Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

En hij zag dat het goed was...

Zo hé, dit heerscht!Voor de liefhebbers: de complete bijbel in audio-versie. Van de schepping tot de ark, van de tien geboden tot de kruisiging. Maar liefst 150 uur sprookjes in MP3 formaat. Wie de gehele bijbel wil downloaden dient voor de 638.090 woorden drie gigabyte te reserveren. Dat past gewoon op je Ipod-mini. Ja de kerk gaat met z’n tijd mee en God zag dat het goed was. En voor het stelletje ongelezen ketters onder ons het toppertje 'De Tien Geboden.' Ok, het plot geven ongezien weg: Jezus gaat dood, komt terug en gaat weer dood. En je weet het: "Een geitenbokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder."

Reaguursels

Inloggen

Isaak wil zijn eerstgeboren zoon Esau zegenen maar zegent per abuis zijn zoon Jacob omdat deze hem bedriegt door zich voor te doen als zijn broer Esau. Als het bedrog later tot Isaak doordringt, kan (om onnavolgbare reden) de zegen niet meer worden teruggedraaid, en (hou je vast) OOK God (die links en rechts mensen vervloekt vanwege hun zonden) ZEGENT Jacob en al zijn nakomelingen. Moraal van dit verhaal: bedrog LOONT. Of kan God de nodige creativiteit wel waarderen? Tja.

Mare | 20-10-05 | 15:02

Mijn oordeel over Genesis is in ieder geval dat het een en al wartaal is, zonder enige logica, met de belangrijkste boodschap dat zondaars (wat de zonde is, wordt over het algemeen niet duidelijk) van de aardbodem geveegd worden door zondvloed, vuur, zwavel en geweldenaars gesteund door God en dat wanneer je God eert, je kans hebt op een gezegend leven in de vorm van materiele rijkdom (vee, geld, land) en het krijgen van tienduizenden nakomelingen die over de aarde en alle schepselen heersen. God die mensen vervloekt (en soms zegent, zeer selectief), mensen die anderen vervloeken in de naam van God, dochters die kinderen baren van vaders door ze dronken te voeren en te neuken, dochters die zonder twijfel aan de zondigende vijand worden aangeboden om te verkrachten (Sodom), een vader (Abraham) die in woede ontsteekt omdat zijn zoon hem naakt heeft gezien en hem met de beste bedoelingen heeft bedekt met een vacht. God die Abraham op de proef stelt door te gebieden hem zijn zoon te offeren (was het niet logischer dat Abraham concludeerde dat zo'n afschuwelijk bevel niet van God KON komen, maar wel van de duivel MOEST zijn?) en dat GAAT zo maar door. Een moordende, sadistische God die desalniettemin verwacht geeerd en geprezen te worden. Nee, de bijbel is niet mijn boek. Maar misschien is Exodus beter.

Mare | 20-10-05 | 14:40

@Mare voor jou is niet míjn opvatting maar je éigen opvatting de belangrijkste, leuker kan ik het niet maken... :-)

Onderbuik | 20-10-05 | 11:53

Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij. Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij. Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel.Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij. Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij. Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij. Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon die hij Noach noemde. ?Deze zoon,? zei hij, ?zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.? Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

Je kunt van de Bijbel zeggen wat je wilt, maar het is wel een echte page-turner!

Mare | 19-10-05 | 23:13

Uit Genesis.

Tegen de vrouw zei Hij: je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren en hij zal over je heersen. En tegen de mens zei Hij: je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden. Vervloekt is de akker om wat je hebt gedaan. Zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Doorns en distels zullen er groeien en toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug.

Onderbuik, wat mooi!

Mare | 19-10-05 | 22:52

@ Onderbuik
Dus als ik je goed begrijp, mag je de bijbel interpreteren naar eigen inzicht. Maar wat is dan precies WAAR, in jouw opvatting als gelovige? In de bijbel lees ik nergens dat het ene verhaal minder serieus moet worden genomen dan het andere. Is het niet uitermate vreemd wanneer je zelf kunt bepalen wat je wel en wat je niet gelooft? Kun je jezelf bijvoorbeeld nog christen noemen als je niet gelooft dat Jezus uit de dood herrezen is? Zo nee, wat is dan eigenlijk het verschil met het al dan niet geloven in de scheppingstijd? Zo ja, ligt er dan nergens een grens? Waar ligt deze dan en op basis van welke argumenten kan deze getrokken worden?

