achtergrond

Geenstijl

Luuk Koelman: Tijd voor gebed

Jezus zag dat het goed was Heere de Heiland, stuurt u ons toch Luuk Koelman. Lieve heer, uw zoon Luuk is de enige die ons nog kan redden van de verzoeking en van het boze. Wij dwalende schapen hebben het licht en de waarheid van deze columnist nodig om ons leven invulling te geven. Heere, dank voor deze column, en natuurlijk dank voor breedbandinternet en televisie. Amen!
Tijd voor gebed O, Hemelse Vader, groot van goedertierenheid en trouw. U bent volmaakt en zonder zonde. Tot U bidt Uw nederige dienaar M.H. van Leeuwen, door U uitverkoren tot directeur van het Hoornbeeck College. Hedenmiddag ben ik langs geweest bij het gezin Roest, een verdorven geslacht dat geheel leeft in strijd met Uw Woord. Zij hebben een televisie en een internetaansluiting zonder filter. Het bezoek aan de familie Roest boezemde mij angst in. Zij zijn onverbeterlijk dwalenden die er behagen in scheppen te leven volgens de lage lusten van Sodom en Gomorra. O Heer, ik bad U om kracht en U schonk mij kracht. U sprak tot mij en zei: gaat daarheen waar de weg het moeilijkst is. Toen ik aanbelde, deed niemand open. Mijn bijbel voor mij uit houdend, ben ik achterom gegaan. Daar trof ik de 16-jarige zoon des huizes aan, Thomas Roest. Hij was druk doende zich over te geven aan wereldse geneugten. Gekleed in niets meer dan een zwembroek dobberde hij rond in een opblaasbaar zwembad van wel drie meter groot. Als Satan op zijn troon! Ik schreeuwde hem toe hoezeer U, mijn God, het betreurde dat hij zijn louterende krachten verteerde voor de televisie en op het internet. “Waarom leeft gij met de rug naar God toe?’ riep ik, “keert om! De Heer is nabij! Leef naar Zijn oordeel vandaag! Geen televisie en internet met een filter!” En toen opende Thomas Roest de mond. Het viel mij zwaar als godvruchtig Christen naar een dergelijk dwalend mens te moeten luisteren. Slechts zestien jaren jong, bezigde Thomas afschuwelijke woorden als Lingo, Koekjesmonster en uitzendinggemist.nl. Daarna draaide hij zijn hoofd 360 graden in de rondte. Ik deinsde verschrikt terug, maar ik wist ook: duisternis houdt God niet op afstand. En toen, openbaring! Ik zag het zwembad en doorvoelde plots Uw opdracht. U riep mij op Thomas schoon te spoelen van al zijn zonden, om hem opnieuw te dopen. Dat deed ik op de enige juiste wijze: door algehele onderdompeling. Thomas spartelde tegen als de duivel in hoogst eigen persoon, maar U gaf mij kracht! Ik heb de jongeling dan ook lange tijd ondergedompeld opdat ook hij, als onverbeterlijk dwalende, behouden zou blijven. Nog eenmaal heb ik Thomas boven water laten komen. Hij maakte de meest afschuwelijke geluiden, maar ik liet mij niet van de wijs brengen. Ik schreeuwde hem toe dat dit de enige manier was om hem te reinigen voor Uw aangezicht. Daarna duwde ik Thomas wederom onder, louter uit genade, waarna de oerkrachten van het water hem met stomheid sloegen. O Heer, via mijn handen heeft U Thomas de afvallige tot Zich geroepen. Daarom dank ik U voor de louterende krachten die u mij hedenmiddag schonk. Wat kan ik anders dan U vertrouwen. Mijn God die doet wat Hem behaagt, via mijn handen. Uw wil geschiede en is volbracht. Amen. Luuk Koelman

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.