Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Geldblog - Enkele tips voor minister Kaag

Wellicht laat mevrouw Kaag zich niet zo makkelijk op het verkeerde pad zetten...

Social

Na  het Afghanistan debacle, de bonnetjes affaire, het structureel achterhouden van informatie naar de Kamer, ronduit liegen, de toeslagenaffaire, vele Animal Farm gevalletjes en het wegwerken van Omtzigt was het eindelijk zover, Kabinet Rutte 3 viel. Na een lang en moeilijk formatieproces is het dan zo ver: Rutte 4. En de grote namen die allemaal verantwoordelijk waren voor voornoemde schandalen, die zitten in het nieuwe kabinet! House of Cards is er niks bij. Maar er was de kiezer nieuw elan en leiderschap beloofd, dus de (typisch politieke) oplossing was om de poppetjes op andere posten te zetten. Zo verdwijnt Wopke (aka WOBke) van Financiën en wordt Sigrid Kaag daar gezet. Gezien laatstgenoemde precies nul verstand heeft van financiën en economie voelde ik mij geroepen om wat tips te geven. En nee, haar studie in  Politiek en Economie van het Midden-Oosten geldt in dezen niet. 

Tip 1: Voer een vlaktaks in

Ondernemers en burgers hebben lucht nodig, dus een verlaging van de belasting zou sowieso verstandig zijn. Zo kan een belastingverlaging zorgen voor een betere allocatie van kapitaal en dus een grotere economie. Nu de overheid richting 50% van het inkomen in beslag neemt, is de overheid verantwoordelijk voor de allocatie hiervan. Veel gaat op aan de inefficiëntie: belastingaangiftes moeten worden bekeken (en gemaakt door bedrijven en particulieren wat de productiviteit niet ten goede komt), degene die het bekijken moeten weer gecontroleerd worden, antwoorden en beschikkingen moeten de deur uit, betalingen moeten worden gecontroleerd en zo verder. 

Dus van die 50% verdwijnt al veel aan inefficiëntie. Maar dan bepaalt Den Haag waar het overgebleven geld aan moet worden besteed. Een Rembrandt van EUR 175 miljoen, kansloze immigratie, een niet te controleren EUR 5,1 miljard aan Corona-uitgaven, het opleiden van 5000 BOA’s, EUR 718 miljoen voor de renovatie van het Binnenhof (al 50% duurder dan beraamd), het renoveren van het koninklijk paleis a EUR 60 miljoen, de startersbonus (die precies het omgekeerde bereikt dan wat werd beoogd), werkloosheidsuitkeringen, Teslasubsidies, geld voor Palestijnse terroristen, geld voor Syrische terroristen, enorme regeldruk, leuke missie naar Mali met gebrekkig materieel, geen extra geld naar de zorg... U begrijpt dat de volledige lijst veel en veel langer is, maar voornoemde zou genoeg te denken moeten geven. 

Social

Maar ook de belastingheffing zelf zorgt voor een andere allocatie van kapitaal. Goede investeringen worden gemeden als deze fiscaal minder aantrekkelijk zijn dan één met een beter fiscaal profiel. Erger nog, vaak worden onrendabele projecten toch gefinancierd omdat de subsidies deze toch winstgevend maken. Maar onderliggend is er in deze situatie voor elke uitgegeven euro dus een negatief rendement geboekt. Nu zal niet ieder project alleen winstgevend worden door puur fiscale maatregelen, maar het zorgt er wel voor dat het kapitaal suboptimaal wordt aangewend; de overheid zorgt via haar beleid voor minder bang for your buck en daar is niemand bij gebaat.

Ook de belastingsystematiek is niet goed in Nederland. Onder het mom van breedste schouders dragen de zwaarste lasten, heeft ons land een progressief stelsel voor de inkomstenbelasting. Echter, er is nogal wat af te dingen op deze redenatie. Zo betaalt iemand met twee keer zo brede schouders, twee keer zoveel belasting (zelfs meer als er een belastingvrije voet is) onder een vlaktaks regime. In ons progressieve stelsel wordt succes dus relatief steeds zwaarder bestraft. Dit past goed bij de zesjescultuur die de staatsscholen aanmoedigen. 

Wat men er ook van vindt, mensen zullen hun gedrag wijzigen door deze progressiviteit, waardoor de economische taart nooit haar potentiële grootte zal bereiken. In plaats daarvan is er altijd strijd over de verdeling van de taart en gaat er te weinig aandacht uit naar het groter maken van de taart. Waar de tabaksaccijnzen duidelijk worden ingezet om mensen minder te laten roken, wordt voor arbeid een heel andere denkwijze aangehouden, blijkbaar. Economisch dus een slechte zaak, maar voor verdeel en heers politici wellicht koren op de molen. Wellicht dat mevrouw Kaag niet tot deze groep politici behoort...

Kortom, een vlaktaks tegen een laag tarief (met hoge belastingvrije voet) zal voor een grotere economische taart zorgen, voor meer welvaart in ruime zin en voor meer mensen. 

Tip 2: Voer geen EU fiscale unie in

Er is veel te zeggen voor concurrentie; het zorgt voor lage prijzen en een passend aanbod. Het tegenovergestelde is de situatie van een monopolie; één bedrijf die prijzen kan dicteren omdat mensen geen andere keuze hebben. De kwaliteit van de geleverde goederen en diensten is dan ook altijd belabberd en duur. Zo werkt dat ook met overheden; zorg voor concurrentie want anders zal de staat alsmaar uitdijen en bedrijven en mensen steeds zwaarder belasten. 

Maar los van de goede effecten van concurrentie, speelt hier natuurlijk ook de EU-agenda een rol. Deze agenda begon als een Noord-Europese agenda, maar inmiddels  is deze compleet Latijns geworden. De zuidelijke lidstaten willen een fiscale unie zodat zij direct toegang krijgen tot de belastingopbrengsten van de noordelijke lidstaten. Nu gebeurt dat ook, maar niet direct en wordt er door de lidstaten zelf bepaald hoeveel en wie te belasten en hoeveel naar de EU pot gaat. Daarnaast beslissen de lidstaten samen hoeveel van deze pot naar welke lidstaat gaat. Als er een fiscale unie komt, is er geen instemming meer nodig, want de EU zal zelf belasting kunnen heffen en zelf bepalen wie wat krijgt.

Gezien de Latijnse kliek de touwtjes in handen heeft, betekent dit dus de creatie van de door haar zo vurig gewenste transferunie. Het Noorden wordt nu lekker gemaakt met het narratief dat het zij het Zuiden een goede belastingmoraal zal kunnen opleggen. Dat idee is net zo naïef als het Verdrag van Maastricht. Wellicht laat mevrouw Kaag zich niet zo makkelijk op het verkeerde pad zetten...

