achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

020-Oost leaks: part I

020oostleaks.jpg Zo, de ICT-prutsers in Amsterdam-Oost zijn teruggeroepen van hun pinkstervakantie in Eurodisney en hebben de online kluisdeuren weer dichtgezet. Dat ze een beetje hebben gefaald geven ze inmiddels zelf ook toe. Wel weer hilarisch om erbij te zetten dat het beveiligingslek "met een quickscan" al zichtbaar was. Dus zelfs een quickscan vonden de ambtenaren de afgelopen maanden nog teveel moeite, of ze kijken gewoon nooit op hun eigen website, dat kan natuurlijk ook. Ondertussen hebben wij ons door de eerste vuistdikke ordners met ambtelijke taal geworsteld want u zit natuurlijk te springen om duiding. U wilt graag als lezer bij de hand worden genomen en door ons kwalitatieve toponderzoeksjournalisten worden behandeld alsof u een debiel bent, nietwaar? En wie zijn wij om daaraan geen gehoor te geven. Daarom na de "lees verder" een fijne verzameling duiding en documenten die u beslist niet mag zien voorzien van ons immer objectieve commentaar. Geheime bestanden lekken en de democratie redden, ook daarvoor is Geenstijl er. At your service.
Inleiding Omdat lang niet iedereen weet wat er al jaren lang speelt rondom het MuzyQ-gebouw in Amsterdam-Oost, eerst een beknopte geschiedenis. Zij die snel van begrip zijn, inclusief de aasgierende journalisten, lezen dit uitgebreide vertrouwelijke document (waar eigenlijk alle relevante informatie van A tot Z in staat. Lees ook vooral het erratum), de rest leest hieronder even onze Jip en Janneke-samenvatting. Geschiedenis Sinds 2000 zijn de politici regenten in 020-oost al geïnteresseerd in iets artyfarty cultureels dat oost voorgoed op de kaart zal zetten. In 2005 werd besloten tot de bouw van een splinternieuw, hip, centrum vol geluidsstudio's om van Amsterdam Oost een creatieve hotspot, gecertificeerd subsidievriendelijk cultureel, te maken. De Stichting Orfeos Studio (SOS) zag wel brood in zo'n multifunctionele studio en liet haar exploitatie-BV genaamd Muziekmakerscentrum Amsterdam Exploitatie (MAE) de toko beheren (deze exploitatie-BV is overigens onderdeel van de verder onbekende Tamariu-holding). De Muzyq-studio was wel wat aan de dure kant: rond de 26,5 miljoen euro (exclusief bijkomende kosten) zou het gaan kosten. Stadsdeel Oost, en ook de reguliere gemeente Amsterdam, werd wijsgemaakt dat die 26,5 miljoen binnen no time terug was verdiend door de verhuur van de studio's waardoor zowel de gemeente Amsterdam als stadsdeel oost bereid waren garant te staan voor de hypotheek, die werd afgesloten bij FGH-vastgoedbank. Maar het werd crisis en de opbrengsten vielen tegen. Heel erg tegen. Zo erg, dat de FGH vastgoedbank graag een gedeelte van hun geleende geld terug eiste en wel onmiddellijk. Aangezien stadsdeel Oost garant stond moest de poet bij hun worden gehaald. Alleen bleek toen dat het stadsdeel niet voor 9 miljoen garant stond, zoals het aan de gemeenteraad en de burgers was voorgelogen, maar voor 27 miljoen euro en nog wat. Typisch geval van oeps waardoor Fatima Elatik en het andere stadsdeelbaasje Germaine Princen het veld moesten ruimen. Vervolgens keerde, om redenen die hoogstwaarschijnlijk het daglicht niet kunnen verdragen, Fatima Elatik weer terug op het pluche. Aankoop MuzyQ-gebouw door stadsdeel Omdat het stadsdeel weinig trek had in jarenlang kromliggen voor een garantie aan een muziekgebouw dat niet exploiteren valt, al helemaal niet door huurbetaalweigeraars SOS en de exploitatie-bv MAE ging het op zoek naar de beste oplossing. Die 26,5 miljoen moet hoe dan ook worden betaald en het zou fijn zijn als daar ook nog iets van terugkomt. Een aantal mogelijkheden werd onderzocht, onder andere: het MyzyQ-gebouw slopen, het MuzyQ-gebouw verbouwen tot winkelcentrum, het MuzyQ-gebouw zelf kopen en het laten zoals het nu is of het MuzyQ-gebouw kopen en laten exploiteren door het stadsdeel zelf of door een externe partij. Totale kosten aankoop Na lang wikken en wegen, met ingehuurde experts, evaluatiecommissies, onderzoeksprocedures en veel gepolder kwam men tot de conclusie dat het zelf aankopen en zelf exploiteren van het Muzyq-gebouw de beste oplossing is. Het gebouw is momenteel geen fuck waard (de marktwaarde wordt getaxeerd op 14 miljoen, een verlies ruim 11 miljoen euro) dus snel verkopen met winst inclusief de kosten koper zit er voorlopig niet in. Maar het is het stadsdeel wederom gelukt zichzelf en de burgers wijs te maken dat het MuzyQ-gebouw "echt wel winstgevend kan zijn". Wat dacht u bijvoorbeeld van de huisvesting van een mbo voor popmuziek? (In de tussentijd stelden de partijen natuurlijk ook kritische vragen: PvdA (1 & 2), D66 (1, 2 & 3), SP, VVD.) Wat dit de belastingbetaler gaat kosten? Om precies te zijn 27.286.000 euro. Dat bedrag bestaat uit zo'n 14 miljoen euro voor aankoop van het pand plus nagelvaste inventaris en de restschuld die betaald moet worden aan de FGH-bank. Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen Dit geld heeft het stadsdeel natuurlijk niet. Het moet dan ook worden gehaald uit de algemene reserves en die reserves zijn bijna op. Zoals het er nu naar uitziet moeten de reserves worden leeggetrokken tot onder de verplichte 10 procent grens (10 procent van het totale fonds moet het stadsdeel verplicht altijd op de rekening hebben staan) en ontstaat er dus een probleem. Dat probleem is op te lossen door rigoureus te bezuinigen. Of het stadsdeel failliet te verklaren en onder curatele te stellen. Fuck you burger Hoe het ook zij: de burger in oost is goed genaaid. En dat allemaal omdat way back in 2007 voorlopers van Elatik en Princen schijt hadden aan belastinggeld en zonder mandaat van de democratisch gekozen deelraad besloten garant te staan voor een megalomaan project waarvan iedereen had kunnen bedenken dat het zou mislukken. Interessant aan dat mandaatverhaal is een vertrouwelijke notitie van een advocaat die stelt dat er bestuursrechterlijk nog het een en ander valt aan te merken aan garanstellingen van Dagelijkse Besturen zonder medeweten van een deelraad: "Er kan hier sprake zijn van een bevoegdheidsgebrek. Dit zou betekenen dat het besluit van het Dagelijks Bestuur, en dus de garantstelling van de hypotheek, vernietigbaar is". Nietigverklaring garantstelling? En hiermee komen we bij een paar heel bijzondere onderdelen van deze affaire: ten eerste het feit dat Amsterdam Oost wordt bestuurd door een incapabel en vooral onbevoegd bestuur (maar dat wist u al lang). Ten tweede dat het garant staan voor die hypotheek achteraf nietig kan worden verklaard door een rechter. En laat het stadsdeel dat nou juist NIET hebben willen voorkomen. Sterker nog, uit de gelekte stukken blijkt dat het stadsdeel er alles aan heeft gedaan die garantstelling nietig te laten verklaren, zodat de FGH-bank naar hun centen zou kunnen fluiten. Illegale staatssteun Uit de documenten blijkt onomstotelijk dat de deelraad actief heeft gezocht naar de mogelijkheid zichzelf te beschuldigen van "illegale staatsteun". Als namelijk nu zou blijken dat het garant staan voor het MuzyQ-gebouw een vorm van illegale staatssteun was en dus oneerlijke concurrentie bevordert dan zou een rechter als straf die garantstelling nietig verklaren. En zonder garantstelling hoeft de deelraad lekker niets te betalen. Conclusie: de deelraad Amsterdam Oost zou is actief op zoek geweest naar bewijzen van hun eigen illegale activiteiten om zodoende van een schuld af te komen die vervolgens op anderen wordt afgewenteld (vooral de partij Meerbelangen lijkt daar erg blij van te worden). En ja, dat is heel erg corrupt. Hypocriet bovendien, want naar buiten toe doet de deelraad het voorkomen alsof ze bij de komende aankoop van het MuzyQ-gebouw er alles aan doet om staatssteun te voorkomen, want dat zou dit brave bestuur natuurlijk absoluut niet willen, betrokken en solidair met anderen als het is. In werkelijkheid gaat de stadsdeelraad over lijken om van hun schuld af te kunnen komen. Bovendien blijkt vooral het gevaar dat de FGH-bank een schadeclaim zal indienen een reden om niet verder te zoeken naar illegale staatssteun. Dus niet eens het feit dat er iemand met een schuld achter blijft (let u ook vooral op het woordje "imagoschade", dat telkens weer terugkomt als De Grote Boeman) Het is ronduit absurd dat in Amsterdam een stadsdeel wordt bestuurd door een bestuur dat graag had gezien dat ze illegaal bezig was geweest om hun schuld niet te hoeven betalen. Een bestuur dat trots zou zijn als achteraf blijkt dat ze oneerlijke concurrentie mogelijk hebben gemaakt op kosten van bijvoorbeeld de concurrenten The Melodyline en The Jam, die in een eerder stadium hun advocaten al opdracht hadden gegeven onderzoek te doen naar deze illegale staatssteun. Maar later meer daarover in deel II: 'Amsterdam Oost en de illegale staatssteun'. Uiteraard weer inclusief sappige geheime documenten. Stay tuned. Update: Voor de duidelijkheid dient te worden vermeld dat het huidige stadsdeel Oost is ontstaan door een fusie van de stadsdelen Zeeburg en oost/Watergraafsmeer op 1 mei 2010. Het MuzyQ-gebouw is daar een erfenis van, de financiële problemen dus ook.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.