Mare | 19-10-05 | 22:26

@Mare, of het 7 dagen of 6 miljard jaar is geweest vind IK niet zo belangrijk, maar weet je het voordeel van de bijbel is dat ieder die kan lezen, (en sinds kort ook via mp3 te beluisteren) zélf zijn/haar mening kan vormen, maar wel ff lezen dan zou ik zeggen, bv evangelien. Er is trouwens ook een versie van de bijbel uit sinds vandaag geloof ik, die je in 1 uur kunt uitlezen.

Onderbuik | 19-10-05 | 21:13

@ Onderbuik
Is het aan jou om te bepalen welk deel van de bijbel het belangrijkst is danwel in hoeverre het verhaal letterlijk moet worden genomen? Hoe doe je dat dan, afwegen al naar gelang de waarschijnlijkheid? Een pratende slang, jezus die over het water loopt en ontstaan van al het leven in zeven dagen is allemaal geloofwaardiger dan de ark van noach?

Mare | 19-10-05 | 17:12

hier een link nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus...

Hij was Joods, en werkte later voor de romeinen, het was niet helemaal juist wat ik zei dus. Wel blijft hij een belangrijke geschiedsschrijver, ook omdat hij min of meer een buitenstaander was.

Ja en over die zondvloed, lijkt mij niet het belangrijskte uit de bijbel, persoonlijk denk ik dat bv een gedeelte van het midden-oosten onder water heeft gestaan, rondom berg Ararat.

Onderbuik | 19-10-05 | 11:48

@ Onderbuik
Enig idee over hoeveel 'jezussen' momenteel geschreven wordt? Dat is nauwelijks bij te houden man, het aantal dagelijkse wonderen. Neem bijvoorbeeld het mirakel dat iemand zonder blikken of blozen 'een romeinse geschiedschrijver' met onbekende naam als betrouwbare bron aanhaalt. En om maar even de lijn van Pax door te trekken: als je iemand aan het kruis hangt door pinnen door zijn handen te slaan, scheur je er door het gewicht zo van af. Nog aangaande de ark van noach: hoe kinderlijk moet je verstand zijn als je echt gelooft dat er van elke diersoort 1 paartje aan boord klom. Dan staat MIJN verstand echt stil hoor, doe even normaal. Nog afgezien van de dramatische voortplantingsconsequenties (inteelt is niet echt een vruchtbare basis tot de ontwikkeling van een gezonde en diverse soort) vraag ik me af hoe groot de boot dan wel niet was, hoe lang al die dieren in godesnaam hebben moeten lopen om bij de treeplank te komen (arme Aziatische schildpad, de stakker), hoe alle dieren kunnen overleven in 1 klimaat en hoe groot dat schip wel niet moet zijn geweest om meer dan een miljoen diersoorten te herbergen. Of moeten we dit verhaal toch maar symbolisch interpreteren? En zo zijn er honderden verhalen die zo'n verschrikkelijk groot fictief gehalte hebben, dat ik niet weet of ik moet lachen of huilen bij de gedachte dat er in 2005 nog altijd mensen rondlopen die alles woord voor woord geloven.

Mare | 18-10-05 | 18:02

ook een romeinse geschiedsschrijver, Flavius Josephus (o.i.d.) schrijft over een Jezus die wonderen verrichte. En wat misschien nog belangrijker is: ongeveer 500 mensen hebben Jezus na z'n dood en opstandig gezien! en in het geval van (ongelovige)Thomas zelf gevoeld: zijn wonden aan handen, voeten en zij.

Onderbuik | 18-10-05 | 13:13

@Ams
<snip>
Het zijn sprookjes!! Er is wetenscahppelijk aangetoond dat God niet bestaat ergo de bijbel is een sprookje. Als je het niet geloofd? U was er niet bij!
</snip>

En U was er wel bij neem ik aan?

Opfrissert: Geloven is voor waarheid aannemen wat niet wetenschappelijk aantoonbaar danwel te verklaren valt.

Het grappige nu is dat de "gelovige" niet kan aantonen dat God bestaat en de "ongelovige" niet kan aantonen dat God niet bestaat.

Laat een ieder in z'n waarde en laat beledigingen als "sprookjes" achterwege.

Amen

Lipsum | 18-10-05 | 12:38

"@AMS.

"Er is wetenscahppelijk aangetoond dat God niet bestaat..."
-
Graag onderbouwen, een link naar dit onderzoek of zo?
"

Ik voel me nu toch wel geneigd er wat argumenten in te gooien.

Laat ik beginnen met de betrouwbaarheid van de bijbel het is in ieder geval een feit dat de helft daarvan beslist fictioneel is zoals bijvoorbeeld de vloed van Noach, waar de hele wereld overspoeld zou zijn door een vloedgolf.
Condenseer je het water in de atmosfeer, en smelt je beide ijskappen, dan heb je alsnog niet genoeg water op deze planeet om ook maar 1/6 van het huidige landoppervlak te dekken.
Hiernaast zit je ook met het probleem dat het zeewater ernstig wordt verdunt en het zoete water wordt vervuild tot het punt dat het simpelweg een modderstroom van bacteriën is, om over het PH maar niet te beginnen, ergo vrijwel al het leven in het water zou sterven.
Dat niet alleen, maar het is ook zo dat tegen het einde Noah land vond door in de richting te gaan waar een duif van terugkeerde met een blaadje van een olijfboom in z'n bek.
Planten over het algemeen, olijfbomen in ieder geval, kunnen er niet zo goed tegen om 40 dagen onder water te staan.
Ik vind het ook bijzonder kunstig dat Noah voet aan wal kon zetten daarna, aangezien het hele aardoppervlak een drekkig moeras zou zijn tegen dat punt.

Ik krijg het idee dat dat zo wel genoeg was, want als ik alle nuances zover ga uitleggen duurt dit wel heel lang.
Ik zal in ieder geval nog een stukje logica erbij gooien - De meeste vormen van christendom geloven in een vrije wil. Ze geloven er ook in dat God alwetend is, oftewel hij kent ook het leven van alle mensen voor ze het geleefd hebben.
Vóór ze het geleefd hebben.
Blijkbaar is alles totaan elke adem die je neemt, voorbestemd. Dat duidt aan dat er een lot is, waar precies is hier vrije wil van toepassing?

Pax | 18-10-05 | 11:06

@stylie
Misschien hanteer jij dan wel een andere definitie van 'leven'. In dat geval leeft Elvis vast ook, hij is immers in de harten van vele mensen.

Mare | 17-10-05 | 21:27

@mare
Als het zo is dat je niet weet om welke God het gaat, er is ook nog zoiets als een belijdenis.

stylie | 17-10-05 | 21:27

Sorry geenstijlredactie,

Jezus leeft. Beter lezen voor je het plot weggeeft.

stylie | 17-10-05 | 21:20

Het zevende gebod: gij zult niet stelen. Zeg, waar is dat zilver en goud eigenlijk vandaan gekomen?

Mare | 17-10-05 | 20:06

@DaJur
Uiterlijk vertoon en materiele verrijking is ook uit den boze bij de rechtgeaarde christen. Wel eens de binnenkant van een katholieke kerk gezien? Oh nee, dat is ter ere van God. Vindt ie prachtig. Waarschijnlijk geloven ze in een God met niet al te veel zelfvertrouwen, heeft dagelijks de nodige porties aanbidding nodig om in zichzelf te blijven geloven ;-)

Mare | 17-10-05 | 20:04

En absoluut nulpunt: meer bewijs dan voor het bestaan van Caesar? Net zoals in de bijbel niet eens de ware naam van Jezus staat? Net zoals het FEIT dat de bijbel in al die decennia al meerdere keren herschreven is?

Het Vaticaan was de eerste die PR en Communcatie begreep en is er groot mee geworden. Nu er transparantie is houdt het allemaal snel op. Denk met name aan de inzichtelijkheid van de vele priesters die dingen doen ze die volgens hun geloof nooit mochten doen.

DaJur | 17-10-05 | 19:43

Wel apart dat ze zo'n selectieve capslock hebben. Alleen bij "HeEr" blijft 'ie aanstaan. Of zou je dat moeten schreeuwen?

DaJur | 17-10-05 | 19:39

-off topic, he ik mis ams, of is ams nu gewoon merci??????

pronto | 17-10-05 | 18:15

gewoon puur toppic genomen, he he he zo letterlijk letterlijk weer, en op die wijze gewoon die hele bagger neerhalen.

Goedkoop,maar doet het altijd goed.
Beetje Jensen niveau.

pronto | 17-10-05 | 18:14

@-273,15
Dat er ook door historische geschriften en andere bronnen te staven gebeurtenissen en omstandigheden in de bijel staan, zegt niets over de waarheid van het gehele verhaal. Wel eens een historische roman gelezen? Dat lees je niet als geschiedenisboek neem ik aan. Maar leg mij eens uit: WAAROM geloof je dat wat in de bijbel staat WAAR is. Of leg me eens uit waarom je NIET in de hindu god Shiva gelooft.

Mare | 17-10-05 | 18:13

@zum kotzen
Het is niet eens zo relevant of Plato of Socrates hebben bestaan of niet. De waarde van de aan hen toegeschreven filosofie verandert er niet door. Het topic stelt niet dat de bijbelverhalen geen waarde hebben, maar wel dat ze verzonnen zijn door mensen, net als sprookjes.

Mare | 17-10-05 | 18:04

Ik geloof in God zegt niet bijzonder veel aangezien er erg veel verschillende godsbeelden en interpretaties van heilige geschriften zijn. Zo zijn er christenen die de bijbel van voor tot achter letterlijk opvatten, christenen die nadrukkelijk wijzen op het symbolische waarde van de verhalen, christenen die geloven in een enkel liefhebbende en niet straffende god, christenen die wel geloven in een hel, christenen die ervan uitgaan dat homo's ook in de hemel kunnen komen, christenen die er zeker van zijn dat alle homo's voor eeuwig zullen branden in de hel. Kortom, het is mij in het geheel niet duidelijk om welke god het gaat als iemand mij vraagt of ik in god geloof. De vraag zou daarom moeten luiden: geloof jij in MIJN god (met toelichting)? De vraag blijft desalniettemin overigens onzinnig.
@-273,15
Meer bewijs dan voor het bestaan van Ceasar? Ben jij krankzinnig?

Mare | 17-10-05 | 18:00

Gaat GS binnenkort ook even het sprookje van het bestaan van Plato en Socrates weerleggen? Van deze figuren zijn namelijk aanmerkelijk minder geschriften gevonden dan van de bijbel.

zum kotzen | 17-10-05 | 17:43

Als Maria nou gewoon haar benen bij elkaar had gehouden toen Josef op de bouw aan het werk was, had ze niet tegen Josef hoeven liegen was dat hele Christendom nooit uitgevonden.

Dr. Faustus | 17-10-05 | 17:26

Leuk voor in de file, of voor als je nog net 3 Gb aan shares nodig hebt om de hub in te mogen :P

the_Tzar | 17-10-05 | 16:42

Voor veel van die sprookjes is anders meer bewijs te vinden dan voor het bestaan van Caecar of Nero. Duh.

Welke conclusies je er aan verbind met betrekking tot het ontastbare, geschiedkundig staat er verschrikkelijk veel bewijsbaar materiaal in de Bijbel.

-273,15°C | 17-10-05 | 16:37

@theepot 17-10-05 @ 13:31
juist ja.of mensen wel of niet in god/alla/shiva geloven mogen ze lekker zelf weten, maar je bent fout bezig als je iedereen jouw (gebrek aan) geloof wil opdringen. en zowel steng gelovigen als strenge atheïsten zijn doorgaans zo van zichzelf overtuigd dat je er niet meer normaal mee kan praten.

aurora | 17-10-05 | 16:15

een geitenbokje is een mooie paradox: een geit is vrouwelijk, en een bok is mannelijk...

Onderbuik | 17-10-05 | 15:29

"Een geitenbokje mag je niet koken in de melk van zijn moeder."
-
Geitenbokjes moet je braden... al of niet gemarineerd...

KABAAL | 17-10-05 | 14:57

@Geenstijl, bedankt voor de links ;)

Rest In Privacy | 17-10-05 | 14:46

Voel ik hier een audiof*ck aankomen? :D

ackZsel | 17-10-05 | 14:45

Hee, Jeroen van Inkel heeft ook voorgelezen

OoO | 17-10-05 | 13:56

LOL @ LekkuLauw

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 13:48

@lof
aivd inlichten, eod erbij halen en moslimfundamentalisten de schuld geven?

LekkuLauw | 17-10-05 | 13:41

Los van wat iedereen vindt van de bijbel, is het wel een 'must'om die gelezen te hebben, althans globaal te weten wat daarin staat, wil je een heleboel kunst en muziek begrijpen.

pietje precies | 17-10-05 | 13:36

En dat vind ik altijd reuze vervelend, aanslag in mijn theepot!

Iemand nog tips hoe dat te verwijderen?

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 13:32

of je nou wel of niet in god gelooft, roepen dat je eigen waarheid de enige juiste is vind ik pas gevaarlijk. Daarvan krijg je alleen maar aanslagen en vervelende mensen aan je deur.

theepot | 17-10-05 | 13:31

Het heeft tweeduizend jaar geduurd totdat de consumenten van christendom-tegen-alle-narigheid niet meer bang werden gemaakt met hel & verdoemenis. Natuurlijk liep de kerk leeg.
Teruglokken met leuke plaatjes wordt niks. Een beetje geloof zwatelt van liefde enzo, maar houdt de deur naar de hel op een kier - opdat het gepeupel de zwavel kan ruiken.

Jan Passant | 17-10-05 | 13:29

Jesus, was dat niet de Jomanda van de Oudheid?

Dr. Faustus | 17-10-05 | 13:22

@Griet Kietelhaar
Mochtie het bewijs vinden dat god níet bestaat, dan wordt die uitzending toch gecensureerd door de eo. De waarheid is leuk, maar je moet ook een beetje aan je bestaansrecht denken, hè!

@JackRandom
Actief, passief, whatever.... Het punt wat ik probeerde te maken is, dat beiden uiteindelijk een (op dit moment) niet bewijsbare overtuiging zijn. En dat je op de post van Griet dus hetzelfde kon reageren als Griet deed op de post van Puntenslijper.

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 13:17

En dan te bedenken dat er eigenlijk 20 geboden zijn, maar omdat die knuppel de eerste 10 zo nodig moest laten vallen, werd er in alle haast nog maar 10 bij gepoept. Die heel anders waren natuurlijk.

w.flaman | 17-10-05 | 13:14

@Lof der Zotheid: HAHA! meesterlijk!
vraag me toch wel af of hij hem al gevonden heeft! zijn we gelijk van dat gezeur af of god nou bestaat of niet!

Griet Kietelhaar | 17-10-05 | 13:10

allah akbar

toverkabouter | 17-10-05 | 13:10

@Lof der Zotheid van 12.50: Hoho, atheisme is geen geloof, het is het gebrek aan geloof in god/jezus/allah/etc. Het is wezenlijk iets anders wanneer je zegt 'ik geloof dat er geen god bestaat' dan 'ik geloof niet in god'. Het eerste is actief, het tweede is passief.

JackRandom | 17-10-05 | 13:07

@Griet Kietelhaar
LOL! "goedemorgen, ik ben een Henny Huismangetuige. Mag ik u over de blijde boodschap vertellen van de Surpriseshow?"

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 13:06

ik heb de bijbel gelezen, maar vond de film (life of brian) beter

michel.c | 17-10-05 | 13:06

Download completed.

The Pulp Faction | 17-10-05 | 13:04

@ Lof der Zotheid: nee! ik aanbid Henny Huisman!

Griet Kietelhaar | 17-10-05 | 13:03

En Nietzsche is dood

Onderbuik | 17-10-05 | 13:02

De geschiedenis herhaalt zich constant. Dus 1x opschrijven en hard "zie je wel" gillen zodra de mens weer in herhaling valt.

OurHero | 17-10-05 | 13:01

Jezus leeft inderdaad.

Onderbuik | 17-10-05 | 13:00

@Griet Kietelhaar
Spaar me... toch geen agnost?

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 13:00

@pyro
bedankt! nou valt het kwartje mbt bloedvloeiende offerdieren

mallebabbe | 17-10-05 | 12:59

zuurdesembrood voor de sexueel gefrustreerde gelovigen.

Don Quichote | 17-10-05 | 12:58

@Lof der Zotheid: Hoe weet jij nou wat ik geloof? Ik zeg alleen dat de bijbel een sprookje is en dat teveel mensen een te grote waarde hechten aan wat erin staat!

@puntenslijper: mijn moeder is dood!

Griet Kietelhaar | 17-10-05 | 12:57

@AMS.

"Er is wetenscahppelijk aangetoond dat God niet bestaat..."
-
Graag onderbouwen, een link naar dit onderzoek of zo?

Jawel | 17-10-05 | 12:53

@gordon99 17-10-05 @ 12:45
Iedere actie uit naam van het Christelijke geloof rechtvaardigt een gelijke actie uit naam van een ander geloof. Christenextremist Bush rechtvaardigt zijn invallen in Afganistan en Irak met een beroep op (zijn) god. Hoe kun je als Amerika islamieten dan nog aanvallen op het feit dat zij hun actie rechtvaardigen vanuit hun geloof in de Islam?

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 12:52

what the hell is zuurdesem....

mallebabbe | 17-10-05 | 12:51

Een GeenStijl remix hiervan lijkt me interessanter. Voorgelezen door Niceau of Kouwes bijvoorbeeld.

Klukkluk | 17-10-05 | 12:50

@Griet Kietelhaar
jouw atheisme is net zozeer een 'geloof' als het christendom. Jij gelooft namelijk dat er geen god is. Op basis van wat je stelt kun je net zo goed 'Denk na man!' om de oren krijgen. Puntenslijper stelt het al netjes 'in mijn perceptie'.

Zwakke punt in zijn betoog is echter 'veel van wat nu gebeurd, staat al omschreven'. Oh ja? Had daar dan uit gehaald wie de AKO zou winnen en had die kennis gedeeld met GS! ;-)

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 12:50

gauw downloaden als ik thuis ben...
Op me Ipod van 20gb heb ik nog wel wat vrij.

Floks | 17-10-05 | 12:49

Griet, je uitleg is iets te kort door de bocht. De Bijbel is van een diepgang en rijkdom die alleen al voor puzzelfanaten een genot zijn. Laten we hier echter niet verzanden in een wellus-nietus spelletje! Lekker belangrijk. Probeer voorlopig eerst maar eens lief te zijn voor je moeder.

Puntenslijper | 17-10-05 | 12:49

@. Puntenslijper

Het zijn sprookjes!! Er is wetenscahppelijk aangetoond dat God niet bestaat ergo de bijbel is een sprookje. Als je het niet geloofd? U was er niet bij!
Gelovigen zijn een belediging voor intelligentie!

ams | 17-10-05 | 12:48

Nog geen bitje 'bijbel' op mijn PC!

Kakbouter | 17-10-05 | 12:47

goede zaak meer christelijk geloof in welke vorm dan ook als tegengewicht voor de islam.

gordon99 | 17-10-05 | 12:45

@Puntenslijper: Denk na man! Die verhalen zijn alleen verzonnen om te vertellen rond een kampvuur! Er was gewoon een of andere stoog die de vehalen 'GELOOFDE' en het heeft opgeschreven! Het is niets meer dan een uit de klauwen gelopen hans en grietje!

Griet Kietelhaar | 17-10-05 | 12:41

Ester in het grieks. De rest in origineel latijn zeker.

Don Quichote | 17-10-05 | 12:39

Is die laatste zin voor Bart Droog bedoeld?

Carpa | 17-10-05 | 12:38

priester is/priesters zijn
mea culpa

LekkuLauw | 17-10-05 | 12:37

Valt me een beetje tegen van Geenstijl om dit 150 uur aan sprookjes in MP3-formaat te noemen. In mijn perceptie zijn de verhalen in de Bijbel namelijk óf waar gebeurd óf opgeschreven als profetie. Veel gebeurtenissen die zich nu afspelen zie je beschreven in de oud-testamentische verhalen. Gaan jullie nu maar lekker voorspellen wie de ako-prijs wint, daar zijn jullie veel beter in.

Puntenslijper | 17-10-05 | 12:35

Jezus leest.

donkeypunch | 17-10-05 | 12:35

LOL @
'Ok, het plot geven ongezien weg: Jezus gaat dood, komt terug en gaat weer dood.'

Maarre.... Hopelijk wel spannender voorgelezen dan de podcasts van Donnert!

Lof der Zotheid | 17-10-05 | 12:34

Een kleine correctie: Jezus leeft.

kezie | 17-10-05 | 12:33

Voor de mensen die niet kunnen leze...

contractor | 17-10-05 | 12:29

was dit geen oud nieuws? Hoewel, de hele bjbel is wel redelijk oud nieuws...

Pornstar | 17-10-05 | 12:28

Wie is die man op de feauteau?

labarbe | 17-10-05 | 12:28

Ingesproken door Donner?

Lucifer | 17-10-05 | 12:28

Is dit dan eindelijk de bijbel versie waarin Jozef 3 geiten in de kont neukt en Mozes een arabier ligt te pijpen in de woestijn? Of worden we weer bedrogen?

Brzk | 17-10-05 | 12:28

@ 12:25
volgens de eo dan he`...

MILF | 17-10-05 | 12:27

Amen. En de Koran dan, of is die alleen nog maar op vinyl?

donkeypunch | 17-10-05 | 12:27

weer dood? herziene versie?

menn0 | 17-10-05 | 12:26

en komt weer terug...

MILF | 17-10-05 | 12:25

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen