achtergrond

Geenstijl

GeenStijl en het MediaDebat

Toch weer dat vingertjeBekendmaking. Er is enige onduidelijkheid ontstaan over onze weigering deel te nemen aan het MediaDebat dd 2 juli. Dat mensen, reaguurders danwel trollen ons daarom laf noemen. Boeie. Dan heb je het niet begrepen. GeenStijl wil best komen praten, ook voor twee consumptiebonnen. Punt is alleen dat er onbetrouwbaar sujet als Van Jolo is aangesteld als debatvoorzitter. Wij laten ons niet voorzitten door een zielepoot die tot op de dag van vandaag onze adverteerters belt. Wij gaan sowieso niet in discussie met de loser Van Jolo. De man is mislukt als fotograaf, de man is mislukt als IT-ondernemer, heeft gefaald als schrijver, is gesjeesd als Volkskrant-columnist, viel door de mand als televisiepresentator, met en zonder bril. Om over die successen als donderdagavond-filosoof maar niet te spreken. Jolo is een gedrogeerde semi-ambtenaar, die door een drietal publieke omroepen en een cocktail aan geestesmedicijnen op de been wordt gehouden. Ons voorstel aan de organisatoren van het MediaDebat. Stel een fatsoenlijke debatvoorzitter aan, dan valt er best met ons te praten. Iemand die neutraal in de materie staat. Iemand ook die een discussie leidt, niet stuurt vanuit vooringenomenheid.
En vooringenomen is Francisco, getuige zijn commentaar op onze afmelding: “Kennelijk weten die lezers niet dat GeenStijl dit soort debat-uitnodigingen bij herhaling weigert,” aldus Van Jolo. Klopt Francisco, wij hebben namelijk wel wat beters te doen dan telkens maar weer zitting te nemen in praatgroepjes in ruil voor een boekenbon of een fles goedkope Beaujolais. Uitnodigingen aan ons adres, en dat zijn er heel wat, worden bijna altijd onmiddellijk terzijde geschoven. Niet lullen, maar poetsen noemen ze dat in Rotterdam. Dan even wat betreft jouw insinuatie omtrent onze afwezigheid op Happy Chaos. Ook deze uitnodiging hebben wij naast ons neergelegd. Simpelweg vanwege een gebrek aan mankracht. Bovendien waren de sprekers op dat moment helemaal nog niet bekend. Ja, vast stond dat GeenStijl er koste wat kost bij moest zijn. Pas toen wij bedankten voor die bewuste avond ben jij benaderd. Daarvan heeft de organisatie achteraf gezien nog steeds spijt. Dan nog jouw stellling als dat wij te laf zouden zijn om Hans Laroes in real life het onderste uit de kan te geven. Je praat peop Franseroxat. Los van het feit dat ook zijn naam op het moment van de uitnodiging nog niet bekend was, zijn we met de beste man al veel eerder in debat gegaan. Op 16 november 2006 om precies te zijn. Op het jou wel bekende Mediapark. Dus wat nou niet durven. Voetnoten professor. Voetnoten... Tenslotte dan die gewraakte maandagavond. Wij zijn, ook voor twee consumptiebonnen, best bereid zitting te nemen in een achterafzaaltje, alleen dient dit wel op neutrale grond te gebeuren. Wij passen ervoor een debat te voeren dat wordt geleid door een afgunstige vooringenomen mislukkeling Geachte organisatie, graag vernemen wij per ommegaande uw antwoord...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.