achtergrond

Geenstijl

@normen

De vele vergezichten van EU-preker Timmerfrans

Mei 2008 - “Ook Europa is een netwerk van mensen, die elkaar respecteren, dezelfde normen en waarden hebben en op basis daarvan hebben besloten om samen te werken. Ik zie op dat punt duidelijke overeenkomsten.”

Augustus 2013 - "Ik deel zijn mening dat wij het aan onze normen en waarden verplicht zijn dit aan de orde te stellen. De Nederlandse regering doet dat ook, consequent in alle contacten met Rusland."

Mei 2014 - ... eigen morele waarden ... respecteren van onze waarden... respecteren we onze waarden... principes en fundamentele waarden... eigen waarden... deze waarden doen ertoe... onze waarden zijn essentieel... aan die waarden houden is essentieel... wat we doen is gebaseerd op waarden... het moet in overeenstemming zijn met onze waarden... onze gemeenschappelijke waarden...

Juli 2014 - "Onze Unie draagt bepaalde normen en waarden uit, tolerantie is er een van."

Oktober 2014 - "Applaus oogstte Timmermans met uitspraken over het belang van de EU en Europese normen en waarden die voor alle Europese burgers moeten gelden: ook in Hongarije, waar de regering-Orbán vorig jaar de vrijheid van meningsuiting en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht inperkte."

Januari 2015 - "De aanslag op Charlie Hebdo is een aanslag op onze fundamentele normen en waarden, op de vrijheden waarop Europese samenlevingen zijn gebouwd."

Februari 2015 - "Ik kan dit niet vaak genoeg herhalen. Afbreuk doen aan onze waarden is afbreuk doen aan de EU, het verzwakt ons en brengt ons tot stilstand. Er kan geen Europa zijn zonder volledig respect voor onze gemeenschappelijke waarden."

Oktober 2015 - "Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de fundamentele waarden van de Europese Unie, maar deze dag doet ons eraan herinneren dat het niet een fundamentele realiteit is."

November 2015 - "Timmermans betoogt bovendien dat de discussie rondom de vluchtelingenproblematiek er een zou moeten zijn van normen en waarden, in plaats van een strijd om getallen."

November 2015 - "De waarden waarop onze maatschappij is gebouwd, zijn niet eeuwig. We moeten eraan blijven werken en onszelf herontdekken."

November 2016  - "Door deze dialogen identificeren we de gemeenschappelijke waarden die ons binden, in plaats van te kijken naar de problemen die ons verdelen."

Januari 2017 - "Heel ons waardensysteem, dat we toch met de Amerikanen delen, is gebaseerd op respect voor mensenrechten, voor de persoonlijke integriteit."

Februari 2017 - "Fundamentele waarden zijn het antwoord op standaardvragen."

April 2017 - "Er zijn vragen gesteld over de verenigbaarheid van bepaalde acties van de Hongaarse autoriteiten met EU-wetten en onze gezamenlijke waarden."

April 2017 - "Samen hebben we een Unie van waarden gebouwd en samen moeten we het sterk houden."

Mei 2017 - "Als we onverschilligheid overwinnen, als we het eens worden dat onze fundamentele waarden vanzelfsprekend zijn, maar niet zelfuitvoerend."

Juni 2017 - "Onze waarden staan onder druk. Niet alleen van buitenaf, ook van binnenuit."

Juni 2017 - "Voor elke situatie zijn oplossingen op maat nodig die voldoen aan de eisen die onze samenlevingen stellen en de vluchtelingen de bescherming geven die zij krachtens ons recht en vooral op basis van onze waarden verdienen."

Juni 2017 - "Onze gemeenschappelijke Europese waarden zijn de hoeksteen van onze toekomstige keuzes blabla gedeelde waarden."

Juni 2017 - "Scholen uit deze vijf landen hebben samengewerkt om te identificeren wat ons bindt en wat onze gemeenschappelijke Europese erfgoed en waarden zijn." 

Juni 2017 - "Terwijl we de energie, waarden en passie van Jo Cox herdenken, die ons een jaar geleden werd ontnomen, laten we haar woorden eren en laten zien dat we meer gemeen hebben."

Juli 2017 - "Goede discussie met Jeremy Corbyn over gedeelde Europese waarden en aspiraties, en zo min mogelijk schade toebrengen met Brexit."

Juli 2017 - "Het is tijd dat Polen de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof herstelt en de wetten die de rechterlijke macht hervormen intrekt of in overeenstemming brengt met de Poolse grondwet en EU-normen voor rechterlijke onafhankelijkheid."

Augustus 2017 - "Europese waarden. Dit is wie we zijn."

September 2017 - "Ik wil moslims binnen de EU verzekeren dat de Europese Commissie intolerantie niet zal tolereren. Dat druist in tegen onze waarden & wetten."

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.