Tip 3: Zorg dat ECB gedegen monetair beleid gaat voeren

De ECB voelde zich genoodzaakt om steeds meer onorthodox monetair beleid te voeren om de eurozone in stand te kunnen houden. Vele monetaire maatregelen die bij de oprichting van de euro als doodzonde werden beschouwd, zijn nu de normaalste zaak van de wereld. De geldprinters blijven overuren draaien om de rommelschulden van de Latijnse lidstaten op te kopen. De nefaste effecten van dit beleid worden steeds meer zichtbaar (o.a. geremde groei die erg scheef is verdeeld en de recent oplopende inflatie). Maar Lagarde staat duidelijk in het Latijnse kamp en zal dus de gekozen richting blijven volgen. Wellicht dat mevrouw Kaag voorbij haar geslacht en EU-religie kan kijken en mevrouw Lagarde tot de orde zal roepen om zodoende een gezond monetair beleid af te dwingen...

Al met al een prima lijstje om mee te beginnen zou ik zeggen. Ik zie dan ook de rest van 2022 met het volste vertrouwen tegemoet!

Reaguursels

Inloggen

Och jee, Kaag bashen.
Ziehier het niveau van de Kaag-kritiek:
https://i.ibb.co/GvSgcY2/kaag-2.jpg

TB2318 | 03-01-22 | 14:58 | 4

@ParadiseLost | 03-01-22 | 15:08:
Ik heb getracht een tweetal representatieve klachten te selecteren in de hoop een eerlijke open dialoog omtrent de kern van de Kaag-klachten te analyseren.
Dat wil niet zeggen dat de verschillende Kaag-klachten geen diversiteit in zich zouden hebben.

TB2318 | 03-01-22 | 16:28

Wat versta jij onder "kaag bashen"?
Je klaagt dat 0,000000001% van haar critici klaagt over haar Arabische of hebreeuwse tweets. Maar als Baudet iets in het latijn zegt wordt daar toch ook van alle kanten kritiek op geleverd?
Dat mag.

De D66 claim dat plo-aanhangers die geld aan genocidale terroristen schenken boven alle kritiek staan klopt niet. Is misschien zelfs wel bijna net zo debiel als de npo66 claim dat politici-zonder-piemel per definitie altijd gelijk hebben.
Dat 1 tegenstander van terreur twee talen door elkaar haalt doet daar niets aan af. Zelfs niet als die ene "representatief" zou zijn.

Dandruff | 03-01-22 | 16:55

@Dandruff | 03-01-22 | 16:55: De klaagzang van deze 2 vrouwen in de tweet ging niet over terrorisme, maar over de onleesbaarheid van dit semitische schrift dat Kaag bezigde. Dat ze het over Arabisch hadden, terwijl het Hebreeuws was, maakt de essentie van de klacht niet anders. Het blijft onleesbaar, dus de klacht blijft terecht. Arabisch en Hebreeuws vormt samen "Semitisch". Net als Hollands en Fries,Overijssels etc. Nederlands vormt. Desalniettemin zullen veel buitenlanders Hollands zeggen ipv Nederlands. Zo ook kun je het "foutieve" Arabisch beschouwen als eigenlijk zijnde semitisch. Anti-semitisme en anti-Arabisme/Islamisme is derhalve één pot nat. Dat blijkt ook wel dat alle 3 rechts-populistische partijen die zich profileren als anti-Islam/Arabisch uiteindelijk ook anti-semitisch blijken te zijn.

TB2318 | 03-01-22 | 19:50
▼ 1 antwoord verborgen

Nu de overheid richting 50% van het inkomen in beslag neemt, is de overheid verantwoordelijk voor de allocatie hiervan.

50% ???
mijn berekening komt iets hoger uit.
37,5% inkomstenbelast
21% BTW
10% gemeente belast
Postje accijns , wat zal het zijn 10% is variabel
78% zomaar, fout marge van 8% eraf is toch een 70% van elke verdiende euro richting gemeenschap.......

Rest In Privacy | 03-01-22 | 13:40 | 1

Berekening is lastig omdat er ook een laag btw-tarief, diverse vrijstellingen en allerlei subsidies zijn. Uitgaand van de overheidsuitgaven kom je uit op rond de 50%.

Dat de overheid veel teveel geld uitgeeft staat natuurlijk buiten kijf.

Dandruff | 03-01-22 | 17:03

Tip 1: hou eens op over de vlaktaks. In de praktijk geldt die namelijk al voor meer dan 90% van de bevolking. Tot ongeveer 2x modaal is in 2022 een vlaktaks van zo'n 37%. Slechts de 7.5% van de grootste verdieners krijgen te maken met de hogere schaal. Pleiters voor de vlaktaks zijn dus deel van die 7,5% of denken daar toe te gaan behoren (tip: dat lukt maar 7,5%) Een vlaktaks gaat dus alleen de groot-verdieners helpen, en heeft nauwelijks invloed op de economie als geheel. Over het idee dat je met een vlaktaks ineens de belastingaangiftes niet of minder zou hoeven controleren kan ik niet eens meer lachen, zo'n onzin is dat. De zelfde onzin zie je in de opmerking " Nu de overheid richting 50% van het inkomen in beslag neemt". Als je BTW en accijnzen mee neemt is het getal veel hoger. Als je nog steeds alleen over de inkomstenbelasting zeurt, boven de 190k per jaar tik je de 45% pas aan. Beste reaguurders: dit is dus de parochie waar meneer SvE voor predikt.

ParadiseLost | 03-01-22 | 13:15

Echt... Doen alsof minder belasting betalen opeens de economie flink laat groeien is ontzettend naief. Dan begrijp je dus echt helemaal niets van economie.

De werkelijkheid is dat als we meer te besteden krijgen we meer producten gaan kopen, die daardoor schaarser en duurder worden. Supermarkten en energiebedrijven zien hun kans schoon om hun prijzen omhoog te gooien en na een paar jaar is het hele voordeel dat je van die belastingverlaging hebt gehad weer als sneeuw voor de zon verdwenen.

En waar blijf je dan mee zitten? Met een gat in de begroting dat gedicht moet gaan worden door bezuinigingen of afbraak van onze verzorgingsstaat. Belastingverlaging als tovermiddel is VVD nonsens.

De werkelijkheid is dat we steeds minder arbeid nodig hebben voor steeds meer productie, maar dat we daar wel mensen voor nodig hebben die hun vak verstaan of processen zo kunnen ontwerpen dat het druk op de knop werk wordt. Dus wordt een flink deel van de bevolking geparkeerd in servicebanen of bij de overheid. We hebben die inefficientie nodig om te helpen de koek te herverdelen en op papier doet het dat ook nog leuk voor de economie.

Wat je wel kunt doen nu er een tekort dreigt op de arbeidsmarkt is volop investeren in het opleiden van vakmensen en het vrij beschikbaar stellen van kennis. Dat zet tenminste zoden aan de dijk.

MFvGeel | 03-01-22 | 12:13 | 2

Zoals Ron Paul zei: uitgeven door de overheid leidt tot belasting. Dus om de belasting te kunnen verlagen moet de overheid minder geld uitgeven.

DutchLion33 | 03-01-22 | 13:20

@DutchLion33 | 03-01-22 | 13:20:
Het punt is dat het prijspeil zich aanpast aan het besteedbaar inkomen. Je kunt als overheid de belastingen wel verlagen of minder uit gaan geven, maar Daarmee verklein je dat deel van je economie voor een tijdelijke boost voor de rest van je economie.

Het beste wat je kunt doen is bedrijven zo ver krijgen om de lonen te verhogen en daar onmiddelijk weer wat van afromen als overheid om de verzorgingstaat wat lucht te geven. Dat klinkt contra-intuitief, maar bedenk je dat elke euro die via de overheid wordt uitgegeven ook gewoon de economie in stroomt. En als die euro aan mensen met een laag inkomen gegeven wordt is de kans dat die euro aan extra consumptie uitgegeven wordt een stuk groter dan dat het bij een multinational op de balans staat als kapitaal.

MFvGeel | 03-01-22 | 15:50

Met alle respect, Kaag en haar partij WILLEN NADRUKKELIJK een fiscale unie, en hebben zich nauwelijks tot niet kritisch geuit over het huidige ECB-beleid, dat tegen de verdragen in volledig gericht is op het betaalbaar houden van torenhoge schulden in Italie, Spanje, Frankrijk etc. Ten koste van ons spaar- en pensioengeld. Maar dat interesseert D66 niet.

drs. Levi Samsonov | 03-01-22 | 11:58

Dit is de meest doorzichtige machtkroniek der tijden...

ecobubble | 03-01-22 | 11:51

Drie verstandige adviezen zijn nu gegeven. Jammer dat Kaag vindt alleen haar eigen adviezen de moeite waard vindt. Een gdegen monetair beleid van de ECB, zal er niet komen en we gaan juist op weg naar een fiscale Unie.
De VVD die in het verleden altijd predikte op de rem te staan (maar dat nooit waarmaakte) trapt nu zelfs vol op de voet van Kaag om zeker te weten dat het gaspedaal op de plank getrapt wordt.

HoniSoit | 03-01-22 | 10:55

Lach me helemaal dood om zo veel onbenul. Vrijwel al onze welvaart komt door export en doorvoer binnen Europa. Kaag heeft een master in economie, spreekt 6 talen en heeft een prima reputatie en contacten in het buitenland. Noem mij 1 iemand die betere papieren heeft. We gaan met D66 ook wat doen aan het klimaat, het onderwijs en het woningtekort. Geld daarvoor zullen we in het buitenland moeten verdienen. Rutte, Hoekstra en Kaag is de beste voorhoede die we nu kunnen opstellen. Dus geef ze eerst eens een kans voor je BOE gaat roepen. Met de vrij linkse agenda hebben ze ook veel steun van PvdA en GL. Ze krijgen dus ook wat voor elkaar. Maar zeiken en zwartkijken is leuker dan aanmoedigen.

dartfrogger | 03-01-22 | 10:38 | 8

@FW Ta-183 Huckebein | 03-01-22 | 11:20: * En de zorg? Die wil graag meer efficientie, managementlagen, digitaliseren en 4.5mlrd bezuinigen. Dat kunt u kaag niet aanrekenen.

ecobubble | 03-01-22 | 11:50

Ah...zei Ome Willem: een D'66 stemmer!

boremi63 | 03-01-22 | 12:19

@FW Ta-183 Huckebein | 03-01-22 | 11:20: Als je 100.000 mensen per jaar binnen laat (en mijn schatting is aan de lage kant!) en je bouwt 50.000 woningen per jaar, dan moet je, als regering toch beseffen, dat het ergens fout gaat lopen.

boremi63 | 03-01-22 | 12:21
▼ 5 antwoorden verborgen

Wil Beste_Landgenoten stoppen met zijn fakenews dat Kaag een master Economie heeft? Mevrouw heeft de pretstudie "Politiek en economie van het Midden-Oosten" gedaan. Dan ben je dus gewoon Prof. Drs. in de Nietsweetkunde. Heeft bar weinig met een normale economische opleiding te maken.

Ome_BW | 03-01-22 | 10:23 | 5

Ja, ze heeft een cursus nepotisme en legale oplichting volgens islamitische beginselen gevolgd.

donkeyman | 03-01-22 | 12:05

Ze heeft een bachelor (dit is HBO!) in Middenoosten studies gehaald. Aan een Amerikaanse universiteit. Nu heb ik niet zo'n hoge pet op van bepaalde Amerikaanse 'universiteiten'. Zo kon ik ooit (had wél een flinke voor studie) mijn Master in 6 weken halen. Dat kan natuurlijk nooit, en geeft de kwaliteit van dit soort universiteiten aan. Ze heeft verder wel gestudeerd aan een Engels College en een universiteit. De laatste is de universiteit van Exeter, dat is wat wij een politechnische universiteit noemen, meer een HBO 6 niveau.

boremi63 | 03-01-22 | 12:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Kaag gaat van z'n leven niet doen wat anderen zeggen. Tom Staal ontlopen gaat ze tot kunst verheffen.

VolgendjaarkrygikAOW | 03-01-22 | 10:09

Mevrouw Kaag is van '66, dus mevrouw Kaag gaat slaafs alles doen wat Brussel vraagt.

Tapu | 03-01-22 | 09:59

Tip 4 Emigreer zolang het nog kan.
.Het beheer van de pensioenpotten gaat naar Europa , Een natte droom van
faalheks Kaag..

Nico_the_Sparrow | 03-01-22 | 09:45 | 3

Dat fabeltje blijft maar herhaald worden.

Tapu | 03-01-22 | 10:00

@Tapu | 03-01-22 | 10:00:
Och , er zijn zoveel fabeltjes ,maar dit fabeltje zou zo nog wel eens de harde waarheid kunnen worden , Ze azen er al lang op , en ruiken nu hun kans ...

Nico_the_Sparrow | 03-01-22 | 10:08

Ik ben geemigreerd, maar mijn pensioen komt (helaas) nog steeds uit Nederland.

boremi63 | 03-01-22 | 12:29

Dat gelul over dat Kaag geen verstand heeft van geld. Voorganger Wopke heeft geschiedenis gestudeerd, daar maakte niemand een probleem van. Kaag spreekt zes talen, heeft allerlei opleidingen gedaan, waaronder een masters in politiek en economie aan de universiteit van Exeter. Maar Kaag zou nergens verstand van hebben. Een masters economie is inmiddels dus minder waard dan een masters geschiedenis? Interessant. Of is dit inflatiecorrectie, omdat ze een vrouw is?

Beste_Landgenoten | 03-01-22 | 09:34 | 5

Ze kan best veel studies hebben gedaan en zelfs hebben afgerond. Echter heb ik e rnog geen enkele keer kunnen betrappen op een zinnig woord wat uit haar mond kwam. Dat maakt het des te erger.

Rotterdammert1965 | 03-01-22 | 11:33

Niet economie, maar politiek en economie van het Midden Oosten,
zie Wikipedia:
"1988 een mastertitel in de Politiek en Economie van het Midden-Oosten aan de Universiteit van Exeter"

boremi63 | 03-01-22 | 12:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Door het gehele werkzame leven hard en veel te werken en veel te sparen krijgen wij in huize Forecastle een extra belasting aanslag die er op neer komt dat ik, gepensioneerd maar bijklussend via een uitzendbureau 3 maanden voor jan lul werk. Mijn vraag aan de belastingconsulent hoe die extra aanslag is te voorkomen wordt beantwoord met; je zal dan minder moeten werken. En nee, het is niet mijn schuld dat Rutte en zijn kliek er nog steeds zitten.

forecastle | 03-01-22 | 09:18 | 2

U bent een vroegpensionada met een te royale uitkering voor uw bijdragen in uw te korte werkzame leven waarin u te weinig premies heeft afgedragen en stoot nu met uw (zwarte) bijbeun-gedrag het brood uit de mond van iemand anders? Of is dat te negatief voor u op 3 januari en u nog 2 maanden en 28 dagen moet?

_pacman_ | 03-01-22 | 09:23

@_pacman_ | 03-01-22 | 09:23: 40 jaar zeevarende geweest. Een van die zware beroepen, je weet wel. Of niet. Op een gegeven moment trekt het lijf het niet meer. Gestopt in 2014 op mijn 61de en doorgewerkt aan de wal in wat lichtere werkzaamheden tot mijn 66de. Toen met pensioen. Tik nu de 70 aan. Door mijn kennis van de scheepsinstallaties en bekend zijn met de schepen heeft mijn voormalig werkgever gevraagd om vanuit huis nog wat administratief werk voor ze te doen. Daarnaast nog het nodige vrijwilligerswerk. Dus kom niet met dat dat kortzichtig geleuter. Ik beaamde in mijn plemsel wat in het artikel wordt gezegd: “In ons progressieve stelsel wordt succes dus relatief steeds zwaarder bestraft. Dit past goed bij de zesjescultuur die de staatsscholen aanmoedigen. U komt of bent van de zesjes cultuur? Ik heb met u te doen. Mijn idee van goed burgerschap is zo lang mogelijk deel te nemen aan de maatschappij en daarbij aan toe te dragen, ook financieel. Maar dat wordt ontmoedigd door het belastingstelsel als ik daar gevoelig voor zou zijn. Niet dus. En wat is zo slecht aan spaarzaamheid en sober leven dat het bestraft wordt?

forecastle | 03-01-22 | 13:04

Link onder tip 3 werkt niet.

Nog iets te doen met successierechten?

ches | 03-01-22 | 08:43

En dat was het laatste ambt waar het niet louter ging om je machtspositie maar je ook nog iets moest kunnen. En wat doen de vrolijk rechtse trutjes op NPO1: juichen dat ‘we’ eindelijk een vrouw op die positie hebben. Nou ja, gelukkig is het maar voor een jaartje of zo.

_pacman_ | 03-01-22 | 07:58

Mevrouw Kaag gaat op zoek naar stiekeme geitenpaadjes om namens Nederland akkooord te gaan met verdere fiscalisering van de EU en overdracht van soevereiniteit van Nederland aan de EU. Zij zal dit zodanig vorm geven dat ook na een nederlaag van deze politiek Nederland er toch aan vast zit. Eens een landverrader altijd een landverrader? Rob Jetten gaat hetzelfde doen ten aanzien van klimaat. 2022 wordt genieten!

Zemko | 03-01-22 | 07:37

Mooi kabinet, wij vertrouwen op ons Mark, Succes Mark.

apfelstrudel | 03-01-22 | 05:59

Kaag op financiën ?
Reken maar uit hoe lang het duurt voordat we een identieke financiële huishouding hebben als de gazanen.....

J.Thee.Cohen | 03-01-22 | 01:48

Wordt die zure, arrogante griezel van een Sjoerdsma nu fractieleider?
-
Dát gaat ze stemmen kosten....

bisbisbis | 03-01-22 | 00:53

Tip 4: verhoog de rekenrente van 0,2% naar 3,5%
Onze pensioenfondsen barsten van het geld en maakten vorig jaar 160 miljard winst. Maar dit geld blijft opgepot in de pensioenfondsen omdat die arm gerekend worden middels de idioot lage rekenrente. In de afgelopen 14 jaar is er niet meer geindexeerd dus lopen de gepensioneerden 25% achter in koopkracht, ook werkenden missen dit op hun UPO, maar merken het pas zodra ze met pensioen gaan.
De pensioenen kosten 32 miljard per jaar, dus 25% indexeren kost 8 miljard per jaar. Maar met een winst van 160 miljard (over 1 jaar) kun je dat voor de komende 20 jaar betalen.
De ouderen zullen dat extra pensioen natuurlijk uitgeven en hiermee de economie aanzwengelen. De overheid profiteert mee met 3 miljard aan inkomsten belasting per jaar over die 8 miljard, en daarna natuurlijk nog de BTW en winsten over de uitgaven.
Dit is win-win voor overheid en pensioendeelnemers. En de fondsen zijn rijk genoeg die merken het niet eens.

KayakFun | 03-01-22 | 00:41 | 2

Als men zich zorgen maakt over een kutpensioentje hoe arm moet je dan wel niet zijn. Had godverdomme beter je best gedaan op school dan had je net als wij geen kruimels nodig.

apfelstrudel | 03-01-22 | 06:02

Dat zit al in tip3. Zo lang de ECB haar beleid niet verandert wordt uw pensioen ook niet geïndexeerd, want dan is er geen uitzicht op hogere rente. Het zure is dat wanneer de ECB haar opkoopprogramma gaat afbouwen, de rendementen op aandelen, en daarmee ook de rendementen van de pensioenfondsen gaan kelderen. En dan krijgt u weer geen indexatie. Het zal sowieso allemaal langzaam moeten gaan, anders gaat Italie failliet. Tegen de tijd dat u op sterven ligt kunt u wellicht indexatie verwachten.

nieuwe_Deen | 03-01-22 | 07:23

De komende jaren gaan ons de luxe van plannetjes maken helemaal niet gunnen. In China valt de ene na de andere dominosteen. Vastgoedbedrijven, scheepswerven, kolenmijnen, luchtvaartmaatschappijen gaan bankroet. Infrastructurele projecten blijken niks op te leveren. Spooksteden. Havens zijn inmiddels half leeg. Er is corruptie en een enorme berg aan schuld.
In Turkije gaat het ook helemaal fout. Toch de nummer 20 wereldwijd. Ook hier een slechte onroerend goedmarkt en ongelooflijk stom financieel beleid van heer Erdo en Co (schoonzoon). Dit gaat de boat rocken en wij zullen er ook flinke golven van tegen de boeg voelen. Veel wapengekletter, internationale spanningen, incidenten en oorlog als afleiding. Extra veel onzekerheid op de beurs. Hoge inflatie en lage rente. Ach ja, wat Turkije nekt dat gaat ons helpen natuurlijk. En dan kunnen alle plaatjes en modelletjes opgeborgen in de cloud.

squadra | 03-01-22 | 00:28 | 1

Ah...u heeft een flinke glazen bol... en what about Gordon? Ik vraag dit voor een kennis.

laatmijmaareffe | 03-01-22 | 11:03

De burger heeft lucht nodig?

Kaag: de lucht op de IC wordt gealloceerd. Waar klaagt u over?

Arachne | 03-01-22 | 00:16

De ECB mag al haar gehele balans om proberen te zetten in liquiditeit en afschrijvingen. Kijken hoe efficiënt ze zijn, want als ze goed beleid hebben gevoerd zouden ze dat over genoeg tijd met winst kunnen doen.

GeheidEenGeit | 03-01-22 | 00:15

Kaag gaat hier helemaal niets van overnemen. Kaag heeft haar eigen adviseurs. En ga er maar van uit dat Jan Modaal er niet beter van wordt.

Phantomas | 02-01-22 | 23:56

De Eurobonds are coming .......... beetje solidair zijn met hen die alleen maar schulden gemaakt hebben.

Ervaringsdeskundige | 02-01-22 | 23:42 | 4

En uitgerekend Hoekstra komt dan op Buza.

Rest In Privacy | 03-01-22 | 00:42

@* Il Principe * | 03-01-22 | 00:05: omdat ze zelf alleen olijfolie en feta maken.

_pacman_ | 03-01-22 | 07:59

Nivelleren is een feest!

Acidstain | 03-01-22 | 08:51
▼ 1 antwoord verborgen

Whisfull thinking.

Kaag gaat onze schulden naar zuid Europese levels tillen om haar groene droom te verwezenlijken.

Alsof Nederland als land een muur met een dak heeft. India, China en Afrika blijven heerlijk CO2 blazen.

Ervaringsdeskundige | 02-01-22 | 23:41

Gaat nog vele vermakelijke debatten opleveren met Omtzigt. Zin an.

Rest In Privacy | 02-01-22 | 23:27

In box 3 moet vanaf 2025 ‘werkelijk’ rendement belast gaan worden. Dat ‘werkelijk’ wordt dan niet gecorrigeerd voor inflatie. Dus bij 10% ‘werkelijk’ rendement, 5% inflatie en een belastingtarief van 40% houd je 1% rendement over. De verborgen belasting, of inflatiebelasting, geen wet voor nodig. Misschien iets voor een volgend artikel Alexander!

Portemonnee van de A | 02-01-22 | 23:20

Wat dacht je van een basis cursus economie en financien.

Smile | 02-01-22 | 23:05 | 1

Ze heeft een masters economie.

Beste_Landgenoten | 03-01-22 | 09:24

Ik ben een gezegend mens dat ik in Bulgarije woon. Een door de grondwet gegaranderd maximale vlaktaks van 10% en de totale staatsschuld is welgeteld E18 miljard op een bevolking van 6 miljoen inwoners. Stel je eens voor dat Nederland nog een staatsschuld van E55 miljoen had. (Nederland heeft 3 maal zoveel inwoners). In werkelijkheid is het bijna 9 maal zo hoog...

Haberdoebas | 02-01-22 | 22:49 | 5

Hoogte van de belasting is niet zo'n probleem, het gaat erom hoe dat geld weer wordt besteed. Wat krijgt u er voor terug? Goede wegen? Gezondheidszorg? Scholing? Enz. Daar gaat het in NL behoorlijk mis.

nieuwe_Deen | 03-01-22 | 07:16

@nieuwe_Deen | 03-01-22 | 07:16: AAS is goed voor meer dan 75% van de uitgaven in Nederland.
AAS = Ambtenaren, Asielzoekers en Subsidieparasieten.

Haberdoebas | 03-01-22 | 07:36

@Haberdoebas | 03-01-22 | 07:36: Die eerste A moet u dan wel opsplitsen, want er zijn ook nuttige ambtenaren. Denk aan politie en leraren.

nieuwe_Deen | 03-01-22 | 09:07
▼ 2 antwoorden verborgen

Wist niet dat ze een hart had.

Cor Netto | 02-01-22 | 22:40

Laffer curve. Nuff said.

Knufter | 02-01-22 | 22:37

Nou, maak de borst maar nat. Knot van de DNB zal het geweldig vinden. Hij is al woke en bedrijft politiek en nu ook nog eens een minister die waarschijnlijk in haar leven nog nooit een balans heeft gelezen.
What could go possibly wrong?

Basil Fawlty | 02-01-22 | 22:27

"Een vlaktax met een hoge belastingvrije voet"...
Dat is geen vlaktax.

marcoplarco | 02-01-22 | 22:25 | 1

We krijgen hooguit een inkomensafhankelijke vlaktax. Nivelleren is een feest!

W_F | 02-01-22 | 22:42
-weggejorist-
Kaal-dik-en-lelijk | 02-01-22 | 22:05 | 4
▼ 4 antwoorden verborgen

TIP 4: blijf met je tengels van ons geld af. Wij houden de hele Abbas- en Hamas ongein al op de been van onze belastingcenten, dat hoeft niet nóg meer te worden. Geen Quassams van onze centen.

bisbisbis | 02-01-22 | 22:03 | 1

Help el kwak gaat over de centjes mag nu met haar handjes in de snoeppot zitten.

Hoorneslaan | 03-01-22 | 00:58

Dream on met de tips

Pummetje | 02-01-22 | 22:03

Vlees geworden(pi) diamontcard flyer als klimaat hystericus.

Dat staat gelijk aan extreme gas en benzineprijzen voor het volk en veel meer regeltjes voor de bedrijven.

Ik verkoop mn hybride per direct.

Denkhetnjet | 02-01-22 | 21:31

Het enige dat Kaag kan vloeren is een fikse inflatie, de Kamer slikt alles. Overigens sla ik de ' redenatie' van Van Sassen (dat Elsloo is er maar zeer recentelijk bijgekomen, na 1945 in elk geval, zo lees ik in relevante werken) gemakshalve tegenwoordig maar over. Het is mij te gemakzuchtig, te orthodox rechts, tezeer op productie en aandelen gericht. Kennis over de werking van centrale banken is niet rijk aanwezig.

dathoujetoch | 02-01-22 | 21:29 | 4

@Dathoujetoch had dat te maken met z'n opa? Een opportunist die alles over had voor een lekker leventje?

Daemonis | 02-01-22 | 22:27

We hebben al 5,2% inflatie, dus lenen tegen 2 % geeft een waanzinnig rendement. ZIj gaat voor macht, hooghartig aanzien, overal tegen aan bemoeien en een eigen chauffeur.

P. Breidel | 02-01-22 | 22:28

@P. Breidel | 02-01-22 | 22:28: zegt iemand die blij is met enkel een wokpan als kerstpakket

apfelstrudel | 03-01-22 | 06:07
▼ 1 antwoord verborgen

Een minister van Financiën die geen ene hol begrijpt van rente, inflatie, crypto, geldmarkten etc. Zoveel capabele mensen die deze post konden bekleden… Dit kan alleen in Nederland.

de Voorzittert | 02-01-22 | 21:28

Zal allemaal wel, maar... Jette op klimaat! Jette als minister... wtf. Dat is toch het failliet van je hele kabinet? Nog nooit zo'n pannekoek meegemaakt.

xtree | 02-01-22 | 21:25 | 2

D66 Pechthold, Sigrid Kaag, Rob Jetten, Vera Bergkamp, Jan Paternotte, Fonda Sahla, en zo kan ik het hele rijtje noemen van enge mensen. Waar halen ze die vandaan. De bedoelingen van Hans van Mierlo waren zo goed

speed48 | 02-01-22 | 22:50

@speed48 | 02-01-22 | 22:50: Nee. Van Mierlo zag een gat in de markt en sprong daarin. Hans was niet vies een gat en dichtte er lustig op los. Daarom was hij een groot voorstander van de seksuele revolutie.

Arachne | 03-01-22 | 00:14

Tip 5: Keur je eigen stikstofhysterie goed door je eigen ministerie van klimaat te benoemen die al jouw plannetjes indient die jij dan als minister van Financiën weer goed keurt.

Osdorpertje | 02-01-22 | 21:15 | 3

Die gaat miljarden via defensie en milieu doorsluizen. Raden waar het terecht komt.

Lukiluuk | 02-01-22 | 21:18

@Lukiluuk | 02-01-22 | 21:18:
Bij allemaal paarse broeken van d'66 die "iets" met milieu doen.
Consultant en beleidsadviseurs.

Osdorpertje | 02-01-22 | 21:32

Nu zal (financiële) steun aan Afghanistan, lees: Taliban, snel een feit zijn.

Opblaas_boot | 02-01-22 | 21:14

Dus een ongehuwde minister van financiën.

Lukiluuk | 02-01-22 | 21:10 | 4

Kaag is wel degelijk getrouwd.
Met een hoge Fatah topman.
Daarom verloor ze als diplomaat destijds haar vertrouwenspositie.
Ze heeft alleen geen papieren, want dan moest ze naar Jerusalem en dat vertikte ze. (Van Ramallah naar Jerusalem is minder dan 20 kilometer)

Osdorpertje | 02-01-22 | 21:18

@Osdorpertje | 02-01-22 | 21:18: Volgens de Nederlandse wet is ze niet getrouwd. Papieren zijn sinds 2017 niet in orde. Moeten wij eens proberen bij aanvraag toeslagen.

Lukiluuk | 02-01-22 | 21:22

@Lukiluuk | 02-01-22 | 21:22:
Ze is met een Palestijn getrouwd en daarom wil ze niet naar de Israëlische hoofdstad die ze zo verafschuwd om een document op te vragen. "Oh kan mij eens gediscrimineerd worden omdat ik met een Palestijn ben getrouwd. Ik kan niet een mijn trouwacte krijgen."

Osdorpertje | 02-01-22 | 21:35
▼ 1 antwoord verborgen

In de tijd dat Keynes nog de leidende economische doctrine was ze tot ongeveer 1975 waren belastingen tot wel 80 % normaal. Toch is er na die tijd nooit meer zo een hoge economische groei geweest. Dat terzijde. Sinds Lubbers zijn de lasten voor het bedrijfsleven lager geworden maar de lasten op arbeid alleen maar hoger. De verhouding voor wat mensen uit werk uit loondienst krijgen versus wat bedrijven krijgen is erg doorgeslagen in het voordeel van bedrijven.
Dat ook terzijde, er zijn miljarden aan corona steun gegeven aan bedrijven maar de gemiddelde schlemiel met een flexbaantje kan doodvallen.
Rutte en consorten kraaien ondertussen victorie over een geweldige economie. Maar dat merken mensen niet in hun inkomen.
Kortom ik besef dat de gemiddelde ondernemer het erg zwaar heeft maar het moet dan wel een hel geweest zijn in vroeger jaren. Hoe is het toch mogelijk dat Nederland in die tijd zo een sterk bedrijfsleven heeft opgebouwd en dat we niet al een jaar of 50 failliet zijn? Weer een erg eenzijdig artikel van de heer van Elsloo.
Ter aanvulling over het gemekker op D66. Het is D66 geweest die altijd voorop heeft gelopen in flexibilisering arbeidsmarkt, afbreken werknemersrechten, versoberen sociaal stelsel, deregulering voor bedrijfsleven en banken.
Alles wat de heer Elsloo begeerd. Dus ik zie niet in wat er te mopperen valt sociaal economisch gezien.
Ja werklozen krijgen een uitkering wat blijkbaar nogal een probleem is volgens de heer Elsloo.

Zapata10 | 02-01-22 | 21:07 | 5

Klopt, Efficiency en technologische ontwikkelingen die in die balans een factor spelen.

Squeezelover | 02-01-22 | 21:49

@Squeezelover | 02-01-22 | 21:31: de belastingtarieven die je betaalt zijn in de praktijk niet meer de schijfpercentages. Er zijn veel andere aftrekposten en toeslagen bijgekomen met onnavolgbaar verloop in relatie tot inkomen. Iemand die toeslagen ontvangt kan best netto boven de 100% belasting uitkomen. En de OESO hield het een poos op ca 80% marginale lasten. Dat is dus meer dan 72%.
Een 1-ouder gezin houdt netto veel meer over dan een kostwinner gezin. Het gaat hierbij om gênant grote netto verschillen of andersom: de kostwinner moet gênant veel meer verdienen dan een 1 ouder gezin voor dezelfde netto inkomsten.

Nichtsneues | 02-01-22 | 22:04

@Nichtsneues | 02-01-22 | 22:04: Welke aftrekposten? Er is alleen nog hypotheekrente en een beetje zelfstandigenaftrek. Verder zijn zo ongeveer alle aftrekposten geschrapt. Tot alimentatie aan toe.

Haberdoebas | 03-01-22 | 07:41
▼ 2 antwoorden verborgen

Deze geldblogs zijn altijd tenenkrommend slechts geschreven en geïnformeerd. Daarnaast is het eindeloze vertrouwen in het kapitalisme van deze schrijver schaamtelijk te noemen. De markt prijst niet alles correct! Denk alleen al vervuiling en de door hem zelf genoemde monopolies. Als dit niet gereguleerd zou worden was dit het wilde westen.

mijosa | 02-01-22 | 21:07 | 3

Welke monopolies ? Wie zorgt ervoor dat er geen bedrijven bij komen om die monopolist aan te pakken ?

Nichtsneues | 02-01-22 | 22:05

Ach als jij altijd roept dat de "markt" in een keer implodeert dan krijg je vast wel een keer gelijk, maar je mag blij wezen dat deze "financieel expert" niet de scepter zwaait over je aandelen portefuille.

Daemonis | 02-01-22 | 22:19

U verwart corporatisme met kapitalisme. De onzichtbare hand van Adam Smith werk juist uitstekend in een vrije markt, zelfs bij het beprijzen van de CO2 uitstoot. En ja, monopolies moet je hard reguleren.

therealbraindump | 02-01-22 | 22:27

Drie tips waar ze niets mee doet. Vooral aan tip 2 zal ze haar gat afvegen.

Schoorsteenveger | 02-01-22 | 21:07 | 1

Dat laat ze doen. Tot zoiets verlaagt men niet in positie.

Lukiluuk | 02-01-22 | 21:15

TL;DR?

We're fucked.

o)+ | 02-01-22 | 21:06

Reist ze eerst nog af naar China? Met een legitieme reden hoor... ze hebben daar solide telraampjes. Voor haar een heel bijzondere natuurlijk... met eenouder randje en ingebouwde chip....

Squeezelover | 02-01-22 | 21:01 | 1

Gouden randje ipv "eenouder"

Squeezelover | 02-01-22 | 21:02

Uitstekend lijstje, Alexander Sassen van Elsloo, maar dat verstanding monetair beleid is een gepasseerd station.
We kunnen alleen nog bijlenen om 'onze' leningen af te lossen.
We moeten zelfs bijlenen omdat we anders door landen die nog meer geleend hebben (bijna allemaal) kaalgeplukt worden binnen de EU. Samen met elkaar naar de bedelstaf!
#samen

funda | 02-01-22 | 21:00 | 1

Yup. Niet lenen is betalen voor zuid Europa.

Lukiluuk | 02-01-22 | 21:03

Welke van de coalitiepartijen had een vlaktaks in het verkiezingsprogramma staan?

JTKDM | 02-01-22 | 20:58

Vergeet het maar met Europa Kaag. D66 en Kaag op financiën is een EU Transferunie. Waar Wopke nog principieel voor oa Eurobonds is gaan liggen (gefaald want ze zijn er) zal Kaag bij het kruisje tekenen simpelweg omdat zij het grotere financiëlere plaatje niet kan zien door EU oogkleppen.

We zijn gedoemd.

Harris Pilton | 02-01-22 | 20:55 | 1

Die sluist miljarden door naar Hamas.

Lukiluuk | 02-01-22 | 20:55

Misschien dat ze met haar bezem kan door het overbodige doorbetaade thuisrelaxend ambtenaren bestand.

van stampij | 02-01-22 | 20:52

Hoe kan het toch dat iemand die haar topbaan in een vertrouwenspositie is kwijtgeraakt door heel veel stiekem gedoe, wordt aangesteld als Minister van Financien? Als er een ministerie is waar je discreet en integer voor moet zijn...

Jessinator | 02-01-22 | 20:50 | 1

Kijkt u even naar haar voorgangers en naar wat gemiddeld in de top van de banken zit, alsmede bij de Wereldbank en het IMF en de FED (VS).

Arachne | 03-01-22 | 00:10

Jammer, dit artikel gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat de politiek logische en verantwoorde beslissingen neemt. Dat doet de politiek niet. De politiek neemt politieke beslissingen. Zie alleen al de benoemingen van bij voorbaat ongeschikte ministers. De drie aanbevelingen in dit artikel zullen dus niet worden uitgevoerd omdat het geen politieke aanbevelingen zijn, alleen maar juiste. Omdat we voor een democratie hebben gekozen, een staatsvorm die briljante politiek (Rutte) voortbrengt die tegelijkertijd een land naar de vernieling helpt. Gefeliciteerd.

Albert61 | 02-01-22 | 20:49

Ze heeft 4 kinderen op de wereld gezet, dus persen kan ze wel. Meer is er niet nodig voor deze functie.

INTP | 02-01-22 | 20:46

Zij voert de agenda van Klaus uit. Dus ze heeft een uitstekende positie nu. Meer geld voor NGOs, klimaat en andere zaken, minder geld voor u. Het is trouwens uw eigen schuld.

davidhasseltoff | 02-01-22 | 20:43

Kan die van Sassen niet naar het MinFin?

Psychmaus | 02-01-22 | 20:42 | 1

Dan liever Arno Wellens...

T. Rammel(l)an(d)t | 02-01-22 | 23:10

Internationaal klinkt het mooi voor het c.v. van Kaag. Zonder enige kennis aan de gang gaan met de Nederlandse economie.

McCain | 02-01-22 | 20:42 | 1

Nou, ze heeft wel een mastertitel in de Politiek en Economie van het Midden-Oosten (Wiki wijsheid) Ze weet dus heel goed hoe het NIET moet.

Bassus | 02-01-22 | 21:26

Gelukkig hebben we Ollongren op defensie. Kaplaarzen aan en gaan.

Lukiluuk | 02-01-22 | 20:41 | 1

Sigrid Flodder, sigarenpeuk in de mondhoek.

funda | 02-01-22 | 21:02

Die 50% van het inkomen zijn we volgens mij allang voorbij wanneer je even de belasting op belasting er bij neemt, de lagere overheden zoals WOZ, Waterschapsbelasting ect.

photto | 02-01-22 | 20:34 | 2

En de EU belasting zal er wel als extra laag bovenop komen.

A.I. van Dee | 02-01-22 | 20:41

Vergeet de BTW niet, dat is ook even 6 of 19% extra.

Dezenaamhier | 02-01-22 | 21:07

Ik vrees het ergste nu dat Kaag met d'r vingers in de kas zit. Meer EU... veel meer EU en geldstromen naar het zuiden. We worden helemaal leeg gezogen.

Forwaards | 02-01-22 | 20:33 | 1

Voordeel is dat ze alleen maar weet en doet wat haar topambtenaren haar vertellen.

funda | 02-01-22 | 21:03

Tip voor Kaag: een tikkie kan ook een app zijn waarmee je elkaar geld kan versturen.

johnyl | 02-01-22 | 20:33

Goed voor regime arafat

rein9576 | 02-01-22 | 20:32

Tip 1; emigreer naar gaza stad

me163komet | 02-01-22 | 20:30

Het is bizar te bizar voor woorden, alsof je een delicate wortelkanaal behandeling laat uitvoeren door een tuinman.. niet gehinderd door enige vorm van kennis of kunde , niks adequaat economisch inzicht , in alles moet ze gesouffleerd worden en loopt dus altijd achter de feiten en ontwikkelingen aan..

Smoelensmid | 02-01-22 | 20:30 | 1

Ik zou een wortelkanaal ook niet laten uitvoeren door een tandarts waarvan zijn interpunctie getuigt van weinig punctualiteit.

INTP | 02-01-22 | 20:38

Er is al zo vaak gezegd dat al dat gesleutel aan de details van de belasting (en de toeslagen) het volkomen onoverzichtelijk, ingewikkeld, bureaucratisch en zelfs vrijwel oncontroleerbaar maakt. Dus welk stelsel ook, vlak of progressief, zolang het maar simpel is.

Hadena | 02-01-22 | 20:29 | 2

Dat dus.

ChalinaRosa | 02-01-22 | 20:45

Simpel & D66?

Joyce | 02-01-22 | 21:08

Kaag = '66 = pro EU. U hebt uw energie verspilt.

BrutusBosch | 02-01-22 | 20:29 | 1

D

BrutusBosch | 02-01-22 | 20:29

De geldpers is al een aantal jaren op hol geslagen, en Kaag gaat hem niet stoppen.

Zeurders | 02-01-22 | 20:29 | 1

Laat het maar klappen!

SinisterNL | 02-01-22 | 20:43

Ach, het is de energie van de tips niet waard.
Dit kabinet gaat struikelen over het eerste de beste grassprietje........... hopelijk.
Ik kan niet wachten op het circus op NPO politiek.
Diep triest, dit kabinet....

Opblaas_boot | 02-01-22 | 20:29 | 3

Het gaat niet struikelen vanwege een incompetente tweede kamer.

Hadena | 02-01-22 | 20:30

Dat gaat niet gebeuren, middels de opgelegde en afgedwongen fractiediscipline zal men altijd net genoeg zetels hebben. En het heeft niet voor niks driekwart jaar geduurd voordat er een dusdanig dichtgetimmerd regeerakkoord lag dat er geen verassingen meer gaan komen waarover men kan struikelen.

me163komet | 02-01-22 | 20:37

@Hadema en me163komet:
Als jullie gelijk hebben mbt een incompetente tweede kamer en fractiedicipline, dan is ze er waarschijnlijk vnl neergezet vanwege de financiële agenda van de EU.

Opblaas_boot | 02-01-22 | 20:55

Haar departement met ambtenaren vindt het geweldig,ze gaan haar helpen en zij vindt dit geweldig,die ondersteuning.niet wetende dat ze een speelbal is van de ambtenarij en met de kennis van hen onderweg gaat.

Coolcalmcollected | 02-01-22 | 20:28 | 1

De vierde macht, ongewenst de komende periode (hopelijk niet met de 3 jaar tot verkiezingen) tot instituut verklaard. Maar er is nieuwe bestuurscultuur beloofd. En vanaf dag één maakt het nieuwe kabinet het waar. Als dat niet vlot is!

Squeezelover | 02-01-22 | 21:13

Tip 4: Maak geld voor controversiële doelen meteen over. Dus nog voor er discussie over kan ontstaan. "Sorry, geld is al over gemaakt, en staat al bij Fatah op de bankrekening. Kan er verder niets meer aan doen"

Osdorpertje | 02-01-22 | 20:25 | 1

Dat gebeurt al. Er worden subsidies toegekend op basis van wat broddelwerk en nadien blijkt dat het broddelwerk was (joh?) en dan is het geld verschwunden.
Maar nooit, echt helemaal nooit, wordt dat geld teruggevorderd. Dus uw plan is de facto beleid.

Bakkeleures | 03-01-22 | 09:39

Dat wijf gaat de treinramp laten ontsporen.

Normpje | 02-01-22 | 20:24 | 3

Ik voorzie nog wel meer ontsporingen. Defensie. V&J of J&V. "Vluchtelingen"-beleid.

SDI | 02-01-22 | 20:31

Dit wordt een ramp idd.

Smeggel | 02-01-22 | 20:45

@Smeggel | 02-01-22 | 20:45: wel voor iig nog 12 jaar. Rutte V en VI moeten er ook nog komen om af te maken waar hij 10 jaar geleden mee begonnen is.

Harris Pilton | 02-01-22 | 20:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen