Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
68 topics
#thierry-baudet

Kop van Cliteur gaat niet rollen, volgens Cliteur

Ja, dat krijg je er dus van, CAREL STOLKER

Ja bedankt Carel Stolker. De Uni Leiden heeft met hun aankondiging van een onderzoek naar de faculteit rechtsgeleerdheid een uitweg geboden aan Cliteur om de wérkelijke verwijten aan zijn adres te ontwijken, door het onderzoek naar antisemitisch gedachtengoed dat hij zelf helemaal niet koestert en waarvan hij GeenStijl verwijt die beschuldigingen te hebben gedaan, te gebruiken als bliksemafleider.

Op GeenStijl (dat is deze website) staan helemaal geen beschuldigingen van antisemitisme bij Cliteur of in zijn werk. Wel staat er - op basis van mails die we gelezen hebben en getuigenissen die we opgetekend hebben - dat Cliteur herhaaldelijke waarschuwingen van diverse mensen over antisemitische uitspraken en stellingnames van Thierry Baudet heeft genegeerd, weggewuifd of in de wind heeft geslagen, waarbij hij de klokkenluiders ook nog laatdunkend of misleidend heeft bejegend.

Tegelijkertijd wekt die stupide Leidse deugkleuterschool (en dus niet GeenStijl) de indruk onderzoek te gaan doen naar antisemitisme in Cliteurs gedachtengoed en op zijn facultaire afdeling. Dat is een imagoblunder en een lelijke vlucht naar voren van Carel Stolker. Maar wat nog het meest ergerlijk is: Cliteur meent op deze wijze de kern van de kwestie te kunnen ontwijken. Namelijk dat hij al sinds mei 2020 herhaaldelijk en door diverse mensen is gewezen op antisemitische uitspraken van zijn partijleider en oud-promovendus, Thierry Baudet.

FvD Bonusleugen: Ook het CIDI heeft herhaaldelijk aan FvD aangeboden om te helpen bij het voorkomen en bestrijden van antisemitisme in de partij. Die verzoeken werden steeds afgewezen, schrijft Jonet.nl vandaag. In oktober zei vice-voorzitter Lennart van der Linden het volgende: "Onze conclusie is dat er binnen onze vereniging geen sprake is van systematisch antisemitisme, homofobie, racisme, etc. Er waren inderdaad een aantal mensen die destijds in de betreffende app-groepen zaten met in opspraak geraakte uitingen, die geen lid bleken van van FVD en/of JFVD. Verder zijn de opgelegde sancties afhankelijk van de ernst van de uitingen. Daarom zijn er destijds wel degelijk 3 geroyeerd en 3 geschorst." Helaas voor Hiddema is SS-verheerlijker Ruben Hermse niet geroyeerd maar wel gepromoveerd: hij werd in oktober fractiemedewerker bij FvD. Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van Theo Hiddema, die onder valse voorwendselen akkoord ging met deze aanstelling.

Lees verder

GSTV. Thierry Baudet ontkent gewoon alles

Hij ontkent alles, door niks te zeggen, en daarna weg te lopen

Thierry Baudet is op dit moment geen lid van de partij die hij zelf als fractieleider voorzit. In deze video zullen zijn loyale fans een getergd en verkeerd behandeld politicus willen zien, die met de dolken van zijn eigen kandidaten in de rug rechtop blijft staan. Ook is hij natuurlijk geen racist of antisemiet en iederen in zijn buurt die dat wel is, wordt buiten gegooid. Maar dan willen we er ook wel even op wijzen dat hij geen woord ontkent, weerlegt of weerspreekt van wat hij volgens velen gezegd heeft. Vorige week vrijdag heeft hij bijvoorbeeld nog gezegd dat júist iedereen die hij kent, een antisemiet is. Niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze intelligent zijn. Zodra het daar over gaat, loopt hij echter weg. Om zijn werk te doen. Als Kamerlid dat niet eens lid is van zijn eigen partij. Macht, und Nebel.

Lees verder

Het onverholen antisemitisme van Thierry Baudet - Een tijdlijn van getuigenissen

Niet omdat het kan. Maar omdat het moet.

De crisis bij het Forum voor Democratie gaat niet over whatsappgesprekken. Het gaat niet over ruzies over de politieke koers. Het gaat zelfs niet over de heetgebakerde, absurde citaten van de partijleider tijdens de crisissituatie van afgelopen week. De open zenuw van het Forum voor Democratie is iets anders.

GeenStijl sprak met bronnen, getuigen en klokkenluiders over de trage verkruimeling van de Forumzuil, die bijna twee jaar geleden is ingezet. Die leunt niet op één anekdote, één incident of één verhitte vergadering, maar bestaat uit een totaalplaatje van een angstcultuur waarin antisemitisme welig tiert, nazi’s worden verheerlijkt, rassenongelijkheid wordt uitgelegd vanuit een blanke superioriteit en waarin deze ideeën niet worden geremd en gecorrigeerd, maar klokkenluiders wel worden ontslagen. Veel getuigen, slachtoffers en medestanders durven er niet over te spreken. Dat is het verhaal.

Alles draait om Thierry Baudet, een enerzijds heimelijke maar tegelijkertijd (zoals in dit verhaal zal blijken) zeer openlijke antisemiet die zich professioneel en politiek heeft omringd met etno-nationalistische, Derde Rijk verheerlijkende jongeren die in raszuiverheid en antizionistische complotten geloven. Thierry is hun geestelijk leider in de politiek, die zijn critici is gaan zien als verraders die zijn grootsheid ontkennen of zijn onvermijdelijke opmars in de weg staan. In zijn directe omgeving greep niemand in bij deze ontwikkeling of beten mensen zich er op stuk, maar aan de naaste buitenrand van het FvD is er wel degelijk herhaaldelijk aan de bel getrokken.

Getuigen treden noodgedwongen naar voren
In mei 2020 trok een groepje mensen uit het Umfeld van Forum voor Democratie aan de bel bij Paul Cliteur met het verzoek aan hem om Thierry Baudet aan te spreken op uitspraken die Baudet tegen enkelen van hen in de privésfeer gedaan heeft.

Onder hen zijn Arabiste Machteld Allan, politicologe Machteld Zee en enkele mensen die anoniem wensen te blijven, maar waar GeenStijl wel mee gesproken heeft en bewijsstukken van heeft ingezien. Ook de Britse publicist Douglas Murray en classicus Bas van Bommel, een oude studievriend van Baudet, behoren tot die groep. Oud-collega David Suurland sprak eveneens met GeenStijl.

Hun gebundelde ervaringen met uitspraken van Baudet zijn meermaals en door verschillende mensen met zijn promotor, vertrouweling en tot voor deze week FvD-senator Paul Cliteur gedeeld, in de hoop dat hij zou handelen om Baudet in het gareel te houden, dat het grotere belang van de partij beschermd kon worden, of simpelweg om antisemitisme de pas naar de Tweede Kamer af te snijden. Cliteur handelde niet en daarom doen al deze mensen nu hun verhaal aan GeenStijl.

Omdat het hypocriet zou zijn om afstandelijkheid te veinzen over een persoon en een partij waar ondergetekende goed bekend mee is, zullen niet alleen deze bronnen aan het woord komen, maar ook eigen feiten en ervaringen van ondergetekende aan bod worden. Dit verhaal is een collage waarvan het fotorolletje ruim anderhalf jaar in ontwikkeling is geweest, totdat de contouren van een crisis voor allen onmiskenbaar zichtbaar werden.

Lees verder

Baudet wil splitsing Forum voor Democratie

Maar natuurlijk

Social

Een nieuwe dag, een nieuwe ontwikkeling in de soap rond het Forum voor Democratie. Thierry Baudet stuurt nu aan op een """ordentelijke""" splitsing. Wij zijn erg benieuwd hoe Baudet dat na de onthulling van de brief van Nicki Pouw-Verweij van gisteren voor zich ziet: dat aan de ene kant de groep verdergaat die antisemitisme, complotten over Hillary Clinton en/of corona geen probleem vindt? En dan aan de andere kant de groep die nadat de politiek leider van de beweging waar ze jarenlang lid van waren de meest walgelijke en absurde uitspraken deed niet dacht 'en nu kappen we ermee en verbreken we al onze banden met deze rabiate gek' maar 'hee dit is een lekker bommetje om vijf dagen later af te laten gaan in de T. en misschien wil hij wel gezellig een zeteltje in Brussel pakken'? En dat dat dan allemaal ordentelijk gescheiden wordt? Tijd om wakker te worden en om je heen te kijken. Het Forum is een Ruïne geworden. Ramptoerisme nu live op NPO1
UPDATE: Baudet: "Ik herken me volstrekt niet in wat zij (Nicki Pouw-Verweij, red.) schrijft".
UPDATE: Eerdmans zou de lezing van Pouw-Verweij bevestigen. Baudet noemt dit nu een "aanval" (ja, nogal wiedes, red.) op hem. Noemt Eerdmans "ongeloofwaardig". 
UPDATE: WNL meldt nu dat ook Eva Vlaardingerbroek de lezing van Pouw-Verweij bevestigt. Op NPO1 nu... reclame. 
UPDATE: Hal-lu-ci-nan-te vertoning van Baudet nu bij Goedemorgen Nederland. Baudet probeert om beschuldigingen over het etentje heen te praten en doet alsof een boedelscheiding een hele redelijke normale oplossing is. 
UPDATE: Nummer 10 Hans Smolders aan de lijn bij WNL. Neemt het op voor Baudet. "De enige die verandering kan brengen in Nederland die broodnodig is de heer Baudet." Noemt het allemaal de schuld van de media en heeft het over "karaktermoord". 
UPDATE: Eerdmans spreekt zich nu ook uit op Twitter. Bevestigt lezing Pouw-Verweij en schaart zich achter bestuur. 
UPDATE: Geen idee hoe dit nou weer ter sprake is gekomen maar Baudet heeft zojuist bij WNL gezegd dat hij in 2017 een liefdesrelatie had met Eva Vlaardingerbroek. 
UPDATE: Eva Vlaardingerbroek spreekt zich nu bij WNL uit voor het bestuur. Baudet zichtbaar ontroerd nu. Noemt zijn eigen voorstel een "ridderlijk voorstel". 
UPDATE: NRC meldt dat FvD-bestuur niet wil praten over een boedelscheiding. 
UPDATE: Thierry Baudet twittert nu een briefje dat hij van Hans Wiegel heeft gekregen. Onduidelijk wanneer.
UPDATE: Hans Smolders, die vanochtend nog zei dat hij Baudet steunde, trekt zich terug uit FvD.
UPDATE: Nummer 9 van de lijst Jan Cees Vogelaar neemt het woord 'karaktermoord' in de mond en kiest dus partij voor Baudet.
UPDATE: Olaf Ephraim reageert. De uitspraken van Baudet waren 'provocerend, zoals we hem allen wel kennen'. Nergens worden de door Pouw-Verweij beschreven gebeurtenissen ontkend. 

Eva Vlaardingerbroek aan de telefoon, Thierry zichtbaar aangeslagen

Lees verder

Baudet: "Bijna iedereen die ik ken is antisemiet”

Dat wordt niet lekker uit de studio stappen, Tjer.

Terwijl Thierry Baudet zich bij Beau door magere popculturele onderwerpen worstelt, over de familie De Mol en Di-Rect en Maradona, dropt de Telebelg een gelekte brief van Nicki Pouw-Verweij, waarin ze Baudet citeert op, nou ja, de smoking gun van afgelopen week. Kwoten maar gewoon:

Op de partijbijeenkomst van afgelopen vrijdag hing een ’gespannen sfeer’, schrijft Pouw-Verweij. Daarbij zei Baudet volgens haar onder meer dat hij bereid was om ’drie miljoen coronadoden te accepteren als daarmee onze vrijheid gered werd’.

Deze uitspraak bevreemde Pouw-Verweij, maar er was meer. Zo vertelde Freek Jansen, toen nog de leider van de jongerenafdeling, die avond dat er een artikel aankwam over antisemitisme onder de jongerentak van FvD. „Er ontstond een discussie over of er bij de vorige meldingen goed gehandeld was. Freek en Thierry gaven aan dat zij vonden dat er nooit iemand geroyeerd had moeten worden, want we hadden daarmee toegegeven aan de linkse media.”

Volgens Pouw-Verweij vond Freek dat ’heulen met de vijand’ en ziet hij dat als ’het ergste wat je kan doen’. De senator, wist niet wat ze hoorde, schrijft ze in haar brief. „Ik gaf aan dat ik vond dat we antisemitisme of nazisme niet moesten tolereren. Thierry vroeg toen: ’waar komt jouw kruistocht tegen het antisemitisme vandaan? Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.’”

Meerdere aanwezigen vroegen volgens de brievenschrijfster of Baudet een grap maakte. „Maar dat ontkende hij.” Pouw-Verweij wees er vervolgens op dat „zelfs als je voor absolute vrijheid van meningsuiting bent, het relativeren van de Holocaust in een appgroep met relatieve vreemden erg dom was” en dat de leden in kwestie toch geroyeerd moesten worden vanwege ’dom en schadelijk gedrag’.

„Thierry zei toen ’ze zijn niet dom, ze hebben juist een heel hoog IQ, daarom zeggen ze deze dingen ook’.” Op 18 maart, de dag na de verkiezingen, zouden alle geroyeerde leden weer teruggehaald worden, zou Baudet hebben besloten. „De rest van de avond heeft Thierry grapjes tegen mij gemaakt in de trant van ’dat moeten we niet zeggen, dan vindt Nicki ons antisemitisch.’”

[...]

Op een gegeven moment riep Thierry dat corona de wereld in gebracht was door George Soros en anderen om ons onze vrijheid af te nemen en een nieuwe wereldheerschappij te starten. Hij riep dat het Hillary Clinton ’en de pedofielen’ niet gelukt was, maar dat het via corona nu wel zou lukken.”

Er inhoudelijk op ingaan, lukte volgens haar niet. „Baudet zei nog dat vechten over andere thema’s zoals EU en immigratie of islam zinloos was, want als ’ze onze vrijheid hebben afgenomen en we een communistische staat zijn, dan schoppen ze toch alle domme negers Europa uit.’”

Uiteindelijk bond Baudet volgens de klokkenluidster enigszins in met de woorden: „Ik weet dat ik hier alleen in sta, dus ik zal doen en zeggen wat jullie willen.” De avond kwam niet lang daarna tot een einde, schrijft Pouw-Verweij.

Social
Lees verder

NUMMER DRIE EIST VERTREK NUMMER EEN

Ja zeg we zaten rustig net een boek te lezen

Social

Het vervangen van de sloten van het partijkantoor had geen effect. De eis om de paswoorden van Twitter te overhandigen had geen zin. Het dreigen met een royement had geen zin. En nu de revolutionair Thierry Baudet (op twitter nog een gevierd man met een eigen hashtag) zijn eigen achterban met de rug tegen de muur zet, rest hen niets anders meer dan de bajonetten op te schroeven en een tegenaanval in te zetten. Nicky Pouw-Verweij, nummer 3 op de lijst achter de onder "grootste verantwoordelijkheid" vertrokken maar sinds vandaag toch weer herkiesbare nummer 1 en de gisteren middels een lief briefje aan de voorzitter stilletjes uit de Kamer vertrokken nummer 2, verklaart zich solidair aan de royementsdreigementen van het bestuur, middels een retweet van de roep om een royement door FvD-senator en brigade-generaal van het finale verzet, Toine Beukering. Hallo. Bent u daar nog?

Ook/zelfs Eva Vlaardingerbroek laat Baudet vallen

SWAN SONG FOR EUROPE!

Social
Lees verder

The OG Ophef: dit signeerde Jared Taylor in zijn boek voor Thierry Baudet

Nu heeft zelfs Jared Taylor iets uit te leggen!

strijders

Deze foto komt uit het boek "White Identity. Racial Consciousness in the 21st Century" van Jared Taylor. "Niet leverbaar" bij Bol omdat het een racistisch manifest is, van een white supremacist. "As one revolutionary to another", schrijft de auteur aan de ontvanger. Het boek op de foto is eigendom van Thierry Baudet, die Taylor zelf vroeg om het boek te signeren na hun dinertje in het Ambassade Hotel in oktober 2017. Taylor was in Nederland voor een kaalkopjescongres van de identitaire Vinexsplenglers van Erkenbrand.

Het was al langer bekend dat bij het vijf uur durende diner Freek Jansen en zijn toenmalige vriendin Carola Dieudonné aanwezig waren als entourage van Baudet, maar in het nieuwe Baudetboek van Harm Ede Botje en Mischa Cohen staat nu ook onthuld dat in Taylors gezelschap "twee Erkenbranders, onder wie Fausto Lanser" waren meegekomen. De andere was mogelijk Milan Bruynzeel, een van de oprichters van Erkenbrand. (Relevant citaat na de breek.)

Maar het was Freek Jansen die het etentje op poten had gezet. Hij was destijds stagiair van Baudet bij Forum voor Democratie. Over zijn 'lidmaatschap' van het hevig in de Forumperikelen teleurgestelde Erkenbrand ("Forum voor Democratie is ten prooi gevallen aan de liberale, Fortuynistische en zionistische vleugels, die niets minder dan een coup hebben gepleegd") wordt al jaren gespeculeerd.

Tijdens het diner in 2017 probeerde Jansen indruk te maken op Taylor, vertelt onze nieuwe bron. Op een opmerking dat de wereldbevolking uit 7 miljard mensen bestaat, reageert hij met "That is, if you count the Africans." Dit en meer opmerkingen (die we om bronbeschermende redenen niet allemaal letterlijk citeren) die werden gemaakt, kun je in bepaalde context als harde of ironische grap zien, maar tijdens het dineren met openlijke racisten en supremacisten komen ze wel in een ander daglicht andere duisternis te staan. 

Na afloop legde Baudet zijn versie van Taylors boek op de receptiedesk, voor de ogen van een zwarte hotelmedewerker waarvan vermoed wordt dat die een bron was voor de originele (en nog steeds irritant onleesbare) Correspedant-roman die over het diner verscheen. “Jared, don’t go before you sign this”, zei Baudet, en aldus geschiedde: "As one revolutionary to another", schreef Jared Taylor aan Thierry. NOU. Leg maar uit, Jared, waarom je destijds met een volslagen waanzinnige dineerde!

Update: Naar aanleiding van dit topic, krijgen we bevestiging van zowel de aanwezigheid van Milan bij het diner als de aanwezigheid van Freek bij meerdere Erkenbrand-bijeenkomsten.

Aan andere media: Geen hergebruik van deze foto zonder toestemming!

Lees verder

VIDEO. Drie bestuursleden FvD willen Baudet royeren als hij niet stopt met twitteren

Dat doet ie dus niet

Ha! En weer een video. De drie bestuursleden van FvD die Thierry Baudet eerst uit het bestuur trapten en toen bleek dat dat niet kon een verwachtten dat Baudet uit zichzelf wel op zou stappen, komen nu met een nieuwe eis. Ze willen Thierry Baudet royeren als hij niet stopt met het gebruiken van de social media accounts van FvD. Dat zegt Thierry Baudet in een video die hij rondtwittert met het social media account van FvD. Baudet zegt dat hij de partij heeft opgebouwd en daar heeft hij natuurlijk gewoon gelijk in. Of dacht u dat FvD al die stemmen heeft gekregen omdat Yael Potjer en Stijn Hesselink zulke interessante ideeën hebben? Nou ja. Paul Frentrop zit vanavond met bier, nootjes & twitter op de bank en wij ook. Zin in de volgende aflevering!

Social
Lees verder

Baudet schrijft lijsttrekkersverkiezing uit, door andere leden per direct uit bestuur verwijderd

Forumführer noemt de hele situatie een BITCHFIGHT & KARAKTERMOORD

Baudet is weer achter zijn gouden gordijn vandaan gekomen. Hij schrijft nieuwe partijleidersverkiezingen uit en kandideert zichzelf, maar niet voordat hij eerst anderhalve minuut spreekt over een "bitchfight", een "enorm gevecht in het openbaar" en dat is allemaal "karaktermoord", volgens een VERBOUWEREERDE Baudet. "Ze zijn nog bezig om nog veel meer naar buiten te brengen." (Dit klopt, kunnen we bevestigen.) Maar hij stapt opnieuw in de spotlight, schrijft nieuwe lijsttrekkersverkiezingen uit en op 30 november en 1 december kunnen alle leden stemmen. De kandidaat gaat zélf de 'digitale stemmingsinfrastructuur' regelen hiervoor (Dominion heeft nog wel stemkastjes!). Schrijf je NU in als kandidaat, iedereen kan meedoen want Forum voor Democratie is een, de naam zegt het al, democratische partij! En dat "ultieme verantwoordelijkheid" nemen door op te stappen, duurde dus welgeteld minder dan 48 uur... Your move, Kamerkandidaten & Statenleden!
UPDATE: Er is een mail aan de leden verzonden. Portee: 'Ik treed terug als voorman, kies mij nu als voorman'. Na de breek integraal de tekst.
UPDATE: STOP THE COUNT! BESTUUR FVD NIET OP DE HOOGTE VAN DEZE ALS VERKIEZING VERHULDE MACHTSGREEP
UPDATE:
Bestuurder Astrid de Groot is 'woest' en komt naar verluidt met een eigen verklaring. Ze is van de partij-twitter gegooid. Op het partijkantoor worden de sloten vervangen, letterlijk: foto na de breek.
UPDATE: Baudet zou zelf aanwezig zijn op het partijkantoor en opdracht hebben gegeven tot het vervangen van de sloten.
UPDATE: JFVD -account deelt Stem Thierry Terug-plaatje op Insta.
UPDATE: NRC meldt dat Baudet per direct uit het FvD-bestuur is verwijderd.
UPDATE: Daarrr verder reaguren.

Lees verder

GSTV. Thierry en de toekomst

Tom Staal stelt alleen maar vragen

Raarrr. Terwijl Wybren van Haga in Den Haag stond te verkondigen dat de nazi-verheerlijking in de FvD maar om twee appjes ging (waar is dat onderzoek dan voor nodig?) en dat het idee dat Thierry Baudet terugkomt in de Kamer een complot (ha haaa haaaaaa haaaaaaaa, red.) is, vroegen wij de Kapitein van de water makende Renaissancevloot zelf hoe en wat. En wat denkt u? Een of andere meneer met een oranje petje en een zonnebril gaf antwoord. Ja zo komen de complotten in de wereld natuurlijk. En toen dit werd opgenomen moest nog bekend worden dat de Hiddemeister het zinkende schip verlaat. Kun je nagaan. 

bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken