je hebt toch wel even de tijd?

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:41

Als gemeenten dus iets vertrouwelijk noemen dan zijn het de fouten die ze hebben gemaakt en voor ons willen verzwijgen. De Wet openbaarheid bestuur moet maar eens goed aangepast worden! Bovendien vind ik dat wij alles mogen weten wat een gemeente met ons geld uitspookt.
Trouwens, waarom moet dat gebouw zo duur zijn; ziet eruit als een aantal op elkaar gestapelde containers.

wirbel010 | 12-06-11 | 12:40

Het blijft toch schokkend. Mensen die in het bedrijfsleven geen deuk in een pakje boter slaan, dit soort activiteiten kunnen ontplooien met geld van de burgers, soort 'Sim City'. Lekker hobbyen en belangrijk doen. 27m down down the drain.
Mijn geld verdammt noch mal.

Rational | 12-06-11 | 12:39

@Che_cuevara | 12-06-11 | 12:34
Frank Boeyen?

Bakito | 12-06-11 | 12:38

@mokum4all | 12-06-11 | 12:29
Het zijn er wel wat veel, vindt je ook niet?

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:38

Prima scoop van Geenstijl. Eens zien waar dit tot leidt. Ik verwacht minimaal pittig geformuleerde kamervragen.

PetrovskiGS | 12-06-11 | 12:38

*ontwaakt*
Lekker stukje leesvoer om je dag mee te beginnen. Brussen je bent een held! Naming and shaming.

Het wachten is op het aftreden.

Rest In Privacy | 12-06-11 | 12:35

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:32
Moeten de salarissen van publieke functies dan omhoog of juist omlaag?

Bakito | 12-06-11 | 12:35

Dit is dus precies de reden waarom niet de bevolking, maar juist de regenten 24 uur per dag met een camera in de gaten gehouden dienen te worden.

Lagonda | 12-06-11 | 12:35

Als mijn werknemers dit soort dingen zouden flikken met schade voor nog geen 100ste van deze bedragen, stonden ze op straat. Dit stadsdeel presteert het zo erg te falen dat ze de 10% garantie niet meer kunnen handhaven en blijven gewoon in dienst? Ik dacht dat we naar Griekenland moesten voor dat soort grappen maar het is hier ook al aanwezig.

Ik ben geen stadsdeel Oost inwoner maar moeten er geen nieuwe verkiezingen komen? Of heeft iedereen gewoon vertrouwen in dit soort bestuurders?

nakman | 12-06-11 | 12:34

@Bakito | 12-06-11 | 12:03
Utopia?

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:34

Geen idee hoe dit verhaal gaat verlopen, maar het slothoofdstuk kan ik al verklappen. Elatik blijft gewoon zitten.

flashforward | 12-06-11 | 12:33

zou elatik teruggeroepen zijn als tijdelijke kop van jut (met daarna echte promotie...?), om deze zaakjes te lekken, en daarna schoon schip te maken met een nieuwe lichting 'capabelen' van links?

qui?moi? | 12-06-11 | 12:33

zou elatik teruggeroepen zijn als tijdelijke kop van jut (met daarna echte promotie...?), om deze zaakjes te lekken, en daarna schoon schip te maken met een nieuwe lichting 'capabelen' van links?

qui?moi? | 12-06-11 | 12:33

@supah: klagen over de schrijfstijl en dan zelf: ik wordT schrijven?

Blotebelg | 12-06-11 | 12:33

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 12:30 | + 0 -
Anne Lize van der Stoel is toch een VVD-er?

mokum4all | 12-06-11 | 12:32

@Bakito | 12-06-11 | 12:26

Maar daar kiezen ze toch zelf voor? Zij willen toch hoge functies binnen publieke instellingen? En de reden is simpel.

Omdat daar de 'big bucks' te verdienen te zijn. Dat ze dan onder het vergrootglas komen te liggen, vergeten ze voor het gemak even.

*iets met hoge bomen en wind mompelt*

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:32

Kijk, Geenstijl, zo kan het dus ook. Chapeau! Dit is nog eens wat anders dan flauwekul filmpjes van dronken studenten of blote tieten. Meer van dit soort werk voortaan graag, voor die andere flauwekul zijn voldoende anders sites zoals vkmag, flabber, jaggle etc.

PietGeniet | 12-06-11 | 12:31

@zeg maar jansen | 12-06-11 | 11:58
Ze is niet ontslagen maar zelf opgestapt.
Als ze ontslagen was zou ze nooit meer terug zijn gekomen.

Che_cuevara | 12-06-11 | 12:31

harry pikkel | 12-06-11 | 11:59
Het gekke is dat er wel vaker rare dingen gebeuren. Ambtenaren die ene eigen detacheringsburo starten en opdrachten krijgen. Welzijnswerk zeeburg is ooit failliet gegaan, en na het faillissement werd op dubieuze gronden het werk gegund aan een club (Alcides) die toen al insolvabel was. En natuurlijk failliet ging.
Anne Lize van der Stoel (PvdA) zat in het raad van bestuur van die club. Wanda Pelt (GL), nu in stadsdeel Zuideramstel, was er werkzaam.
Het is gewoon nepotisme van het ergste soort en ze zien het probleem waarschijnlijk niet eens.

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 12:30

Verloren_onschuld | 12-06-11 | 12:26 | + 0 -
Democratie zonder al die politieke partijen, zegt u?

mokum4all | 12-06-11 | 12:29

@Mokum4all

Ik heb nergens beweerd dat ik tegen de democratie ben, LE-ZEN! Ik ben voor democratie, maar een blinde ziet nog dat deze vorm van democratie een probleem heeft op het gebied van representativiteit.

Verloren_onschuld | 12-06-11 | 12:26

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:19
Openbare bestuurders worden niet objectief afgerekend op hun prestaties, maar op hun imago. Als de Telegraaf, de Volkskrant of Maurice de Hond de pik op je hebben, kun je het schudden.

Volksvertegenwoordigers worden meestal niet op rationele, maar op emotionele gronden beoordeeld. Vind je het gek dat zij zich vervolgens gaan gedragen als mislukte quizmasters...?

Bakito | 12-06-11 | 12:26

@cat22 | 12-06-11 | 12:21
Wat een non-rock website voor een rockwebsite. Die sambaballen zijn dodelijk afbrekend voor het gewilde imago...

Tommygunner | 12-06-11 | 12:24

@zeg maar jansen | 12-06-11 | 12:07

Stoor je je aan me?

Mooi!

Interesseert het me iets?

Nee.

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:23

@cat22 | 12-06-11 | 12:21 | + 0 -
Dat wordt opnieuw beginnen met een account en starten als Zwitsal...

Tommygunner | 12-06-11 | 12:22

Verloren_onschuld | 12-06-11 | 12:18 | + 0 -
... omdat het in China ook goed werkt?

mokum4all | 12-06-11 | 12:20

@harry pikkel | 12-06-11 | 12:18
Manisch-depressiviteit.

Bakito | 12-06-11 | 12:20

Prachtig, een hetze tegen Elatik. Stel dat ze nu weer "weggaat" dan kan ze door haar PvdA netwerk zo weer elders aan de slag, voor nog meer geld. En voor zelfs een nog hoger bedrag zal deze flater weer worden weggepoetst. Nee, geen vertrouwen meer in de gemeente-politiek. Vind het jammer voor vele wel goedwillende gemeente-ambtenaren, maar dit is wel de reden dat de gemiddelde Amsterdammer erg verheugd is over het feit dat de deelraden worden opgeheven. Alleen in Noord werkt het een beetje naar behoeven, maar Noord is altijd al anders geweest.

westrux | 12-06-11 | 12:20

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:56
zie: doenormaal! | 12-06-11 | 12:18 (handschoenEN)

doenormaal! | 12-06-11 | 12:19

@Bakito | 12-06-11 | 12:05

Je doet het erom, niet?

Voor de duidelijkheid. Wat ik wil, is wat ieder wil. Banen met grote verantwoordelijkheid vragen capabele mensen. Punt. Dat het systeem met stadsdelen zuigt, is al langer een feit.

Het is eigenlijk heel simpel. Wie er besluiten neemt, vind ik nog niet eens zo spannond. Alhoewel het overduidelijk is, dat als je van PvdA deel wilt uitmaken, je IQ niet hoger dient te zijn dan die van een doperwt. 'Zware' besluiten dienen genomen te worden door mensen met verstand van zaken. In welk systeem dan ook. En daar is hier duidelijk geen sprake van. Sterker nog, de betrokkenen beschikken niet alleen over nul-komma-nul kennis van zaken. Nee, ze coveren die 'iq-loosheid' ook nog eens op allerlei duistere manieren op!

Weloverwogen besluiten maken, in het belang van de burger. Daar gaat het om. Bij de PvdA draait het daar allang niet meer om. En dat weet ik, en dat weet jij.

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:19

Gezapigheid....

DeGezalfde | 12-06-11 | 12:19

Bakito | 12-06-11 | 12:16
Welke maatschappelijke problemen zijn dat dan?

harry pikkel | 12-06-11 | 12:18

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:16 | + 0 -
Prima, maar nieuws overnemen is wat anders dan het voor iemands neus wegkapen. Ik krijg nu een beetje een "schreeuwen in de woestijn gevoel"...

Tommygunner | 12-06-11 | 12:18

Ik ga twee dingen roepen:
1) Tijd om de politiek weg te halen bij stadsdelen, het moet weer over halszaken gaan. Stadsdelen moeten enkel uitvoeren, meer niet.
2)Schaf die onzin van politieke partijen toch eens af, de grootste prutsers komen bovendrijven en dat is schadelijk voor onze democratie. Deze mensen moet je tegen zichzelf beschermen met hun gepraat over de 'burger'. Dit soort vertegenwoordigt de burger niet, maar zichzelf.

Verloren_onschuld | 12-06-11 | 12:18

@marha | 12-06-11 | 10:26
Om vervolgens minister-president te worden?
In dit bananenland zou ik er niet van opkijken.

Slipsnifter | 12-06-11 | 12:18

uberdude | 12-06-11 | 12:02

Dat zeg ik niet maar als je het vanuit de gevestigde orde bekijkt zou je het als fluwelen revolutie kunnen beschouwen.
Democratie is simpel als je geen achterban hebt heb je geen macht.
Als je middels verkiezingen de macht grijpt is dat niets anders dan democratie.
Daarintegen is gezappigheid en regenten gedrag ondemocratisch.
Dat werkt namelijk fraude en vakonbekwaamheid in de hand. Zie de topic!

DeGezalfde | 12-06-11 | 12:18

Ach, die handschoen zijn eigenlijk niet eens nodig... What must go down wil go down....

doenormaal! | 12-06-11 | 12:18

@harry pikkel | 12-06-11 | 12:11
024 is een stad zonder grote middenklasse. Slechts hoogopgeleide libertariërs en anderzijds white-trash.

Maatschappelijke problemen worden momenteel veroorzaakt door een morrende middenklasse: mensen die een beetje hebben bereikt, maar niet in staat zijn door te groeien en deze frustratie afwentelen op 'de anderen'...


Bakito | 12-06-11 | 12:16

Bravo Brussen.

*chips & cola pakt in afwachting van deel 2*

Prutsert3368 | 12-06-11 | 12:16

@Tommygunner | 12-06-11 | 12:14 | + 0 -
Nou ja Pownews laat natuurlijk lekker Geenstijl de scoopt uitmelken.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:16

Wat ik wel buitengewoon typisch vind is dat de oude media HELEMAAL NIKS meldt over de bekendmakingen in dit stuk. Zelfs de broertjes en zusjes Spitsnieuws, Telegraaf en Powned houden zich angstvallig stil. Wat gebeurt hier?!

Tommygunner | 12-06-11 | 12:14

Laat anders Pieter Lakeman er maar op los.

Kingeef1975 | 12-06-11 | 12:13

Mensen, 235 tegels, voor wat? Een incompetent bestuur dat zich in een positie heeft gemanoevreerd waar niet meer uit gekomen is en waar nog meer klappen gaan vallen van de NMA... Kortom nog meer geld uitgeven om eigen falen te maskeren.

Wat hadden we dan gedacht? Dat je met HBO biologie een heel eind komt zonder dat je het fout doet?

En denken we nou echt dat dit het enige is? Dit is het topje van de ijsberg en meer niet. De vernatwoordelijkheid van dit soort besturen moet anders... bij disfunctioneren zou er hoofdelijke aansprakelijkheid moeten zijn.

Kingeef1975 | 12-06-11 | 12:12

m@rkus | 12-06-11 | 12:03 | + 0 -
Was het maar zo simpel dat dit gaat om het ene hoofddoekje die de andere baardman bevoordeelt, dan waren we er snel uit. Het gaat om een politieke elite die elkaar kost wat kost in het zadel houdt, inclusief politici van andere partijen die ze in coalities nog eens nodig denken te hebben.

mokum4all | 12-06-11 | 12:12

Bakito | 12-06-11 | 12:03
Dat linkse bestuur heeft er trouwens weinig moeite mee om alle sociale huurwoningen tegen de grond te gooien en te vervangen door koopwoningen. Waardoor hun natuurlijke achterban gedwongen is uit de stad te verhuizen over de brug te gaan wonen. Waar ik overigens weinig moeite mee heb, maar erg links is het niet.

harry pikkel | 12-06-11 | 12:11

@harry pikkel | 12-06-11 | 12:08
Typisch een neerlandicus die hierover valt.

Bakito | 12-06-11 | 12:10

Nou, in dit licht gezien valt die eigen geschonken salarisverhoging, van ons aller Fatima'tje (625 euro per maan) toch wel mee.

Fatima , go go go. Nadat ke 26.000.000.000 euro door de, speekwoordeloke plee, hebt getrokken, blijven de Regenten der Partij v/dA je toch in het zadel helpen.

Tipje, Fatima, kijk eens waar die 'A' van jouw partij oorspronkelijk voor heeft gestaan??? Als je het antwword weet, kijk dan eens in de spiegel....

VoorZetsel | 12-06-11 | 12:10

Eerlijker? Of is dit het goede voorbeeld van islamititsch/sharia-bestuur?

StijlVoorover | 12-06-11 | 12:00

Om stijl van achter over te slaan!

Centauri | 12-06-11 | 12:10

Prachtig als bewijzen gepubliceerd worden want een ieder wist toch al lang hoe corrupt de Gemeente is? Al jaren tiert de bouwmaffia door de stad, schiet mekaar overhoop en PvdA zakt in aantallen. Kan het mooier?

Zoek_ook | 12-06-11 | 12:10

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:05
Nee, ik zeg net dat mijn stad niet wordt bestuurd door domme ganzen. Waar woon jij dan?

Bakito | 12-06-11 | 12:09

Bakito | 12-06-11 | 12:03
Vervang 'niet voor niks' voor 'desondanks' en je comment klopt als een zwerende vinger.

harry pikkel | 12-06-11 | 12:08

@superjan | 12-06-11 | 10:04
En zoals dat betaamt wachten we nu geduldig op het 'wederhoor' verhaal van de stadsreet.

erem | 12-06-11 | 12:08

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:05 En daar is weer zo'n snoeiharde reactie van het kaliber: "Heeft ze hoofdpijn?".

Wat ben jij een misselijkmakend ventje zeg.

zeg maar jansen | 12-06-11 | 12:07

@Bakito | 12-06-11 | 12:03

Duckstad?

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:05

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:02
Nou, ok, je wilt de falende bestuurders hard aanpakken. Vergeef me dat ik hieruit concludeer dat je capabele bestuurders wilt. Het gaat je dus puur om het straffen.
Rancunes?

Bakito | 12-06-11 | 12:05

Mubbenschonster | 12-06-11 | 11:55 |
Goed stuk, vooral die constante verongelijkte verontwaardiging van het slachtoffer met een hoofddoekjerol, kenmerkt haar.
Calimero-gedrag op een lokaal politiek niveau.

Ashtrey | 12-06-11 | 12:05

@KeurMeester | 12-06-11 | 12:01 | + 0 -
LoL, de laatste reactie:
"De grote winst van stadsdelen is gelegen in een transparant, relatief openbaar en toegankelijk bestuur. Zonder democratische tussenlaag worden wijken geregeerd door wijk-koningen. Dat kán inderdaad goedkoper zijn, maar is niet te controleren omdat het niet transparant is."

Ja zo zou het moeten zijn inderdaad.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:03

Doet er iemand aangifte van diefstal?
Aangifte van poging tot oplichting van die bank?
Aangifte van bewuste verduistering van geld van de overheid, of zoiets toch....

Moet toch iemand iets mee knunen denk ik ....

Fijne Pinksteren allemaal.

Uppie2010 | 12-06-11 | 12:03

Alsof wanbestuur een links fenomeen is. In mijn stad hebben we al jaren een links college. Het is niet voor niks een van de beste plekken om te wonen.

Bakito | 12-06-11 | 12:03

mokum4all | 12-06-11 | 11:53

leg eens uit?

m@rkus | 12-06-11 | 12:03

@Bakito | 12-06-11 | 11:52

Waar zie je mij zeggen dat er in het zelfde systeem doorgegaan kan worden, alleen dan met capabele personen?

Geen woorden in mijn mond leggen, waarde Bakito. Daar win je het niet mee.

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 12:02

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:35
Vreemd hoor. U zegt hier dat een democratie pas werkt in een revolutie? Een revolutie betekent alleen maar dat een groep mensen een nog grotere groep mensen in beweging heeft gezet die tegen de wensen van het bestuur ingaat. Het heeft niets te maken met de oprechtheid van 1 van beide organen.
Er zijn voldoende voorbeelden van revoluties die in feite alleen waren bedoeld om een nieuwe dictator in het zadel te helpen.
Feit is echter wel dat het grootste gedeelte van normale burgers geen enkel besef heeft van hoe je een land bestuurd. Waar belasting voor is, wat infrastructuur en buitenlandse politiek is. Dat hoeft ook niet, daar heb je anderen voor. GS laat hier alleen zien dat je kennelijk ook als volslagen idioot kunt doordringen tot de club mensen die beter zou moeten weten.

uberdude | 12-06-11 | 12:02

Fokking hell wat een fails. De bestuurders zien het natuurlijk heel anders. Iedereen behalve zijzelf zijn waarschijnlijk schuldig. Of nee, niemand is schuldig. Het is 'gewoon' zo gelopen door de crisis natuurlijk.

turbopriest | 12-06-11 | 12:01

www.oost.amsterdam.nl/actueel/nieuws/b... (reaguurmogelijkheid!) Lijkt me, vooral nu, een gerechtvaardigd voorstel.

Wat een heerlijk ontspannend weekend zal het zijn daar in de grachtengordel. Menig fondue&gourmetparty zal daar verruilt zijn voor een flinke brainstormsessie.

Wat komt er toch opmerkelijk veel peop naar buiten nu de pvda ( landelijk)in de oppositie zetelt.

KeurMeester | 12-06-11 | 12:01

@StijlVoorover | 12-06-11 | 12:00 | + 0 -
Het moet eerlijker, betekent dat eerlijke mensen meer moeten, en oneerlijke meer kunnen.

Typisch Hollands.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 12:01

Ik worstelde al een tijdje met dat 'het moet eerlijker'-mantra. Wat is dat nou precies... Maar nu ik een duidelijk voorbeeld heb begin ik het te snappen: Je liegt de burgers en collega-bestuurders de broek vol, verkwanseld miljoenen taxpoet, toont je eigen illegaliteit aan om onder de door jezelf gecreëerde schuld uit te komen, probeert andere ondernemers met taxpoet uit de markt te drukken en te benadelen, probeert de bank een loer te draaien EN, omdat je dat heel goed vind van jezelf keer je met terugwerkende kracht een flinke bonus aan jezelf uit.
'
Eerlijker? Of is dit het goede voorbeeld van islamititsch/sharia-bestuur?

Rest In Privacy | 12-06-11 | 12:00

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 11:24
Strak speurwerk. Let ook op haar nieuwe bureautje: 'Belangrijke resultaten liggen op het terrein van fysieke project- en beleidsontwikkeling in de bebouwde en onbebouwde omgeving en kunst- en cultuur.' (proest)

www.linkedin.com/pub/germaine-princen/...

harry pikkel | 12-06-11 | 11:59

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:54 Zeg zelf, ze is al eens ontslagen vanwege juist dit debacle.

En weer aangenomen en gaat op dezelfde voet verder.

Gewoon je PvdA lidmaatschap aanhouden en de contributie blijven betalen dan zorgt de partij verder wel voor je.

zeg maar jansen | 12-06-11 | 11:58

@Mubbenschonster | 12-06-11 | 11:55
Die laatste alinea is kop, spijker, raak.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:58

Mooi stukje inderdaad. Zowaar gebalanceerd, mi.
Waar de grens ligt tussen "oeps, verkeerde inschatting" en "wanbestuur" is nog te bepalen.
Deze disclosure heeft ongetwijfeld wel al zijn werk gedaan in het voorkomen van toekomstig "ondernemerschap" door de gemeente.
.
Bij inwonende burgerstem is: Binnen 6 maanden verkopen en verlies afdekken door inkrimping stadsdeel.

hotmint | 12-06-11 | 11:56

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:55 | + 0 -
Ja en allemaal hopelijk in Amsterdam Oost, "it's payback time".

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:56

@doenormaal! | 12-06-11 | 11:55
Klopt, het probleem is om de juiste handschoenen te vinden.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:56

Ik geloof er niks van, want op Joop.nl reppen ze hier met geen woord over !!

wielmoer | 12-06-11 | 11:56

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:53
En zo kunnen ze nog wel een tijdje doorgaan.
Straks komt de luchtbelasting, zonbelasting, inadembelasting, uitadembelasting.... eindeloze belasting.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:55

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:51
Geloof me. Giftige slangen katten in het nauw zijn een makkelijkere prooi dan jij denkt ;-) Trek de juiste handschoenen aan en hun laatste uur heeft geslagen. No problem.

doenormaal! | 12-06-11 | 11:55

@zeg maar jansen | 12-06-11 | 11:52
Wel als ze solliciteert bij de overheid.

Ow.... wacht.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:54

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:52 | + 0 -
Hebben we in Rotterdam ook gekregen. Gaan ze een parkeergarage bouwen, kost meer dan begroot, opeens overal parkeerbelasting ingevoerd. Ze moeten toch iets verzinnen.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:53

Kingeef1975 | 12-06-11 | 11:50 | + 0 -
Van mij mag Elatik ook snel vertrekken maar laat je geen zand in de ogen strooien: kijk wie de besluiten nam en wie het voordeel had, of dacht te hebben.

mokum4all | 12-06-11 | 11:53

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:51
En ik vrees dat er nog wel een derde komt.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:53

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:48
Dus jij wilt met hetzelfde systeem doorgaan, maar dan met capabele personen? Oude wijn in nieuwe zakken dus.

ELK systeem corrumpeert, door wie het ook wordt uitgevoerd. Jouw verontwaardiging en oplossing is van korte termijn: over een paar jaar huilie huiliën we weer over ander falende bestuurders in andere affaires.

Bakito | 12-06-11 | 11:52

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:51 Dit wordt niet haar Waterloo, dit zet ze trots op haar C.V.

zeg maar jansen | 12-06-11 | 11:52

Uit de "Lingotto Quick scan naar een haalbare exploitatie":
"De gemengde bevolking-samenstelling in Oost biedt een interessante markt voor bijvoorbeeld grote, traditionele bruiloftsfeesten."

Dat heeft Faatje dan toch maar mooi geregeld voor onze medelanders in Oost. Staatsteun in de zalenverhuurbranche? Daar komen we met de PvdA samen wel uit.

Taggart | 12-06-11 | 11:52

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:46
De "muziekbelasting"?

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:52

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:51 | + 0 -
Daar hadden we er ook 2 van nodig, van die "Waterloo".

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:51

@marnalg | 12-06-11 | 11:45
Ja, maar deze criminelen zitten helaas niet in de statistieken.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:51

@doenormaal! | 12-06-11 | 11:43
Laten we het hopen.
Maar een serpent als Elatik kan nog aardig kronkelen en een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Ik ben ere nog niet zeker van dat dit haar "Waterloo" wordt.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:51

Een omhoog gevallen PvdA moslim die geld verspilt... hardly any news... hoe is het met Audi eigenlijk?

Kingeef1975 | 12-06-11 | 11:50

persoonlijke ontevredenheid als machteloos individu.

Bakito | 12-06-11 | 11:37

dat juist, is ons door de zorgindrustreele malle molen jaren lang volgehouden.

die vlieger gaat anno 2011 nu niet meer op.

Blijf nog ff slingerapen, jij! Grapjas.

Centauri | 12-06-11 | 11:50

@hunkerdrift | 12-06-11 | 11:48 | + 0 -
Ik snap best dat deelraden bestaan, om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen, maar waarom hebben ze een bevoegdheid van >1.000.000?
Ik vind mijzelf redelijk competent en ik kom niet boven de >5000. En terecht, het is gewoon een goed beleid om dat strak te houden.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:49

Fatima Elatik heeft in 2010 de raad vals voorgelicht over de shit bij muziq om PvdA wethouder Germaine Princen uit de wind te houden.

'Nadat bleek dat een feitenrelaas van Elatik over een ernstig financieel debacle bij muziekcentrum MuzyQ de ernst van de feiten verdoezelde(..)Elatik werd hierdoor tot opstappen gedwongen'http://nl.wikipedia.org/wiki/Fatima_Elatik

seven | 12-06-11 | 11:49

@Bakito | 12-06-11 | 11:37

Niet de zaken omkeren, vriend.

Ik vind ze niet strafbaar. Dat doet de wet al voor me. Waar het mij om gaat, is dat jij deze zaak bagatelliseert onder het motto 'dit komt al eeuwen voor'. Dat kan wel kloppen, maar in dit geval heeft iemand het deksel van de beerput getild. En dan worden de zaken heel anders. Dan is er actie nodig. Keiharde actie. Met alle toeters en bellen. En weet je waarom? Om een signaal af te geven, dat het zo niet meer langer gaat. Als jij tijdens werkuren laat zien dat je incompetent bent, kun je opzouten. Geldt dit dan niet voor deze 'bestuurders'?

De reden waarom ik jou 'aanval' komt door je reactie die ik hierboven al eens beschreef. Frauderen mag kennelijk, zolang we het maar niet zien. En als we het zien, moeten we er zeker niet te veel aandacht aan besteden.

Yeah right.

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:48

Het wordt hard tijd voor openbaar bestuur 2.0: op professionele wijze een gebied besturen, dus zoals een bedrijf bestuurd wordt.
Dat betekent grote en duidelijke invloed van de klant (=burgers) over alle onderwerpen en elke dag opnieuw, competente managers die worden aangenomen en elke dag opnieuw worden beoordeeld (en bij disfunctioneren worden ontslagen).
De huidige situatie staat erg ver af van democratie nl. bestuur op basis van clubjes met belangen, eens per 4 jaar verkiezingen incl. koppelverkoop (als je kiest voor partij krijg je alle standpunten, ook al wil je dat niet) gevolgd door schimmig spel van handjeklap (informatie en formatie) waar je als klant geen invloed op hebt.

hunkerdrift | 12-06-11 | 11:48

@Bakito | 12-06-11 | 11:44 | + 0 -
1,2,3,4,5,6,7,8,10.

Kut :(

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:47

Laten we hoog inzetten.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:35

Ik schaart mijzelf nader tot Uw gedachtengoed!

Centauri | 12-06-11 | 11:47

@BertBrussen
In je artikel haal je vernietigbaar en nietig door mekaar, maar dit zijn wezenlijk 2 verschillende dingen. Als het vernietigbaar is, en de bank kon wezenlijk erop vertrouwen dat de gemeente bevoegd was kan de bank gewoon de gemeente blijven aanspreken.

De bank krijgt echt haar geld wel.
De burgers van Amsterdam Oost krijgen binnenkort een nieuwe lokale belasting.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:46

Welke stad had ook weer de meeste criminelen? Of vallen deze praktijken niet onder crimineel gedrag?

marnalg | 12-06-11 | 11:45

@Schout-bij-nacht | 12-06-11 | 11:35
De procedures die wij hanteren om openbare bestuurders te selecteren is compleet van de ratten besnuffeld. Kun jij je Gonnie van den Oudenallen nog herinneren? Die zat ooit in het parlement en had in feite zeggenschap over miljarden euro...

Natuurlijk is niet elke wetenschapper een goede manager, maar ik vind het als hardwerkende, belastingbetalende burger een geruststelling als de overheid wordt gevormd door mensen die tot tien kunnen tellen....

Bakito | 12-06-11 | 11:44

Prima artikel van hoge kwaliteit. Compliment aan Bert Brussen... top. Zit al uit te kijken naar deel II en mogelijk deel III. trek die beerput maar eens open.

Gemeen Mosje | 12-06-11 | 11:44

Toch wel vreemd dat Fatima Elatik zwijgt in alle talen... Wie zwijgt stemt toe. Ze is er waarschijnlijk van overtuigd dat het allemaal wel weer overwaait. Dat is ze nou eenmaal gewend: ongestraft corrupt zijn. Maar deze keer.... zou ik toch niet zo rustig slapen als ik haar was. :-) Einde van de schaamteloos immorele Elatik en PvdA graai cultuur is in zicht.

doenormaal! | 12-06-11 | 11:43

@Schout-bij-nacht | 12-06-11 | 11:36 | + 0 -
Dank voor uw waardering.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:42

Sta er niet van te kijken, stelletje hypocriete prutsers daar.
Met Bos heeft de laatste (redelijk) weldenkende politicus de PvdA verlaten en is deze daarmee de eerste politieke partij in NL die definitief overgenomen is door onze aimabele nieuwe nederlanders, met bijbehorende mentaliteit.

Deze gebeurtenis is er één uit vele welke bewijzen dat het socialistisch gedachtengoed gestoeld is op zelfbenoemde morele suprioriteit welke de houder daarvan daarmee het recht geeft "boven" zijn of haar eigen plan te trekken.

Socialisten, alle socialisten, zijn gelovigen in een sprookje over een mooiere wereld, die weigeren wakker te worden en de werkelijkheid te zien..

Homer J. Simpson | 12-06-11 | 11:41

Mij te veel om tye lezen.
Wacht de resultaten wel af.
Ofwel de aankondiging van ontslagen deelraad Amsterdam-Oost.
Toch ?

Boomschade | 12-06-11 | 11:40

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:32
Als jij vindt dat ze strafbaar zijn, moet je ze gewoon aanklagen. Je kunt je natuurlijk ook op mij afreageren, want daar zit natuurlijk het grootste deel van je probleem: persoonlijke ontevredenheid als machteloos individu.

Bakito | 12-06-11 | 11:37

Leve de PVDA. Het moet eerlijker! Met dank aan het marokkaanse en turkse stemvee blijft de PVDA in Amsterdam aan de macht. Als de poltieke PVDA elitie, met Flop als boegbeeld, niet meer in de pas loopt met de agenda van zijn intolerante achterban dan wordt deze PVDA elite er uitgeknikkerd door hun islamitische achterban... Voorlopig accepteerd de tweede garnituur nog de PVDA top, maar Flop wordt niet echt gewaardeerd. Wouter Bos had dit probleem al gezien en verliet het zinkende schip...

denoorman | 12-06-11 | 11:37

@bakito - neemt niet weg dat er uitzonderingen zijn die toch een wetenschappelijke achtergrond weten te combineren met ook een goed manager zijn.

Schout-bij-nacht | 12-06-11 | 11:36

Lekkere scoop, goed werk!

vip33 | 12-06-11 | 11:36

@ChillBill | 12-06-11 | 11:34 | + 0 -
Verhuizen, verder weg van Amsterdam neem ik aan?

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:36

Bakito | 12-06-11 |

Hahaha wat een slecht statement.
Je moet mensen die niet presteren of de boel belazeren ontslaan.
In een democratie waar alleen academici het voor het zeggen hebben is geen democratie.
Overigens op uitzonderingen daar gelaten zijn de meeste bestuurders academicisch geschoold.
Bedrijfsleven is net zo.
Democratie in dit land is ook een farce totdat een groep zich keert (wie immer) tegen de gevestigde volgevreten orde. Dan gaat democratie pas werken.
Polderen bijvoorbeeld is dus ook enigszins ondemocratisch te noemen.

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:35

Waarom niet louter bestuurders met een wetenschappelijke achtergrond?

Bakito | 12-06-11 | 11:29

Omdat het me niets zou verbazen als wetenschappers ongeveer even slechte bestuurders zijn als onopgeleide emotionele huismoeders in kringgespreksetting.
Diverse voorbeelden bekend. Er is bijvoorbeeld een onwaarschijnlijk hoog percentage vakgroepen dat slecht geleid wordt omdat de manager een wetenschapper moet zijn.

Een goede manager zijn is een heel ander vak. En vraagt andere competenties. En ja daar moet je op selecteren.

En inderdaad niet bijvoorbeeld iemand er neerzetten omdat je wilt laten zien dat iemand met een hoofddoek ook iets zou kunnen (dat kan dus niet..).

Schout-bij-nacht | 12-06-11 | 11:35

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:32 | + 0 -
Corruptie is toch strafbaar? Anders is het sabotage van de Nederlandse staat. Laten we hoog inzetten.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:35

Tussen alle onzin door, is dit heerlijk om te lezen...
Gelukkig woon ik niet in Amsterdam, twijfelde gisteren nog om te verhuizen.

ChillBill | 12-06-11 | 11:34

@Bakito | 12-06-11 | 11:29
Helemaal eens.
Ik zou graag willen dat mensen die zich met mijn zaken bemoeien over een minimum intelligentie en deskundigheid beschikken. Helaas denkt bijna de helft van NL daar anders over.

vetkleppert | 12-06-11 | 11:34

Verdomme! Ik had de comment van sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 11:24 willen belonen met een +1 naar +2 maar klikte de -. Sjaak +2

Stroopdoos | 12-06-11 | 11:34

@HeerBommel | 12-06-11 | 11:23
Het kan dus blijkbaar ook veel beter.
Voor henzelf dan.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:33

@Bakito | 12-06-11 | 11:19

Maar jij vindt niet dat de betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor dit debacle op het matje hoeven te komen? Anders gezegd, denk jij niet dat deze mensen wel eens strafbaar kunnen zijn?

Als je als ondernemer zijnde verplichtingen aangaat, waar je van weet dat je ze niet kunt nakomen, kan je onbehoorlijk bestuur ten laste gelegd worden. En bij deze zaak, mijn vriend is er een duidelijk een geval van wanbeleid. Deze mensen zijn ook nog eens werkzaam in de publieke sector en beschikken dus over gemeenschapsgeld. Dat maakt dit verhaal nog 100 maal erger.

Maar goed, oogjes dicht en snaveltjes toe volgens Bakito. Het wordt tijd dat jij je gekleurde bril eens afzet.

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:32

@Bakito | 12-06-11 | 11:02

Typische dag om advocaat van de duivel te spelen.

Biff Eagleburger | 12-06-11 | 11:31

titsme | 12-06-11 | 11:28

Idd. ze twittert normaliter dagelijks en nu al twee dagen niet meer.
Stress in de tent, lol!

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:31

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 11:24 | + 1 -
Volgens mij heeft u de angel te pakken. Hier wil ik meer over lezen.

mokum4all | 12-06-11 | 11:30

@vetkleppert | 12-06-11 | 11:20
Jep. Ze hebben ooit bedacht dat bestuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zo worden grote beslissingen vaak genomen door onopgeleide emotionele huismoeders in kringgespreksetting.

Waarom niet louter bestuurders met een wetenschappelijke achtergrond? Of een ieder geval personen met een minimale citotoets-score....

Wel eens een chirurg ontmoet met alleen een LTS-diploma...?

Bakito | 12-06-11 | 11:29

Elatik is destijds niet ontslagen/eruit gezet omdat ze de PVDA onder druk gezet heeft.
Het zou mij niets verbazen als Elatik gedreigd heeft met een eigen moslim beweging/partij in Amsterdam.
Dit zou funest zijn voor de PVDA.
Wedden dat het zo gegaan is!

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:29

-weggejorist-

Ironisch Naakthuisje | 12-06-11 | 11:27

"Maar de ICT-prutsers worden natuurlijk niet ontslagen hè. Niemand bij de overheid wordt ooit ontslagen voor incompetentie."
.
En wat gebeurt er dan, denkt u?
Stel, ze worden inderdaad weggejorist ( onder het mom van bezuinigen ) en dan? Kan ik u wel vertellen, diezelfde ICT-ers worden vervolgens als externen ingehuurd, en dat gaat dan via een ander potje en wordt 1,5 tot 2x zo duur.
Enne, niet die ICT-afdeling lijkt me de hoofdschuldige hier, maar die druif die de inloggegevens ( was het een bewussie? ) op papier heeft gezet en verspreid...

Graaisnaaiert | 12-06-11 | 11:26

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:08 Één keer een setje incompetente politici en de gevolgen blijven jarenlang zichtbaar. Wat duidelijk zichtbaar is is dat deze politici niet in staat zijn met een oplossing te komen en de situatie alleen nog maar verergeren.
Straffen? Dit zou kunnen wanneer er illegale handelingen zijn verricht. Of dit zo is moet nog blijken. Voorlopig zijn ze alle mogelijkheden aan het onderzoeken. Ethisch of niet.

Stroopdoos | 12-06-11 | 11:25

Bakito | 12-06-11 | 11:02

Hoe etaleert iemand z'n domheid? Zo dus!

Naitwies | 12-06-11 | 11:25

Ik weet nog wel iets waarop jullie kunnen scannen. www.oost.amsterdam.nl/publish/pages/15...
Gewoon even zoeken in die pdf-file naar Public Affairs, blz 2.
Welke opdrachten heeft Oost-Zeeburg nog meer verstrekt aan het inmiddels ter ziele gegane adviesburo Public affairs groep B.V. van Willem Mendelts (ex-wethouder Zeeburg GL) waarvoor niet alleen Leatitia Princen (de opdrachtverstrekster uit de pdf-file, jaja een 'extern buro'), Leatitia Ederveen (ex-wethouder GL-zeeburg) en Stephan Steinmetz (ex-stadsdeelvoorzitter PvdA-zeeburg) werkzaam waren?

sjaakdeslinksesul | 12-06-11 | 11:24

Aardig inkijkje in het 'kan zo veel beter, eerlijker' gebral van PvdA.

HeerBommel | 12-06-11 | 11:23

Fokjeop | 12-06-11 | 11:19 |
Je gaat je toch bijna afvragen hoe het in godsnaam mogelijk is dat deze mevrouw en haar aanhang - na een kleine schijnbeweging - nog in charge is aldaar.
Wie houden haar toch het hand boven 't hoofddoek?

Ashtrey | 12-06-11 | 11:23


Elatik heeft hierbij de theorie bewezen dat het toch 10x beter is als kutmarokkanen op een scooter rondjes rijden dan dat ze in een staddeelraad bestuur terechtkomen.

Schout-bij-nacht | 12-06-11 | 11:23

Het enige dat me een beetje verbaast is het feit dat er zo weinig wordt geprotesteerd door andere partijen. Ik bedoel, er zijn wat vragen maar niemand ligt hier nu ECHT even dwars voor, tijdens of na de besluiten. Kortom, voor we 1 persoon aanwijzen (die zeer duidelijk incompetent is, laten we dat even duidelijk maken), waarom is er zo weinig kritiek op die hele kliek daar? Heeft Elatik iemand hier beledigd of zo?

uberdude | 12-06-11 | 11:21

Ik moet even bijlezen, maar dat wachtwoord was blijkbaar dus gewoon via Google te achterhalen?
webcache.googleusercontent.com/search?...
Kunnen deze amateurs aub heel snel oprotten? En neem die stadsdeelraden ook maar met je mee.

Ad Hominem | 12-06-11 | 11:20

@Bakito | 12-06-11 | 11:19
Jammer genoeg bestaat de "elite" tegenwoordig uit kneuzen.

vetkleppert | 12-06-11 | 11:20

@vetkleppert | 12-06-11 | 11:18
Zoiets zal het dan wel worden.
En gesubsidieerd uiteraard.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:19

/naief modus aan
Zo nu dit allemaal bekent zal het bestuur natuurlijk per direct aftreden. Men is corrupt en zal zelf toegeven dat het gefaald heeft en Elatik zal natuurlijk de Pvda uitgezet worden, omdat dit een partij is die graag wilt dat alles eerlijker moet en kunnen en willen niet dat dit soort acties met de pvda geassioceerd wordt toch?

Fokjeop | 12-06-11 | 11:19

@CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:14
Zoals ik al zei, er wordt al eeuwen geld afgetroggeld van het volk om idiote plannen van de elite te financieren. Het is een dagtaak om daar elke keer opnieuw op in te gaan....

Bakito | 12-06-11 | 11:19

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:17
Door een nieuwe Ali B.
Op en over het paard getild.

vetkleppert | 12-06-11 | 11:18

Wordt tijd dat er een hele frisse wind gaat waaien in Oost. Wat een bende is het daar toch. Gedegen journalistiek trouwens, klasse.

titsme | 12-06-11 | 11:18

@vetkleppert | 12-06-11 | 11:13
Waarschijnlijk een vernieuwde versie van de "internationale"

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:17

kan het ook zeau formuleren!

Hoeveel PGB-gelden zitten er in MuzyQ?

Centauri | 12-06-11 | 11:16

@Bakito | 12-06-11 | 11:09
Goed zo, nooit gedacht dat ik het zou doen, maar nu echt toch een plusje.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:16

Krijgen we nu ook de dorpspolitiek van Sappemeer op GS?
*gaap*

hmm..ziggy? | 12-06-11 | 11:16

seven | 12-06-11 | 11:14 | + 0 -
Same goes voor rookvrije café 's, maar dat is weer een andere discussie.

Überbottehork | 12-06-11 | 11:16

Echt toppie van GS!

Hoeven de onwetende burgers nu niet voor de kosten op te draaien?

op borgtocht | 12-06-11 | 11:15

@Bakito | 12-06-11 | 11:09

Dus jij vindt dat we hier niet te zwaar aan moeten tillen? Dat miljoenen gemeenschapsgeld er willens en wetens er doorheen worden gejaagd. Dat hier vervolgens door de besluitnemers over gelogen wordt tegen de eigenlijke financierders (lees: burgers)?

Spoor jij voor de rest wel nog?

CarlitoBrigante | 12-06-11 | 11:14

Wie verzint ook dat stadsdelen ondernemertje kunnen spelen met belastinggeld? Als er vraag was naar een superdeluxe muziekhok (wat is er mis met oefenen in een vervallen fabriek?) was er vast wel iemand die daar brood in zag.

seven | 12-06-11 | 11:14

Al met al is het misschien wel een zegen dat dit hobbyprojectje is mislukt. Ik krijg al schele hoofdpijn als ik bedenk wat voor "muzeik" er anders uit dat pand was gekomen. En de staatsomroep had het ons nog tegen wil en dank door de strot geramd ook.

vetkleppert | 12-06-11 | 11:13

Maar ze zijn ook al weer bezig met nieuwe problemen:
Het "huis voor de dans" gaat vast ook te veel geld kosten.
Ze verliezen ruim twee miljoen per jaar op een deelraadkantoor.

voldemort | 12-06-11 | 11:13

Ratzing. | 12-06-11 | 11:05
kunnen zij op landelijk gebied natuurlijk evenredig worden uitvergroot.
De fails de inteelt afspraken de onder tafel arrangementen de aanbestedingen de oorlog in Afgaanistan verboden op niet bestaande Godtslastering en andere kuttekopperij.

Ratzing. | 12-06-11 | 11:13

/naief modus aan

Zo nu dit allemaal bekent zal het bestuur natuurlijk per direct aftreden. Men is corrupt en zal zelf toegeven dat het gefaald heeft en Elatik zal natuurlijk de Pvda uitgezet worden, omdat dit een partij is die graag wilt dat alles eerlijker moet en kunnen en willen dat dit soort acties met de pvda geassioceerd wordt toch?

Fokjeop | 12-06-11 | 11:13

@Ari Gold | 12-06-11 | 11:08
Het was geen serverlek.
Gewoon een stomme fout van hunzelf.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:12

@Bakito | 12-06-11 | 11:02
Hoezo illegaal?
Stond gewoon op de openbare kant van hun site.
Inlognaam en wachtwoord.
Hoe stom kun je dan zijn?

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:11

@Bakito | 12-06-11 | 11:09
Dat klinkt al een stuk logischer dan je vorige plemp ja.

Ari Gold | 12-06-11 | 11:10

Nou, vooruit dan.

Kort samengevat kunnen we dus wederom concluderen dat de mens niet in staat is om op fatsoenlijke wijze de verantwoordelijkheid voor een grote groep anderen te dragen.

Niks nieuws onder de zon dus.

Bakito | 12-06-11 | 11:09

@Creaguurder | 12-06-11 | 10:58
Omdat de reguliere "objectieve" media niet objectief is.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:08

@Stroopdoos | 12-06-11 | 11:06 | + 0 -
Maar hoe straffen deze incompetente mensen? Fouten maken is ok, dit zou je kunnen zien als opzet, dan wel bewuste roekeloosheid.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:08

Het mooie is dat deze lieden straks allem aal ontslagen worden of gealloceerd.
Deelraden gaat rechts afschaffen.
Eigenlijk gaat rechts alle heilige huisjes van (s)links wegsaneren.
Waarom?
Gewoon omdat we er zin hebben.
Links zijn verraders ze hebben ons op een dusdanige manier belazerd. Dat het uitblijven van een tegenreactie ondenkbaar is.

Met dat stemvee van ze....

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:08

@Bakito | 12-06-11 | 11:02
lol. Als Elatik de documenten persoonlijk aan GS had overhandigd, met de woorden 'Hier, lees maar' er bij, dan had je het wel geloofd? Maar nu het via een serverlek (waardoor alles gewoon LEGAAL te googelen was) verkregen is, is het lulkoek? Ik mag lijden dat jij geen rechter bent.

Ari Gold | 12-06-11 | 11:08

@Cyaegha | 12-06-11 | 11:06
Tja, elk voordeel heb z'n nadeel.
[/Johan Cruijf]

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:08

Chapeau Bert en crew, finantastisch staaltje journalistique!

Ashtrey | 12-06-11 | 11:07

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:04
Tja, 15 pagina's ellende van deze deelraad.
En dat is nog maar één item.
Als die beerput echt helemaal open gaat dan vrees ik dat ik het hier in Tholen zelfs kan ruiken.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:06

Even over de update. Erg netjes van Bert dit te vermelden aangezien er in de politiek (en daarbuiten) veelal de vingers worden gewezen naar de huidige politici terwijl dezen vaak zwaar te kampen hebben met de erfenissen van hun voorgangers. Hier betreft het vooral de eerder gemaakte afspraken en handtekeningen die eronder staan. Onze huidige linkse oppositie is daar een geweldig voorbeeld van.

Stroopdoos | 12-06-11 | 11:06

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:05 | + 0 -
yay een lichtpuntje gevonden :))

Cyaegha | 12-06-11 | 11:06

@Bakito | 12-06-11 | 11:02 | + -1 -
Hoezo? De documenten zijn een directe bron. Waarheidsgehalte is 99,9%, dat het illegaal verkregen zou zijn, doet daar niet aan af.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:06

Bakito | 12-06-11 | 11:02
Stond gewoon online. webcache.googleusercontent.com/search?... .
Daarbij:

Gemeentes die het label vertrouwelijk misbruiken om publieke verantwoording te ontlopen ondermijnen de democratische controle.

seven | 12-06-11 | 11:06

Als de democratie op deelgebied al zo achter gesloten deuren werkt kunnen zij op landelijk gebied natuurlijk evenredig worden uitvergroot.
Dr.Brussen voor een middelvinger aan de pols.
En, wat Fatje Erratic betreft, die is een beetje mercurial, onvoorspelbaar in reactie.

Ratzing. | 12-06-11 | 11:05

@seven | 12-06-11 | 10:57
Een bijkomend effect hiervan is dat ze als onbetrouwbare partner zullen worden aangemerkt.
Wat in de toekomst dan zal leiden tot geen lening meer krijgen.
Toch nog een beetje goed nieuws dan.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:05

@Che_cuevara | 12-06-11 | 11:00 | + 0 -
Heb ik gemist, eerst 15 pagina's deelraad ellende gelezen, vond het wel genoeg zo.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 11:04

@Bakito | 12-06-11 | 11:02 | + 0 -
huh?

Cyaegha | 12-06-11 | 11:03

Met alle respect voor Bijtertje Brussen, maar waarom heeft het gevestigde (onderzoeks)journaille deze scoop niet? Zeker te druk met de aftocht dekken van bevriende PvdA-politici en het duiden van het Gevaar Wilders.

Ad Hominem | 12-06-11 | 11:02

Jaja, het hele topic is gebaseerd op illegaal verkregen informatie en derhalve nikszeggende lulkoek.

Bakito | 12-06-11 | 11:02

@denoorman | 12-06-11 | 10:54
Waarom.
Stadsdelen afschaffen, wat heeft die extra bestuurslaag voor meerwaarde?
Behalve voor henzelf dan.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:02

Jimmy Mc Clure | 12-06-11 |

Dat zou best eens kunnen.
Verraad heerst immers in die familie.(geintje)

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:02

@ADO-Le-Cent | 12-06-11 | 10:54
Uiteraard, en aangezien het allemaal neven en nichten zijn kan dat aardig oplopen.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:01

@Che_cuevara | 12-06-11 | 10:59

Nee ik was oprecht geinteresseerd maar haak verder af.

Stapoleon | 12-06-11 | 11:01

@bertbrussen

Niet aanpassen!
Iesch leuk en humoristisch.
Finciele problemen wordt het nieuwe woord van 2011/2012

DeGezalfde | 12-06-11 | 11:01

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 10:52
Stukje lezen.
Bert zegt toch dat er nog een part II komt.

Che_cuevara | 12-06-11 | 11:00

Is het nou mogelijk dat er iemand een aanklacht tegen deze prutsers indient. Zo iets van "onbehoorlijk bestuur". Als ondernemer ga je gegarandeerd voor gaas als je zo bezig bent.

GSpot | 12-06-11 | 11:00

Is Germaine Princen familie van Poncke Princen ?

Jimmy Mc Clure | 12-06-11 | 10:59

26 miljoen. Op de cultuurbegroting moet 200 miljoen bezuinigd worden....

Petrus de Rewa | 12-06-11 | 10:59

FIN-CIELE problemen die ga ik opnemen in mijn vocabulair!
Fantastische woordspeling.

DeGezalfde | 12-06-11 | 10:59

@Kaas de Vies | 12-06-11 | 10:52
We hebben morgen nòg een Zondag, komt goed uit dus.

Jackanders | 12-06-11 | 10:59

@Stapoleon | 12-06-11 | 10:50
Waarom reageer je dan?
Gefrustreerd?

Che_cuevara | 12-06-11 | 10:59

Overigens, op de reguliere 'objectieve' media hoor je hier niks over.
Hoe kan dat toch?

Creaguurder | 12-06-11 | 10:58

Als iemand nou een kudde (betalende)rapnegerts er in jaagt ......

gentle giant | 12-06-11 | 10:58

De bron van de EHEC-tik bacterie komt dus uit Amsterdam.

Flitspaal | 12-06-11 | 10:57

Naar biten toe de mond vol met betrouwbare overheid, maar intern aan alle kanten proberen onder afspraken met partners uit te komen en terloops de kiezer een vals beeld vd gang van zaken voor te spiegelen. Aftreden!

seven | 12-06-11 | 10:57

superjan | 12-06-11 | 10:04
En jij hebt dat hele artikel, inclusief alle links, binnen 4 minuten kunnen verwerken? Hulde!

sr69 | 12-06-11 | 10:57

@ mezelf: dals = als

m@rkus | 12-06-11 | 10:56

Hulde GeenStijl, zo kennen we jullie weer!

Tiepfout | 12-06-11 | 10:56

27.286.000 euro, nemen we een prijs van 10,- per uur voor een oefenruimte, dan is dus over 2.728.600 uur verhuur de schuld die tot nu toe is ontstaan weg. Valt best mee toch?

jappertje | 12-06-11 | 10:56

Ik heb het (snel) gelezen. Jullie samenvatting zou een stuk sterker zijn als jullie de samenvatting neutraler hadden gemaakt. De feiten spreken immers voor zich. Wat een amateurisme door die deelraden.

Binnenkort kunnen we eenzelfde verhaal zien over de gemeente Eindhoven die PSV met een lening ondersteunt. 'Kan niet mis gaan.'

Willem4246 | 12-06-11 | 10:55

Uit de stukken blijkt duidelijk dat het stadsdeelraadbestuur niet professioneel was en zich heeft laten inpakken door de bank. Als E. nog eens in een rode regering komt, dan wordt het tijd om te emigreren.
Mooie scoop, maar wat een treurigheid daar in Oost.

Petrus de Rewa | 12-06-11 | 10:55

Superkakker | 12-06-11 | 10:24
Ja, daar zat ik ook over na te denken. Gebouw opkopen, helemaal rose verven inclusief middelvinger op het dak, deel van het gebouw verhuren aan een onderafdeling van de PVV, ander deel aan de religie van het Vliegend Spaghettimonster etc. Totaal niet realistisch natuurlijk. Wel geinig.

harry pikkel | 12-06-11 | 10:55

Tja, dit krijg je dus dals je prutsers macht geeft. Wel ongelovelijk dat je jezelf een gebouw laat aansmeren voor 27 miljoen en dat het bij taxatie na, hoe lang staat dat gebouw er? 1 jaar?) nog maar 11 miljoen waard blijkt te zijn. Dan laat je jezelf toch wat aansmeren door de bouwmafia.

m@rkus | 12-06-11 | 10:55

Na de aanstaande vrijspraak voor Greet is nu dus ook de veroordeling van Fatima Elatik ophanden. Het kon nog wel eens een mooi jaar gaan worden.

Überbottehork | 12-06-11 | 10:55

Alle amsterdamse stadsdelen onder curatele plaatsen, ze vormen een te groot risico voor financieel wanbestuur, een maximale tekenbevoegdheid voor de stadsdelen van 10.000 euro lijkt me prima.

denoorman | 12-06-11 | 10:54

... Het MuzyQ-gebouw is daar een erfenis van, de financiele problemen dus ook.

Moeten ze daar nu ook nog successierechten over betalen?

ADO-Le-Cent | 12-06-11 | 10:54

Trouwens part I, impleceert nog een part II....... nog meer ellende dus.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 10:52

Ik zie niet in waarom de hypotheek ten aanzien van de FHG bank nietig zou zijn. Misschien wel vernietigbaar, maar dit is heel wat anders.

Kaas de Vies | 12-06-11 | 10:51

"Schrijfstijl is het niet helemaal, ik wordT [...]"
supah | 12-06-11 | 10:15
Dus...

Razendsnel | 12-06-11 | 10:51

Leegstand 83%, En geen kraker te zien.

zeg maar jansen | 12-06-11 | 10:51

*mompelt iets over topje en ijsberg*

tweekeerdehelft | 12-06-11 | 10:51

M'n mond valt weer open van verbazing. Belastinggeld wat erheen wordt gejaagd alsof het niks is...

En het meeste wat me stoort, als ik als laagopgeleide loonslaaf een kastekort heb of geld niet kan verantwoorden op straat wordt gegooid, en iemand die loopt te klote met enkele laffe slordige miljoenen het handje boven het hoofd wordt gehouden.

Groenevrede zuigt. | 12-06-11 | 10:51

Het is het ons-kent-ons probleem, van de PvdA en de andere partijen die het zagen gebeuren en uit eigen belang stil bleven. De wethouder die de grote fouten heeft gemaakt is weg, maar is daarvoor door iedereen beschermd. Er zullen genoeg politici zijn die in hun handjes knijpen dat alle kritiek zich op Elatik richt, terwijl ze 1 van de velen met boter op het hoofd is.

mokum4all | 12-06-11 | 10:50

-weggejorist-

Stapoleon | 12-06-11 | 10:50

Deze PvdAleaks voor amsterdam oost zijn tegelijk ontzettend leuk omdat het de waanzin van het slechte bestuur zo goed laat zien, maar ook weer treurig omdat de burger die niet om deze rotzooi gevraagd heeft er voor moet betalen.
Zou er iets vergelijkbaars gedaan kunnen worden voor andere grote steden, zoals Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven enzovoorts? Ik kan me namelijk niet voorstellen dat deze mate van wanbestuur alleen in 020-oost voorkomt.

Dezenaamhier | 12-06-11 | 10:49

Dit is nou net het niveau dat ik zo heb gemist van Geenstijl. Geweldig stuk, hopelijk blijft het zo goed!

Razendsnel | 12-06-11 | 10:49

Elatik wordt vast "gedekt" door Flop "wij zijn allemaal amateurs" Cohen. Laat hem maar eens uitleggen hoe het kan dat lagere overheden garant staan voor gigantische bedragen zonder dat de centrale stad toezicht houdt?

denoorman | 12-06-11 | 10:47

Heerlijk, dit is wat de Volkskrant te melden heeft: "Amsterdam Oost doet aangifte van diefstal van op GeenStijl verschenen stukken". En niet veel meer dan dat. Het duurde overigens even voordat ik het gevonden had. De Volkskrant, je weet wel, die krant die bijna elke dag klaarkomt op wikileaks. Volkskrant, ik kots over u.

Marcus Porcius Cato | 12-06-11 | 10:47

zouden die gasten van lingotto weten dat het strafbaar is plaatjes te jatten van google kantoren?

Cyaegha | 12-06-11 | 10:46

Gewoon opzouten met het complete bestuur. Incapabele hufters, jullie maken Nederland kapot. En de verantwoordelijke opsporen en gewoon alles afnemen wat ze hebben. Jullie eerst betalen, dan pas de burger.

Yeah-banned | 12-06-11 | 10:45

Typisch socialistisch om de belastingbetalende burger nog eens extra in het gezicht te spugen door het van hem gestolen geld op een totaal nutteloze manier te verbranden. Als het even kan zelfs op een manier waar hij last van heeft.

vetkleppert | 12-06-11 | 10:43

Ik zoek nog een betrouwbare poetsvrouw, ondanks haar poetslap komt Elatik niet in aanmerking.

denoorman | 12-06-11 | 10:43

vetkleppert | 12-06-11 | 10:15

Wat babbel je nou over de Bijlmer? Dat is ZUID-OOST! Dit gaat over Amsterdam-Oost, een ander stadsdeel!

m@rkus | 12-06-11 | 10:43

Heerlijk, heerlijk, heerlijk!
DAAROM lees ik GS en kijk ik PN!

JeGrootmoeder | 12-06-11 | 10:41

Nog een 'leuk' weetje over Oost-Watergraafsmeer? Betondorp, u weet wel tegenover het oude Ajax stadion, was decennialang het roodste deel van Amsterdam. Toen in de jaren 90 de PvdA dreun na dreun kreeg bij lokale verkiezingen is Guusje Nadorst in Betondorp op bezoek geweest bij oud-kaderleden om te vragen waarom er niet meer op de Partij werd gestemd. Ze is door meerdere mensen bijna letterlijk de trap af gedonderd, met de vraag waarom ze naar de bekende weg kwam zeuren. Kortom, ook de 'oude' leiding van de Partij (Cohen, Vogelaar, Nadorst) is zich sinds begin jaren 90 zeer bewust van hun afhankelijkheid van de allochtone lokale stemmer.

marha | 12-06-11 | 10:41

Ik durf bijna niet te posten, bang dat GS mij ook hekt!
Maar goed alle onzin op een stokje, mooi werk.

tembacostyle | 12-06-11 | 10:41

Excellent! Geweldige scoop! Chapeau! *ongeduldig op rest wachten doet*

Stroopdoos | 12-06-11 | 10:40

Spreek je MuzyQ in gewoon Nederlands als Muzeik uit? Dekt wel beter de lading, van daar de Griekse Y. Nu we het troch over de Grieken hebben, wordt stadsdeel oost soms geregeerd door Grieken? Zoveel overeenkomsten kan geen toeval zijn.

zebikboss | 12-06-11 | 10:39

@GJG5189 | 12-06-11 | 10:14
Duh, het is 020, de grootste provinciestad van Nederland.

Symmachus | 12-06-11 | 10:39

Superkakker | 12-06-11 | 10:24
LOL

unspiek | 12-06-11 | 10:38

En degene die het woord 'quickscan' gebruikt moet ook ontslagen worden.

Kirth Gersen | 12-06-11 | 10:38

De mensen van Oost zijn druk aan het werk vandaag: minnetjes uitdelen bij alle negatieve reacties. Whoehaahha.

doenormaal! | 12-06-11 | 10:37

Een mooi stuk dat blootlegt wat een incompetente zooi het daar is.

deropofderonder | 12-06-11 | 10:36

Bij voorbaat excuses voor eventuele gevoelens van belediging, maarre ik neig ernaar te denken dat het uitgangspunt bij het stadsdeel is dat als je maar genoeg kralen gooit naar de negers, dat ze dan rustig blijven en niet in opstand komen.
Deden ze in de VOC-tijd ook, maar toen konden ze de negers nog met een mooi rendement verkopen in de USA.

Bern. | 12-06-11 | 10:36

Waarom hebben ze er niet voor gekozen om de schuld bij de daders uit 2007 te leggen zodat ze extern hulp konden zoeken? Het nieuwe bestuur had dan kunnen beginnen zonder wethouders die er in 2007 bij waren.

mokum4all | 12-06-11 | 10:36

Goed werk meneer Brussen !

Dr.Thorvaldt | 12-06-11 | 10:34

Dit is nachtwerk geweest. Klasse hoor.

Castle Bravo | 12-06-11 | 10:33

Regenten van het gehalte van elatik zijn arrogant en dom genoeg om te geloven dat zij hier wel mee wegkomen.

Nederland kennende klopt dat ook. Per slot is het maar belastinggeld van de mensen en belastingen kan je altijd verhogen. Dat is polletiek minder risicovoll dan een tot succesvol verklaarde vrouw van marokkaansche afkomst (compleet met hoofddoek) een welverdiende schop onder haar reet te geven.

Jan Passant mk2 | 12-06-11 | 10:33

Dit is boven water gekomen gaat slechts over een stadsdeel. Ik ben ervan overtuigd dat een enorme hoeveelheid gemeenten in ons land, een zelfde soort incompetent bestuur heeft.
Wat me ook verbaasd is dat een groot deel van de Nederlandse politici uitsluitend een Pabo of andere onderwijs opleiding hebben genoten.
We worden eigenlijk bestuurd door een stel onderwijzers en die weten het natuurlijk altijd beter dan de leerling (burger).

zebikboss | 12-06-11 | 10:33

Top werk Bert! Keiharde feiten die door geen regent zijn weg te lullen.

paddootje | 12-06-11 | 10:32

Mooi Geenstijl,
Eindelijk weer een interessant stukje.

Stefan Hoogland53078 | 12-06-11 | 10:30

GeenStijl op z'n best.

Bledder | 12-06-11 | 10:30

@Reinaert | 12-06-11 | 10:26
Volledig mee eens.
Het is niet meer Ali Cohen en de 40 rovers, maar Ali Elatik Cohen en de tienduizenden rovers.
Deze bende dient zo spoedig mogelijk van het toneel te verdwijnen.

Rest In Privacy | 12-06-11 | 10:30

Staan ze ook lekker sterk mee zo meteen als ze voor de rechter boehoe doen over het 'kraken' van de website.

IgNOraNcE | 12-06-11 | 10:29

Goed stukje journalistiek. Geen modder maar droge feiten. Respect GS!

Snorry! | 12-06-11 | 10:29

Elatik nam ondanks haar "dienstauto" ook een voor 450E een taxi. En vond het nodig om tijdens Sail met een perfect gecaterde boot te gaan ronddrijven.

vetkleppert | 12-06-11 | 10:28

Ies this the Final Countdown?

KingBee | 12-06-11 | 10:27

En dat maken van het password alleen al, heeft ons al miljoenen gekost aan ICT en adviesgroepen voor de Elatik Boevenbende.

"En ze betreuren het"
Wat betreuren ze dan? Dat hun geheime steelpartijen openbaar zijn gekomen?
Nee, ze betreuren de "diefstal" in deze ?
_
UHUH? Diefstal? Maar de gemeente en raad en alle stukken zijn toch VAN DE BURGER !?! Het is de Fatima Boevenbende die alle stukken heeft weggehouden voor alle burgers ! En geld blijven verdoezelen.

Die PVDA vuillakken stelen dus van burgers en houden informatie achter, en voeren overheidsbesluiten niet uit.
Zoiets werkweigering, fraude en deelnemen of leiding geven aan een criminele organisatie.
Dat is wat het is.

Creaguurder | 12-06-11 | 10:27

@vetkleppert | 12-06-11 | 10:25
Opnemen lijkt me juist een goed idee, desnoods maken we er een onvrijwillige opname met verplichte heropvoeding van.

rara | 12-06-11 | 10:26

@lion@night | 12-06-11 | 10:20

Binnen de PvdA wast men de handen als altijd in onschuld en bedekt men "schoonheidsfoutjes" met de boerka der liefde.

En daarom is het goed dat er flink tegen de fundamenten van dat regenteske kaartenhuis aangetrapt wordt.

Reinaert | 12-06-11 | 10:26

De oplossing voor het lelijke k*t-gebouw is echter de eenvoud zelve: 500kg TNT.

oranjerood | 12-06-11 | 10:26

Ik moet constateren dat de fusie van deelraad Watergraafsmeer en Oost, afgedwongen door de centrale stad (lees PvdA) er alleen maar voor gezorgd heeft dat de PvdA ook in in dat stadsdeel weer een meerderheid kon verkrijgen (met dank aan de allochtone stemmers). Dat daardoor ook de PvdA (lees Elatik) weer op het pluche kon komen. In de Watergraafsmeer was de PvdA immers allang uit het bestuurscentrum verdreven. Nogmaals: de enige competentie die Elatik heeft is haar hoofddoek. Verder is het een incompetente, draaikonterige en inhalige (herinnert u zich haar lease auto nog?) PvdA-regentesse. Wie-oh-wie trapt haar nou eindelijk eens uit de Amsterdamse politiek?

marha | 12-06-11 | 10:26

Er wonen ongetwijfeld enorm veel "zangers lichte muziek" in de Bijlmer, maar of je die ook moet willen opnemen is de vraag.

vetkleppert | 12-06-11 | 10:25

@paost712 | 12-06-11 | 10:19
Als de wachtwoorden gewoon ergens op de website te vinden zijn dan maakt het niet uit of je Citrix danwel WfW 3.11 gebruikt. Beveiliging begint en eindigt met mensen, niet met techniek.

rara | 12-06-11 | 10:23

en hier hoefde ik niet eens onder de vensterbank voor te liggen.

Chapeau GS!

Centauri | 12-06-11 | 10:23

Ik had eens een duf uitzendbaantje bij de overheid. Daar zat ook een 'ICT'-er die eerst glazenwasser was, toen een ambtenaartje werd en daarna een paar cursussen micro$oft had gedaan en voila, ICT expert. Snapte niet eens dat als een netwerk erg traag wordt, dit wel een zou kunnen komen door een netwerkkaart die rogue ging en het netwerk overspoelde met pakketjes. Hij snapte al helemaal niet hoe hij dit kon oplossen.

Zzzzooooffff | 12-06-11 | 10:22

@IJStengel | 12-06-11 | 10:17

Fatima's elastiek is onbreekbaar. Als het madame te heet onder de voetjes wordt verdwijnt ze even van het toneel om zichzelf daarna weer direct terug te lanceren in het pluche dra dat opportuun is.

Van die hondsdolle megalomaan zijn we nog lang niet verlost. Met dank aan hen die madame faciliteren.

Reinaert | 12-06-11 | 10:22

Jammer ook dat er nu geen Pownews is want de NOS gaat dit natuurlijk niet uitzenden.

eerlijkwaar | 12-06-11 | 10:21

Dit relaas maakt wel dat je nog meer vraagtekens mag zetten achter de terugkeer van Elatik.

Simon_GS | 12-06-11 | 10:21

Elatik de bankrover

Crak-ho | 12-06-11 | 10:20

Dit is mede tot stand gekomen onder toezicht van Job Cohen als zijnde burgemeester van Amsterdam en aldus ook de baas van Amsterdam Oost.
Enerzijds een reden om Job Cohen ter verantwoording te roepen, anderzijds is het raadzaam hem de kapitein van het zinkende Pvda schip te laten blijven.
Des te eerder de Ms. Pvda op de bodem ligt des te beter.

Rest In Privacy | 12-06-11 | 10:20

Goed stuk. Maar moet ik het helemaal lezen?

Dr. Mabuse | 12-06-11 | 10:20

En nog blijven de plucheklevers zich afvragen hoe het toch mogelijk is dat, ondanks al hun inspanningen, de 'burger' geen vertouwen meer heeft in de politiek.
Vandaar ook de zorgen om de imagoschade...

Gratis tip voor de ICT medewerkers: installeer Citrix en dump in die omgeving de vertrouwelijke stukken.Kost een paar centen maar dan heb je echt wat.

paost712 | 12-06-11 | 10:19

Oftewel, ga nooit met Stadseel Amsterdam Oost in zee want je wordt belazerd waar je bij staat. In het bedrijfsleven was Fatima Elatik al lang ontslagen, maar als voorbeeld voor haar Marokkaanse medeburgers mag ze blijven. Pure discriminatie als je het mij vraagt.

eerlijkwaar | 12-06-11 | 10:19

"Onder het hoofddoekje houden" nieuwe variant van "Onder de pet houden".

CoffeePatch | 12-06-11 | 10:19

En terwijl men emmers belastinggeld in muzeik blijft smijten, gaan er weer een paar hardwerkende audio-ondernemers failliet. Want tegen de van de burger afgetroggelde staatstiet kan je niet concurreren.

vetkleppert | 12-06-11 | 10:18

Wat een geblunder daar in dat stadsdeel. Opheffen die handel!! Gaat gelukkig binnenkort gebeuren.

Tjilp | 12-06-11 | 10:17

Lekker bezig Bert!

En straks gaat Fatima Elatik de wachtgeldregeling in, en komt er een nieuwe linkse regent die er niets aan kan doen dat het zo gelopen is en lekker door gaat.

En de burgers maar belasting betalen.

IJStengel | 12-06-11 | 10:17

Kijk Breetvelt, zo doe je dat factchecken dus, met feiten, niet met de onderbuyck.

Biff Eagleburger | 12-06-11 | 10:17

Dit is waarom jullie by far de beste NL nieuwssite zijn

Kutmug | 12-06-11 | 10:17

En wat zijn de gevolgen van dit alles?, waarschijnlijk niets...

Bill le Koek | 12-06-11 | 10:16

Lokale politici en ondernemen. Dat vloekt.
Goede duiding Bert. Dat kan de NOS en de oude bomen pers zo overnemen.

070 | 12-06-11 | 10:15

Iedereen die de laatste decennia weleens een studio binnegenlopen is kan je vertellen dat er met muziek niks komma nul meer te verdienen valt. En al helemaal niet in Nederland. Alle studio's liggen op hun kont. Doodeenvoudig omdat niemand cd's meer koopt.
Maar in de Bijlmer, want zo heette dit gebied voordat het naar socialistische traditie wegens totale mislukking een andere naam nodig had, denkt men wel een beetje met muziek te kunnen gaan hobbyen. En men maakt zichzelf nog wijs dat het rendabel kan zijn ook.

vetkleppert | 12-06-11 | 10:15

Schrijfstijl is het niet helemaal, ik wordt hier nou niet echt warm of koud van. Dat de PvdA op alle niveaus overloopt van onkundige troetel vrouwen/allochtonen dat weten we allemaal wel. Kijk maar naar Elvira Sweet.

supah | 12-06-11 | 10:15

Het lijkt Gemert-Bakel wel.

GJG5189 | 12-06-11 | 10:14

Wat leuk,dat de pinksteren 2 zondagen heeft,kunnen ze lekker zweten die ambtenaren.Dat doen ze normaal niet eens doordeweeks op een gewone werkdag.

fleurtje | 12-06-11 | 10:14

De betere journalistiek! Go Bert! Topwerk.
cugel, tegenwoordig (wanneer gaat die ban er weer eensch af?):

unspiek | 12-06-11 | 10:13

Maar de ICT-prutsers worden natuurlijk niet ontslagen hè. Niemand bij de overheid wordt ooit ontslagen voor incompetentie. Dat maakt het ook zo lekker werken voor de overheid.
/rant

Crisis hat Crisis ? | 12-06-11 | 10:12

Mooi stukje politiek weer. Ik zeg dat we deze mensen iets extra's moeten geven. Laat ze eens wat declareren zonder bonnetjes ofzo...

Fopspeen | 12-06-11 | 10:12

Smullen! Ghèhe

doenormaal! | 12-06-11 | 10:12

Geweldig! Fatima mag weer aftreden. Zie zien we dan na het zomerreces wel weer terug op het pluce!

lauwebal | 12-06-11 | 10:11

Briljant werk. Goed bezig Brussen!

Crisis hat Crisis ? | 12-06-11 | 10:11

Zeau, da's een beste lap tekst zo op de vroege zondagmorgen. Zeker als je de bijlagen voor de volledigheid ook nog even mee probeert te lezen.

Huldo's. Al ben ik nog niet eens door de eerste PDF heen.

Als oprecht FatimaFan lees ik nog even lekker verder!

Reinaert | 12-06-11 | 10:10

-weggejorist-

Prof. Dr von Fotze | 12-06-11 | 10:08

-weggejorist-

Prof. Dr von Fotze | 12-06-11 | 10:08

Leuk zo'n ElatikiLeaks.

Krokodil Gena | 12-06-11 | 10:07

Wacht tot na Pinksteren met lezen.

reageerbuis | 12-06-11 | 10:05

interessant stukje gedegen onderzoeksjournalistique

superjan | 12-06-11 | 10:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl